Page 1

NUMĂRUL 1

APRILIE 2012

filadelfia lugoj

... pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre (Romani 5:5)

DIN CUPRINS: • Editorial • Trei cruci, trei destine • Rolul Bisericii lui Hristos • Vești din Namibia • Despre Dumnezeu • Concurs

Revista

Filadelfia Lugoj


CONȚINUT 2 Editorial 4

Hristos a înviat!

6

Rolul Bisericii lui Hristos

7

Am plâns...

8

Vești din Namibia

10

Despre Dumnezeu

10 Știați că? ...

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit în crearea și tipărirea acestui prim număr al revistei comunității noastre și deasemenea vă mulțumim vouă pentru sprijinul acordat în trimiterea articolelor și dorința voastră de a face ceva pentru mărirea Împărăției lui Dumnezeu. Dorim ca aceste articole să fie de un real folos tuturor celor care le vor citi și ne rugăm ca prin puterea Duhului Sfânt să fie atinși și să le fie schimbată viață cât de puțin. Departamentul de tineret vă mulțumeste sincer și vă dorește creștere spirituală și apropiere de Dumnezeu. Dan-Adrian IONICĂ

11 Concurs 11

... La final

ANUNȚ SPECIAL În data de 24 iunie 2012, va avea loc un botez în apă, noutestamental, în cadrul serviciului de dupămasă. Sprijiniți-i în rugăciune pe cei care doresc să încheie un legământ cu Dumnezeu și ajutați-i să crească spiritual cât mai mult în fiecare zi. Domnul să-i binecuvinteze pe cei care se vor ruga.

M A I

M U L T E

D E T A L I I :

V I Z I T A T I

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

3 Trei cruci, trei destine

EDITORIAL

P E N T R U

Imagine Copertă: “Mormântul gol” Editor: Dan-Adrian IONICĂ Coordonator Producție: David NICOLA Designer: Google Images, DesignFreebies.org Ne puteți vizita pe www.filadelfialugoj.ro pentru detalii. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la crearea acestui prim număr al revistei Comunității Creștine “Filadelfia“ Lugoj și deasemenea celor care au contribuit la listrarea revistei și ne-au sprijinit financiar. Dacă doriți să apară și următorul număr, ne puteți sprijini financiar cât și cu articole. Ne puteți contacta la adresa de email:

revista@filadelfialugoj.ro sau completând formularul de pe website, precizând în conținutul mesajului: “pentru revistă“.

2

Crucea Domnului nostru Isus a fost şi va rămâne subiectul multor meditații, ea este cea care va rămâne în memoria noastră , dar este important să ne aducem aminte că pe dealul Căpăţânii au fost înălţate şi alte două cruci în Vinerea Mare. Crucile au fost la fel, metodele de crucificare erau la fel, dar privind în profunzime, noi observăm mari diferenţe. Prima cruce poate fi prezentată ca o cruce a batjocurii, pe care unul dintre tâlharii răstigniţi l-a dispreţuit pe Isus, spunându-i: “Nu eşti tu Hristosul? Mântuieşte-te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi !!” (Luca 23:39) A doua cruce poate fi reprezentată ca o cruce a căinţei pentru că pe acestă cruce, tâlharul care a murit alături de Mântuitorul, a strigat: “ Doamne , adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” (Luca 23:42)


TREI CRUCI, TREI DESTINE înainte şi tot ceea ce el acum vedea şi auzea era o confirmare. Cine ştie, poate el a fost chiar unul din mulţimile care veneau să-L vadă şi să-I audă cuvintele. Atitudinea sa faţă de cel care-L batjocorea pe Isus a fost una de mustrare: “ Nu te temi de Dumnezeu, tu, care esti sub aceeaşi osândă? “ (Luca 23:40). Cât de rău fusese el, dar se temea de Dumnezeu: “ Niciun om nu este în totalitate rău“, spunea un filozof, “atâta timp cât mai licăreşte în lăuntrul său ceva din frica lui Dumnezeu“. Când el a spus acele cuvinte, credinţa trebuie să se fi ridicat în sufletul său, de l-a făcut să strige: “Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta“ (Luca 23:42) şi Isus i-a spus: “Astăzi vei fi cu Mine în rai! “ (Luca 23:43) Crucea compasiunii. Există un cântec legat de crucea lui Hristos, care spune: “Crucea lui Hristos este locul de încredere, unde se întâlneşte dragostea cerească cu dreptatea cerească”. Crucea lui Hristos, totuşi este unică. Numai Unul a murit pe ea ca să ne răscumpere. Mulţi dintre noi cunoaştem ceva din crucea batjocorii, pentru că a fost o vreme în vieţile noastre când, cu toate că nu am avut ceva cu crucea Sa sau cu El, totuşi L-am dispreţuit. Toţi, bineînţeles, cunoaştem ceva din crucea căinţei. Dar Isus şi numai El a cunoscut pe deplin adâncul în crucea milei sau a compasiunii. Ce s-a facut de către Hristos pe cruce este suficient pentru răscumpărarea noastră. Totusi apostolul Pavel declară că: “în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos“ (Coloseni 1:24). Oare înseamnă că a existat o deficienţă în jertfa de ispăşire a lui Hristos? Nu, mai degrabă aceasta înseamnă că Pavel a împlinit suferinţele Mântuitorului de bună voie, ele au fost necesare pentru înaintarea Evangheliei în toată lumea. Suferim pentru Evanghelie? Suntem batjocoriţi, respinşi şi trataţi ca nişte oameni fără valoare, deoarece Îl urmăm pe Hristos cu credincioşie? Atunci să ne aducem aminte că nu numai noi suferim pentru Hristos ci şi El este de asemenea în suferinţă cu noi. HRISTOS A ÎNVIAT!!!

P E N T R U M A I M U L T E D E T A L I I : V I Z I T A T I W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

A treia cruce , cea pe care a murit Isus poate fi descrisă cu o cruce a compasiunii. Ostaşii au putut, cu ciocanele, să-I strivească trupul, dar nu dragostea. În timpul răstignirii, El a privit peste mulţime, peste soldaţi, peste prietenii Săi şi familie şi nu le-a reproşat nimic, dar i-a iubit cu o dragoste veşnică. Astăzi poate ne intrebăm: Cum de aceste vieţi ale celor doi tâlhari s-au întâlnit cu Hristos? Ce destin ciudat i-a adus pe ei la cruce? Unde au fost ei influenţaţi aşa de rău, de au ajuns să fie crucificaţi? Noi, poate niciodata nu vom afla, dar ştim în schimb atitudinile lor diferite faţă de Domnul Isus. Unul L-a batjocorit şi altul a strigat spre El ca să-l mântuiască. Crucea batjocurii este reprezentată de tâlharul răstignit care l-a atacat violent prin vorbe pe Hristos. Observandu-i atitudinea putem să ne imaginăm cât de coruptă a fost fiinţa lui când chiar în faţa morţii el nu a încetat să batjocoreasca. El a putut să-l vadă pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, atârnat alături de el, a putut de asemenea să-L audă cum se ruga pentru cei care-L crucificau, dar a fost, după cum se pare, inconştient că el era în faţa Fiului lui Dumnezeu. El a avut şansa să schimbe crucea cu o coroană dar a ratat-o. La fel se întâmplă şi în ziua de azi cu mulţi. Ei vin de Paşti la Biserică, ascultă ce se citeşte în Biblie , dar pleacă neschimbaţi şi indiferenţi. Acest tâlhar a murit ca un rebel, dând la o parte şansa pe care a avut-o de a avea viaţa veşnică. Tot ceea ce trebuia să facă era să-şi mărturisească păcatul, să strige după milă şi să privească la Mântuitor. Şi astăzi mulţi oameni nu acceptă să se lase controlaţi de Dumnezeu în sferele lor de viaţă. Păcatul îşi are rădăcina în egoism şi scopul lui este să ne concentrăm viaţa în jurul eului nostru şi să fim mulţumiţi în această stare. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne-a dat harul să ne mărturisim egoismul şi automulţumirea şi să ne punem încrederea în Isus. Crucea căinţei este reprezentată de tâlharul care s-a căit înaintea lui Hristos. Prin strigătul lui se poate observa că el a crezut că Hristos este mai mult decât un om bun, el a crezut că este Fiul lui Dumnezeu. El l-a auzit pe Hristos rugându-se pentru cei ce îl prigoniseră pe cruce: “ Tată , iartă-i, căci nu ştiu ce fac! “, probabil că l-a auzit pe Isus şi

Cadmiel PAVELONI

3


HRISTOS A ÎNVIAT! Ori de câte ori vom citi istoria morții și învierii Domnului nostru Isus Hristos nu ne vom sătura să redescoperim frumusețea acestui mare eveniment care face posibilă mântuirea noastră. Învierea din morți a Domnului Isus Hristos este o zi măreață pentru tot Cosmosul, o zi de bucurie pentru Biserica lui Hristos dar, în același timp, este o zi de coșmar pentru Diavolul și demonii lui.

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

Ziua de azi e o zi pe care noi o credem dar în același timp este și o zi contestată. În timpul regimurilor comuniste din Europa, undeva în Rusia, un mare propagandist al Partidului Comunist s-a dus să le țină oamenilor un discurs, chiar în ziua Sărbătorii Învierii, despre marile cuceriri ale comunismului și despre inexistența lui Dumnezeu. În timpul vorbirii a ridiculizat învierea din morți a Domnului Isus Hristos. După terminarea prelegerii, vorbitorul a întrebat dacă este cineva care, după auzirea argumentelor prezentate, vrea să spună ceva. Oamenii erau fricoși, dar s-a ridicat un batrân care, gândindu-se că nu are multe de pierdut, a luat cuvântul și a spus o frază scurtă: „Hristos a înviat!” iar toata audiența a răspuns „Adevărat că a înviat!”. Doar trei cuvinte au fost necesare pentru a distruge întreaga argumentare prezentată. Cel rău, prin oameni, stârnește pentru ca această sărbătoare să fie ridiculizată, de aceea Pavel spune că dacă Isus nu a înviat noi am crezut degeaba(1 Corinteni 15), dar Isus e viu, știm lucrul acesta, îl simțim în noi.

V I Z I T A T I

Există foarte multe dovezi ale autenticităţii învierii Mântuitorului, însă două dintre ele sunt de-a dreptul zdrobitoare: 1. Împlinirea multor profeţii la câteva sute de ani de când au fost rostite 2. Ucenicii, din contestatari ai învierii, au devenit apărătorii şi proclamatorii ei

M U L T E

D E T A L I I :

I. AUTENTICITATEA ÎNVIERII PRIN ÎMPLINIREA PROFEŢIILOR Sunt în Vechiul Testament cel puţin 47 de profeţii care s-au împlinit în Noul Testament, la un interval de 600-800 de ani după ce au fost rostite. Aceste profeţii nu au deloc un caracter general, ci, dimpotrivă, sunt extrem de concrete în timp şi spaţiu. Ele prezintă linia genealogică a Mântuitorului şi multe amănunte despre locul şi împrejurările naşterii Sale. De asemenea, prezintă amănunte în legătură cu scopul şi specificul slujirii Lui. Apoi, prezintă cu lux de amănunte contextul trădării, prinderii, judecării, condamnării şi executării Sale pe dealul sub formă de craniu. Ultimele profeţii prezintă amănunte despre învierea, înălţarea şi revenirea Sa în slavă. Dacă Isus a fost un impostor, dacă învierea Lui a fost o înscenare, cum s-au împlinit zeci de profeţii după sute de ani? Probabilitatea ca o profeţie neadevărată să se împlinească este de unu la un milion. Probabilitatea ca zeci de profeţii neadevărate să se împlinească la câteva sute de ani după ce au fost rostite este inexistentă.

P E N T R U

M A I

II. AUTENTICITATEA ÎNVIERII PRIN NECREDINŢA UCENICILOR Primii contestatari ai învierii Mântuitorului nu au fost iudeii sau romanii, nici oamenii păcătoşi sau necredincioşii, ci tocmai ucenicii Lui. Ucenicii nu pot fi conspiratorii învierii, deoarece ei au fost primii care au contestat-o. Femeile evlavioase au crezut mesajul învierii rostit de îngerul de la piatra mormântului Domnului şi au devenit purtătoare ale miracolului învierii. Soldaţii au crezut în înviere şi i-au informat imediat pe preoţi despre învierea Nazarineanului, povestindu-le amănuntele inexplicabilului. Preoţii nu au contestat învierea, deoarece mormântul era gol. Ei au crezut că Isus a înviat, însă au încercat metode de inducere în eroare a opiniei publice, prin scenariul furtului trupului neînsufleţit de către ucenicii ascunşi şi îngroziţi. Singurii care nu au crezut în înviere au fost ucenicii Săi. Nu a crezut nici Toma, nici Petru, nici ceilalţi. Nu au crezut când femeile evlavioase le-au adus vestea incredibilă, şi unii au crezut cu greutate chiar după ce L-au văzut cu ochii lor pe Domnul. Adevărul este că muritorii nu pot accepta acest fenomen absolut inexplicabil. Ucenicii nu au crezut în înviere nici la mormântul lui Lazăr, cu atât mai mult acum, când erau implicaţi personal în moartea Mântuitorului. 4


ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

P E N T R U

III. AUTENTICITATEA ÎNVIERII PRIN CREDINŢA UCENICILOR Petru, care s-a ascuns de frica iudeilor şi a contestat cu toată convingerea învierea Domnului, după ce-L vede, după ce-L pipăie cu mâinile lui, după ce-I vede cicatricele cuielor, devine cel mai înfocat apărător şi proclamator al învierii. Pavel, care, de altfel, nu L-a văzut pe Isus în trupul uman, care a urât mişcarea creştină şi a luptat împotriva ei cu toată pasiunea lui, după experienţa spirituală a convertirii pe drumul spre Damasc, acceptă creştinismul, învierea şi devine cel mai puternic martor al ei. Subiectul central al predicilor sale este învierea Mântuitorului, iar acuzaţia principală a condamnării şi executării sale este credinţa în înviere. Apostolii, deşi au contestat iniţial învierea, au acceptat-o după ce L-au văzut personal pe Domnul, devenind apărătorii şi proclamatorii ei. Dacă învierea ar fi fost o minciună, ar fi acceptat aceşti oameni, dezamăgiţi de moartea Mântuitorului, să moară pentru El? Dacă învierea ar fi o minciună, dacă El nu ar fi viu şi veşnic, Împăratul Împăraţilor şi Regele Regilor, ai fi astăzi aici?

M A I M U L T E

Preluat de David NICOLA

D E T A L I I : V I Z I T A T I W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

“Pentru ce cautati intre cei morti pe Cel ce este viu? (Luc.24:5).”

5


ROLUL BISERICII LUI HRISTOS

D E T A L I I :

V I Z I T A T I

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

Biserica lui Dumnezeu se defineşte prin două caracteristici fundamentale: CE ESTE şi CE FACE. Pentru că Biserica este proprietatea lui Dumnezeu, ea trebuie să împlinească interesele lui Dumnezeu în lume. Cel mai mare dintre ele este recuperarea oamenilor din păcat prin pocăinţă şi credinţa în jertfa Domnului Isus de pe cruce. Să aşteptăm oamenii să vină în biserică pentru a auzi mesajul salvării este definiţia iresponsabilităţii unei biserici. Să mergem noi la oameni este definiţia misiunii, adică a mandatului încredinţat de Mântuitorul Bisericii Sale. Înainte să plece din lume, Mântuitorul Isus Hristos a insistat ca ucenicii să meargă în lume şi să predice Evanghelia. Oamenii întodeauna au iubit confortul de-acasă, unde toţi se cunosc suficient de bine. Apostolii au făcut aceeaşi greşeală, uitând de mandatul lor şi rămânând împreună la Ierusalim în părtăşie, lucru care L-a pus pe Dumnezeu în situaţia să permită o prigoană, astfel încât apostolii să fie constrânşi să fugă din Ierusalim. Oare şi pentru generaţia noastră este nevoie de astfel de metode ca să ne împlinim misiunea pe care o avem din partea lui Dumnezeu? Misiunea, evanghelizarea, ajutarea oamenilor - acesta este mandatul suprem al Bisericii lui Dumnezeu şi astăzi.

P E N T R U

M A I

M U L T E

1. CE ESTE MISIUNEA? Este lucrarea spirituală a Bisericii făcută în

mijlocul oamenilor, folosind orice metodă după voia lui Dumnezeu pentru mântuirea şi edificarea acestora. Mântuitorul a vindecat, a hrănit oamenii, dar cel mai mult a predicat Evanghelia şi i-a învăţat cum să trăiască pentru Împărăţie. El nu a făcut lucrul acesta în sinagogă decât foarte, foarte rar, ci a mers în mijlocul oamenilor. Bisericii trebuie să-i pese de oameni atât cât Îi pasă lui Dumnezeu, altfel... 2. DE CE TREBUIE SĂ FACEM MISIUNE? a - Este iniţiativa şi porunca lui Dumnezeu (Matei 28:19-29; Fapte 1:8). b - Este modul de viaţă al Mântuitorului (Matei 4:23-25). c - Este activitatea principală a apostolilor (Fapte 16:6-7). Umplerea cu Duhul Sfânt, minunile şi semnele sunt făcute în contextul evanghelizării, al misiunii.

6


COMMUNITY EVENTS AM PLÂNS...

SNIPPETS

Am plâns, o, Isuse și lacrimi mi-au curs Când sange și apă din Tine s-a scurs. Păsându-mi de tot ce lumea spunea Te-am lăsat ‘colo sus, pe crucea cea grea.

Am plâns, o, Isuse când te-am lepădat Și n-am înteles planul Tău minunat. Paharul durerii ce tot L-ai baut A fost vina mea, doar eu l-am umplut.

P E N T R U M A I

Emanuel ILISOI

M U L T E D E T A L I I :

d - Grăbeşte revenirea Domnului Isus (2 Petru 3:1112). Astăzi evanghelizarea, misiunea par un “moft”, deoarece Biserica nu mai are acestă prioritate, datorită mediocrităţii spirituale în care trăieşte. 3. UNDE TREBUIE SĂ FACEM MISIUNE? a - Pe tot pământul, începând de... AICI (Fapte 1:8). b - La cunoscuţi şi necunoscuţi, la duşmani şi prieteni (Fapte 11:19-20). c - Acolo unde oamenii acceptă slujirea noastră (Matei 10:14). d - Acolo unde Duhul Sfânt ne călăuzeşte (Fapte 16:6-10). Tendinţa contemporană este să mergem doar la săraci. Pavel, Petru au ţintit la lideri. e - Acolo unde nu se face, unde este mai mare nevoie, unde nu merge nimeni.

V I Z I T A T I

Viaţa spirituală a unei biserici pendulează între relaţia cu Dumnezeu care se numeşte închinare şi relaţia cu oamenii care se numeşte misiune, evanghelizare şi edificare. Prea multe biserici vin la Dumnezeu în închinare şi nu mai pleacă la oameni

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

în evanghelizare, timp în care altele pleacă la oameni în evanghelizare şi nu mai vin la Dumnezeu în închinare. Ce fel de om născut din nou eşti tu, ce fel de biserică este biserica în care te închini tu, în ce fel se poate folosi Dumnezeu de tine şi de biserica în care te inchini? Luigi MIȚOI (foto)

După cum unii dintre noi bine știm, au trecut mai bine de patru luni de când fratele nostru Octavian RETEGAN a plecat în misiune, în Namibia. În cele ce urmează vă prezentăm o scrisoare primită de la el, în care ne povestește detalii despre slujirea lui acolo. Dacă doriți sa îl sprijiniți finaciar, o puteți face prin intermediul contului: RO63BPOS36107043262RON01

7


VEȘTI DIN NAMIBIA Dumnezeu își face simțită prezența!

M U L T E

D E T A L I I :

V I Z I T A T I

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

Sunt patru luni de când am ajuns în Namibia. Africanii sunt oameni foarte prietenoși și deschiși să audă Evanghelia. Când vizităm satele pentru a le spune despre Hristos foarte mulți oameni se adună în jurul nostru. Modul în care trebuie să predic aici este diferit de modul în care am predicat în România. Datorită faptului că marea majoritate nu știu să citească chiar și credincioșilor trebuie să le predici simplu, ca unor copii. Chiar și cei ce știu să citească spun că le este greu să citească din Biblie deoarece nu prea înțeleg.

P E N T R U

M A I

Ei nu au Biblie în limba lor natală. Acum încă se lucrează la nivel național pentru a se stabili limba lor scrisă.

8

În cursul săptămânii avem peste 50 de copii cărora le oferim de mâncare înainte de școală și după școală. Sunt împărțiți în trei grupe, iar eu îi am pe cei mai mari. Am 17 elevi pe care îi învăț să citească să scrie în limba engleză, să socotească și să trăiască o viață sfântă. Le-am spus că este foarte important să învețe să citească pentru

că astfel vor putea să citească Biblia. Un elev foarte sârguincios chiar și în pauză uneori ia Biblia pe care o avem în clasă și încearcă să citească pentru că le-am spus că cei ce vor ști să citească bine voi încerca să le fac rost de câte o Biblie în limba engleză. De mai mult de două luni am început să mergem săptămânal într-un sat la 20 km de locul în care suntem plasați. În fiecare duminică se adunau în jur de 50 de persoane pline de dorința de a ne asculta. Chiar în primele duminici când am mers, ne rugau să continuăm să venim în fiecare duminică. M-am rugat lui Dumnezeu să se vadă într-adevăr o schimbare în viața oamenilor care ne

ascultă. Foarte mulți oameni sunt prinși în patima tutunului și a alcoolului. Am dorit să văd că într-adevăr oamenii vin să iși mărturisească păcatele și să ne ceară ajutor în rugăciune. Săptămânile trecute am început să vedem roade. O femeie ne-a mărturisit să ne rugăm pentru ea să fie eliberată de patima alcoolului, un băiat ne-a cerut să ne rugăm pentru ca Domnul să


MISIONAR: OCTAVIAN RETEGAN

P E N T R U M A I M U L T E D E T A L I I :

Vă rog să ne ajutați în rugăciune pentru ca să se vadă puterea Evangheliei și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga lucrare de aici.

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

în rugăciune pentru a trăi o viață sfântă. Cred că Dumnezeu își va continua lucrarea pe care a început-o în acel sat și chiar o va extinde.

V I Z I T A T I

îl ajute să trăiască o viață nouă și încă două persoane ne-a cerut ajutor în rugăciune pentru că erau bolnave. La sfârșitul săptămânii trecute am dorit să rămânem mai mult în acel sat și am mers împreună cu Daniel, noul voluntar, student de la Centrul Român de Studii Transculturale. Am dormit la ei în sat în cort și am vizitat persoanele ce ne-au cerut sprijin în rugăciune. Șeful satului care ne-a cerut sprijin în rugăciune cu o săptămână în urmă pentru că avea dureri la picioare, ne-a mărturisit că acum mai are dureri, iar cu două zile după ce ne-am rugat pentru el a avut un vis în care i s-a spus să nu mai fumeze și să nu mai bea alcool cât și să îl indemne pe

un nepot de-al lui (care deasemenea frecventa biserica duminica) să facă același lucru. De atunci acest șef de sat nu mai fumează, nu mai bea și în fiecare zi citește Biblia și se roagă împreună cu soția. A spus că odată a lucrat o lună și a primit 1000 dolari namibieni (în jur de 100 euro) și a stricat toți banii pe băutură în două zile, fără să cumpere ceva pentru familie. Înainte nu a crezut că va mai fi eliberat, dar acum odată ce a fost schimbat de Dumnezeu spune că nu mai vrea acea viață. În acea seara am stat la foc și am cântat împreună cu oamenii din sat, o altă tânără mărturisindu-și păcatele a venit să ne ceară ajutor

9


DESPRE DUMNEZEU Dumnezeu este totul. Și când spun “totul“, mă refer la faptul că El știe totul, poate totul, face totul. EL e pretutindeni și în tot.

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

1. CINE ESTE DUMNEZEU? - Dumnezeu este: tată, mamă. (1 Ioan 2:29, 1 Ioan 3:1-2, Matei 23:9) - Dumnezeu este prieten. (Iacov 2:23, Exod 33:11) - Dumnezeu este doctor. (Iacov 5:15) - Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:16) - Dumnezeu este îndurare. (Exod 20:6, Exod 34:6, Deuteronom 4:31, Psalmul 25:6, Psalmul 31:7 - Dumnezeu este iertare. (Psalmul 25:18, Psalmul 32:1, Daniel 9:9, Psalmul 103:3, Isaia 55:7) - Dumnezeu este judecator. (Psalmul 7:11, Psalmul 9:4, Isaia 33:22) - Dumnezeu este răspunsul rugaciunilor noastre. (Psalmul 66:19)

D E T A L I I :

V I Z I T A T I

2. CE FACE EL PENTRU MINE? - Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea. (Iov 42:9b, Psalmul 65:2) - Dumnezeu mă păzește. (Psalmul 62:1-2, Psalmul 73:23) - Dumnezeu mă însoțește. (Exod 3:12) - Dumnezeu mă ajută. (Iosua 1:8-9) - Dumnezeu mă modelează pentru a-I sluji din inimă. (Isaia 6:5-7)

P E N T R U

M A I

M U L T E

3. CE CERE EL DE LA MINE? - Dumnezeu cere: ascultare. (1 Samuel 15:22) - Dumnezeu cere: dragoste. (1 Ioan 4:10-12) - Dumnezeu cere: împlinire. (1 Ioan 3:24, Psalmul 143:10) - Dumnezeu cere: înțelepciune. (Proverbe 2:1-9) - Dumnezeu cere: slujire. (Psalmul 73:28) - Dumnezeu cere: smerire. (Psalmul 25:9) - Dumnezeu cere: credință. (Everei 11:1, Luca 17:5) - Dumnezeu cere: inima mea și o dăruire totală. Iată doar câteva din răspunsurile la întrebările de mai sus. Pentru mai multe detalii cercetați scripturile. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Daniel LAZA

10

Știai că?.... 1. Dumnezeu NU te întreabă ce fel de mașină ai condus, dar te întreabă de câte ori ai folosit-o în lucrarea Sa; 2. Dumnezeu NU te întreabă cât de mare este casa ta, dar te întreabă câți lipsiți ai gazduit în ea sau câți oameni au fost bine primiți în ea; 3. Dumnezeu NU te întreabă câte rânduri de haine ai în dulap, dar te întreabă pe câți i-ai îmbrăcat, zdrențoși fiind; 4. Dumnezeu NU te întreabă ce statut social ai, dar te întreabă care este relația ta cu aproapele tău, cât de modest și cât de binevoitor ești cu cel ce-ți cere ajutorul; 5. Dumnezeu NU te întreabă ce avere și câte bunuri materiale ai, dar te întreabă cum îți conduc acestea viața; 6. Dumnezeu NU te întreabă cât de mare iți este venitul lunar, dar te întreabă ce compromisuri ai facut pentru a-l obține; 7. Dumnezeu NU te întreabă cât ai muncit peste program, dar te întreabă cât timp ai petrecut cu familia; 8. Dumnezeu NU te întreabă câtă lume te-a lăudat, dar te întreabă cât de mult Il lauzi pe EL; 9. Dumnezeu NU te întrebă câte meserii ai, dar te întreabă de talantul îngropat; 10. Dumnezeu NU te întreabă cât ajutor ai primit, ci cât ajutor ai dat; 11. Dumnezeu NU te întreabă câți prieteni ai, ci te întreabă pentru câți ești tu un prieten adevărat; 12. Dumnezeu NU te întreabă dacă ți-ai făcut dreptate, dar te întreabă câtora le-ai călcat dreptatea; 13. Dumnezeu NU te întreabă ce fel de vecini ai, dar te întreabă ce fel de vecin ești tu; 14. Pe Dumnezeu NU-L interesează naționalitatea ta ci caracterul tău; 15. Dumnezeu NU te va întreba cât adevar ai grăit, dar îți va cere socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor. Preluat de Otniel LUPULESCU


CONCURS

... LA FINAL Vă așteptăm cu drag să participați împreună cu noi la slujbele săptămânale care au loc după următorul program:

2. Unde a mâncat Isus pește după înviere, împreună cu ucenicii Săi?

Miercuri 19:00 - 20:00 (rugăciune) Joi 19:00 - 20:30 (rugăciune și învățătură) Vineri 18:00 - 19:30 (tineret) Duminică 09:00 - 12:00 (serviciu divin) 18:00 - 20:00 (serviciu divin)

3. Ce anume purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, pentru ca viața lui Isus să se arate în trupul nostru?

P E N T R U

1. Unde se afla Isus cand le-a arătat celor doi oameni că profeții au scris despre moartea și învierea Sa?

M A I

4. Ce a proorocit David despre Domnul Isus?

M U L T E

5. La crucea Domnului Isus au fost câteva femei ce purtau nemele de ”Maria”. Câte au fost?

D E T A L I I :

Regulament concurs:

1. 2. 3. 4. 5.

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Nume și prenume:

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

Talon de răspunsuri (decupare)

V I Z I T A T I

Răspunsurile la întrebări se vor trimite pe adresa de email revista@filadelfialugoj.ro sau completând talonul de mai jos. Răspunsurile vor conține și referința biblică pentru a putea demonstra cu exactitate corectitudinea răspunsului dat. Punctajul maxim posibil va fi de 20 de puncte (5 întrebări x 4 numere ale revistei x 1 punct/întrebare). Câștigătorul va fi selectat prin tragere la sorț în cazul în care vor fi mai mulți concurenți cu același număr de răspunsuri corecte. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în numărul 5 al revistei comunității noastre, deasemenea premierea va fi în aceeași zi cu lansarea numărului 5 al revistei. Taloanele se vor depune în cutia de tablă aflată în partea din spate a localului.

Pentru orice sugestie/opinie/reclamație, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa revista@filadelfialugoj.ro sau completând formularul de mai jos.

Părerea ta contează!

Formular de contact _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

________________________ 11


“Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” (Ieremia 29:11)

P E N T R U

M A I

M U L T E

D E T A L I I :

V I Z I T A T I

W W W. F I L A D E L F I A L U G O J . R O

REVISTA COMUNITĂȚII “FILADELFIA”

Contact: Strada: Mureșului, nr. 20 Lugoj, Timiș, ROMÂNIA

Email: revista@filadelfialugoj.ro Website: www.filadelfialugoj.ro Telefon: 0721 003 036

Revista Comunitatii Crestine "Filadelfia", Lugoj  
Revista Comunitatii Crestine "Filadelfia", Lugoj  

Numarul 1 - Aprilie 2012