Collection book 2020 | 2021

Page 1

INHOUDSOPGAVE

TABLE OF CONTENTS

Gouden pagina's zijn er om je te inspireren en de sfeer van de producten te laten ervaren. Een fijne kennismaking met de uitgebreide collectie per productgroep. Combinaties helpen je om het gewenste resultaat te creĂŤren met de artikelen van HAANS Lifestyle.

Golden pages are there to inspire you and let you experience the atmosphere of the products. It is a nice introduction to the extensive collection per product group. The combinations will help you to create the desired result with the articles of HAANS Lifestyle.

Intro Kussens Combinaties Glass Decoratie Combinaties Windlichten Combinaties Display Combinaties Vitrine Combinaties Kleinmeubelen Combinaties Lampen Combinaties

p. p. p. p. p. p. p. p.

2622 26 36 42 44 46 -

5 21 25 35 41 43 45 53

Witte pagina's zijn er voor een duidelijk overzicht van de collectie per productgroep inclusief de volledige informatie per product. Verdiep je in de artikelen en ontdek het brede assortiment van HAANS Lifestyle. Woontextiel Overzicht Vazen | Schalen Overzicht Kaarshouders Overzicht Standaards Overzicht Vitrines Overzicht Pilaren Overzicht Tafels | Kasten Overzicht Lampen Overzicht Objecten | Beelden Overzicht Wanddecoraties Overzicht

p. 54 - 86 p. 87 - 92 p. 93 - 95 p. 96 - 99 p. 100 - 102 p. 103 - 105 p. 106 - 115 p. 116 - 142 p. 143 - 149 p. 150 - 157

Zwarte pagina's zijn ter ondersteuning als verkoophulp. Gun jezelf de tijd om kennis te maken met alle functionaliteiten van onze online webshop www.haans.com en samen met de extra toelichtingen per productgroep leiden wij je de juiste weg naar het artikel van jouw keuze. Online Woontextiel Verkoophulp Glas Verkoophulp Lampen Verkoophulp Wanddecoratie Verkoophulp Persoonlijke Verkoophulp

p. 158 - 159 p. 160 - 175 p. 176 - 177 p. 178 - 179 p. 180 - 181 p. 182 - 184

Intro Cushion Combinations Glass Decoration Combinations Hurricane Combinations Display Combinations Showcase Combinations Small Furniture Combinations Lighting Combinations

p. p. p. p. p. p. p. p.

2622 26 36 42 44 46 -

5 21 25 35 41 43 45 53

White pages are there for a clear overview of the collection per product group including full information per product. Learn about the a rticles and discover the wide range of HAANS Lifestyle products. Hometextile Overview Vases | Bowls Overview Candleholders Overview Stands Overview Showcases Overview Pillars Overview Tables | Cabinets Overview Lighting Overview Sculptures Overview Wall Decorations Overview

p. 54 - 86 p. 87 - 92 p. 93 - 95 p. 96 - 99 p. 100 - 102 p. 103 - 105 p. 106 - 115 p. 116 - 142 p. 143 - 149 p. 150 - 157

Black pages are available as a sales aid. Give yourself the time to get acquainted with all the functionalities of our online webshop and together with the extra explanations per product group, we will lead you the right way to the article of your choice. Online Hometextile Sales Assistance Glass Sales Assistance Lighting Sales Assistance Wall decoration Sales Assistance Personal Sales Assistance

p. 158 - 159 p. 160 - 175 p. 176 - 177 p. 178 - 179 p. 180 - 181 p. 182 - 184


COLLECTIEBOEK 2020 | 2021

COLLECTION BOOK 2020 | 2021

Voor je ligt alweer ons nieuwe collectieboek 2020 | 2021. Het is de 3e van deze 3e generatie en wat zijn we hier trots op. Het toont waar wij als HAANS Lifestyle voor staan en is zelfs nog mooier en completer dan de vorige, vinden we zelf.

In front of you is our new collection book 2020 | 2021. It is the 3rd of this 3rd generation and we are so proud of it. It shows what we as HAANS Lifestyle stand for and we believe it is even more beautiful and complete than the previous one.

Trots en vol vertrouwen staan we aan het begin van dit seizoen, want wat hebben we een bijzondere tijd achter de rug. We zijn blij dat onze branche het over het algemeen goed doet. En niet alleen de verkopen, maar vooral de samenwerking met jullie, onze klanten, is enorm gegroeid.

Proud and full of confidence we are standing at the beginning of this season, because what a special time we have had. We are pleased that our industry is generally doing well. Not only the sales but especially the cooperation with you, as our customer, has grown enormously.

Door elkaar goed te inspireren en adviseren, zien we dat er hele mooie stappen gemaakt worden. Dit gebeurt zoals jullie weten vaak in harmonie

By inspiring and advising each other well, we see great steps are being made. As you know, this often happens in harmony with the

met de prachtige collecties van Passe Partout en hun fantastische team. We zijn steeds meer mooie shops aan het inrichten waar onze beide collecties nog beter uit de verf komen en dat zien we dan ook terug in de stijgende verkopen.

beautiful collections of Passe Partout and their fantastic team. We are setting up more and more beautiful shops where both of our collections come out even better, and this is reflected in the rising sales.

De opbouw van dit collectieboek zit nu wat anders in elkaar doordat we steeds meer combinaties en complete artikelwensen via jullie ontvingen. Met deze wensen zijn we aan de slag gegaan en zie hier het resultaat. We laten een duidelijke verhaallijn met overzichtelijke collecties zien. Dit boek is er om jou en je klanten de juiste HAANS Lifestyle items snel en overzichtelijk te laten zien of bestellen.

The structure of this collection book is a bit different this time because we received more and more combinations and complete article wishes through you. We started working with these wishes and the result is here. We show you a clear storyline with clear collections. This book is here to show you and your customers the right HAANS Lifestyle items quickly and clearly to order.

De collecties zijn afgelopen periode sterk toegenomen met vernieuwingen en juist ook met samenhang. Onze nieuwe producten zitten voor een groot deel in dit boek, maar gezien de snelheid en continuĂŻteit van onze ontwikkelingen is het niet mogelijk om alles nu op papier vast te leggen. De actuele collecties zijn altijd te zien op www.haans.com. We hopen de stijgende lijn samen voort te zetten en zien je graag snel weer. Ondanks dat er steeds meer online gaat, zijn we nog wel steeds dol op ons persoonlijk contact. Enjoy! Rens Haans, Saskia Lazeroms, Margriet Brekelmans, Jolien van den Meijdenberg en Sandy van Wel 2

The collections have increased significantly over the past period with innovations and also with coherence. A large part of our new products are in this book, but given the speed and continuity of our developments it is not possible to record everything on paper now. The current collections can always be seen on www.haans.com. We hope to continue the upward trend together and look forward to seeing you again soon. Despite the fact that more and more is going online, we still love our personal contact. Enjoy! Rens Haans, Saskia Lazeroms, Margriet Brekelmans, Jolien van den Meijdenberg and Sandy van Wel


ONZE INDIVIDUELE STEM

OUR INDIVIDUEL VOICE

Initals by Haans lifestyle Eind 2019 en begin 2020 stonden in het teken van de introductie van ons eigen merk Initials. De Initials items zijn voorzien van het Initials label. De Initials items kenmerken zich doordat alles grotendeels met de hand gemaakt is en dus echte unieke stukken zijn met ieder zijn eigen identiteit en vervaardigd door specialisten en vaak ook ware kunstenaars.

Initals by Haans lifestyle Late 2019 and early 2020 were marked by the introduction of our own brand Initials. The Initials items are provided with the Initials label. The Initials items are characterized by the fact that everything is largely handmade and are therefore truly unique pieces, each with its own identity and manufactured by specialists and often true artists.

Door humanitaire ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker te weten waar een product vandaan komt en hoe dit vervaardigd wordt. Dit kunnen we samen vertalen naar een goed verhaal wat zowel in de winkels als online verteld kan en dient te worden.

Naast de artikelen te voorzien van het Initials label, willen we ook het verhaal vertellen door samen met jullie op social media actief te zijn. We realiseren ons dat je een merk niet in een dag kunt bouwen en dat we dit ook het beste samen kunnen doen. De komende jaren zullen we dan ook nog veel activiteiten rondom het merk Initials bouwen om het merk stevig en met meer bekendheid in de markt weg te zetten. Herkenning zorgt voor reactie en brengt aanzet tot koop. Online wordt steeds belangrijker en ook de wijze van een product kopen en oriĂŤnteren, dit geldt zowel voor de dealer als voor de consument. Belangrijk is om een compleet plaatje te laten zien en geen losse fragmenten. Veel van onze losse items zijn vanaf nu ook gecombineerd verkrijgbaar, waardoor je slechts ĂŠĂŠn item selecteert voor een samenstelling uit een productgroep of een compleet samengestelde serie. Deze combinaties zijn ook terug te vinden in onze B2B webshop.

Due to humanitarian developments, it is becoming more and more important to know where a product comes from and how it is made. Together we can translate this into a good story that can and should be told both in shops and online.

Besides providing the articles with the Initials label, we also want to tell the story by working with you on social media. We realize that you can't build a brand in a day and that it is best to do this together. In the coming years, we will therefore be building a lot of activities around the Initials brand in order to put the brand firmly on the market and make it more widely known. Recognition triggers a reaction and triggers the impulse to buy. The online channel is becoming increasingly important and so is the way a product is bought and orientated, both for the dealer and the consumer. It is important to show a complete picture and no loose fragments. Many of our individual items are now also available in combination, so you only select one item for a composition from a product group or a complete assembled series. These combinations can also be found in our B2B webshop. Now that the online sales channel has become increasingly important to everyone, we also offer the possibility to set up a personal B2C webshop at this moment only for the Netherlands.

Nu het online verkoopkanaal voor iedereen steeds belangrijker is geworden, bieden we ook de mogelijkheid om een persoonlijk B2C webshop weg te zetten. Online lokaal shoppen. Als je hier meer over wilt weten horen we dat graag. 3


Woontextiel We hebben de afgelopen periode onze visie op onze woontextielcollectie aangepast. Waar we eerst een aantal modellen hadden in heel veel kleuren, zijn we dit gaan omturnen naar een veel breder assortiment aan stoffen en varianten in een aantal kleurtonen. Niet alles is hierdoor in alle kleuren meer beschikbaar, maar er is een veel grotere oriĂŤntatie in diverse kleurtonen. Ook is de productie van sommige kussens lokaal. De series Studio en Lodge worden bijvoorbeeld in Nederland vervaardigd, waardoor we flexibeler zijn in volumes en beschikbaarheid.

Hometextile Over the past period, we have changed our vision of our home textile collection. Where we first had a number of models in a lot of colors, we turned this into a much wider range of fabrics and variants in a number of color tones. As a result, not everything is available in all colors anymore, but there is a much greater orientation in various color tones. Also, the production of some cushions is local. For example, the Studio and Lodge series are manufactured in the Netherlands, which makes us more flexible in terms of volumes and availability.

Kleinmeubelen Dit brengt ons naar de volgende serie die we in Oost-Europa laten produceren en waar we al ruim 30 jaar met dezelfde fabrieken werken. Ook hier blijven we in nieuwe modellen investeren. We hebben een goede stevige basis ontwikkeld met onze mat zwarte kleinmeubelen, waardoor we nu ook een hele nieuwe range hebben kunnen ontwikkelen. De eerste modellen vind je in dit boek terug en zullen de komende periode online toegevoegd worden. Veel van onze items lenen zich er goed voor om steeds op een andere manier te worden gebruikt. Durf er creatief mee om te gaan zodat het toepassingsbeeld en bereik steeds groter wordt.

Small Furniture This brings us to the next series that we have produced in Eastern Europe, where we have been working with the same factories for over 30 years. Also here, we continue to invest in new models. We have developed a good solid base with our matt black small furniture, which has enabled us to develop a whole new range. The first models can be found in this book and will be added online in the coming period. Many of our items lend themselves well to being used in a different way every time. Dare to be creative with them.

Windlichten, Standaard & Kaarshouder Wanneer we het hebben over meer samenhang in de collectie dan is de standscollectie een heel goed voorbeeld waarmee we dit aanpakken en wat we bedoelen. Je kunt de collectie volledig mixen en matchen waarmee je steeds weer nieuwe opties ontdekt en waarbij je je eigen smaakvolle opzet creĂŤert. We laten graag de creativiteit de vrije loop en delen dit graag met iedereen. Deel ook jullie ervaringen met ons, zodat we een steeds beter beeld krijgen van alle mogelijkheden en opties. We hebben ook in deze categorie verschillende combinatiepakketten gemaakt die het je makkelijker maken om complete sets te bestellen. 4

Hurricanes Stand & Candle holder When we talk about more coherence in the collection, the stand collection is a very good example of how we approach this and what we mean. You can mix and match the collection completely, discovering new options over and over again and create your own tasteful set-up. We like to let the creativity run free and share it with everyone. Also share your experiences with us, so we get a better idea of all the possibilities and options. We have also created several combination packages in this category that make it easier for you to order complete sets. The candleholder fits in various stands, but can also be used separately as a vase or candleholder. The entire glass collection is mouth blown which


Het glazen windlicht past in diverse stands, maar is ook weer los als vaas of windlicht te gebruiken. De volledige glascollectie is mondgeblazen wat een bijzonder vakmanschap is en heel indrukwekkend is om te zien. Een klomp gesmolten glas wordt geplaatst aan het einde van een blaaspijp, hierin wordt geblazen en door het continu draaien en vormen (met metaal of in een mal) krijg je het gewenste resultaat, het glas koelt vervolgens af en wordt afgesneden en in een koeler geplaatst waarna de scherpe kantjes eraf gesneden worden door een laser of waterstralen. Al ons glas is door en door gekleurd, maar kan door de manier van blazen altijd kleurvariaties ontwikkelen,

ook glasbellen en strepen zijn veel voorkomende kenmerken van mondgeblazen glas. Elk stuk is hierdoor uniek in zijn soort met de vorm als basis. Beelden Het is prachtig om te werken met natuurlijke materialen, gewoon puur. Een mooi voorbeeld hiervan is onze beeldencollectie, welke worden gesneden met de hand en vervolgens door schuur-, brand- en verftechnieken er een eigen finish aan wordt gegeven. Schema en Industria Kunstenaarschap is goed te zien in het product, maar de designer van het product is hier het achterliggende brein naast de vorm, kleur, structuur en materiaal. Met een ontwerp van een designer krijgt het product een unieke creatie van een doordacht product met een eigen personaliteit. We hebben in onze Initials collectie een groot deel eigen designs, maar met onze leveranciers Schema en Industria leren we ook van andere designers en andere culturen. We hebben met deze merken een exclusieve relatie om haar designs te verkopen in Europa en op hun beurt verkopen zij onze Initials designs aan andere werelddelen. Elke lamp is vervaardigd met de hand en ijzer is een mooi materiaal om mee te vormen en om te bewerken tot zeer bijzondere uitstralingen. Al met al oogverblindende creaties en vaak niet alleen een lamp, maar een lichtobject.

is a special craftsmanship and very impressive to see. A lump of molten glass is placed at the end of a blowpipe, this is blown into and by continuously turning and forming (with metal or in a mould) you get the desired result, the glass then cools down and is cut off and placed in a cooler after which the sharp edges are cut off by a laser or water jets. All our glass is colored through and through, but because of the way it is blown it can always develop color variations. Glass bubbles and stripes are also common features of mouth blown glass. Each piece is therefore unique in its kind with the shape as a basis.

Sculptures It's wonderful to work with natural materials, just purity. A good example of this is our sculpture collection, which is cut by hand and then given its own finish by sanding, burning and painting techniques. Schema en Industria Artisticity can be clearly seen in the product, but the designer of the product is here the underlying brain next to the shape, color, structure and material. A design of each designer' gives the product a unique creation of a well-thought-out product with its own personality. In our Initials collection, we have a large part of our own designs, but with our suppliers Schema and Industria we also learn from other designers and other cultures. We have an exclusive relationship with these brands to sell their designs in Europe and in return they sell our Initials designs to other parts of the world. Each lamp is made by hand. Iron is a beautiful material to shape and to process into very special radiations. Altogether, dazzling creations and not just a lamp, but a light object.

5


I N I T I A L S B Y

6

H A A N S

L I F E S T Y L E


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-023 S/3 Combi Ink - Evening - Laguna Blue RRP - NL | BE €169.85 RRP - EU €199.85

295-400-004 S/3 Combi Evening - Ink - Sky Blue RRP - NL | BE €177.95 RRP - EU €202.95

295-400-013 S/3 Combi Ink - Classic Blue RRP - NL | BE €227 RRP - EU €257

295-400-007 S/3 Combi Sky Blue RRP - NL | BE €207 RRP - EU €237

295-400-016 S/3 Combi Green & Blue RRP - NL | BE €207 RRP - EU €237

295-400-020 S/3 Combi Bordeaux & Blue RRP - NL | BE €197.95 RRP - EU €227.95 7


8


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-033 S/3 Combi Amber - Wine - Canyon Terra RRP - NL | BE €154.85 RRP - EU €179.85

295-400-014 S/3 Combi Wine - Rustic Terra RRP - NL | BE €177.95 RRP - EU €202.95

295-400-022 S/3 Combi Amber - Mahoney Terra RRP - NL | BE €227 RRP - EU €257

295-400-015 S/3 Combi White & Brown & Bronze RRP - NL | BE €187.95 RRP - EU €217.95

295-400-025 S/3 Combi Blue & Brown & Copper RRP - NL | BE €197.95 RRP - EU €227.95 9


10


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-035 S/2 Combi Grape - Aged Pink RRP - NL | BE €99.90 RRP - EU €119.90

295-400-018 S/3 Combi Aged - Grape Pink RRP - NL | BE €207 RRP - EU €237

295-400-026 S/3 Combi Blush Pink RRP - NL | BE €237 RRP - EU €267

295-400-032 S/3 Combi Black & Pink RRP - NL | BE €182.95 RRP - EU €207.95

295-400-009 S/3 Combi Bordeaux & Purple RRP - NL | BE €227.00 RRP - EU €257.00 11


12


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-037 S/2 Combi Dark - Ash Antra RRP - NL | BE €119.90 RRP - EU €139.90

295-400-034 S/3 Combi Ash - Night Antra RRP - NL | BE €177.95 RRP - EU €202.95

295-400-003 S/3 Combi Smoke - Night Antra RRP - NL | BE €227 RRP - EU €257

295-400-027 S/3 Combi White & Grey RRP - NL | BE €192.95 RRP - EU €217.95

295-400-030 S/3 Combi Gold & Grey & Graphite RRP - NL | BE €207.95 RRP - EU €237.95 13


295-400-002 S/3 Combi Mustard Yellow Gold RRP - NL | BE €158.90 RRP - EU €183.90

295-400-031 S/3 Combi Floral - Rich Gold RRP - NL | BE €237 RRP - EU €267

14


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-024 S/3 Combi Taupe & Gold RRP - NL | BE €207.95 RRP - EU €237.95

295-400-005 S/3 Combi White & Gold RRP - NL | BE €217 RRP - EU €247

15


295-400-036 S/2 Combi Lake - Olive Green RRP - NL | BE €99.90 RRP - EU €119.90

295-400-006 S/3 Combi Blue & Green RRP - NL | BE €227.00 RRP - EU €257.00 16

295-400-010 S/3 Combi Army - Olive Green RRP - NL | BE €177.95 RRP - EU €202.95


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-019 S/3 Combi Moss - Olive Green RRP - NL | BE €217 RRP - EU €247

295-400-011 S/3 Combi Gold & Green RRP - NL | BE €202.95 RRP - EU €232.95 17


18


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-038 S/3 Combi Earth - Sand- Champagne Taupe RRP - NL | BE €169.85 RRP - EU €199.85

295-400-012 S/3 Combi Sand - Champagne Taupe RRP - NL | BE €117.95 RRP - EU €202.95

295-400-028 S/3 Combi Sand Taupe RRP - NL | BE €217 RRP - EU €247

295-400-008 S/3 Combi Pink & White & Taupe RRP - NL | BE €227.00 RRP - EU €257.00

295-400-029 S/3 Combi Green & Taupe RRP - NL | BE €187.95 RRP - EU €217.95 19


295-400-039 S/3 Combi Snow White RRP - NL | BE €154.85 RRP - EU €179.85

295-400-021 S/3 Combi Oyster - Snow - Pearl White RRP - NL | BE €217 RRP - EU €247

20


INITIALS- Cushion Combinations | filling included

295-400-017 S/3 Combi Pink & White RRP - NL | BE €187.95 RRP - EU €217.95

295-400-001 S/3 Combi White & Grey RRP - NL | BE €177.95 RRP - EU €202.95

21


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

The Glass collection is 100% handmade. The craftmanship is really impressive to see. With handmade production the whole item is produced in one time and will have its unique shape and characteristics.

815-500-021 S/3 Combi Topaz Glass RRP - NL | BE â‚Ź387 RRP - EU â‚Ź447 22


INITIALS- Glass Decoration Combinations

810-500-003 S/5 Combi Smoke Glass Bottle RRP - NL | BE €345.95 RRP - EU €395

810-500-002 S/3 Combi Smoke Glass Straight RRP - NL | BE €267 RRP - EU €309

810-500-005 S/3 Combi Optic Smoke Glass RRP - NL | BE €367 RRP - EU €423

810-500-001 S/3 Combi Smoke Glass RRP - NL | BE €387 RRP - EU €447 23


810-500-004 S/8 Combi Smoke Glass Modern RRP - NL | BE €612.95 RRP - EU €704

810-500-006 S/5 Combi Optic Smoke Glass RRP - NL | BE €635 RRP - EU €731 24


25


I N I T I A L S B Y

26 

H A A N S

L I F E S T Y L E


INITIALS- Hurricane Combinations | without deco stones and candle

190-311-504 S/6 Hurricane Stand Mix Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €734.55 RRP - EU €848.85

27


190-311-032 Hurricane Stand Solid S Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €99.90 RRP - EU €118.95 S/3 190-311-502

28

190-311-031 Hurricane Stand Solid M Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €109.90 RRP - EU €128.95

190-311-030 Hurricane Stand Solid L Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €119.90 RRP - EU €138.95

Hurricane Stand Solid Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €329.70 RRP - EU €386.85


INITIALS- Hurricane Combinations | without deco stones and candle

190-311-003 Hurricane Stand Open Frame M Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €124.95 RRP - EU €144 S/3 190-311-501

190-311-002 Hurricane Stand Open Frame L Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €134.95 RRP - EU €154

Hurricane Stand Open Frame Matt Black & Smoke Glass

190-311-001 Hurricane Stand Open Frame XL Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €144.95 RRP - EU €164 RRP - NL | BE €404.85 RRP - EU €462

When you are speaking about humanize the collections. The Stands collection is a perfect example. Able to mix and match by your own experiences at your core and taste. When you don’t have the time for your own creativity or to learn more about the product possibilities we also set-up combinations how to sell. The perfect collection for each preference.

29


190-311-021 S/6 Hurricane Table Stand Open Frame M Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €317.70 RRP - EU €356.70

190-311-020 S/6 Hurricane Table Stand Open Frame S Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €377.70 RRP - EU €425.70

190-311-056 S/6 Hurricane Table Stand Solid XS Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €149.40 RRP - EU €167.40

190-311-050 S/2 Hurricane Table Stand Solid S Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €149.80 RRP - EU €177.90

S/20 190-311-503

30

Hurricane Table Stand Mix Matt Black & Smoke Glass RRP - NL | BE €994.60 RRP - EU €1127.70


INITIALS- Hurricane Combinations | without deco stones and candle

190-311-223 S/6 Hurricane Table Stand Open Frame M Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €329.70 RRP - EU €371.70

190-311-222 S/6 Hurricane Table Stand Open Frame S Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €389.70 RRP - EU €443.70

190-311-257 S/6 Hurricane Table Stand Solid XS Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €155.40 RRP - EU €179.40

190-311-252 S/2 Hurricane Table Stand Solid S Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €159.80 RRP - EU €187.90

S/20 190-311-553

Hurricane Table Stand Mix Matt Gold & Topaz Glass

RRP - NL | BE €1034.60 RRP - EU €1182.70

31


32 


INITIALS- Hurricane Combinations | without deco stones and candle

190-311-554 S/6 Hurricane Stand Mix Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €776.55 RRP - EU €890.85

33


190-311-238 Hurricane Stand Solid S Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €109.90 RRP - EU €128.95 S/3 190-311-552

34

190-311-237 Hurricane Stand Solid M Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €119.90 RRP - EU €138.95

Hurricane Stand Solid Matt Gold & Topaz Glass

190-311-236 Hurricane Stand Solid L Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €129.90 RRP - EU €158.95 RRP - NL | BE €359.70 RRP - EU €416.85


INITIALS- Hurricane Combinations | without deco stones and candle

190-311-209 Hurricane Stand Open Frame M Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €128.95 RRP - EU €148 S/3 190-311-551

190-311-208 Hurricane Stand Open Frame L Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €138.95 RRP - EU €158

Hurricane Stand Open Frame Matt Gold & Topaz Glass

190-311-207 Hurricane Stand Open Frame XL Matt Gold & Topaz Glass RRP - NL | BE €148.95 RRP - EU €168 RRP - NL | BE €416.85 RRP - EU €474

The combination sets are without Deco stones and Candle. Order seperate the Deco Stones, parrafine Candle Lampyon and Horeca Candle Light to make the look complete. The Glass Candle Holder which fits into the Stands are also possible to use separate as Vase.

35


I N I T I A L S B Y

36 

H A A N S

L I F E S T Y L E


37


235-311-001 Display Pillar L Matt Black & Showcase 30 Clear RRP - NL | BE €288 RRP - EU €328 38

235-311-012 Display Pillar XL Matt Black & Showcase 40 Clear RRP - NL | BE €448 RRP - EU €528


INITIALS- Display Combinations

235-311-003 Display Pillar L Matt Black & Showcase 30 Smoke RRP - NL | BE €308 RRP - EU €348

235-311-014 Display Pillar XL Matt Black & Showcase 40 Smoke RRP - NL | BE €468 RRP - EU €578 39


235-311-021 Display Pillar L Matt Gold & Showcase 30 Clear RRP - NL | BE €308 RRP - EU €348 40

235-311-032 Display Pillar XL Matt Gold & Showcase 40 Clear RRP - NL | BE €508 RRP - EU €558


INITIALS- Display Combinations

235-311-023 Display Pillar L Matt Gold & Showcase 30 Smoke RRP - NL | BE €328 RRP - EU €368

235-311-034 Display Pillar XL Matt Gold & Showcase 40 Smoke RRP - NL | BE €528 RRP - EU €608 41


MIX & MATCH C O M B I N A T I O N S FOR 30X30 SHOWCASES

42

186-263-045 3 Birds Natural 23 x 23 x H35 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €55

186-263-052 Laughing Face Natural 24 x 22.5 x H24 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

186-263-050 Laughing Face Burnt 17 x 16 x H20 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

186-263-046 Buddha on Iron Stand Burnt 12 x 13 x H31 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP - EU €39.95

212-820-001 Lampyon Candle White Ø19 x H25 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95

212-820-002/ 003 Combination & Set Price Lampyon Candle White RRP - NL | BE €29.90 RRP - EU €37.45

S2 | 186-263-099 Object Wheel Natural 12.5 x 20 x H42 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95

S2 | 186-263-032 (Fe)Male Torso Natural 14.5 x 10 x H39.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

S2 | 186-263-132 (Fe)Male Torso Matt Black 14.5 x 10 x H39.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79


INITIALS- Showcases Combinations

MIX & MATCH C O M B I N A T I O N S FOR 40X40 SHOWCASES

186-263-044 5 Birds Natural 28 x 28 x H50 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99

186-263-091 Ornament Natural 31.5 x 9 x H47.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

S2 | 186-263-059 Mask Burnt 16 x 14 x H48.5 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115

212-820-001 Lampyon Candle White Ø19 x H25 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95

186-263-098 Object Wheel Natural 12.5 x 26 x H54 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

186-263-090 Ornament Natural 38 x 8 x H52 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99

186-263-051 Ornament Burnt 30 x 10 x H43 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

212-820-002/ 003 Combination & Set Price Lampyon Candle White RRP - NL | BE €29.90 RRP - EU €37.45

186-263-056 Ornament Burnt 35 x 10 x H53 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 43


I N I T I A L S B Y

44

H A A N S

L I F E S T Y L E


INITIALS- Small Furniture Combinations

395-300-001 S/2 Combi Frame Small RRP - NL | BE €208 RRP - EU €228

395-300-003 S/2 Combi Frame Round Small RRP - NL | BE €328 RRP - EU €368

395-300-002 S/3 Combi Frame Large RRP - NL | BE €447 RRP - EU €507

395-300-004 S/3 Combi Frame Round Large RRP - NL | BE €677 RRP - EU €797 45


I N I T I A L S B Y

46 

H A A N S

L I F E S T Y L E


SCHEMA- Lighting Combinations

285-325-009 S/3 Petiole RRP - NL | BE €1497 RRP - EU €1707

47


SCHEMA- Lighting Combinations

285-325-001 S/3 Zattelite Black RRP - NL | BE €1447 RRP - EU €1647

48


INTIALS- Lighting Combinations

285-325-005 S/3 Large Factory & Worker & Ufo Black RRP - NL | BE €1197 RRP - EU €1377

49


SCHEMA- Lighting Combinations

285-325-002 S/3 Zattelite Gold RRP - NL | BE €1447 RRP - EU €1647

50


INITIALS- Lighting Combinations

285-325-006 S/3 Large Factory & Worker & Ufo Gold RRP - NL | BE €1197 RRP - EU €1377

51


INITIALS- Lighting Combinations

285-325-007 S/3 Small Factory & Ufo & Dome Black + Ceiling Cap Black RRP - NL | BE €906 RRP - EU €1036

52

285-325-008 S/3 Small Factory & Ufo & Dome Gold + Ceiling Cap Black RRP - NL | BE €906 RRP - EU €1036


INDUSTRIA- Lighting Combinations

285-360-001 S/5 Cubico & Infisso + Ceiling Cap Black RRP - NL | BE €1324 RRP - EU €1534

53


I N I T I A L S B Y

54 

H A A N S

L I F E S T Y L E


W O O N T E X T I E L

H

W I N K E L

S H O P

w

o

o

n

t

O N L I N E

A LT I J D

e

x

t

i

e

E N

l

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

h

o

O

m

M

E

T

O N L I N E

e

t

O N L I N E

e

x

t

i

E

X

A N Y T I M E

l

e

A L W A Y S

n

U P

T

I

L

E

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

55


B

T

L

E

P

A

56

U

R

I

N

E

R

N

T

A

K

R

A


G

O

G

L

R

T

E

A

W

E

U

H

D

N

P

I

E

T

E

57


58

255-620-142 Pebble Cushion Cover Ink Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-065 Goat Cushion Sky Blue 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-620-281 Pebble Ball Cushion Evening Blue 31 x 31 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-064 Sylvana Cushion Ink Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-073 Harley Cushion Ink Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-047 Alessia Cushion Sky Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-201 Goat Cushion Ink Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-042 Sheep Cushion Ink Blue 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-105 Blaize Cushion Sky Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-212 Geo Cushion Classic Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU € 89

330-415-115 Goat Carpet Evening Blue 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-057 Sheep Carpet Ink Blue 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139 59


60

255-415-022 Goat Cushion Evening Blue 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-450-052 Lucca Cushion Teal Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-415-081 Sheep Cushion Evening Blue 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-101 Renzo Cushion Sky Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

255-450-096 Murano Cushion Laguna Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-706 Pencil Cushion Cover Evening Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-043 Sheep Cushion Sky Blue 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-620-188 Pebble Cushion Cover Laguna blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-620-183 Pebble Cushion Cover Evening Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-044 Alessia Cushion Ink Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-090 Murano Cushion Classic Blue 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

61


62

255-620-105 Pebble Cushion Cover Coffee Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-205 Goat Cushion Wine Bordeaux 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-060 Goat Cushion Rustic Bronze 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-415-204 Goat Cushion Coffee Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-033 Sheep Cushion Coffee Brown 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-620-707 Pencil Cushion Cover Canyon Copper 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-630-004 Faux Fox Cushion Cover Amber Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP- EU €39.95

255-620-178 Pebble Cushion Cover Wine Bordeaux 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-240 Harrison Cushion Mahoney Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-620-180 Pebble Cushion Cover Canyon Copper 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

330-415-068 Sheep Carpet Wine Bordeaux 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139

330-415-078 Goat Carpet Rustic Brown 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115 63


64

255-450-076 Harley Cushion Chocolate Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-113 Nola Cushion Amber Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-094 Murano Cushion Wine Bordeaux 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-287 Pebble Ball Cushion Canyon Copper 26 x 26 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59.95

255-450-054 Lucca Cushion Antique Bronze 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

330-630-004 Faux Fox Throw Amber Brown 170 x 140 cm RRP - NL | BE €295 RRP- EU €329


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-620-174 Pebble Cushion Cover Rustic Bronze 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-051 Sheep Cushion Wine Bordeaux 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-095 Murano Cushion Amber Brown 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

65


66

255-450-048 Alessia Cushion Blush Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-187 Pebble Cushion Cover Aged Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-203 Goat Cushion Aged Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-050 Sheep Cushion Grape Purple 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-063 Sylvana Cushion Grape Purple 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-415-021 Goat Cushion Grape Purple 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-450-231 Ellin Cushion Floral Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-093 Murano Cushion Blush Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-072 Harley Cushion Aged Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

330-415-066 Goat Carpet Grape Purple 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-107 Sheep Carpet Aged Pink 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139 67


255-620-176 Pebble Cushion Cover Grape Purple 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-214 Geo Cushion Blush Pink 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-415-088 Sheep Cushion Aged Pink 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-043 Alessia Cushion Grape Purple 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-023 Loreto Cushion Grape Purple 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

68


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-076 Sheep Cushion Ash Grey 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-115 Nola Cushion Steel Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-703 Pencil Cushion Cover Ash Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95

255-620-182 Pebble Cushion Cover Dark Graphite 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-064 Goat Cushion Ash Grey 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-450-071 Harley Cushion Night Black 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

69


70

255-450-051 Lucca Cushion Steel Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-097 Murano Cushion Steel Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-168 Pebble Cushion Cover Smoke Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-630-003 Faux Fox Cushion Cover Night Black 45 x 45 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP- EU €39.95

330-620-407 Pebble Poof Dark Graphite Ø60 x 45 cm RRP - NL | BE €199 RRP- EU €229

330-620-405 Pebble Poof Ash Grey Ø60 x 45 cm RRP - NL | BE €199 RRP- EU €229


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

330-620-704 Pencil Carpet Dark Graphite 170 x 240 cm RRP - NL | BE €999 RRP- EU €1199 330-620-754 Pencil Carpet Dark Graphite 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1499 RRP- EU €1699

330-620-223 Pebble Carpet Dark Graphite Ø150 cm RRP - NL | BE €449 RRP- EU €499

330-620-042 Pebble Carpet Ash Grey 60 x 120 cm RRP - NL | BE €169 RRP- EU €199 330-620-003 Pebble Carpet Ash Grey 170 x 240 cm RRP - NL | BE €899 RRP- EU €999 330-620-004 Pebble Carpet Ash Grey 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1249 RRP- EU €1399

330-620-221 Pebble Carpet Ash Grey Ø150 cm RRP - NL | BE €449 RRP- EU €499

71


72

255-630-002 Faux Fox Cushion Cover Steel Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP- EU €39.95

255-450-042 Alessia Cushion Smoke Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-096 Pebble Cushion Cover Ash Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-053 Sheep Cushion Night Black 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

330-630-002 Faux Fox Throw Steel Grey 170 x 140 cm RRP - NL | BE €295 RRP- EU €329

330-630-003 Faux Fox Throw Night Black 170 x 140 cm RRP - NL | BE €295 RRP- EU €329


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-620-704 Pencil Cushion Cover Dark Graphite 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95

255-450-022 Loreto Cushion Smoke Grey 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

330-415-085 Goat Carpet Ash Grey 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-038 Sheep Carpet Night Black 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139

73


74

255-620-145 Pebble Cushion Cover Mustard Yellow 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-026 Loreto Cushion Rich Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-075 Harley Cushion Rich Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-052 Sheep Cushion Mustard Yellow 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-211 Geo Cushion Rich Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-046 Alessia Cushion Rich Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-015 Goat Cushion Mustard Yellow 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-450-230 Ellin Cushion Floral Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-066 Sylvana Cushion Rich Gold 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-286 Pebble Ball Cushion Mustard Yellow 26 x 26 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59.95

330-415-056 Goat Carpet Mustard Yellow 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-062 Sheep Carpet Mustard Yellow 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139 75


76

255-620-185 Pebble Cushion Lake Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-102 Renzo Cushion Army Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

255-620-175 Pebble Cushion Army Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-053 Lucca Cushion Olive Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-620-186 Pebble Cushion Olive green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-415-057 Sheep Cushion Army Green 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-450-091 Murano Cushion Moss Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-045 Alessia Cushion Army Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-415-061 Goat Cushion Army Green 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-620-705 Pencil Cushion Cover Olive Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95

255-415-202 Goat Cushion Olive Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-415-084 Sheep Cushion Lake Green 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

77


255-450-114 Nola Cushion Moss Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

330-620-705 Pencil Carpet Olive Green 170 x 240 cm RRP - NL | BE €999 RRP- EU €1199 330-620-755 Pencil Carpet Olive Green 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1499 RRP- EU €1699

78

255-415-085 Sheep Cushion Olive Green 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-450-232 Ellin Cushion Floral Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-225 Epic Cushion Petrol Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

255-620-282 Pebble Ball Cushion Olive Green 31 x 31 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-025 Loreto Cushion Army Green 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

330-415-119 Goat Carpet Olive Green 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-075 Sheep Carpet Army Green 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139 79


255-415-067 Goat Cushion Sand Taupe 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-620-181 Pebble Cushion Cover Earth Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-620-104 Pebble Cushion Cover Champagne White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-450-224 Epic Cushion Sand Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

330-620-404 Pebble Poof Champagne White Ø60 x 45 cm RRP - NL | BE €199 RRP- EU €229

80

330-620-406 Pebble Poof Sand Taupe Ø60 x 45 cm RRP - NL | BE €199 RRP- EU €229


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

330-620-043 Pebble Carpet Sand Taupe 60 x 120 cm RRP - NL | BE €169 RRP- EU €199 330-620-005 Pebble Carpet Sand Taupe 170 x 240 cm RRP - NL | BE €899 RRP- EU €999 330-620-006 Pebble Carpet Sand Taupe 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1249 RRP- EU €1399

330-620-234 Pebble Carpet Sand Taupe Ø150 cm RRP - NL | BE €449 RRP- EU €499

330-620-046 Pebble Carpet Champange White 60 x 120 cm RRP - NL | BE €169 RRP- EU €199 330-620-015 Pebble Carpet Champagne White 170 x 240 cm RRP - NL | BE €899 RRP- EU €999 330-620-016 Pebble Carpet Champagne White 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1249 RRP- EU €1399

330-620-224 Pebble Carpet Champagne White Ø150 cm RRP - NL | BE €449 RRP- EU €499

81


82

255-415-080 Sheep Cushion Champagne White 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-620-097 Pebble Cushion Cover Sand Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-620-702 Pencil Cushion Cover Earth Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95

255-450-060 Sylvana Cushion Champagne White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-021 Loreto Cushion Sand Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-213 Geo Cushion Sand Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-036 Sheep Cushion Sand Taupe 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

255-450-041 Alessia Cushion Sand Taupe 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

330-415-088 Goat Carpet Sand Taupe 60 x 90 cm RRP - NL | BE €99 RRP- EU €115

330-415-042 Sheep Carpet Champagne White 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139

83


84

255-620-169 Pebble Cushion Cover Snow White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP- EU €59.95

255-630-001 Faux Fox Cushion Cover Snow White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP- EU €39.95

255-450-070 Harley Cushion Oyster White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

255-450-112 Nola Cushion Oyster White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-215 Geo Cushion Pearl White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

255-450-092 Murano Cushion Pearl White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

255-415-010 Goat Cushion Snow White 25 x 50 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP- EU €44.95

255-620-708 Pencil Cushion Cover Snow White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP- EU €79.95

255-450-103 Renzo Cushion Snow White 45 x 45 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

255-415-037 Sheep Cushion Snow White 40 x 40 cm RRP - NL | BE €69 RRP- EU €79

330-630-001 Faux Fox Throw Snow White 170 x 140 cm RRP - NL | BE €295 RRP- EU €329

330-415-034 Sheep Carpet Snow White 55 x 110 cm RRP - NL | BE €119 RRP- EU €139 85


330-620-706 Pencil Carpet Snow White 170 x 240 cm RRP - NL | BE €999 RRP- EU €1199 330-620-756 Pencil Carpet Snow White 200 x 300 cm RRP - NL | BE €1499 RRP- EU €1699

CUSHION COVER 45 X 45 CM | PEBBLE | PENCIL | FAUX FOX

399-499-107 Cushion Filling 400 Grams 50 x 50 cm Cushion Cover RRP - NL | BE | EU is incl. filling

86


D E C O R A T I E S VA Z E N | S C H A L E N

D E C O R A T I O N S V A S E S | B O W L S

W I N K E L

S H O P

d

e

c

o

O N L I N E

A LT I J D

r

a

t

i

e

E N

s

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

d

e

c

o

O N L I N E

r

O N L I N E

a

t

i

o

n

A N Y T I M E

s

A L W A Y S

n

U P

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

87


810-515-102 Vase Small Neck Topaz Ø32.5 x H45 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

810-515-099 Bowl Topaz Ø46 x H10 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

810-515-094 Vase | Candleholder Bol Topaz Ø44 x H35 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

88


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

810-515-095 Vase Small Neck Smoked Ø32.5 x H45 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

810-515-098 Bowl Smoked Ø46 x H10 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

810-515-089 Vase | Candleholder Bol Smoked Ø44 x H35 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

212-820-001 810-515-089 Combination & Set Price RRP - NL | BE €168.95 RRP - EU €193.95

89


810-515-111 Vase Bottle Smoked Ø19.5 x H50 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99

90

810-515-112 Vase Bottle Smoked Ø22x H40cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

810-515-113 Vase Bottle Smoked Ø24 x H23cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

810-515-105 Vase Stretch Smoked Ø14 x H70 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

810-515-106 Vase Stretch Smoked Ø11 x H60 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

810-515-107 Vase Straight Smoked Ø25 x H35 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115

810-515-108 Vase Straight Smoked Ø25 x H24.5cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79

810-515-120 Bowl Straight Smoked Ø45 x H10 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115

190-515-248 Vase | Candleholder Bulb Smoked Ø36 x H46.5 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

212-820-002 190-515-248 Combination & Set Price RRP - NL | BE €148.95 RRP - EU €173.95

91


810-515-209 Vase | Candleholder OPTIC Smoked Ø22 x H70 cm RRP - NL | BE €119 RRP - EU €139

810-515-205 Vase Flared Mouth OPTIC Smoked Ø27.5 x H50 cm RRP - NL | BE €119 RRP - EU €139

810-515-206 Vase Tapered Neck OPTIC Smoked Ø25.3 x H50 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115

810-515-208 Vase | Candleholder OPTIC Smoked Ø25 x H90 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

810-515-207 Vase Bellied OPTIC Smoked Ø33 x H70 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

190-515-249 Vase | Candleholder OPTIC Smoked Ø36 x H46.5 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

92


W

I

N

D

L

I

C

H

T

E

N

H

U

R

R

I

C

A

N

E

S

K A A R S H O U D E R S

C A N D L E H O L D E R S

W I N K E L

S H O P

A LT I J D

k a a r s h o u d e r s

O N L I N E

E N

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

O N L I N E

A N Y T I M E

c a n d l e h o l d e r s

n

O N L I N E

U P

A L W A Y S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

93


94

190-505-080 Candleholder OPTIC Clear Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €44.95 RRP - EU €49.95

190-515-308 Candleholder OPTIC Topaz Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

190-515-309 Candleholder OPTIC Smoked Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

190-505-075 Candleholder Clear Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95

190-515-303 Candleholder Topaz Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

190-515-304 Candleholder Smoked Ø27.5 x H35 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

190-505-076 Candleholder Clear Ø13.5 x H21 cm RRP - NL | BE €8.95 RRP - EU €9.95 CTN - 6 Pieces

190-515-745 Candleholder Topaz 13.5 x H21 cm RRP - NL | BE €14.95 RRP - EU €16.95 CTN - 6 Pieces

190-515-746 Candleholder Smoked 13.5 x H21 cm RRP - NL | BE €14.95 RRP - EU €16.95 CTN - 6 Pieces


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

210-710-006 Set 9 - Deco Stones 2-3 mm White 1Box - 9x Small Bucket 1.2 Liter RRP - NL | BE €67.50 RRP - EU €77.50

212-820-001 Candle Lampyon White Ø19 x H25 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95 CTN - 2 Pieces

212-820-002 Candle Lampyon White Ø15 x H20 cm RRP - NL | BE €19.95 RRP - EU €24.95 CTN - 4 Pieces 210-710-007 Set 9 - Deco Stones 2-3 mm White/Gold 1Box - 9x Small Bucket 1.2 Liter RRP - NL | BE €67.50 RRP - EU €77.50

210-710-005 Set 9 - Deco Stones 2-3 mm Black 1Box - 9x Small Bucket 1.2 Liter RRP - NL | BE €67.50 RRP - EU €77.50

212-820-003 Candle Lampyon White Ø10 x H10 cm RRP - NL | BE €9.95 RRP - EU €12.50 CTN - 6 Pieces

212-820-060 SET60 Pieces Horeca Candle White Ø5x H6,5 cm RRP - NL €99 RRP - EU €115 95


W

I

N

S

T

A

W I N K E L

s

t

a

n

d

O N L I N E

96

D

L

N

D

A LT I J D

a

a

r

I

d

C A

E N

s

H A

T R

O V E R A L

n

A LT I J D

i

E

N

H

D

S

S

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

U

R T

S H O P

s

R

t

I

A

O N L I N E

n

d

A

N

O N L I N E

a

C

A N Y T I M E

s

A L W A Y S

n

U P

N D

E

S S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

230-311-046 Stand Zinc Matt Black Ø13.5 x H8 cm RRP - NL | BE €9.95 RRP - EU €10.95 CTN - 6 Pieces

230-311-117 Stand Zinc Matt Black Ø27.5 x H15 cm RRP - NL | BE €24.95 RRP - EU €29.95 CTN - 2 Pieces

230-311-201 Stand Iron Frame Matt Black Ø.13.5 x H30 cm RRP - NL | BE €38 RRP - EU €42.50 CTN - 6 Pieces

230-311-202 Stand Iron Frame Matt Black Ø.13.5 x H40 cm RRP - NL | BE €48 RRP - EU €54 CTN - 6 Pieces

230-311-149 Stand Zinc Matt Gold Ø13.5 x H8 cm RRP - NL | BE €10.95 RRP - EU €12.95 CTN - 6 Pieces

230-311-150 Stand Zinc Matt Gold Ø27.5 x H15 cm RRP - NL | BE €29.95 RRP - EU €34.95 CTN - 2 Pieces

230-311-221 Stand Iron Frame Matt Gold Ø.13.5 x H30 cm RRP - NL | BE €40 RRP - EU €45 CTN - 6 Pieces

230-311-222 Stand Iron Frame Matt Gold Ø.13.5 x H40 cm RRP - NL | BE €50 RRP - EU €57 CTN - 6 Pieces 97


98

230-311-120 Stand Zinc Matt Black Ø.27.5 x H100 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP - EU €79.95

230-311-205 Stand Iron Frame Matt Black Ø.27.5 x H120 cm RRP - NL | BE €95 RRP - EU €105

230-311-119 Stand Zinc Matt Black Ø.27.5 x H80 cm RRP - NL | BE €59.95 RRP - EU €69.95

230-311-204 Stand Iron Frame Matt Black Ø.27.5 x H100 cm RRP - NL | BE €85 RRP - EU €95

230-311-118 Stand Zinc Matt Black Ø.27.5 x H60 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59.95

230-311-203 Stand Iron Frame Matt Black Ø.27.5 x H80 cm RRP - NL | BE €75 RRP - EU €85


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

230-311-153 Stand Zinc Matt Gold Ø.27.5 x H100 cm RRP - NL | BE €79.95 RRP - EU €89.95

230-311-225 Stand Iron Frame Matt Gold Ø.27.5 x H120 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €109

230-311-152 Stand Zinc Matt Gold Ø.27.5 x H80 cm RRP - NL | BE €69.95 RRP - EU €79.95

230-311-224 Stand Iron Frame Matt Gold Ø.27.5 x H100 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99

230-311-151 Stand Zinc Matt Gold Ø.27.5 x H60 cm RRP - NL | BE €59.95 RRP - EU €69.95

230-311-223 Stand Iron Frame Matt Gold Ø.27.5 x H80 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89

99


D

I

S

P

L

A

Y

S

D

I

S

V

I

T

R

I

N

E

S

S

H

O

W I N K E L

v

i

t

r

O N L I N E

100

A LT I J D

i

n

e

E N

s

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

S H O P

s

h

o

P W

O N L I N E

w

O N L I N E

c

a

s

e

L C

A A

A N Y T I M E

s

A L W A Y S

n

U P

Y S

S

E

S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

190-505-349 Candleholder | Showcase Clear Frame Matt Black 30 x 30 x H50 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

190-505-350 Candleholder | Showcase Clear Frame Matt Black 40 x 40 x H60 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

190-515-349 Candleholder | Showcase Smoke Glass With Zinc Frame Matt Black 30 x 30 x H50 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

190-515-350 Candleholder | Showcase Smoke Glass With Zinc Frame Matt Black 40 x 40 x H60 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €279

101


190-505-353 Candleholder | Showcase Clear Frame Matt Gold 30 x 30 x H50 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

190-505-354 Candleholder | Showcase Clear Frame Matt Gold 40 x 40 x H60 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

102

190-515-353 Candleholder | Showcase Smoke Glass With Zinc Frame Matt Gold 30 x 30 x H50 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

190-515-354 Candleholder | Showcase Smoke Glass With Zinc Frame Matt Gold 40 x 40 x H60 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €279


D

I

P

S I

W I N K E L

p

i

l

O N L I N E

a

P

L

L

A

A LT I J D

E N

r

e

n

A

Y

R

E

O V E R A L

n

A LT I J D

i

S N

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

D P

I I

S H O P

p

S L

i

P

L L

O N L I N E

l

O N L I N E

l

a

r

A A

A N Y T I M E

s

A L W A Y S

n

U P

Y R

S S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

103


104

230-311-306 Pillar Zinc Matt Black 30 x 30 x H120 cm RRP - NL | BE €179 RRP - EU €199

230-311-308 Pillar Zinc Matt Black 40 x 40 x H120 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €299

230-311-305 Pillar Zinc Matt Black 30 x 30 x H100 cm RRP - NL | BE €159 RRP - EU €179

230-311-307 Pillar Zinc Matt Black 40 x 40 x H100 cm RRP - NL | BE €219 RRP - EU €249

230-311-332 Pillar Zinc Matt Black 30 x 30 x H80 cm RRP - NL | BE €139 RRP - EU €159

230-311-333 Pillar Zinc Matt Black 40 x 40 x H80 cm RRP - NL | BE €189 RRP - EU €219


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

230-311-361 Pillar Zinc Matt Gold 30 x 30 x H120 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

230-311-363 Pillar Zinc Matt Gold 40 x 40 x H120 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €349

230-311-360 Pillar Zinc Matt Gold 30 x 30 x H100 cm RRP - NL | BE €179 RRP - EU €199

230-311-362 Pillar Zinc Matt Gold 40 x 40 x H100 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €299

230-311-358 Pillar Zinc Matt Gold 30 x 30 x H80 cm RRP - NL | BE €159 RRP - EU €179

230-311-359 Pillar Zinc Matt Gold 40 x 40 x H80 cm RRP - NL | BE €219 RRP - EU €249

105


K L E I N M E U B E L E N

S M A L L

F U R N I T U R E

T A F E L S

T A B L E S

|

W I N K E L

|

A LT I J D

k l e i n m e u b e l e n

O N L I N E

106

K A S T E N

E N

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

S H O P

O N L I N E

C A B I N E T S

A N Y T I M E

s m a l l f u r n i t u r e

n

O N L I N E

U P

A L W A Y S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

310-311-049 Table Iron Round Matt Black 38 x 38 x H120 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €299

310-311-015 Table Iron Matt Black 38 x 38 x H120 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €189

310-311-048 Table Iron Round Matt Black 38 x 38 x H100 cm RRP - NL | BE €229 RRP - EU €269

310-311-023 Table Iron Matt Black 38 x 38 x H100 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

310-311-047 Table Iron Round Matt Black 38 x 38 x H80 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

310-311-028 Table Iron Matt Black 38 x 38 x H80 cm RRP - NL | BE €129 RRP - EU €149

107


108

310-311-045 Table Iron Round Matt Black 38 x 38 x H45 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

310-311-046 Table Iron Round Matt Black 38 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €179 RRP - EU €199

310-311-016 Table Iron Matt Black 38 x 38 x H45 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €109

310-311-043 Table Iron Matt Black 38 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €109 RRP - EU €119

310-311-114 Bench Table High Iron Matt Black 60 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €139 RRP - EU €159

310-311-040 Bed Side Table Iron Matt Black 38 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €189


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

310-311-139 Storage Table Iron 3 Connected Plates Matt Black 60 x 60 x H45 cm RRP - NL | BE €219 RRP - EU €249

310-311-140 Storage Table Iron 3 Connected Plates Matt Black 100 x 32 x H45 cm RRP - NL | BE €219 RRP - EU €249

310-311-142 Storage Table Iron 3 Connected Plates Matt Black 140 x 32 x H45 cm RRP - NL | BE €319 RRP - EU €349

109


310-311-141 Storage Table Iron 3 Connected Plates Matt Black 130 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €429 RRP - EU €499

310-311-151 Desk/Side Table Iron Matt Black 100 x 40 x H80 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €449

310-311-150 Desk/Side Table Iron Matt Black 140 x 40 x H80 cm RRP - NL | BE €449 RRP - EU €499

110


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

310-311-104 Coffee Table Iron Matt Black 80 x 40 x H50 cm RRP - NL | BE €149 RRP - EU €169

310-311-108 Coffee Table Iron Matt Black 100 x 32 x H45 cm RRP - NL | BE €189 RRP - EU €219

310-311-100 Coffee Table Iron Matt Black 140 x 32 x H45 cm RRP - NL | BE €219 RRP - EU €249

111


310-311-109 Storage Table Iron Matt Black 140 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €369 RRP - EU €399

310-311-119 Storage Table Iron Matt Black 100 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €349

310-311-110 Side Table Iron Matt Black 140 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

310-311-120 Side Table Iron Matt Black 100 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

S2 | 310-311-124 Coffee Table Iron Matt Black Ø70 Ø55 x H45 cm RRP - NL | BE €395 RRP - EU €459

112

310-311-125 Bench Table Iron Matt Black 45 x 45 x H70 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

325-311-010 Cabinet Iron Matt Black 100 x 38 x H180 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €599

325-311-009 Cabinet Iron Matt Black 100 x 38 x H200cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699

113


325-311-005 Hanging Cabinet Iron Matt Black 60 x 20 x H40 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €199

325-311-006 Hanging Cabinet Iron Matt Black 100 x 20 x H20 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €199

114


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

310-311-170 Bed Side Table Iron Matt Gold With Smoke Glass Plate 38 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €269

310-311-174 Bench Table High Iron Matt Gold With Smoke Glass Plate 60 x 38 x H60 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €219

310-311-180 Side Table Iron Matt Gold With Smoke Glass Plate 140 x 32 x H80 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399

N E W :

G o l d

w i t h

S m o k e

t o p s ,

m o r e

o n l i n e 115


116 


L

A

M

W I N K E L

A LT I J D

l

p

a

m

O N L I N E

e

P

E N

n

E

O V E R A L

n

A LT I J D

i

N

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

L

I

G

S H O P

l

i

g

H

O N L I N E

h

O N L I N E

t

i

n

T

A N Y T I M E

g

A L W A Y S

n

U P

I

N

G

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

117


118

280-620-021 Hanging Lamp Drop White, Gold Inside Ø45 x H65cm RRP - NL | BE €369 RRP - EU €419

280-620-023 Hanging Lamp Drop Black, Gold Inside Ø45 x H65cm RRP - NL | BE €369 RRP - EU €419

280-620-020 Hanging Lamp Drop White, Gold Inside Ø70 x H100 cm RRP - NL | BE €749 RRP - EU €849

280-620-022 Hanging Lamp Drop Black, Gold Inside Ø70 x H100 cm RRP - NL | BE €749 RRP - EU €849


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

280-325-067 Floor lamp Classic Black Ø20 x H76 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

280-325-065 Floor lamp Classic Black Ø27 x H118 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-066 Floor lamp Classic Black Ø24 x H99.5 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

280-325-064 Floor lamp Classic Black Ø32 x H150 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459 119


120

280-325-071 Hanging Lamp Eye Black Ø37 x H56 cm RRP - NL | BE €239 RRP - EU €269

280-325-072 Hanging Lamp Narrow Black Ø22 x H58 cm RRP - NL | BE €209 RRP - EU €239

280-325-073 Hanging Lamp Tear Black Ø20 x H91 cm RRP - NL | BE €229 RRP - EU €259

280-325-060 Floor Lamp Bold Black Ø35 x H101 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-063 Floor Lamp Narrow Black Ø36 x H99 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-061 Floor Lamp Tear Black Ø30 x H142 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

280-325-080 Hanging Lamp Ufo Black Ø70 x H27.5 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-082 Hanging Lamp Factory Black Ø66.5 x H45 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-081 Hanging Lamp Dome Black Ø70 x H27.5 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-047 Hanging Lamp Cloud Black Ø40 x H18 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €279

280-325-083 Hanging Lamp Worker Black Ø70 x H25 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-049 Hanging Lamp Cloud Black Ø43 x H27 cm RRP - NL | BE €269 RRP - EU €299 121


122

280-325-186 Hanging Lamp Ufo Black Ø31 x H16 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-101 Hanging Lamp Set 3 Black Ø12 x H16.5 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-183 Hanging Lamp Dome Black Ø30 x H17 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-220 Table Lamp Straight Black Ø29 x H43 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

280-325-184 Hanging Lamp Worker Black Ø31 x H16 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-222 Table Lamp Bold Black Ø31 x H31cm RRP - NL | BE €189 RRP - EU €219

280-325-185 Hanging Lamp Factory Black Ø30 x H32 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-221 Table Lamp Base Black Ø33 x H26 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €199


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

280-325-037 Floor Lamp Classic Gold Ø20 x H76 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

280-325-036 Floor Lamp Classic Gold Ø24 x H99.5 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

280-325-035 Floor Lamp Classic Black Ø27 x H118 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-034 Floor Lamp Classic Black Ø32 x H150 cm RRP - NL | BE 399 RRP - EU €459 123


124

280-325-068 Hanging Lamp Eye Gold Ø37 x H56 cm RRP - NL | BE €239 RRP - EU €269

280-325-069 Hanging Lamp Narrow Gold Ø22 x H58 cm RRP - NL | BE €209 RRP - EU €239

280-325-070 Hanging Lamp Tear Gold Ø20 x H91 cm RRP - NL | BE €229 RRP - EU €259

280-325-030 Floor Lamp Bold Gold Ø35 x H101 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-033 Floor Lamp Narrow Black Ø36 x H99 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-031 Floor Lamp Tear Gold Ø30 x H142 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

280-325-050 Hanging Lamp Ufo Gold Ø70 x H27.5 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-052 Hanging Lamp Factory Gold Ø66.5 x H45 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-051 Hanging Lamp Dome Gold Ø70 x H27.5 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-077 Hanging Lamp Cloud Gold Ø40 x H18 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €279

280-325-053 Hanging Lamp Worker Gold Ø70 x H25 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-079 Hanging Lamp Could Gold Ø43 x H27 cm RRP - NL | BE €269 RRP - EU €299 125


126

280-325-106 Hanging Lamp Ufo Gold Ø31 x H16 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-100 Hanging Lamp Set 3 Gold Ø12 x H16.5 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-103 Hanging Lamp Dome Gold Ø30 x H17 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-085 Table Lamp Straight Gold Ø29 x H43 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

280-325-104 Hanging Lamp Worker Gold Ø31 x H16 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-087 Table Lamp Bold Gold Ø31 x H31cm RRP - NL | BE €189 RRP - EU €219

280-325-105 Hanging Lamp Factory Gold Ø30 x H32 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319

280-325-086 Table Lamp Base Gold Ø33 x H26 cm RRP - NL | BE €169 RRP - EU €199


280-325-174 Hanging Lamp Zattelite Gold Ø100 x H100 cm RRP - NL | BE €3195 RRP - EU €3695

127


128

280-325-141 Hanging Lamp Zattelite Gold Ø30 x H30 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399

280-325-140 Hanging Lamp Zattelite Gold Ø40 x H40 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-139 Hanging Lamp Zattelite Gold Ø50 x H50 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €679

280-325-110 Hanging Lamp Zattelite Gold Ø75 x H75 cm RRP - NL | BE €899 RRP - EU €999


280-325-134 Hanging Lamp Spaceship Gold Ø49.5 x H46 cm RRP - NL | BE €699 RRP - EU €799

280-325-135 Hanging Lamp Spaceship Gold Ø41 x H37 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699

280-325-136 Hanging Lamp Spaceship Gold Ø32 x H31 cm RRP - NL | BE €449 RRP - EU €549

280-325-159 Table Lamp A Cote Gold Ø29 x H60 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-160 Table Lamp A Cote Gold Ø19 x H41 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

190-325-130 Votive Holder Trigono Siri Gold Ø25 x H37 cm RRP - NL | BE €189 RRP - EU €219

330-325-110 Stool Trigono Gold Ø33 x H44 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569 129


280-325-191 Hanging Lamp Slim Gold Ø18 x H42cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-192 Hanging Lamp Stout Gold Ø25 x H33cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-195 Table Lamp Stoop Gold Ø18.5 x H40cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319 130

280-325-264 Floor Lamp Bullet Gold Ø34 x H180 cm RRP - NL €849 RRP - EU €969


280-325-204 Hanging Lamp Hush-Hush Star White/ Light Grey 35 x 35 x H12 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-201 Hanging Lamp Hush-Hush Cream/Gold 35 x 35 x H12 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-200 Hanging Lamp Hush-Hush Cream/Gold 45 x 45 x H12 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699

280-325-211 Floor Lamp Hush-Hush Star White / Light Grey 36 x 36 x H150 cm RRP - NL | BE €749 RRP - EU €849 131


280-325-202 Hanging Lamp Hush-Hush Black/ Light Grey 45 x 45 x H12 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699

280-325-205 Hanging Lamp Hush-Hush Elephant Grey/ Light Grey 35 x 35 x H12 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-203 Hanging Lamp Hush-Hush Elephant Grey/ Light Grey 45 x 45 x H12 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699 132

280-325-210 Floor Lamp Hush-Hush Elephant Grey/ Light Grey 36 x 36 x H150 cm RRP - NL | BE €749 RRP - EU €849


280-325-131 Hanging Lamp Petiole Light Grey 50 x 15 x H55 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €679

280-325-132 Hanging Lamp Petiole Light Grey 38 x 12.5 x H41.5 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-133 Hanging Lamp Petiole Light Grey 28 x 10 x H32 cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459 133


134

280-325-096 Hanging Lamp Urban Dark Grey Ø47.5 x H46 cm RRP - NL | BE €449 RRP - EU €509

280-325-097 Hanging Lamp Qurious Dark Grey Ø39 x H39.5 cm RRP - NL | BE €449 RRP - EU €509

280-325-182 Hanging Lamp Section Dark Grey Ø29 x H37 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-187 Hanging Lamp Urban Dark Grey Ø25 x H25cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-123 Table Lamp A Cote Dark Grey Ø29 x H60 cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-124 Table Lamp A Cote Dark Grey Ø19 x H41 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289


280-325-194 Hanging Lamp Slim Pavement Grey / Light Grey Ø18 x H42cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-175 Table Lamp Quadretto Dark Grey Ø35 x H38.5cm RRP - NL | BE €399 RRP - EU €459

280-325-176 Table Lamp Quadretto Dark Grey Ø30 x H50.5cm RRP - NL | BE €369 RRP - EU €419

280-325-161 Floor Lamp Salvage Dark Grey Ø30 x H140 cm RRP - NL | BE €749 RRP - EU €849 135


280-325-193 Hanging Lamp Slim Black Ø18 x H42cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-190 Hanging Lamp Stout Black Ø25 x H33cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-196 Table Lamp Stoop Black Ø18.5 x H40cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319 136

280-325-164 Floor Lamp Bullet Black Ø34 x H180 cm RRP - NL | BE €849 RRP - EU €969


280-325-144 Hanging Lamp Zattelite Black Ø30 x H30 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399

280-325-143 Hanging Lamp Zattelite Black Ø40 x H40 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-142 Hanging Lamp Zattelite Black Ø50 x H50 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €679

280-325-111 Hanging Lamp Zattelite Black Ø75 x H75 cm RRP - NL | BE €899 RRP - EU €999 137


280-325-150 Hanging Lamp Spaceship Black Ø32 x H31 cm RRP - NL | BE €449 RRP - EU €549

280-325-149 Hanging Lamp Spaceship Black Ø41 x H37 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €699

280-325-148 Hanging Lamp Spaceship Black Ø49.5 x H46 cm RRP - NL | BE €699 RRP - EU €799 138


280-325-109 Hanging Lamp Zattelite Copper Ø30 x H30 cm RRP - NL | BE €349 RRP - EU €399

280-325-108 Hanging Lamp Zattelite Copper Ø40 x H40 cm RRP - NL | BE €499 RRP - EU €569

280-325-198 Hanging Lamp Stout Tuskany Pink/Gold Ø25 x H33cm RRP - NL | BE €299 RRP - EU €339

280-325-107 Hanging Lamp Zattelite Copper Ø50 x H50 cm RRP - NL | BE €599 RRP - EU €679

280-325-197 Table Lamp Puppy Antracite Terracotta L30 x B20 x H35cm Ø11.5 cm RRP - NL | BE €279 RRP - EU €319 139


280-360-020 Hanging Lamp Starburst Brushed Brass Ø75 x H75 cm RRP - NL | BE €2495 RRP - EU €2895

280-360-022 Hanging Lamp Starburst Brushed Brass Ø45 x H45 cm RRP - NL | BE €995 RRP - EU €1195 140

280-360-021 Hanging Lamp Starburst Brushed Brass Ø57 x H57 cm RRP - NL | BE €1750 RRP - EU €1995


280-360-003 Hanging Lamp Cubico Bronze Rust Ø24 x H22 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

280-360-010 Hanging Lamp Infisso Antique Brass Ø23 x H21 cm RRP - NL | BE €249 RRP - EU €289

330-360-041 Table Nuvo Twig Antique Brass Ø35 x H59 cm RRP - NL | BE €199 RRP - EU €229

280-360-040 Floor Lamp Nuvo Twig Antique Brass 53 x 56 x H183 cm RRP - NL | BE €695 RRP - EU €795 141


142

399-499-200 Bulb Globe Led Matt Opal G80 8W (=60W) E27 RRP - NL | BE €22,50 RRP - EU €24.95

399-499-201 Bulb Standard Led Matt Opal A60 8W (=60W) E27 RRP - NL | BE €19,95 RRP - EU €22.50

399-499-203 Bulb Globe Led Spiral Titanium/smoke glass G80 8W (=60W) E27 RRP - NL | BE €22,50 RRP - EU €24.95

399-499-202 Bulb Standard Led Spiral Titanium/smoke glass A60 8W (=60W) E27 RRP - NL | BE €19,95 RRP - EU €22.50

399-499-204 Light Bulb XXL Led Spiral Dimmable Titanium/smoke glass 8W (=40W) E27 RRP - NL | BE €59 RRP - EU €69

399-499-210 Light Bulb Led Carbon Wire Dimmable Titanium/smoke glass 2.3W (=9W) E14 RRP - NL | BE €19,95 RRP - EU €22.50


D

E

C

O

R

A

O B J E C T E N

W I N K E L

A LT I J D

o b j e c t e n b e e l d e n

O N L I N E

|

E N

T

S

D E C O R A T I O N S

B E E L D E N

S C U L P T U R E S

O V E R A L

n

A LT I J D

i

I

E

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

S H O P

s

c

u

O N L I N E

l

p

O N L I N E

t

u

r

e

A N Y T I M E

s

A L W A Y S

n

U P

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E

143


S2 | 186-263-132 (Fe)Male Torso Matt Black 14.5 x 10 x H39.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79 CTN - 2 Pieces

S2 | 186-263-034 African Head Brunt 14.5 x 6 x H38.5 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115 CTN - 2 Pieces

S2 | 186-263-131 Ladies Head Matt Black 17.5 x 11.5 x H42 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces

S2 | 186-263-059 Mask Burnt 16 x 14 x H48.5 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115 CTN - 2 Pieces 144

S2 | 186-263-130 Female Matt Black 14 x 8 x H71 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

186-263-050 Laughing Face Burnt 17 x 16 x H20 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59 CTN - 3 Pieces

186-263-051 Ornament Burnt 30 x 10 x H43 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79 CTN - 2 Pieces

186-263-056 Ornament Burnt 35 x 10 x H53 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces

186-263-094 Object Burnt 27 x 9 x H70 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces 145


186-263-046 Buddha on Iron Stand Burnt 12 x 13 x H31 cm RRP - NL | BE €34.95 RRP - EU €39.95 CTN - 4 Pieces

186-263-143 Bull Matt Black 46 x 8 x H42 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89 CTN - 2 Pieces

186-263-125 Horse Matt Black 46 x 11.5 x H53.5 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces 146

186-263-154 Female Matt Black 15.5 x 15.5 x H111 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115 CTN - 2 Pieces


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

186-263-045 3 Birds Natural 23 x 23 x H35 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €55 CTN - 2 Pieces

186-263-044 5 Birds Natural 28 x 28 x H50 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces

186-263-043 Bull Natural 46 x 8 x H42 cm RRP - NL | BE €79 RRP - EU €89 CTN - 2 Pieces

186-263-025 Horse Natural 46 x 11.5 x H53.5 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces

186-263-054 Female Natural 15.5 x 15.5 x H111 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115 CTN - 2 Pieces 147


186-263-052 Laughing Face Natural 24 x 22.5 x H24 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59 CTN - 3 Pieces

186-263-091 Ornament Natural 31.5 x 9 x H47.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79 CTN - 2 Pieces

186-263-090 Ornament Natural 38 x 8 x H52 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces 148

186-263-092 Object Natural 27 x 9 x H70 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

S2 | 186-263-099 Object Wheel Natural 12.5 x 20 x H42 cm RRP - NL | BE €39.95 RRP - EU €44.95

S2 | 186-263-098 Object Wheel Natural 12.5 x 26 x H54 cm RRP - NL | BE €49.95 RRP - EU €59

S2 | 186-263-032 (Fe)Male Torso Natural 14.5 x 10 x H39.5 cm RRP - NL | BE €69 RRP - EU €79 CTN - 2 Pieces

S2 | 186-263-031 Ladies Head Natural 17.5 x 11.5 x H42 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces

S3 | 186-263-028 Africanfigures Natural 9 x 9 x H57 cm RRP - NL | BE €99 RRP - EU €115 CTN - 2 Pieces

S2 | 186-263-030 Female Natural 14 x 8 x H71 cm RRP - NL | BE €89 RRP - EU €99 CTN - 2 Pieces 149


D

E

C

O

R

A

T

I

E

S

W A N D D E C O R A T I E S

W I N K E L

A LT I J D

w a n d d e c o r a t i e s

O N L I N E

150

E N

O V E R A L

n

A LT I J D

i

O N L I N E

e

u

w

A C T U E E L

D

E

C

W A L L

S H O P

O

R

A T

I

O

N

S

D E C O R A T I O N S

O N L I N E

A N Y T I M E

w a l l d e c o r a t i o n s

n

O N L I N E

U P

A L W A Y S

A N Y W H E R E

e

T O

w

D A T E


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

225-620-042 Walldecoration Flower Look Down Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-043 Walldecoration Blue Sparkel Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-141 Walldecoration Blue Butterfly Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-045 Walldecoration Feather Eyelashes 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

151


225-620-044 Walldecoration Woman Make-up Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-133 Walldecoration Woman Beautiful Fantasy 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

152

225-620-047 Walldecoration Ibarra Woman with Butterflies 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-143 Walldecoration Indian 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

225-620-046 Walldecoration Woman Shaman with Hawk 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-144 Walldecoration Pink Fashion Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-145 Walldecoration Woman Gold Sense Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-142 Walldecoration Flames Art 120 cm x 180 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

153


154

225-620-136 Walldecoration Face Goddess Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-138 Walldecoration Blue Boa Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-135 Walldecoration African Hairdress 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-137 Walldecoration Dramatic Butterflies Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

225-620-131 Walldecoration Dark-skinned Woman Make-up 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-126 Walldecoration Arabian Princes Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-127 Walldecoration Woman Gold Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-128 Walldecoration Face Gold Foil Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

155


156

225-620-129 Walldecoration Face Oange Lips Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-130 Walldecoration Woman Prisoner Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-125 Walldecoration Woman Flower Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-132 Walldecoration Woman Silver Necklaces Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729


I N I T I A L S B Y

H A A N S

L I F E S T Y L E

225-620-139 Walldecoration Copper Fashion Art 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

225-620-134 Walldecoration Hidden Face Bodyart 180 cm x 120 cm RRP - NL | BE €649 RRP - EU €729

157


READY FOR THE (RE) GENERATION!

THANK YOU FOR SHOPPING WITH US (ONLINE)

158


ONLINE VINDBAARHEID

ONLINE FINDABILITY

Online is belangrijker dan ooit tevoren. Niet alleen voor de consument bij hun product-oriëntatie en aankoop, maar ook voor onze samenwerking met onze dealers. We bereiken elkaar online voor onze collectie presentatie via onze zakelijke webshop www.haans.com.

Online is more important than ever before. Not only for the consumer in their product orientation and purchase, but also for our cooperation with our dealers. We reach each other online for our collection presentation via our business webshop www.haans.com.

Wij bieden de consument nu ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de online mogelijkheden via www.haanswebshop.com. De bezoekers worden gelinkt aan de dichtstbijzijnde dealer en zo bieden we tegelijkertijd een online platform voor de dealer. Met een eigen gepersonaliseerde landingspagina komt de bezoeker via de dealer in de consumenten webshop. Wij leveren de producten direct bij de consument of ze halen het op in de winkel. Shop lokaal online! Interesse? Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden.

CATEGORIEEN WEERGAVE Op haanswebshop.com worden enkel de voorradige artikelen weergegeven, zodat er ook direct uitgeleverd kan worden. De totale collectieweergave veranderdt hierdoor ook snel, zodat je bij elk bezoek weer verrast kan worden met nieuwe modellen of andere kleurmogelijkheden. Ook zijn naast de nieuwe artikelen ook de actie artikelen apart zichtbaar, waardoor een filter niet nodig is. Je krijgt direct een duidelijk overzicht.

We now also offer the consumer the possibility to make use of the online possibilities via www.haanswebshop. com. The visitors are linked to the nearest dealer and at the same time we offer an online platform for the dealer. With an own personalized landing page, the visitor enters the consumer webshop via the dealer. We deliver the products directly to the consumer or they pick it up in the store at this moment only for the Netherlands. Shop locally online! Interested? Ask us for the conditions and possibilities.

CATEGORY VIEW On haanswebshop.com, only the items in stock are displayed, so that they can be delivered directly. The total collection display also changes quickly, so you can be surprised with new models or other color options every time you visit. In addition to the new items, the sale items are also separately visible, so a filter is not necessary. You immediately get a clear overview.

FILTER POSSIBILITIES Operate efficiently and activate filters when searching. This way your search result will come up quickly. The popular filter options are: Stock, Package, Delivery, Size and Color.

FILTER MOGELIJKHEDEN

ARTICLE VIEW

Ga efficiënt te werk en activeer filters bij het zoeken. Zo komt je zoekresultaat snel naar boven. De populaire filtermogelijkheden zijn: Voorraad, Pakket Levering, Afmeting en Kleur.

In an article overview, recommended or alternative articles are displayed. This is very useful for example, the lamp collection. The correct Bulb is directly displayed that fits the chosen lamp. We invite you to discover the experience online and share this experience with us. Of course, we always offer sales help overviews.

ARTIKEL WEERGAVE Bij een artikel weergave worden aanbevolen of alternatieve artikelen weergegeven. Dit is erg handig voor bijvoorbeeld de lampencollectie. De juiste Bulb staat zo direct weergegeven die past bij de gekozen lamp. Wij nodigen je uit online de ervaring te ontdekken en deze ervaring met ons te delen. Natuurlijk bieden wij altijd nog verkoophulp overzichten.

159


WOONTEXTIEL VERKOOPHULP

HOMETEXTILE SALES ASSISTANCE

Binnen de Woontextiel collectie zijn er veel veranderingen dit jaar. We hebben de collectie zo opgebouwd dat het een compleet beeld binnen een kleurrange is. We kunnen de collectie nog wel opdelen in vier groepen. Deze groepen zijn gecreëerd door de verschillende uiterlijke kenmerken. Het is handig bij het bestellen, zodat je je niet af hoeft te vragen of een ontwerp ook in een andere kleur verkrijgbaar is of dat een kleur in een ander ontwerp beschikbaar zou kunnen zijn.

Within the ‘Home textiles’ collection there are many changes this year. We have built up the collection in such a way that it is a complete picture within a color range. We can still divide the collection into four groups. These groups are created by the different external features. It is handy when ordering, so you don't have to wonder if a design is also available in a different color or if a color could be available in a different design.

160


STUDIO COLLECTION

255-450-044

255-450-064

255-450-090

255-450-073

255-450-047

255-450-105

255-450-096

255-450-052

255-450-101

255-450-076

255-450-095

255-450-054

255-450-113

255-450-094

255-450-048 161


STUDIO COLLECTION

162 

255-450-072

255-450-093

255-450-063

255-450-043

255-450-023

255-450-022

255-450-071

255-450-115

255-450-051

255-450-097

255-450-042

255-450-066

255-450-075

255-450-026

255-450-046


STUDIO COLLECTION

255-450-102

255-450-053

255-450-091

255-450-045

255-450-114

255-450-025

255-450-021

255-450-103

255-450-060

255-450-041

255-450-070

255-450-112

255-450-092 163


LODGE COLLECTION

164 

255-450-212

255-450-240

255-450-214

255-450-231

255-450-211

255-450-230

255-450-225

255-450-232

255-450-213

255-450-224

255-450-215


RANCH COLLECTION

255-415-042

255-415-065

255-415-022

255-415-201

255-415-043

255-415-081

255-415-060

255-415-205

255-415-204

255-415-033

255-415-051

255-415-203

255-415-050

255-415-021

255-415-088 165


RANCH COLLECTION

166 

255-415-076

255-415-064

255-415-053

255-415-052

255-415-015

255-415-057

255-415-061

255-415-202

255-415-084

255-415-085

255-415-067

255-415-080

255-415-036

255-415-010

255-415-037


RANCH COLLECTION

330-415-115

330-415-057

330-415-068

330-415-066

330-415-107

330-415-085

330-415-038

330-415-056

330-415-078

167


RANCH COLLECTION

168 

330-415-062

330-415-119

330-415-075

330-415-042

330-415-088

330-415-034


RANCH COLLECTION

255-630-004

255-630-003

330-630-004

330-630-003

255-630-002

255-630-001

330-630-002

330-630-001 169


PENTHOUSE COLLECTION

170 

255-620-142

255-620-706

255-620-183

255-620-281

255-620-188

255-620-105

255-620-706

255-620-278

255-620-180

255-620-187

255-620-174

255-620-187

255-620-176

255-620-703

255-620-182


PENTHOUSE COLLECTION

255-620-168

330-620-407

330-620-405

255-620-096

255-620-704

255-620-145

255-620-286

255-620-185

255-620-175

255-620-186

255-620-705

255-620-181

255-620-104

255-620-282

330-620-404 171


PENTHOUSE COLLECTION

172

330-620-406

255-620-702

255-620-169

255-620-708

255-620-097


173


PENTHOUSE COLLECTION

330-620-223 Ø150 cm

174

330-620-704 170 x 240 cm

330-620-754 200 x 300 cm

330-620-706 170 x 240 cm

330-620-756 200 x 300 cm

330-620-705 170 x 240 cm

330-620-755 200 x 300 cm


PENTHOUSE COLLECTION

330-620-221 Ø150 cm

330-620-003 170 x 240 cm

330-620-042 60 x 120 cm

330-620-004 200 x 300 cm

330-620-234 Ø150 cm

330-620-043 60 x 120 cm

330-620-005 170 x 240 cm

330-620-006 200 x 300 cm

330-620-224 Ø150 cm

330-620-046 60 x 120 cm

330-620-015 170 x 240 cm

330-620-016 200 x 300 cm

175


GLAS VERKOOPHULP

GLASS SALES ASSTISTANCE

De handgeblazen glazen collectie bestaat uit vazen, kandelaars en schalen. We hebben drie verschillende kleuren: transparant, topaz en smoke. De collectie kaarshouders biedt de mogelijkheid om te mixen met de stands. Wij presenteren de meest gekozen combinaties. Het is natuurlijk ook mogelijk om het anders te doen, zoals bijvoorbeeld smoke glas met een gouden stand. Voel je vrij om te combineren.

The hand-blown glass collection consists of vases, candleholders and bowls. We have three different colors: transparent, topaz and smoke. The collection of candleholders offers the possibility to mix with the stands. We present the most chosen combinations. Of course, it is also possible to do it differently, such as smoke glass with a golden stand. Feel free to combine.

190-505-075

176

190-515-303

190-515-304


177


LAMPEN VERKOOPHULP

LIGHTING SALES ASSISTANCE

De lampen collectie is in te delen in drie merken. Initials, Schema en Industria. Initials biedt ijzerdraad lampen in tijdloze modellen. Schema biedt dit in een hogere prijsklasse, maar daarmee ook in fijner ijzerdraad. En natuurlijk de Industria metaal lampen met zijn eigen robuuste en stoere uitstraling. Twijfel je over de maat, laat ons je adviseren tijdens een bezoek in de showroom bij DWI. Ben je niet in de mogelijkheid, stuur ons dan een foto van de ruimte of vraag naar sfeerfoto’s van je favoriete artikel voor het maken van de juiste keuze.

The lamp collection can be divided into three brands: Initials, Schema and Industria. Initials offers iron wire lamps in timeless models. Schema offers this in a higher price range, but also in finer iron wire. And of course, the Industria metal lamps with its own robust and tough appearance. Doubts about the size? Let us advise you during a visit in the showroom at DWI. If you are not able to, you could send us a picture of the room or ask for mood pictures of your favorite item to make the right choice.

280-360-003

280-325-105

280-325-191

178


179


WANDDECORATIE VERKOOPHULP

WALL DECORATION SALES ASSISTANCE

Walldecoraties kunnen de ruimte helemaal afmaken. Laat de kleuren in de ruimte terugkomen in het schilderij. Het zal rust geven en het maakt de ruimte compleet. Hang een schilderij ook eens uit het midden, want je focuspunt is nu eenmaal ook niet in het midden. Als je het woord "compositie" in het woordenboek opzoekt, dan staat er "de ordering van verschillende delen tot één geheel”.

Wall decorations can complete the atmosphere. Let the colors in the room come back into the painting. It will give peace and it completes the space. Hang a painting out of the middle, because your focus point is not in the middle either. If you look up the word "composition" in the dictionary, it says "something that is created by arranging things to form a unified whole".

225-620-130

180


181


PERSOONLIJKE VERKOOPHULP

PERSONAL SALES ASSISTANCE

Je bent welkom om onze showroom te bezoeken. Wij zorgen voor een onvergetelijke ervaring en begeleiden je bij het maken van keuzes en helpen je graag bij eventuele vragen. @dewoonindustrie.

You are welcome to visit our showroom. We will provide you with an unforgettable experience and will guide you in making choices and are happy to help you with any questions you may have. @dewoonindustrie

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein. Stand 2B049 HAANS Lifestyle Stand 2B052 Passe Partout decorated by HAANS Lifestyle. Elke dag beleven we met veel plezier en we zijn trots op ons team en onze partners SA&F, Claassen en Coastlink. We proberen de samenwerking steeds meer te optimaliseren en we blijven natuurlijk naar jullie wensen luisteren. Graag willen wij ook afsluiten om niet enkel jou, als dealer, te bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking, maar ook met speciaal toenaam Dirk Steenbeke van Passe Partout Meubelen en zijn fantastische team.

Bedankt voor jullie inzet en het delen van de passie voor interieur. 182

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein. Stand 2B049 HAANS Lifestyle Stand 2B052 Passe Partout decorated by HAANS Lifestyle. Every day, we enjoy our work and we are proud of our team and our partners SA&F, Claassen and Coastlink. We try to optimize the cooperation more and more and we will continue to listen to your wishes. We would also like to end by thanking not only you, as a dealer, for the trust and the great cooperation, but also Dirk Steenbeke of Passe Partout Furniture and his fantastic team.

Thanks for all your efforts and sharing the passion for interior.


R e n s OWNER | BUYER

R e m c o NL NORTH AGENT

S a s k i a FR | DE SALES

R u u d NL CENTRE AGENT

M a r g r i e t NL | BE | EXP SALES

H e n r i NL SOUTH AGENT

J o l i e n MARKETING

Roberto Cuglietta - Sales Agent South France Marco Pinzauti – Sales Agent Italy Rabih Dagher – Sales Agent Middle East

S a n d y MARKETING

183


B2B SHOP

B2C SHOP

184