Page 1

Digitaal Clubblad nr.32 10-04-2020

Met in deze editie: ❖ Uitnodiging ALV 2020 ❖ Jaarvergadering 2020 ❖ En plots stond alles stil. Corona hakt er hard in ❖ Bericht van de COVS-voorzitter ❖ Ons voetbal is van iedereen

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Leden Vergadering 2020 afgelast en verplaatst naar het najaar.


Jaargang 2020 – nummer 32

Martin de Jager Schuilenburg 52 2135 GM Hoofddorp tel:. 06-20801660 e-mail: tc@covshaarlem.nl • Beleid en organisatie technische activiteiten; • Contacten verenigingen en scholen; • Veld- en zaalvoetbal; • ICT. Clubblad van de HSV Datum: 01-04-2020 Nummer: 2 (verschijnt zes maal per jaar)

Samenstelling bestuur: Voorzitter Martijn Egner Terschelling 51 1967 EC Heemskerk tel.: 06-83404304 e-mail: voorzitter@covshaarlem.nl • Organisatie; • Communicatie. Secretaris Peter Kierkels Femina Mullerstraat 309 2135 ML Hoofddorp tel.: 023-5636772 / 06-10652935 e-mail: secretaris@covshaarlem.nl • Archief en correspondentie; • Ledenadministratie; • Molestaties. Penningmeester Ben Huurman Lindholm 20 2133 CV Hoofddorp tel.: 06-12045806 e-mail: penningmeester@covshaarlem.nl • Financiën. Leden Fred van der Ploeg Absveen 43 2211 EX Noordwijkerhout tel.: 0252-372998 / 06-40545237 e-mail: tc@covshaarlem.nl • Themabijeenkomsten voor (jeugd) scheidsrechters bij verenigingen en scholen; • Spelregels.

2

Opgericht: 19-10-1923 Kon. goedkeuring: 25-01-1962 Inschrijfnummer KvK: 40594016 Bankrekening nr.: NL86INGB0000431965 Aangesloten bij de COVS

Vacature • Sponsor-/Commerciële zaken; • Evenementen; • Redactie clubblad.

Contactpersoon redactie: Jos, Marion en Thecla Angevaare p/a Leimuiderdijk 254 2154 MP Burgerveen tel.: 06-43012763 e-mail: jos.angevaare@zonnet.nl kleempie@hotmail.com mapangevaare@gmail.com

Ere-voorzitters: G.W.H. de Korte (†), C. Click (†), J.L. Thoolen (†) en P. Wals. Ere-leden: J.W. Koeleman (†), D. Kok (†), W.H.A. van Duuren (†), J.H. Luijken (†), M. Reemeijer en P.J. Kierkels. Leden van verdienste: A.H.A. Bom, A. Been, W. Hoesbergen, N. Weijers, J.B. Kerkman, J.F.W.M. Hulsebosch, N.L. de Lange (†), J. Jongsma (†), G. Wolting (†), B.M.M. Kolenberg (†), J.E.T. Angevaare, J.G. Nijssen en J.J. Booms (†).

Training: donderdag 20.00 uur in Hoofddorp (s.v. Hoofddorp). Info bij: Martin de Jager (06-20801660).

Contributies en donaties per jaar: Senioren > 21 jr.: € 52,-; Junioren (19 t/m 21 jr.): € 39,-; Junioren < 19 jr.: € 26,-; Donateurs: minimaal € 26,-.


Inhoud clubblad 10 april 2020 1

Voorblad

2

Colofon

3

Inhoud clubblad

4

Advertentie Boekuwzending.com

5

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

6

Welkom en oproep

7

Advertenties Bossen glaszettersbedrijf en Café ‘t Hemeltje

8

Jaarvergadering 2020 (1)

9

Jaarvergadering 2020 (2)

10

Advertenties autobedrijf De Looze en Van Santen Transport B.V.

11

Jaarvergadering 2020 (3)

12

Jaarvergadering 2020 (4)

13

Advertenties Mensink Banden & Wielen en Elkro Milieuveilige Reiniging & Reparaties

14

Jaarvergadering 2020 (5)

15

Jaarvergadering 2020 (6)

16

HSV-trainingstenue uitgebreid met regenjack

17

Jaarvergadering 2020 (7)

18

Advertenties Sander Stromeier Klussen en Team Loyalty B.V.

19

Jaarvergadering 2020 (8)

20

Poster HSV

21

Jaarvergadering 2020 (9)

22

Advertentie Clubkledingwinkel.nl

23

Jaarvergadering 2020 (10)

24

Jaarvergadering 2020 (11)

25

Advertenties Autoschadebedrijf Gebroeders Schouten en Roos & La Fleur loodgieters

26

En plots stond alles stil. Corona hakt er hard in

27

Advertenties Ton van ‘t Schip dakdekker/loodgieter en Boelé Bouwonderneming

28

Bericht van de COVS-voorzitter (1)

29

Bericht van de COVS-voorzitter (2)/Ons voetbal is van iedereen (1)

30

Ons voetbal is van iedereen (2)

31

Advertenties Hyundaidealer Dirk Barten en Rijwielspecialiste Hart

32

Verjaardagen/Activiteitenoverzicht

33

Spelregelvragen veldvoetbal

34

HSV zoekt jou

35

Advertenties EminOglu Pizzeria en Goodnight slaapkamers

36

Voordelen voor leden HSV

37

Advertenties Rijwielspecialist Hart en Hyundaidealer Dirk Barten

3


Jaargang 2020 – nummer 32

4


Uitnodiging ALV 2020 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de HAARLEMSE SCHEIDSRECHTERS VERENIGING op xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AGENDA 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Opening door de voorzitter. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2019. Ingekomen stukken en mededelingen. Jaarverslagen 2019: 4.1 Secretaris. 4.2 Activiteitencommissie. 4.3 Technische commissie. 4.4 Communicatiecommissie. 4.5 Kascontrolecommissie. 4.6 Penningmeester. Vaststelling: 5.1 Contributie 2020. 5.2 Begroting 2020. Bestuursbeleid 2020-2025. PAUZE

7.

8. 9. 10.

Verkiezing leden: 7.1 Bestuur. 7.2 Activiteitencommissie. 7.3 Technische commissie. 7.4 Communicatiecommissie. 7.5 Kascontrolecommissie. Onderscheidingen. Rondvraag. Sluiting.

Indien u agendapunten wilt toevoegen, verzoeken wij u dit vóór xxxxxxxxx a.s. schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris: Peter Kierkels, Femina Mullerstraat 309, 2135 ML Hoofddorp. ******************************

5


Jaargang 2020 – nummer 32

Welkom en oproep Beste lezers Welkom bij deze editie van het clubblad van de HSV. Wij hopen, dat de nieuwkomers zich snel thuis voelen bij de HSV en liefst ook de trainingen bezoeken. Veel plezier op de velden!

Trainingen Gezelligheid en toch serieus trainen! Dat kan elke donderdag op een behoorlijk niveau bij S.V. Hoofddorp van 20.00 tot 21.00 uur. Onze speciaal opgeleide COVS-conditietrainers zorgen ervoor, dat je op verantwoorde wijze je uithoudingsvermogen verbetert en op peil houdt. Of je nu jong bent of senior, je conditie is belangrijk. En de derde helft is gezellig en leerzaam!

Extra nieuws Bezoek ook geregeld onze vernieuwde website www.covshaarlem.nl en het flitsende en uiterst actuele Facebook: COVS Haarlem. Je leest er steeds het laatste nieuws, clips en foto’s, vele artikelen, spelregelvragen, scheidsrechters gezocht voor plaatselijke- en regionale toernooien, wedstrijden in de Onder 23 competitie, activiteiten en evenementen. Ook kun je vrienden worden met andere HSV-ers.

Lief en leed Een aantal leden is door blessures of andere vervelende omstandigheden (operaties) uitgeschakeld. Van sommigen is dat bekend, van anderen niet. Ook zijn er leden, die in huiselijke kring extra zorg moeten verlenen. Hierbij wensen wij al deze leden en donateurs sterkte en een spoedig herstel toe. Bestuur HSV

OPROEP De HSV is bijna 95 jaar: de vereniging voor en door scheidsrechters. Dankzij uw bestuur, dat volledig bestaat uit vrijwilligers, wordt veel georganiseerd. Zowel voor als achter de schermen. Wij zoeken versterking voor ons bestuur en diverse commissies. Het maakt niet uit op welk terrein jij thuis bent. Administratie, verkoop, internet/ICT, maar ook bijv. financiën, alle kennis is welkom. Het gaat erom, dat je gemotiveerd bent en niet denkt, dat als je de contributie betaalt, de rest vanzelf gaat. Wij bieden een gezellige sfeer, mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en iets goeds te doen voor je mede-scheidsrechters. Het hoeft niet veel tijd te kosten! Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of woon eens een bestuursvergadering bij.

Heb jij een goed verstand en wil je af en toe iets goeds doen voor de HSV? Bel secretaris Peter Kierkels, tel. 06-10652935. ******************************

6


7


Jaargang 2020 – nummer 32

Jaarvergadering 2020 (1)

Jaarvergadering 2020 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 2. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE HAARLEMSE SCHEIDSRECHTERSVERENIGING D.D. 13 MEI 2019 Aanwezig: Jos Angevaare Ab Dambrink Caspar van Emde Boas Wim Kokkelkoren Mart Reemeijer Arthur Stricker

Ben Benothman Kevin Dinkelberg Ben Huurman Ad Menig Vincent de Roos Sander Stromeier

Lucas Boelé Anton Eelzak Martin de Jager Jan Nijssen Ton van Steijn Robin Wagemans

Wim de Boer Martijn Egner Peter Kierkels Fred van der Ploeg Jan Willem Stoute

1. Opening door de voorzitter Voorzitter Martijn Egner opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze 96ste Algemene Ledenvergadering bij de s.v. Olympia Haarlem. Een speciaal woord van welkom richt hij aan ons erelid Mart Reemeijer, de leden van verdienste Jan Nijssen en Jos Angevaare, de nieuwe leden en de te huldigen jubilarissen. Zoals bij allen bekend zullen er, vanwege het opheffen van het districtsbestuur vorig jaar, geen vertegenwoordigers van de COVS aanwezig zijn. Bovendien hebben onze directe buren (COVS Amsterdam en COVS IJmond) een bericht van verhindering gestuurd. Alvorens de vergadering te openen vraagt hij alle aanwezigen te gaan staan om in stilte onze leden, donateurs en dierbaren te gedenken die ons het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen. Hierna verklaart hij de 96ste jaarvergadering van de Haarlemse Scheidsrechters Vereniging voor geopend en wenst hij iedereen een constructieve vergadering toe. Hierop inhakend gelijk maar: “Ik doe hierbij een oproep, net als de dagvoorzitter vorig jaar, aan de leden om het bestuurlijk kader te versterken. Er is vooral behoefte aan (jonge) gemotiveerde vrijwilligers die het leuk vinden om samen iets te organiseren en te presteren. Zonder initiatiefnemers geen evenement, geen evenement zonder deelnemers.” Waar was het bestuur tevreden over: • De trainingen in Hoofddorp die zich konden verheugen in een goede en constante belangstelling. 8


Jaarvergadering 2020 (2) •

• • •

De digitalisering van het clubblad (er worden nog 13 papieren versies verstuurd). Ons clubblad zag er alle keren weer goed verzorgd uit. Niet alleen qua inhoud en opmaak maar het werd ook keurig rond de 10de van de maand bij alle leden en donateurs bezorgd. De samenwerking/verstandhouding binnen het bestuur die weer meer dan uitstekend was te noemen. Het opstarten van het AHA-overleg. Dit is een initiatief van de COVS-groepen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam met als doel het gezamenlijk organiseren van activiteiten. De voetbalverenigingen in Haarlem hebben onder leiding van de voorzitter van s.v. Alliance regelmatig overleg over het wel en wee in het amateurvoetbal in de regio Haarlem. Onze voorzitter schuift regelmatig aan en zo heeft de HSV zijn inbreng.

Waar was het bestuur niet tevreden over: We waren niet zo te spreken over de vele molestaties. Uiteindelijk was dit voor ons aanleiding om hoog in de boom te gaan zitten en de KNVB en de COVS hierop te wijzen. Er was veel publiciteit voor deze zaak in veel landelijke dagbladen en het blad “De Scheidsrechter”. Ook was er een cameraploeg te gast bij een van onze bestuursvergaderingen. De opnames hiervan werden getoond in het programma “Nieuwsuur” van de NPO. Onze voorzitter was in de studio aanwezig voor het geven van aanvullende informatie. Vervolgens is er vanaf dat moment radiostilte. Wordt ongetwijfeld weer vervolgd. Voor de plannen voor het komende jaar wordt verwezen naar het hoofdstuk Bestuursbeleid bij agendapunt 6. 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2018 Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2018 wordt, onder dankzegging aan de samensteller Peter Kierkels, na een paar kleine wijzigingen, vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Alle aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen. Van de kascommissie is een brief d.d. 2 mei 2019 ontvangen. Deze brief zal bij agendapunt 4.5 aan de orde komen. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren: Rik Balder Jeroen Dorenstouter Don Frijn Brian lampers

Vok van Balen Henk Duwel Henk Goebert Gerben Nieuwland

Martin Bolwijn Nick Duwel John Hulsebosch Henk Reinhart

Bert Bouchier Hans Forsman Henk van Ingen Walter Rozendaal 9


Jaargang 2020 – nummer 32

10


Jaarvergadering 2020 (3) Willem Schilpzand Philip van Soest Dennis Verbeek Nico Weijers Peter de Waard (COVS Amsterdam)

Bas Ubink

Jesse Urbanus

Ron Duijneveld (COVS IJmond)

4.1 t/m 4.6. Jaarverslagen 2018 De jaarverslagen van de secretaris (4.1), Activiteitencommissie (4.2), Technische commissie (4.3), Communicatiecommissie (4.4) en penningmeester (4.6) worden na enkele aanpassingen, onder dankzegging aan de samenstellers vastgesteld. Bij het jaarverslag van de penningmeester wordt gevraagd of het verslag van het vorig jaar kan worden toegevoegd zodat men kan vergelijken. Bij agendapunt 4.5 leest de secretaris de brief voor waarin de kascommissie verklaart dat de financiële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. De vergadering verleent vervolgens in overeenstemming met het advies van de kascommissie décharge aan het bestuur. 5. Vaststelling 5.1 Contributie 2019 De contributie voor 2019 wordt als volgt vastgesteld: Leden: € 52,- (Juniorlid A: € 26,-; Juniorlid B: € 39,-). Donateurs en clubdonateurs: minimale bijdrage van € 26,-. 5.2 Begroting 2019 De begroting wordt op hoofdlijnen doorgenomen en goedgekeurd. 6. Bestuursbeleid 2018-2020 De komende jaren zal de nadruk blijven liggen op het versterken van onze samenwerking met de clubs binnen onze regio. Dit doen we door regelmatig spelregelavonden te houden bij de clubs. Tevens geven we informatie over de begeleiding van jonge clubscheidsrechters. Door middel van gerichte promotie (met een wervingsposter) willen we de clubscheidsrechters lid maken. Facebook, Twitter en Instagram zijn hierin belangrijke media. Van groot belang blijft het om onze vereniging (ledenbestand, commissies, bestuur) te verjongen. Om dit te realiseren, moeten onze trainingen attractief zijn en afgestemd op de individuele scheidsrechter. Daarnaast blijft onze activiteitencommissie leuke uitjes organiseren, voor jong en oud. 7. Verkiezing leden 7.1 Bestuur Martijn Egner wordt herbenoemd in de functie van voorzitter, Ben Huurman wordt herbenoemd in de functie van penningmeester. Beiden worden gefeliciteerd met hun herbenoeming. 11


Jaargang 2020 – nummer 32

Jaarvergadering 2020 (4) 7.2 Activiteitencommissie Benoemd worden: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Bram Augustin, Lucas Boelé, Brian Lampers en Abe Zijlstra. 7.3 Technische commissie Benoemd worden: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Fred van der Ploeg en Brian Lampers (trainer). 7.4 Communicatiecommissie De volgende personen worden benoemd: Martijn Egner (bestuursgedelegeerde) Marion Duwel-Angevaare, Thecla Angevaare, Henk Duwel en Jos Angevaare. 7.5 Kascommissie Benoemd worden: Arthur Stricker, Murat Küçükerbir en Robin Wagemans. 8. Onderscheidingen Voordat de onderscheidingen uitgereikt zullen worden gaat de voorzitter over tot het inhuldigen van de nieuwe leden. Ons nieuw lid Brandon Krijthe is echter verhinderd en zal de statuten, het huishoudelijk reglement en een badge op een later tijdstip ontvangen. Mon van Galen is 40 jaar lid van de HSV/COVS en komt voor een gouden HSV- en COVS- speld in aanmerking. Hij is verhinderd en de onderscheidingen worden op een later tijdstip uitgereikt. Arthur Stricker is 12,5 jaar lid/donateur van de HSV. Hij komt in aanmerking voor een bronzen HSV-speld. Hij krijgt uit handen van de voorzitter deze onderscheiding uitgereikt. Tot slot overhandigt het bestuur de jubilaris nog een fles wijn. Een warm applaus valt hem ten deel. 9. Rondvraag Mart Reemeijer: Hij feliciteert alle jubilarissen en de herkozen bestuursleden. Tevens feliciteert hij Fred van der Ploeg met het behalen van de Wim de Boer-trofee.

12


13


Jaargang 2020 – nummer 32

Jaarvergadering 2020 (5) 10. Sluiting De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij dankt de leden van het bestuur en de diverse commissies voor de goede samenwerking tijdens het afgelopen jaar. Hij dankt s.v. Olympia voor het beschikbaar stellen van hun vergaderruimte. Hij wenst allen wel thuis en sluit de vergadering om 21.05 uur.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 4. JAARVERSLAGEN: 4.1 Jaarverslag secretaris 2019 Inleiding: Dit jaarverslag is opgesteld om eenieder een beeld te geven van de zaken waarmee het bestuur zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Begunstigers van de HSV (stand per 010119): leden: 91 donateurs: 32 clubdonateurs: 26 adverteerders: 19 Afgemeld als lid in 2019: Walter Rozendaal, Haarlem Marco Commandeur, Hoofddorp Francis Pasman, Halfweg Brian Booms, Haarlem

Martin Broekhof, Hillegom Niels Bos, Hoofddorp Alfred van Dijck, Ulft Riordan Pasman, Halfweg Frank Nebig, Zandvoort Gaby de Boer, Haarlem Willem Schilpzand, Zandvoort

Aangemeld als donateur in 2019: Walter Rozendaal, Haarlem Afgemeld als donateur in 2019: Martin Pothuizen, Kudelstaart Herman Kamphuis, Hoofddorp Begunstigers van de HSV (stand per 010120): leden: 80 donateurs: 31 clubdonateurs: 26 adverteerders: 19

14


Jaarvergadering 2020 (6) Samenstelling bestuur: Voorzitter: Martijn Egner Portefeuille: • Organisatie; • Communicatie. Secretaris: Peter Kierkels Portefeuille: • Archief en correspondentie; • Ledenadministratie; • Molestaties. Penningmeester: Ben Huurman Portefeuille: • Financiën.

Lid: Fred van der Ploeg Portefeuille: • Themabijeenkomsten voor (jeugd) scheidsrechters bij verenigingen en scholen; • Spelregels. Lid: Martin de Jager Portefeuille: • Beleid en organisatie technische activiteiten; • Contacten verenigingen en scholen; • Veld- en zaalvoetbal; • ICT. Lid: Vacature Portefeuille: • Sponsor-/Commerciële zaken; • Evenementen; • Redactie clubblad.

Op de volgende data in 2019 kwam het bestuur in vergadering bijeen: 11/03, 29/04, 16/09 en 11/11. De opkomst was altijd zeer goed. 2 maal moest een bestuurslid door ziekte of andere onvoorziene verplichtingen verstek laten gaan. De meest in het oog springende gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar:  Er waren, in vergelijking met voorgaande jaren, meer verzoeken van voetbalverenigingen voor het houden van spelregelavonden voor de jeugd/jeugdscheidsrechters.  We hebben de digitalisering van het clubblad verder doorgevoerd. Per aflevering worden er nog 12 papieren clubbladen verzonden. Peter Kierkels, secretaris.

4.2 Jaarverslag Activiteitencommissie 2019 Samenstelling: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Bram Augustin, Lucas Boelé, Brian Lampers en Abe Zijlstra. De werkzaamheden van de AC bestaan uit:

➢ Organiseren van gezelligheid en activiteiten In 2019 hebben we als vereniging een heel stil jaar gehad. Daar maken wij nu ook graag excuus voor. Er zijn in het dagelijkse leven helaas wat hobbels geweest die een goede samenwerking binnen de AC niet tot stand hebben weten te brengen.

15


Jaargang 2020 – nummer 32

HSV-trainingstenue uitgebreid met regenjack

Nieuw: toegevoegd aan de HSV–shop. Te bestellen in de maten S, M, L, XL en XXL. Martin de Jager tel.: 06-20801660 of tc@covshaarlem.nl

******************************

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Leden Vergadering 2020 afgelast en verplaatst naar het najaar. 16


Jaarvergadering 2020 (7) We zijn er ontzettend hard mee aan het werk om de juiste personen aan de juiste organisatie te koppelen ten behoeve van de ontplooiing van gezelligheid binnen onze vereniging. Vooruitblik 2020 De leden van de Activiteiten Commissie hebben al een aantal geweldige ideeën uitgewerkt en staan te popelen om deze fantastische vereniging de gezelligheid te geven die het verdient. Wij zijn ons er terdege van bewust dat er meer nodig is dan alleen een Nieuwjaarsreceptie en een afsluitende training. Heb jij nou zelf een über-gezellig en gigantisch leuk idee? Neem contact op met één van de AC-leden en misschien kunnen we het tot uitvoering brengen. Namens de Activiteitencommissie, Martin de Jager.

4.3 Jaarverslag Technische commissie 2019 Samenstelling: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Fred van der Ploeg en Brian Lampers (trainer). De werkzaamheden van de TC bestaan uit: ➢ Verzorgen trainingen in Hoofddorp ➢ Verzorgen van (spelregel)avonden bij verenigingen TRAININGEN In 2019 heeft de technische commissie de weg voortgezet welke we in 2018 al ingeslagen waren. Met name de gevarieerde trainingen, met een onderliggende opbouw, over het seizoen heen werpen bij velen hun vruchten af en dat motiveert de trainers tot op het bot. Het is fijn te zien dat de trainingsgroep nu telkens weer op een goed gemiddelde van 12 tot 15 trainende leden staat. Oké, ze zijn er niet elke avond, dus daar is ruimte voor verbetering. Suggesties zijn welkom. Verder zijn wij als TC nog steeds ontzettend tevreden met de samenwerking met s.v. Hoofddorp. SPELREGELAVONDEN Regionale voetbalclubs die lid zijn van de HSV, kunnen eenmaal per jaar kosteloos een spelregel- avond aanvragen. Namens de HSV verzorgen Martin de Jager (organisatorisch en uitvoerend) en Fred van der Ploeg (uitvoerend) het gewenste programma. Er is een laptop en beamer beschikbaar, waardoor er altijd een leuk, goed en informatief programma gedraaid kan worden. In 2019 heeft de COVS een bestand (PowerPoint) gedeeld waarin recente beelden gebruikt worden van de ingrijpende spelregelwijzigingen. De TC heeft hier veel positieve reacties op gehad. De TC heeft in 2019 de volgende activiteiten onderhouden, georganiseerd en uitgevoerd:

17


Jaargang 2020 – nummer 32

Team Loyalty B.V. 023 568 0000 Debbemeerstraat 25 2131 HE HOOFDDORP www.teamloyalty.nl

18


Jaarvergadering 2020 (8) Datum

Locatie

s.v. of v.v.?

Wat:

05-sep-2019

Hoofddorp

Hoofddorp

Start trainingen

13-sep-2019

Haarlem

Alliance

Spelregelavond, spelregelwijzigingen

28-nov-2019

Bennebroek BSM

Spelregelavond, spelregelwijzigingen

In 2019 zijn de contacten ook gestart om een grote regionale technische dag te organiseren. Helaas heeft dit organisatorisch nog niet de gewenste resultaten geleid, maar er wordt op districtsniveau onderling overlegd om dit zo spoedig mogelijk alsnog van de grond te krijgen. Vooruitblik 2020 In 2020 is de TC al bezig geweest met de voorbereiding van de jeugdspelregel teams + het HSV-spelregelteam op de finales van de regionale en landelijke spelregel finales. De HSV schrijft zich hiervoor altijd in, maar komt nog meer dan eens deelnemers te kort. Zo ook in 2020 weer. Wij zouden graag een beroep doen op hen die zich hier graag voor willen aanmelden om daarvoor de juiste begeleiding op te kunnen starten. Voor de komende periode zal de HSV eerst deelnemers zoeken, alvorens wij ons inschrijven voor een spelregelkampioenschap. Tevens zijn er bij verschillende verenigingen zeer interessante spelregel- en scheidsrechtersactiviteiten ontplooid. De trainingen zullen voor aankomend seizoen 20202021 weer stevig onder de loep genomen worden ten behoeve van verbeteringen en groei in de bezoekersaantallen, waarbij er al te melden is dat de huidige trainer zijn overeenkomst met de HSV heeft verlengd!

Namens de Technisch commissie, Martin de Jager.

4.4 Jaarverslag Communicatiecommissie 2019 Martijn Egner (bestuursgedelegeerde), Marion Duwel-Angevaare, Thecla Angevaare, Henk Duwel en Jos Angevaare. Het afgelopen jaar is de Communicatiecommissie voortgegaan op de ingeslagen weg. Ons befaamde clubblad komt nog telkenmale ĂŠĂŠn keer per twee maanden uit. Tientallen jaren hebben Marion en Henk Duwel dit voor hun rekening genomen. Copy verzamelen, plakken, knippen, vergaren, verzamelen, nieten, in enveloppen doen en versturen. Ondanks de hulp van de vele schrijvers en digi-techneuten (zoals Thecla, Ronald en Martin en de niet genoemden) was het elke keer weer een prestatie van formaat. Wat overgebleven is, is het verzamelen (en schrijven) van de copy en het in een leesbaar formaat gieten. Alle credits gaan hiervoor naar Peter, die dit fantastisch doet! Vervolgens ontvangen alle leden en (club)donateurs een link naar het door Martin op de website gepubliceerde clubblad. De website en Facebook worden door Martin van nieuws voorzien. Zo zorgen we ervoor dat iedereen van het wel en wee op de hoogte kan zijn. In veel gevallen wordt bijzonder nieuws nog extra onder de aandacht gebracht door Peter. Hij verstuurt met enige regelmaat berichten aan onze leden en (club)donateurs. Voor het komende jaar zetten we de ingezette koers voort.

19


Jaargang 2020 – nummer 32

20


Jaarvergadering 2020 (9) Wel blijven we op zoek naar mensen die, ook op ad hoc basis, wat activiteiten voor hun rekening kunnen nemen om bijvoorbeeld Peter en Martin te ondersteunen en hun taak te verlichten. Als gevolg van alle veranderingen met betrekking tot het maken van het clubblad zal de Communicatiecommissie niet langer als zelfstandige commissie blijven bestaan. Eén van de bestuursleden blijft eindverantwoordelijk voor de communicatie. Binnen het bestuur kunnen dan aanvullende afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de invulling van taken rondom de website en Facebook. Namens de Communicatiecommissie, Jos Angevaare.

4.5 Jaarverslag kascontrolecommissie 2019 Door middel van het voorlezen van het verslag van de kascommissie over het in 2019 gevoerde financiële beleid vraagt het bestuur aan haar leden haar décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

4.6 Jaarverslag penningmeester 2019 Het bestuur legt het jaarverslag van de penningmeester ter goedkeuring voor aan de leden. Dit jaarverslag wordt separaat verstuurd.

5. VASTSTELLING 5.1 Contributie 2020 Het bestuur stelt voor de contributie 2020 als volgt vast te stellen: Leden: € 52,Juniorlid A: € 26,Juniorlid B: € 39,-. Donateurs en clubdonateurs: minimale bijdrage van € 26,-. 5.2 Begroting 2020 Het bestuur legt de begroting 2020 ter goedkeuring aan de leden voor.

6. BESTUURSBELEID 2020 -2025 Het beleid van de Haarlemse Scheidsrechter Vereniging is erop gericht om de secundaire behoeften van de regionale KNVB- en clubscheidsrechters te vervullen. Hiervoor verzorgen wij een wekelijkse (conditie) training en organiseren we spelregelwedstrijden voor leden, donateurs en aspirant leden. Het betrekken en benaderen van niet aangesloten scheidsrechters om zich aan onze club te binden, is daarbij een prioriteit voor het behoud van onze club.

21


Jaargang 2020 – nummer 32

22


Jaarvergadering 2020 (10) Op regionaal gebied behouden we goede betrekkingen met de voetbalclubs en doen we actief mee aan het voorzittersoverleg dat regelmatig gehouden wordt. Tijdens deze vergadering maken we de voorzitters bewust van het belang van onze vereniging en verdere scheidsrechterszaken. Ook organiseren we 1x per seizoen spelregelkennisavonden bij deze clubs. Na afloop van SO3- of BOS-opleidingen geven we een presentatie, dit met doel om leden te werven. Op districtsniveau zoeken we de samenwerking met alle verenigingen, met name met COVS Alkmaar en COVS Amsterdam. Deze samenwerking zal in eerste instantie gericht zijn op de uitvoering van praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de technische dag en spelregelwedstrijden. Het uiteindelijke doel is om meerdere gezamenlijke taken samen te voegen, dit met behoud van de eigen identiteit en trainingslocatie. Het bestuur.

PAUZE 7. VERKIEZING LEDEN 7.1 Bestuur Rooster van aftreden: Naam: Martijn Egner Peter Kierkels Ben Huurman

Functie: voorzitter secretaris penningmeester

Aftredend in: 2022 2020 2021

Naam Fred van der Ploeg Martin de Jager

Functie lid lid

Aftredend in: 2021 2022

Bestuurslid Peter Kierkels is volgens rooster aftredend. Hij is herkiesbaar. Vincent de Roos heeft inmiddels een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond en aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Het bestuur stelt voor: Peter Kierkels te herbenoemen in de functie van secretaris. Vincent de Roos te benoemen als lid. Over zijn takenpakket wordt in de volgende bestuursvergaderingen een besluit genomen. Het aanmelden van tegenkandidaten dient als volgt te geschieden: Uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering per aangetekend schrijven bij de secretaris (Peter Kierkels, Femina Mullerstraat 309, 2135 ML Hoofddorp). Deze tegenkandidaatstelling dient door ten minste tien leden te zijn ondertekend, terwijl een ondertekende bereidverklaring van de kandidaat bijgevoegd moet zijn.

23


Jaargang 2020 – nummer 32

Jaarvergadering 2020 (11) 7.2 Activiteitencommissie Voorgesteld wordt de volgende personen te benoemen: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Bram Augustin, Brian Lampers, Abe Zijlstra en Lucas Boelé.

7.3 Technische commissie Voorgesteld wordt de volgende personen te benoemen: Martin de Jager (bestuursgedelegeerde), Fred van der Ploeg en Brian Lampers (adviseur).

7.4 Communicatiecommissie De communicatiecommissie wordt opgeheven.

7.5 Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie, gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2019, bestond uit Arthur Stricker (3ste jaar) en Murat Küçükerbir (2ste jaar) en Robin Wagemans (1ste jaar). Leden worden gekozen voor de periode van drie jaar. Voorgesteld wordt om, met instemming van de kandidaten en de vergadering, de kascontrolecommissie voor 2020 als volgt samen te stellen: Murat Küçükerbir (3 de jaar), Robin Wagemans (2de jaar) en een nieuw lid voor de periode van drie jaar, waarvan 2020 als reserve lid. Het nieuwe lid zal tijdens de vergadering benoemd moeten worden.

8. ONDERSCHEIDINGEN 9. RONDVRAAG 10 SLUITING ****************************** De antwoorden op de spelregelvragen 386 t/m 390 veldvoetbal uit deze uitgave: 386. B 387. C 388. C 389. C 390. B

******************************

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Leden Vergadering 2020 afgelast en verplaatst naar het najaar. 24


Roos & La Fleur Loodgieters- en Installatiebedrijf Satellietbaan 31F 2181CR HILLEGOM Tel. 0252-525500 Tel. 06-11752253

25


Jaargang 2020 – nummer 32

En plots stond alles stil. Corona hakt er hard in (Kees van Zuijlen)

Het zal niemand zijn ontgaan dat een virus zo klein dat het met het blote oog niet waarneembaar is, zulke grote gevolgen kan hebben en machtige, grote organisaties zoals de UEFA en/of de KNVB volledig lam kan leggen. En toch is dit realiteit. Wat aanvankelijk “nog wel mee zou vallen” kwam naarmate de tijd vorderde keihard binnen. De gevolgen en de genomen noodzakelijke maatregelen liegen er niet om. Gaandeweg werden de genomen besluiten duidelijk, met als inzet het afremmen of stoppen van een virus als doel of middel. Sportcomplexen, clubgebouwen, activiteiten waar meerdere mensen bij betrokken zijn, om er maar een paar te noemen, werden per direct stopgezet of gesloten. Impopulaire maatregelen die er niet om liegen en er op vele fronten dik inhakken. Denk daarbij aan het sportieve element zoals de stopzetting van alle lopende competities waarvan nu bekend is dat de(voetbal) amateurtak definitief is en er geen kampioenen of degradanten zullen zijn. Een draconisch besluit zou je haast zeggen, maar mijns inziens de meest logische stap. Alles heeft zijn vooren nadelen en elk nadeel heeft ook een voordeel zou JC gesteld hebben. Maar zijn er voordelen te bespeuren? Dat is afhankelijk hoe men er instaat. Financieel is het voor nagenoeg allen een aderlating van jewelste, of je nu een topclub op het hoogste niveau bent of een amateurclub in de lagere regionen van het amateurvoetbal, het raakt ons allen. En is het niet vanuit het financiële aspect bekeken dan wel vanuit het menselijke aspect. Wat weegt zwaarder in dit proces? De poen of het menselijke belang met als inzet het terugdringen of, nog mooier het afstoppen van corona, die inmiddels wereldwijd veel slachtoffers kost en waarvan het eind nog niet eens in zicht is, waar verplegend personeel dag en nacht hard in de weer is met het bestrijden van vijand nummer één wereldwijd. Dat is de realiteit van dit moment en dat er toch nog mensen zijn die stilletjes de hoop hebben dat het over enkele maanden wel over zal waaien en stiekem hopen op een slot van het voetbalseizoen. Gedachtes die er bij velen niet ingaan. Want vergeet niet dat we direct of indirect de gevolgen voelen en dat we mede daarom niet eens moeten denken aan voetbal of welke sport dan ook. Denk aan je naasten, familie, buren die alleen thuis zitten of vrienden. Zij zijn het die voorop dienen te staan. Dat er toch instanties zijn die denken dat men daarboven kan staan geeft aan dat het grote geld ook in deze periode een rol speelt zoals de KNVB en de UEFA. Dat er gelukkig ook anderen zijn die zich openlijk distantiëren van deze stellingname is positief te noemen. Denk hierbij aan de opstelling van Ajax, AZ en PSV om er maar een paar te noemen. Dit alles om aan te geven dat voetbal in deze periode op een laag pitje dient te worden gezet. Hopelijk volgen er meer clubs die zich scharen achter de nee-clubs en daarmee een duidelijk signaal geven richting KNVB. Maar dan de rol van de arbiter in dit proces? Hij of zij zou zich openlijk uit moeten kunnen spreken in dit hele proces beginnende bij de scheidsrechterverenigingen in den lande al dan niet ondersteund door de COVS, die als gesprekspartner bij de KNVB hopelijk een rol van betekenis zal kunnen spelen. Dat dit proces nog nooit zulke proporties heeft gekend (m.u.v. de periode WO 2) is uitzonderlijk te noemen. Dat dit hopelijk een kans is om zich te onderscheiden in deze donkere (voetbal) periode is wel zeker. Laat het een basis zijn voor betere tijden. De tijd zal ons leren hoe we met z’n allen uitkomen, daarbij de wens uitsprekend dat we er sterker van zullen worden. Dat de wereld er straks anders uit zal gaan zien is een gegeven. Tot slot spreek ik, mede namens het bestuur, de wens uit dat we goed uit deze periode gaan komen en we elkaar in betere tijden weer mogen begroeten op de velden tijdens de training of gewoon bij een wedstrijd. Het ga jullie goed. Blijf voor zover mogelijk gezond en zorg voor elkaar.

****************************** 26


BOELÉ

BOUWONDERNEMING

Jan Tademaweg 20 2031CV HAARLEM Tel. 023-5320223 fax 023-5317467 info@boelehaarlem.nl

27


Jaargang 2020 – nummer 32

Bericht van de COVS-voorzitter (1) Sinds mijn benoeming als voorzitter COVS Nederland is er te weinig gecommuniceerd over het wel en wee van COVS Nederland en heb ik mij onvoldoende gerealiseerd dat de leden van de COVS recht hebben om te weten wat wij uitvoeren. Daar zijn wij namelijk voor gekozen door de leden. Mijn oprechte excuses hiervoor! Onze tijd, het achterliggende half jaar, als Bestuur COVS, is vooral ingevuld met nadenken over en het doen van in plaats van communicatie naar de leden. Waarom? Wij (de COVS) hebben al jaren een zichtbaarheids- en toegevoegde waarde probleem zoals uit de verschillende sessies van “het rondje langs de velden voor bestuurders” is gebleken en dat willen wij graag doorbreken samen met U. In de periode van mei 2019, na de JALV te Gorinchem, heeft het bestuur zich daarom vooral gericht op de volgende zaken, deze te bespreken en aan te pakken: • Samenwerking Axitour Communication Solutions inzake het in bruikleen nemen van Axiwi headsets ter ondersteuning van scheidsrechters, assistenten en coaches; • Het opnieuw leven inblazen van gesprekken met VVON en BAV. NOC/NSF staat op de rol; • Diverse bestuursvergaderingen Landelijk Bestuur COVS (6x); • Regulier overleg KNVB (5x); • Het met de directie van de KNVB brainstormen en schrijven van een Delta (arbitrage) plan gericht op de toekomst. Onderwerpen van dit Deltaplan zijn: • Bespreken “Arbitrage naar een hoger plan” samenwerking KNVB/COVS; • Spelregels; • Ontwikkeling arbiters en trainers COVS; • Racisme en discriminatie op de velden; • Geweld op de velden; • Mentale weerbaarheid; • Coaching en Rapportage; • Werving en behoud KNVB en verenigingsscheidsrechters. Een dezer weken volgen er weer vervolggesprekken met de KNVB.

28


Bericht van de COVS-voorzitter (2) Andere zaken die de aandacht hadden in de bestuursvergaderingen zijn: • Bepalen trekkingsrechten; • Heisessie Bestuur COVS Nederland waar kerntaken, organisatie en vergaderstructuur op de agenda stonden (2 dagen Helvoirt); • Aanpassingen meerjarenplan; • Centralisatie Ledenadministratie; • Tweetrapsverificatie Internet implementeren; • Schrijven mediaplan; • Veranderingen aanbrengen commissie Juridische zaken en reglementen daar waar nodig aanpassen; • Budgetten voorbereiden; • Schrijven van een Manifest (fase 3); • Organiseren arbitragecongres Zuid 1 in Helvoirt en de voorbereiding voor West 2; • Overleg en aanpak discriminatie en racisme op de velden met Overheid/KNVB (document: Ons voetbal is van iedereen). Daarnaast heeft het bestuur de 85 onderwerpen uit “het rondje langs de velden” uit 2018 en 2019 via een matrix in kaart gebracht en voorzien van prioritering. Uiteraard kunnen wij niet alles en direct oplossen. Beter zichtbaar iets gedaan hebben dan beoordeeld worden op wat je niet gedaan hebt is onze slogan. De komende weken bestaan vooral uit overleg met KNVB, VVON, BAV, NOC/NSF, interne vergaderingen, rondjes langs de velden en het oplossen van de vele uitdagingen die de COVS ons te bieden heeft. We zitten in ieder geval niet stil en vertrouwen erop de juiste richting te hebben gekozen voor ons allen. Ron Sotthewes ******************************

Ons voetbal is van iedereen (1) Door Pieter-Jan Janssen 27-02-2020 bron: KNVB

Op zaterdag 8 februari 2020 is bij Amsterdamse amateurvereniging AVV Zeeburgia het plan “Ons voetbal is van iedereen” gepresenteerd.

29


Jaargang 2020 – nummer 32

Ons voetbal is van iedereen (2) In het bijzijn van jeugdspelers van Zeeburgia, ministers Bruins en Koolmees, directie KNVB, vertegenwoordigers van de media en voetbalpartners werden het proces, de inhoud en de volgende stappen van het plan toegelicht. De afgelopen twee maanden is door experts van binnen en buiten het voetbal hard gewerkt om tot een concrete en landelijke aanpak te komen voor zowel het amateur- als betaald voetbal. In afstemming met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, amateurvoetbal, belangenorganisaties zijn we tot een krachtig meerjarig beleidsprogramma gekomen. We zijn optimistisch over de uitkomsten en denken dat we hiermee een basis kunnen leggen voor een effectieve aanpak in het gehele voetbal. Samen aan de slag Het voetbal, zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal op het veld en in de zaal, biedt een prachtig speelveld. We bouwen voort op de bestaande kennis en rijke ervaring. We intensiveren onze inspanningen en breiden het aantal maatregelen uit, om racisme en daarmee ook andere vormen van discriminatie in het voetbal, uit te bannen. We maken de komende drie jaar voor onze aanpak samen met de overheid ruim 14 miljoen vrij. De centrale aanpak gaat veel verder dan enkel maatregelen, we willen namens KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, amateurvoetbal, spelers, trainers, scheidsrechters, clubs, supporters, maatschappelijke organisaties, overheid, voetballiefhebbers een positieve beweging op gang brengen. Daarnaast clubs, trainers, spelers en officials helpen en ondersteunen, zodat we samen een front vormen tegen racisme en discriminatie. Het voetbal is te mooi om te laten verpesten. Wij willen de groep die dat wil geen plek geven in de verbindende wereld die het voetbal is. Voorkomen, signaleren en sanctioneren Gezamenlijk kunnen nu de volgende stappen worden gezet. Het plan betreft drie onderdelen: voorkomen, signaleren en sanctioneren. 1. Voorkomen Veruit de meeste mensen in onze samenleving zijn er niet op uit om anderen doelbewust te kwetsen. In die gevallen kunnen voorlichting, dialoog en bewustwording het gedrag positief veranderen. Dit wordt dus een heel belangrijk onderdeel, zeker als positief gedrag wordt beloond en goede voorbeelden een podium krijgen. 2. Signaleren Soms is het heel moeilijk om racisme en discriminatie vast te stellen op de tribune of op een van de amateurvelden. Het is vaak lastig te bewijzen wie zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Meldingen, signalen, harde bewijslast maar ook persoonsgegevens zijn nodig om op te kunnen treden tegen diegenen die de norm overschrijden en ook hierin wordt geĂŻnvesteerd. 3.Sanctioneren Daders moeten worden aangepakt. Daarom worden degenen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie strikt aangepakt. Dat zal op alle juridisch mogelijke manieren gebeuren. Er wordt ook nadrukkelijk ingezet op straffen die leiden tot meer bewustwording en een gedragsverandering.

******************************

30


31


Jaargang 2020 – nummer 32

VERJAARDAGEN De volgende personen vieren hun verjaardag: Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. 5-4 7-4 8-4 9-4 10-4 14-4 16-4 16-4

J.E.T. Angevaare H.A. Roelofs G.J.W. Stoute Ch. Bastiaan Th.A. van Steijn D.W. Bon F.M. de Koning N.J. Theissens

19-4 22-4 25-4 25-4 28-4 1-5 5-5 8-5

V.C.J. van Balen R.A.L. Zuidam H.L.J. Goebert P. Wals H. van Ingen B. Oldenburg J. van der Meulen K. Dinkelberg

11-5 13-5 15-5 16-5 22-5 26-5 29-5

T. Nikkels T.J.H. van Egmond R.J. Donkel L.E.M. Eckhardt M.W. de Jager J.B.C. Pieterse H.G. de Vink

Deze lijst geeft een overzicht van verjaardagen van leden en donateurs van de Haarlemse Scheidsrechters Vereniging. Zo zijn de gegevens bekend bij onze administratie. Komt je naam er niet op voor dan kan dit twee dingen betekenen: *** Je geboortedatum is bij de HSV niet bekend. *** Je geboortedatum is onjuist in de administratie opgenomen. Gaarne in beide gevallen even contact opnemen met de secretaris. ******************************

Activiteitenoverzicht Haarlemse Scheidsrechters Vereniging (geactualiseerd: 7-4-2020)

Datum Activiteit 200420 Bestuursvergadering 100520 Uiterste inleverdatum kopij clubblad 200520 Ondernemers Voetbal Toernooi 220520 NK jeugdspelregels 060620 NK Spelregels COVS-teams 080620 Bestuursvergadering 130620 Nationale Voetbaldag 200620 NK COVS veldvoetbal

Aanv. Locatie Wie 20.00 ------ Marion/Jos 17.30 s.v. Hoofddorp KNVB Campus Zeist COVS Enschede 20.00 COVS Enschede

******************************

32

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Leden Vergadering 2020 afgelast en verplaatst naar het najaar.


SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL Vraag 386 De doelverdediger heeft de bal in zijn bezit gekregen. Vervolgens werpt hij de bal (staande in zijn eigen strafschopgebied) opzettelijk in het gezicht van een tegenstander die zich buiten het strafschopgebied, maar binnen het speelveld bevindt. Hoe moet het spel worden hervat? a) Met een strafschop. b) Met een directe vrije schop buiten het strafschopgebied. c) Met een indirecte vrije schop buiten het strafschopgebied. d) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger stond. Vraag 387 Vlakbij de hoekvlag trappen twee tegenstanders tegelijk tegen de bal, waarna deze precies over de hoekvlag het veld verlaat. Welk advies moet de assistent-scheidsrechter geven? a) Doelschop. b) Hoekschop. c) Inworp toekennen aan de verdedigende partij. d) Inworp toekennen aan de aanvallende partij. Vraag 388 Tijdens het spel slaat een speler vanuit het speelveld een assistent-scheidsrechter die op de zijlijn loopt. Hoe zal het spel hervat moeten worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond? a) Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de zijlijn. b) Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. c) Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn. d) Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd. Vraag 389 Tijdens een wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat een speler te hoog trapt op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen. Hoe moet het spel worden hervat als bij het trappen ook de tegenstander wordt geraakt? a) De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop. b) De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop. c) De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop of strafschop. d) De scheidsrechter zal het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. Vraag 390 Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal rechtstreeks naar een medespeler, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze laatste wipt de bal met de voet omhoog en kopt vervolgens de bal naar zijn eigen doelverdediger, die de bal daarna met de hand(en) aanraakt. Wat moet de scheidsrechter beslissen? a) Hij laat doorspelen. b) Hij fluit af, toont deze medespeler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding door deze speler werd begaan. c) Hij fluit af, laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de hand aanraakt. d) Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de hand raakt. De antwoorden op deze vragen verschijnen elders in dit clubblad. ******************************

33


Jaargang 2020 – nummer 32

ZOU JIJ ONS TEAM WILLEN KOMEN VERSTERKEN? De H.S.V. zoekt nog vrijwilligers voor verschillende taken. Waar ben jij goed in? Meld je bij één van de bestuursleden!

34


35


Jaargang 2020 – nummer 32

Word lid van de HSV en je gaat beter fluiten Nieuwe actie van de HSV om nieuwe leden te werven.

Wil je als scheidsrechter beter worden? Word dan nu lid van de HSV! Voordelen: 1.

Je ontvangt tijdelijk gratis een welkomstpakket (zolang de voorraad strekt);

2.

Je kunt een schitterende HSV trainingsset kopen voor een speciale prijs;

3.

Wekelijkse conditietraining op donderdag door gecertificeerde COVS-trainers;

4.

Ontmoet leuke nieuwe vrienden, bespreek wedstrijdsituaties, leer van elkaars ervaringen, ontvang handige tips;

5.

Vaak spelregeltoetsen na afloop van de training;

6.

Bemiddeling scheidsrechters voor vette toernooien en O23 competitie;

7.

Activiteiten zoals: wijn- en bierproeverij, gastsprekers, thema-avond, bowling, technische dag met o.a. uitleg spelregelwijzigingen;

8.

Steun en bijstand bij molestatie, meegaan naar en bijstaan bij tuchtzaken;

9.

Gezelligheid: bij Nieuwjaarsreceptie, afsluiting seizoen met leuke activiteit, algemene ledenvergadering en overige activiteiten;

10. Gratis elke 2 maanden een afwisselend digitaal clubblad; 11. HSV bezoekt kosteloos lokale voetbalclubs (ook jouw club!) om een themaof spelregelavond voor de club/jeugdscheidsrechters te houden; 12. Inclusief lidmaatschap COVS (onze belangenbehartiger), met digitale magazine “De Scheidsrechter”, 9x per jaar.

Aanmelden bij onze secretaris Peter Kierkels, tel. 06-10652935 of secretaris@covshaarlem.nl

36


37


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.