Page 1

ONSDAG 2. JANUAR 2013

12

UTGAVE NR. 31

Har 650 jenter på kroken

8-9

Hevder Islands rikeste viking kom fra Avaldsnes

FEIRER DET GODE LIV 2 Boligkjøper tiltenkt erstatning

4

Fiskarlaget sier nei

16-18

30 Vil fylle seter på Brann stadion


NETTOPP 2 NÅ

Kontakt oss Telefon: 52 72 00 00 Mail: nettoppna@h-avis.no Tips mail: tipsna@h-avis.no Marked mail: markedna@h-avis.no Twitter:@NettNa Distribusjon: Haugesund (13.220) Karmøy (14.433) Sveio (2.262) Tysvær (4.310) Bokn (366) Denne er best! Vindafjord (3.164) Etne (1.760) Sauda (2.109) Ansvarlig redaktør: Jan Tore Hamnøy

Magnus BERNING

magnus.berning@h-avis.no Twitter: @mugsyb76 Facebook.com/mberning Direkte: 52720375 Mobil: 971 11 318

Harald Martel BERSAAS

harald.martel.bersaas@h-avis.no Twitter: @haraldmartel Facebook.com/haraldmartel Direkte: 52 72 03 70 Mobil: 952 04 414

Margret Run EINARSDOTTIR

margret.einarsdottir@h-avis.no Twitter: @maggarun Facebook.com/missmagga Mobil: 959 89 359

Haugesunds Avis forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt innsendt og innkjøpt materiale i elektronisk form.

Får over 300.000 kroner i erstatning En 77 år gammel mann fra Vormedal er i Gulating lagmannsrett tilkjent et prisavslag på over 300.000 kroner etter kjøp av en leilighet i Moksheim Brygge. Magnus Berning Saken kom først opp i Haugaland tingrett i august i fjor. Der ble Moksheim Brygge AS dømt til å betale 77-åringen 209.375 kroner i prisavslag og hans saksomkostninger på 82.520 kroner. Moksheim Brygge AS anket dommen til Gulating lagmannsrett, samtidig som 77-åringen og hans advokat la inn en avledet anke. Nå er dommen fra Gulating lagmannsrett klar. Moksheim Brygge AS sin anke er forkastet og i forbindelse med 77-åringen avledede anke må selskapet betale ham ytterligere prisavslag på 80.325 kroner. I tillegg kommer også saksomkostningene fra Gulating lagmannsrett på 117.440 kroner, som Moksheim Brygge AS må betale.

Tap på over 500.000,Det betyr at tapet til Moksheim Brygge AS i denne saken beløper seg til over 500.000 kroner. Andreas Gundersen Aven i Help Forsikring har vært 77-åringens advokat. Han er glad for at saken endelig er avgjort. – Dette har vært en korreks til megler og selger og understreker viktigheten av at alle opplysninger må komme frem ved salg og overtakelse, sier Aven. Leiligheten 77-åringen skulle kjøpe i 2011 hadde stått ferdig allerede i 2008, men hadde ikke vært bebodd før. Før nøkkelovertakelsen ble det blant annet uenighet om hvem som

SAKENS KJERNE: Det var en leilighet her i Moksheim Brygge 77-åringen skulle overta da han støtte på problemer.

Arkivfoto: Alfred Aase/Haugesunds Avis

skulle betale for utbedring av bygningsmessige mangler ved badet, manglende ventilasjon og et rekkverk. I tillegg ville 77-åringen betale ned hele fellesgjelden med en gang, men var ikke blitt informert før avtalen ble inngått at det ville koste ham 100.000

ADVOKAT: Andreas Gundersen Aven i Help Forsikring har hjulpet 77-åringen med å vinne frem i tingrett og lagmannsrett.

kroner i overkurs å innfri gjelden.

Opplyste ikke overkurs Av dommen fremgår det at selger var kjent med at det ville påløpe overkurs, men at det ble unnlatt å opplyse kjøperen

om dette. Advokat Aven har følgende råd til andre som kan havne i samme situasjon. – Det viktigste er at overtagelsen blir gjennomført. Så får det heller krangles senere. I dette tilfelle ble nøkkelovertakelsen utsatt i seks måneder.

Det kan få store konsekvenser både for selger og kjøper hvis man ikke er enig ved overtagelsen, sier Aven. Han opplyser at saken nå er endelig avgjort og at 77-åringen har flyttet inn i leiligheten.


NETTOPP 3 NÅ


NETTOPP 4 NÅ

DEMONSTRERTE: Lokale fiskere har tidligere demonstrert utenfor AF Decom. Nå har Norges Fiskarlag sendt sin høringsuttalelse til Vindafjord kommune. De støtter opp om de lokale fiskernes standpunkt. Arkivfoto: Alf-Robert Sommerbakk/Haugesunds Avis

Godtar ikke forslag til reguleringsplan Norges Fiskarlag, Fiskarlaget Vest og Tysvær Fiskarlag aksepterer ikke forslaget til detaljregulering for sjøområdene i Vats- og Yrkjefjorden.

geografiske og oceanografiske forhold (fjorden bunner mot vest), noe som gjør den spesielt fiskerik, særlig i perioder med innsig av pelagiske arter». – Vi ber om at størrelsen på de områdene som foreslås re-

Magnus Berning Fiskarlagets høringsuttalelse ble sendt innen fristen 12. september og der settes det store spørsmålstegn ved ny reguleringsplan for opphogging av utrangerte oljeinstallasjoner. Det er selskapet AF Decom som driver opphogging ved Yrkjefjorden. Fiskarlaget mener fjorden, som nå er foreslått regulert til industrielle formål, er en av Norges viktigste gyte- og fiskefjorder. De siste årene har det i snitt blitt fisket mellom 200 og 300 tonn makrell i året og enkelte år nærmere 10.000 tonn sild i Yrkjefjorden.

Skal hogge 500 plattformer «På norsk sokkel er det om lag 500 offshoreinstallasjoner som skal utfases og hogges opp i løpet av de kommende tiårene. Slik opphogging vil kunne føre til betydelige utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter,

STORE MENGDER: Mellom 200 og 300 tonn makrell blir det i løpet av året hentet opp fra Vats- og Yrkjefjorden. Arkivfoto: Øyvind Sætre/ Haugesunds Avis dersom det ikke stilles tilstrekkelig strenge utslippskrav. Norske fiskerier er avhengig av rene fjorder, intakte fiskeområder og produktive økosystem. Dette er også avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat. Utslipp fra opphogging av petroleumsinstallasjoner (og andre forurensingskilder) må derfor forvaltes på en måte som tar nødvendig hensyn til disse verdiene», skriver Fiskarlaget i sin høringsuttalelse. De mener det er to sterke interesser som her står mot hverandre. Riggområdene i Vats- og Yrkjefjorden beskrives i konsekvensutredningen som viktige for petroleumsindustrien og det maritime næringslivet ge-

nerelt, og anses for å ha nasjonal betydning som område for oppankring, bygging og industriell aktivitet for offshoreinstallasjoner. Dette er først og fremst basert på sjødybde, eksponering og bedriftsøkonomiske forhold. Sett i forhold til fiskeriinteresser og marinøkologiske forhold mener Fiskarlaget at Yrkjefjorden er særlig uegnet for opphoggingsvirksomhet og mener det er bemerkelsesverdig hvor liten grad dette vektlegges i konsekvensutredningen.

Viktig fiskefjord «..Yrkjefjorden er sannsynligvis vår viktigste fiskefjord sør for Møre. En viktig årsak til dette er at fjorden har spesielle

gulert reduseres kraftig, samt at grensene justeres i dialog med lokale fiskere og Fiskeridirektoratet region sør, heter det i uttalelsen.

I tet på Stordalsprosjektet Anbudskonkurransen for arbeidet med det nye Stordalsprosjektet på E134 i Etne er i gang og Kruse Smith Entreprenør ligger klart lavest i anbudsprotokollen. Magnus Berning Bygg.no melder at Kruse Smith Entreprenøt med en tilbudssum på 340.242.640,58 kroner er 32 millioner kroner lavere en nærmeste tilbyder som er Arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Risa AS med tilbudssum 372.820.498,-. 97 millioner kroner høyere ligger Vassbakk & Stol med 437.517.815, 92. Prosjektet omfatter utbedring av vei, Lauareid-Bakke, 4,5 km i Stordalsprosjektet og er en totalentreprise. Samtidig skal det bygges to tunneler Stordalstunnelen på 1.190 m og en mindre på 160 meter. Totalentreprisen inkluderer elektroarbeid, sideveier, gs-veier på totalt 2,5 km, i tillegg til 110 meter slakkarmert platebru.


NETTOPP 5 NÅ www.renault.no

NYE RENAULT KANGOO EXPRESS NÅ MED 3 SETER! Pris eks mva: 153.614,-

Nye Renault Kangoo, nå også med 3 seter foran! 1.5 dCi 75hk Stop&Start. Bluetooth® - Bakkestartassistanse - Extended Grip Lengre service intervaller: 40.000 km / 2 år Forbruk blandet kjøring fra 0,43 l/mil og CO2-utslipp fra 112 g/km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.

DRIVE THE CHANGE

Noreveien 1, 5542 Karmsund. Tlf. 52 81 45 00 • www.vardenbil.no


NETTOPP 6 NÅ

Den nye politimesteren Steinar Langholm (50) ble i statsråd fredag konstituert som politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til og med 31. desember 2014. Magnus Berning Langholm kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Rogaland politidistrikt. Langholm er cand. jur. fra 1997 og har politiskolen fra

1988. Han har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet, først som politibetjent ved henholdsvis Vardø politikammer og Oslo politidistrikt frem til 1998. Deretter var han politifullmektig og senere politiadvokat i Oslo politidistrikt. I 2003 ble han ansatt som påtaleleder og politimesterens faste stedfortreder i Vest-Finnmark politidistrikt.

tistasjon i Rogaland politidistrikt fra 2007 til 2009. Fra 2009 har han vært politistasjonssjef i Rogaland politidistrikt. Langholm har solid politifaglig erfaring, lederutdanning og lang erfaring som leder, heter det i en pressemelding fra justis- og beredskapsdepartementet.

Kjenner Haugesund

Inntil ny politidistriktstruktur er fastsatt har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at et politimesterembete ikke lenger skal ansettes på åremål, men ved konstitusjon. Varigheten av konstitusjoner begrenses til og med 31. de-

Fra 2005 var han politiadvokat ved Oslo politidistrikt frem til han i tiden 2005 til 2007 var dommerfullmektig ved Haugesund tingrett. Han var seksjonsleder for Påtaleenheten ved Sandnes poli-

sember 2014. Om en eventuell ny politidistriktstruktur ikke er avklart på dette tidspunktet vil det være aktuelt med en ytterligere konstitusjonsperiode. Når endelig beslutning om ny politidistriktstruktur er fattet vil embetene bli kunngjort på vanlig måte.

Forbereder endringer UTNEVNT I STATSRÅD: Steinar Langholm har tidligere vært dommerfullmektig i Haugesund. Nå er han konstituert som politimester. 

Foto: Politiet

Setter narkoman i fengsel En 45 år gammel mann fra Haugesund må i fengsel etter at han nå er dømt for 18 forhold begått det siste året.

Magnus Berning 45-åringen fra Haugesund har vært narkoman siden 80-tallet og ble straffedømt første gang som 17-åring. I forrige uke fikk han sin at-

tende dom i Haugaland tingrett. Når dagene går med til å skaffe seg penger til narkotika kan det være mye vinningskriminalitet inne i bildet.

Straffelovens §257 omhandler nettopp dette.

Vinningsforbrytelser «..borttok han fra et ulåst uthus en blå verktøykasse..», «..borttok han diverse

verktøy fra byggeplassen, bland annet hammere og tommestokker..», «..borttok han fra en ulåst bolig blant annet en subwoofer..», «..borttok han fra en ulåst bod en Bergans tursekk..» Sammen med en kamerat stjal han også to påhengsmotorer og en robotplenklipper. Listen er lang. Hele ti forhold av denne typen ble 45-åringen dømt for i tingretten i forrige uke. I tillegg innrømmet han to små tyveri som anses som naskeri. Et par sokker og en nøtteblanding fra en dagligvarebutikk i sentrum og to sett øretelefoner fra en butikk på Raglamyr. Han er nå også dømt for å ha båret kniv.

Brukerdoser Narkotikaforbrytelsene 45åringen nå er dømt for dreier seg om kjøp og besittelse av mindre mengder narkotika. «..ervervet han av en for politiet ukjent person ca. 1 gram metamfetamin og 7 tabletter Rivotril..», «..kjøpte han av en for politiet ukjent person 4 tabletter Subutex.., og 0,5 gram hasj», «..var han i besittelse ca. 1 gram metamfetamin og 7 tabletter Rivotri..», «..var han i besittelse av 4 tabletter Subutex.., samt 0,5 gram hasj», «..kjøpte han av en for politiet ukjent person ca. 5 gram amfetamin». 45-åringen ble sist dømt i slutten av januar 2012 og straffen denne gang blir således en fellesstraff med denne. 120 dager fengsel med fratrekk på 43 dager varetektsfengsel.


NETTOPP 7 NÅ

Buksedager torsdag-lørdag Alle bukser ÷20% (kun Aksdal)

Aksdal Senter - tlf. 52 77 55 77 Oasen Storsenter - tlf 52 83 86 00

(kun Aksdal)


NETTOPP 8 NÅ

VENTER REAKSJONER: Forfatteren Bergsveinn Birgisson har doktorgrad i kvad og sagn og hevder han vet hvilke av historiene i vikingsagaene som er verdt å stole på. Derfor har Foto: Seppo Samuli/Norden.org han også brukt en rekke andre kilder til boken om «Den svarte vikingen». 


NETTOPP 9 NÅ

Gir ut bok om forfar fra Avaldsnes:

«Den svarte vikingen» Tirsdag denne uken kom historieboken «Den svarte vikingen» av islendingen Bergsveinn Birgisson (42) ut hos bokhandlerne. Der forteller han historien om sin egen forfar, vikingen Geirmund Heljarskinn fra Avaldsnes.

Magnus Berning Heljarskinn levde 30 generasjoner før sin etterkommer og forfatter av boken, på 800-tallet da de første nordmennene forlot Harald Hårfagres samling av landet og slo seg ned på Island. Birgisson forteller til Bergens Tidende at han forventer bråk rundt påstandene i boka. For hvordan kan han vite hvordan det var på den tida? Det kan han ikke. Den islandske forfatteren, som er bosatt i Bergen, har brukt 20 år på å tegne opp livet til Geirmund Heljarskinn, som hadde mongolske aner fra Sibir. Det var hos morsslekten ved Kvitsjøen i Sibir at Heljarskinn lærte fangstmetodene som gjorde han til den rikeste mannen på Island. – Det stemmer ikke at nordmenn dro over med bufeet sitt i båten og startet gårdsdrift på Island.

Endrer historien

NY DENNE UKEN: Boka blir gitt ut av forlaget Spartakus.

Tilegnelsen av Island var avhengig av hvalrossfangst i stor skala, og til utarbeiding av dette brukte de irske træler. Nøkkelpersonen i denne økonomien var Geirmund Heljarskinn fra Avaldsnes på Karmøy, hevder Birgisson overfor BT.no. Heljarskinn kom til Island i 867 og hadde hundrevis av kristne slaver fra Skottland og

Irland under seg. Mange av dem var kvinner, som Heljarskinns norske undersåtter fikk barn med. Ny genforskning viser at over 60 prosent av de opprinnelige kvinnene på Island kom fra Irland og Skottland, ikke fra Norden. Gjennom de siste tyve årene har Birgisson lagt stein på stein, studert arkeologiske funn, forsket på stedsnavn, lest genealogi og fylt ut bildet av denne fangstmannen som kolliderte med selvbildet islendingene har hatt.

TILHØRTE DEN GEIRMUNDS BESTEFAR?: Gullarmring fra Storhaug, en av de største gravhaugene fra vikingtida på Avaldsnes. Dette kan være graven til Geirmunds bestefar, Hjørleiv den kvinnekjære. Foto: Asbjørn Engevik/Universitetsmuseet i Bergen

Varmepumper

Krydrer med fantasi Han tror det er derfor Heljarskinn er tilsynelatende visket ut av islandsk historie. – Den islandske opphavsmyten går ut på at landet ble befolket av likeverdige bønder og storhøvdinger fra Norge. Slaveri var forbudt blant de kristne som skrev ned sagaene og kvadene på 1100-tallet. Da passet ikke aristokraten Geirmunds rovfangst og trælehandel inn i bildet, sier Birgirsson til Bergens Tidende. Boka byr ikke bare på fakta. Forfatteren har fylt ut med både fantasi og skjønnlitterære virkemidler. Bergsveinn Birgisson er mest kjent for boka «Svar på brev frå Helga», som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i fjor.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende besøk, hvor vi hjelper deg med modell og plassering eller kom innom for å se vår utstilling. VI LEVERER OGSÅ: Ventilasjon til boliger og forretningsbygg Ventilasjonsrengjøring Pipehatter/pipebeslag Takrenner og beslag Blikkenslagerarbeider Sentralstøvsugere Aircondition/kjøleanlegg

Tlf. 52 84 20 17 www.lmkas.no Stongsvingen 15 – 4270 Åkrehamn

Søndagsmiddag buffet

 Brønnboring Energiboring Horisontalboring Miljøboring Fundamentering

Kalde/varme retter. Desserter og kaffe. Isbuffet til barna og lekerom. Pris pr pers kr 245,Pensjonister kr 195,Barn u/12 år halv pris! Barn 0-3 år Gratis! Fra kl 13.00 til 16.00 For bordbestilling: ring 52 86 10 00.

Vi er også godkjent i

Kjøp gavekort hos oss.

Kontakt:

Erlend tlf. 934 90 514

Ystadveien 1 • Haugesund Tlf 52 86 10 00

GRATIS PARKERING

Tlf.: 400 06 909 • www.boring.no


NETTOPP 10 NÅ

Fritid

Sørhauggt. 150, Haugesund www.eiendomsmegler1.no

VÅGSLID

Kjekk eierleilighet midt i alpinbakken - nydelig utsikt Haukelifjell skisenter - Vågslid. Leiligheten ligger i 1. etg., inneh. stue m/vedfyr og utg. solrik terrasse, åpen kjøkken m/spiseplass, flisellagt bad m/dusjkab., seksjon, wc og oppl. vaskemask., soverom m/2 senger, bod og gang. Eikegulver. Møblert. Parkering i fjellhall. Supert turterr. sommer som vinter!

Adresse: Råsehallet - Vågslid 5 E Visning: Etter avtale m/megler

SVANDALEN

Adresse: Haugane II Visning: Etter avtale med megler

Omkostn.: Felleskost.: P-rom/bra: Ant. sov.: Byggeår: Eierform: Oppdr.nr:

ca. 2,7% kr 750 pr. mnd. ca. xx/43 kvm. 1 2008 Eier 70120870

Kontakt: Telefon:

Leiv Helge Kaldheim 52 80 98 85 / 900 59 089

Prisant. kr 2 490 000 + omk. Omkostn.: P-rom/bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 94/96 kvm. 3 + hems 2012 Festetomt kr. 4.000,- pr. år 71130109

Kontakt: Telefon:

Jan Erik Østbø 51 91 54 54 / 464 23 323

Kjekk fullstandardhytte på Botn Vest Lys,trivelig stue m/vedfyr, åpen kjøkkenløsning m/ barløsning, fliselagt bad m/dusjkab., seksjon og wc. Loftetg inneh. loftstue og soverom samt 2 skråkott. Utvending sportsbod/anneks. Parkering like ved hytten. Lunt og solrikt, umiddelbar nærhet til oppkjørte løyper. Ellers flott turterr. sommer som vinter. 7 min til skisenter. Solid, velbygget hytte velegnet for aktive familier.

Adresse: Botn Vest - Vågslid Visning: Etter avtale m/megler

SANDVE

Prisant. kr 1 390 000 + omk.

Flott ny fullstandard hytte på ett plan med hems. Hytten er innredet på ett plan med tre soverom, flislagt bad, sep. vaskerom, flislagt gang/hall med god klesbod. Flott stue med åpen himling. Åpen kjøkkneløsnign med pen innredning. Integrerte hvitevarer og plass for stort spisebord. Hvitlasert villmarkskledning og heltre plank gulv. Flott utsikt nedover dalen og Sauda.

VÅGSLID

Karmsundsgt.9, Kopervik www.eiendomsmegler1.no

Prisant. kr 2 950 000 + omk. Omkostn.: P-rom/bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. xx/70 kvm. 4 2004 866 kvm. 70130067

Kontakt: Telefon:

Leiv Helge Kaldheim 52 80 98 85 / 900 59 089

Meget tiltalende sjøhus innredet med høy standard, 4 soverom, 2 flislagte bad og pent kjøkken Beliggende meget idyllisk i Sandve havn. Her bor en midt i smørøyet av sjølivet og flotte strender. 1. et.: Gang, bad, 4 soverom 2. et.: Gang, stue, kjøkken, bad Kjeller: Bod/ grovkjeller. Utvendig bod ved inngangsparti Parkering på egen grunn

Adresse: Storaurvegen 8 Visning: Etter avtale med megler

SELJESTAD

Prisant. kr 2 490 000 + omk. Omkostn.: P-rom/bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 133/196 kvm. 3 ca 1914 ca 202 kvm. 71130073

Kontakt: Telefon:

Kristine Thoresen Strønstad 51 91 54 53 / 959 26 702

Meget tiltalende hytte m/flott utsikt - Solfonn Solfonn. Meget gunstig beliggenhet på feltet. Usjenert og solrikt. Nydelig utsikt mot Korlevoll og Løyningsområdet. Preparerte skiløyper like ved hytta. Solid hytte innr. over to plan med store, gode og gjennomtenkte løsninger. Inneh. bl.a. stue, kjøkken, 2 baderom, vaskerom, loftstue, 4 soverom, skibod m.m. Innbydende kjøkken m/IKEA kj.innr. m/integrerte hvitevarer. To helfliset pene baderom. Downlights. Led belysning. Varmepumpe. Gjennomført hytte !!!

Prisant. kr 4 200 000 + omk. Omkostn.: Bra: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 146 kvm. 2012 693 kvm. 70130608

Kontakt: Telefon:

Runar Aarekol 911 72 820

Adresse: Solfonn Visning: Etter avtale med megler på tlf 91172820

VATLANDSVÅG

Solrikt beliggende eiendom med stor tomt og mulighet for båtplass. Usjenert beliggende med stor tomt. Eldre bygningsmasse med hus, løe og garasje. Kun 5 min til Vatlandsvåg med butikk og småbåthavn. Lyst og koselig med tre soverom og to stuer. Flislagt bad i kjeller. Mulighet for leie av båtplass i Vatlandsvåg.

Adresse: Vatlandsvåg Visning: Etter avtale med megler

Prisant. kr 1 090 000 + omk. Omkostn.: P-rom/bra: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 90/96 kvm. ca. 1900 ca. 5 274 kvm. 71130127

Kontakt: Telefon:

Jan Erik Østbø 464 23 323


NETTOPP 11 NÅ

Fritid

Sørhauggt. 150, Haugesund www.eiendomsmegler1.no

SOLAND

Karmsundsgt.9, Kopervik www.eiendomsmegler1.no

Fantastisk beliggende hytte med sol, utsikt og båtfeste. Beligende på Soland like før Sauda. Hytten er beregnet til helårsbruk. Innlagt vann, avløp og strøm. Bilveg og parkering på egen tomt. Garasje/uthus med plass for båt og god lagringsplass. Hytten er fullt innredet på ett plan i tillegg til hems. Stue, kjøkkenløsning med åpen himling. Flott utsikt ut fjorden fra stue og uteplass. Solrike og usjenerte uteplasser. Renovert i 2003. Alt teknisk anlegg, kledning, tak og vinduer.

Adresse: Soland Visning: Etter avtale med megler

NEDSTRAND

Prisant. kr 1 790 000 + omk. Omkostn.: Bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 77 kvm. 3 ca 1967 ca 1 002 kvm. 71130173

Kontakt: Telefon:

Jan Erik Østbø 51 91 54 54 / 464 23 323

Muslandvåg - Hytte med flott beliggenhet - strandlinje og naust Eiendommen har flott beliggenhet med strandlinje til Muslandsvågen, solrik og lun eiendom. Flott utsikt fra hytten og tomten. Hytten har alt på ett plan og inneholder gang, bad, stue og kjøkken med åpen løsning, 3 soverom. På eiendommen er det også oppført eldre vedskjul og naust. Innlagt strøm. God parkering og bilvei helt frem til hytten.

Adresse: Muslandsvåg 6 Visning: Etter avtale m/megler.

Prisant. kr 2 490 000 + omk. Omkostn.: Bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 67 kvm. 3 1983 ca 1 614 kvm. 70130607

Kontakt: Telefon:

Espen Strønstad 52 80 98 72 / 918 53 105

KALLEVIK/HØIE Hytten holder enkel hyttestandard med tørklosset, vann fra brønn og innlagt strøm. Bilvei frem til hytten med parkeringplass. Hytten innholder stue med kjøkkenkrok, bad og hems med soverplasser. Grovkjeller. Beliggende i rolige, flotte omgivelser. Kontakt megler for visning!

Adresse: Kallevikvegen 19 Visning: Etter avtale med megler.

SVANDALEN

Omkostn.: bra: Byggeår: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 35 kvm. 1962 70130505

Kontakt: Telefon:

Håkon Andre Nilsen 52 80 98 71 / 922 86 486

Stor og flott hytte, attraktivt beliggende like ved skitrekket. Hytten er flott inredet over to plan i tillegg til innredet loft med hems og ett soverom. Samlet seks soverom, stue, kjøkken, to bad, badstu, vaskerom, garasje og hems/tv-stue. Tiltalende hytte med flislagte bad. Flotte tregulv i alle oppholdsrom. Stort kjøkken med integrerte hvitevarer. Åpen himling og store vindusflater. Usjenert og solrik terrasse. Garasje med god lagringsplass for ved og ski, direkte adkomst til vaskerom.

Adresse: Haugane I Visning: Etter avtale med megler

VÅGSLID

Prisant. kr 1 050 000 + omk.

Prisant. kr 3 500 000 + omk. Omkostn.: Bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 183 kvm. 6 2006 Festetomt 71130074

Kontakt: Telefon:

Jan Erik Østbø 51 91 54 54 / 464 23 323

Stor, flott hytte på Botn vest Solid, påkostet fullstandardhytte oppført av Berge Sag. Delv. natursteinskledd fasade rundt hele hytten, samt flott skiferlagt terrasse. Kvalsvik kjøkken m/integr. hvitevarer, fliselagt bad og vaskerom, lys og luftig stue m/ nydelig peis og skrå himling, gang, vindfang og loftstue (begr. takhøyde). Utv. sportsbod. Ca 7 min. til Haukelifjell skisenter. Hytten fremstår som tilnærmet ny

Adresse: Botn Vest Visning: Etter avtale m/megler

SELJESTAD

NY! Prisant. kr 3 550 000 + omk. Omkostn.: Bya/bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% ca. 110/87 kvm + hems. 4 2008 1 063 kvm. 70130001

Kontakt: Telefon:

Leiv Helge Kaldheim 52 80 98 85 / 900 59 089

Koselig hytte like ved preparerte skiløyper på Solfonn - velholdt. Beliggende like ved de nye leilighetene på Solfonn. Preparerte langrennsløyper i umiddelbar nærhet som strekker seg både mot Korlevoll og ned mot Lontjørn. Akebakker. Kun 10 min. til alpinbakken i Røldal. Hytten har alt på et plan og innholder rommelig stue m/ spisestue og vedovn, kjøkken, soverom, matbod, bad m/ vask og hyttetoalett, gang. Hems med soveplasser. Uthus. 2 parkeringsplasser. Selges delvis møblert.

Adresse: Solfonn Visning: Etter avtale med megler

Prisant. kr. 1 090 000 + omk. Omkostn.: P-rom/bra: Ant. sov.: Byggeår: Tomt: Oppdr.nr:

ca. 2,7% Gr.fl. ca. 50 kvm. 1 i tillegg til sovehems gjennoppbygget ca 1992 ca. 480 kvm. 70120811

Kontakt: Telefon:

Runar Aarekol 52 80 98 87 / 911 72 820


NETTOPP 12 NÅ

fritidsbolig

Interiør design hjem

POPULÆRT: Damenes Aften i lokalene til Bohus Vikse Møbler i Haugesund har vært en suksess siden starten for seks år siden. Her ser vi Finn Schøll som var gjest på Arkivfoto: Harald Nordbakken/Haugesunds Avis arrangementet for to år siden.

Samler 650 kvinner i Haugesund og Odda:

Populært markedsstunt Skandinaviske kvinner er verdens beste forbrukere, mener trendforsker Poul Erik Jakobsen. Når Bohus inviterer til Damenes Aften er det i tett samarbeid med dansken. Magnus Berning Bohus har 63 møbelvarehus i Norge. Når kjeden inviterer sine kvinnelige kunder til champagne og foredrag etter stengetid, er det spesielt i vårt distrikt at det er et populært tilbud. Damenes Aften arrangeres i Odda 15. oktober og i Haugesund 16. oktober. 450 plasser ble raskt revet bort i Haugesund. I Odda ble det også raskt fullt. – Jeg er helt overveldet. Denne gang gikk det 23 timer fra vi la ut invitasjonen på Bohusklubben til det var fullt. Jeg har nok hatt 250 henvendelser i etterkant, men vi har dessverre ikke plass til flere, sier daglig leder Svein-Inge Vikse ved Bohus Vikse Møbler.

DAGLIG LEDER: Svein-Inge Vikse kler seg opp i smoking når han skal ta mot 450 damer i butikklokalene 16. oktober. Vikse-familien eier også 51 prosent av aksjene i butikkene på Karmøy og i Odda.

Suksess også i Odda På Karmøy blir det ikke Damenes Aften-arrangement i år, men i Odda er alt klart for fullt hus 15. oktober. – Vi prøvde oss for første gang i Odda i fjor og har tydeligvis klart å bygge opp en interesse. I år tok det tre dager før alle billettene var borte. Lokalene er ikke store, men vi skal klare å få plass til de 200 som er påmeldt, sier Vikse.

Markedsstuntet Damenes Aften har blitt en enorm suksess her i regionen. Påmeldingen er ikke like stor i de andre butikkene rundt om i landet. Ideen til det hele plukket Vikse opp på et kundearrangement hos Laastad for en del år tilbake. Da han presenterte den for kjedens ledelse, tente de på ideen og satte igang over hele landet.

Inspirasjonskveld – Vi så allikevel at dette ikke ble helt som vi hadde sett for oss, så vi valgte å sette litt ekstra

stas på våre kunder her lokalt. Det har vi fortsatt med, og har hatt en umåtelig suksess. Damenes Aften har blitt en inspirasjonskveld mange vil ha med seg. Vikse åpnet etter hvert opp for at andre bedrifter kunne ha stands og presentere sine produkter under arrangementet. I år er blant annet Via Ferieverden, Safari Opplevelsesreiser, Kristine Vikse, Royal Fabrikker og Regina representert. – Vi har også engasjert leverandørene våre, som stiller opp med premier for mellom

50.000 og 100.000 kroner, sier Vikse. Rundt 20 premier satser han på å dele ut i løpet av kvelden. – Med så stor interesse som vi har for arrangementet nå har vi vurdert om vi skal utvide til to dager. Vi har imidlertid kommet frem til at det skal være litt eksklusivt og at vi på den måten klarer å holde interessen oppe. Akkurat nå står 50 kvinner på venteliste til arrangementet. Vikse forteller at arrangementets faste kokk er på ferie og at han derfor har innledet et samarbeid med kokkeskolen i Haugesund. – Vi har store forhåpninger til at de vil levere nydelig mat, sier Vikse. Danske Poul Erik Jakobsen holder foredrag og det blir selvfølgelig også tid til litt handling. – Vi har ikke så enormt mye salg under selve arrangementet, men merker langtidseffekten av mye bedre. Det viktigste for oss er at damene får en kjempekoselig kveld. Vi tjener ikke mye penger på en slik kveld isolert sett. Da er det mye viktigere å bygge seg opp et godt rykte. Vi legger mye arbeid ned i dette og føler vi lykkes, avslutter Vikse.


NETTOPP 13 NÅ

Slik vasker du vinduer riktig Ikke lytt til kjerringrådene. Zalo og salmiakk er det beste middelet på vinduer, sier vaskeekspert.

fritidsbolig

Interiør design hjem

KJELL M. KAASA/ NEWSWIRE.NO I løpet av sommeren legger det seg mye pollen og annet støv på vindusrutene. Derfor kan det nå være på tide med vask. Men pass på at du gjør det på riktig måte. – Å bruke avispapir, eddik eller nylonvask på vinduer er bare tull. Det tar lengre tid og det blir ikke skinnende rent, sier teamleder Oddgeir Gulbrandsen i ISS. 62-åringen har vasket vinduer på heltid i 30 år for servicebedriften ISS. Nå deler han av sin kunnskap før han går av med pensjon til høsten. – Sprayflaskene med vindusvaskemiddel gir heller ikke bra resultat. Det ser bare fint ut fram til sola kommer. Latmannsvask kaller jeg slikt, ler han. Det er bare ett middel som gir perfekt resultat, mener vaskeveteranen. – Bland litt vanlig Zalo og en liten dæsj salmiakk i en bøtte med vann. Det gjør susen. Oppvaskmiddelet gjør glasset blankt, og salmiakken fjerner fettet, sier Gulbrandsen. Han bruker riktignok ikke salmiakk i jobben, siden de der er pålagt å bruke et svanemerket produkt som kjøpes inn i store kvanta.

Bruk godt utstyr De profesjonelle vindusvaskerne i ISS bruker noenlunde det samme utstyret som vanlige folk. Man trenger en klut til å påføre vaskevannet og en til å tørke i karmene med. Og så det er viktig å ha en god nal. – Ikke kjøp en billig nal i matbutikken. Disse blir fort ødelagt av riper. Gå til en spesialforretning og finn en som kos-

VINDUSVASK: Proffene bruker noenlunde det samme utstyret som vanlige folk. ter mer enn 100 kroner og har utskiftbar gummi. Den kan du ha nesten evig, forteller Gulbrandsen.

Slik vasker du Først påfører du rikelig med vaskemiddel på vinduet. Deretter drar du nalen ovenfra og nedover med slalåmbevegelser. – Du kan også dra nalen loddrett nedover glasset, men det går saktere enn med runde bevegelser, mener eksperten. Bruk en tørr klut som ikke loer til å tørke av nalen og til å dra rundt kantene på vinduet. Det går også an å bruke tørkepapir. Å vaske vinduer i direkte sollys kan være vanskelig. – Dersom glasset har tørket når du går over med nalen, vil det henge igjen vaskemiddel. Resultatet blir grå vinduer.

UTSTYRET: Til vindusvask trenger du en bøtte, en forvasker eller en klut, en nal, vaskemiddel, en tørr klut og gjerne en vindusskrape.

Oddgeirs vindustips: ✱ Skaff deg en nal med utskiftbar gummi. ✱Bland en sprut Zalo og en dæsj salmiakk i en bøtte med lunkent vann. ✱Må du vaske i kuldegrader, bland ut med en liter spylevæske. ✱I direkte sol bør du bruke ekstra mye vann og jobbe hurtig. ✱Påfør vaskemiddelet med klut eller forvasker. ✱Dra over med nalen i runde bevegelser ovenfra og ned. ✱Tørk av nalen med en klut underveis. ✱Bruk en tørr klut som ikke loer til å tørke i kantene. ✱Vanskelige flekker kan du fjerne med en vindusskrape.

FOTO: OLAV HEGGØ/FOTOVISJON

Derfor bør du bruke ekstra mye vann og være rask med nalen i sommervarmen.

Trøbbel i vinterkulda Dersom du kler deg godt, er det fullt mulig å vaske midtvinters. Teamet fra ISS vasker vinduer året rundt i ned til 12 minusgrader. – Tøm en liter spylevæske i bøtta og fyll på med vann og vaskemiddel, råder Gulbrandsen. Eksperten bruker alltid lunkent vann til oppgaven. – Temperaturen på vannet har ingenting å si. Det er vaskemiddelet som gjør rent. Blir vannet for varmt så brenner du deg bare, samtidig som det damper fra bøtta, sier Guldbrandsen. Har du store vindusflater, kan det lønne seg å dele glasset i to soner og vaske i to omgan-

ger. Dersom du ikke rekker opp til øverste del kan du bruke et forlengerskaft. – På høye hus bruker vi en teleskopstang på opptil ti meter. Blir den lengre enn det er det vanskelig å arbeide, forteller Gulbrandsen.

Vask beskytter vinduene Vinduer bør rengjøres utvendig minst én gang i året. Innvendig bør de vaskes oftere for at det skal se pent ut. – Dersom du aldri vasker vinduene, risikerer du at de blir ødelagt. Det setter seg sandkorn på flatene og glasset kan bli angrepet av syre. Resultatet blir grå vinduer med rennemerker som aldri går bort, advarer teamleder Oddgeir Gulbrandsen i ISS.

PÅFØRING: Bruk rikelig med vaskemiddel, særlig på FOTO: ROLF MAGNUS W. SÆTHER/ solskinnsdager.

FJERNING: Ekspertene anbefaler å dra nalen nedover FOTO: ROLF MAGNUS W. med slalåmbevegelser.

NEWSWIRE

SÆTHER/NEWSWIRE


NETTOPP 14 NÅ

PÅ VEI INN: Skien brannvesen var på plass med store styrker under brannøvelsen i Stadionterrasse i Skien. 

Foto: Newswire.no

Borettslag øver ikke på brann Nesten ingen borettslag har brannøvelser, viser undersøkelse. Brannfolk fortviler over manglende opplysninger om hvem som trenger hjelp til å komme seg ut ved brann. Kjell M. Kaasa/ Newswire.no Bare sju prosent av de som bor i borettslag har hatt brannøvelse og prøvd rømningsveiene. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med Brannvernuka 2013. – Tallet er skremmende lavt. Brann i borettslag er rett og slett et skrekkscenario. Mange mennesker, ulik alder og førlighet og lite øvelse i evakuering, gjør at en brann i borettslag har et klart katastrofepotensial, sier Ottar Sefland i If Skadeforsikring. Han er leder for Eksterne Partnere, som blant annet har forsikringen på over 6 000 borettslag og sameier i Norge. – Når mange mennesker bor tett, er det viktig at alle vet hva som er alternativ rømningsvei hvis den vanlige utgangen er stengt av røyk. Det er også viktig å kjenne seg trygg på at naboens slokkeutstyr og røykvarslere virker, sier han.

men er ikke formelt pålagt å avholde øvelser. Indirekte er det likevel det reglene sier, mener Norsk brannvernforening. – Det er gjennom øvelser man finner ut om rømningsveiene er gode nok, at baktrappa ikke brukes som lager eller at vaktmesteren ikke har satt sylinderlås på branndøra på grunn av innbrudd. En branndør skal jo kunne åpnes fra innsiden, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen. I en øvelse blir det også tydeliggjort hvem som trenger hjelp til å komme seg ut. Kalheim forteller at Brannvernforeningen får henvendelser fra brannvesen som fortviler over at de i store bofellesskap ikke har oversikt over hvilke beboere som trenger assistanse ved en brann. – Slik informasjon er livsviktig når det brenner og mannskapene må prioritere. Helsevesenet har taushetsplikt, så der kommer brannvesenet ingen vei. Derfor er borettslagene selv de beste til å føre en slik oversikt, sier Kalheim.

FOR FÅ ØVER: Ottar Sefland er leder for Eksterne Partnere i If Skadeforsikring, som blant annet har forsikringen på over 6 000 borettslag og sameier i Norge. Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Overmodige i røyk Alle boliger skal ha en alternativ rømningsvei. Avhengig av hvordan du bor, kan det være å ta seg ut gjennom vinduer, gå ut baktrappen eller ut i korridoren hvis den har rømningsvei videre. – I en øvelse får be-

boerne et aktivt forhold til hva som er den alternative veien i stedet for å begynne å tenke på det den dagen eller natta det brenner. I en slik situasjon teller hvert sekund. Hvis trappa er full av røyk, kan du ikke komme deg ut den veien, sier Ottar Sefland i If. – Altfor mange har for liten respekt før brannrøyken, vi er mest opptatt av flammene. Røyken kan inneholde stoffer som blåsyre, klor og ammoniakk. Bare noen få innpust kan resultere i varige skader eller død, sier Sefland.

Forstår utfordringen Norske Boligbyggelag (NBBL) tilbyr borettslag og sameier et system for HMS-arbeidet, som brannvern er en del av. Styrene får da vite gjeldene lover og regler, sjekklister for kontroll av for eksempel rømningsveier og slukkeutstyr, samt anbefalinger som at styret deler ut batteri til beboernes røykvarslere en gang i året, kontroll av slukkeutstyr hvert femte år og opplæring i bruk av pulverapparat. – Vi ser at det kan være en ut-

fordring for frivillige som sitter i et borettsslagstyre å organisere brannøvelser som kan omfatte flere hundre mennesker. Mange nøyer seg nok med å henge opp en branninstruks i oppgangen, sier avdelingsdirektør Tore Johannesen i NBBL. NBBL anbefaler styrene å be om bistand fra lokale brannvernmyndigheter når de arrangerer brannøvelser. Norsk brannvernforening har forståelse for at jobben virker stor. – Det er klart det er krevende å gjennomføre en brannøvelse i et stort boligkompleks. Men det er mye som er bedre enn ingenting. Å ta opp på generalforsamlinger hva som er gjeldende branninstruks, er også en form for øvelse, sier Kalheim. – I tillegg bør styret selv tar runden og sjekke rømningsveiene. Et annet godt tiltak er å sende skriv til beboerne og be dem bekrefte at røykvarsleren deres virker, at de har brannslokker, brannteppe og så videre.

Vet ikke Styret i et borettslag er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt på en forsvarlig måte,

VEIEN UT: Beboerne i blokkleilighetene i Stadionterrasse i Skien stilte sporty opp da det ble gjennomført en stor brannøvelse i blokka torsdag denne uka.

EVAKUERT: Beboerne som er evakuert fra blokken får videre instruksjoner fra borettslagsleder.


NETTOPP 15 NÅ


NETTOPP 16 NÅ

– Øyeblikkene får en annen kvalitet her ute på Røvær, sier Marion Solberg Bu.

Øya for de

gode

øyeblikkene HARALD MARTEL BERSAAS

for livet sitt han også, smiler Solberg Bu.

Nettopp Nå tok turen ut til Røvær for å ta tempen på hverdagen hos Haugesunds beste vestkant. Mange av øyas 110 beboere går om bord i Røværfjord tidlig om morgenen for å gjennomføre arbeidsdagen på fastlandet. Andre blir igjen og holder øysamfunnet gående. Marion Solberg Bu hadde i fem år drømt å arbeide på øya. Drømmen gikk i oppfyllelse, og forrige uke var hennes første som pendler ut til arbeidsoppgavene som markedsfører ved Røvær Kulturhotell. – Turene ut hit har vært utrolig flotte. I løpet av reisens 25 minutter omstiller du deg, og legger fra deg jaget fra Haugesund. Her er du omgitt av stillhet og sjø. Øyeblikkene her ute har en helt annen kvalitet. Uka var velsignet med finvær. Samtidig er 51-åringen fullt klar over at sesongen for høststormer lusker rundt hjørnene. – «Du vet aldri når nordvesten kommer», sa kapteinen til meg en av dagene. Men jeg beroliger meg selv med en enkel filosofi: kapteinen er nok redd

Venter jenter

harald.martel.bersaas@h-avis.no Twitter: @haraldmartel

Sammen med Helga Rasmussen og de andre ved kulturhotellet har hun lagt feminine planer for helgene 11. til 13. og 25. til 27. oktober. Da blir det jenteweekend med hovedfokus på velvære, frottékåper og bobler i glasset. – Det blir helger fullt av latter, sang og musikk. Rett og slett nytelse i lange baner. En perfekt anledning til å kose deg med venninnene dine. Rasmussen har vokst opp og har bodd det meste av sitt 47 år lange liv på Røvær. I 2005 startet hun opp driften av kulturhotellet sammen med lillesøster Ingunn. – Siden den gang har vi arrangert blant annet konserter, mat- og fotokurs, forfatterbesøk og teaterforestillinger. Hun forteller i starten gikk det meste av seg selv. – Da var det spesielt mange jentegjenger som kom ut på besøk. De var veldig fornøyde med oppholdene og var flinke til skryte videre til sine venner.

Åtte tilflyttere i sommer Nå, åtte år seinere, må Rasmussen og resten av hotell-

staben tenke annerledes. – Folk i distriktet vårt har fått mer å velge i av aktiviteter og arrangementer. Vi må tenke «Hvorfor skal folk komme til Røvær og oss?». Samtidig virker det som Rasmussen neppe trenger å uroe seg for stagnasjon av tilreisende. For Røvær virker til å være «inn». I juli kjøpte ikke mindre enn 10.000 mennesker båtbillett ut til øya, som også i løpet av sommeren fikk to familier og åtte nye tilflyttere. I mai dukket det også opp uvurderlig reklame for øya på YouTube, da Daniel Jensen, i samarbeid med lokalbefolkningen og en større merkevarebedrift, fridde til kjæresten Gerda Marie Nedrebø i italienske omgivelser like utenfor bedehuskapellet på Røvær. Et klipp som nå er sett nesten 400.000 ganger. – Vi hadde noen italienske turister her i sommer som tok turen ut hit ene og alene fordi de hadde sett klippet, røper Rasmussen. – Hva møter de tilreisende? – Mange kommenterer at barna her hilser på deg. Ellers møter de åpne og gjestfrie folk.

VENNINNERER OG VELVÆRE: 11. til 13. og 25. til 27. oktober arrangerer Røvær kulturhotell «Velværehelg for jenter». Marion Solberg Bu kan da friste de tilreisende jentegjengene med blant annet «Regndråpemassasje» – lett berøring som aktiviserer ditt velværehormon.

Viser omsorg Nedrebø svarte selvsagt ja. Hennes bestefar, Jan Torgersen, guider i dag tilreisende rundt på øygruppen. – Det var skikkelig «skoj». Jeg har også guidet flere turister som har sett videoen og som kjenner seg igjen hos oss. 76-åringen har aldri bodd lengre enn et steinkast fra sjøen. Han er oppvokst på Risøy, og flyttet til Røvær i 1959 for å

arbeide som lærer. I 1970 ble han utnevnt til rektor på øya, en stilling han hadde fram til 1993. – Underveis hadde jeg et par år som rektor på skole for fremmedspråklige i Haugesund, men jeg måtte tilbake til Røvær, Det er noe ved dette samfunnet her som tiltaler meg, og jeg er blitt skikkelig glad i folkene her, smiler Torgersen. Han har i dag bostedsadresse på fastlandet av Haugesund,


NETTOPP 17 NÅ

ROSER NABOENE: Helga Rasmussen (t.v.), drifter av kulturhotellet og «butikkdama» Britt Marie A. Westman nyter tilværelsen på Røvær. – Det er mye oppbakking å få fra lokalbefolkningen her ute, roser Rasmussen. ALLE FOTO: HARALD MARTEL BERSAAS

– RØVÆRBU – IKKE HAUGESUNDER: Marita Gautesen har bodd alle sine 23 år på øya. Foruten studier, dykking og helgearbeid i fjøset, arrangerte hun og venner i helgen høstfest på øya. Inntektene gikk i sin helhet til hjelpeprosjektet «Faa Lang Fon» i Thailand, hvor Røvær kulturhotell har vært en av hovedsponsorene siden 2006. men befinner seg for det meste i fritidsboligen på øya. Det er kulturhotellet som setter tilreisende i kontakt med guiden, som forteller at det er spesielt stor interesse for å besøke Hiltahuset. Det tidligere bolighuset er nå museum, hvor ett av rommene er dedikert til Røvær-forliset som fant sted fredag 13. oktober 1899, hvor 30 av øyas 130 beboere omkom på vei tilbake til Røvær etter en begravelse i Haugesund. En

hendelse Torgersen på mange måter tror også har formet mye av dagens samfunn på øya, noe han også bet seg merke i da han bosatte seg her for over 50 år siden. – Her viser alle omsorg for hverandre og øyas tilreisende. Da jeg flyttet hit husker jeg at folkene her var veldig opptatt av hvordan det gikk med en av deres beboere som hadde skadet den ene fingeren sin. Nede på kaien driver Britt

PENDLER TIL OPPVEKSTEN: Daglig leder ved oppdrettsanlegget på Røvær, Alf Harald Thorsen, pendler i hverdagen fra familiens hus på Ropeid i Sveio hver dag. – Så store deler av turen ut hit, og hele arbeidsdagen, foregår på sjøen.

Marie A. Westman nærbutikken på sjette året. Som Torgersen er også hun tilflytter fra fastlandet. – Hva er den største forskjellen på røværbuen og resten av haugesunderne? – Her er menneskene mye mer åpne og imøtekommende mot deg, uansett om du er fra Haugesund eller Australia. Alle hilser på alle. Det er et unikt samhold her ute, forteller «butikkdama», som ikke har pla-

ner med å returnere til fastlandet med det første. – Hvordan fortoner dagen seg for deg? – Det kan være travelt, men jeg har mitt eget system, så det fungerer greit. Jeg har eneansvar for driften av butikken. Varer skal plasseres, samtidig som kunder skal betjenes og kontorarbeidet skal gjøres. Røværbuen er flinke til å støtte nærbutikken sin.➤

– VIL BEVARER SAMFUNNET: Jan Torgersen viser tilreisende både skjulte og godt synlige skatter som guide på øya. Her i Hiltahuset ved modellen over øya anno 1899 – året da 30 av øyas 130 gikk bort i Røvær-forliset. – Her har menneskene en voldsom omsorg for hverandre, og øyas unge virker til å være opptatt av å bevare samfunnet her slik det er i dag.


NETTOPP 18 NÅ

Vernerunde på Røvær: Verneombud fra Statoil, Aibel, Aker og Bilfinger hadde i forrige uke lagt sin samling til Røver kulturhotell. – Foruten faglig påfull har noen vært på fisketur og dratt opp krepsetegner. Andre har fått en guidet tur rundt på øya. Det var deilig å våkne til lyden av snekker, og ikke biler, sier hovedverneombud på Statoils Osebergfelt, Helge Karlson (sittende helt til høyre).

Alle vet alt om alle På hverdagene forlater Røværfjord øyas kai med buagen rettet mot Haugesund rundt annenhver time. Et rutetilbud Westman benytter seg flittig av. – Jeg liker å være sosial, så jeg er rett som det er i Haugesund på kveldstid. Spesielt hvis det arrangeres interessante kulturelle innslag. Like ved skolen finner du øyas eneste gårdsbruk og familien til Marita Gautesen. Er den 23 år unge sykepleierstudenten hjemme på Røvær, hjelper hun til i fjøset. – Jeg har bodd her hele livet, og kunne aldri tenkt meg noe annet. Utenom studiene og gårdsvirksomheten, arbeider Gautesen på sykehjem både på Utsira og på Norheim. – Her på Røvær har du de samme vennene hele livet. Du vet alt om dem, og de vet alt om deg. Kjønn og alder er ingen hindring, her er vi alle som en stor familie, smiler hun. Fisking,

Britney i butikken: Britt «Britney» Marie A. Westman har drevet nærbutikken på kaien i fem år. – Det er et helt unikt samhold her ute, sier tilflytteren.

– Eneste by med laks Ved Bryggjelandsholmene og Flatholmen på øyas sørspiss har Alf Harald Thorsen lederansvaret for oppdretsavdelingen til Alsaker Fjordbruk. Fra smolt til laks. Oppdrettsanlegget på Røvær har fem årsverk og hadde i fjor en omsetning på like over 100 millioner kroner. – Vi er vel eneste bykommunen i landet som produserer laks. I året produserer vi 5.000 tonn fisk, og det er jo en del middager, smiler Thorsen. – Det er en frisk arbeidsplass. Arbeidsdagen foregår på sjøen, så du må nok ha sjøbein og vite hva du går til. 45-åringen vokste selv opp på øya. Nå er han imidlertid

Livet på sjøen: – Jeg har ikke tjent fem øre på noe annet en å fiske rundt Røver, informerer Kjell Rasmussen (80). Datteren Helga kan fortelle at hans kone nå har spandert på dem Island-tur for å forsikre seg om at han også tar en pust i bakken nå når hummerfiske setter i gang fra og med 1. oktober, Her sammen med sønnen Øyvind Rasmussen. den eneste av de fem ansatte som bor på fastlandet. – Men jeg bruker under en time på å komme meg på jobb fra jeg kjører hjemmefra på

Rophus. Han håper anlegget etter hvert kan utvide, og at de med tid og stunder kan ansette i hvert fall en person til.

– Vi har som mål at nyansatte skal bo eller flytte ut til Røver. Det beste er selvsagt at vi klarer å få nye ansikter til å bosette seg her. Med det gode rutetilbudet som finnes mellom øya og Indre kai i Haugesund, mener Thorsen at det er like greit å slå seg ned på øya som et sted utenfor sentrumskjernen av Haugesund. Han mener også at de ansatte på kulturhotellet gjør en formidabel jobb for å gi øyboerne og tilreisende attraktive fritidstilbud. – De får det til de damene.

Ung på Røvær: Nicholay Sundby (5) liker seg godt på øya. – Spesielt slengføysa i den nye barnehagen er gøy!


NETTOPP 19 NÅ

Tok NM-gullet for tredje gang Inge Morten Tronstad (34) fra Etne kan med rette kalle seg Norges beste saueklipper. På Gol i helgen vant han sitt tredje Norgesmesterskap. Magnus Berning Tronstad klipper til daglig for Fatland Ølen. I 2007 gikk han til topps i NM første gang og vant prøve-VM i Bjerkreim samme år. I fjor var han tilbake på toppen av NMpallen og i helgen stadfestet han tittelen for andre året på rad. Tronstad forteller til Nationen at han forbereder seg til mesterskap hver eneste dag han er på jobb hos Fatland.

500 til dagen – Jeg klipper om lag 500 sau daglig på jobb. Fatland vil at vi skal klippe uten å få hull i skinnet. Så hver arbeidsdag er nesten som en konkurranse. Vi står fem klippere på linje, jeg vil ikke at sidemannen min skal være bedre eller raskere enn meg, sier Tronstad til nationen.no. I tillegg til jobben hos Fatland Ølen driver han eget entreprenørfirma og hjemme på gården har han 300 vinterfôra sau. Tronstad klippet sin første sau da han var 21 år. – Var innom slaktehuset en dag, da så jeg noen som virkelig kunne klippe. Da bestemte jeg meg for å lære faget. Siden da har jeg jobbet i England og hatt syv sesonger på New Zealand. Håper flere blir inspirert av å se klippekonkurranser og velger å bli klipper. Vi trenger mange flere norske, sier Tronstad til avisa Nationen.

Kontakt oss Telefon: 52 72 00 00 Denne er best!

Mail: nettoppna@h-avis.no Tips mail: tipsna@h-avis.no Marked mail: markedna@h-avis.no Twitter:@NettNa

BEFESTET TRONEN: Inge Morten Tronstad kunne lørdag smykke seg med sin tredje NM-tittel i saueklipping.Arkivfoto: Line Langhelle/Haugesunds Avis


NETTOPP 20 NÅ


NETTOPP 21 NÅ


NETTOPP 22 NÅ

KNØTTENE: Tegneserien av Charles M. Schulz ble publisert første gang 2. oktober 1950.

Et historisk tilbakeblikk på norske og internasjonale hendelser som har funnet sted på denne ukens datoer. 2. oktober:

KÅRE WILLOCH: Den tidligere norske statsministeren ble født 3. oktober 1928. ARKIVFOTO: ØRN BORGEN / NTB SCANPIX

DEN FØRSTE SPUTNIK: Sputnik 1, verdens første satellitt, ble skutt opp av Sovjetunionen 4. FOTO: NTB oktober 1957. SCANPIX

1813: Det norske Studentersamfund stiftes 1943: Andre verdenskrig: De tyske okkupantene innleder arrestasjon av alle danske jøder. Kun 500 av 7000 blir tatt, de resterende blir hjulpet over til Sverige. 1945: Norges Orienteringsforbund blir stiftet. 1948: «Bukken Bruse»-ulykken: Et sjøflyet havarere og kolapser idet det treffer vannet ved landing. Flyet var på vei fra Fornebu til Hommelvik ved Trondheim med 38 passasjerer og en besetning på syv. 19 av dem mister livet i ulykken. De av passasjerene som ikke druknet var de som satt lengst akter i flyets røykeavdeling, deriblant den kjente filosofen og samfunnskritikeren Bertrand Russell. 1950: Charles M. Schulzs tegneserie Knøttene kom på trykk for første gang. 1958: Guinea erklærer seg uavhengig fra Frankrike. 1968: Tlatelolco-massakren: Hendelsesforløpet og tallet på dødsofre er svært kontroversielt, noen anslår at flere tusen omkom, andre opererer med 200 til 300 døde. Den meksikanske regjeringens offisielle tall etter hendelsen anga fire døde og 20 sårede. Også antallet arresterte er kontroversielt. Massakren kom etter måneder med politisk uro i Mexico by, som gjenspeilet den generelle studenturoen over hele verden dette året. Delvis var uroen også et uttrykk for misnøye med det etablerte politiske systemet i Mexico. Den offisielle forklaringen fra myndighetene på dette tidspunktet gikk ut på at væpnede provokatører blant

demonstrantene hadde begynt ildgivningen. Da sikkerhetsstyrkene plutselig var ofre for snikskyting, hadde de åpnet ild i selvforsvar. Vitner til hendelsen hevder at lik ble fjernet av søppelbiler. 1972: Det danske folket sier ja til EF-medlemskap gjennom en folkeavstemning. 1976: Tv-programmet Norge Rundt blir vist for første gang. 1993: NRK P3 starter sine sendinger. 1995: Iron Maiden utgir sitt tiende album – «The X Factor».

3. oktober: 1862: Kongsvingerbanen blir åpnet. 1928: Kåre Willoch blir født. Den markante høyrepolitikeren var Norges statsminister fra 1981 til 86. 1932: Irak erklærer seg uavhengig av Storbritannia. 1990: De to tyske stater blir gjenforent. 1990: Taretråleren «Nordalg» kantrer med to mann ombord utenfor Værlandet i Sogn og Fjordane. Under redningsaksjonen styrter et Bell-helikopter med fem mann ombord. Ulykkene krever til sammen syv liv. 1981: Zlatan Ibrahimovic, kommende svensk fotballspiller, blir født i Malmö.

NORGE RUNDT: Programleder Arnt Ryvold ledet den første sendingen til det folkekjære programmet 2. oktober 1976.

4. oktober: 1669: Den nederlandske malereren, tegneren og grafikeren Rembrandt (Harmenszoon van Rijn) dør - 63 år gammel. 1830: Belgia løsriver seg fra Nederland. 1883: Europas mest berømte internasjonale luksustog, Orientekspressen, gikk sin åpningstur mellom Paris og Istanbul. Reisetiden var i mange år 57 timer, med avgang fra Paris hver mandag. 1944: Engelske fly går til angrep på nazi-Tysklands ubåtbunker i Nordrevågen ved Laksevåg i Bergen. 1957: Verdens første satellitt, Sputnik I, ble skutt opp av Sov-

ZLATAN: Svenskbosninske Ibrahimovic ble født i Malmö, Sverige 3. FOTO: REUTERS oktober 1981.


NETTOPP 23 NÅ

Flying Circus: Monthy Pythons Flying Circus hadde premiere på tv 5. oktober 1969.

Anna Politkovskaja: Den russiske journalisten og forfatteren ble skutt og drept i sitt hjem i Moskva 7. oktober 2006. 

Linate-ulykken: 118 mennesker omkom da et SAS-fly på vei til København kolliderte med et privateid Cessna-fly på Linate-flyplassen utenfor Milano, Italia 8. oktober 2001. 

Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Foto: Claudio Bresciani / NTB Scanpix

Janis Joplin: Den amerikanske sangerinnen døde av en heroinoverdose 4. oktober 1970.

Gerry Conlon: Fem mennesker blir drept av en IRA-bombe i Guildford, England. Gerry Conlon og de tre andre medlemmene i «The Guildford Four» blir uskyldig dømt for å stå bak attentatet.

Tutu: Sør-Afrikansk erkebiskop og vinner av Nobels fredspris, Desmond Tutu, ble født 7. oktober 1931. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Steve Jobs: 56-åringen gikk bort 5. oktober 2011.

jetunionen. Oppskytingen ble startskuddet for det såkalte «romkappløpet» mellom USA og Sovjetunionen. 1970: Janis Joplin, amerikansk musiker, dør av en overdose heroin, bare 27 år gammel. 1992: En israelsk Boeing 747200F kolliderer med en boligblokk i Amsterdam, Nederland. 43 mennesker omkommer. 1993: Black Hawk Down-episoden i Mogadishu. Fem amerikanske soldater blir drept da to amerikanske Black Hawk-helikoptre skytes ned.

5. oktober: 1962: Den britiske popgruppa The Beatles ga ut låta Love me Do – bandets første utgitte singel. Singelen ble først utgitt i Norge i september 1964, og kom aldri inn på Topp-20-listen. 1969: Første episode av den britiske komikergruppen Monty Pythons Flying Circus blir sendt på britisk tv. 1975: IRA sprenger en bombe i Guildford, England. Fem omkom og mer enn hundre blir skadet. «The Guildford Four», bestående av Paul Hill, Gerry Conlon, Patrick Armstrong og Carole Richardson, ble feilaktig dømt for å ha stått bak. Firerbanden ble frikjent i 1989.

Conlons selvbiografi «Proved Innocent» ble i 1993 filmatisert under tittelen «I min fars navn», med Daniel Day-Lewis, Emma Thompson og Pete Postlethwaite i hovedrollene. Filmen vant både Oscar- og BAFTA-priser. 9. februar 2005 gav den britiske statsministeren Tony Blair en offentlig beklagelse til familiene til elleve personer som ble dømt i denne saken og i forbindelse med en bombe i Woolwich. 1994: 48 medlemmer av en kult i den sveitsiske landsbyen Cheiry ble funnet omkommet etter å ha tatt masseselvmord. 2000: Slobodan Milošević gikk av som president i Serbia etter store demonstrasjoner. Under sitt styre forsøkte han å skape et «Stor-Serbia» gjennom kriger mot nabolandene. Milošević var ansvarlig for omfattende krigsforbrytelser under disse krigene. 2011: Grunnlegger, styreleder og tidligere administrerende direktør for Apple, Steve Jobs (56), går bort etter å ha kjempet mot kreft i bukspyttkjertelen siden 2003.

6. oktober: 1742: Den norsk dikteren og forfatteren Johan Herman Wessel blir født i Vestby i Akershus. 1913: Det Norske Teatret spiller sin første forestilling i Bøndernes hus i Oslo. 1929: Hurtigruteskipet DS «Haakon VII» grunnstøter ved Stavenes i Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkommer. 1942: Andre verdenskrig: De tyske okkupantene erklærer unntakstilstand i Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretalls andre blir arrestert. Under unntakstilstanden henrettes ti sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. 1976: Den kinesiske «Firerbanden», oppnavn på de fire lederne for den toneangivende ultraradikale fraksjon i Kina under kulturrevolusjonen 1966– 76, blir fengslet, hvor Mao Ze-

dongs kone, Jiang Qing, ble betraktet som anføreren. Qing og tidligere visestatsminister Zhang Chunqiao ble dømt til døden. Dommene ble senere omgjort til livsvarig fengsel. Tidligere viseformann Wang Hongwen fikk livsvarig fengsel og kulturrevolusjonens propagandasjef, Yao Wenyuan, fengsel i 20 år. I januar 1981 ble de fire dømt av en særdomstol. Anklagen omfattet mishandling og drap på politiske motstandere, samt planer om statskupp m.m. 1981: Den egyptiske presidenten Anwar Sadat blir skutt og drept av en ytterliggående islamsk gruppe under en militærparade i Kairo.

Thom Yorke: Radioheadvokalisten ble født i Øxford, England 7. oktober 1968.Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Reuters/NTB Scanpix

7. oktober: 1919: KLM, Royal Dutch Airlines, verdens eldste nålevende flyselskap, blir etablert. 1931: Desmond Tutu, sørafrikansk anglikansk biskop og vinner av Nobels fredspris, blir født. 1959: Månens bakside fotograferes for første gang, av romsonden Luna 3. 1968: Thom Yorke, vokalist i Radiohead og Atoms for Peace, blir født i Oxford, England. 1998: Siste fly letter fra Oslo lufthavn, Fornebu blir lagt ned denne dag. 2001: USA og andre allierte styrker angriper Afghanistan og Taliban. 2006: Anna Politkovskaja, russisk journalist og menneskerettighetsforkjemper, blir skutt og drept i heisen i bygningen hun bodde i i Moskva. Ved flere anledninger var hun involvert i forhandlinger for å frigi gisler, blant annet i oktober 2002 da tsjetsjenske terrorister stormet Dubrovka-teateret i Moskva og tok tilhørerne som gisler. Politkovskaja har fått stor anerkjennelse for sitt arbeid for menneskerettighetene, og hun har blant annet blitt tildelt Den norske forfatterforeningens ytringsfrihetspris (2003) og Olof Palme-prisen i Sverige (2004).

8. oktober: 1871: Enorme katastrofebranner i USA: I Chicago bryter det ut en brann som ødelegger 8,5 kvardratkm. - ca. 1/3 av byen. 200–300 mennesker omkom, ca. 90 000 ble husløse, og 17.450 hus ble lagt i aske. Samme dag bryter Peshtigo-brannen ut og tar 1200 til 2500 menneskeliv. Skogbrannen utviklet seg til en ildstorm og ble en av de verste branner i fredstid noensinne. Den utslettet bl.a. Peshtigo, og en rekke andre mindre byer og landsbyer i Wisconsin og Michigan. 1978: Black Dyke Band vant det første europamesterskapet for brassband. 1991: Kroatia og Slovenia erklærer seg uavhengig fra Jugoslavia. 1998: Oslo Lufthavn Gardermoen åpner. 2001: Linate-ulykken i Milano, Italia. Et SAS–rutefly og et privatfly kolliderer på flyplassen Linate. 118 mennesker omkom, blant dem tre nordmenn. Granskingen konkluderte med at Cessna-flyet ikke hadde fulgt instruksen fra flykontrollen og dermed krysset SAS-flyets startbane uten å ha blitt klarert for det.


NETTOPP 24 NÅ

Uke 40

DRØMTE LÅTEN: Det var på hytta i Tysvær at melodien til «This love is here to stay» kom til Thomas Dybdahl i en drøm.

Radio 102 Topp 40

 Arkivfoto: Berit Roald/ Scanpix

Nr Sist uke Ant. Uker Artist Tittel 1 2 13 Ask Embla Fathers eyes 2 1 13 Lido Lido Make the world go round 3 4 13 Naughty Boy / Sam Smith La la la 4 3 14 Biffy Clyro Oppsite 5 7 8 Lissie Further away (romance police) 6 5 14 Robin Thicke / T.I. / Pharrell Blurred lines 7 8 10 Bigbang Lazy eye 8 9 9 Capt. Kane & Big Trouble What he needs 9 12 7 Imagine Dragons On top of the world 10 14 6 Petra Marklund Händerna mot himlen 11 16 6 Avicii Wake me up 12 6 11 The Neighbourhood Sweater weather 13 18 5 Kings Of Leon Supersoaker 14 19 3 Bjørn Eidsvåg / Kurt Nilsen På rett kjøl 15 20 3 Manic Street Preachers Show me the wonder 16 33 2 Katy Perry Roar 17 10 9 Jamie Cullum Edge of something 18 11 16 Envy Am I wrong 19 31 3 Elle Melle På denne tiå her i fjor 20 32 3 Travis Moving 21 13 19 Daft Punk / Pharrell Get lucky 22 24 5 One Direction Best song ever 23 25 4 James Blunt Bonfire heart 24 15 8 Maria Mena I always liked that 25 17 15 Violet Road / Åge Aleksandersen Last days in India 26 29 4 Noah and The Whale Lifetime 27 21 11 Bruno Mars Treasure 28 30 4 Kim Cesarion Undressed 29 22 17 Bastille Pompeii 30 37 2 Veronica Maggio Sergels Torg 31 26 21 Passenger Let her go 32 39 2 Lumineers Stubborn love 33 40 2 Haim The Wire 34 23 6 Mike Posner The way it used to be 35 -- 1 Kodaline Brand new day 36 27 15 Vidar Johnsen Ovanpå 37 -- 1 Thomas Dybdahl This love is here to stay 38 28 7 Eliza Doolittle Big when I was little 39 -- 1 Taylor Swift / Ed Sheeran Everything has changed 40 -- 1 Jack Johnson Radiate Telles ned lørdag kl. 13.00-16.00, Søndag kl. 14.00-17.00

garvikgruppen.no garvikgruppen.no

ENEBOLIGER PÅ TOSTEMMEN, TOSTEMMEN,ÅKRA ÅKRA ENEBOLIGER PÅ pr måned*! måned*! Bo fra kr 4731,- pr

Nøkkelferdige eneboliger eneboliger og rekkehus under oppføring under oppføring –– bra bra beliggenhet, beliggenhet, gode gode planløsninger gunstige priser! priser! planløsninger og og gunstige Basertpå: på: •• Basert Husbanklån 80% 80% •• Husbanklån årsnedbetaling nedbetaling •• 3030års 8 åravdragsfritt avdragsfritt •• 8 år Rentepå på2,08% 2,08% •• Rente Egenkapital på på 20% •• Egenkapital 20%

Se nettside eller eller Finn.no Finn.no Se vår nettside for boliger, for våre våre nøkkelferdige nøkkelferdige boliger, rekkehus og leiligheter! leiligheter! rekkehus og –– bra bra beliggenhet, beliggenhet,gode gode planløsninger og planløsninger og gunstige gunstigepriser! priser!

ARKITEKT

PROSJEKTLEDELSE

Hardu duikke ikketomt? tomt?Fortvil Fortvil ikke. Har ikke. GarvikGruppen Gruppenhar hartiltilenhver enhver Garvik tidoversikt oversiktover overledige ledige tomter tid tomter på påhele heleHaugalandet! Haugalandet! - -viviblir tomtebefaring! blirmed medpåpå tomtebefaring!

PROSJEKTERING

TØMRER

HUSBANKFINANSIERING


NETTOPP 25 NÅ

Norsk-Islandsk samarbeid Norske Ina Wroldsen og islandske Arnthor Birgisson utgjør duoen Ask Embla og har brukt 13 uker på å klatre til topps på Topp40.

Dybdahl på radio102.no og vårt lydarkiv på Facebook. Taylor Swift har fått med seg engelske Ed Sheeran i balladen «Everything has changed» som er ny på nr. 39. Surfer og singer/songwriter Jack Johnson er ute med albumet «From here to now to you», og fra det kommer «Radiate» inn på nr. 40.

«Fathers eyes» er hentet fra albumet «Northern light». Katy Perry er raskeste klatrer idet «Roar» går fra nr. 33 til nr. 16. Elle Melle er ute med sitt comeback-album «Hjem til deg», og balladen «På denna tiå her i fjor» klatre fra nr. 31 til nr. 19. Travis går fra nr. 32 til nr. 20 med låten «Moving» fra albumet «Where I stand» som er delvis spilt inn på øya Giske på Sunnmøre. Irske Kodaline har suksess hjemme og i Storbritannia, og «Brand new day» fra albumet «In a prefect world» er ny på nr. 35.

Ukens låt Ukens låt er «En sang om fly» med Moddi fra hans første norskspråklige album, «Kæm va du?» som kommer 11. oktober. Du hører moddi hver ettermiddag på Radio102. Ha en fin musikkuke,

Tysværdrøm Thomas Dybdahl drømte melodien til «This love is here to stay» (ny på nr. 37) på hytta i Tysvær før låten ble gjort ferdig i Los Angeles, og endte opp som åpningssporet på albumet «What’s left is forever». Du kan høre intervju med

ASK EMBLA: Ina Wroldsen og Arnthor Birgisson klatrer til topps på Topp40 i sin 13. uke på lista. Foto: Handout

Med vennlig hilsen Egil Houeland Journalist / Programleder/

RESTAURANTEN Vår faste 3-retters: Scampi • Indrefilet/Kveite • Crème bruleè 449,-

Afterwork: Man - lør 15.00 - 18.00: Dagens to retter middag 149,-

U

Bordbestilling: post@toglass.no • Tlf. 52 70 74 00


NETTOPP 26 NÅ

SKJØRT for alle anledninger

moten

nettopp NÅ

① KNELENGDE: Høstens skjørt ender gjerne rundt kneet. Dette antrekket er fra ChloÈ.

FOTO: CHRISTOPHE ENA / AP / NTB SCANPIX

②DYREPRINT: Burberry Prorsums høst- og vintervisning var et bevis på at dyreprintmoten holder koken.

② ③

FOTO: STEPHEN LOCK / POLARIS / NTB SCANPIX

③HØST: Tjukke gensere er noe mange forbinder med høst. Halvlange skjørt og sko med kraftige såler er også blant denne høstens vinnere. Her fra Rochas' visning. FOTO: GIL-GONZALEZ ALAIN / ABACA

④MYKT: Myke, lune plagg, som dette skjørtet fra Rochas, hører med til årstiden vi nå er inne i.

FOTO: GIL-GONZALEZ ALAIN / ABACA

⑤LAANGT: Bik Bok er blant kjedene som selger fotside skjørt denne høsten. ⑥TALIA: Dette antrekket kommer fra italienske Bottega Veneta, som etablerer seg i Oslo i løpet av høsten. FOTO: ANTONIO CALANNI / AP

⑦DRAKT: Det er lov å matche skjørt og jakke. Se bare på denne drakten fra Louis Vuitton. FOTO: HENDRIK BALLHAUSEN / DPA

⑧NATTA? I Louis Vuittons høst- og vinterkolleksjon kan flere av plaggene minne om nattøy. FOTO: JACQUES BRINON / AP / NTB SCANPIX

⑨GRÅTT: Som høsten selv? Skjørt fra Lindex.

Motemagasinene melder om en fornyet interesse for det feminine hos designerne denne høsten. Da er det heller ikke overraskende at skjørt er trendy som aldri før. Vi kommer ikke til å se like mye til de korteste miniskjørtene framover. Men til gjengjeld er det et bredt utvalg av skjørt som slutter mellom knærne og anklene. Kanskje du har noen varianter i klesskapet allerede? Du skal heller ikke se bort ifra at du kan finne et passende skjørt på ett av høstens mange loppemarked. Hva med et blyantskjørt, midiskjørt eller et struttende skjørt med fasong som en A? Franske Rochas, britiske Burberry Prorsum, amerikanske Michael Kors og nederlandske Viktor & Rolf er bare noen av dem som "skjørter opp" stemningen i høst. Men kjeder som Bik Bok, H&M, Cubus og Zara er selvfølgelig også med på leken.


NETTOPP 27 NÅ

Behandler tre småkraftverk på likt Fylkesutvalget i Hordaland ber Norges Vassdrags- og Energidirektorat om å behandle tre foreslåtte småkraftverk på sørsiden av Åkrafjorden i Etne på likt. Magnus Berning Fylkesutvalget mener dette er nødvendig for å vurdere den totale påvirkningen disse utbyggingene vil ha på friluftsliv, landskap og det store sammenhengende naturområdet i Etne- og Saudafjellene, som er områder av stor verdi. Norsk Grønnkraft søker om tillatelse til å benytte fallet i Ripelselva på sørsiden av Åkrafjorden til kraftproduksjon. Forventet årlig produksjon er 8,5 GWh. I samme område har grunneierne søkt om å få bygge Miljateig/Skålnes kraftverk med årsproduksjon som vil bli rundt 19,5 GWh. Hetleflåt kraftverk, som er planlagt bygget i Markhuselva, var på høring våren 2012 og er ikke ferdigbehandlet ennå. Det foreligger to alternativer med produksjon på 5,0 til 6,2 GWh.

VIL UTNYTTE VANNET TIL KRAFT: Larsebu på Skålnes i Etnefjellet.

Sårbart høyfjell Om Ripleselva sier fylkesutvalget i vedtaket sitt at utbyggingen ikke må redusere verdien av bekkekløft og de rødlista artene. Overføringa som ligger i sårbart høyfjell av høy verdi, må vurderes og eventuelt fjer-

nes fra prosjektet. Alternativ bruk av tunnelmassene skal vurderes framfor deponi. Om utbygging av MiljateigSkålnes sier fylkesutvalget at det bør undersøkes om overføringa av Skålneselva kan gjøres med fullprofilboret tunnel, for å unngå varige sår i landskapet

Foto: Haugesund Turistforening

i et området opp mot sårbart høyfjell. Utvalget mener det må gjøres vurderinger av minstevannføring for å sikre den rødlista kysttettemosen og den verdifulle naturtypen bekkekløft. Det må også gjøres vurderin-

ger av om elver og fosser som er synlige fra fjorden blir berørt og endrer landskapsrommet. Anleggsarbeidet må i tillegg legges utenom perioden for paringsspillet til storfuglen og kvitspettryggen.

ALT TIL HØSTEN PÅ COMPANIET Lyslykt NÅ

Lykter

1590,Endelig på lager!

1/2 pris 4950 / 2990

Puter

Bilder

Pledd ÅPENT 10-20 (10-16) Tlf. 52 71 78 85

(Tidligere Spareland, Raglamyr)


NETTOPP 28 NÅ Fantomet

Enkel

8 1 3 6

Sudoku

1 5 2 7 6 4 3 8 6 7 2 7 4 9 6 2 14 3 2 8 9 4 1 61 8 9 6 1 7

© Bulls

Vanskelig

6

Singel & sugen

2

5 8 9 6 9 4 6 3 9 1 3 5 8 91 2 5 3 2 8 6 1 5 4

© Bulls

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

Barnas planet

SKATTEN

I KRYSTALLKULEN

Kommer Donald til å finne en skatt? Fargelegg feltene med en prikk i, så ser du hva han finner.

Hjelp Magica med å finne veien til Skrues tiøring... Men bare i krystallkulen, selvfølgelig.

Løsning på ukens bildekryssord

DEN UKJENTE Ole, Dole og Doffen er prikk like, så hvem av disse er en som har kledd seg ut som dem?

3

LØSNINGER

SKATTEN

Nummer 3.

DEN UKJENTE

4

I KRYSTALLKULEN

2

Donald finner en gammel symaskin.

1

Juniorsudoku


NETTOPP 29 NÅ

© Bulls

4 5 1 2 9 8 3 6 7

3 8 6 4 5 7 2 9 1

2 7 9 3 1 6 8 5 4

8 6 7 9 4 2 5 1 3

5 9 2 1 6 3 7 4 8

1 3 4 7 8 5 6 2 9

© Bulls

7 8 1 3 6 9 2 4 5

2 5 4 7 8 1 3 6 9

Enkel

6 4 5 8 7 1 9 3 2

6 9 3 5 2 4 7 1 8

3 2 9 1 5 6 8 7 4

5 1 8 4 7 3 9 2 6

4 7 6 8 9 2 5 3 1

1 6 7 9 3 8 4 5 2

9 3 2 6 4 5 1 8 7

8 4 5 2 1 7 6 9 3

tale verken selskapet eller det store flertallet av de ansatte ønsket. Rikslønnsnemnda slo fredag fast at EL & IT Forbundet og andre fagforeninger ikke kan bruke uforholdsmessige maktmidler for å tvinge frem en tariffavtale for en liten gruppe ansatte i en stor bedrift.

7 1 3 5 2 9 4 8 6

Ulovlig sympatistreik Sympatistreiken blant EL & IT Forbundets medlemmer blant annet i Haugaland Kraft i mai, får ingen sympati hos Rikslønnsnemda. Regjeringen måtte gripe inn med tvungen lønnsnemd i streiken som hadde til hensikt å tvinge IKT-bedriften Atea til å akseptere en tariffav-

9 2 8 6 3 4 1 7 5

Sudokuløsninger

Vanskelig

Juniorsudoku


NETTOPP 30 NÅ

Plaster på såret etter semifinaletapet:

Bli med til Bergen på fredag Sørger du over at Haugesund ikke tok seg til cupfinalen? Fortvil ikke, det er fortsatt muligheter til å ha det gøy på fotballtur. Fredag er første anledning, og til Bergen skal vel alle mann?

ALLE MÅ MED: Randi Hettervik Flesjå håper flest mulig blir med til Bergen for å heie FKH frem til sin første seier på en drøy måned. Arkivfoto: Grethe

Magnus Berning Kasserer Randi Hettervik Flesjå i Maakeberget inviterer til tur. – Det er når det butter litt imot at det er viktig at vi stiller opp i hopetall. Vi har tradisjon for å gi god lyd fra oss i Bergen, sier Flesjå. Hun sender av gårde en fullpakket buss med supportere klokken 12. Der er det ikke flere plasser å oppdrive. Neste anledning er klokken 15. – Vi har både busser og billetter på hånd, så her er det bare å melde seg på.

Tre uavgjorte på rad Etter at Haugesund har spilt 1-1 mot både Viking, Rosenborg og Molde de siste ukene, forstår

Nygaard/Haugesunds Avis

STØTTER LAGET: Det bruker alltid å være folksomt på bortetribunen når FKH gjester Bergen.Arkivfoto: Alf-Robert Sommerbakk/Haugesunds Avis

hun at enkelte ikke er helt fornøyd med lagets prestasjoner. Samtidig ser nok også supporterne at dette er veldig gode lag og at Haugesund fortsatt kjemper helt i toppen av tabellen. – Jeg føler vi har brutt mange statistikker i det siste. Etter ett tap og tre uavgjorte de siste fire seriekampene må jo seieren

snart komme. I tillegg er det Brann vi møter. Et lag vi så sårt lengter etter å slå i deres egen storstue, sier Flesjå. De som skal av gårde med 12-bussen møtes på en pub som heter Felix i sentrum. Der blir det nok god stemning frem mot kampstart. De som reiser med 15-busse-

ne blir kjørt rett til Brann stadion med ankomst klokken 18.15. Kampstart er klokken 19.00.

Viktig å fylle setene – Vi har satt en pakkepris på 600 kroner som inkluderer buss tur-retur, ferje og kampbillett, sier Flesjå.

Hun bryr seg ikke så mye om folk reiser med Maakeberget eller ordner seg selv, så lenge de tusen plassene FKH får tildelt blir fylt opp. – Det er jo litt spesielt med fredagskamp. Mange velger nok å kjøre selv og overnatte i Bergen. De som velger å reise med oss i Maakeberget kan jeg love en kjekk tur med en fantastisk gjeng. For det er vi. I det siste har vi fått masse skryt for opplegget vi lager rundt borteturene, sier Flesjå, og krysser fingrene for tre poeng fredag kveld.

UTVIDET ÅPNINGSTID! Sørhaug dame- og herrefrisør holder åpent til kl 19.00 på onsdager og torsdager

Vi øønsker nskker ns nye vvårr ny vå ye kollega ko olllleegaa Ingrid In nggrrid i velkommen! velk lkom mmenn!

Bestill time på ledigtime.no eller ring oss 52 72 23 97

Ingrid

De populære varene fra og finner du hos oss.

I PERMISJON

Elisabeth

Vibeke

Mette

Anita

Vi hhar Vi ar sshampo hamppoo + cconditioner onditiiooner 7750ml 50ml Hege

Liv Berit

Elise

Charlotte

Kristine

for ffarget for arget hhår år ttilil kkrr

Tlf: 52 72 23 97 • www.sørhaug-dhfrisor.com

399 3 99 ppr.r. sett se ett


NETTOPP 31 NÅ


NETTOPP 32 NÅ

DENNE KJØPTE VI: Dette er bilen Brooms redaksjonssjef endte opp med å kjøpe. Prisen ble rett i underkant av 30.000 kroner ferdig registrert. Foto: Broom.no

10 gode tips:

Dette må du tenke på når I Norge er bil dyrt. Derfor kan det være en skikkelig utfordring å finne noe fornuftig for godt under 50.000 kroner. Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har selv fått erfare akkurat det. Knut Skogstad/Broom.no Han hadde nemlig behov for en billigbil, til maks 30.000 kroner, og bega seg ut på jakt etter et kupp. Det ga noen a-ha-opplevelser – og mange timer med research. – Hvor begynte du? – Tja, jeg ble nesten motløs av å se at det til en hver tid finnes over 10.000 biler til under 50.000 kroner på bruktmarkedet. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen og skille tilsynelatende kupp fra ekte kupp.

Sette kriterier Vegard valgte å bruke tid på prosessen. Han startet med å sette noen kriterier.

– Til denne prisen ønsket jeg en bil der minst mulig av kostnadene ble spist opp av omregistreringen. Dermed så jeg på biler eldre enn 2002. I tillegg måtte den være nylig EU-godkjent og ha bra vinter- og sommerdekk – ABS og airbag var også absolutte krav, forteller Brooms redaksjonssjef. Rust var også uønsket – men i denne prisklassen kan det være vanskelig å finne biler som er helt fri for dette problemet. Dermed bar det ut på markedet. Mye søking på bruktmarkedet er nøkkelen til å skaffe seg oversikt. – I tillegg la jeg inn varsling på søk, slik at jeg fikk oversikt over potensielt gode kjøpt raskt. – Men hvilke bilmerker vurderte du? – Jeg ønsket i utgangspunktet noe som ville være greit å selge igjen, med lave driftskostnader, delepriser og forsikring. Men jeg hadde ikke noen spesielle preferanser på merke.

Mulig kupp Så dukket det opp en VW Polo. 1997-modellen var gått kun 107.000 km – og hadde to tidligere eiere. Bilen var godt ivaretatt og

VELG ANNERLEDES: Ved å velge et litt mindre populært merke, får du gjerne både nyere og mer bil for pengene. Du får for eksempel en mye nyere Kia enn en BMW for 50 000 kroner. hadde imponerende godt dokumentert historikk. – Jeg fikk varslingsmail på den, og prisen virket fornuftig. Dermed dro jeg til Sarpsborg for å se på den med en gang. Så billige biler er det ekstra viktig å se på og prøve bilen før en kjøper – og minst like viktig å være rask når den rette bilen først dukker opp. I denne prisklassen er det ofte langt kor-

tere vei fra å finne en bil en vil ha til avgjørelsen tas om å kjøpe den. Mange trenger jo ikke lån på en så billig bil. Heldigvis var dette en bil som virket fornuftig – og den lange turen var ikke forgjeves. Pris ble avtalt og kontrakt signert der og da. Polo er en populær bruktbil – og Vegard forventer at den skal bli kurant både å eie og etter

hvert kvitte seg med når den tid kommer. – Konklusjonen min er at det, kanskje litt overraskende, var like moro å lete etter kupp og kjøpe bil i denne prisklassen som biler som er langt dyrere, smiler den fornøyde Polo-eieren.


NETTOPP 33 NÅ

Volkswagen: Broomsredaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har vært på billigbil-jakt. Og endte opp med denne 1997-modellen til under 30.000 kroner.

du kjøper billigbil 10 gode tips til deg som skal kjøpe billig bruktbil: 1. EU-kontroll. En fersk EU-godkjennelse er viktig. Det viser at bilen har vært gjennom en trafikksikkerhets-test.

6. Rust. Gamle biler ruster. Sjekk nedkant av dører, hjulhus, kanaler og gulv da det ofte er her det kommer først.

2. Dekk. Kontroller disse nøye. Dette er bilens viktigste del. Det er disse som både bremser, styrer og sørger for framdrift. Fire – alternativt åtte – nye dekk koster fort mange penger.

7. Prøvekjør: Her er det mye å passe på. Starter motoren lett og går som den skal? Går den rett når du slipper rattet? Drar den skjevt når du bremser? Skraper den når du girer? Tar clutchen langt ute, så er den trolig slitt og må byttes. Det er kostbart.

3. Velg annerledes: Ved å velge et litt mindre populært merke, får du gjerne både nyere og mer bil for pengene. Du får for eksempel en mye nyere Kia enn en BMW for 50 000 kroner.

TREKKER OPP: Nytt stereoanlegg - med både USB-kobling og bluetooth-opplegg trekker opp. Varme i setene er hyggelig - mens airbag på både fører- og passasjersiden er et must.

4. Servicehistorikk: Service og reparasjoner er dyrt. Kontroller derfor serviceheftet eller be om annen dokumentasjon på siste utførte service. Sjekk også at det ikke for eksempel et registerreimskift eller andre større vedlikeholdskostnader nært forestående. 5. Tenk sikkerhet: Utstyr som ABS-bremser og airbag er viktig og bør prioriteres. Nyere bil er som regel synonymt med mer sikkerhetsutstyr.

8. Sjekk alle elektriske funksjoner. Elektriske feil er veldig vanlige på mange biler. De er i tillegg ofte dyre å reparere. Pass derfor på at ingen varsellamper lyser. Sjekk også at alt virker som det skal. Alt fra vindusviskere og spyler, til varmeapparat og varmeseter til takluken og radioen. Kort sagt: Alt. 9. Ikke bli blind. Ikke la deg blende av pen farge, flott stereoanlegg, kraftig motor eller fine felger eller annet utstyr. Vurder hele bilen. 10. Prut: Vi nordmenn har liten tradisjon på dette, men ved bruktbilkjøp er det liksom «lov» og er du flink - uten å være frekk - er det absolutt penger å spare her også.


NETTOPP 34 NÅ

Volvo S100:

Nå skal de satse på luksus Den kinesiske eieren får viljen sin. Nå skal Volvo satse på luksus. Geelysjefen Li Shufu har nemlig en rekke ganger presset på for at Volvo skal lage større og mer luksuriøse biler – og ta opp kampen mot blant andre BMW og Audi. Knut Skogstad/Broom.no Volvo har bygget seg opp som et bilmerke med fokus på sikkerhet og skandinavisk design. Mer diskret enn prangende – og med litt alternativ status i forhold til de tyske premium-merkene. Men om det kommer til å fortsette slik, er et helt åpent spørsmål. De siste ukene har det blitt helt tydelig at det er store interne stridigheter i Volvo. Det har vi sett beviser for også tidligere. Her handler det om viktige strategivalg, der ledelsen i Sverige og eierne i Kina har svært ulike syn.

Konkurrentene er helt åpenbart BMW 7-serie, Audi A8 og Mercedes S-klasse – dermed legger også Volvo lista svært høyt.

Flere markeder? Bilen skal etter planen produseres ved Volvos fabrikk i Chengdu, Kina. Ifølge Li Shufu er det ennå ikke bestemt hvilke andre markeder enn Kina den skal lanseres i. Designmessig er det ventet at Volvo kommer til å hente mange elementer fra to konseptbiler de har vist de siste årene. I 2011 presenterte de sin Concept Universe på bilutstillingen i Shanghai. Året etter fikk vi se Concept You som debuterte i Frankfurt. I år kom de til Frankfurt med Concept Coupe, den blir regnet som en veldig konkret smakebit på hva vi kan vente oss av Volvo-design i årene som kommer.

STORE PLANER: Geely-sjef Li Shufu har store planer for Volvo.Geely-sjef Li Foto: Scanpix Shufu har store planer for Volvo. 

Styre seg selv Etter at kinesiske Geely tok over Volvo, var forholdet lenge preget av idyll. Geely-sjefen Li Shufu gjorde det klart at Volvo skulle få styre seg selv og at de viktige valgene skulle tas i Sverige. I praksis har det ikke gått helt slik. Li Shufu har nemlig en rekke ganger presset på for at Volvo skal lage større og mer luksuriøse biler – og ta opp kampen mot blant andre BMW og Audi. Det har Volvo-ledelsen vært svært skeptisk til, men til syvende og sist er det Li Shufu som bestemmer – og nå later det til at han får viljen sin. Han har nemlig bekreftet til kinesiske media at Volvo skal komme med en helt ny toppmodell, foreløpig går den under navnet S100. Den skal bygges på samme plattform som nye XC90 og dagens flaggskip S80 – men den skal bli en god del større enn sistnevnte.

VENTER ENDRING: De kinesiske eierne er ikke fornøyd med hvordan Volvo-interiørene ser ut - her kommer det til å bli store endringer i årene som kommer.


NETTOPP 35 NÅ

LUKSERIØST: Concept You debuterte på bilutstillingen i Frankfurt i fjor - nå er det vedtatt av Volvo skal komme med en ny storbil hakket over S80.


NETTOPP 36 NÅ

Innvendig maling

Utvendig maling

Fasadevask

Vedlikehold

TID FOR INNVENDIG OPPUSSING? Vi utfører:

- Innvendig maling - Sparkling - Tapetsering - Legging av parkett/laminat

Kontakt oss når du skal ha malingsarbeid utført: Tlf.: 901 32 771 / 40 42 42 42 Mail: torbjorn@malergruppenvest.no hve@malergruppenvest.no Web: www.malergruppenvest.no

Gå ikke glipp av fotballmagasinet

Hver fredag ettermiddag på h-avis.no

Årets fotballmagasin presentert av Haugesunds Avis


NETTOPP 37 NÅ


NETTOPP 38 NÅ

foreninger hobbyer klubber underholdning aktiviteter

Fortell oss om ditt arrangement Ønsker du at vi skal skrive noen setninger om ditt arrangement? Ring oss eller send mail til tipsna@h-avis.no. Til det neste nummeret

av «Haugalandet Nettopp Nå» må vi ha mottatt din henvendelse innen søndag xx. februar. Husk å få med dato, tid, sted og gjerne litt info om

arrangementet. Har du et bilde å slenge på, setter vi også pris på det. 

Mvh redaktøren

7 DAGER PÅ HAUGALANDET

Onsdag 2. oktober: Vet du hvem du er? Sted: Vindafjord bibliotek Tid: kl. 19.00 til kl. 21.00 Pris: kr. 50,-/20,Info: Nrk sin populære TV-serie «Vet du hvem du er?», handler om å finne sine røtter og familiebakgrunn, har pirret interessen til mange av seerne. Derfor har Vindafjord bibliotek sitt Sjoar-akademi gleden av å be inn til informasjon om slektsgransking og om ulike hjelpemiddel som er tilgjengelege. Vi er så heldige å få besøk av DIS Haugaland, slektsforskarforeninga på Haugalandet. Dee møter opp med ivrige medlemmer som sammen vil lose oss gjennom tema som: Korleis starta opp? Ulike hjelpemiddel, på papir og på internett, slektsprogram på data mm. Det vil også bli informasjon om DIS Haugaland, om arbeidet de gjør og tilbud de kan gi. Slektsgransking er en hyggelig og inspirerende hobby for alle, selv for oss som ikke finner grevar, kongar eller drapsmenn i egen slekt.

Onsdagsbiblioteket Sted: Vindafjord bibliotek (Ølen skole) Tid: kl. 12.00 til kl. 13.30 Info: På Onsdagsbiblioteket har Vindafjord bibliotek hatt suksess med å presentere personer i andre roller enn de vi kjenner de i til vanlig. I fjor ble vi kjent med rådmann, brannmann og politi. Dette året er det ordfører og tannlege som kommer. Første onsdag i oktober er det «skoletannlegen» i Ølen, Kjell Stokke, som kommer. Han liker godt å lese og fortelle for barn. Stokke sier det er veldig vanskelig å bestemme seg for hva som skal skje denne førmiddagen, men han lover at det ikke vil bli noe

Fuck my life: Ti ungdommer fra Oslo beskriver sin usminkede hverdag i hovedstaden i Festiviteten i torsdag.

om Karius og Baktus. På Onsdagsbiblioteket i september var det hele 45 store og små tilhørere. Vi håper på å se alle disse og flere denne gangen. Velkommen!

Torsdag 3. oktober: Fuck My Life Sted: Hovedscenen, Festiviteten Tid: kl. 19.00 Pris: kr. 100,Info: I Fuck My Life møter vi ti ungdommer fra Oslo som forteller historiene sine om hvordan det er å være ung i dag. Målet er å skape et usminket bilde av ungdom i Oslo anno 2012, både i tekst og framføring. Gjennom ungdommene sine egne historier, tanker og dialoger ungdommene imellom, presenterer vi de ærlige skildringene i en nærgående scenefortelling. Vårens kritikersuksess fra Det Norske Teater, av Per Olav Sørensen og Pol Heyvaert.

Ta meg til havet

Hanne Krogh: Den Haugesund-fødte artisten gjester Maritim Hall torsdag og fredag med forestillingen «Ta meg til havet». Foto: Gitte Johannessen / NTB Scanpix

Foto: Handout

Sted: Maritim Hall Tid: kl. 20.30 (også fredag 4. oktober) Pris: kr. 490,Info: En gripende, storslått forestilling. Her blir du dratt inn i dramatiske historier fra ramsalt kystnorsk virkelighet. De river i hjertet ditt, men treffer samtidig lattermusklene med slagferdighet og intelligens. Som sommer-show tok «Ta meg til havet» i fjor KystNorge med storm. «Ta meg til havet» er forskjellig fra alt annet. Den er aldri diktet, men blitt til gjennom historier og opplevelser til kystfolk det er verd å lytte til. Det hele krydres med operaverdenens største arier, amerikanske crooner-sanger, musical-perler og storslagen korsang. Medvirkende: Hanne Krogh, Thomas Ruud - Statsoperaen i Stuttgart. Marius Roth Christensen - solist Den Norske Opera. Jan Erik Fillan - prisbelønnet tenor med hovedroller på Den Norske Opera. Et utvidet HIL-kor med dirigent Inge Lemvik.


NETTOPP 39 NÅ

Ingrid Olava Sted: Teatercafeen, Festiviteten Tid: kl. 21.00 Pris: kr. 200,Info: Fredag 6. september kom «Summer House», Ingrid Olavas tredje album, ut for salg. Tre år har gått siden Olava fikk tildelt Spellemann-pris for albumet «The Guest» (2010) som etablerte henne som en av våre fremste kvinnelige artister. Ingrid Olava har alltid hatt en sterk tilstedeværelse på konsertscener som utøver, med «The Guest» ble hun også anerkjent kunstnerisk og kommersielt som en låtskriver og albumartist av rang.

Søndag 6. oktober: Vard - Ullensaker/Kisa IL Sted: Haugesund stadion Tid: kl. 18.00 Info: Rødtrøyeneste intensivering i poengjakten har den siste tid bært frukter. Vard er et av formlagene i Adeccoligaen, men skal laget overleve i divisjonen må tabellnaboen fra Østlandet beseires på Haugesund stadion søndag.

The Low Frequency in Stereo: Denne måneden slipper bandet sin femte albumskive. Lørdag ser og hører du dem live på Foto: Erik Freding Høvleriet.

Lørdag 5. oktober: Livet er kort - spill bridge

Ingrid Olava: Sanger og skuespiller Olava ga nylig ut sitt tredje album «Summer House». Torsdag spiller hun i Festiviteten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Fredag 4. oktober:

Piaf på norsk 50 år etter Sted: Hovedscenen, Festiviteten Tid: kl. 18.00 Pris: kr. 250,Info: Høsten 2013 er det 50 år siden den lille, store sangerinnen døde og ble fulgt til graven av millioner av franskmenn og sorg verden over. Dette bør markeres skikkelig – også i Norge. Britt-Synnøve Johanesen synger Piaf. Bandet består av Ingolv Haaland (kapellmester/piano), Halvor Lillesund (trekkspill), Terje Johannesen (gitar/trompet) og John Lilja (kontrabass).

Sted: Radisson Blu Hotel Tid: kl. 11.00 til kl. 18.00. Søndag kl. 10.00 til kl. 16.00 Varighet: ca. 35 minutter Info: NBF Haugaland er 50 år i høst, og markerer dette med en stor bridgeturnering for lag. Her kan du få se europamestre, nordiske mestre, norgesmestre, pluss mange lokale helter kjempe om poeng ved bridgebordet. Nyskjerrig på bridge? Kursinteressert? Ta turen innom Radisson Blu Hotel lørdag eller søndag. Fredag 4.okt kl 19.30 kan også relativt urutinerte spillere møte opp og prøvespille 21 spill.

postrock, skitten garage og pop med substans. The Low Frequency in Stereo slipper denne måneden sitt femte studioalbum - Pop Obskura. På Høvleriet får du det servert live in the face.

Vard - Ullensaker/Kisa: Ingen grunn til å deppe over Vard-formen, Erlend Drivenes! Tar rødtrøyene sin fjerde strake trepoenger på haugesund stadion mot Ull/ Kisa søndag?Arkivfoto: Alf-Robert Sommerbakk / Haugesunds Avis

Onsdag 9. oktober: Benny Borg: Den svenske norgesvennen framfører gamle og gode hits i Festiviteten lørdag. 

Foto: Handout

Karius og Baktus

Cornelis, Elvis, Cash & Co

Sted: Intimscenen, Festiviteten Tid: kl. 11.30, 13.00 & 14.00 Pris: kr. 45,- (kr. 40,- for Haugesunds Avis abonnenter) Info: En forestilling for store og små som handler om de godte-gærne tanntrollene og den tannverkende gutten Jens. Får Karius og Baktus nok loff med sirup på ? Hva med tannbørsten – vil den nok en gang ødelegge utbyggingsmulighetene for tanntrollene, eller vil Jens omsider lykkes med å få bukt med tannverken? Med Vivian Hein Porfirio og Gunnar O.H. Strand, Egal Teater.

Sted: Hovedscenen, Festiviteten Tid: kl. 19.00 Pris: kr. 280,Info: Kun utstyrt med en Martin-gitar full av gromlyd og en fabelaktig stemme presenterer Benny Borg en gjennomført, profesjonell og nyansert forestilling. I løpet av den snaue halvannen time lange forestillingen viser Borg seg som visesangeren, showmannen og den allsidige kunstneren han er. Borgs evne til å være Elvis, Cash, hans praktfulle evne til å formidle Cornelis Vreeswijks musikk er av solid merke. Ved gjenhør av hans egne låter minnes man på Borgs genuine evne til å kombinere iørefallende melodier med tekster som i all sin enkle, følsomme og lett skarpe observasjon treffer rett i mellomgulvet.

The Low Frequency in Stereo Sted: Høvleriet Tid: kl. 20.00 Pris: kr. 225,Info: Kraut,

hypnotisk

Agnes Ravatn & Einar Økland Sted: Vindafjord bibliotek (Ølen skole) Tid: kl. 19.00 Pris: kr. 100,Info: En fersk og en dreven - to vestlandsforfattere, Agnes Ravatn og Einar Økland, møter hverandre for opplesing og samtale. Det serveres kaffi med noko attåt!

Ravatn & Økland: Forfatter og journalist Agnes Ravatn møter Einar Økland for opplesing og samtale på Foto: Håkon Vindafjord bibliotek i Ølen neste onsdag. Mosvold Larsen / NTB Scanpix

HØSTENS FARGE SYMFONI Kontakt oss Telefon: 52 72 00 00 Denne er best!

Mail: nettoppna@h-avis.no Tips mail: tipsna@h-avis.no Marked mail: markedna@h-avis.no Twitter:@NettNa

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD AV UTEOMRÅDER

Kontakt oss på tlf eller besøk vår hjemmeside vaglid.no

Tlf. 52 82 74 64

KLÆR SKO TILBEHØR topper tunikaer kjoler jakker bukser gensere

lin ull silke bomull hamp

Velkommen til våre

19 Fantastiske Butikker i Norge

DESIGN FORUM milieu of norway

Design Forum - Strandgt. 151, 5527 Haugesund. Tlf. 5271 2110. • Åpent: man-fre 10-18, tor 10-19 og lør 10-16 www.designforum.no

Besøk oss på facebook!


NETTOPP 40 NÅ

Nettoppna 2 oktober 2013  

Nettoppna 2 oktober 2013