Page 1

Rekrutteringsavisen for din region

La talentene finne deg

En fulldistribu ert stillingsavis for arbeidsmar kedet i Rogaland Utgave # 1 Januar 2013

Bedrift - stilling

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore. Side 7

Bedrift - stilling

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore. Side 7

Bedrift - stilling

Bedrift - stilling

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore. Side 7

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore. Side 7

Jobbinte rvjuet:

Ved utløpet av august sto 2500 stillinger ledige i Rogaland . Størst er behovet for rekrutte ring innenfor sektoren e olje, gass og maritim, ingeniør yrker, IKT, administ rasjon, helse- og sosial. På bunn i rekrutte ring ligger jordbruk og fiske, media, organisa sjoner, forsknin g og utvikling .

5 største bransjer

1234

1453

15

Fiskeri 60 Kommunal 50

Olje og gass

30

10

Feb Apr Jun Aug Okt Des

Industri

Lønnsutvikling siste 5 år

40

20 Landbruk

2010

Antall ledige stillinger 2012

2012

Ledige stillinger i Rogaland i januar 2012

20

2008

1503

2009

www.jobbi.no/rogaland

- Skap din egen framtid 2007

• Ledige stillinger og annonser • Spennende arbeidsgivere bedriftsprofiler • Temperaturen på arbeidsmarkedet - i samarbeid med NAV • Toppintervjuet • Konkurranse - månedens ansettelse • Full distribusjon i Sørfylket • Summary in English

10 0

Company - position

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore Side 7

Company - position

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore Side 7

Company - position

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore Side 7

Company - position

søker dyktige og omgjengelige folk til sine prosjekter i Nordsjøen. Både onshore og offshore Side 7

www.job bi.no/ro galand

Eksempelforside


Enkeltsider bedriftsprofil kr 35.000,-

2

Tekst: Andreas H. Knudsen

Foto: Hung Ngo

Tekst: Andreas H. Knudsen

Foto: ConocoPhillips

3 Summary in English

– Bli med på tidenes fiskefest! Oppdrettsnæringa går spanande tider i møte. Det same gjer du som siktar deg inn mot bransjen som arbeidsplass. Verdas folk treng stadig meir fisk, og fiskeri har byrja å puste olja i nakken når det gjeld verdien på næringa. Havbruksnæringa eksporterte i 2009 for over 26 milliardar kroner, og talet vil auke mykje i 2010. Har du eit spesialiseringsfelt, er sjansen stor for å finne eit spanande yrke og en godt løna jobb innafor oppdrett og havbruk. Det trengs nemleg eit breitt spekter av ulike fagretningar. Og i fall nokon lurte – jobbantrekket er ikkje berre oransje oljehyre og støvlar! Det handlar om framtida Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) kan fortelje at oppdrett er ein yrkesbransje i vekst. I tillegg byr denne næringa på jobbar i distrikta, som treng arbeidsplassar spesielt. – Dei fleste oppdrettsanlegga ligg eit stykke frå byen, og tilhøva ligg difor til rette for å kunne bo og jobbe

landleg og i pakt med naturen, seier Hans Inge Algrøy, regionsjef på Vestlandet for FHL. – Dessutan er moglegheiten så uendeleg mange. Me treng både teknisk og biologisk fagpersonell, men òg folk innafor økonomi, språk og praktiske fag som elektro, rørlegging og automasjon. Me treng òg veterinærar, salsfolk med språk og kulturforståing, samt dei som har røynsle frå båt, fiske og havbruk, fortel Algrøy. Han forklarer det store behovet for fagfolk med den enorme veksten i oppdrett dei siste ti åra. – Folketalet i verda stig, og Noreg sitt på ei ressurskjelde som må aukast i utstrekning for å vere til gagn for fleire. Oppdrett er ein glimrande måte å hjelpe på, seier Algrøy.

Ledige stillinger: Driftsleder

Grieg Seafood Rogaland søker driftsleder til lokasjonen Lauplandsholmen på Bokn.

Teksnisk sjef

Grieg Seafood Rogaland Vi søker en dyktig og allsidig teknisk sjef til sine opprettsanlegg i Ryfylke. Stillingen innebærer ansvar for eksisterende utstyr og implementering av ny teknologi. Arbeidssted er bedriftens hovedkontor på Helgøy.

– jobbantrekket er ikkje berre oransje oljehyre og støvlar!

Summary in English

Fra fotballproff til oljegeolog Med en fersk bachelorgrad i geologi fra Universitete t i Reykjavik forlot Ingi Thor Kuld hjembyen Hafnarfjørdur. Tidligere hadde den ambisiøse unge islendingen bestemt seg for en karriere innenfor fotba ll, og da han var 17 år gammel, fikk han prøvespille for Ipswichtown, som den gangen spilte i premier league. – Drømmen var å bli fotballproff, vulkansk øy som har alt å gjøre med men jeg måtte legge opp på grunn geologi. av en skade jeg fikk like etter treningskampen med Ipswichtown, – Jeg interess erte meg for forteller Ingi. Han ble utstatt for en vulkaner, og med fagene geokjemi hard takling av en spiller på samme og vulkanologi ble det virkelig lag, noe som førte til en brist i morsomt å studere , sier Ingi. Den ankelen og et langt sykefravær. store inspirasjonskilde n var den Gjentatte operasjoner kunne ikke kjente islandske vulkanologen Thor gjøre leddbåndet sterkt nok igjen, og Thordarson, som driver sin forskning Ingi måtte finne nye drømmer. på Hawaii. Ingi hadde funnet en ny drøm: Å dra til Hawaii og skrive – Dette var første gang jeg skiftet doktoravhandlin g om vulkaner med fokus, og jeg begynte å tenke på Thordarson som veileder. Men først biologi og kjemi. Jeg ble nødt til måtte han gå gradene – han bestemte å velge et naturfag i tillegg på seg for å skrive sin bacheloroppgave videregående, så jeg tok geologi, om lavafeltet han selv var oppvokst forteller Ingi. Valget var egentlig på – Borfjellsrøyn. Selv om det nærliggende; Ingi og alle de andre faglige var svært interessant for innbyggerne i Hafnarfjordur bor Ingi, fikk han imidlert id baktanker på et eldgammelt lavafelt, på en da det gikk opp for han hvor mye

ensomt feltarbeid vulkanologene må gjøre. – Det var mye feltarbeid, og jeg måtte langt ut på fjellet i lange perioder, mutters alene. Jeg er en veldig sosial person som er mye sammen med familien og venner, så det ble kjedelig å sitte alene i ukesvis på fjellet, sier Ingi. Han betegner arbeidssituasjonen som en “reality check” for å finne ut hvordan han skal sette geologifaget ut i praksis. – Jeg ombestemte meg fra å ville jobbe med vulkanologi til å velge tunnellgeologi i stedet, sier Ingi. Gjennom sin nye jobb som tunnellgeolog ble Ingi kjent med ingeniørgeologer fra NTNU i Trondheim, og gjennom disse nye kontaktene fikk Ingi virkelig øynene

Ingi og alle de andre innbyggerne i Hafnarfjordur bor på et eldgammelt lavafelt, på en vulkansk øy som har alt å gjøre med geologi.

opp for mulighetene i geologifaget. – En blanding mellom feltarbeid og kartlegging på kontor passet meg bra, og jeg begynte å sjekke mulighetene for å studere på NTNU, sier Ingi.


Dobbeltside bedriftsprofil kr 63.000,-

4

Tekst: Andreas H. Knudsen

Foto: Kunden

5

Mange selskaper kjemper om å være i verdensklasse innenfor skipselektro. Den som klarer å få tak i og holde på de dyktigste meda rbeiderne, vinner i det lange løp.

– Vi har aldri sagt nei til en henvendelse, og vi har løst samtlige oppdrag, sier Nils Nilsen ved HPC Elektro i Haugesund..

Stort behov for spesialister HPC Elektro utfører vedlikehold, reparasjon og nye installasjoner av hele spekteret innenfor maritim elektronikk, instrumentering og automasjon. Vi leverer alt av materiell og samarbeider tett med kunden. Slik kan vi garantere skreddersydde løsninger og effektiv prosjektstyring. Driftsmodellen til HPC Elektro er basert på sanntidsoppdatering av alle operasjoner. Kombinasjonen av effektiv prosjektstyring og fagkompetanse gir redusert tidsbruk, reduserte kostnader og kontinuerlig forbedring av løsningene. – Tidligere enn planen og lavere enn budsjett er stikkord for mange av våre prosjekter, sier daglig leder Svein Svendsen i HPC Elektro. Multidisipline tjenester HPC Elektro ligger sentralt i Stavanger med dokking- og kaifasiliteter for håndtering av alle typer fartøy. Utover dette har HPC Elektro en worldwide service-avdeling i Haugesund. I nært samarbeid med den øvrige HPC-gruppen utfører vi multidisipline oppdrag innenfor modifikasjoner, ad hoc-oppdrag, brannvern, HVAC, hydraulikk, mekanisk, stål og diesel. HPC Elektro satser offensivt mot nye markeder og utvikler løsninger innenfor retrofit av eksisterende systemer.

1 Bildetekster: 1. Konsentrert spesialist. 2. Offshore arbeid. 3. Elekotro arbeid. 4. Nils Nilsen på jobb

2

HPC Elektro har spisskompetanse på kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, generatorer og elektromotorer.

3

4

– HPC Elektro bygger kompetanse i prosjekter sammen med våre leverandører og partnere, og våre ansatte er sertifisert til å være en kompetent og proaktiv partner for våre kunder. Vi har blant annet åtte teknikere sertifisert hos Deif og sertifisert personell for test og igangkjøring av ballastsystem fra OptiMarin, sier markedssjef Jan Eltervåg i HPC Elektro. 24-365 worldwide De fleste ansatte i HPC Elektro er tidligere skipselektrikere med erfaring fra tank, bulk, containerskip, dykkerfartøy, supplybåter og passasjerskip. Ved hjelp av spesialutstyrte biler tilbyr vi ekspress-utrykning til skip i havner over hele Europa. Fordi bilene har avansert teknisk utstyr, verktøy og reservedeler, slipper kunden dyre spesialforsendelser som tar kostbar tid. Vi sender dessuten fagfolk med fly til kunder over hele verden. – Vi har aldri sagt nei til en henvendelse, og vi har løst samtlige oppdrag, sier Nils Nilsen ved HPC Elektro i Haugesund.

Summary in English


Stillingsannonser 1/4 side kr 12.500,-

8

Jobbi offentlig sektor Jobbi offentlig sektor

Stillingsannonse □□ □□ □□

Stillingsannonse

1/4 side : Høyde 165 mm Bredde 116 mm

Meningsfylt og utfordrende

Hva sier ansatte i offentlig sektor om jobben sin? Hvilke tiltak gjør virksomheter som ønsker å avkrefte myten om lange dager og dårlig lønn? Statistikk om trivsel, lønn, arbeidsvilkår og sykefravær. – Vi måtte lære å gå fra kjeft og irettesetting til ros og oppmuntring, og det har fungert! sier Monica Johannessen, mor til Nikolai på sju og Aleksander på snart tre år. Monica og mannen Pål Erik bor på Hundvåg i Stavanger, hvor de lever et normalt liv som kjernefamilie med to foreldre i fullt arbeid og barn i barnehage og skole. Sønnen Nikolai har ifølge foreldrene alltid vært veldig aktiv, men han har ikke noen diagnose. Han har derimot mange venner og klarer seg godt på skolen. – Nikolai begynte å gå da han var ni måneder, og siden han var ett år har han bare sprunget, forteller Pål Erik. I tillegg til å slite ut slalåmski og sykler, viser den aktive gutten store følelser. – Han kan plutselig bli veldig frustrert og klarer ikke å lytte til hva vi sier. Det skal bare en liten ting til for å velte hele lasset for han, og da kan han ikke ignoreres etterpå, sier

Pål Erik. Selv om familien har en stor enebolig med hage og besteforeldre i nabohuset, tar gutten mye plass i form av oppmerksomhet. – Spesielt jeg har nok kjeftet mye på han, selv om han er en god gutt som jeg kjenner meg selv igjen i, sier Pål Erik. Foreldrekurs I den kommunale barnehagen på Hundvåg fikk personalet raskt øye på energinivået til lille Nikolai. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ble trukket inn, de gjorde sine observasjoner og anbefalte et kurs for foreldrene om atferd og grensesetting. Helsestasjonens familiesenter i Stavanger arrangerer kurs i programpakken De utrolige årene, som retter seg mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skoler og SFO.

1

14%

Russia

2%

Far East

5%

Canada

24%

USA

11%

UK

43% EU

2 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Rogaland

Finnmark

BC

– Vi trives i offentlig sektor og vil avlive mytene

Shetland

1 Informasjonsgrafikk: Bruke grafer og søyler for å illustrere faktiske forhold. Eksemplene over har ikke relevant innhold.

Summary in English

Stillingsannonse

Stillingsannonse

9


Stillingsannonser 1/2 side kr 22.500,-

8

Olje og energi sektor Olje og energi sektor

Krevende, men innbringende Stillingsannonse □□ □□ □□

1

30000

2 14%

25000

Russia

20000

2%

Far East

15000

5%

Canada

10000 5000 0

24%

USA

11%

UK

1/2 side : Høyde 165 mm Bredde 236 mm

1 Informasjonsgrafikk: Bruke grafer og søyler for å illustrere faktiske forhold. Det kan være karrieremuligheter i andre land, omstning i bransjen erc. Eksemplene over har ikke relevant innhold.

43% EU Rogaland

Finnmark

BC

Shetland

Arbeidsgivere legger særlig vekt på evnen til å tenke og lære hos sine ansatte. Naturviterne er ettertraktet. Humanistene har størst problemer med å skaffe seg relevant jobb. Det viser en kartlegging som er gjennomført på oppdrag av Universitetet i Bergen. Analysebyrået Ideas2Evidence har sett på samfunnets framtidige behov for utdanninger og UiB-utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet. Analysen viser at utdanningsgruppene fra UiB møter arbeidsmarkedet med sterkt varierende utfall. Kandidatene med naturvitenskaplig bakgrunn har få problemer med å få seg jobb. Humanistene har både den største andelen som ikke er i relevant arbeid, og den største andelen overkvalifiserte blant dem som oppgir at de har funnet seg en relevant jobb (35 prosent). Samfunnsviterne har også noe større problemer enn de andre faggruppene. Hver fjerde

samfunnsviter sier at de er over- istene høyest samsvar mellom egen kvalifisert for de arbeidsoppgavene fagkunnskap og arbeidsplassens de utfører. De fleste, uavhengig av kompetansekrav, og først og fremst fagområde, ender imidlertid opp i en innenfor undervis ning. Nesten hver relevant jobb i løpet av noen få år. tredje humanist entrer arbeidslivet i en undervisningsstilling, men mange Faglig spisskompetanse – ikke får seg også jobb innenfor kultur og alltid like nyttig media. Ikke overraskende får kandidater med profesjonsutdanning i større grad enn andre utnyttet sin fagkunnskap i arbeidslivet. I aller størst grad gjelder dette medisinerne. Også en høy andel av kandidatene fra Det matema tisk-nat urvitens kapelig e – Kandidatene med fakultet oppgir at de får nyttegjort sine fagkunnskaper (57prosent). De- naturvitenskaplig rimot har en forholdsvis liten andel bakgrunn har få av humanistene jobber hvor de får utnyttet sin faglige spisskompetanse. problemer med å få I offentlig sektor opplever human- seg jobb.

Summary in English

Stillingsannonse

Stillingsannonse

9


Fortell Jobbi om dine rekrutteringsbehov

Visste du at....

Jobbi er en redaksjonell avis som fokuserer på arbeidsmarked, stillingsannonser og arbeidsrelaterte spørsmål regionalt og nasjonalt.

• • •

Jobbi er en gratisavis som utgis annenhver måned. Avisen deles ut til alle postkasser og på nett. Den inneholder en stor andel redaksjonelt stoff. Jobbi gjennomfører leserundersøkelser, offisiell lansering av hver utgave med aktiviteter og konkurranser. Gjennom Jobbi får din bedrift presentert sine planer og behov for bemanning og kompetanse – nå og i framtiden. Arbeidsgiveren kan vise fram en spennende arbeidsplass, med spennende medarbeidere. Avisens journalister jakter gode historier om arbeidsplasser, ansatte og arbeidsoppgaver. I tillegg presenteres analyser av arbeidsmarkedet, politiske kommentarer og statistikk om utdanning, jobb og marked. Derfor bør din bedrift bruke Jobbi i 2013: • • • • • • •

Jobbi har lavere priser, lengre levetid og høyere dekningsgrad enn andre store aviser i regionen. Jobbi når ut til alle: 100 prosent synlighet gjennom fulldistribusjon. Rekruttering til nåværende og framtidige ledige stillinger. Arbeidsplassen får en spennende presentasjon. Leserne tilbringer tid med avisen: Engasjerende artikler om arbeidsmarkedet. Oppmerksomhet: Intervjuer med kjente personer. Kvalitet: Jobbi lages i samarbeid med NAV, profesjonelle fotografer, journalister og designere.

Utgivelsesplan 2013 • • • • • •

Første utgave: Andre utgave: Temautgave, sommer: Fjerde utgave: Femte utgave: Temautgave, nyttår:

• Uke 3 Uke 12 Uke 23 Uke 36 Uke 45 Uke 50

Prisliste

• • • • • • •

Bedriftsprofil • 1 side: kr 35.000 • Dobbeltside oppslag: kr 63.000 (10% rabatt) • Profilering på forside : kr 4990

Stillingsannonser • ½ side : kr 22.500 • ¼ side: kr 12.500

Utvikling av annonser for kunde • 1/2 side kr 1490,• Helside kr 1990,Prisene forusetter at evt. bildemateriell er av høy kvalitet, vektor-logo og godkjent tekst foreligger. Rabattordning Deltakelse i to utgaver innenfor sammme år: 15 prosent Deltakelse i fire utgaver innenfor sammme år: 25 prosent

• • •

Rogaland hadde 19.444 ledige stillinger i løpet av året fram til august

I snitt utlyser arbeidsgiverne i Rogaland 112 nye ledige stillinger hver dag

Petroleumsinvesteringene økte med 3,4 prosent i andre kvartal, og var 17 prosent høyere enn for ett år siden Petroleumsinvesteringene når et rekordnivå i 2012 og indikerer fortsatt vekst i 2013

Investeringene innen industri og bergverk økte med 13,6 prosent i andre kvartal

Boliginvesteringene økte med 4,1 prosent i andre kvartal og var 5,5 prosent høyere enn for ett år siden Bruttoledigheten falt med 8 prosent i Rogaland fra august i fjor til august i år

Høsten 2012 hadde Rogaland 1,9 prosent helt ledige. For hele Norge er andelen 2,6 prosent

Bruttoledigheten falt med 4 prosent for industriarbeidere i august i forhold til samme periode for ett år siden

Bruttoledigheten falt med 11 prosent innenfor akademiske grupper - nå 1,3 prosent ledige

Bruttoledigheten falt med 11 prosent innenfor ingeniør- og IKT-fag - nå 1,4 prosent ledige Bruttoledigheten falt med 10 prosent for meglere og konsulenter - nå 1,2 prosent ledige Bruttoledigheten falt med 10 prosent innenfor bygg og anlegg - nå 3,9 prosent ledige

Bruttoledigheten falt med 6 prosent innenfor butikk- og salgsarbeid - nå 3,6 prosent ledige Bruttoledigheten falt med 5 prosent innenfor kontorarbeid - nå 3,5 prosent ledige Bruttoledigheten falt med 5 prosent innenfor undervisning - nå 1,4 prosent ledige


Betingelser Jobbi forbeholder seg retten til å disponere alt redaksjonelt stoff som ikke inngår i regulære annonser. Omslag, midtsider og andre særlig attraktive plasseringer er forbeholdt avtalekunder. Den redaksjonelle profilen består i arbeids- og bedriftsrelatert stoff, som omfatter presentasjon av arbeidsplasser, arbeidsgivere, enkeltpersoner og ansatte. Jobbi tilbyr grafisk tilrettelegging og redigering av tekst i stillingsannonser, innehenting og tilrettelegging av logo og annet grafisk materiell fra oppdragsgiver, samt korrektur og godkjenning av alle bidrag som skal publiseres. Avtalen omfatter trykket utgave av avisen Jobbi, som distribueres til husstander og øvrige adreser i Sør-Rogaland. Opplaget er 71.000.

Dobbelside kr 63.000,-

Betaling forfaller med 50 prosent av beløpet ved avtaleinngåelse. Resterende del av betalingen forfaller 14 dager etter distribusjon av avisen. Alle priser er eksl. mva.

Enkelside kr 35.000,-

□□

Halvside kr 22.500,-

H165 x B236 mm

Ja, takk!

jeg ønsker stillingannonse i neste utgave av Jobbi. Størrelse på stillingannonsen er:

□□ □□ □□ □□ □□

1 side - bedriftsprofil 2 sider oppslag - bedriftsprofil 1/2 side - stillingsannonse - 1/4 side - stillingsannonse Forsideprofilering

□□ □□

2 utgaver (15 % rabatt) 4 utgaver (25 % rabatt)

Bedrift: Adresse: Postnr. og -sted: Kontaktperson:

□□

H165 mm x B116 mm

Kvartside kr 12.500,-

Underskrift:

Jobbi  

Jobbi er en redaksjonell avis som fokuserer på arbeidsmarked

Jobbi  

Jobbi er en redaksjonell avis som fokuserer på arbeidsmarked

Advertisement