Page 1


‫‪Copyright © SK Graphic Design Ltd‬‬

‫سرمقاله‪:‬‬

‫‪Fresh .Tasty.Healthy‬‬

‫براي آناني كه بدنبال كيفيت هستند ما رستوران ‪CINNAMON‬‬

‫درود به شما كه هميشه حامي ما بوديد‪ .‬درود به شما‬ ‫كه انسانيت را بلديد ‪.‬درعصري كه خشونت وجنگ كم كم‬ ‫دارد دنيا را مي گيرد‪.‬لعنت به سنگ دالني كه باترفند هاي‬ ‫مختلف باعث كشتار مردم بي گناه ميشوند ‪.‬در اين ترورها‬ ‫انسان نمي ميرد‪ .‬انسانيت است كه مي ميرد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﺑﺎﺯی در ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺵ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ ‪.‬ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ ‪.‬ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻩ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ‬ ‫ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ به دﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ‬ ‫‪ 70‬ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ‪ 317‬ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ به ناﻡ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩمانﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮﺭﯼ ﺑﻠﺪ است‪.‬‬

‫را توصيه مي كنيم‬

‫مجلــه هفــت هیــج مســئولیتی در‬ ‫قبــال محتــوای آگهــی هــا نــدارد‪ .‬لطفــا‬ ‫هنــگام داد و ســتد‪ ،‬اطمینــان الزم‬ ‫را از صحــت ادعــای آگهــی دهنــدگان‬ ‫اطمینــان بــه دســت آوریــد‪ .‬مجلــه‬ ‫هفــت بــه هیــچ گــروه و دســته‬ ‫سیاســی و مذهبــی وابســته نیســت‪.‬‬ ‫هرگونــه کپــی بــرداری از طراحــی‪،‬‬ ‫آگهــی هــا و مطالــب مجلــه‬ ‫مســتلزم اجــازه از ناشــر مــی‬ ‫باشــد و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬

‫‪All rights reserved by SK‬‬ ‫‪GRAPHIC DESIGN LTD.‬‬ ‫‪No part of this publication‬‬ ‫‪include designs and con‬‬‫‪tents may be reproduced,‬‬ ‫‪stored in a retrieval sys‬‬‫‪tem or transmitted by any‬‬ ‫‪means electronic,mechan‬‬‫‪ical or by photocopying‬‬ ‫‪without prior permission‬‬ ‫‪of the publisher.‬‬

‫نشریه هنری هفت‬

‫‪CONTACT US:‬‬ ‫‪07790 005050 . 075212 44977‬‬ ‫‪Info@skgraphic.design‬‬ ‫‪www.skgraphic.design‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL‬‬ ‫‪Publish by: SK GRAPHIC DESIGN LTD‬‬ ‫‪Chief EDITOR: Daryoush Rezvani‬‬ ‫‪Consultancy to Advertising:‬‬ ‫‪MANSINGH (aka jaipal) narrandes.‬‬ ‫‪Design: Sahar Khajeh‬‬ ‫‪Publishing manager: D.S‬‬

‫‪03‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd

02 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd

05


04 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


07 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


‫آن‌ها پاسخ داده شود‪ .‬وقتی خبر رفع توقیف «خانه پدری» منتشر شد‪ ،‬برخی گفتند که تنها شانتاژی تبلیغاتی بود و این‌که قرار است درهمین روزهای اول در جایگاه پاسخگو ظاهر شود‪ .‬نظر شما چیست؟‬

‫روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬هنرمندان و به‌ویژه سینماگران حضور پرشوری در انتخابات داشتند و بعد از انتخاب کاندیدای مورد نظرشان؛ یعنی روحانی حاال دیگر توقع دارند به دغدغه‌ها و نیازهای‬

‫آیا با دولت جدید فیلم های توقیفی آزاد می شود؟‬

‫‪06‬‬

‫خانه پدری‬

‫تحلیل جامعه شناختی «خانه پدری»‪/‬تعابیر واقع منا و فرامتنی از تعصبات کور و‬

‫خشونت خانوادگی‬ ‫سال تولید ‪۱۳۹۱ :‬‬ ‫محصول ‪ :‬ایران‬ ‫کارگردان‪ :‬کیانوش عیاری‬ ‫تهیه کننده‪ :‬کیانوش عیاری و علی سلطانی‬ ‫محسن سلیمانی فاخر‪ /‬نظریه پردازان فمینیست تبیین های‬ ‫فردی یا خانوادگی را در باب خشونت‪ ،‬برای توضیح کافی‬ ‫نمی دانند‪ .‬هر چند معتقد هستند این عوامل می تواند به مثابه‬ ‫عاملی تشدیدکننده رفتار خشن عمل کند‪ ،‬تأکید آنان بر وجود‬ ‫ساختار نابرابر روابط قدرت میان زنان و مردان در جامعه و‬ ‫نهادهای آن است‪ .‬فیلمسازهمسو به نظریه آنان متوجه ساختار‬ ‫مردساالرانه ای در جامعه است که به مردان اجازه اعمال قدرت‬ ‫بر زنان را می دهد‪ .‬از این دیدگاه خشونت عمل انفرادی یک‬ ‫مرد علیه یک زن نیست که با استفاده از ویژگی های فردی‬ ‫تحت بررسی قرار گیرد‪ ،‬بلکه خشونت رفتاری است که از جانب‬ ‫مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال می شود‪ .‬به زعم‬ ‫فیلمساز؛ خشونت یک ابزار نظارتی مهم است که هم بازتاب‬ ‫روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر‬ ‫قدرت کمک می کند‬ ‫کیانوش عیاری گل کاشت؛ فیلمی قصه گو با درامی پر مایه در بسرتی‬ ‫تاریخی در لوکیشنی همراه با کارکرتها اثری را به مخاطب ارائه می کند که جای‬ ‫بسی سپاس از این فیلمساز بی حاشیه است‪“ .‬خانه پدری” با تم و موضوع تعصبات‬ ‫کور و افراطی مخاطب را روند یک جریان مذموم و قبیح اجتامع قرار می دهد و‬ ‫بدون گاف و کاستی در پیوند و ساختار اثر‪ ،‬با قصه ای رسراست و عاری از پیچیدگی‬ ‫های بی منطق مخاطب را با این وقایع اجتامعی آشنا می کند‪.‬‬ ‫فیلم درباره یک قتل دوران جاهلیت و کورکورانه و نگاه غیر انسانی و دینی به زن‬ ‫آغاز می شود که عواقبش دامان چندین نسل را می‌گیرد در ادامه قصه حتی با دفن‬ ‫جنازه دخرت خانواده به پایان منی‌رسد و بیش از نیم قرن پیاپی همراه سه نسل از این‬ ‫خانواده باقی می ماند‪.‬‬ ‫عیاری برای کوبیدن میخ درام خویش و نوید دادن به مخاطب برای تماشای روایتی تلخ و مستمر از نمایش خشونت‬ ‫آمیز برای به تصویر کشیدن قتل‪ ،‬از نگاهی واقع گرایانه بهره می برد ‪ .‬فیلمساز می خواهد با وارد کردن شوکی غیر قابل تصور و‬ ‫مهیب و در منگنه قرار دادن ذهن و اندیشه متاشاگر‪ ،‬او را برای درک بیشرت و همراه ساخنت با درام همسو و همراه کند‪ .‬او فی الواقع با آگاهی از اینکه‬ ‫فیلم جز فضاسازی در امتفرسی واحد و نبود خرده داستانک ها بایستی یک املان کنجکاو برانگیز در وهله نخست و ابتدای داستان برای مخاطب به جا‬ ‫بگذارد در ‪ ۱۰‬دقیقه طالیی قصه تیر خالص را رها می کند و پرداخت شخصیت ها را در روند قصه بیان می کند‪.‬‬ ‫فیلمساز فیلمش را عمال به ‪ ۴‬اپیزود مرتبط با هم تقسیم می کند و جامنایه و قوت سه اپیزود بعدی را بر پایه داستان اغازین بنا می کند و به خوبی به فیلم‬ ‫و دنیای ان هستی و حیات می بخشد و نتیجه در خوربه مخاطبش می دهد هر چند که این امر برای سینامیی کردن قصه امری واجب است اما تلخی ان‬ ‫مخاطب را دل چرکین می کند‪.‬‬ ‫در ادامه با ریتمی مناسب و متعادل با روایت به نرمی و لطافت عواقب یک تصمیم مردانه را به تدریج با رسوخ در دل نسل های متامدی نشان می دهد به‬ ‫گونه ای که باز هم حضور فیلمساز همچون اثار قبلی اش دیده منی شود‪ .‬عیاری برای به رخ کشیدن حضور فنی خود به بیننده از میزانسن ها و دکوپاژ گل‬ ‫درشت استفاده منی کند و متام هم خود را برای روایت طبیعی رصف می کند او به طریقی ظریف باورپذیریِ عمل و رفتار مردها و زن های “خانه پدری”‬ ‫را در تصویر ذهنی انان همراه با تغییر نسل ها به زیرکی و دور از اسرتس و مهیج و پلیسی کردن روایت به مخاطب انتقال می دهد‪.‬‬ ‫عیاری با” خانه پدری” می خواهد با تعابیر واقع نما و رئالیستی به معانی فرامتنی و قابل تسری دست یابد‪ .‬او از رسکوب‬ ‫کردن تعصبات جاهالنه و نفی خشونت علیه زنان حرف می زند و چندان به دنبال جریحه دار کردن احساسات و درونیات مخاطب نیست‪“ .‬خانه پدری”‬ ‫می خواهد اندیشه متاشاگر را با خود برای مواجهه شدن با موضوعی حاد اجتامعی که از جاهلیت انسان رشوع شده و طی گذشت زمان و تغییر رنگ دادن‬ ‫به نوع مدرن تبدیل شده است ونتیجه گیری میکند که انسان وقتی با حامقت و عدم تفکر وارد هر وادی شود حتی در قرن فضانوردی هم باز جاهل است‬ ‫اما نوع دگامتیسم او تغییر یافته است‪.‬‬ ‫بازیگران و کستینگ “خانه پدری” دقیق و حساب شده است حتی بازیگران چهره جدید رل باور پذیری را ایفا کرده اند ‪.‬عیاری میزانسن و حرکت‬ ‫دوربین را علی رغم اجبار در مناهای بسته زیرزمین‪ ،‬دراستفاده از نور میزانسن ‪ ،‬طراحی صحنه و کادربندی به کمک تیمش‪ ،‬انتخاب هایی بجا و سنجیده‬ ‫ای دارد و نگاه او به جان دادن و تشخص زایی به محل قتل ‪ ،‬این فضا را در قالب یک شخصیت در نظر می گیرد و به هدایت و ایجاد ارتباط با متامی‬ ‫کسانی که در فیلم حضور دارند‪ ،‬همت می گامرد‪.‬‬ ‫خانه پدری بی شک یکی از تاثیرگذارترین فیلم های دهه اخیر سینمای ایران است که فارغ از هر سو نگری باید ان را‬ ‫دید‪..‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬


SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd

09


‫ـری‬ ‫ـاران کوثـ‬ ‫بـ‬ ‫ـوی آفریدون‪:‬‬ ‫ـش جنگجـ‬ ‫در نقـ‬ ‫بــاران کوثــری صداپیشــگی نقــش ماندانــا‪ ،‬دلــداده‬ ‫جنگجــوی آفریــدون را در انیمیشــن ســینمایی «آخریــن داســتان» بــه‬ ‫ـش از این‬ ‫ـت که پیـ‬ ‫ـده گرفـ‬ ‫ـی برعهـ‬ ‫ـذر را در حالـ‬ ‫ـکان رهگـ‬ ‫ـی اشـ‬ ‫کارگردانـ‬ ‫اشــکان خطیبــی گویندگــی نقــش آفریــدون را برعهــده گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫فــاز اول دوبلــه ایــن انیمیشــن بــا حضــور بازیگــران مطــرح‬ ‫ســینما و تئاتــر در اســفند ســال گذشــته بــه پایــان رســید‬ ‫و فــاز دوم آن از اردیبهشــت امســال آغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫پرویــز پرســتویی‪ ،‬حســن پورشــیرازی‪ ،‬فــرخ نعمتــی‪ ،‬شــقایق‬ ‫ـومون‬ ‫ـال شـ‬ ‫ـاری و بانیپـ‬ ‫ـر یـ‬ ‫ـریفی‌نیـا‌‪ ،‬ظهیـ‬ ‫ـکا شـ‬ ‫ـی‪ ،‬ملیـ‬ ‫فراهانـ‬ ‫از دیگــر بازیگرانــی هســتند کــه صداپیشــگی ‪ 14‬نقــش‬ ‫اصلــی انیمیشــن «آخریــن داســتان» را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫انیمیشــن ســینمایی «آخریــن داســتان» بــه نویســندگی و‬ ‫کارگردانــی اشــکان رهگــذر برداشــتی آزاد از داســتان‬ ‫ضحــاک شــاهنامه اســت کــه داســتانی از اواخــر‬ ‫حکومــت جمشــید تــا ابتــدای حکومــت آفریــدون‬ ‫را روایــت می‌کنــد و از ســال ‪ 89‬در اســتودیو‬ ‫هورخــش در حــال ســاخت اســت و تولیــد آن‬ ‫در نیمــه دوم امســال بــه پایــان می‌رســد‬

‫باران‬ ‫کوثری‬ ‫در نقش‬ ‫جنگجوی‬ ‫آفریدون‬

‫ـال‬ ‫ـد و در سـ‬ ‫ـیر تولیـ‬ ‫ـتان» در مسـ‬ ‫ـن داسـ‬ ‫«آخریـ‬ ‫‪ 2013‬موفــق شــد به‌عنــوان شــش پــروژه‬ ‫ـنواره‬ ‫ـان در جشـ‬ ‫ـد جهـ‬ ‫ـال تولیـ‬ ‫ـر در حـ‬ ‫برتـ‬ ‫انســی فرانســه کــه مهم‌تریــن رویــداد‬ ‫انیمیشــنی ســاالنه جهــان اســت‪،‬‬ ‫معرفــی شــود‪ .‬همچنیــن ایــن اثــر‬ ‫ـنواره‬ ‫ـوت جشـ‬ ‫ـه دعـ‬ ‫ـال ‪ 2016‬بـ‬ ‫در سـ‬ ‫انســی در بــازار فیلــم جشــنواره‬ ‫بین‌المللــی کــن‪ ،‬به‌عنــوان‬ ‫یکــی از چهــار انیمیشــن‬ ‫ســینمایی برتــر در حــال‬ ‫تولیــد جهــان معرفــی شــد‪.‬‬

‫‪BARAN KOSARI, ALI‬‬ ‫‪NASIRIAN & ....‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬


SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd

11


‫جماعتی وجود دارند که مدام فقط غر می‌زنند!‬ ‫بهرنگ توفیقی می‌گوید آنقدرها هم که فکر می‌کنید شخصیت‌های‬ ‫سریال مثبت و منفی نیستند و باید تا پایان داستان صبر کنید‪.‬‬ ‫جماعتی وجود دارند که مدام فقط غر می‌زنند!‬ ‫سریال رمضانی «زیرپای مادر» که این شب‌ها از شبکه یک روی آنتن می‌رود‪،‬‬ ‫انتقاداتی را دربر داشته است‪ .‬بهرنگ توفیقی کارگردان این سریال درباره‬ ‫انتقاداتی که درباره شخصیت‌های اغراق‌شده مثبت و منفی سریال وجود دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد که این موضوع از همان ابتدا دغدغه ما نیز بوده است و در قسمت‌های‬ ‫آینده می‌بینید که شخصیت‌ها اغراق‌شده نیستند‪ .‬بهرنگ توفیقی در گفت‌وگویی درباره‬ ‫شخصیت‌پردازی رسیال «زیرپای مادر» و انتقاداتی که به دو شخصیت «خلیل» و «آتنه» به عنوان قطب‌های‬ ‫مثبت و منفی داستان وارد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر من شخصیت‌ها اصالً اغراق شده نیستند‪ .‬در این‬ ‫رسیال داستانی میان «خلیل» و «آنته» و گذشته آنها وجود دارد و «خلیل» هم دالیل خودش را دارد‪ .‬اما‬ ‫در دو قسمت آینده شاهد خواهیم بود که «خلیل» هم به اشتباهات خود نیز اعرتاف می‌کند‪ .‬در کل این‬ ‫موضوع دغدغه ما هم بوده است و با آقای نعمت‌الله درباره قصه‪ ،‬ساختار و دیالوگ‌ها به طور مرتب با‬ ‫صحبت می‌کردیم و متام رسیال بر اساس تعامل پیش رفته است‪ .‬اتفاقا «خلیل» پدری است که من به شخصه‬ ‫منونه آن را در اطرافم زیاد دیده‌ام و کامالً واقعی است‪.‬‬ ‫زیر پای مادر‪ :‬او درباره‌ی نقدهایی که برخی به دیالوگ‌های رسیال «زیر پای مادر» وارد می‌کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گله‌ من از کسانی است که در کل به همه چیز خرده می‌گیرند؛ وقتی کاری در فضای واقعی و رئال‬ ‫ساخته می‌شود‪ ،‬می‌گویند این چه دیالوگ‌هایی سخیف و سطح پایینی است؛ از طرفی وقتی دیالوگ‌های‬ ‫ریتمیک و شاعرانه می‌شنوند‪ ،‬به شکل دیگری ایراد می‌گیرند‪ .‬اینها جامعتی هستند که مدام فقط غر می‌زنند‪.‬‬ ‫او در ادامه با بیان اینکه از هر نقد سازنده و درستی درباره رسیال «زیر پای مادر» استقبال می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دمل برای نقدهای درست و سازنده تنگ شده است‪ .‬دوست دارم راجع به مسائلی انتقاد شود که ساختاری‬

‫‪CHEIF EDITOR‬‬

‫باشد‪ ،‬چراکه این نقدها بسیار برایم جذاب هستند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که گاهی پشت برخی از نقدهایی که این روزها مطرح می‌شود نه تنها‬ ‫غرض‌ورزی‌های شخصی وجود دارد‪ ،‬بلکه اصالً سازنده هم نیستند‪.‬‬ ‫کارگردان رسیال‌های «انقالب زیبا» و «پشت‌بام تهران» یادآور شد‪ :‬افراد‬ ‫سلیقه‌های مختلفی دارند‪ .‬هیچ‌وقت منی‌توان اثری را تولید کرد که ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد مخاطبان آن را بپسندند و طبیعی است که برخی از مخاطبان این‬ ‫سبک از رسیال‌سازی و دیالوگ‌ها را دوست نداشته باشند‪ .‬در کل کار کردن‬ ‫در تلویزیون یعنی اینکه بتوانی اکرثیت سلیقه‌ها را با خود همراه کنیم که‬ ‫فکر می‌کنم این اتفاق برای رسیال «زیر پای مادر» تاکنون افتاده است‪.‬‬ ‫توفیقی با اشاره به رشایط کار کردن در تلویزیون افزود‪ :‬اساساً کار کردن‬ ‫من و سعید نعمت‌الله در تلویزیون به این دلیل است که این مخاطب‬ ‫گسرتده تلویزیون برایامن جذاب است‪ .‬وقتی که کاری را می‌سازیم‬ ‫و می‌دانیم که قرار است طیف وسیعی از مردم آن را ببینند‪ ،‬همه‬ ‫حساسیت‌هایی که باید را روی کار اعامل می‌کنیم و منتظر دیده شدن و‬ ‫بازخوردها می‌مانیم‪ .‬ممکن است در مدیوم‌های دیگر اثری تولید شود‪،‬‬ ‫ولی آن اتفاقی که باید‪ ،‬برای آن رخ ندهد و دیده نشود‪ .‬اما در تلویزیون‬ ‫تکلیف مشخص است و به هر حال تعدادی مخاطب این اثر را می‌بینند‪.‬‬ ‫همیشه برای کسانی که در تلویزیون فعالیت دارند این فاکتور دیده شدن‬ ‫مهم بوده و ذهن افراد را به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫کارگردان مجموعه تلویزیونی «زیر پای مادر» گفت‪ :‬در کل نزدیک شدن به‬ ‫سلیقه مخاطب باید در دستور کار افرادی که آثار منایشی برای تلویزیون‬ ‫تولید می‌کنند‪ ،‬باشد‪ .‬باید برای سلیقه‌های مختلف در تلویزیون کار ساخته‬ ‫شود‪ ،‬ولی باید کامالً از روی فکر و حساب شده باشد‪ .‬ما در رسیال «زیر‬ ‫پای مادر» تکلیفامن درباره نوع دیالوگ‌ها و فضای رسیال از هامن ابتدا‬ ‫مشخص بود و امروز نیز بازتاب کار برایامن جذاب است‪.‬‬

‫‪BLICATION TO‬‬ ‫‪PU‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪FO‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪UR‬‬ ‫‪JO‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪VE‬‬ ‫‪SE‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫‪EXCLUS‬‬

‫بهرنگ توفیقی (متولد ‪ ،۱۳۵۵‬تهران) کارگردان‪ ،‬بازیگر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬برنامه‌ریز و مدیر تولید‬ ‫ایرانی می‌باشد‪ .‬وی تاکنون در چند فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش‪،‬‬ ‫کارگردانی و سایر نقش‌های مرتبط پرداخته است‪.‬‬ ‫کارگردان‪ :‬مسیر انحرافی (‪ . )۱۳۹۰‬دیگری (‪ . )۱۳۹۳‬انقالب زیبا (‪)۱۳۹۳‬‬ ‫آمین (‪ . )۱۳۹۴‬پشت بام تهران (‪)۱۳۹۴‬زیر پای مادر (‪)۱۳۹۶‬‬ ‫دستیار اول کارگردان‪ :‬پوپک و مش ماشااهلل (‪ . )۱۳۸۸‬به آهستگی (‪)۱۳۸۴‬‬ ‫باغهای کندلوس (‪ . )۱۳۸۳‬عاشق مترسک (‪ . )۱۳۸۲‬شهر موشها ‪)۱۳۹۳( ۲‬‬ ‫دستیار کارگردان‪ :‬سریال‪ :‬مهر خوبان (‪ . )۱۳۷۴‬از کنار هم می‌گذریم (‪)۱۳۷۹‬‬ ‫چند تار مو (‪ . )۱۳۸۲‬تله فیلم اسب (‪)۱۳۸۴‬‬ ‫برنامه ریز‪ :‬به آهستگی (‪ . )۱۳۸۴‬باغهای کندلوس (‪ . )۱۳۸۳‬چند تار مو (‪)۱۳۸۲‬‬ ‫بازیگر‪ :‬از کنار هم می‌گذریم (‪)۱۳۷۹‬‬

‫فریبا‬ ‫وفی برای‬ ‫رمان «ترالن»‬ ‫در آلمان جایزه‬ ‫ادبی دریافت کرد‬

‫‪10‬‬

‫‪/۲۱‬خرداد‪۱۳۹۶/‬‬ ‫فریبا وفی‪ ،‬نویسنده ایرانی‪ ،‬جایزه ادبی «لیرباتور پرِایز» آملان را برای رمان «ترالن» دریافت کرد‪.‬‬ ‫به نوشته وب‌سایت رسمی این جایزه‪ ،‬ترجمه رمان ترالن‪ ،‬با رای خوانندگان آملانی به عنوان برنده‬ ‫برگزیده شد‪ .‬ترالن‪ ،‬داستان دو دخرت به نام‌های ترالن و رعنا است که با آرزوی پاسبان شدن‬ ‫به تهران می‌روند‪.‬‬ ‫پیش‌تر‪ ،‬رمان «پرنده من» از فریبا وفی در ایران‪ ،‬جایزه بهرتین رمان سال ‪ ۱۳۸۱‬را دریافت کرده بود‪.‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬

‫‪BEHRANG TOFIGHI‬‬ ‫‪DIRECTOR OF ZIRE‬‬ ‫‪PAYE‬‬


SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd

13


Copyright © SK Graphic Design Ltd

12 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


Copyright © SK Graphic Design Ltd Copyright © SK Graphic Design Ltd

15 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


‫مي‬ ‫ي‬ ‫راننههه مم‬ ‫يك تتترراان روووزز‬ ‫يك‬ ‫يك‬ ‫لل رر‬ ‫قتي‬ ‫ي ط ووول‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ما ههمممم ووققتتمماا دددرر ييدددد؟؟؟‬ ‫ششمممااا ههد ددااائائئئمماار ممييكككنكنننيي‬ ‫شششنووييددد ددكررااررر مميي‬ ‫شنننووييرااتتكككرراا‬ ‫ششآنن ررراا تت‬ ‫آآآنن‬

‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪i‬‬ ‫?‬ ‫‪m‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪W g con‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫کشف دلیل علمی تکرار یک ترانه در ذهن ‪:‬‬

‫تیمــی از محققــان انجمــن روانشناســی آمریــکا بــا انجــام یــک‬ ‫پژوهــش مقیــاس بــزرگ توانســته‌اند دلیــل علمــی تکــرار‬ ‫بی‌اختیــار یــک شــعر یــا آهنــگ در ذهــن را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش انگجــت‪ ،‬کــرم گــوش‪ ،‬کــرم مغــزی‪ ،‬خــارش گــوش‬ ‫و حتــی ســندرم تکرارهــای غیراختیــاری‪ ،‬بعضــی از اســم‌هایی‬ ‫هســتند کــه در مــورد ایــن موضــوع بــه‌کار می‌رونــد‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اصطــاح «کــرم گــوش» یــا (‪ )earworm‬در حقیقــت مشــتق از یــک کلمــه‬ ‫ـورد‬ ‫ـاح در مـ‬ ‫ـن اصطـ‬ ‫ـان ایـ‬ ‫ـیقی آلمـ‬ ‫ـت‪ .‬در موسـ‬ ‫ـام هسـ‬ ‫ـن نـ‬ ‫ـا همیـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫آلمانـ‬ ‫گونــه‌ای از آهنگ‌هــا بــه کار مــی‌رود کــه ریتــم تنــدی دارنــد و در آن‌هــا‬ ‫بعضــی از جمــات موســیقی بارهــا و بارهــا تکــرار می‌شــوند‪ .‬بــه گونــه‌ای‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـود می‌گیرنـ‬ ‫ـه خـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫ـی آزار دهنـ‬ ‫ـی‪ ،‬حالتـ‬ ‫ـت و زیبایـ‬ ‫ـن جذابیـ‬ ‫ـه در عیـ‬ ‫کـ‬ ‫در اصطــاح بین‌المللــی کــرم گــوش بــه بخش‌هــای معمــوال کوتاهــی از‬ ‫یــک ترانــه یــا آهنــگ گفتــه می‌شــود کــه به‌صــورت ناخــودآگاه وارد‬ ‫ذهــن شــخص شــده و او احســاس می‌کنــد در حــال شــنیدن آن موســیقی‬ ‫اســت‪ .‬امــا در حقیقــت هیــچ منبــع صوتــی در حــال پخــش آن نیســت‪.‬‬ ‫در بســیاری مــوارد افــرادی کــه بــه ایــن موضــوع دچــار می‌شــوند‬ ‫حتــی دلیــل و خاطــره‌ای از چگونگــی ابتــا بــه آن ندارنــد‪ .‬یعنــی‬ ‫در خاطرشــان نیســت کجــا‪ ،‬چــه وقــت و یــا حتــی از چــه منبعــی آن‬ ‫را شــنیده و بــه قولــی بــه آن مبتــا شــده‌اند‪ .‬محققــان بــه مقایســه‬ ‫ایــن تکرارهــای بی‌اختیــار بــا ســایر آهنگ‌هایــی پرداختنــد کــه در‬ ‫همــان زمــان شــهرت یافتــه بودنــد امــا در ذهــن تکــرار نمی‌شــدند‪.‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬

‫کلــی جاکوبوفســکی‪ ،‬مولــف ارشــد ایــن‬ ‫تحقیــق اظهــار کــرد‪ :‬ایــن آهنگ‌هــای‬ ‫ـترک‬ ‫ـد ویژگی مشـ‬ ‫ـده دارای چنـ‬ ‫ـذب کننـ‬ ‫جـ‬ ‫هســتند از جملــه اینکــه رضب‌آهنــگ تنــدی‬

‫دارنــد کــه بــا یــک شــکل ملودیــک مشــرک و فواصــل یــا‬ ‫تکرارهــای غیــر معمــول همـراه اســت‪ .‬برای مثــال برخی‬ ‫از آن‌هــا از یــک الگــوی مکــرر گام بــاال و پائیــن پیــروی‬ ‫می‌کننــد و برخــی دیگــر‪ ،‬نت‌هــای بیشــری را تکــرار‬ ‫می‌کننــد کــه بــا فواصــل غیرمنتظــره هم ـراه هســتند‪.‬‬ ‫محققــان بــا بررســی ایــن تکرارهــای آهنگیــن‬ ‫غیراختیــاری همچنیــن توانســتند شــیوه عملکــرد‬ ‫شــبکه‌های مغــزی دخیــل در احساســات‪ ،‬حافظــه و‬ ‫افــکار خــود انگیختــه را در اف ـراد مختلــف درک کننــد‪.‬‬ ‫محققــان بــه عنــوان راه‌حل‌هایــی بــرای خالصــی‬ ‫از ایــن تکرارهــای ذهنــی می‌گوینــد بهــر اســت‬ ‫حــواس خــود را پــرت کــرده و اجــازه دهیــد تــا‬ ‫بطــور طبیعــی ایــن حالــت کمرنــگ شــود یــا آهنــگ‬ ‫مــورد نظــر را تــا انتهــا گــوش دهیــد یــا شــعر را تــا‬ ‫انتهــا بخوانیــد تــا دیگــر گرفتــار تکــرار آن نشــوید‪.‬‬ ‫ایــن یافته‌هــا در مجلــه ‪Psychology of Aesthetics,‬‬ ‫‪ Creativity and the Arts‬منتــر شــده اســت‪.‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd

17 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


‫‪٥‬فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینمای‬ ‫جهان را چه کسانی‬ ‫ساخته‌اند؟ ‪ /‬جیمز‬ ‫کامرون همچنان‬ ‫صدرنشین است‬ ‫جیمر کامرون کارگردان کانادایی‪ ،‬سال‌هاست که عنوان سازنده پرفروش‌ترین‬ ‫فیلم تاریخ سینامی جهان را از آن خود کرده است‪ ،‬از دوران «تایتانیک» تا‬ ‫«آواتار»‪ .‬فرزاد مظفری ‪ :‬هر سال تعداد زیادی فیلم در جهان ساخته شده و به‬ ‫منایش درمی‌آید‪ .‬برخی از این فیلم‌ها به فروش باالیی دست می‌یابند و برخی‬ ‫در گیشه شکست می‌خورند‪ .‬تنها نکته قطعی در این بین این است که مردم‬ ‫دنیا دوست دارند برای متاشای فیلم‌ها به سینام بروند و چیزی منی‌تواند مانع‬ ‫این عالقه شود‪.‬‬ ‫هیچ‌کس منی‌تواند با قطعیت بگوید که اگر فیلمی از داستان خوب‪ ،‬بازی‌های‬ ‫مناسب و ایده جدیدی برخوردار بود‪ ،‬فروش خوبی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیدا کردن یک ایده خوب برای ساخت فیلم و ترغیب مردم برای متاشای آن‬ ‫همواره کار سختی بوده است‪ ،‬اما در این میان برخی از فیلم‌ها توانسته‌اند‬ ‫خیل عظیمی از مردم جهان را به سینام آورده و سود بسیار زیادی نصیب‬ ‫رشکت‌های فیلم‌سازی کنند‪.‬‬

‫فهرست زیر‪ 5‬فیلم پرفروش تاریخ سینما را نشان می‌دهد‪:‬‬ ‫‪« - 1‬آواتار»‬ ‫فیلم علمی تخیلی «آواتار» در سال ‪ 2009‬به کارگردانی جیمز کامرون ساخته‬ ‫شد‪ .‬داستان فیلم در نیمه قرن ‪ 22‬میالدی اتفاق می‌افتد‪ ،‬زمانی که انسان‌ها‬ ‫برای استخراج یک ماده معدنی با ارزش به پاندورا در آلفاقنطورس رفته‌اند‪ ،‬اما‬ ‫در این بین گسرتش دامنه فعالیت انسان‌ها ادامه حیات ساکنین این سیاره را با‬ ‫خطر مواجه می‌کند‪ .‬این فیلم با بازی سم ورتینگتون‪ ،‬زویی سالدانا و استفن‬ ‫النگ‪ ،‬در سال ‪ 2010‬جایزه گلدن‌گلوب بهرتین فیلم درام را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫«آواتار» با فروشی بالغ بر ‪ 2.788‬میلیارد دالر پرفروش فیلم تاریخ سینامست‪.‬‬ ‫‪« - 2‬تایتانیک»‬ ‫دومین فیلم این فهرست با ‪ 2.186‬میلیارد دالر فروش‪ ،‬باز هم ساخته کارگردان‬ ‫مشهور سینامی هالیوود جیمز کامرون است‪ .‬فیلم رمانتیک و حادثه‌ای‬ ‫«تایتانیک» با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت در سال ‪ 1997‬ساخته‬ ‫شد‪ .‬کامرون عالوه بر کارگردانی کار نوشنت فیلم‌نامه و تا حدودی رسمایه‌گذاری‬ ‫برای این فیلم را نیز برعهده داشت‪ .‬این فیلم روایت یک داستان عشقی‬ ‫خیالی در کشتی معروف تایتانیک است‪.‬‬ ‫‪« - 3‬دنیای ژوراسیک»‬ ‫فیلم ماجرایی تخیلی «دنیای ژوراسیک» ادامه رسی فیلم‌های محبوب«پارک‬ ‫ژوراسیک» عضو تازه وارد پرفروش‌های تاریخ سینامست‪ .‬این فیلم که تابستان‬ ‫امسال در سینامهای جهان به منایش درآمد‪ ،‬توانست با فروشی بیش از ‪1.5‬‬ ‫میلیارد دالر رده سوم پرفروش‌های تاریخ سینام را از آن خود کند‪ .‬این فیلم به‬ ‫کارگردانی کالین ترورو و با بازی ستارگانی همچون کریس پرت و برایس داالس‬ ‫هاوارد‪ ،‬جزو معدود فیلم‌هایی است که در بازار آمریکای شاملی بیش از ‪600‬‬ ‫میلیون دالر فروش داشته است‪.‬‬ ‫‪« - 4‬انتقام جویان»‬ ‫ابرقهرمان‌های کتاب‌های مصور مارول در سال ‪ 2012‬با‬ ‫حضور در فیلم «انتقام‌جویان» بیش از ‪ 1.5‬میلیارد دالر‬ ‫نصیب سازندگان این فیلم کردند‪ .‬این فیلم که تا پیش از‬ ‫اکران «دنیای ژوراسیک» سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما‬ ‫بود‪ ،‬به کارگردانی جاس ویدون و بازی رابرت داونی‬ ‫جونیور‪ ،‬کریس اوانز‪ ،‬مارک روفالو‪ ،‬کریس همسورث‪،‬‬ ‫اسکارلت جوهانسون و ساموئل ال‌جکسون ساخته شد‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬

‫‪« - 5‬سریع و خشن ‪»7‬‬ ‫هفتمین فیلم از سری فیلم‌های «سریع و خشن» در رده پنجم‬ ‫پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار می‌گیرد‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان یکی از دالیل فروش باالی این فیلم را مرگ‬ ‫ناگهانی و دلخراش پل واکر بازیگر سرشناس این فیلم‬ ‫می‌دانند‪ .‬در این فیلم به کارگردانی جیمز ون چهره‌های‬ ‫مشهوری همچون وین دیزل‪ ،‬جیسون استاتهام‪ ،‬کرت راسل‬ ‫و دواین جانسون بازی کرده‌اند‪ .‬این فیلم در مجموع‬ ‫‪ 1.511‬میلیارد دالر در سطح جهان فروخت‪.‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd

19 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


‫سلبریتی‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪CELEB‬‬

‫ســلبریتی هــای نفــوذی ‪/‬‬ ‫ســتارگان ایرانــی جــای‬ ‫رهبــران فکــر و اندیشــه‬ ‫را در ایــران مــی گیرنــد‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫لیــا مقیمی‪/‬امبرتــو اکــو‪ ،‬فیلســوف‬ ‫فقیــد ایتالیایــی در مقالــه ای تحــت‬ ‫عنــوان «چگونــه بــا چهره‌هــای آشــنا‬ ‫برخــورد کنیــم؟» در مــورد برخــورد‬ ‫ـاح‬ ‫ـه اصطـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫ـا همـ‬ ‫ـا یـ‬ ‫ـتاره هـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـن اسـ‬ ‫ـر ایـ‬ ‫ـت امـ‬ ‫ـا واقعیـ‬ ‫امـ‬ ‫بــا «ســلبریتی هــا» و یــا همــان آدم‬ ‫ـوی‬ ‫ـه نحـ‬ ‫ـتند‪ ،‬بـ‬ ‫ـتنی هسـ‬ ‫ـت داشـ‬ ‫ـذاب و دوسـ‬ ‫ـه جـ‬ ‫ـا همیشـ‬ ‫ـلبریتی» هـ‬ ‫«سـ‬ ‫ـد‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫ـد‪« :‬چنـ‬ ‫ـی نویسـ‬ ‫ـان مـ‬ ‫ـای خودمـ‬ ‫معروف‌هـ‬ ‫کــه در و دیــوار اتــاق جــوان هــای ایرانــی بــا عکــس هــای ریــز و‬ ‫ـه‬ ‫ـرخ مـی‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌م کـ‬ ‫ـورک چـ‬ ‫ـش د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نیویـ‬ ‫ـاه پیـ‬ ‫مـ‬ ‫درشــت همیــن آدم هــای معــروف و محبــوب آراســته شــده‪ .‬فضــای‬ ‫ناگهــان در چهــار قدمــی ام بــا مــردی بــه‬ ‫ـوط‬ ‫ـار مربـ‬ ‫ـن اخبـ‬ ‫ـی تریـ‬ ‫ـده از جزئـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـم پـ‬ ‫ـازی هـ‬ ‫مجـ‬ ‫ـا بود‬ ‫ـکل اینجـ‬ ‫ـدم‪ .‬مشـ‬ ‫ـنا رودررو شـ‬ ‫ـدت آشـ‬ ‫شـ‬ ‫بــه ســلبریتی هــا؛ کــی چــی مــی پوشــد‪ ،‬بــا چــه آرایــش و‬ ‫ـده ام و‬ ‫ـد او را کجا دیـ‬ ‫ـی آمـ‬ ‫ـادم نمـ‬ ‫ـا یـ‬ ‫ـه اصـ‬ ‫کـ‬ ‫ـوار‬ ‫ـینی سـ‬ ‫ـه ماشـ‬ ‫ـود‪ ،‬چـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـز ظاهـ‬ ‫ـرش قرمـ‬ ‫ـی روی فـ‬ ‫لباسـ‬ ‫ـرد روبه‌رو‬ ‫ـره مـ‬ ‫ـوز چهـ‬ ‫ـت‪ .‬هنـ‬ ‫ـمش چیسـ‬ ‫حتی اسـ‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مــارک ســاعتش چیســت و تابســتان و زمســتان‬ ‫ـد‬ ‫ـردم بایـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـاس مـ‬ ‫ـه احسـ‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـنا بـ‬ ‫ـان آشـ‬ ‫چنـ‬ ‫ـاز کنم‪.‬‬ ‫ـت را بـ‬ ‫ـر صحبـ‬ ‫ـام و علیکی سـ‬ ‫ـا سـ‬ ‫ـتم و بـ‬ ‫بایسـ‬ ‫ـده‬ ‫ـا خواننـ‬ ‫ـر یـ‬ ‫ـان بازیگـ‬ ‫ـد و فـ‬ ‫ـی کنـ‬ ‫ـفر مـ‬ ‫ـور سـ‬ ‫ـدام کشـ‬ ‫ـه کـ‬ ‫بـ‬ ‫ـوری؟»‬ ‫ـزم‪ ،‬چطـ‬ ‫ـو عزیـ‬ ‫ـد‪« :‬امبرتـ‬ ‫ـم بگویـ‬ ‫ـاید او هـ‬ ‫شـ‬ ‫ـه دارد و‬ ‫ـا بچـ‬ ‫ـده و چندتـ‬ ‫ـدا شـ‬ ‫ـرش جـ‬ ‫ـرا از همسـ‬ ‫ـکار چـ‬ ‫و ورزشـ‬ ‫ـن‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـا و بـ‬ ‫ـای اینجـ‬ ‫ـتی بیـ‬ ‫ـور تونسـ‬ ‫ـی «چطـ‬ ‫ـا حتـ‬ ‫یـ‬ ‫ـوان‬ ‫ـی تـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫ـطه آنهـ‬ ‫ـه واسـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـر کـ‬ ‫ـه دیگـ‬ ‫ـک نکتـ‬ ‫ـزار و یـ‬ ‫هـ‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫ـم کنـ‬ ‫ـم را گـ‬ ‫ـت و پایـ‬ ‫ـا دسـ‬ ‫ـم کامـ‬ ‫ـن هـ‬ ‫ـی؟» و مـ‬ ‫نگـ‬ ‫در زندگــی همیــن ســلبریتی هــا ســرک کشــید و رفتــار و‬ ‫ـه‬ ‫ـر از همـ‬ ‫ـاند و صرفنظـ‬ ‫ـن کشـ‬ ‫ـر ذره بیـ‬ ‫ـه زیـ‬ ‫ـان را بـ‬ ‫گفتارشـ‬ ‫تنهــا چنــد قــدم بــا هــم فاصلــه داشــتیم؛ وقتــی‬ ‫کاســتی هــا و نواقــص شــان آنهــا را الگــو قــرار داد؛‬ ‫شــناختمش نزدیــک بــود پــس بیفتــم‪ .‬چهــره مشعشــعش‬ ‫ـد‬ ‫ـی داننـ‬ ‫ـم نمـ‬ ‫ـان هـ‬ ‫ـاید خودشـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـلبریتی هایـ‬ ‫سـ‬ ‫بــه مــن لبخنــد مــی زد‪ ،‬آنتونــی کوئیــن بــود! مســلما‬ ‫ـراد جامعه و‬ ‫ـی افـ‬ ‫ـد در زندگـ‬ ‫ـی تواننـ‬ ‫ـزان مـ‬ ‫ـه میـ‬ ‫ـا چـ‬ ‫تـ‬ ‫ـم‬ ‫ـه او هـ‬ ‫ـودم و البتـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫ـی ام او را ندیـ‬ ‫ـت در زندگـ‬ ‫ـچ وقـ‬ ‫هیـ‬ ‫ـند‪.‬‬ ‫ـته باشـ‬ ‫ـش داشـ‬ ‫ـکار عمومی نقـ‬ ‫ـه افـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـت دهـ‬ ‫جهـ‬ ‫ـع و جـ‬ ‫ـودم را جمـ‬ ‫ـتم خـ‬ ‫ـه توانسـ‬ ‫ـزارم ثانیـ‬ ‫ـک هـ‬ ‫ـرا‪ .‬در یـ‬ ‫مـ‬ ‫ـور بــرای مثــال‪ ،‬هنــوز هــم افــکار عمومــی پدیــده‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـمان دوختـ‬ ‫ـه آسـ‬ ‫ـمانم را بـ‬ ‫ـه چشـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـم و در حالـ‬ ‫کنـ‬ ‫ـون‬ ‫ـه میلیـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـلبریتی» محبوبـ‬ ‫ـایی‪« ،‬سـ‬ ‫ـی پاشـ‬ ‫ـودم‪ ،‬از مرتضـ‬ ‫ـردم‪ ،‬بـ‬ ‫ـر کـ‬ ‫ـرا فکـ‬ ‫ـن ماجـ‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـدا کـ‬ ‫ـوم‪ .‬بعـ‬ ‫ـارش رد شـ‬ ‫کنـ‬ ‫ـه هــا نفــر بــه ســوگش نشســتند و بــرای رفتنــش‬ ‫ـی هـ‬ ‫ـب و غریبـ‬ ‫ـی عجیـ‬ ‫ـه خیلـ‬ ‫ـا قضیـ‬ ‫ـیدم اتفاقـ‬ ‫ـه رسـ‬ ‫ـن نتیجـ‬ ‫ایـ‬ ‫ـم رخــت ســیاه بــه تــن کردنــد را از یــاد نبــرده‬ ‫نبــوده‪ .‬قبــا هــم یــک بــار در رســتوران بــا چارلتــون هســتون انــد؛ پدیــده ای کــه یوســف ابــاذری‪ ،‬اســتاد‬ ‫ـاس کـ‬ ‫ـی اراده احسـ‬ ‫ـم بـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـان لحظـ‬ ‫ـودم و همـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫مواجـ‬ ‫ـردم دانشــگاه تهــران در آن ســخنرانی جنجالــی‬ ‫ـال را بـ‬ ‫ـا خیـ‬ ‫ـن مـ‬ ‫ـی در ذهـ‬ ‫ـای اینچنینـ‬ ‫ـم‪ .‬چهره‌هـ‬ ‫ـام کنـ‬ ‫ـد سـ‬ ‫بایـ‬ ‫ـاد‬ ‫ـا» یـ‬ ‫ـل هـ‬ ‫ـزل نسـ‬ ‫ـوان «تزلـ‬ ‫ـه عنـ‬ ‫ـرای اش از آن بـ‬ ‫ـاعت تلویزیـ‬ ‫ـول سـ‬ ‫ـا در طـ‬ ‫ـد‪ .‬مـ‬ ‫ـرده انـ‬ ‫ـل کـ‬ ‫ـت تبدیـ‬ ‫ـه واقعیـ‬ ‫ـا بـ‬ ‫مـ‬ ‫ـون کــرد و علــت وقــوع آن را سیاســت زدایــی‬ ‫ـوند‪ ،‬بـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـنا مـ‬ ‫ـان آشـ‬ ‫ـا برایمـ‬ ‫ـره هـ‬ ‫ـن چهـ‬ ‫ـم و ایـ‬ ‫ـی کنیـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫تماشـ‬ ‫ـه دانســت‪« :‬دلیــل اصلــی شــکل‌گیری‬ ‫ـر‪ ،‬خیـ‬ ‫ـدو امـ‬ ‫ـی‪ ،‬در بـ‬ ‫ـای جمعـ‬ ‫ـانه هـ‬ ‫ـان‪ ،‬رسـ‬ ‫ـاوندان مـ‬ ‫ـدازه خویشـ‬ ‫انـ‬ ‫ـال پدیــده پاشــایی سیاســت‌زدایی اســت کــه‬ ‫ـد مـ‬ ‫ـدد آننـ‬ ‫ـون درصـ‬ ‫ـد و اکنـ‬ ‫ـرده انـ‬ ‫ـدل کـ‬ ‫ـت مبـ‬ ‫ـه واقعیـ‬ ‫ـا بـ‬ ‫ـرای مـ‬ ‫را بـ‬ ‫ـا نمــود آن میــدان دادن بــه افــراد غیــر‬ ‫ـه تلویزیـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـت؛ و واقعیتـ‬ ‫ـال اسـ‬ ‫ـان خیـ‬ ‫ـت همـ‬ ‫ـد واقعیـ‬ ‫ـد کننـ‬ ‫را متقاعـ‬ ‫ـران‪،‬‬ ‫ـکاران‪ ،‬بازیگـ‬ ‫ـون ورزشـ‬ ‫ـه همچـ‬ ‫ـون نخبـ‬ ‫ـی مـ‬ ‫ـینمایی زندگـ‬ ‫ـای سـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـدازه لحظـ‬ ‫ـه انـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـی دهـ‬ ‫ـان مـ‬ ‫ـا نشـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫بـ‬ ‫ـت‪».‬‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـور سیاسـ‬ ‫ـدگان در امـ‬ ‫ـان خواننـ‬ ‫ـوفانه داده‪،‬‬ ‫ـه فیلسـ‬ ‫ـی جنبـ‬ ‫ـن رویارویـ‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـو بـ‬ ‫ـد اکـ‬ ‫ـر چنـ‬ ‫ـت‪ ».‬هـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫واقعـ‬

‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd Copyright © SK Graphic Design Ltd

21 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


‫‪Sir‬‬ ‫‪Charles‬‬ ‫‪Spencer‬‬ ‫‪Chaplin‬‬ ‫سر چارلز‬ ‫اسپنسر‬ ‫چاپلین‬

‫‪20‬‬ ‫‪SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design‬‬

‫تولد‪ 16 :‬آوریل سال ‪1889‬‬ ‫همسران‪ :‬ملدرید هیریس‪/‬لیتا گری‪/‬پلیتی گودارد‪/‬اونا اونیویل‬ ‫وفات‪ 25 :‬دسامبر‪ 1977‬در « وی وی» سویس‬ ‫لقب ها‪ :‬چارلی چاپلین‪/‬دلقک‬ ‫یکی از مشهورترین بازیگران و کارگردانان و همچنین آهنگساز برجسته هالیوود و‬ ‫برنده جایزه اسکار است‪ .‬بیشتر فیلم‌های او کمدی و صامت هستند‪.‬از همان کودکی‬ ‫به هنرهای نمایشی روی آورد‪ .‬چاپلین در سال ‪ 1913‬در کمپانی کی استون به‬ ‫عنوان بازیگر سیار نمایش های وودویل استخدام شد و در نخستین فیلمش به نام‬ ‫در تالش معاش نقش یک شیک پوش تیپیک را ایفامی کردچارلی چاپلین نزدیک‬ ‫به سی و چهار فیلم کوتاه در کمپانی کی استون بازی کردچاپلین تا ژوئن ‪1917‬‬ ‫چنان اعتباری کسب کرد که قراردادی یک میلیون دالری از طرف کمپانی فرست‬ ‫نشنال به او پیشنهاد شد ‪ ،‬تا هشت فیلم با طول دلخواه برای این کمپانی بسازد‪.‬‬ ‫موفق ترین اقدام چاپلین در فرست نشنال ‪ ،‬کارگردانی نخستین فیلم بلند داستانی‬ ‫اش به نام پسر بچه‪1921‬بودچاپلین پس از اتمام قراردادش با کمپانی فرست نشنال‬ ‫‪ ،‬به همراه گریفیث ‪ ،‬داگالس فربنکس ( هنرپیشه مطرح مرد ) و مری پیکفورد (‬ ‫هنرپیشه زن مطرح ) ‪ ،‬کمپانی یونایتد آرتیستز ( ‪ ) United Artists Corporation‬را‬ ‫تاسیس کرد‪ .‬نخستین فیلمی که در این کمپانی ساخته شد ‪ ،‬فیلمی به نام زن پاریسی‬ ‫‪1923‬بودچاپلین هم زمان با ناطق شدن سینما ‪ ،‬فیلم سیرک( ‪ )1928‬را ساخت‪.‬‬ ‫سیرک ‪ ،‬فیلمی صامت با ساختاری زیبا بود و در مراسم اسکار ‪ ، 1929‬جایزه ای به‬ ‫عنوان تنوع و نبوغ در نوشتن ‪ ،‬بازیگری ‪ ،‬کارگردانی و تهیه کنندگی را گرفت‪ .‬اولین‬ ‫فیلم مطرح ناطق چاپلین ‪ ،‬فیلم روشنایی های شهر‪ 1931‬بود‬ ‫فیلم دیکتاتور بزرگ‪ ، 1940‬نخستین فیلم کامال ناطق چاپلین بود که در اوضاع‬ ‫نابسامان جهانی در دهه چهل ‪ ،‬اثری ضد نازی بود‪ .‬در سال ‪ ، 1944‬چاپلین را به‬ ‫علت سخنرانی های ضد امریکایی و به خاطر حمایت از شوروی به دادگاه کشاندند‪.‬‬ ‫بعد از این حادثه چاپلین فیلم موسیو وردو( ‪ )1946‬را ‪ ،‬که یک کمدی جنایی تیره‬ ‫و آزار دهنده بودآخرین فیلم آمریکایی چاپلین الیم الیت(‪ ( 1952‬روشنایی های‬ ‫صحنه ‪ ،‬نام داشت‪ .‬در همین سال ‪ ،‬چاپلین و خانواده اش به لندن دعوت شدند تا در‬ ‫نمایش الیم الیت در دربار انگلستان حضور یابند‪ .‬در همان شروع سفر چاپلین فهمید‬ ‫که ویزای او برای برگشت به امریکا لغو شده است و به این ترتیب ‪ ،‬با این کار یکی‬ ‫از گرانترین و محبوب ترین ستارگان سینمای آمریکا از کشور طرد شد‪ .‬بعد از آن ف‬ ‫چاپلین در انگلستان اقامت کرد و بعد به سوییس رفت ‪ .‬پنج سال بعد پس از این واقعه‬ ‫طرد چاپلین از آمریکا ‪ ،‬او با فیلم سلطانی در نیویورک(‪ )1957‬پاسخ دادگستری‬ ‫آمریکا را دادآخرین فیلم چاپلین ‪ ،‬کنتسی از هنگ کنگ ( ‪ )1967‬نام داشت‪ .‬چاپلین‬ ‫در ‪ 25‬دسامبر سال ‪ 1977‬درگذشت‪.‬‬

‫جوايز چارلي چاپلين‬

‫برنده جايزه اسکار بهترين موسيقي ارجينال براي فيلم اليم اليت در سال ‪1973‬‬ ‫نامزد دريافت جايزه اسکار در رشته‌هاي بهترين فيلم‪ ،‬بهترين فيلم نامه ارجينال و‬ ‫بهترين بازيگر نقش اول براي فيلم ديکتاتور بزرگ در سال ‪1941‬‬ ‫نامزد دريافت جايزه اسکار در رشته بهترين فيلم نامه ارجينال‬ ‫براي فيلم موسيو وردو در سال ‪1948‬‬ ‫دريافت جايزه اسکار بهترين دستاورد هنري براي فيلم سيرک در سال ‪1929‬‬ ‫دريافت جايزه افتخاري يک عمر فعاليت هنري در سال ‪1972‬‬ ‫برنده جايزه افتخاري شير طاليي از جشنواره ونيز‬


SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd

23


Copyright © SK Graphic Design Ltd

22 SEVEN JOURNAL | the first london iranian art journal | may 2017 | issue 1706 | Info@skgraphic.design


Copyright © SK Graphic Design Ltd

EN

SE V

JO UR

NA L

Seven Journal Issue 7  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Seven Journal Issue 7  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Advertisement