Page 1


Constanta , Buzea

Carticica de

cinci ani Ediţia a doua, revizuită Prefaţă de Irina Petraş Ilustraţii de Maria Brudaşcă


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BUZEA, CONSTANŢA Cărticică de cinci ani / Constanţa Buzea ; pref. de Irina Petraş ; il. de Maria Brudaşcă. Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2011 ISBN 978-606-8244-13-6 I. Petraş, Irina (pref.) II. Brudaşcă, Maria (il.) 82-93-34=135.1

Editor | Diana Breaz Lectura | Diana Breaz Coperta | Carolina Banc Concepţie grafică și ilustraţii (interior și copertă) | Maria Brudaşcă Prepress | Rafael Oros Tipar copertă | Cristal Print, Cluj-Napoca Tipar interior | Cognitrom, Cluj-Napoca Pentru comenzi: Telefon | 0264 581499 comenzi@ascred.ro ed.ascr@gmail.com www.ascred.ro

Copyright © 2011 Editura ASCR Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parţială a textului şi stocarea sa într-o bază de date, fără acordul prealabil în scris al editurii, sunt interzise şi se pedepsesc conform legii.


Sunt încântată şi mulţumită că nu numai generaţia copiilor mei, ci şi generaţiile mai noi se vor amuza şi vor învăţa din textele pe care le dedicasem cândva copiilor mei. Nu încetez să mă uimesc că această bucurie a fost/este posibilă în timp şi se face gustată şi folositoare tocmai într-un moment când, din cauze varii, criza ar fi putut întârzia colaborarea dintre generaţia mea şi generaţiile care nu contenesc să vină, cu setea lor de haz şi de uimire. Cum să se facă asta decât citind cărţi fără de care inima ni s-ar răci şi mintea n-ar putea supravieţui, ca o minune, fără inimă - minune egală a minţii. Nu putem fi înfrânţi, uitaţi, ignoraţi, dispreţuiţi, dacă, vreodată, în trecut, am adus pe lume texte pentru iubiţii noştri care îşi amintesc de noi citindu-ne. Constanța Buzea 15 noiembrie 2010


ALFABETUL — Ce mai lume de pitici! — Taci din gură, să n-o strici! — Mângâie-i cu umbra! Poţi? — Dacă sufli, zboară toţi! — Dacă-ţi vine să strănuţi? — Cred că-n altă lume-i muţi! Hai şi tu în lumea lor, Pici-Pitic, să facem haz! Caţără-mi-te pe nas, Plimbă-te printre pistrui Ca pe nişte cărărui! Umbra ta va fi, în schimb, Foarte mare, măi băiete, Clătinându-se un timp Pe tavan şi pe perete. — Ce mai lume de cuvinte! — Stăm sau mergem înainte?

20


IA-ŢI UMBRA ŞI PLEACĂ — Hai, copăcel, Ia-ţi umbra şi pleacă, Ia-ţi frunzele toate Şi cuibul cu pui, Ia-ţi umbra şi leagănul mic De pe cracă Şi du-te departe, Şi du-te hai-hui!

Hai, du-te şi tu, Umbreluţă de soare. Pe mare există O insulă mare, Acolo te-aşteaptă Un copil care are Nevoie de tine, Umbrelă de soare!

22


Hai, norule alb, Ia-ţi puiul de ploaie Şi du-te şi udă O floare bălaie! Hai, du-te şi tu, Chioşc frumos cu sirop, Porneşte la drum Pe rotiţe, agale, Ai grijă să nu treci Şoseaua pe stop, Ia-ţi umbra Şi umbra paharelor tale! Şi stânca dispare,

25


Şi-un flutur acuş, Hai, du-te şi tu, Minunat pescăruş! Nisipul şi el se topeşte În mare, Şi marea albastră dispare, Dispare... Iar eu mă preschimb În ciulin-mărăcin, Uscat voi vedea Pe Zgăibiţă la soare, Şi umbra lui vrea Să se plimbe puţin? Şi umbra lui, iat-o, Dispare.

26


E bine să ştie Oricine visează Pe lume să fie Doar soare, doar rază, Că umbra e bună, Răcoarea mângâie, Ne stă la picioare, Ne stă la călcâie, Că umbra se-aşază, E bine să ştii, În calea luminii Fierbinţi şi pustii, Nu poate să meargă Decât dacă noi În lumea cea largă O ducem cu noi.

27


CEASURI — Ceas cu pasăre, năuc, Ceas cu cuc, Ore şi minute-nvârţi, Ruginit de bătrâneţe, Tic-tac-scârţ! Tic-tac-scârţ! Lângă tine, pe perete, Stă pendula Gong. E mai tânără, băiete, Tic-tac-clonc! Tinc-tang-clonc! Merge strună şi distinct Ceasul meu de mână. E din aur şi argint, Şi cu grijă se fereşte În urmă să rămână. Tic-tac-tinct! Tic-tac-tinct!

32


Lampa de pe noptieră Plânge-n zori, săraca. Lângă ea, ceasul de masă Pune-ntruna placa, Şi mai dormi, tu, lampă stinsă, Tica-taca-taca! Tica-taca-taca! Ce mai vorbă, jucărie Cu folos e ceasul! Ceasul, grasul cu scufie, Toţi i-ascultă glasul. Dar vin zile când, săracul, Nu mai vrea să umble, Limba-i cade,-i sare arcul... Ce-o să se întâmple?

34


— Ce-o să se întâmple?-ntreabă Ceasul cu scufie. — Repede chemaţi Salvarea! — Repede să vie! Şi-a fost Grasul dus pe targă La ceasornicar. Desfăcându-ni-l pe masă, Spune că-i bolnav. Mâine însă, cum bolnavul Nu-i bolnav prea grav, Va fi teafăr ceasul, Grasul, Şi va bate bine pasul, Harnic, vesel şi distinct, Tic-tac-clonc, Tic-tac-tinct.

35


NOAPTEA DINTR-UN BUZUNAR Plâng de mila ta, Negrilă, Că ai fost un greier prost! E greşeala nimănui Că te-a-nchis în floarea lui Albul nufăr Ca-ntr-un cufăr! Stând pe umărul meu stâng, Înger negru fără cer, Ai căzut ca un nătâng Într-un buzunar adânc! Că râvneai, n-aveam habar, Noaptea dintr-un buzunar! Eu te cred, poate şi eşti Unul din vrăjiţii prinţi Dintr-o carte de poveşti Rătăcită de părinţi.

38


Iarna, ca-ntr-un alb prăpăd, Nu te-aud şi nu te văd. Viscole şi moine trec Către zodia Berbec Care-ntinde bot de aur Spre păşunile din Taur. O să se întoarcă, ştiu, Şi Negrilă-ntr-un târziu. Poate că la primăvară Va veni, ca dintr-un vis, El, Negrilă, rupt în coate Şi desculţ, flămând precis. Ochii lui asemeni Stelei duble Gemeni. Şed în cer ca-ntr-un copac Oglindindu-se în lac, Unde cred că se ascunde Constelaţia lui Rac. O, Negrilă, greier bun, Toată vremea te-am chemat, Tuturor am să le spun Fără milă că mă laşi. O, Negrilă, greieraş, Tot nu cred că m-ai uitat! Uite mila mea ce-a fost, Că mi-e dor de-un greier prost! Uite mila mea ce-nseamnă, Că mi-e dor de astă-toamnă! 39


40


41


UN NAS DE COPIL Povestea începe la prânz Sau ţine din zori până-n seară: Un nas de copil mi s-a plâns Că duce doi saci cu povară, Şi n-are măgari ca să-i care, Căci ei duc samarul cu sare, Şi n-are nici boi ca să-i ducă, Sunt boii în luncă, la muncă, Şi n-are nici cai ca să-i poarte, Sunt caii-n câmpie, departe, Şi n-are trăsură să-i plimbe, Nici alt nas cu care să-i schimbe. Povestea aceasta prea tristă Sfârşeşte precis în batistă.

42


N-AI LA TINE UN FELINAR? Într-o casă foarte mare, Pe o masă mare, o căsuţă, În căsuţă, o măsuţă, Pe măsuţă, o căscioară, În căscioară, o măscioară, Pe măscioară, o călimară. La măscioară stă şi scrie O figură cu-o statură Cât un ac de gămălie. Pe albul peretelui, În lumina soarelui, Scrie, vezi, şi umbra lui. Are prostul obicei, (Nu se teme că i-l iei!) Când se uită gură-cască, Uită piciul să clipească.

43


Pe albul peretelui, În lumina soarelui, Cască, vezi, şi umbra lui. Însă când se face noapte, Toate umbrele dispar În peretele de var. N-ai la tine o lanternă? N-ai la tine-un... felinar?

45


VÂNĂTOARE DE BALENE Milioane, bilioane În vreo două-trei oceane Printre valuri vin alene Trilioane de balene. O corabie plutea, Căpitanul le vâna. — Vin spre noi balene mari! — La harpoane, marinari! — Vin şi cele mijlocii! — Le lăsăm pe toate vii! — Celor mici le dăm bomboane, C-am rămas fără harpoane!

46


NU TE TRAG DE MÂNECĂ — Ce te-ncrunţi Cu patru frunţi? Vino pe la mine, că Fac gogoşi duminică! Ce te-ncrunţi la mine, că Nu te trag de mânecă!

48


CUPRINS Constanța Buzea și cartea vârstelor fragede ���������������������������������������� Covrigi cu mac ���������������������������������������������������������������������������������������� Hoţomanii ����������������������������������������������������������������������������������������������� Cu blăniţele-n cuier �������������������������������������������������������������������������������� Alfabetul �������������������������������������������������������������������������������������������������� Cu cizmuliţe de mălai ���������������������������������������������������������������������������� Ia-ţi umbra şi pleacă ������������������������������������������������������������������������������� Reclame dulci ������������������������������������������������������������������������������������������ Lacrimi de sos ����������������������������������������������������������������������������������������� Ceasuri ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Înţelegi că nu-nţeleg? ����������������������������������������������������������������������������� Un băiat fără guriţă �������������������������������������������������������������������������������� Noaptea dintr-un buzunar �������������������������������������������������������������������� Un nas de copil ��������������������������������������������������������������������������������������� N-ai la tine un felinar? ��������������������������������������������������������������������������� Vânătoare de balene ������������������������������������������������������������������������������� Nu te trag de mânecă �����������������������������������������������������������������������������

7 11 12 14 20 21 22 28 30 32 36 37 38 42 43 46 48


Cărticică de cinci ani  

Constanţa Buzea - Cărticică de cinci ani

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you