Page 1

Brand Identity GUIDELINES

2018 edition

1


2


LỜI NÓI ĐẦU Các bạn đang đọc cuốn tài liệu Nhận diện thương hiệu của Omega Media., JSC Tài liệu này được tạo ra để hỗ trợ cho những cá nhân, tập thể liên quan đến công việc thiết kế các ấn phẩm marketing, truyền thông cho thương hiệu. Tài liệu bao gồm các tiêu chuẩn về hình dạng logo, màu sắc, các đồ hoạ nhận diện của thương hiệu, các ví dụ tham khảo. Để đảm bảo sự thống nhất của thương hiệu, các tiêu chuẩn cơ bản trong tài liệu này cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

MỤC LỤC 4 6 7 8 9 10

Logos Clear Space & Minimum Size Reversed & Background Logo Prohibited Usage Typeface Colour Palette

3


LOGOS Phiên bản logo kèm slogan.

The leading performance marketing agency in Asia

4


LOGOS Phiên bản logo không kèm slogan.

5


CLEAR SPACE & MINIMUM SIZE 01. Clear space Logo không nên đặt quá gần mép hoặc các yếu tố đồ họa khác. Khung lưới bên dưới chỉ ra khoảng trắng tối thiếu cần có xung quanh logo dựa trên kích cỡ của 1/2 chữ “O” trong chính logo. Điều này có nghĩa khoảng trắng tối thiểu quanh logo sẽ tỷ lệ với kích cỡ của logo. 02. Minimum size Kích cỡ tối thiểu của logo.

01. Clear space

25mm

02. Minimum size

6


REVERSED & BACKGROUND

CMYK 00 00 00 00

RGB #ffffff

CMYK 00 85 100 00

RGB #f04b00

CMYK 75 68 67 90

RGB #000000

7


LOGO PROHIBITED USAGE Không được chỉnh sửa logo trong bất cứ trường hợp nào. Dưới đây là những trường hợp dùng sai.

Không xoay nghiêng logo

Không co kéo logo

Không đăt logo trên nền hoa văn

8


TYPEFACE Các kiểu chữ Gotham Rounded có thể được sử dụng linh hoạt tùy vào tính năng và khả năng in ấn/hiển thị của thiết kế. Bên dưới chỉ là một vài gợi ý mang tính tham khảo về cách sử dụng các kiểu chữ này.

Aa

01. Gotham Rounded Bold nên được sử dụng cho tiêu đề, thông tin cần nhấn mạnh. 02. Gotham Rounded Regular nên được sử dụng để làm chữ nội dung.

01. Gotham Rounded Bold

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG The quick brown fox jumps over the lazy dog

02. Gotham Rounded Regular

Aa

The quick brown fox jumps over the lazy dog

9


COLOUR PALETTE Thương hiệu sử dụng các màu sắc chính dưới đây. Việc sử dụng màu sắc khác xin liên hệ người quản lý hoặc nhà tư vấn của thương hiệu.

TRẮNG CMYK 00 00 00 00

RGB #ffffff

XÁM CMYK 00 00 00 10

ĐEN

CAM CMYK 00 75 100 00

RGB #f26522

XÁM RGB #e6e7e8

CMYK 00 00 00 60

CMYK 75 68 67 90

RGB #000000

XÁM RGB #808285

CMYK 00 00 00 80

RGB #58595b

10


11


Copyright © 2018 Omega Media Worldwide., JSC.

12

Omega BG  
Omega BG  
Advertisement