Page 1

FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR ALAPKÉPZÉSEK MESTERKÉPZÉSEK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


PTE FEEK FELVÉTELI KIADVÁNY 2014

Szerkesztette: dr. Zádori Iván Kovács-Máthé Lívia Arculat: Gyutai András


KÖSZÖNTŐ

1

Kedves Olvasó! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar vezetése, oktatói és valamennyi munkatársa nevében! A Pécsi Tudományegyetem 2005-ben alapított legfiatalabb karának története 1973-ig nyúlik vissza: az elmúlt 40 év dinamikus fejlõdését mutatja, hogy közmûvelõdési szakcsoportból elõször tanszékké, majd tanszékbõl intézetté, végül intézetbõl egyetemi karrá nõtte ki magát a FEEK, a PTE Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kara. A kar az egész életen át tartó tanulás jegyében várja leendõ hallgatóit. Nálunk a tanulás nem ér véget a diploma megszerzése után sem. A FEEK felkészült oktatókkal és igényes, korszerû infrastrukturális háttér mellett nyújt minõségi felsõoktatási szakképzést, alap- és mesterképzést, illetve kínál felnõttképzési programokat. Magas szakmai színvonalon mûvelt szakterületeink közé tartozik a felnõttoktatás, az emberi erõforrás-gazdálkodás, a kultúra-tudomány, könyvtár- és információtudomány, valamint a turizmus.

,, ,,

Mi, a FEEK dolgozói és hallgatói büszkék vagyunk arra, hogy saját munkánk eredményeként, döntõen saját forrásainkból a 21. századi követelményeknek megfelelõ intelligens tanulási tereket hoztunk létre, ahol a jó lenni, ahol olyan korszerû tudást és ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink, amellyel sikeresen helytállhatnak a hazai és európai munkaerõpiacon egyaránt. Célunk, hogy e kiadvány segítségével minden kedves Olvasó bepillantást nyerjen a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar és a Pécsi Tudományegyetem életébe és mûködésébe. Reméljük, sikerül felkelteni érdeklõdését karunk képzési profilja iránt: szeretettel várjuk leendõ hallgatóinkat a Pécsi Tudományegyetem polgárai körében!

dr. habil. Nemeskéri Zsolt dékán

Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. Tel.: +36 72 501-500 / 22513 Fax: +36 72 251-100

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


HAGYOMÁNY

2 A Pécsi Tudományegyetem Magyarország elsõ egyeteme, melynek gyökerei 1367-ig nyúlnak vissza. 10 karán közel 22.000 hallgató tanul, egy olyan városban, amely nem csupán a DélDunántúli Régió, hanem Magyarország egyik legjelentõsebb kulturális központja. Különleges, mediterrán hangulata, impozáns épületei és mûemlékei, sokszínûsége és 2000 éves kultúrája, intézményei, közösségi terei és rendezvényei olyan egyedülálló hellyé varázsolják a várost, amellyel csak nagyon kevés hazai település büszkélkedhet. A tanulás mellett a pezsgõ egyetemi élet és a gazdag kulturális-szabadidõs programok sora várja a városban tanuló hazai és külföldi diákokat.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS

Karunk képzési kínálata változatos tudományterületeket ölel át és népszerû felsõoktatási szakképzésein, alap és mesterképzésein, valamint szakirányú továbbképzésein készíti fel hallgatóinkat leendõ hivatásuk gyakorlására. Karunk valamennyi alapképzésérõl és szakirányáról folytathatják tanulmányaikat a mesterképzéseken. A kar által kínált képzési programok szorosan kapcsolódnak a tudományos szervezeti egységek oktatásikutatási tevékenységeihez, így képzéseink az egyes kari intézetek gondozásában mûködnek.


FEJLŐDÉS

3

Hagyomány és fejlõdés a változó világban Az elmúlt közel 40 évben olyan kiforrott tudásbázist alakítottunk ki mind a képzések, mind a kutatások terén, amelybõl folyamatosan, sikeresen építkezhettünk. A jelen tanévben viszont alkalmazkodnunk kell a változó feltételekhez és a felsõoktatás átalakításának kihívásaihoz. A 2013/2014-es tanév azonban sok tekintetben hozott változást a tovább tanulni vágyók életében is: az állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói keretszámok jelenleg is tartó átalakítása karunkat is elérte, kizárva népszerû alapszakunkat, az andragógiát az államilag támogatott alapszakok közül. A képzésre bejutás feltételei is változtak, emelt szintû érettségi vizsga szükséges mind az andragógia, mind az informatikus könyvtáros alapképzésünkre történõ jelentkezéshez. Bízunk azonban abban, hogy e negatív tendenciák nem tántorítják el leendõ hallgatóinkat, hiszen e változás egyben biztosíték is: az erõs bemeneti követelmények hosszabb távon a minõség garanciáját jelentik hallgatóink és intézményünk számára egyaránt.

,, ,, Hallgatóink 45%-a tervezi

a továbbtanulást, 87%-a PTE FEEK-et, 80%-a pedig saját szakját

A hallgatói igényekre és munkaerõpiaci kihívásokra reagálva folyamatosan azon dolgozunk, hogy képzési kínálatunkat olyan programokkal bõvítsük, amelyek alkalmasak a különféle szakterületeken megfogalmazódó képzési igények kielégítésére. Ennek eredményeképpen az elõzetes eljárási folyamatot követõen várhatóan 2014 szeptemberétõl a FEEKen indulhat az angol nyelvû turizmus alapszak, a kulturális örökség tanulmányok mesterszak, az ifjúságsegítõ alapszak, valamint a kulturális tanulmányok alapszak is.

A népszerû felsõoktatási szakképzéseken, alap- és mesterképzéseken, és szakirányú továbbképzéseken kívül az érdeklõdõk a Belsõ Képzési Központ képzéseinek kínálatából is válogathatnak: a Pécsi Tudományegyetemen belül karunkon mûködik az a továbbképzési szervezet, amely készségfejlesztõ, szakmai, informatikai és tûzvédelmi tanfolyamokat szervez, a Pécsi Tudományegyetem saját dolgozói, valamint vállalatok, szervezetek munkatársai számára is.

is ajánlaná másoknak.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

4

Továbbtanulás: felelõs döntés a jövõrõl 2014. február 15-ig még van lehetõséged a Kar képzési kínálatából választani. Szerezz felsõfokú végzettséget, biztos tudást, korszerû ismereteket képzéseinken!

Megújult szakképzéseink: már érettségi után is! A PTE FEEK-en 2014-ben is indulnak a FOKSZ-ok (amelyek a korábbi felsõfokú szakképzések új megfelelõi), ráadásul nem csak Pécsett, hanem Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen is vannak meghirdetett helyeink! De mi is az a FOKSZ? A felsõoktatási szakképzés új képzési forma 2013-tól, melyben rövid képzési idõ alatt felsõfokú végzettség szerezhetõ állami ösztöndíjas formában, emelt szintû érettségi nélkül is! Rövidebb képzési idõ alatt elvégezhetõ felsõfokú szakképesítés: két év alatt oklevél és szakma! A felsõoktatási szakképzés során hallgatóink elsajátítják az adott szakterület legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit. A

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS

megszerezhetõ felsõfokú szakképesítés azonnali elhelyezkedést biztosíthat diplomás állások esetén is, de ha tovább tanulna, folytassa nálunk tanulmányait! A felsõoktatási szakképzésen elvégzett kurzusok egy részét elfogadjuk megfelelõ BA szakjainkon, így az alapszakon való továbbtanulás esetén jelentõs többletpont és kredit számítható be. A felsõoktatási szakképzés az alapképzésnél rövidebb idejû, összesen 4 féléves. Nappali és levelezõ formában is folytatható, ahol jelentõs számú állami ösztöndíjas helyet hirdetünk meg.


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

5

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINKET AZÉRT AJÁNLJUK, MERT:

ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI, MERT

2 év alatt oklevél és szakma szerezhetõ ● emelt szintû érettségi nélkül, és korábbi rendszerben szerzett érettségivel is lehet jelentkezni ● kiemelten gyakorlatorientált képzés képzést biztosítunk; ● a továbbtanulásnál fontos: a képzésen megszerezhetõ kreditek jelentõs részét elismerjük a szakirányos alapszakokon, így az alapképzés jelentõs kedvezménnyel végezhetõ el.

a nappali tagozatos jogviszonnyal számos elõny jár: diákigazolvány, adómegtakarítás, a szülõknek családi pótlék ● a költségtérítéses képzésben a 2. évtõl folyamatos az átsorolási lehetõség állami ösztöndíjas helyekre ● a 2 év szakképzés után lehetõség van a tanulmányok folytatására alapképzéseinken

,,

MINDEZ MODERN, SZÍNES, HALLGATÓBARÁT KÖRNYEZETBEN A PTE FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁN.

2014 szeptemberében induló képzéseink: ● Emberi erõforrások - személyügyi szakirányon - humánpolitikai szakirányon ● Szociális és ifjúsági munka - ifjúságsegítõ szakirányon ● Turizmus-vendéglátás - turizmus szakirányon - vendéglátó szakirányon

,,

A 2013-tól megújuló felsõoktatási szakképzések fontos pillére a szakmai gyakorlat. Az egyetemek és a hazai

üzleti szféra szereplõi közötti szoros együttmûködést már a szakképzések akkreditációs eljárása során

bizonyítani kellett, a kamarák részben ez alapján bírálták el a kérelmeket.

A meglévõ hazai kapcsolatok mellett elsõsorban a turizmus és a vendéglátás területén célszerû a képzésben

résztvevõknek a külföldi jó gyakorlatokkal is megismerkedni. Újszerû az a kezdeményezés, amely során a

Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karán tanulók számára féléves szakmai gyakorlat keretében az Amerikai Egyesült Államokban biztosítanak gyakorlati lehetõséget.

A turizmus-vendéglátás felsõoktatási szakképzés hallgatói közül évente 1-3 fõ komoly kiválasztási folyamatot követõen kerülhet be abba a programba, amely során hivatalos munkavállalási vízummal vehet részt az USA keleti partján mûködõ éttermek napi munkájában. A gyakorlati programban a 2013/2014-es tanév 2. félévében 3 FEEK-es hallgató vesz részt.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


ALAPKÉPZÉSEINK

6 Alapképzésink

Érettségi után az elsõ diplomát adó felsõfokú képzési szint az alapképzés (Bachelor; rövidítve: BA vagy BSc). Sikeres elvégzésével diplomás szakképzettség szerezhetõ, valamint feljogosít a tanulmányok mesterképzésben történõ folytatására. Az alapképzés a munkaerõpiacon jól hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakörök betöltésére jogosít, egyúttal megfelelõ elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez.

Alapképzéseinket ajánljuk:

Érdemes minket választani, mert:

a legalább érettségivel rendelkezõknek; ● azoknak, akik a legfontosabb szakmai ismereteken túl egy-egy szakterületen jártas szakemberek szeretnének lenni, így akár magasabb szakmai pozícióban helyezkedhetnek el; ● azoknak, akik diplomát szeretnének Magyarország elsõ egyetemén; ● azoknak, akik szeretnének továbbtanulni mesterszakon.

a leendõ BA diploma értékes, nálunk valódi szakmai tudás szerezhetõ; ● a nappali tagozatos jogviszonnyal továbbra is számos elõny jár: diákigazolvány, adómegtakarítás, a szülõknek családi pótlék; ● a költségtérítéses képzésben a 2. évtõl folyamatos az átsorolási lehetõség állami ösztöndíjas helyekre (a pályázók tanulmányi eredménye alapján); ● a 3 év alapképzés után egyenes az út mesterképzéseinkre.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


ALAPKÉPZÉSEINK

7

Andragógia alapképzési szak Tartalmában a felnõttképzésrõl, a munka világáról, a személyügyi feladatokról és a kultúra menedzsmentjérõl szól. Elvégzésével oktatásszervezõként, HR területen, munkatanácsadóként vagy a kulturális szférában lehet elhelyezkedni. A képzésre emelt szintû érettségivel lehet jelentkezni. Az állami ösztöndíjas képzéshez a ponthatár elérése esetén biztosított az állami ösztöndíjas hely nálunk, létszámkorlát nélkül! Természetesen akkor is várjuk a jelentkezõket, ha nem sikerül elérni ezt a pontszámot: jelentkezés esetén mindenképpen érdemes megjelölni a költségtérítéses formát is, hiszen költségtérítéses hallgatóként – akár nappali, akár levelezõ formában – nálunk alig 20.000 Ft a havi fizetési kötelezettség!

Szakirányok A felnõttképzési szervezõ szakirányon végzettek képesek a tanítás-tanulás teljes folyamatát tervezni, szervezni és irányítani. Alkalmasak a felnõttképzés iránti szükségletek felmérésére, a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztésre, a tanulásszervezés különbözõ módjainak alkalmazására és magas szintû felnõttoktatás-módszertani kultúrával rendelkeznek. Képesek a képzési folyamat értékelésére, a képzési folyamat mûködtetésére értékálló minõségbiztosítási rendszerben. ●

A mûvelõdésszervezõ szakirányon végzettek speciális tudásuk révén képesek kistelepülések, településrészek, intézmények, szervezetek és közösségek kulturális, mûvelõdési folyamatait tervezni, szervezni, koordinálni és továbbfejleszteni. ●

,, ,,

A személyügyi szervezõ szakirányon végzõk alkalmasak a szervezetek humánerõforrásgazdálkodásának fejlesztõ, koordináló és irányító feladatai szakszerû ellátására, valamint elsõsorban a személyes kapcsolatteremtésre épülõ tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdõk szakmai szocializációjának elõsegítésére ●

Aktív részvételi lehetõség hazai és nemzetközi projektek kidolgozásában, tanulmányutakon, hazai és külföldi szakmai gyakorlaton, tudományos konferenciákon.

Élethosszig tartó tanulás, munka melletti tanulás, rugalmas képzési struktúra.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


ALAPKÉPZÉSEINK

8 Emberi erőforrások alapképzési szak

A gazdaság, a munka világa, az emberi erőforrás menedzsment iránt érdeklődőknek érdemes ezt az alapszakot választani. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közösen meghirdetett emberi erőforrás alapképzési szakon megszerzett kompetenciák a gazdaságelméleti megalapozást követően (KTK) alkalmassá teszik a végzettet az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására (FEEK). A levelező formában induló képzésünkre történő jelentkezéshez nem szükséges emelt szintű érettségi. Egyedülálló lehetőségként 6 félév alatt közgazdász szakon diploma szerezhető nálunk!

Informatikus könyvtáros alapképzési szak A könyvszerető, bölcsész érdeklődésű jelentkező ugyanúgy megtalálhatja nálunk a számítását, mint az informatika, a számítógép, a média, a világháló elkötelezettje. Végzett hallgatóink különböző könyvtártípusokban, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézményekben helyezkedhetnek el. A képzésre emelt szintű érettségivel lehet jelentkezni. Informatikus könyvtáros alapszakunkon várhatóan magas számú nappali állami ösztöndíjas helyet hirdetünk meg.

Szakirányok Az információs mûveltség pedagógiája szakirányon végzett hallgató az információk elõállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát magas szinten ismeri, ezen ismeretek birtokában képes az információs mûveltség ismeretanyagának oktatására mind a közoktatásban, mind a felsõoktatásban, illetve alkalmas korszerû iskolai könyvtárak vezetésére. ● A sajtó-, média- és könyvkiadási szakirányon diplomát szerzett hallgató a sajtó, a média és a könyvkiadás területén aktív. A szakirány gyakorlatorientált képzési formája segíti a hallgatókat, hogy megismerjék az írott és az elektronikus sajtó mûködését, a nyilvánosság dimenzióit és konfliktusait, illetve képet kapjanak a könyvkiadás legújabb piaci mechanizmusairól. A szakirány hallgatói megismerkednek az újságírás, a lapkészítés és a rádiózás, televíziózás alapjaival, gyakorlati minimumával is. ●

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINK

9

Szakirányú továbbképzéseinket már diplomával rendelkezõknek ajánljuk: ●

A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai

Biblioterápia (Új!)

Az információs mûveltség és a könyvtárpedagógia alapjai

Ifjúsági tanulmányok

Kulturális projektmenedzser

Munkavállalási tanácsadó

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervezõ

Public Relations és szóvivõ

Személyügyi szaktanácsadó

Személyügyi szervezõ

TURIZMUS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


MESTERKÉPZÉSEINK

10 Mesterszakos kínálatunk

A mesterképzésben (Master; rövidítve: MA vagy MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhetõ. A mesterfokozat a második felsõfokú diplomás végzettségi szint, amely a korábbi egyetemi diplomának felel meg. Mesterképzésre az vehetõ fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékû fõiskolai szintû végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintû végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett.

Mesterképzéseinket azoknak ajánljuk, akik:

Érdemes minket választani, mert:

már rendelkeznek diplomával és nyelvvizsgával; ● az alapképzés során megszerzett ismereteiket szeretnék bõvíteni; ● magasabb szakmai pozíciókban vagy vezetõként szeretnének dolgozni; ● tudományos pályára készülnek.

tudományos és szakmai fejlõdést kínálunk magas színvonalon; ● mesterképzéseink az országban elõször induló, legkiforrottabb képzések az emberekkel foglalkozó tudományok területén; ● a nappali tagozatos jogviszonyhoz számos elõny társul: diákigazolvány, adómegtakarítás, a szülõknek családi pótlék; ● költségtérítéses képzésben a 2. évtõl folyamatos átsorolási lehetõséget kínálunk állami ösztöndíjas helyekre; ● a tanulmányok akár doktori képzésben is folytathatók.

Andragógia A végzett hallgatók ismerik az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatását, és a felnõttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztését. Munkájukkal segítik az oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetõségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatását.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS

,,,, ,,,, Hallgatóink 81,63%-a diplomát szerez az abszolutórium megszerzése után.

A budapestiek aránya a FEEK-en a legmagasabb a végzettek között (12,24%).


MESTERKÉPZÉSEINK

11

Emberi erõforrás tanácsadó A PTE legnagyobb létszámú mesterszakja. Alkalmassá tesz humán és gazdasági ismeretek interdiszciplináris szemléletében a munka, a munkavállalás világában, az iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenység ellátására. Figyelem! A képzés nemcsak magyar, hanem angol nyelven is elvégezhetõ!

Informatikus könyvtáros Végzett hallgatóink a könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben foglalkozhatnak információs tartalmak elõállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, hasznosításával.

Kulturális mediáció Diplomát szerzett hallgatóink a szakon szerzett ismeretekkel képesek a szocio-kulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére; a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különbözõ társadalmi csoportok közötti kapcsolatok menedzselésére, professzionális kultúraközvetítésre. Tudásukat különbözõ településeken, kulturális, mûvelõdési intézményekben és szervezetekben, hazai és nemzetközi közösségekben is kamatoztathatják.

TANÁRI MESTERSZAKJAINK NAPPALI ÉS LEVELEZŐ KÉPZÉSI RENDBEN: ●

Tanár - könyvtárpedagógia-tanár

Tanár - andragógia tanár

Informatikus tanár – könyvtáros tanár (ÚJ!)

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


HALLGATÓI ÉLET

12 Hallgatói élet a FEEK-en A FEEK-en igazán jó hallgatónak lenni: a karon modern, igényes, barátságos környezetben tanulhatnak a fiatalok, nálunk minden lehetõség adott a megfelelõ felkészüléshez, technikai, infrastrukturális, szakmai szempontból egyaránt. Intézményünk vidám, színes falait és közösségi tereit különleges képzõmûvészeti alkotások és idõszaki kiállítások varázsolják egyedi hangulatúvá, ahol hallgatóink számára biztosított a tanulás szabadsága – a tudás szabadsága. A hallgatók órák után sem maradnak programok nélkül, a pezsgõ egyetemi élet és a hallgatói közösségi aktivitás a FEEK-en kimagasló – változatos kulturális és szórakozási lehetõségeket biztosítunk a szabadidõ eltöltésére. A Hallgatói Önkormányzat a közösségi élet megszervezésében, kulturális programszervezésben, illetve különbözõ pályázati és ösztöndíjlehetõségek felkutatásában segíti a hallgatókat. Új hallgatóink beilleszkedésének segítésére minden évben gólyatábort szervezünk, ahol a már felvételt nyert diákjaink kötetlen keretek között ismerkedhetnek meg oktatóinkkal, hallgatótársaikkal, valamint a kari képzési, oktatási folyamatokkal. A gólyabálon ünnepélyes keretek között köszöntjük az elsõéveseket, az évközi bulik és a tematikus estek pedig kikapcsolódási

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS

lehetõséget biztosítanak a tanulás mellett. A diplomához vezetõ utat igyekszünk gördülékennyé tenni, hogy minden hallgatónk úgy érezhesse: a FEEK-en tanulni jó.


KÜLFÖLDI LEHETŐSÉGEK

13

Ösztöndíjjal tanulni külföldön A hallgatók érdeklõdésének és nyelvtudásának megfelelõ úti cél kiválasztása nem is olyan egyszerû, hiszen a FEEK tizenhat európai ország egyetemein biztosít Erasmus cserelehetõségeket. Az egy féléves, illetve két féléves hallgatói mobilitási lehetõségeken túl országos szinten is különleges oktatási programot kínál a kar: aki a FEEK-et választja, egyúttal élhet a kettõs diplomaszerzés lehetõségével a négy féléves mesterképzés keretében. A kultúra és menedzsment tárgykörében a hallgatók két félévet itthon, két félévet pedig a kar németországi partnerintézményében, Görlitzben tölthetnek. A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük mesterszakos oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik.

,, ,,

Egy országban több egyetemmel is kétoldalú szerzõdésben áll a Kar. Jelenleg 27 partnerünk van, a 2014/15-ös tanévtõl várhatóan közel 10 további hellyel bõvül a pályázható egyetemek száma. Pályázható területek: oktatás, felnõttoktatás, kulturális menedzsment, könyvtártudomány, társadalomtudományok. Az

elmúlt években számos hallgatónk végzett el sikeresen egy vagy két szemesztert a partneregyetemeknél. A kiutazó hallgatók létszámához hasonló számban érkeznek a külföldi hallgatók is Karunkra. Évente átlagosan mintegy 10-10 hallgató teljesíti sikeresen Erasmus pályázatát. Oktatóink körében is igen népszerû a mobilitási program. Kiutazó oktatóink száma évente 10-15 között mozog, az ide érkezõ vendégoktatók száma ennél valamelyest kevesebb.

Az Alumnihoz a FEEK végzett hallgatói csatlakoztak a legtöbben.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


ÉN IS FEEK-ES VOLTAM

14

Fûrész Diána hivatásos kosárlabdázó Hivatásos kosárlabdázóként szerzõdtem tavaly

nagyon rugalmasan

Sopronból Pécsre. Eddigi pályafutásom során

kezelték az oktatók,

mindig tanultam a sport mellett, mert szeretnék a

a hiányzást meg-

lehetõségeimhez képest maximálisan felkészülni

értették és lehe-

a civil életre. A már megszerzett közgazdász, ill.

tõséget biztosítottak

logisztikus diplomám után tavaly elsõdleges

a pótlásra, amely

szempontom az iskola választásánál az idõtartam

manapság – úgy

volt, mivel 1 éves szerzõdést írtam alá a PEAC

gondolom – nem

csapatához.

csak nekem nagy

Többen ajánlották a FEEK-et, így eldöntöttem,

segítség. Az oktatók

hogy újra belevágok a tanulásba, ha találok

és admi-nisztrációs

számomra megfelelõ szakot. Sok szimpatikus

munkatársak segítõ-

lehetõség közül végül a PR-és szóvivõ képzést

készsége mind-mind pozitív emlék marad

választottam, és cseppet sem bántam meg.

számomra. Igazán magas színvonalú, gya-

Számomra nagyon kedvezõ volt az elõadások

korlatias oktatásban lehetett részem, és

tömörített lebonyolítása, amely még a sport

szerencsésnek érzem magam, amiért több neves

mellett is lehetõvé tette, hogy az elõadások

oktatótól tanulhattam.

,, ,,

többségét látogatni tudjam. A vizsgai-dõpontokat

V égzettjeink között átlag feletti a munkaviszonnyal rendelkezõink aránya (67,57%), hiszen hallgatóink több mint kétharmada munka mellett, levelezõ munkarendben tanul.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


ÉN IS FEEK-ES VOLTAM

15

Domoszlai Edit balettmûvész Amikor a FEEK-en az andragógia alapszakot

szellemiség pedig

választottam tanulmányaim folytatására, annak

érezhetõ az in-

tudatos okai voltak: tetszett a kar modernitása,

tézmény minden

mind külsõleg, mind belsõ szakintézeti

dolgozóján és

felépítésében a 21. század új kihívásait

persze a hallgató-

figyelembe vevõ szakjaival. Az andragógiában

társaimon is.

rengeteg lehetõséget láttam, mert egyrészt fiatal tudományág másrészt hihetetlenül multi-

Egyre inkább azt

diszciplináris, mellesleg egyik fõ eleme az

gondolom, hogy a

élethosszig tartó tanulás hangsúlyozása és

mai világban az

segítése – amelynek jelentõségét nem kell

egyik legfon-

bemutatni a mai világban.

tosabb tulajdonság a kreativitás, fõként abban az értelmében,

Az alapszakon végzõs évem végéhez érve, örömmel konstatáltam, hogy elõzetes elvárásaim és elképzeléseim a karról teljesen beigazolódtak, sõt plusz pozitívumok is hozzáadódtak. Így nem volt kérdésem afelõl, hogy az alapszaktól fellelkesülve egy szintén a humán terültekhez kapcsolódó mesterszakot válasszak a FEEK-en, az emberi erõforrás tanácsadót.

,, ,,

hogy az ember minden helyzet-ben legyen képes

meglátni a lehe-tõségeket, képes legyen kihozni

mindenbõl a legjobbat. Nos, ezen a karon ez a

tulajdonság és egyben érték, mint akár a

humanitás, nyitottság, kíváncsiság abszolút

támogatva van. Ez az a hely, ahova mindig

szívesen megyek be és midig valami plusszal

távozom. Örülök és büszke vagyok arra, hogy itt

tanulhatok.

A modern szemléleten túl, a FEEK-en az ember mindig valahogy otthonosan érzi magát, olyan, mint egy nagy család. Az oktatók, mind magasan képzettek, kedvesek, segítõkészek, támogatják az egyéni törekvéseket, utakat és ötleteket. A karról nekem a nyitottság és kreativitás jut az eszembe, mert itt meg lehet valósítani új dolgokat, és szerteágazó a lehetõségek száma a folyamatos továbblépésben, tanulásban. Ez a fajta

A nappali tagozaton végzett FEEK-es hallgatók ajánlanák a PTE-t legmagasabb arányban.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


Check in - LIVE!

Tanulni jó, a FEEK-en lenni jó. Aki járt már ott, tudja, hogy a PTE FEEK igazán színes, komfortos, barátságos környezetben fogadja hallgatóit. Ezt az „életérzést” a hallgatók már ismerik, a leendõ hallgatók pedig megismerhetik, ha ellátogatnak a Karra. Bizonyára Te is számtalanszor bejelentkeztél okostelefonodról különbözõ helyekre, fotóztál a környezetükben és a hely megjelölésével feltöltötted a profilodba. A közösségi oldalakon mûködõ check in funkciót mi most élõben alkalmazzuk. Egy új kezdeményezést indítunk „I was here” címmel: látogass el hozzánk és fotózz nálunk! Ráadásul erre a nyílt napon is lehetõséged lesz! A fotóval kapcsolatban csupán két kikötésünk van: a háttérben a FEEK valamely épületrésze vagy környezete legyen látható, a képen szereplõk legalább egyike pedig tartson a kezében egy „I was here” feliratú táblát vagy lapot. A kép készülhet tanteremben, folyosón, a belsõ kertben vagy az épület elõtt, egy személlyel vagy csoportosan, a lényeg, hogy légy kreatív! Tervezd meg a táblát, a hátteret és a beállítást, és küldd el nekünk! Egy pályázó beküldhet több különbözõ beállítású képet is, hiszen így jobb eséllyel indul a gyõzelemért. A legjobbnak ítélt kép beküldõjét egy tablettel díjazzuk, a legjobban sikerült képekbõl pedig kiállítást rendezünk a földszinti folyosón. A képeket november 15-tõl február 28ig várjuk a kari honlapon jelölt e-mail címre. A kiállítás várható idõpontja márciusban lesz, ahová szeretettel várunk minden pályázót, osztálytársat, barátot és ismerõst!

WWW.FEEK.PTE.HU

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


Fesd ki a FEEK-et!

A PTE FEEK kreatív ötletpályázatot hirdet, ahol középiskolás csapatok mérhetik össze tehetségüket. Ha alkotói mûvészlelked eddig nem tudott kibontakozni, ha telis tele vagy jobbnál jobb ötletekkel, de eddig nem találtál olyan felületet, ahol ezt megvalósíthatod, akkor itt az alkalom, hogy részese legyél egy új kezdeményezésnek! A PTE FEEK épületének nyugati oldala várja a legjobb, legötletesebb, legkreatívabb pályázatokat középiskolás csapatoktól. Ötleteljetek, tervezzetek és pályázzatok elkészült látványkoncepciótokkal, hogy a Ti nyertes munkátok díszítse az egyetem falát! A kivitelezéshez szükséges festék természetesen biztosított, és a gyõztesnek járó jutalmak sem maradnak el! A pályamûvek látványterveivel november 15-tõl február 28-ig lehet pályázni, majd a kari oktatókból álló zsûri értékelését követõen a legjobb látványterv megnyeri a fõdíjat: az épületet díszítheti a festmény. A 2. és 3. helyezett sem marad díjazás nélkül, továbbá mindegyik pályamunkát kiállítás keretében mutatjuk be az érdeklõdõknek. A pályamunkák közös, helyszíni elkészítésére – az idõjárás függvényében – áprilisban kerülhet sor. A pontos pályázati kiírást, elérhetõséget és a pályázati ûrlapot a kari weboldalon találjátok.

WWW.FEEK.PTE.HU

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


E-learning Kötöttségek nélkül tanulni!

WWW.FEEK.PTE.HU

Tanulj nálunk ingyen, kötöttségek nélkül! Figyelem, nem csak hallgatóknak!

Szeretnéd bõvíteni ismereteidet? Szívesen tanulnál egyetemi karon? Szeretnéd kipróbálni magad egy egyetemi vizsgán? Mindezt kötöttségek nélkül megteheted, mert a PTE FEEK egy vadonatúj lehetõséget kínál fiataloknak, felnõtteknek, vagyis minden érdeklõdõnek. Tanulni és tanítani ma már nem csak a klasszikus tantermi formában, elõadó-hallgatóság felállásban lehet. A modern infokommunikációs technológiák fejlettségének köszönhetõen a tananyagok elektronikusan is elérhetõk, és a vizsgák is online módon elvégezhetõk. Karunk két olyan kurzust indít, amelyre bárki, aktív hallgatói jogviszony nélkül is jelentkezhet. Az érdeklõdõknek a Munkaerõpiaci ismeretek és Pénzügyi ismeretek kurzusaink e-learning változatát hirdetjük meg, a tananyagokat online tesszük elérhetõvé, ahol mindenki kényelmesen, a saját tempójában, akár otthon is elsajátíthatja a képzés anyagát. A vizsgadrukk miatt sem kell aggódni, hiszen ugyanilyen formában tehetõ le a vizsga akár az otthoni számítógéprõl is. Miért érdemes elvégezni az e-learning tanfolyamot? Mert ingyen, kötöttségek nélkül tanulhatsz nálunk Mert bárhonnan elérhetõ az online tananyag, amit a saját tempódban sajátíthatsz el Mert nem kell szigorú tekintetû bizottság elõtt vizsgázni, hiszen otthon is teljesítheted a vizsgát Mert a tananyag elsajátítása és a sikeres vizsga után tanúsítványt állítunk ki az e-learning hallgatóinknak  De ami igazán fontos: az elvégzett kurzusokat és kreditértéküket beszámítjuk tanulmányaidba! *    

Jelentkezz e-learning kurzusainkra, ismerd meg Karunkat és képzéseinket, és megszerzett tudásod kamatoztasd tanulmányaid folytatásában! A tanfolyamra november 15-tõl lehet jelentkezni, további információkat a kari weboldalon találsz. Válj Te is egyetemi polgárrá és az élethosszig tartó tanulás jegyében ismerd meg a PTE FEEK mottóját: „A tanulás szabadsága, a tudás szabadsága!” *Amennyiben a PTE FEEK képzésére (felsõoktatási szakképzésre, alap- vagy mesterképzésre) jelentkezel, a tantervben is szereplõ kurzusokat beszámítjuk tanulmányaidba, így nem kötelezõ ezekre az órákra bejárni és vizsgát tenni belõle, hiszen korábban teljesítetted.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS


NYÍLT NAP

19

PTE FEEK. Felelõs döntés a jövõrõl. Várunk minden jelentkezõt az egyetemi polgárok körében! Képzéseinkrõl bõvebb tájékoztató a Kar honlapján található. Alapképzéseinken kívül érdemes a Kar megújult szakképzési kínálatából válogatni, mert a szociális és ifjúsági munka, az emberi erõforrások és a turizmus-vendéglátás felsõoktatási szakképzéseink 2014 szeptemberétõl már nem csak Pécsen, hanem a régió más városaiban is elérhetõk!

További információk: felveteli.feek.pte.hu

NYÍLT NAP

,, ,,

Idõpont: 2014. január 23. szerda 9.00 – 12.15 Részletes program: www.feek.pte.hu Helyszín: PTE FEEK Aula 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. földszint

Elérhetõségek, bõvebb információ:

A kar képzéseirõl, bemeneti követelményekrõl: PTE FEEK Dékáni Hivatal, Kovács-Máthé Lívia Cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b IV. emelet Tel.: +36 72 501-500 / 22508 Fax: +36 72 251 100 E-mail: info@feek.pte.hu Web: http://feek.pte.hu A felvételi eljárással kapcsolatos információk, jelentkezés menete, korábbi ponthatárok: Web: http://felvi.hu E-mail: info@felvi.hu

Figyelem! A rendes felvételi eljáráson kívüli pótfelvételi során (2014. augusztus) érdemes figyelni a kari honlapot, hiszen több olyan képzésünk is van, amely az elõzetes eljárást követõen indulhat 2014 szeptemberében (angol nyelvû turizmus BA, Kulturális örökség tanulmányok MA, Ifjúságsegítõ BA, Kulturális tanulmányok BA).

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS

PTE FEEK Felvételi kiadvány 2014  

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2014. évi felvételi kiadványa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you