__MAIN_TEXT__

Page 1

1ste editie Haan Reclamewerk magazine ter ere van het 25-jarig bestaan | 2014

25 a ja r

Fietsen wordt fashion Hans Struijk Fietsen

Leeuwarden terug op de kaart SC Cambuur

Net dat beetje extra aandacht Jan Eringa kleding

d e e p S

is the key 1


2


25 jaar Haan Reclamewerk Met veel trots schrijf ik het voorwoord voor de eerste editie van ons eigen magazine. Allereerst een paar woorden richting mijn kompaan, Douwe de Haan, die Haan Reclamewerk 25 jaar geleden in zijn eentje oprichtte en waarmee ik nu alweer vijf jaar kapiteintje mag spelen op die soms woeste zee. Als eigenaar van dit prachtige bedrijf gaf hij mij de kans om in te stappen en mee te groeien. Samen met hem en ons team. In tijden van krimp en veel ‘gemekker’ over geld varen wij onze eigen koers, op geheel eigen wijze. En daar voelen wij ons beide prettig bij. Met veel plezier kijk ik dan ook terug op de afgelopen vijf jaar en hoop ik dat Douwe en ik samen met onze club in de toekomst nog veel grotere golven gaan bevaren. Haan Reklame werd in 1989 opgericht als eenmanszaak en groeide in al die jaren van een degelijk regionaal signbedrijf naar een flexibele landelijke speler. We hebben flinke stappen gemaakt. En er is nog steeds groei. Iets waar je in deze tijd best trots op mag zijn. Een jubileum is iets om te vieren en bij een feestje horen cadeaus. Zo kwam ik op het idee om een jaarlijks overzicht te maken van ons werk, in de vorm van een mooi magazine want wij maken graag mooie dingen. En nu we toch bezig waren met Sinterklaasje spelen, gaven we ons logo een opfrisbeurt cadeau. De volgende logische stap is een nieuwe website. Deze eerste editie van ons magazine is natuurlijk een speciale. Daarom niet alleen aandacht voor een aantal opdrachtgevers waar we blij van worden maar ook voor onze mensen. Want als wij de kapiteins op dit schip zijn, dan zijn onze medewerkers onze maten. Een hechte club waarin ieder z’n eigen kwaliteiten heeft, trots is op zijn werk en zich altijd voor meer dan 100% inzet. Hart voor de zaak heet dat. Ook daar worden we blij van. Lekker lezen! Christiaan de Jong Eigenaar & partner Haan Reclamewerk

Christiaan de Jong

3


Inhoudsopgave

Interview Haan Reclamewerk

6

6

Een gesprek met Douwe de Haan en Christiaan de Jong van Haan Reclamewerk.

Januari 2013: F16 Tail Wrap

12

Hester Oenema

26

Een interview met Hester Oenema die inmiddels meer dan 12,5 jaar in dienst is bij Haan Reclamewerk.

Fietsen wordt fashion

30

Erik van Bergeijk van Hans Struijk Fietsen vertelt over ontwikkelingen in de fietsbranche.

Verwoord In beeld

38

12

Erikjan Koopmans & Femke Jaarsma over waarom goede content steeds belangrijker wordt.

Bouwbedrijf Lont

42

Romke Hekstra van Bouwbedrijf Lont over marktgericht ontwikkelen.

Klaas van der Leest

58

Klaas van der Leest, oudgediende bij Haan Reclamewerk, vertelt over zijn werk en passie voor reizen.

SC Cambuur Leeuwarden

68

SC Cambuur over de Eredivisie, een nieuw stadion en de samenwerking met Haan Reclamewerk.

December 2013: Fastned In drie jaar tijd 200 locaties voorzien van lichtreclame.

4

84

30


Colofon Eerste jaargang, editie 1, 2014 2e druk Oplage: 2.500 stuks Verspreiding: Landelijk Haan Reclamewerk magazine verschijnt 1 keer per jaar en is een uitgave van:

42

Haan Reclamewerk Seerob 14 9051 VA Stiens info@haanreklame.nl www.haanreklame.nl

Uitgever/hoofdredactie Haan Reclamewerk

Interviews & eindredactie Femke Jaarsma – Verwoord In Beeld

Medewerkers aan dit nummer Christiaan de Jong Gerrit van der Meij

58

68

Fotografie Erikjan Koopmans – Verwoord In Beeld Foto blz. 38: Ruben van Vliet Foto-inzet blz. 44: Anne van der Woude Coverfoto: Erikjan Koopmans

Vormgeving Stefan Oost – Stefanoost.nl Gerrit van der Meij

84

Druk Molenberg Media

Copyright Haan Reclamewerk, Stiens

5


Haan Reclamewerk

“Het is net een voetbalteam: ieder heeft zo z’n kwaliteiten.” Douwe de Haan & Christiaan de Jong Eigenaren & partners Haan Reclamewerk 6


O

oit als eenmanszaak

Haan Reklame destijds op maar

leek ons gewoon leuk maar het

vanuit huis begonnen,

sinds vijf jaar is Christiaan de Jong

moest even rijpen.” Het duo blijkt

is Haan Reclamewerk

zijn partner in crime. “We hebben

een gouden combinatie want

alweer 25 jaar een stabiele

er misschien wel zo’n acht jaar

de afgelopen jaren is het bedrijf

en betrouwbare factor in de

over gesproken, over samen

verdubbeld en blijft er groei in

signwereld. Met een vernieuwd

gaan. We wisten alleen nog niet

zitten. Een dubbelinterview met

logo en de eerste editie van dit

precies in welke vorm we dat

‘plakboeren’ Douwe en Christiaan

magazine viert het bedrijf haar

wilden doen”, aldus Douwe. “Niks

over het vak signmaking, op je

jubileum. Douwe de Haan richtte

moest”, vult Christiaan aan. “Het

gevoel afgaan en balans vinden.

7


“Je moet eens iets met folie doen”

als hij bij de klant zit, heeft hij eigenlijk al in z’n

volhouden tot 1990. Daarvoor gebeurde dus

Zoals veel van hun medewerkers, kwam ook

hoofd hoe het geproduceerd moet worden.” Dat

alles met de hand en daar waren wel opleidingen

Christiaan via het ‘signwereldje’ terecht bij Haan

ze het signmaken beide in de praktijk leerden,

voor. Die voor reclameschilder bijvoorbeeld.”

Reclamewerk. “Zo gaat dat in deze handel toch

geldt voor bijna iedereen binnen het bedrijf.

Douwe zit in een denktank voor het onderwijs

een beetje,” verklaart Douwe. “Je kiest liever

Volgens Douwe heeft dat voor een groot deel

en ziet dat er een enorm vacuüm is ontstaan. “Er

iemand uit de cirkel die je al kent. En ik kende

te maken met het huidige onderwijs waarin

is wel een aantal mbo-opleidingen in Nederland

Christiaan al veel langer omdat hij al zo’n 15 jaar

opleidingen niet goed meer aansluiten op de

die het vak signmaken geeft maar als je de

betrokken is bij het bedrijf, al dan niet zijdelings.”

praktijk. “Toen ik van school kwam, vond eigenlijk

inhoud van die vakken ziet…” Hij geeft aan dat

Voorheen was Christiaan vertegenwoordiger en

tegelijk de kentering van deze markt plaats. Het

er in Zwolle maar een handjevol leerlingen is dat

kwam zodoende veel bij signbedrijven over de

handwerk ging eruit en het computergestuurde

het vak signmaking volgt. “Het onderwijs is

vloer. “Zo leerde ik Douwe ook kennen, omdat ik

snijden deed zijn intrede.”

veranderd. Het gaat scholen nu om geld en

hem producten leverde. Ik zei ‘je moet eens iets

leerlingen zijn klanten. Maar het vak is ook

met folie doen man, in plaats van alles met een

veranderd. Het is dus best lastig voor ons als

kwast’. Hij had ook als één van de eersten zo’n

onderneming om een goede route te kiezen

systeem waarmee je kon snijden.” Het contact

waarin we nieuwe productiemogelijkheden

groeide verder en zo stond Christiaan niet zelden

willen benutten wanneer opleidingen niet

uit zijn werk of op zaterdag mee te helpen bij

aansluiten.”

Haan op de zaak. “Dan zat het werk voor m’n baas er al om drie uur ‘s middags op en ging ik

Goede balans binnen het bedrijf

daarna naar Douwe. En zo ben ik er hier wat

Volgens Christiaan zijn de ontwikkelingen binnen

ingerold.”

hun markt bijna niet bij te houden. “Logisch dus dat ook opleidingen dat lastig vinden.” Toch is

Veranderingen in het vak signmaking Christiaan geeft toe dat zijn hart toen stiekem misschien wel wat meer bij het uitvoerende dan bij het verkopen lag. Maar uitvoerend werk doet hij nu zelf niet meer. “Ik plak geen letters meer. In die zin produceer ik niets. Maar ik heb het wel heel veel gedaan. Douwe ook trouwens. We

8

“Wie had immers tien jaar geleden kunnen voorspellen dat ons bedrijf eruitziet zoals het nu doet?”

het voor Haan erg belangrijk om goed technisch onderlegd personeel te hebben. Vandaar ook dat Douwe pleit voor het teruggaan naar de ouderwetse mts met een goede theoretische basis. “Natuurlijk is het mooi om een aantal mensen te hebben die lekker creatief bezig zijn maar wij hebben vooral monteurs nodig. Aan

hebben het vak allebei in de praktijk geleerd.”

Hij vertelt verder over die overgang, waar hij

twee vormgevers hebben wij nu voldoende.”

Douwe benadrukt dat Christiaan wel heel nauw

met zijn prille bedrijf middenin terechtkwam.

Christiaan beaamt dit. “Er moet natuurlijk een

betrokken is bij het uitvoerende werk. “Hij zit bij

“In ‘86 kwamen de eerste plotters op de markt

goede balans zijn binnen het bedrijf. Voor één

de klant aan tafel én stuurt hier de boel aan. En

maar ik heb het nog op de ‘oude manier’ kunnen

vormgever, hebben wij ongeveer vier monteurs


“We hebben grip op ons eigen productieproces en hebben een sterke groep mensen achter ons staan.”

nodig.” Maar ze zien ook dat een aantal van hun

worden in bepaalde systemen. De zogenaamde

belangrijk om alles zelf te kunnen produceren en

jongens het vak toch voornamelijk in de praktijk

creatievelingen moesten hier wel in meegaan.

je afspraken na te komen.” Dat is ook de kracht

heeft geleerd. Nuchter zegt Douwe dat je ook

Weer tien jaar later kreeg je signmakers die

van het bedrijf vinden beiden. “We hebben

realist moet zijn. “Wie had tien jaar geleden

dachten, ‘hé dit is makkelijk, een computer,

grip op ons eigen productieproces en hebben

immers kunnen voorspellen dat ons bedrijf

ik neem gewoon een handig jochie aan dat

een sterke groep mensen achter ons staan.”

eruitziet zoals het nu doet? En wij weten ook niet

kan plakken.’ Er ontstond dus een nieuw slag

Christiaan benadrukt hoe belangrijk het is dat

hoe het over vijf jaar is.”

signmakers. Jongens die het ook commercieel

de neuzen in dezelfde richting staan. “Ik kan nog

en dus zakelijk goed wisten op te pakken.” Deze

zoiets leuks verkopen en Douwe kan het intern

Duidelijk is wel dat Haan weinig last heeft

ontwikkeling resulteerde er volgens Christiaan

nog zo goed regelen, maar als wij willen dat de

gehad van de crisis. In de laatste vijf jaar is het

in dat van de signmakers van ongeveer tien jaar

jongens om vijf uur in de auto zitten om een

bedrijf verdubbeld en heeft het een heel andere

geleden weinig over zijn. “Zij hadden niet het

winkel in Maastricht aan te kleden, moet je er

marktpositie gekregen. “We hadden wel een

vermogen om die commerciële slag te maken.”

met z’n allen wel op dezelfde manier in staan.”

naal actief”, vertelt Douwe. “We hadden alleen

“Je moet snel kunnen schakelen”

“Het is net een gezin”

geen verkoopapparaat op de weg. Als je dan tijd

Dat Haan wél mee heeft kunnen komen tijdens

De mannen noemen hun bedrijf een vlakke

over had, gebruikte je die eens om een nieuwe

deze ontwikkelingen in de markt, en nog steeds

organisatie waar niemand zich beter voelt dan

account te bezoeken. En voor de rest bedienden

groeit, heeft volgens Douwe en Christiaan onder

een ander en de mensen trots zijn op hun werk.

we onze klanten natuurlijk zo goed mogelijk.”

andere te maken met snelheid. “Je moet snel

“Uiteindelijk moeten Douwe en ik de beslissingen

Meer tijd en energie in die klanten, ook

kunnen schakelen.” Christiaan vult aan: “Wil je

nemen dus daar zit wel een niveauverschil. Dat

potentiële nieuwe, kunnen steken was misschien

een leuk signbedrijf zijn, dan moet je het intern

is denk ik ook wel nodig.” Het moet allemaal in

wel dé reden voor Douwe en Christiaan om

goed op de rit hebben. Het is belangrijk om alles

balans zijn volgens Douwe. “Eigenlijk is het net

samen te gaan werken. “Zo’n 20 jaar geleden was

zelf in huis te hebben. Als je alles zelf kunt pro-

een beetje als het starten van een gezin. Dan

signmaking nog echt een vak”, legt Christiaan

duceren, heb je snelheid. Wij zijn echt niet beter

krijg je ook geen cursus opvoeden.” Lachend

uit. “Zo verdienden mensen hun brood. Toen

in het beplakken van een auto dan een ander

vult Christiaan aan: “Wij hebben natuurlijk ook

kwamen de computers en moest er geïnvesteerd

signbedrijf. Daarom is het ook zo

niet op school gezeten om zoveel mensen aan te

paar ‘leuke’ klanten maar waren vooral regio-

9


succes in pakken! vanaf 299,-

10


sturen.” Hij denkt dat Haan daarin misschien wel

beetje bang lijkt.” Haan heeft echter totaal geen

Daarop zijn allerlei vlaggetjes geprikt in verschil-

wat apart is. “Er zijn geen andere signmakers,

geheimen. “Waarom zou je niet lekker met elkaar

lende kleuren die aangeven waar Haan projecten

voor zover ik weet, die met zoveel man werken

praten. Om te weten waar je mee bezig bent en

heeft en waar nog iets op stapel staat. De hoge

dus wij moeten het hier zelf een beetje beden-

waar je tegenaan loopt. In de informatieve sfeer

concentratie aan vlaggetjes in het westen en

ken. En dat doen we met z’n allen. Ieder heeft

vanuit interesse en belangstelling in elkaar.”

midden van het land valt op. “We moeten het wel

hier zo z’n kwaliteiten, net als in een voetbal-

Er is wel contact met een aantal gelijksoor-

wat verder weg zoeken want we werken inmid-

team. Je kunt ook niet allemaal dezelfde mensen

tige bedrijven en dan zijn er nog de landelijke

dels met een grote groep mensen dus er moet

hebben. Daar zijn Douwe en ik een mooi voor-

Si’bon-bijeenkomsten. “Het is jammer want je

ook voldoende werk zijn.” Christiaan legt uit dat

beeld van.” Nieuwe mensen aannemen doet het

zou elkaar kunnen versterken en wij delen onze

het logistiek ook handiger is wanneer je een klus

duo dan ook vooral op gevoel waarbij de basis

ervaringen graag met anderen. Maar goed, zo zit

in Eindhoven kunt combineren met een project

volgens hen moet zijn ‘dat je het hier wel leuk

deze markt blijkbaar in elkaar. Wij zijn daar net

in Amsterdam of Arnhem. “Maar ook de bakker

moet vinden.’ Het is een combinatie van plezier

wat anders in.”

op de hoek die een nieuwe sticker op zijn auto

hebben in je werk en een stukje verantwoorde-

wil, telt nog steeds mee. Net zo makkelijk.” Er zijn

lijkheidsgevoel vindt Christiaan. “Ik wil ook nooit

volgens Douwe alleen heel veel bakkertjes nodig

iets tegen m’n zin in doen en ik heb altijd gedaan

en daarom is het ook zo mooi dat er nu een

wat ik leuk vond. Maar ik begrijp ook dat niet

aantal grote, doorlopende projecten zijn. Maar

iedereen in die luxepositie zit. Toch denk ik dat

ondanks dat hun handel nog steeds voor 60/70%

als je het hier niet naar je zin hebt, je weg moet

uit ‘kleinere’ opdrachtgevers bestaat, denkt hij

gaan.” Hoewel de werkdruk soms best hoog is,

wel dat Haan steeds meer in de richting groeit

beamen beide, is er een heel laag ziekteverzuim

van het werken met winkelketens. Christiaan

en weinig verloop binnen het personeel. “Wij

vindt daarbij de ‘klik’ met de klant erg belangrijk.

denken zelf niet in uren en kwartieren en je gaat

“We moeten klanten zoeken die bij ons passen.

er snel van uit dat iedereen zo denkt.” Douwe

Opdrachtgevers die hetzelfde gevoel hebben als

denkt dat het vooral belangrijk is dat iedereen het gevoel heeft dat het zijn tent is en dat er beweging in een bedrijf zit. “We moeten blijven verjongen.”

Geen geheimen Zo benaderbaar als de heren proberen te zijn naar hun medewerkers, zo moeizaam ervaren ze

“We moeten klanten zoeken die bij ons passen. Opdrachtgevers die hetzelfde gevoel hebben als wij. Zelfdenkende personen.”

de contacten met concurrenten in de signwereld

“Wij moeten ontzorgen”

soms. “Wij willen heel graag met alle concurren-

In het gezamenlijke kantoor van Douwe en

tie praten maar zij niet met ons. Iedereen is een

Christiaan hangt een grote kaart van Nederland.

wij. Zelfdenkende personen.” De twee vinden het prettig om nu een aantal vaste klanten te hebben maar ze geven tegelijk aan dat de uitdaging ligt bij het behouden van deze klanten. “Daar werken we hard voor.” En ze zijn van mening dat klanten er wel doorheen prikken, als een bedrijf iets niet waar kan maken. “Wanneer klanten met een vraag komen, moeten ze daar zelf niet meer over hoeven nadenken. Wij moeten ontzorgen.”

11


Januari 2013

F16 TAIL WRAP

Koninklijke Luchtmacht

12


Project specificaties Opdrachtgever

Wat was de opdracht?

Koninklijke Luchtmacht

In het kader van het 65-jarig bestaan van het 322 squadron een unieke print op een

Materialen

staart van een F16.

3M 3690 3M laminaat

Het materiaal moest 3 maanden 100% goed blijven zitten en heeft 200 vlieguren doorstaan.

13


“Je werkt toch ook zodat je in je vrije tijd leuke dingen kunt doen?�

Lisette IJsseldijk Telefoniste / Voorbereiding sinds 3 jaar

14


Lisette IJsseldijk Leeftijd: 29 jaar Woonplaats: Stiens Burgerlijke staat: “Het is ingewikkeld” Opleiding: Leisure Management, Stenden Hogeschool, Leeuwarden

Lisette is een beetje de duizendpoot binnen Haan Reclamewerk.

‘werkt’. En dat je veel van elkaar kunt hebben.” Volgens Lisette voelen

Organiseren en structureren vindt ze het leukste om te doen. “Ik houd

de collega’s elkaar op de een of andere manier wel aan.

heel erg van netheid en ik doe graag meerdere dingen tegelijk.” Het contact met mensen vindt ze prettig. “Dat vind ik ook zo fijn aan mijn

Balans tussen werk en privé

werk hier. Klanten komen als eerste hier bij mij binnen. Of het nou

Lastig vindt ze het om aan te geven wat haar ambities zijn. “Ik houd

aan de receptie, telefoon of via de mail is.”

heel erg van balans tussen werk en privé. Uitdaging in mijn werk zoek ik zelf. Ik wil graag alles zo goed en zo snel mogelijk voor elkaar zien te

Iets in de evenementen

krijgen.” Ze geeft toe dat ze eigenlijk niet zozeer ambities heeft maar

Ze kwam via via terecht bij Haan. Lisette werkte destijds in de

vooral plezier wil hebben in haar werk. “Ik ben gewoon heel tevreden

horeca en was daar een beetje klaar mee. “Ik wilde iets in de

hier. En zolang ik werk en privé goed op elkaar af kan stemmen, ben ik

evenementen doen maar kon moeilijk een baan vinden. Toen ben

blij.” En dan: “Je werkt toch ook zodat je in je vrije tijd leuke dingen kunt

ik naast mijn horecabaan één dag per week vrijwilligerswerk gaan

doen?”

doen bij het Bevrijdingsfestival. Daar mocht ik mijn eigen ding doen en dat vond ik zó leuk”, vertelt ze enthousiast. “Ik mocht

“Ik ben gek op het boerenleven”

alles voor een klein plein op het festival regelen.” Maar ze stak

Lisette lijkt een open boek maar dat ze vroeger, als pubermeisje, gek

niet onder stoelen of banken dat ze op zoek was naar iets

was van straatraces, komt voor velen waarschijnlijk als een verrassing.

anders. “En ja, toen zat ik ineens hier op gesprek...”

“Begrijp jij het?” Zelf deed ze niet mee “ik ben echt een brave Hendrik”.

“Het klikt gewoon met iedereen en dat is fijn om te zien. Dat het als team echt ‘werkt’. En dat je veel van elkaar kunt hebben.” Fries accent

Het was vooral spannend. Lachend vertelt ze dat ze de Opel Tigra toen

Geboren en getogen in Hengelo maar inmiddels alweer zo’n

een fantastische auto vond. “Ik snap niet wat mij toen bezielde.” Als

acht jaar wonende in Friesland. “In het laatste jaar van mijn

klein meisje wilde ze graag boerin worden. “Ik ben gek op het

studie kreeg ik een relatie met iemand die hier vandaan

boerenleven.” Het was zelfs zo dat als ze moest kiezen tussen

komt. Zodoende ben ik hier gebleven.” Natuurlijk mist ze

donderdagavond naar de veemarkt of zaterdagavond stappen, ze

‘thuis’ wel eens, “maar ik ben blij dat ik hier nu woon.” Ze

koos voor de veemarkt. “Ik zou het heel leuk vinden om op een

heeft niet een heel duidelijk accent maar zegt zelf dat de

zaterdagochtend weer eens te helpen op een boerderij.”

meningen daarover verdeeld zijn. “Mijn vriendinnen hier vinden dat het minder is geworden. In Hengelo vinden ze

Een beetje pittig

juist dat ik een beetje een Fries accent heb nu.”

Vraag je naar haar hobby’s en passies, dan noemt ze sporten, naaien, lezen en reizen. “En leuke dingen doen met vrienden en familie.” Ze

“Het klikt gewoon met iedereen”

doet aan hardlopen en volleybal maar helemaal fan is ze van boot-

De goedlachse Lisette vindt haar werk heel afwisselend.

camp. “Ik hou wel van een beetje pittig.” Ook zit ze graag achter de

En vraag je naar de sfeer bij Haan, dan noemt ze die

naaimachine en volgde ze tot voor kort lessen. Ze heeft al wat mooie

gezellig en hecht. “Misschien komt dat wel doordat er

reizen gemaakt en zat voor haar studie twee keer in het buitenland;

relatief veel mannen werken en niet veel vrouwen”,

in Brussel en op Bonaire. “Net voordat ik hier kwam werken ben ik

concludeert ze aarzelend. “Het klikt gewoon met

naar Amerika geweest. Ik zou graag nog eens een maand weg willen”,

iedereen en dat is fijn om te zien. Dat het als team echt

mijmert ze. 15


FIETSSPECIALIST SINDS 1930

S

SCHERPSTE ACTIE

16

RUIMSTE KEUZE

BESTE SERVICE


17


“Vroeger wilde ik bij de marechaussee.�

Barry Ekkers Verkoop buitendienst / Voorbereiding sinds 1,5 jaar

18


Barry Ekkers Leeftijd: 38 jaar Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen Opleiding: Meao

Barry werkt al 15 jaar in de signwereld, waarvan vier jaar als zelf-

“Ik ben gek op tevreden klanten”

standige. Hij vond het tijd voor een nieuwe uitdaging en kwam zo

“Tevreden klanten”, antwoordt Barry, wanneer je hem vraagt naar zijn

uiteindelijk bij Haan Reclamewerk terecht. “De tamtam ging snel en

ambities binnen Haan. “Daar streef ik naar. Ik vraag dan ook wel feed-

zo kwam ik hier op gesprek.” Hij kende Douwe en Christiaan toen al.

back aan de jongens wanneer ze terugkomen van een klus. Dat vind ik

“Christiaan ken ik nog uit de tijd dat hij als vertegenwoordiger werkte

belangrijk.” Betrokkenheid is ook een kernwaarde in zijn werk. “Vanaf

en onder andere zelfklevende folies verkocht. Zo kwam hij ook bij

het moment dat we een opdracht aannemen tot de oplevering. Maar

ons bedrijf en namen wij wel producten van hem af. En Douwe ken

tevreden klanten, daar ben ik gek op!”

ik ook al jaren vanuit de markt. Die is zo klein. ”

“We zijn met een jong team dat enthousiast bezig is met sign en reclame. Het is erg leuk werken hier.” “Ik leerde het vak in de praktijk”

Op pad met het hele gezin

Hij had destijds niet specifiek de ambitie om in de reclame-

Barry reed tot voor kort motor maar sinds een jaar of twee behoort

wereld te gaan werken. “Na de Meao heb ik nog een jaartje de

hij niet meer tot de ‘motorclub’. “Ik heb m’n motor verkocht en kocht

Detailhandelschool gedaan met reclametekenen erbij. Het zat

er een bootje voor terug.” Hij legt uit waarom hij deze keuze maakte.

er dus wel een beetje in maar ik rolde gewoon van de ene baan

“Motorrijden doe je vooral alleen en in een bootje kun je met meer

in de andere en leerde het vak zodoende in de praktijk.” Zijn

mensen.” Hij vindt het gezellig om de kinderen mee te nemen in plaats

ervaring als kleine zelfstandige kan hij hier nu mooi gebruiken.

van thuis achter te laten. “Ik kan ze meenemen als het mooi weer is en

“Als je een klein bedrijf hebt, doe je natuurlijk alles zelf. Nu

ze kunnen ook echt meedoen. Het is meer iets van het hele gezin nu.”

doe ik hier eigenlijk hetzelfde maar dan als onderdeel van een

Hij zegt erbij dat hij het ook nog steeds belangrijk vindt om zijn ‘eigen

groep.”

ding’ te blijven doen. Inmiddels is watersport en in het bijzonder skûtsjesilen een grote hobby.

Jong en dynamisch team Het werken bij Haan vindt hij afwisselend en dynamisch. “We

“Vroeger wilde ik bij de marechaussee”

zijn met een jong team dat enthousiast bezig is met sign en

Het motorrijden komt nog even terug wanneer Barry vertelt dat hij

reclame. Het is erg leuk werken hier.” Hij geeft toe dat er

vroeger op de motor wilde bij de marechaussee. “Maar ik heb nooit

heus wel eens ‘iets’ is maar dat je elkaar daar ook op moet

wat gedaan met die wens. Nu zie ik ze nog wel eens rijden en dan denk

kunnen aanspreken. “Dat kan hier. We zijn met een grote

ik ‘daar had ik het vroeger als klein jongetje altijd over’. Het was echt

ploeg en iedereen is heel divers. Maar iedereen kan goed

een soort droom van me vanaf de lagere school maar ik ben er nooit

met elkaar overweg.” Hij vindt het erg leuk om te horen

echt voor gegaan. Daar heb ik verder geen spijt van hoor.” Hij heeft wel

dat veel collega’s het team als jong en dynamisch ervaren.

in dienst gezeten destijds. “Dat heb ik nog meegemaakt. Ik denk dat ik

“We zijn een relatief jonge ploeg, ondanks dat het bedrijf

één van de laatste jongens was toen die verplicht in dienst moest. Dat

zelf al 25 jaar bestaat. En er zit nog steeds groei in.”

heb ik dus ook negen maanden gedaan.” En dan met een knipoog: “Ik ben nog jong maar hoor wel bij de oude garde.”

19


Februari 2013

BINNEN-/BUITENRECLAME

Gezondheidscentrum Stiens

20


Gezondheidscentrum Stiens Opdrachtgever Gezondheidscentrum Stiens

Wat was de opdracht? Huisstijl doorvoeren in en om het nieuwe pand.

Gebruikte producten Zuilen Freesletters Lichtreclame Binnenbewegwijzering Fullcolour geprint behang

21


Bouwen aan totaaloplossingen

Sinnehiem Haulerwijk

Van der Maar Hornhuizen

Bonifatiuspark Leeuwarden

Renovatie woning Bolsward

DĂŠ totaalbouwer van Noord-Nederland. Betrouwbaar, professioneel en realistisch, dĂĄt zijn onze kernwaarden.

De Wissel 19

St. Annaparochie Tel 0518-409393 lont@lont.nl

22

www.lont.nl


Hilda Wiersma Voorbereiding / Textieldruk sinds 8 jaar Leeftijd: 51 jaar Woonplaats: St. Jacobiparochie Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen Opleiding: Mavo, Detailhandelschool Hilda kwam destijds via haar zus terecht bij Haan Reclamewerk. Ze werd gevraagd om de borduurmachines op te starten en bedienen. “Ik ben van huis uit handig met textielschaar en naaimachine. Mijn moeder deed dat ook heel veel.” Ze vond het wel spannend in het begin. “Ik had toen nog niet zoveel met computers gewerkt.”

Voorbereidend werk voor de mannen Inmiddels is het borduren eruit bij Haan maar wilden ze Hilda niet kwijt. “Het bedrukken van textiel is gebleven. Daarnaast doe ik voorbereidend werk voor de mannen die ‘op klus gaan’. Ik maak het ze makkelijker zodat ze weten wat ze in handen hebben en het gemakkelijk mee kunnen nemen.” Ze maakt het de collega’s graag naar de zin. “Soms bellen ze me wel eens dat de voorbereiding goed was. Dat is natuurlijk fijn om te horen.”

“Leuk om multi-inzetbaar te zijn” Dat Hilda geen vaste werkplek heeft op kantoor vindt ze soms lastig maar ze begrijpt dat die ruimte er nu niet is. “In principe hoor ik ook overal te zijn. Ben ik in zekere zin ‘de hand die mist’ en is het ook leuk om multi-inzetbaar te zijn.” Daarnaast wil ze alles wel leren. “Ik kan bijvoorbeeld niet plakken maar als er iets kleins geplakt moet worden, dan probeer ik het toch. Gewoon omdat ik het interessant vind.”

Bakkersvrouw Haar grote passie is paarden en dan in het bijzonder haar eigen paard Wicked. Ze geeft aan dat ze eigenlijk alle dieren leuk vindt. “Naast een paard hebben we ook een pony, kippen, een oude labrador en een kat.” Lachend vertelt ze dat zelfs de kippen een naam hebben. Hilda vertelt nog iets grappigs. “Vroeger werkte ik bij de bakker. En ik had altijd verkering met bakkers. Ik heb er vijf achter elkaar gehad. Zelfs de vakantieliefdes waren bakker. Ik ben uiteindelijk ook getrouwd met een bakker. Ja, ik ben gek op warme bakkers.”

23


Maart 2013

AUTOBELETTERING

Visser Ambulancebouw

24


Project specificaties Opdrachtgever

Wat is de opdracht?

Visser Ambulancebouw

Haan Reclamewerk werkt al 15 jaar voor Visser. In de afgelopen jaren is het aantal te beplakken

Materialen

voertuigen opgelopen naar ongeveer 120 stuks

3M en Reflexite vinyl

per jaar. De werkzaamheden zijn het

Carwrap 3M vinyl geel

aanbrengen van voorgeschreven striping, het compleet carwrappen van voertuigen en het

Aantal

herstellen van schade aan stripings.

Minimaal 125 voertuigen per jaar

25


“We kunnen elkaar als collega’s goed aanspreken op dingen.”

Hester Oenema Senior studiomedewerkster sinds 12,5 jaar

26


Hester Oenema Leeftijd: 35 jaar Woonplaats: Britsum Burgerlijke staat: Samenwonend, 2 kinderen Opleiding: Kunst en Design, NHL

Hester is één van de langst gedienden bij Haan Reclamewerk. In het

archief maar ook voor ons hier op kantoor, om te zien hoe het

najaar van 2013 vierde ze haar 12,5 jarig jubileum bij het bedrijf. Na

eindresultaat is geworden.”

haar studie werkte ze eerst een half jaar bij Delta Sign en via Christiaan, die daar destijds werkte als vertegenwoordiger, hoorde

Gezellig en hectisch

ze van een vacature bij Haan. Vindt ze het jammer dat ze nu niet echt

De sfeer bij Haan noemt ze gemoedelijk, gezellig en tegelijkertijd

meer iets doet met haar opleiding? “Ik kwam hier als ontwerper en

hectisch. “Dat hang heel erg van het moment af. Soms is het hier heel

zo langzamerhand begon ik telkens meer de opdrachten te

druk en loopt iedereen van hot naar her. De andere keer is iedereen

begeleiden. Dat bevalt heel goed. Ik mis het ontwerpen niet.”

buiten de deur en zitten we hier in de studio met z’n drieën heerlijk rustig te werken.” Die dynamiek vindt ze prettig. “Dat

“Kunst en Design was een superopleiding”

maakt het werken hier ook zo afwisselend.”

Met plezier studeerde ze Kunst en Design aan de NHL in Leeuwarden. “Het was een superopleiding, ook al bestaat ‘ie nu

“Mijn gezin is het belangrijkste”

niet meer. Dan hadden we textiele werkvorming en gingen we

Haar passie ligt bij haar gezin; man Hessel, dochter Doutzen en zoon

wat knippen.” Daarna zat ze een jaar in Groningen omdat ze nog

Jelmer. Dat is haar basis. “Dat vind ik het belangrijkste. Hessel en ik zijn

een jaar studiefinanciering over had. “Ik dacht, ach, gewoon leuk,

beide heel erg van de familie. We komen dan ook graag ‘thuis’. Ik heb

voor mezelf. En ik wilde eigenlijk niet gelijk na m’n afstuderen

één zus die drie kinderen heeft. Zij wonen net als mijn ouders in Stiens,

gaan werken. Dus heb ik een jaar Communicatie gestudeerd

lekker dichtbij. Hessel heeft een broer die ook een kindje heeft. Het

aan de universiteit.” Achteraf vindt Hester het wel jammer dat

is een gezellige boel!” Naast haar baan en gezin heeft Hester nog tijd

ze niet in Groningen heeft gewoond maar spijt heeft ze niet. “Ik

voor een aantal hobby’s. Ze doet aan zumba en maakt graag fondant

was 15 toen ik bij Hessel kwam dus we gingen meteen vanuit

taarten. “Zumba is zo leuk”, vertelt ze enthousiast. “Echt verslavend.”

uit huis samenwonen.”

“Ze willen hier ook graag dat ik nog eens een taart voor ze maak. Maar het is heel veel werk, ik ben er zo 1,5 dag mee bezig.” Alles onder controle houden

Fondant taarten maakt ze sinds ze een cursus volgde. “Ze willen hier

De ‘drive’ om alles onder controle te houden vindt ze een

ook graag dat ik nog eens een taart voor ze maak. Maar het is heel veel

uitdaging. De klant tevreden stellen en opdrachten perfect

werk, ik ben er zo 1,5 dag mee bezig.”

te deur uit laten gaan, staan bij Hester hoog in het vaandel. Dat laatste zit haar wel eens in de weg. “Het vervelende is

Nóg een keer naar Nieuw-Zeeland

dat je het je soms enorm aantrekt, als het in jouw ogen

Hester is op alle vlakken een tevreden mens maar heeft de stille wens

niet perfect is. Dan krijg je bijvoorbeeld een opdracht

om nog eens een mooie reis te maken met man en gezin. “Ik ben

terug omdat het niet helemaal naar wens van de klant is

één keer naar Nieuw-Zeeland geweest met mijn schoonzus, voor een

uitgevoerd. Dat kan gebeuren.” Het wordt gelukkig altijd

trouwerij. Dat was geweldig!” Stoer vertelt ze dat het gelijk haar eerste

goed opgelost, geeft ze aan. “En we

vlucht was. “Als ik nog één ding zou mogen doen qua reizen, dan zou

kunnen elkaar als collega’s goed aanspreken op dingen.

ik nóg een keer naar Nieuw-Zeeland gaan om het zuider eiland te

Dat kunnen we echt van elkaar hebben.” Ze vindt het

bezoeken.” En dan dromerig: “Als het land dichterbij lag, zou ik er zo

leuk dat er tegenwoordig steeds vaker foto’s worden

kunnen wonen.”

gemaakt van projecten. “Niet alleen voor ons eigen 27


2014

28


De evolutie van het Haan Reclamewerk logo 1989

1990

1991 1999

2002

2009

2011

29


April 2013

Project specificaties Opdrachtgever Hans Struijk Fietsen

Wat is de opdracht? Sinds 2 jaar is Hans Struijk bezig een nieuw gezicht in de fietsenmarkt te worden. Door landelijk een nieuwe winkelketen op te zetten, en online via Fietswinkel.nl de markt te bewerken maken ze snel naam. Haan Reclamewerk is vanaf het begin de partij om de winkels zowel van buiten als van binnen te stijlen volgens de lijnen van Hans Struijk Fietsen.

Materialen Omdat niet ĂŠĂŠn winkel gelijk is wordt ieder pand anders aangekleed. Wel altijd met dezelfde look. Lichtbakken Raamstickers LED doosletters Reclameborden Freesletters

Aantal In 1,5 jaar 15 winkels

30


“Fietsen wordt fashion” Erik van Bergeijk Hans Struijk Fietsen 31


H

32

ans Struijk Fietsen bestaat al sinds

de instore signing op zich gaan nemen. Naast

Steeds beter voorbereid

1930 en werd in 2009 overgenomen

een uitgebreide website waar je ook online kunt

Is er veel veranderd in de fietswereld als het gaat

door Timon Rutten en Bastiaan

winkelen, heeft Hans Struijk nog drie online

om koopgedrag van de consument? Volgens Van

Hagenouw. Beide heren waren eerder werk-

labels waarvan Fietswinkel.nl veruit de

Bergeijk is het vooral de manier waarop mensen

zaam in de consultancy maar wilden graag een

bekendste is. Erik van Bergeijk legt uit waarom

winkelen die enorm veranderd is de afgelopen

eigen onderneming starten. Er viel in hun ogen

het bedrijf zich bewust op zowel de online als de

jaren. Hij geeft aan dat het grote verschil met

nog veel te winnen in de fietsbranche en in

offline markt focust. “Niemand weet natuurlijk

vroeger is, dat de consument veel beter geïnfor-

Hans Struijk zagen ze het voorbeeld van hoe zij

hoe beide markten zich verder gaan ontwikkelen.

meerd is. “Ze komen steeds beter voorbereid bij

dachten dat een fietswinkel er ongeveer uit zou

Maar als je je op één kanaal richt, loop je volgens

ons binnen.” Hij denkt dan ook dat je niet een

moeten zien. Grote droom is om dé fietsretail-

ons te veel risico. Daarnaast heb je door de

keten kunt zijn zonder een online winkel. Toch

keten van Nederland te worden en met de

combinatie meer inkoopkracht. We zien duidelijk

is er ook weer niet zoveel veranderd, denkt Van

ambitie om ieder jaar 5 tot 10 winkels te openen

een verschil in hoe mensen met beide kanalen

Bergeijk. “Een fiets is natuurlijk een product

lijkt dat niet bij dromen te blijven. Een gesprek

omgaan. Bij het doen van online aankopen is

zoals ieder ander product. Behalve dat het een

met Erik van Bergeijk van Hans Struijk Fietsen

bijvoorbeeld de prijspropositie het belangrijkst.

technisch ding is en dus service nodig heeft.”

over veranderend koopgedrag, elektrisch fietsen

Maar offline, in onze fysieke winkels, weegt juist

Natuurlijk ziet ook hij dat de retailmarkt

en de fiets als modeaccessoire.

advies, service en beleving erg zwaar bij het doen

verandert, net als de manier waarop

van een aankoop. Met Hans Struijk zijn we ook

consumenten zich bewegen. Hij benadrukt nog

Focus op online én offline

online een shop gestart omdat de consument

eens dat volgens hem de trend vooral is dat

Toen het duo Rutten en Hagenouw Hans Struijk

zich vaak vooraf al wil oriënteren. Bovendien is

mensen zich beter informeren.

Fietsen overnam in 2009, waren er twee winkels

het vanwege het gebrek aan ruimte in de meeste

in Den Haag en eentje in Zoetermeer. In korte

filialen onmogelijk het hele assortiment te laten

Hij ziet echter ook een andere voorzichtige

tijd is de fietsretailer, onderdeel van de Inter-

zien en dat kan wel via de site.” Daarom is een

ontwikkeling. “Ik denk dat er langzamerhand ook

national Bike Group, uitgegroeid tot 14 filialen

goede website volgens hem ook onmisbaar.

wel weer mensen zijn die er een beetje genoeg

verspreid over Nederland en het plan is dat er

De klant kan zo direct een fiets kopen en bij hem

van hebben. Die door de bomen het bos niet

nog veel meer bijkomen. Haan Reclamewerk

thuis laten afleveren. En wanneer je via Fietswin-

meer zien en het een beetje zat zijn om alles

mocht voor bijna alle filialen de gevels doen,

kel.nl een fiets bestelt vóór 17 uur, heb je ‘m de

zelf uit te zoeken. Deze mensen willen gewoon

deed de bestickering van de auto’s en zal ook

volgende dag al in huis.

naar een zaak waar ze goed geholpen worden


en betrouwbaar advies krijgen.” Van Bergeijk is

het verkopen van een totaalbeleving maar de

Dat zo’n hippe fiets het buiten de Randstad iets

van mening dat fysieke winkels door de opkomst

consument is vluchtiger geworden, minder

minder goed doet, begrijpt hij wel. “Daar

van internetwinkelen eigenlijk een stuk beter zijn

gehecht aan een vast merk of een winkel. Je

verkopen we bijvoorbeeld meer elektrische

geworden de afgelopen jaren. “Ze gaan echt de

moet ervoor zorgen dat mensen een positieve

fietsen. Die zie je in de stad dan weer veel

concurrentie aan met online shoppen. Ik denk

associatie ervaren bij jouw winkel. Dat ze het

minder.”

dan ook dat het weer aantrekkelijk gaat worden

gevoel krijgen van ‘ik hoor bij Hans Struijk’. Maar

om in een fysieke winkel te kopen. Je ziet bijvoor-

dat is soms best lastig.”

beeld dat Amerikaanse jongeren, opgegroeid

Hoe zit het eigenlijk met die e-bike, kortstondige hype of toekomstmuziek? Van Bergeijk is ervan

met internet, nog steeds het liefst in een gewone

De fiets als mode-item

overtuigd dat de meeste mensen over tien jaar

winkel hun aankoop doen. Kopen is niet alleen

Van Bergeijk vindt het eigenlijk wel frappant

op een elektrische fiets rijden. “Onafhankelijk

een praktische handeling maar ook een kwestie

dat mensen niet zo lang nadenken over het

van leeftijd.” Hij geeft aan dat het grote voor-

van beleving en smaak. Online is dat lastiger.”

kopen van een jas en een broek die samen 300

deel is dat je veel sneller ergens bent. “Je hebt

euro kosten, maar wel lang nadenken over de

eigenlijk altijd meewind.” Volgens hem ben je

‘Ik hoor bij Hans Struijk’

aankoop van een fiets. “Terwijl een fiets in de

in Amsterdam even snel op je bestemming met

Een fiets kopen bij Hans Struijk betekent ook een

meeste gevallen toch zo’n zes jaar mee moet

de tram als met een gewone fiets. “Maar als je

stukje service. Het bedrijf doet veel extra dingen

gaan en je veel vaker van jas wisselt.” Maar, de

de e-bike pakt, wint deze het wel van de tram.”

voor klanten. Reparaties aan je fiets zijn meestal

fiets is volgens hem wel een mode-item ge-

Dat elektrisch fietsen de toekomst heeft, moge

klaar terwijl je wacht. En duurt het langer, dan

worden. “Mensen willen nu vooral een ‘leuke’

duidelijk zijn. En nu zelfs een hippe fietsenbou-

krijg je een gratis leenfiets ter beschikking. Heb

fiets.” Enthousiast vertelt hij over het snel

wer als het Nederlandse VanMoof een e-bike

je weinig tijd? Dan haalt Hans Struijk je fiets op

groeiende merk Cortina. “Zij waren één van de

in het assortiment heeft, wordt het ook voor

voor een reparatie en brengt deze ook weer

eerste partijen die begrepen dat een fiets

bijvoorbeeld Amsterdammers aantrekkelijk om

terug. Van Bergeijk vindt klantenbinding in deze

eigenlijk een modeaccessoire is geworden en

zo’n fiets aan te schaffen. “Fietsen wordt meer en

tijd extra belangrijk. “Hans Struijk richt zich op

hebben al een heel leuke fiets voor 399 euro.”

meer fashion”, aldus Van Bergeijk.

“Over tien jaar rijdt iedereen op een elektrische fiets.” 33


“Er hangt een losse sfeer en je kunt zeggen wat je wilt. Iedereen is gelijkwaardig.�

Gerrit van der Meij Creatief & DTP-er sinds 2012

34


Gerrit van der Meij Leeftijd: 35 jaar Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: Samenwonend Opleiding: Cibap Zwolle, grafische opleiding reclame & presentatie

Via een kennis werd hij gewezen op een vacature bij Haan

taliteit die bij Haan heerst. “Er hangt een losse sfeer en je kunt zeggen

Reclamewerk. “Ik kende het bedrijf al langer en was op zoek naar een

wat je wilt. Iedereen is gelijkwaardig. Het is echt een bedrijf dat bij mij

nieuwe uitdaging.” Gerrit van der Meij is opgegroeid in Hallum maar

past.”

woonde jaren in Zwolle. “Maar ik reed natuurlijk geregeld langs Stiens en zag op een gegeven moment dat Haan hier zat. Toen dacht ik ‘hé

Passie voor muziek

wat grappig, hier zit ook een reclamebureau.’ Ik heb het altijd een

Vroeger wilde hij graag striptekenaar worden. “Ik was altijd aan het

beetje in de gaten gehouden, zo van wat gebeurt daar allemaal.”

tekenen.” Maar zijn passie ligt bij de muziek. “Daar kan ik echt niet

Dus toen hij de kans kreeg om te solliciteren, nam hij deze graag

zonder.” Gerrit speelt al bijna 20 jaar basgitaar en zat in verscheidene

aan.

rockbands. Hij zou graag weer een band willen beginnen. “Zelf muziek maken vind ik het mooiste. Ik heb jaren in een band gezeten die eigen

Terug naar Friesland

rockmuziek maakte.” Het bespelen van een instrument werd bij Gerrit

In Zwolle volgde hij een grafische opleiding aan het Cibap en ook

thuis echt gestimuleerd. “Mijn vader drumt, mijn moeder zingt en al

zijn stages volgde hij daar. Jaren werkte hij bij een zeefdrukkerij

m’n broers en zussen bespelen een instrument.” Hij vertelt dat het

in Kampen terwijl hij in Zwolle woonde. Voor de liefde kwam hij

begon met blokfluitles. “Daarna mochten we zelf kiezen welk

terug naar Friesland. “Ik heb eerst nog zo’n vier jaar heen en

instrument we wilden bespelen.” Eerst zat hij nog even op

weer gereisd maar zij had hier een koophuis.

keyboardles maar dat was niet zijn ding.

“Mijn werk is heel veelzijdig. De ene keer ontwerp ik een gevel, de andere keer een auto en dan weer een spandoek.” En ik was al zo lang weg dat ik wel terug wilde.” Hij mist de

“Toen heb ik een hele tijd niets gedaan. Maar op een gegeven moment

stad soms wel. “Ik heb er natuurlijk nog vrienden maar ik

ging ik meer muziek luisteren en kreeg ik interesse voor de basgitaar.”

volg mijn club PEC Zwolle nog steeds en bezoek graag wedstrijden als het kan.” Gerrit heeft zelfs nog een

“Je moet veel discpline hebben”

seizoenskaart voor de voetbalclub, die hij deelt met zijn

Naast muziek, voetbal en een biertje drinken met vrienden, doet hij

broer, die in Zwolle woont. “In het begin ging ik vaker die

aan hardlopen. “Ik ben er nu weer wat serieuzer mee bezig maar

kant op, ook omdat ik daar nog in een band speelde als

voorheen was ik nog veel fanatieker. Je moet heel veel discipline

basgitarist.” Hij vertelt dat die band gestopt is en dat hij

hebben.” Hij loopt altijd alleen en zonder muziek. “Ik wil de natuur

nu ‘bandloos’ is. “Maar ik heb alweer een paar maten

ruiken, zien en horen. Dan loop ik in de knallende regen, beul ik mezelf

gevonden om mee te spelen.”

even goed af en kom ik zeiknat thuis. Heerlijk!” Hij vertelt dat hij een keer van Leeuwarden naar Oudebildtzijl liep, waar zijn ouders wonen.

“Het bedrijf pas echt bij mij”

“Dat is best een eind.” Van tevoren belde hij zijn vader om te melden

Als vormgever kan hij helemaal z’n ei kwijt in zijn functie

dat hij eraan kwam. “Ik zei, ik kom er nu aan en wil straks eerst in bad.”

bij Haan. “Mijn werk is heel veelzijdig. De ene keer ontwerp ik een gevel, de andere keer een auto en dan weer een spandoek.” Hij geeft aan dat het door die diversiteit nooit verveelt. “Ik kan iedere dag de mooiste dingen bedenken en lekker creatief bezig zijn. En ik leer nog elke dag.” Hij houdt van de no-nonsense men35


Mei 2013

1

5 36


2

4

3

7 Project specificaties Opdrachtgever

Wat was de opdracht?

Film Media Groep

Een onopvallende champagnekleurige Toyota voorzien van een frisse nieuwe reclame. De auto is compleet beplakt in

Materialen

glans en mat vinyl om een bijzondere uitstraling te creĂŤren.

3M Scotchprint Wrap Film

6

Series 1080, mat en glans 37


“Goede content wordt steeds belangrijker.” Erikjan Koopmans & Femke Jaarsma Creatieve duizendpoten achter Verwoord In Beeld

Foto’s zijn vaak meer dan alleen een plaatje

Fotografie was in de tussentijd een uit de hand

“Een foto is vaak de eerste indruk”

bij een stukje tekst. Beelden kunnen echt

gelopen hobby geworden. “Femke was toen al

“De kracht van Verwoord In Beeld ligt vooral in

een eigen verhaal vertellen. En soms werkt

enige jaren als freelancer aan het werk en liet

het gegeven dat je beeld en tekst, of dat nu voor

één plaatje zelfs beter dan duizend woorden.

mij inzien dat het niet zo ingewikkeld was om als

online of offline bestemd is, goed op elkaar kunt

Aan de andere kant heb je soms meer tekst en

fotograaf voor mezelf te beginnen. Zo kreeg ik

afstemmen”, legt Femke uit. “En juist in deze

uitleg nodig bij datzelfde beeld.” Volgens

het vertrouwen om die stap uiteindelijk te maken

online tijd waar het eerste contact met

fotograaf Erikjan Koopmans gaat het er vooral

in 2009.”

potentiële klanten vaak op het web plaatsvindt,

om dat je jezelf of je bedrijf op een unieke

wordt goede content steeds belangrijker”, aldus

manier presenteert. “En dan kunnen woord en

Femke werkt nu bijna tien jaar als freelancer en

Erikjan. Ook het gemak voor de klant telt volgens

beeld elkaar juist versterken.” Een gesprek met

doet vooral veel webredactie en

hem mee. “Voor een opdrachtgever kan het

Erikjan Koopmans en Femke Jaarsma, het

schrijfopdrachten. “Het is natuurlijk te gek om te

prettig zijn om het totaalplaatje bij één partij

creatieve duo achter Verwoord In Beeld.

doen wat je leuk vindt en nog leuker om samen

neer te leggen.”

te kunnen werken. De meeste opdrachten

38

Doen wat je leuk vindt

doen we los van elkaar maar soms komt er een

Kan hij zich in de overvolle fotografiemarkt wel

Hoewel het Erikjan zijn werk en tegelijk zijn

project voorbij dat we samen kunnen oppak-

staande houden en profileren als fotograaf? “Ik

passie is, was hij niet van jongs af aan bezig met

ken zoals bijvoorbeeld dit magazine voor Haan

denk dat je gewoon creatiever om moet gaan

fotografie. “Ik heb zo’n tien jaar een horeca-

Reclamewerk.” Ze geeft aan dat ze op die manier

met de fotografie.” Hij doelt hiermee op het con-

bedrijf gerund samen met iemand. Hoewel

een bepaalde meerwaarde kunnen bieden aan

ceptuele proces waarvan hij graag deel uitmaakt

het erg goed liep en ik er een hoop plezier aan

klanten. “Wij kunnen woord en beeld verzorgen,

bij opdrachten. “Dan lever ik niet alleen het beeld

beleefde, ging het toch aan me knagen dat ik

zowel in combinatie, in een ‘pakket’, maar ook

af maar geef ik ook advies over hoe je met dat

er mijn creativiteit niet volledig in kwijt kon.”

apart van elkaar als dat gewenst is.”


beeld om kunt gaan. Er is immers niks directer

goede mix van beide. En ook daar valt nog veel

kun je weer inzetten bij commerciële

dan een foto, het is de eerste indruk die je

te leren voor veel communicatieafdelingen van

opdrachten. Op die manier kun je elk project met

achterlaat.” Frustrerend vind hij het soms

organisaties.” Waarmee ze wil aangeven dat

een frisse insteek benaderen.” Onder zijn eigen

wanneer fotografie vaak de sluitpost is in

klanten ook voor advies over beeld en tekst bij

naam werkt hij graag aan projecten waarmee

projecten. “Maar gelukkig begrijpen steeds meer

Verwoord In Beeld terecht kunnen.

hij hoofdzakelijk bijzondere beelden wil creëren. Beidehands is zo’n concept waarin beide hun

organisaties het belang van sterke beelden en zijn ze bereid te investeren in mooie en unieke

Naast Verwoord In Beeld hebben de creatieve

creatieve ei kwijt kunnen. Vooral Femke is hier

content.”

duizendpoten nog een aantal concepten waar

‘druk’ mee. Is het niet op de naaimachine dan

ze hun creativiteit in kwijt kunnen. Erikjan legt

wel in de vorm van styling voor verschillende

Goede mix van online en offline

uit waarom het belangrijk is ook je eigen ding te

doeleinden. “Het is gewoon leuk om het

Volgens het duo zijn er er zeker nog een hoop

blijven doen, onder andere in de vorm van vrij

schrijven en redactiewerk dat ik hoofdzakelijk op

kansen in deze groeiende online wereld. Maar

werk. “Niet alleen omdat het gewoon leuk is om

de computer doe, af te wisselen met ‘handwerk’.

ook offline kanalen blijven volgens Femke

te doen maar ook om te leren, zowel op

En ik kan hierin ook mooi mijn liefde voor

belangrijk. “Bij bedrijven gaat het vaak om een

technisch als creatief gebied. En die ervaring

vintage, retro en antiek kwijt.”

“Voor een opdrachtgever kan het prettig zijn om het totaalplaatje bij één partij neer te leggen.” 39


SC Cambuur; een perfecte voorzet om uw bedrijf in de spotlight te zetten Arrangementen Ajax, Feyenoord, PSV, Groningen, Heerenveen Wedstrijdsponsor € 1.595,Balsponsor € 995,Aanvoerdersbandsponsor € 895,Overige wedstrijden Wedstrijdsponsor Balsponsor Aanvoerdersbandsponsor Pre-match Arrangement (afhankelijk van aantal personen)

€ 1.295,€ 795,€ 685,€ 24,- pp

Neem voor meer informatie over de exposuremogelijkheden in het stadion en/ of de arrangementen rondom de wedstrijden contact op met onze commerciële afdeling via 058-296 33 00 of sales@cambuur.nl. Graag tot ziens in het Cambuur Stadion!

voor elkaar! 40

SC CAMBUUR | Postbus 547 | Cambuurplein 44 | 8901 BH Leeuwarden T +31 (0)58 296 33 00F +31 (0)58 296 33 99E info@cambuur.nlI www.cambuur.nl


Sytse Bloem Creatief & DTP-er sinds oktober 2013 Leeftijd: 34 jaar Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: Relatie Opleiding: Grafische vooropleiding en DTP/Vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Zwolle Sytse doet samen met collega Gerrit de vormgeving bij Haan Reclamewerk. “Ze noemen ons de design twins”, vertelt hij lachend. Dat komt waarschijnlijk door dezelfde haardracht, de bril en het feit dat ze allebei in een band spelen. “Het klikt supergoed tussen Gerrit en mij”, vult hij aan. Via via hoorde Sytse dat ze iemand op de afdeling creatie konden gebruiken. “Ik zag mijn kans schoon want Haan stond op mijn lijstje van bedrijven waar ik graag wilde werken.”

Nieuwe uitdaging Zijn loopbaan startte hij bij een drukkerij. Bij Haan werken noemt hij een inspirerende en welkome nieuwe uitdaging. “Hier leer ik nieuwe inzichten en technieken om dingen te ontwerpen. Hiervoor werkte ik vooral met papier en drukwerk. Nu ontwerp ik bijvoorbeeld de aankleding van een winkelpand, lichtzuil, autobelettering of lichtreclame.”

“Iedereen is trots op zijn werk” De sfeer bij Haan noemt hij opperbest. “Kom ik hier ‘s ochtends binnen, dan hoor ik collega’s al lachen. Ik denk dat iedereen heel trots is op zijn of haar werk. Dat heb ik zelf ook. Dan loop ik even naar de werkplaats waar ze een auto beplakken en zie ik iets dat ik ontworpen heb in het echt staan. Ik zit hier vlakbij het eindproduct.” Hij vindt zijn collega’s enorm vaardig en hardwerkend. “En op vrijdag sluiten we tevreden af met een biertje.”

Omgekeerd onder het orgel In zijn vrije tijd speelt hij als zanger/gitarist in Buffalo Roam, een garagerock-band uit Leeuwarden. “We staan in het weekend regelmatig op de planken her en der door Nederland.” Met zijn vorige band, New Killer Stars, reisde hij de hele wereld rond. Hij vertelt dat de uitdaging weg was en dat hij daarna met de bassist een nieuwe band is gestart. De muzikaliteit zat er al jong in. “Toen ik drie was, zat ik eens omgekeerd onder het orgel dat ding te bespelen.” Het boerenjongetje, zoals hij zichzelf noemt, uit Wirdum zou graag nog eens een verre reis maken. Maar lekker op het Pikmeer in zijn bootje ‘chillen’ vindt hij ook heerlijk. Daarnaast is hij een fervent autoliefhebber. “Leuk dat een aantal collega’s ook gek is van Amerikaanse bolides en motoren. Ja, er hangt hier een vrij hoog testosterongehalte wat dat betreft.”

41


Juni 2013

Bouwbedrijf Lont wil marktgericht ontwikkelen Romke Hekstra Ontwikkelaar bij Bouwbedrijf Lont

42


Project specificaties Opdrachtgever Bouwbedrijf Lont BV

Wat was de opdracht? Halverwege 2013 schafte Bouwbedrijf Lont een nieuw wagenpark aan. Haan Reclamewerk verzorgde de belettering.

Materialen 3M IJ380 printvinyl 3M 100 serie kleurfolie Haan Reclamewerk is al 5 jaar gecertificeerd 3M dealer waardoor wij Bouwbedrijf Lont een totaalgarantie geven van 7 jaar op hechting en kleur.

Aantal 25 voertuigen 43


B

ouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie

“Druk met het benutten van kansen”

realisatie van bedrijfsprocessen. Maar waar Lont

bestaat al bijna 100 jaar en is “een

Ondanks dat er nog steeds van alles aan de hand

steeds meer de nadruk op legt, zijn de wensen

echt familiebedrijf, in hart en nieren”,

is in de bouwsector, staat Lont er volgens Hek-

en eisen van de klant. Het bedrijf noemt zichzelf

aldus Romke Hekstra. Volgens Hekstra, die als

stra heel goed voor. “We zijn gewoon heel druk

‘een met de klant meedenkend bouwbedrijf’ en

projectontwikkelaar werkzaam is bij Lont, staat

bezig met het benutten van alle kansen die voor-

streeft naar optimale dienstverlening met een

de vierde generatie ook alweer te popelen. En

bijkomen. De basis en ook visie van het bedrijf is

flexibele instelling. “Wij leggen steeds meer de

ondanks de crisis van de afgelopen jaren, die de

niet voor niets dat we breed willen zijn. We zijn

focus op het proces zelf en niet het uiteindelijke

bouwwereld flink heeft getroffen, is het bedrijf

dus op verschillende gebieden actief. Van

product”, legt Hekstra uit. “Natuurlijk moet het

gestaag doorgegroeid. “Lont heeft bijna niet

woningbouw en utiliteitsbouw tot agrarische

eindproduct er wel komen maar we willen

bouw.” Uit die laatste

daarnaast de processen goed begeleiden,

categorie haalt Lont de helft

ontzorgen eigenlijk. Uiteindelijk moeten de

van de omzet. “We

jongens op de werkvloer het wel doen maar het

zitten natuurlijk met ons

is erg belangrijk dat je het bouwproces goed in

bedrijf in Het Bildt, de

de vingers hebt.” En dat hoeft volgens hem niet

zogenaamde ‘aardappelhoek’.

altijd alleen met eigen mensen gedaan te

Zodoende bouwen we veel

worden. “Soms is de ‘kozijnenboer’ op de hoek

aardappelbewaarschuren.

beter in het maken van kozijnen dan wij.”

Maar ons werkgebied strekt zich uit van Hoorn tot Delfzijl.

“Op zoek naar toegevoegde waarde”

Vooral Noord-Nederland dus.”

Voor zijn functie bij Lont is Hekstra redelijk veel

Een aantal jaren terug koos

onderweg. “Ik zit de helft van de tijd op kantoor

Lont ervoor om die agrarische

en de andere helft ben ik op pad en dus in pak.”

hoek nog wat breder te

Als zoon van een aannemer heeft hij het vak

maken. “Boerenbedrijven

met de paplepel ingegoten gekregen. “Maar bij

hoeven krimpen. We zijn een gezond bedrijf.”

worden steeds grootschaliger dus we bouwen

Lont sta ik dus niet zelf op de steigers.” Hij vertelt

Hekstra denkt dat dit mede te danken is aan

nu ook veestallen. Daarvan hebben we er in de

enthousiast over zijn werk als ontwikkelaar.

de visie van het bedrijf. “Wij zijn een breed en

afgelopen jaren veel gerealiseerd.”

“Tijden veranderen en daar moet je als bedrijf in

vernieuwend bouwbedrijf en denken graag ‘out

44

meegaan. Maar we willen als ontwikkelende

of the box’. We willen graag kansen benutten

Focus op het proces

bouwer geen grote risico’s lopen. Daarom

en creatief zijn.” Dan maak je volgens hem het

In de missie en visie van Lont staan naast

werken we ook samen met andere ontwikke-

verschil. Een gesprek over marktgericht

innovatief en flexibel willen zijn, zaken als

laars.” Hekstra noemt het woningbouwproject

ontwikkelen.

vakmanschap, betrouwbaarheid en snelle

Nieuw Vossepark als voorbeeld, een project dat


Lont uitvoert in samenwerking met Van Wijnen.

vervolgens letterlijk gevraagd aan alle belangstel-

van woningen en klein onderhoud. Wij hebben

“Het is ook leuk om van elkaar te leren”, vult hij

lenden. Hoe wil je wonen? Zeg het maar.” Om

een aantal jaren geleden al ingespeeld op deze

aan. “Dat vind ik ook belangrijk, dat we

extra aandacht te vragen voor deze manier van

ontwikkeling en dat werpt nu zijn vruchten af.”

ervaringen kunnen delen met andere

werken, liet Lont twee Quicksign-borden maken

Hij vertelt dat Lont ook samenwerkt met de afde-

projectontwikkelaars. We zoeken in die zin

door Haan Reclamewerk. “Op het ene bord zag

ling beheer van Makelaardij Hoekstra. “Eigenlijk

altijd naar een toegevoegde waarde.”

je de architect met een blikje aan zijn oor en op

wordt er continue gezocht naar samenwerking

het andere bord stond de klant met een blikje

en versterking.” Samenwerken doet Lont ook

aan zijn mond waarin hij iets zegt. Met tussen

met Haan Reclamewerk. Naast de Quicksign-

de twee borden een touwtje.” Het klinkt bijna als

borden voor project Nieuw Vossepark, verzorgde

een ludieke actie maar het werkte wel. “Met de

Haan de restyling van het complete wagenpark

uitkomsten van de enquête onder de potentiële

van Lont. In totaal werden zo’n 25 auto’s en

kopers zijn de plannen voor dit project definitief

werkbussen voorzien van nieuwe beplakking.

gemaakt. Zo ontwerp je woningen vanuit een

“Haan doet vooral de grotere dingen voor ons”,

behoefte en niet vanuit architectuur”, aldus

geeft Hekstra aan. “En daarnaast hebben we

Hekstra. Hij denkt dat gemeenten ook wel een

veel aan elkaar wat betreft de contacten. We zijn

adviseur kunnen gebruiken op het gebied van

netwerkversterkend.”

marktgericht ontwikkelen. “Binnen de gemeente

“Haan Reclamewerk verzorgde de restyling van onze 25 nieuwe auto’s en werkbussen.”

Leeuwarden hebben wij goede relaties. We

Blijven leren en verbeteren

weten bij wie we moeten aankloppen. Maar je

Lont is één van de grotere bouwbedrijven van

moet wel goede ideeën hebben en creatief zijn,

het noorden en doet alles zelf: van ontwikkeling

uitdagingen zien. Op die manier kun je je een

tot creatie en uitvoering. Toch denkt Hekstra dat

beetje onderscheiden.”

ook zij nog kunnen leren, van de autobranche bijvoorbeeld. “Zo’n bedrijf maakt één type auto

Samenwerking en versterking

die in de basis misschien 3 miljoen heeft gekost

Een sterk groeiend onderdeel van Lont is de

maar voor 300.000 verkocht moet worden. Op

Ontwerpen vanuit een behoefte

afdeling Restauratie, Renovatie & Onderhoud

de website van het bedrijf kun je dan als klant je

Hekstra legt uit dat project Nieuw Vossepark

dat inmiddels alweer opgesplitst is in beheer

eigen auto ontwerpen. In de woningbouw zijn we

in Leeuwarden een mooi voorbeeld is van hoe

en klein onderhoud en de ‘echte’ renovatiepro-

echter wat traditioneler. En dat hele proces kun-

Lont graag wil ontwikkelen. “We vroegen ons

jecten. Hekstra verklaart deze ontwikkeling door

nen we nog steeds verder verbeteren.”

eerst af, hoe moeten we deze woningen nou

de stilstand in de bouw van woningen. “Er wordt

gaan realiseren? Wat voor type woningen willen

niet veel nieuw meer gebouwd dus woning-

de mensen, waar is vraag naar? Dat hebben we

corporaties kiezen eerder voor het verbeteren

45


“Voor dit vak is eigenlijk geen opleiding. Dat leer je binnen het bedrijf.�

Allard Sinnema Print operator sinds 2009

46


Allard Sinnema Leeftijd: 27 jaar Woonplaats: Jelsum Burgerlijke staat: Samenwonend Opleiding: MBO ICT & mediavormgever Allard is print operator en eigenlijk de enige persoon die deze functie

“Lastig. Ik weet wel wat ik niet wil maar niet wat ik wel wil. En of dat

uitoefent binnen Haan Reclamewerk. Hij bedient de printers en zorgt

dan aansluit op m’n werk hier? Dit is mijn eerste baan dus wie weet

ervoor dat alles er soepel en goed uit loopt in de juiste kleuren. Het

wat de toekomst brengt.”

is een functie waarbij je volgens Allard nauwkeurig en efficiënt moet zijn. En er komt volgens hem wel wat meer bij kijken dan de meeste

‘Mooi weer rijden’

mensen denken. “Vanuit mijn kantoor stuur ik de printers aan in

Naast wintersport, schaatsen en fitness, rijdt Allard graag motor. Is

de ruimte achter mij. Eerst krijg ik de bestanden, die ik vervolgens

het toeval dat er nog een aantal collega’s zijn met dezelfde passie?

controleer. Dan zet ik ze goed zodat ze niet buiten de printer lopen.

“Misschien ben ik wel een beetje aangestoken door de anderen”, geeft

Het komt namelijk niet altijd precies zo uit de printer rollen zoals

Allard toe. “Ik heb mijn motorrijbewijs pas gehaald toen ik hier werkte.

ik het op m’n beeldscherm zie. Je moet altijd rekening houden

Maar ik wilde het altijd al en dacht, nu kan het omdat ik een baan heb.

met formaat en dat iets bijvoorbeeld opgedeeld moet worden in

Het is namelijk wel een dure hobby en het is vooral ‘mooi weer rijden’

panelen.”

hier in Nederland.” Rijden hij en de andere motorrijders binnen Haan

“Ik ben meestal als laatste aan zet in het proces. Vaak moet het snel af maar ook heel precies. Dat ervaar ik als een grote verantwoordelijkheid.” Verantwoordelijkheidsgevoel

wel eens samen? “Dat komt er maar niet van. Ik rijd wel eens met één

Omdat hij bij de meeste opdrachten de sluitpost is, althans op

van de jongens maar je moet net allemaal kunnen. Je hebt alleen het

kantoor, voelt hij soms wel wat druk. “Ik ben meestal als laatste

weekend want doordeweeks wordt het sowieso lastig.” Maar volgens

aan zet in het proces. Vaak moet het snel af maar ook heel

Allard staat een gezamenlijk motorritje nog steeds op de planning.

precies. Dat ervaar ik als een grote verantwoordelijkheid. Ook omdat ik de enige ben die dit werk doet hier. Want als ik ziek

“Vroeger was ik een heel druk jongetje”

ben, wat dan?” Allard relativeert snel: “Als je ziek bent, ben

Allard lijkt een typisch geval ‘stille wateren diepe gronden.’ Dat was

je ziek.” Hoe doet hij dat met vakanties dan? “Ik heb gewoon

vroeger wel anders. “Ik schijn een heel druk jongetje te zijn geweest.

m’n vrije uren zoals iedereen en kan heus wel een week op

Mijn moeder had wel werk van mij om het maar zo te zeggen.” Allard

wintersport. Daarnaast is het hele bedrijf natuurlijk een

denkt dat het misschien komt omdat hij de oudste van drie is en dat

aantal weken gesloten tijdens de bouwvak.”

het voor zijn ouders allemaal nieuw was, zo’n eerste kind. Hoe druk was hij dan? “Ik was altijd bezig en wilde als klein jongetje overdag

“Wie weet wat de toekomst brengt”

niet slapen. Dan lag m’n vader naast me in dromenland en was ik

Allard kwam via via terecht bij Haan Reclamewerk. “Ik

klaarwakker.”

moest nog een paar dingen afronden voor m’n opleiding toen ik van een kennis hoorde dat ze iemand nodig had-

Nooit saai

den.” Het bleek de perfecte combinatie voor een tijdje.

Ondanks de hectiek is er altijd ruimte voor een grapje en omdat

“Zo kon ik ‘s avonds dingen voor m’n studie afronden

opdrachten vaak snel af moeten zijn en het werk afwisselend is, hoef

en overdag werken. Na m’n studie ben ik hier blijven

je je bij Haan nooit te vervelen volgens Allard. En dan zijn er nog de

hangen.” Allard geeft aan dat zijn functie eigenlijk niet

personeelsuitjes. “Eén keer per twee jaar doen we iets leuks zoals een

direct aansluit bij zijn opleiding. “Voor dit vak is eigenlijk

weekend skiën in Oostenrijk.” Geen verplichting maar nagenoeg alle

geen opleiding. Dat leer je binnen het bedrijf.” Hij sluit

collega’s gaan iedere keer mee. “Goed voor de sfeer”, zegt Allard. “Net

niet uit dat hij ooit weer gaat studeren. Maar wat?

als de gezamenlijke etentjes vóór de zomer en kerst.” 47


Juli 2013

48


Project specificaties Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden

Wat was de opdracht? In het kader van de promotie van de wijk Heechterp/Schieringen plaatsten wij 5 Quicksigns met grote afbeeldingen van bewoners van deze wijk. Elke maand werd iedere Quicksign voorzien van een nieuw doek.

Materialen Quicksign Frontlit reclamedoeken Quicksign is een eigen promotiesysteem van Haan Reclamewerk. Snel, flexibel en prijstechnisch zeer aantrekkelijk voor promotionele toepassingen.

Duur 5 maanden

49


Michiel Bakker Reclamewerker / monteur sinds 2010 Leeftijd: 41 jaar Woonplaats: Franeker Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen Opleiding: Mavo / motorvoertuigentechniek, Mts werktuigbouwkunde Michiel werkte al 11 jaar in het vak en had net ontslag genomen bij z’n oude werkgever toen hij Christiaan en Douwe van Haan Reclamewerk tegenkwam. “Chris kende ik van zijn werk als vertegenwoordiger en Douwe nog van toen ik in het pand naast zijn huis zat. Toen ik hun sprak, zat ik net een week thuis. En weer een week later werkte ik bij Haan.” Best dapper om ontslag te nemen zonder te weten of je snel een nieuwe baan vindt. Michiel reageert daar nuchter op. “Ik had het gewoon niet meer naar m’n zin in m’n vorige baan. En ik had er wel vertrouwen in dat het goed zou komen.”

Vrijheid Haan is in korte tijd enorm gegroeid. “Toen ik hier begon, waren we met z’n negenen, nu met negentien. We zijn een hechte club, ondersteunen elkaar waar we kunnen en iedereen zet zich 100% in. Het is echt één club hier.” Jammer dus dat Michiel afgelopen jaar niet mee kon met het personeelsuitje, een weekend skieën? “Vorig jaar had ik een acute hernia. Eerst herstellen en daarna rustig weer aan het werk. Dat betekent alles aanpassen. Daarom werk ik ook 32 uur.” Hij geeft aan dat hij bij Haan de vrijheid heeft om in de planning te schuiven als blijkt dat hij een klus vanwege zijn rug beter niet kan uitvoeren.

“Je doet je werk gewoon” Het leuke aan werken bij Haan vindt hij de afwisseling en het werken op veel verschillende locaties. Over uitdaging en ambitie in zijn werk is hij kort. “Je doet je werk gewoon. En ik probeer het leuk te houden voor mezelf.” Een opleiding voor dit vak heeft hij niet gevolgd. “Vroeger wilde ik motorfietsmonteur worden en ik sleutel ook nog steeds graag aan motoren.” Motorrijden is naast watersport een hobby van Michiel. Daarnaast zit hij in de “botenboel” en vaart hij graag met eigen boot. Maar hij speelt ook gitaar. “Een beetje pingelen hoor”, aldus Michiel. “Ik heb nooit les gehad, nam de gitaar gewoon op schoot en beginnen maar. Zelf gitaren restaureren en bouwen heb ik ook gedaan. Dat doe ik nu niet meer. Maar ik heb nog wel 9 van die dingen thuis staan.”

50


André Swart Reclamewerker / monteur sinds voorjaar 2013 Leeftijd: 50 jaar Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: Getrouwd Opleiding: LTS, schildersopleiding Toen schildersbedrijf Langhout, waar André werkte, failliet ging, kon hij al snel aan de slag bij Haan Reclamewerk. “Ik heb 16 jaar een eigen zaak gehad in Sneek en kende Douwe de Haan zodoende al. Bij Langhout deed ik ook reclame, auto’s en borden. Die ervaring kon ik mooi hier mee naartoe nemen.” Werkloos is hij nooit geweest. “Er is altijd wel werk.” Toch was hij blij dat hij zo snel aan de slag kon bij Haan. “Ik heb het hier goed naar m’n zin.”

“Mooi om mijn werk te zien rijden” In zijn vorige baan gaf hij aan dat hij naast schilderen graag reclame wilde doen. Mooi dus dat ze daar ook een reclameafdeling hadden. En nu komt die schilderachtergrond ook wel weer van pas volgens André. “Bijna iedereen hier heeft overal wel een beetje verstand van.” Hij vindt het fijn om nu met collega’s te werken in plaats van alleen. “Het is leuk om de ene dag met die collega en de volgende dag met een andere te werken. En ik vind het mooi om mijn werk te zien rijden of hangen op een gevel”.

Leuke groep mensen André vertelt dat hij iedere dag met plezier naar zijn werk gaat. “Het is een leuke groep mensen en het werk is heel afwisselend. Het voelt al redelijk vertrouwd hier en ik kan ook met iedereen wel overweg.” Toen hij bij Haan kwam werken viel hij gelijk met zijn neus in de boter. “Ik werkte hier net toen er een personeelsuitje naar Oostenrijk was georganiseerd. Kon ik mooi mee.”

“Niet te gek” Voetballen, schaatsen en biljarten doet hij graag. Twee keer schaatste hij de Elfstedentocht. En dat voetballen doet hij al vanaf zijn zevende. Verder pakt hij wel eens een kroegje maar “het wordt geen 4-5 uur meer hoor”. Dan drinkt hij een paar biertjes met wat maten. “Niet te gek.” Ook met zijn vrouw gaat hij geregeld even de stad in. “Even winkelen, drankje doen, hapje eten.” In het voorjaar van 2013 trouwde hij na 4,5 jaar samen. “Toch nog”, zegt hij met een knipoog.

51


“Ik wil vooral mooie dingen maken.” Stefan Oost

Eigenaar van Stefanoost.nl 52


“Responsive is de nieuwe standaard, flat design de nieuwe trend.”

Van je hobby je werk maken, wat is er nou

dit soort sites werkt Oost vaak samen met

nog een ruimte vrij bij hun. Bijkomend voordeel

mooier dan dat.” Stefan Oost mag met

anderen. “Als ik benaderd wordt voor een

is dat we elkaar op deze manier kunnen

zijn 27 jaar gerust een jonge ondernemer

compleet internetproject, schat ik van tevoren

aanvullen en versterken. Wanneer ik een klant

genoemd worden. Na het afronden van de oplei-

in welke expertises ik nodig heb en of ik deze

heb die een nieuwe huisstijl nodig heeft inclusief

ding Communicatie & Multimedia Design aan de

zelf kan invullen. Ik werk bijvoorbeeld geregeld

autobelettering of gevelreclame, stuur ik hem

NHL begon hij als DTP’er bij Haan Reclamewerk.

samen met specialisten op het gebied van

gelijk door naar Haan. En wanneer Haan eens

Later werkte hij nog als webdesigner/front-end

zoekmachine optimalisatie en webdevelopers.”

een aanvraag krijgt voor een website, weten ze

developer bij een groot internetbureau en sinds

Hij is van mening dat je elkaar op die manier

mij weer te vinden.”

2011 runt hij zijn eigen bedrijf. “Ik heb eigenlijk

kunt versterken. “Zo kom je tot het beste

twee soorten opdrachtgevers. Reclame- en

eindproduct voor de klant en daar draait het

Mooie dingen maken

internetbureaus die mij inzetten als freelancer

uiteindelijk allemaal om.”

Stilletjes droomt hij al een beetje over een

voor hoofdzakelijk opdrachten op het gebied van

toekomstig internetbureau. “Ik zou wel graag

interaction en webdesign. Daarnaast benaderen

“Flat design wordt de trend voor 2014”

willen groeien. De ideale mix is denk ik een

bedrijven mij voor een compleet internetproject;

Om zichzelf goed op de hoogte te houden

account manager, webdeveloper en designer,

van bedenken en ontwerpen tot het bouwen.” Bij

van alle ontwikkelingen binnen zijn vakgebied

waarbij ik dan de rol als designer op me zou

Stefan Oost kun je terecht voor het hele pakket.

bezoekt hij wel eens seminars. “Maar de meeste

nemen.” Daarbij maakt hij gelijk de kanttekening

kennis en updates haal ik uit blogs op internet.

dat het lastig is om de juiste personen te vinden

Beste eindproduct voor de klant

Via een aantal blogs en social media volg ik het

voor zo’n nauwe samenwerking. En Oost haalt

Onlangs ontwierp hij de nieuwe website van

wereldje en houd ik mezelf op de hoogte van de

nog steeds voldoende uitdaging uit de

Pokon. “Dat is wel een project waar ik trots

laatste trends op onder andere het gebied van

opdrachten die hij nu heeft. “Ik vind de diversiteit

op ben. Niet alleen op het eindresultaat maar

webdesign.” Eén van die trends is volgens Oost

in mijn werk erg leuk. De core-business is

ook op het feit dat ik als eenmanszaak uit het

‘flat design’. “Dat wordt in 2014 helemaal hot.” Hij

internet maar ik word ook geregeld ingeschakeld

noorden mag werken voor een marktleider op

legt uit dat de internetwereld hiermee een beetje

voor dtp-klussen.” Hij noemt menukaarten,

het gebied van plantenvoeding in Nederland.”

afstapt van alle schaduwranden en zogenaamde

posters en een catalogus als voorbeelden. “En dit

Oost noemt ook de site van Sportschool Ursus in

gradients in bijvoorbeeld menubalken en

magazine voor Haan Reclamewerk natuurlijk.” Hij

Leeuwarden als je vraagt naar andere bijzon-

buttons op sites. “Mensen klikken inmiddels op

wil vooral mooie dingen ontwikkelen en klanten

dere projecten. “Deze site is volledig ‘responsive’

een site overal op en een button hoeft dus niet

tevreden maken en houden. “Het is natuurlijk

opgebouwd. Dit houdt in dat de site op ieder ap-

meer een schaduw of omlijning te hebben om

hartstikke mooi om te zien dat je werk

paraat, van mobiel en tablet tot desktop, tot zijn

aan te duiden dat je erop kunt klikken.” Hij geeft

gewaardeerd wordt maar een project is wat mij

recht komt. Op deze manier beleeft de bezoeker

als voorbeeld van flat design het ontwerp van

betreft niet automatisch afgesloten na

altijd de optimale gebruikerservaring.” Hij vertelt

het nieuwe besturingssysteem van Apple, iOS7,

oplevering. Ik adviseer de klant graag over hoe

enthousiast verder over deze nieuwe techniek.

voor de iPhone en iPad. “Je zult zien dat het

hij z’n site verder kan verbeteren en wat hij

“Responsive design is de laatste jaren enorm in

straks meer en meer om simpliciteit draait. En

daarvoor nodig heeft.”

opkomst. Onder andere omdat mensen steeds

flat design geeft gewoon een rustigere

meer via hun mobiel op internet surfen. In 2013

uitstraling. De typografie komt beter uit door

kwam bijna 20% van het totale internetverkeer

alles ‘plat’ te houden en het is makkelijker om

vanaf een mobiel apparaat. Dit zal in 2014 en

websites op die manier responsive te maken.”

de aankomende jaren alleen maar verder toenemen. Een groot voordeel van responsive is

Zijn kantoor is gevestigd in hetzelfde pand als

dat de complete website vanuit één CMS is te

Haan Reclamewerk in Stiens. “Doordat ik bij

onderhouden en je dus geen aparte mobiele

Haan heb gewerkt, wisten ze al gauw dat ik graag

versie meer hoeft bij te houden.” Bij de bouw van

voor mezelf wilde beginnen en toevallig was er 53


Augustus 2013

Jan Eringa geeft klanten net dat beetje extra aandacht Simon Nicolai

Eigenaar van Jan Eringa kleding 54


H

erenmodezaak Jan Eringa bestaat al

zeker. “Iedereen leeft een klein beetje naar z’n

beurs. In dat soort dingen is Haan heel waarde-

meer dan 100 jaar. Niet voor niets

portemonnee toch?”

vol voor ons.” Dat ze makkelijk benaderbaar zijn vindt Nicolai misschien nog wel het allerbelan-

prijkt trots op de gevel de ondertitel

‘Kleedt mannen sinds 1907’. Met winkels in

Veel aandacht voor de klant

grijkste. “Of ik nou naar kantoor bel of mobiel, ik

Leeuwarden en Sneek is de zaak de afgelopen

In de loop van de jaren heeft Jan Eringa een

krijg altijd iemand aan de lijn en ze weten altijd

jaren een begrip geworden op het gebied van

aardige vaste klantenkring opgebouwd. “Daar

direct waar ik het over heb. Dat vind ik erg fijn.”

kostuums en colberts. Maar ook voor casual

wordt veel aandacht aan besteed”, benadrukt

Het snelle werken en schakelen bij Haan vindt hij

mode kun je bij Eringa terecht. Naast kleding van

Nicolai. “We doen zes keer per jaar een brochure

één van de sterkste punten. “Dan bedenken wij

Nederlandse ontwerpers als Hans Ubbink en het

de deur uit. Aan het begin van het seizoen,

hier dat de etalage morgen moet worden aange-

Amsterdamse Scotch & Soda vind je er merken

halverwege en aan het eind.” Volgens Nicolai

past en dat er dus ‘even’ wat nieuwe bestickering

als Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Gant, Replay en

zijn er vele vormen van adverteren. “Maar een

moet komen. Hop, een belletje naar Haan en het

Ralph Lauren. Een gesprek met eigenaar Simon

brochure of een flyer die op de mat valt, is toch

lukt altijd.” Dat werkt volgens hem erg plezierig.

Nicolai over zijn zaak en hoe belangrijk goede

anders dan een e-mail die je zo kunt ‘deleten’.

“En ik heb nooit het idee dat ik bedonderd wordt.

aandacht voor de klant is.

Wij merken dat ook in de winkel, waar we veel

Ook niet als ik een factuur krijg. Dat geeft een

respons krijgen op die brochures.” Hij is ervan

soort vertrouwen.”

Zeker als het ook nog eens duurzaam is en

overtuigd dat het heel belangrijk is om in contact

Kleedgala Jan Eringa & Friends

langer meegaat.” Nicolai geeft aan dat

te zijn en te blijven met de klant. Dat doet hij ook

Vragend naar de toekomstplannen voor zijn

fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn en

via social media en emailnieuwsbrieven. “We

zaak, begint Nicolai enthousiast te vertellen

dat zulke dingen dus een grotere rol spelen bij

proberen heel gericht met onze klanten contact

over het Kleedgala Jan Eringa & Friends dat in

het doen van een aankoop. “Ook het gegeven

te maken. Vaste klanten zitten dan ook zoveel

november 2012 plaatsvond in Stadsschouwburg

dat een bepaald kledingstuk bijvoorbeeld in

mogelijk op naam in ons systeem. Zodoende

De Harmonie in Leeuwarden. “Het idee om een

Nederland is geproduceerd kan meespelen.

weten we wat iemand zijn koopgedrag is.” Hij

mooi feest te organiseren voor onze klanten, is

Dat vinden klanten vaak wel interessant.” Hij

geeft als voorbeeld iemand die hoofdzakelijk

jaren geleden al ontstaan. Nu hebben we het

beaamt dat de kleding die Eringa verkoopt in

spijkerbroeken koopt. “Die krijgt dan niet een

dan eindelijk weten te realiseren en het bleek

een vrij hoog segment zit en dat een deel van

mailing over pakken.” Hij hoopt dat de klant dit

een groot succes.” Nicolai beschrijft het gala als

de klanten wellicht bewust wat minder koopt in

stukje extra aandacht waardeert.

een soort mini-Night of the Proms, “van klassieke

“Je moet zeilen waar de wind is” Wanneer je Simon Nicolai vraagt of hij iets heeft gemerkt van de crisis, antwoordt hij eerlijk. “Er was eigenlijk geen groei meer en dat hadden wij in de jaren ervoor wel. Het was vanzelfsprekend dat je ieder jaar meer verkocht en ineens hield dat op. Maar we hielden wel omzet vast dus bij ons was het niet zo erg als in sommige andere branches. Ik denk dat iedereen er wel een beetje last van heeft gehad.” Volgens Nicolai is het de manier waarop je ermee omgaat. Hij merkte wel dat het besteedbaar inkomen van klanten minder was. “Zodoende kwam de boel wel wat onder druk te staan.” En dan nuchter: “Je moet zeilen waar de wind is. En je moet je aanpassen aan deze tijd.”

Bewuster winkelen Zou het deze nuchtere instelling zijn waardoor klanten terug blijven komen bij Jan Eringa? Ook in tijden van crisis? “Mensen willen voor een mooi en bijzonder product heus wel iets betalen.

deze tijd. “Maar er is nog steeds een grote groep

muziek tot hedendaags maar ook met dj’s.” Maar

die wél voor kwaliteit en duurzaam gaat. We

“Ze weten altijd waar ik het over heb”

om De Harmonie vol te krijgen, moesten er flink

merken dat zelfs de erg dure items nog steeds

Die extra aandacht waardeert Nicolai zelf in zijn

wat kaarten verkocht worden. Zodoende werd

goed verkopen. De meeste klanten zijn bij ons

relatie met Haan Reclamewerk. “Wij zijn absoluut

financiële bijval gezocht bij een vijftal partners,

ook gewend aan een bepaalde luxe waar een

geen grote klant maar Haan doet regelmatig wat

waaronder Haan, die ook een deel van de

bepaald prijskaartje aan hangt.” Kortom: ze

voor ons. Van bestickering van ramen en

aankleding verzorgde. De intentie is om het gala

hebben wel wat over voor comfort. Maar dat zijn

belettering op de gevel tot het aankleden van

iedere twee/drie jaar te organiseren. “Dan blijft

klanten wat bewuster gaan winkelen, merkt hij

kasten en het maken van een stand op een

het iets bijzonders.” 55


‘Motorbende’ Haan Reclamewerk

56


d e e p S

is the key

57


“Ik vind vooral de veelzijdigheid in mijn werk leuk.”

Klaas van der Leest Chef werkplaats sinds 1998

58


Klaas van der Leest Leeftijd: 34 jaar Woonplaats: Stiens Burgerlijke staat: Getrouwd Opleiding: Mavo, Mts bouwkunde, vooropleiding Grafisch Lyceum

Klaas was amper van school en kon al aan de slag bij Haan

bedrijf. “Maar als je dat enthousiasme niet meer hebt, dan zit je hier

Reclamewerk. En inmiddels werkt hij er 15 jaar. “Ik was niet zo leer-

gewoon op de verkeerde plek.”

gierig en had na de mavo gelijk naar het Grafisch Lyceum gemoeten. Maar ik was nog vrij jong en ging dus eerst naar Leeuwarden op

“We maken geregeld een klein uitstapje”

school. Jammer want ik wist eigenlijk toen al waar m’n passie lag.”

Motorrijden, het liefst op een Harley Davidson, is een grote passie van

Van een bekende hoorde Klaas dat ze bij Haan iemand nodig had-

Klaas. Net als een aantal andere collega’s binnen Haan. “Ik heb wel

den. “Dus maar eens vragen hoe en wat. Na een gesprek van zo’n

eens gezegd tegen de jongens, we nemen een keer een vrijdag-

10 minuten met Douwe de Haan, was het geregeld en kon ik de

middag vrij in het voorjaar en we gaan samen motorrijden. Maar dat

volgende dag meteen aan de slag.”

is er nog steeds niet van gekomen. Het is telkens zo druk, dat het gewoon niet lukt.” Naast motorrijden is reizen een passie, die hij deelt

“Je moet een beetje kennis van alles hebben”

met zijn vrouw Jantina. Die heel toevallig ook nog eens een

De afgelopen paar jaar is Haan enorm gegroeid. Hoe heeft ‘chefke’

reisbureau runt. “Jantina en ik zijn mensen van geregeld een klein

Klaas dat ervaren? “Ik heb het helemaal zien groeien vanaf dat

uitstapje maken. Even een weekendje naar Terschelling en Vlieland.

we met z’n tweeën waren. Maar de laatste vier jaar is het wel

Of een tripje naar Rome of New York.” Zo hebben zij in de 8 jaar dat ze

heel snel gegaan.” Hij geeft aan dat de ‘klik’ tussen collega’s erg

samen zijn al heel wat van de wereld gezien.

belangrijk is. “Je moet de juiste mix zien te vinden in je team. Bij Haan moet je sowieso een beetje kennis van alles hebben. En je

Stille wens...

moet praktisch kunnen nadenken. Dat geldt zowel voor iemand

Toch heeft Klaas nog een grote wens op reisgebied. Hij zou graag nog

in de verkoop als voor een dtp’er. Het is belangrijk om te weten

eens een paar maanden samen met Jantina over de wereld reizen.

hoe het in de praktijk werkt.”

“Wat kun je in drie weken zien”, zegt hij nuchter.

“Wat is er nou mooier dan een team dat elke dag gemotiveerd is om creatieve producten te ontwikkelen.” Creatieve producten

“En je gaat niet even voor twee weken naar Australië of Nieuw Zeeland.

Heeft Klaas het nog steeds zo naar zijn zin bij Haan als in de

Als we eens wat langer zouden kunnen reizen, bijvoorbeeld een maand

beginjaren? “Het zegt denk ik genoeg dat ik hier al 15 jaar

of drie, dan kun je een hele hoop zien.” Hoewel de plannen er eigenlijk

werk. Vooral de veelzijdigheid in mijn werk vind ik leuk. En

al een paar jaar zijn, komt het er telkens maar niet van. “Het is gewoon

de collega’s. Wat is er nou mooier dan een team dat elke

te druk geweest en telkens kwam er wel weer iets tussen. En natuurlijk

dag gemotiveerd is om creatieve producten te ontwik-

moet ik het eerst op mijn werk bespreken.” Het feit dat echtgenote

kelen.” Ook voor Klaas zelf ligt de uitdaging nog steeds

Jantina een eigen zaak heeft, houdt het stel misschien tot nu toe ook

in het zelf ontwikkelen van een totaalproduct. “Ik zeg

een beetje tegen. Graag zou Klaas nog eens door Azië reizen of Zuid-

altijd maar zo: als je het van de 30 dagen die je werkt, 28

Amerika. “We hebben al een klein stukje van Amerika gezien, Florida

dagen naar de zin hebt, is het mooi. Natuurlijk zijn er wel

en California. Maar Peru en Argentinië lijken me prachtig. Ach, er zijn

eens een paar mindere dagen. Dat heeft iedereen wel

zoveel mooie dingen te zien op de wereld.”

eens.” En als je het echt niet meer naar je zin hebt, moet je volgens Klaas gewoon weggaan. Hij geeft daarbij aan dat dit soort dingen goed bespreekbaar zijn binnen het 59


2013

60


61


De vrouw achter...

Onderneemster pur sang Jantina van der Veen Eigenaresse van reisbureau The Travel Club in Stiens 62


V

anaf haar zestiende heeft ze altijd een eigen zaak gerund en nu heeft ze al vijftien jaar haar eigen reisbureau in Stiens.

Jantina van der Veen is van het type bezig baasje. Zit niet snel stil, staat open voor nieuwe dingen en pakt graag een uitdaging aan. Nadat ze de Mavo afrondde, moest ze op haar vijftiende naar een vormingsschool. “Dat was niets voor mij. Na twee maanden ben ik daar weggestuurd en moest ik werk zoeken.” Na heel even voor een baas gewerkt te hebben, begon ze al gauw voor zichzelf. Eerlijk zegt ze: “Er zijn veel dingen gelukt maar ook een aantal dingen niet. Maar daar leer je ook weer van.” Jantina is nu al jaren zelfstandig reisadviseur en inmiddels acht jaar samen met Klaas, chef werkplaats bij Haan Reclamewerk, waarvan 1 jaar getrouwd. Een gesprek met ‘de vrouw achter de man’.

Echte ondernemer Jantina heeft een lange geschiedenis aan eigen bedrijfjes, beginnend met een sieradenwinkeltje in het voormalige koepeltje bij het NS Station in Leeuwarden. “Dat staat er nu niet meer. Het stond op de monumentenlijst maar is helaas toch gesloopt.” In het begin maakte ze zelf ook nog sieraden. “Dan ging ik de kroegen in en naar markten en braderieën om het te verkopen. Daarna heb ik een sieradenwinkel in winkelcentrum Zaailand gehad.” Het ondernemen beviel Jantina zo goed dat ze al snel meer wilde. Zo kwam ze in de baby- en kinderkleding terecht. “Maar dat liep niet zo goed.” Aan haar instelling en enthousiasme zal het niet gelegen hebben. Omdat ze toch zelfstandig wilde blijven, ging ze naar een franchise-beurs om ideeën op te doen. ”Daar kwam ik eigenlijk pas op het idee om iets in de reiswereld te gaan doen. Ik had al veel gereisd toen. Onder andere naar Thailand, om sieraden in te kopen.” Ze begon het avontuur in de reisbranche eerst samen met iemand. “Later heb ik de benodigde papieren zelf behaald.” 63


“We gaan even naar Jantina”

“Iedereen gaat lekker z’n eigen gang”

heeft dat uiteindelijk gedaan.” Toen Klaas ver-

Tot voor kort kenden de mensen haar als ‘Jantina

Jantina woont en werkt alweer vijftien jaar in

volgens op het feestje terechtkwam, was hij in

van Holland International Stiens’. Maar op 1

hetzelfde pand in het centrum van Stiens. Haar

de veronderstelling dat beide dames jarig waren

november 2013 ging ze over naar een ander

zoons, een eeneïge tweeling van 19 jaar, wonen

en feliciteerde hij ook Jantina. “Ik zei maar niets”,

concept: The Travel Club. Jantina legt uit dat ze

nog thuis. “De ene week zijn ze bij hun vader in

zegt Jantina lachend. En van het een kwam het

daarvoor aan veel regels vast zat, een vrij hoge

Leeuwarden, de andere week hier bij ons.”

ander. Het stel is in het najaar van 2012 ge-

franchise fee betaalde en ook wat vrijheid miste.

Jantina geeft toe dat ze het wel gezellig vindt dat

trouwd. “We zeiden vaak voor de grap ‘we gaan

En inmiddels was het na zoveel jaren ook niet

ze nog thuis wonen. “Wat mij betreft hoeven ze

trouwen’, om vrienden een beetje de gek aan te

meer ‘we gaan naar Holland International’ maar

nog niet op zichzelf hoor. Ik ben niet streng, ze

steken. Dan stuurden we tijdens een vakantie

‘we gaan even naar Jantina in Stiens’. “We zijn in

hebben hier alle vrijheid. Maar ze moeten het

het bericht ‘we zijn getrouwd’ naar vrienden.” Zo

die zin zo gevestigd dat we eigenlijk een eigen

natuurlijk zelf weten. Ik was wel heel jong op

vertelt ze over de keer dat ze in Lapland waren

naam zijn geworden. Op een gegeven moment

mezelf maar ja, ik werkte toen al en zij

en een foto maakten bij een altaar. “Iedereen

ben ik verder gaan kijken maar ik wilde wel m’n

zitten nog op school.” Trots vertelt ze dat beide

geloofde het.

eigen zaak houden want ik vond het zonde om

jongens heel serieus met boksen bezig zijn. “Ze

daarmee te stoppen. Ik wilde ook helemaal niet

roken niet en drinken niet.” Ze vindt het knap

stoppen. Het is ook ons eigen pand en ik heb

hoe echtgenoot Klaas omgaat met hun

personeel waar ik rekening mee moet houden.

leefsituatie. “Hij was een stuk jonger toen wij bij

En er zit nog steeds goede omzet in.” Zoals

elkaar kwamen en mijn jongens dus ook. Maar

gezegd, Jantina zit nooit stil, kijkt altijd om zich

dat ging vanaf het begin goed samen. Ach,

heen, op zoek naar leuke nieuwe kansen. “Bij

iedereen gaat hier ook lekker z’n eigen gang.”

The Travel Club zitten 150 zelfstandige reis-

64

adviseurs. Sommigen met een eigen kantoortje

Twee feestjes in één

aan huis. Het voordeel van dit concept is dat we

Klaas ontmoette ze zo’n acht jaar geleden in

geen ‘nee’ verkopen. In principe verkopen we de

dorpskroeg Pekel in Stiens. “We kenden elkaar

hele wereld!” Wat ze leuk vindt, is dat ze nu ook

via via en van ‘hoi’ maar meer niet.” Jantina had

naar klanten toe gaat. “Dan kan ik van tevoren

een verjaardagsfeestje van vriendin Hilda in

dingen uitzoeken en laat ik dat bij de mensen

Pekel. “Er was een leuke foto van Hilda en mij

thuis zien. Leuk voor de afwisseling met het werk

samen. Ik heb Christiaan van Haan toen

op kantoor.”

gevraagd om die op een doek te printen. Klaas

“In principe verkopen we bij The Travel Club de hele wereld!”


“Misschien maken we het binnen ook wel wat kleiner en knusser. Dat lijkt me erg leuk.”

Maar toen we in 2012 onze verjaardag samen

maken. “Klaas is er denk ik een beetje voor-

heeft Haan Reclamewerk gedaan.”

wilden vieren, dachten we, dan kunnen we dat

zichtig mee om op zijn werk te zeggen dat hij een

Enthousiast vertelt ze over de verdere plannen

geregistreerd partnerschap ook wel even snel

paar maanden weg wil. Ik snap dat wel want ik

voor de gevel. “Klaas heeft altijd zulke goede

regelen. Mooi twee feestjes in één! En de dag

heb een eigen bedrijf. Maar ik wil ook reizen.”

ideeën en is zo creatief en handig. Hij heeft

erna meteen naar Terschelling voor onze

Dromerig vertelt ze over haar wens om nog eens

allemaal mooie boeken besteld over ouderwetse

huwelijksreis.”

een wereldreis te maken. “De jongens redden

muurschilderingen zoals je dat vroeger in

zich wel. En als je straks 70 bent, ben je

Amerika wel zag. Hij wil graag zelf zo’n

“Je moet nú gaan”

misschien niet fit genoeg meer. Je moet

muurschildering maken op de buitenkant van

De Waddeneilanden zijn favoriet bij zowel Jantina

nú gaan.”

het pand.” Jantina geeft aan dat ze na al die

als Klaas maar ze doen ook graag stedentrips en

jaren wel weer eens wat anders wil in en om de

verre reizen. Was Klaas voordat hij met reisgek

Kleiner en knusser

zaak. Ze noemt een oude houten vloer en een rij

Jantina samen was ook van het reizen? “Hij

Ze heeft enorm veel zin om samen met haar

wereldbollen op een plank aan de muur.

reisde wel maar niet zoveel als hij nu doet. Het

werknemers onder The Travel Club verder te

“Misschien maken we het binnen ook wel wat

leuke is dat hij overal interesse in heeft.” Graag

gaan als reisadviseur. En een nieuwe naam

kleiner en knusser. Dat lijkt me erg leuk.”

willen ze samen nog eens een wat langere reis

betekende ook een nieuw bord op de gevel. “Dat

65


“Ik heb Haan Reclamewerk echt zien groeien en heb altijd kunnen meedenken.�

Wietske de Vries Financieel medewerkster sinds de oprichting van het bedrijf

66


Wietske de Vries Leeftijd: 54 jaar Woonplaats: Stiens Burgerlijke staat: Getrouwd, 4 kinderen Opleiding: Consumptieve techniek

Samen met Rindert voert Wietske de administratie van Haan

Familiebedrijf

Reclamewerk. “Ik heb mezelf dit werk aangeleerd dus het is fijn dat

Eigenlijk is Haan Reclamewerk een familiebedrijf want ook de kinderen

Rindert ook echt de juiste achtergrond heeft qua werk en opleiding.

van Douwe en Wietske zijn altijd inzetbaar. “Ze hebben allemaal een

En het is mooi om het samen te doen omdat het best veel werk is.

nul-urencontract. Het is fijn dat ze ingezet kunnen worden wanneer

We doen nu ook zelf de loonadministratie en de jaarcijfers.” Wietske

het nodig is.” Op de vraag of één van de kinderen het bedrijf ooit over

is er al vanaf het prille begin bij. “Ik heb het bedrijf echt zien groeien

gaat nemen, antwoordt Wietske resoluut. “Dat hoeft wat mij betreft

en heb ‘als vrouw van de baas’ ook altijd kunnen meedenken.”

helemaal niet. Ze moeten lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Ze studeren nu allemaal nog en doen qua studie ook echt hun eigen

Administratie en koken

ding.” Wietske vertelt trots dat de ene zoon een ‘hts-achtige opleiding’

Na haar opleiding aan de Bakkerij- en horecavakschool heeft ze

volgt aan de universiteit, de andere technische bedrijfskunde studeert

lang in de keuken gewerkt, onder andere als kok bij het Medisch

en zoon nummer drie doet facility management. “Onze dochter woont

Centrum Leeuwarden. Het administratieve werk deed ze er altijd

nog thuis en doet de havo. De anderen wonen in Groningen en

naast. “Ik vond het koken daar erg leuk maar helaas gingen ze

Enschede en eentje zit voor een half jaar in Boedapest voor de studie.”

saneren en moest ik weg. Later mocht ik toch weer blijven maar inmiddels was de sfeer niet zo gezellig meer.” Ze geeft aan dat

Hoekje van de werkplaats ingepikt

er eigenlijk niet echt meer gekookt werd. “De gehaktballen kwa-

Naast haar werk bij Haan, is ze receptioniste bij de daklozenopvang

men zo van de groothandel.” Toen is ze bij de daklozenopvang

en in haar vrije tijd mag ze graag bloemschikken. Enthousiast vertelt

gaan werken voor een paar dagen per week. “Ik had veel meer

ze over haar hobby. “Thuis heb ik een hoekje van de oude werkplaats

contact met mensen en dat beviel erg goed.”

ingepikt. ‘Laat die hoge tafels maar staan’ zei ik tegen Douwe.”

“Je moet elkaar kunnen aanvullen, eens wat voor elkaar willen doen. Er wordt namelijk ook wel eens gewerkt op zaterdag.” “Neuzen moeten in dezelfde richting staan”

Ze doet het samen met een vriendin of met een hele club. “Dan ver-

Ook haar werk bij Haan bevalt nog steeds goed na al die

sieren we bijvoorbeeld de stand van Groei & Bloei op de Huis & Tuin

jaren. “Mijn werkzaamheden zijn misschien niet heel

Beurs in het WTC Expo. We mogen zelf het thema bedenken en krijgen

gevarieerd maar er is zeker genoeg uitdaging.” Ze legt uit

daar ook budget voor. Vroeger deden we met kerst ook vaak de

dat er soms wel eens een vervelend belletje gedaan moet

bibliotheek in Leeuwarden.”

worden naar een debiteur. “Dat hoort er ook bij. We moeten hier natuurlijk wel goed de centen passen.”

“Ze weten dat werk belangrijk is”

Ondanks dat ze niet fulltime werkt, krijgt ze zeker wat van

Haan Reclamewerk bestaat nu 25 jaar. Hoe hebben Douwe en Wietske

de sfeer mee en noemt ze die goed. “Je merkt dat tijdens

het bedrijf al die jaren weten te combineren met hun gezin? “Voorheen

de koffiepauze of tijdens een gezamenlijke barbecue of

deed ik het administratieve werk in de avonduren maar toen hadden

een etentje.” Ze vindt het belangrijk dat de neuzen in

we het bedrijf nog aan huis. Douwe was er zodoende ook veel. En

dezelfde richting staan. “Je moet elkaar kunnen

we hadden een heel goede oppas in huis. We komen beide uit een

aanvullen, eens wat voor elkaar willen doen. Er wordt

ondernemend gezin dus dan ben je het wel gewend. De kinderen

namelijk ook wel eens gewerkt op zaterdag.”

hebben zo ook geleerd flexibel te zijn. Ze weten dat werk belangrijk is.”

67


September 2013

SC Cambuur zet Leeuwarden terug op de kaart Ard de Graaf & Christiaan de Jong Commercieel directeur & Account manager SC Cambuur 68


W

anneer je de

altijd gezellig en druk. Sinds een

Of zoals commercieel directeur

Bedrijven Contact

aantal jaren organiseert Haan

van SC Cambuur, Ard de Graaf,

Dagen (tegenwoor-

Reclamewerk de inrichting en

het mooi verwoordt: “we

dig TEL genoemd) in WTC Expo

sponsoring van het Cambuur-

versterken elkaar.� Een gesprek

wel eens bezocht hebt, moet het

plein. De samenwerking tussen

met De Graaf en account

daar aanwezige Cambuurplein

Haan en Cambuur lijkt een

manager Christiaan de Jong over

je niet ontgaan zijn. Het is er

win-win-situatie voor beiden.

hun club.

69


“We zijn van ver gekomen”

promotie niet alleen voor club maar ook voor

sie. Over vijf jaar kun je hier gewoon niet meer

Het zal geen enkele voetballiefhebber ontgaan

de stad waardevol is. “Het lukte steeds net niet.

voetballen.” Dat er veel geld gemoeid gaat met

zijn dat SC Cambuur dit seizoen is gepromoveerd

Nu we dan eindelijk weer in de Eredivisie spelen,

de bouw van zo’n nieuwe locatie, moge duidelijk

naar de Eredivisie. En de club doet het vrij goed

zie je dat alles en iedereen helemaal loskomt.”

zijn. Hoe gaat Cambuur dit project dan van de

in de competitie. Hiermee wordt de typisch

Met 7500 verkochte seizoenskaarten en iedere

grond krijgen?

Leeuwarder uitspraak ‘het is nooit wat

wedstrijd een volle bak, staat Leeuwarden weer

weest en zal nooit wat wurde’ na al die jaren van

op de kaart wat betreft voetbal. “Voetbalgek of

teleurstellingen eindelijk een beetje weerlegd.

niet, dit is de beste gratis city marketing die je

“Van deze cynische instelling hebben wij in onze

kunt bedenken.” Wie Studio Sport kijkt, weet dat

laatste nieuwjaarsspeech als club echt afstand

er weer over de club en de stad wordt gespro-

genomen”, vertelt De Graaf. “Als iedereen er zo

ken. “Mooi ook voor de provincie dat er nu twee

over denkt, wordt het ook nooit wat. De Jong

betaalde voetbalclubs op het hoogste niveau

beaamt dat. “Misschien was het een stukje

spelen. En eindelijk weer een echte derby.” De

zelfbescherming?”

Jong vult aan. “Iedereen leefde al jaren naar die derby toe. De eerste keer uit gingen we niet

Leeuwarden doet het sowieso goed de laatste

voor niets met 26 bussen heen. Deze wedstrijd,

tijd. Denk aan de Culturele Hoofdstad 2018 en

die al 13 jaar niet gespeeld was, had zoveel

het glazen huis van 3FM Serious Request. “En nu

lading maar je wilt natuurlijk niet dat het gaat

Cambuur in de Eredivisie.” Aldus een trotse

escaleren. Rivaliteit is prachtig maar het moet

commercieel directeur. “We zijn van ver

niet doorslaan.”

gekomen. Als je weet dat we in 2010 bijna failliet

70

“Ik ben ervan overtuigd dat er een nieuw stadion komt. De vraag is alleen wanneer.”

waren, dan is wat nu gebeurt, echt fantastisch.

“Dat nieuwe stadion gaat er komen”

Voor Leeuwarden rollen nu gewoon heel veel

Het is mooi dat heel voetbalminnend Nederland

“We zullen het financieel zelf rond moeten

kwartjes de juiste kant op. De stad komt weer

de club lijkt te omarmen en voetbalanalisten

breien,” aldus De Graaf. “Samen met een

even in positieve zin op de kaart te staan.” En

veel sympathie tonen, maar nu moet Cambuur

ontwikkelaar zijn we bezig met een zogenaamde

datzelfde geldt voor Cambuur. “We hebben de

het ook bewijzen. “En verder opbouwen.” De

business case. Maar natuurlijk hebben we de

afgelopen jaren alles langzaam opgebouwd met

Graaf geeft toe dat het lastig wordt, niet in de

gemeente ook nodig. Alleen al voor de grond,

nieuw beleid, nieuwe mensen. Dit leek hét

laatste plaats vanwege het huidige stadion. Want

maar denk verder aan infrastructuur, parkeergel-

moment waarop het moest slagen maar dat

ondanks een onlangs nieuw gelegd grasveld,

egenheid en bestemmingsplannen.”

moet dan ook allemaal maar lukken.”

voldoet het stadion niet meer aan de technische eisen. Komt er op korte termijn dan een nieuw

Zijn er al concrete plannen voor de locatie van

Gratis city marketing

Cambuurstadion? Heel stellig antwoordt De

dit nieuw te bouwen stadion? De Graaf noemt de

Cambuur weer in de Eredivise was iets waar sup-

Graaf met ‘ja’. “Ik ben ervan overtuigd dat er een

plek bij het WTC Expo aan de rand van de stad.

porters, de stad en misschien zelfs de hele pro-

nieuw stadion komt. De vraag is alleen wanneer.

“Het zal nog verder uitgezocht moeten worden

vincie naar hunkerden. De Graaf denkt dat deze

En dat hangt niet af van onze plek in de Eredivi-

maar de plannen zelf zijn vrij concreet en worden


nu getoetst op onder andere haalbaarheid.”

promotie van de club in korte tijd van alles

Jong geeft aan dat het gewoon makkelijk en

Maar dat het gaat gebeuren is dus zeker? Met

moest gebeuren qua ‘opfrissing’ van het stadion.

prettig is om één partij te hebben waar je alles

een zelfverzekerde glimlach bevestigen zowel De

“Alle uitingen moesten natuurlijk eredivisie-

neer kunt leggen wat je nodig hebt. “Dat je erop

Graaf als De Jong: “Het gaat gebeuren.” De heren

waardig worden, ook al zitten we in een oud

kunt vertrouwen dat het dan ook gebeurt. En

geven toe dat ze graag vanuit een eredivisieposi-

stadion.” Datzelfde geldt straks voor het nieuwe

goed.” Voor de komende jaren verwachten de

tie overgaan naar een nieuw stadion maar ze

stadion. “Voor een partij als Haan Reclamewerk,

heren naast het netjes en keurig houden van

zijn vooral realistisch. “Ongeacht een eventuele

waar wij alles mee doen op dit gebied, moet dat

de huidige locatie en de samenwerking op TEL,

degradatie moeten we verder groeien.” De Jong

net als voor ons, een geweldige uitdaging zijn.”

grote betrokkenheid van Haan Reklame bij het

legt uit dat er iets meer dan 10.000 mensen in

nieuw te ontwikkelen stadion. De Graaf geeft aan

het huidige stadion kunnen. “Blijven we in de

dat er veel moeten gebeuren op het gebied van

Eredivisie, dan gaan we naar 15.000

signmaking. “Denk alleen al aan alle nieuwe

bezoekers. Dat betekent in de praktijk dat het

uitingen en de bewegwijzering. Dat is best

nieuwe stadion makkelijk uitbreidbaar moet

complex. Je kunt niet zeggen ‘we plakken er zo

zijn. Bijvoorbeeld geen ring erbovenop maar de

even een stickertje op.’ Daar moet echt goed

mogelijkheid om stoelen bij te plaatsen.”

over nagedacht worden. In dit megaproject zal Haan wat ons betreft een strategische partner

Grootste evenement in Leeuwarden

zijn.”

Kan de voetbalclub Cambuur iets met

Stabiele eredivisieclub

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018? “Het kan elkaar natuurlijk wel versterken”, zegt De Jong. “Wij willen in 2018 toch wel graag in een nieuw stadion spelen.” De Graaf denkt verder dat de gemeente wel belang zal hebben bij een topsportlocatie in de stad. “Wij zijn nu het grootste evenement in Leeuwarden dat iedere twee weken terugkomt en iedere keer 10.000 mensen trekt.” Eén van de pijlers in het bidbook waarmee Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnenhaalde, ‘mienskip’, moet ook

“Alles wat wij gemaakt willen hebben, van reclameborden tot bestickering van ramen, kan blind bij Haan worden neergelegd.”

Cambuur, als ‘volksclub’ aanspreken. Dat klopt

Dat de twee al meer dan vijf jaar samenwerken

volgens De Graaf. “De sfeer is ongeëvenaard. En

komt volgens De Graaf en De Jong door de

onze promotie is niet alleen goed voor de club,

goede klik tussen beiden. “Alles wat wij gemaakt

de stad en de provincie maar ook voor het

willen hebben, van reclameborden tot

bedrijfsleven. Denk aan een Haan Reclamewerk.”

bestickering van ramen, kan blind bij Haan

De commercieel directeur vertelt dat na de

worden neergelegd. Dat gaat altijd goed.” De

Wat zijn de ambities van de club? “Cambuur heeft de ambitie om een duurzame, stabiele eredivisionist te zijn en te blijven. Maar, nogmaals, daar hebben we wel een ander, nieuw stadion voor nodig.” De Jong: “Voor nu is onze doelstelling handhaving.” Maar de heren geven eerlijk toe: “Uiteindelijk willen wij natuurlijk voor langere tijd in de Eredivisie blijven.”

71


de Club voor Professionele Reisadviseurs

Jantina van der Veen Smelbrege 21 9051 BH Stiens T: 058-2573630 E: stiens@thetravelclub.nl W: www.thetravelclub.nl/stiens

Volg mij via www.facebook.com/TheTravelClubStiens

zonvakanties | wintersport | stedentrips | familievakanties | all-inclusive | groepsreizen kampeervakanties | actieve reizen | verre reizen | cruises | rondreizen | incentivereizen luxe reizen | couples-only | reizen op maat | huwelijksreizen | zakenreizen | en nog meer

72


Rindert de Vries Financieel medewerker sinds januari 2013 Leeftijd: 32 jaar Woonplaats: Dokkum Burgerlijke staat: samenwonend, 2 kinderen Opleiding: MBO Bedrijfsadministratie, Vakopleiding Payroll services Rindert is financieel medewerker bij Haan Reclamewerk en doet dit twee dagen per week. Hij is één van de korter gedienden, “maar ik voelde me toch snel opgenomen in het hechte team.” Hij werkt ook nog op de administratie bij een kraanverhuurbedrijf. “Hetzelfde soort werk maar een heel ander bedrijf.”

Opleiding sluit perfect aan Zijn functie bij Haan sluit eigenlijk perfect aan bij de opleidingen die hij heeft gevolgd. Hoe is hij hier eigenlijk terechtgekomen? “Er was een vacature maar eigenlijk kwam ik hier via via terecht.” Wanneer hij het over zijn werk heeft, spreekt hij telkens in de wij-vorm. Hij doelt hiermee op zijn naaste collega Wietske, met wie hij samen de financiële administratie voert.

“Mijn werk is niet saai” Rindert noemt Haan een dynamisch bedrijf. “Ondanks dat ik iedere dag hetzelfde soort werk doe, heb ik toch een zeer afwisselende functie omdat ik veel verschillende werkzaamheden uitvoer. Van de jaarrekening tot de salarisadministratie en belletjes plegen met debiteuren.” Saai is zijn werk zeker niet. “De uitdaging die ik heb, is om de verschillende administratieve processen op een correcte en efficiënte manier te laten verlopen.”

Aparte plek De sfeer bij Haan noemt hij informeel en collegiaal. Ook de kreet ‘met z’n allen de schouders eronder’ komt voorbij. En ook al zitten Wietske en hij soms wat op een aparte plek in de organisatie, ze krijgen zeker mee wat er gebeurt. Rindert geeft verder aan dat het belangrijk is dat het op de administratie soepel verloopt, dat klanten op tijd betalen en de facturering goed gaat. “Alles moet wel goed op elkaar aansluiten.”

“Ik maak graag iets voor een ander” In zijn vrije tijd mag hij graag tennissen, klussen en vissen. Het maken van houten meubels is inmiddels een beetje een uit de hand gelopen hobby. “Ik vind het belangrijk om ook nog echt iets met de handen te maken. Voor de afwisseling.” Hij doet dat hoofdzakelijk voor vrienden en familie. “Het is puur voor de hobby maar ik vind het erg leuk om iets voor iemand te maken.”

73


Oktober 2013

BUITENRECLAME

The Sting & Costes

74


Project specificaties Opdrachtgever The Sting

Wat was de opdracht? Leveren en monteren van een lichtreclame in de stijl van het winkelcentrum Zaailand te Leeuwarden.

Uitvoering Acrylaat letters met ingegoten LED-verlichting gemonteerd op ovaal aluminium gepoedercoat framewerk. Naast deze vestiging van The Sting is Haan Reclamewerk ook totaalleverancier van de binnen- en buitenreclame voor alle vestigingen van Costes, de nieuwe landelijke kledingwinkels van The Sting.

75


Op de werkvloer

76


77


“Ik vind het gewoon leuk om mooie dingen te maken en zelf oplossingen te verzinnen.�

Ben Bouma Reclamewerker / Monteur sinds 6 jaar

78


Ben Bouma Leeftijd: 32 jaar Woonplaats: Leeuwarden Burgerlijke staat: Samenwonend, 1 kind Opleiding: Cibap in Zwolle, Beschermings- en Afwerkingstechnieken

Hij was net terug uit het buitenland na een lange reis van 1,5 jaar

even was er sprake dat Ben naar Brabant zou verhuizen. “Maar toen

toen er een vacature bij Haan Reclamewerk was. Maar hij deed hier

kreeg ik hier werk.” Hij legt uit dat zijn vriendin op een schip werkte

ooit al vakantiewerk tijdens zijn studietijd. “Douwe is mijn neef en zo

dat aangepast is voor mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie. Het

hoorde ik destijds dat er plek was voor een vakantiekracht. Het was

maakte dus in eerste instantie niet zoveel uit waar ze woonde. Nu ze

de bedoeling dat ik na m’n opleiding hier zou komen werken maar in

net een kindje hebben, is Vivian op zoek naar ander werk. “Het liefst

eerste instantie was er te weinig werk.”

als fysiotherapeut want dat is ook haar achtergrond. Eerst maar eens kijken hoe het gaat met een kind erbij. Dan zien we wel weer verder.”

Meer projectmatig werken

Maar Ben heeft er alle vertrouwen in dat het wel goed komt.

De afgelopen jaren is Haan enorm gegroeid en heeft Ben de werkzaamheden ook zien veranderen. “Vroeger werkten we veel voor

Relaxt rijden met zo’n kevertje

particulieren en waren we meer gefocust op bijvoorbeeld één auto

Naast reizen, zijn muziek luisteren, festivals bezoeken en klussen

of één klein project. Nu werken we steeds meer projectmatig en

dingen die hij graag doet. Ook kijkt hij graag naar romantische

hebben we ook grotere klanten.” Hij geeft aan dat daar meteen

vrouwenfilms. “Nee echt, ik word daar altijd heel blij van. Ik heb daar

de uitdaging ligt. Deze ontwikkeling betekent ook dat zijn werk

iets mee.” En dan met een vette knipoog: “Je moet toch ergens je

gevarieerder is geworden. “Je doet zoveel verschillende dingen.

warmte vandaan halen hè?” Een andere passie is de kever, de tweede

Maar tegelijk moet je snel zijn.” De combinatie van snelheid en

auto van Ben en z’n vriendin. “We hebben ook nog een ‘showkevertje’

variatie, daarin zoekt hij de uitdaging. “Mijn ambitie is om dit

maar die is eigenlijk van m’n vader.” Hij vertelt dat hun eigen ‘oude

verder te perfectioneren.”

rode rammelbak uit 1985’ het nog heel goed doet.

“We werken steeds meer projectmatig en hebben ook grotere klanten. Mijn werk is daardoor gevarieerder geworden.” “Het voelt als een tweede thuis”

“We gaan ook altijd op vakantie met dat ding. Het is heel relaxt rijden

Over de sfeer bij Haan is hij kort maar krachtig: “Het voelt als

met zo’n wagentje.” Zo zijn ze afgelopen jaar naar Zuid-Engeland

een tweede thuis.” Hij geeft wel aan dat iedereen zich

geweest en daarvoor naar Schotland. “Mooi met de auto op de boot.

misschien een beetje heeft moeten aanpassen door de

Dat trekt wel wat bekijks”, vertelt hij lachend.

snelle groei van het bedrijf. “We moeten ook nog veel leren en een beetje de balans zien te vinden.” Hij denkt dat ze

“Ik vind het leuk om mooie dingen te maken”

mazzel hebben met het huidige team. “Het is best lastig

Zijn klushobby kon hij mooi inzetten tijdens de eerste editie van

hier in het noorden om mensen te vinden met een

Welcome to the Village, het meerdaagse festival bij de Groene Ster

bepaalde expertise. Er lopen hier nu vier allrounders rond,

net buiten Leeuwarden. “Ik vind het gewoon leuk om mooie dingen

die vind je niet zomaar in dit wereldje.”

te maken en zelf oplossingen te verzinnen. Voor dat festival hebben we alles gemaakt van gebruikt materiaal. Recyclen dus.” Hij deed dat

Komt wel goed

allemaal vrijwillig en naast zijn werk bij Haan. “Er zat veel werk in maar

Ben reist graag, net als zijn vriendin, die hij

het was zo tof om te doen.”

tegenkwam tijdens zijn wereldreis. “Zij was drie maanden door Nieuw-Zeeland aan het reizen. Tijdens de laatste maand van mijn trip kwamen we elkaar tegen.” Vriendin Vivian woonde destijds in Breda en 79


November 2013 November: Holland Casino

WAND DECORATIE

Holland Casino

80


Project specificaties Opdrachtgever Schildersbedrijf Okso

Materialen Airtex / behanglijm

Wat was de opdracht? Een blinde muur voorzien van full colour. Hiervoor gebruikten wij Airtex, 25 meter lang en 2,5 meter hoog uit ĂŠĂŠn deel.

81


Sven de Haan

Murk-jan de Jong

Reclamewerker / Monteur sinds november 2013

Reclamewerker / Monteur sinds 4 jaar

Leeftijd: 25 jaar

Leeftijd: 25 jaar

Woonplaats: Buitenpost

Woonplaats: Leeuwarden

Burgerlijke staat: Relatie

Burgerlijke staat: Single

Opleiding: Multi Media Design, Alfa-college in Groningen

Opleiding: Opleiding Restauratie & Decoratie, Cibap in Zwolle

Sven is als laatste bij het team van Haan Reclamewerk gekomen en maakt de groep signmakers hiermee compleet. “Nee, ik ben geen familie van Douwe,” antwoordt hij lachend op de vraag of zijn achternaam hem heeft geholpen bij zijn sollicitatie.

“Wie wil hier nou niet werken?” Hij is naar aanleiding van een openstaande vacature bij Haan terechtgekomen. Waarom wilde hij hier zo graag werken? “Wie wil dat nou niet,” reageert hij droog. Duidelijke ambities ten op zichte van zijn baan heeft hij niet. Nog niet misschien. “Ik hoop vooral dat ik dit werk nog lang mag doen hier.”

Sporten en relaxen Naast zijn functie als signmaker heeft Sven nog tijd voor een aantal hobby’s. “Ik ben vooral veel aan het sporten als ik niet werk.” Gekscherend noemt hij relaxen en slapen als andere ‘bezigheden’ in zijn vrije tijd.

82


Murk-jan is één van de signmakers bij Haan Reclamewerk. Na een stage en het afronden van zijn studie mocht hij terugkomen. Murk-jan legt uit wat een signmaker doet. “Al het uitvoerende werk in de reclame, eigenlijk het hele plaatje. Het is een brede functie met veel afwisseling. Van de aankleding van een kledingwinkel tot de lichtreclame buiten. “

Door heel Nederland Omdat hij voornamelijk uitvoerend werk verricht, is hij veel op pad. Soms alleen, soms samen met een collega. “Grotere projecten doen we samen. Dan gaat het ook sneller en makkelijker.” Dat Haan tegenwoordig opdrachten door heel Nederland heeft vindt hij wel mooi. “Ik vind het leuk, die grote ‘werkbus’ van ons die dan pontificaal in de Kalverstraat geparkeerd staat”, vertelt hij enigszins trots. “Dan ligt er aan het einde van de dag soms wel een bon op het raam maar ja, dat hoort erbij.”

“Van elk project een prachtig resultaat maken” De opleiding die Murk-jan volgde aan het Cibap was breed maar vooral gericht op hoe het vroeger ging. “Ik heb nog geleerd om de allereerste schrijfletter zelf uit de hand te schilderen. Ook moesten we glas-in-lood leggen en maakten we muurschilderingen.” Uitdaging in zijn werk ervaart hij dagelijks. “Ik probeer van elk project een mooi, zo niet prachtig resultaat te maken. Je hebt wel eens mindere dagen maar dan motiveert een collega me wel weer. Het totaalplaatje maakt het altijd goed.”

Nergens spijt van Vroeger was Murk-jan heel muzikaal. Hij zat in het pasveerkorps en volgde pianoles. “Dat hoorde echt bij mijn opvoeding. Maar op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Stiekem vind ik dat wel jammer. Vooral dat ik niet heb doorgezet met pianoles. Ik had het echt in me zitten.” Zijn grote droom was zelfs een bekende pianist te worden. “Als ik mij daar volledig voor had ingezet toen, dan had ik hier nu niet gewerkt.” En dan heel nuchter: “maar ik heb nergens spijt van hoor.”

83


December 2013

BUITENRECLAME

Fastned

84


Project specificaties Opdrachtgever

Wat is de opdracht?

Fastned

Fastned is een snel groeiend landelijk netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen. Haan

Materialen

Reclamewerk is vanaf dag 1 betrokken bij de ontwik-

LED lichtreclame

keling en productie van deze stations. Met een

Doosletters met

speciaal ontworpen snel te wisselen lichtreclame

opliggend acrylaat

systeem gaat Haan Reclamewerk in 3 jaar tijd 200 locaties voorzien van lichtreclame.

Aantal In 2013: 9 stations Planning 2014: 45 stations

85


“Wie had 25 jaar geleden kunnen bedenken dat ons bedrijf eruitziet zoals nu.�

86


87


gevelreclame autoreclame lichtreclame belettering xxl printing ontwerp & advies

haanreclamewerk.nl 88

Profile for Haan Reclamewerk

Haan Reclamewerk magazine  

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Haan Reclamewerk is dit magazine uitgebracht. Ontwerp: Stefanoost.nl. Foto's & tekst: Verwoordinbeeld...

Haan Reclamewerk magazine  

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Haan Reclamewerk is dit magazine uitgebracht. Ontwerp: Stefanoost.nl. Foto's & tekst: Verwoordinbeeld...

Advertisement