Page 1


Forfatter

Emne

Side

Niels

Velkommen

Side 3-5

Bestyr

Velkommen Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2010-11 Det er nu over 35 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. I år er det anden gang vi prøver at udgive skolebladet i farver samt at trykke det selv. Vi har stadig nogle overvejelser om tiden er ved at rinde fra skolebladet i dets nuværende ”papirform”. Vi mener dog, at det stadig for både elever og forældre, har en værdi at få bladet i hånden og kunne bladre og se i det sammen, uafhængig af elektroniske midler. Bladet kan dog også ses på skolens hjemmeside som samlet PDF-fil eller som læsevenlig udgivelse på issuu.com – linket hertil kan ses på skoleporten. De fleste af fotografierne fra bladet kan herudover ses i god kvalitet i skolens fotoalbum på skoleporten. Skolebladet spænder derfor meget bredt, og afspejler på den vi den bredde vi oplever i skolelivet. Indlæggene breder sig fra tegninger, tekst og fotografisider fra små som store klasser, til sider fra ledelse og samarbejdspartnere. Vi er alle på hver vores måde knyttet til skolearbejdet og udtrykker os naturligt i forhold vores placering i det daglige. Vi håber endnu en gang at skolebladet falder i god jord - samt at elever og forældre får stor fornøjelse af at læse det. Skolens personale ønsker alle forældre og elever en rigtig god sommerferie. På skolens vegne Kim Liholm Redaktion

2

Side 6

0a

Børneskrivning

Side 7

0b

Børnebyen

Side 8-9

1ab

Venner

Side 10-17

2a

Rundt omkring

Side 18-24

02c

Safaritur

Side 25

3a

Fagene rundt

Side 26-27

3a

Moesgaard

Side 28

36c

Året der gik

Side 29-31

3b

Skoleåret i 3b

Side 32-33

4a

Rundt omkring

Side 34-35

4b

Baboon

Side 36-37

4b

4.klasserne overnatter

Side 38-39

5ab

Projektopgave

Side 40-42

Annelise

Sol er dejlig

Side 43

5ab

Et godt skoleår

Side 44-45

6a

Rundt omkring

Side 46-47

7a

Ryste-sammen tur

Side 48-49

7b

Blå mandag

Side 50

79c

Aktivitet i 79c

Side 51

Ole Juul

Helikopter-forældre

Side 52-53

8ab

8ab digter løs

Side 54-55

89l

89l på Aros

Side 56

9a

9a siger farvel

Side 57


Velkommen Du sidder med skolens ”årskrift”. Igennem de sidste år er det blevet en god tradition, at klasserne laver indlæg til skolebladet, hvor de beskriver oplevelser og emner fra skoleåret, der er gået. Det er med til at fastholde den udvikling, som skolen er midt i.

Tiden hurtigt og specielt op til ferien stopper vi op og siger til hinanden, hvor blev tiden og hvad er der sket i løbet af skoleåret. Nogle af de nye tiltag har været:

Dette har været det første hele skoleår, hvor vi har haft skolehallen til rådighed. Det har været et fantastisk løft for idræt undervisningen, at vi har fået hallen. Eleverne har fået mange nye muligheder for fysisk udfoldelse, som de ikke havde før og det lokale foreningsliv har samtidig fået mulighed for at tilbyde nye aktiviteter for alle i lokalområdet.

Skolen har fået udbygget IT forbindelserne. Der er nedgravet lyslederkabel til skolen og skolen har fået nyt trådløst netværk.

Der er indkøbt nye bærbare computere, som kan hjælpe eleverne i forbindelse med læringsprocessen

SFO har indrettet læse- og lektierum og samt nyt spillerum

Ny bygning til udesløjd, hvor der bliver mulighed for nye spændende aktiviteter. Esse, støbning og snitning.

Vi har igennem de sidste år arbejdet med læsebånd i udvalgte uger i løbet af skoleåret og i det kommende skoleår bliver dette en fast del af den daglige undervisning for alle elever på skolen. Dette ske på baggrund af de gode erfaringer vi har gjort og for at styrke elevernes læsning.

Skolen har udarbejdet en læsepolitik (findes på skolens hjemmeside), hvor forældre også kan få gode råd til, hvordan man kan støtte eleverne i læse processen. Dette er blot nogle af de ting som skete i 2010 – 11, samtidig med de mange forskellige aktiviteter der har været i alle fag og klasser.

3


Tak for godt skoleår til alle.

Det har været et spændende skoleår og når vi mødes efter ferien vil der være nye opgaver, som vi i fællesskab skal løse I foråret har der været en god debat vedr. skolestart, som bl.a. har medført, at vi i det kommende skoleår vil have fordybelsesdage, hvor eleverne i BH klasse, 1, klasse og 2. klasse er sammen på tværs af klasser og arbejde med fælles emner.

Vi skal i det kommende skoleår i samarbejde med børnehaverne finde en skolestart model. Skolens kommende 4. klasser skal indgå i et kommunalt projekt vedr. inklusion, læsning og IT. Sammen med alle lokale foreninger afholder vi HØSTIVAL lørdag d. 28. april 2012

God sommer til alle. Venlig hilsen Morten T. Andersen og Niels Fensby

4


Afsked. Nu går vi alle på sommerferie, men for nogle på skolen er det samtidig afslutningen efter et langt arbejdsliv på Hadbjerg skole.

Troels Jepsen startede på skolen i 1975 og har altså været på skolen i 36 år. I de sidste år har han undervist på mellemtrinet (3 – 6 kl.) Troels har haft matematik, billedkunst og natur/teknik. Der udover har Troels været færdselskontakt lærer på skolen i mange år. Hvert år har han i samarbejde med politiet arrangeret cyklist prøven for eleverne i 6. klasse og han har forestået færdselsundervisningen på skolen. Troels har givet alle elever en god indføring i de grundlæggende færdselsregler, så eleverne kunne færdes sikkert i trafikken. Troels har også stået for den årlige skole kampagne ”alle børn cykler”, hvor vi hvert år i forbindelse med skolerne motionsdag præmiere den klasse der har cykler flest kilometer i en uge. Jens Christensen har også valgt at gå på pension med udgangen af dette skoleår efter 26 år som lærer. Jens kom til Hadbjerg skole fra Østervangskolen i forbindelse med byrådets beslutning i 1991, som indebar at skolen skulle have overbygning. Jens har igennem alle årene undervist i matematik, sløjd og naturfag og i de sidste år været tilknyttet en af skolens specialklasser. Specielt EDB og IT havde og har Jens’s store interesse og han har ydet en stor indsats på skolen inde for dette område. Jens har haft stor betydning for det IT niveau, skolen befinder sig på i dag.

Til jer begge skal der lyder en stor tak for jeres indsats på Hadbjerg skole og held og lykke frem over. Signe Storr har i dette skoleår været ansat som barselsvikar for Ida Setterberg og undervist i dansk på mellemtrinet og engelsk i udskolingen. Signe har tidligere været ansat på skolen, men valgte for nogle år siden at læse videre og skal efter ferien skrive speciale. Tak for din indsats på skolen og held og lykke med det videre forløb.

5


Folkeskolen er i øjeblikket sat højt på politikernes dagsorden, da de efter det kommende folketingsvalg forventes at vedtage et nyt folkeskoleforlig. I kommunerne er der ligeledes meget fokus på folkeskolerne på grund af både økonomi og krav om øget faglighed. Vi har da også i skolebestyrelsen siden den nye skolebestyrelses start i august 2010 brugt en del kræfter på at forholde os til Favrskov Kommunes sparekatalog. Vi har i store træk forholdt os til hvilke konsekvenser sparekravene får for Hadbjerg skole og opponeret kraftigt i mod den i høringssvar, men har alligevel også set på hvordan sparekravene kan realiseres på vores skole så det mærkes mindst muligt for den enkelte elev og ikke reducerer fagligheden. Det har været vigtigt for os, at også forældrenes stemme blev hørt i denne proces og vi synes selv i bestyrelsen at vi i samarbejde med skolens ledelse og lærerrepræsentanter har peget på de mest hensigtsmæssige besparelser bl.a. i form af at indføre aldersintegreret indskoling, der så småt skydes i gang i det kommende skoleår, hvor 0.- 2. klasse i nogle udvalgte timer vil modtage undervisning på tværs af alder. Der vil altså ikke i skoleåret 2011/2012 blive indført en fuldstændig aldersintegration i indskolingen. Udover at forholde os til kommunens sparekatalog har vi i bestyrelsen bl.a. forholdt os til og revideret skolens eksisterende værdigrundlag og principper samt forholdt os til og diskuteret mange forskellige emner som trivsel, skolens regnskab, skolens og SFO’ens fysiske rammer, skolens samarbejde med Høst IF og den kommende Høstival, samarbejde med skolens elevråd, udskoling og studiemiljø, specialklassernes berettigelse, sund skole-projektet og meget mere. Alt i alt et meget spændende og forskelligartet arbejde, hvor der er plads til mange forskellige meninger og holdninger i en rigtig god atmosfære. Og alt sammen vigtige emner at forholde sig til som forælder, da det er vigtigt at forældrenes stemme også bliver hørt, måske særligt nu, hvor folkeskolerne atter sættes på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt. Foreningen Skole og Forældre (tidl. Skole og Samfund) afholder i den forbindelse en kampagne kaldet ”Vores børn – vores skole”, hvor de inviterer forældre til at bidrage med synspunkter, ideer og fortællinger om folkeskolens nuværende tilstand og udviklingsmuligheder. Klik derfor ind på www.voresskoler.dk og giv dit besyv med, skriv en kommentar eller deltag i spørgeskemaundersøgelsen blandt alle forældre til børn i folkeskolen på http://www.voresskoler.dk/Sporgeske ma.aspx På skolebestyrelsens vegne Karina Spanner

6


Børneskrivning 0.A børneskriver i lange baner - de er vilde med det! Børnene lyderer sig frem. Her er der ikke noget som er forkert – hvis man er i tvivl, må man gætte. Flere af børnene læser ved hjælp af lydering. ”far jaj ælsker dai” -Ingen er vel i tvivl om budskabet!

7


Børnebyen i 0b VELKOMMEN TIL BØRNEBY

I maj måned arbejdede 0B tværfagligt med emnet: Butikker. I en hel uge blev der produceret i den helt store stil, og det hele endte med en rigtig dejlig dag i Børneby, hvor vi inviterede 0A og førskolebørnene ind for at handle i vores flotte butikker:

Banken havde serieproduktion af Børnebys penge: Mælkelåg blev pludselig til 1-kroner, 5ere og 10ere, der blev designet flotte pengesedler, og et kasseapparat af 2 kasser fra kopipapir stod pludselig på bordet. Da Børneby åbnede for de handlende fra 0A, var der lange køer foran banken, der jo lå inde med hele byens kapital. Så der blev vekslet, lånt og produceret flere penge.

Pilleæsken havde perle-piller i krukker, og hjemmelavede æsker. De havde tegnet solcremer og lavede skilte, og der blev solgt mange forskellige dejlige cremer og shampooer i butikken, der var godt besøgt.

Salatfadet lavede salat af silkepapir, og malede flamingo-kugler var pludselig forvandlet til grønne og røde æbler. Appelsiner, agurker og tomater blev klippet i karton osv. Denne butik var byens sunde indslag, der sørgede for, at det hele ikke endte i sukkerchok. 

I Den Gyldne Saks var der ikke så meget forarbejde, men på åbningsdagen var der til gengæld stor travlhed her: Der blev klippet, krøllet, føntørret, vasket og sat hår til den helt store guldmedalje, og der var lutter tilfredse kunder. 8

Det var sjovt og være i butikker. Jeg har været i tøjbutik. Jeg solgte vintertøj: Vintertrøjer og bukser. (Anne Berthe)


Brugsen havde et stort udvalg af alt, hvad man har brug for til husholdningen. Der var alt, hvad man ellers kan finde i en god Brugs med respekt for sig selv, og de 3 brugsuddelere sørgede for hyggelig betjening. Guldskoen var Børnebys tøj- og skobutik. De havde et stort udvalg af rigtigt tøj og ægte sko, ligesom de havde lavet tørklæder og hatte af karton. De sørgede for markedsstemningen ved at lokke kunder til med tilråb om gode tilbud, og var gode til mersalg – måske en fremtidig profession??  Kagehuset var byens mest populære butik. De havde nemlig rigtige, hjemmebagte muffins, småkager, drømmekage, chokoladekage og cookies. Køen her ledte tankerne hen på madkøerne i de tidligere østblok-lande, og de fortsatte hele dagen!  Det var en anderledes og rigtig dejlig uge, der lærte børnene meget – ikke kun matematik, dansk og billedkunst, men også om at arbejde sammen, at være kreativ, osv. Her rundt på siderne er der billeder og børnenes oplevelser fra en travl og god dag i Børneby. God fornøjelse 

Med venlig hilsen og rigtig god sommer Vibsen, Rikke & 0B.

9


Gode venner i 1. klasserne 1.klasserne har haft emne om venskaber og fortæller her om hvordan de oplever venner.

Kristian fortæller:

Rose fortæller: En god ven hjælper en og vil lege med en. En god ven er sød, når man leger. Det er, hvis man nu ikke kan komme ned fra et træ, så kan vennen hjælpe og sige, hvor man skal træde. Der var engang en pige, som hed Josefine. Hun havde en storebror, som hed Hubert. De skulle i legeland. Så sagde Hubert: ”Skal vi prøve den store rutschebane?” Nu gik de op på den store rutschebane, men så gik det for langsomt og så skubbede Hubert Josefine ned ad rutschebanen. Så blev de uvenner, fordi han skubbede til hende. Men så sagde Hubert: ”Kan du tilgive mig?” ”Ja, det kan jeg godt,”, sagde Josefine. ”Skal vi så være gode venner igen?” sagde Hubert. ”Ja” sagde Josefine. Så blev de venner igen og havde det sjovt.

Christopher fortæller: En god ven siger ikke noget grimt og hjælper andre. Der var engang to drenge, som var gode venner.De hed Michael og Jakob. En dag faldt Michael over en sten. Så kom Jakob og hjalp ham.Han gik ind på kontoret med ham.Her inde fik de pebernødder og Michael fik plaster på. Så gik de ud og legede igen.

10

Gode venner skal tilgive hinanden, så godt de kan. Gode venner kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der græder. Det er vinter, og vi er ovre hos Frederik og Susanne. Vi hygger os med chips og pop-corn. Vi ser en film, som hedder ”Rumaberne”. Den er rigtig god. Efter filmen leger Frederik og mig en rigtig god leg med Gormitier. Jeg er sød ved Frederik, så han kan få sin yndlings gormiti. Den vil jeg nemlig også gerne have. Men han er min gode ven, så han får den.

Michelle fortæller: En god ven er en, der leger med andre og som hjælper, hvis der er en, der falder. Gode venner passer på hinanden. Det var engang om sommeren hjemme hos os. Sophie og mig vi legede sammen, og Simone var også med. Vi legede med vand ude i vores have, for det var varmt. Vi havde nogle vandpistoler, vi skød med. Vi havde også noget, der sprøjtede vand op af, som vi kan sætte på vandslangen.Pludselig faldt Sophie over den, der sprøjtede vand. Hun slog sit ben, så det blødte lidt.Simone rendte ind efter mor, og jeg hjalp hende op igen. Så fik Sophie det godt igen.


Freja fortæller:

Benjamin fortæller:

Hvis man er en god ven, driller man ikke. En god ven taler sødt og leger med en.Når man er en god ven, passer man på andre. Udenfor i en skov klatrer Karoline op i et træ. Hun er sammen med sin gode ven, som hedder Sandra. Karoline kravler helt op i toppen af træet, som er 15 meter højt. Pludselig finder hun ud af, at hun ikke kan komme ned igen. Sandra prøver at få hende ned. Hun siger: ”Prøv at klatre forsigtigt ned. Du får en is, hvis du kommer ned.” Så henter Sandra en voksen, som henter en stige. Karoline kravler ned, og de får en is begge to.

Gode venner hjælper hinanden, hvis f.eks. der er en, der ikke kan komme op ad is-banen. Hvis en af de andre vil lære at komme op i et træ, kan man hjælpe.

Fredrik fortæller:

Frederik fortæller:

En god ven skal være sød og ikke slå. En god ven må ikke drille og gå ind i en leg og afbryde.

En god ven skal være sød og hjælpe andre. Han siger stop, hvis der er en, der gør en af hans venner noget. Det var om vinteren. En dreng og en pige leger ude i snevejret. De rutscher ned ad en is-bane, som er lige uden for deres hus. Drengen kommer til at skubbe pigen, så hun falder ned af is-banen. Pigen bliver meget vred og går sin vej. Drengen løber efter pigen og siger undskyld til hende. Og han lover, at han ikke gør det mere. Pigen bliver glad igen, og de prøver at starte forfra, og de levede lykkeligt til deres dages ende.

Lasse og Lukas er i skole. Det er sommer, og de rutscher på rutschebanen. De er gode venner, og de leger tit sammen. Lasse falder og slår knæet. Lukas rutscher ned og hjælper ham. Han løfter ham op og går ind på lærerværelset med ham. Læreren giver ham et plaster på. Så løber drengene ud og rutscher igen, og de legede rigtig godt sammen.

Oppe i SFO - en er der en dreng, der taber sin bold, så den bliver væk. Drengen hedder Viktor. Viktor vil gerne have bolden igen. Så leder han efter den, men han kan ikke finde den. Viktor har en ven, som hedder Thomas. Viktor henter Thomas. ”Jeg har mistet min bold. Jeg vil gerne have den igen” siger Viktor ”Jeg vil hjælpe dig med at finde bolden igen” siger Thomas. De leder inde i SFO - en. Så siger Thomas: ”Der er den jo””Tak for hjælpen” siger Viktor. Så går de ud og spiller bold sammen.

11


Theis fortæller:

Gro fortæller:

Når vi leger sammen, skal vi være gode venner. Vi skal ikke være uvenner. Det er bedst at lege med alle sine venner, så alle er glade.

Vi skal være søde ved andre. Hvis en har slået sig, går man over og hjælper. Man må ikke sparke til hinanden. Man taler ikke i et grimt sprog, fordi så kan de andre blive kede af det.

Der var engang to drenge. De hed Nik og Nak. De var på legepladsen. Så ringede det ind. Nik og Nak skulle på biblioteket sammen med deres lærer og børnene i klassen. Niks ven Nak kunne ikke finde den bog, han gerne ville have med hjem. Nik hjalp ham med at finde den. Det var en bog om vikinger. Så læste de i bogen sammen.

Vi er hjemme hos mig, og det er min fødselsdag. Jeg bliver syv år. Vi leger godt sammen alle os fra klassen. Vi leger med kattene, og vi laver ting til kattene. Der er nogen, der leger på stigegyngen. De leger tagfat på den. Det er sjovt og gæsterne har det godt, fordi vi hygger os sammen.

Esben fortæller: En god ven siger undskyld, når han gør noget forkert. Han siger ikke ”Fuck you”. Det er vigtigt, at man hjælper en op, der har slået sig, og at man siger stop, hvis nogen gør en ked af det. Der var engang fire børn. De var i skole, og de blev sure på den første, som var en pige. Hun hed Kristine. De andre hed Jannik, Nikolaj og Kasper. Drengene satte en spand oven på døren, da det var ved at ringe ind fra frikvarter. Der var vand i spanden. Kristine gik ind ad døren. Spanden væltede lige ned i hendes hoved, så hun fik vand i håret og blev gennemblødt. En af hendes gode venner kom og hjalp hende. Hun sagde til drengene, at de ikke skulle gøre det, og hun hentede et håndklæde og en hårtørrer til Kristine. Drengene sagde undskyld og lovede, at de aldrig mere ville gøre det. Kristine blev glad igen.

12


Sophie fortæller: Man skal være søde ved hinanden. Man skal lade være med hele tiden at bestemme så meget. I stedet for skal man lytte til hinanden. Så kan man fortælle, hvordan man har det, og de andre kan høre det. Der var engang en pige og en dreng. De hed Rosa og Mark. Rosa ville gerne lære at løbe på skøjter. Det kunne Mark.”Jeg vil gerne lære dig at skøjte” sagde Mark. ”Tak Mark” sagde Rosa. ”Du er sød” ”Tak, du er også sød” ”Kom, vi går ned til søen” sagde Mark.Rosa lærte hurtigt at skøjte, fordi Mark var en god lærer.

Sandra fortæller: Gode venner er søde og rare ved hinanden og leger godt sammen. Når der er en, der græder, så kommer jeg altid og hjælper og trøster. Der var engang to piger. De hed Anna og Lotte. De blev uvenner, fordi Anna ville lege på glidebanen, og Lotte ville hellere lege med kælk. Så kom der en, der hed Vibeke. ”Vil I ikke godt holde op med at skændes?” Så sagde pigerne: ” Men vi vil ikke lege det samme” Så sagde Vibeke: ”Jeg henter en af mine gode venner. Han hedder Viktor.” Viktor sagde: ” Først kan I gøre det ene, og så kan I gøre det andet” ”Det vil vi,” sagde Anna og Lotte. Nu var de venner igen.

Julie fortæller: Gode venner taler pænt og stille til hinanden. De leger med hinanden, og de siger ja, hvis nogen spørger, om de må være med. Der var engang to piger, som var rigtig gode venner. De hed Mathilde og Johanne. De var ved at lege med kælke nede på en kælkebakke. Så kom der en pige til, som hed Maria. Hun ville gerne være med til at kælke.Mathilde sagde ja, og det gjorde Johanne også. Så blev Maria rigtig glad. De kælkede sammen, ind til de skulle hjem og spise.

Katrine fortæller: Gode venner leger sammen, og de taler pænt til hinanden. De bliver ikke uvenner. Der var engang tre børn. Den ene hed Kamilla. Den anden hed Sandra, og den tredje hed Filippa. Selv om de var tre, kunne de godt lege sammen. De legede fange leg. Så skete det, at de løb for langt væk, og så blev de uvenner. Men så aftalte de, hvor de måtte være henne, og så legede de videre. Nu gik legen godt.

13


Nissen og snemanden mødte hinanden. Så blev de gode venner. Nissen spurgte, om de skulle lave en snehule. Snemanden sagde ja, og så gik de i gang.Den ene tog sne i den ene ende og den anden tog sne i den anden ende, så kom de ikke op at skændes. Nissen havde noget tapet med, som de satte op i snehulen. De fandt også en hat. De lavede det hele uden at skændes. Emilia

Mig og min ven kører lastbil sammen. Vi kører med en båd bag på. Det er vores båd. Man kan blive venner med en voksen ved at snakke sammen. Det er en voksenven. Mark.

Det er mig, der står på billedet. Der er en af mine venner, der er ved at drukne. Jeg løber hen til livredderen og siger, at der er en, der er ved at drukne. Hun bliver reddet. Min gode ven siger tak. Man er også gode venner, hvis man leger med en og er søde ved hinanden ved at tale pænt og hjælpe hinanden. Cecilie

Jeg følger Clara i skole. Jeg hjælper hende med at gå over vejen. Vi går op i skolen, og vi når at komme til skolen, inden det ringer. Og så går vi ind og sætter vores tasker på vores pladser, og vi hører efter, hvad læreren siger. Benjamin.

14


Første gang Josephine og mig mødte hinanden, spillede vi fodbold sammen. Og så spurgte Josephine, om vi skulle være venner, og jeg sagde ja. Gode venner leger meget sammen, og hvis man ikke har nogle at lege med, og man bliver spurgt af sin ven, så siger man ja. Katrine Der er to, der spiller bold. De er gode til at blive enige om, hvad de vil lege. De elsker at spille bold og lege sammen. De er rigtig gode venner. Somme tider gynger de sammen. Om vinteren kan de godt lide at lege sammen i sneen. De kan godt lide at lave en engel. Filippa

Gode venner hjælper hinanden. Pigen kommer med grene, og drengen laver snebolde til snemanden. Nissen kommer og driller dem ved at råbe af dem: ”Nå, nå, nå, nå” Men så begynder de at lege sammen, og så blev de gode venner med nissen. Walther

Man er gode venner, når man hjælper en, der er kommet til skade. Hvis der er en, der har slået sit ben, så kan man hente en voksen. Lukas

15


Der er en pige, der er blevet overfaldet. Så kommer der en dreng og hjælper hende hen på hospitalet. På hospitalet hjælper de hende, så hun bliver rask. Drengen kommer og besøger hende, mens hun er på hospitalet. Johanne

Jeg sidder på taget, og en ven er på besøg. Jeg har et ”til kort” til hende. Jeg kaster det til hende, og så griber hun det. Vi er helt alene hjemme. Jeg siger ”Hej” og hun siger hej, mens hun hopper. Så byttede vi side, og jeg hoppede på trampolinen, og så fik hun en drage. Josefine

Mig og Clara sjipper. Man er gode venner, når man leger meget sammen. Man får nye venner ved at prøve at lege med nogle andre, så man kan lære dem at kende. Man kan fx rutsche og kælke, eller man kan trille en stor snebold. Man kan også gå i krig for sjov. Michela

Filippa og mig står og snakker sammen. Man er gode venner, hvis man spørger hinanden, om man skal være venner. Gode venner leger tit sammen, de kan også sove med hinanden. Man kan få nye venner ved at spørge, om de vil være venner. Gode venner kan købe det samme tøj. Clara

16


Når man hopper på trampolin, er man gode venner, hvis man ikke hopper ind i hinanden. Når man er på rutschebanen, er man gode venner, hvis man ikke hopper ind i hinanden, og man venter på, at den anden er gået væk. Man er gode venner, hvis man ikke skændes ret meget. Josephine

Der er to, der er ude at lege. Der er en stor sodavand. Den drikker de. De er gode venner og deles om sodavanden. De leger med græsset ved at tage det op i hænderne og smide det på hinanden, og så skal de hjem i seng og sove. Lasse

Der er to, der spiller bold med hinanden. De leger meget sammen, og de bor tæt på hinanden. De laver næsten altid noget sammen, og i dag spiller de bold, og i morgen skal de i biografen sammen. Miklos

Vi er to venner, der leger. Det er mig og Lasse. Vi leger hjemme ved mig. Vi rutscher på rutschebanen og klatrer på klatrestativet. Vi leger også inde. Vi kan fx spille Wii. Vi ser også fjernsyn. Vi ser fx julefilm. Lucas.

17


Rundt omkring 2a En dag på museum. 2a skulle på tur til kulturhistorisk museum. I Randers og vi kørte med bus der hen. Kulturhistorisk museum er et sted hvor der er gamle ting. Det tog lang tid men så kom vi endelig der hen. Vi gik lidt tid og så var vi der. Vi skulle på nissejagt. Den gik ud på at hver hold skulle have en lommelygte, en blyant og et stykke papir og så skulle man gå efter nogle små fodspor og svarer på nogle spørgsmål. Da vi var færdige gik vi ind i et rum hvor der var en som skulle vise os nogle billeder fra jul i 50'erne. Hun havde taget noget gammelt legetøj med som hun viste os. Bag efter gik vi ud. Så viste hun os en gammel kælk med stave til og hun viste os også nole billeder med grise på der var i skole og hvor de spist gris. Også skulle vi have mad nede i en kælder der var også en Børnehave der hvor vi spiste. Da vi kom ind på museumet igen måtte vi selv gå rundt og se alle ting. Så var det tid til at komme hjem. Vi gik ned mod bussen og kørte hjem. Det havde været en god dag. Det mest spæddenene var bildeerne fra jul 50´erne Karoline 2. klasse.

18

Tur til Hadsten bibliotek.

Pirat jagt.

Vi startede med at snakke lidt og så skulle vi op til bussen. Bussen kørte os til Hadsten og så gik vi hen til Sløjfen. Da vi kom ind skulle vi op på på bibliotek og så skulle vi på rundvisning. Vi så bøger og bøger. De fortalte hvor de forskellige bøger står. Der er mange forskellige slags bøger for eksempel fagbøger, romaner, voksen bøger og børne bøger . Vivi fortalte om de bøger som passer til 2.Klasse. På biblioteket kan man låne bøger med hjem hvis man får et lånekort. Det var en god tur. Carolina

En søndag i januar var vi til nytårskur/pirat jagt. Vi skulle mødes ved spejderhytten, men der var for glat, så det blev i skolegården. Vi blev delt ind i 4 hold (jeg var sammen med Magnus og Andreas). Vi skulle gå rundt på skolen, og finde nogle poster. En af posterne var kimsleg, en anden var at løbe med kartofler. Til sidst fandt vi skatten, som var en stor kiste fyldt med popcorn. Vi fik også kage og kakao. Så gik vi hjem for det var blevet koldt. Hilsen Sander.


Naturvognen. Det var mandag og 2. klasse fik besøg af Mette fra naturvognen. Det var i spejderhytten. Det første vi skulle lave var en katapult vi lavede den af et mælkelåg, musefælde og en maler rørpind. Så skulle vi finde nogle ting fra naturen som vi skulle skyde af i katapulten. Vi skulle se om vi kunne ramme en skydeskive. Det bedste vi fandt var en sten, den kunne flyve længst. Vi skulle også måle temperaturen. Vi skulle finde nogle dyr der var i vinterhi eller levende eller døde. Til sidst skulle vi lave kakao over bål. Jeg syntes det var sjovt at have besøg af Mette fra naturvognen. Joachim 2 klasse.

Skovtur med 2. klasse 2. klasse havde arrangeret en fælles skovtur for alle i klassen som havde lyst. Det var med mor, far og søskende det var en lørdag eftermiddag. Vi startede med at gå ind i skoven og vi fandt en lille legeplads hvor vi legede. Vi legede på gynger og bar med pinde det var rigtig sjovt. Bagefter gik vi videre ind i skoven og fandt en stor bakke og legede også godt på den. Vi lavede også en løbekonkurrence hvor vi skulle løbe op af bakken. Det var dejligt bare at kunne gå rundt med sin familie og venner fra klassen. Så gik vi tilbage til p-pladsen og spiste kage og det var Mortens mor der havde bagt. Den smagte VIRKELIGT GODT!! Og det tror jeg også de andre syntes. Andreas. M. 2. Klasse

Eventyrlig løvfaldstur Vi i 2a har været på løvfaldstur til spejderhytten Det var en dejligt med mange gode oplevelser. trærenes blade var begyndt at blive gule og brune. det er meget smukt at se på. Signes mor havde spurt om hun måtte bage en kage det måtte hun gerne. vi var alle sammen ude og lege nogle spillese mikado nogle klatrede mens andre bare legede i shelterne. der var varm caco og muffins Mums ! vi havde alle nogle gode madpakker med vi spiste udenfor. sidst på dagen gik vi tilbage i klassen mens vi sang 2 klasse sangen Katrine 2.klasse

19


Affald. Affald er noget sotre. Det kan fx være papir dåser og flasker. Der er nogen folk der smider affald i naturen det er ikke serlig godt for dyrerne de kan dø. Men man skal rigtig putte det i en skrallespand . Papir skal i en skrallespand og så kommer det i en container og vidrer på et forbrændingsanlæg. lina.N 2.klasse

Affald

Afald Afald må man ikke smide i naturen. En plastikpose kan tage 400år og en sodavandsdåse kan tage 500år om at forsvinde med mindre der er nogen der samler det op. Afald sortere man fordi noget afald kan være giftigt som benzin,maling,disel og olie... Man sortere også fordi det meste kan genbruges som papir,avis og flasker med pant på... Dåser bliver smeltet om til nye dåser til øl eller sodvand og det samme gør glas. Meget papir bliver til wc papir som er endestation for det papir fordi der er ingen der gider og bruge papir der har været oppe i numsen. Det er meget nødvendig at få fjernet alt plastic fra papir og pap da det ikke kan genbruges hvis der er plastic i så bliver det bare brandt til ingen nytte,hvilke er spild af papir. Sandra

20

Affald er smadder dårligt for os mennesker og dyr. Hver dansker bruger 250 kg hvert år. I gamle dage var der noget der hed natmanden. Natmanden var en mand som kørte rundt og fik pis og lort i tønder og så kørte han det væk. Lidt tid efter fik mand den ide at han også skulle havde affald med og så kørte man det et sted hen hvor der var masser af grise og så spiste grisene alt affald og lavede lort og lorten brudte man til gødning. Nu gør man noget helt andet ved affald for nu køre man noget af det til genbrug, fx glas papir og sodavandsdåser. Det der ikke kan genbruges kommer på forbrændings anlæg. Viste du at en dåse kan ligge i naturen i 500 år og en pose kan i 400 år. En hundelort i pose kan ligge i naturen i 50 år. Vi kan genbruge meget mere hvis vi alle hjælper til. Maja 2.klasse


Klassefest Den 20. Januar, holdte 2.A klassefest. Vi mødtes ved siden af skolekøkkenet. Da vi havde ventet i et stykke tid, så sagde Alice og Jette, at vi skulle komme med ind på biblioteket, dérinde var der en overraskelse, og overraskelsen var drinks, og der var sukker-kant på glasset! Der var sodavand i glasset, og det var SpriteZero. Så efter vi havde drukket vores drinks begyndte vi at hente lange balloner, fra læreværelset, som vi skulle bruge til ballon-dans. Da vi alle havde hentet nogle balloner, begyndte vi at lave forskelige hatte ud ad dem. Bagefter gik vi ud i skolekøkkenet og satte os ved bodrene. Det var dækket med store pæne lysestager og pæne foldede savieter. Og så var der maden det var SÅ godt det mad vi spiste! Efter vi havde spist skulle vi lave skuespil, trylleshow og danseshow! Vi startede med tryllleshow: Den første trylleri de lavede var at deres tryllestav kunne sveve! Den anden trylleri de lavede var at den første pige skulle få den anden pige til at sveve under et teppe!! Så var det skuespil der var på banen. Det éne hold var: De Tre Båggebruser, og det andet hold var: Rødhætte Og Ulven. Så da vi havde gjordt det så skulle vi danse. Men inden vi dansede skulle Alice vise os nået, som hun selv går til: det er LineDance. Bagefter LineDance, måtte vi danse frit, som vi kalder det! Efter vi havde danset frit, så var der nogen som der spredte tepper ud på gulvet i biblioteket, som vi skulle lægge på, mens Alice læste højt. Imens hun læste højt, kom Jette rundt med frugt, som vi skulle spise. Efter det stod vores forældre uden for døren yil biblioteket, og så skulle vi hjemad! OG DET VAR DEN BEDTE FEST VI NOGENSINDE HAVDE VÆRET TIL!!

Klassefest Vi startede med at komme hen på skolen Alice viste hvor vi skulle sidde og vente på at de sidste kom. Så skulle vi komme med hen til biblioteket og dem der snakke og proppede sig med det der stod på bordet skulle ud. Bagefter skulle vi lave ballon hatte. Så gik vi hen til hjemkundskab og Alice sagde at vi skule stille os op på en række og så sagde Alice hvem der må komme ind i hjemkundskab. Da vi var færdig med at spise gik vi over til biblioteket og viste vad vi havde øvet os på hele ugen. Og da vi var færdig skule vi sprede tæpperne ud og lægge os på tæpperne læste Alice en bog op og da Alice var færdig kom vor forælder og hentede os Cilja 2.a

Lina C. 2.A (forkortet af red)

21


Kor Jeg går til kor.Nu vil jeg fortælle hvordan det er at gå til kor.Jeg går til kor mandag lige efter skole, altså i 6. og 7. time. Vi synger i musiklokalet. Vi leger i starten af kor, vi leger tante Oda det er en fangeleg. Vi synger i et sanghæfte, det er hemmeligt hvad vi synger. Det gør vi! Fra 2a, 3a, 3b, 4a og 5a, vi er i alt 16. Jeg synes at kor er rat godt.Fordi vi leger og synger. Fra Magnus.

Santa Lucia

Fastelavn Jeg vil gerne fortælle om den dag vi holdte fastelavn på skolen. Vi havde mini frikvarter og alle var klædt ud. Jeg var Ginka Hagane fra Beyblade Metalfusion. Nogle var klædt ud som skeletter og nogle var i brudekjole med slør. Der var mange flotte kostumer.Efter frikvarteret skulle vi op i gymnastiksalen og slå katten af tønden. Jeg var heldig og slog lidt af tønden men det var ikke mig der blev kattekonge eller kattedronning. Sander blev kattedronning og Jonas blev kattekonge. Vi hjalp hinanden med at samle slikket op og vi delte det da vi kom tilbage til klassen. Vi fik både slik og fastelavnsboller uhm Mvh. Morten 2. A

22

Alle klasser gik hen til gymnastiksalen. Først skulle vi synge og så slukkede de lyset og så kom Santa Lucia pigerne ind to og to med lys i hånden. Den største gik forrest og de mindste gik bagerst. De sang Santa Lucia sangen imens de gik i en lang række efter hinanden. De havde alle sammen hvidt tøj på og et bånd på hovedet med stjerner på. Da alle pigerne var kommet ind i salen skulle Santa Lucia bruden fortælle Santa Lucia historien. Bruden havde fire lys i en krans som hun havde på hovedet. Bagefter skulle de gå ud igen og imens sang de Santa Lucia. Så sang vi igen og så skulle alle børn gå tilbage i deres klasser. Min storesøster Laura fra 4.a gik Lucia . Emma 2. klasse


Nationaltest i 2.a

Skolernes motionsdag

Hele skolen skulle løbe så mange Vi var til nationaltest vi sad med pc og kilometer som de kunne og hele vi svarede på spørgsmål. 2.a løb 97 kilometer også var Der var nogle der svarede 209 der tre der løb 7 kilometer spørgsmål og der var andre der sammen. Skolerne holder den svarede 45 spørgsmål. Der var nogle årlige motionsdag dagen før der havde cdord de fik lært efterferie eller det gør de fleste ord op. Ved hvert bord sad to. Der var ihvertfald. Efter vi var færdig nogle der havde med at løbe så skulle vi ned i den høretelefoner på ørene. Alle pigerne stor skolegård der fik vi vand og hentede deres sangmappe, et æble.Bagefter vi hade været i fordi vi ikke skulle se til hinanden. Der skolegården gik vi op i klassen og var ledninger over alt på så skulle vi spise. Og så bagefter gulvet. Jeg synes det var super sjovt!! så skulle vi ud på aktiveter. Til nationaltest. Andreas j 2.a

Lavet af Benjamin 2.a

Bagedag Den 21.december morgen skulle vi hen til skolekøkkenet. Vi skulle lave trøffel kuler, pebernoder. Vi fik en opskrift hver, så var der to hold. Det ene hold skulle lave trøffel kuler, det andet skulle lave pebernoder. Det var sådan noget dej man lavede Pebernoder med det lignede en lang pølse. Efter vi var færdige skulle vi til frikvarter. Efter frikvarteret skulle vi rydde op. Efter vi havde ryddet op skulle vi tilbage til klassen. Jeg synes det var en god dessert og rigtig god oplevelse for alle sammen fordi vi har haft et godt samarbejde. Sam 2. klasse

Stomp dag for hele skolen Stomp er bevægelse af kroppe, ting, lyde og ideer. De ting der bruges til at lave rytmer med er hverdagsting, men de bruges ikke som de plejer. Der siges ikke noget. I stomp bombarderes man med lyde(støj), som man normalt prøver at holde ude- hverdagslyde fra fløjter, koste, lightere, papir, tændstiksæsker, kraldespandelåg osv. Stomp udforsker rytmen i hverdagsting. Stomp bygger på en sammensmeltning mellem dans og musik. Musikken skabes i dansen, men dansens rytme og karakter er afhængig af musikken.Musikken og dansen videreudvikler hinanden.Vi brugte vandflasker og skraldespande. Vi sang mange sange, klappede med flaskerne ned i gulvet.Det var nyt, anderledes og spændende. Om aftenen viste de det på tv2 østjylland og i flere aviser.Alt i alt en super dag, før en fortjent ferie. Jonas Ekkelund Jensen 2.A

23


Georgs Mavepine. Da jeg vågnede lørdag morgen havde jeg bare så ondt i min mave. Jeg havde vist spist for meget kattemad i går. Da Mille vågnede, så hun at jeg havde det meget dårligt. Mille tog mig med ud i bilen. Jeg gik helt amok i bilen, for jeg ville hen til dyrlægen i en fart. Endelig kom vi derhen. Dyrlægen mærkede på min mave, og så skreg jeg. Dyrlægen blev så bange, at han også skreg. Dyrlægen sagde til Mille at jeg skulle have noget medicin, så jeg kunne blive rask igen. Da vi kom hjem, skulle jeg tage min medicin men det ville jeg ikke, så jeg gik hen og tog min mad og gik i seng.Jeg kan godt fortælle dig at Mille blev sur. Men jeg faldt heldigvis hurtigt i søvn. Det var godt, for jeg tror heller ikke medicinen smagte godt. Signe Solberg 2.a

Da der var ild i skoven. Der var engang en stor granskov, hvor alle dyrene havde det godt. En dag kom der nogle børn, der skulle på telttur. Da børnene gik glemte de at slukke det bål som de havde lavet. Efter lidt tid begynte der at gå ild i et af træerne. I mellemtiden var en snu ræv ifærd med at fange en hare. Ræven bemerkede lugten af ilden og skyndte sig at samle skovens dyr.Den forklarede dyrene at der var skovbran på vej, og at de måtte skynde sig ned til søen inden ilden brede sig. Inden de løb kaldte ræven på tre af de andre dyr og sagde, at de skulle tage en spand hver og løbe efter de andre. Ræven selv tog også en. Da de var kommet ned til søen sagde ræven til de tre dyr med spande, at de skulle fylde deres spand med vand, og løbe tilbage til det træ der brændte, og smide vandet ud over det. Dyrene gjorde som ræven havde sagt, og ræven selv fylte også sin spand og løb efter dyrene. Da den sidste spand var hælt ud over træet, var ilden slukket. Alle dyrene begynte straks at hylde ræven for dens store heltegerning og ingen dyr havde siden glemt hvad der skete den dag. Sofie

24

Det frække egern. Der var en gang et frækt egern som hed Krølle Rød Hale. Han var et meget frækt egern. Han boede i en skov, som familien Jensen ejede. I den skov havde Krølle et hus eller faktisk et hul i et stort træ. Hans hus hed Rød Krølle. Det var han meget glad for. Krølle var det pæneste egern i egern-land. For der var også andre egern i skoven. Inde i huset hos familien Jensen så de tv. Det var noget med, at i den skov hvor Krølle han boede, skulle der fældes træer. Krølle så med igennem vinduet: ”Ååå…. Nej mit hjem skal fældes”. ”Hvor skal jeg bo”. ”Og hvad skal jeg gøre med mine nødder”, tænkte Krølle. Krølle havde en meget særlig nød, som han var meget glad for. Den havde et navn, det var Nødsag. Nødsag har han passet meget godt på. Han havde taget den fra det store træ, de havde i skoven. Men nu kom det store problem. Fordi de mennesker som familien Jensen så i tv’et ville fælde skoven. Han måtte gøre, noget men hvad? Næste dag kom de mennesker, der ville fælde skoven. Da Krølle så, at det var hans træ de ville fælde, blev han så sur og tænkte, at nu skulle han lave ballade. Han løb så stærkt som han kunne ned i bukserne på manden med motorsaven. Manden slap motorsaven. Han hoppede og dansede rundt i hele skoven. De andre egern vidste, at det var Krølle, der var i mandens bukser. De andre egern ville også hjælpe Krølle med at redde hans hjem og Nødsag. De andre egern gjorde som Krølle til mændene var gået ud af deres skov. Da familien Jensen så det, der var sket, grinede de så meget, at de blev ved til næste morgen. Mathilde 2. klasse


Safaritur med 02c 02c og 36c var på tur til Ree-parken. Philip fra 02c skriver her om oplevelsen.

Ree park tur med 02c og 36c Tirsdag d.31. maj 2011 var 02c og 36c i Ree park. Vi var på safaritur og vi så en løve, den havde skarpe tænder og den var vild og, vi så også en giraf den havde en lang hals og den er høj. Og vi fik øje på en flodhest den gik hele tiden op i numsen af de andre dyr den gik også ned til en lille sø hvor den tog noget vand, den var vist lidt tørstig. Vi så en lille skildpadde og en stor skildpadde men de var rat langsomme, vi var meget tæt på nogen strudser de var meget beskidte. Og vi så 3 forskellige antiloper. Jeg synes at safarituren var sjov og spændene. Skrevet af Philip.Nielsen. 9 år.

25


Fagene rundt i 3a Børnene fra 3a fortæller her om hvad de har lavet i de forskellige fag i årets løb.

Dansk I dansk leger vi lege som: rør ved, jeg siger, klassemesterskaberne, Stoledans. Vi elsker at lege dansklege med Christian som er vores dansklærer. Vi har lært om miljø, synonymer, antonymer i vores læsebog Fandango. Miljø handler om hvilken tid man er i, det handler om hvilken årstid man er i. Det kan også være hvis der er tomt og kedeligt på en gade. Det kan også være hvis gaden er fuld af mennesker og butikker o.s.v. Synonymer er ord som betyder det samme f.eks. kvinde, dame. Og antonymer er ord der betyder det modsatte f.eks. hurtig, langsom. Hver mandag skal vi skrive om hvad vi har lavet i weekenden. Marie og Freya 3.a.

.

26

Matematik. I år i matematik i 3.a. har vi plusset, minusset, gange, dividerede og konstruere vinkler. I geometri har vi konstrueret vinkler, og lavet mønster med passer. Vi har også målt vinkler med grademåler. Vi har fået uge regning for til hver uge. Og vi har arbejdet i Sigma for 3. i den har vi lavet figurer og andet sjovt. Vi har også øvet tabeller så som 1 til 10 tabeller. Der hjemme skulle vi hver dag lave 20 min i fri-matematik. Maria og Magnus 3.a.

.


Natur/ Teknik Nu arbejder vi med affald, men vi har også arbejdet med træer og skovens dyr. Da vi arbejdede med træer skulle vi vælge et træ som vi ville skrive om.

Kristendom Vi starter altid timen med at synge en salme. Men det gør vi nu altid i kristendom, historie, naturteknik og i matematik timerne. F.eks. synger vi ”Du gav mig o Herre en lod af din jord”, eller ”Se nu stiger solen” og ”Danmark nu blunder den lyse nat”. Det er smukke salmer og sange, og i skal næsten selv prøve at synge dem. Det vil vi gerne give videre som et godt råd fra 3.A. Nå nok om det, vi laver nogle gange skuespil, og det er sjovt, det er en god måde at lære om kristendommen og dens fortællinger på. Andre gange lytter vi til de smukke historier og taler om dem i klassen. Det var det 3.A. har lavet i kristendom.

Vi gik også ud og målte dem, og fandt ud af hvor gamle de forskellige træer var. Den gang vi havde om dyrene, skulle vi tegne dyrene vi havde om, og skrive ned på et kladde-papir om hvordan dyret levede. Bagefter skrev vi det pænt ned på et andet papir. Nu er vi igang med affald hvor vi er delt op i forskellige grupper som skriver om forskellige ting som: madforbrug, dødsfælder for dyr, forbrændingsanlæg og sortering. Vi lære også om hvorfor man ikke skal smide skrald i naturen. Sophie og Mia

.

Stephanie og Natasja

.

Idræt Hver dag da vi havde taget gymnastiktøj på, gik vi ind i salen og legede med bolde. Hver dag i idræt legede vi masser af små og store lege. Blandt andet legede vi guldfisk, træk gulerødder, fanebold, forhindringsrundbold, streethåndbold, piratskib og en masse andre sjove lege. Vi prøvede at klatre på klatrevæggen, og vi prøvede supergyngen. I supergyngen kom Mads, Rosa, Natasja og Cathrine højest op. Men vi kan ikke helt huske det. Vi blev målt i højden og rundt om maven, vejet og prøvede at hoppe så højt, man kunne, og så skulle vi lave en løbetest. Hver dag i gymnastik, når vi var færdige, gik vi ud i bad, og så skulle vi have frikvarter.

.

27


3ab på Moesgård museum 3.klasserne var i december på Moesgård museum. Freja og Caroline fra 3a fortæller her lidt om turen.

Da vi kom i skole tog vi bussen hen til moesgård museum. Vi så en masse ting f.eks. ting fra vikingetiden og bronze alderen. Vi så også den uhyggelige gravballe mand. Bagefter skulle vi have madpakker. Dem der havde penge med måtte købe slik og drikkevare i maskinerne. Da vi havde set alle tingene på museet måtte vi købe slik og ting i shoppen. Bagefter tog vi bussen hjem til Hadbjerg. Freya og Caroline 3.a

28


Året der gik i 36c Atletik Vi tager afsted med 4. og 5. klasse med bussen.Da vi ankommer til Østervang skolen med bussen er vi kommet for sent. Vi bliver delt op i hold og vi skal prøve rigtigt mange aktiviteter: Vi havde det sjovt og vi prøvede kulestød, spydkast , længdespring, højtespring og boldkast og æggeløbsstafet. Midt på dagen skulle vi spise sammen med børnene og lærerne fra de ander skoler og så skulle vi i gang igen og så skulle vi hjem til vores skole. Patrick og Marcus

Turen til egå engsø Det hele startede med at vi skulle sige god dag til vores praktikanter morten evert og jesper. De skulle være vores praktikanter. Da vi skulle til at gå tur skulle vi først være sammen ved lejren et stykke tid. Da vi så endelig kom ud at gå så vi et stort tårn de andre gik der op men Lasse blev nede. Men det var kun fordi at hans praktikant sagde se der ligger en lille nuttet kanin nede i græsset. Den stod helt stille. Bagefter gik vi videre indtil vi nåde en lille form for sø vor vi så en masse guldsmede. En af dem havde bare lagt sin gamle skal. Den tog vi med og puttede i et glas som vi har der hjemme i skolen. Da vi så kom tilbage til lejren lavede vi snobrød og kaffe. Og så kiggede vi ud i søen med kiggeret vi så en masse ænder og nogle svaner. Bagefter legede vi i labyrinten også kørte vi hjem. Lasse

Stomp dagen Vi lavede musik med tønder af plastik det var i høst hallen. Det var sjovt og vi lavet larm som en knallert. Vi øvet i noget tid så skule vi spille koncert i høst hallen igen og vi hade det sjovt. Peter Dyremose Christensen

29


Pc opgaver og sider En dag fik vi vores første egen computer da vi havde haft dem i et par uger så fik vi timer som hed IT og IT fagligt. Vi skulle lave dansk hjemmesiderne. De heder træneren, læsehuset og pittelitten. Af matematik sider er der fx pengeby, træneren eller matematik, og af englesk sider er der little brige, star fall. Af nyheder er der dr tv, øst jylland og dr2 og jyllandsposten og vi lavede også cd-ord opgaver. I IT skulle vi lave en masse ting. Skrevet af Lasse

Tacks og billedekunst:) Da vi lavede tacks i 36c. Det første vi skulle lære var at skrive bogstaverne i vores navne med grafitti bogstaver. Det var sjovt at lave tacks og vi lærte at tegne fint. Vi prøvet at tegnet på et stort blankt papir. Og vores navn blev hængt op på vores pladser. Patrick, Mathias og Sebastian

Tema onsdag I skolen lære vi om middelalderen og vi har lært om puberteten og vi har lært om så mange ting jeg kan næsten ikke huske så meget. Peter Dyremose

Vores tema dag. Om onsdagen har vi tema i 36c. Tema er en time vor vi lærer forskellige ting i klassen. F.eks. har vi lært om middelalderen, puberteten, massage, stopmotion. Vi har også plantet karse solsikker og salat, tegnet og skrevet tags, og vi har lært meget i tema timerne. Erik kruse 36c.

30


Stikbold og morgenløb I 36c starter vi dagen med at løbe i fire dage om ugen. Vi sparer op til en tur. Om fredagen spiller vi stikbold sammen med 02c og 79c det er sjovt. Dem der vinder får en grøn pokal den står for at man har vundet og den blå pokal får man hvis man er en go kammerat. Den hedder ”fairplaypokalen”. Sebastian, Patrick og Mathias 36.c

Okay stopmotion I dette skoleår har vi haft besøg at Ditte som var 4.årgangs studerende. Ditte lærte os at lave stopmotion film. Først skulle vi lave figurer af modellervoks. Så lavede vi baggrund og meget mere det var rigtigt sjovt så skulle vi tage billeder af figurerne med et kamera. Alle billeder skulle lægges ind på Pc i programmet ”movie maker” og klippes sammen til små korte film. Ditte lavede en flot film premiere fest hvor vi så alle filmene og fik popcorn. zoroast

Lave solsikker En dag skulle vi prøve at lave planter og det første vi skulle var at vælge en plante. Vi kunne vælge solsikker eller salat eller karse. Bagefter skulle vi tag nogle urtepotter og vaske dem så tørre dem og proppe jord i dem og så proppede vi de frø vi ville have i salat solsikker eller karse. Da vi var færdig skulle vi vande dem og lade dem stå i to uger. Vi huskede at vande dem selvfølgelig og så kunne vi jo spise af karsen og salaten. Solsikkerne nåde aldrig at spire fult op før de døde men til gengæld fik vi smagt salaten og karsen. Lasse

31


Skoleåret i 3b Spil dansk dag Spil dansk dag var dagen hvor vi kom live i radioen. Vi tog ind på Aros med nogle klasse fra skolen. Vi skulle synge i et kæmpe kor med andre skoler. Det hele var live i radioen på P4. Det fedeste var at vi sang 2 sange med Ida Corr. Efter vi havde sunget kunne vi få autografer af Ida Corr. Vi fik både autografer på papir, på kroppen og vores skole mapper. Da vi skulle hjem regnede det mega meget. Vi blev gennemblødt og det var ikke sjovt. Hele vejen hjem sov næste alle. Det havde været en hård men super sjov dag. Vi håber ikke det er sidste gang vi kommer i radioen. Sjanne og Simon

Mini-konfirmand-tur 3.b har været på tur til Mønsted-kalkgrupperog Viborg domkirke. Vi kørte med bus derhen. da vi kom ud af bussen kom der en guide som viste os rundt i kalk-grupperne. Der var mørkt men der var nogle lamper. Vi så 2 flagermus, men resten var færdig med deres hi. Vi så en film om hvordan kalken blev lavet. I Mønsted kalk-grupper oplagre man meget ost. Vi så også en oste bil der kom for at hente osten. Der var en brønd hvor der har været optaget abselons hemmelighed. Bagefter var vi nede at se Viborg domkirke og vi synes at den var RIGTIG flot. Der var en guide der fortalte om kirken. Der var masser af guld og der var også en krypt hvor der var et fange hul. Til sidst tog vi hjem med bussen og vi var meget trætte. Mathilde, Mie og Amalie

Stompdagen Hej vi vil godt fortælle om stompdagen. For det første kom der nogen folk som underviste os i at spille med ting man kunne finde derhjemme. Indskolingen startede med at synge sange, vi sang for eksempel ´Børge har en knallert´ og ´hør den lille står´ og ´14 astronauter´. Vi brugte flasker til at spille på og hænder og fødder. Så var det mellem trinnets tur, de spillede på små spande med køller som instruktørerne havde med. De spillede og sang på samme tid, de sang for eksempel ´Tro på dig selv´ fra MGP år 2011, de sang også ´jeg elsker blomsterne´ og den sidste sang kan vi desværre ikke huske ;-) Og så er det udskolingens tur. de lavede en Rap. Den var mega sej. De sang ´ vi to´ med Medina. Til sidst skulle vi alle sammen samles i hallen, vi skulle nemlig visse hvad vi havde lært. Det var en rigtig god dag.

32


Aros Turen ud til Aros forgik i bus. Vi havde taget musik med til turen. Da vi nåede frem skulle vi gå et kvarter for at nå frem. Vi så tre udstillinger Asger Jorn yue minjun og fredrik raddum. vi skriver om den sidste Get lost af Fredrik raddum. Vi så mange skulpturer. Mange med gran træer. Vores personlige ynglings skulpturen var I will save the world. Den forestiller en super helt der måske er lidt bange? måske ulykkelig? ved det ikke helt. En anden skulptur hedder lumphead der forestiller en dreng/mand med et boble hoved? der var også en legeplads lavet af Fredrik raddum det forestillede et fly styrt med en rutsjebane den var sjov at lege på. Vi spiste også frokost på Aros. 3.a var også med. Aros Yue minjun var en af de sjoveste udstillinger vi så på Aros, fordi menneskerne på udstillingen var nøgne og havde sjov ansigter. Ansigterne var de samme på alle hans billeder og skulpturer. Han blandede ting fra forskellige tider fx en moderne bil sammen med dinosaurer og glade mænd i underbukser. Yue minjun er kendt for at lave karakteristiske skildringer af leende og lyserøde mennesker. Vi synes både udstillingen var sjov men også lidt underlig.

Krybbespil I julen den. 14 Dec. lavede 3.b et krybbespil. Det handlede om Jesus og Maria og de andre. Vi sang også i krybbespillet. Der var et lille bandet til når vi sang. Da vi var færdig med krybbespillet solgte vi æbleskiver og saftevand og te og kaffe til vores forældre og søskende. Desværre kunne Camilla ikke være med til at sælge, da hun havde fødselsdag og skulle hjem og fejres af hendes familie. Ellen & Camilla 3b Klassearrangemet Onsdag den 18. maj 2011 holdte vi i 3.b et klasse arrangement. Vi startede med at spille vores egen sang som vi selv har skrevet. alle forælder og søskende kom og så os spille og synge. Da vi var færdige skulle vi op i gymnastiksalen og lege. Det første vi legede var stikbold og det næste var hemmelig fanger og derefter legede vi haj og tangplanter. Da kl. var 18.00 skulle vi spise pasta med kødsovs. Det var forældrerådet der lavede vores mad. Og så legede vi bare frit efter. Da kl. var 20.00 tog vi alle sammen hjem.

33


Rundt omkring med 4a 4a har haft mange spændende oplevelser i skoleåret. Her fortæller nogle af klassens elever om aktiviteterne.

Vedersø efterskole. I marts måned blev hele mellemtrinnet inviteret til Vedersø efterskole. Vi blev delt op i to busser en A bus og en B bus. Det tog i alt 4 timer derhen og hjem. Da vi kom til efterskolen skulle vi klæde om. Da vi havde klædt om skulle vi ind i hallen der blev vi delt op i A og B klasser. A klasserne skulle lave gymnastik og B klasserne skulle lave boldspil. Da vi havde spist blev vi byttet om så A lavede boldspil og B lavede gymnastik. Da vi startede dansede vi en Tarzan dans. Da vi havde danset skulle vi ind og lave gymastik det var sjovt fordi vi fik lov til at lave alt på de fede trampoliner. Oliver fra 4.A udfordrede en af eleverne ude på skolen i en salto konkurrence hvor Oliver vandt! J. Da vi skulle have boldspil skulle vi spille Håndbold, Fodbold og Volleyball. Da alle var færdige med deres aktivitet skulle vi vise Tarzan nummeret for hele Efterskolen, og så gik turen hjemad. Caroline, Oliver og Nikolaj 4a

Overnatning på skolen Endelig kom den dag, hvor vi skulle overnatte på skolen. De fleste kom ca. kl. 17:00. vi kom torsdag den.12.5.2011 til den 13.5.2011. Næsten lige da vi kom, begyndte vi at gøre klar, til når vi skulle sove. Pigerne skulle hjælpe med at gøre klar til aftens mad. (Alle havde selv noget mad med) Mens drengene var i gymnastiksalen. Da vi havde spist, skulle pigerne i gymnastiksalen. Mens drengene ryddede af bordet. Pigerne skulle lege kluddermoder. Bagefter skulle vi på natløb og skulle finde poster på skolen. Bagefter skulle vi se film midt i filmen gik de fleste ind og legede S p eller k inde hos drengene. Det var meget hyggeligt. Mange af pigerne faldt i søvn ca. kl. 23:30. Og mange af os blev allerede vækket af drengene ca. kl. 4:25 Vi kunne ikke falde i søvn igen. Så vi skulle sætte os ind på biblioteket. Og læse i en bog. Men det var bare ikke alle der læste J. Men ved syv tiden, skulle vi endelig spise. Der var mange af os, der havde glædet sig. Nu når man har været oppe så længe. Da vi var færdige med at spise skulle vi have time. Det var en dejlig aften. Ida, Ak og Amanda 4.A

34


Hinnerup bageri Vi kørte til Hinnerup bageri kl.14:30, i december måned vi skulle have småkagedåser med, det første vi skulle lave var kagerne skulle ind i ovnen måtte vi få en pause på ca.20 min. Vi legede fange leg , sneboldkamp og da vi kom ind fik vi en sodavand og lidt af vores egen småkager bagefter skulle vi lave vaniljekranse da vi havde lavet vaniljekranse måtte vi gå ud igen i en halv time da vi kom ind skulle vi sige farvel og forlade Hinnerup igen vi fyldte vores kage dåser og kørte hjem vi syntes det var en sjov og hyggelig oplevelse Theis og Karoline fra 4.a.

4ab sover med hajerne … Fredag: Vi mødes fredag den 3/9 år 2010 kl. 14.15 ved Høst hallen. Vi kørte fra Høst hallen kl. 14.30, og vi ankom til Kattegatcentret. Da vi var kommet, måtte vi købe souvenirs i Kattegatcentrets kiosk, som lukkede kl. 16.00. Derefter var der velkomst og så fortalte dem, der arbejdede der, hvor vi ikke måtte gå, og hvor vi måtte gå. Efter velkomsten måtte vi gå rundt på egen hånd, der var røre bassiner vi måtte røre ved krabber, nogle store fisk med prikker,skaldyr. Så var der også et stort røre bassin der var rokker, fladfisk og en stor sort fisk. Bagefter fik vi haj undervisning også skulle vi selv tilberede haj foder der bestod af 10-Armede blæksprutter. Så skulle de store tropiske hajer fodres også måtte vi gå på egen hånd igen. Så skulle vi have aftensmad der bestod af kylling og pomfritter Mmm. Kl. 20.00 var der søsjerneløb vi blev delt op i grupper på 3-5 personer rundt i udstillingen. 21.15 så var det tid til en tur i dykkerklokken. Kl. 21.30 skulle vi rede seng og de voksne viste hvor vi måtte sove. Kl. 22.15 skulle vi hygge os med chokoladekiks, mælk og vand samt tid på egen hånd igen og så måtte vi tage vores egne lækkerier. KL. 22.45 så skulle vi sige godnat til hajerne med strømpeføder bevæbnet med lommelygter. Godnat og tak for i aften. Lørdag: Kl. 05.45 Godmorgen- så står vi op. Kl. 06.15 morgenmad cornflaks og havregryn. Kl. 06.45 Farvel og på gensyn. Kl. 08.00 Ankomst til høst hallen Amalie 4a

35


4b i baboon-humør Forældrerådet i 4b arrangerede en festlig familietur til Baboon city i januar. Børnene fra klassen fortæller her om den spændende tur.

Vi mødes ude, ved hallen, og så kørte vi, hen til Baboon city. Som er et Nice legeland. Vi blev sat fri som nogle vilde aber men Selvfølgelig løb, mig og Freja direkte hen, til bamse automaterne, jeg brugte over halvdelen af mine penge på den, men vandt ikke. Der var også nogle radio biler. Men der lugtede af rådne fisk der inde… (Aaad) Men alligevel, prøvede vi den. 100.00 gange sådan cirka. Men man fik lid… ELLER MEGET ondt i nakken, Bag efter… Der var en rodeo tyr, der var et system så når radiobilerne slukkede startede rodeo tyren. Der var et rum med Gymnastik hajøl inkl. Hoppepuder, trampolin osv. Jeg slog min nakke da jeg prøvede og gik derfor hen til massage stolende (Dejlig). Freja blev ved med at hoppe…Ja der var En afdeling med penge automater. Og selvfølgelig kunne jeg skæmte Emil der gik amok på en af maskinerne… men så startede alarmen og så kunne jeg ikke se han mere… Bagefter Frederikke havde ”Villet” sig, ved massage stolene, gik hun hen til bamse automaterne… Hun puttede 10’eren og ’blop’ en lille grim hvid bamse røg ud… Freja og mig havde aftalt at mødes ved maskinerne. Bag efter gik vi hen til. Noget der mindede om karaoke med en af Frederikkes venner. Som hed Line. Vi sang: wake me up before you go go Men der kom en lys tone og mig (Freja) flippede ud… En fra vores klasse som hedder Patrick, spillede bordtennis med en vild fremmed mand, som Frederikke tror hedder Karl… Vi spurgte Caroline hvad hun lavede. Men hun trak bare på skulderne. For resten var der: Computer, mini golf og sumo bryder dragter… Patrick og sander gik amok, på hinanden… Noget af det bedste var slik butikkerne hvor man kunne købe soda, slik osv. Sander, Asbjørn og Patrick Legede i ’Baby’ lege landet ’Hihi’ men de syntes det var sjovt… To fra vores klasse var meget glad for at prøve en rød rutsjebane . Frederiks far købte soda til hele banden, og Frederiks mor havde bagt den dejligste kage til os alle. *Mmmh* Bagefter blev vi sat ” På frifod” igen, jeg turde ikke at prøve rutsje banen for jeg troede den gav stød (Zzzab)… Bianca og Michelle money på en underlig pengesluger. Man kunne vinde en: mobil, osv. Bag efter det tog de en slapper i massage stolene… Bastian legede i et mærkelig spillerum hvor der lugede af mande hørm (Aaad!!!) . Noget af det bedste var rodeo tyren . Jacob legede også på en eller anden, hoppeborg, Han nørdede også foran spille haløjserene. ’the boys’ prøvede en syg ting hvor man fik stød… Katrine gik rundt, nogen gange med os Camilla hoppede på trampolin og hoppede på hoppeborg hun lavede saltoer… Patrick prøvede også hoppepuder, støddims og rodeo tyr. Men måtte tage forældre og søskende med, men de voksende sad bare og snakkede ved bordene. Mine søskende prøvede trampoliner, hoppepuder og radiobiler. Dagen var ved at være slut og vi skulle til at hjem. Men en ting skal i vide baboon er meget bedre end Randers legeland Frederikke og Freja 4b

36


Det startede med at vi skulle mødes oppe ved hallen og så ventede vi på at de andre skulle komme. Endelig kom de andre, og så kørte vi af sted. Nogle kede sig på turen, og andre havde det sjovt. Endelig kom vi der hen og alle var glade. Men vi var nød til at vente på at komme ind. Nu er vi kommet ind og alle løb rundt. Mange løb hen til hoppebordene, radiobilerne og spillerummet som er næste på størrelse med Randers legeland. Frederikke fik rekorden på rodeotyren i ca. 59 sec !!! men Anton fik kun 3 sec. Jacob fik et kørekort, altså i radiobiler af sin far som er kørelærer. Der var også nogle der hoppede på trampolin. Sumobrydning var der også, og Asbjørn og Patrick kæmpede mod hinanden. Det var en hård kamp. Og så skulle vi hjem og turen var lige så lang som den var før. Sander og Camilla

Vi kørte til Baboon City fra høst hallens p-plads. Vi blev kørt der over i grupper. Da vi kom dertil, skulle vi finde pladser ved et bord. Så snart vi havde fundet dem, havde vi fri leg rundt i Baboon city. Asbjørn gik sammen med Patrick. Vi startede inde ved en stor oppustelig rutsjebane, hvor vi skubbede pigerne og hinanden ned. Bagefter ville vi gerne ned til tyren, men da vi kom derhen, fandt vi ud af at den var slukket i en halv time. I den halve time kørte radiobilerne. Når de stoppede blev tyren tændt. Så gik vi ind og prøvede radiobilerne, der fik vi hovedpine. Bastian og jeg gik sammen med Anton og Jacob. Vi startede i spillerummet og spillede noget forskelligt. Da vi havde spillet lidt gik vi ind og hoppede på trampoliner på en blød madras. Bagefter red vi på en rodeotyr. Så lavede nogle hop på en oppustelig madras og slog en salto for enden. Så spiste vi begge. Da Asbjørn, Patrick og jeg kom ned til tyren var den tændt.. Jeg var også nede i spillerummet. Jeg spillede også det der hvor man kan vinde penge, men jeg mistede dem. Da vi havde spist gik vi hen til radiobilerne, de var tændte og vi prøvede dem. Vi fik også et spil minigolf. Der var også en scene, hvor der var nogle der sang. Der var også et sted tæt ved rodeotyrern hvor man stiller sig op på en stang med en vatpind, som har vat på begge ydresider. Jeg prøvede, men faldt ned og tabte.

Det startede ved høst hallen, alle var spændte og glade. Vi kørte i vores forældres biler. Det tog tid og køre der ud men alle fandt på noget at lave i bilerne. Og Frederik sov i bilen. Efter halvanden times kørsel cirka nåede vi frem. Ikke alle var tilfredse Patrick var ikke. Han kunne ikke forstå det var Danmarks største legeland. men det ændrede sig efter at Sander og Asbjørn kom. Vi legede og legede sammen med alle andre. Vi hoppede og lavede hvad der nu ellers var der ude indtil vi skulle hjem.

Asbjørn & Bastian Lavet af Emil og Patrick.

37


4.klasserne overnatter 4.klasserne glædede sig meget til deres overnatnings-arrangement på skolen torsdag den 12.april…. og det blev også både spændende og sjovt. Flere børn fra 4b fortæller her om overnatningen på skolen.

I løbet af aften skulle vi på ”natløb” hvor vi skulle løbe rundt på hele skolen, men der var ikke nogen poster udenfor Vi fik et papir af Alex og Kim og derpå stod der: natløb på Hadbjerg skole eller sådan noget, og så et billede af et spøgelse (uhyggeligt ikke?) Vi var jo i hold og jeg var sammen med Michelle, Laura og Signe. Vi skulle starte med at gå ind i fysik, for at finde en post. Efter at vi havde fundet den første post skulle vi ned til Alex,( 4.b`s klasselære) og få en ledetråd, til hvor den næste post er. Og sådan blev vi ved indtil min gruppe skulle NED I KÆLDEREN måske synes i at jeg er en tøs men jeg TØR IKKE GÅ DER NED og det var altså ikke kun mig, også en dreng fra min klasse var ”bange” for at gå der ned så vi stod og snakkede, i mens vi ventede på vores grupper. … men de andre fra min gruppe fandt den heldigvis. Vi var: oppe på kontoret, NEDE I KÆLDEREN 2 GANGE, i fysik, i gymnastiksalen, i drengenes omklædningsrum nede ved gymnastik, på Hennings kontor, indskolingen og 2 steder jeg ikke kan huske. Vi skulle svare på nogen spørgsmål ude ved de der poster f.eks som.: hvad er det mest populære mad i Danmark og hvad for en bil har Alex og Kim. Der var 8 grupper, så man skulle nogen gange løbe zik zak uden om alle dem der kom løbene mod os. De fleste grupper var det sådan, at der var en pige fra hver klasse og en dreng fra hver klasse ( vi var vist 39 børn og 7 voksne fordi der var 4 praktikanter på besøg, men de voksende var ikke med til natløbet) Men vores gruppe var der 2 piger fra hver klasse.Min bedste vindendes gruppe var lidt bange for kælderen for da de var der nede, begynde fyret at ”hyle”, og døren smækkede, men det var bare vores 3 praktikanter der forskrækket dem… Min bedste vindende (som for resten hedder Frederikke) og en fra min parallel klasse, som hedder Caroline blev VILDT forskrækket  Men ældes gik det godt og da vi kom hen til kim sidste gang var der allerede en gruppe, men vi kom på anden pladsen, så det var da meget godt, men den gruppe der vandt var: Thais, Mia, Emil og Astrid. Det var rigtig sjovt, det skulle i til at prøve med jeres klasse og måske parallelklasse Skrevet af Freja 4.b

38


De kom næsten alle i bil, men der var vist tre som blev i Knasten og kom der oppe fra. Pigerne skulle sove i 4.a’s klasselokale, og drengene fik 6.a’s lokale. Det startede ligeså stille, men efter kort tid begyndte pigerne at overfalde drengene med deres bamser. Det må ikke være sjovt at være drengene, når de fik: hvaler, teddybjørne, hunde, kaniner og en masse andre bamser i hovedet. Så drengene gemte sig inde på deres værelse. Lidt senere skulle der ryddes på bordet, og det skulle pigerne SELFØGELIG!!. Og drengene kunne spille høvdinge bold og stik bold. Pigerne måtte så til gengæld totalt overmale tavlen i mediateket. Lidt senere kom drengene for at spise. Vi skulle have pizza, frikadeller, pølser, kartoffel salat og alm. Salat. Vi blev fordelt mellem de forskellige borde. Og så skulle vi spise. Bagefter skulle drengene rydde af bordet  . Og pigerne skulle ned i gymnastik salen. De legede kludder mother og kæde tik . Så kom drengene, for vi skulle på nat løb. Vi skulle både på kontoret, i kælderen og mange flere steder. Så skulle der ses film, mens vi spiste slik. Men der var næsten ingen der ville se den + at den gik i hak. Men så fik de lov til at lege s…p eller k (Der kan desværre ikke følge mere oplysning). Men efter kort tid sagde lærerne at vi SKULLE i seng. Det gik bare ikke så godt, for det var der ingen der gad. Så først tog det ca. 30 min at få børstet tænder osv. Og bagefter tog det ca. tre kvarter før alle lå nogen lunde stille. Men der var ikke ro over det endnu for pigerne begyndte at lege s.. p.. eller k via mobilen. Det var lidt bøvlet men ellers gik det godt. Men til sidst blev vi dog nødt til at sove. Drengene havde tænkt på at gå ud på gangen kl 00. Men det blev ikke til noget. Næste morgen skulle vi have morgen mad, og menuen stod på: boller, flutes, juice, forskelligt pålæg dvs. pålæg chokolade, syltetøj og ost. Men de fleste havde haft en dårlig nat, og vi skulle rydde op først. Men det var ikke alle der kunne rydde en luft madras op, nogen begyndte med at rulle den sammen som et oppusteligt ligge underlag. Men så var det tid til morgen mad, og der var knap nok mad nok til de 32 børn. Men alle blev mere eller mindre mætte. Bagefter skulle vi sætte bordene på plads, og i de følgende skole timer skulle vi bare se en film som jeg tog med, og spise det sidste slik, popcorn og saftevand. Og nogen lagde sig på gulvet fordi at de var trætte. Og andre satte sig og tegnede dem der lå og sov. Og jeg kan godt hilse og sige at det er dumt at gemme sit slik til næste dag, når at det står i solen. Af Katrine p.

Det var en torsdag hvor 4.b og 4.a skule overnatte i skolen. Da børnene kom Skulle drengene til at spille stikbold. Imens pigerne skulle gøre klar til mad. Da pigerne blev færdige Kom drengene også spiste alle børnene. Da de blev færdig skulle pigerne spile stikbold. Imens drengene skulle tage ud af boret også var der et løb.Der løbet var færdigt var der film tid til dem der ikke ville se film fik de mulig heden til at sove. Der det var klokken 4 om natten vornede drenge og pigerne og der klokken var 7 om morgenen skulle de spise morgenmad. Søren 4b (36c)

39


Projektopgave i 5.a og 5.b Alle eleverne skulle i forbindelse med projektopgaven lave et mindmap, en prezipræsentation og et kreativt produkt. Eleverne var i grupper og valgte selv det emne, de ville arbejde med. De arbejdede med projektet i ca. en måned, og vi afsluttede projektforløbet med at se og høre alle præsentationer begge klasser samlet. 5. a og 5.b’s klasselærere var MEGET imponerede. Her kan I se billeder og læse beskrivelser af gruppernes arbejde.

Peter fra 5.b fortalte os en masse om Lego, bl.a. hvem der har opfundet Lego, at Lego betød LEG GODT, om Legoland og alle de steder i verden, hvor der ligger et Legoland. Peter fortalte desuden om nogle af de spil, Lego har lavet, og vi så en film på Youtube om reglerne på et af spillene, og hvad de to personer i filmen syntes om spillet. Peter viste os desuden en planche med nogle flotte billeder af kreative legofigurer, han selv havde lavet.

Emma og Frederik fra 5.a har haft et emne om dyr igennem tiden. De fortalte os en masse om gårdens dyr, og der var mange spørgsmål til deres emne. Frederik og Emma havde været på besøg på en hønsefarm, så de kunne fortælle en masse om det. De havde forskellige æg med, så vi kunne se både for store, for små og for mærkelige æg. Til sidst fik vi lov til at se fodder til grise.

Arendse, Amalie og Lise-May fra 5.b fortalte os om tøj og mode. Vi var alle meget forundrede over, at kineserne en gang ødelagde deres fødder, så de kunne have meget små fine sko på. Vi hørte også om en dame, der havde fået brækket sine ribben, fordi hendes korset var meget stramt. Pigerne fortalte os også om nyere mode og om stjernerne Rihanna og Lady Gaga og deres forhold til mode. Vi fik heldigvis også at vide, hvad der er moderne i dag, så vi kan følge det, hvis vi vil være meget moderne, og vi så klip fra forskellige modeshows. De havde også selv designet tøj, så måske de selv en dag bliver en berømte designere?

Therese, Sebastian og Julie fra 5.a fortalte os om slik og slikkens historie. Det første slik var tyggegummi, og vi fik at vide, at det er nemt at lave slik, for der skal ikke så mange ingredienser i. Man skal dog ikke selv lave vingummi, for det kan være lidt vanskeligere. Gruppen havde desuden sammen med en anden gruppe været ude og besøge en chokoladefabrik, hvor de lavede dyr chokolade. Vi så billeder fra fabrikken og noget af deres chokolade og flødeboller med marcipanbund. Gruppen fortalte desuden, at de måtte spise alt det chokolade, de ville. Det gav anledning til en del misundelse blandt deres klassekammerater! Gruppen fortalte os desuden, at 10 gram mørk chokolade hver dag er sundt – det er godt at vide! Til sidst delte Sebastian, Julie og Therese hjemmelavede bolsjer og hjemmelavet nutella… Uhmm!

40


Jannick, Daniel og Simon P fra 5.b havde valgt at arbejde med solsystemet. De startede med at fortælle os om Big Bang. Big Bang skete for 13,7 mia. år siden, det er længe siden! Vi fik også at vide, hvad en stjerne er, men der er ingen der ved, hvor mange stjerner der er. Gruppen fortalte også om de 8 forskellige planeter i vores solsystem, og vi fik også at vide, hvad astroidebælter er. Til sidst fik vi at vide, at vi faktisk bevæger os, selvom vi sidder stille på en stol! Maja og Andre fra 5.a havde valgt at arbejde med illusioner og synsbedrag. Vi fik alle et hvidt stykke papir, så vi selv kunne prøve kræfter med illusioner. Vi fik at vide, at vi faktisk ser alting omvendt, men at vores hjerner selv vender billedet om. Og når vi ser illusioner, så er det fordi hjernen bliver forvirret. Vi så også to film. En film hvor vi skulle kigge på nogle billeder med farve og uden farve. Det var lidt vildt! Gruppens kreative produkt var en tegning af øjet, de selv havde lavet, hvor man kunne se, hvordan øjet var lavet. Lene, Ellen, Magnus og Simon H fra 5.b fortalte os om Arne Jacobsen. Vi fik at vide, at Arne Jakobsen blev uddannet på kunstakademiet i København. Vi så billeder af nogle af Arne Jakobsens berømte stole. Bl.a. 7’eren, som vi sad på inde på Mediateket. Vi så også billeder af Myren, Ægget og Svanen. Myren er også på skolen nede i hjemkundskabslokalet. Gruppen havde lavet en planche som deres kreative produkt. Her var der billeder af mange af Arne Jakobsens møbler. Vi så også nogle ure, som Arne Jakobsen havde designet. Anna fra 5.a havde valgt at fortælle os om Twilight serien, som hun er en stor fan af. Vi fik at vide, at Stephanie Meyer var forfatteren til Twilight-serien. Vi fik også at vide, hvad serien handler om, men selvfølgelig afslørede Anna ikke slutningen. Den kan vi selv læse – eller se filmene, hvis vi vil have afsløret slutningen lidt hurtigere. Anna fortalte, at Twilight-serien har været med til at skabe et nyt billede af vampyrer. Vi lærte også, at der var forskel på vampyrer og vareulve, og hvad det var. Christine, Alex og Elife fra 5.a har ligesom en anden gruppe arbejdet med slik. Gruppen fortalte os om, hvordan man laver vingummi, candyfloss og bolsjer. Gruppen havde sammen med den anden slik-gruppe været på Katrhine Nielsens Chokoladefarik. Her fik vi at vide, at denne chokoladefabrik fx sælger deres chokolade til bagerforretninger, som siger, at de selv har lavet chokoladen. Denne gruppe havde også været i gang med at lave bolsjer, men de havde ikke været så heldige med deres første forsøg på bolsjer… Men heldigvis havde de også en vellykket bolsjeproduktion, som vi fik lov til at smage. Uhmm, de var gode!

62

41


Simone, Sofie og Jonas fra 5.b havde valgt et emne om tøj og mode. Gruppen fortalte os om forskellige tøjmærker. Vi hørte bl.a. om det danske mærke Papfars Pige, og vi så en sej video med tøj fra Humör, hvor musikken var så fængende, at klassen begyndte at klappe med. Vi fik at vide, at Humör bliver lavet i Kina, da det er meget billigere. Rütmes tøj bliver også lavet i Kina. At det er billigere kunne vi bl.a. se på timelønnen i Danmark og i Kina, hvor timelønnen i Danmark var omkring 167 kr. og timelønnen i Kina kun er omkring 2 kr. Desuden arbejder man i Kina omkring 48 timer om ugen i stedet for ca. 37 timer om ugen i Danmark. Gruppen havde som deres kreative produkt lavet en planche med forskelligt tøj fra de tre mærker, de havde præsenteret.

.

Karoline, Ellen og Linnette fra 5.a havde valgt at arbejde med x-factor. Her fik vi at vide, at det kun er de bedste og de dårligste sangere, der kommer ind til dommerne. Alle dem midt imellem bliver sendt hjem, og de kommer ikke på tv. Vi så også nogle klip af gode deltagere, dårligere deltagere – og så hvordan Cutfather griner. Gruppens deltagere havde selv lavet to x-factor videoer, der i høj grad underholdte de øvrige klassekammerater. Emilie og Nikolaj fra 5.a havde valgt at arbejde med ostens oprindelse. Her lærte vi, hvordan oste bliver lavet, og at det kan tage op til flere år at lave en ost! Vi fik fx at vide, at man skal altid bruge mælk, når man laver ost. Der er mange forskellige oste, både nogle meget stærke og nogle meget milde oste. Som kreativt produkt havde Emilie og Nikolaj lavet deres eget computerspil, hvor man er en mus, der skal samle oste. Men pas på... Der er katte, der er efter dig..!

Clara, Stine og Oliver fra 5.a har arbejdet med spil i projektperioden. Oliver var desværre ikke i skole til fremlæggelsen, men de to piger klarede fremlæggelsen flot. De startede med at vise os nogle filmklip fra forskellige typer af spil. Det ene var World of Warcraft., det andet spil var League Legends, dernæst The Legend of Zelda til Nintendo og til sidst et spil til Playstation 3, der hed Little Big Planet 2. Gruppen fortalte os bl.a., at forskere over hele verden taler om, at man kan bruge computerspil i uddannelser… Kunne det være noget? Gruppen fortalte i hvert fald, at spil i fremtiden ville blive mere brugt i skolen. Grunden til at spil skulle være rigtig godt i læringssituationer er, at man her bliver nødt til at lære noget for at komme videre i spillet. Vi hørte noget om forskellige populære drengespil og populære pigespil. Som kreativt produkt havde gruppen selvfølgelig lavet et spil! Rikke, Mads og Malene fra 5.a har haft om musik i deres emne. Vi hørte om forskellige genrer musik og sang alle med på Bamses Venners Vimmersvej. Det var meget festligt! Vi hørte også musik med Jokeren, men det var lidt sværere at synge med på. Gruppen fortalte os lidt om Jokeren og Bamse, og de havde også lavet en undersøgelse over, hvilken af Jokeren og Bamse de adspurgte bedst kunne lide. Her vandt Jokeren. Gruppen havde desuden lavet en video som deres kreative produkt som viste, hvordan de arbejdede med deres projekt. Det var vist ikke altid, at de arbejdede lige effektivt. De havde også lavet et kendisshow, hvor der var et interview med Medina a.k.a. Malene og Burhan G a.k.a. Mads.

42


Sundhedsplejersken. SOL ER DEJLIG MEN PAS PÅ DEN. Så er sommeren over os og vi håber vel alle at solen vil skinne. De fleste mennesker oplever at solen får humøret til at stige. Der tales også meget om at vi skal huske at få D-vitaminer og at det bla. er fra solen vi får det. Dog skulle 15 min i solen 2-3 gange om ugen være nok til at vi får vores D-vit. behov dækket. Vi behøver derfor ikke at overdrive soldyrkelsen. Igen i år sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på ” Skru Ned For Solen” mellem kl. 1215. Baggrunden er at kræft i huden er den hyppigste kræftdiagnose i Danmark. Der er 2 typer hudkræft. Den almindelige hudkræft og modermærkekræft. Begge former har været i voldsom stigning i de senere år. Omkring 7700 personer får hvert år konstateret almindelig hudkræft og ca 1350 rammes af modermærkekræft. Ca 100.000 danskere lever med kræft i huden og næsten hver anden dag dør en dansker af sygdommen. Heldigvis er det nemt at forebygge. Vi skal bare passe på ikke at få for store doser af solens UV stråler og sørge for ikke at blive solskoldede. Det vigtigste budskab er at holde os helt ude af solarierne. Med sloganet ”Skru ned for solen mellem 12-15 og de fire” S”( solråd). Siesta –Solcreme –Solhat -Sluk for solariet Håber man at danskerne kan ændre deres adfærd i solen. Siesta: Hvis du gerne vil solbade så husk at holde frokostpause mellem 12-15 i skyggen. Husk at vand og hvidt sand reflekterer stråler, så man selv i skyggen får ½ så meget solstråler som i direkte sol. Hvis man opholder sig i solen alligevel skal man huske solcreme. Solcreme: Når man skal købe solcreme er det vigtigt: -at købe faktor 15 eller mere. -at den er vandfast. -at den er bredspektret dvs beskytter både mod UVA og UVB stråler -At den ikke indeholder stoffet ”4-methylzylidenecampher”(MBC) Det gør danske solcreme ikke men mange solcremer i udlandet indeholder stoffet. -At man smører sig 20 min før man går i solen og smører rigeligt på. En krop-en håndfuld Solhat: En god solhat er vigtig. Hvis man skal gå i vandkanten er en T-shirt en god beskyttelse, den giver beskyttelse på faktor 5-11 Solarie: Blot et besøg i solarium om måneden giver 2-3 gange øget risiko for modermærkekraft. Jo yngre jo farligere at gå i solarium. Rigtig god solrig sommer til alle. Sundhedsplejerske.Annelise Gammelgaard

43


Et godt skoleår… Alle eleverne i 5.a og 5.b er blevet spurgt om følgende: Hvad synes du har været godt ved skoleåret 2010/2011 De har svaret følgende:

Alex: Jeg synes, det er rart, at jeg har fået sværere opgaver i matematik. Magnus: Det har været spændende at arbejde med projektopgaven, fordi det var over en længere periode, og det var en proces, man skulle igennem. Daniel: Det er dejligt, at alle er blevet udfordret på forskellige niveauer i timerne. Jonas: Det har været sjovt at lave projekt, fordi vi arbejde i grupper og ikke fik så mange lektier for. Jannick: Det har været sjovt og spændende at arbejde med projektopgaven, fordi vi ikke havde prøvet det før, så det var nyt. Vi havde også lang tid til det, så vi kunne gøre os umage. Lise-may: Jeg synes, det har været rart, at vi har været meget mere sammen med a-klassen, fordi det har sjovt også at arbejde i grupper med a-klassen. Simon H: Det var godt at arbejde med projekt, fordi det var sjovt at have en lang periode at arbejde i, og der så til sidst var en deadline. Therese: Det har været rigtig sjovt at have massage og lave apps. Simon P: Jeg synes, det har været sjovt at være på de små o-løb og stjerneløb, fordi man er ude og bevæge sig, og fordi man lærer noget samtidig med, at man laver noget, der er sjovt. Peter: Jeg synes, der har været nogle gode klassefester. Clara: Det er fedt, at vi har brugt computere hele året, bl.a. til goanimate.com. Emma: Vi har oplevet meget i Kristendom/Historie. Vi har været inde og se på kirker i Århus, og vi har set nogle gode film, bl.a. Den Røde Pimpernel, Babettes Gæstebud og en film om Hitler. Malene: Jeg synes, det er rart, at vores timer har været mere livlige, fx i historietimerne, hvor vi har set film og været i kirker. Sasja: Det har været rigtig fedt, at vi har haft svømning igen i år, for jeg er rigtig svømmeglad. Amalie: Jeg synes, det har været et godt år, fordi vi har lavet så mange forskellige ting. Fx har vi lavet projekt, og det har vi ikke prøvet før. Det har også været godt, at vi har set film i historie og kristendom, fordi det har vi ikke gjort tidligere, og det er en spændende måde at lære på. Emma (5.b): Det har været et godt skoleår, da vi har haft projekt, og der måtte vi selv bestemme. Det har også været godt at have svømning igen. Historietimerne har også været gode, da vi har set film, som fx Den Røde Pimpernel og Babettes Gæstebud.

44


Andre: Det har været godt at der er kommet nye i vores klasse. Sofie: Det har været godt, at vi er blevet gode venner med aklassen. Oliver: Jeg synes, at projektet var rigtig sjovt, fordi det var noget anderledes, og man måtte selv bestemme, hvad man ville lave projekt om. Karoline: Det bedste har været, at jeg er begyndt på Hadbjerg Skole, og historie- og kristendomstimerne har været rigtig sjove og gode og spændende, fordi vi har lært om nogle interessante ting, og lærerne har gjort det spændende og sjovt at lære. Linette: Jeg har fået en bedre forståelse af tingene i kristendom og historie, fordi det bliver gjort meget enkelt, og vi lærer lidt ad gangen. Christine: Jeg har et helt specielt forhold til vores dansklærer, fordi hun er god til at løse konflikter og også til at hjælpe mig med mine egne konflikter. Nikolaj: Jeg synes, det har været godt at have svømning, fordi man kommer væk fra skolen og har det sjovt i vandet. Ellen: Jeg synes, at vores dansklærer er rigtig god til at løse konflikter, og hun er en god lærer. Lene: Det er godt, at vi er mere sammen med a-klassen, fordi det var vi ikke før. Simone: Jeg er blevet bedre til at læse, og det er rigtig fedt, fordi det var jeg ikke før. Sebastian: Jeg synes, det har været et rigtig godt skoleår, da jeg har fået nogle rigtig gode venner. Maja: Jeg synes, det har været rigtig godt, at vi har haft computere mere, end vi plejer - især når man har sin egen, så er det sjovt! Mads: Det har været et godt år, fordi jeg har fået nogle nye gode kammerater. Rasmus: Det meste! Der har været gode frikvarterer, gode venner og et godt projekt. Rikke: Det har været et godt år, fordi vi har prøvet at have projekt, og det var et valgfrit emne. Mike: Det har været godt at få nye venner. Julie: Det har været godt at få søde nye lærere. Frederik: Det bedste er, at vi har lært nye ting på computeren. Stine: Det har været godt at have projektuge og få gode venner. Emilie: Jeg synes, det har været godt at komme til skolen!

45


Rundt omkring med 6a 6.a har fra skoleåret valgt, at skrive om Christianiaturen, Cyklistprøven, Lejrskolen til Skagen, Naturfagsmaraton, lidt fra hverdagen og Læsemaraton

Christiania 30.4-1.5 var vi på Christiania, for at besøge en gammel klassekammerat Christian. - De tre gule prikker i deres flag står for de tre i-er i Christiania. - Arealet er ca. 34 hektar, og der er ca. 1000 beboere. - Christiania bliver også kaldt ”Fristaden” eller bare ”Staden”. - Alle beboere er med til at bestemme. - De eneste stoffer der må ryges er Hash. - De har nogle boder med alt muligt. - Staden består af den nedlagte Bådmandsgades kaserne. - Staden blev åbnet igen d. 30.4 efter at have været lukket nogle dage. Rikke, Karoline og Henriette (6.a).

Cyklistprøve. Politiet kom om morgenen, men en betjent kom for sent. Vi havde cyklerne klar som planlagt og betjentene havde sat en forhindringsbane op, og vi fik trøjer (med nr.) på, så de kunne se, hvem vi var. Nikolai: Man siger, man skal lære det på et tidspunkt … Søren: Det er sjovt, men jeg har prøvet det før på en anden skole. Michelle: Man behøver ikke bruge prøven. (Alle fra 6.a og b deltog i prøven, efter de havde fået færdselsundervisning i mange timer). Simon GJ og Kristian (6.a).

Fra hverdagen. 6.a vil gerne have lov at være inde i nogle frikvarterer. Det er ikke så sjovt, for de ældre elever, der bare mest spiller fodbold. Vi har fået nye computere i år. Nick (6.a)

46


Skagen i september. Vi var 33 elever og 4 lærere (6.a&b), der var i Skagen på lejrskole. Vi tog toget mandag morgen 7.30 og det tog ca. 3 timer. Da vi kom derop, fandt vi vores sovesteder og vi pakkede ud. Derefter gik vi ud i byen og det begyndte at regne helt vildt. Næste dag skinnede solen og vi tog toget ud til Råbjerg Mile. Da vi stod af toget, skulle vi gå igen. Onsdag var vi på Skagens Museum, derefter på Grenen og der var en masse bunkers fra 2. verdenskrig. Torsdag var vi på By- og egnsmuseum og hvert værelse skulle øve underholdning, som vi skulle vise for alle om aftenen.Om fredagen skulle vi op kl. 5.00 og var tidligt hjemme med toget til Hadsten. Kathrine og Johannes (6.a).

Natursfags-maraton. Vi tog bus fra Hadbjerg til Hadsten Skole. Klokken 9.00 startede det. Der var en masse forskellige konkurrencer, man kunne deltage i. Vi deltog bl.a. med hjemmelavede vægte, mini-faldskærme og spørgeskemaer. Det tog hele skoledagen, men det var lidt uorganiseret for der var ingen køer. Folk stod i en klump omkring opgavebordene. Og maste bare på. Selvom vi have øvet i ugerne inden, lykkedes det ikke at vinde. Kasper og Simon SP (6.a)

Læsemaraton. Vi mødtes kl. 17 på skolen. Drengene blev sat til at lave pizzaer, mens pigerne skulle læse første gang. Da drengene havde lavet pizzaer og sat dem i ovnen, byttede vi, så drengene skulle læse og pigerne vaskede op og lavede salat. Da maden var klar, spiste vi. Derefter læste vi alle sammen i 2 timer. Derefter en pause på 1 time, her kun vi hygge og spille bold. Så læste vi igen en time og derefter en aften gåtur. Det var glat og koldt, så vi gik ikke så langt. Men hjemme på skolen fik vi varmen, inden vi igen læste. I den sidste pause skulle vi bl.a børste tænder.Til sidst læste vore praktikanter noget op for os – og så skulle vi sove. Nikolai og Casper (6.a)

47


Ryste-sammen tur i 7a

Klassetur Inden sommerferien var der blevet lavet nye 7.klasser, fordi der var kommet mange nye. Så for at vi lige kunne lære hinanden at kende, syntes vores lærere Lisa og Jesper, at vi skulle på en rystesammen-tur. Om morgenen mødtes vi på skolen. Det var kun Lisa og Jesper, der vidste, hvor vi skulle hen. Inden turen havde vi kun fået en seddel om, hvad vi skulle have med, og hvad vi ikke måtte have med. Vi startede med at gå et stykke, da vi lige pludselig fik bundet fødderne to og to sammen. Vi skulle gå sammen med en, man ikke vidste så meget om eller ikke kendte så godt. Vi skulle spørge hinanden om ting, man gerne ville vide om personen. Til sidst skulle vi alle sammen mødes, og fortælle om den person, man havde gået sammen med. Vi stoppede flere gange under turen, hvor vi f.eks. skulle lave en knude på midten af et reb, mens vi alle holdt fast i det, og nogle andre aktiviteter. Da vi endelig kom frem, skulle vi sove oppe i Østervangsskolens spejderhytte. Inden vi skulle i gang med at pakke ud o.s.v, fik vi lov til at få lidt frugt/ boller at spise, inden vi blev delt i nogle grupper. I de forskellige grupper skulle vi hente madting, hænge et lagen op så vi kunne se film om aftenen, lægge presenning på jorden, som vi kunne sove på, og hænge det op, så vi ikke fik regn på vores ting. Da alle havde gjort de forskellige ting, fik vi lov til at slappe lidt af og snakke med hinanden. Der var også nogle, der spillede fodbold. Om aftenen blev der lavet et madhold (dem der havde lyst til at hjælpe) der skulle lave mad. Vi fik minestronesuppe. Da vi havde spist, skulle vi spille frisbeerundbold og derefter se film. Til filmen fik vi lov til at få popcorn. Næste dag skulle vi pakke det hele sammen og rydde op over det hele. På hjemturen stoppede vi kun en gang for at høre, hvad vi havde syntes om turen. Mange sagde, det havde været en hyggelig tur, men der var nogle få ting, der godt kunne ændres. Det var en rigtig hyggelig tur, og det var en god måde at få lært hinanden at kende, når man lige er blevet en ny klasse. Laust og Freja 7.a

48


Spil og Århustur i 7a

Spilleaften for 7.klasse

Århustur

I marts holdt vi spilleaften for 7.a og 7.b på skolen.

Turen var med: Ole Juul (Præst I Ødum og Hadbjergkirke) og 7a + deres klasselærere. (Lisa Kristensen og Jesper Mejlby) Turen startede først kl. 12. 50, så vi kunne alle sove længe. Vi tog bussen til Århus 2 minutter over 13 og var ca. ved Domkirken ved halv 14 tiden. Derefter fik vi ca. 20 minutter til at gå lidt rundt, inden vi skulle mødes ved Domkirken igen.

Vi startede spilleaftenen med at medbringe kage og boller: lagkage, chokoladekage, muffins, fastelavnsboller, rosinboller, boller og grovboller. Så spillede vi Sudoku, også gik vi ind i gymnastiksalen, hvor vi skulle lave forskellige aktiviteter med reb, som f.eks. : At binde en knude på rebet, hvor vi kun måtte holde fast med én hånd. Så gik vi tilbage på mediateket og spillede spil som: Jeopardy og kortspil, og der var mange forskellige spil. Vi måtte tage kage og saftevand. Det var en hyggelig aften. Af Marek og Viktor, 7.a.

Da vi så mødtes igen, gik vi i Domkirken og fik en god rundtur på en times tid. Derefter gik vi mod Musikhuset. Da vi ankom, skulle vi ind i ”Filuren” og se 360°- Det skal jeg da ha’! Stykket var utrolig godt men også forvirrende, da der kun var to skuespillere, som skiftede imellem en masse roller. Derefter tog vi bussen tilbage til Hadbjerg. Alt i alt var turen rigtig god, og alle hyggede sig. Johanne og Cecilie 7.a.

49


Blå mandag 7. klasserne var på blå mandag i Søhøjlandet. Her fortæller tre elever fra 7b om den festlige dag

Blå mandag Vi startede hjemme hos Emma Petri. kl. 8.00, hvor vi spiste morgenmad. Ca. kl. 9.00 blev vi hentet, af forældrene som kørte os ud til Gjern Søhøjland. Da vi ankom, fik vi lidt at vide om hvornår vi skulle hen til de steder hvor vi skulle spise. Vi startede ved ski bakken. Det var ikke alle der stod på ski, men dem der gjorde var ikke helt begejstret for det. Vi måtte gå hen til de forlystelser vi ville. Nogle af os gik op til en mand der hedder Arne hos ham kunne man skyde med bue og pil og gevær  og nogle gik ned i boldhallen det var meget sjovt! Nede i boldhallen var det noget der hed bungee run hvor du fik en elastik om maven og skulle løbe og nå elastikken blev stram fløj man tilbage. Der var også en rodeo tyr. Vi skulle spise frokost kl. 12.00 – 13.00. Efter at vi havde spist havde vi ca. halvanden time til at gøre hvad vi ville. Nogle legede S, P eller K i mens andre spillede hockey og nogle tennis. Det var rigtig sjovt og vi kunne bare gøre hvad vi ville og havde lyst til. Vi blandede os fra begge klasser sådan at man gik med dem man ville. Kl. 14.00 gik de fleste i badeland. Det var sjovt og alle hyggede sig med at skubbe hinanden og livredderne i vandet. Der var også nogle der snakkede med dem fra de andre skoler. Efter vi havde badet, havde vi 30 min. til igen at gøre hvad vi ville. Vi spiste alle sammen kl. 17.00 hvor der var pizza og pasta buffet. Til dessert var der soft ice. Efter at vi var færdig med at spise gik turen hjemad. Alle blev kørt hjem til Kamilla også dem der ikke havde været i Søhøjlandet kom hjem til hende. Der spillede vi rundbold, dansede og hyggede os. Der var nogle søde forældre der havde sørget for chips, sodavand og frugt til os. Kl. 22.00 sluttede festen hos Kamilla og folk tog hjem. Det var en rigtig god afslutning på en rigtig god dag, som vi alle vil se tilbage på med et smil på læben. Lavet af Oliver, Frida og Emma R 7b .

50


Aktivitet i 79c I vores klasse starter dagen altid med aktivitet. Vi løbetræner ved skolen, går en lang tur, spiller stikbold i gymnastiksalen eller nogle gange noget helt fjerde. På billederne ses Simon, Anders, Patrick og Benjamin. Vi har ligesom alle andre på skolen deltaget i læsebånd. Vi har læst i bøger, som vi selv har valgt. På billedet ses Mike. Nogle gange forlader vi skolen og tager på en lille tur. I august 2010 var vi på en skovtur, som indeholdt samarbejdsøvelser. På billedet ses Rasmus og Patrick.

51


Curlingbørn og Helikopterforældre

Som hjem og familie forsøger vi uafladeligt at lægge tingene til rette for vore børn. Så godt vi formår, forsøger vi at fjerne nogle af de største sten fra vejen. Der er så dem, der vil mene, at mindre kunne gøre det. I alt fald er der børn, der på et tidspunkt vil lave et lille oprør, som de nu skal, når de når en alder, hvor de mener, at nu kan de altså selv, nu kan de voksne godt slippe os. Men det gør vi voksne og forældre nu ikke sådan uden videre.

For nogen tid siden sneg der sig en betegnelse ind for en bestemt type børn, hvis forældre sørgede for alt. ”Curlingbørn” kalder man dem. Betegnelsen stammer fra spillet på isen, hvor spillerne løber foran og fejer foran stenen, så den kan komme frem og i mål uden de store forhindringer. Sådan er der forældre, der sørger for, at alle forhindringer og problemer er ryddet af vejen for børnene. Når så børnene er blevet større og flyttet hjemmefra, skulle man tro, at nu var forældrene trygge ved, at nu kunne de klare sig selv. Men, nej, de fortsætter. Og de forældre, der fortsætter, har fået betegnelsen ”helikopterforældre”.

”Helikopterforældre” er forældre, som svæver beskyttende over deres voksne børn som en slags menneskelig redningshelikopter, parate til at lande og gribe ind, hvis der opstår det mindste tegn på krise eller problemer. En helikopterforælder er en far, der ringer og forhandler løn for sin store datter, der har været til jobsamtale. En helikopterforælder er moderen, der ved hjælp af en advokat klager over de karakterer, som sønnen har fået til den afsluttende eksamen på Handelshøjskolen.

52


Eller det er forældre, der ringer til deres voksne barns universitetslærer, for at høre, hvad der skal læses til næste forelæsning, og inden forelæsningen lige ringer og tjekker, om sønnike nu også er kommet ud af sengen og er klar. De findes faktisk, og man kan sagtens more sig over dem. Men på den anden side er de jo dybt involveret i deres børns liv, de vil så gerne sikre deres afkom, og enhver skolelærer kender fra sit daglige samvær med børnene til, at der er forældre, der ikke et øjeblik lader deres barn ude af syne, og at man som forældre hele tiden skal følge op på, hvad der sker.

Problemet er dog til at få øje på senere i barnets liv, når det altid har været vant til, at forældrene stod klar i kulissen eller ”hang deroppe” parate til straks at gribe ind, at der kom en forælder og i ordets bogstaveligste forstand ryddede op efter dem og ryddede vejen for dem.

Det begynder alt sammen i den spæde barndom og fortsætter i de mange år, barnet er derhjemme. Men det er her, at forældrene skulle begynde at vise barnet større tiltro, ”flyve væk” og lade de unge være, så de kunne gøre deres egne erfaringer og lære af deres egne fejl. Det ville i alt fald gøre det betydelige lettere for de lærere, der har med dem at gøre, og det ville give de samme lærere den tiltro og tillid, som er tvingende nødvendig i de år, de har med børnene at gøre.

Ole Juul

.

53


Prøven er lang og hård Kedelig? Slikken reder mig! Det samme gør colaen Det er stille Kan næsten ikke holde mig i ro. -----

8ab digter løs.. 8.ab har arbejdet med digte – og de har været til prøveeksamen og skrevet projektopgave. Her er et lille udpluk af alle de guldkorn, der kom ud af det.

Jeg ser på papiret Papiret ser igen, jeg tuder Dråberne rammer papiret Det er helt vådt. Jeg blander Mars med Snickers til prøven Blandingen er sød og blød Chokoladen smelter på min tunge Nødderne knaser mellem mine tænder Til sammen hedder det en Snimars. ---I mandags havde vi prøve Den var ikke nem Der var koldt, og tiden var knap Jeg klarede det, det gik okay Bagefter ville jeg bare hjem. ----

Matematikprøven i mandags Gik godt Men jeg sad fast i stk. 4 Pga. dårlig passer Jeg blev næsten færdig Tiden var god Søde sager hjalp mig igennem. --Jeg kæmper mod kulden Jeg kæmper for at bestå Jeg kæmper med tiden Jeg kæmper med tastaturet Jeg kæmper mod kulden ---Matematikprøven i mandag var lidt svært Vi kom vidt omkring Eiffeltårnet, Kinesiske mur, pyramider Det tog 3t.

54

Prøven er svær Prøven er hård Prøven er stressende Prøve er langtrukken Prøven er besværlig Men jeg nåede det lige. ---En prøve kan være umulig Eller et stort eventyr Den kan give viden Være ugennemskuelig Eller gennemskuelig. --Prøven kan være hård Prøven kan stressende Prøven kan være langsom Prøven kan være usund Prøven kan være hurtig Men prøven er god!


Jeg har travlt Jeg kæmper mod mig selv Jeg kan ikke holde mig ved tastaturet Jeg overvinder ukoncentrationen Jeg hamrer i tasterne Nu går det fremad --En prøve tester dig I en prøve – prøver du dig selv Prøven udfordrer dig Du prøver dig frem Du prøver dig af En prøve tester dig --Vær’ koncentreret og sid stille Larm ikke – gør dit bedste Koncentrer dig kun om dit Ingen skole uden prøver Intet liv uden prøver! --Fredag var jeg til danskprøve Det var kedeligt i 3 og en halv time Glæder mig til at gå ud af skolen --Projektugen er gået i gang Folk sidder i deres grupper Alle diskuterer med deres partner Ugen er lige ved at være slut Folk er i fuld gang med at fremlægge ---Vis hensyn. Prøve! Står der. Rummet er spækket med stilhed Koncentrationen summer i luften Man hører den klikkende lyd fra tastaturet Kulden kommer snigende Nu må det da snart slutte --Prøver er svære Men det hjælper mig hen mod mine Eksamener, og de er svære. Er prøve er en god test. Man skal huske på at en prøve Ikke er andet end en prøve. De er der for at hjælpe én frem

Jeg har travlt Tankerne flyver gennem hovedet Kan de nu lide det? Er det godt nok? Når jeg det? Jeg elsker at prøve ting af, - og at opleve nye ting. En skoleprøve er en svendeprøve. Livet kommer hele tiden med noget nyt der skal prøves af Livet er en stor prøve Jeg elsker livets prøver! --Alle kommer ud for prøverSmå børn skal prøve klatrestativet for første gang Den første kæreste eller den nye og ventende eksamen Voksne prøvet at holde styr på økonomien Penge til maden på bordet Ældre og gamle har mistet deres liv kærlighed Det nye liv er helt alene Livet består af prøver Svære leler lette prøver Det gør en forskel.

55


89l på Aros Vi begyndte med at have 2 almindelige skoletimer, før vi kørte i Lisas bil, hvor vi så en film: ”Tåfræser” med Mick Øgendahl. Vi kørte i en halv time, hvorefter vi parkerede, der hvor Simon bor. Derfra gik vi hen til Aros, vi gik i 10 minutter. Lisa betalte for os. Derefter gik vi ind i garderoben, hvor vi hængte vores jakker og låste vores tasker inde i et skab. Så gik vi ned og så Boy, derefter gik vi ind i et rum med marmorstatuer og bronzestatuer. Christian Lemmerz udstillingen hed ”Genfærd”. Jonas

Vi kom til normal tid. Først havde vi to normale skoletimer. Efter det skulle vi ud til Lisas bil. Lisa var der ikke, da vi kom. Da hun kom, kørte vi til Århus. Vi skulle ind og se et museum der hedder Aros. Det var kedeligt. Vi skulle se en dreng/skulptur der hed Boy og en udstilling der hed ”GENFÆRD” af CHRISTIAN LEMMERZ . Da vi skulle hjem tog vi forbi en pølsevogn. Der købte vi en pølse. Det var fantastisk at vi skulle hjem. Vi kørte i Lisas bil. Da vi kom hjem til skolen, skulle jeg have valgfag, det var sjovt. Christoffer

Jeg skal fortælle om vores tur til Aros. Det er et kunstmuseum, som ligger i Århus C. Vi skulle se på nogle statuer. Ham som havde lavet dem, var billedhugger og han hedder Lemmerz. Udstillingen hed Genfærd. Vi var der i 1½ time og bagefter tog min ven og jeg til den lokale pølsevogn. Jeg købte en brækket arm (hotdog med det hele). Kl. 12:15 var vi i bilen og så ”Tåfræser” (et af Mick Øgendahls show) og så var vi på skolen igen. Det var en hyggelig dag. Jeff

Vi startede med at være på skolen i de to første timer. Her havde vi historie med Simon, lyttede til lydbog og genfortælling med Simon igen. Så gik vi hen til Lisas bil, Lisa var der ikke, da vi kom hen til hendes bil. Da Lisa kom, kørte vi til Aros. Mens vi kørte, så vi et show med Mick Øgendahl. Så kom vi til Aros, hvor vi så nogle statuer der lignede mennesker. Før det fik vi vores billetter, hvorefter vi hængte vores tasker og jakker ind i garderoben. Vi gik ned og så Boy. Boy var meget beskidt. Den havde støv på sig og det lignede små hår. Derefter gik vi ind og så nogle marmorstatuer. Lisa læste noget om statuerne. Vi så b.la. en statue af en dreng med en AK47. Vi så også en mand, der var dyppet i tjærer og fjer, og en stor model af København der var bombet. Vi så også ”DE NI RUM”. Der var et rum, hvor man skulle forestille sig, at man var nede under vandet. Vi så også et spejlrum, som ikke var særlig spændende. Da vi skulle ovenpå kom Simon og jeg først op af trapperne, før elevatoren, som Lisa og nogle af de andre var inde i. Jeg gik op og købte nogle pølsehorn. De andre sad nedenunder og spiste. Så gik vi ud af Aros. De andre købte noget på Børnenes Kontor. Lisa og jeg så mange forskellige butikker. Jeg købte mig en stor trøffel. Lisa snakkede med nogle, hun kendte i en butik. Så kørte vi hjem i Lisas bil, hvor vi igen så et show med Mick Øgendahl. Da vi kom hjem, pakkede jeg sammen og gik op til taxaen. Så kørte taxaen mig hjem til fritteren. Det var en halv kedelig dag og halv spændende dag.

56


9a siger farvel 9a havde festlig sidste skoledag med sjove udendørs aktiviteter for hele skolen 27. maj. Herefter sluttede 9a af med underholdning for store og små i gymnastiksalen. Tak for de mange gode oplevelser med jer i de 9 år vi har fået lov at låne jer 

57


58


59


Hadbjerg skole skoleblad sommer 2011  

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2011

Hadbjerg skole skoleblad sommer 2011  

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2011

Advertisement