Page 1

Prisliste 2014 Haugesunds Avis annonsepriser, alminnelige sider ..................................................... 2 Haugesunds Avis modulkart, alminnelige sider.............................................................. 3 Haugesunds Avis annonsepriser, tekst- og spesialsider.......................................... 4 Haugesunds Avis modulkart, tekst- og spesialsider.................................................... 5 Innstikk/vedlegg............................................................................................................................. 6 Tekniske opplysninger ................................................................................................................ 7 Kreative tjenester og foto......................................................................................................... 8 Dekningsomr책der.......................................................................................................................... 8 H-avis.no / m.h-avis.no................................................................................................................ 9 Radio 102 spotpriser............................................................................................................... 10

1


Opplag: 26 154 65 318 daglige lesere 84 361 ukentlig lesere

ANNONSEPRISER alminnelige sider Alminnelige sider (inkl farge)

Pr. modul

Helside

Alminnelig side Ledig stilling

1.303,- 2.231,-*

39.090,66.900,-*

Kunngjøringer Foreninger, møter (s/hv)

1.275,- 602,-

38.250,-

* 7 dager på www.h-avis.no (forside og søkbar): Uansett modulstørrelse: 3.990,-

Produksjonstillegg Reservert plass Ukens avisannonser (søkbar PDF)

Volumpakker1

Pris

4 helsider 6 helsider 8 helsider 10 helsider 12 helsider 16 helsider

78.700,103.800 ,118.200 ,134.900 ,148.000 ,176.700 ,-

71,180,liten kr 180,stor kr 310,-

Profilpakker2 Helside Halvside

-50 % -40 %

Panorama3

Pris

365 mm x 12 181 mm x 12

74.500,42.300,-

Ved bestilling av volumpakker på 8 sider eller mer, kan sidene bli fordelt på 2 legg. Prisene forutsetter ferdigmateriell. og at alle sidene står på trykk samme dag. 2 Profilpakker: 5 innrykk av samme annonse innenfor en avtalt tidsperiode på maks 2 mnd. hvor HA bestemmer dagene. 3 Panorama: Annonser trykket over midten. Full bredde over 2 sider + 17 mm bredde 1

INNLEVERINGSFRISTER alminnelige sider og tekstsider Annonser til Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Rubrikk* (linjeann.)

kl 10 fre

kl 10 man

kl 10 tirs

kl 10 ons

kl 10 tors

kl 10 fre

Rubrikkannonser over 200 mm

kl 12 tor

kl 12 fre

kl 12 man

kl 12 tirs

kl 12 ons

kl 12 tors

Reklameannonse** under 1000 mm

kl 12 tor

kl 12 fre

kl 12 man

kl 12 tir

kl 12 ons

kl 12 tors

Reklameannonse**

kl 12 tors

kl 12 tors

kl 12 fre

kl 12 man

kl 12 tirs

kl 12 ons

over 1000 mm

Ferdigmateriell (forhåndsbestilt) uansett størrelse: En virkedag før innrykk kl. 11.00 (NADA/E-post). Annonser bestilt på tekstside plasseres alltid nederst på siden. Fargeannonser, spotfarger som plasseres på 4-fargesider vil kunne ha mindre avvik i forhold til standard farge.

2

* Rubrikkannonse: En- og to-spaltes annonser som ønskes plassert under faste rubrikker som: Møter, Til salgs, Til leie o.l. For reklameutformede rubrikkannonser gjelder samme innleveringsfrist som for reklameannonser. Spesielle plasseringer (topp side o.l.) under rubrikker kan ikke bestilles. ** Kompliserte annonser, korrekturannonser og fotografering hos kunde: Etter avtale.


56 55 54 53 52 51 (365 X 248)

(365 X 206)

(365 X 164)

(365 X 122)

(365 X 80)

(365 X 38)

46 45 44 43 42 41 (291 X 248)

(291 X 206)

(291 X 164)

(291 X 122)

(291 X 80)

(291 X 38)

46B 45B 44B 43B 42B 41B (254 X 248)

(254 X 206)

(254 X 164)

(254 X 122)

(254 X 80)

(254 X 38)

36 35 34 33 32 31 (218 X 248)

(218 X 206)

(218 X 164)

(218 X 122)

(218 X 80)

(218 X 38)

36B 35B 34B 33B 32B 31B (181 X 248)

(181 X 206)

(181 X 164)

(181 X 122)

(181 X 80)

(181 X 38)

26 25 24 23 22 21 (144 X 248)

(144 X 206)

(144 X 164)

(144 X 122)

(144 X 80)

(144 X 38)

26B 25B 24B 23B 22B 21B (107 X 248)

(107 X 206)

(107 X 164)

(107 X 122)

16 15 14 13 (71 X 248)

(71 X 206)

B

(71 X 164)

B

B

(71 X 122)

16 15 14 13 (34 X 248)

(34 X 206)

(34 X 164)

B

(34 X 122)

(107 X 80)

(107 X 38)

12

11

(71 X 80)

(71 X 38)

12A

11A

(53 X 80)

(53 X 38)

12B

11B

(34 X 80)

(34 X 38)

C

11C

(15 X 80)

(15 X 38)

12

Modulkart - ALMINNELIGE SIDER Haugesunds Avis

MODULKART ANNONSESIDE - 6 SPALTER

STANDARD FORMATER OG PRISBEREGNING Modulsystemet

Avissiden inndeles i moduler som gir 58 forskjellige formatmuligheter. De store tallene er modulnummeret, førstesifferangir antall moduleri høyden. – annet siffer angir antall spalter i bredden. Halve moduler har bokstaven B etter modulnummeret (f.eks. 43B). Tallenenederst i modulen angir produksjonsmål i mm (høyde x bredde).

Prisberegning

Annonser deles inn i modulstørrelser. Modulnummeret forteller hvor mange enkeltmoduler annonsen består av. Nummeret innholder alltid to tall som ganges med hverandre.

EKSEMPEL: Modul 24 består av 2 x 4 moduler, altså 8 enkelt-moduler. Når du ganger 8 med modulprisen, får du annonseprisen. Noen modulnummer har “B” bak nummeret. Dette er “halve” størrelser. Da trekker du 0,5 fra det første tallet i modulen; 2 minus 0,5 blir 1,5.

EKSEMPEL: Modul 24B blir 1,5 x 4 = 6 enkeltmoduler. Når du ganger 6 med modulprisen, får du annonseprisen. For å komme frem til prisen på en fargeannonse, plusser du fargetillegget på prisen for sort annonse.

Antall moduler (modul nr. 24) (2 x 4)

Pris (pr.modul)

8

1.303,-

Pris for 4-farge annonse 10.424,-

3


Opplag: 26 154 65 318 daglige lesere 84 361 ukentlig lesere

ANNONSEPRISER tekst- og spesialsider Side 11

Pr. modul

Pr. modul

4.390,-

Oppslag side 2 og 3 Selges kun som helsider i oppslag, evnt. panorama. 182.020,-

Sider

Pr. modul Helside

Side 3 Side 5 Side 6+7 Side 8+9 Tekstside Siste side - 1. legg Side 1 - 2. legg Modul 15 Siste side - 2. legg ”Folk” (Moduler: 12, 15 og 22) ”Mot helg” (Moduler 55, 35B, og 52)

3.122,- 2.969,- 2.793,- 2.212,-

78.050,74.231,68.450,53.060,-

1.976,- 2.375,13.129,2.131,2.793,1.976,-

47.646,-

Produksjonstillegg pr. modul 71,Reservert plass 180,Ukens avisannonser (søkbar PDF) liten kr 180,- stor kr 320,-

Volumpakker halvsider 4 halvsider 6 halvsider

Panorama2

78.700,103.700,-

mm x7

mm x10

365 mm 71.800,- 181 mm 37.700,- 144 mm 31.000,- 107 mm 1 2

95.800,52.300,42.700,33.000,-

Maks format modul 25. Panorama: Annonser trykket over midten. Full bredde over 2 sider + 17 mm bredde.

Innleveringsfristene finner du nederst på side 2

4


51

55

54

53 52

(365 X 246)

(365 X 196)

(365 X 146)

(365 X 96)

(365 X 46)

45

44 43 42

41

(291 X 246)

(291 X 196)

(291 X 146)

(291 X 96)

35

34 33 32

(218 X 246)

(218 X 196)

(218 X 146)

(218 X 96)

(291 X 46)

31 (218 X 46)

35B 34B 33B 32B 31B (181 X 246)

(181 X 196)

(181 X 146)

25

24 23 22

(144 X 246)

(144 X 196)

(144 X 146)

(181 X 96)

(144 X 96)

(181 X 46)

21 (144 X 46)

25B 24B 23B 22B 21B (107 X 246)

(107 X 196)

15

14 13

(71 X 246)

15

(107 X 146)

(71 X 196)

B

(71 X 146)

B

14 13

(34 X 246)

(34 X 196)

B

(34 X 146)

(107 X 96)

(107 X 46)

12

11

(71 X 96)

(71 X 46)

12A

11A

(53 X 96)

(53 X 46)

12B

11B

(34 X 96)

(34 X 46)

C

11C

(15 X 96)

(15 X 46)

12

Modulkart- TEKST- OG SPESIALSIDER Haugesunds Avis

MODULKART TEKSTSIDE - 5 SPALTER

STANDARD FORMATER OG PRISBEREGNING Modulsystemet

Avissiden inndeles i moduler som gir 58 forskjellige formatmuligheter. De store tallene er modulnummeret, førstesifferangir antall moduleri høyden. – annet siffer angir antall spalter i bredden. Halve moduler har bokstaven B etter modulnummeret (f.eks. 43B). Tallene nederst i modulen angirproduksjonsmål i mm (høyde x bredde).

Prisberegning

Annonser deles inn i modulstørrelser. Modulnummeret forteller hvor mange enkeltmoduler annonsen består av. Nummeret innholder alltid to tall som ganges med hverandre.

EKSEMPEL: Modul 24 består av 2 x 4 moduler, altså 8 enkelt-moduler. Når du ganger 8 med modulprisen, får du annonseprisen. Noen modulnummer har “B” bak nummeret. Dette er “halve” størrelser. Da trekker du 0,5 fra det første tallet i modulen; 2 minus 0,5 blir 1,5.

EKSEMPEL: Modul 24B blir 1,5 x 4 = 6 enkeltmoduler. Når du ganger 6 med modulprisen, får du annonseprisen. For å komme frem til prisen på en fargeannonse, plusser du fargetillegget på prisen for sort annonse.

Antall moduler (modul nr. 24) (2 x 4)

Pris (pr.modul)

Pris for 4-farge annonse

8

1.976,-

15.808,-

5


Innstikk Høy leveringssikkerhet - høy oppmerksomhetsverdi Distribusjon skjer på en fast og avtalt dag med meget høy leveringssikkerhet. Budskapet kommer helt inn i boligen og har høy oppmerksomhetsverdi

Vekt

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

t.o.m. 30 gram

kr 1,68

kr 1,61

kr 1,68

kr 1,53

kr 1,53

kr 1,68

31-60 gram

kr 1,78

kr 1,70

kr 1,78

kr 1,62

kr 1,62

kr 1,78

61-80 gram

kr 2,08

kr 1,99

kr 2,08

kr 1,90

kr 1,90

kr 2,08

81-100 gram

kr 2,32

kr 2,26

kr 2,36

kr 2,16

kr 2,16

kr 2,36

101-125 gram

kr 2,67

kr 2,55

kr 2,67

kr 2,44

kr 2,44

kr 2,67

Opplag hverdager: 24.451 levert og fakturert Opplag fred./lørd.: 27.141 levert og fakturert Max format:

28x39

Min opplag:

5.000 eksemplarer

Kontaktpersoner

Øyvind Bråtun, Hanne Thuestad Aarsand

tlf. 52 72 03 71, mobil: 909 77 422 tlf. 52 72 00 00

Distribusjon av vedlegg Ved ønske om distribusjon av reklame eller informasjon som vedlegg direkte i postkasser, ta kontakt for tilbud.

Vi tilbyr også en kombinasjon av innstikk i Haugesunds Avis og vedlegg, som gir markedets beste og største dekning.

Kontakt : Øyvind Bråtun mobil: 909 77 422 oyvind.bratun@h-avis.no

Epost: innstikk@h-avis.no

Leveringstidspunkt

Senest 3 virkedager før distribusjonsdato. Må leveres mellom kl. 08.00 og 15.00.

Hanne Thuestad Aarsand tlf. 52 72 00 00

Materiellfrister

Torgeir Pleym Iversen (Amedia distribusjon) mobil: 994 14 110

Første mulige dato for levering er 2 uker før distribusjonsdato. Seneste mulige dato for levering er 3 hverdager før distribusjonsdato innen kl. 10.00

Leveringsadresse Media Norge Trykk Aftenbladet Trykk AS v/Kristian Hamre, tlf. 928 33 084 Stokkamyrveien 30 4313 Sandnes Antall: Hverdager: 12 826 Fredag og lørdag: 13 810

BT Trykk as v/Trond Tvedt tlf 905 44 386 Janaflaten 24 5179 Godvik Antall Hverdager: 11 652 Fredag og lørdag: 13 331

Ved soning – vennligst ta kontakt med avisen.

6

Fredag Lørdag

Last ned ios-appen for beregning av distribusjon og trykkkostnader. Appstore-søk: Haugesund Bok & Offset


Tekniske opplysninger LEVERINGSBESTEMMELSER Haugesunds Avis Farge

Alle farger trykkes i Europaserien: cyan, magenta og gul. Dette gjelder også annonser i sort + 1 farge.

Positiv/negativ tekst

Generelt: Liten/mager tekst med seriffer gror i trykk prosessen og er lite lesbar.

Format

Tekstside: Alminnelig side:

5 spalter, spaltebredde 45.9 mm 6 spalter, spaltebredde 37.5 mm

Form og innhold

1. Annonsør/annonsebilag rykkes ikke inn hvis de strider mot lov, er villedende eller inneholder noe som avisen mener strider mot god tone. Denne avgjørelsen treffes av avisen. I tilfeller hvor det er annonsens form, illustrasjon eller formulering som gjør at den ikke aksepteres, vil avisen konferere med annonsør/byrå om hvilke endringer som etter avisens oppfatning bør gjøres. 2. Annonser/annonsebilag som ikke tilfredsstiller estetiske krav og flerspaltede annonser av uensartet spaltehøyde, vil ikke bli innrykket. 3. For at det skal være helt klart for våre lesere hva som er redaksjonelt stoff og hva som er annonser, skal alle annonser formes/plasseres slik at det ikke er noen tvil om at det dreier seg om betalt informasjon fra en annonsør. Annonser av redaksjonell karakter og form innrykkes bare når de på entydig måte er merket «Annonse» i øverste venstre hjørne. 4. Avisen forbeholder seg rett til på forhånd å godkjenne trykk saker som skal distribueres. 5. Trykksaker som distribueres i avisen skal være begrenset til budskap fra ett eller flere firmaer innen en bransje eller i et senter. Trykksaker kan ikke distribueres hvis de er finansiert gjennom salg av annonser innenfor Haugesunds Avis’ annonsemarked.

Reklamasjoner

1. Avisens ansvar for feil og mangler omfatter ikke indirekte tap, som tap av forventet omsetning eller fortjeneste. Avisens ansvar begrenser seg til maksimum annonsens kostende. 2. Reklamasjoner fra annonsør/formidler må fremsettes skriftlig omgående og senest innen 14 dager etter innrykking. 3. Reklamasjon på fakturering må skje før forfall. 4. Avisen har ikke ansvar for feil i annonser som leveres ferdig fra annonsør eller byrå. Dette gjelder også annonser som er godkjent etter korrektur.

Betalingsbetingelser 1. Hvis ikke annet er avtalt gis 14 dagers kreditt fra fakturadato . 2. Etter forfall beregnes 12% rente p.a. 3. Bestiller av annonser er i alle tilfeller ansvarlig for hele annonsens kostende.

Diverse bestemmelser

Haugesunds Avis følger de retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt i MBLs regler om annonsepraksis. Avisen følger også MBLs tekniske bestemmelser for annonse materiell til dagspressen.

Plassering

- På annonnsesidene plasseres rubrikkannonsene fortrinnsvis øverst på hver side. Andre annonser plasseres nederst og ut mot siden. - Rubrikkannonsene plasseres under de rubrikkene der de naturlig hører hjemme. - Avisen forbeholder seg retten til, om nødvendig, å forskyve inrykkingen av en annonse eller et annonsebilag forutsatt at teksten i denne ikke tidsbestemmer innrykkingen. Avisen vil så vidt mulig underrette annonsør/byrå på forhånd.

7


Kreative tjenester og foto Høy leveringssikkerhet | Høy oppmerksomhetsverdi Kreative oppdrag Ide/layout/ferdigstillelse av: logoer, plakater, brosjyrer, annonser

500,- pr. time

Digitale fototjenester Oppdragspris

400,- pr. time

Første brukte bilde

350,-

Bilde nr. 2 og 3

200,- i tillegg

Bilde nr. 4 og utover

50,- i tillegg

Annonseoverførsel, digitalt Oppdragspris

1.400 ,- pr. time

Dekningsområde Sted

Antall Opplag1) Husstands Daglig Total daglig dekning 1) 2) Husstander -deknings% leserdekning MHA kanaler (print, radio, nett)

Haugesund

16 269

7 958

48,92%

64,70%

85%

Karmøy

16 437

7 763

47,23%

55,20%

81%

Tysvær

3 909

2 143

54,82%

74,10%

87%

Vindafjord

3 338

1 889

56,59%

67,20%

79%

Utsira Bokn

19 20,43% 47,50%

59%

350 234 66,86% 61,40%

93

94%

Etne

1 596

726

45,49%

62,00%

70%

Sveio

2 102

1 095

52,09%

37,00%

69%

21 827

83%

Sum primærområde

44 094

Sauda

2 096

611

29,15%

34,70%

60%

Suldal Bømlo

1 562

260

16,65%

18,40%

36%

4 535

1 082

26,86%

30,30%

49%

Stord

7 290

817

11,21%

16,60%

25%

Fitjar

1 140

145

12,72%

12,00%

28%

Kvinnherad

5 469

397

7,26%

22%

Odda

3 235

419

12,95%

16,10%

25%

Ullensvang

1 438

61

4,24%

4,70%

12%

Sum handelsområde 32

26 765

3 792

Landet for øvrig+Eavis

535

Total opplag

26 154

Kilde: 1) SSB 1/1-2012 2) Godkjent opplag: Aviskatalogen 2012 3) Gallup F&M 12/2 (målt i perioden aug 2011 - aug 2012)

8

(Haugesunds Avis’ naturlige geografisk markedsområde; Handelsområde 32 med unntak av Tysnes, Jondal og Eidfjord)

60%


h-avis.no

(nettavis, mobil og htv.no) Forside PIXLER (PX) PRIS PIXLER (PX) PRIS Toppbanner 980x150 0,28 980x300 0,38 Skyskraper 1 180x500 0,25 280x500 0,35 Skyskraper sticky 180x500 0,25 280x500 0,35 Knapp 1 - ROS 480x150 4900 pr uke Knapp 2 - ROS 480x150 4900 pr uke Megaboard 1 980x150 0,28 980x300 0,38 Megaboard 2 980x150 0,25 980x300 0,35 Digital DM Karusell funksjon 5000/7000/9000 pr uke Stilligskarusell 3990 pr uke ROS 980x150 0,15 980x300 0,20 ROS 180x500 0,15 280x500 0,20 Artikkel PIXLER (PX) PRIS PIXLER (PX) PRIS Toppbanner 980x150 0,28 980x300 0,38 Skyskraper 1 180x500 0,25 280x500? 0,35 Skyskraper sticky 180x500 0,25 280x500 0,35 Artikkelstripe 480x150 0,17 Kun lokalt Artikkelboard 480x400 0,28 ROS 980x150 0,15 980x300 0,20 ROS 180x500 0,15 280x500 0,20 PIXLER (PX) PRIS PIXLER (PX) PRIS Seksjon Toppbanner 980x150 0,28 980x300 0,38 Skyskraper 1 180x500 0,25 280x500? 0,35 Skyskraper sticky 180x500 0,25 280x500 0,35 Artikkelstripe 480x150 0,17 Kun lokalt Artikkelboard 480x400 0,28 ROS 980x150 0,15 980x300 0,20 ROS 180x500 0,15 280x500 0,20 Wallpaper Wallpaper - ROS 1020x150 + 1920x1200 0,90 Omvendt L - ROS 1020x150 + 180x500 0,50 1020x150 + 280x500 0,50 1020x300 + 180x500 0,50 1020x300 + 280x500 0,50

Annonsering p책 mobil/smartphone

touch.h-avis.no Forside PIXLER (PX) PRIS PIXLER (PX) PRIS toppbanner 600x600 1,00 600x300 0,70 midtbanner 600x600 0,70 600x300 0,50 bunnbanner 600x600 0,50 600x300 0,4 ROS 600x600 0,70 600x300 0,50 Artikkel PIXLER (PX) PRIS PIXLER (PX) PRIS toppbanner 600x600 1,00 600x300 0,70 Bunnbanner 600x600 0,50 600x300 0,40 ROS 600x600 0,70 600x300 0,50

HTV p책 nett, mobil eller TV-reklame Ta kontakt med din faste kontakt i Mediehuset.

9


Radiospots Enkelspots

Pris pr. stk

Annet

Pris

5 sekunder 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 30 sekunder

Kr 75 Enkel produksjon Kr 1 570 Kr 150 Tekstendring pr gang Kr 680 Kr 220 Ny lydlogo/profil Kr 5 000-20.000 Kr 290 Kr 360 Kr 430

5På 4 uker Må kjøres fra 1. til 1. eller 15. til 15 i valgt periode

Pris pr måned

Spots à 15 sekund Pakken gir rom for en tekst pr. måned - Kjøring hver dag Enkel pakke 100 spots pr måned (kjøring hver fjerde time) Kr 16 500 Dobbel pakke 200 spots pr måned (kjøring annenhver time) Kr 24 900 Trippel pakke 300 spots pr måned (kjøring tre av fire timer Kr 30 900 Firedobbel pakke 400 spots pr måned (kjøring hver time) Kr 34 900

5På 2 uker må kjøres fra 1. til 15. eller 15. til 1 i valgt periode

Pris pr 14 dager

Spots à 15 sekund - Pakken gir rom for en tekst - Kjøring hver dag Dobbel pakke 100 spots 14 dgr (kjøring annen hver time) Kr 16 500 Firedobbel pakke 200 spots pr 14 dgr (kjøring hver time) Kr 24 900 Nyheter INN, ingen andre kunder i breaket Pris pr uke Spots à 15 sekunder - Kjøring hver dag Ca 80 spots i et fast avviklet mønster INN mot nyhetssendingene Kr 16 500 Nyheter UT - ingen andre kunder i breaket Pris pr måned Spots à 15 sekunder - Pakken gir rom for en tekst pr måned - Kjøring hver dag Ca 320 spots i i et fast avviklet mønster UT av nyhetssendingene Kr 33 900 Været presenteres av… 2 annonsører, pris pr måned Spots à 15 sekunder - Pakken gir rom for en tekst pr måned - Kjøring hver dag Ca 320 spots i i et fast avviklet mønster inn og ut av lokal værmelding Kr 16 500 Været UT 3 annonsører Pris pr måned Spots à 15 sekunder - Pakken gir rom for en tekst pr måned - Kjøring hver dag Ca 320 spots i i et fast avviklet mønster i etterkant av lokal værmelding Kr 29 900 Komplett været inn og ut Pris pr måned Presenteres av, pluss 15 sek. reklamespot ut Kr 35 900 Sporten 2 annonsører Pris pr måned Presenteres av INN og spots à 15 sekunder UT - En tekst pr måned Ca 80 ganger pr måned Kr 20 500 Riktig tid Kun en annonsør Pris pr måned Spots à 15 sekund. Alle “live timer”. Ca 240 spots pr måned Kr 26 900 Temperaturen Spots à 15 sekund.

Kun en annonsør Pris pr måned Ca 240 spots pr måned Kr 29 900

Trafikkservice Kun en annonsør Pris pr år Logojingle, inn og ut av veimelding Kr 115 000 Stillingspakker Firmanavn + stillingstype 5 ganger pr. dag. Totalt 25 ganger pr. uke

Pris pr uke Kr 1.500

Alle priser er ex mva. Fordeling av løse spot er 80/20, 80 % mellom kl 06:00 og 18.00, resten mellom kl 18:00 og 24:00

10

Sjekk www.radio102.no for mer informasjon Reklameavdelingen er bemannet hverdager, mandag til fredag, fra kl 0800 til 1600


Mediehuset Haugesunds Avis Karmsundsgata 72 Postboks 2024, 5504 Haugesund Sentralbord telefon: 52 72 00 00 Markedsavdelingen faks: 52 72 04 40 E-post: marked@h-avis.no www.h-avis.no

11

Prisliste 2014