Page 5

I det kommende skoleår vil der ske en del ændringer på skolen. Vi skal til at bygge om. Den gamle gymnastiksal skal ombygges og give plads til 6 nye klasselokaler og nye faglokaler til billedkunst og håndarbejde. I øjeblikket er vi i projektfasen og vi forventer at være færdig med dette arbejde i løbet af sommerferien, så vi kan afholde licitation i august/september. Arbejdet med ombygningen vil starte i uge 42 (skolens efterårsferie). Da de nuværende lokaler skal bygges om, betyder det, at vi skal igennem et skoleår, hvor specielt billedkunst og håndarbejde vil får ændrede forhold. Sammen med faglærerne er vi ved at planlægge det kommende skoleår, da de to fag skal bruge skolens almindelige lokaler i forbindelse med undervisningen. Det betyder naturligvis, at indholdet i billedkunst og håndarbejde bliver med et andet fokus i skoleåret 12/13, men omvendt kan vi byde på nye spændende omgivelser og bedre undervisnings muligheder efter sommerferie 2013. Byggeriet forventes færdigt i juni/juli måned 2013 og vil står færdig ved skoleåret start i august 2013. Projektbeskrivelse vil blive lagt på skolens hjemmeside efter ferien.

5

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  

Skolebladet for Hadbjerg skole sommer 2012

Hadbjerg skoles skoleblad sommer 2012  

Skolebladet for Hadbjerg skole sommer 2012

Advertisement