Page 1

Viet Island – The hidden charm DIFFRENCE GLOBAL NAME

BRAND NAME

VIETNAM

IDENTITY

VALUE OF THE LAND ONLY ONE

EXISTING SUSTAINABLITY

ROMANTIC

FEELING SKY GROUND UNDERGROUND

FUNCTION

SENSE WATER

ACTIVITIES MULTI –CITY, CENTER , PARK, RESORT , HOUSING MEGALOOP


KHU VỰC ĐÔNG NAM Á - ĐÔNG Á TRUNG TÂM LỚN TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á - NAM Á KHU VỰC TỈNH QuẢNG NINH GIAO THÔNG HÀNG KHÔNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BiỂN

B


KHU VỰC ĐÔNG NAM Á - ĐÔNG Á

Giao thông đường thủy và hàng không thuận tiện góp phần phát triển giao lưu hàng hóa, thu hút khách du lịch trong nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.


KHU VỰC BAC BO

B


VỊ TRÍ

SITE


SITE


Viet Island – The hidden charm DIFFRENCE GLOBAL NAME

BRAND NAME

VIETNAM

IDENTITY

VALUE OF THE LAND ONLY ONE

EXISTING SUSTAINABLITY

ROMANTIC

FEELING SKY GROUND UNDERGROUND

FUNCTION

SENSE WATER

ACTIVITIES MULTI –CITY, CENTER , PARK, RESORT , HOUSING MEGALOOP


Giaỉ pháp Quy hoạch


PHỐI CẢNH


Thank you!

DIFFRENCE GLOBAL NAME

BRAND NAME

VIETNAM

IDENTITY

VALUE OF THE LAND ONLY ONE

EXISTING SUSTAINABLITY

ROMANTIC

FEELING SKY GROUND UNDERGROUND

FUNCTION

SENSE WATER

ACTIVITIES MULTI –CITY, CENTER , PARK, RESORT , HOUSING MEGALOOP

Đảo việt  

Giải khuyến khích cuộc thi : “ Ý tưởng lập QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại, dịch vụ Đảo Việt, thành phố Hạ...

Đảo việt  

Giải khuyến khích cuộc thi : “ Ý tưởng lập QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại, dịch vụ Đảo Việt, thành phố Hạ...

Profile for haadgroup
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded