Page 1

Bruce Barton 1886-1967

Carlos GarcĂ­a Andrade

23/01/2012


Biografia Inicis Jove interessat en el periodisme 1907: Editor de revistes: Home Herald and Housekeeper 1912: Descobriment del seu Talent per la publicitat  Revista de Harvard BBDO Batten, Barton, Durstine y Osborn Principal força creativa  Grans textos persuasius per qualsevol producte Primers clients: United States Steel, General Electric i General motors

2 etapes: Agència coneguda per la publicitat institucional Arribada Ben Duffy  Publicitat dels béns de consum

1961: Quarta agència més gran dels EEUU


Aportacions La persuasió en els textos publicitaris Màgia de comunicació  Escrits memorables sobre qualsevol producte Ex: Carta de donació a 24 rics 100% resposta

Optimisme, èxit  somni americà Consells de superació personal, motivació i inspiració Ex: “Si sólo puedes darle una cosa a tu hijo, que sea el entusiasmo” “Las personas con éxito no han conseguido esta distinción por tener un talento o una oportunidad al alcance, busca tus oportunidades. Major èxit: The Man Nobody Knows Religió: Negoci - Jesús: Venedor “Jesus picked up twelve men from the bottom ranks of business and forged them into an organization that conquered the world Il·lustració de la cultura americana


Bibliografia The Man Nobody Knows [1925] Better days. New York, London: The Century co. [1924].

More power to you; fifty editorials from Every week. New York: The Century co., [1917]. On the up and up. Indianapolis: The Bobbs-Merrill company, [1929]. Silver lining and common sense. Chicago: The Consolidated magazines corporation, [1924]. Calvin Coolidge, a man with vision--but not a visionary [1920] It's a good old world, being a collection of little essays on various subjects of human interest [1920]

What can a man believe? [1927] The woman who came at night; being the experiences of a minister [1914] A young man's Jesus [1914] The Making of George Groton [1918]


15 Bruce Barton_Carlos Garcia Andrade  

Biografia i Aportacions de Bruce Barton

Advertisement