Page 1

ET, WK,

EC,Polen

1994

Qinsdagmiddag vie1 de beslissing, toch Gizycko! Woensdagochtend om half tien met Ernest en Gerda Spaas vertrokken vanaf Motel de Wittebergen (A1) . In voormalig Oostduiisland werden we indireM slachtoffer van de gladheid. Lange file's veroorzaakt door een uitgebrande vrachtwagen ens. Onderweg tussen Berlijn en Frankfurt aan de Oder hebben we overnacht. Donderdagochtend om 07.00 uur, weer gaan rijden richting Poolse grens via Frankfurt aan de Oder, 2 uur wachten! Dus keren en naar de grensovergang Frankfurt aan de Oder centrum, jh U U wachten. ~ Tot Poznan 3 x aangehouden door de Poelse politie, ze hielden alle Nederlandse auto" aan voor verrnoedelijk controle ap illegale import. Steeds vroegen ze naar de autopapieren, dan moest de motorkap open, keken ze naar een pPaatje met gegevens, knikten tevreden en gebaarden, dat we konden doorrijden (niet wetend dat hhet chassisnummer in de rechter deurstijl stond).

andere kant uitrijden en ontwaar nog net in mijn achteruitkijhspiegel een paar D.N.'s op een trailer! Onder het mompelen van shit, het is verkast, rem ik en besluit met Ernest te bellen naar Macur. Dit ging op s'n Poofs. NaasE een garageachtig iets, lopen we een deur binnen. Een soort ha1 met links wat salontafeltjes met gehaakte kleedjes, en plastic bloemen. Er staan Wee mensen waarschijnlijk te wachten op het einde van de dag. Vanuit een loket rechts, bwigt een dame zich voorover. N a enige pogingen weten we na .- 3 minuten dat ze alleen Pools praat en niets weet. Wit een hoek komen Wee rnensen naar ons toegelopen. Snel maken ze ons duidelijk dat ze ons kvnnen helpen, we vroegen voor de zoveelste keer of we konden bellen. Eentje knikt, loapt voor ons uft door enige stoffige en donkere gangen en pardoes staan we in een autoshowroom! Enige glim mende beneden modaal auto's stralen ons toe, zonder banden! Waarschijnlijk am diefstaf te vaorkomen. Ook hiea zaten enige mensen E 'e figureren. Na enige minuten

wordt ons een telefoon toegeschoven.

Men kijkt crns vragend aan, of ze iets voor ons moeten bellen? Nee, we kunnen self de knoppen in de juiste volgorde indrukken en na luttele seconden klinkt de heldere stem van de echigenote van Sianislav Macur in rap Engels door de hoorn! Al snel blijM dat ons reisdoel Zegrze zal zijn, 30 km ten noorden van Warschau. Ongeveer 4 uur rijden van Olsfyn. We betalen de telefoonkosten, danken iedereen en spoedden ens richting Warschau. Onderweg getankt en zo snel we konden richting Warschau, halt! 'Policia, een vloeiend Pools sprekende agent laat onze snelheid op zijn digitale radarpistool zien, -. 60 kmlu. Met handen en voeten legde hij ons uit dat dit 011s op 500.000 zloty's

kwarn, Nu was ik de hele stapel wisselgeld van de benzinepomp aan het tellen te weten 50 x 10.000 zFoty's, dus dat was voor hem. Toen ik de kwitantie van hem kreeg zag ik dat Karol Jablonski het vorige stachtoffer was. Later vertelde Karol en Bernd Zeiger dat zulke dingen afgekocht worden met DM 10 zonder bon.

Op het "Kampeerterrein" aangekomen hebben we eerst onze boten opgebouwd, en voortent opgezet.

Olstyn, getankt en een slaap-

's Avonds met Ernest naar het hotel gegaan om in te schrijven en te douchen, daarna vlug de slaap inhalen. Zaterdag 26 februari. Een prachtige zonnige windstille dag. Uit sociaal oogpunt gezien de leukste dag.

plaats gezocht. Vrijdag 25 februari: na ongeveer een uur rijden richting Gisycko zie ik in een flits een auto de

foto Johan Tolsma "de zoveelste blik ap de kaart"

's Avonds doorgereden tot


ZaEerdag 27 februari 10.00 uur opening in de haven, Josje (H 61 I ) hijst de 'Nederlandse vlag, Het is vrijwel windstil en licht bewolkt. De start van de Europa Trophy is om 11 uur, niet dus! Een enkeling probeert te zeilen, het dooit flink en er is geen wind. Geen E.T. verzeild dus! Maandag 28 februari Eerste start W.K. 10.00 uur. Heel weinig wind, 2,5 cm sneeuw, enige malen wordt de startlijn verdraaid, (in totaal zijn we in die week alle richtingen opgestart). Uiteindelijk toch starten. Eerst de D-vloot, Harald Stuertz, de kersverse kampioen van Duifsland een protest aan z'n broek. Qmdat telkens de beste doorschoven naar de volgende vloot, moeten steeds &st de protesten behandeld worden voordat de votgende manche van start kon gaan. Hierna de start van de C-vloot met Ernest Spaas, Hertzen Oost en ondergetekende. Bij mij waren al sterke twijfels gerezen over d e haalbaarheid van deze manche en ja hoor, afgefloten (maar geen vlag gehesen zoals in het boekje stond). Op deze dag heeft iedere vloot 1 keer gezeild met John Hofland als beste Nederlander met een 7e plaats in de A! Josje was de grootste pechvogel, ze h a m met haar stuurschaats in een scheur en werd uit haar boot gelanceerd. Alle wedstrijden werden ve rzeild bij 2,5 a 3 mlsec. ledereen zeilde op slotrunners of dikke f ' s . 1 maart, de tweede wedstrijddag van de W.K. Om half acht 's rnorgens draaide de wind en begon het te vriezen. Hierdoor was het ijs spiegelglad en droog. Ook deze dag werd de startlijn enige mafen verlegd.

foto Johan Tolsma "ecn blik in de volgestouwde trailer van Hemen" foto Johan Tolsma

foto Truke Jellema


Om 1 Y U werd ~ er gestart, aan het einde van d e dag had iedere vloot 3 rnanche's gezeild. 2 maart enige centimeters sneeuw zorgen voor totaal andere zeilornstandigheden. We doen rustig aan, ontbijten op ons gemak en begeven ons naar de

---

-.

.. A

1-

foto Johan lolsrna

, / -

startlijn. Enige zeilers waaronder ook Ernest, missen daardoor de eerste wedstrijdstart van de 6v100t. Ek start hierna in de 8.Er waait een reer verrade lijk windje, waardoor de race een ware loterij wordt. Bij het ingaan van de laatste ronde zeilt Manfred Schreiber G 99 (de uiteindelijke winnaar overall in de B-vloot) net voor mij. Ik finish als 28e en hij als 45e. Peter Ossendorp en Jan Eindh w e n waren in deze manche gestopt. Andreas Bock heeft z'n mast zo opvallend rechiop staan, dat z'n giek naar achteren iets omhoog loopt, z'n zeil heeft hij 1 12 crn laten zakken. Zijn mast heeft een minimum lengte (472,5cm) buigt zijwaarts 20 cm bij 80 kg. Hij wordt weer 1e in de A-vloot en dus wereldkampi-

oen. De C-vloot start nog eens, maar na 1 ronde weer afgefloten wegens overschrijding van de rondelimiet. 3 maad Vannacht heeft heâ‚Ź weer gesneeuwd en ook vanochtend nog. Er ligt nu ongeveer 6,5 cm. Het dooit flink, geen wind en iedereen probeed alvast z'n spullen uit het mulle zand weg te krijgen. Ernest Warn er met sneeuwkettingen zelfs niet uit en had de 2 250 pk van een Zerreinauto van d e Zweden nadig om eruit te komen.

foto Johan Tolsma "gezellig schaatsen slijpen op de kamer"


Die dag ervoar is er niet gezeild, 's avonds hebben we gegeten in het Marriott Hotel in Warschau. 4 maart om 10 uur eerste start van de E.K. Er zijn al heel veel mensen naar huis gegaan, daarom besloot de wedslrijdleiding de vlaot te reduceren tot een A en B vloot. B: 1e start om 1 uur, dan verschoven, 1e start om 2 uur. Uiteindelijk starten we om 3 uur in een vlaagje, de tijdslimiet wordt niet gehaald en de totale E.K. wordt afgeblaTen. Uiteindelijk was de prijsuitreiking 's avonds in het hotel. Andreas Bock dus wereldkampioen met 2 - 1e plaatsen. Karol Jablonski 2e, Bernd Zeiger 3e, John Hofland zber goed, 7 e . Jan Jellerna en Johan Telsma zeilden te onregelmatig om aansluiting bij de top te vinden en werden resp. 19e en 20e. De in de subtop belandde Rene Kuulmann werd na meting gediskwalificeerd en eindigde als laatste. Bijna iedereen gaat 's avonds nog richting huis. Wij besluiten het wat kalmer aan te doen, gaan de volgende ochtend (4 maart) richting huis, om vervolgens de votgende dag na 1300 km, weer thuis te zijn.

Peter van Rooij H 199

foto Truke Jellema: v.1.n.r. Bernd Zeiger 3"+Karol Jabfonski 2", Kurt Jablonski - wedstrijdleider, de kersverse wereldkam pioen Andreas Bock en Peter Schellhorn Euroc~mmodore

foto Johan Tolsma. 's ochtends om 06.00 uur begon men gewoonlijk te vissen.

foto Johan Tolsrna "John Mofland viert terecht zijn sublieme 6" plaats op de W.K.!


DN Journaal 1994  

ijszeilen, ice sailing