Page 1

Báo cáo Ý tưởng thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 sinh thái Lã Vọng Quốc Oai-Hà Nội

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỊ TRÍ

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Với khu vực Huyện Quốc Oai Với thành phố Hà Nội Với Khu vực xung quanh

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Với các Dự án xung quanh

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


QUY HOẠCH KIẾN TRÚC Tự nhiên (Địa hình, Nắng, Gió...) Sử dụng đất Cảnh quan Công trình kiến trúc

HẠ TẦNG KỸ KỸ THUẬ THUẬT Giao thông San nền

Haad

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Cấp thoát nước Cấp điện

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


Các hình ảnh khu resort Bali - indonesia

Các hình ảnh khu resort Singapore

Các hình ảnh khu resort Phuket Thailand

Haad

Tham khảo các dự án

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Các hình ảnh khu resort Việt nam

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


Các chức năng chính

Các phương án

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

Giải pháp Quy hoạch kiến trúc

Tha khảo các dự án

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Minh họa

101122


VỊ TRÍ

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Với khu vực Huyện Quốc Oai Với thành phố Hà Nội Với Khu vực xung quanh

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Với các Dự án xung quanh

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỚI HUYỆN QUỐC OAI – TP HÀ NỘI

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Các chức năng lân cận đối với khu quy hoạch Vị trí khu qh gần khu công nghiệp cao Hoà Lạc: thuận lợi cho vận tải Các trung tâm tỉnh lân cận liên hệ với Xã Quốc Oai qua các đường 21, 6, Đại Lộ Thăng Long tạo nên sự phát triển hài hòa và đồng bộ cho khu vực.

Trung tâm kinh tế các tỉnh lân cận Trung tâm huyện lân cận Trung tâm công nghiệp Trung tâm Hà Nội

Site Location

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Vị trí khu quy hoạch

Đường quy hoạch tương lai

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỚI HUYỆN QUỐC OAI – TP HÀ NỘI

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Các khu du lịch lân cận đối với khu quy hoạch Vị trí khu qh gần các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái tạo nên một không gian dịch vụ, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí hài hòa với môi trường thiên nhiên hiện có nhằm thu hút lượng cầu sẽ gia tăng về dịch vụ nghỉ ngơi vui chơi giải trí trong tổng thể chuỗi đô thị Láng Hòa Lạc. Các khu du lịch lân cận Khu du lịch nghỉ dưỡng

Site Location

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Vị trí khu quy hoạch

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


MỐI LIÊN HỆ VÙNG

VỚI HUYỆN QUỐC OAI – TP HÀ NỘI

Các trục giao thông đối với khu quy hoạch - Trục đường giao thông Láng - Hòa Lạc: Các dự án đầu tư xây dựng dọc tuyến đường cao tốc này đã được triển khai khá quy mô và đồng bộ. -Dọc tuyến đường quốc lộ 21A được hình thành chuỗi đô thị Miếu Môn – Xuân Mai – Hòa Lạc; các dự án phát triển đô thị, du lịch nghỉ dưỡng đang phát triển nhằm tạo nên sự phát triển chung cho khu vực.

Giao thông đường thủy

Giao thông đường bộ Site Location

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Vị trí khu quy hoạch

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỚI HUYỆN QUỐC OAI – TP HÀ NỘI

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Vị trí khu quy hoạch thuộc xã Phú Cát – Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội Nằm phía Tây tây Nam, nằm trên trục đường vành đai của thành phố Hiện tại nằm trong vùng dân cư mới phát triển Vị trí khu du lịch không thuộc trung tâm phát triển nhất của TP  Khu quy hoạch đóng vai trò krch thích phát triển du lịch Sân bay Hòa Lạc

Site Location

Công trình tôn giáo Sân bay Miếu Môn

Công viên, vui chơi giải trí

Vùng dân cư phát triển

Công trình giáo dục

Công trình y tế

Trung tâm thương mại

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Vị trí khu quy hoạch

Trung tâm hành chính

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỚI HUYỆN QUỐC OAI – TP HÀ NỘI

MỐI LIÊN HỆ VÙNG Vị trí khu quy hoạch thuộc Xã Phú Cát – Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội

Bến ôtô, bến cảng Sân bay Hòa Lạc

Site Location Sân bay Miếu Môn

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Vị trí khu quy hoạch

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


QUY HOẠCH KIẾN TRÚC Tự nhiên (Địa hình, Nắng, Gió...) Sử dụng đất Cảnh quan Công trình kiến trúc

HẠ TẦNG KỸ KỸ THUẬ THUẬT Giao thông San nền

Haad

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Cấp thoát nước Cấp điện

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


NẮNG GIÓ

HIỆN TRẠNG

Hướng gió Đông Bắc

B

B Đ

Ranh giới

`

Trục Bắc Nam B

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Quỹ đạo mặt trời

T

Đ

Hướng gió theo địa hình

Hướng gió Đông Nam

`

N

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


TRỤC CẢNH QUAN

HIỆN TRẠNG Trục cảnh quan do địa hình tạo nên

Vị trí tượng Lã Vọng

B

Đ

Ranh giới

B Trục cảnh quan chính Trục cảnh quan ảo

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Các nút giao nhau tại các trục

Trục kiến trúc cảnh quan chính

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


GIAO THÔNG

HIỆN TRẠNG - Nằm ngay trục giao thông quốc lộ 21,hướng giao cắt với Đại Lộ Thăng Long Thuận lợi về tiếp cận, view, các điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế Cũng như hướng tiếp cận cho khu DLST B

Đ

Ranh giới

B

Trục giao thông phụ Tiếp cận từ các khu dân cư trong xã

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Trục chính vào Khu DLST

Trục giao thông chính Tiếp cận vào khu DLST Lã Vọng

Khu vực giao thông tập trung

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


CẢNH QUAN CÂY XANH MẶT NƯỚC

HIỆN TRẠNG Cảnh quan:Cây xanh: Đa số cây bụi chưa có giá trị lớn về mặt cảnh quan Mặt nước: Diện tích mặt nước lớn, thuận lợi cho việc tạo nên cảnh quan đẹp Khu vực mặt nước hẹp, động

Đ

Ranh giới Khu vực mặt nước hẹp, tĩnh B

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Khu vực mặt nước rộng, động Không gian cây xanh

Khu vực mặt nước hẹp, động

Không gian mặt nước Khu vực mặt nước rộng, tĩnh

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG

HIỆN TRẠNG Cao độ đỉnh đập đất từ 15.0-17.0 Cao độ đỉnh tràn của đập tràn là 13.5 B

Đ

Ranh giới

B

Cầu van nước

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Tượng Lã Ông

Khu nhà hàng

Khu nhà cũ hiện trạng

Khu nhà cũ hiện trạng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG

HIỆN TRẠNG Cao độ đỉnh đập đất từ 15.0-17.0 Cao độ đỉnh tràn của đập tràn là 13.5 B

Đ

Ranh giới

Khu vực có khả năng xây dựng

B

Cầu van nước

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Tượng Lã Ông

Khu nhà hàng

Khu nhà cũ hiện trạng

Khu nhà cũ hiện trạng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHÂN TÍCH VIEW TỐT CHO CÁC VÙNG CHỨC NĂNG

HIỆN TRẠNG Phân tích view theo hướng nhìn tiếp cận tốt vào các khu chức năng Miền cảnh quan đẹp Vùng view tốt Những điểm view đứng nhìn tốt

Đ

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

B

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG

HIỆN TRẠNG Tổng hợp hiện trạng STT

Loại đất

Diện tích(m2)

Tỉ lệ(%)

1

Đất ở

13721

13.4

2

Đất công cộng

14794

14.5

3

Cây xanh

59962

58.6

4

Mặt nước

12055

11.7

5

Giao thông

1776

1.73

6

Toàn khu qh

102260

100

B

Đ

B

Ranh giới

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Tượng Lã Ông đã có

Khu nhà hàng đã có

Khu nhà cũ hiện trạng

Khu nhà cũ hiện trạng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ẢNH HIỆN TRẠNG

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

HIỆN TRẠNG

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ẢNH HIỆN TRẠNG

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

HIỆN TRẠNG

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ẢNH HIỆN TRẠNG

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

HIỆN TRẠNG

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ẢNH HIỆN TRẠNG

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

HIỆN TRẠNG

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

VỚI CÁC DỰ ÁN XUNG QUANH

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Thiên đường Văn hóa (phố cổ, làng nghề truyền thống) Thiên đường sih thái (vườn cây, hoa, chim, thủy cung, thú quý) Thiên đường giải trí (công nghệ, thư giãn, mạo hiểm) Thiên đường nghệ thuật (rối nước, sân khấu đa năng) Thiên đường ẩm thực (nhà sàn, nhà cổ, chợ quê) Thiên đường công nghệ (nhạc nước, phim 4d) Thiên đường mua sắm Khách sạn, hội thảo, biệt thự du lịch, khu nghỉ…

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ASIAN RESORT

VỚI CÁC DỰ ÁN XUNG QUANH

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Trượt cỏ (Grassski)– Sản phẩm du lịch mới đầy hấp dẫn Bể bơi. Sân ten-nit. Trượt pa-tanh. Câu cá sấu . Và các trò chơi dân gian như: (Đậm Niêu, Nhảy sạp, Xe đạp đôi, Khu ẩm thực, Khu resort cao cấp, Đánh đu

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


ASIAN RESORT

VỚI CÁC DỰ ÁN XUNG QUANH

Nhà hàng

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Trượt cỏ

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


VỚI CÁC DỰ ÁN XUNG QUANH

MỐI QUAN HỆ VÙNG

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Sử dụng cấu trúc làng xã truyền thống làm tên cho các bugalow, biệt thự nghỉ dạng phú ông, địa chủ, trung nông, nông dân,…

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


Các hình ảnh khu resort Bali - Indonesia

Các hình ảnh khu resort SentosaSingapore

Các hình ảnh khu resort Phuket - Thailand

Haad

Tham khảo các dự án

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Các hình ảnh khu resort Việt nam

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở BALI - INDONESIA

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở BALI - INDONESIA

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở PHUKET - THAILAND

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở PHUKET - THAILAND

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở SENTOSA - SINGAPORE

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở SENTOSA - SINGAPORE

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


RESORT Ở VIỆT NAM

Vị trí và Mối liên hệ vùng

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


Các chức năng chính

Các phương án

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

Giải pháp Quy hoạch kiến trúc

Tha khảo các dự án

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Nội dung

Vị trí và Mối liên hệ vùng

Minh họa

101122


GiẢI PHÁP QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

1- Tổ chức theo không gian động tĩnh

1- Trung tâm đón tiếp Gió và Nước

2- Tổ chức theo đối tượng phục vụ (gia đình 03 thế hệ…) 3- Tổ chức theo thời gian (mùa, ngày, đêm,…)

2- Trung tâm vui chơi giải trí đa năng (sân tập golf nước, thác đá nhân tạo, sân khấu đa năng, bể bơi kết hợp trò chơi Wipeout, sân tennis,…)

4- Tổ chức theo mức độ phục vụ

3- Khu nhà nghỉ bugalow (bugalow, biệt thự cao cấp)

5- Tổ chức theo view nhiều ít

4- Trung tâm massage. Spa, karaoke.

6- Tổ chức thuận tiện về giao thông

5- Trung tâm mega game cho trẻ em.

7- Tổ chức theo chức năng cá tính của mặt nước

6- Trung tâm nhà hàng Lã Vọng (nhà hàng trong nhà, vip, ngoài trời, nhà hàng nôi cao cấp…)

8- Tổ chức mỗi khu có chủ đề riêng cá tính riêng về chức năng, hoa đặc trưng

7- Khu vườn chim, vườn bonsai

Giải pháp Quy hoạch Kiến trúc

NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC:

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN Động Tĩnh Sơ đồ tính chất không gian đông - tĩnh

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Khu Tĩnh

Khu động

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN Đối tượng phục vụ

Cha mẹ Trẻ em

Mọi đối tượng

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Cha mẹ Người già

Mọi đối tượng Trẻ em

Mọi đối tượng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN Hoạt động theo thời gian Vùng hoạt động 4 mùa

Vùng hoạt động mùa hạ

Vùng hoạt động 4 mùa

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vùng hoạt động mùa hạ

Vùng hoạt động ban ngày Vùng hoạt động cả ngày đêm

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN Hoạt động theo mức độ Vùng hoạt động công cộng

Vùng hoạt động khá

Vùng hoạt động cao cấp

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vùng hoạt động khá

Vùng hoạt động công cộng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN View, quảng trường, điểm nhấn

Điểm view hiện trạng

Vùng view tốt

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Điểm view tốt

Vùng view tốt

Quảng trường Nhân, Thiên, Địa

Điểm view tốt Quảng trường Nhân, Thiên, Địa Điểm view hiện trạng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Giao thông và các điểm quảng trường: Tuyến giao thông dạng cụt không tạo mạch vòng chu trình khép kín cho đối tượng.

Lối tiếp cận phụ

Giao thông thủy Lối tiếp cận chính

Cổng đón – Bãi đỗ

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN

Bar gió

Massage, Spa Khu vui chơi trẻ em

Hồ cá sấu Chòi câu

Nhà hàng trung tâm Khu nghỉ

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vườn bonsai Bến thuyền Nhà tiếp đón

Cà phê gió nước

Bãi xe – phía trong

Sân tennis

Cổng đón Sân khấu nhỏ Trò chơi nước

Hồ bơi Vòng quay mạo hiểm

Thác nước Ngôi nhà ma

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Sn/Stt

Haad

Sign/ Kí hiệu

Area (spm)/DTđất (m2)

Land Type/Loại đất

Percent/ Tỷlệ%

1

Khu A

Khu sân khấu nước + Trò chơi nước

26930

26.71

2

Khu B

Khu bể bơi ngoài trời + Sân tennis

6960

6.90

3

Khu C

Nhà điều hành + Café gió và nước

5670

5.62

4

Khu D

Khu nhà nghỉ Bungalow

7600

7.54

5

Khu E

Khu nhà hàng trung tâm+Khu câu cá sấu

15200

15.07

6

Khu F

Khu massage

6000

5.95

7

Khu G

Khu Bar Café

2900

2.88

8

Khu H

Khu cây xanh mặt nước

29570

29.33

Tổng diện tích khu đất

100830

100.00

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

CÁC PHƯƠNG ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

CÁC PHƯƠNG ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN Động Tĩnh Sơ đồ tính chất không gian đông - tĩnh

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Khu Tĩnh

Khu động

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN Đối tượng phục vụ

Cha mẹ Trẻ em

Mọi đối tượng

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Cha mẹ Người già

Mọi đối tượng Trẻ em

Cha mẹ

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN Hoạt động theo thời gian Vùng hoạt động 4 mùa

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vùng hoạt động mùa hạ

Vùng hoạt động ban ngày Vùng hoạt động cả ngày đêm

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN Hoạt động theo mức độ Vùng hoạt động công cộng

Vùng hoạt động khá

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vùng hoạt động cao cấp

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

View, quảng trường, điểm nhấn

Vùng view tốt Điểm view tốt Quảng trường Nhân, Thiên, Địa Điểm view hiện trạng

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN Giao thông và các điểm quảng trường: Tuyến giao thông mạch vòng tạo chu trình khép kín cho đối tượng Phương tiện giao thông: xe điện

Lối tiếp cận phụ

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Điểm kết thúc chu trình – nhà hàng

Điểm bắt đầu chu trình – nhà tiếp đón Giao thông thủy Lối tiếp cận chính

Cổng đón – Bãi đỗ

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN

Bar gió

Massage, Spa Khu vui chơi trẻ em Mega game Nhà hàng nổi Hành lang + chòi câu Tượng Lã Vọng

Nhà hàng VIP Nhà hàng Lã Vọng

Khu bugalow + biệt thự VIP

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Vườn bonsai

Bến thuyền Nhà tiếp đón

Cà phê gió nước

Bãi xe điện

Hồ bơi, trò chơi wipeout Khán đài

Cổng đón + bãi xe

Sân khấu nhỏ

Sân khấu phao đa năng

Thác nước Ngôi nhà ma

Haad

Vòng quay mạo hiểm Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Sn/Stt

Haad

Sign/ Kí hiệu

Area (spm)/DTđất (m2)

Land Type/Loại đất

Percent/ Tỷlệ%

1

Khu A

Khu sân khấu nước + Trò chơi nước

26930

26.71

2

Khu B

Khu bể bơi ngoài trời + Sân tennis

6960

6.90

3

Khu C

Nhà điều hành + Café gió và nước

5670

5.62

4

Khu D

Khu nhà nghỉ Bungalow

7600

7.54

5

Khu E

Khu nhà hàng trung tâm+Khu câu cá sấu

15200

15.07

6

Khu F

Khu massage

6000

5.95

7

Khu G

Khu Bar Café

2900

2.88

8

Khu H

Khu cây xanh mặt nước

29570

29.33

Tổng diện tích khu đất

100830

100.00

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

CÁC PHƯƠNG ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN 02

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

CÁC PHƯƠNG ÁN

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


SO SÁNH 02 PHƯƠNG ÁN

CÁC PHƯƠNG ÁN Phương án 1

Stt 1 2 3

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

4

Chức năng

Ưu điểm

Phương án 2 Nhược điểm

Cổng vào Bãi đỗ

Bên ngoài, sd hệ thống xe điện

Tiếp cận phía trong xa hơn

Bãi đỗ

Nhược điểm

Tiếp cận chức năng gần hơn

Hiệu quả sử dụng đất của bãi xe kém

Thuyền cổ Sử dụng được quanh năm

Trò chơi nước

5

Sân khấu nước

Sân khấu nước

6

Màn hình lớn

Màn hình lớn

7

Sân khấu nhỏ

Sân khấu nhỏ

8

Tường nước

Tường nước

9

Nhà ma

Nhà ma

10

Nhà điều hành

Nhà điều hành

11

Cà phê gió và nước

Cà phê gió và nước

12

Quảng trường

Quảng trường

13

Quảng trường

Quảng trường

14

Hồ bơi trẻ em

15

Bugalow

Bugalow

16

Biệt thự vip

Biệt thự vip

17

Bến thuyền

Bến thuyền

18

Hành lang câu cá

19

Chòi câu cá

Chòi câu cá

20

Nhà hàng trung tâm

Nhà hàng trung tâm

21

Khu massage

Khu massage

22

Khu nghỉ

Khu nghỉ

23

Khu vui chơi trẻ em

Khu vui chơi trẻ em

24

Bar gió

Bar gió

25

Vườn bonsai

Vườn bonsai

Haad

Ưu điểm

Cổng vào

Thuyền cổ Nhà gofl nước

Chức năng

Chức năng rõ ràng, khu dlst thêm đa dạng về cn

Tận dụng được cảnh quan đẹp

Không sử dụng được mùa lạnh

Câu lạc bộ

Câu cá sấu

Chỉ sử dụng được mùa nóng

Sử dụng quanh năm

Phục vụ các đối tượng chung chung

Độc đáo

Vấn đề vệ sinh môi trường

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

Một số hình ảnh Biệt thự

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Một số hnh ảnh Chòi câu

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Một số hnh ảnh vườn bonsai

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Một số hình ảnh Massage, Spa

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Một số hnh ảnh Trò chơi trẻ em

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Một số hình ảnh sân gofl nước

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

Ngôi nhà ma

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Tường nước

Thác nước trên núi đá chảy xuống Ngôi nhà ma dưới hang núi

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Hồ câu cá sấu

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 01 Một số hạn chế của hồ câu cá sấu

Vệ sinh môi trường

Hồ câu cá sấu

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Hệ thống lưới quây mất thẩm mỹ

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122


Báo cáo Ý tưởng thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 sinh thái Lã Vọng Quốc Oai-Hà Nội

Thank you!

Haad

Báo cáo Thiết kế Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Lã Vọng-Phú Cát –Quốc Oai –Hà Nội

101122

Project Lã Vọng  

Lã Vọng Project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you