__MAIN_TEXT__

Page 1

-Mo

Gyô r

son

-So

pro

ei P

egy

nM

álya

o ri e ntá ciós Kon zor cium

SZAKMA

KÍNÁLÓ

SZÜLÔKNEK, PEDAGÓGUSOKNAK ÉS DIÁKOKNAK


2 / szakmakínáló / köszöntô

Parragh László: óriási verseny van a világban a szakképzett munkaerôért

Óriási verseny van a világban az országok között a szakképzett munkaerôért, ebben Magyarország jó helyen áll, mutatja ezt az is, hogy minden eddiginél több szakmában tudott versenyzôt nevezni a fiatal szakemberek világversenyére - nyilatkozta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke az MTI-nek, miután Kazanyban vasárnap felkereste a WorldSkills rendezvényen induló magyar versenyzôket. Kiemelte, a magyar szakképzés erôsödését mutatja, hogy megfordult a trend, tíz év után elôször szeptemberben többen kezdik meg tanulmányaikat szakgimnáziumban, mint az általános gimnáziumban. A szakképzés társadalmi elismertségének növekedését jelzi, hogy a szeptemberben kezdôdô tanévben szakgimnáziumban 31 157, általános gimnáziumban 28 738, szakközépiskolában 17 593, szakiskolában 1088, készségfejlesztô iskolában 311 tanuló kezdi meg tanulmányait - mutatott rá.

Parragh László szerint a szakképzés erôsödôdéséhez hozzájárult az is, hogy a társadalomban egyre inkább közbeszéd tárgya egy szakma megszerzése. Tudatosult a fiatalokban az is, hogy a szakmák az alkotás örömét is jelentik, és talán ami a legfontosabb, megélhetést, biztos egzisztenciát adnak, kellô ambíció esetén pedig a továbbtanulás is biztosított. Ahhoz, hogy a szakképzésben bekövetkezett trendforduló tartós legyen meg kell gyôzni a szülôket is arról, hogy szakmát tanulni küldjék a gyerekeket, emellett a kamara és a vállalatok közötti együttmûködést erôsíteni kell - fejtette ki.

A kamara elnöke úgy látja, a WorldSkills verseny egyértelmûen mutatja, hogy minden ország számára kiemelkedô jelentôségû a szakképzés. Kazanyban 1300 fiatal szakmunkás versenyez 63 országból, és a kevésbé fejlett térségekbôl is érkeztek magas képzettséget igénylô szakmában versenyzôk. Magyarország méretéhez képest átlag feletti részvételi lehetôséget tudott elérni, 22

szakmában 24-en versenyeznek a magyar csapatban - mondta Parragh László. Egyértelmûen mutatja a WorldSkills verseny azt is, hogy lebomlanak a határok a közép és a felsôfokú oktatás között, a szakmunka elvégzése technikusi végzettséget igényel tette hozzá.

Felidézte, a térség rendszerváltó országai azzal a problémával szembesültek, hogy a jól képzett munkaerejük java elment, a maradék pedig minôségében és mennyiségében kevés a gazdaság növekedésének támogatásához. Magyarország ezzel a problémával jóval korábban kezdett foglalkozni a többi országnál, a megoldást jelentô lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy az ország gazdasági elônyét a szakember-utánpótlásban is meg tudja erôsíteni. A kamara egyértelmû álláspontja, hogy értékteremtés, jól képzett szakmunkás nélkül egy ország nem lesz sikeres fogalmazott Parragh László. Forrás: MTI/MKIK / Fotó: MKIK


szakmakínáló / köszöntô /

3

TARTALOM 2-3.

Elnöki köszöntôk Parragh László MKIK Pintér-Péntek Imre GYMSM KIK

4-6.

Kereskedelmi és Iparkamarák pályaorientációs tevékenysége • GYMSM KIK • Sopron MJV Kereskedelmi és Iparkamara

7.

A Gyôri Járási Foglalkoztatási Paktum Pályaorientációs Munkacsoportja

8.

Önismeret fontossága a pályaorientációban Csanaki Jerfy Antal-díj bemutatása

9.

Lányok és a mûszaki pálya

10–16.

Keresett szakmák

17–19.

WordSkills 2019 képekben

20–21.

Új iskolarendszer

22.

Pályaválasztást segítô honlapok

23–25.

Szakmai rendezvények

26–31.

Partnerszervezetek

A szakmád a kezedben!

A Szakmakínálót immár hosszú évek óta a pályaválasztás elôtt álló diákoknak, szüleiknek és pedagógusainak készíti az iparkamara.

A pályaválasztás egy olyan döntés, ami évekre, akár egy életre meghatározhatja a fiatalok jövôjét. Most dôl el, hogy valakibôl egy örökké magát keresô nyugtalan ember lesz, vagy egy hivatásában örömet, megélhetést találó mester? Nyilván nem minden esetben lehet eldönteni tizennégy évesen, hogy kinek milyen szakma a megfelelô: orvos, mérnök, mezôgazdász, gépi forgácsoló, pék, szakács? De létezik segítség! Létezik pályaválasztási tanácsadás, léteznek pályaválasztási kiállítások, és létezik a kamara háttérrendszere, amely segít, támogat! Ajánlom ezt a kiadványt a szülôknek, mivel sok olyan információt gyûjtöttünk össze, amit sok esetben csak különbözô portálokon találnak meg. Mert kamaránkat, az általunk nyújtott szolgáltatásokat is részletesebben megismerhetik.

Ajánlom ezt a kiadványt pedagógusoknak, hiszen a képzéseket érintô változásokról is olvashatnak. Mindemellett például a kamara elnöksége által alapított Csanaki Jerfy Antal-díjhoz kapcsolódó pályázatunkat is megismerhetik.

Ajánlom ezt a kiadványt a diákoknak, hiszen igyekeztünk az ô nyelvükön bemutatni az egyes szakmákat, remélve, hogy érdeklôdésüket a megfelelô szakma felé tudjuk irányítani.

Kérem, fogadják ezt a támogatást, a kamara által nyújtott lehetôségeket nagy nyitottsággal, keressék pályaválasztási munkatársainkat kérdéseikkel, tájékozódjanak a szakmákról, az iskolákról! Bízom abban, hogy az idei Szakmakínáló is hasznos tudnivalókkal szolgál, új lehetôségeket és személyre szabott utakat, szakmákat mutat meg, és segít kérdezni! Mert jó válaszok csak akkor léteznek, ha vannak jó kérdések is! Döntsenek okosan, döntsenek megbízható információkra alapozva!

Pintér-Péntek Imre GYMSM KIK elnöke

IMPRESSZUM • Felelôs kiadó: GYMSM KIK. Szerkeszti: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Elérhetôségek: 9021 Gyôr, Szent István út 10/A • Telefon: +36-96/520-200 • Fax: +36-96/520-291 • www.gymskik.hu Készült az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/08 támogatási szerzôdés szerint kapott támogatásból. Fotók: MKIK, ANRE MEDIA, Adács Tamás


4 / szakmakínáló / kamaraI pályaorIentácIó a jó szakma felér egy diplomával A keresett, a szakmát tanuló diák képességeit kiteljesítô szakma megalapozhat egy tartalmas életet, már tizenévesen is.

A szakmai fejlôdés, diplomaszerzés, szakmaváltoztatás, az élethosszig tartó tanulás ma már lehetôség és elvárás is a sikerhez. A pályaválasztás elôtt álló nyolcadikos kisdiákoknak és szüleiknek érdemes a lehetô legtöbb információt begyûjteni.

Ebben ez a kiadvány is segítséget nyújt. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az ország társkamaráival karöltve, (MKIK, megyei és megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamarák) elkötelezett a gazdaság igényeinek megfelelô, a szakmai követelményeket, az innovációt elôsegítô szakképzés kialakulása, gyakorlati szervezô, tájékoztató feladatainak ellátása mellett.

Több információ:

a Gyôr-moson-sopron megyei kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyéb szervezetekkel együttmûködésben az ország egyik legjelentôsebb pályaorientációs tevékenységét folytató szervezete. Kiemelten fontos tevékenysége kamaránknak a pályaválasztási tájékoztató szülôi értekezletek, osztályfônöki órák és önismereti órák megtartása az ôszi idôszakban.

Az önismereti órákon segítünk a gyerekeknek abban, hogy jobban megismerjék önmagukat, képességeiket /erôsségek, gyengeségek/. Cél, hogy olyan technikákat, gyakorlati eszközöket adjunk át a diákoknak, amit az életük során is hasznosan tudnak majd alkalmazni. Ha megismerik önmagukat, akkor az élet változásaira is rugalmasabban tudnak reagálni és képesek lesznek minden helyzetben megoldást találni. Pályaorientációs szülôi értekezleteken naprakész információt adunk a szülôknek az iskolatípusokról, a felvételi eljárásról, a jó döntéshez szükséges fôbb szempontokról.

A gyerekeknek tartott tájékoztató osztályfônöki órákon pedig átbeszéljük a sikeres pályaválasztáshoz szükséges szempontokat, iskola típusokat, szakmákat, a vá-

lasztható iskolákat, és internetes pályaválasztási portálokkal ismertetjük meg a gyerekeket.

Fontosnak tartjuk, hogy segítsük a pályaválasztás elôtt álló tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat is a megfelelô információ átadásával. Tevékenységünk fontos része, hogy szervezzünk interaktív pályaorientációs rendezvényeket. Minden évben az ôszi és a tavaszi idôszakban bonyolítunk egy-egy ilyen rendezvényt, nagy sikerrel. A tavaszi idôszakban szervezzük a 7-8 osztályos tanulóknak a céglátogatásokat több mint 30 cég bevonásával. A buszos utaztatást is szervezzük és vállaljuk a költségét is.

Idén elôször került megrendezésre a kamarai „Nyári tábor” ami a GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara GYMSM-i Igazgatósága együttmûködésével jött létre. Délelôtt a pedagógiai szakszolgálat munkatársai foglalkoztak a gyerekekkel, délután pedig a kamarák szerveztek céglátogatásokat.

Minden év ôszén megjelenik a Szakmakínáló kiadványunk mely szülôknek, diákoknak és pedagógusoknak nyújt hasznos információt pályaorientációs témákban.

EGY JÓ TANÁCS

keresett szakmát válassz, ne iskolát!

A pályaválasztás a családok egyik sorsdöntô kérdése. Komoly, közös döntést hoz a kisdiák és a szülô arról, hogy nyolcadik után a gyermek hol is folytassa tanulmányait. Mi legyen, ha „nagy” lesz? Kiadványunk ehhez kíván tájékoztatást adni.

az önismeret fontossága a pályaválasztásban

A megyei pályaorientációs tevékenység részét képezi a rendszeres önismeret erôsítése a pályaválasztás elôtt álló diákokban. A kamara megbízott szakembere rendszeres önismereti órákat tart.

Az önismereti órák témái: • Képességek, készségek felismerése, használata • Önmagunk és egymás jobb megismerése • Bizalom, támogatás • Figyelem, koncentráció • Együttmûködés • Önbizalom, önkép • Felelôsségvállalás. • Kommunikáció • Problémák felismerése, megoldása, kezelése.


Jerfy-díj a legjobbaknak

Gyôr-Moson-Sopron megyében több mint félezer a gyakorlati képzést vállaló vállalkozások száma, amelyek közel 2300 szakmát tanuló diák gyakorlati tudását gyarapítják.

számos vállalkozás gyakorlati képzôhelyként is mûködik Ha egy vállalkozás meghozza a döntést, regisztráltatja magát az illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, gyakorlati képzôhellyé válhat. A tanulókkal foglalkozó munkahelyek többsége évtizedek óta szívügyének tekinti a szakmát tanulók felkészítését, az elméleten túl a jól használható gyakorlati ismeretekkel történô felkészítését. A tanulókkal mesterlevéllel rendelkezô kiváló szakemberek foglalkoznak.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában az igényeknek és a jogszabályoknak megfelelve rendszeresen folyik mestervizsga felkészítés és mestervizsga. A mestervizsga bizottsági elnökök és a mester-

vizsga bizottság tagjai, a mesterek kiválóságai, akik folyamatos továbbképzésben részesülnek az országos kamara (MKIK) egységes Mestervizsga Szabályzata alapján. A tanulók oktatását gyakorlati képzôhelyként mûködô vállalkozások mesteri címmel rendelkezô szakemberei végzik.

A kamara szervezésében 2015ben közel háromszáz frissen avatott mester 18 szakmából csatlakozott a gyakorlati oktatókhoz a korábbi mesterekhez. 2016-ban és 2017-ben további 160 mester kapcsolódott be a mestervizsgával rendelkezô oktatók körébe. Ezek a kiváló szakemberek fogékonyak a szakmát tanulók problémái iránt és

egyengetik szakmai fejlôdésüket, személyiség béli érésüket, odafigyelnek a tanulószerzôdéses tanulók egyéni sajátosságaira is.

A tanuló foglalkoztatásnak, a gyakorlati képzôhelyek mûködésének személyi és tárgyi feltételei is vannak, amelyet a vállalkozásoknak teljesíteniük kell. Ennek ellenôrzését kamaránk rendszeresen végzi.

A gyakorlati képzôhelyek és mestereik a duális képzés bástyáinak tekintendôk, akik segítik a gazdaságban hiányzó szakmákban a szakember utánpótlást, valamint a tanulók szakmai és személyi jövôjének megalapozásába is sok tudást, energiát, pénzt fektetnek.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben az elsô gyôri kamarai elnök, csanaki Jerfy Antal nevével fémjelzett ösztöndíjat alapított. Évente három kimagasló tanulmányi eredményû szakmunkástanuló kapja meg a csanaki Jerfy Antal-díjat pályázat útján. Ez kétéves ösztöndíjat, pénzbeli támogatást jelent. Az önkéntes kamarai tag vállalkozásoknak lehetôségük van arra, hogy csatlakozzanak a díjhoz és támogassanak fiatalokat, akár a számukra fontos hiányszakmákban. A díjra benyújtott pályázatok elbírálása egy objektív szempontrendszer alapján történik. A díjátadás hagyományosan Gyôrben, az ôsszel rendezett pályaválasztási kiállításon kerül átadásra. A kamara figyelemmel kíséri, hogy a támogatás ideje alatt a pályázatban leírtak teljesülnek-e, a tanulmányi eredmények megfelelôek-e. Bôvebb információ: www.gymskik.hu/szakkepzes

a tanulószerzôdés elônyei

A gyakorlati képzéshez a vállalkozások és a tanulók között egyfajta munkaszerzôdés, a tanulószerzôdés születik meg, a kamara aktív közremûködésével.

Amikor a szakmát tanulók gyakorlatot nem az iskolában, hanem a termelô üzemekben, vállalkozóknál, üzletekben szerzik meg, duális képzésrôl beszélhetünk, mivel a képzés az iskolában és a vállalkozásoknál is zajlik. A gyakorlati képzôhelyen (vállalkozásoknál) tanulók havonta pénzbeli juttatást (fizetést) kapnak. Mértéke a szakmától és a minimálbértôl függ. A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult. A tanulószerzôdés idejét beleszámítják a szolgálati idôbe. A tanulóknak egyéb juttatások is járnak, például kedvezményes étkezés: a gyakorlati képzés napjain, tisztálkodási eszközök, egyéni védôfelszerelések, munkaruha, útiköltség-térítés, felelôsségbiztosítás is. Egyes szakmák, az aktuális hiányszakmák esetében további támogatást kapnak a tanulók. Bôvebb információ: www.gymskik.hu/szakkepzes


6 / szakmakínáló / kamaraI pályaorIentácIó A szakképzésben jelentôs szerepet töltenek be a kamarák. A szakképzés területén fontos feladataik vannak az országos, a megyei és a megyei jogú városok kereskedelmi és iparkamaráinak, így a soproniaknak is. Alapvetôen, mint egy hálózat ugyanazt a szolgáltatást nyújtják a gazdaság területein, azonban mindenkinek megvannak az erôsségei, specialitásai is. Ebben az összeállításban megtudhatjuk a legfontosabb információkat a soproni kamaráról.

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a feladatok egyre szélesebb körét látja el. Fontos szerepe van a város és térsége gazdasági életének fejlesztésében, a kereskedelem, a szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló javaslatok, kezdeményezések megtételében, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében, a térségben mûködô vállalkozások regisztrációjában. A kamara közremûködik a várost és térségét érintô fejlesztésekben, a vállalkozások fejlesztését szolgáló Széchenyi kártyával kapcsolatos ügyintézésben. Tevékenységi körébe tartoznak okmányhitelesítés és a vállalkozások fejlesztését szolgáló feladatok is. Egyre bôvülnek a szakképzés teendôi

A kamara végzi a tanulók gyakorlati szakmai képzésében részt vevô képzôhelyek kiválasztását és ellenôrzését annak érdekében, hogy a szakmát tanulók a lehetô legjobb körülmények között részesülhessenek gyakorlati képzésben. Jogi, tartalmi szempontból ellenôrzi a tanulószerzôdéseket, az iskolák és a vállalkozások közötti együttmûködési megállapodásokat, szervezi a szakmai szintvizsgákat, szerepet vállal a szakmunkásvizsgákban és az országos szakmai versenyek lebonyolításában. A kamara szervezi a mestervizsgákra való felkészítést és a mestervizsgáztatást. Fontos a jó szakmaválasztás

Kamaránknak kiemelt feladata a pályaorientáció. A szakmaválasztás elôtt álló tanulóknak és szüleiknek szívesen adunk tanácsokat a pályaválasztás kérdésében annak érdekében, hogy ki-ki megtalálhassa a képessé-

geinek és elképzeléseinek leginkább megfelelô szakiskolát. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaismeret, a munkaerôpiaci ismeret mellett a célkorosztály kompetencia alapú önismereti fejlesztésére. A kommunikáció, az empátia, a konfliktuskezelés, stresszkezelés, önmenedzselés, önelfogadás, valamint a szociális készségek alapjául szolgálnak minden emberi társas érintkezésnek, szakmától függetlenül. Tevékenységünk során lehetôséget biztosítunk a diákoknak, hogy számos szakmában kipróbálhassák magukat. Az általunk szervezett céglátogatások lehetôséget biztosítanak az általános iskolás korosztálynak, hogy bepillantást nyerjenek a munka világába. A szakmabemutatókon az egyes szakmákhoz szükséges személyiségtípus, munkamód, elméleti tudás is világossá válik számukra. A Pályaoreintációs programunk keretében helyet biztosítunk a Soproni Kézmûves Mûhelyek kezdeményezésnek. A Kamara épületében létrehoztunk egy barkácsmûhelyt, ahol a diákok számos kisiparos és iparmûvészeti tevékenységet kipróbálhatnak, ezzel is fejlesztve a kézügyességüket és esztétikai érzéküket. Célunk, hogy a pályaorientációs programjaink által a fiatalok a számukra legmegfelelôbb szakmát tudják kiválasztani, amely hoszszú ideig pályán tartja ôket és a megélhetésen kívül rengeteg örömmel gazdagítja életüket.

Fontos szerepet kapott a kamara a szakképzés irányainak, és az egyes szakmák arányainak meghatározásában, és a megyei szakképzés fejlesztési koncepció kidolgozásában. Készséggel állunk tanácsokkal, információkkal a szakmát tanuló diákok, a szakképzô iskolák és a gyakorlati képzôhelyek rendelkezésére.

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 9400 Sopron, Deák tér 14. Dr. Bihari István szakképzési vezetô

e-mail: bihari.istvan@sopronikamara.hu palyaorientacio@sopronikamara.hu telefon: +36 99 523 570 Honlap: www.sopronikamara.hu


szakmakínáló / pályaorIentácIós munkacsoport /

7

Kedves Végzôsök! Talán életetek eddigi legnagyobb kihívása elôtt álltok, amikor döntenetek kell továbbtanulásról, elôbb a megfelelô iskolatípus, majd az intézmény és a szak(ma) kiválasztásáról. Döntésetek nem csupán azt határozza meg, hogy a következô években melyik intézményben, milyen tanulmányokat fogtok folytatni, hanem egész életetekre hatással lehet. Emiatt elengedhetetlen, hogy minden elérhetô információt megismerve, érdeklôdéseteket, képességeiteket is figyelembe véve, megalapozott döntést hozzatok a pályaválasztással kapcsolatban.

A helyes döntés meghozatala elôtt nem csupán szüleitek és tanáraitok támogatására számíthattok! A gyôri pályaorientációs együtt mû kö dés tagjai által szervezett programok élmény sze rû en mutatják be a régióban keresett szakmák világát, valamint a Széchenyi Ist-

ván Egyetemen elérhetô képzéseket. Az elmúlt években számos ilyen programon vehettetek részt. Az üzemlátogatások, a pályaorientációs versenyeken, kiállításokon megismert és akár kipróbált szakmák, a vállalati vagy kamarai szakemberek közremûködésével zajlott rendhagyó osztályfônöki órák mind-mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy egyre biztosabb és megalapozottabb legyen a pályaválasztási döntésetek. Jelen kiadvány bemutatja a leginkább keresett szakmákat, tájékoztatást nyújt a késôbbi elhe-

lyezkedési esélyekrôl és az elérhetô keresetekrôl. Ezek alapján minden bizonnyal sikerül megtalálnotok a megfelelô intézményt, majd a tanulmányaitok befejezését követôen a biztos megélhetést nyújtó munkahelyet. Ugyanakkor, érdemes szem elôtt tartanotok a munkaerô-piaci szakemberek jóslatait. Az egyre gyorsuló technológiai fejlôdés és a munka világának átalakulása azt eredményezi, hogy szakmai pályafutásotokra a folyamatos változás lesz jellemzô. Életpályátok során sokan fogtok olyan szakmákat ûzni, amelyek napjainkban még nem is léteznek. Hogy meny-

nyien lesznek közületek „emberi testrész tervezôk”, „idôutazás kísérôk” vagy „boldogság menedzserek”, azt még nem tudhatjuk. De bármilyen tanulmányokat folytattok a jövôben, biztosan szükség lesz arra, hogy helyesen és hatékonyan tudjatok kommunikálni, képesek legyetek csapatban dolgozni, jó legyen a problémamegoldó képességetek és értô módon használjátok a mindannyiunk életét meghatározó „okoseszközöket”. Kedves végzôsök! Kívánjuk, hogy az elmúlt években szerzett információk és élmények birtokában helyes pályaválasztási döntést hozzatok, amely sikeres szakmai pályafutást és harmonikus, kiegyensúlyozott, boldog felnôtt életet alapoz meg! Gyôri Járási Foglalkoztatási Paktum Pályaorientációs Munkacsoportja

A 2019/20. tanév kiemelt pályaorientációs programjainak folyamatosan frissülô kínálata elérhetô a Járási Foglalkoztatási Paktum honlapján:


8 / szakmakínáló / csanakI Jerfy antal-díJ / önIsmeretrôl A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 2014. évben a szakmunkásképzés erôsítése érdekében pályázható ösztöndíjat alapított a gyôri, a mosonmagyaróvári és a rábaközi kistérségben tanuló szakmunkástanulók számára.

Csanaki Jerfy Antal-díj a legjobbaknak

A pályázat célja: A szakmunkásképzésben részt vevô elsô tanévet (9. évfolyamot) befejezô jó tanulmányi eredményt elérô tanulók támogatása, akinek szociális helyzete nehezíti tanulmányainak magas szintû folytatását, befejezését.

A díjazottak köre: Kimagasló tanulmányi eredményû szakmunkástanuló, aki az elsôéves tanulmányait legalább 4,00-ra teljesítette. Elônyben részesítjük a hátrányos helyzetû tanulókat. Kistérségenként 1—1 tanuló díjazható.

A pályázatban érintett szakmák 2019-ben: Szakma neve OKJ szám • Ács 34-582-01 • Asztalos 34-543-02 • Eladó 34-341-01 • Gépi forgácsoló 34-521-03 • Hegesztô 34-521-06 • Ipari gépész 34-521-04 • Jármûipari fémalkatrészgyártó 34-521-07 • Kômûves 34-582-14 • Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelô 34-582-09

• Mûanyagfeldolgozó • Szakács • Szociális gondozó és ápoló • Villanyszerelô

34-521-09 34-811-04

34-762-01 34-522-04

A díj összege, ütemezése: Az ösztöndíj mértéke havonta 30.000 Ft, melyet a támogatási szerzôdés megkötését követôen szeptember-október-november hónapra egy összegben, ezt követôen havonta a Gyôr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a tanuló bankszámlájára utal át. Az ösztöndíj folyósítása a tanulmányok befejezéséig tart. Utolsó kifizetés az eredményes szakmunkásvizsga hónapjában esedékes. Az ösztöndíj a novemberben sorra kerülô Pályaválasztási kiállításon kerül átadásra.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a nyertes tanulók teljesítményét félévente értékeli és a szerzôdést megszünteti, amennyiben: • A tanuló félévi átlageredménye 3,8 alá csökken. • A tanuló év végi átlageredménye 3,8 alá csökken.

• A félévi gyakorlati osztályzata 3-as vagy gyengébb. • Az év végi gyakorlati osztályzata 3-as vagy gyengébb. • Az adott félévben igazolatlanul hiányzott 1 órát, legyen

szó elméleti vagy gyakorlati oktatásról. • Magatartásáért írásbeli fegyelmi figyelmeztetést kap akár a szakképzô iskolában akár a gyakorlati képzôhelyen.

Jerfy Antal, Csanaki Győr, 1838. november 21.–Győr, 1913. október 14.: nagykereskedő. A Hergeszell család leszármazottja. 1858-tól az Elsô Magyar Általános Biztosító Társulat fôügynöke. 1868-tól a takarékpénztárnál dolgozott, tíz évvel késôbb aligazgató. majd vezérigazgató. Harmincéves tevékenysége alatt az intézmény jelentôsen fejlôdött, megerôsödött. Az 1890. október 2-án megalakult Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, ezt a tisztet négy cikluson keresztül töltötte be. Kezdeményezésére, 1897-ben a város létrehozta a gyôri Felsô Kereskedelmi Iskolát. Ezt követôen a Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola megteremtésén munkálkodott, melynek eredményeként 1901 ôszén kezdôdött az oktatás az iskolában. A Gyôrvárosi Kölcsönsegélyezô Egylet, a Légszesz Társulat elnöke, a Tûzoltóegylet és a Gyôri Ének- és Zeneegylet tagja volt. 1886-ban az uralkodó magyar nemességet és csanaki elônevet adományozott neki. 1890-ben királyi kereskedelmi tanácsosi címet kapott. Utolsó lakhely: Baross G. út 11. — A gyôri köztemetô XI. parcellájában nyugszik.

(https://www.gyorikonyvtar.hu/gyel/index.php/Jerfy_Antal,_csanaki)

„Tanulni annyi, mint élni – élni annyi, mint tanulni.” (Gabriele Ulrich)

Az önismeret fontossága pályaválasztó diákoknál

A GYMSM KIK megbízásából dolgozom közel hat éve pályaválasztó diákokkal. Feladatom az önismeret eszközeivel segíteni a pályaválasztót a helyes döntés meghozatalában, valamint önmaguk jobb megismerésében, képességeik, készségeik használatában. Önismeret által a tanulók olyan szakma választásához kapnak lehetôséget, mely nem nélkülözi a bennük lévô személyiség kibontakozását. Módszertanilag a tapasztalati tanulás eszközeit, valamint a kineziológia személyiség-, képesség-, készségfejlesztô eszköztárát felhasználva dolgozom. Az órán végzett gyakorlatok, feladatok és játékok által egy tudatos,

jó döntéshozatalra képes, elkötelezett, céltudatos, jövôjét megfogalmazni tudó fiatal képzése a cél, segítve ezzel a célirányos továbbtanulást, személyiségfejlôdést. A tanórák keretein belül munkám során olyan eszközöket használok, melyekkel önmagukat és egymást jobban megismerik, kialakul a bizalom, együttmûködés, fejlôdik a kommunikáció, felelôsségvállalás, következetesség, problémamegoldás.

Továbbá hangsúlyt fektetek a tanulási képesség fejlesztésére, erôsítve az önbizalmat, a figyelmet, koncentrációt, megbízhatóságot, önfegyelmet. Az önismeret egy életen át tartó folyamat, amely a születéssel kezdôdik és az élet-

ünk végéig tart. Ezért fontos, hogy a gyerekek már általános iskolában megismerkedjenek önmagukkal, reális képet kapjanak magukról és megfelelô eszközökhöz jussanak, amit késôbbi életük során is használni tudnak.

Gyakorlati tapasztalatom az, hogy a diákok motiválatlanok, többségük alulértékeli önmagát, illetve nem megfelelô, reális az „Én-képe”. Sok negatívumot kapnak, illetve nincsenek is tisztában a bennük rejlô lehetôségekkel. Ezáltal gyorsan feladják, nincs megfelelô kitartásuk.

Kommunikációs képességeik gyengék, nem tudják önmagukat hatékonyan kifejezni, gyorsan ag-

resszívvé válnak, és kompromiszszumkészségük is alacsony.

Személy szerint én minden egyes foglalkozáson arra törekszem, hogy a bennük rejlô lehetôségeket feltárjuk, mely segítségével önbizalmukat erôsítve találják meg a számukra legmegfelelôbb iskolát, szakmát. Fontosnak tartom, hogy képesek legyenek gyengeségeikkel szembenézni, és egyben a fejlôdést választani ezen a hosszú és szép úton.

Idei Edina önismereti tréner


szakmakínáló / lányok és a műszakI pálya /

Lányok és a mûszaki pálya

Ma még nagyon kevés lány választ mûszaki pályát, annak ellenére, hogy a mûszaki szakmákhoz szükséges speciális képességek általánosságban nem köthetôk sem a férfiakhoz, sem a nôkhöz. A szakmáknak nincs nemük! A mai modern korban fel kell hagyni a nôi és férfi szakmák megkülönböztetésével. Fontos, hogy tisztában legyél egyéni képességeiddel, adottságaiddal, lehetséges fejlôdési-fejlesztési irányokkal. Ismerd meg azokat a szakterületeket is, amelyekre eddig alkalmatlannak, vagy nem odaillônek gondoltad magad! Minden ember másban tehetséges, így szüleid és barátaid is. Pályaválasztási döntésedet lehetôség szerint ne a külsô elvárások és „elôírások” alapján hozd meg.

A mûszaki pályák biztos megélhetést, stabil munkahelyet és változatos feladatokat kínálnak, éppen ezért arra szeretnénk bíztatni a lányokat, hogy a továbbtanulás és a pályaválasztás során ne csak a hagyományos nôi szakmákban gondolkodjanak, hanem ismerjék meg és vegyék számításba a mûszaki pályák nyújtotta lehetôségeket is.

Lányok a mûszaki pályán címû kiadványban mûszaki területen dolgozó hölgyek mesélnek saját tapasztalataikról. Személyük, történetük bátorítást adhat, és követendô például szolgálhat a pályaválasztás elôtt álló lányok számára. A lányok és hölgyek számos olyan tulajdonsággal és képességgel rendelkeznek, melyek-

kel saját maguk és a vállalatok részére elônyt kovácsolhatnak.

A lányok jelenlétükkel erôsítik a csapatszellemet, kitartásukkal, kiválóságra való törekvésükkel, hozzáállásukkal, precizitásukkal, szépérzékükkel, kreativitásukkal új hozzáadott értéket teremtenek.

Vegyél részt üzemlátogatáson és beszélgess munkavállalókkal, hogy reális kép alakuljon ki benned a mûszaki szakmákról! Az iparban használt CNC gépek, a CAD-CAM tervezés, a 3D tervezés, 3D nyomtatás, ipari robotprogramozás nem a „piszkos” szakmák közé tartozik, mivel mindezek mögött a számítástechnika, informa-

Nôi tulajdonságok és készségek, amire a mai modern vállalatoknak szükségük van:

• Precíz, pontos • Kitartó, nagy akaraterô • Problémamegoldó képesség • Érdekérvényesítés • Kreativitás, szép érzék • Kézügyesség • Jó kommunikációs készség • Csapatösszetartás, jó munkahelyi légkör • Empátia, együttmûködés • Alkalmazkodóképesség, kompromisszumkészség • Megosztott figyelem • Újfajta szemlélet a mérnöki munkában • Részletekre jobban figyelés • Magas elvárásokkal rendelkezés, maximális teljesítés

9

tika eszközei állnak, és egy íróasztal mögött is elvégezhetôek.

A jövô a gépek mûködtetése, a gépi nyelvek ismerete, a tervezés, rajzolás, 3D modellkészítés, ezek gépi programokká alakítása, és ebbôl termék vagy feladat gépek általi megvalósítása. Ebben pedig a lányok legalább olyan jók, mint a fiúk, hiszen gondoljunk csak a lego robotprogramozási versenyekre, ahol a lányok is már többször bizonyítottak. Ráadásul nagyon sok mûszaki és iparos szakma hiányszakmának minôsül, ami azt jelenti, hogy már a képzés során ösztöndíjban részesülsz és a végzettség birtokában jó eséllyel azonnal munkába is állhatsz. Az informatikusok hiánya elérte azt a küszöböt, amikor munkaerô-utánpótlási, feladatellátási problémák jelentkeznek a gazdaságban. Magyarországon kb. 22 000 fô hiányzik az informatikai szektorból, amely várhatóan tovább fog növekedni. Mûszaki szakmák világába való betekintést szolgálja a femcoop PLUS (Interreg V-A AT-HU) projekt keretében kidolgozott pályaorientációs és üzemlátogatási útmutatók, Lányok a mûszaki pályán kiadvány és videó:

femcoop PLUS letöltések

femcoop PLUS YouTube


10 / szakmakínáló / keresett szakmák ASZTALOS

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézmûves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különbözô rendeltetésû és szerkezetû bútorok, nyílászárók és belsôépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelôsségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • ellenôrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; • értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat; • biztosítja és ellenôrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; • faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez; • különbözô funkciójú bútorokat (asztalok, ülô- és fekvô bútorok, szekrények, kiegészítô bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít; • ajtókat és ablakokat, lépcsôt, faburkolatokat, gyárt, beépít, javít; • egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt; • mûködteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérôeszközöket; • együttmûködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselôivel, szakembereivel. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája, Kapuvár • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája, Sopron

ÁCS

Építôipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az ács a legrégibb építôipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés, elôregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a tetôt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel. KOMPETENCIAELVÁRÁS Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • ellenôrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; • értelmezi a mûszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat; • biztosítja és ellenôrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; • elôkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit; • összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását; • faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerôsít, átalakít, beépít; • mûködteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérôeszközöket; • együttmûködik az építôipari szakmák egyes területeinek képviselôivel, szakembereivel.

HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája, Sopron

DIVATSZABÓ

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Nôi szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány. A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelô egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elô. Egyedi terméknél megrendeléstôl az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti. KOMPETENCIAELVÁRÁS Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklôdés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstôl az értékesítésig; • ismeri a nôi és a férfi ruházati termékek technológiai és mûszaki elôírásait és alkalmazza elôállításuk technológiai fogásait; • értelmezi és alkalmazza a mûveleti utasításokat;• ismeri gyártási mûveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat; • ellenôrzi a gépbeállításokat minôségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minôségi elôírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített terméket és a saját munkáját minôségi, méret, kivitelezési szempontokból; • alkalmazza a digitális technológiákat; • együttmûködik a gyártási folyamatban tevékenykedô emberekkel. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája, Sopron


szakmakínáló / keresett szakmák /

11

FESTÔ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

Építôipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Festô, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelô bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerû felületdiagnosztika, majd a felület elôkezelése - elôkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka, környezetvédelmi, és biztonsági elôírások szerint végzi. Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építôipari technológiai folyamatokban. KOMPETENCIAELVÁRÁS Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • festi a falfelületet, tapétáz; • fal-, fa-, fém felületet mázol; • különbözô díszítô munkákat készít; • utólagos hôszigetelést készít; • felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája, Kapuvár • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája, Sopron

GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Mûszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzôket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerûen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerûbb alkatrészek CNC gépen történô gyártására. A gép felszerszámozását követôen hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt. KOMPETENCIAELVÁRÁS Kreativitás, önállóság, felelôsségtudat, csapatban való együttmûködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: mûszaki rajz, mûhelyrajzok, szabványok; • a forgácsoló eljárásoknak megfelelôen felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítô eszközöket; • kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat; • kézi megmunkálással egyszerû alkatrészeket gyárt, alakít, javít; • fúrási munkákat végez; • alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással; • egyszerû geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésû megmunkáló gépeken; • forgácsoló szerszámokat készít, élez; • a legyártott munkadarab minôségét és megfelelôsségét ellenôrzi.

HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája, Csorna • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Gimnáziuma, Sopron

HEGESZTÔ

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztô különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hôvel, nyomással vagy mindkettôvel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövetô magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító mûveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérôeszközöket, védôfelszereléseket. KOMPETENCIAELVÁRÁS Kézügyesség, önállóság, felelôsségtudat, csapatban való együttmûködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • mûszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat; • elôkészíti a munkadarabot, ellenôrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét; • beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket; • elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést; • önellenôrzést végez a munka megkezdése elôtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja; • betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi elôírásokat. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr


12 / szakmakínáló / keresett szakmák IPARI GÉPÉSZ

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány. Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítô részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi. Egyszerû munkadarabokról mûszaki rajzot készít. A szakrajz alapján meghatározza a szerelési feladatok menetét, sorrendjét. Az alkatrészek kopásból és deformációból adódó károsodásainak javítási módszereit ismeri és a gyakorlatban is használja. Munkája során a gépészetben általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerû és biztonságos használatával oldja meg a feladatait. KOMPETENCIAELVÁRÁS Önállóság, felelôsségtudat, csapatban való együttmûködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • kézi és gépi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez; • áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerel, javít, elhárítja a hibákat; • gépkönyv alapján gépeket és berendezéseket üzembe helyez; • elvégzi a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken; • meghibásodás esetén elvégzi a hibás alkatrészek cseréjét, javítás után beüzemeli a gépet; • kézi és gépi forgácsolást végez; • forrasztott, hegesztett kötéseket készít.

HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája, Csorna • Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája, Kapuvár

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÔ (eladó)

Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kereskedelmi értékesítô a korszerû eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevôi igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Önállóság, felelôsségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttmûködés, precizitás, problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtô képesség, empátia, digitális eszközök használata.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben; • kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét; • kezeli és ellenôrzi az árukészletet; • feltölti az eladóteret áruval; • közremûködik az árubeszerzés folyamatában: elôkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut; • az árut átveszi, minôségileg és mennyiségileg ellenôrzi, tárolja, kezeli, megóvja minôségét; • betartja az egészségügyi és környezetvédelmi elôírásokat; • esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz; • kezeli a vevôi panaszokat; • kezeli a szakterületének megfelelô gépeket, berendezéseket, eszközöket.

HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája, Csorna • Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája, Kapuvár • Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképzô Iskolája és Kollégiuma, Sopron

KÔMÛVES

Építôipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kômûves hozza létre az épületek alapjait, legfôbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsôket épít, elvégzi a külsô és belsô vakolást. Keze nyomán lesz a tervbôl valóságos szerkezet, ezt követôen elôkészíti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építôipari burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam az új innovatív technológiák megismerésére és elsajátítására.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • magabiztosan értelmezi a mûszaki terveket; • a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes mûködtetni; • az alkalmazott anyagok jellemzôit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja; • a kivitelezés során a kômûves brigád többi tagjával képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre is. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája, Sopron


szakmakínáló / keresett szakmák /

13

KÖZPONTIFÛTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER-SZERELÔ

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelô kiépíti és karbantartja a központifûtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak vezetékeit és a felhasználói készülékeket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Önállóság, felelôsségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttmûködés, precizitás, problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtô képesség, digitális eszközök használatára való képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • központifûtés- és gázhálózatokat épít ki és tart karban; • értelmezi a rendszerek kialakítására, munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációit; • elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó szerelési vázlatokat, költségbecsléseket; • biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket; • végrehajtja az idôszakos ellenôrzési, karbantartási, javítási, felújítási feladatokat; • elvégzi a dokumentációs és adminisztratív feladatokat.

HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Gimnáziuma, Sopron

MÛANYAG-FELDOLGOZÓ

Vegyipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A mûanyag-feldolgozó szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlôdô iparág mûködésébe csatlakozik be. A mûanyag-feldolgozó a modern ipari környezetben kezeli és felügyeli a mûanyag-feldolgozó gépek mûködését, valamint ellenôrzi a gyártott termékek megfelelôségét.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Minôségszemlélet, flexibilitás, együttmûködési készség, vevôközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, monotónia-tûrés, állóképesség, felhasználói szintû IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • technológiai utasítás alapján mûanyag-feldolgozó gépek és periféria kezelését végzi és felügyeli; • termék ellenôrzése, mûanyagtermékeken különbözô utómûveletek ismerete és elvégzése és csomagolás (amennyiben szükséges); • termékgyártáshoz kötôdô minôségbiztosítási adatok számítógépes rögzítése; • mûszakvezetô irányításával szervezi és végrehajtja a mûanyag-feldolgozó gépeken a szerszámcseréket a gyártási programnak megfelelôen; • elvégzi az üzemi karbantartási utasításban leírt ellenôrzéseket és karbantartásokat a mûanyag-feldolgozó gépeken és kiegészítô berendezéseken; • támogatást nyújt a mûszakvezetônek a gyártási problémák elhárításában. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mosonmagyaróvár

ÖNTVÉNYKÉSZÍTÔ

Bányászat és kohászat ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Könnyûfém szakmairány, Vas és acél szakmairány. Az öntvénygyártó olvasztókemencében elkészíti az elôírt hômérsékletû és kémiai összetételû fémet. Elôkészíti az öntéshez szükséges eszközöket, szerszámokat a gyártáshoz. Elvégzi a folyékony könnyûfém, valamint a folyékony vas- és acél formába öntését és kezelését, fôként öntôgépek, robotok segítségével. Kezeli az öntödében használatos automata gépeket, gépsorokat. KOMPETENCIAELVÁRÁS Jó fizikai adottságok, térbeli gondolkodás, önállóság, csapatban való együttmûködés, törekvés a folyamatos szakmai fejlôdésre.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • kézi formázást végez, elvégzi a folyékony fém formába öntését, használja a különféle formaleválasztó anyagokat; • elôkészíti a magszekrényt a gyártásra, ellenôrzi és mûködteti a formázó- és öntôgépeket, szükség esetén ki tudja javítani a homokmag hibáit; • elvégzi a formázáshoz szükséges formahomok készítését homokmûben; • olvasztókemencében elkészíti a megfelelô kémiai összetételû olvadékot, használja az ötvözô anyagokat; • felügyeli a folyékony fém öntôrobot általi formába öntését; • a kész öntvényrôl eltávolítja a felesleges fémet; • felismeri az öntési hibákat, megteszi az elôírt intézkedéseket. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr


14 / szakmakínáló / keresett szakmák SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylô otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idôsek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdô) személyeket ápol és gondoz.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Felelôsségtudat, pontosság, kapcsolatteremtô készség, empatikus készség, segítôkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsôfokú végzettséggel rendelkezô szociális szakember irányítása mellett. Segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben; • szükség esetén az ellátásban részesülô személy higiénés szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen vesz részt; • felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkoztatások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat; • ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsôsegély nyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülô személy állapotváltozását; HOL TANULHATÓ MEG? Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola, Gyôr

VILLANYSZERELÔ

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezés szakmairány. A villanyszerelô épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végzô szakember. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlô- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenôrzô mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is. KOMPETENCIAELVÁRÁS Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • fogyasztásmérô helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erôs- és gyengeáramú alapszerelést létesít; • hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja; • egyszerû multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, mûszaki leírásokat olvas, értelmez; • kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapmûveleteknél. • ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapápoláshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges mûszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerû alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes; • munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttmûködik, segítô beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Gimnáziuma, Sopron

AUTOMATIKAI TECHNIKUS

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintû szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Gyártástechnika szakmairány, Autóipar szakmairány, Épületautomatizálás szakmairány, Energetika és petrolkémia szakmairány. Az automatikai technikus az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végzô szakember. A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható logikai vezérlô) ismeretekkel rendelkezik. KOMPETENCIAELVÁRÁS Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • a technológiai folyamat ismeretében gyártó berendezéseken hibát diagnosztizál, szerszámcseréket és alapvetô beállításokat végez; • végrehajtja a hidraulikai és pneumatikus eszközök cseréjét, és ellátja a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat is; • elvégzi a PLC-k beüzemelését, valamint a technológiai folyamatoknak megfelelô egyszerû programok megírását, áttöltését és archiválását; • alkalmazza az intelligens karbantartás módszereit. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr


szakmakínáló / keresett szakmák /

15

GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintû szakképzettség megszerzésével zárul. Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések mûködtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenôrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. KOMPETENCIAELVÁRÁS Kommunikációs készség, precizitás, együttmûködési készség, felelôsségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • mûszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket; • alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésû szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló cellákon; • egyszerûbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel; • megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr

GYAKORLÓ ÁPOLÓ

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintû szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Felnôttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemô- és gyermekápoló szakmairány, Mentôápoló szakmairány. A Csecsemôés gyermekápoló a csecsemôk és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülôk megnyugtatásában közremûködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnôttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentôápoló a sürgôsségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgôsségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgôsségi ellátást végez, közremûködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkezô bejelentéseket fogadja és koordinálja. KOMPETENCIAELVÁRÁS Precizitás, állóképesség, szervezôkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyûjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerezô képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A CSECSEMÔ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNÔTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • életkori sajátosságokat szem elôtt tartva ápolást, gondozást végez; • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelôen; • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál elôkészít és segédkezik; • a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz; • részt vesz a különbözô betegségekben szenvedô betegek ellátásában.

A MENTÔÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli; • közremûködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában; • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart; • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz; • mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el; • katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közremûködik. HOL TANULHATÓ MEG? Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola, Gyôr


16 / szakmakínáló / keresett szakmák IPARI INFORMATIKAI TECHNIKUS

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintû szakképzettség megszerzésével zárul. Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségû informatikai szakembere. Alapvetô feladata ipari környezetben a korszerû számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvetô távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bôvíti az iparban felmerülô digitális adatés jelfeldolgozási igények felmérése, mûszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történô megvalósítása. Olyan átfogó mûszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történô munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • számítógépes adatgyûjtô és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít; • adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különbözô internetprotokollokat alkalmaz; • ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazdaszintû üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérô-, ellenôrzô- és gyártóeszközök használatát és programozását; • társszakmákkal (gépész, villamos) együttmûködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzôket módosít; • képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gyôr

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

Specializált gép- és jármûgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintû szakképzettség megszerzésével zárul. Magas automatizáltságú termelô berendezés, berendezéscsoport hibameghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. KOMPETENCIAELVÁRÁS Mûszaki érzék, gyors, felelôsségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, csapatmunka, felelôsségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZÔ • gépészeti rendszereket szerel össze és szét; • a termelô berendezések karbantartása során alkatrészeket forgácsol, kézi és kisgépi megmunkálással le is tud gyártani; • finommechanikai gépbeállításokat, pozícionálásokat, kalibrálásokat végez;• alkatrészeket gyárt, és végellenôrzést végez; • a kopó alkatrészek felújítását elvégzi, dokumentálja; • a berendezések elektromos és gépészeti részeit összeköti és összeépíti; • a szakterületén ismeri a berendezések szoftvereit; • vezérléseket készít, javít, üzembe helyez, karbantart; • mechatronikai rendszerek felépítésében közremûködik, beavatkozókat és érzékelôket szerel; • méréseket, ellenôrzéseket végez, mûszeres hibameghatározást és hibajavítást végez, munkájához digitális eszközöket használ; • a technológiai folyamatok ismeretével robotcellákat felügyel, üzemeltet, a hibákat elhárítja. HOL TANULHATÓ MEG? Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Gimnáziuma, Sopron

Gyakorlati képzôhelyek lekérdezhetôk itt:


WorldSkills Kazan 2019 képekben

szakmakínáló / WorldskIlls képekben /

17


18 / szakmakínáló/ WorldskIlls képekben


szakmakínáló / WorldskIlls képekben /

19


20 / szakmakínáló / úJ Iskolarendszer

Milyen iskolatípusba jelentkezhetnek a diákok a 2020/2021-es tanévben?

TECHNIKUM Jellemzôi: • A technikum 5 éves. • Elôször ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik, majd utána ágazati alapvizsgát tessz. • 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás elônyeit. • Matematikából, magyarból, történelembôl, valamint egy idegen nyelvbôl ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekbôl a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból elôrehozott érettségi lehetôséggel (12 évfolyam) • A nyelvvizsga megszerzésére a lehetôség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a

gimnáziumban, de itt egy nyelvet kell csak választani. • Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a

szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. • A technikusi vizsga emelt szintû érettségi tantárgynak számít.

• Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet.


szakmakínáló / úJ Iskolarendszer /

21

SZAKKÉPZÔ ISKOLA

Jellemzôi: • A szakképzô iskola 3 éves. • Az elsô év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követô két évben duális képzés folyik, elsôsorban munkaszerzôdés keretén belül.

• Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerû munkakörök betöltésére. • Mivel a szakképzô iskolában és a technikumban is ágazati

alapképzés történik a képzés elsô szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. • A szakmai képzés (10-11. évfolyam) duális keretek kö-

zött zajlik cégeknél/vállalkozásoknál. • A végzés után itt is nyitott a lehetôség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

AZ 5 ISKOLATÍPUS szakképzô iskola technikum

gimnázium

mûvészeti szakgimnázium

o kisk sza

la


22 / szakmakínáló / pályaválasztást seGítő honlapok Nemzeti Pályaorientációs Portál

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Tanulószerzôdés.hu Kereskedelmi és Iparkamara honlapja


Hazai szakmai versenyek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melyek döntôje a „Szakma Sztár Fesztivál”. A kezdetekkor még 15 szakma versengett, mára ez a szám meghaladta a 40-et, így mostanra közel 300 tanuló méri össze tudását minden év áprilisában a döntô színhelyén, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén. A nyertesek a késôbbiekben lehetôséget kapnak arra, hogy Európa legnívósabb szakmai versenyén, a EuroSkills-en részt vegyenek.

A versenyek célkitûzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák és a szakmatanulás népszerûsítése a diákok körében, „a jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.

Az elôdöntôket országosan a területi kamarák szervezik és bonyolítják le, ezt követik a válogatóversenyek, végül pedig a háromnapos budapesti döntô, amely egy nagyszabású fesztivál keretében zajlik. A döntôben a szakképzés legtehetségesebb tanulói vetélkednek szigorú szabályok között, két napon keresztül. A megmérettetésre jelentkezô, a

szakmakínáló / szakmaI rendezvények /

szakképzô intézményekben végzôs tanulók létszáma 2008 óta folyamatosan növekszik. Elsô alkalommal 15 szakmában 2006 fô vett részt az írásbeli elôdöntôben, majd 2018ban az országos szakmai versenyek elôdöntôiben már több mint 7000 fô, 43 szakképesítésben. A hagyományokhoz híven az érdeklôdô iskolák diákjai egy napos szakmai kirándulás keretében ingyenesen vehetnek részt a fesztiválon. 2018-ban közel 15 ezer látogató érkezett az eseményre, a vidéki iskolákból a területi kamarák szervezésében

23

pedig több mint 200 autóbuszszal mintegy 10000 diák.

A résztvevôk 70 százaléka pályaválasztás elôtt álló 6−7. osztályos tanuló, 8−9−10. osztályos diák, valamint a versenyben résztvevô szakmákban tanulók és gyakorló szakemberek. A látogatók egyes szakmák interaktív standjainál kipróbálhatják tehetségüket, de szakmai tárlatvezetésen is részt vehetnek a verseny megtekintése mellett. Cél, hogy ne csak a szakmájukat, hanem hivatásukat is megtalálják a középiskolások tanuló éveik alatt. forrás: MKIK

A szakmák sztárjait köszöntötte a kamara

A szakképzés sikerei

A szakmák sztárjait, felkészítô tanáraikat és gyakorlati oktatóikat köszöntötték a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Iparkamarában.

A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása a célja a Szakma Kiváló Tanulója, illetve az Országos Szakmai Tanulmányi Versenynek. Megyénk tanulói mindkét megmérettetésen kiválóan szerepeltek.

Idán tizenkettedik alkalommal hirdette meg az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A döntôket március 12. és

14. között rendezték Budapesten, a Szakma Sztár Fesztiválon, ahol megyénk diákjai kiválóan szerepeltek. A fôváros mögött a második legjobb eredményt érték el Gyôr-Moson-Sopron megye tehetségei, hiszen 32 fiatal végzett elôkelô helyen: kilencen a dobogó harmadik fokára állhattak fel, hatan másodikak, míg szintén kilenc tanuló elsô helyezést ért el. A fesztiválon 43 szakképesítésben mérhették össze tudásukat a fiatalok.

A megyénk legjobbjait, felkészítô tanáraikat és gyakorlati oktatóikat köszöntô rendezvényen Pintér-Péntek Imre, a megyei iparkamara elnöke elmondta, állandó probléma a kiváló szakemberek hiánya Magyarországon. „Példát akarunk mutatni a fiataloknak, akik szakiskolába vagy általános iskolába járnak, hogy minél többen válasszák ezt az utat, hiszen már diákként nagyon komoly sikereket tudnak elérni. Biztosak vagyunk abban, hogyha valaki tanulóként sikeres, késôbb az életben is nagyszerûen meg

fogja állni a helyét” — zárta szavait az elnök.

Az egész szakképzés megítélésében nagy szerepe van az ilyen fesztiváloknak, hiszen ténylegesen az ilyen versenyeken lehet a legkönnyebben közelebb kerülni a szülôkhöz és az általános iskolásokhoz. „Fontosak ezek a megmérettetések, hiszen itt megmutatja magát az egész szakképzés. Büszkék vagyunk a tehetséges diákjainkra és a felkészítô tanáraikra, hiszen több hónapos munka van a sikerek mögött” — mutatott rá Gede Eszter, a Gyôri Szakképzési Centrum kancellárja.


24 / szakmakínáló / szakmaI rendezvények

Pályaválasztási Show Mosonmagyaróvár A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvári Térségi Elnöksége, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatásával a térség ipara fejlôdôképességének érdekében célul tûzte ki, hogy megoldásokat találjon a vállalatok szakemberhiányának csökkentésére, ezért még hangsúlyosabbá szeretnénk tenni kamaránk már mûködô pályaorientációs aktivitását. A törekvés egyik lépcsôjeként a térségben mûködô általános iskolák 6-7. osztályos tanulói számára idén elsô alkalommal szerveztük meg a Pályaválasztási Show Mosonmagyaróvár elnevezésû rendezvényt.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2017. és 2018-as

években fôszervezôje volt a kimlei Pályaorientációs Kiállításnak, ami a visszajelzések alapján is nagy siker volt mind a fiatalok mind pedig a kiállítók körében.

2019-ben új névvel és új helyszínen szerettük volna rendezvényünket továbbfejleszteni, de célunk továbbra is a régi: a szakmák gyakorlatias és élményalapú megismertetése.

A pályaválasztási show-n több mint 40 mosonmagyaróvári és környéki vállalkozás képviseltette magát és kb. 650 diák látogatott ki a rendezvényre a térségbôl. Jelen voltak még a szakgimnáziumok, szakközépiskolák és a szakképzési centrumok képviselôi is.


A jelen tanulója, a jövô mestere szakmai verseny és bemutató

szakmakínáló / szakmaI rendezvények /

Az elmúlt évek folytatásaként a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata 2019ben is megrendezte „A jelen tanulója, a jövô mestere” el nevezésû pályaorientációs versenyt. A megyei szakképzô intézményekbôl érkezô diákok pincér, szakács, cukrász és eladó szak-

mákban mérték össze tudásukat a neves zsûri elôtt.

Az idei esztendô témája a megyerikum volt, amely számos ötletet adott a versenyzôknek. dr. Petô Péter, a GYMSM Értéktár Bizottság elnöke kiemelte a téma aktualitását és egyben örömét fejezte ki, hogy a versenyzôk ilyen sokszínûen dolgozták fel a tematikát.

A kamara keresi azokat a lehtôségeket, amelyekkel a pályaválasztáselôtt álló diákoknak meg lehet mutatni, egy-egy szakma kreativitását, kihívásait. Fontosnak tarjuk, hogy a pályaorientációs tevékenységünkkel segítsük a vállalkozások munkaerô-utánpótlási gondjainak enyhítését.

A versenyen megjelenô szakmák mind kiemelten keresettek

25

a piacon, ezért fontos a képzés megerôsítése.

A kamara lehetôséget biztosít a megye általános iskolái számára, hogy látogatóként részesei legyenek a verseny nyújtotta élményeknek. A szakmai bemutatókon a pályaválasztás elôtt álló diákok, interaktív módon ismerkedhetnek meg a kereskedem és vendéglátás szakmacsoporttal.


26 / szakmakínáló / partnerek a páyaorIentácIóban

2019/20. TANÉV MOBILIS élményprogramok

ISKOLAI CSOPORTOKNAK

Természettudományos bérletek • Az energia legyen veled! • Labor-klub: kémia mesterfokon • Találmányok régen és ma Témanapok • Idôjárási jelenségek — mûholdas elôrejelzések • Fenntartható fejlôdés: mit tehetnél Te? • A jövô közlekedése — alternatív közlekedési kalandok Dr. Chem figyel téged! — kémiai szabadulószoba CSALÁDOKNAK

Szakkörök • LEGO-robot szakkör • fizika érettségi felkészítô Megújult tematikájú Mini-PánIQ szoba Tudományos születésnapok Napközis táborok Tudományos Játékbolt KIEMELT PROGRAMOK

2019. november 30. FIRST LEGO League nemzetközi robotverseny regionális forduló 2020. április 24. Kísérletbazár

További info: https://www.facebook.com/mobilis.gyor/ MOBILITY-GYÔR DIGITÁLIS ÉLMÉNYKÖZPONT

• vezetett foglalkozások iskolai csoportoknak • 6-18 éves diákoknak szóló szakkörök • egyéni és családi látogatások szombatonként • pedagógusok szemléletformálása gyakorlati órák keretében

További info: https://www.facebook.com/mobilitygyor/


szakmakínáló / partnerek a pályaorIentácIóban /

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK GYÔRBEN ÉS SOPRONBAN a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezésében

Gyôrben minden évben megrendezésre kerül az általános iskolás diákok továbbtanulását, szakmaválasztását segítô rendezvény, a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által szervezett rendezvény együttmûködô pályaorientációs partnerei a GyôrMoson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Gyôri Tankerületi Központ, a Gyôri Szakképzési Centrum, valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

A kiállítók száma 48 (szakképzô iskola, munkáltató és egyéb szervezet). A diákok és a szülôk részérôl tapasztalt fokozott érdeklôdés, valamint a kedvezô visszajelzések is mutatják, hogy e rendezvényre folyamatosan igény van, mind a pályaválasztás elôtt álló fiatalok és szüleik, valamint az oktatási intézmények és a munkáltatók részérôl. Pályaorientációs eseményen közel 3 000 érdeklôdô vesz részt.

A Kormányhivatal, mint az állami foglalkoztatási feladatok területi végrehajtásáért felelôs szerv, a járási foglalkoztatási szervezeti egységek munkáján keresztül folyamatosan részt vesz, és aktívan közremûködik a fiatalok elhelyezkedésének segítésében. A kiállítás célja, hogy a 8. osztályos diákok a helyi szakképzési kínálat lehetô legszélesebb körét ismerhessék meg, ezért a rendezvény keretében biztosítjuk, hogy egy helyszínen, egy idôben tekinthessék meg a térségben mûködô szakképzô iskolák, munkáltatók és intézmények kí-

nálatát. Szervezôként fontosnak tartjuk, hogy olyan pályára irányítsuk a fiatalokat, ahol azonnal hasznosítható, sikerélményt nyújtó tudást szerezhetnek, és képzett szakemberként sikeresen helyezkedhetnek el a munkaerôpiacon.

A helyszínen kiállítók a népszerû, keresett szakmák mellett, a hiányszakmákat is bemutatják, többek között: autóipari, gépészeti, informatikai, elektrotechnikai, mechatronikai, fémipari, építôipari szakmákat, továbbá vendéglátó-ipari, valamint szociális, egészségügyi, mûvészeti és közlekedési foglalkozásokat. Az oktatási intézmények és a kiállító cégek nemcsak bemutatkoznak és tájékoztatást adnak, hanem törekednek arra is, hogy szemléletes képet nyújtsanak az iskola utáni életrôl, az elhelyezkedési lehetôségekrôl, a munka világáról, interaktív formában. A Kormányhivatal tanácsadó munka-

társai a következô szolgáltatásokat kínálják a helyszínen:

Önismereti szoba: egyéni szituációs „játék”, melynek keretében egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor. A tanácsadók, kérdéssorok alapján interjút készítenek a diákokkal, amit kamerával rögzítenek. A beszélgetés végeztével a felvételt együtt elemzik, felhívják a figyelmet az esetleges hibákra és erôsségekre, ezzel is segítve a hasonló helyzetekre való felkészülést.

Csoportos pályaorientációs foglalkozás: ahol önismeretet fejlesztô játékos feladatokkal, erôsségek, készségek, képességek feltárásával és pályaválasztást segítô teszt kitöltésével segítenek dönteni az érdeklôdôknek.

Szakma-kvíz: ahol a tanácsadók felmérik a diákok ismereteit a szakmákról. Érdekesség lesz a régi és új szakmák összehasonlítását tartalmazó többféle játék.

Szakmabemutató filmek: prezentációs filmek vetítése különbözô szakmákról.

EURES bemutató: információnyújtás a biztonságos uniós munkavállalásról.

Információnyújtás: a rendezvényen résztvevôk tájékozódhatnak a GyôrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fôosztálya, valamint a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által kínált szolgáltatásokról.

27


28 / szakmakínáló / partnerek a páyaorIentácIóban A Gyôri Tankerületi Központ 2017 januárjától önálló költségvetési szervként lát el fenntartói és mûködtetési feladatokat az általános iskolai nevelés-oktatási intézmények; gimnáziumok; egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények és a mûvészeti szakképzô intézmények tekintetében. Feladatellátási területei a Gyôri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmi járás és Téti járás.

A Gyôri Tankerületi Központ fenntartásába és mûködtetésébe 67 intézmény tartozik 105 feladat-ellátási hellyel. A tényleges tanulólétszám 21.750 fô. A Gyôri Tankerületi Központban a 2019/20. tanévre 1969 fô nyolcadikos tanuló adta be jelentkezését a továbbtanuláshoz. A tanulók 98%-a felvételt nyert a választott középiskolákba.

A Gyôri Tankerületi Központ a szakképzés tekintetében a mûvészeti szakgimnáziumok, szakközépiskolák fenntartását látja el. A szakképzési osztályok az alább felsorolt intézményekben érhetôek el:

• Richter János Zenemûvészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium http://www.gyorikonzi.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=3 • Gyôri Tánc- és Képzômûvészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium http://www.tanceskepzo.hu/

• Gyôri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Iparmûvészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola http://www.kmamk.mfgyor.hu/

A pályaorientáció kiemelt feladata a tankerület valamenynyi nevelési-oktatási intézményének. Célunk a pályairányítás további erôsítése, minél szélesebb körû információnyújtás a 8. osztály elvégzése után választható szakközépiskolák; szakgimnáziumok és gimnáziumok körérôl. Az iskolák munkáját segíti továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással a megyei illetékességgel mûködô - a Gyôri Tankerületi Központ fenntartásában lévô GyôrMoson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is a pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérôl szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében megyei illetékességgel. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a szolgáltatást térítésmentesen igénybevevô tanulók adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerû vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása a tanuló személyes adottságainak és érdeklôdésének figyelembevételével.

Elérhetôségeink: Gyôri Tankerületi Központ 9022 Gyôr, Liszt Ferenc utca 17. telefon: 96/795-299 e-mail: gyor@kk.gov.hu


szakmakínáló / partnerek a pályaorIentácIóban /

29


30 / szakmakínáló / partnerek a páyaorIentácIóban

2015. július 1-jén Gyôrben két szakképzési centrum alakult a Gyôri Mûszaki Szakképzési Centrum és a Gyôri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. 2019. augusztus 1-tôl a két centrum együtt mûködik tovább Gyôri Szakképzési Centrum néven.

A Gyôri Szakképzési Centrum fô célkitûzése, hogy megfelelô számú és minôségû képzett munkaerôt biztosítson a térség vállalkozásai, kis-és nagyvállalatai számára. Iskoláink szoros kapcsolatban állnak a gyôri és Gyôr környéki jármûipari, gépipari, informatikai és építôipari kis és nagyvállalatokkal, valamint a szolgáltatási szektor vállalkozásaival, így diákjaink a duális szakképzés keretében olyan gyakorlati képzôhelyeken tanulhatnak, amelyek a késôbbiekben munkavállalóként is megélhetést biztosítanak, vonzó munkakörnyezetet kínálnak.

Centrumunk nem csak a középiskolás korosztály számára kínál szakmai képzéseket. Széles felnôttoktatási kínálatunk keretében a második szakképesítés is ingyenesen megszerezhetô esti, vagy levelezô munkarend szerint, valamint felnôttképzésben iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzéseket is szervezünk, melyek nem ingyenesek, rövidebb képzési idejûek, és igény szerint egész évben indíthatók. Célunk elérése érdekében nagy szeretettel várjuk a pályaválasztás elôtt álló diákokat és a tanulni vágyó felnôtteket a rendezvényeinken, és az iskoláinkban!

A centrum tagintézményei a következô gyôri és mosonmagyaróvári iskolák Gyôri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9025 Gyôr, Cinka Panna utca 2.

Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája • 9024 Gyôr, Nádor tér 4. Gyôri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája • 9023 Gyôr, Szabolcska Mihály utca 26.

Gyôri SZC Hild József Építôipari Szakgimnáziuma • 9021 Gyôr, Szent István út 1.

Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája • 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 3.

Gyôri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma • 9021 Gyôr, Szent István út 7. Gyôri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma • 9027 Gyôr, Mártírok útja 13-15.

Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája • 9024 Gyôr, Ikva utca 70.

Gyôri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma • 9024 Gyôr, Bem tér 20-22. Gyôri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma • 9022 Gyôr, Bisinger sétány 32.

Gyôri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája • 9023 Gyôr, Földes Gábor utca 34-36. Gyôri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma • 9025 Gyôr, Kossuth Lajos utca 7.

Gyôri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvû Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája • 9024 Gyôr, Örkény István utca 8-10.

Gyôri SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája • 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15. Gyôri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma • 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.

Gyôri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma • 9023 Gyôr, Kodály Zoltán utca 20-24.

9024 Gyôr, Nádor tér 4. info@gyoriszc.hu • www.gyoriszc.hu


szakmakínáló / partnerek a pályaorIentácIóban /

31

Soproni Szakképzési Centrum • Sopron — Kapuvár — Csorna és térsége • 8 tagintézmény, 2 kollégium • közel 4.000 tanuló

• technikusi és szakképzô iskolai képzések

• 37 választható szakképesítés • két tanítási nyelvû képzések

• gyakorlati oktatás — duális képzés • piacképes szakmai tudás

• kiemelkedô versenyeredmények — WorldSkills, Szakma sztár

• pályaválasztás, pályaorientáció — Soproni Digitális Közösségi Alkotómûhely • felnôttoktatás • felnôttképzés

• együttmûködés a térség nagyvállalataival és kisvállalkozóival

KÉPZÉSEINK

Technikusi képzések

cukrász-szaktechnikus • közszolgálati technikus • dekoratôr • logisztikai technikus • faipari technikus • mechatronikai technikus • fitnesswellness instruktor • pedagógiai munkatárs • fodrász • pénzügyi-számviteli ügyintézô • gépjármû mechatronikai technikus (autószerelô) • sportedzô-sportszervezô • grafikus • szakács szaktechnikus • informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetô technikus • szoftverfejlesztô és -tesztel • kereskedô és webáruházi technikus • turisztikai technikus • kéz- és lábápoló technikus • vállalkozási ügyviteli ügyintézô • vendégtéri szaktechnikus

Szakképzô iskolai képzések

ács • asztalos • burkoló • cukrász • divatszabó • festô, mázoló, tapétázó • gépi és CNC forgácsoló • ipari gépész • kereskedelmi értékesítô (eladó) • központifûtés- és gázhálózatrendszerszerelô • kômûves • pék-cukrász • pincér-vendégtéri szakember • szakács • villanyszerelô

A Soproni SZC tagintézményei: • Soproni SZC Berg Gusztáv Szakközépiskolája (Kapuvár) • Soproni SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája (Csorna) • Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvû Gazdasági Szakgimnáziuma (Sopron) • Soproni SZC Handler Nándor Szakképzô Iskolája (Sopron) • Soproni SZC Hunyadi János Középiskolája (Csorna) • Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképzô Iskolája és Kollégiuma (Sopron) • Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképzô Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja (Fertôd) • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Gimnáziuma (Sopron) 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. Tel.: 99/311-916 E-mail: info@soproniszc.hu Honlap: soproniszc.hu

„A JÓ SZAKMA A SIKER TITKA!”


www.itcgyor.hu

KIADÓ rendezvénytermek és irodák a város közepén!

Gyôr egyik legmodernebb és komplex szolgáltatást nyújtó konferenciaközpontja és irodaháza a kamarai székháznak is otthont adó Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központ. Kérjen ajánlatot még ma és legyen részese Ön is a város egyik elegáns találkozópontjának!

@itcgyor

#itcgyor

Profile for Kisalfoldi Gazdasag

Szakmakinalo 2019  

Szakmakinalo 2019  

Profile for gyormedia
Advertisement