Page 1

Yurdışı Vatandaşlar Hollanda Danışma Grubu açıklandı İşte Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB) Danışma Kurulu'na Hollanda'dan seçilen 5 kişi

Turgut Torunoğulları Onursal Üye

Ejder Köse Üye

Doç. Dr. Özcan Hıdır Üye

Yusuf Altuntaş Üye

9'da

Osman Elmacı Üye

HABER OCAK

2013

JANUARI

www. haber•nl

Yıl/Jaar:4

Sayı/Nr: 31

ISSN:1879-9981

HABER GAZETESİ

4

YAŞINDA

Asil ve de Aziz Okurlarımız, HABER Gazetesi 4. yaşına bastı. Geride bıraktığımız 31 sayı boyunca bize desteklerini esirgemeyen okurlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Okurlarımız bizim candamarlarımızdır. Sizden aldığımız güçle yaşıyoruz. 5. yıla sizin de desteğinizle yürüyoruz. 5 yaşına bastığımızda bunu seneye birlikte kutlamak istiyoruz. Şimdiden davetlisiniz efendim. Yüreğimiz size hep açık...

una toplum llanda andırıyor er Ho kaz atıyCamil yon euro talim n ırıla nlığı’nın 150 mil

? or mu şleniy iler fi Cam ndığı, sini yeyi kulla takiy tle ilişki radu olan n devle iği, meto nları k isted ığı, veril- müslümaaltına alma aya çalışt diın yaym aldığı, da bilgi kontrol larını ların alınacağın ek dava öden iyelerleıyor. ası konu dikal alınm nasıl önlem ği yazıl iyelerdenrla ve beled i suçla yılı- mesi ve gösterilece is üyesi vani- beled luşla seklindek 2009 üzer ğer kuruçalıştığı işti. nlığı iyelere ve yollarınınlist Parti mecl te raporu işti. ri Baka Sosya ’nin bir gesi verm i- birlik yer verm İçişle ayında beleda yardımcıira AIVD kend öner mlar polit soru sele�ilerin tem- mala r Raak nın Mart kuru “ikiyüzlü n a meclise msal 3’te wijze tığı, ümanları toplu amacıyla rı” (Weg bro- ne raporund Sayfa müsl e çalış ın k a yolla adıyla bir ıya AIVD i ‘ılımlı’ olma rmey Şia’n tanım ) 9981 dışar ı lerin gibi göste olduğu, kayı litiek i 1879ri ürde farkl ISSN: silcis emle ndan Façadepo ladı. Broş kları kurumla- gizli günd er•nl şür yayın i oldu ve hab ilerin cami karşı önlem 6 kend sele�i a Sayı: Yıl:1 yansıtan ması, onlar MAYIS rın tanın

MEI

R HABE IN 2010

BESTE

I A’ N

KRANT

rdam

Rotte

ana Cam

Atill

a Ayte ve Zehr

Baka s’a yapt İçişleri ting Oiko çları sonu ç la Stich tırmanın r ilgin or bir araş an bir rapo u. Rap koyd umuna yayınlan ortaya topl bulgular n Hollanda az 150 . en yazıyor camileri n her yıl ğunu 4’te katkısınıeuro oldu Sayfa milyon

kin

a Doğa

n

rtajı Atillaa ları Bu röpo ve Zehr Oğul in rdik. Aytek çiftinin kleşti n ğinde i Doğa p’tak yeme are ile s’ta gerçe ddor t Softw e’da, Hoof 10 Mayı ’la (3) akşam , Exac Palac inde evler (9) ve Ozan i günü Çırağan iye’ye n ı. Ertes bul Türk ya da Arma onlar , İstan gi için m’ın yakaladıkişbirliğinin i brifin bunun telaşıa Hanı ekler Zehr en, li bir Türkiye verec rağm çay ve keyif medyayaolmalarına . Kahve, nde ak eşliği uçac bile yoktu 14’te izleri yaptığı kekyaptık. t bizza şi . SERİ R KON söyle ARA A ği FUND

ERLAND

VAN NED

Sİ ZETE İ GA N İY NE

BATI iFLASIN

geldi ilk kez sefer bu n yıl Geçe nda’ya tekrar Holla er için ilk nda’da i bir kons ikinc . Holla ğimiz yıl geldi geçti veren erini ’da kons rdam k beğeni Rotte yine çok büyü Arar bu a ve De yan Fund rdam topla unu Rotte yine er salon bir yıl da kons mcı Doelen uran katılı keyifli dold ine çok yaşattı. kitles anlar yici dinle 23’te

k özgürlü u şartsız kayıtsız rı ömür boysel Cin Batı’nın çocukla ediyor! ayan tutkusumahkum yaş or... azaba ile travma a inanmıy o z kalan istismar Hristiyanlığ e maru kları, taciz nın çocu kingençlik n kurzama yetiş

ZLAR PAPA LiK L S iN C E OYASI OR N PARA DESTEK BEKLİY HOL

D LAN

BiM . iM HO “BEN OLMUŞ.. iŞiM EKLi BiLE M” EM OLMA

ii

Mevl

Mi? EŞiĞiNDE

rı lükte from inin kötü şimd yaşadıkla tus “Bizi iver lanan leri iseanın, haya (Del a yayın tar” adıyl belgeselde travm ve ailelerini i evil) ı ady etkis ların unç bir r O’Gr nasıl kork yıltıhala ’de Olive 70’li ABD zın da bırak n papa yüzlercek altın zama yle adlı n beri l olara ğını kimibir ö�ke aşlak larda alın gözy anlabüyü ğu cinse si konupapaz zama çocu etme ayarak 6’da kimi e taciz Belgeseld ını kaSayfa rını tutam . nıyor lar. l yaptıklara utantıyor a Gene O’Gradykarşısınd Cinsel nda’d , ’da Holla adaylardan mera anlatıyor. 2010 aki adaya an aşağıd ığınız madan

LAR ADAY

sayfa » 23’te

L ŞAHİN KEMA oruz Duyuy

A. SUAT

9 Hazir ler’de inand ın. Seçim l ettiğine kullan sizi temsi oyunuzu

ze Şener sıra

A

baktı.

LLAND R UŞ: HO IYO OKUM AMINI AR İM YENİ

mir n Akde Gülha - 62. sıra PvdA

Çelik Metin - 25. sıra PvdA

ni da Ye or noord’ Feije a Oluşuy nd Holla

sanız de işsizliaz. Hemen nda oluşu a bakar Holla mahalleler esi a, Kop

Aslın

» 5’ta

R

E ŞENE NAFİZ Ben Sensiz am Yapam

r.

Yeni seviy buray yorla si Nasıl ydi. Bazı k, eğitim yapılıyor ersite eye çalışıları. Üniv isçi semti esi düşü yatırım yor. insan ları çekm seviy m VU de çalışı ü, ş yıldır Yeni insan gelir k olan n onbe la. Yeni yi yükse r hem de 66’sı Amsterda bölümün, Tefsir Usûl e heme mese düze eniyo sanız % k Okumuş İslam rü içind şı büyü yi, gelir oord yenil a bakar van Zuid Fatih ltesi’nin Hadise Giriş düze var. En nli. pa Kültü re Bakı n ve Eğitim hem Feijen Feijenoord’0 nüfusu Türk köke Avru ji Fakü de ce Teolo muş, Kur’a Tarihi, Diğer Dinle tezini da yor. 72.00 17bini Böyle ora Oku nda oluşu oord’un yaklaşık ve İslamve İslam’ınken dokt Hollanda’ aş n Holla Siret log cı. Feijen Bunu verir konusu çağd erini , Diya yaban Türkler. ların rı. dersl or. Tezin İslam da şımla imam grup yazıy n Türk lelere yakla yapa görev dini mese » 12’de

FATİH

ARI

Kadro ma)mak Harca(

arasında Nafi Een - 5. Adaylar olan 1983 Partij en gençu Gülhan a’ya Holland doğuml r, Hukuk ve Şener, 6 yaşında Akdemi i mezunu de yükNafıze gelen ldan sonra fakültes düzeyin bir emniyet i Amster- a ortaoku belediye n olarak ü 20 yıldır i olarak çalışan sek eğitimin okulund encüme ir yürüttüğ bölügörevlisÇelik, günlük dam yüksek anlamda dönemd İlişkiker olarak Metin Rotterdam ulusal Halkla mezun işleri, ettirmek nda hayatta mündenadı. 9 Haziran teşkilatı görev devam Kaya, polis Yerli Ünivers olarak yanı sıra tamaml rinde Partij Koşer istiyor. rode alan Yeşim NilgünEen - 14. komiser ta. Bununyılları Fatma yılında ara seçimle 5inci sıradan rak eğitim , 2006 olarak 010 yapmak Partij 2004 e meclise i Een’denkili adayı am Candan‘allochtoon’ hat Albay sıra 1998-2 de yılındakD66 Rotterd sinde dönemd milletve yerini aldı. Neba - 2. sıra yılında i yerine ‘bi-ini 2006 10 yaşında arasındat belediye a’ya geldiğin girdi. seçimlerde listede PvdA kelimes l’ kelimes ran k, ilk Holland ailesianaken arka arkaya Yücel genel en 6. sıradan ni culturee a’ya kazandır. 9 t Albayra ilk olarak d’a Keklik - 46. sıra 3 dönem encüme listesindtercih oylarıyla Nebaha1998 yılında sonra Holland tanınıyo iz döyle Frieslan belediyeçalıştı. Daha PvdA rine ği tekrar Geçtiğim olarak girdi. 2006 kişi olarakseçimle n Çörüz Maliye, yerleşti. am’a taşınan lisolarak 010 yılları seçildi. meclisePvda’nın r Haziran uğunu üstlendi Coşku- 19. sıra yüksek 2000-2 Amsterd k. Gençlik nem mecliste adı. burda Devente çeşitli yılında ikinci sıradan İşler, kurucul1 ile katılaca CDA arası Yerli, i tamaml sinde Sosyal Sağlık, Refah tesinden meclise Partij erine gazebelediye üstlenen eğitimin e Haarlem olup t Alve Aile, portföyl aday Parool 2006 1998’d encua rde görevlerYücel, Het Nebaha köşe ve Spor giren o seçimleda politikay belediye Keklik Pvda’dan tesinde ı yapan Yerli, olarak baktı. bayrak,oy oranıyla Bir meni Daha sonra yılında sıradan yazarlığ a’da yaptığı aldığı ilgi topladı. girdi. yılında meclise ama 49uncu Hollandkabare gösterile olmus büyük hükumette 2001 n giren Çörüz, yor. aday emişti. 2010e çeşitli önceki bakanlık tanındı. oluşu en bir CDA’da e anayasa dönemd seçilem riyle insan nda , ara devlet yaptı. bu dönemd eskid hukuku rası Holla yılında meclise girdi. k, görevini oord ve idare ve uluslara a Yeni yinede yükse hakları portföylerine burad yor? Feijen k oranı hukuk

an Cand sıra - 1. Yeşim Kaya Partij Een of Koşer School ional Fatma5. sıra Internat ics ve NyenD66 itesi’nde Econom

» 4’te

Gurur

» 11’de

ÖR GÜNG VEYİS n dikkat ana Oy verirke ğim üç edece kriter

» 13’te

T ÇAKIR SEDA da At Hollan nın Dünyaki pazarı içinde At pazarı önemi

» 21’de

IJN’e FEST MULTI ziyaretçi in 100b niyor bekle

en da, tariht çeşitli ve ortam ljik bir r, sanat renkli kültü Nosta müze dolu 4 gün 16 Mayıs günü le likler -15 ve etkin ek. 13-14 gün akşam geçec e her ek olan ra” erind sürec lukla tarihl rine dek“Kalıcı Dostfuar i , saatle ht’tek in festijn Utrec Multi nıyla, bu yıl 100byor. sloga e ezind tçi bekli merk nda ziyare civarı

» 20’de

Ayın Okuru: Asiye Kördemirci-Madak

Bu ayın okuru Leerdam’dan Asiye Kördemirci-Madak. Asiye Hanım, evlilik yoluyla Hollanda’ya sonradan gelmesine rağmen burada Hollandacayı çok iyi bir derecede öğrenmiş. Şu an özel bir okulda 12-18 yaş arası sosyal veya ailevi sorunlu olan çocuklara öğretmenlik yapıyor. Bu işinin yanında düğün ve nişan gibi farklı organizasyonlarda türban ve masa dekorasyonu yapıyor. Farklı yemek yapmaktan ve misafir ağırlamaktan hoşlanan Asiye Hanım, yakın etrafı tarafından da iyi niyeti ve yardımseverliğiyle biliniyor. HABER'i yakından da takip ettiğini bildiğimiz Asiye Hanım aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi.

R ŞEY E H R D Aİ

PROJEKTÖRLER BAŞKANDA ! H AY A TA

AÇIKLAMA YETERSİZ

HOTİAD KENDİNİ SORGULUYOR...

10'da

Hotiad tabela derneği mi? Turgut Torunoğulları

Turgut Torunoğulları duygu yüklü bir konuşma yaparak HOTİAD başkanlığını bıraktı. Yeni Başkan Hikmet Gürcüoğlu rotayı Hollanda'ya çevireceğini ilan etti.

Hikmet Gürcüoğlu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeleri 1,5 senelik bir gecikmeyle açıklandı. 19 ülke ve bölgeden 79 vatandaşımızın seçildiği kurul üyeliklerine Hollanda'daki ilgililer temkinli yaklaşıyor. Başkan Kemal Yurtnaç sorularımızın çoğunu yanıtsız bıraktı.

9'da

Kemal Yurtnaç

Bekir Bozdağ

Uğur Doğan

YENİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

SORULARIMIZ YANITSIZDI

Başbakanlık-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç bu aralar çok kritik bir koltuğu dolduruyor. 1,5 yıllık gecikmenin ardından açıklanan 79 kişilik listenin, 18 kişilik Almanya kontenjanından 3 kişi sessiz sedasız bir şekilde daha ilk haftalarda istifa etti. Hollanda'dan seçilmelerine garanti gözüyle bakılan bazı adayların, bilinmeyen son bir hamleyle üzerlerinin çizildiği konuşuluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık’a bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu. 2012 Şubat ayı Hollanda ziyareti kapsamında YTB'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, De Doelen basın toplantısında, editörümüzün; Hollanda üyelerinin basına sızdırıldığı konuşulan isimlere dair sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI GELİYOR

12'de


HABER

OCAK / JANUARI 2013

Takdiri ilahi Collezione artık böyle birşey Hollanda'da Sofya'da Hak ve Özgürlükler hareketi Genel Başkanı Ahmet Doğan'a silahlı saldırı girişiminden silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin lideri Ahmet Doğan’a suikast girişiminde bulunan saldırganın 6 sabıka kaydı olan bir üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Oktay Hasanov Enimehmedov adlı 25 yaşındaki saldırganın Sofya’da Yüksek Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nde 5. sınıfta okuduğu belirlendi. Üniversitenin Bina ve Tesis İnşaat bölümünde İnşaat Teknik Yönetim dalında ihtisas yapan Enimehmedov’un mezun olmak için sınavlara hazırlandığı belirtildi. Enimehmedov, üniversite hocaları tarafından ”sakin ve uslu bir kişi”

olarak nitelendirildi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan üniversite öğretim üyeleri, Enimehmedov’un ”terbiyeli, sakin, sessiz ancak çok yalnız bir kişi” olduğunu söyledi. Hocalar, Enimehmedov’un girişimine bir anlam veremediklerini, tavırlarında şüpheli herhangi bir durum görmediklerini ifade etti. Bu arada İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, Enimehmedov’un kongre salonuna HÖH Gençlik Örgütü üye kartı ile girdiğini, yetersiz olduğunu kabul ettiği güvenlik önlemlerini kolaylıkla aştığını kaydetti.

Hollanda 2013 yılına önemli yasal değişiklikler ile uyandı Hollanda’da yeni yıla girdiğimiz bu günlerde bizleri yasal olarak birçok konuda yeni düzenlemeler bekliyor. İşvereni, çalışanı, öğrencisi, emeklisi, neredeyse her kesimi etkileyecek bu değişikliklerden en önemlilerini sizin için bir araya getirdik. Şahsi risk Şahsi risk olarak adlandırılan, sigortalının sağlık harcamalarında kendi cebinden ödediği masrafların ilk dilimi, yeni yasayla beraber 220 Euro’dan 350 Euro’ya yükseltildi. Sağlık sigortası yardımı Sağlık sigortası yardımı gelire bağlı olarak düzenlenecek. Özellikle sağlık sigortasında şahsi risk payının yükseltilmesiyle dar gelirlilerin zor duruma düşmesini engellemek isteyen hükümet, o kesime verdiği sağlık sigortası yardımını da arttıracak. Kreş ödeneği Çalışan (Ya da belli durumlarda eğitimleriyle meşgul olan) ailelerin kreş masraflarına destek maksadı taşıyan bu ödenek,

yeni yasalara göre sadece geliri 118 bin 189 Euro’dan düşük olan çiftlere veriliyor. Asgari ücret Asgari ücret yeni düzenlemeyle ayda bin 469,40 Euro, haftada 336,05 Euro ve günde 67,82 Euro’ya yükseltildi. Genel Yaşlılık Yasası Daha önce 65 olan AOW yaşı yılbaşından itibaren belli dilimlerle yükseltilerek 2023 yılına kadar 67 yaşa yükseltilecek. Sigorta vergileri Sigorta vergileri yüzde 9.7’den yüzde 21’e yükseltildi. Aylık Ödenekler Aylık ödenek rakamları yılbaşından itibaren değişti. Hollanda’da kurumlardan yaşlılık aylığı (AOW), dul ve yetim aylığı (Anw), malul aylığı (WAO)ve WIA gibi ödenek alanların parası da böylece 1 Ocak itibariyle değişmiş oldu. Özellikle bu ödeneklerin asgari ücrete bağlı olması ve bahsettiğimiz asgari ücret artışı da bunun en büyük nedeni olarak öne çıkıyor.

Fatih Özyar DHA görevinden alındı DHA'nın yıllarca muhabirliğini yapan ve aynı zamanda Hürriyet Gazetesi muhabiri olan Fatih Özyar DHA muhabirliği görevinden alındı. Görevden alınmasına yönelik Facebook'da yayınladığı 'Veda Yazım' başlığı altındaki yazısında, sürecin nasıl geliştiğini anlattı. Bütçesel nedenlerle görevden alındığı haberi farklı medya kanallarında yazılsa da, Fatih Özyar'ın Hollanda kamuoyunda Nur Cemaatine yakınlığıyla bilinen Amsterdam Cosmicus College hakkında yaptığı 'Okulda Türkçe konuşmak yasak' haberinin etkili olduğu düşünülüyor. Görevden alınmasını "Anlaşılan, kaleme aldığım haber bazı kesimleri rahatsız etti" şeklinde yorumlayan ve ilk olarak kendi facebook duvarında paylaştığı yazısında da bunu vurgulayan Fatih Özyar, "Neler yaşandı bilemiyorum. Fakat 4 Aralık 2012'de 'Hollanda Atatürk Düşünce Derneği Türk gencine Sahip Çıktı' başlıklı haberi kaleme aldıktan sonra da 2006 yılından itibaren onur duyarak hizmet vermediğim (duvarında vermediğim yazıyor ancak verdiğim demek istediğini düşünüyoruz. Red.) kurumum benimle yollarını ayırma kararı aldı." şeklinde değerlendirmede bulundu.

T

ürkiye'nin tanınmış markalarından Collezione artık Hollanda'da alıcısyla bulusaçak. Tilburg'de Heuvelstraat'ta yeni açılan Collezzione Corner, "fast-fresh fashion- hızlı ve taze moda" adı altında koleksiyonunda gençlere yönelik giyimle dikkat çekiyor. Mağaza müdürü Hüseyin Şanlı "Açılış nedeniyle

çeşitli indirimlerimiz mevcuttur. Artık insanlarımız Türkiye'de severek yaptıkları alışverişlerini buradan da yapma imkanı bulacak. Koleksiyonda gençlere yönelik son trendleri takip eden ürünlerimiz var" şeklinde açıklamada bulundu. Ağabeyi Yusuf Şanlı "Türkiye Santeks A.Ş. olarak Hollanda'da önümüzdeki iki yilda

w i n ke f o r o k anto , g n i wo n w eem u t s y g i s l s i g B eve beveiligin et m e t h CAMS A van AD

beş mağaza açmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'den yapılan açıklamada ise "Collezione yeni yapılanma sürecinde yurtiçinde ve dışında marka değerini artıracak girişimlerde bulunacak. Özellikle ilk 5 yıllık planda yurtdışında büyüme hedefi olan Collezione tüm kaynaklarını bu doğrultuda kullanacak" açıklaması yapıldı.

l

HD videobewaking in een nieuwe dimensie

5 x hoger resolutie en realtime - over coax met HD - SDI

Nu voor elk nieuwe e kl een gra ant tis Iphone 5! *

GÜVENLİK

SİSTEMLERİNDE

DOĞRU ADRES Schiedamseweg 213 3026 AN Rotterdam

www.adacams.nl *alleen bij aankoop van HD camera set

010-462 35 69

2


3

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Pay less talk more

0

Türkiye

Sabit Hatları aramak

ct

24 cent bağlantı ücreti

/dak

‘dan Sınırsız Bedava Aramalar** www.gtmobile.nl HIER VERKRIJGBAAR:

GT_NL_195x275.indd 2

*

‘a

020 754 3033 *Deze aanbieding is geldig van 01-01-2013 tot en met 31-01-2013 en geldt alleen voor vaste nummers tenzij anders vermeldt. Een starttarief van 24 cent per gesprek is van toepassing. **Nederlandse GTMobile klanten bellen nu onbeperkt gratis van GTMobile naar GTMobile (in Nederland) bij elke opwaardering. Na een opwaardering met €5 zijn de gratis minuten 7 dagen geldig, na een opwaardering met €10 zijn de gratis minuten 15 dagen geldig en na een opwaardering met €20 zijn de gratis minuten 30 dagen geldig. Deze aanbieding is geldig van 01-01-2013 tot en met 31-01-2013. Een “fair use policy” van 5.000 minuten per klant per kalendermaand is van toepassing. Wanneer de gratis minuten verbruikt zijn geldt een tarief van 19ct/min met een starttarief van 19ct per gesprek. Alle wijzigingen worden vermeld op www.gtmobile.nl.

28/12/2012 14:15


HABER

EKONOMİK GÜNDEMDE NELER VAR? Ekonomi her zaman ana konularımızdan biri olmuştur. Bireysel ya da kurumsal farketmez, insanlar bir şekilde günlük hayatta alışverişle, ticaretle meşguldürler ve dolayısıyla ekonomiyle bazen farketmeden bazen de direkt olarak içindeyiz. Gündemde birkaç konumuz var. Bazıları ekonomiyle ilgisiz gibi görünüyor, bazıları ise dolaylı ya da dolaysız olarak ona bağlantılı. Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın (resmi adı daha uzun ama ben kullanımı kolay olsun diye biraz kısaltıyorum) Türkiye dışında sivil temsilciler olarak seçmiş olduğu Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu gündemin en önemli maddelerinden biri. Öte yandan HOTİAD’ın 6. Genel Kurulu sadece üyelerin ve basının ka-

tılımıyla dar kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. 400. Yıl Kutlamaları’na dair son değerlendirmelerin ve yapılanların izleri birkaç ay daha devam edeceğe benziyor. Bu konudaki son gelişmeleri önümüzdeki sayılarda size duyurmaya devam edeceğiz. İyiden iyiye uluslararası bir görünüme bürünen Turizm Fuarı bu sene gene Utrecht’teydi. Türkiye bu yıl 1 milyon 300 bin Hollandalı turist bekliyor. Geçtiğimiz sayılarda Türkiye’nin turizm gidişatı ve Hollandalıların Türkiye’ye kültür ve ticari ilgilerini farklı bölümler halinde işlemeye çalıştık. Bu konu her zaman sabit konularımızdan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Biraz da kendinizi düşünün KONAKLAMA: Daireler lüks olup 6 kişiliktir. Aynı dairede kalacak şekilde: 6 kişilik grup olursa kişi başı fiyat € 395,5 kişilik grup olursa kişi başı fiyat € 415,4 kişilik grup olursa kişi başı fiyat € 445,3 kişilik grup olursa kişi başı fiyat € 495,2 kişilik grup olursa kişi başı fiyat € 595,Sarot Termal'de yemekler açık büfedir. Sabah kahvaltısı 7,50 TL akşam yemeği 15 TL

İBRAHİM KARAMAN SAĞLIK VE KÜLTÜR YÜKSELİŞTE Şimdi bir de sağlık sektörü konusunda gelişmeler var. Türkiye’deki hastaneler Hollanda’ya daha bir önem vermeye ve temsilcilik açmaya başladılar. Görünen o ki, sağlık sektörü gelecek vaadeden ama pastasının bölüşenlerinin çok olacağı bir sektör olacak. Şimdiden kârlı bir iş göründüğü için işadamlarımızdan bazıları bu alana yatırım yapmaya başladılar bile. Kültür etkileşimi de ileriki yıllarda azalmadan artacak gibi görünüyor. Farklı kültür festivalleri ve fuarlarının sayısı gittikçe artmaya başladı. 2013’te en az 3 tane büyük kapsamlı festival ve fuar planları var. Bu alanda maalesef kıran kırana bir rekabet olacağının sinyallerini almaya başladık. Umarım Hollanda’daki Türkler açısından bütün planlanan ve düzenlenen bu tur faaliyetler hayırlar ve faydalar getirir. Çünkü uzmanların da tahmin ettiği gibi 2013 yılı ekonomik açıdan krizin en fazla hissedileceği yıl olacak. Umudumuz Türkiye’deki ve Avrupa’daki Türk işadamlarının, bu bir kısmı psikolojik olan, kriz öngörülerini de kırmaları ve daha üretken düşünceler ve işler geliştirmeleri. 'Yeni nesil' olarak tanımlanan Türk asıllı Hollandalı iş adamları artık Hollanda’nın ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Hollanda, bütün Avrupa gibi giderek yaşlanıyor ve biraz iddialı olacak ama genç Türk nüfus sayesinde ekonomik canlılığını koruyor.

Sarot Termal + İstanbul Turu , 8 güne 7 gec

, 5 9 3 şlayan an ba Euro'd la r fiyatla

GRUPLAR

Gidiş

Dönüş

OCAK GRUBU

05 Ocak

12 Ocak

ŞUBAT GRUBU

23 Şubat

2 Mart

MART GRUBU

29 Mart

5 Nisan

NİSAN GRUBU

26 Nisan

3 Mayıs

ücretsiz Tüm dairelerde LCD TV, Telefon, Bulaşık Makinası, Jakuzi küvet, Termal su, WI-FI, Açık ve kapalı termal havuzların kullanımı, Türk hamamı, sauna, jakuzi ve şok havuzu kullanımı, özel termal havuzlu aile banyoları kullanımı, fitness-center.

*İsteğe bağlı olarak İstanbul'da otelin geceliği 20 Euro'dan başlıyor. 0-2 yaş grubu çocuklar ücretsiz olup, 2 yaşından büyük çocuklar normal ücrete tabidir. Araç kiralamak için önceden belirtiniz.

Denk-ALL Marketing Tel : 0161 - 23 11 40 Cep: 0617- 17 09 36 denkallmarketing@gmail.com

Geniş bilgi

www.sarottermal.com Konaklama yeri: Taşkesti-Mudurnu / BOLU

4

OCAK / JANUARI 2013

HOTİAD SEÇİMLERİ Hotiad gerçekleştirdiği 6. Genel Kurulu ile yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu seçti. Son 2 dönemde başkanlığı yürüten Turgut Torunoğulları, ani geliştiği konuşulan bir kararla, başkanlık koltuğundan ayrıldı ve yerini daha seçimler olmadan başkan olacağı dahi kesinleşen Hikmet Gürcüoğlu’na bıraktı. Seçimler olmadan diyorum, çünkü genelde bu tür organizasyonların selameti açısından başkanlık pozisyonunun ve yürütme kurulunun yaklaşık olarak tahmin edilmesi ya da bilinmesi bekleniyor. Bundan 7-8 sene önce HOTİAD’ın kurulma aşamasında Delft’te bir otelde gerçekleştirilen ilk geniş çaplı toplantıya katılmıştım. Orada yaklaşık 40 kişi vardı ve dizayn edilmek istenen işadamları topluluğunun planları konuşulurken, ortaya çıkan

tabloda 35 bin Euro’luk bir büro bütçesi düşünülmüştü. Daha ilk toplantıda, üye olmak için konuşulan şartlardan en ağırlarından biri olan, üye adayı şirketin yıllık minimum 1 milyon Euro cirosu olması zorunluluğu dikkat çekiciydi. O gün toplantıya katılan şirketlerin neredeyse yarısı bu şartı haiz değildi. Sonradan buna başka formüller bulundu, ama meselemiz o değil zaten. O gün de söz alarak eleştirdiğim konulardan bir tanesi, HOTİAD gibi temsili gücü çok yüksek olan bir kuruluşun, 35 bin Euro’luk bir bütçeyle üst liglere çıkamayacağı iddiasını gündeme taşımamdı. O gün bu eleştiriden epey nasiplenip tepki almıştım. Bugünkü geldiğimiz noktada HOTİAD’ın mali dengesi basına açıklanırken, kuruluşun toplam resmi cirosunun 70 bin Euro olduğu açıklandı. Aradan geçen onca yıldan sonra hala 70 binlerde kalınmasını ben şahsen bir zaafiyet olarak algılıyorum. Toplantının konuşmalar bölümünde de, daha sonra kulis bölümünde de, bazı üyeler bana aslında cepten, yani şirketlerinin kendi kasasından harcanan ve kurum muhasebesine tam olarak yansımayan en az 40-50 bin Euro daha olduğunu söylediler. HOTİAD gibi bir kuruluşun misyonu ve profesyonelliği gereği aslında bu tür tahmin edilemez extern harcamaların minimuma indirgenmesi ve kurumun finansal olarak birkaç katı güçlendirilmesi gerekmektedir. Ama ne yazık ki, kurum güçlenemediği için ve üyeler de ceplerinden harcayarak fedakarlıkta bulundukları için bir kısır döngüye giriliyor her yıl ve üst lige çıkılamıyor. Turgut Bey’in yakındığı ana noktalardan bir tanesi de oydu. Böyle bir kurum her konuda şeffaf olmak zorunda ancak birkaç yüz Euro için gereksiz tartışmalar yapılıyorsa, bu böyle yapılanmayı sadece yıpratır. Üyelerinin arasında Celal Oruç, Turgut Torunoğulları, Atilay Uslu, Şerif Aktürk, Hikmet Gürcüoğlu gibi toplamda 1 milyarı aşkın Euro’ya hükmeden şirketler olduğu müddetçe HOTİAD’ın çok daha iyi bir noktaya getirilmesi gerekir. Tabii burada birlikte çalışma en gerekli sacayaklarından biridir. Bu zikredilen üyelerden bir ya da birkaçının namevcudiyeti HOTİAD’ı varlığını direkt etkileyecek bir konudur. Yeni dönemi de ilgiyle izlemeye devam edeceğiz.

ORRO ve CELAL ORUÇ İLE GÖRÜŞME Geçenlerde Celal Bey’le Den Haag’daki restoranında yaklaşık 3,5 saatlik başbaşa bir görüşme fırsatım oldu. Celal Bey Orro Energy’nin son aylarda neden zayıf düştüğünü ve iflasını vermek zorunda olduğunu yüzeysel olarak anlattı. İflasın ana nedeni, Orro’nun alacaklarını tahsil edememesinden dolayı yaşamış olduğu likidite sorunu. Doğrusu Orro Energy’nin bu hale gelmesine kimse sevinmedi. Ancak, yaşanan darboğazın müsebbiplerinin Orro’nun ödeme yapmayan müşterileri olduğu söylenebilir. Enerji sektörünün liberalleşmesinden sonra, aylarca enerji kullanıp faturasını ödemeyen, sonra icra durumunda bir başka enerji şirketine bağlanan şirketler, krizi de bahane ederek Orro’ya ödeme yapmamışlar, bu da şirketi zayıf duruma düşürmüş. Celal Bey yazılmamak kaydıyla bana, kamuoyunda çok iyi tanınan ve iyi durumda olduğu bilinen birkaç Türk şirketi ismi saydı, borçlarını ödemeyen. Doğrusu üzüldüm. Sözümüz gereği elbette bunu yazamıyoruz, ama ileride bunlar açıklandığında sanırım şu an göğsünü gere gere saygın görünen birkaç kişi, başını önüne eğecek. Kendi içimizden çıkan şirketleri büyütmeme adına bir şekilde onların ayağına basarsak ileride bir başkası, bir şekilde çıkıp bizim ayağımıza basar bundan emin olun. Siz siz olun, kişisel ahlakı da iş ahlakını da elden bırakmayın. Kendi iyiliğiniz için.

İbrahim Karaman • Genel Yayın Yönetmeni

Al senin de olsun. Bütün modeller SIFIR faizle.

Temiz Su Hayattır www.icmwatersystem.com Kiotoweg 351 • 3047 BG Rotterdam e-mail: info@cleanmasterbv.nl TEL: 010 - 437 59 15 FAX: 010 - 462 37 27

ibrahim@haber.nl

www.twitter.com/ibrahimkaraman


5

OCAK / JANUARI 2013

Edelstaal'dan başarı plaketleri sahiplerini buldu Erdal Torunoğulları Hollanda'da 200, tüm Avrupa'da 600 olmak üzere 800 adet temsilcileri olduğunu söyledi.

Merkezi Den Bosch’ta bulunan ve Hollanda’nın yanı sıra Almanya, Belçika, İngiltere, Avusturya, Norveç ve Fransa’da faaliyetlerde bulunan Edelstaal Firması, 2012 yılının en başarılı temsilcilerine plaket ve teşekkür belgesi verdi. Avrupa’da 31 yıldır mutfak malzemeleri üreten ve satışını yapan Edelstaal Şirketi global krize rağmen, 2012 yılında satışlarını yüzde 21 arttırmayı başardı. Bu başarıda büyük pay sahibi olan temsilciler için bir tören düzenlendi. Toplantıda konuşan ve bu yıl yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgiler anlatan Edelstaal Group Yöneticileri Ertan Torunogulları, “Bilindiği gibi şirketimiz Simtronic ve SWS olarak ömür boyu garantili tencere üretimi yapmaktadır. İtalya’da ve Belçika’da ürettiğimiz ve Avrupa’da tencerenin Rolex’i olarak tanınan Simtronic ve SWS ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin memnuniyeti bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Avrupa’daki krize rağmen sizlerin özverili ve başarılı çalışmalarınızla firma olarak satışlarımızı geçtiğimiz yılın üzerine çıkardık. Bunun

için planlı ve programlı bir şekilde büyümeyi sürdürmek istiyoruz. Disiplini ve başarıyı esas alan şirketimiz, konusunda uzman olan siz değerli arkadaşlarımızla çalışmalarına devam edecektir. Önümüzdeki aylarda daha evvel girmediğimiz diger Avrupa ülkelerine de şirket olarak çıkartma yapacağız. Siz değerli çalışma arkadaşlarımıza bu başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Bizlerle çalışan ve 2011 ve 2012 yıllarında da belli bir ciroyu yakalayan diğer elamanlarımıza da değişik ödüller vereceğiz diyen Ertan Torunogulları, “2012 yılında başarılı olan siz değerli elamanlarımızı

bir defa daha kutluyoruz. Önümüzdeki yıl içinde firma olarak başarılı arkadaşlarımıza ekstra ödüller verilecektir. 2013 yılında Türkiye’de yeni açılacak olan otellerimizde de çalışanlarımız uygun bir şekilde kalma fırsatı bulacaklar. Sizlerin de bildiği gibi çeyrek asırı aşan bir süredir başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ürünlerimizi pazarlıyoruz. Pazardaki payımız her geçen gün artmaktadır. 31. Yılımızda hedeflediğimiz yere geldik’ dedi. Törende hazır bulunan 150 civarında temsilci ödül töreninden sonra beraberce yemek yedi. Daha sonra dj eşliğinde doyasıya eğlendiler.

PİRÎ REİS VADİSİ

Karaman'ın Projesi Hollanda'ya Özel Karaman Piri Reis Vadisi

Konutlar için müracaat Hollanda'da Demir Halk Bank şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2013

Avrupa çapında en iyi başmenejer ve en iyi satıcı elemana özel plaket verildi.

Edelstaal Grubu'nun önemli isimleri bir arada: Aykut, Ertan ve Erdal Torunoğulları, Siho Perkgöz, Hasan Seçilmiş.

HABER

Hollanda'da 2012 yılılının başarılı Türk gençleri

Hollanda'da en "Başarılı Genç" yarışmasında sosyal medya üzerinden (Facebook, Twitter, sms ve email) yapılan oylama sonuçları belli oldu. İki hafta sosyal medya üzerinden önce dereceye kalan 8 Hollandalı Türk genci arasında yapılan oylama sonuçlarına göre Sanatçı Karsu Dönmez ve Avrupa Karate Şampiyonu Kübra Öztürk en fazla oyu alarak birinci oldular. İki başarılı genç eşit oylar ile birinciliği paylaştılar. Amsterdam Meram West Lokantası sahibi Ali Topal tarafından düzenlenen toplantıda Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emine Bozkurt dereceye giren gençleri tebrik etti. Yunanistan’ın Başkenti Atina’da Eylül ayında düzenlenen 14 yaş grubu arasında, Kübra Öztürk Karate Şampiyonu olan Kübra Öztürk, kendisine verilen destek ve ilgiden dolayı son derece memnun olduğunu söyledi. Öztürk, “Birinciliği yine benim gibi bayan olan Karsu Dönmez ile paylaşmaktan son derce onur duyduğumu belirtmek isterim.” dedi. Müzik dünyasında kısa sürede adını duyuran sanatçı Karsu Dönmez, sosyal medya üzerinden yapılan oylamada birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Birinci olan Sanatçı Karsu Dönmez ve Sporcu Kübra Öztürk'ü Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Atilay Uslu, İstanbul gidiş dönüş tatil bileti ile ödüllendirdi.

175 m2 • 177.38 m2 261 m2 daireler ve 395 m2 Teraslı Yamaç Evler

www.pirireisvadisi.com


HABER

6

OCAK / JANUARI 2013

Turizm Fuarı'na Corendon damgası

Atacan Uslu:

'Türkiye tatil fiyatları dolayısıyla popülaritesini koruyor, insanlar makul bir fiyata güzel bir otele gidiyor, Hollanda’nın tatil beldesi olarak Türkiye birinci sırada hatta İspanya’yı bile geçti'.

Hollanda'da ülkenin en büyük turizm fuarı olan ve Hollandalıların tatil tercihlerini belirlemelerinde önemli bir yer tutan Utrecht Uluslararası Turizm Fuarı, Utrecht Jaarbeurs Fuar merkezinde yapıldı. Bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve 5 gün süreyle açık kalan fuara Türkiye'den sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplam 150 ülkeden, 1400'ü aşkın turizm kuruluşu katıldı. Uluslararası Utrecht Turizm Fuarına TC Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin, TC Lahey Turizm Müşaviri Enis Tataroğlu, Muğla Valisi Fatih Şahin, turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Corendon'un Turizm Fuarı'ndaki standı bu yıl da ilgi odağı oldu. Fuardaki en büyük standlardan birisi olarak ilgi gören Corendon, aynı zamanda da büyük bir çalışan kadrosuyla fuarda hazır bulundu. Corendon

Havayolları'nın ortaklarından Atilay Uslu, gerek Türkiye'de merkezli ve gerekse Hollanda merkezli iki ayrı havayoluna sahip olduklarını belirterek "Bu şirketlerimiz aracılığıyla başta Türkiye olmak üzere Mısır, Yunanistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan, Gambia, Fas, İsrail ve daha bir çok ülkeye uçuşlar yapıyoruz. Uçuş ağımızı

genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Türkiye'de turizmin çok kısıtlı olduğuna dikkat çeken Atilay Uslu, "Biz alternatifler üretiyoruz. Golf, Tenis, yaşlı Hollandalılar için alternatif dinlenme programları ve kış turizmine yönelik değişik çalışmalarımız var. Bu alternatifler yenilerini de eklemeyi düşünüyoruz" dedi.

Muhabbetin yeni adresi KONYALI OTANTiK

Konyalı Otantik genişliyor. Yeni gelişmeleri çok değerli müşterilerimizle birlikte kutlamak için size, 25 Şubat 2013 tarihine kadar, menülerimizde %40'lara varan indirimler sunuyoruz...

Kahvaltı Tabagı (Pazartesi'den Cuma'ya kadar her gün) 10:00 -12:00 arası) e Sadec

5 9 , 1 €

Açık büfe kahvaltı (Her Pazar) 5 9 , 8 €

Her pazar günü saat 10:00-13:00 arası sizin için özenle hazırladığımız açık büfe kahvaltımızı doya doya yaşayabilirsiniz. Bekleriz efendim...

KONYALI • Putsebocht 113 • 3073 HE Rotterdam • 010-484 63 48


7

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Corendon CEO'larından Atilay Uslu, fuarda basın mensupları ve standı ziyarete gelen misafirlerle birebir kendisi ilgilendi.

Ediz Öztürk: "250 bin ziyaretçi ile başlayan Turizm Fuarı, geçen yıl 126 bin bu yıl ise daha çok gerileyerek 100 bin civarı bir ziyaretçi topladı. Giriş ücretlerinin her yıl artması bunda bir rol oynuyor. Fuar katılımcısı olarak bundan hiç memnun kalmadık."

Amsterdam'da bir otel yaptıklarını da söyleyen Corendon CEO'su Atilay Uslu, "Bu otel Türk otelciliğini temsil edecek bir otel olacak. Aynı zamanda buraya gelecek Türkleri kendilerini yabancı gibi hissettirmeyecek bir konseptle çalışacak. İçinde simit sarayından dönere kadar her şey bulunacak" dedi.

Atilay Uslu

Corendon ortaklarından Yıldıray Karaer "Corendon olarak 2012 yılında, 420.000 Türkiye ve 200.000 Türkiye dışındaki diğer ülkeler olmak üzere 620.000 koltuk planlamıştık. Bunu 550.000 olarak gerçekleştirdik, %93 bir dolulukla geçen yılı başarıyla yürüttük. Bu yıl Türkiye'deki uçaklarımızdan birisini Hollanda'daki şirketimize kiralayacağız. Hollanda üzerinde yaptığımız 2013 satışları oldukça iyi. Hollanda'dan yeni hatlar açmayı düşünüyoruz" dedi.

1 milyon 2013 yılında Türkiye'ye eniyor. t bekl 300 bin Hollandalı turis

Amsterdam'da bir otel yaptıklarını da söyleyen Atilay Uslu, "Bu otel Türk otelciliğini temsil edecek bir otel olacak. Aynı zamanda buraya gelecek Türkleri kendilerini yabancı gibi hissettirmeyecek bir konseptle çalışacak. İçinde simit sarayından dönere kadar her şey bulunacak" dedi. TC Lahey Turizm Müşaviri Enis Tataroğlu ise Türkiye’nin Hollanda’daki pazar payının her yıl arttığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Hollanda pazarını bu yıl çok iyi kapattık. Her geçen gün bu ülkede ki pazar payımızı daha da arttırıyoruz. 2005 yılından itibaren pazar payımız sürekli arttı. Bu uzun yıllardır yaptığımız başarılı çalışmaların bir sonucu. 400.yıl kutlamalarının bu artışta katkısı olduğunu dü-

şünüyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile yoğun bir yıl oldu. 2012 kasım ayı itibari ile ülkemize bir milyon 250 bin turist gitti. 2011 yılında ise bu sayı bir milyon 200 bin idi. 2013 sonu itibari ile hedefimiz bir milyon 300 bin.” diye konuştu. Fuar’a katılan her iki ülkede faaliyet gösteren çok sayıda turizm firması ziyaretçilerin ilgisini çekti. Uluslararası Utrecht Turizm Fuarında 150 ülkeden, 1400’den fazla katılımcı arasında Türkiye, 750 metrekarelik alanda 40 katılımcı kuruluş ile birlikte ilk 10 katılımcı arasında yer aldı. 8 Ocak 2013 salı günü başlayan ve 13 Ocak Pazar günü sona eren fuar süresince her ülke kendi stantlarında birbirinden değişik etkinlikler ile ülkelerine turist çekmeye çalıştılar.

Yıldıray Karaer

.com

€59

’dan

Hayallerinizi Corendon’la Yaşayin

BAŞLAYAN FIYATLARLA VERGILER DAHILDIR


HABER

8

OCAK / JANUARI 2013

günde 395 kişi HOLLANDA'YI TERKEDİYOR Hollanda İstatistik Bürosu tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 yılında Hollanda'dan günde 395 kişinin ülkeyi terk ettiği bildirildi. İstatistik Bürosu, Almanya, Belçika ve İngiltere’nin Holandalıların yerleştikleri ülkelerin başında geldiklerini, İskandinav ülkelerine de ilginin arttığını bildirdi. 2010 yılında günde ortalama 333 kişinin Hollanda’da göç ettiği ve bu sayısının 2011 yılında 365 olarak belirlendiği ifade edildi.

Her şeyden önce Avrupa'ya sorumluluklarını hatırlatmak için kendi dökümanlarını esas almak daha etkili olacaktır. Nitekim bu dökümanlar geçmişte yapılan hataların tekerrür etmemesi için kaleme alınmış ve üye ülkeler tarafından da parafe edilmişlerdir. Dolayısıyle bu dökümanlar aynı zamanda bağlayıcıdırlar da. Bu dökümanlardan en önemlileri şüphesiz Kopenhag Kriterleri ve Lizbon Antlaşması'dır. Zira bu iki döküman da üye ülke yönetimlerini temel insan haklarını kollayıp gözetmeye zorlar.

AHMET SUAT ARI

lamalarına vurgu yapılmaktadır. Son İlerleme Raporu da ağırlıklı olarak bu konuları içermektedir. Peki Müzakereler esansında AB tarafından Türkiye’ye yeni engeller mi çıkarılmaktadır? Bu soruya peşinen evet demek pek de gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Her ne kadar bazı ülkelerin yöneticilerinin popülist tavırlarla müzakereleri olumsuz yönde etkiledikleri bir gerçek de olsa, aday ülkelerin yerine getirmesi gereken şartlar bellidir. Bu şartların ana çerçevesi de Kopenhag Kriterleri olarak tesbit edilmiştir. Ancak bu şartların diğer aday ülkelere pek de uygulanmadığı bir bilinen bir gerçektir. İşte bu noktada bizim de AB’ye söyleyecek bir çift sözümüz vardır. Her şeyden önce Avrupa'ya sorumluluklarını hatırlatmak için kendi dökümanlarını esas almak daha etkili olacaktır. Nitekim bu dökümanlar geçmişte yapılan hataların tekerrür etmemesi için kaleme alınmış ve üye ülkeler tarafından da parafe edilmişlerdir. Dolayısıyle bu dökümanlar aynı zamanda bağlayıcıdırlar da. Bu dökümanlardan en önemlileri şüphesiz Kopenhag Kriterleri ve Lizbon Antlaşması'dır. Zira bu iki döküman da üye ülke yönetimlerini temel insan haklarını kollayıp gözetmeye zorlar. Kopenhag Kriterlerinin siyasi olanı bu konuda oldukça açıktır: "üye olmak isteyen ülkeler demokrasi, insan hakları ve azınlıklara saygılı ve onları korumayı garanti altına alan istikrarlı kurumlara sahip olmalıdırlar". Bu kriter tabii ki sadece yeni üye olacaklar için geçerli olmayıp, mevcut üyelerin de bu kurumlara sahip olduğu anlamına gelir. Olmaması durumunda da bu dökümanla yaptırım uygulamak mümkündür. AB Temel Dökümanı Lizbon Antlaşması bu alanda daha da ileri giderek insan haklarını geniş bir çerçevede güvence altına almaktadır. Lizbon Antlaşması insan hakları, demokrasi, eşitlik ve hukuk devleti kavramlarını ihlal ve ihmal edilemez olarak tanımlamaktadır. Yine yapılan bir ilavede bütün bu hakların azınlıklar için de geçerli olduğu ifade edilmektedir. Hal böyle olunca biz Avrupa Türkleri bir taraftan kendi haklarımızı talep edeceğiz, diğer taraftan Türkiye’ye ayak bağı olmayacağız. Ayak bağından kastım, burada insan hakları talep edip de Türkiye söz konusu olunca çark etmeyi kast ediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Anlamak isteyen anlamıştır kesin.

Ahmet Suat ARI is groepsleerkracht en onderbouwcoördinator op een VSO ZML-school te Enschede. Hij schrijft columns in diverse bladen en is o.a. secretaris van UETD-Nederland.

na, eski Yenisini ala Euro'ya, matrası 200uğu 500 eski kolt caklar. a Euro'ya say

R

otterdam’da Ela Wonen açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş 'hayırlı olsun' dileğiyle açılışını yaptığı ve sahipleri üç kızkardeş tarafından işletilen Oostzeedijk'teki mekan, modern Türk ve İtalyan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kardeşlerden Yasemin Hanım şube yöneticisi olarak gazetemize yapla Wonen tığı açıklamada “Uzun bir tiği E sıca YATAŞ çok tutulan ve de kaliteli t e n k süredir planlıyordum, ancak diğer bir marka. 700 metrekarelik bir yö 2 kızkardeşimin de 'yaparız bu alandayız. Açılış için özel kamişi' demeleriyle kolları sıvadık. panyalarımız da var. BunlarMağazamızdaki mobilyalar dan bazıları şöyle: Bizden Türkiye İtalya ve Almanya’dan yatak alıp ta eski yatağını geliyor. Bunun yanısıra getirene 200 euro geri veriYATAŞ'ın Hollanda ve Belçika yoruz. Yeni koltuk alan ve eski ana bayisiyiz. Türkiye’den iç mikoltuğunu getirene 500 euro mar gelecek, ve burada kompgeri veriyoruz. 600 euro’luk bir le Yataş Bedding bölümü olacak. yatak alana ikincisini bedava veriBütün Benelux’te YATAŞ adına francyoruz. Sandalyelerde ise 4 alıp 2 ödühising yöntemiyle bayilikler vereceğiz. yorsunuz” dedi.

şirketi aile bir

Son bir kaç yıldır Türklerin Avrupa Birliği hakkındaki düşünceleri pek de olumlu sayılmaz. Aday üyelik sürecinin başladığı yıllarda % 70-80 civarında olan olumlu yaklaşım şimdilerde % 50’nin çok altında seyretmektedir. Bunun en önemli sebebi şüphesiz AB’nin Türkiye’nin üyeliğı konusunda çifte standart uygulamasıdır. Bir diğer önemli sebep ise Avrupa’nın ekonomik krizle boğuşmasına rağmen Türkiye’nin ekonomik olarak sürekli yükselişte olmasıdır. Türklerde, artık AB’ye ihtiyacımız yok hissi günden güne daha belirgin bir şekilde kendini belli etmektedir. AB’ye salt ekonomik çıkarlar açısından bakanlar için mevcut olumsuz hava pek de yadırganacak bir durum değildir. Hatta AB muhaliflerinin sayısının artması onları oldukça memnun da etmektedir. Onlara göre Türkiye AB’siz de olabilir ve zaten AB de bundan sonra sürekli gerilemeye mahkumdur. Haliyle Türkiye’yi batan gemiye almanın bir anlamı yoktur. Tabii ki, bu ekonomiyle ilgili görüşler tartışılabilir. Haklılık payı olabileceği gibi, gerçeği yansıtmayan yönleri de vardır. Kanaatime göre ekonomik durum uzun periodlar esas alınarak değerlendirilmelidir. Sadece mevcut konjonktüre bakarak yapılan değerlendirmeler yanıltabilirler. Ayrıca AB sadece bir ekonomik berlik değildir. AB bir evrensel değerler manzumesidir ve her çağdaş ülke bu değerleri benimsemelidir. Tekrar Türkiye’nin AB üyeliğine dönüp durumu ana hatlarıyla bir gözden geçirirsek önümüze şu tablo çıkmaktadır: Türkiye kendisinden beklenen şartlara uymak için içeride bir takım düzenlemelerle meşgul. Ayrıca AB ile görüşmeleri bir merkezden yapabilmek için bir AB Bakanlığı hayata geçirmiş ve Bakan Egemen Bağış’ın nezdinde AB ülkelerinde mekik dokumaktadır. Gerek kanuni gerekse değişik alanlardaki düzenlemelerle AB müktesebatı uyarlanmaya çalışılmaktadır. Gelişmeler altı ayda bir ‘İlerleme Raporu’ adıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Maalesef aradan bunca yıl geçmesine rağmen ancak bir arpa boyu yol alınmıştır. Müzakereler bazen üye ülkelerin popülist tavırları bazen de Türkiye’nin iç politikadan kaynaklanan kaygılar yüzünden bazı düzenlemeler konusunda ayak diremesinden dolayı istenen sonucu vermedi. Üyelikle ilgili binlerce maddeden oluşan müktesebat ana başlıklar halinde ele alındığı halde, hemen hemen her raporda Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları uygu-

suat.ari@haber.nl

Ela Wonen Rotterdam'da hizmete girdi

Üç kızkard eşi n

Avrupa birliği müzakerelerinin düşündürdükleri

PATRIOT SAVUNMA SİSTEMİ için Türkiye'ye gittiler Patriot Savunma Sistemi'ni kullanacak olan 250 Hollandalı asker, Eindhoven Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçtu. Patriot Savunma Sistemlerini kullanacak olan Hollanda askerleri Adana'ya konuşlandıracak. 250 asker için Eindhoven hava üssünde düzenlenen törene Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mart de Kruif de katıldı. Türkiye’ye Hollanda’dan daha önce de 30 asker gitmişti.

Hollanda’da işsizliğin önüne geçilemiyor Hollanda İstatistik Kurumu (VBS), Perşembe günü yaptığı açıklamada kasım ayında işsizliğin yüzde 7’ye yükseldiğini açıkladı. 2011 yılının kasım ayında bu oran 5.8’di.Ekim ayı ile kıyasla 16 bin kişiyle artan işsizlik böylece 552 bin kişiye yükselmiş oldu. Özellikle son çeyrekte çok fazla artan işsizlik, üç aylık döneme bakılınca her ay neredeyse 13 bin kişinin işsiz

kervanına katıldığı anlamına geliyor. Artışın özellikle 45 yaş üstü nüfusu vurduğu belirlendi. Ayrıca ortaya çıkan bu rakamlar son 10 yılın en yüksek işsizlik oranları olarak göze çarpıyor. Genç işsizlik oranı kasım ayında yüzde 13.7 olarak açıklandı. 25 yaş üstü Hollandalıların ise yüzde 6’sı işsiz. Hollanda işsizlik sigortaları kurumu UWV’nin açıkladı-

ğı son rakamlara göre kasım ayında 320 bin kişiye işsizlik ödeneği verildi. Ekim ayında bu ödeneği alan vatandaş sayısı 12 bin kişi daha azdı. Bahsi geçen artışın özellikle 25 yaş altı gençlerden kaynaklandığı ifade edilirken bunun yanı sıra kış aylarında genelde işsiz sayısının arttığı turizm ve inşaat sektörünün de bu artışa etkisinin olduğu belirtildi.

Stille Veerkade 25 2512 BE DEN HAAG Tel: 070 394 63 45 Fax: 070 393 10 04 lettertype Bauerbodini bt (bold)

• Schuldsanering ya da iflas davaları • Boşanma/nafaka davaları • Toevoeging (pro deo) • Uitkering davaları • Incasso davaları • Anlaşma hukuku (Contractrecht) • İş hukuku (Arbeidsrecht) • Ticaret hukuku

www.asv-advocaat.nl E-mail:harmankaya@asv-advocaat.nl

Avukat Tuğba Harmankaya


9

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Yurdışı Vatandaşlar Hollanda Danışma Grubu açıklandı

ı Hollanda'yca 4 yıl boyun sil bu 5'li tem edecek

İşte Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB) Danışma Kurulu'na Hollanda'dan seçilen 5 kişi

Turgut Torunoğulları Onursal Üye

Ejder Köse Üye

Köse Advocaten

Law Office

YTB onursal üyesi olarak atanan Turgut Torunoğulları bu konuda yaptığı değerlendirmede, YTB'ye seçilme sürecinin nasıl geliştiği sorusuna şöyle cevap verdi: "Şimdi biliyorsunuz onursal üyeler başvuran üyeler değildir, devlet tarafından, bakanlık tarafından, Dış Türkler tarafından seçilen üyelerdir. Dünyada ve Avrupa’da tanınmış 10 kişiden oluşturulan bir gruptur. Çalışmalarımız takip ve takdir edilmiştir, bundan dolayı mutlu olmamak elde değildir. Bunu da bilmenizi isterim ki ben hayatım boyunca tarafsız olmuşum, Hollanda’da bizden önce STK’ların biraraya gelmesi hayal bile edilemiyordu, şimdi biz bunu çok iyi başardık, aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Sorunlarımızı hem Hollanda’daki, hem de Türkiye’deki hükümetlere iletebilecek durumdayız" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun lobisi olup olmadığı sorusuna ise: "Rifat Bey benim başkanımdır, Dünya DEİK Başkanıdır, böyle birşey yapmışsa çok mutlu olurum, bu da demektir ki Rifat Bey benim çalışmamı görmüş ki, bunu yapmıştır. Ama ben böyle birşey olduğunu hiç düşünmüyorum. Sadece gördüğümüz o ki dünyanın farklı noktalarında, başarılı insanları seçmişler, mesela Amerika’da Muhtar Kent ve Merve Kavakçı seçilmiştir. " dedi. Avrupa genelinde Milli Görüş mensuplarının sayıca daha çok seçildiği iddiasına da cevap veren Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Onur Üyesi Turgut Torunoğulları "Milli Görüş’lü olup olmaması şart değildir, önemli olan faydalı olmasıdır. Eğer Milli Görüş’teki insan çok faydalı ise ve onu seçtilerse o da doğrudur. Bir insan görüşüyle değerlendirilmemeli, faydasıyla değerlendirilmeli" şeklinde görüş belirtti.

Doç. Dr. Özcan Hıdır Üye

Y

Yusuf Altuntaş Üye

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), çalışmalarında etkinlik ve verimliliği sağlayabilmek amacıyla oluşturduğu Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun üyelerini belirledi. Birçok kesimi çalışmalarına ortak etmeyi hedefleyen danışma kurulunda Merve Kavakçı İslam ve Muhtar Kent gibi isimler de bulunuyor. YTB tarafından belirlenen ve 70 kişiden oluşan danışma kurulunun onur üyelikleri yurtdışında yaşayan birçok ünlü ismine verildi. Kurulun onur üyelik-

Y

Av. Dilek Abotay Uzmanlık alanları: Boşanma davaları; nafaka davaları; çocuk esirgeme kurumuna karşı davalar, medeni kanun davaları

www.koselaw.nl

Tel: 010 - 215 13 11

AÇIKLAMALAR YETERSİZ

Osman Elmacı Üye

lerine ABD’den Merve Kavakçı İslam ve Muhtar Kent getirilirken, Almanya’dan Fuat Mansuroğlu ve Prof. Dr. Yaşar Bilgin onur üyesi oldu. Bu kapsamda seçilen onur üyeleri şöyle: “Merve Kavakçı İslam (ABD), Muhtar Kent (ABD), Fuat Mansuroğlu, Prof. Dr. Yaşar Bilgin (Almanya), Mehmet Ali Karamemiş (Avustralya), Ayhan Bakan (Avusturya), Prof. Dr. Cafer Özkul(Fransa), Turgut Torunoğulları(Hollanda), Remzi Gür (İngiltere), Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur (Kanada).”

DANIŞMA KURULU NEDİR? urtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu (YVDK), yurtdışında yaşayan Türklere yönelik hizmet üreten kamu kurumlarının üst düzey görevlileri ve yurtdışındaki Türklerin yaşadıkları ülke veya bölgelerden seçilen üyelerden oluşuyor. 2013'te aktif olarak hizmet verecek olan kurul, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunacak. Ayrıca kurul, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelede sosyal ve ekonomik hayata eşit

PROJEKTÖRLER BAŞKANDA

katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirecek. Söz konusu kurul, Türkiye’de üst düzey temsilciler ile yurtdışından 70 üyeden oluşuyor. Kurul üyeliği için 1,5 yıl önce başvurular alınmaya başlandı. Kurul, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının temsilcileri ve kamu kurumlarının yetkili isimlerini aynı masada buluşturmayı ve sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Danışma Kurulu’nun altında komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar tespit edilen sorunların çözümü için çalışma yürütecek.

Hollanda’nın Patriotları İskenderun’da Meclisin onayının ardından Hollanda'dan Türkiye’ye 7 Ocak 2012 tarihinde yola çıkacak olan Patriotlar İskenderun Limanı’na vardı. Konu ile ilgili olarak Hollanda Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Sündüz Çelen yaptığı açıklamada, Hollanda'dan 7 Ocak'ta yola çıkacak olan Patriotların Groningen Eemshaven Limanı’ndan gemi ile yola çıkacağını iki hafta içinde İskenderun Limanı’nda olacağını söyledi.

Kemal Yurtnaç

Bekir Bozdağ

Uğur Doğan

YTB Başkanı

Başbakan Yardımcısı

Lahey Büyükelçisi

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm önerileri üretmek ve koordine etmek üzere kanun gereğince oluşturulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’na seçilen üyelerin isimleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 19 ülke ve bölgeden 79 vatandaşımızın seçildiği kurul üyeliklerine Hollanda'daki ilgililer temkinli yaklaşıyor. 1,5 senelik bir gecikmeyle açıklanan YDVK'ya ilişkin sorularımızın çoğunu, YTB Başkanı Kemal Yurtnaç yanıtsız bıraktı. Yanıtlanması ricasıyla YTB Başkanı Kemal Yurtnaç'a göndermiş olduğumuz sorulardan sadece cüz'i bir kısmına cevap verildi. Kamuoyunu aydınlatmak maksadıyla yöneltmiş olduğumuz sorulardan bazıları "YTB üyeliklerine yurtdışında seçilen adayların hangi profillere uygun olarak değerlendirildiği, adayların seçiminde Hollanda ya da Türkiye’deki kurum ya da kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden görüşlerin alınıp alınmadığı, seçilen adayların, seçilme sürecinde kendileriyle kişisel mülakat yapılıp yapılmadığı, yazılı olarak başvurmadığı halde, özellikleri gözönünde bulundurularak bizzat başkanın yetkisiyle bir seçmenin sözkonusu olup olmadığı, seçilen adaylar konusunda, yurtdışındaki sivil toplum örgütlerinden ya da kanaat önderlerinden eleştiri ya da itirazlar gelirse bunun nasıl karşılacağını dair bir değerlendirme olup olmadığı, Hollanda'da bu konuyla ilgili kanaat önderleri ya da sivil toplum örgütleri temsilcilerden bazılarının, birtakım adayların, dost, ahbap ilişkisi içinde seçildiğine dair kaygılarının nasıl giderileceğine dair sorularımız yanıtsız kaldı. Öte yandan, 1,5 yıllık gecikmenin ardından açıklanan 79 kişilik listenin, 18 kişilik Almanya kontenjanından 3 kişi sessiz sedasız bir şekilde daha ilk haftalarda istifa etti. Hollanda'dan seçilmelerine garanti gözüyle bakılan bazı adayların, bilinmeyen son bir hamleyle üzerlerinin çizildiği konusuna da YTB Başkanı'nın açıklık getirip getirmeyeceği de merak konusu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık’a bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu. 2012 Şubat ayı Hollanda ziyareti kapsamında YTB'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, De Doelen basın toplantısında, editörümüzün; Hollanda üyelerinin basına sızdırıldığı konuşulan isimlere dair sorusunu yanıtsız bırakmıştı. İlerleryen günlerde bu konunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemine düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. Gazetemize infoyvd@ytb.gov.tr adresinden gelen ve altında herhangi bir yetkili ismi olmayan cevapta, standart başvuru kriterleri aynen tekrarlanmış olup, ek olarak "Adayların yaşadıkları ülkelerdeki sivil toplum çalışmaları, vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri, eğitim durumu ve temsil kabiliyetleri, ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ikamet etmeleri gibi birçok konu özellikle göz önüne alınmıştır. YVDK üyelerinin seçim sürecinde, adayların yazılı başvurularında beyan ettikleri bilgilere ek

79 üyeden 10’u Kurul Onur Üyesi olarak belirlendi. Danışma kurulu üyelerinin listesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın oluru ile açıklandı.

AMERİKA VE ALMANYA'DAN İKİŞER İSİM Listede ABD’den Dr. Merve Kavakçı İslam ve Muhtar Kent, Almanya’dan Fuat Mansuroğlu ve Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Avustralya’dan Mehmet Ali Karamemiş, Avusturya’dan Ayhan Bakan, Fransa’dan Prof. Dr. Cafer Özkul, Hollanda’dan Turgut Torunoğulları, İngiltere’den Remzi Gür ve Kanada’dan Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur kurul onur üyesi olarak yer aldılar. DÖRT YIL GÖREV YAPACAKLAR Almanya’dan 18, Hollanda’dan 4, Avusturya İngiltere ve Belçika’dan 3’er, Fransa’dan 6, İsveç ve İsviçre’den 2’şer olmak üzere diğer ülkelerden ve bölgelerden seçilenlerle birlikte toplam 69 üye seçildi. Üyeler kurulda 4 yıl görev yapacaklar.

KURUL NE İŞ YAPIYOR? Kurul, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunacak. Bu vatandaşların yaşadıkları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirecek. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihtiyaçlarını belirleyerek bu çerçevede gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri tespit edecek.

olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmeler yapılmış olup, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen etkinlikler (toplantı, çalıştay, sempozyum, vb.), YVDK adayları ile bir araya gelmek için fırsat olarak değerlendirilmiştir. YVDK’nın oluşumu ile ilgili süreç, YVDK’nın duyurulması, başvuruların alınması, adaylarla ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından sonuçlandırılarak, YVDK üyeleri kamuoyuna açıklanmıştır. Saygılarımızla." şeklinde sorularımızın tamamını karşılamayan yetersiz bir cevap gönderilmiştir.


HABER

‘tabela derneği ’ OCAK / JANUARI 2013

Geçtiğimiz iki dönem boyunca başarılı bir başkanlık yürüten ve HOTİAD'ı uluslararası yapılarda daha da aktif hale getiren Turgut Torunoğulları, başkanlıktan ayrıldığını duyurduğu kısa veda konuşmasında, duygu yüklü ve zaman zaman sitemkarlı bir konuşma yapmasına rağmen, her zaman HOTİAD'ın arkasında olacağını ve yeni dönemde de desteklerini esirgemeyeceğini söyledi. Hotiad tabela derneği olmasın dedi.

10

Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) 6. Olağan Genel Kurulu'nu Spijkenisse'deki Atlas Otel'de gerçekleştirdi. Son 2 dönemde başkanlığı başarıyla yürüten Edelstaal CEO'su ve DEİK - Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları, başkanlığı; merkezi Zoeterwoude'da bulunan Koç Et Mamulleri B.V. CEO'su Hikmet Gürcüoğlu'na devretti.

"Ben düşündüğüm ve yapmak istediğim hayallerimin yüzde 10’una ulaşamadım."

Köse Advocaten

Law Office

Cumhurbaşkanı Ab- Turgut dullah Gül geldiğinde, Torunoğulları kraliçenin bütün yemek- duygu yüklü lerinde bulunan tek Türk bir konuşma bendim, Amsterdam’daki yaparak HOTİAD CEO toplantılarında bulu- başkanlığını nan tek Türk yine bendim. bıraktı. Bu onuru hem kendim hem de HOTİAD’a yaşattım, sayın Willem Alexander, Türkiye’ye gittiği zaman, yine 12 kişilik Oranje Kamer’da bulunan tek iş yüzde 10’una ulaşamadım. adamı bendim, sayın Ali Babacan CEO toplantılarında Yüzde 90 duruyor, fakat yödavet ettiği tek Türk yine ben- netim kurulumla beraber biz dim, bunu hem kendim yaşa- yapmak istediğimizin yüzde dım, hem de sizlere yaşattım, 10’unu yaptık, yüzde 90’ı haİstanbul Ticaret odasında sa- len duruyor, daha hayallerimiz yın Murat Bey’in ve Hollanda vardı, Hollanda Türk Ticaret Başbakanının da katıldığı top- Odası kuracaktık, Istanbul’da lantıda yine orada Avrupa’dan Türk işadamlarıyla beraber giden tek Türk bendim, bun- bir ortaklık kuracaktık, ama ları niye anlatıyorum? Haki- ne yazık ki şunu gördüm ki bu katen hem çok vakit ayırdım, hayaller, içimizdeki yönetimihem de çok çalıştım buraya ge- mizdeki bazı arkadaşlarımızla lebilmek için, şimdi ama siz de olmuyor, bu buraya kadarmış. takdir edersiniz ki herşeyin bir Fazlasına gidemiyorsun. Nebaşlangıcı bir de sonu var. Bir den? insan yeri geldiği zaman vakti geldiği zaman da o işi başka HOTİAD'I DEĞİŞTİRMEK bir arkadaşına devretmesini LAZIM Yeni gelecek yönetim için bilmeli. Ben de yönetim kurulu de bu benim bir tavsiyem olile beraber HOTİAD’ı aldığımız sun, ya HOTİAD’ı değiştirmek noktayla getirdiğimiz noktaya lazım genel olarak, tüzüğünü, hepiniz şahitsiniz, hep beraber yönetiminde bir değişiklik çalıştık çok güzel bir noktaya yapmak lazım, çünkü böyle da getirdik. Biraz da kusura 15-20 kişiyle uğraşılacak bir bakmayın, insan duygulanıdurum değil, yor, bu kadar emek verdiği işi bırakmak da kolay değildir. Fakat bu konulara değinmeden HOTİAD'IN KASASINDAN edemeyeceğim, diyeceksiniz DEĞİL KENDİ CEBİMİZDEN ki ben bir işadamı olaraktan, HARCADIK Evet Hotiad’da neler yaphayatımda hep başarılı oldum, ticaret hayatım ortadadır he- tık? Bakın arkadaşlar ben piniz biliyorsunuz. Bazen şimdi başkanlıktan ayrıldıöyle yatırımlar yapıyorsu- ğım için, biraz da size ekononuz ki insanlar takip etmekte mik durumdan da bahsetmek zorlanıyorlar. Dolayısıyla ben istiyorum, biz Hotiad’da geHOTİAD’a çok zaman ayırdım. nellikle Şerif Beyle yurtdışına Ama 'düşündüğün hayallerine çıktığımız zaman, hiç bir zaulaşabildin mi' diye sorarsa- man Hotiad’ın parasını harcanız, ben düşündüğüm ve yap- madık, daha önce de, şimdi de, mak istediğim hayallerimin hiç kartını kullanmadık para-

sını harcamadık, seyahatlerde otellerde, yaptığımız tüm masrafları kendi özel şirketlerimiz karşılamıştır. Benden önceki arkadaşlar da aynısını yaptı, kesinlikle Hotiad’ın parasını harcamadık bunu bilin. Bunun karşılığı olarak da Türkiye’den gelen heyet ve işadamlarının, masraflarını ağırlamasını da cebimizden karşıladık, Hotiad’ın parasıyla değil. Yani yılda 40-50 bin Euro, bazı zamanlarda daha da fazlasını harcadığımız oldu. Hotiad’ın parası yetmemiş cebimizden ödedik. En son gemide bir toplantı yaptık, yer yerinden oynadı, bunu da Hotiad’dan ödemedik, bir kaç arkadaş kendi aramızda karşıladık bunu. Niye anlatıyorum bunu? Çok önemli, tüm bunları yapmama rağmen, Hotiad’ın ödemesi gereken ufak bir para ödendiği için bu bir sürü dedikodu oldu. Ufak para dediğim de 100-200 Euro. Bir sürü konuşmalar oldu. Şimdi arkadaşlar ben düşünüyorum ki; yani bu kadar iş yapıyorsun bu kadar koşuşturuyorsun, çok ufak bir para için çok sıkıntılar yaşıyorsun. Yani benim birçok başkanlıklarım, çok işlerim yoğunluğum var ama biraz da bırakmamın sebeplerinden biri de bu. Bazı arkadaşlarımızın hayali, düşünceleri, hayal güçleri, Hotiad’ın sadece tabela derneği olarak kalmasına yetiyor. Ama birçok arkadaşımız da Hotiad’ın iyi olması için elinden geleni yapıyor. Ben Hotiad’ın asla küçük düşünen, küçük düşüncelerin derneği olmayacak. Biz bugüne kadar yaptığımızı bundan sonra da yaparak devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Av. Rasim Küçükünal Uzmanlık alanları: İş davaları; ticari davaları; sosyal sigortalar hukuku; özel hukuk davaları

www.koselaw.nl

Tel: 010 - 215 13 11

ESKİLERLE YENİLER HARMANLANDI ikmet Gürcüoğlu'nun önerisiyle 12 kişilik blok liste tek oturumda ve çoğunluğun onaylamasıyla seçilmiş oldu. 9 asil ve 3 yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulunda, Şerif Aktürk'ün nerdeyse sabitleşen başkan vekilliği devam ederken, ilkler listesinde İlhan Döne'nin başkan yardımcılığına ve Oruç Uluçay ve Esat Şengül'ün yönetim kurulu üyeliğine, toplantıda olmamasına rağmen Behzat Eren'in de saymanlığa getirilmesi dikkat çekti. Yönetim kurulunda aktif görev alan diğer isimler ise, Hikmet Gürcüoğlu (Başkan), Şerif Aktürk (Başkan Vekili), Faruk Halıcı (Başkan Yardımcısı), İlhan Döne (Başkan Yardımcısı), Veysel Hut (Sekreter) olarak kayda geçti. Komfortours CEO'su Osman Çelik yoğun işleri dolayısıyla yedek üyeler listesinde kalmayı tercih etti. Yeni seçilen başkan Hikmet Gürcüoğlu, önümüzdeki dönemde Hollanda konjonktürüne ağırlık verileceğinin önemle vurguladı.

H

"YENİ DÖNEM DAHA KOLLEKTİF OLACAK" önetimde paylaşımdan yana olduğunu da söyleyen Hikmet Gürcüoğlu vizyoner ve stratejik hareket etme niyetinde olduğunun altını çizdi ve konuşmasının devamında "Değerli arkadaşlar, doğru bir genel kurul yaptık, yeni yönetim seçtik. Biz aslında bayrağı devraldık. Mehmet Başkan, Turgut Başkan bu bayrağı taşıdılar, onlardan sonra biz devralıyoruz, Şerif Başkanın yardımıyla bu iş olacak. Bu bir bayrak yarışı diye düşünüyorum, görev devri diye düşünüyorum, talip olduk inşallah biz de yüzümün akıyla bunu yapacağız. Herşey çok hızlı değişti ve gelişti, başkanımız ani diyebileceğimiz bir kararla görevi devrediyorum dedi. Şu geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de hazırlığımızı yaptık, görev üstlenmemiz gerekiyordu, bunu seve seve tabii ki yapacağız. Bizden önce bu bayrağı taşıyan iki başkanımıza, vermiş oldukları emek, zaman için çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu olarak kısmen kendimizi yeniledik, yeni arkadaşlara yer vermeye çalıştık, özellikle genç arkadaşlara yer vermeye çalıştık. Bundaki asıl kastımız, HOTİAD çok çalıştı, iyi çalıştı, özellikle Türkiye ayağını iyi ele aldı. Bize göre bir sonraki dönem Hollanda dönemi olacaktır, olmalıdır. Bu nedenle Hollanda’yı ve Hollandacayı iyi bildiğini düşündüğümüz arkadaşlarımızı göreve çağırdık. Hotiad’ın buradan sonraki yüzünü daha çok Hollanda’ya çevirmesi lazım. Geçen dönemde görev yapmış olup, 'bu dönemde bir başka arkadaşı buraya almak istiyorum, yerini boşaltır mısın?' dediğimde arkadaşlarımızdan bazıları, benden de heyecanlı bir şekilde evet dediler. Yeni bir dönem üstlendik, elimizden geleni yapacağız, bunu yaparken arkadaşlarımıza güveniyorum. Bu

Y

Ofis ve işyerlerinizin cam temizliĞİ

Her türlü dış cephe temizliği hizmetlerimiz mevcuttur.

Tel: 0655-38 45 54

www.schoonmaakbedrijfschiedam.nl info@schoonmaakbedrijfschiedam.nl

defa daha kollektif bir çalışma olacak, benim Turgut Başkan kadar vaktim olmayacak, ben görevi paylaşmak durumunda olacağım, bunu da seve seve yapacağım, bilakis de yapmak istiyorum. Ben Hotiad’ın tüm üyelerinin Hotiad’ı çok iyi temsil edeceklerine güveniyorum. Bu görevi yaparken çok rahat bir şekilde yapacağım ve severek isteyerek yapacağım." dedi.

Yeni başkan Hikmet Gürcüoğlu

Hikmet Gürcüoğlu 1980’den itibaren Hollanda’da ikamet ediyor. Petrol Mühendisi olan Hikmet Gürcüoğlu evli ve 2 çocuk babası.1978 yılında ağabeyi tarafından kurulmuş olan Koç Et Mamülleri’nin genel müdürü. Ana ürün grubu sucuk ve pastırma olan firması, daha sonrada salam ve sosis de üretmeye başladı. Helal et konusunda titiz olan Koç Et Mamulleri, üretimlerini de hijyenik ortamlarda yapıyor. Avrupa’nın sucuk üretiminde iki ana firmasından bir tanesi.

Eski başkan

Turgut Torunoğulları Turgut Torunoğulları 1958 Kars doğumlu. Evli ve dört çocuk babası. 31 yıllık Edelstaal Grubu’nun CEO’su. Hollanda’da 200, tüm Avrupa’da ise 800 çalışanı içerisinde barındıran bir şirket olan Edelstaal, tencere imalatı ve satışı konusunda Avrupa’nın en büyük şirketleri arasında. Aynı zaman da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 5 yıldızlı otellere sahip. 2013 yılında da bunlara yenisi eklenecek olan otellere özellikle Hollandalı ve İngiliz turistler büyük ilgi gösteriyor.


2010 Temmuz'da Türkiye'ye 6,5 milyon insan giriş yapmış

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Law Office

GİNÇ TİN İL OK E K N A IÇ ULAR BULG ULACAK. Ş KONU

Hudut Kapıları 2010 Yılı Temmuz Ayı Giriş Sayıları İSTANBUL ATATÜRK 3.238.154 974 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 912.631 565 Ankete katılanların %72si bireysel olarak yabancı düşmanlığına EDİRNE KAPIKULE 546.480 1985 514.105 288 maruz kalmış. Yabancı düşmanlığından dolayı Avrupa'dan %20'lik ANKARA ESENBOĞA ANTALYA ANTALYA 416.013 bir kesim ayrılmayı düşünüyor. Sadece üç kişiden biri Türk İZMİR A.MENDERES 385.486 derneklerinin sorunların çözümünde etkin olduğunu düşünüyor. EDİRNE İPSALA 235.196 239 Bugün, yurtdışında yaşayan mından farklılaşan bir topluluk sı çifte vatan- TOPLAM 6.248.065 4051 Türk nüfusunun önemli bir bö- haline geldiler. Avrupa’da yaşayan daş, ya da salt Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2011 lümü, bulundukları ülkelerde sü- Türklerin büyük kısmı için geçerli yaşadığı ülke rekli olarak ikamet etmekte. Halen olduğu düşünülen verilere göre, vatandaşı. uzmanlar bu durumun, yaygın veortalama hane halkı yaklaşık 4 milyonu AB ülkelerin- Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türklerin giderek artan oranda büyüklüğü yaklaşık 2,2 civarınde, 300.000’i Kuzey Amerika’da, yaşayan ve yaz tatillerini geçir- Avrupa’da artık kalıcı olarak ya- da iken Avrupa’daki Türkler ara200.000’i Orta Doğu’da, 150.000’i mek için Türkiye’ye gelen Türk- şama eğilimlerini göstermekte sında çekirdek aileler yaygın ve de Avustralya’da olmak üzere, 5 lere sınır kapılarında uygulanan olduğunu düşünüyor. Donelerin ortalama hane halkı büyüklüğü milyon civarında Türkiye Cum- anketler aracılığıyla toplanan ve yaklaşık yarısının kendi otur- Türkiye’de olduğu gibi yaklaşık 4 huriyeti vatandaşı veya soy- göçmen gruplar üzerine yapılan dukları evin mülkiyetinin kendi- kişi. Görüşülen kişilerin % 54,1’i daşı yabancı ülkelerde yaşıyor. araştırmalarda en çok kullanılan lerinin ya da ailelerinin olduğunu yabancı düşmanlığı olduğunu beYTB'nin yaptırdığı araştırmanın kavramların entegrasyon, asi- ifade etmeleri yaşadıkları ülke ile lirtmektedir. Diğer konular inceönümüzdeki aylarda ve yıllarda milasyon gibi kavramlar olduğu olan bağlarını gösterdiği şeklinde lendiğinde, işsizlik % 45,7, dil soçok tartışılacak sonuçlar verdiği görülüyor. yorumlanmış. Avrupa’daki Türk- runu % 32,7, fırsat eşitliği % 26,9, görülüyor. Araştırma kapsamında görü- lerin aile yapısı, içinde yaşadıkla- çocukların eğitimi % 12,6,kuşak 1960’lı yıllardan itibaren şülen kişilerin % 85’inin 10 yıl- rı Avrupa toplumlarındakinden çatışması % 11,2, aile birleşimi çalışmak amacıyla çoğunlukla dan fazla bir süredir Avrupa’da ziyade Türkiye’deki aile yapısına % 10,1, uyuşturucu/alkol kullanıAvrupa’ya göç eden Türkler, ge- yaşadığı görülüyor. Yaklaşık yarısı benzediği de sonuçlar arasında. mı % 9,5 ve örgütlenme eksikliği çen 50 yıllık süre içinde gerekko- Avrupa’da yabancı ya da göçmen Avrupa toplumlarında tek kişilik % 6 oranında sorun olarak göze numları gerekse sorunları bakı- statüsünde yaşarken, diğer yarı- haneler ve tek ebeveynli aileler çarpıyor.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın 'Avrupa’da Yaşayan Türkler: Yaz Tatili Döneminde Türkiye’ye Gelen Türkler Anket Çalışması'na göre: • Avrupa’da yaşayan Türklerin % 56,5’i her yaz tatilinde Türkiye’ye geliyor. • Görüşülen kişilerin % 54,1’i "yabancı düşmanlığını" en önemli sorun olarak görüyor. • “Son yıllarda yabancı düşmanlığında bir artış yaşanıyor” ifadesine katılanların oranı % 56,6 • “Avrupa’da işsizlik sorununun artması yabancı düşmanlığını arttırmaktadır” ifadesine katılanların oranı % 50,6 • “Türklerle ilgili önyargıların olması iş bulmalarını zorlaştırmaktadır” ifadesine katılanların oranı % 64,3 • "Türk ekonomisi hızla büyümekte ve güçlenmektedir" ifadesine katılım oranı % 79,7

Köse Advocaten

11

Av. Havva Yılmaz-Altındağ Uzmanlık alanları: (Ağır) ceza davaları; çocuk ceza davaları; ehliyet davaları; ceza temyiz davaları

www.koselaw.nl

Tel: 010 - 215 13 11

Gelecek vadeden üniversiteliler için Genç Liderler Programı geliyor Yurtdışı Genç Liderler Programı adı altında 3 yılı kapsayan bir proje hayata geçiriliyor. Yurtdışı Genç Liderler Projesi, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin kültür ve sosyal hayatına aktif katılımları, öncelikle yeni yetişen nesillerin eğitim hayatlarındaki başarının desteklenmesi savında hareketle, farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösteren gençlerin üç senelik bir program dâhilinde eğitim almalarını öngörüyor. Üç seneden oluşan program, birinci sene: yaz okulu ve kültür gezisi; ikinci sene: yaz kampı ve staj; üçüncü sene: Genç Liderler Zirvesi'nden oluşmakta. Genç Liderler Programının senede iki defa olmak üzere yılbaşı ve yaz tatili dönemlerinde gerçekleşmesi planlanıyor. Başvuruların 15.01.2013 – 15.02.2013 tarihleri arasında yapılması gerekiyor ve sadece internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilecek.Başvuru şartlarında, adayların üniversite 1. veya 2. sınıfında olmaları ve lise bitirme not ortalamasının en az 7 olması şart koşuluyor. İletişim için gelecek@ytb.gov.tr mail adresiyle irtibata geçebilirsiniz.

Voor alle functies in de Techniek bent u bij ons welkom! Lasser De functie Wil je als lasser aan de slag bij een leuk bedrijf of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan komen wij graag met jou in contact!

IJzerwerker / Metaalbewerker De functie

Maliflex is continue op zoek naar ervaren en gemotiveerde lassers op verschillende niveaus en met verschillende lasprocessen: - Co2 - Elektrode - Argon Je werkt langdurig of projectmatig bij bedrijven in de regio. Projectmatig betekent regelmatig wisselen van opdrachtgever. Op deze manier doe je ontzettend veel ervaring op in een korte tijd.

De ijzerwerker / metaalbewerker voert zelfstandig op instructie en/of aan de hand van tekeningen gecompliceerde werkzaamheden uit ten behoeve van reparatie of vernieuwing van delen of onderdelen aan schepen en staalconstructies die ter reparatie liggen aan de werf. Het afschrijven, maken van secties, aanbrengen en samenstellen van delen van secties aan boord van schepen behoort tot de werkzaamheden. Wil je als ijzerwerker aan de slag bij een leuk bedrijf of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan komen wij graag met jou in contact! Je werkt langdurig of projectmatig bij bedrijven in de regio. Projectmatig betekent regelmatig wisselen van opdrachtgever. Op deze manier doe je ontzettend veel ervaring op in een korte tijd.

De vraag Je bent in het bezit van een geldige lascertificaat.VCA Basisveiligheid is een pré. Wij zijn continue op zoek naar gemotiveerde lassers met enige jaren ervaring en die zijn beroep met plezier beoefent!

De vraag Technisch tekeninglezen is een pré.. VCA Basisveiligheid is een pré. Wij zijn continue op zoek naar gemotiveerde ijzerwerkers met enige jaren ervaring en die zijn beroep met plezier beoefent!

Ben jij op zoek naar die uitdagende job in de METAAL? Neem dan nu contact met ons op! 010 - 477 33 77 Mathenesserplein 99 B - 3023 LA Rotterdam

www.maliflex.nl

Tel: 010 - 477 33 77 - Fax: 010 - 477 49 94 - Email: info@maliflex.nl


HABER

12

OCAK / JANUARI 2013

2013

Onur Air müdürlerinden Esat Aksak yeni imajiyla objektiflere poz verdi.

Turizm Fuarı'ndan gün sonunda çıkan Bursa Valiliği Ekibi soluğu Utrecht'in tanınmış mekanlarından Helal Shoarma'da aldılar. Bursa'dan gelen misafirlerin mihmandarlığını Vecih Er yaptı.

2011

Corendon kıdemlilerinden Berk Güden, 2013 yılının Corendon adına güzel bir yıl olacağından emin.

PERSPEKTİFTE 2 BAŞKAN

Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı (ortada) gazetemiz yazarlarından Ahmet Suat Arı (solda) ve Karamanlılar Vakfı yöneticilerinden Kamil Saygı ile Osmanlı Gecesi'nde objektiflere poz verdiler.

2012 yılında kendi alanlarında rekor oylarla seçilen Zehra Sarıaslan ve Rıza Doğan'ı 2013 yılında da çoğu proğramlarda rastlayacağız.

TURGUT TORUNOĞULLARI

HİKMET GÜRCÜOĞLU

Biri keyifli, görevi bırakmış...

Biri düşünceli, yeni sorumluluk almış...

Stichting Wezenlijk kurucularından Hülya Çelik, koyu bır HABER okuyucusu. Londra'ya giderken gazeteyi yanında götürüp orada okumaya devam etmiş.

Soldan sağa: Sivaslılar Vakfı Başkanı İbrahim Çitil, IHH görevlileri Hüseyin Gündüz ve Murat Kurt, Kudüs Vakfı Başkanı Ali Sonlu.

1

Yeni jenerasyon yöneticiler Ercan Torunoğulları ve Atacan Uslu.

Milletvekili Tunahan Kuzu, katıldığı proğramlarda sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

2

Sıcak sevene zencefil çayı, serin sevene köpüklü ayran. Soğuk günlerde sıcak içeçek isteyenlere, Den Haag Meydan Restoran'da ballı zencefil çayı düşünmüş. Köpüklü serin yayık ayranı da bilhassa acılı yemeklerin yanında tavsiye ediliyor.


13

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Cengiz Özdemir, Hollanda'ya her gelişinde yeni projelerle geliyor. 'Da Vinci Köprüsü' ismini verdiği belgeselden sonra yeni kurduğu Kültür Vakfı ile yeni uluslararası kültürel bir proje hazırlığında. Kültür Vakfı'nın yönetim kurulunda Türkiye'nin farklı çevrelerinden tanınmış yüzleri var. Haberlerini vermeye devam edeceğiz.

Cihan Uçar

Op.Dr.Cihan Uçar Estetik Plastik Cerrah

M.D. Surgeon

Aesthetic & Plastic Surgery

İstanbul'da Estetik Cerrahi artık ödenebilir fiyatlarla hizmetinizde İrtibat Tel: +90 532 2852173 İstanbul Ofis: +90-212-347 07 00 Hollanda Temsilcisi: +31 686 10 18 26

Burun estetiği 2450,- Euro meme estetiği 2950,- Euro (silikon-dikleştirme-küçültme) karın estetiği 2950,- Euro

Milletvekili Selçuk Öztürk eşiyle beraber katıldığı Osmanlı Akşamı programında.

Fiyatlarımıza herşey dahildir. (Karşılama + Otel 7 gün + Hastanede ameliyat dahildir. Uçak hariçtir)

Göz kapağı ameliyatı

Önce

Önce

Sonra Önce

Sonra

Avukat Tuğba Harmankaya, dünyaca ünlü futbolcu Lionell Messi ile beraber fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

Sonra

Önce

Sonra

İndirimli fiyatlarımız Şubat 2013 sonuna kadar geçerlidir.

Rotterdam Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden, gazetemiz çalışanlarından Nur Öztürk'e telefonunda gösterdiği resimlerden yeni "kim-neredelikler" gösteriyor.

cihanucar@estetikonline.com

UETD bu aralar yeniden önem kazanan sivil toplum örgütlerinden biri. Fotoğrafta UETD yetkilileri Erdoğan Yüce ve Veyis Güngör (Başkan) HABER Gazetesini incelerken görülüyor. Sedat Çakır, Ahmet Suat Arı ve Coşkun Yeğenoğlu, Sultanlar Yolu standında, Sedat Bey'in yeni çıkacak yol kitabı hakkında bilgi edindikten sonra hatırafotoğrafı çektirdiler. Osman Çelik Bursa Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun ve Basın Danışmanı İbrahim Öge ile Bursa'ya yapılabilinecek yeni yatırımlar hakkında bilgi edindi.

www.estetikonline.com

Pasaport harçlarına yüklü zam

1

Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan ve pasaport başına 50 euroluk yüklü bir zam getiren yeni uygulama için tepkiler büyümeye devam ediyor. Bu konuda Limburg Türkler Platformu Başkanı Muhlis Ayboğan gazetemize yaptığı açıklamada "Vatandaşın en zor günleri yaşadığı bir dönemde yılbaşı hediyesi gibi hiç kimsenin haberi yokken, maliye bakanlığının vermiş olduğu bir yılbaşı hediyesidir bu. Pasaport başı 50 Euro zam yapılmış, dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş bir olay. 5 kişilik bir aile 1 Ocak'tan sonra gidip pasaport uzattığı takdirde 1000 Euro’nun üzerinde bir miktar tutuyor, böyle birşey olamaz, bu kime danışarak nasıl yapıldı, insan tahmin edemiyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Muhlis Ayboğan devamında "Hiç kimsenin haberi olma-

dan, yılbaşından hemen sonra, konsololuklara hazırlıksız gidenler bu olayla karşı karşıya kaldılar. Geniş çapta konsolosluk veya büyükelçilik tarafından halkımıza yeterince bilgi verilmedi. Konsolosluklarda STK’ların, kurumların adresleri var, bu konuda en azından bir duyuru mahiyetinde bildirselerdi, insanlar yine buna karşı olurdu, ama en azından konsolosluğa gelip de mağdur dönen olmazdı. Bu gibi olaylardan STK’ların haberdar edilmesi gerekiyordu. Bunlar da kendi tabanına bu konuda bilgi verebilirlerdi. Hükümetin böyle bir zam yapması kabul edilecek bir durum değil. Turizm fuarı günlerinde Muavin Konsolos Aslin Hanım'la görüştüm, kısa zamanda konsoloslukla bu konuda geniş çaplı bir görüşme yapacağım" dedi.

GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI GELİYOR Bilgi: 0686-10 18 18

Pek yakında...


HABER

14

OCAK / JANUARI 2013

2013 yılında konut fiyatları yine düşecek Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da konut ve ev fiyatlarının bu yıl yüzde 5 ila 6 arasında bir düşüş göstermesini bekliyor. Geçtiğimiz yil içerisinde ortalama yüzde 6,7 oranında bir düşüş göstermişti. S&P, artan işsizliğin, yapılan kısıtlamaların ve alım gücündeki düşüşün konut fiyatlarını bu yıl da düşüreceğini bildirdi.

ORGANLAR HAYAT kurtarmaya devam ediyor 2012 yılında toplamda 1225 kişiye organ nakli yapıldığı açıklandı. 2011 yılına göre yüzde 9 gibi bir artış olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden 251 donörden organ alındığı, 488 kişinin de bir böbreğini bir hastaya verdiği belirtildi. Organ bekleyen hasta sayısının bir yılda 1300’den 1286’ya gerilediği ifade edildi.

Celal Oruç'tan Türkiye'ye önemli yatırım Fotoğraflarla Gündem "Bundan sonra da eğitim konusunda hem ilimizde hem de ülkemizde yatırımlarımız devam edecektir."

Gözyaşı Geceleri düzenlendi

İşadamı Celal Oruç tarafından Agrı'nın Eleşkirt İlçesinde yaptırılan ve Türkiye'de bir ilk olacak Hayvansal Üretim Yüksekokulu 2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde hizmet vereceği bildirildi. Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İ.Ç. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Celal Oruç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ile birlikte inşaatı devam eden yüksekokulunda incelemelerde bulundu. Celal Oruç'a eğitime vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür eden Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, "Hollanda'da yaşayan bir iş adamımız kendi doğup büyüdüğü yere böyle önemli bir yatırımda bulunuyor. Biz kendisine bütün Ağrılılar adına teşekkür ediyoruz. inşallah bundan sonraki süreçte de bu tür yatırımların de-

Mozaik Vakfı tarafından 'Kerbala Gözyaşı Geceleri' programı düzenlendi. Programa katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Geceye Hollanda ‘da yaşayan Alevi ve Sünniler büyük ilgi gösterdiler.

Doğu Türkistanlı'lar vakıf çatısı altında birleşti

Halen dünyanın gözü önünde soykırımla karşı karşıya olan Doğu Türkistan bir şekilde kaçarak Hollanda’ya sığınan bir avuç Müslüman Uygur türkü buradaki varlıklarını sürdürmek için birbirlerine tutunmaya kendi kimlikleri korumaya çalışıyorlar.

Mescid-i Aksa Birlik ve Beraberlik Kültür Şöleni

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkilatı ve Bozok Gençlik Kollarının “Birlik ve Beraberlik Kültür Şöleni” gençlik salonun'da gerçekleşti.

vamı gelir" şeklinde konuştu. Eğitime yönelik yatırımlarına devam edeceğini kaydeden Celal Oruç ise "Öncelikle yüksekokulumuzun hizmete girmesini bekliyoruz. İnşaatımız Selçuklu mimarisi model alınarak yapıldı. Özellikle bunu yaptık. Çünkü bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz bu tür eserlerle, yapılarla dolu. Biz de bu ruha uygun olarak bir bina yaptık ki; öğrenciler okudukları yerde daha farklı bir atmosferde eğitimlerini görsünler. Bundan sonra da eğitim konusunda hem ilimizde hem de ülkemizde yatırımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yüksekokulun 1050 kapasiteli olduğunu kaydeden İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan da, 20132014 eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek yüksek okula ilk etapta 750 öğrenci almayı planladıklarını belirtti. Aslan, Üniversite olarak Ağrı'nın ihtiyaçlarına göre ve Türkiye'de henüz açılmamış ama ihtiyaç duyulan bölümlerin açılmasına önem verdiklerini sözlerine ekledi. Yapılan incelemelerden sonra protokol üyeleri yemekte bir araya geldi. Vali Tekinarslan ve beraberindekiler daha sonra İşadamı Celal Oruç tarafından Yücekapı Beldesi'nde yaptırılan camide incelemelerde bulundular.

Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen proğramda İşadamı Celal Oruç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen altın madalyayı aldı.

LAHEY’DE TÜRK – İSLAM EL YAZMALARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ Amsterdam Yunus Emre Türk Kültür Enstitüsü 12 Ocak 2013 tarihinde Lahey Meermanno Kitap Müzesi işbirliğiyle Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve Türk – İslam el yazmaları konularında bir seminer düzenledi. Bu konuda seminer vermek üzere Türk-İslam yazma eserleri alanında Türkiye ve dünyanın sayılı uzman ve otoriteleri arasında bulunan İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi eski müdürü Dr. Nevzat Kaya 11 – 13 Ocak 2013 tarihleri arasında Hollanda’ya davet edildi. Söz konusu seminere çok sayıda Hollandalı ve Türk akademisyen, uzman ve ilgili katıldı. Seminerin açılış konuşmasında Yunus

Emre Türk Kültür Enstitüsü müdürü Remzi Kabadayı Yunus Emre Enstitüsü’nü Hollanda’da kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek ilerleyen zamanda Amsterdam’da bir Türk Kültür Merkezi’ni ümit ettiğini dile getirdi. Amaçlarının ünlü düşünür Yunus Emre’nin barış, kardeşlik ve dostluk mesajları doğrultusunda Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel değerlerinin; sanat, edebiyat, müzik ve Türk dilinin Hollanda’da tanıtılması ve öğretilmesi olduğunu ve bu yönde Hollandalı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Katılımcılar gördükleri eserler ve eserlerdeki sanatlardan adeta büyülendiklerini belirterek böyle bir seminere katılmış olduklarından büyük mutluluk duyduklarını ve bu tür konferans ve seminerleri daha fazla görmek istediklerini ifade ettiler.

HOLLANDA TÜRK MÜZESİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU Hollanda Türk Müzesi Danışma Kurulu 18 Ocak 2013 tarihinde bir araya geldi. Hollanda ve Türkiye’den tanınmış simalardan oluşan Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında Kurul üyelerine müze yetkilileri çalışmaları ve hedefleri hakkında bir brifing verdi. Danışma Kurulu Müzenin sürdürülebilir hale gelmesi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Hollanda Türk Müzesi Danışma Kurulu Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Jan Paul Dirkse, Prof. Dr. Mehmet Akşit, işadamı İr. Hikmet Gürcüoğlu, Emin Erdurcan, Ali Bekdur, Karaman Belediye Başkanı Dr. Kamil Uğurlu, Amsterdam Yahudi Tarih Müzesi müdürü Jaël Cahen, Ricoh Avrupa Direktörü Mehmet Emin Ateş, IOT Müdürü Ahmet Azdural, Corendon Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Taşkan, Leo Schaasberg,

Hollanda Türk Müzesi Danışma Kurulu ve Yönetim Kuluru ile birlikte.

Edwin H.G. Kleingeld isimlerinden oluşturuldu. 400 yıllık Türkiye – Hollanda tarihi ilişkilerine ve 50 yıllık İşçi Göçüne dair kolleksiyonu bulunan Hollanda Türk Müzesi Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günle-

ri 13:00 – 17:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık bulunmakta. Hollanda Türk Müzesi haftanın diğer günlerinde randevuyla görülmesi mümkün. Randevu info@turksmuseumnederland.nl adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


15

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Gurbetçi daha önemli hale geldi çünkü

Artık oy kullanabilecek 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı ve 2015 yılı milletvekili seçimlerinde yurtdışında da sandık kuruluyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı ve 2015 yılı milletvekili seçimlerinde yurtdışındaki Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceklerini söyledi. Viyana'daki temasları çerçevesinde yerleşik Türk gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Bozdağ, yurt dışındaki Türklerin bugüne kadar oy kullanmalarının her zaman çile ve çok masraflı olduğunu anımsatarak, yaptıkları yasal düzenleme ile "2014 yılı Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 2015 yılı Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde yurt dışındaki Türklerin bulundukları ülkelerde konsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanabileceklerini" kaydetti. Bozdağ, bir soru üzerine, 155 ülkede Türk vatandaşı bulunduğunu belirterek,

yurt dışındaki Türklerin sadece AB ülkelerinde değil, bulundukları tüm yabancı ülkelerde oy kullanabileceklerini bildirdi. Gurbetçilerin oy kullanmasına imkan tanıyan kanunun yürürlüğe girmesi Türkiye'deki siyasal partileri de hareketlendirdi. CHP, yurt dışındaki örgütlenme çalışmasına hız verdi ve ilk yurt dışı örgütlenmesini Almanya'da tamamlamaya çalışıyor. Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka'nın yanı sıra ABD ve Avustralya'da da yurt dışı örgütlenme hedefleyen CHP, yurt dışı faaliyetleri yürütmek üzere Ali Kılıç'ı koordinatör olarak atayacak. CHP'nin yurt dışı örgütlenmesine ilişkin komitenin başkanlığını yürüten, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, "CHP olarak, yurt dışındaki vatandaşa sadece oy, seçmen açısından bakmıyoruz. Amaç Türkiye ile o ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, iyileşmesine yardımcı olmak; orada yaşayan vatandaşların sorunlarının giderilmesine

Sandıkta oy kullanma yönteminin vatandaşlarımız için kolaylaştırılması yolunda: • 38 gün olan oy kullanma günlerine, 08:00-17:00 arası olan oy kullanma saatlerine, oy verme araçlarının özelliklerine ve bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısına, koşullara göre değişebilme imkanı getirilmiştir. • Her yurtdışı seçmenin kendisi için belirlenen günde oy kullanmasına karar verilebileceği öngörülmüştür. • Seçmene sadece pasaportuyla değil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı ile de oy kullanabilme imkânı getirilmiştir.

katkıda bulunmak; gönüllerini bu yollar üzerinden CHP'ye kazandırmak ve oylarını da kazanmak istiyoruz" dedi.

Konya ile Hollanda diyalogu artık daha sıkı olacak

Hollanda'da bulunan yaklaşık 20 bin civarındaki Konyalıyı temsilen kurulan ‘Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı’ Arnhem'de düzenlediği programda vatandaşlarımızı bir araya getirdi. Toplantıya HTİB Başkanı Mus-

tafa Ayrancı, HOGİAF Başkan Yardımcısı Vecih Er, Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ebubekir Öztüre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Hollanda’daki sivil toplum örgütleri arasındaki birlik beraberliği pekiştirmek, fikir alışverişinde bulunacak bir ortamı temin etmek ve dua noktasında buluşmak maksadıyla Zaandam’da düzenlenen programda oldukça sıcak anlar yaşandı. Birlik-be-

raberlik akşamına; Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu, Hollanda Türk Federasyonu, Amsterdam İslam Merkezi Vakfı, Markat Vakfı, Hasenat Yardım Vakfı ve Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı camilerin temsilcileri ve yöneticilerinden çok sayıda katılım oldu.

Zaandam’da birlik-beraberlik akşamı büyük beğeni topladı


HABER

16

OCAK / JANUARI 2013

"Yapılan haksızlıkları kendim de gördüm" Röportaj: Serap Torremans

H

ollanda’da şimdiye kadar çeşitli Turk kulüplerine gittim. Gerek altyapı okulu, gerek amatör kulüpler olarak futbolla ilgilenen çocuklar ve gençler yeteneklerini buralarda gösteriyorlar. Doğru insanlarla doğru yerlerde karsılaşabilirlerse profesyonel futbol hayatına başlıyorlar. Futbol kuralları ve seyir zevkiyle sürekli değişiyor ve gelişiyor. Özellikle futbolda sadece yetenekli olmak bir yerlere gelmek için yeterli olmuyor. Hollanda’da yaşayan Türkler olarak Avrupa’nın en iyi altyapı sisteminin bulunduğu bu ülkede bizlerde bazı yerlerde haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Bunların önüne geçilmesi ya da maruz kalındığında ne yapılacağının bilinmemesi de diğer bir sorun. Bunların farkında olup ‘artık birşey yapma zamanı gelmiştir’ diye düşünüp inisiyatif almış olan bir dernek var. Mehmet Kaya, Fikret Koç, Uğur Yıldırım, Şeref Danacı ve Murat Durak Okay Yurdatapan başkanlığında ‘Hollanda Türk Amator ve Profesyonel Sporcular Dernegi’ (Turkprof) kuruldu. Başkan Okay Bey’le derneğin kuruluş sebeplerini ve amaçlarını konuştuk. Altyapı okulları, amatör kulüpler, bireysel sporlar, spor salonları, futbol organizasyonları hali hazırda yapılıyorken, birçok aile özellikle çocuklarının geleceğini yönlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip değilken

böyle bir derneğin olması artık gerekliydi. Böyle bir dernek kurma ihtiyacını nasıl hissettiniz? Hollanda’da yıllardır bizlere haksızlıklar yapıldığını görüyor, çevremizden de duyuyorduk. Bir süre önce de KNVB başkanının Türklerin pasifize edilmesi yönünde bir söylemi olduğunu da duyduk. Demokrasinin olduğu bir ülkede böyle şeyler olmamalı. Bunun önlenmesi gerekiyor ve bunun için beraber çalışılması ve lobi faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Bende onbeş yıl amatör liglerde, Hollanda kulüplerinde futbol oynadım. Hem Hollanda kulüplerinde hem Türk kulüplerinde yapılan haksızlıkları kendimde gördüm. Buradaki gençlerin profesyonel futbolcu olma yolunda kendilerinde en çok hangi konuda zorluk ya da eksiklik görüyorsunuz? Bunu sadece çocuklar ve gençler olarak değerlendirmeyelim çünkü başka faktörler var. Mesela ailelerin geçim sıkıntısı. Bilindiği üzere son birkaç yıldır Hollanda’da ekonomik kriz var ve bu sebeple işten çıkarılan aile bireyleri var. Maddi olarak rahat olmayan aile yetenekli çocuğunu futbolda ilerletemiyor. Antrenmanlara götüremiyor, yurtdışı kamplarına gönderemiyor, turnuvalara göndermiyor yani ekstra yapılması gereken masrafları yapamıyor. Yalnız buradaki Türk ailelerinin çoğunda Türkiye’ye dönme planı da var. Böyle bir

ortamda yetişen çocukta Hollanda kulübünde gerçekten başarılı olabilir mi? Tabii bu düşüncede olan aileler var ama çocuğunun geleceğini burada gören ailelerde bir o kadar çok. Ayrıca aile Türkiye’ye dönmek istese de genç profesyonel olduğunda burada kalmayı seçebilir. Sonuçta burada bir kulüple anlaşmış olan genç burada kalacaktır tabii. Mesela Almanya’da çeşitli kulüplerde oynayan Türk kökenli birçok çocuk ve genç var, B milli takımında da var. Bu gençlerin hepsinin Türkiye’ye gitmek istediklerini sanmıyorum. En çok zorlandığımız nokta ya da konum ne? Belli bir süre sonra aile çocuğun peşinden gitmiyor, bu ekonomik sebepten ya da çocuğun profesyonel olamayacağı ya da bu işten para kazanmayacağını düşünüyor ve devam etmiyor. Bu aşamada biz dernek olarak diğer sivil toplum kuruluşları, yardımlaşabileceğimiz diğer kurumlar ile bu durumda olan çocuklara dernek olarak yardım etmek istiyoruz. Bunun için iki hukuk bürosu ile görüştük, Türkiye’de Spor Bakanlığı ve federasyonla görüştük. Derneğimiz içinde oluşturacağımız komisyonlar ile problemler tek tek ele alınacak ve yardımcı olunacak. Bu sadece futbolla sinirli değil, başka spor dallarında yetenekli, başarılı Türk gençlerini takip edip milli takim seviyesine kadar yükselmelerine aracı olmak istiyoruz. Zaten bizim oluş-

turmak istediğimiz şey, üyelik sistemi ile herşeyin kayıtlı, düzenli bir şekilde oluşması. Bize üye olan ailelere uğrayacakları haksızlık

Belli bir süre sonra aile çocuğun peşinden gitmiyor, bu ekonomik sebepten ya da çocuğun profesyonel olamayacağı ya da bu işten para kazanmayacağını düşünüyor ve devam etmiyor. Bu aşamada biz dernek olarak diğer sivil toplum kuruluşları, yardımlaşabileceğimiz diğer kurumlar ile bu durumda olan çocuklara dernek olarak yardım etmek istiyoruz.

karsısında hakkını aramasına yardım etmek, çocuğun kapasitesine göre uğraştığı spor dalında ilerlemesini sağlamak. Çocukla-

rın, gençlerin gelecek planları ve hayalleri var bizde yetenekleri ve seviyeleri doğrultusunda onları doğru yönlendirmek istiyoruz.

TürkProf Derneği genç sporculara sahip çıkacak Hollanda’da yetişen genç sporcularımıza yardımcı ve destek olmak için, geçmiş de futbol oynamış gönüllü kişilerce kısa adı TürkProf olan Hollanda Türk Amatör ve Profesyonel Sporcular Derneği kuruldu. TürkProf Yönetimi Amsterdam’da STK temsilcileri ve Türk basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Başkan Okay Yurdatapan Hollanda’da başta futbol ve diğer spor dallarında oynayan gençlere sahip çıkmak, onların haklarını en iyi şekilde korumak ve savunmak, başarılı olanları Türkiye’deki futbol takımlarında ve milli takımlarda futbol oynamalarına imkân sağlamak, yardımcı olmak için bu işe gönül vermiş kişilerce "Türk Amatör ve Profesyonel Sporcular Derneği" adı altında, kısa adı "TürkProf" u kurduklarını söyledi. Biz, TürkProf olarak hiçbir derneğe, federasyona rakip değiliz ve bu amaçla da kurulma-

dık diyen Yurdatapan, “Bizlerin tek amacı, yardım ve desteğe muhtaç başarılı gençlerimizin ellerinden tutulmaları, onlara hak ettikleri yerlere, spor kulüplerine yerleştirilmeleridir. Bizler, TürkProf Derneği ve yöneticileri olarak zamanlarımızdan feragat ederek, bu kutsal amaca hizmet etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu konuda da bütün dernek ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olmak, gerektiğinde dernek, federasyon, basın ve işadamları, işverenler gibi kuruluşlarla birlikte çalışmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Vergi Danışmanlığı ve Muhasebe uzmanlık işidir Hulsenboschstraat 9 4251 LR WERKENDAM Tel: 0183-617218 Fax: 0183-617316

Yeminli mali müşavirlik Muhasebe Vergi işlemleri Ticari plan ve proje hazırlanması Araştırma ve yönlendirme İş yatırımı danışmanlığı

Bütün hizmetlerimizden Türkçe ve Hollandaca olarak faydalanabilirsiniz!


17

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Fotoğraflarla Gündem Mahkeme kararıyla Hollanda Benelux Azerbaycanlılar Kongresi 20 Ocak şehitlerini andı

Benelüx Azerbaycanlılar Kongresi (BAK) Başkanı Sahil Gasimov'un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Azerbaycan ve Türkiye’den de insan hakları örgütleri temsilcileri, bilim adamları ve basın mensupları katıldı.Katılımcılara verilen yemek ve dua ile program sona erdi.

Hollanda Canerzincanlılar sosyal, kültürel ve dayanışma vakfı kuruldu

Erzincanlılar da artık bir vakıf çatısı altında toplanıyorlar.Canerzincanlilar ismi altında kurulan vakfın merkezi Nijmegen. Vakfin yonetim kurulu aşagidaki isimlerden oluşuyor.Murat Kurt (Başkan), Mehmet Can (Sayman), Mehmet Ali Algur (Sekreter), Mihriban Karışlı (üye), Solmaz Erdemir ( üye), Muzaffer Gülşen (uye), Hıdır Tas (üye).

IHH, Hollanda Diyanet Vakfı'nı Ziyaret Etti

IHH yönetim kurulu Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünver'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Hollanda IHH Başkanı Hüseyin Gündüz IHH'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Para harcanır gayrimenkul kalır Ankara'da her bütçeye uygun sahibinden satılık İMARLI ARSALAR TEL: +31 - 652 675100 TEL: +90 - 544 2056837

çocuklarına kavuştu

A

msterdam'da görülen duruşmada hâkim bir ay önce Bureau Jeugdzorg'un yıldırım mahkemesi aracılığı ile açtığı

davada korucu aileye verilen Derman (7) ve Ferman’ın (6) annesine verilmesi yönünde kararı ile Gençlik Bakım Merkezi çocukları annesine teslim

etmek zorunda kaldı. Hollanda'da ‘Psikolojisi çocuk bakmaya uygun değil’ gerekçesiyle iki çocuğu zorla elinden alınan Fatma Kayadelen, kararın iptali için açtığı davayı kazanarak çocuklarına kavuştu. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Gençlik Bakım Merkezi çocukları annesine teslim etmek zorunda kaldı. Derman ve Ferman'ın kapıda yetkililer tarafında ablalarına teslim edilmesinin ardından anne Fatma Kayadelen, çocukları ile ilk buluşmasında

gözyaşlarını tutamadı. Annesine kavuşan Ferman, bir daha annesinden ayrılmayacağını söyledi. Ferman “Kimse annesinden ayrılmasın. Ben annemsiz yapamadım.” diyerek annesine olan özlemini ona sarılarak giderdi. Fatma Kayadelen çocuklarının mahkeme kararına tepki olarak Bureaujeugdzorg’ın bir üst mahkemeye başvurarak kararın bozulması yönünde dava açtığını bu durumunda kendisini yılmayacağını mücadelesinde devam edeceğini sözlerine ekledi.


HABER

OCAK / JANUARI 2013

Fotoğraflarla Gündem Bir sözcüğe 500bin TL ceza

“Ben Bilmem Eşim Bilir” isimli yarışma programında kocasına motivasyon amaçlı “Beni başkasıyla hayal et” diyen yarışmacı nedeniyle RTÜK yayıncı kuruluşa 502 bin 979 TL para cezası verdi.

Diyanet'ten Noel Bayramı mesaji

Leerdam’lılar Davut Bal için üzüntüye boğuldular

Yaşadığı Leerdam kentinde 28 Aralık 2012 Cuma günü hakkın rahmetine kavuşan Davut Bal (47) Leerdam Anadolu camiinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere eşi ve oğullarının eşliğinde yerleşim yeri olan Çarşamba’ya götürüldü. Gerçek bir mazlum ve mağdur dostu olarak tanımlanan Çaykara doğumlu Davut Bal sevenlerini yasa boğdu. Davut Bal’ı yakinen tanıyan Milli Görüş Leerdam Başkanlardan Be-

kir Demirel şu cümlelerle ile tarif ediyor. ʺO gerçek bir mağdur ve mazlum dostu idi. Onlara çok yardım eder ve bunu oldukça gizli yapardı. En son Arakan’daki mağdur Müslümanlara önemli miktarda bir yardımda bulundu. Çok ihlaslı bir kardeşimizdi. Sürekli okuyarak kendini yetiştirmiş eşine az rastlanır şuurlu bir insandı. Bilhassa Bosna savaşı sırasında gıda yardımı götüren Tırlarla Zagreb’e kadar giderek yardımların ulaşmasında kardeşi ile birlikte büyük

fedakârlıklar yapmış, yardım sever ve gözü pek bir kardeşimizdi. Takdiri ilahi, bir yıl önce yakalandığı kemik kanserine yenik düştü. Bizleri çok üzdü. Allah gani gani rahmet eylesinʺ. Davut Bal’ın cenaze namazı HDV Leerdam Anadolu camiinde kılındı. Namaza Hollanda’nın çeşitli

yerlerinden koşup gelen pek çok dostu arkadaşı ve yakını katıldı. Leerdam’daki İslam ilkokulunun kurulmasında çok önemli çalışmalar yapDavut Bal'ın en büyüğü yirmi yaşlarında olan 2 erkek bir de kız evladı var.

"Daha 1 yIl Öncesine kadar sapasaĞlam olduĞunu bildiĞim aziz bir insanIn VEFATINI bÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENMİŞ bulunuyorum. GEÇ ÖĞRENDİĞİM VE Cenazesinde bulunamaDIĞIM iÇin Çok ÜZGÜNÜM. Gayet dÜZGÜN, ahlaklI ve yÜrekli bir MÜSLÜMAN, HATIRLI ve mert bir insan olarak TANIDIĞIM, Leerdam'da ikamet eden Çok deĞerli insan Davut Bal. Biz senden razI idik, Allah da senden razI olsun. MekanIn cennet olsun." (İBRAHİM KARAMAN)

Hollanda'da lobicilik 2012'nin son günlerinde Hrıstiyan Aleminin kutladığı Noel Bayramı için Hollanda Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Ünver bir bayram mesajı yayınladı. Mesajda 'Hristiyan dünyanın 24 Aralıktan itibaren kutladığı Hz. İsa efendimizin doğumunu, aynı zincirin son halkasının mensubu olan Müslümanlar olarak bizler de içtenlikle kutluyoruz. İçinde yaşadığımız dünyayı hep beraber ele ele vererek fesat, inançsızlık, ahlaksızlık, şiddet, vahşet, katliam ve ırkçılık gibi insan olmaya hiç yakışmayan kötülüklerden temizlemeli, yeryüzünü her yönüyle bir gül bahçesine dönüştürmeliyiz' denildi.

Hollanda IHH’dan Mültecilere Yardım

IHH Hollanda yönetim kurulu, uzun zamandır Hollanda kamuoyunu meşgul eden ve geçtiğimiz aylarda Sint Jozef kilisesine yerleştirilen çoğu Afrikalı olan mültecileri ziyaret etti. yapılan açıklamada 'Burada takriben 80 mülteci çok zor şartlar altında yaşamlarını idame ettirmektedirler. Hiç bir yerden geliri olmayan bu insanlar tamamen hayırseverlerin bağışlarıya geçimlerini sağlamaktadırlar.

IHH Hollanda Yönetim kurulu olarak 5 Ocak 2013 tarihinde mültecilerin kaldığı kiliseye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret sırasında yetkili kişiler ile görüşülerek, mültecilerin ihtiyaçları konusunda bilgi alındı. Daha sonra tesbit edilen ihtiyaç listesi temin edilerek 15 Ocak 2013 tarihinde Hollanda IHH yönetim kurulu üyesi Hüseyin Gündüz, Murat Kurt ve IHH gönüllüsü Muhammed Şahin’den oluşan ekip, içerisinde temel gıda maddelerinin yanısıra giyim ve temizlik malzemelerinin de olduğu yaklaşık yarım ton ihtiyaç malzemesini Sint Jozef kilisesine giderek, mültecilerin yetkililerine teslim etti' denildi.

Köse Advocaten

Law Office

Hollanda’da en büyük Türk avukatlık bürosu 5 avukat ve 3 hukukçusuyla hizmetinizde. Her avukatımızın kendine özel uzmanlık alanı vardır. Ankara Antlaşması'ndan doğan ek oturum hakları, (ağır) ceza davaları, boşanma davaları, sosyal sigortalar hakları, iş davaları, ticari davalar vs.

Merkezimiz Rotterdam’dadır. Amsterdam şubemizde de randevu verilmektedir.

www.koselaw.nl

Tel: 010 - 215 13 11

Alphen aan de Rijn’da katliam yapan Tristan van der V'nin aşırı ırkçı konumunun neden araştırılmadığı. Türkiye ile Hollanda arasındaki anlaşmalarda Türkiye anlaşmalara devamlı sağdık kalırken Hollanda'nın neden anlaşmalara sağdık kalmadığı gibi konular devamlı gündemde tutulabilecek konular. Kendinize bu gibi çözüm bekleyen konuları seçin ve düzenli olarak yazın. Gündemde tutun. Sizin gayretlerinizin bir gün olumlu sonuçlar aldığını göreceksiniz.

SEDAT ÇAKIR Bu başlık Almanya’da, Belçika’da ve diğer bulunduğunuz ülkelerde lobicilik diye de okuyabilirsiniz. Her ne kadar biz lobiciliği grup faaliyeti olarak algılasakta lobicilik temelde bir kişisel faaliyet ve biz bunu Hollanda'da buraya ayak bastığımız günden beri yapıyoruz. Hollanda Türkleri'nin devamlı kişisel lobi faaliyetleri sayesinde Türkiye Hollandalılar için uzak bir ülke konumundan çıkıp yakın ve tatile gidilebilecek bir ülke konumuna gelmiştir. Bunun ne kadar başarılı olduğunu sizlere anlatmam gerekmiyor. Her yıl milyonlarca Avrupalı Türkiye'ye tatile gidiyor. Lobicilikte iki ayak var: birinci olarak faaliyetin yapıldığı ülke, bizim için Hollanda ve diğer tarafta da faaliyetin gerçekleşeceği ülke, bu da turizm için Türkiye. Kişisel lobi faaliyetleri eskiden işyeri arkadaşlarına, komşulara ve tesadüfen karşılaştığımız kişilere yönelik düşünce fırtınaları idi. Günümüzde buna Internet ve bunun içindeki geniş yelpazeyi ekleyebiliriz. Lobicilik kişisel olsa bile kısmi birlikte hareket etmeyi beraberinde getiriyor. Çok fazla organize olan lobicilik girişimleri bizi gülünç hale getirebiliyor. Bunu isterseniz bir inceleyin; hangi Türk büyüklerinin bu gibi girişimler sayesinde seçildiğini ve uluslararası platformlarda gülünç hale geldiğini. Kişisel girişim olarak Türkiye ve Türkler'i daha iyi olarak anlatan kitaplar yazabilirsiniz. Her halükarda kitap yazmanız önemlidir. Twitter, Facebook, Google+ ve bunun benzeri platformalarda hesap açarak düzenli olarak kendiniz için uygun gördüğünüz bir güzelliği anlatabilirsiniz. Bu güzellik kendi düşünce dünyanız içinde ve görüşünüzde olsun. Bütün bunlar farkına varmadan hem bizim hem de Türkiye'nin menfaatine olacaktır. İç dünyanızın güzelliği dışa da vuracağından yapmak istediğiniz faaliyet daha başarılı olacaktır. Internette dikkat edilmesi gereken nokta yapacağınız tüm faaliyetleri kısa süreli, uzun aralıklı ve devamlı yapmanızdır. Yani ele alacağınız bir konuyu her gün ve sürekli olarak yollamayın. Kısa birşey yazın, bir ay sonra yeniden yazın ve sonra 1, 2 ay aralıkları ile tekrar tekrar gündeme getirin. Her zaman ciddi konuları yazmayın arada şakalar yapın. Gülün, eğlenin ve bu sayede yeni dostlar edinin. Türkiye’nin

18

sedat.cakir@haber.nl yazacak o kadar çok güzel tarafı var ki uzun yıllar canınız sıkılmaz. Hollandalıların sorgulanması gereken tarafları da var. Bunları da devamlı olarak sorgulayın. Suçlamadan ama uzun vadeli çözüm arayışları içinde bunu yapın. Internet ortamı içinde ve devamlı olarak, ta ki taraflar için olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edin. Hollanda'nın Sürinam’da yapmış olduğu sömürgecilik, bunun Sürinam’a zararları ve bu zararların ne zaman tazmin edileceği. Kölelikten dolayı Afrika ülkelerine, Gana vs. ödenmesi gereken tazminatlar. Endonezya'daki katliamlar. Alphen aan de Rijn’da katliam yapan Tristan van der V'nin aşırı ırkçı konumunun neden araştırılmadığı. Türkiye ile Hollanda arasındaki anlaşmalarda Türkiye anlaşmalara devamlı sağdık kalırken Hollanda'nın neden anlaşmalara sağdık kalmadığı gibi konular devamlı gündemde tutulabilecek konular. Kendinize bu gibi çözüm bekleyen konuları seçin ve düzenli olarak yazın. Gündemde tutun. Sizin gayretlerinizin bir gün olumlu sonuçlar aldığını göreceksiniz. Başarı düzenli ve istikrarlı devam edenlerindir.

Sedat Çakır, göçebe aile yapısından kaynaklanan genetik yapıyla Sultanlar Yolu’nu hazırladı ve yürüdü, yine aynı genetik yapının değiştirici etkisiyle değişim danışmanlığı yapıyor.


19

OCAK / JANUARI 2013

HABER

Osmanlı Gecesi Konseri'ne muhteşem katılım oldu

29 Aralık Cumartesi akşamı Amsterdam Meervaart kültür Merkezinde 800 kişinin katılımıyla Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönümü dolayısıyla sene boyunca Türkiye ve Hollanda’da gerçekleştirilen 33 ayrı etkinliğin sonuncusu yapıldı. Etkinlik Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD Hollanda) ve Anatolia Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa düzenlendi. Amsterdam Meer en Vaart'ta düzenlenen programa, Hollanda İşçi Partisi (PvdA) milletvekilleri Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk, Rotterdam Başkonsolosluğu konsolos muavini Aslin Savran, Lahey Büyükeliçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Enis Tataroğlu, Amsterdam Nieuw West İlçe Belediye Başkanı Ahmed Baddoud, Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Feyenord Belediye Başkanı Seyit Yeyden, Belediye Başkan Yardımcıları Alattin Erdal, Turan Yazır, DSDF Başkanı Zeki Baran, HOGIAF Genç İşadamları ikinci başkanı Vecih Er, Türk İslam Kültür Dernekleri eski başkanı Mehmet Emin Ateş, Türk Federasyon genel başkanı Murat Gedik, TOVER iş adamları başkanı Durmuş Uğur, Hollanda Türk Müzesi başkanı Salih Dadak, Hollanda Sivaslılar Platformu başkanı Ibrahim Çitil, Hollanda Malatyalılar Platformu ikinci başkanı Ahmet Yalçın Yıldırım ve bir çok sivil toplum kuruluşları, iş ve siyaset dünyası, öğrenci dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Osmanlı Gecesi programı iki bölümden oluştu. Birinci bölüm saat 18.00 – 20.00 arası, kurulan Osmanlı panayırında Türkiye başta olmak üzere Nogay, Irak Türkmenleri, Uygur, Batı Trakya, Mısır, Boşnak, Kırım, Afgan Türmen diyaspora kuruluşlarının açtıkları standlarda bu ülkelerin küktürleri, el sanatları ve yemekleri tanıtıldı. Ebru, Hat sanatı çalıştayları yapılırken, Simit Sarayı da tanıtım yaptı. Program katılımcılarına Meram Restourantları tarafından ikramda bulunuldu, Çiğ Köfte ve Nar şerberi dağıtıldı. 400. Yıl

anısına duayen gazeteci İlhan Karacay tarafından hazırlanan kitap katılımcılara takdim edildi. Programın ikinci bölümünde UETD Hollanda tarafından 2012 yılında Hollanda’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen 33 ayrı etkinlik hakkına hazırlanan 11 dakikalık bir belgesel gösterildi. Devamla Anatolia Öğrenci Derneğini tanıan kısa bir film gösterisinden sonra Türkiye’den programa katılan Konya Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı ve Amsterdam Nieuw West Belediye Baskanı Ahmed Baddoud günün anlamına dair bir selamlara konuşması yaptılar. Meram Belediye Başkanı beraberinde getirdiği Konya Inceminare maketini UETD Hollanda başkanı Veyis Güngör’e hediye ederek, hizmetlerinin aratarak devam etmesini diledi. Katılımcıların üçte dördünün gençlerin oluştuduğu ve Anatoli Öğrenci Derneği'nin de desteğiyle hazırlanana "Osmanlı Konseri"nde sahne alan Bekir Reha Sağbaş yönetimindeki Lalezar Topluluğu'nun seslendirdiği Türk Musikisi konseri icra edildi. Program Avrupalı Türklerin seyrettikleri televizyon kanalı Kanal AVRUPA’dan canlı yayınlanarak daha geniş kitlelerin konserden faydalanması sağlandı. Programa başta Hollandaki Türkler olmak üzere, Hollandalılar ve Hollana’da yaşayan Türk ve Akraba toplulukları; Nogay, Irak Türkmenleri, Uygur, Batı Trakya, Mısır, Boşnak, Kırım, Afgan Türmen toplulukları da katıldılar. Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ise 400. yıl etkinliklerinin Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yaptığını söyledi. Çalışmaların meyvelerinin alınmaya başladığını anlatan Kalaycı, Meram Belediyesi olarak Hollanda'daki bir belediyeyle kardeş belediye olmak istediklerini söyledi. Amsterdam Nieuwwest Belediye başkanı Ahmed Badoud yapmış olduğu konuşmada 2012 yılının Hollandadaki Türkler açısından dopdolu geçtiğini, yeni ilişkilerin kurulduğunu bu ilişkilerin gelecek yıllarda meyva vereceğini söyledi. Türklerin yanı sıra Hollandalıların da ilgi gösterdiği programda aralarında Türkmenler, Uygurlar, Özbekler ve Tatarlar'ın yer aldığı farklı Türk grupları, açılan stantlarda kültürel değerlerini tanıtırken, yardım

kampanyasında toplanan yaklaşık 10 bin avronun da Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletindeki Rohingya Müslümanlarına gönderileceği bildirildi. Programla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmede bulunan Veyis Güngör, şimdiye kadar düzenledikleri etkinliklerin iki ülke ilişkilerine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. 2012 boyunca toplam 33 farklı etkinliğe imza attıklarını kaydeden Güngör, "Bu etkinlikler sayesinde iki ülke ilişkilerinin bilmediğimiz yönlerini tanıdık. Bu sayede dostluğumuz arttığı gibi ileriye dönük ilişkimiz de sağlamlaşmış oldu" diye konuştu. 2014'te Hollanda'ya Türk işçi göçünün 50. yılının kutlanacağını da hatırlatan Güngör, bu için de farklı programlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Programda sahne alan Reha Sağbaş yönetimindeki Lalezar Topluluğu'nun seslendirdiği Türk Musikisinin klasik eserleri büyük beğeni topladı.

Programa başta Hollandaki Türkler olmak üzere, Hollandalılar ve Hollana’da yaşayan Türk ve Akraba toplulukları; Nogay, Irak Türkmenleri, Uygur, Batı Trakya, Mısır, Boşnak, Kırım, Afgan Türmen toplulukları da katıldılar.


HABER

20

OCAK / JANUARI 2013

İşsizlik oranı yükseldi

Psıkyatrı sayısında artış

Psikiyatri hastaları hakkında yapılan son araştırmada hasta sayısında yılda ortalama 200 bin kişilik bir artış olduğu bildirildi. Anksiyete bozukluğunun rahatsızlıklarda başı çektiğini belirten araştırmacılar, gençlerin, eğitim düzeyi düşük olanların ve dar gelirlilerin risk grubunda yer aldıklarını kaydettiler. Depresyon, çeşitli fobiler, alkolizm ve panik bozukluğa da sık rastlandığı ifade edildi.

Hollanda İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada Hollanda’da işsizlik oranının geçen yılın son ayında yüzde 7,2’ye yükseldi. İşsiz sayısının Aralık 2012’de 571 bin olarak belirlediğini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 19 bin kişilik artış gösterdi. 2012 yılında işsiz sayısının ayda ortalama 10 bin kişi ile arttığı belirtildi.

2013 hak kayıplarına karşı Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı'ndan meclis ziyareti mücadele yılı olacak! 'Birinci Rutte Hükümeti'nin aldığı kararlar bir bir geri çevrilmeye başlandı.2013yılıisehakkayıplarına karşı mücadele yılı olacak gibi gözüküyor.' IOT Tarafından yapılan basın açıklamasında bu tez savunuldu. Açıklamada 'Yabancı karşıtı PVV’nin dışardan destek verdiği Birinci Rutte Hükümetinin göçmenlerin haklarını kısıtlayan kararlarına karşı mücadele sonuç veriyor ve kısıtlamalar bir bir uygulamadan kalkıyor. Haarlem Mahkemesi, Türkiye’de yaşayan emeklilerinmaaşlarındaki,satınalma gücündeki kaybı telafi ödeneğinin (MKOB) kesilmesini haksız buldu. Sosyal Sigortalar Bankası ise (SVB) karara itiraz etti, bu nedenle konuyla ilgili kesin karar henüz alınmadı. Hollanda’da yaşayan ve ek ödenek (AIO) alan yaşlıların maaşlarında yapılan kesinti (MKOB) durduruluyor ve yeni hükümet protokolüne göre, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yeniden ödenmeye başlayacak. Ödemenin gelecek yıla bırakılmadan bir an önce

Müşavir Mehmet Sevim tarafından yapılan açıklamada Hollanda’dan Türkiye’ye transfer edilen geride kalanlar ödeneği’nin (dul ve yetim ödeneği / Anw) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren % 40 oranında azaltıldığı belirtildi. ‘Kesinti kararı Türkiye’de ikamet eden 822 dul (kadın veya erkek) vatandaşımızı etkileyecektir'

başlaması talebiyle, İnsan Hakları Kurulu’na başvurduk ve bunun yanı sıra konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Verdiğimiz mücadeleler sonucu daha önceki hükümetlerin bazı haksız uygulamaları da sona ermişti. IOT olarak ilk günden beri ayrımcı ve haksız bir uygulama olarak gördüğümüz Uyum Yasası artık Türkler için geçerli değil. Benzer bir durum yüksek oturum harçları için de geçerli. Diğer önemli bir hukuk başarısı ise ek ödeneklerin durdurulması davasındaydı. Türkiye’ye gönderilen ek ödeneklerin durdurulmasına itiraz edenler, hak kayıplarını toplu olarak faiziyle birlikte geri aldılar. Bunun yanı sıra hak sahipleri, uğradıkları zarar nedeniyle 1000’er Euro tazminat aldılar' denildi. 22 Ocak tarihinden önce itiraz edin! Önceki hükümet tarafından kararlaştırılan ve geçen yıl 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren, ödenekdenildi. Yapılan kesinti kararının hiç bir hukuki dayanağı olmadığını belirten müşavir Mehmet Sevim: ‘Bu konuda müşavirliğimizce daha önce de birçok kez açıklama yapılmıştır. Bir kez daha tekrar etmekte yarar bulunmaktadır. Konu hakkında vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri, hukukçular ve

lerde yaşanılan ülke prensibi uygulamasına itiraz süresi yakında sona erecek. Bu uygulama sonucu, Türkiye’ye gönderilen primsiz nitelikteki nakdi yardımlar yüzde 40 oranında azalıyor. Bu uygulama kapsamında, çocuk parası alan 2045, dul ve yetim aylığı alan 822, kısmi iş göremezlik ek ödeneği alan onlarca kişiyle, 1700 dolayında ek ödenek alanların aylıklarında ciddi azalma olacak. Çeşitli uluslararası anlaşmalara aykırı olan bu kesintilere ne kadar çok kişi itiraz ederse, mücadelemiz o kadar etkili olacaktır. Çünkü itiraz edenlerin sayısının yüksek olması durumunda SVB kendisi örnek bir dava açarak, konuyu karara bağlamak isteyecektir. Bu durumda kişilerin avukat ve temyize başvurmalarına gerek kalmayabilir. Burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var, ödeneklerindeki kesintiye itiraz etmeyenler, hak kayıplarını geri alamıyorlar. Bu nedenle herkesin 22 Ocak tarihinden önce itiraz etmesi gerekiyor.

Lahey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ile Rotterdam ve Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerinden bilgi alabilirler’. ‘Hak talep edebilmek için karara en geç Ocak 2013 ayı içerisinde itiraz edilmelidir. İtiraz dilekçesi örneği Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (IOT) web sayfasında (www.iot.nl) yer almaktadır.

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonuna bağlı Hilal-Başak Amsterdam Kadınlar teşkilatı üç yıl önce başlattığı “Toplumsal katılım ve vatandaşlık bilinci” adlı projesini, geçtiğimiz ay sonunda Hollanda parlamentosunu ziyaret ederek ve değişik parti temsilcileri ile görüşerek sonlandırdı. Ev kadınlarının topluma katılımını sağlamak ve daha aktif bir şekilde toplumda yer edinmelerini sağlamak amacı ile proje, 2011 yılının şubat ayında başlatıldı. Geçti-

ğimiz ayın sonunda ise kiralanan bir otobüsle Hollanda parlamentosu ziyaret edildi, bazı siyasi parti temsilcileri ile görüşüldü. Parlamentodaki bir toplantı salonunda hanımları kabul ederek ev sahipliği yapan PVDA milletvekili Selçuk Öztürk kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Kendisine özellikle eğitimle ilgili sorulan soruları cevaplayan Öztürk, hanımların bu insiyatifinden memnun kaldığını belirtti ve kadınlardan, evde oturup Türk kanallarını

izlemek yerine toplumun her kesiminde yer almalarını istedi.

AB dışı ülkelere çocuk parası yasaklandı İOT tarafından yapılan basın açıklamasında senato'da görüşülen ve kabul edilmeyen 'AB dışı ülkelere gönderilen çocuk parası' teklifine değinildi. İOT Başkanı Aydın Akkaya imzalı açıklamada Aydın Akkaya aşağıdaki açıklamayı yaptı. 'AB dışı ülkelere gönderilen çocuk parası ödemelerinin durdurulmasını içeren yasa önerisi Senato’da görüşüldü. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Lodewijk Asscher, senatörlerin, uygulamanın özellikle Türkiye ile imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları ile

Mathenesserplein 99A, 3023 LA Rotterdam Tel 1: +31 10 476 42 32 Tel 2: +31 10 425 30 70 Mail : info@marmaratravel.nl

AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Hükümlerine aykırı olup olmadığı yönündeki soruları karşısında zor anlar yaşadı. Yapılan görüşmede, özellikle Senato’daki Groenlinks, PvdA ve CDA’lı üyeler yasa önerisi hakkında kuşkularını dile getirdiler. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Yasa Önerisi ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu da (IOT) geçen hafta Senato’nun Sosyal Güvenlik ve İstihdam Komisyonu Üyelerine gönderdiği mektupta, AB dışı ülkelere

çocuk parasının durdurulmasını öngören yasa önerisinin, uluslararası anlaşmalara aykırı olması nedeniyle kabul edilmemesini istemişti. Bu uygulama aynı zamanda AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşmasının, ayrımcılığı önleyen 9. maddesine de aykırıdır. Yasa Önerisinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’de yaşayan 40 Hollanda’lı çocuk ile 2000 Türk için yapılan çocuk parası ödemesi durdurulacaktı' belirtildi.

HOLLANDA, HOLLANDA, BELÇİKA BELÇİKA ve ve ALMANYA'DAN ALMANYA'DAN İSTANBUL İZMİR KONYA ADANA NADOR

ELAZIĞ KAYSERİ ANKARA BODRUM ANTALYA

SAMSUN TRABZON DALAMAN DİYARBAKIR TANGIER

Türkiye ve Dünyanın Diğer Bütün Şehirlerine Uçak Biletimiz Bulunmaktadır

+31 +31 10 476 42 32

www.marmaratravel.nl

Daha Fazla Ödemeyin..! Niet Veel Betalen..!

3 ayrı salonumuz mevcuttur!

Her türlü düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri ve özel günleriniz için

Amersfoortseweg 138 3864 NH Nijkerkerveen M: 0619 94 39 79 T: 033 257 12 48 E: info@delaaknijkerkerveen.nl W: www.delaaknijkerkerveen.nl


21

HABER

OCAK / JANUARI 2013

2013'de yeni bir muhasebeci ile mi çalışmayı düşünüyorsunuz? Öyleyse, şimdi muhasebecinizi değiştirmenin tam zamanı!

SİZE YENİ KAPILAR AÇIYORUZ Girişimci olarak, sorularınıza en doğru cevapları alacağınız bir yere gelmeyi istiyorsunuz. Bunun bilincinde olarak, ADA ACCOUNTANCY, "tek duraklık işyeri" prensibiyle, siz girişimcilere hizmet sunmaktadır. ADA ACCOUNTANCY, size en yakın ve en fonksiyonel danışmanlık noktanızdır. Birlikte, en kısa sürede çözümler üretebiliriz. ADA ACCOUNTANCY siz girişimcilere, sabit fiyat garantisi ile standart hizmet paketleri sunmaktadır.

Aşağıdaki konularla ilgili olarak, işe başlamadan önce, veya, faaliyetiniz süresince, en uygun çözümlere bizimle ulaşabilirsiniz. Mali Müşavirlik Vergilendirme ve vergi mevzuatı Personel muhasebesi Online (uzaktan) muhasebe işlemleri Danışmanlık Daha fazla bilgi almak için www.ada-accountancy.nl adresinden websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Nieuwe vestiging ADA Groep Kantoor Nijmegen Adres: Kerkenbos 1234 - 6546 BE - Nijmegen ADA AMSTERDAM t.t. Vasumweg 18 1033 SC AMSTERDAM T: +31 (0) 20-6946600 F: +31 (0) 20-6941800

ADA DEN-HAAG Hoefkade 875 2525 HC DEN-HAAG T: +31 (0) 70-4274357 F: +31 (0) 70-3638097

ADA ARNHEM Broekstraat 32 6826 PZ ARNHEM T: +31 (0) 26-3895377 F: +31 (0) 26-4437152


HABER

22

OCAK / JANUARI 2013

2012’de kirada olmak revaçtaydı

Locatie Putsebocht Locatie Schere

Locatie Putsebocht Locatie Schere

OPEN AVOND

woensdag 23 januari 2013

19:00 t/m 22:00

donderdag 21 februari 2013 19:00 t/m 22:00

OPEN DAG

zondag 10 maart 2013

11:00 t/m 16:00

zondag 17 maart 2013 11:00 t/m 16:00

Hoofdlocatie Schere

Locatie Putsebocht

Schere 47, 3085 DT Rotterdam Telefoon 010 481 69 35 | Fax 010 481 12 24

Putsebocht 21, 3073 HD Rotterdam Telefoon 010 423 22 77 | Fax 010 432 80 65

www.ibnghaldoun.nl | info@ibnghaldoun.nl

2012 yılında Hollanda’da ev kiralama oranı bir önceki yıla göre yüzde 48 artış gösterdi. Pararius sitesinin açıkladığı verilere göre toplamda serbest sektörden kiralanan ev sayısı da 72 bin 731 olarak belirlendi. Ortalama kira ücretlerine bakıldığında son 3 senedir olduğu gibi metre kare başına 12,25 Euro’lük bir ücret göze çarpıyor. Pararius Genel Müdürü Jasper de Groot ,bu sektörden ev kiralama oranının artmasının en önemli nedeni olarak satın alma noktasında yaşanan endişelere işaret ederek, “Bir yandan ev talebi olanlarda satın alma korkusu mevcut, diğer yandan da evlerini geçici süreliğine kiralamak isteyenlerde bir artış olunca bu sonuç kaçınılmazdı.” dedi. Geçici süre evlerini kiralayanların ise genelde yeni ev alıp da eskisini bir türlü elinden çıkaramayan vatandaşlardan oluştuğu belirtildi. Artışın bir başka nedeni olarak da emlakçıların alım-satım işlerinin yanısıra kiralama işine de el atmaları gösteriliyor. De Groot bu durumu, “ Emlakçılar kiralama sektörünü şimdiki işlerine bir alternatif olarak görüyor, çünkü kiralamadan onlara hala ekmek çıkıyor.” şeklinde özetledi. Bu arada yılın son çeyreği ile ilgili açıklanan verilerde ,Amsterdam’da kira fiyatlarında artış gözlemlenirken diğer büyük şehirlerden Rotterdam, Den Haag ve Utrecht’te düşüş yaşanması da dikkat çekiyor.

'İş ve kaza mağdurlarının yanındayız' Randstad Letselschade & advies sahibi Ethem Emre 2013 yılında da iş ve kaza mağdurların yanında olacaklarını belirtti. Yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: Artık Amsterdam ve Kuze Hollanda’da da kazazedelere daha iyi hizmet verebilmek için Amsterdam’da yeni büromuzla hizmetteyiz. Trafik ve iş kazaları ile hukuk destekli danışmanlık yapıp mağdurlara yardımda bulunmaktayız. Başlıca, kazadan sonra oluşan fiziki ve psikolojik so-

Wij bieden u graag onze mogelijkheden van vijf verschillende zalen in groepsgroottes varieerend van 10 tot 1200 personen. De zalen zijn uiterst sfeervol met marmer en stijlvol design. Alle ruimtes kunnen aangepast worden aan ieder evenement, wens, voorkeur en budget. Vanzelfsprekend zijn alle zalen voorzien van alle mogelijke technische voorzieningen, indien gewenst met het benodigde audiovisueel materiaal. Kortom, de ideale locatie voor uw evenement. Adres: Telefoon: Fax:

Rhoneweg 12 1043 AH Amsterdam 020 - 4808050 020 - 4808051

www.rhone-events.nl info@rhone-events.nl

runlar için tazminat davalarını takip ederek, sizlerle beraber neticelendirmekteyiz veya çözüm getirmekteyiz. Bu hizmetler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın uğradığı kaza sonucu, bir kere daha mağdur olmamaları için, sorumlu olan kişi ve kurumları, hukuk çerçevesi içinde sorumlu tutarak süreç boyunca, uygun olan mali yardım talebinde bulunmakta ve dosyanın bir an evvel neticelenmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmekteyiz’.

Schiphol rekor kırdı

Uluslararası Amsterdam Schiphol havalimanı’nın geçtiğimiz sene rekor sayıda yolcuya ev sahipliği yaptığı açıklandı. Schiphol CEO’su Jos Nijhuis salı günü sunduğu rakamlarda bu rekoru açıklarken, yük taşımacılığında ise bir gerilemenin olduğunu belirtti. 2012 yılında Amsterdam Schiphol’u kullanan yolcu sayısı bir önceki seneye göre yüzde 2,6 artarak 51 milyon yolcuya çıktı. Yük taşımacılığında ise yüzde 3’lük bir azalmayla 1,5 milyon ton’a gerilendi. Toplam uçuş sayısı da yüzde 0,8’lik hafif bir yükselmeyle 423.000 olarak açıklandı. Açıklanan rakamlar Schiphol’un 2012 senesinin son 11 gününde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıdığı anlamına geliyor. 20 Aralık’ta 50 milyonuncu yolcu sınırı geçilmiş ve bu durum haberlere de konu olmuştu. Senede 50 milyon yolcuyu geçmiş olması , Schiphol tarihinde rastlanmayan bir durumdu. Daha önce 1980 senesinde 10 milyon, 2002 senesinde de 40 milyon sınırı asılmıştı. Bu sene için de Schiphol yetkilileri yolcu sayısında hafif bir artış olabileceğini belirtiyorlar.


23

HABER

OCAK / JANUARI 2013

Soğuk günlerde arabaşı ile ısındılar

‘Aile İçi Kaliteli İletişim’ konulu sempozyum düzenlendi

COLOFON

HABER Laan op Zuid 474 3071 AB Rotterdam Nederland Hoofdredacteur (Genel Yayın Yönetmeni) İbrahim Karaman / ibrahim@haber.nl Redactie: (Yayın Kurulu) Çiğdem Yüksel Mehmet Güzelyurt Zeynep R. Taylan Art Direction & Fotografie: M. Fatih Karaman / fatih@haber.nl

Schiedam Merkez Cami salonunda Biz Bize Karaman gurubunun katkı ve desteği ile vatandaşlarımız biraraya gelerek düzenlenen Arabaşı Gecesi'ne ilgi yoğun oldu. Merkez Camii salonunda düzenlenen arabaşı gecesine siyasetçilerden Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden, Feijenoord Belediye yardımcısı Turan Yazır, Feijenoord meclis üyesi Ahmet Karacan, Rotterdam Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Muzaffer Çetin, Kralingen-Crooswijk belediye meclis üyesi Oktay Ünlü, Liberal

Parti (VVD) eski milletvekili Fadime Örgü, İHH Hollanda temsilcileri, Hollanda’daki Karaman iline bağlı köy dernek temsilcileri, işadamları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden, kendi zamanında arabaşı hakkında hatıralarını dile getirdikten sonra “Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza yardım etmek üzere faaliyetler yapan Biz Bize Karaman Çalışma Gurubu’nu yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Mini-BLOG

willem.lageweg@haber.nl

Graag wens ik iedereen een energiek en duurzaam 2013 toe. Meer dan ooit wordt in deze tijd verwacht dat mensen zelf initiatief nemen. Initiatief om de eigen situatie te verbeteren en initiatief om bij te dragen aan een betere wereld. Daarvoor is veel persoonlijke energie nodig. Energie krijg je door gezond te leven en door ambities en idealen centraal te stellen. Mijn ambitie is dat Nederland internationaal een inspirerend voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid. Om dat doel te bereiken zijn veel energieke mensen en bedrijven nodig die met elkaar veel duurzame stappen zetten. Ik hoop dat ook u hieraan meewerkt. Want het milieu en het klimaat zijn serieus in gevaar. En dat heeft grote gevolgen voor alle mensen op de wereld. Daarom mag van iedereen een bijdrage worden gevraagd. Juist nu.

Energiek en duurzaam 2013

N

afize Şener öncülüğünde CC Compass tarafından düzenlenen, ‘Aile İçi Kaliteli İletişim’ konulu sempozyumda, Pedagog Dr. Taha Tahsin Aslan katılımcılara, oluşturduğu teori çerçevesinde, aile içerisinde 6 temel gereksinim olduğu tezini aktardı. Bunları şu şekilde sıraladı: "Değerli olma duygusu, güven ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu, sorumluluk duygusu, zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme, mutluluk ve kendisini gerçekleştirme ortamı, sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamı". Bunların yanı sıra izleyicilere çok önemli olduğunu düşündüğü bir bağlantı kurarak "Aile içinde bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde, birey dışarıdaki sosyal hayatında bu konularda problemlerle karşılaşacaktır. Onun için gelin önce aile içinde daha fazla kendimizi geliştirmek için yatırım yapalım" dedi. Kristal Tatlı , Origin Thuiszorg ve Zorg aan Zorg Winkel tarafından sponsor edilen akşama, çoğunlugu kadın 100 civarında izleyici katıldı.

Interviews & Correspondenten: Çiğdem Yüksel, Serap Torremans, Suna Floret,Burhaneddin Carlak, Özlem Hasip, Merve Karaman, Ayşe Özkaya. Columnisten: Erdinç Saçan, Ahmet Suat Arı, Sedat Çakır, Veyis Güngör, Nafize Şener, Güneş Çobanoğlu, Ayhan Tonca, Kemal Şahin. Bloggers: Esengül Birler, Makbule Orman, Tülay Demir, Melek Usta, Willem Lageweg, Ahmet Taşkan. Cinema: Aysun Keser, Neslihan Keser Repr. Leiden Serap Torremans Repr. Eindhoven Ali Yücel Repr. Arnhem en Nijmegen Kürşat Bal

Webtasarım

Repr. Limburg Muzaffer Bozaslan

Webshops

internet teknoloji

Webhosting internet teknoloji internet teknoloji

Kurumsal kimlik (huisstijl)

internet teknoloji

Reklam/Flyer tasarım

ılır

internet teknoloji

Dynamic flash banner

niz

internet teknoloji

Website scan (bedava)

internet teknoloji

Profesional team Güvenebileceğiniz doğru adres

a

ıy ask

en

ed

m git

tüm

rım

a tas

ri işle

yap

AyyildizWeb Broekstraat 32-215 6828 PZ Arnhem

Directeur MVO Nederland

T : +31(0)26 711 32 32 E : Info@ayyildizweb.nl W : www.ayyildizweb.nl

için ideal Ofis ve işyerleri ideal sak olan evlere ya ı s a m k ta n Ante i ağlantısı yeterl b t e rn te in e c Sade ğil) pa yayınları de u vr (A rı la n yı Türkiye ya

*

IP-TV

Repr. Ankara Dr. Hüseyin Keleş abonnementen: abone@haber.nl e-mail & website:

B

Willem Lageweg

1+1=2 Bu kadar basit +

Advertenties / (Office: 010-2 900 900) Nur Öztürk / nur@haber.nl 0641-22 68 79

=

info@haber.nl www.haber.nl

Internet sizden, 33 Türkiye kanalı bizden

Kampanya fiyatı şimdi sadece

Internetiniz varsa, hiçbir abonelik ücreti ödemeden, Türkiye'deki 33 TV kanalına rahatlıkla bak!

€ 249,euro

Daha fazla bilgi için: www.ipturk.nl ya da hemen arayın: 010-4376022

*Fiyatlara TV dahil değildir, sadece cihaz ve yayın hakkı dahildir.


HABER JANUARI

2013

Jaar:4 Nr: 31

ISSN:1879-9981

DOnmez:

ALLES OV

N T LEVE E H ER

ONLAR DA SIZIN GIBI

HABER OKUYOR

Gazete dediğin çokyönlü ve çokseslidir. Hayatınıza dokunur, düşüncelerinize yön verir. Bilgi verir, ayrıntı verir, ilham verir. Her sayısıyla, her sayfasıyla keyiflendirir. HABER Gazetesi 4 yıldır siz değerli okurlarımıza bunları vermeye çalışıyor.

Nebahat Albayrak

Ali İhsan Ünal

Muzaffer Çetin

Fadime Kılıç

Turgut Torunoğulları

Hamit Karakuş

Kadir Topbaş

Muhlis Ayboğan

Togan Oral

Mehmet Sevim

Osman Çelik

İbrahim Özgül

Serdar Kalaycı

Rahmi Gemril

Nilay Külci

Levent Akçay

Yüksel Evsen

Erdoğan Yüce - Hasan Tanyeri

Kamil Saygı

Murat Ersoy

Samet Ercoşkun

Ahmet Taşkan

Seyit Yeyden

Fikri Demirtaş

Hülya Çelik

Mehmet Kabakyer

Atilay Uslu

Mikail Güneş

Durmuş Doğan

Egemen Bağış

Yıldıray Karaer

Alexander Pechtold

İsmail Taşpınar

İsmail Üngüç

Arif Yakışır

HABER Gazetesi Hollanda Haberleri  

HABER Gazetesi Hollanda Nr. 31 Ocak 2013- January 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you