Page 1

Naturvetenskap


Är du nyfiken på hur allt i världen fungerar och hänger ihop? Gillar du matematik? Vill du kombinera teori med praktiska laborationer? Är du en problemlösare som gillar att hitta olika lösningar? Då ska du välja naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskole­förbe­redande program och efter programmet är du behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning och fokus ligger främst inom naturvetenskap och matematik.

2 Naturvetenskap | Hagagymnasiet


På programmet utvecklar du din logiska förmåga och ditt kritiska tänkande. Du utvecklar din förmåga att söka, bearbeta och tolka information. Du får också en god vana att använda modern teknik och utrustning. Undervisningen bygger på en blandning av teori och experiment, laborationer och andra praktiska moment. Programmet har två inriktningar som du väljer till årskurs 2: naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle.

Hagagymnasiet | Naturvetenskap 3


4 Naturvetenskap | Hagagymnasiet


Naturvetenskap Här får du en naturvetenskaplig utbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. Du får fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle Inom den här inriktningen får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. Du får för­djupade kunskaper inom naturvetenskap samtidigt som du fördjupar dig i samhällskunskap. Du ska också välja en av fördjupningskurserna i kemi, biologi eller fysik.

Hagagymnasiet | Naturvetenskap 5


6 Naturvetenskap | Hagagymnasiet


MÅNGA MÖJLIGHETER På Hagagymnasiet blir du en del av ett arbetslag med dina lärare och kompisar i de tre årskurserna. Vi tycker samhället är en viktig del av skolan. Därför åker vi ofta i väg på olika studiebesök, föreläsningar, teater- och museibesök. På skolan får du tillgång till • välutrustade ämnesinstitutioner • erfarna, behöriga och engagerade lärare • moderna laborationssalar • en skola med stora möjligheter Här får du möjlighet att påverka din utbildning så att den passar just dina behov.

Hagagymnasiet | Naturvetenskap 7


8 Naturvetenskap | Hagagymnasiet


... OCH MYCKET MYCKET MER På Hagagymnasiet får du många valmöjligheter. Eftersom skolan har både naturvetenskaps- och samhällsvetenskaps­ programmet så finns det ett stort antal kurser att välja inom programfördjupningen. Norrköpings gymnasieskolor samarbetar inom det individuella valet, vilket ger dig även där ett stort utbud av kurser att välja mellan. Kursplan för naturvetenskap

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1 150

Programgemensamma karaktärsämnen

450

Inriktningar • Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle

300-400

Programfördjupningar

200-300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Mer utförlig struktur finns på vår hemsida.

Hagagymnasiet | Naturvetenskap 9


På Hagagymnasiet ser vi till att alla har bra redskap för lärande. Därför får alla elever tillgång till var sin bärbar dator.

10 Naturvetenskap | Hagagymnasiet


Tar du första steget, så gör vi resten tillsammans Det finns en människa du drömmer om att bli. En du, fast mycket mer och bättre. Om du bara kommer till oss precis som du är, och vågar prova dig fram för att se vad som passar dig, lovar vi att ge dig så mycket uppmärksamhet och så trivsam miljö vi kan för att du ska kunna bli den människan. I den årliga undersökningen bland alla gymnasieelever i årskurs 2 ligger Hagagymnasiets elever i toppskiktet när det gäller att rekommendera sin skola till andra. Även när det gäller hur nöjda eleverna är med den utbildning de går, ligger vi i täten. Välkommen till Hagagymnasiet! Hagagymnasiet | Naturvetenskap 11


LEON 2012.10

VI GÅR VÅRA EGNA VÄGAR . TILLSAMMANS.

Adress: Hagagatan 36, 602 15 Norrköping Tel: 011-15 38 30 Fax: 011-12 76 59 www.hagagymnasiet.norrkoping.se

Hagagymnasiet: Naturvetenskap  

Är du nyfiken på hur allt i världen fungerar och hänger ihop? Gillar du matematik? Vill du kombinera teori med praktiska laborationer? Är du...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you