Page 6

Status – indskolingsforsøg 11/12 Et af udgangspunkterne for vort arbejde med en ny indskolingsmodel var bl.a. opstået på baggrund af lærernes og pædagogernes egne oplevelser af de store forskelle, der er på eleverne, når de starter i skole. Specielt oplever vi, at pigerne er mere skoleparate, når de starter i BH klassen og at der også i de følgende år er store modenhedsmæssige forskelle i indskolingsklasserne. Denne spredning mellem eleverne er også beskrevet i flere forsknings resultater Vi startede med at arbejde med en fordybelses tirsdag, hvor elever fra BH klasserne, 1. og 2. klasse var samlet på tværs af klasser på 5 hold. Eleverne startede og sluttede tirsdag i deres gruppe og var ikke sammen med deres klasse. Lærerne havde den samme gruppe hver tirsdag og eleverne var på den samme gruppe i hele forløbet. Det gav ekstra lærer ressourcer, som kunne støtte holdene, men gav store pædagogiske problemer. Grupperne var for fagligt spredte. Vi fik ikke taget hold om skoleparatheden og elevernes forskellige modenhed, tværtimod oplevede flere børn og forældre tirsdagene som uoverskuelige. Med baggrund i de indhøstede erfaringer, ændrede vi på timetallet, så elever startede i deres egen klasse og derefter var sammen i et modul på tværs af klasserne.

6

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  

Skolebladet for Hadbjerg skole sommer 2012

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  

Skolebladet for Hadbjerg skole sommer 2012

Advertisement