Page 1

/BUBÝB5VSL

*OEJKB QPUSPÝOJÝLB,PSPNBOEJKB 1SJSPǏOJLPQPTMPWBOKV[*OEJKP

-KVCMKBOB BQSJM


0BWUPSJDJ

/BUBÝB5VSLTFKFSPEJMBMFUBW/PUSBOKJI

(PSJDBIÇFWFǏLPUEFTFUMFUEFMVKFLPU WPEKBQPESPǏKB[B"[JKPOB$FOUSV[B LPOLVSFOǏOPTUQSJ(PTQPEBSTLJ[CPSOJDJ 4MPWFOJKF 5BLPEPEJQMPNTLJLPUQPEJQMPNTLJÝUVEJK NFEOBSPEOFHBQPTMPWBOKBKFPQSBWJMBOB &LPOPNTLJGBLVMUFUJW-KVCMKBOJ LKFSKFMFUB QSJEPCJMBOB[JWNBHJTUSBQPTMPWOJIWFE /BWEVÝFOKFOBE*OEJKP LPUTBNBQSBWJ  J[WJSBÝFJ[OKFOJIPUSPÝLJIMFU LPKF*OEJKP ,PSPNBOEJKP PQFWBOPWTMPWFOTLJIMKVETLJI QSJQPWFELBI TQP[OBWBMBPCPCJTLJI JOEJKTLJIQPTMPWOJIQBSUOFSKFWJOESVäJOTLJI QSJKBUFMKFWTWPKFHBPǏFUBW4MPWFOJKJ,BTOFKF TFKFOBQPUPELSJWBOKBTLSJWOPTUOF*OEJKF QPEBMBUVEJTBNPTUPKOP JOTFUKBWFEOP [OPWBSBEBWSBǏB

%JNJǏFWB -KVCMKBOB 5 ' &UBKOJTUWP$,!H[TTJ IUUQXXXH[TTJTMPTUPSJUWFNFEOBSPEOP@ QPTMPWBOKF ,POUBLU/BUBÝB5VSL NBHQPTMWFE &OBUBTBUVSL!H[TTJ 5


0TOPWOJQPEBULJPESäBWJ *NFESäBWF 1PWSÝJOB ÀUFWJMPQSFCJWBMDFW (MBWOPNFTUP 3FMJHJKF +F[JLJ

1PEOFCKF /BSBWOJWJSJ %SäBWFJO[WF[OB P[FNMKB 1PMJUJǏOJTJTUF 1SFETFEOJLWMBEF 1SFETFEOJDBESäBWF %SäBWOBWBMVUB

3FQVCMJLB*OEJKB   LN  NJMJKBSEF NBSFD  /FX%FMIJ TFLVMBSOBESäBWB TPäJUKFWFǏJISFMJHJK 6TUBWBQSJ[OBWBSB[MJǏOJIKF[JLPW NFELBUFSJNJKF IJOEVKÝǏJOBVSBEOJKF[JL BOHMFÝǏJOBTFVQPSBCMKB[BVSBEOF [BEFWF n[JNTLPPCEPCKF EFDFNCFSNBSFD

nQPMFUOPP[JSPNBQSFENPOTVOTLPPCEPCKF BQSJMNBK

nNPOTVOTLPP[JSPNBEFäFWOPPCEPCKF KVOJKTFQUFNCFS

nQPNPOTVOTLPPCEPCKF PLUPCFSOPWFNCFS

QSFNPH äFMF[PWBSVEB NBOHBO TMKVEB CPLTJU SFELFLPWJOF  UJUBOPWBSVEB LSPN [FNFMKTLJQMJO EJBNBOUJ OBGUB ESäBWJO[WF[OJIP[FNFMK QBSMBNFOUBSOBEFNPLSBDJKB %S.BONPIBO4JOHI 1SBUJCIB%FWJTJOHI1BUJM JOEJKTLBSVQJKB */3 

%SäBWOJHSC

%SäBWOB[BTUBWB /BDJPOBMOBäJWBM /BDJPOBMOBQUJDB /BDJPOBMOBDWFUMJDB /BDJPOBMOPTBEKF /BDJPOBMOBSFLB .FOKBMOJUFǏBK

UJHFS QBW MPUPT MPLWBOK

NBOHP (BOHFT &63 */3 WJS#BOLB4MPWFOJKF 

7JS/BUJPOBM1PSUBMPG*OEJB 


Nataša Turk

Indija potrošniška Koromandija Priročnik o poslovanju z Indijo

Ljubljana, april 2011


Zemljevid Indije


VSEBINA

UVOD .....................................................................................................................................................................9 1 1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.4 2.5

POSLOVNO OKOLJE ........................................................................................................ 11 Politično okolje ................................................................................................................................ 11 Ekonomsko okolje ......................................................................................................................... 15 Potrošniški trg .......................................................................................................................... 18 Socialno okolje................................................................................................................................. 21 Tehnološko okolje .......................................................................................................................... 24 Zakonodajno okolje...................................................................................................................... 26 Naravno okolje ................................................................................................................................. 28

INVESTICIJSKO OKOLJE .............................................................................................. 31 Vstop investitorjev na indijski trg ......................................................................................... 34 Ustanovitev podjetja ........................................................................................................... 35 Davki in druge dajatve ................................................................................................................ 37 Vzpodbude in davčne olajšave.............................................................................................. 39 Stroški dela ......................................................................................................................................... 40 Trgovinski sporazumi Indije .................................................................................................... 41

PREGLED IZBRANIH INDUSTRIJSKIH PANOG .................................. 43 3 3.1 Avtomobilska industrija ............................................................................................................. 43 3.1.1 Značilnosti in prednosti trga ........................................................................................... 43 3.1.2 Trendi ........................................................................................................................................... 45 3.1.3 Konkurenca v posameznih segmentih vozil ............................................................ 46 3.1.4 Pravni okviri poslovanja avtomobilskega sektorja............................................... 47 3.1.5 Načrti vodilnih svetovnih proizvajalcev vozil na indijskem trgu ................... 49 3.1.6 Industrijska združenja ......................................................................................................... 50 3.1.7 Vodilni sejmi in poslovna srečanja ............................................................................... 50 3.1.8 Intervju s tujim poslovnežem .......................................................................................... 50 3


3.2 Sestavni deli za avtomobilsko industrijo ......................................................................... 53 3.2.1 Značilnosti in prednosti trga ........................................................................................... 53 3.2.2 Trendi ........................................................................................................................................... 53 3.2.3 Konkurenca v posameznih segmentih....................................................................... 54 3.2.4 Pravni okviri poslovanja ..................................................................................................... 56 3.2.5 Načrti vodilnih svetovnih proizvajalcev na indijskem trgu .............................. 57 3.2.6 Industrijska združenja ......................................................................................................... 57 3.2.7 Vodilni sejmi in poslovna srečanja ............................................................................... 57 3.3 Inženiring ............................................................................................................................................ 58 3.3.1 Značilnosti, prednosti trga, trendi in priložnosti................................................... 58 3.3.2 Konkurenca v posameznih segmentih ..................................................................... 59 3.3.3 Pravni okviri poslovanja sektorja ............................................................................... 60 3.3.4 Industrijska združenja ......................................................................................................... 60 3.3.5 Vodilni sejmi in poslovna srečanja .............................................................................. 60 3.4 Biotehnologija .................................................................................................................................. 61 3.4.1 Značilnosti in prednosti trga ........................................................................................... 61 3.4.2 Trendi ........................................................................................................................................... 61 3.4.3 Konkurenca v posameznih segmentih ..................................................................... 61 3.4.4 Pravni okviri poslovanja sektorja ................................................................................... 61 3.4.5 Načrti vodilnih svetovnih proizvajalcev na indijskem trgu .............................. 63 3.4.6 Industrijska združenja ......................................................................................................... 63 3.4.7 Vodilni sejmi in poslovna srečanja .............................................................................. 63 4 4.1 4.2

MEDKULTURNE RAZLIKE........................................................................................... 65 Poslovna kultura.............................................................................................................................. 65 Kako načrtovati poslovni obisk v Indiji? ........................................................................... 69

5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3

EKONOMSKI ODNOSI SLOVENIJE IN EU Z INDIJO ..................... 73 Gospodarsko in tehnološko sodelovanje med EU in Indijo ................................ 73 Evropske podporne institucije ......................................................................................... 74 Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Indijo .................................................. 75 Podporne institucije ............................................................................................................. 75 Analiza gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Indijo ............................ 77 Trendi v blagovni menjavi................................................................................................. 77 Trendi v slovenskem izvozu v Indijo.............................................................................. 79 Struktura slovenskega izvoza v Indijo ......................................................................... 80

4


5.3.4 5.3.5 5.3.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12

Konkurenca na indijskem trgu in potencial slovenskega izvoza................... 83 Struktura slovenskega uvoza iz Indije ......................................................................... 88 Znotrajpanožna trgovina ................................................................................................. 92

PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA ......................................... 95 Poslovne priložnosti po sektorjih ......................................................................................... 97 Aktualna povpraševanja in ponudbe na portalih indijskih gospodarskih zbornic in poslovnih združenj............................................ 98 Javna naročila ................................................................................................................................... 99 Investicijske priložnosti ............................................................................................................... 99 KORISTNE SPLETNE STRANI ............................................................................ 101 Vlada in ministrstva .................................................................................................................... 101 Gospodarske zbornice in poslovna združenja .......................................................... 101 Industrijska združenja ............................................................................................................... 102 Izvozna združenja ....................................................................................................................... 103 Uradi za proizvode ..................................................................................................................... 104 Davčno področje......................................................................................................................... 105 Carinske in necarinske omejitve ........................................................................................ 105 Neposredne tuje naložbe ...................................................................................................... 105 Finančni sektor .............................................................................................................................. 105 Tedenske poslovne novice .................................................................................................... 105 Časopisi ............................................................................................................................................. 105 Hotelske verige ............................................................................................................................. 106

LITERATURA IN VIRI .................................................................................................................................. 107

5


Priročniku na pot

Indija, največja demokracija na svetu, razvijajoča se gospodarska sila, ambiciozen igralec na mednarodnem prizorišču v zadnjih letih, žanje vse več pozornosti. Tudi v Evropi raste zanimanje za to južnoazijsko državo, eno najstarejših civilizacij, s svojimi kulturnimi, jezikovnimi in regionalnimi razlikami ter gospodarskimi in družbeni nasprotji. In vendar predstavlja sinonim odprtosti in usmerjenosti v napredek in razvoj. Indija, ki kot ena izmed držav skupine BRIK sodi med prioritetne države, ponuja izjemne poslovne priložnosti tudi za slovenska podjetja. Stabilnost njenega poslovnega okolja, rastoča kupna moč in dinamika gospodarske rasti so zagotovo atributi, ki indijski trg umeščajo med trge prihodnosti in jasno nakazujejo njegov velik potencial. Pričakovati je, da bo v manj kot 20 letih Indija sodila v skupino petih največjih gospodarstev na svetu. Zato je prava strateška usmeritev že danes izkoristiti poslovne potenciale, ki jih ponuja. Prepričan sem, da bodo bralci v priročniku o Indiji našli številne zanimive podatke in informacije, pridobili globlji vpogled v delovanje indijskega gospodarstva in da se jim bodo utrnile nove zamisli, ki jih bodo znali v praksi udejanjiti.

mag. Samo Hribar Milič Generalni direktor GZS

7


Dr탑avni grb Indije


Tam v Indiji, tam v Koromandiji bonbončki visijo raz veje, in izpod grmiča se vsakega medena potičica smeje.

UVOD

Oton Župančič, O Indiji Koromandiji (1999)

Dobrodošli na samem začetku popotovanja po skrivnostni Indiji. Pred vami je prvi celoviti priročnik o poslovanju na tem enormnem, zlasti pa nadvse perspektivnem tržišču. Priročnik je prilagojen slovenskemu prostoru ter namenjen slovenski poslovni in laični javnosti. Je rezultat lastne afinitete do indijskega poslovnega sveta, obiskov dežele ter trdnega prepričanja o poslovnih priložnostih dinamičnega, stabilnega, rastočega trga prihodnosti. Indija je trg enormnih demografskih in potrošniških razsežnosti, potenciala kupne moči rastočega, večstomilijonskega srednjega potrošniškega razreda, zibelka intelektualnega kapitala in prirojene podjetniške miselnosti. Že slovenske ljudske pripovedke in pesnik slovenske moderne Oton Župančič opisujejo Indijo Koromandijo kot neskončno lepo obljubljeno deželo, bogato z zlatom in dragimi kamni, ter deželo, kjer se cedita med in mleko. Od tod tudi naslov tega priročnika. Če je zahodni svet še pred manj kot desetletjem na Indijo gledal kot na poduhovljen, obubožan in zapostavljen prostor pod soncem, je danes slika popolnoma drugačna. Želim si, da bi bil bralec ob uporabi priročnika deležen vsaj delčka navdiha, ki bi ga popeljala ali ponovno odpeljala uspešnim poslom naproti. Za popoln uspeh je potrebno Indijo dojeti v vsej njeni veličini, kot deželo sanj in romanc, neverjetnega bogastva in obupne revščine, svet palač in barak, tigrov in slonov, stotin ljudstev s stotimi jeziki, tisoč religijami in dvema milijonoma bogov, kot je leta 1897 zapisal Mark Twain. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem tistim in vsakemu posebej, ki ste mi omogočili sestaviti bogat, rastoč in skrivnosten mozaik poslovne Indije. Podajte se torej v skrivnostno Indijo, zgrabite priložnost, unovčite svoje znanje in občutek za posel. Prepričana sem, da lahko s tem osvojite nov trg in oplemenitite svoj vložek. Vse dobro vam želim. Nataša Turk, mag. posl. ved

9

Indija – potrošniška Koromandija  
Indija – potrošniška Koromandija  
Advertisement