Page 31

31 START-UP!

Jullie zijn in 2009 met de serie Start Up begonnen, wat was de aanleiding? In de architectuurnota Rotterdam 2009 is in de uitvoeringsagenda geformuleerd dat ontwerptalent voor Rotterdam behouden moet blijven en gestimuleerd wordt en startende architecten aan het werk of een stageplek geholpen worden. In deze opgave is een rol voor AIR weggelegd. Rotterdam staat bekend als architectuurstad, ook als het gaat om de hier gevestigde ontwerpbureaus, architectuur instellingen en studenten. AIR manifesteert zich als spil in het netwerk. Het vergt extra inspanningen dat netwerk goed te kennen en de verschillende delen met elkaar te verknopen. Door op bezoek te gaan bij individuele ontwerpers of ontwerpbureaus en kennis te nemen van hun werk, creĂŤert en biedt AIR overzicht. Met koppeling van initiatieven en het aanbieden van een podium en/of plaatsing in een bredere context wordt het architectuurklimaat in Rotterdam en het gesprek hierover gevoed. AIR wil een extra bijdrage leveren aan de zichtbaarheid en professionalisering van jonge ondernemers. Zijn jullie zelf op zoek gegaan naar architecten of namen de jonge bureaus zelf contact met jullie op? Beide. Jonge architecten weten AIR te vinden en ook zijn we zelf actief op zoek naar startende bureaus en nieuwe initiatieven. We houden ook contact met de Rotterdamse academie van bouwkunst en de TU-Delft. Daarnaast komen er vanuit de bureaus in ons netwerk nieuwe tips. Een enkele keer plaatsen we een oproep via social media. Hoe vind je dat jonge architecten zichzelf presenteren? De bureaus tonen een groot ondernemerschap en nemen veel initiatief in het zelf genereren van opdrachten. Je ziet dat jonge ondernemers op zoek zijn naar manieren om zich te onderscheiden. De markt vraagt om iemand die breed georiĂŤnteerd is en alles kan, terwijl de jonge ondernemer alleen door een bijzondere expertise op kan vallen. Een startend bureau heeft vaak te weinig ervaring om te kunnen zeggen waar exact hun kracht ligt. Dat moeten ze nog ontwikkelen. Het is een zoektocht. Het AIR Start Up podium wil de jonge bureaus in hun kracht laten zien. Het is vaak


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.