Page 1


2


Forfatter

Emne

Side

Niels

Velkommen

Side 4-5

Niels

Indskoling

Side 6-7

2ab

Rundt i 2.klasserne

Side 8-11

02c

Gennem året

Side 12-13

3a

Høstival-ugen

Side 14-15

3a

Et godt skoleår

Side 16-22

Emilie

Hilsen fra Kirgistan

Side 23-25

Karina

Skolebestyrelsen

Side 26-28

Annelise

Yum-yum

Side 29

36c

Hele vejen rundt

Side 30-31

4a

Året der gik

Side 32-33

4b

Rundt omkring

Side 34-35

5a

Gir den gas

Side 36-37

5b

Noveller

Side 38-39

6ab

Verdens bedste lejrtur

Side 40-44

8b

Tønder, ansvar & film

Side 45-47

Ole Juul

Høstival 2012

Side 48-49

89l

89l er computerfreaks

Side 50

9a

Brudstykker fra 9a

Side 51

Farvel til 9a

Side 52-55

3


Velkommen Tak for skoleåret 2011 - 12 I sidder med endnu et skoleblad i hånden og vi vil gerne give jer et indblik i en del af skolens liv gennem bladet. I øjeblikket diskutere vi på skolen, om vi skal bibeholde bladet eller i stedet for lægge flere artikler på hjemmesiden henover skoleåret. Vi vil meget gerne høre jeres mening. Det er væsentlig for skolen, at vi giver information til forældre og børn på flere forskellige måder, men vi vil også gerne bruge vore kræfter på det, der virker og som I er glade for. Det har endnu engang været et spændende år for os alle. Personligt har jeg oplevet mange forskellige ting hen over år. Det har været en vekselvirkning mellem mange forskellige følelser og oplevelser. Positive, mindre positive, ting der er gået let og til tider problemstillinger, hvor vi har skulle bruge længere tid på at finde frem til en fælles forståelse og løsning. Men grundlæggende har det været en del af det fællesskab, som vi har omkring vor skole. Vi er mange forskellige personer på og omkring Hadbjerg skole, som alle skal være med til at få skolen til at lykkes og i fælleskab nå vort mål:

at give alle vore elever/børn gode oplevelser, så de får brugt deres evner optimalt og får en selvtillid, der giver dem mod på livet efter skolen.

Jeg kan ikke finde noget bedre job end at være med til at nå dette mål. Tak for samarbejdet igennem hele skoleåret 2011/12.

Venlig hilsen Niels Fensby

4


I det kommende skoleår vil der ske en del ændringer på skolen. Vi skal til at bygge om. Den gamle gymnastiksal skal ombygges og give plads til 6 nye klasselokaler og nye faglokaler til billedkunst og håndarbejde. I øjeblikket er vi i projektfasen og vi forventer at være færdig med dette arbejde i løbet af sommerferien, så vi kan afholde licitation i august/september. Arbejdet med ombygningen vil starte i uge 42 (skolens efterårsferie). Da de nuværende lokaler skal bygges om, betyder det, at vi skal igennem et skoleår, hvor specielt billedkunst og håndarbejde vil får ændrede forhold. Sammen med faglærerne er vi ved at planlægge det kommende skoleår, da de to fag skal bruge skolens almindelige lokaler i forbindelse med undervisningen. Det betyder naturligvis, at indholdet i billedkunst og håndarbejde bliver med et andet fokus i skoleåret 12/13, men omvendt kan vi byde på nye spændende omgivelser og bedre undervisnings muligheder efter sommerferie 2013. Byggeriet forventes færdigt i juni/juli måned 2013 og vil står færdig ved skoleåret start i august 2013. Projektbeskrivelse vil blive lagt på skolens hjemmeside efter ferien.

5


Status – indskolingsforsøg 11/12 Et af udgangspunkterne for vort arbejde med en ny indskolingsmodel var bl.a. opstået på baggrund af lærernes og pædagogernes egne oplevelser af de store forskelle, der er på eleverne, når de starter i skole. Specielt oplever vi, at pigerne er mere skoleparate, når de starter i BH klassen og at der også i de følgende år er store modenhedsmæssige forskelle i indskolingsklasserne. Denne spredning mellem eleverne er også beskrevet i flere forsknings resultater Vi startede med at arbejde med en fordybelses tirsdag, hvor elever fra BH klasserne, 1. og 2. klasse var samlet på tværs af klasser på 5 hold. Eleverne startede og sluttede tirsdag i deres gruppe og var ikke sammen med deres klasse. Lærerne havde den samme gruppe hver tirsdag og eleverne var på den samme gruppe i hele forløbet. Det gav ekstra lærer ressourcer, som kunne støtte holdene, men gav store pædagogiske problemer. Grupperne var for fagligt spredte. Vi fik ikke taget hold om skoleparatheden og elevernes forskellige modenhed, tværtimod oplevede flere børn og forældre tirsdagene som uoverskuelige. Med baggrund i de indhøstede erfaringer, ændrede vi på timetallet, så elever startede i deres egen klasse og derefter var sammen i et modul på tværs af klasserne.

6


Eleverne var stadig samlet i grupper på tværs af klasserne fra BH. klassen og til 2. klasse. Dette gav en mere overskuelig dag for elever, de havde den sammen skolestart hver dag. De gik til deres klasse og startede dagen sammen med deres klasselærer/pædagog og de samles igen i klasse efter 2. modul og sluttede dagen af med deres klasselærer/pædagog. Det gav også større tryghed hos eleverne og det gav læreren/pædagogen overblik i forhold til det enkelte barn, men der var stadig for stor spredning fagligt og socialt mellem eleverne i fællesmodulet I den næste periode fastholdte vi den fælles start og afslutning i klassen, men ændre på hold inddelingen i fælles modulet. Eleverne var nu sammen BH. klasse og 1., samt eleverne fra 2a og 2b arbejde samme på tværs af klasserne. Dette gav en bedre faglig baggrund og mulighed for at lave aktiviteter, som eleverne havde et relevant udbytte af. Konklusionen på vores erfaringer blev: Vi vil fastholde et fællesmodul i 2. modul kl. 10.00 – 11.30, hvor der er tilrettelagt fælle aktiviteter. Eleverne er sammen i to grupper - BH. klasse /1. klasse, og 2. / 3. klasse. Dette giver en bedre baggrund til at tilrettelægge aktivisterne i fælles modulet, således at vi kan tage højde for elevernes forskellighed og modenhed. Kontaktpædagogerne har hele dage i indskolingen. Der skal afsættes tid til møder mellem lærere og pædagoger i skemaet. Vi er i øjeblikket i gang med at tilrettelægge det kommende skoleår efter vore erfaringer, så det får virkning fra skoleårets start 2012.

7


Rundt i 2.klasserne Børnene i 2a og 2b har skrevet lidt om dagligdagen i skolen.

Biblioteket – hvorfor læse og låne bøger?

Dyrehandlen

Nu vil vi fortælle om biblioteket og læsebånd.

Vi har haft en story-line om en dyrhandel. Vi startede med at lave nogen dyr. Det skulle være kæledyr. Vi lavede f.eks. kaniner, katte, hunde, skildpadder, slanger, marsvin og fugle. Bagefter lavede vi dyrehandlen. Vi satte store papirer op på opslagstavlerne og så malede vi butikken. Vi malede en dør og nogle store udstillingsvinduer. Så lavede vi mursten af tapet, som vi limede på papirerne rundt om vinduerne og døren.

På biblioteket finder vi bøger, som vi læser. Vi er på biblioteket hver fredag. Vores lærer eller Paul og Lene hjælper os med at finde nogle gode bøger. Vi skal læse derhjemme hver dag, så det er vigtigt, at vi låner nogle bøger, hvis vi ikke har nogle derhjemme. Man bliver dygtigere til at læse, hvis man øver sig. Vi læser både skøn- og faglitteratur. Man bliver klogere og får en god viden, når man læser i fagbøger. Vi låner også bøger til at have i klassen, så vi har læsestof til læsebånd. Om morgenen når vi mødes, skal vi læse i 20. minutter. Til læsebånd er der nogle gange højtlæsning. Andre gange læser vi alene, sammen med en makker eller i små grupper. Vi øver os også på frilæsning.dk. Efter læsebånd skal vi sætte os i en rundkreds. Julie, Kirstine og Clara

8

Vi skulle lære at passe kæledyrene og forstå dem bedre. Hvis man ikke forstår dem, er det svært for dyrene at fortælle, hvordan de har det. Da butikken var færdig lavede vi huler i klassen. Nu skulle vi købe kæledyr i dyrehandlen. Den ene dyrehandel hed ”Den gyldne hundekiks”. Nogen arbejdede i butikken. Alle havde fået penge til at købe for. Man kunne også købe kurve, bure, dyremad, snore, halsbånd og hø. Vi havde fremstillet tingene selv. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Selvom det ikke var rigtige dyr, lærte vi meget om det.Det var også sjovt at samarbejde med hinanden. Sandra, Miklos, Johanne og Michelle


Fordybelsesdag På vores skole har vi haft fordybelsesdag før jul. Vi har været i 0.b og i 1.a. I 0.b har vi lavet matematikspil. Det hed fitispillet. Det andet hed troldespillet. Vi har også haft om sundhed. Vi har bl.a. lavet vores helt egen madpakke. I den ene madpakke var der et æble, en figenstang, to rugbrødsmadder og en agurk. I den anden var der en agurk, rugbrød, gulerødder og pebernødder. Vi har også været ude at finde nogle ting. Vi fandt blade, pinde, bark og mange andre ting. Vi har også lavet julekort. Nu har vi ikke fordybelsesdag længere sammen med 0. klasserne og 1. klasserne. Nu er vi kun 2. klasserne sammen. Fredrik, Josefine og Josephine

Musik I musiktimerne har jeg en lærer, der hedder Brian. En gang hørte vi min yndlingssang. Den hedder Ich will. Det er Rammstein. Det er et tysk band, der laver ROCK!!! Vi laver også musiklege og synger sange. Kristian

I dansk tegner vi tit og skriver historier. Vi kan godt lide at tegne sammen, Frederik S, Mikkel, Theis og Christopher. Vi tegner f.eks. dinoer og Svampebobfirkant. Svampebobfirkant er fra en tegnefilm om en gul svamp, der kan forme sig til andre ting og lave helt vildt mærkelige ting. Den former sig måske til en dino og arbejder i en butik, der hedder ”Den knasende krappe”. Svampebobfirkant er den bedste i hele byen. Christopher er rigtig god til at tegne detaljer. Han tegner tit dinosaurer og oste, som er rigtig gode. Vi kan godt lide at tegne fantasyting. Mikkel tegnede f. eks en drage i sit tegnehæfte. Dragen havde vinger og Christopher tegnede to detaljer på den. Vores historier handler om drenge med vildt punkerhår, der ryger op på solen og møder en ailien med tre øjne. Mikkel kan godt lide at tegne, når vi får læst historie. Det gjorde vi tit, da vi læste ”Vilfred og verdens værste vikinger” Mikkel, Theis og Christopher

9


Vikingeugen Nu vil vi fortælle om vikingeugen. Hver morgen læste Vibeke Vilfred og verdens værste vikinger. Vibeke læste både for 2.a og 2.b. Mandag og tirsdag var vi oppe i billedkunst. Der lavede vi vikinger, som vi satte på mælkekartoner. Vi lavede også præmier, runesten og skjolde. Tingene skulle bruges til vores bod. I vores bod skulle man have 5 ærteposer og så skulle man vælte 3 vikinger. Væltede man 3 vikinger fik man en præmie. Vi lavede også et skuespil som hed Balders død. Vi synes, det var en rigtig sjov uge. Vi oplevede og lærte nye ting. Markedsdagen var også rigtig god. Der skete mange sjove ting. Vi kunne godt tænke os sådan en uge igen. Mark, Gro og Filippa

Matematik I matematik har vi bl.a. lavet forskellige ting. Vi har lavet forskellige opgaver på papir, og vi har lavet opgaver på computeren. Vi har været inde på matematikfesser.dk, hvor man kan træne sin hukommelse. Det var rigtig sjovt i tabelbyen. Vi har lavet plus-, minus- og gangestykker. Vi har også lært at veje og måle. Vi har bl.a. været i hjemkundskab og veje forskellige ting. Fx skulle vi veje vand i skåle. Af og til leger vi også matematiklege. Nogle gange er 2. klasserne sammen i matematik. Vi lærer af hinanden. Det er sjovt at være sammen med nogle andre, og vi hygger os sammen. Vi er gode til at hjælpe hinanden. Vi har prøvet klassevis at dyste mod hinanden – det handlede om hvem der lavede flest plus- og minusstykker. Der gik konkurrence i det, og det var rigtig skægt. Frederik S, Walther og Benjamin

10


Idræt Vi har idræt sammen i 2.a og 2.b. Vi har Robert og nogen gange Rene fra SFO. Vi starter med at sidde i rundkreds og høre, hvad vi skal lave. Bagefter varmer vi op. Nogen gange leger vi lege og andre gange spiller vi stikbold og høvdingebold. Vi leger også Pack-man. Det sjove er, når vi alle sammen har det sjovt. Det er når der ikke er nogen, der snyder eller kun går efter en bestemt. Det er dejligt, at vi har fået en skolehal. Så har vi mere plads. Når vejret er godt er vi udenfor. Så laver vi forskellige boldspil og meget andet. Katrine R, Rose og Lucas.

Et glimt af frikvarter Den 3.maj havde Katrine B og Filippa fødselsdag. De skulle vælge en leg de ville lege. De valgte høvdingebold. Det var Filippas og Katrines hold der vandt det hele. 2a og 2b havde det sjovt i et frikvarter hvor de spillede høvdingebold. Begge klasser var blevet blandet i forskellige hold og det var både 2a og 2b glade for.

Samarbejdet mellem 2.a og 2.b I 2. klasserne har vi et tæt samarbejde, og vi er ofte sammen. Vi arbejder godt sammen og kan lide hinanden. Vi kan godt lide at få nye venner, og det får vi tit fra vores parallelklasse. Det er sjovt at arbejde sammen med vores parallelklasse. Vi får nemlig mange sjove opgaver sammen. Det er dejligt at arbejde sammen med nogle forskellige. Nogle gange er alle pigerne i det ene lokale, og drengene i det andet. Andre gange er vi blandet i store eller små grupper. Når vi er meget sammen i timerne, lærer vi også hinanden meget bedre at kende. I frikvartererne spiller vi tit høvdingebold og stikbold sammen. Nogle gange ser vi også film sammen. Sidste gang vi så film, så vi Valhalla. Vi har også holdt læsefest sammen, så hygger vi os med gode bøger, blade, popcorn og saftevand. Lasse, Freja, Esben og Sophie.

Katrine B og Emilia

11


Gennem året i 02c Børnene fra 02c har samlet lidt af de månedsopgaver de ha lavet igennem året. De fleste handler om deres juleferie. Min juleferie Min weekend Jeg vil fortælle om min weekend. Jeg har sovet hos min mormor og morfar. Jeg sov på en madras som lå på gulvet. Jeg sov meget dårligt. Jeg vågnede klokken 5 og var rigtig trat. Hele min farmilje var på besø heler weekenden. Vi var til teateder (dogeteader) i Horsens. Det var kellidt og trls og det lammede. Bajeefder skuulle vi jem til mormor og morfar og se tv. Det var historien om min weekend. Aske

I min jule ferie har vi lavet mange ting. Allerførst skulle vi ned til vores mor. Vi skulle hente nogle gaver hjemme hos hende. Vi skulle nemlig ikke holde jul hjemme. Vi skulle faktisk holde jul hos min onkel! Og vores største bror, Asger, skulle også med fra mor… og nej, han var ikke en af parkkerne! Bilen var propfyldt af gaver og tasker. Vi skulle være der til den 26 dec. Vi skulle overnatte. Da det endelig blev den 24 var det jo jul! Jeg kunne ikke vente. Men det var jo i aften. Da det så blev aften, skulle vi have and, og gris. Børnene fik cola eller fanta… hvis det var noget. Og de voksne fik snaps eller vin. Da vi havde spist skulle vi danse om juletræt og åbne pakker. Jeg fik en MINECRAFT T-shirt af min Mor. Den er jeg meget glad for. vi fik også slik, og snorller# som vi kalder det. (#Altså slik!) Den 26 dec. Skulle vi hjem til vores #pap bedste far. (#Altså, Louises far!) vi spillede Pakkeleg, og ved i hvad jeg fik en flaske mod dårlig ånde!!! Næste dag. (eller rettere sagt, Aften!) gik vi ned mod tog stationen!.. vi skulle nemlig på besøg hos vores mor… vi kørte. og vi kørte. Og vi kørte. Og så var vi der! Mor og jeg skulle lige ind og købe noget is, før vi kørte- (I bil) –videre, hjem til min mors hus. Den 31 dec. Var det nytår! Mine små lillesøstre kom også! Asgers kæreste kom også! Og der blev sku BARE FYRT KRUDT AF, MAND!!! >:-D Og vi fik kransekage! Lauge Smagte shampanje!!! Det var et helt vildt fedt nytår! Næste dag vågnede jeg op til et helt Nyt år… 2012! Om aftenen, spillede vi MINECRAFT. Der var noget der ikke fungerede, Og så blev jeg vred! Vi satte os ind i sofaen, og snakkede om det. Asger sagde ``Du prøver at se sur ud, men du er glad! Det kan jeg se!´´ så sprang jeg På ham, og tomlede rundt med ham, og kildede ham! Og så spillede vi MINECRAFT igen  Næste dag skulle vi hjem og jeg var ked af det, fordi jeg ville gerne være hos Mor . Men jeg blev trøsted! så da vi kom hjem så vi en film og drak varm kakao! Jeg glæder mig rigtig meget, til næste jule ferie. (IKKE vinter ferie!) jeg håber at i har haft en god jul, og juleferie!... …og tak for en dejlig juleklippe dag. Halfdan

12


Juleklippedag

Mit hjem.

Kære mormor og bestefar

Jeg bor i Voldby nommer 24. jeg har en swimmingpool. Og jeg har to computer og et fladskærm og jeg har en playstation. Jeg har en getoblaster og jeg har træ hunde.

Vil du komme til juleklippe d 1 dec. Kl 10 til 12. Vi sgl Hygge, spiser kage og klippe og klistre og laver dekorationer og laver nisselandskab. Kan du komme? Jeg glæder mej til at se dig. Andreas

Dennis

Hvad har du lavet i ferien? 22 og 23 var jeg i SFO om dagen. Jeg har der udover spilet på xbox og om natten har jeg taget mors computer hvor på jeg gik på nettet og spillede. Hvor har du fejret jul? Jeg har holdt jul her hjemme Med min familie det er maj og min lille søster og min lille bor og min mor og far Og farmor og bestefar som der heder ap Har du haft besøg? Ja jeg har haft en på besøg, det va et besød ad bernmin Det var sjovt at ha benjermin Har du fået gode julegaver? Ja jeg har fik en jakke, bygge center, Tekno Lego, spillet Olsen og et Nitendo spil i julegaver. Er der sket noget særligt godt? Ja mine jule gaver er gode og det var dejligt at min onkel, farmor og bedstefar var hjemme hos mig Nikolai

Da det blev tøvejr. Det var vinter, og det havde været meget koldt i lang tid men i dag var det 4.grader Simon og Mattias var på vej ud og stå på skøjter, som de syntes er sjovt. Men lige pludselig glider Simon og isen begynder at knage, så knækker den han falder igennem isen. Han råber hjælp! men der var ingen der høre ham. for Mattias var for langt væk. Simon råbte hjælp en gang til hjælp…hjælp! Simon havde været lang tid nede i det kolde vand og han kan næsten ikke mærke sine fødder. De skal være hjemme til kl.17 men da Mattias begynder og kigge efter Simon kan han ikke få øje på ham. Efter et stykke tid så kan Mattias se lidt af Simons arm så løber Mattias alt hvad han kan hen til Simon. Heldigvis havde Mathias sin mobiltelefon med i lommen, han ringede hurtigt 112. Efter 7.min efter kom Falck og hjalp Simon op af vandet. Ambulancen kører så hurtigt som den kan!. Simon har været i vandet i lang tid og han er meget kold. Falck folkene kan se at han har fået forfrysninger på tær og fingre. På sygehuset kommer Simon først i en masse tæpper bagefter varmer de ham langsomt op hans fingre og tær er blå og lægen siger at han også har fået lungebetændelse det var ikke godt. Både Simon og Mattias og deres mor og far er blevet meget forskrækket men er glade over at Simon er i live. Efter en uge på sygehuset kommer Simon hjem og han skal aldrig ud på isen igen i tøvejr Det var historien om da det blev tøvejr Philip

13


Høstival-ugen med 3a Vævning. Mandag morgen skulle vi ud at brikvæve. Nogle af de lærer vi ikke har hørt så meget om, er Inger Duus og Birgitte var to af de lærer som hjalp os med at væve. Brik vævning er hvor man skal vikle sit garn rundt om bord kanten. Når man har gjort det seks gange, skal man slå en knude på enderne. Derefter skal man putte sit garn ind i hullerne i brikkerne. Når du har gjort det, skal man trække i garnet ind til det kommer til den knude du har lavet. Når man har gjort det, skal man hænge sit garn op. Bagefter skal man dreje sine brikker mange gange både til den ene side og den anden side. Til sidst bliver det til et bånd. Det var godt at have før fri. Jeg syntes at det var

en rigtig god dag. Andreas C.

Høstival-dagen Det startede med at forældrerådet kom kl.9 og skulle gøre klar til Høstivalen. Mens de andre kom senere ca. klokken 10. Vi havde også en bod hvor man kunne købe en klump dej. Den skulle man gøre helt flad og ligge den på sin pande. Så kom en af dem der styrede boden nogle gange rundt og vendte dem om. Til sidst var de færdige. Der var fløjte-spil og ildshow! Bagefter kunne man købe ting i butikkerne. Man kunne bl.a. købe strømper hånd-varmer dolke og alt sådan noget! Carolinas mor havde taget deres heste med som man kunne få en ridetur på for en 5er. Det prøvede min lillesøster og jeg. Man kunne også godt få kage. Der var bl.a. drømme kage og chokoladekage og sådan noget andet. Jeg syndes det var en rigtig god dag i lørdags! Lina

14


Fløjter Onsdag mødtes vi i klassen kort tid inden vi skulle gå ned i musik. Mig og min klasse skulle lave fløjter. Men ende vi skulle lave fløjter skulle vi i musik. Vi hørte nogle instrumenter fra vikingetiden. Mig og min klasse hørte mange forskellige fløjter og en slags guitar fra vikingetiden. Vi havde en meget dygtig mand der spiller i et band hvor de spiller på vikingeinstrumenter. Han kunne spille nogle melodier på instrumenterne Da klassen havde set vikingeinstrumenterne gik vi i sløjd der skulle vi selv lave nogle fløjter. Vi blev delt i nogle grupper fra et til seks. Da vi var blevet delt gik vi ind i sløjd. Så fik vi et langt plastik rør, som vi skulle save over i fire lige lange stykker så der var et til hver i gruppen. Derefter skulle vi save et lille stykke af et andet plastik rør. Vi skulle også save noget træ og bagefter skulle det næsten sættes sammen. Man skulle bare lige lave lidt flere ting.

Høst ugen Om torsdagen skulle vi lave havregrynskiks og stjerneløb. Det er ikke svært, men det tager noget tid. Først skulle dejen laves, og så hævede den. Vi bagte kiksene over bål på nogle små stegepander. De smagte rigtig godt, og vi fik honning på, nam. Bagefter skulle vi ud at lave stjerneløb. Der var mange poster. Jeg var på hold med Emma. En af de sværeste poster var da vi skulle skrive gudernes navne med runer. Det var hårdt. Alle i vores klasse hyggede sig meget. Efter min mening var det den bedste ting vi lavede i alle dagene. En stor tak til den gode lære Jette og den rare Lene

Derefter skulle vi i grupperne øve os på fløjtespil. Først var det gruppe et to tre der skulle ud og øve. Så skulle gruppe fire fem seks pynte deres fløjter til de blev flotte. Da der var gået lidt tid byttede vi så dem der havde pyntede deres fløjter byttede med dem der ikke havde pyntede fløjter. Til sidst skulle man vise hvad man havde lavet i grupperne. Først var det gruppe 1 der skulle vise deres fløjtespil og så var det gruppe 2 og helt op til gruppe 6. Da alle grupperne havde spillet deres fløjtespil var det ved at være slut men inde vi havde fri måtte vi spille på vores fløjter og vi måtte selv bestemme hvad vi ville spille. Da vi var færdige gik vi op og hentede vores ting oppe i klassen. Mathilde

Morten Jeg syndes den her vikingeuge har været vild spændene og mig og min klasse har

15


Et godt skoleår… Alle børnene i 3.klasse har skrevet og tegnet om begivenheder i skoleårets løb.

Tandlæge Det startede med vi kom i skole til normal tid. Da vi var kommet end i klassen stod der nogen tandlæger. Vi fik af vide hvad de hed. Vi skulle lave nogle spørgsmål på en side de havde med. Da vi var færdige skulle vi hen til hjemkundskab der skulle vi finde os en tandbørste. Der var mange farver at vælge mellem. Bag efter fik vi en farvetablet. Den smagte ikke så godt, men så kunne vi se hvor vi ikke havde børstet tænderne godt nok. Vi fik et brev med to farvetabletter med hjem som vi skulle bruge der hjemme. Da vi kom tilbage til klassen gik de for de skulle videre. Efter en uge kom de tilbage til os. Så skulle vi deles op i 2 hold. Hold nummer 1 kom først hen i hjemkundskab og bag efter kom hold nummer 2. Vi skulle børste tænder. Halvdellen havde ikke børstet tænder om morgnen. Bag efter gik de igen. Jeg syntes at det har været sjov at de kom. Lavet af Cilja 3.a

Mor brunch Søndag den 11/3 2012 var vi inviteret til mor brunch i spejderhytten af forældrerådet. Vi skulle alle sammen have morgenmad med som vi delte. Vi satte alt maden på køkkenbordet. Der var pandekager, ny bagte boller, ost, rugbrød, pølser, bacon, frugt, varm leverpostej og æggekage. Det smagte godt. Forældrerådet havde dækket fint op med blomster, servietter og grønne duge. Der kom 13 børn med deres mor. Imens mødrene snakkede legede vi andre udenfor eller inde. Det var en rigtig hyggelig søndag…… Skrevet af Sebastian 3.a

Morgen løb 3.A Vi starter med at gå ud af klassen efter læsebånd. Så tager vi sko på og går ud af døren. Nogen vil have tid på. Andre vil ikke. Vi starter ved asfalt-banen. Så løber vi ned til den lille skolegård. Der efter ud på Parkeringspladsen og Over til børnehaven og så hen til hallen. Ned i den store skolegård og tilbage til den lille skole gård og til asfalt banen igen Vi løber hver mandag, tirsdag og onsdag. Jeg synes at det er rigtig godt fordi at man forbedrer vores kondition. Skrevet af Lass

16


Aros Aros er et Kunstmuseum. De har masser af billeder og skulpture. Oppe på taget er der en kæmpe regnbue ufo hvor man kan gå ind. Da vi gik der inde skiftede glasset farver. Vi kørte i bus i en halv time og vi skulle gå med en makker min makker var Sofie vi skulle vælge et kunstværk hver. Jeg valgte et billede og jeg valgte det fordi der var to billeder i et. Jonas

En onsdag i Regnbuen på Aros. Jeg har fået lov til at skrive hvordan det var at være oppe i Regnbuen på Aros. Vi var på Aros Onsdag den 14/9/2011. Aros er et kunstmuseum som ligger inde i Århus. Oven på Aros`s tag er der en rund cirkel lavet af glas og som hedder regnbuen. Regnbuen kan man kan gå rundt i og se ud over byen. Den er lavet af panser glas, som har alle regnbuens farver, derfor hedder den Regnbuen. Vi tog elevatoren op til 8. etage og så gik vi op på taget af Aros. Når man er kommet på taget af Aros er der en trappe man kan gå op ad. Når man er gået op ad trappen er du oppe i Regnbuen. Da vi kom op i Regnbuen var glasset gult lige pludselig var det orange og så var det rødt og så var det blåt og til sidst var det grønt. Jeg gik sammen med 3-4 drenge fra klassen. Vi nød at være oppe i den, vi var så enige om at det var fedt. De 4 drenge jeg gik med synes at det var fedt. Jeg synes også at det var fedt. Det er jeg sikker på at de andre fra klassen også synes. Benjamin

LP-kortlægning LP-kortlægning var spændende i starten da jeg hørte om det. Det startede med at vi alle fik en besked af en der hed Anne. Så skulle vi bagefter finde en pc. De stod rundt i den lille hal på bordene. Der kom mange spørgsmål inden man var færdig. Der var nok kommet 35 eller flere spørgsmål. Jeg talte dem ikke. Der var nogle spørgsmål der var mærkelige. Især var der var to spørgsmål, de lød sådan. 1. Har du haft skarpe knive eller våben med i skole? Der svarede jeg selvfølgelig NEJ. Og jeg kender heller ingen der har haft kniv eller våben med. 2. Har du stjålet noget fra skolen eller personer? Der svarede jeg selvfølgelig også NEJ. De fleste af spørgsmålene var lette. Men nogle få var svære at svare på. Det var en meget god LP kortlægning. Sandra

17


Skolernes motionsdag. Nu vil jeg fortælle om motionsdagen. 3.a startede med at være i vores klasse. Så skulle vi ned til skolegården for at lave opvarmning. Så skulle vi løbe efter opvarmning. Jeg løb 9 runder og Lass løb 15 runder. Bagefter skulle vi lave 4 forskellige aktiviteter. Den aktivitet jeg syntes var sjovest var trillebøre race, fordi man skulle kæmpe mod hinanden på 2 hold. Den ene skulle sætte sig ned i trillebøren, mens der var en anden som skulle løbe rundt på en bane. Så da aktiviteter var færdig skulle vi have mad. Bagefter skulle vi lave rollespil. Man skulle have et sværd med hjemmefra og så var der krig mellem de to hold. Orkere vandt over eleverne. Det var en rigtig god dag inden efterårsferien. Magnus

Løvfaldstur Onsdag den 26. oktober var hele 3.klasse på løvfaldstur oppe i spejderhytten. Vejret var næsten vind stille og det holdt tørvejr selv om der var skyer hele dagen. Vi legede hele dagen ude. Vi legede krig, gemmeleg og så spillede vi badminton, fodbold og rundbold. Alle legede i lang tid, men så skulle vi spise madpakker. Vi spiste madpakkerne og legede igen. Imens alle legede havde vores lære Alice lavet varm kakao. Det smagte smadder godt. Senere legede alle lidt igen, men så var dagen forbi. Alle i klassen ville gerne have været i skoven, men på grund af busserne gik det ikke. Det er ellers en fast tradition i vores klasse at tage i skoven om efteråret. Jeg synes det var skægt og hyggeligt. Jeg glæder mig til når vi skal det igen. Maja 3.klasse

Fag dag. På fagdagen er temaet vand. Vi var delt op i hold sammen med 3,4,5 og 6 klasse. I en af aktiviteterne skulle man have et glas, salt og vand. Vi skulle hælde vandet i et glas. Hælder vi saltet op i glasset og efter skulle vi putte et æg i. Ægget flød i vandet i glasset. I skolesøen skulle man på fisketur og fange fisk med et net. Dyret skal man hælde over i en bakke. Det var tirsdag og det var fag dag i n/t. Det var 4 timer. Vi var på skolebiblioteket og så en film med vand. Der var også nogle naturkatastrofer Andreas

18


Idrætsugen Mandag skulle vi op i hallen hvor vi blev delt op i a, b, c, d, e og f hold. Hold a og b skulle blive på den lille halvdel og spille forhindringsrundbold og hold c, d, e og f skulle være på den store halvdel og lave øvelser. Bagefter byttede vi. Og så var der frikvarter og der fik vi frugt. Bagefter gik vi i hallen igen og a og b spillede en sjov bold leg og de andre hold lavede bold øvelser. Bagefter byttede vi. Så var det madpakke tid. Efter maden havde vi frikvarter og så skulle vi ned på biblioteket og synge. Tirsdag var vi delt op i a, b, c, d, e og f hold og så lavede vi forskellige ting. Nogen lavede mad pyramider eller akrobatik eller plakater eller drama eller aktiv rundt i Danmark spil. Det var rigtig sjovt. Da vi havde lavet nogle af de ting havde vi frikvarter hvor vi fik frugt og bagefter skulle vi ud på nogle nye poster. Så skulle vi have mad og bagefter skulle vi ned og synge og så havde vi fri. Onsdag øvede vi rakethelikopteren. Vi sang og dansede og vi blev delt i to hold. Det ene hold sang og det andet hold dansede. Til sidst mødtes vi og øvede det sammen og bagefter havde vi frikvarter. Derefter blev vi delt i to nye hold og det ene hold sang og det andet hold dansede. Vi øvede det hver for sig og så mødtes vi og øvede det sammen. Bagefter gik vi op i klassen og spiste. Og så havde vi frikvarter og bagefter gik vi alle ned i musik og øvede nogle sange og bagefter havde vi fri. Torsdag gjorde vi det samme som onsdag. Emma 3.a

Aktiv rundt i Danmark Aktiv Rundt i Danmark er et projekt som fortæller om sund mad med forskellige fokus punkter. bland andet, bevægelse, søvn, spise sundt og lave motion til alle eleverne under 9 klasse op til 3 uger. Kampagnen er speciel, fordi det påstår at eleverne forstår godt om sundhed. Målet er at være sjovt for alle børn i Danmark og at leve sundt. Målet er at dem som ikke er så meget aktiv, bliver motiveret til at bevæge sig mere, komme mere ud i naturen og spise sundere. Alle dem som bliver tilmeldt får et gratis kort og de skal sætte kryds på deres aktivitetskort. Det skal udregnes en gang om ugen, og det føres ind på det stort, kort. Målet er at bevæge sig rundt på et danmarkskort i løbet af tre uger. Jeg mener at det er godt til Aktiv rundt i Danmarks filosofi er at alle skal høre om hvordan man kan blive motiveret og leve sundt. Jeg er nemlig selv begyndt på at være en meget sund dreng, jeg spiser sundt og jeg laver forskellig motion. Sam

19


Moesgaard Museum. Det startede med at vi skulle køre til Mejlby. Så skulle vi tage bussen til Moesgaard Museum. Da vi kom til Moesgaard Museum skulle vi vente indtil museet åbnede. Så indtil det åbnede gik vi ned til thaihuset. Så åbnede museet, vi blev delt i to grupper. Vi blev vist rundt af to som arbejdede på Museet. Så skulle vi spise, da vi var færdige måtte vi selv bestemme hvad vi ville. Vi måtte gå og se det hele igen. Dem der havde lyst fik et ark med opgaver, som vi selv gik og lavede. Vi skulle med bussen hjem igen. Da vi kom til Mejlby stod der nogle forældre og tog imod os og kørte os tilbage til skolen. Jeg syntes det var en rigtig god og spændene tur. Joachim.

Nytår`s kur. Den 8. januar 2012 var min klasse og jeg på Nytår’s kur, hjemme hos mig. Vi var ude i min garage, min far havde gjort meget ud af at gøre den ren og klar og jeg hjalp også. Min storsøster Freja havde en ven med hjem for hun ville ikke være med, min lillebror ville gerne være med. Der var nogle der havde hunde med og jeg havde selv en hund og han skulle selvfølgelig også med. Så hundene kunne rigtig hygge og lege sammen. Det varede lidt tid inden alle var kommet, men da alle var der gik vi en lille tur ned ad min vej Kærsmindevej, også ned ad en bondegårdsvej som føre hen til Hadbjergvej og ind på en anden bondevej og så var vi næsten hjemme, hos mig igen. Jeg syntes det var rigtig hårdt, men det var jo sundt. Da vi var kommet hjem fik vi varm kakao og saltstænger, der var også nogle der havde bagt kage, så det fik vi også. Da alle havde fået et lille stykke kage, måtte man gå ud og lege. De voksne stod og snakkede, mens mange af drengene gik ud og spillede fodbold sammen med min lillebror. Nogle af pigerne spillede antonius over mit legehus. Der var også nogle der bare løb rundt. Jeg havde hold fødselsdag for min familie dagen før, så der var også plads inden for, men vi blev for mange, vi blev nemlig 11 børn eller der omkring plus deres forældre og søskende. Vi blev jo mange når alle havde sin familie med. Da der var gået lidt tid begyndte nogle at tage hjem, men der var nogle der blev der lidt endnu. Inden længe skulle alle hjem. Jeg syntes at det var en god dag og nu havde min familie og mig kun tilbage at rydde alt op igen og det tog lang tid syntes jeg. Signe

20


Rakethelikopter. Det startede med at vi skulle ind på skolen kl.6.00 om aften. Så havde de voksne en halv time til at snakke og spise i inden forestillingen skulle begynde. Da den halve time var gået skulle alle vi 3.a børn ind i gymnastiksalen og stille os klar. Da dørene blev åbnet kom de voksne og alle de andre børn ind og satte sig på nogle stole. Da alle havde sat sig begyndte vi at synge og da vi var færdig med at synge begyndte skuespillet. Skuespillet handlede om to børn der rejste til 6 lande. Landene bestod af Skotland, Rusland, Tanzania, Trinidad, Kina og Danmark. I de lande skulle de filme musik og dans. Det var sjovt at lave skuespillet. Vi fik blomster og dansede med de voksne til sidst. Jeg havde det sjovt. Carolina

Hjerl Hede Vi skulle hen til Hjerl Hede. Vi kørte i bus derhen. Da vi kom derhen skulle vi ind i en gammel skole. Så skulle vi finde en plads. Da vi skulle synge skulle vi stå op. Vi havde træsko og hue på. Læreren måtte slå eleverne hvis de ikke var ordentlig. De kunne også komme i skammekrogen. Det var en lille skole. Der kunne være 15 elever. De havde dansk og regning og kristendom. Da skolen var færdig skulle vi op i en kirke. Vi skulle bare kikke i kirken. Jeg tror at det var svært at være barn dengang fordi de selv skulle arbejde. De havde ikke meget fri. De gik kun i skole om vinteren. Jeg synes at det var en god dag, fordi jeg var sammen med klassen og fordi at vi var på en spændende udflugt. Sander 3.a

Vedersø idrætsefterskole. Det hele startede en morgen torsdag den 19. april, hvor vi alle samlede os i vores klasser. 3, 4 og 5 klasse mødtes oppe ved busstoppestedet. Vi skulle med bus til Vedersø idrætsefterskole. Der var to busser en a bus og en b bus. Køreturen tog to timer. Det tog lang tid men vi havde det sjovt. Da vi nåede frem til efterskolen skulle vi ind i en stor hal. Der var andre skoler end os. Vi blev delt op i klasser. Nogle klasser hoppede på trampolin og lavede kolbøtter på madrasser. Andre spillede volleyball eller fodbold. Nogle dansede også. Så var det tid til at spise. Vi spiste på gangen der var ikke så meget plads men det gik. Bagefter skulle man til en andet sted og prøve andre ting. Til sidst skulle vi vise den dans vi havde lært. Vi var alle sammen rigtig gode. Nu var det tid til at komme hjem. Og det tog mindst lige så lang tid den ene vej som den anden. Vi blev lidt forsinket så vi måtte ringe til vores forældre. Da vi kom tilbage ca. halv fem. Det var en god dag. Karoline

21


Nationale Test

Stenalder

Nationale test i dansk er en test med en masse danskopgaver. Testen kan lærerne bruge til at se hvor dygtige eleverne er. Det hele skete nede i gymnastiksalen hvor der var en hel masse computere stillet op ved borde. Computerne brugte vi til at lave testen. Testen stillede nogle spørgsmål som f.eks. find det rigtige bogstav og hvad rimer? Der var også nogle lidt svære spørgsmål som jeg slet ikke kunne svare på. Jeg syntes det er dejligt med sådan en test og jeg ville ønske at der var sådan en test lidt oftere. Jeg mener at det er en meget god ide med testen fordi så lærer man noget og læreren kan se hvad man kan.

Jeg var tilbage i bondestenaldern sammen med pigerne fra min klasse. Vi bliv delt op i to hold. Det første hold som jeg var på skulle prøve at lave pile. Det andet hold skulle lave halskæder og grutte korn til mel. Så byttede vi så det var mit hold som skulle grutte korn til mel og lave halekæder. Det andet hold skulle lave pile, men det var lidt svært får så skulle man Pille barken af. Så skulle man fine en flintesten som man ville have på enden af pilen men det var sjovt. Da man skulle grutte korn til mel det var lidt svært fordi man skulle hælde kornet på en stor sten. Man rulle en mindre sten over kornet og det var lidt svært at få mel ud af det, men det var sjovt. Det håber jeg at de andre også synes.

AM

Gry

Bondemandslegen. Fredag den 11/5 legede ni af mine venner og mig bondemænd, Andreas og et par stykker af de andre havde fundet to små plastikriver, en lille rød plastik skovl og en legetøjs traktor oppe ved SFO skibet. I frikvartererne samledes alle ti foran bålhuset, og så gik vi ellers i gang med at bygge i sandet. Riverne blev brugt til at pløje de små firkantede marker. Skovlen gjorde også nytte. Den blev brugt til at grave ind under den største af markerne, så den kunne blive vandet den vej. To af pigerne og mig gik ud for at plukke mælkebøttehoveder til raps marken. Jeg hjalp også en af drengene med at samle sten og små kulstykker til tomatmarken. Der blev nu ikke kun lavet marker, der blev også lavet stalde og indhegninger til dyrene. Fårefolden og ko indhegningen var ovale. Svinestien var gravet ned til den brune jord, så det så ud som om der var mudder i den. Vi havde også en hestestald og en ridebane. Så var der hønsegården. Den var formet firkantet, og i det ene hjørne var der et lille hønsehus. I hestestalden, fårefolden og ko indhegningen var der drysset græs, så det kunne ligne at det var små græsmarker. Vi havde det så sjovt. Sofie.

22


Hilsen fra Kirgistan Emilie, som er gammel Hadbjerg skole elev, fortæller her om sit spændende ophold i Kirgistan med Folkekirkens nødhjælp.

Mit navn er Emilie Berg Fisker, og jeg er Global Iværksætter. Jeg har været elev på Hadbjerg Skole, og lige nu går jeg på Rønde Efterskole, hvor jeg har linjefaget Global Iværksætter. Sammen med Folkekirkens Nødhjælp har jeg været med efterskolen i Kirgistan for at lave projekter for gadebørn.

Rejsen har gjort stort indtryk på mig, og jeg vil gerne fortælle om min oplevelse med at besøge et fattigt hjem i hovedstaden Bishkeks mest kriminelle kvarter.

23


Set med mine øjne ”Ude på gaden så jeg skidt og snavs overalt. Der var ingen grønne blade på træerne. Jeg troede, det var løgn, da bussen stoppede. Jeg stod med min gruppe omkring mig. Vi så store og små. Børn og voksne. Alle iklædt slidt, gammelt og beskidt tøj. Så fulgte vi med vores tolk og en socialarbejder fra børnehjemmet. Tre familiebesøg ventede os forude, og jeg var ret spændt. Den første familie bestod af en mor med hendes tre børn. Hun virkede genert og rørt på samme tid. De boede i det mest kriminelle kvarter i Bishkek. I en baggård i et lille værelse, var der lige plads til de fire. Nødvendighederne var der. Nogle varme tæpper, strøm og lidt mad. I det næste hus vi besøgte var der en mor med hendes fire børn. Hun arbejdede fuldtid og havde knap råd til huslejen på omkring trehundrede danske kroner. Det var hos denne familie, jeg blev mest rørt. Moderen havde været igennem så meget. Hun var 45 år gammel og havde først havde mistet sin mand, som døde, hun var blevet gift igen. Så blev hun skilt og skulle forsørge de fire børn. Heldigvis med lidt hjælp fra den ældste søn på 18. Det var så mærkeligt, at de kun havde råd til det, som vi herhjemme spiser på en dag. Det var på samme tid både overraskende og forundrende. Den sidste familie var en kernefamilie. Der var både far, mor og to børn. Vi så desværre kun moderen, for faren var på arbejde og børnene var ude at lege. De fire boede på en plads med en størrelse, som vores toilet. Alle familierne var utrolig gavmilde og gæstfrie. Hos alle, havde de sørget for mad og drikke. Vi fik serveret brød og varm te og hos den tredje familie karameller.

24


Måden hvorpå de sørgede for os fremmede mennesker og bød os indenfor, var rørende. Det var simpelthen ufatteligt, at de kunne være så rummelige og nærværende hele tiden på trods af de vilkår de måtte leve under. Men for mig var det vigtigste var, at vi kunne hjælpe dem bare lidt. Vi gav dem lune tæpper og til børnene havde vi Lego og andet legetøj, som de satte stor pris på. Her var et lille uddrag af mine billeder og oplevelser i Kirgistan. Kig forbi www.rondeefterskole.dk/global eller www.facebook.com/RondeEfterskole hvis du vil se flere billeder fra vores rejse til Kirgistan eller læse mere om, hvad det vil sige at være Global Iværksætter. Glæden ved at give noget til mennesker som trænger, har betydet meget for mig. Jeg har i den grad lært, at vi ikke skal brokke os over, når der ikke er varme i huset eller strømmen ikke lige virker. Vi har det varmt og trygt her i Danmark, og det er noget, jeg VIRKELIG sætter pris på. Kærlig hilsen Emilie Berg Fisker

25


Skolebestyrelsen Karina fra skolebestyrelsen beskriver her nogle af de focus punkter bestyrelsen har haft oppe dette skoleår. Det drejer sig bla. om den kommende ombygning, udskolingen, indskolingen, udearealerne, trivselsplan og inklusionen.

Så sker det endelig – en ombygning af skolens gymnastiksal er en realitet og håndværkerne er planlagt til at gå i gang med arbejdet i uge 42. Der ”skydes et betondæk” ind i den eksisterende gymnastiksal, så der kan etableres 6 klasselokaler som bl.a. skal huse 2. og 3. klassetrin, nye lokaler til billedkunst og håndarbejde ved siden af sløjd, som får lidt ekstra plads til natur-teknikaktiviteter samt nye garderober og toiletter. Skønne nye lokaler som også skal bruges af SFO, lige så snart det har ringet ud efter dagens sidste lektion og som skal erstatte en del af den store pavillon. Skolen kan pladsmæssigt ikke undvære hele pavillonen, men da der er søgt om både en 1. og 2. etape ombygning af skolen, er der håb om, at kunne afse resten af pavillonen på sigt, når skolen forhåbentlig får 2. etape bevilliget. 1. etape af ombygningen er planlagt til at stå færdig i løbet af sommeren 2013 med håbet om, at kunne tage de nye lokaler i brug første skoledag efter sommerferien 2013. Ud over at følge processen med ombygning af skolen, har vi i bestyrelsen det sidste år forholdt os til kommunens ITstrategi og lukning af den kommunale skole i Voldum og dermed sammenlægning af det kommunale skoletilbud i vores skoledistrikt. I Voldum er der nu etableret en friskole, som ”går i luften” med skolestart efter sommerferien 2012 med pt. 86 tilmeldte børn. Vi har her på Hadbjerg Skole budt ca. 20 børn velkommen i forbindelse med sammenlægningen og ønsker naturligvis Voldumegnens Friskole held og lykke på deres vej.

Der ud over har vi i bestyrelsen haft fokus på udskolingen. Vi inviterede udskolingslærerne til at komme med et oplæg omhandlende deres ønsker for fremtidig udvikling. Det var et spændende oplæg indeholdende ønsker om bl.a. sprogrejser, regelsæt og studiemiljø, som vi i bestyrelsen gerne vil bakke op om og have et fremadrettet fokus på. Vi har i samme åndedrag forholdt os til en ny målsætning for udskolingen, hvor vi i samarbejde med skolens ledelse har lavet et langsigtet mål om, at ligge på landsgennemsnittet for afgangskarakterer om 3 år.

26


Jeg tror godt jeg kan sige, at vi i bestyrelsen har diskuteret dette meget, men er nået til enighed om, at det er et mål der skal være med til at ”flytte” og udvikle udskolingen og at et karaktergennemsnit aldrig må stå alene. Dertil skal siges, at det er vigtigt at inddrage eleverne – hvad er det de ønsker? Hvad er det der skal til, for at de får lyst til at engagere sig fagligt, deltage aktivt i timerne, tage ansvar for lektierne osv.? En gruppe elever fra Aarhus har for nylig udarbejdet et debatoplæg kaldet ”Elevernes værdisæt – et skridt mod en bedre grundskole”, hvor de efter studierejser til Finland, Kina, Singapore og Canada har udarbejdet flere forslag, der kan være med til at udvikle den danske grundskole. Blandt forslagene i oplægget er disse: flere faggrupper som undervisere, elever på 9. klassetrin skal undervise, oprettelse af sprogcenter, niveaudeling i en del af skoletiden, eleverne sammensætter selv 20 % af deres skema, obligatoriske projektopgaver i 6.-9. klasse, elevundersøgelse som element i skolens kvalitetsrapport, elever evaluerer, elevtimer og undervisning ude i virkeligheden. Spændende læsning, som kan findes på www.skoleelever.dk og som flere foreninger foreslår skolebestyrelser landet over, at se nærmere på. I forhold til indskolingen er intentionen om, at etablere en aldersintegreret indskoling ikke hverken glemt eller forlagt. Vi må sande, at det ikke har været muligt, at etablere den aldersintegrerede indskoling ud fra de tanker og visioner vi startede ud med. Indskolingslærerne har på skift besøgt de skoler, hvor aldersintegreret indskoling er en succes og har arbejdet med flere mindre tiltag på vores skole. Der er rigtig mange elementer i spil, når man taler aldersintegreret indskoling og en ”Hadbjerg-model” lader sig ikke bare lige støbe, hvorfor det naturligvis må tage den tid der skal til. Der arbejdes i skrivende stund med at evaluere de aldersintegrerede elementer der på skolen har været arbejdet med, ligesom vi i bestyrelsen vil arbejde videre med skolens vision og målsætning for indskolingen efter sommerferien. Vi har i skolebestyrelsen længe haft et ønske om, at forbedre skolens udendørsarealer. Vi har i den forbindelse været så heldige, at have haft besøg af skoleleder Niels Fensbys datter Ditte, der i forbindelse med sit afgangspeciale i idræt, har lavet en undersøgelse af skolens udendørsarealer og legeaktiviteter. Hun har interviewet flere af børnene og spurgt dem om, hvad der kan forbedres og give dem lyst til at bruge uderummet til socialt samvær, lege, spil og lign. aktiviteter.

27


Hun har undervejs informeret bestyrelsen om nogle af sine fund, som tyder på, at selv små tiltag kan forbedre lysten til udeliv og aktivitet. Vi glæder os derfor meget til, at undersøgelsen er færdig, så vi kan anvende den i arbejdet med forbedrende tiltag. Aktuelt er vi i bestyrelsen ved at revidere skolens trivselsplan og har, i tråd med regeringens udspil om at inkludere børn med særlige behov i de almene klasser frem for i specialiseret klasser, taget fat om tidens helt store emne: ”inklusion”. Vi har taget hul på diskussionen i bestyrelsen og den 23. maj var vi to bestyrelsesmedlemmer, der sammen med Niels deltog i et dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune og kommunens skolebestyrelser. Det var et rigtig godt dialogmøde med oplæg fra både psykolog og lærer, der har arbejdet en del med inklusion. Nu sidder mange sikkert og tænker, at det sikkert endnu engang er en spareøvelse fra kommunens side, denne gang forklædt som inklusion. Det var jeg også tilbøjelig til at tænke. Men mine tanker blev manet i jorden, da jeg blev bekendt med, at det nærmere handler om, at tilføje flere økonomiske ressourcer til almenklasserne, ud over den pædagogiske og faglige gevinst børnene kan have ved det, da 25% af skolernes samlede økonomi bruges på specialklasser. Altså følger de økonomiske ressourcer børnene ind i klasserne, hvor de kan gavne flere. Vi kan så kun håbe, ønske og bede til, at vores politikere også vil lade lærer- eller pædagogfaglige timer følge børnene ind i klasserne, så der kan skabes en god kultur, hvor alle børn kan berige hinanden og kan få mulighed for faglig og social udvikling. Inklusion er sådan set ikke et nyt fænomen. Vi har på Hadbjerg Skole inkluderet børn med særlige behov de sidste ti år og mange af dem med stor succes. Men med den politiske beslutning om at nedbringe antallet af børn i specialklasser fra seks til tre procent på landsplan, er vi nu tvunget til at arbejde mere intensivt med inklusion. Som en af oplægsholderne lagde vægt på og som i min optik bør være grundelementet i hele inklusionsperspektivet: ”Alle børn er særlige og skal fagligt og socialt inkluderes!”

Med ønsket om en god sommer Formand for skolebestyrelsen Karina Spanner

28


Yum-Yum Jeg er fra flere sider blevet gjort opmærksom på og med egne øjne set, at det er udbredt at spise tørre nudler på Hadbjerg skole. Jeg er blevet bedt om at undersøge indholdet og om det kan anbefales til et måltid eller mellemmåltid. Det kan det bestemt ikke. Nudler er egentlig beregnet til at blive tilberedt med kogende vand, men blandt børn og unge er der tilsyneladende gået mode i at spise dem direkte fra posen. I supermarkedet er der mange varianter med forskellig smag. Selv om man fortynder dem med vand fjerner det ikke det der giver smagen, nemlig smagsforstærkere og andre tilsætningsstoffer som er en stor del af indholdet i disse YumYum poser. Mange mennesker er overfølsomme for smagsforstærkere og en overfølsomhed kan komme efter at have indtaget et stof i længere tid og i store mængder. Ud over mange tilsætningsstoffer indeholder nudlerne alt for meget fedt. Et sundt måltid må allerhøjst indeholde 5 g fedt pr 100g. Nudlerne indeholder 22g fedt pr 100g. En pakke nudler indeholder 60g, så når man har spist en pakke har man spist 13 g fedt. En masse tomme kalorier lige til at sætte sig på sidebenene uden det har givet energi. Nudlerne har også et stort indhold af salt. En pose indeholder 4g salt. En voksen kvinde må højst få 6g pr dag, så når børn spiser en pose nudler har de indtaget deres daglige saltbehov til det rigelige ,da den pose forhåbentlig ikke er det eneste de indtager på en dag. For meget salt giver stor risiko for at blodtrykket stiger, desuden giver det tørst og hvis man ikke sørger for at drikke godt, kan man få hovedpine og ubehag. Personligt synes jeg også nudlerne har en skrækkelig lugt, bare at åbne en pose får mig til at tænke på en hel kemikalie fabrik. Heldigvis er smag og behag forskellig, men at en pose Yum-Yum ikke kan anbefales som et sundt hoved eller mellemmåltid er der ingen tvivl om. Rigtig god sommer til alle. Mange hilsner Annelise Gammelgaard.

29


Hele vejen rundt med 36c Børnene fra 36c har oplevet mange ting i skoleåret og de vil gerne fortælle om det ….så det gør de lige på de næste to sider….

Vikingespil 36c I 36c har vi lavet et vikingespil det lignede RISK bare gamle dages. Og det var sjovt selv om det var mærkeligt at spille, men vi synes at det gik godt også selv om at det var kedeligt at stå ved boden. Vi blev sat i grupper efter hvad vi skulle lave på spillepladen. Spillet er lavet af alle i 36c og Marcus og Seb og Erik lavede verden kontinenter og Patrick og Mathias lavede skibe og mænd. Vi syntes at det var sjovt at prøve det vi selv havde lavet, selv om at der kun var os det meste at tiden og Seb vandt over sin far i spillet. Patrick, Sebastian, Marcus

Stop-motion i 36c Vi havde stop- motion i 36c. Vi lavede figurer af forskellige ting og vi lavede også baggrund. Og vi tog billeder med kamera det skulle stå helt stille. Så satte vi billederne ind i computeren og satte lyd til. Og så blev det til en film. Zoroast

Cykleprøve. Her I Tirsdags havde vi cykelprøve. Og det gik rigtig godt. Og det var også vigtig at have cykelhjelm på. Det gik også godt ude på ruten. Men vi havde også haft om trafik på vores computer, og vi lavede også prøven på vores computer. Politiet var der, og de havde lavet en bane som vi skulle gennemføre. Og den var nem. Det var ruten også. Ellers skete der ikke så meget. Udover at vi er blevet meget bedre til at køre. Og vi lærte det er meget vigtigt at have reflekser på. Politiet skulle også tjekke vores cykel for om den manglede noget. Og de voksne de sad og så på os mens vi kørte. Det var først og fremmest vigtigt at se sig for, fordi man aldrig ved hvad der kan ske! Sebastian

30


Orienteringsløb ude i Hasle bakker. Fredag den 23. september 2011 skulle vi med bus til orienteringsløb i Hasle bakker, det var ved Århus. Det regnede og det var rigtigt koldt oppe på bakkerne, men det var sjovt bortset fra da vi skulle ned ad bakken, det var mudderet og Patrick faldt ned ad bakken, og blevet mudderet til og blev sur på mig, men det var Robert der sagde at vil skulle gå den vej. Efter det var vi i Bazar Vest og kikke rundt. Så skulle vi spise rullekebab. Men før vi spiste købte jeg, noget brød og det var langbrød. Jeg købte fire stykker og så kunne vi spise, det var klassekassen der betalte for rullekebab og jeg købte brød for mine penge. De andre fik rullekebab og jeg fik brød og vi fik også cola til. Det var sjovt. Bazar Vest er et stort markedet med forskellige butikker, vi gik også ind i nogen butikker med grøntsager og restauranter, og vi skulle med 118 bussen hjem igen. Erik og Mathias

Det dejlige Løb Vi løber 4 dage om ugen hvis vi ikke gør så kommer vi ikke på tur og tur er nok det bedste af det hele. Men for at man kan komme på sådan en tur skal man også gøre sig fortjent til det. Det gør vi på den måde at vi tæller km sammen. I år skulle vi løbe 1000 km for at komme på tur. Vi er så seje at vi løber i alt slags vejr. Regn, kulde og solskin. Lasse

Men in black 3 På vores 3. løbebelønningstur i år var vi i biografen og se: Men in black 3 Handling: Det hemmelige selskab m.i.b er et selskab der fanger rumvæsner der gemmer sig her på jorden. Udyret Boris er flygtet fra et rumfængsel ved hjælp fra en kage hvor et rumvæsen er i. Boris har kun en arm for agent K har skudt den af så Boris rejser tilbage i tiden for at standse ham. Agent J rejser tilbage i tiden for at forhindre Boris i at dræbe agent K og redde verdens undergang. Men der er et problem agent K kan ikke huske agent J. Anmeldelse: Skuespillere: Will Smith, Alice Eve, Josh Brolin, Tommy Lee Jones. Længde: 1 time 45 minutter Instruktør: Barry Sonnenfeld. Premiere: 24.05.2012 I 2d og 3d. Copyright: Sony Pictures Stjerner: Filmen får fem stjerner for: Gode skuespiller, god redigering, Et godt plot, god historie. Fed handling, seje kulisser, Gode kostumer, sejt musik Martin

31


Året der gik i 4a 4a fortæller her om tre ture de har været på i årets løb. På næste side har nogle af eleverne skrevet lidt om deres forskellige fag

Kinnarps. I August 2011 meldte Irene 4.klasserne til en konkurrence hos Kinnarps. Det var meningen, at vi skulle finde på idéer til ”Verdens bedste klasseværelse”. Vi fik lov til at besøge dem i Århus. Vi tog bussen derind. Huset var stort, og det lignede et K oppe fra himlen. Vi så en masse møbler, og der var mange flotte og pæne stole og sofaer, og der var også flotte skolemøbler. De var så søde og rare, og der gik en fotograf rundt og tog en masse billeder af os. Vi fik også frugt, sodavand og popcorn. Da vi var færdige med at kigge på møbler, skulle vi udenfor og spise frokost og spille bold. Da vi skulle hjem stod de fleste og fik bilerne til at dytte. DET VAR SJOVT!! Vi var også glade fordi vi kom på tredjepladsen i konkurrencen. Der var 100 skoler rundt i hele landet, der var meldt til. Erminia og Freya

Juleturen Det var en torsdag morgen, i december, hvor vi skulle med bus hen til Randers station. Herefter skulle vi gå op til vores læres lejlighed. Vi legede forskellige lege og bagefter fik vi varm kakao + boller. Da alle var færdige med at drikke varm kakao og spise boller, Gik vi ned til Randers Kulturmuseum og gå på juleudstilling. Her skulle vi finde nisser og nisse fodspor. Det var rigtig sjovt. Da alle var færdige med at finde nisse fodspor, måtte vi gå rundt og købe ting i museets boder. Det var en rigtig god dag!!! Natasja og Maria

Idræts dag på Vedersø efterskole Torsdag d.19. april tog 3. 4. og 5. klasserene til Vedersø idræts efterskole. Vi tog med bussen kl. 7:55 fra skolen, og ca. 2 timer efter, var vi på Vedersø idræts efterskole. Freya og Erminia fra 4.a prøvede elastikspring, Erminia siger: ”Jeg er ikke ret tung, så jeg turde ikke hoppe på trampolinen fordi jeg følte jeg rørte loftet.” Freya siger: ”Jeg turde heller ikke i starten, fordi jeg var bange for at røre loftet, men efter lidt tid fandt jeg ud af, det og så var det rigtig sjovt!” Vi havde en god dag med masser af sjov og idræt. Til sidst skulle vi vise en dans som vi havde lært. Ca. kl. 15:00 kørte vi hjem fra skolen, og vi var hjemme igen ca. kl. 17:00 Kirstine og Maria

32


Engelsk: I starten af 4.A, så vi Muzzy ll. Det er en engelsk tegnefilm, som handler om et rummonster, en konge, en dronning, en prinsesse ved navn Sylvia og hendes mand Bob. Da vi var færdige med at se og læse Muzzy, skrev vi breve til nogle Amerikanske børn. De skrev tilbage midt i skoleåret. Lige nu er vi i gang med at lave et skuespil som hedder: The Father And His Sons. Det handler om en far (Sophie) og 3 brødre. De tre brødre hedder Jason (Mia), David (Freya) og Andrew (Natasja). Cathrine og Kirstine skal præsentere vores skuespil. Alle de andre skal læse højt.. 

Vi interviewer Mads og Magnus fra 4.A: Var det sjovt at læse Muzzy?

Dansk Hver torsdag får vi en ny talemåde. Det er alle de talemåder, der er nye for os. Vi har også ugens ord. Det får vi hver tirsdag til onsdag. Vi synger også sange og alt mugligt. Vi har en arbejdsbog der hedder Mango 1, hvor vi bl.a. arbejder med: substantiver, og verber. Caroline og Michelle

Mads: Det var udmærket. Vi kan det udenad.. Magnus: Det var da udmærket. Er det sjovt at lave skuespil: Mads og Magnus: Det er sjovt nok. Hvordan har I det med rollerne? Mads og Magnus: Det er udmærket. Vi er fortællere. Er engelsk jeres yndlingsfag? Mads og Magnus: Nej. Men det er et godt fag. Det er vores 3. bedste fag. Cathrine og Louisa Idræt Vi har haft svømning i år. I svømning lavede vi masser af lege fx ubåd og hospitals leg på-vand. I fri svømning måtte vi hoppe fra vipper og svømme med svømmefødder. Halvdelen af året havde vi svømning, og nu er vi kommet til gymnastik. I gymnastik er vi nu i gang med at lave et tre gange projekt hvor pigerne skulle danse i de tre gange, mens vi skulle spille fx hockey, volleyball og basketball. Og det er sådan det SJOVESTE i idræt i år.  Mikkel og Mathias

33


Rundt omkring med 4b It-klassen Vores klasse er blevet til en it-klasse, der har fået stillet computere og smart-board til rådighed. IT remedierne hjælper os i undervisningen i dansk og matematik, og vi skal have det resten af skoletiden. It-klasse betyder, at: Vi får mere hjælp til det tekniske end andre børn på skolen. At dem med læse- vanskeligheder kan bruge cd-ord og andre hjælpemidler på computeren. At man lærer noget mere om computere. Vi synes, det er sjovt, og vi er glade for, at det lige blev os der fik sådan en hjælp. Og vi bruger det meget tit. Rosa & Sascha

IT-styrer I 4. B har vi vores egne computere & det har betydet RIGTIGT meget for vores klasse. Vi har bla. ALTID haft computere & har ALDRIG behøvet at reservere computerne. Vi har også de nyeste programmer og de kører RIGTIGT hurtigt. Vi har også head-sæt så vi kan indtale historier. Vi har smart board & det er RIGTIGT godt til undervisning & til at tegne på  Vi har også dobbelstik til head-sæt, så man kan høre musik sammen. Mathilde 4.B

Hvordan er det at gå i 4.b? I 4.b er der dejligt og lidt stille, vi har det hyggeligt og snakker godt sammen. Hver morgen synger vi en god sang, vi skændes næsten aldrig om morgenen. Vi griner rigtigt meget, og vores lærer (Lisa M) er meget positiv, med hensyn til hvordan vi er. I en periode lavede vi meget sjov med vores anden lærer (Kim) som fx: At gemme svampen, bytte rigtigt kridt ud med slikkridt, og gøre sådan der ikke var plads på tavlen. Mie og Emine

34


Vedersø-Idræt efterskole. Vi tog på Vedersø-Idrætsefterskole. Vi tog bussen derover. Da vi var nået derover legede vi en masse lege. Vi spillede også volleyball og fodbold. Efter det spiste vi frokost. Så gik vi ind i et stort rum hvor man kunne springe rundt på trampoliner og lande blødt på madrasser. Det var klart en af de sjoveste turer vi har været på. Amalie

Vedersø Idrætsefterskole Det hele startede med, at vi skulle mødes i en stor gymnastiksal. Så skulle vi lave nogle fælles fangelege.

Derefter skulle vi deles op i klasser og ud til aktiviteterne. Først skulle vi lege nogle fodboldlege. Der blev klasserne delt op i hold, så vi skiftedes til at prøve legene. Bagefter skulle vi spille volley Ball, inden vi spiste madpakker.

Så skulle vi ind i en anden stor sal. I den sal var der en hel masse madrasser og trampoliner. Her prøvede vi forskellige spring. Her skulle vi også øve en dans, som senere skulle vises som afslutning på en god dag. Selve busturen tog i alt omkring 4 timer. Frederik og Marc

35


5a gir den gas… 5a fortæller her om oplevelser i skoleåret .

Vedersø idrætsefterskole. Vi startede dagen med at vi mødtes nede i klassen og så gik vi op til busstoppestedet hvor der holdt en bus til A og B. Under busturen var der en masse der blev køresyge og nogen brækkede sig. Da vi ankom, var der en masse elever fra efterskolen som sagde hvad vi skulle lave på dagen og lavede opvarmnings lege. Vi blev delt ind i hold 5-6 klasse drenge, 5-6 klasse piger, 4 klasse og 3 klasse. Vi drenge startede med at spille håndbold drengenes mening var , efter håndbold skulle vi spille fodbold det var sjovere, så var der spisepause efter det skulle vi lave springgymnastik det var helt klart det sjoveste Men efter det skulle vi lave det kedeligste vi skulle lave noget mega sygt nederen dans. Så skulle vi ind og vise det for alle de andre. Derefter gik turen hjemad og alt i alt havde det været en ok dag.

Gi' den gas palads. Da vi havde fri fra skole, ventede forældrene der skulle køre. Vi fik pølsehorn, pizza snegle og vand. Så blev vi delt i bilerne og kørte mod Gi den gas palads i Silkeborg. Da vi kom, fik vi nogle armbånd på. Og så gik vi i gang med at kigge os omkring. Gi den gas palads er et hoppeland. Hvor der er nogle hoppepuder et pigerum og et sted for mindre børn. Der var også et tidspunt hvor vi sad og spillede computer i et computer rum. I starten kedede vi os lidt. Og vi var så tørstige.

Oliver, Nikolaj og Astrid. Da der var gået en time fik vi slus ice og popcorn. Vi satte os oven på og drak vores slus ice og spiste popcorn. Vi puttede popcorn i vores slus ice. Mens vi sad og drak og spiste popcorn kom der andre klasser. Vi kom måske lige til at drille dem lidt fordi de også drillede os. Chris blev smidt ud af ”hvalen” af en mand der sagde: ” du skal ikke drille de små”. Der var nogle gange hvor vi gik ud for at få lidt luft. Til sidst var der nogle der købte is. Da vi havde spist isene skulle vi tal at hjem. Vi gik ud til bilerne og blev delt op i dem. Ak faldt i søvn på vejen hjem i bilen. Det hele endte ud med at vi havde det sjovt. Vi håber at forældrerådet snart laver en tur hvor vi skal lave noget sammen hele klassen igen. Ane K.

36


We`re from Denmark ”We`re from Denmark” er en bog lavet af 29 elever fra 5a. og b. Vi blev delt ind i grupper, hvor vi skrev om forskellige emner, Frederikke, Mia, Caroline skrev om Hadbjerg skole. Astrid og Laura skrev om håndbold og fodbold. Theis skrev om fængsler. Oliver, Chris og Nikolaj skrev om biografer og butikker. Amalie skrev om pistoler. Amanda og Katrine skrev om Kongefamilien. Emil, Frederik og Patrick skrev om motorcross. Camilla og Michelle skrev om Det Danske Flag (Danebro) Sander, Fabian og Asbjørn skrev om sport. Søren skrev om computer spil. Jacob, Bastian og Anton skrev om geografi og musik. Caroline og Mathilde skrev om butikker i Bruuns galleri. Signe skrev om ferier. Vi søgte på nettet, om det emne vi havde valgt og fandt billeder, og da vi havde skrevet det hele og sat billeder ind, sendte vi det hele til Signe Stor (som var vores lærer, da vi skrev bogen) og hun satte det sammen og kopirede det ud og lavede det til en bog. Vi sendte bogen til Anne Svendsen. Anne underviste nogle børn i USA, og viste dem vores bog, så de kunne læse den. Vi er spændte på, hvad børnene i USA syntes om bogen. Signe og Mathilde

Alle børn cykler Vi vandt alle børn cykler i 2011, fordi vi alle sammen cyklede, og alle med cykelhjelm. Præmien var et gavekort på 300kr. alle børn cykler er en børnemotionskampagne for alle skole børn i Danmark. Det holdes pga. det er god motion for skolebørn. I år er Alle Børn Cykler fra d. 3.-14. september 2012 og vi skal alle være med igen, og håber vi kommer i god form. Amalie

37


Noveller fra 5b

Det er jo i morgen…

2 piger fra 5b har hver for sig skrevet to spændende historier. Her kommer Frederikke og Katrines noveller

Det er jo i morgen at jeg skal starte i min nye skole. Jeg håber at de er helt vildt søde. Savner allerede min veninde Johanna L Håber at Johanna snart kommer på facebook. Skal have skrevet med hende eller et eller andet i den stil. Savner hende mega meget. Håber at det bliver en god dag i morgen, men må stoppe skriveriet nu for jeg skal have aftensmad. Vi skal have pandekager :D (dagbog)

Summer Time Jeg trådte træt ind af døren, og smed den slidte skoletaske på gulvet. Endelig var sommeren startet. Jeg tog en dyb indånding, og fik et lille smil på læben. Jep! Det var sådan det skulle være. Jeg kiggede mig omkring, jeg var alene hjemme. Jeg sendte en sms til min mor: [Hey! Mor tager ned til søen, hvornår kommer du hjem? Knus: Karla] Jeg smed mobilen i sofaen, og løb op og skiftede. Bip! Bip!.. Bip! Bip! Lød det og jeg skyndte mig ned og tjekkede sms’en, [Hej skat jeg kommer hjem klokken 20:00 Håber du kommer til at hygge dig nede ved søen Knus: Mor (-:] Jeg smilede, og gik ud i køkkenet, Hvad skulle jeg tage med? Jeg åbnede skabe og skuffer, og sukkede. Vi havde intet, hvis jeg skyndte mig kunne jeg måske nå forbi kiosken, og købe et æble. Jeg snuppede min mobil og løb ud af døren. Jeg tog min hvide damecykel, og cyklede ned til kiosken. Jeg stilede cyklen, og gik ind. ”Hej hvad kan jeg hjælpe med?” Jeg vendte blikket mod ekspedienten og åbnede munden: ”H.. H.. Hej du er da ikke gamle fru Larsen?” ekspedienten smilte og sagde så: ”Heh! Nej jeg hedder Thomas, jeg er fru. Larsens nevø, hun er syg i dag så mig, og min far afløser hende” Jeg nikkede og sagde så: ”Ehm… Jeg skal have et æble og en chokolade bolle” Thomas nikkede og kiggede efter varende. Jeg fiskede en 20 op og gav den til Thomas. Han smilte og gav mig varende. Mens jeg tog bytte pengene spurgte jeg: ”Hey! Vil du ikke med ned til søen?-Så kan din far afløse dig?” Thomas smilte over hele hovedet og takkede glædeligt ja. Jeg fulgte Thomas ud og vi cyklede ned til søen. Thomas og jeg var endelig nede ved søen og vi stilede vores cykler. Vi satte os nede ved søen og beundrede det smukke blå vand. Thomas førte sin hånd i min og sagde så: ”Vandet er lige så smukt som dine øjne” Jeg rødmede men gemte det væk. Thomas kiggede mig i øjnene, og førte sine læber mod mine. Jeg lukkede øjnene, og ventede på at hans skulle møde mine, og så skete det vi kyssede. Jep! Sommeren var begyndt. Frederikke

38

----------------Jeg gik ned af trappen og den liflige duft fløj ind i mine næsebor. Hvordan kan noget dufte så godt? Ingen anelse… men det smager bare så godt, og duften er lige så god. Min lillebror Jonas sad allerede med hovedet tværet ind i jordbær marmelade. Mi ha´ mere pakag udbrød den lille buttede julegris. Jeg satte mig ved bordet. Straks kom min mor ind med et nyt fad pandekager. Hvad så skat, glæder du dig ikke til i morgen? Spurgte hun imens at hun plantede en stor moppedreng af en pandekage på min tallerken. Jo jo, så siger vi det mumlede jeg imens at jeg helt fraværende puttede et eller andet sukkerstads på min pandekage. Mor kunne se at jeg ikke var så vild med det emne, så hun satte sig ned. Resten af måltidet forløb i komplet stilhed. Næste morgen løb jeg rundt i hele huset for at finde alting. I går havde Johanna skrevet så jeg fik slet ikke pakket alting… Jeg tog min rygsæk over skulderen og spurtede ud og satte mig i min mors gamle Volvo. Kort efter var vi ved skolens indgang. ”Ses i eftermiddag” sagde mor imens at hun gav mig et kærligt knus. I det samme begyndte det at regne fra den ellers skyfri himmel. Mor satte sig ind i bilen og kørte af sted til sit arbejde som kontordame. Jeg blev i den silende regn og så ængsteligt efter bilen der forsvandt i horisonten. Da den var helt væk vente jeg mig om og gik direkte ind i løvens hule.


”Vi har en ny pige i klassen” sagde den gamle dame der skulle forestille at være deres klasselærer…. Klassen så vurderende på mit røde hår og fregnerne der prydede min spidse næsetip. Du kan sætte dig der ved siden af Amalie. Læreren nikkede hen imod en lille spinkel pige der vist var asiat eller et eller andet. Jeg satte mig modstræbende ved siden af hende. Ligesom de fleste andre mennesker havde jeg en masse fordomme, så for mig kunne hende der Amalie sikkert være sådan en teorist eller noget i den stil. ”hej jeg hedder Amalie” sagde hende der ”teorist”-tøsen. Øhh… hej mumlede jeg. Hvis du vil kan jeg godt vise dig rundt på skolen i frikvarteret. Tak det ville være rart sagde jeg med et lille smil i mundvigen. Amalie smilede et smil der kunne få alt is på polerne til at smelte på nul komma fem. ”hende Amalie virker da meget sød, hun er i hvert fald ikke teorist” tænkte jeg. Kort efter min lange tankerække begyndte kom en pige med langt blondt hår og blå øjne hen til os. ”hej jeg hedder Maria, og hvis at jeg forstår dig ret har du lige sagt ja til at den taber der skal vise dig rundt” sagde hende pigen der vist hed Maria. Øh… Ja det gjorde jeg vist.” Du vil altså ikke det, vil du ikke hellere gå sammen med mig og Viktoria?” Sagde hun og nikkede imod en pige med nogle kastanjefarvede krøller. Hmm.. så okay svarede jeg, men da jeg så Amalies sårede ansigtsudtryk rettede jeg mig selv. ”Men kun hvis at Amalie går med”. Maria så ud som om at jeg sagde verdens mest urimelige ting, men det endte dog med at hun sagde okay. Da frikvarteret endelig begyndte efter den kedeligste dansktime i mit liv gik Amalie på den ene side af mig, og Maria og Viktoria gik på den anden side af mig. Specielt Maria og Amalie skulede ondt til hinanden. Gider i ikke nok lade være med det der bad jeg, men de så mere og mere ondskabsfulde ud for hvert skridt vi tog, og til sidst foreslog Viktoria at jeg kunne først være sammen med dem og derefter Amalie, og så SKULLE jeg vælge hvem jeg ville hænge ud med. Jeg sagde ja til forslaget.

Jeg kunne jo nærmest ikke gøre andet, de ville i hvert fald ikke kunne enes. Først var det Maria og Viktoria, de fortalte at de var de sejeste i klassen og at Marias far tjente helt vildt mange penge i hans firma, så at hun kunne få alt hun pegede på. Bagefter var jeg sammen med Amalie som fortalte at hendes far og mor var skilt, at hun havde tre mindre søskende og at hun rent faktisk ikke havde nogle rigtige venner. Jeg fortalte Amalie at jeg også havde troet at hun teorist eller et eller andet. Amalie begyndte at grine og sagde at alle folk troede et eller andet om andre fordi at de er lidt anderledes. Hun fortalte også at hun faktisk var pæredansk, men at hendes bedstefar kom fra Irak og det var derfor at hun havde sin ”sære” udseende. Bagefter satte jeg mig tænkte mig godt og gryndigt om imens at jeg skrev i min dagbog

9. februar Kære dagbog Hvordan skal jeg kunne vælge imellem folk jeg knap nok kender? Det kan man ikke bare, vel? Man kan vel ikke bare på sin første dag vælge for resten af sin skoletid? Nå, men de lod mig træffe valget selv. Så jeg KAN vælge. Det er ikke alle mennesker der kan det. Så jeg er faktisk meget heldig, ikke? Men så alligevel ikke. De lod mig træffe valget, og så må de også indfinde sig med det. Jeg ved i hvert fald hvad jeg vælger. Da jeg havde skrevet dette lukkede jeg min dagbog og gik direkte over til Amalie. For Amalie kan måske en dag blive en ligeså god ven som Johanna var, måske bedre, måske ikke, men en ting er sikkert Maria og Viktoria vil aldrig kunne blive den Katrine

39


Verdens bedste lejrtur 6a og 6b har for nyligt været på lejrskole til Sønderborg. Her fortæller klassernes elever om denne ”verdens bedste lejrtur”

Mandag morgen mødes vi på Hadsten station klokken 7.15. Så tog vi toget til Middelfart og der skiftede vi tog til Sønderborg! Da vi ankom, gik vi over til vandrehjemmet. Da vi kom derover var værelserne ikke klar så vi stillede vores bagage i et fællesrum og så gik vi ned i byen og kiggede i butikker og købte slik! Efter en time tog vi tilbage til vandrehjemmet. De var stadig ikke helt klar så vi ventede udenfor. Da de var klar kom vi ind og vi begyndte vi at redde senge og pakke ud. Så havde vi bare fri, resten af dagen og vi måtte lave hvad vi ville. Arendse og Lise-May

Vi var i Sønderborg og det var meget hyggeligt, vi tog toget meget tideligt om morgenen til Sønderborg. Der var nogle der sov og der var nogle der spillede spil og andre sad og snakkede. Natasja

40


Det var rigtigt hyggeligt at være på lejrtur. Vi boede på et vandrehjem, som nu var helt okay. Vi blev vækket om morgenen af vores lærere, og så skulle vi op og have morgenmad som vandrehjemmet havde sat frem til os. Så kunne vi bare gå hen og tage hvad vi havde lyst til. Det var skønt. De havde også sølvpapir og små poser som vi kunne have vores middagsmad i, som vi også selv skulle pakke om morgenen. Når vi var færdige med at spise vores morgenmad, skulle vi se nogle historiske ting i Sønderborg. Det var lærerne der havde bestemt hvad vi skulle ud at se. Vi skulle for det meste gå både der ud, og hjem igen. Det var også lærerne der havde bestemt at det skulle være på den måde, men der var heldigvis heller ikke specielt langt ud til de ting vi skulle se. Når vi var kommet hjem fra de ting vi nu havde set, havde vandrehjemmet lavet aftensmad til os. Der blev hver dag serveret varm mad. Det var helt vildt dejligt! Mie og Mads

Næste dag gik vi til Dybbølmølle. Vi gik ned til stranden. Da vi have gået et stykke kom vi til en masse krat og skranter. Der var en masse mudder så det var svært at komme op derfra. Vi kiggede os omkring og så Dybbøl mølle så vidste alle hvilken vej vi skulle gå. Så pakkede vi sammen og begyndte at gå. Det var en rimelig lang tur. Derhen var der 4 km. Og på vejen hjem var der også 4 km. Men det var ikke tid til at tage hjem endnu. Det var nemlig lidt undervisning i Dybbøls historie på museet ved siden af. Daniel og Magnus B

Næste morgen skulle vi Dybbøl mølle. Da vi kom til Dybbøl mølle var der et slags museum ved siden af og det skulle vi ind på. Det var en fed undervisning for vi skulle ikke bare lytte, men også se film og prøve aktiviteter. Det var hårdt at skulle gå rundt og hen til Dybbøl mølle. Så da vi kom hjem var vi alle trætte. Simon H og Daniel

41


Der var et lille sted inde i Dybbølmølle, hvor man kunne købe slik og andre ting. Senere skulle vi ind og se museet, nogle mødte nogle fra toget. Vi skulle se en lille film og krigen og skanserne. Vi kom udenfor, hvor vi blev delt op i små grupper. Vi skulle ind i en lille barak hvor der var nogle der skulle, have noget soldater tøj på. Vi prøvede en hel masse ting fra den tid, f.eks. at skrive et brev. Senere gik turen hjem, dog gik vi den rigtige vej. Sofie, Karoline, Magnus V og Lene

Så stod vi op onsdag morgen med hovedet fuld af glæde, for vi skulle i Danfoss Universe. Vi skulle med bus kl.9.00. bussen var gul med grimme grå sæder. Vi sad og hyggede os alle sammen i bussen. Da vi kom ud af bussen regnede det, det var irriterende, vi blev godt nok våde men det gjorde ikke noget, dagen var stadigvæk god. Simone

Onsdag var vi på Danfoss Universe. Vi blev delt i to hold, det første af holdene startede med af få undervisning om formiddagen hvor det andet hold så måtte gå rundt og kigge i parken og prøve de forskellige forlystelser/aktiviteter. Da det blev middag spiste vi madpakker og bagefter så vi Science Show, hvor Frederik fra 6.a og Christine fra 6.b skulle dyste om at puste flest balloner op og det var Christine der vandt. Rikke, Sebastian, Frederik og Rasmus

Onsdag gik turen til Danfoss Universe. Vi blev delt i to grupper, og det var så den gruppe man skulle gå med resten af dagen. Den ene gruppe skulle lave noget med intelligenserne, og den anden skulle finde på noget nyt til parken. Mens den ene gruppe var på værksted gik den anden rundt i parken. Vi kørte på Segways og prøvede alle de andre ting. Det var nu en meget hyggelig tur, selvom det var regnvejr. Sofie, Karoline, Magnus V og Lene

42


Vi skulle til Sønderborg slot i Sønderborg. Vi skulle gå hele vejen, og det ville blive en lang tur. Vi pakkede vores ting og gjorde os klar. Vi pakkede drikkedunke, madpakker, tørt tøj, regntøj og penge til souvenirs. Da vi kom der over blev vi modtaget af en kustode. Slottets Historie Sønderborg slot blev grundlagt omkring 1170. I pinsen 1340 blev junker Valdemar gift på Sønderborg slot med Sønderjylland søster Prinsesse Hedvig, et vigtigt led i hans udnævnelse til konge senere samme år. Sønderborg slot var et af rigets stærkeste borge. • Turen var sjov, • Det var hyggeligt, • Det var især hyggeligt at være sammen med vennerne, • Det var HAHAAHAHAHAHAH! Vi købte en masse souvenirs. Vi købte f.eks.: En masse slik, men det forsvandt hurtigt. Malene, Maja, Julie og Clara

Torsdag skulle vi se Sønderborg slot og en kirke. I Sønderborg slot skulle vi have rundvisning og en billede jagt hvor vi fik et papir hvor der var nogle billeder af ting i slottet som vi skulle finde. Efter vi havde været i kirke og slot skulle vi i byen og købe for resten af vores penge. Oliver, André, Nikolaj og Mike

43


Torsdag var vi på Sønderborg slot. Hvor vi bla. Hørte om Christian d. 2´s fangeskab på Sønderborg slot. Bagefter skulle vi på billede-jagt rundt på slottet. Bagefter tog vi op til Sankt Marie kirken. Vi fik også lov til bagefter at gå rundt i byen. Om aftenen, havde vi en festaften. Der var købt is ind for pengene vi havde tjent på vikingedagen, nogle uger inden. Hvert værelse skulle lave en underholdning. Det kunne fx være en quiz eller en lille leg. Fredag skulle vi tidligt op. Vi skulle nå at spise morgenmad, smøre madpakker og pakke sammen. Vi skulle gå ned til stationen med vores bagage. Kl. 07:30 kørte toget, hjem ad. Vi ankom på Hadsten station omkring 12.30. Vores forældre ventede på os ved stationen. Det var en rigtig god tur. Vi giver den 4½ ud af 5 stjerner! Amalie og Emma

Hjemturen med tog var også super hyggelig, undtagen at vi skulle op klokken 5, de tre skift vi skulle igennem med lang ventetid! Bedste klasse tur!  Christine og Linette

44


Tønder, ansvar og film Elever fra 8b har skrevet lidt om tre oplevelser i skoleåret. Det blev til lidt om fastelavn, en fælles filmtur og så om et projekt omkring ”ansvar”

Tøndeslagning Okay det var efter frikvarter, og alt og alle var nedtrykte, fordi det var fastelavn, og vi troede kun, det var de små, der måtte slå på tønden. Men så! Kom Alice og Lau ind ad døren. Alt var kaotisk, men så sagde Lau ”STILLE!” Vi skal over og slå på Fastelavns tønde! Der lød et kæmpe brøl ”BRØØØØØØL!” Men så råbte Alice! ”STIIIIILE!!” Ingen turde røre sig ud af flækken. Så sagde de: ” Kom så med over børn lille”. Så gik vi over i gymnastiksalen og havde abefest med ballonhatte og slåen på tønde. Vi fik også fastelavnsboller og litervis af saftevand. Rasmus Bødiker

45


På Eget Ansvar Efter juleferien begyndte vi på et nyt tema i skolen: ”På Eget Ansvar”. Det var hele 8. årgang der skulle lære om at passe på sig selv, på mange forskellige måder. Til at starte på skulle vi høre en masse foredrag. De handlede om at; passe på sig selv i trafikken, at beskytte sig mod solen og lære om de kræftsygdomme solen kan fremkalde, at lære om sikker sex m.m., at lære en masse om Århus Arrest og livet som fængselsbetjent, og at få en masse statistikker om de unge i Favrskov Kommune, så vi fik et realistisk billede af hvor mange der ryger, drikker, dyrker sex osv. Efter hvert oplæg evaluerede vi det på klasserne, for at opsummere det vi havde oplevet. Efter oplægget om Århus Arrest skulle vi endda skrive en journalistisk artikel om det, så vi fik virkelig gennemgået oplevelserne grundigt. Som afslutning på forløbet skulle vi ned på ”Sundhedseksperimentet” i Hadstens Sundhedshus. Det er et nyligt op startet projekt, hvor de inviterer klasser til at komme og lære en masse om sundhed og kroppen, via. aktivitets-poster. Ved dem kunne man fx. balancere bordtennisbolde på en lineal for at teste sin balance, eller prøve et par briller der giver den visuelle effekt af at være beruset i 3 forskellige grader. (1-svagt, 2-middel, 3-meget fuld.) Under hele turen rundt mellem de mange poster havde vi et lille hæfte med nogle relaterende spørgsmål i, om hvordan man selv var med sundhed osv., som man skulle bruge til senere skolesundhedsplejeskebesøg. Vi var de første klasser til at være med i ”eksperimentet”, men det fungerede virkelig godt, og vi lærte overraskende meget. Johan, Sofie, Frida, Emil & Casper

46


Hvidstensgruppen Onsdag den 11. april var hele udskolingen i Hadsten biograf, for at se Hvidstensgruppen. Alle klasser startede ud med at møde kl. 07:55 hvor de skulle mødes i klassen, kl. 08:30 tog nogle af eleverne med skolebussen, andre cyklede, ind til Hadsten biograf. Uden for biografen stod der cykler, i lange rækker og inde for stod elever og lærer i kø for at købe slik o. lign. Nogle havde dog været så smarte, at tage slik med hjemmefra. Nu skulle alle lige sætte sig godt til rette og så blev lyset slukket. Filmen gik i gang, og lyden af en hvisken og raslende slikpapir, stoppede ikke følelsen af, at det var en god film. Da filmen så var ved at slutte kunne det let høres, at der var mange som sad og manglede et lommetørklæde. Hovedsageligt var det pigerne der græd, men der var nogle få drenge, som ikke kunne holde tårerne inde. Klasserne kom tilbage til hver deres klasse. I 8.b snakkede de kort om hvordan de synes filmen var. Alt i alt synes de fleste den havde været god.Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe under 2. Verdenskrig. Gruppen bestod af: Kroejer Marius Fiil – Henrettet. Niels Fiil Marius’ søn – Henrettet. Kirstine Fiil - Livsvarigt tugthus. Svigersønnen Peder Bergenhammer Sørensen gift med Kirstine – Henrettet. Gerda Søvang Fiil – 2 år i tugthus. Mekaniker Johan Kjær Hansen - Henrettet. Radioforhandler Niels Nielsen Kjær – Henrettet. Karetmager Søren Peter Kristensen – Henrettet. Møller Henning Andersen – Henrettet. Dyrlæge Albert Carlo Iversen – Henrettet. Landmand Jens Stenz – Livsvarigt tugthus. Chauffør Barner Hyldegaard Andersen – Livsvarigt tugthus. illebilvognmand Anders Venning Steensgaard – 4 år i tugthus. Købmand Knud Peter Buchhorn Christensen – 4 år i tugthus. Svend Egon Andersen – Eneste nulevende medlem. Hvidstengruppens opgave var at opsamle og videresende nedkastede våben, ammunition, sprængstof og faldskærmssoldater fra England. Sporene efter nedkastningerne blev smidt i moser og søer omkring nedkastningsområdet. Gruppen blev startet i 1943 af Marius Fiil, men desværre blev den, i 1944 angivet, da den danske faldskærmsmand Jacob Jensen blev taget af Gestapo. Det resulterede i at gruppen blev optrevlet og 8 medlemmer dømt til døden og henrettet på Ryvangen d. 29. juni 1944. I 1945 blev de 8 henrettede flyttet til Hvidsten, hvor der er lavet en mindelund med en mindesten, til ære for medlemmerne i Hvidstensgruppen. Louisa, Anne, Oliver, Hasib og Rasmus TK.

47


HØSTival 2012 Den historiske ramme var givet, den fysiske ramme var sat, og nu manglede vi blot at se, hvem og hvor mange, der ville komme og udfylde rammerne til den HØSTival, som børn og lærere på Hadbjerg skole og adskillige frivillige i lokalområdet havde arbejdet på og med hen over vinteren. Vi var nogle stykker, der havde sat hinanden stævne ved HØST-hallen ved ottetiden lørdag morgen d.28.april. Da vi kom i dejligt solskin havde grillmestrene allerede været i gang længe – godt hjulpet i gang af et par af de landmænd, der havde sponsoreret fem slagtesvin til festlighederne. De næste par timer gik med de sidste forberedelser og anvisninger til de udefrakommende ”vikinger”, så boderne kunne blive sat op, og pladsen foran hallen kunne stå færdig til indvielsen. Da klokken nærmede sig ti summede pladsen af liv, glade, forventningsfulde børn og deres forældre og lærere var mødt frem, mange udklædte, og da HØSTivalen officielt blev åbnet kl.10.00 var parkeringspladsen foran fyldt op med folk. Disse mange kunne nu glæde sig over og nyde det musikstykke, som Per Tjørnild havde skrevet til lejligheden, flot fremført af komponisten selv, et par tidligere elever fra skolen, Aksel Striim og med underlæggende slagtøjsrytmer fra en del af skolens elever. Det var virkelig en stor oplevelse, og bedre start på dagen kunne man ikke forestille sig. Og så gik det ellers derud af med teater, ildshow, vikingekamp og livlig handel ved de mange boder og værksteder, der bød på både håndværk, madlavning efter gamle traditioner og gamle spil og lege. Boder, der var opstillet i en halvcirkel omkring pladsen, var bemandet med vikinger i alle aldre, som dels var udefrakommende, dels børn fra Hadbjerg skole, der havde arbejdet med tingene i dagene op til denne særlige lørdag i Hadbjerg. Havde man ”kigget indenfor” på skolen i ugen op til denne dag, så ville man have erfaret, at nok var den almindelige undervisning i nogle af timerne suspenderet, men det til fordel for et stort og veltilrettelagt forarbejde, som var nødvendigt for at det for alvor skulle lykkes.

48


Men det gjorde det, ikke mindst takket være et engagement og en vilje til, at det her skulle komme til at stå som noget helt særligt for skolen og for lolkalområdet. Hen over middag var de fem slagtesvin færdigstegt, og folk fra de fem gårde, ”Langskovgård”, ”Kildelund”, Astrup Højgaard”, Ødum Damgaard” og ”Engholm” var klar til servering for de mange sultne, der nu mødte frem ved grillpladsen. Det blev for de fleste ”stående taffel” med god snak med dem, man stod iblandt. I det hele taget summede pladsen af glade stemmer og snak børn og voksne imellem, og det holdt tørvejr det meste af dagen. Gennem hele dagen fungerede Hadbjerg kirke optimalt som fortællerhus, hvor syv foredragsholdere og fortællere med vikingetemaet som udgangspunkt, men med hver med deres indfaldsvinkel, fortalte om, hvor vi kom fra – og hvor vi er nu. Jeg har aldrig tidligere været med til at arrangere noget lignende, og naturligvis havde vi i planlægningsgruppen været spændte på, hvor mange, der ville møde frem. Da ledelsen på skolen havde inddraget dagen som en skoledag, der skulle markere afslutningen på vikingetemaugen, vidste vi nogenlunde, hvor mange børn, lærer og forældre, der ville komme. Men at vi skulle nå op på mere end 1000 fremmødte oversteg de vildeste forventninger. Selvfølgelig er der lidt ”økonomi” i et sådant arrangement, men da vi i forvejen havde fået tilsagn om 20.-25.000 kr, fra foreningerne, menighedsrådet, HØST og Nordea, Hadsten kunne vi med sindsro også tage denne udfordring op. Klublokalet dannede hele dagen rammen om et såkaldt ”VIP-lokale”, og her samledes vi sidst på eftermiddagen, da pladsen var ryddet og folk var gået hjem, og der behøvedes ikke mange ord. Vi var enige om, at denne lørdag vil blive stående som en af de helt store dage i lokalområdet. Tak til lærere og elever fra Hadbjerg skole, tak til jer alle sammen for en fantastisk og bekræftende HØSTival 2012. Ole Juul

49


89l er computerfreaks Eleverne fortæller lidt om dagligdagen og året der gik.

Computer-freaks Vi er computer-freaks. Det betyder, at vi sidder foran computeren næsten hele tiden. Det er fordi, vi er ordblinde. Vi har et normalt klasseværelse og er kun 8 elever i denne klasse. Vi vandt skolens Ringo-turneringen i august, fordi vi er de sejeste. Der forsvinder fire drenge til sommer og så kommer der tre piger til næste år (vores hverdag bliver vendt op og ned).

Tur til Aarhus I december var vi på en god tur til Århus. Det var fedt, at vi slap for skolen, bare for at tage til Aarhus, for at købe julegaver og slappe af.

Moesgård I marts var vi på tur til Moesgård Museum. Vi skød med bue og pil og bagefter skulle vi ind og høre en fortælling om ”DE SYV VIKINGER”. Bagefter fik vi lov til at få noget at spise og købe noget i slikautomaten. Så fik vi lov til at gå rundt for os selv.

Lydbøger Vi har læst 110 lydbøger igennem de sidste to år og nogle af bøgerne har vi læst flere gange. Christoffer har rekorden i at læse flest lydbøger. Han har læst ”Den store djævlekrig” af Kenneth Bøgh Andersen ca. 20 gange. Vi vil gerne forslå alle at læser ”Den store djævlekrig”, det er en virkelig god bog. Man kan lytte til bøgerne på www.netlydbog.dk og E17.dk

50


Brudstykker fra 9a Julie, Sara og Helene fra 9a fortæller lidt fra året

En kongelig affære I 9.a har vi været inde at se ”En kongelig affære” torsdag d. 19. april. Stort set hele 9. var med, og vi så den sammen med vores historielærer Mikael Henriksen, klasselærere Susanne Sachse og Paul Madsen. Flertallet i klassen fandt filmen rigtig god, men der var også nogen, der syntes knapt så godt om filmvalget. Selve filmen handlede om en episode i 1760’erne i dansk historie der måske, måske ikke fandt sted. Som titlen antyder, handler filmen om en kongelig affære. Det skulle eftersigende være dronningen der havde en affære med kongens livlæge Struense. Filmeffekterne var virkelig gode, og skuespillerne spillede utrolig godt. Hovedpersonerne blev spillet af Mads Mikkelsen som Struense, Alicia Vikander som dronning Caroline Mathilde og Mikkel Boe Føls som kongen. Hvis man godt kan lide historie er filmen virkelig god, og vi (9.a) håber det kunne blive en film, fremtidige historielærer vil vise. Julie

Hvidsten Gruppen

Første december

Den 11. marts tog hele udskolingen i biografen (i Hadsten) for at se filmen ”Hvidsten Gruppen”. I vores klasse (9.a) havde vi ugen op til biografturen arbejdet med selve historien om Hvidsten Gruppen, hvor vi bl.a. læste om Marius Fiil, hans familie og kro samt noget om de forskellige personer, der endte med at blive en del af Hvidsten Gruppen. – Derved fik vi en smule forforståelse til filmen. Foruden at have læst om dannelsen af Hvidsten Gruppen læste vi også de afskedsbreve, de dømte havde skrevet til deres familier og kære. Hvidsten Gruppen gav et godt indblik i de folk, der ofrede deres liv for at redde Danmark.

Dagen startede med fælles morgenmad, hvor vi derefter skulle klippe og klistre. Julemusikken spillede fra Cd-afspilleren, og julehumøret bredte sig. Klasselokalet blev pyntet op med gammelt såvel som nyt julepynt, og Morten og Niels kom over med varme æbleskiver. Vi sang klassens traditionelle julesange, og den ene af de to vandre-julehistorier blev læst op. Efter frokost gik en gruppe i køkkenet for at bage kage og julesmåkager. Derefter blev der spillet fysik-banko – dog uden præmie. Som eftermiddagen skred frem, stillede vi an til at se filmen ”Mifunes sidste sang”, og imens aftensmaden, bestående af flæskesteg med brun sovs og kartofler, blev tilberedt, blev der set youtube videoer på storskærm. Efter aftensmaden, havde vi alle medbragt en lille gave til pakkeleg, som vi spillede med stor interesse. Da alt var ryddet op, så vi slutningen af ”Nissebanden på Grønland” og derefter det første afsnit på TV2s julekalender ”Ludvig og julemanden”. Klokken halv ni sluttede dagen.

Sara

4

Helene

51


Farvel til 9.klasse Årgang 2002 eller 9.klasse forlader skolen her til sommerferien efter 10 års skolegang på Hadbjerg skole. Vi husker klassen som en aktiv, festlig, dygtig og aldelses fantasifuld klasse, der satte sit præg på skolen hele vejen op igennem skoletiden. Mange af jer var med ”hele vejen” og vi har her fanget lidt udklip fra de første år i skolen. I kan se alle fotos på skolens gamle hjemmeside (link på skoleporten) Tak for alle de gode år sammen med jer og held og lykke til jer alle fremover 

1. skoledag August 2003

Løvfaldstur Oktober 2003

52

Vi bager December 2003


Søndag på skolen Januar 2004

Lær med Lego Februar 2004

Fortælledag Oktober 2004

Klatredag Maj 2004

Motionsdag Oktober 2004

Besøg Emma og Jonas November 2004

53


Gürdbesøg Marts 2005

Mini-lejrskole November 2005

Danmarksrekord i tvillinger * Maj 2005 4 hold tvillinger i en klasse

54


Os alle Oktober 2006

Ekspressiv idræt April 2007

Sløjd December 2007

El-forsøg August 2006

Skydning Oktober 2007

Teater Oktober 2008

Klatredag Maj 2004

Wave-board Maj 2008

Akrobatik Februar 2009

55


Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  
Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  

Skolebladet for Hadbjerg skole sommer 2012

Advertisement