Page 1

INTERNI BILTEN GZS PTZ

9

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

MAJ 2017

4. MEDNARODNA KONFERENCA ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA | 5 - 9 (MSP)- Aktivna, pametna in povezana mesta

MEMORANDUM MSP | 10 ALEKSANDER LEMUT - dobitnik priznanja Pomladni veter | 11 2. MEDNARODNI SEJEM SODOBNE MEDICINE - MEDICAL | 12 - 17

TISKOVINA

E-veter 2017  

E-veter 2017

Advertisement