Clubblad HSV 01-04-17

Page 1

Digitaal Clubblad nr.14 05-04-2017


Jaargang 2017 – nummer 12

Leden Fred van der Ploeg Absveen 43 2211 EX Noordwijkerhout tel.: 0252-372998 / 06-40545237 e-mail: tc@covshaarlem.nl  Themabijeenkomsten voor (jeugd) scheidsrechters bij verenigingen en scholen;  Spelregels.

Clubblad van de HSV Datum: 01-04-2017 Nummer: 2 (verschijnt zes maal per jaar)

Samenstelling bestuur: Voorzitter Martijn Egner Terschelling 51 1967 EC Heemskerk tel.: 06-33687148 e-mail: voorzitter@covshaarlem.nl  Organisatie;  Communicatie. Secretaris Peter Kierkels Femina Mullerstraat 309 2135 ML Hoofddorp tel.: 023-5636772 / 06-10652935 e-mail: secretaris@covshaarlem.nl  Archief en correspondentie;  Ledenadministratie;  Molestaties. Penningmeester Ben Huurman Lindholm 20 2133 CV Hoofddorp tel.: 06-12045806 e-mail: penningmeester@covshaarlem.nl  Financiën.

Martin de Jager Schuilenburg 52 2135 GM Hoofddorp tel:. 06-20801660 e-mail: tc@covshaarlem.nl  Beleid en organisatie technische activiteiten;  Contacten verenigingen en scholen;  Veld- en zaalvoetbal;  ICT. Ronald Roos Ravensbos 107 2134 TR Hoofddorp tel.:023-5626969 / 06-10168597 e-mail: pr@covshaarlem.nl  Sponsor-/Commerciële zaken;  Evenementen;  Redactie clubblad. Contactpersoon redactie: Jos, Marion en Thecla Angevaare p/a Leimuiderdijk 254 2154 MP Burgerveen tel.: 0252-523297 e-mail: jos.angevaare@zonnet.nl kleempie@hotmail.com mapangevaare@gmail.com Ere-voorzitters: G.W.H. de Korte (†), C. Click (†), J.L. Thoolen (†) en P. Wals. Ere-leden: J.W. Koeleman (†), D. Kok (†), W.H.A. van Duuren (†), J.H. Luijken (†), M. Reemeijer en P.J. Kierkels. Leden van verdienste: A.H.A. Bom, A. Been, W. Hoesbergen, N. Weijers, J.B. Kerkman, J.F.W.M. Hulsebosch, N.L. de Lange (†), J. Jongsma (†), G. Wolting (†), B.M.M. Kolenberg (†), J.E.T. Angevaare, J.G. Nijssen en J.J. Booms. Training: dinsdag 20.00 uur in Haarlem (s.v. Olympia Haarlem) en donderdag 20.00 uur in Hoofddorp (s.v. Hoofddorp). Info bij: Martin de Jager (06-20801660).

Opgericht: 19-10-1923 Kon. goedkeuring: 25-01-1962 Inschrijfnummer KvK: 40594016 Bankrekening nr.: NL86INGB0000431965 Aangesloten bij de COVS

2

Contributies en donaties per jaar: Senioren > 21 jr.: € 52,-; Junioren (19 t/m 21 jr.): € 39,-; Junioren < 19 jr.: € 26,-; Donateurs: minimaal € 26,-.


Inhoud digitale clubblad 1 april 2017 1

Voorblad

2

Colofon

3

Inhoud clubblad

4

Advertentie Boekuwzending

5

Voorwoord

6

Advertenties Bossen en ‘t Hemeltje

7

Welkom en uitnodiging Algemene Leden Vergadering

8

Verjaardagen en Activiteitenoverzicht

9

Advertenties De Looze en Van Santen Transport

10

Masterclass Johan Balder

11

Tijdelijk gestaakt: en dan? Adviezen.

12

Advertenties Mensink en Elkro

13

Oproep: coach op positieve wijze (1)

14

Oproep: coach op positieve wijze (2)

15

Bedankt en Advertentie Sander Stromeier Klussen

16

Actie HSV trainingsoutfit

17

Bestelformulier HSV trainingsoutfit

18

Spelregelvragen veldvoetbal

19

Advertentie Multivos (Clubkledingwinkel.nl)

20

Club Collect incasso

21

Tijd voor humor

22

Advertenties Schouten en Roos

23

Wervingsposter HSV

24

Voordelen voor leden HSV

25

Advertenties van ‘t Schip en Boele

26

KNVB: vernieuwing pupillenvoetbal (1)

27

KNVB: vernieuwing pupillenvoetbal (2)

28

Advertentie Hyundai dealer Dirk Barten

29

Docent Angevaare – uitnodiging bowling seizoenafsluiting

30

Advertentie Kampioensweg

31

Commissies COVS Nederland

32

Actiepunten en doelstellingen 2017 COVS

33

Advertenties Emin Oglu en Goodnight

34

Begroting 2017 COVS (1)

35

Begroting 2017 COVS (2)

36

Advertentie Hart Rijwielhandel

3


Jaargang 2017 – nummer 12

4


Voorwoord van het bestuur: “HSV volop in beweging” 13 maart 2017. Als ik dit schrijf, is Nederland volop in beweging. De Tweede Kamer-verkiezingen staan voor de deur. Er is een politieke rel met Turkije en de voetbalvraag in Nederland is: wordt Feyenoord kampioen? Maar ook de HSV is volop in beweging en dan bedoel ik niet alleen tijdens de trainingen op dinsdag en donderdagavond van acht tot negen uur. Laten wij eens inzoemen op wat willekeurige leden en dan zien wij goede en slechte berichten. Wij beginnen met uitstekende bewegingen van drie heren, die prima presteren op hoog niveau en de potentie hebben om verder door te groeien. Onze Robin Gansner fluit voortreffelijk in het talententraject en is geregeld vierde man in de Jupiler League. Op dat niveau acteert assistent-scheidsrechter Don Frijn regelmatig en op het hoogste niveau is Johan Balder, die onlangs een masterclass gaf in Nieuw-Vennep, een vaste senior linesman. Maar er is ook slecht nieuws: zo zijn er twee heren, die voorlopig niet kunnen komen trainen: de langdurig geblesseerde Oktay Yildirim en Abe Zeilstra, die onlangs een week ging skiën en met een gipsvlucht terugkwam. Er zijn uiteraard nog veel meer leden (of familieleden van hen), die in de lappenmand zitten. Namens de HSV allemaal een spoedig herstel gewenst! De wereld om ons heen verandert razendsnel en onze 93-jarige vereniging is volop in beweging. Het clubblad is voor bijna iedereen digitaal geworden, wij hebben een eigen HSV-kledingslijn, het bestuur communiceert snel via Whatsapp, zij ontwikkelt zich commercieel en op Facebook staan de verhalen van vele scheidsrechters. De COVS districten zijn opgeheven en de KNVB verandert het pupillenvoetbal. Maar wat niet verandert is ons gedegen jaarverslag, dat binnenkort wordt toegezonden. Uw bestuur zoekt versterking. Voor de goede orde: de bestuursleden zijn 100% vrijwilligers met een gezin en een full-time baan. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de uitbreiding nog niet tot stand gebracht. Wij hopen, dat er zich nu leden melden, om eens vrijblijvend contact met één van onze bestuursleden te zoeken, om te kijken hoe zij ons af en toe een handje kunnen helpen. Zodat de HSV in 2023 bij haar 100-jarig bestaan beschikt over een bestuur met liefst invloed van jongere bestuursleden. Elders in het clubblad staat meer info, wie wij zoeken en wat wij kunnen bieden. Een aandachtspunt is de inning van de contributie. Dit kost ons enorm veel tijd en in de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 8 mei 2017 komt dit probleem aan de orde. Dan wordt gekeken, of de contributie via ClubCollect kan worden geïnd, wat een enorme verlichting betekent voor de penningmeester en de secretaris. Zie de informatie elders in het clubblad. Een ander gespreksonderwerp van het bestuur is de beperkte trainingsopkomst bij Olympia Haarlem. Waar ligt dat aan, wat kunnen we veranderen? Inmiddels hebben wij een HSV-wervingsposter gemaakt, die bij alle Haarlemse voetbalclubs worden opgehangen, om meer leden te krijgen. Deze poster staat in het clubblad, net als de uitnodiging voor de ALV op 8 mei 2017. En goed nieuws van de activiteiten-commissie. Eindelijk gaan we weer BOWLEN! De afsluiting van het seizoen is voorlopig vastgesteld op woensdagavond 31 mei 2017 om ca. 19.30 uur bij Bison Bowling Haarlem. Tijdens de ALV krijgt u definitief bericht en hoeveel de eigen bijdrage is. Verder is het clubblad weer een gevarieerde editie geworden, met onder andere een clubscheidsrechter die zijn hart lucht, humor, de begroting van de COVS en nog veel meer leesplezier. Wij wensen iedereen veel succes bij de slotfase van de competitie met leuke en sportieve wedstrijden en hopen u in mei 2017 twee maal te mogen verwelkomen. Met sportieve groet, Ronald Roos.

5


Jaargang 2017 – nummer 12

6


WELKOM bij de HSV! Wij hopen, dat alle nieuwkomers zich snel thuis voelen bij de HSV, liefst ook de trainingen bezoeken bij Olympia Haarlem op dinsdagavond of bij S.V. Hoofddorp op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Onze speciaal opgeleide COVS-conditietrainers zorgen ervoor, dat je op verantwoorde wijze je conditie verbetert. Of je nu jong bent of ervaren, dus niet piep meer, want je conditie is heel belangrijk! Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.covshaarlem.nl en het flitsende en uiterst actuele Facebook: COVS Haarlem. We hebben al euim 150 likes! Je leest er steeds het laatste nieuws, uiteenlopende artikelen, foto’s, scheidsrechters gezocht voor toernooien en wedstrijden in de Onder 23 competitie, activiteiten en evenementen. Ook kan je vrienden worden met andere HSV-ers. Veel succes op de velden! Bestuur HSV

UITNODIGING ALV 8 MEI 2017 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de HAARLEMSE SCHEISDRECHTERS VERENIGING op maandag 8 mei 2017, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de s.v. Olympia Haarlem, Nol Houtkamp Sportpark, Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem; 023-5338606. AGENDA 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Opening door de voorzitter. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2016. Ingekomen stukken en mededelingen. Jaarverslagen 2016: 4.1 Secretaris. 4.2 Activiteitencommissie. 4.3 Technische commissie. 4.4 Communicatiecommissie. 4.5 Kascontrolecommissie. 4.6 Penningmeester. Vaststelling: 5.1 Contributie 2017. 5.2 Begroting 2017. 5.3 ClubCollect. Bestuursbeleid 2016-2019. PAUZE

7.

8. 9. 10.

Verkiezing leden: 7.1 Bestuur. 7.3 Technische commissie. 7.5 Kascontrolecommissie. Onderscheidingen. Rondvraag. Sluiting.

7.2 Activiteitencommissie. 7.4 Communicatiecommissie.

Indien u agendapunten wilt toevoegen, verzoeken wij u dit vóór 8 april a.s. schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris: Peter Kierkels, Femina Mullerstraat 309, 2135 ML Hoofddorp.

7


Jaargang 2017 – nummer 12

VERJAARDAGEN van HSV-ers De volgende personen vieren hun verjaardag: allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. 4-4 5-4 7-4 8-4 9-4 10-4 16-4 16-4 19-4

N.M. Weijers J.E.T. Angevaare H.A. Roelofs G.J.W. Stoute Ch. Bastiaan Th.A. van Steijn F.M. de Koning N.J. Theissens S.D. van der Hulst

19-4 19-4 22-4 25-4 25-4 28-4 1-5 5-5

G. de Boer V.C.J. van Balen R.A.L. Zuidam H.L.J. Goebert P. Wals H. van Ingen B. Oldenburg J. van der Meulen

7-5 8-5 11-5 13-5 16-5 22-5 26-5 29-5

H.K. Koet K. Dinkelberg T. Nikkels T.J.H. van Egmond L.E.M. Eckhardt M.W. de Jager J.B.C. Pieterse H.G. de Vink

Deze lijst geeft een overzicht van verjaardagen van leden en donateurs van de Haarlemse Scheidsrechters Vereniging. Zo zijn de gegevens bekend bij onze administratie. Komt je naam er niet op voor dan kan dit twee dingen betekenen: *** Je geboortedatum is bij de HSV niet bekend. *** Je geboortedatum is onjuist in de administratie opgenomen. Gaarne in beide gevallen even contact opnemen met de secretaris.

Activiteitenoverzicht Haarlemse Scheidsrechters Vereniging (geactualiseerd: 10-4-2017)

Datum 310317 070417 240417 280417 080517 090517 100517 100617 120617 170617 240617

Activiteit Aanv. Spelregelwedstrijd halve finale jeugd 19.30 DK Spelregels COVS-teams halve finale 20.00 Bestuursvergadering 20.00 DK Spelregels COVS-teams finale 20.00 ALV 20.00 Diploma-uitreiking SO3-cursus 20.00 Uiterste inleverdatum kopij clubblad -----NK Spelregels COVS-teams Bestuursvergadering 20.00 NK Veldvoetbal COVS-teams (7 tegen 7) NK Spelregels jeugd 10.00

Locatie Con Zelo Waarland COVS Waterland COVS ‘t Gooi s.v. Olympia Haarlem KHFC Haarlem Thecla/Jos COVS Heerenveen COVS Rotterdam v.v. Excelsior COVS Deventer

De HSV-bestuursvergaderingen zijn openbaar. Als je een bestuursvergadering wilt bijwonen bel dan even naar ondergetekende om te weten bij wie de vergadering wordt gehouden. Peter Kierkels, secretaris.

8


9


Jaargang 2017 – nummer 12

Uitstekende masterclass van Johan Balder Op 1 maart 2017 hield onze HSV-er Johan Balder een masterclass in Nieuw-Vennep bij S.V. DIOS. Een thuiswedstrijd voor de senior assistent-scheidsrechter uit het betaalde voetbal. Hij is vaak op de buis te zien, “soms alleen mijn benen” en heeft de vuurdoop in een groot uitpuilend stadion allang achter de rug. Ditmaal een overvolle kantine bij deze leerzame avond.

“Kippenvel over mijn hele lijf, toen de klep omhoog ging” Vincent Koning, team arbitrage van S.V. DIOS, organiseerde deze avond voor haar clubscheidsrechters, de clubs en collega-arbiters uit de omgeving, spelers en de HSV. De 25 stoelen bleken veel te weinig, want er waren afgevaardigden van o.a. S.V. Hoofddorp, UNO, DSS en VVC. Zo zaten Peter Kierkels, Walter Roosendaal (namens DSS), Frank Meeuwenoord, Ben Huurman, Martin de Jager, Robèrt Zuidam, Will Scheen en John Hulsebosch in de zaal. Uiteindelijk waren er dik 50 gasten. Koning trapte af met een grap: “Wat een opkomst! Dat zijn er meer dan bij een ledenvergadering!” Johan Balder (34, links op de foto, naast Martin de Jager) stelde zichzelf voor. Hij startte begin deze eeuw in Nieuw-Vennep als pupillenscheids-rechter. Johan had plezier in het fluiten, promoveerde steeds en stapte van de jeugd over naar de senioren. Ook daar promoveerde hij jaarlijks en zat tegen het betaald voetbal aan. Maar meer zat er niet in, tenzij hij zich wilde schikken in de rol van assistent-scheidsrechter. Dan was het betaalde voetbal wel haalbaar. Onze Venneper ging ervoor en is nu lid van het arbitraal kwartet op het hoogste niveau! Als u dit leest heeft de teller totaal al 140 wedstrijden aangetikt. Waaronder een optreden in een volle Arena. “Kippenvel over mijn hele lijf, toen de klep van de Kuip omhoog ging”. Mr. Balder volgde samen met o.a. Jeroen Manschot een speciale opleiding van de UEFA in Zwitserland. Een teken, dat de KNVB heel veel vertrouwen heeft in deze afgetrainde linesman. Dan volgen er foto’s en beelden. Met zelfs boeiende en unieke geluidsfragmenten van de onderlinge gesprekken van het arbitraal viertal. De zaal was ernstig onder de indruk en muisstil. Na de pauze werden gele- en rode kaarten uitgedeeld en werd er een kwis gespeeld. Johan blijkt ook een geboren quizmaster te zijn (Is een quizmaster geen spelleider?). Er werden beelden en stellingen voorgeschoteld en deze zaten vol vele leerzame momenten. En hij sloot af met een zeer komische clip met Britse humor. Johan, de complimenten van de HSV voor deze geweldige masterclass. Ga zo door! RonaldRoos

10


Tijdelijk gestaakt. En dan? Adviezen! Nu het slot van de competitie nadert, neemt de spanning toe op de velden. Soms word je gedwongen vele kaarten te trekken. Als dat niet helpt, kan je tijdelijk staken. En dan? Wat doe je? Hieronder enkele suggesties, waar je misschien wat aan hebt. Reacties zijn welkom op aanmelding@covshaarlem.nl. Spelsituatie, in de A-categorie: Je wedstrijd blijkt al snel vervelend te worden. Bij één team loopt het niet en ze gaan bij elk duel tegen de scheids zeuren, de assistent en de bankzitters gaan ook irritant doen en het publiek doet daar nog wat scheppen bovenop. Je hebt die ploeg daarvoor al vijf gele kaarten gegeven. Dan volgt het k-woord uit hetzelfde team naar de scheids en je geeft die speler een rode kaart. Hij wil niet het veld af en je staakt tijdelijk. Ga je verder? Hoe dan, wat geef jij voor advies? En na afloop?

Deze situatie legden wij voor aan ervaren, door de wol geverfde HSV-ers. Wim de Boer: “Wel een pittige situatie hoor. Wanneer ik mij inleef in deze situatie, zou ik onder strenge voorwaarden weer aan de wedstrijd beginnen, wel zonder die knaap die je immers van het veld had gezonden. Komen de heren de afspraken niet na, dan zou ik definitief de wedstrijd staken. Binnen die afspraken horen die heren, die het de scheidsrechter moeilijk hebben gemaakt, zodra er maar één het gedrag laat zien waartoe de scheidsrechter vele kaarten heb moeten geven, is het einde verhaal. Na afloop snel je ding doen en je niet uit je tent laten lokken, wat eventueel tegen je gebruikt kan worden. Geen discussie! Vergeet niet het op het wedstrijdformulier te vermelden. Zo zou ik het varkentje hebben gewassen”. Martin de Jager: “In principe moet een wedstrijd zo veel mogelijk doorgang vinden. Je hebt de in deze situatie het maximale gedaan om de wedstrijd "leuk" te houden en moet dus naar een overtreffende sanctie grijpen: tijdelijke staking. In dit geval gaat iedereen van het veld, ook de speler die niet wil. Roep de aanvoerders, erbij en leg de situatie uit, geef ze hierna maximaal 30 minuten afkoel periode indien nodig. Boodschap: kappen nou! anders kap ik! Uiteindelijk zal de wedstrijd toch weer hervat moeten worden. Na afloop, omdat je tijdelijk staakt, ben je verplicht het voorval te rapporteren aan de KNVB”. Ben Huurman: “Lastig. Ik zou de aanvoerders bij elkaar roepen, dat ik even de kat uit boom zou kijken, dus beginnen (zonder de verwijderde speler uiteraard). Bij weer zeuren en geen acceptatie van elkaar en van het gezag zit er maar 1 ding op en dat is staken. Laat de tuchtcommissie van de KNVB het verder maar uitzoeken”. Ronald Roos: “Als je tijdelijk staakt, wees dan zo wijs om geen problemen op te zoeken, als je het veld afloopt. Wacht niet, tot iedereen het veld af is: dan kan je bij het hek of bij de kleedkamer worden opgewacht. Loop samen met spelers van het “rustige” team en bijv. verzorger of reservespelers naar je kleedkamer of bestuurskamer en laat er alleen kalme mensen toe. Liefst de leiders en aanvoerders. Eis, dat de weggezonden speler niet meer rond het veld aanwezig is, beter nog: van het complex wordt verwijderd. En als er nog één speler iets uithaalt, dan staak je definitief, meldt het op het DWF (kan ook als je thuis bent) en stuur je een rapport naar de KNVB. Staak tijdelijk max. 30 minuten (afkoelingsperiode) en denk aan je veiligheid. Als er een dreigende sfeer heerst, wijs dan één betrouwbaar persoon aan (bijv. bestuurslid, leider, assistent, verzorger), vraag of die zijn telefoon bij zich heeft en spreek met hem af dat hij op jouw eerste verzoek gelijk 112 belt. Staak je vlak voor de rust, plak dan de rust eraan vast en hervat na max. 45 minuten de wedstrijd. Waar? Op de plaats, waar je gestopt bent. Onthoud dat goed! Speel de eerste helft uit, fluit af, draai gelijk en de andere ploeg trapt af voor de tweede helft”.

11


Jaargang 2017 – nummer 12

Elkro B.V. Luzernestraat 16 2153 GN Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620042 of Telefoon: 023-5626016 www.elkro.nl

12


OPROEP AAN DE COACHES: COACH OP POSITIEVE WIJZE (1) Soms moet je over de grenzen heenkijken. Dat deed onze Jeroen Dorenstouter voor ons en stuurde onderstaande artikel door. Een oproep van een Amsterdamse clubscheidsrechter. Uit het hart gegrepen, daarom delen wij dit graag met jou! In het Parool van 28 januari 2017 stond een geweldig artikel van de hand van clubscheidsrechter Wallaart, van AFC IJburg, dat het jeugdbestuur van WV-HEDW publiceerde wij graag overnemen. Maar eerst: wat is WV-HEDW? Wilhelmina Vooruit - Hortus Eendracht Doet Winnen. Deze Amsterdamse voetbalvereniging is opgericht in mei 1908.

Luidruchtig commentaar, kleine steken onder water: scheidsrechter Tino Wallaart van AFC IJburg beschrijft hoe het misbaar van een coach een potje jeugdvoetbal verpest. "Beste coach, graag had ik na afloop van de wedstrijd van zondag nog even met je gesproken. Ik heb je echter niet meer gezien, je was al het veld afgestapt zonder me de hand te drukken. Zondag was het prachtig weer en had ik met mijn dochters kunnen gaan schaatsen of met mijn zoon kunnen meegaan naar zijn uitwedstrijd. Ik deed dat niet, want ik koos ervoor de wedstrijd tussen de Ajunioren van onze club en jouw jongens te fluiten. Daar hoef ik geen bedankje voor. Ik doe het graag, uit liefde voor de sport. Ik vind het leuk om tussen die jongens en meiden in het veld te staan. En ik lever graag een bijdrage aan het sportief verloop van een wedstrijd. Wat ik in elk geval niet denk op zondagochtend is: mooi, vandaag mijn gezin laten zitten om team X of Y te laten winnen.

“Ik hoef geen bedankje� Des te meer heb ik me verbaasd over je gedrag langs de lijn. Dat begon al vooraf. Ik had twee cursisten als assistenten, omdat we de opleiding van scheidsrechters heel belangrijk vinden. Ik kwam het nog even netjes met je bespreken, maar daar ging je al tandenknarsend mee akkoord. Vervolgens stond je vanaf de aftrap commentaar te leveren op hun vlagsignalen. Ik heb je na circa vijftien minuten ook moeten waarschuwen daarmee te stoppen. Zoiets is heel vervelend voor de wedstrijd.

13


Jaargang 2017 – nummer 12

OPROEP AAN DE COACHES: COACH OP POSITIEVE WIJZE (2) Demonstratief sloom Het misbaar ging eigenlijk de hele wedstrijd door. Tijdens de vele blessurebehandelingen van jouw team (die ik royaal binnen de lijnen heb toegestaan) heb zowel jij als je verzorger geen mogelijkheid onbenut gelaten om kleine steken onder water uit te delen. "Vroeg of laat gaat hij (de scheidsrechter dus) het wĂŠl zien," tegen een speler die nota bene een vrije trap mee had gekregen. Je verzorger kreeg duidelijk te horen om via de achterlijn het veld te verlaten, maar deed net of hij niks had gehoord en wandelde demonstratief sloom naar de zijlijn. Bij een derde gelegenheid zei je tegen de geblesseerde speler: "Volgende week spelen we thuis en hebben wij zo'n scheidsrechter," wat denk ik niet als compliment bedoeld was en hopelijk niets zegt over de mentaliteit van jullie club.

Dan had zomaar weer de vlam in de pan kunnen slaan. Na de staking van de wedstrijd, toen de gemoederen net weer een beetje tot bedaren waren gekomen, vond je het nodig mijn tijdwaarneming luidruchtig in twijfel te trekken. Dat had zomaar weer de vlam in de pan kunnen laten slaan. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat mijn beslissingen altijd de juiste zijn. Ik zal soms dingen missen en soms dingen bestraffen die eigenlijk correct waren. Als coach zal jij soms een andere opvatting hebben. Misschien omdat je het beter ziet, misschien omdat je nu eenmaal geneigd bent door de bril van je eigen team naar de wedstrijd te kijken. Dat is menselijk. De essentie is dat ik als scheidsrechter uiteindelijk de beslissing neem. Hoe werkt dat in die koppies als ze horen dat de scheids hen naait? Ik vind dat de staf en entourage van de teams alles moeten doen om de acceptatie van de beslissingen van de scheidsrechter te vergroten. En al helemaal wanneer het om jeugdteams gaat. Prima jongens Ik heb je team wel een beetje leren kennen binnen de lijnen. Het zijn echt prima jongens, ze hebben wat voor elkaar over, accepteren de beslissingen en willen gewoon lekker ballen. Er zitten er twee of drie tussen die hun emoties moeten leren bedwingen. Als ik jou was, zou ik hen daarbij begeleiden, anders blijven ze in de problemen komen met scheidsrechters. Hoe denk je dat het in de koppies van die jongens werkt als hun coach voortdurend in woord en gebaar uitdraagt dat ze genaaid worden door de scheidsrechter? De vraag stellen is hem beantwoorden. Een andere vraag is of ze er beter van gaan voetballen. Mijn waarneming was in elk geval dat er steeds minder lijn in de ploeg kwam, terwijl ze het toch aardig onder controle hadden tot vlak na rust. Maar goed, coaching is jouw vak en niet het mijne. Al met al was het eigenlijk een hele spannende wedstrijd, maar aan al dat geouwehoer heb ik - en ik denk velen met mij - toch een kater overgehouden. Waarschijnlijk geldt dat ook voor jou. En wat het ergste is: dat zal voor die jongens ook gelden. Ik wil je daarom van actieve voetbalouder tot actieve voetbalouder graag een welgemeend advies geven. Coach die jongens op een positieve manier. Draag normen en waarden over aan het team en probeer het goede voorbeeld te tonen. Als we dat allemaal doen, houden we ons voetbal een fijne liefhebberij." Tino Wallaart, Verenigingsscheidsrechter bij AFC IJburg. Beste Tino, bedankt voor je positieve artikel, veel plezier in je hobby en succes op de velden. Bestuur HSV

14


HARTELIJK DANK! DE HSV BEDANKT OLYMPIA HAARLEM EN S.V. HOOFDDORP OM OOK DIT SEIZOEN KOSTELOOS GEBRUIK TE MOGEN MAKEN VAN HUN TRAININGSACCOMODATIES.

15


Jaargang 2017 – nummer 12

AKTIE: HSV TRAININGSOUTFIT De HSV wil werken aan herkenbaarheid en professionaliteit naar de buitenwereld toe. Dat kan onder andere door allemaal tijdens de training in dezelfde outfit te lopen. Een deel van onze trainingsgroep loopt al in het fraaie rood/zwart. Ook in 2017 kan je de complete outfit aanschaffen. Prijs: € 89,00. Bestellen? Zie het bestelformulier, elders in het clubblad. Meer informatie bij Martin de Jager, telefoon 06-20801660.

De HSV outfit is van uitstekende kwaliteit, merk JAKO, in onze clubkleuren rood en zwart, en ons logo op shirt/jack en broek. Je ontvangt twee sets: - Zomerset: shirt met korte mouwen – rood – korte broek – zwart. - Winterset: trainingsjack met lange mouwen – rood – trainingsbroek – zwart. - Een paar kousen: zwart.

Speciale HSV-prijs: € 89,00 ANTWOORDEN OP SPELREGELVRAGEN De antwoorden op de spelregelvragen 291 t/m 295 veldvoetbal uit deze uitgave:

291. B 292. D 293. B 294. B 295. D

16


TRAIN IN HSV KLEDING BESTEL HSV TRAININGSSET: JAKO TRAININGSPAK, ZOMEROUTFIT (shirt en short), PAAR KOUSEN

slechts € 89,00 Ondergetekende, ……………………………………………………………… bestelt hierbij het HSV trainingspak en zomeroutfit (van Jako) incl. paar zwarte sokken. Bedrukking: HSV logo op jack/shirt en op broek. In kraag van het jack onopvallend de naam Multivos.

Setprijs in 2017: € 89,00 Jack/shirt:

rood

MAAT:

………………

Broek:

zwart

MAAT:

………………

Sokken:

zwart

MAAT:

…...………….

broek: in zwart. zwarte broek

Na ontvangst van je betaling op de bankrekening van de Haarlemse Scheidsrechters Vereniging, ING Bank: NL86 INGB 0000 431 965, wordt het speciaal voor je besteld. Levertijd: ca. 4 weken. Plaats: ……………………………………. Datum: ……………………….

Handtekening:

……………………………………

Paraaf bestuur:

17


Jaargang 2017 – nummer 12

SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL a) b) c) d)

Vraag 296 Bij een doelschop, die te zacht wordt genomen, loopt een aanvaller van de tegenpartij te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en ontneemt hem de weg naar de bal door een onbesuisde overtreding te maken binnen het strafschopgebied. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Hij fluit en laat alleen de doelschop overnemen. Hij fluit, toont de verdediger een gele kaart en laat de doelschop overnemen. Hij fluit, toont de verdediger een rode kaart en laat de doelschop overnemen. Hij fluit, toont de verdediger een gele kaart en kent een strafschop toe.

a) b) c) d)

Vraag 297 Gesteund door een harde wind in de rug trapt de doelverdediger van partij A een doelschop hoog en ver op de andere speelhelft. Een medespeler van de doelverdediger, die op het moment dat de bal wordt getrapt alleen nog de uitlopende doelverdediger van partij B voor zich heeft, rent achter de bal aan maar de bal stuit over de doelman heen in het doel zonder aangeraakt te zijn. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Doelpunt. Indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel. Doelschop partij A. Doelschop partij B.

a) b)

c) d)

a) b) c) d)

a) b) c) d)

18

Vraag 298 Tijdens het spel bemerkt de scheidsrechter dat er van één van de partijen meer dan elf spelers op het speelveld staan en actief deelnemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond. Vraag 299 Een speler van partij A wordt verzorgd buiten het speelveld ter hoogte van de middenlijn. Op het moment dat een tegenstander met de bal aan de voet vlak langs de zijlijn een aanval opzet, steekt de geblesseerde speler zijn voet uit en de tegenstander struikelt (binnen het speelveld) over zijn voet. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Hij toont de speler van partij A een gele kaart en laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. Hij toont de speler van partij A een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. Hij toont de speler van partij A een gele kaart en laat het spel hervatten met een directe vrijeschop voor de tegenpartij op de plaats van de overtreding. Hij toont de speler van partij A een rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrijeschop voor de tegenpartij op de plaats van de overtreding. Vraag 300 Bij het nemen van een strafschop komt een medespeler van de nemer te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt door de doelverdediger tot hoekschop verwerkt. Wat beslist de scheidsrechter? Hoekschop en een waarschuwing voor de aanvaller die te vroeg toeliep. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij en een waarschuwing voor de aanvaller die te vroeg toeliep. Strafschop overnemen.


19


Jaargang 2017 – nummer 12

NIEUW: CLUBCOLLECT: IETS VOOR DE HSV? Contributie-betaling aan de HSV: vaak heel traag en moeizaam! Vóór de digitalisering ontving iedereen een acceptgirokaart van de HSV. Toch vergat een aantal leden telkens te betalen. Dit kostte uw bestuursleden heel veel moeite om de bijdragen van alle -veel te latebetalers uiteindelijk binnen te halen. Nu verschijnt het verzoek om de jaarlijkse bijdrage over te maken in het online clubblad. Maar het probleem blijft. Elke bestuursvergadering is de betaling van de contributie een aandachtspunt en kost het bestuur van de HSV –allemaal vrijwilligers- heel veel tijd en geld. Tijd, die we liever voor andere zaken gebruiken. Automatische incasso is tegenwoordig een hele kostbare oplossing. Maar incasso kan nu ook anders:

ClubCollect kan het incasso-werk overnemen: de HSV heeft dan geen omkijken meer, de contributie komt na 5 weken binnen. Olympia Haarlem en Buitenveldert werken al met dit incasso-systeem.

De voordelen voor de HSV-leden en de HSV -

U kunt de betaling niet vergeten. Het contributiegeld staat binnen 5 weken op onze rekening.

Snel en veilig betalen, bericht kan ook per brief Via een persoonlijke betaallink in e-mail of sms, betaalt iemand snel en veilig via iDeal of incasso. Snel en eenvoudig facturen versturen via e-mail of SMS. Dit kan eventueel ook per brief.

Kosten: vast bedrag per lid/donateur: €1,00, zónder extra kosten -

Géén extra kosten: géén opstartkosten, géén nacalculatie en géén e-mail- of sms-kosten. Ook geen portokosten voor automatisch verstuurde brieven tot 20% van het ledenbestand.

Wat vindt u? Uw bestuur hoort graag, wat u hiervan vindt. Op onze Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2017 zullen wij vragen, wat u ervan vindt. Want dit gaat iedereen aan en daarom willen wij eerst uw goedkeuring, voordat wij dit realiseren.

DUS: KOM NAAR DE ALV, UW STEM IS DAN HEEL BELANGRIJK! 20


TIJD VOOR HUMOR Met dank aan: voetbalhumor. Selecteer een vriend voor dit menu!

Ruben heeft een probleem: hij is zijn trouwdag vergeten! Zijn vrouw is woedend en geeft Ruben nog één kans. “Ik wil, dat er morgenochtend een kado voor de deur staat, dat binnen 6 seconden van 0 naar 100 gaat, anders zwaait er wat!” De volgende ochtend ligt er een kado voor de deur. Nieuwsgierig haalt ze het naar binnen en maakt het open. Er zit een spiksplinternieuwe personenweegschaal in. Ruben hebben we sinds zaterdag niet meer gezien ….. 21


Jaargang 2017 – nummer 12

Peter Roos Elektro & Installatietechniek Satellietbaan 31F 2181 MG HILLEGOM Tel. 0252-525500 Tel. 06-54748437

22


23


Jaargang 2017 – nummer 12

BETER FLUITEN MET DE HSV Nieuwe actie van de HSV, om nieuwe leden te werven.

Wil je als scheidsrechter beter worden? Word dan nu lid van de HSV! Voordelen: 1. 2. 3.

Je ontvangt tijdelijk gratis welkomspakket

4.

Je kan schitterend HSV trainingsset kopen met korting

5.

Wekelijks conditietraining op 2 dagen op 2 locaties door gecertificeerde COVS trainers

6.

Ontmoet leuke nieuwe vrienden, bespreek wedstrijdsituaties, leer van elkaars ervaringen, ontvang handige tips

7.

Vaak spelregeltoetsen na afloop van de training

8.

Bemiddeling scheidsrechters voor (internationale) toernooien

9.

Activiteiten, zoals: footgolf, wijn- en bierproeverij, gastsprekers, thema-avond, technische dag met uitleg spelregelwijzigingen

10. Steun en bijstand bij molestatie, meegaan naar en bijstaan bij tuchtzaken 11. Gezelligheid: bij Nieuwjaarsreceptie, afsluiting seizoen met BBQ, algemene leden vergadering en overige activiteiten 12. Gratis elke 2 maanden een afwisselend digitaal clubblad 13. HSV bezoekt kosteloos locale voetbalclubs (ook jouw club!) om een themaof spelregelavond voor de club/jeugdscheidsrechters te houden 14. Inclusief lidmaatschap COVS (onze belangenbehartiger), met digitale magazine “De Scheidsrechter”, 9x per jaar.

Aanmelden bij onze secretaris Peter Kierkels, tel. 06-10652935 of secretaris@covshaarlem.nl 24


BOELÉ

BOUWONDERNEMING

Jan Tademaweg 20 2031CV HAARLEM Tel. 023-5320223 fax 023-5317467 info@boelehaarlem.nl

25


Jaargang 2017 – nummer 12

KNVB: vernieuwing pupillenvoetbal met ingang van komend seizoen (1)

Foto: KNVB Media In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Zeist – 21-01-2017. Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: "Kinderen meer voetbalplezier geven en nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.”

Kinderen meer aan de bal Vanaf het seizoen 2017/'18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden. Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.

26


KNVB: vernieuwing pupillenvoetbal (2) Verenigingen omarmen vernieuwingen 82% van de verenigingen onderschrijft de visie voor de vernieuwde wedstrijdvormen. In het amateurvoetbal is positief gereageerd op de vernieuwingen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête, waaraan 1208 verenigingen deelnamen, blijkt dat 82% van de verenigingen de visie voor de vernieuwde wedstrijdvormen onderschrijft. KNVB organiseerde het afgelopen half jaar 80 voorlichtingsdagen en 20 praktijkbijeenkomsten waarin 671 verenigingen al kennismaakte met de nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en volgend seizoen te starten met de jongste leeftijdscategorieën. Met dit besluit wordt er volledig aan deze wensen gehoorgegeven. Zaterdag heeft de Ledenraad van de KNVB - het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal aangegeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en het groene licht van de Ledenraad, heeft de KNVB vandaag dit besluit genomen. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald. Ook een ruime meerderheid van de betaald voetbalclubs in Nederland speelt dit seizoen al met jeugdteams in de nieuwe voetbalvormen.

Samen invoeren, samen uitvoeren Medio seizoen 2017/'18 volgt er een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt beoordeeld welke verbeteringen er nog kunnen worden doorgevoerd voor het seizoen 2018/’19.

De clubs kunnen rekenen op praktische steun van de KNVB Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op steun van de KNVB. De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs een indicatie krijgen van wat er voor hen in praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van extra materiaal lanceert KNVBhoofdsponsor ING in maart ter ondersteuning een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering.

Sportiviteit en respect inbedden in voetbalcultuur Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen in het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een component daarvan is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal en hebben vooral ouders en begeleiders interesse in een ranglijst, wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden. Voorstel van de verenigingen: laat jeugdspelers opgroeien met sportieve handelingen. Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen. Zodat kinderen ieder weekend op het niveau voetballen wat bij hen past. In Engeland, België en Duitsland en andere sporten als hockey en handbal spelen deze jeugdcategorieën al langer op deze manier. Het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is ook onderdeel van het evaluatiemoment met de verenigingen. Aanvullend was het voorstel van verenigingen jeugdvoetballers op te laten groeien met sportieve handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit initiatief graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op langere termijn.

27


Jaargang 2017 – nummer 12

28


Jos Angevaare is nu (ook) KNVB docent! Na een gedegen opleiding bij de KNVB kunnen wij Jos Angevaare feliciteren met de voltooide opleiding tot KNVB docent. Zoals u hebt kunnen lezen heeft Jos vorig najaar op uitstekende wijze een groep scheidsrechters bij v.v. UNO in Hoofddorp opgeleid tot goed opgeleide, gemotiveerde arbiters. Jos, van harte gefeliciteerd met je diploma en veel succes met deze nieuwe uitdaging! Bestuur HSV

De activiteitencommissie nodigt u van harte uit voor haar seizoenafsluiting:

Uitnodiging gezellige HSV seizoenafsluiting met bowling op 31 mei 2017 Woensdagavond 31 mei 2017 om 19.30-ca. 22.30 uur Bison Bowling Haarlem Orionweg 400 2024TH Haarlem Telefoon: 023-5410500 Geef je snel op: aanmelding@covshaarlem.nl of Martin de Jager 06-20801660

ANTWOORDEN OP SPELREGELVRAGEN De antwoorden op de spelregelvragen 296 t/m 300 veldvoetbal uit deze uitgave:

296. B 297. A 298. D 299. C 300. B 29


Jaargang 2017 – nummer 12

30


31


Jaargang 2017 – nummer 12

32


33


Jaargang 2017 – nummer 12

34


35


Jaargang 2017 – nummer 12

36