Page 1

2013. május

XXV. évfolyam 5. szám

MIZÚJS? Ha élet zengi be az iskolát…

Zsúfolásig telt az aula május 15‐én. Horváth Károly Pro Urbe‐díjas népzenész, népzenekutató  vezetésével,  az  énekkar  és  az  alsós  néptánccsoport  tagjainak  bemutatójával  fűszerezett  nagyszabású  népzenei  koncertet  tartottunk  az  aulában.  A  200  Ft‐os  belépőjegy  nemes  célt  szolgált: egy hamarosan megalapítandó, a zalai népzenei kincset ápoló intézmény létrehozá‐ sára szánják a szervezők.       

Mai számunk tartalmából Iskolai események Madarak és fák napja Sporthírek Mindenünk a tánc


Iskolai események  Holokauszt vagonkiállítás Zalaegerszegen    2013.  május  6‐án  az  Élet  Menete  Alapítvány  szer‐ vezésében  a  Holokauszt  vagonkiállítást  nyílt  a  za‐ laegerszegi  vasútállomáson,  melyen  iskolánk  va‐ lamennyi nyolcadik évfolyamos tanulója részt vett.  A vagon‐kiállítás szervezői arra biztatták a fiatalo‐ kat ‐ és a pedagógusokat ‐, hogy rendhagyó törté‐ nelemórák  keretében  mutassák  be  a  holocaust  borzalmait. A megnyitó ünnepség végén Petrovics  Péter rabbi mondott kaddist, azaz gyászimádságot  az elhurcoltak emlékére.  forrás: zegtv.hu 

Zegasztárjaink sikere  A  Zalaegerszegi  Televízió  idén  is  életre  hívta  a  Zegasztár  vetélkedőt.  Iskolánk  több  tanulója  érzett  késztetést  az  indulásra:  Kisvirágok  kis‐ együttes  tagjai  –  akik  közül  Kiss  Angéla  és  Szántner Luca szólóban is megmérettették ma‐ gukat ‐ mellett Balogh Bence 5.c osztályos diák  is szerepelt a versenyen. Felkészítőik – Bali Ma‐ rianna, Tompos‐Horváth Ildikó, Fiszter Ferencné  – a helyszínen izgultak értük, s elmondásuk sze‐ rint nem vallottak szégyent, mert kategóriájuk‐ ban  első  helyen  végeztek!  A  Kisvirágok  kis‐ együttest  több  rendezvényre  is  meghívták,  s  részvételi  jogot  nyertek  az  Egerszeg  Fesztivál  Zegasztár Gálaműsorára is.   

Készülünk az országos kompetenciamérésre…     A 6. és  8. évfolyamon lázasan készülnek a május 29‐i kompeten‐ ciamérésre.  Sokszor  felvetődött  a  kérdés  a  diákok  körében:  mit  kell tudni erről a mérésről?  A vizsgálat tesztjei olyan matematikai  és szövegértési tudást mérő feladatokból állnak, amelyek nem az  iskolai  tanterv  megvalósulását  mérik,  hanem  a  tanulóknak  azt  a  képességét,   hogy  a  tanultakat  hogyan  tudják  alkalmazni  valódi  problémák, élethelyzetek megoldásában. A 6., és 8. évfolyamon a  matematikateszt  megoldáshoz vonalzóra,  számológépre  és  toll‐ ra lesz szükségük a tanulóknak. Az előző évektől eltérően most mindenkinek egyszerre lesz  szüksége a számológépre. A mérés eredményeiről az Oktatási Hivatal jelentést készít legké‐ sőbb 2014. február 28‐ig.   

forrás: oktatas.hu 


Madarak és fák napja  Az  Ökováros  Zalaegerszeg  program  részeként  a  helyi  általános iskolák felső tagozatosainak rendezett játé‐ kos  akadályversenyt  az  Eötvös‐iskola.  Öt  intézmény‐ ből  érkeztek  nevezések  a  versenyre,  mely  részben  a  házigazda  iskola,  részben  az  alsóerdei  sportpálya  te‐ rületén zajlott.  Az  akadályokat  végül  is  a  landorhegyis  diákok  vették  legjobban,  ők  kerültek  ki  győztesként.  Minden  részt‐ vevő kisebb ajándékban részesült, a dobogósok pedig  külön elismerést kaptak, melyet a Zalaegerszeg Város  Önkormányzata  ajánlott  fel.  Külön  élményt  jelentett  az  orosztonyi  Gyöngybagolyvédelmi  Alapítvány madárbemutatója is.     A  versennyel  egy  időben  a  jeles  naphoz  kapcso‐ lódó,  rajzpályázat  alkotásaiból  egy  hétig  látható  kiállítás  nyílt  az  Eötvös‐iskolában.  A  pályázat  eredményhirdetésén elhangzott: az alsós tanulók  közel  500  alkotást  késztettek,  s  a  legjobbakat  díjazták,  melyben  Karner  László  képzőművész  nyújtott segítséget.      forrás: Bánfi Katalin / zalamedia.hu

Sporthírek Atlétika  Május 8-án rendezték meg a IV. korcsoportos atlétika diákolimpia megyei döntőjét. Az iskolából ketten vettünk részt a súlylökésben. Hosszú heteken át készültünk. Alkalmunk volt gyakorolni a verseny helyszínén is, ezért nem izgultunk. Rajtunk kívül csak heten indultak. Hat sorozatot dobtunk. Nekem a negyedik dobásom lett a legjobb. Társam, Vekas Martin még nálam is nagyobbat dobott. Végig vezette a versenyt. Az utolsó sorozat után ő örülhetett az első helynek. Én öt versenyzőt megelőzve a negyedik lettem. Csilla néni elégedett volt a teljesítményünkkel. Martin készülhet az országos döntőre. Én elégedett voltam a szereplésemmel, mert egyéni csúcsot dobtam. Remélem jövőre már felállhatok a dobogóra!   Pál Patrik 7.a 

 


Mindenünk a tánc!   A Magyar Látványtánc Sportszövetség kapuvári terü‐ leti versenyén Albatrosz táncegyüttes Eötvös iskolás  tanulói két korcsoportban is szép sikereket értek el.  Látványtánc  kategóriában  mindkét  csapatunk  az  előkelő  harmadik  helyen  végzett.  Felkészítőjük,  Há‐ riné  Molnár  Ágnes  elégedett  volt  teljesítményükkel.  A  lányok  elmondása  szerint  hihetetlenül  sokat  ké‐ szültek  a  kapuvári  területi  döntőre.  A  próbákon  el‐ engedhetetlen  volt  a  kitartás  és  a  fegyelem.  Mivel  évek  óta  űzik  ezt  a  sportot,  egyre  ügyesebbek.    Sok  fellépésen  vannak  túl,  és  versenyeken  is  rendszere‐ sen részt vesznek. Ennek köszönhető ez a kiemelke‐ dően jó szereplés. 

A csapatok tagjai:     4.  évfolyam:  Hart  Liliána,  Szommer  Lili,  Nagy  Tamara,  Simon  Fanni,  Lukács  Lilla,  Kincses  Nikolett, Vizlendvai Lina  5.  évfolyam:  Turi  Diána,  Török  Zsófia,  Briglevics Adél  6. évfolyam: Nagy Henrietta, Dömötör Dorina,  Horváth  Dalma,  Harmat  Vanessza,  Marton  Laura, Aczél Annamária, Műhl Dominika  Műhl Dominika 7.b 

Meghívó        Kedves Pedagógus Kolléga!   

2013. június  3‐án,  hétfőn  14  órakor  az  aulában  szere‐ tettel várunk egy rövid pedagógusnapi ünnepségre!  Diákönkormányzat A Mizújs? szerkesztőségének címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.  honlap: www.e5vos‐zeg.sulinet.hu  Diákönkormányzat menüpont  A mai szám létrejöttében közreműködött: Fodor Csilla, Gyurkó Gábor, Papp Árpád, Pál Patrik 7.a,  Dömötör Dorina, Rosta Gréta, Műhl Dominika 7.b, Vekas Martin 8.a 

5_szam_2013_majus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you