Page 1

Plaatsing van de Suspente Intégra2: stap voor stap De Suspente Intégra2 wordt gebruikt bij de plaatsing van ISOVER isolatie- en luchtdichtingssystemen. Hierbij worden halfstijve platen uit minerale wol van het Isoconfort-gamma en een luchtdichtingsmembraan met elkaar gecombineerd.

Plaatsing van de ophangstang

1

1

c a 18 mm

b

gipsplaat

2

De plaats van de Suspente Integra markeren op de kepers: start met de ophangstangen in de 4 uiterste hoeken van elk dakvlak en telkens 10 cm van de gordingen (fixatie met twee houtschroeven). De hoogte van de Suspente Integra regelen door de gewenste markering a of b af te stemmen op de onderkant van de keper. Markering a voor maximale isolatiediktes onder de kepers (zie etiket op de doos) en markering b voor een minimale dikte (bv Integra2 16-20: max 200 mm en minimum 160 mm). De gipsplaten komen dan 18 mm onder de basis van de punt aan het uiteinde van de suspente (zie afb. c ). Verdere uitlijning door middel van een koord of niveaulaser. De ophangingsstangen fixeren met twee houtschroeven: tussenafstanden maximum elke 60 cm op éénzelfde keper en maximum 1,20 m loodrechte afstand op een volgende keper.

Plaatsing van de isolatie 2

3

4

3 4

1ste laag tussen de kepers: dikte = hoogte van de keper h, bij aanwezigheid van een dampdoorlatend onderdak (bv het ISOVER Ecran Vario membraan). Indien nodig, de isolatie op maat snijden, zodat de breedte ervan overeenkomt met de afstand tussen de kepers + 1 cm. De isolatie tussen de kepers knellen. 2de laag onder de kepers (parallel met of dwars over de eerste laag) De isolatie op de ophangstangen spiesen. De Integra2 rondellen op de ophangstangen klemmen om de isolatie op haar plaats te houden. Controleren of de isolatie continu doorloopt en de hoogte van de gordingen niet overschrijdt.

Plaatsing van het luchtdichtingsmembraan

5 6

6

7 7

8

Het membraan afrollen en de eerste baan ter hoogte van de nok plaatsen. Een overschot van minimum 10 cm ter hoogte van de muur is nodig om het membraan later met mastiek vast te maken. De membranen op de ophangstangen spiesen (op de reeds geplaatste rondellen). De Integra2 doppen vastklemmen om de luchtdichtheid te garanderen. Het membraan verder plaatsen met een overlapping van minstens 10 cm tussen de banen (zie markeringen). De voegen afkleven met de Vario KB1 tape of Vario MultiTape. Een continue lijn Vario Double Fit mastiek aanbrengen (diameter 6 mm) op de randen van de vooraf gereinigde muren. Het membraan lichtjes tegen de muur aandrukken zonder de mastiek te pletten.

Plaatsing van de metalen profielen en de gipsplaten 8

9 9

Optima ligger

03 360 23 50 03 360 23 51 info@isover.be tel

fax

www.isover.be

Plaatsing van de Optima 240 staanders op de Integra2 doppen. Elektrische leidingen komen terecht in de ruimte tussen het dampscherm en de gipsplaten, die door de metalen profielen gecreëerd wordt. Eventuele openingen in de gipsplaten om leidingen of elektrische dozen te integreren moeten vooraf voorzien worden. Leidingen, elektrische kasten en aansluitdozen worden in de ruimte tussen het membraan en de gipsplaten aangebracht. De gipsplaten op de staanders en liggers vijzen om de afwerking te garanderen. Het overtollig membraan op de zijkanten afsnijden na het drogen van de mastiek.

verantwoordelijke uitgever SAINT-GOBAIN ISOVER

5

Isover: Plaatsing van de Suspente Intégra2 - stap voor stap  

De Suspente Intégra2 wordt gebruikt bij de plaatsing van ISOVER isolatie- en luchtdichtingssystemen. Hierbij worden halfstijve platen uit mi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you