Page 1

23. évfolyam / 5. szám / 2017. DECEMBER

gymskik.hu

facebook.com/gymskik

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

Kellemes ünnepeket és Boldog Új évet kívánunk minden kedves kamarai tagnak, vállalkozásnak, partnerünknek!


2 / AJÁNLÓ / KISALFÖLDI GAZDASÁG


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ÜNNEPI KÖSZÖNTÔ /

3

Szeretet

nélkül minden ház üres...

Fotó: Szabó Béla

Hit, remény, öröm, szeretet. Ezt jelképezi a négy gyertya, amelyet a világ számtalan helyén meggyújtanak az advent négy vasárnapján. Mit is jelentenek ezek a szimbólumok, az én olvasatomban? Hiszek abban, hogy nem hiába születtünk erre a világra. Hiszek önmagamban, hiszek családomban, hiszek szeretteimben, hiszek barátaimban, hiszek a közösségben, ahol létezem és élek. Reménykedem abban, hogy semmi olyan váratlan esemény, betegség, háború, gazdasági válság nem fog bekövetkezni, amely veszélyeztetné szűkebb és tágabb közösségem boldogulását. Viszont biztos vagyok abban, hogy a hit és a remény semmit nem ér a mindennapokat átszövő szeretet nélkül. „Mert szeretet nélkül minden ház üres Minden város lakatlan Minden zseni ügyetlen Félős nyuszi csak a kalapban”

A szeretethez minimum két fél szükséges. Egyik, aki adja, a másik, aki kapja. Sokat beszélünk arról, hogy a mai felgyorsult, „elinternesedett” világunkban nem tudunk elég szeretet adni. Vajon kapni azt tudunk? Észrevesszük, ha irányunkba valaki részéről szeretet áramlik? Vagy rohanunk tovább mert ott akkor pont nincs időnk rá, meg amúgy sem hisszük el, meg biztos csak számításból csinálja... Pedig higgyék el a befogadón legalább

Advent idején, december 17-én Győrben a Széchenyi téren a harmadik gyertyát Tóth András református esperes gyújtotta meg. Az egybegyűlteket Pintér–Péntek Imre kamarai elnök köszöntötte.

annyi múlik, mint azon, aki szeret bennünket. „Az ünnep azé, aki várja”. Szeretni csak azt lehet, aki be is tudja azt fogadni. Ahányan vagyunk annyiféle módon látjuk a világot. Biztos sokan ismerik azt a történetet, hogy egy nagy cipőgyártó cég elküldi Afrikába két értékesítőjét. Az egyik azt táviratozza haza: itt senki nem hord cipőt! Kár is próbálkozni, ebből nem lesz üzlet. A másik pedig azt: itt senki nem hord cipőt! Érdemes próbálkozni, mert ez lesz a világ legnagyobb üzlete! Vajon melyiknek volt igaza? A maga nézőpontjából talán mindegyiknek. Meggyőződésem, hogy nagyon sok minden azon múlik, hogy az adott ember hogyan áll a világ történéseihez. Vajon mikor szeretet hiányt érzünk, először a saját készülékünkbe keressük a hibát? Az a tapasztalatom, hogy nem, hanem a legegyszerűbb utat választjuk, ráfogjuk másra. Higgyék el, hogy a világ tele van jó emberekkel, jó közösségekkel, tele van szeretettel. Merjék elfogadni. Aki tud szeretet fogadni az tud adni is. Ha megtörténik az a csoda az életünkbe, hogy van hitünk, reményünk és tudunk szeretet adni és kapni. Akkor ne szégyelljünk örülni. Mert az öröm az emberi lét egyik legcsodálatosabb érzése, amelynek segítségével megköszönjük a teremtőnknek, hogy erre a világra születhettünk. Ha már idéztem egy általam nagyra tartott zenekar sorait akkor a végére még egy üzenet tőlük. „Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni. jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni ha fáj, remegni ha félek, olyan jó néha érezni, hogy élek.’

Szeretettel teljes, üzletileg sikeres évet kívánok minden kamarai tagnak, minden vállalkozónak! Találkozzunk a házban, amely soha nem üres, találkozzunk ott, ahol jó érezni, hogy élünk, találkozzunk 2018-ban is minél többször a KAMARÁBAN!

Pintér Péntek Imre

(Idézett dalok: Ajjajjaj — Quimbi, Márta dala — Anna&Barbies youtube linkek: https://www.youtube.com/watch?v=nAwDPmalScE • https://www.youtube.com/watch?v=aQlFN6suTp8


4 / VISSZATEKINTÔ / KISALFÖLDI GAZDASÁG


/ VISSZATEKINTÔ /

5

2017

az új kezdet éve volt

2017 mozgalmas, izgalmas és hasznos év volt a GyőrMoson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara életében. Egy új elnök, egy új elnökség kezdett el dolgozni 2016 őszén. Az új kezdetben építve az elődök munkájára, ám sok esetben azoktól eltérő felfogásban. A cél azonban, mint mindig, a vállalkozások, a vállalkozók, a cégek szolgálata. A megyei kamara gyorsan fogalmazta meg célkitűzését. A vízió egyszerű és tiszta volt: A kamara súlyában, összetételében reprezentálja a megye gazdaságát, amelynek megkerülhetetlen fóruma, cselekvő szereplője és fejlesztő partnere. A vízióhoz küldetést, majd cselekvési tervet is készítettek az elnökség tagjai, szorosan együttműködve a kamarai szervezet vezetőségével és tagjaival. A tervek, a célok azonban pontosan anynyit érnek csak, amennyit abból megvalósítanak az azokat megfogalmazók.

Ha visszatekintünk a 2017-es évre, márpedig a Kisalföld Gazdaság a decemberi és a januári számában, egy-egy félévet megidézve ezt teszi, azt látjuk, mindenki megtett mindent azért, hogy a kamara presztízse tovább növekedjen, az önkéntes tagok létszámával együtt. A kamara erejét a tagok együttes munkája, közös munkáik és közösé megmozdulásaik jelzik. 2017 első félévében az események olyan gyorsan jöttek egymás után, hogy azokat sorba venni is nehéz. A következő lapokon azonban megpróbálunk kiragadni egyet-egyet a hónapok sodrából. Nem fontosság szerint. Sokkal inkább ízelítő jelleggel. Hogy ismét együtt átélhessük kamaránk sokszínűségét, azt a tevékenységet, amelyet nap mint nap a vállalkozókért végeznek az itt dolgozók. A legnagyobb kérdések közé tartozott még 2017-ben is a miért jó kamarai tagnak

lenni? Év elején ötvennél több indokot gyűjtöttünk össze, és tettünk közzé a honlapunkon. Van muníció bőven azok számára, akik szeretnék meggyőzni vállalkozó társaikat, legyenek önkéntes tagok. Na jó, hangzott erre a második leggyakoribb kérdés, de mit kapok a kamarától? A válasz, azon az ötvenen kívül csak az lehet, amit szeretnél kapni. A rendezvények, a képzések, a tanfolyamok, a társadalmi munkák, a szakképzési és pályaorientációs kiállítások, kiadványok, a kereskedőket, kézműveseket támogató rendezvények, az ipar 4.0-ás fejlődési szakaszát elemző előadások, a szolgáltatás pezsgő klubélete jellemezte az évet. Nyáron sem pihentek a legaktívabb kamarai tagok. Győr, az ország 2017-es második legnagyobb sporteseményéhez is különleges mó-

don csatlakoztak a Belvárosi Utcák Alapítványon keresztül a tagjaink. De ez már a második félévhez tartozik. Erre majd viszszatérünk 2018 januárjában, a következő Kisalföldi Gazdaságban. A visszatekintést az elnökség tagjainak gondolataival kezdjük. A gondolatok a TOP 100 kiadvány szerkesztése kapcsán kerültek napvilágra. Fontos irányokról, lehetőségekről szólnak, és egyben megmutatják a kamra sokszínűségét az elnökségben is. Azt a sokszínűséget, amely szükséges ahhoz, hogy erős, számon tartott, minden vállalkozásnak otthont jelentő kamara legyen a következő évben is a GyőrMoson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamra. Jó visszatekintést, kellemes ünnepeket és Boldog Új Évet! A szerkesztők


6/

ELNÖKSÉGI GONDOLATOK / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A cSAládi cégeknek

komoly súlyuk van A családi vállalkozásnak minősülő győri Varga és Társa Építési és Vállalkozási Kft. második generációs ügyvezetőjét, Varga Szabolcsot 2016-ban a kamara küldöttgyűlése alelnöki posztra emelte. A generációváltás napjainkban a magyar családi vállalkozások elhúzódó problémacsomagjává vált. A kamara érzékelte, felkarolta ezt, számos konferenciát szervez a jó gyakorlatok közzé tételére. Az alelnök képviseli ezeket a speciális kihívással küzdő kisvállalkozásokat, megosztva tapasztalatait is. Az EU–ban a családi vállalkozások aránya 70-80%, részesedésük a GDP-ből

20-70%-os, a foglalkoztatásból pedig 40-50%-os Magyarországon a HVG (2016) szerint a vállalatok 70 százaléka családi tulajdonban van, a GDP több, mint felét ők állítják elő, valamint a foglalkoztatottak felének biztosítanak munkahelyet. A családi cégek között a legkülönfélébb méretnagyságok fordulnak elő. Így vannak nagyobb családi cégek is. Nem reprezentatív felmérések állnak rendelkezésre a magyar családi vállalatok működéséről. Mindent egybevetve, az országosan nem teljes körű adatok alapján is állítható, hogy a családi cégeknek komoly súlyuk van a gazdaságunkban.

Varga Szabolcs a kamarai Női Vállalkozói Klub „Családi vállalkozás felépítése és átadása az utódoknak határon innen és túl” — rendezvényén.

VArgA SzAbolcS áltAlánoS Alelnök

Varga Szabolcs alelnök fontosnak tartja építőipari vállalkozások megbízhatóságát, a munkatársak megbecsülését anyagilag és más formában is. Sok vállalkozás van a „piacon", ám a megbízhatókat keresik leginkább.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ELNÖKSÉGI GONDOLATOK /

7

KAMARA:

A cSelekVÔ erÔ A toP 100 neM VerSenY bauer lászló győri térség, elnök

Győr és térsége a Kisalföld legerősebb gazdasági mikrorégiója. A megyei TOP 100-ban így számos vállalkozás szerepel ebből a körzetből. Ám, ahogy me-

gyénk más részeiből, itt is sokan, nagyon sokan lemaradtak a cégek megtisztelő listájáról. De nem azért, mert ők rosszul dolgoznának vagy rosszul teljesítenének. Ám a TOP 100 összeállításában nem mérkőzhet kisvállalkozás a nemzetközi hátteret maga mögött tudható multival. Nem azonosak az indulási paraméterek. Nem lehet közös platformon bírálni a pár éve indult start up vállalkozást egy több évtizedes múltú céggel. Ezért a TOP 100 nem gazdasági viadal eredménye, sokkal inkább egy pozitív, példaértékű helyzetkép, amely megmutatja, hogy milyen erősek vállalkozásaink. A TOP 100 kiadvány arra mutat példát, kiktől lehet még tanulni, kik azok, akik hatékonyságban, termelékenységben most az élen járnak. Kik azok, akikre büszkék lehetünk, és kik azok, akik utat mutatnak a komolyan dolgozva, a fejlesztést szem előtt tartva igyekvő cégeknek. A TOP 100-ban a rangsort csak áttételesen befolyásolja, hogy ki milyen innovatív, hogy ki mennyire kreatív a sa-

ját területén, hogy ki mennyire igyekszik a termelést segítő protokollokat, szoftvereket kidolgozni. Szerencsére tagozatunk évről évre átadhat egy olyan díjat, amellyel ezeket a vállalkozásokat, vállalkozókat jutalmazzák. Az Ikarosz-díj és Oklevél igazi presztízst jelent. Amikor odaítéljük, bár megnézzük a gazdasági mutatóit is a cégnek, sokkal inkább döntő a bizottság számára, hogy az újítások, a jó ötletek alkalmazása, a munkatársak aktivizálása a közös gondolkodásra, mennyire van jelen a vállalkozás életében. Mert ezek jelenléte a biztosítékok közül az egyik legfontosabb arra, hogy az Ikarosz-díjasok, ha még nincsenek ott, hamarosan ott lehetnek a TOP 100 listán. neM cSAk A SzAVAkÉ A FŐSzereP Szakács Imre Fertő–rábaközi térség, elnök

A kamara minden területen a cselekvő erőt jelenti. A céljaink megfogalmazásához, a kapcsolatok építéséhez, a programok kidolgozásához nyilván szavak kel-

lenek, de nem engedhetjük, hogy csak a szavaké legyen a főszerep. A vállalkozásoknak kézzelfogható eredményekre van szükségük, amiknek eleget kell tennünk

helyi szinten. Dolgoznunk kell, figyelni, tanulni és cselekedni. A kamarai tagok és regisztrált tagok is figyelik ezt a munkát. A szavak már kevésbé győzik meg őket, az átélhető és kézzelfogható eredmények, amiket kamaránk és a területi elnökség elért, igen. Gazdasági szempontból az ország legdinamikusabban fejlődő megyéjében élünk. Több mint harmincezer vállalkozás működik a szűkebb régióban! Nyilván a Rábaköz térségében kevesebb, mint Győr vagy Mosonmagyaróvár körzetében, de itt is ezreknek ad munkát saját vállalkozásuk. Így nem lehet más a cél: továbbra is a vidék gazdasági fejlesztése az önkormányzat és a kamara együttes összefogásával. Nekünk a közvetlen környezetünkre kell koncentrálni! Helyi szintű előadások, tájékoztatók, programok, rendezvények és nem utolsósorban helyi ügyfélfogadás, hogy a vállalkozók időt és energiát spórolva gyorsabban megkapják a számukra értékes, fontos információkat vállalkozásuk működtetéséhez. Ezenfelül mind a települések, mind a kamara közötti információ áramlása során a vállalkozók gyorsabban juthatnak információhoz az egyéb jogszabályi és törvényi változásokról. A még nem önkéntes kamarai tagok toborzása is fontos feladat. Nekik még jobban meg kell ismerniük az ingyenes szolgáltatásainkat, tanácsadásainkat (pénzügyi, jogi, kereskedelmi, külkapcsolati, hitel, szakképzés, pályázat stb.). A kamarai tagság együtt lehet erős, hatékony. Sok munkával érhető el, hogy a sok munkának komoly haszna legyen. Erkölcsi és anyagi egyaránt. Ebben is segíthet a kamarai közösség.

kIeMelt FelADAt A SzAkkÉPzÉS Pénzes lászló Mosonmagyaróvári térség, elnök

Mosonmagyaróvár és térsége Győr után a megye második legerősebb ipari centruma, az úgynevezett „arany három-


8/

ELNÖKSÉGI GONDOLATOK / KISALFÖLDI GAZDASÁG

szögben” található. Az „új idők új szeleként” térségünkben is az autóipari beruházások dominálnak, de a múlt viharait sikeresen átélt hagyományos iparágakat is megtaláljuk a régióban, úgymint az élelmiszeripart vagy a gépgyártást. Az idegenforgalom, azon belül is az egészségturizmus a térség földrajzi elhelyezkedésére vezethető vissza, és jelentős iparágnak számít. A kamarában kiemelt feladatunk a régió vállalkozásainak teljes körű kamarai szolgáltatások nyújtása, továbbá önkéntes és regisztrált tagjaink kamarai és gazdasági érdekképviselete. Térségünkben a munkaerő-elvándorlás a határ közelsége miatt kiemelten érzékelhető, a munkaerőhiány már a fejlesztések gátja sok esetben. Ebből kifolyólag a mosonmagyaróvári térségi elnökség kiemelt feladatnak tekinti a szakképzés erősítését a régióban. Hiszszük azt, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Az idei év májusában úttörő kezdeményezésként interaktív pályaválasztási kiállítást szerveztünk az általános iskolák hetedikesei számára, hogy az egyes szakmákat a diákok a gyakorlatban is kipróbálhassák.

A visszajelzések alapján nagyon tetszett a diákoknak egyes szakmák rendhagyó bemutatása. Feltett szándékunk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok szüleinek megmutassuk a szakmunkás-életpályamodellt és visszaadjuk a szakmunkáslét megbecsülését. Örömmel tölt el, hogy a TOP 100 Presztízs Magazinban is olyan sok sikeres vállalkozásról olvashatunk, amelyek a mi térségünkben tevékenykednek. Biztatok minden vállalkozást, hogy vegyen részt a kamara által rendezett programokon, kérdéseikkel, javaslataikkal keressék a kamarai munkatársakat vagy tisztségvi-

selőket, hogy képviselhessük az igényeiket a gazdasági döntéshozók felé, és együtt tegyük versenyképesebbé a magyar gazdaságot. ÉrDeMeS önkÉnteS kAMArAI tAgnAk lennI Szabó lászló szolgáltatási tagozati elnök

Jól és hatékonyan működő gazdaságot nem lehet elképzelni jól és hatékonyan működő szolgáltatás nélkül. A magyar GDP-hez jelentős hozzáadott értékkel

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lehetőség: rendezvények, szolgáltatások, képviseletek és biztos alap, aktív közösség, tervező és megvalósító közeg. Ki mit vesz el a kamarai tányérról, az rajta múlik, sőt, a kamara jövője is. Ezért is fontos számomra a toborzás, az, hogy a lehetőségekről, a közös munkából származó előnyökről minél több méltó vállalkozást győzzünk meg.

Az IPArI tAgozAt elnökSÉge neVÉben köSzöntöM önt! Vörös gyula ipari tagozati elnök

Tagozatunk a megye gazdaságát meghatározó iparvállalatokat és számos – a szolgáltatás és kereskedelem területén működő – kisebb céget képvisel.

járulnak hozzá a szolgáltatók. A szolgáltatási szektor ereje egyre növekszik, mely köszönhető a hozzá-adott értéknek, amit az e szektorban dolgozó cégek a piac igényeinek megfelelve, folyamatosan növelnek. A szolgáltatás lépést tart az iparral, a termeléssel. Ezt azonban csak úgy tudja megtenni, ha nem csupán követi, hanem meg is előzi az elvárásokat, melyeket vele szemben támasztanak. A jövő gazdasága a ma gondolataiban gyökerezik, és azok munkájára támaszkodik, akik önkéntes tagként, alkotó tervezőként is részesei a kamarai munkának. Napjainkban a kamara szerepe egyre jobban fókuszba kerül. A regisztrált vállalkozások nagyon sok olyan lehetőséghez jutnak hozzá a kamara segítségével, amelyeket jól kihasználva sikeresebbek, és ami manapság nagyon fontos, hatékonyabbak lesznek. Joggal merülhet fel a kérdés, akkor miért is fontos az önkéntes kamarai tagság? A válasz nagyon egyszerű, a gazdasági élet szereplői közül azok tudják a jövőt alakítani, akik önként és felelősséggel abban is szerepet vállalnak, hogy a lehetőségeiken túl aktivitást, energiát is áldozzanak céljuk elérésére.

2016-ban megválasztott tisztségviselőink elsődlegesen ezen cégek igényeinek kívánnak megfelelni, hiszen a kamara és egyben az ipari tagozat fő célja az, hogy a fokozódó piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, előrejelzésekkel, javaslatokkal, üzletember-találkozók, konferenciák, szakmai rendezvények szervezésével és egyéb szolgáltatásokkal segítse az önkéntes kamarai tagok és a regisztrált vállalkozások fejlődését, munkájának eredményességét. Szakmaiság, információ, érdekérvényesítés, közösségépítés: tagozatunk belső felépítését ezen szempontok mentén szervezzük egy olyan – mindenki számára nyitott és elérhető – közösséggé, ahol a szakmaiságon és az üzleti érdekeken túl valódi emberi kapcsolatok és barátságok is szövődhetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a szűkebb szakmai csoportok önállóan dönthesse-


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ELNÖKSÉGI GONDOLATOK / nek programjaikról, az őket leginkább érintő kérdésekről, ezért az ipari tagozat a kimondottan szakmai jellegű munkát hét szakmai osztály keretei között szervezi az azonos érdeklődésű vállalkozások részére. Az IPArI tAgozAt SzAkMAI oSztálYAI: • Gépipari szakmai osztály • Textilipari szakmai osztály • Műanyagipari szakmai osztály • Élelmiszeripari szakmai osztály • Faipari szakmai osztály • Építőipari szakmai osztály • Közszolgáltatási szakmai osztály

Tagozatunk önálló költségvetésből gazdálkodva szervezi és valósítja meg programjait. A sikeres konferenciák és előadások mellett telt házas képzéseket is bonyolítunk, így éves programunkból minden vállalkozás megtalálja a számára legérdekesebbet és leghasznosabbat. Fontosnak tartjuk a regionális és nemzetközi kitekintést is, így jó kapcsolatot ápolunk Magyarország és immár több európai ország kamaráival. Szakmai útjaink során több csúcstechnológiát alkalmazó nagyvállalatnál, illetve a legújabb fejlesztéseket felvonultató szakmai kiállításon jártunk. Meggyőződésünk, hogy ezek az egymás megismerésére is alkalmat teremtő utak kettős haszonnal járnak: segítik tagjainkat az új trendek, gyakorlatok és fejlesztési irányok megismerésében és erősítik a kamarai közösséghez való kötődést is. Törekvéseink legnagyobb elismerésének tekinteném, ha önt is személyesen üdvözölhetném az ipari tagozat programjain!

HAgYoMánY, MegÚJUláS ÉS egYÜttMŰköDÉS Dr. habil lakatos István PhD kézműipari tagozati elnök, kamarai alelnök

A tagozatban azt valljuk, hogy meg kell becsülnünk régi, hűséges tagjainkat, ugyanakkor tárt karokkal fogadjuk az újonnan hozzánk csatlakozókat. Mondják, a kamara legösszetartóbb tagozata vagyunk: ez azoknak a programjainknak köszönhető, ahol gyakran van együtt a csapat: így ismerjük egymást, nagy családként, barátokként dolgozunkegyütt. Ma is szükség van a találkozási pontokra: sok ilyet generálunk, hogy a kéz-

műves vállalkozók üzleti kapcsolatokat építhessenek egymással és megismerjék egymás tevékenységét, hogy számíthassunk egymásra. Fontos a jó gyakorlatok, tapasztalatok megismerése is. Nem szégyen tanulni egymástól! A partnerség nem csupán a tagok között erős. Figyelünk arra, hogy a város és a megye aktív polgárai legyünk, szűkebb pátriánkkal aktív, együttműködő kapcsolatot ápoljunk. Így fontos a kapcsolat az egyetemmel, a szakképző iskolákkal, a kórházzal, az önkormányza-

tokkal, érdekképviseleti szervezetekkel és természetesen a többi (nem önkéntes tag) vállalkozással is. Az együttműködések rendezvényeink megszervezésében is szerepet kapnak. Az idei Kenyérfesztiválunk, amely a kézműipari tagozat „zászlóshajó” rendezvénye, többek elismerését is kivívta. Az együttműködők és támogatók köre ma már olyan széles, hogy alig fértek el a megnyitó alatt a színpadon. Büszkék vagyunk tag vállalkozóinkra. Tagozatunkban nem csupán kisvállalkozások vannak, nagyobb cégek is tartoznak közénk. Vannak, akik kézművesként indultak és „megnőttek”, de olyanok is akadnak, akik már nagyként csatlakoztak hozzánk. Győriként valljuk: A jövő Győrben épül! Elkötelezetten tesszük hozzá: Együtt építjük!

A kkV-k A bIztoS HáttÉr Hanczné Mező edina kereskedelmi tagozati elnök, kamarai alelnök

A TOP 100 kiadványban való megjelenés is híven tükrözi a megyei cégek eredményességét, innovatív gondolkodását és együttműködési készségét sok más kie-

9

melkedő tevékenységük mellett. Az itt megjelenő cégek biztosítják a megye és a régió gazdasági erejét, a legnagyobb adózói bázisát, fő munkaadói körét és a beszállító kkvk működésének is bázisai. Szinte védőhálót képeznek a helyben működő kkv-k köré, ezzel is biztosítva több ezer munkavállaló és munkaadó jelenét és jövőjét a régióban. Méltán büszkék lehetünk arra a régióra, ahol élünk és ahol tevékenykedünk nap mint nap. A TOP 100 kiadványban szereplő cégek a Társadalmi Felelősségvállalást (CSR) is fontosnak tartják, amely ma már a sikeres vállalati működés alapja. A társadalmi felelősségvállalás a „bizalom”, amely alapja a fejlődésnek és a hosszú távon fenntartható sikeres üzleti folyamatoknak. A legnagyobbak méltatása mellett nem szabad megfeledkeznünk az őket segítő, támogató, kiszolgáló, háttérként működő kkv-król sem. A kis- és középvállalkozások állítják elő hazánkban a nem pénzügyi üzletgazdaságban létrehozott hozzáadott érték több mint felét, a foglalkoztatásban pedig részarányuk mintegy 70%.

De a munkatermelékenység terén a hazai kkv-k az uniós átlag alatt teljesítenek pl. a vállalkozói szellem, az újrakezdés, a készségek és innováció, a környezet és a nemzetköziesedés területén. Közös célkitűzés lehetne a fenti feladatok közös megfogalmazása, közös felelősségvállalás és közös, sikeres jövő, amelyet mind a nagyvállalatok, mind a kkv-k közös együtt gondolkodással érhetnek el. Mi – a kamara aktív tagjai – is bízunk abban, hogy munkánkkal, nyitottságunkkal, együttműködésünkkel és innovációra való hajlandóságunkkal teszünk azért, hogy megyénk gazdasága fejlődjön és élenjárjon példájával hazánk kis- és nagyvállalatai körében egyaránt.


10 / JANUÁR / KISALFÖLDI GAZDASÁG németorSzági tAnulmányút

a FESTO németországi központjába és Plant scharnhausenbe

Válogatás a 2017. évi Kamarai Évköszöntô gondolataiból A FeSto kft. és németországi anyavállalata meghívására a győr-MosonSopron Megyei kereskedelmi és Iparkamara Ipari tagozata két fővel vett részt a FeSto technologiefabrik Scharnhausen mintagyár látogatásán és az ehhez kapcsolódó ipar 4.0 tanulmányúton.

A FESTO számára kulcskérdés az ipar 4.0 alapját jelentő olyan kommunikációs és adatkezelési szabványok létrejötte, amelyek révén a termelő üzemek összes komponense egységes informatikai rendszerbe fűzhető. Külön kiemelték az interoperabilitást biztosító OPC UA szabvány megalkotását és hosszú távon az AML (Automation Markup Language) erősödését. Azt, hogy pontosan mely ipari alkalmazások fogják először újszerűen kihasználni a felhő alapú adatkezeléssel támogatott új típusú gyártórendszerek öszszes előnyét, ma még nehéz megítélni. A FESTO előadói azonban az egyik kulcsterületként egyértelműen a termelési energiamenedzsmentet jelölték meg. Az új, scharnhauseni üzem létrehozásakor, korábbi gyártósorok átköltöztetésénél és informatikai fejlesztésénél erre külön figyelmet fordítottak. Bővebb információ: http://www.gymskik.hu/hu/Ipar4_0

egyedül álló rendszerszintû együttmûködések Gyôrben 2017. január 25-én tartotta a győr-Moson-Sopron Megyei kereskedelmi és Iparkamara évköszöntő rendezvényét győrben, a kamara székházának ünnepélyesen berendezett konferencia helyszínein. A több száz meghívott cégvezető, üzletember, állami és önkormányzati tisztségviselő érdeklődéssel fogadta a VIP meghívót és a rendezvénynapon délután háromtól a gyülekező vendégek töltötték meg a kamara auláját. Pintér-Péntek Imre megyei kamaraelnök, mint házigazda köszöntötte vendégeit, majd át is adta a szót Széles Sándor kormánymegbízott-

nak, aki az államigazgatási rendszer a gazdaság szolgálatában témakörben osztotta meg gondolatait. „A közigazgatás nem az egyes em-

berek hatalma a többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” – idézte a kormánymegbízott Magyary Zoltán szavait. A megbízhatóság, versenyképesség, ügyfélközpontúság a hivatal kulcsszavai. A kormányhivatal tervei között szerepel szakmai napok, fórumok, tájékoztatók szervezése, konzultációs lehetőségek biztosítása, beruházási referensek hálózatának felállítása, valamint vállalkozói információs tár létrehozása is. Széles Sándor kormánymegbízott kiemelte, hogy az eddigi jó kapcsolatokra alapozva számít a kamarára és biztos a további jó együttműködésben. Széles Sándor felkérte a kamarát, hogy a párbeszédbe vonják be a vállalkozásokat képviselő többi szervezetet is, hogy a párbeszéd minél szélesebb körű lehessen.

A teljes híradás a http://gymskik.hu/hu/gazdasag-hirei/cikkek/valogatas-a-2017-evi-kamarai-evkoszonto-gondolataibol-egyedul-allo-rendszerszintu-egyuttmukodesek-gyorben-96475 címen olvasható.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / JANUÁR /

kApcSolAtépítéS és jótékonyság a XV. Kézmûipari Tagozati Bálon A kamara kézműipari tagozata nagy sikerrel rendezte meg 2017. január 28-án a 15. születésnapját ünneplő jótékonysági bálját. A rendezvény céljai között szerepel a jótékonyság mellett, hogy a tagozat tagjai kötetlenebb formában is találkozzanak, szorosabbra fűzve ez által személyes és üzleti kapcsolataikat.

A bált a város és a megye képviselői mellett partner szervezetek, és a kamara tagozatainak tisztségviselői is megtisztelték jelenlétükkel. A bál helyszíne a hagyományokhoz híven a győri Kristály étterem volt, ahol a vendégek színvonalas kiszolgálásban részesültek és kellemesen tölthették el az estét. A jó hangulathoz hozzájárult a Dimenzió TSE tagjainak profi táncbemutatója és Nagy Balázs a Győri Nemzeti Színház művészének vidám műsora. A tánchoz a talpalávalót a Kristály zenekar szolgáltatta. A bált

11

JANUÁRBAN történt (még) a kamarában PÉnzForráSról HázkezelŐknek A négy éve alakult társasházkezelők klubja 2017. január 24-én Győrben, a kamara szervezésében, ismét számos hasznos információval várta a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit.

FertŐSzentMIklóS - nAgY ÉrDeklŐDÉS Volt A „VállAlkozz DIgItálISAn!” InForMácIók Iránt

nagy számban támogatták magánszemélyek, vállalkozások. Ennek köszönhetően több mint 120 tombola felajánlás érkezett. A fődíjat, amely egy elektromos kerékpár volt – idén a Horváth Tanoda Kft. ajánlotta fel, az est főtámogatójaként. A tagozat 2017. évi első nagy rendezvényét megtisztelte köszöntőjével Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, PintérPéntek Imre kamaránk elnöke, valamint Dr. Pető Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke.

Tagozatunk életében meghatározó szerepet tölt be a bál, A báli környezet remek alkalmat kínál a csapatépítésre, nem megfeledkezve a jótékonyság fontosságáról. A támogatóinknak ezúton is köszönjük, hogy adományaikkal hozzájárultak a bál céljainak megvalósításához. A tombolajegyek eladásából befolyt 600.000 Ft-os összeget, idén is a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kapja meg- nyilatkozott Dr. Lakatos István a Kézműipari tagozat elnöke.

További információk: http://gymskik.hu/hu/gazdasag-hirei/cikkek/fertoszentmiklos-nagy-erdeklodes-volt-a-vallalkozz-digitalisan-informaciok-irant96255 és http://www.gymskik.hu/hu/ gyor-moson-sopron-megyeikereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/vallalkozz-digitalisan-4423

2017-ben IS elkezDŐDtek A SzAkMAVerSenYek A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) megyei elődöntőjét számos szakmában, a kamara bonyolította le. Bővebb információ: www.gymskik.hu/szakkepzes

ADóFórUMok A FertŐrábAközI tÉrSÉgben Január 24-én Kapuváron és Fertődön tartottak tájékoztatót és fórumot a 2017. évi adóváltozásokról, amelyen a helyiek nagy érdeklődéssel vettek részt.

A támogatók nevei a http://gymskik.hu/hu/kezmuipari-tagozat/cikkek/kapcsolatepites-es-jotekonysag-a-xv-kezmuipari-tagozati-balon-96407 címen olvashatók.

Még több információ: http://gymskik.hu/hu/ferto-rabakoziterseg/cikkek/sikeres-adoforumok-a-ferto-rabakozi-tersegben-96344


12 /

FEBRUÁR / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Tavasszal is elindult a

„kAmArA A VállAlkozáSokért”

7. Turisztikai Szakma BáljA

tantárgy Vállalkozásvezető mentorok, kamarai előadók és egyetemi hallgatók töltötték meg a kamara székházát február 6-án Győrben, hogy a "Kamara a vállakozásokért" tantárgy nyitó előadásán ismerkedjenek meg egymással.

A tantárgy nyitó előadását Bauer László, a Győri térség elnöke nyitotta meg. A hallgatók a rendezvényen megismerhették a várható célokat, terveket és elvárásokat, melynek eredményeképpen a félév során a vállalkozási ismereteket sajátítanak el és elkészítik üzleti terveiket. A kamara a vállalkozásokért tantárgy felelőse a Széchenyi István Egyetemen dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi docens sokat tesz azért, hogy a hallgatók gyakorlatias ismeretekhez jussanak. Molnár Albert kamarai elnökségi tag tájékoztatót tartott a tantárgy tartalmáról, hasznosságáról. Prezentációja és az esemény videóhírei megtalálhatók a http://gymskik.hu/hu/gyori-terseg/cikkek/elindult-a-kamara-a-vallalkozasokert-tantargy-2017-tavaszi-szemesztere96629 címen.

Az elmúlt 6 évben a Turisztikai Szakma bálja Győr jelentős társadalmi és üzleti eseményévé fejlődött. Üzletemberek, idegenforgalmi szakemberek, kereskedelmi vállalatok- vállalkozások képviselői, vezetői és a fogyasztói társadalmi aktív tagjai találkoznak itt egymással, hogy oldott, kellemes hangulatban szórakozzanak és kössék meg azokat az üzleteket, amelyek csak fehér asztal mellett köttethetnek meg. A 2017-es évben is megjelentek a bálon a legújabb turisztikai-vendéglátóipari trendek, a divatba kerülő italok, a 2017-es év kiemelt utazási desztinációi Magyarországról és külföldről egyaránt. Lehetőség volt újabb feltörekvő borászatok díjnyertes borainak és kísérőitalainak megkóstolására, valamint természetesen a hozzá járó jéghideg szódavíz sem maradhatott el. A bál színe a piros volt, a vendégek piros szemüveget is viselhettek. Az ízletes és dekoratív vacsorát a Győri Szakácsklub tagjai készítették el a korábbi évek hagyományaihoz híven. A bál szervezői lehetőséget biztosí-

tottak mindazoknak a cégeknek, szervezeteknek, önkormányzatoknak, egyéb turisztikai-kereskedelmi vállalkozásoknak, akik szívesen bemutatták, kóstoltatnák új termékeiket a 7. Turisztikai Szakma Bálján – tájékoztatott Hanczné Mező Edina, a GYMSM KIK Kereskedelmi tagozatának elnöke, a kamara alelnöke. A Turisztika Szakma Bálján jótékonykodtak is. A bál bevételéből 60.000 Ft összeget a hagyományoknak megfelelve győri túrizmus szakos hallgató támogatására fordították. 2017-ben a támogatott diák: Sebestyén Natasa, a SZE-AK II. évfolyamos, turizmus –vendéglátás szakos hallgatója volt.

Videóhír a bálról a http://gymskik.hu/hu/kereskedelmi-tagozat/cikkek/turisztikai-bal2017-februar-18-95420 címen megtalálható.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / FEBRUÁR /

13

FEBRUÁRBAN történt (még) a kamarában ÉPítŐIPArI VállAlkozáSok konFerencIáJA A résztvevők tájékoztatást kaphattak az építőipari vállalkozásokat érintő jogszabályváltozásokról, különös tekintettel a 2017. évtől bevezetésre került kötelező biztosításról. Bővebb hír és az előadók prezentációi elérhetők: http://gymskik.hu/hu/kezmuipari-tagozat/cikkek/epitoipari-vallalkozasok-konferenciaja_3-97005

MegAlAkUlt Az InForMAtIkAI klUb A klub alakuló rendezvényét február 2-án a kamara székházában, Győrben, „Itt az IT” címmel tartotta. Bővebben az eseményről: http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/megalakult-az-informatikai-klub-96563

Mindennapi függôségeinkrôl

zAcher gáBorrAl Az első alkalommal szervezett Prevenciós Konferencián azon tabu témák határait feszegették, melyekről nem szeretünk beszélni, de egyre inkább megjelenik az üzleti és a privát szférában egyaránt. Mind ezek a drog és a káros szenvedélyek munkahelyi kockázatai.

A résztvevőknagy érdeklődéssel várták dr. Zacher Gábor toxikológus, igazságügyi szakértő, a Honvéd Kórház Sürgősségi Osztály Vezetője előadását „Mindennapi függőségeink” címmel: A konferencián elhangzott témák még: • Drog a városban, drog a megyében – Tények és tapasztalatok, prevenciós lehetőségei, Előadó: Kaliba Edit, r. alezredes, Gy-M-S megyei Rendőrfőkapitányság, Győri Rendőrkapitányság vezetője

• S.O.S. Figyelemfelkeltő jelek, kutatások, prevenciós lehetőségek, Előadó: Soóky Andrea, írásszakértő, HR és mentálhigiénés szakgrafológus, szaktanácsadó, Patent Holding Vagyonkezelő Kft. • Pártfogói oldal fontossága, Előadó: Durgó Attila, pártfogó felügyelő – GyőrMoson-Sopron megyei Kormányhivatal

Vállalkozások képviselői, oktatási intézmények, szakképzési centrumok, tankerületek, önkormányzatok, szakmai szervezetek, megyei intézmények is jelen voltak a konferencián, melyen a szakmai témák mellett azon lehetőségeket és kapcsolódási pontokat is bemutatták a résztvevők számára, melyekben a kamara nyitott az együttműködésre.

Képes-videós beszámoló az eseményről a http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasitagozat/cikkek/i-gyori-prevencios-konferencia-nagy-erdeklodes-telthazas-rendezveny96959 címen érhető el.

kAMArAI SzAlon A kItArtáSról, A HItrŐl, A bIzAloMról ÉS Az eMberek SzeretetÉrŐl... Több mint 100 érdeklődő volt kíváncsi a februári szalon előadásaira, melyet „El Camino és az életünk útjai” címmel tartottak. Képek, híradás:

http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/kamarai-szalon-a-kitartasrol-a-hitrol-a-bizalomrol-es-az-emberekszereteterol-97141

AktíV ÉVkezDÉS A nŐI VállAlkozóI klUbbAn A klub tagjai február 2-án Sóbarlangban, február 15-én a Gimex Hidraulikánál, február 25-én a NEWAGE Edzőteremben és a Vertical Spin & Fitness rúdsport egyesületnél tartottak megismerő és élményszerző cégtalálkozókat. Február 22-én a kamarai székházban Michael Leiert és csapatát látták vendégül. Leier úr vállalkozása alapításának félévszázados évfordulójára kiadott értékes könyvet ajándékozott és dedikált a klubtagoknak. További információk a klub életéről:

http://gymskik.hu/hu/noi-klub/ Videointerjú Leier úrral: http://gymskik.hu/hu/noiklub/cikkek/talalkozas-es-konyvdedikalas-mihael-leierrel-97934


14 / MÁRCIUS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Középpontban a

gAzdASágfejleSztéS Konferencia

2700 milliárd forint értékű uniós támogatás kifizetése a kormányzati cél idén, ezt az uniós fejlesztésekért felelős államtitkár mondta Győrben. Vitályos Eszter a „Középpontban a gazdaságfejlesztés” című konferencián beszélt arról, hogy a hónap végéig a hazánk számára megítélt teljes összeget meghirdetik a különböző pályázatokon. Simon Róbert Balázs, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa a rendezvényen úgy fogalmazott, az előző ciklusban, kiemelkedően teljesített Győr – Moson – Sopron, most pedig az a cél, hogy még több uniós forrás kerüljön a megyébe. A Széchenyi Programiroda és a kamara (GYMSMKIK) által közösen szervezett konferencián Orbán Dezső kamarai titkár köszöntötte a résztvevőket és a tájékoztatást is tartó vendégeket, SAMODAI IMRÉT - a Széchenyi Program Iroda regi-

onális igazgatója DR. VITÁLYOS ESZTERT - a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárát GEDEI GÁBORt - a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP projektmanagerét DR. HANULA BARNÁT - a Széchenyi István Egyetem, AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, egyetemi docenst DR. NYIKOS GYÖRGYIT az MFB – EU Kom-

petencia Központ Igazgatóság, igazgatóját és Mizser Zoltánt Magyar Export-Import Bank Zrt. képviseletvezetőjét is. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa köszöntőjében rámutatott, hogy itt a megyében közös az akarat a gazdaság fejlesztése érdekében. Tartják a célt, hogy az Uniós források 60 szá-

zaléka a gazdaságot élénkítse. Jelezte, hogy a megye minden települése kapott már pályázati forrást. A kamara képviseletében Vörös Gyula Ipari tagozati elnök rámutatott a megye kedvező helyzetére és arra is, hogy megállni nem lehet, fontos a fejlődés, az innováció. Ezt követően hasznos tájékoztatók kezdődtek el.

A képen balról Pindroch Szilárd, a Széchenyi Programiroda stratégiai igazgatója, Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár és Simon Róbert Balázs a megyei fejlesztések miniszteri biztosa

tABtoBorzó tanácskozás Március 23-án a kamarai tagozatok delegáltjai megbeszélést tartottak Győrben, a kamarai székházban az önkéntes kamarai tagok megtartásáról, bevonzásáról. Számos vállalkozás képviselője aktívan részt vesz a kamara eseményein. Véleményükkel, javaslataikkal alakítják a kamara eseményeit, rendezvényeit is. Vannak azonban olyanok is, akik fontosnak tartják, hogy a kamara önkéntes tagjai közé tartozzanak, de a hétköznapok rohanásában ritkán jutnak el a kamarába. Kevésbé figyelnek a kamarai lehetőségekre, hasznos információkra. Vannak olyanok is, akik a kötelező regisztrációt tekintik kamarai tagságnak. Nem is gondolják, hogy szorosabbra is fűzhető a kapcsolat. A kamara 2016-ban megválasztott elnöksége stratégiai fontosságú feladatának tekinti, hogy a vállalkozásokkal, az önkéntes tagokkal és a leendő önkéntes tagokkal is közvetlen kapcsolatot létesítsen. Erre a feladatra ügyfélkapcsolati szervezeti egységet is létrehoztak.

Képünkön balról jobbra Molnár Albert, Orbán Dezső, Szabó László, Szarvas Krisztina, és Sántha András, Kató Aladár javaslatait hallgatja meg.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / MÁRCIUS / „A nő: tetőtől talpig élet.” – címmel, Weöres Sándor szavaival hívta győrbe, a kamarai székházba a kamara vezetése (gYMSMkIk), a hölgy vállalkozásvezetőket és a vállalkozások menedzsmentjének vezető hölgytagjait nőnapi pódiumbeszélgetésre, amelyet a kamara elnöke, Pintér-Péntek Imre vezetett.

A női Sikerről BeSzélgettek

március 8-án Gyôrben, a kamarában

15

MÁRCIUSBAN történt (még) a kamarában MárcIUS 1-Én A kAMArA „A SzAkkÉPzÉSI HozzáJárUláS elSzáMoláSA” c. elŐADáSt SzerVezett.

Az előadás prezentációja itt elérhető: http://gymskik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/szakkepzesi-hozzajarulas-elszamolasa-2017-97362

A kAMArAI VáMklUb „Újraértékelés az Uniós Vámkódex tükrében” címmel sikeres szakmai fórumot szervezett.

http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/sikeres-szakmai-forum-a-vamklub-szervezeseben-97869

A kAMArA kereSkeDelMI-, ÉS kÉzMŰIPArI tAgozAtA az éttermi Áfa törvény változásáról, a KIVA-ról, a vendéglátóipari termékek élelmiszerbiztonsági feltételeiről, továbbá az ezekkel kapcsolatos ellenőrzésekről és gyakorlati alkalmazásokról tartott tájékoztatót. Mi a siker titka? Hangzott el az első kérdés. Volt, aki a család-munka egyensúlyát, volt, aki a változásokra reagálás képességét, volt, aki a saját boldogság megteremtését, átélését, saját célok elérésének képességét fogalmazta meg. Nem lehetek a nélkül sikeres, hogy másokat is sikerhez segítsek, akár otthon, akár a szakmai területen, fogalmazta meg a sikeres közgazdász hölgy.

Mi a helyzet a férfiakkal? Erre a kérdésre válaszolva kiderült, hogy a sikeres nők sikeres férfiakkal tudnak harmonikus kapcsolatban élni, kölcsönösen tisztelve, segítve egymást. A nők keresik a férfit a párjukban a saját

megfogalmazható és ösztönös szempontrendszerük szerint. Van akinek elsődleges, hogy fel tudjon nézni a párjára és nőnek érezze magát mellette, tudjon örülni a sikerének. Volt aki szövetségest keresett párjában és fontosnak tartja a hagyományos női-férfi szerepek megélését a mindennapokban. Bármilyen kevés is az ideje, oda teszi az ételt a szeretett férfi elé, aztán jöhet a szakma. Van aki intellektusához keresett hasonló társat. Persze az érzelmi vonzódás és a „kémia” is kell a kapcsolatban. Női válaszok a kihívásokra A legnagyobb kihívás a szakma és az anyagág összeegyeztetése. Ki itt, ki ott

húzza meg a határt, de kompromisszumot kell kötni. Van, aki a bébiszittert küldi a szülői értekezletre, esetenként skypeon mesél esti mesét és úgy tartja, hogy nagyot kockáztat a nő, ha teljesen anya lesz 10-15 évig és utána próbál újra kezdeni. Van, aki szülés után szinte azonnal visszaáll a sportba, bármilyen nehéz is, mert megmutatná a külvilágnak, hogy tud fejlődni, gyermekének pedig édesanyját, mint sikeres sportolót. Van, aki hét évente új dologba kezd, mindig létrehoz valami újat. Erre kiváló előkészület akár a gyermeknevelés is. Változik a világ, erre kell a választ megtalálni.

Bővebb híradás az eseményről: http://gymskik.hu/hu/noi-klub/cikkek/a-noi-sikerrol-beszelgettekmarcius-8-an-gyorben-a-kamaraban-97564

http://gymskik.hu/hu/kezmuipari-tagozat/cikkek/eloadast-tartottunk-a-jogszabalyvaltozasokrol-es-azok-gyakorlati-alkalmazasarol-a-vendeglato-iparban-97563

nAgY ÉrDeklŐDÉS kíSÉrte a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt információs napját Csornán, március 23-án, a Hunyadi középiskolában, amelyet a megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. http://gymskik.hu/hu/ferto-rabakozi-terseg/cikkek/meg-tobbet-a-digitalizaciorol-informacios-napot-szervezett-a-kamaracsornan-97940

MoSonMAgYAróVáron SzerVezett a kamara informatikai tájékoztató rendezvényt a megnyílt és a vállalkozások számára már elérhető pályázati forrásról. http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/szolgaltatasitagozati-programok-a-tersegekben-is-98035


16 / ÁPRILIS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A küldöttgyűléSen történt

Megye Gazdaságáért Díj DAnA HUngArY kFt.

Győri Térség Gazdaságáért Díj bÜcHl HUngArIA kFt. Mosonmagyaróvári Térség Gazdaságáért Díj bAán bt. Fertő-Rábaközi Térség Gazdaságáért Díj. Molnár AUtó kFt.

A küldöttek költségvetési napirendeket, startégiát tárgyaltak meg, könyvvizsgálót választottak, majd sikeres vállalkozások Megye-, Térség Gazdasága és Szakképzési Díjakat vehettek át. A hivatalos napirendek jóváhagyása és megkezdése előtt Szalay L. Antal a Provertha Zrt tulajdono-

sa tartott előadást. Pintér-Péntek Imre elnök Orbán Dezső titkár, dr. Lakatos István, Szabó László munkacsoport vezetők közreműködésével ismertette A GYMSM KIK elnöksége által elfogadott fő stratégiai célkitűzéseket, majd kitüntetések átadása következett.

Szakképzési Díjat kaptak 2017-ben DoMonkoS láSzló VILL-KORR HUNGÁRIA KFT. HorVátH IMre tAMáSnÉ PATENT VÉD VAGYONVÉDELMI KFT.

Megyei sikerek a jubileumi SzAkmA Sztár feSztiVálon A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben tizedik alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált Budapesten a Hungexpo területén április 24-26 között. Ennek keretében a nappali tagozaton végzős tanulók számára negyven szakmában tartották meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt.

Az eseményről készült videó itt megtekinthető: http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/cikkek/elkeszult-a-bemutatofilm-a-jubileumi-szakma-sztar-fesztivalrol101189

Megyei Szakma Sztárokat köszöntött Győrben a kamarában (GYMSMKIK) Pintér-Péntek Imre elnök és Dr Lakatos István a szakképzésért felelős alelnök. Kiválóan szerepelt mind a 15 diák, aki szakmájában részt vehetett az országos megmérettetésen. Elismerés illeti az elméleti és a gyakorlati felkészítőket is. A köszöntő szavakat a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium növendékeinek előadása tette még ünnepélyesebbé.

A versenyzők, felkészítőik névsora, iskolája és az átadón készült fotók a http://gymskik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/megyei-szakma-sztarokat-unnepeltek-gyorben-a-kamaraban-2017-99031 megtekinthetők.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ÁPRILIS /

hr nApot tartottak

Családbarát munkahelyrôl és paradigmaváltásról is szó esett Egy kérdéssel " A munkahely a család barátja?" hívták az érdeklődőket a 2017. április 12-i HR Napra Győrbe, a kamarába, amelynek háziasszonya és moderátora Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta (Széchenyi István Egyetem) volt. Pintér-Péntek Imre a GYMSM KIK elnöke megnyitójában több HR-eseket érintő kihívásra is rámutatott. Ez után számos érdekes előadás hallgathattak meg a jelenlévők. A munkavállalók bevonzásának és megtartásának egyik fontos eleme az a vállalati /szervezeti kultúra, amely tiszteletben tartja a munkatársak családi kötelességeit, és az ezzel kapcsolatos rugalmasság és érzékenység iránti igényt. Ha a munkahely a család barátja, a munkatársak elköteleződésének magas foka érhető el. Ez utóbbi a munkaerő megtartásának egyik legfontosabb tényezője. A nap témái a munka és család egyensúlyát vizsgálta.

Előadások és előadók:

királyfik és királylányok. A munkahely szerepe a családi boldogságban Ujvári Enikő (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, munka-magánélet program vezető, „Az Év Családbarát Vállalata” pályázat zsűri elnöke)

A karrier és család közötti egyensúly jogi eszközei az európai Unióban és Magyarországon Dr. Parragi Edina Katalin LL.M. (Parragi Ügyvédi Iroda, tulajdonos) Üzleti érték és személyes érték – az angol modell Csóti Gábor (Investors in People Hungary, igazgató)

A munkavállalók magánéleti kötelezettségeinek változása az egyes családi életciklusokban Oroszné Dr. Perger Mónika (egyetemi adjunktus, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék; családterapeuta, Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány)

Akik a „Jó gyakorlatok”-at megosztották

„Családbarát munkahely 2016 „Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Fekete Teréz (Szóvivő, Közbeszerzési és projekt menedzser)

„Legjobb Női Munkahely 2014”: GIMEX-Hidraulika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Görcs Annamária (Ügyvezető, Marketing & HR) Magyar kkv-k a családokért – Foglalkoztatási helyzet ma Magyarországon – a jó gyakorlatok szükségessége, Stefkó Judit (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft, HR tanácsadó) A közösség megtartó ereje a családokért Mayer Ildikó (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi Kör Centrum, intézményvezető)

Az előadásokat Németh Katalin vezetésével (Audi Hungaria Zrt., szervezet- és személyzetfejlesztés) pódiumbeszélgetés követte.

17

ÁPRILISBAN történt (még) a kamarában kÉt AlkAlMAS, 16 óráS koMPlex VezetŐI trÉnIng programot indított a kamara, melynek célja, hogy a résztvevő vezetők megismerjék és elsajátítsák a motiváción alapuló, célra orientált vezetői magatartást és fejlesszék a viselkedési és kommunikációs készségüket.

Az IPArI tAgozAt ÜzeMlátogAtáSon Vett rÉSzt a Ferenczi Fémipari Kft.-nél, megtekintették a CONSTRUMA Szakkiállítást, sikkerrel zárult Office képzésük, a folytatás mellett döntöttek. A minőségbiztosítás változásairól tájékoztattak, a X. Szakma Sztár Fesztiválra látogattak. A kAMArA FertŐ-rábAközI tÉrSÉge SzAkMAI UtAt szervezett az Ipari Tagozat támogatásával a Provertha Zrt. sárvári, beledi és kapuvári üzemeibe 2017. április 26-án.

ÚJ klUbok AlAkUltAk Autótechnika klubot hívott életre a kamara.

http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/autotechnikaklubot-hivott-eletre-a-kamara98296 Megalakult a Kezdő Vállalkozások Vezetői klubja. http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/megalakulta-kezdo-vallalkozasok-vezetoiklubja-a-kamaraban-98280

AktíV HázkezelŐI FórUMot szervezett a kamara Mosonmagyaróváron.

http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/aktiv-hazkezeloiforum-mosonmagyarovaron-98258

A SzÉcHenYI egYeteM InnoVácIóS nAPJát támogatta a kamara győri térsége. Harmincnyolc vállalkozás mutatta be új ötleteit. http://gymskik.hu/hu/gyori-terseg/cikkek/innovacio-otletek-talalmanyok-a-szechenyi-istvanegyetemen-98411


18 / MÁJUS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

INTERAKTÍV Pályaválasztási

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Interaktív Pályaválasztási Kiállítást szervezett Kimlén a Mosonmagyaróvár térség pályaválasztó diákjai számára A térségben, országos átlagban is kirívóan magas az ipari vállalkozások aránya. Nagyon jók a vállalkozásalapítás és működtetés adottsá-

gai. A térség előnye azonban munkaerő szempontból hátrány is egyben, mivel Ausztria közelsége jelentős munkaerő elszívó hatással rendelkezik elsősorban a szakmunkások tekintetében. E törekvés egyik lépcsőjeként a megyében működő általános iskolák hamarosan pályát választó, most hete-

dik osztályos tanulói számára nagy érdeklődés mellett rendezte meg az I. Interaktív Pályaválasztási Kiállítást a Kimlei Biella csarnokban 2017.május 24-én. A határ menti magyar vállalkozások által gazdaságosan megadható munkabérek nem tudnak versenyezni az Ausztriában – sokszor alacso-

nyabb beosztásban – megkapható munkabérekkel. Külön problémaként jelentkezik az is, hogy a térségbe települt vállalkozások munkaerő igénye a szakmunkásképzésben csak korlátozottan van figyelembe véve. Ez a helyzet mára azt hozta, hogy számos hiányszakma lett térségünkben.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / MÁJUS /

Kiállítás Kimle

19

MÁJUSBAN történt (még) a kamarában kAMArAI közreMŰköDÉSSel „Fókuszban a minőségbiztosítás a magasépítészetben” címmel „MINNOTECH SZAKMAI NAPOK 2017” programot szerveztek Győrben is.

Az IPArI tAgozAt cÉglátogAtáSon Járt a Globál Építőipari Kft-nél, szakmai utat szervezett Budapestre az IPAR NAPJAI szakkiállításra, hat cégvezető számára szakmai utat szervezett Németországba, Kölnbe az INTERZUM Bútoripari és belsőépítészeti beszállítói szakvásárra.

A kereSkeDelMI tAgozAt pályázatokra hívta fel a figyelmet. Jelezte, hogy a számlázóprogramoknál - egy év haladék lesz az adatbejelentésre. Az EKAER adóhatósági ellenőrzéséről is tájékoztattak. ÚJAbb PlAto cSoPort kezdte meg működését a kamarában.

egÉSzSÉgnAPot tArtottAk a kamarában. Dani Gyöngyi volt a vendég.

A kkV klUb vendégelőadója Gerendai Károly volt. MegAlAkUlt a CSR klub a kamarában.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvári Térségi Elnöksége a térség ipara fejlődőképességének érdekében célul tűzte ki, hogy megoldásokat találjon a térségben működő vállalatok szakemberhiányának csökkentésére, ezért a térségben még hangsúlyosabbá szeretnék tenni

kamaránk már működő pályaorientációs aktivitását. A kiállításon lehetőségük volt a vállalkozások / cégek által képviselt, elsősorban a térség hiányszakmáinak bemutatására, ahol a diákok kipróbálhatták és megismerhették a cégek kínálta szakmákat, és így a saját élmény általi megismeréssel támo-

gatva őket saját képességeik felismerésében a sikeres pályaválasztásuk érdekében. A térség diákjai számára nagy lehetőség volt ez, hiszen „testközelből” ismerkedhettek a szakmákkal, kezükbe foghatták az anyagokat, kipróbálhatták, szerelhettek, alkothattak a cégek által előre elkészített anyagokkal.

Videóhír az eseményről: https://www.facebook.com/gymskik/videos/1965701906982393/

lezárUlt a Kamara a vállalkozásokért tantárgy 2017. tavaszi szemesztere.

MUnkAÜgYI klUb Hasznos szakmai információk hangzottak el.

A gYMSMkIk nŐI VállAlkozóI klUb májusban a céges generációváltás témájával foglalkozott. Meglepetés vendég Kürti Tom volt.


20 / JÚNIUS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

fókuSzBAn A munkAerő gazdasági fórumot tartottak Gyôrben Napjainkban, és régiónkban is komoly kihívást jelent, hogy elfogyott a munkaerő, a demográfiai mutatók sem kedvezőek, a legifjabb generációt pedig be kell csalogatni a munkaerőpiacra. – hangzott el a Portfólió Nyugat-magyarországi fórumán, Győrben, július 14-én, mindjárt a megnyitóban is. Pintér-Péntek Imre megyei kamaraelnök (GYMSMKIK) rámutatott, hogy a duális képzés kibővítéseként új elemet is be kellene vezetni a szakképzésbe. A Portfólió országos roadshowjának harmadik állomásaként -jelentős érdeklődés mellett rendezett-, fórumát a kamaraelnök nyitotta meg. Üdvözölte az eseményt, ami a tagoknak fontos, az a kamarának is fontos-mondta. A gazdaság növekedési kilátásai és a munkaerőpiac is ilyen terület. Rámutatott, hogy az 1990 óta konzervált alacsony bérű munkaerő mára már elfogyott több régióban is. Több fizetést kell adni, ami nagy kihívás a kisvállalkozásoknak, amelyekre fele akkora hatékonyság jellemző, mint Nyugat-európai társaikra.

Előnyös, hogy a régiónkban olyan multik vannak, amelyek értéket kívánnak teremteni, ehhez fontosak a kiválóan képzett szakemberek. Itt az oktatás mindjárt fókuszba kerül, már az alapfokú és a pályaválasztási szinteken is. PintérPéntek Imre a törésvonalat a reál és a humán képzés arányeltolódásában is látja. Tudjon többet a kisdiák Neumannról, Bólyairól, mint költőkről, írókról, bár ők is fontosak - fogalmazott a kamaraelnök. Paradigmaváltás kell az oktatásban. Kedvet kell ébreszteni a kisdiákokban a reál képzés iránt. Tudomásul kell venni azt is, hogy az iskolák nem tudnak azonnal hasznosítható munkaerőt kibocsátani. Ezt a cégekkel együtt kell megtenni. Az iskolában a kompetenciákat kell felmérni, fejleszteni. Amikor a cégek megfogalmazzák, milyen kompetenciájú munkaerő kell neki, folytassák annak kifejlesztését üzemi körülmények között. Rámutatott, hogy anyagi erőforrások bevonására van szükség, nem is kevésre. A jelenlegi támogatások, visszatérítések újra gondolására is szükség van.

Triális képzés kell, amelynek új eleme a verseny. Azon túl, hogy a lehető legtöbb pénzt kell az oktatásba fektetni állami és vállalati szinten is, a rövidesen munkaképes Z generációt becsalogatni a munka világába. Számukra a játékokból megismert verseny, pontszerzés lehet a hatékony hívószó. A munkáltatóknak sem könynyű a jövőkép. Pintér-Péntek Imre kamaraelnök szerint egyrészt érthető a finanszírozási szempontú központosítása, azonban meg kell teremteni a fejlődni képes régiókban, hogy plusz pénzbeli erőforrások támogassák a kép-

zést a vállalkozások részvételével is. Régiónk húzóágazata az autóipar, nagy a kihívás a kutatás-fejlesztés, az innováció területén is. Ma még senki nem tudja megmondani, hogy elektromos autóké, mesterséges intelligenciák vezette autóké, vagy egész másé a főszerep a jövőben. Így a fejlesztésre fordított összegek megtérülésére sincs biztosíték. A sikeres embernek tervei vannak, a sikertelennek kifogásai. Sok hasznos információ és gondolatcserét kívánt Pintér–Péntek Imre kamaraelnök köszöntőjében a győri Portfólió fórum résztvevőinek.

Elsô tABlóVerSeny Gyôrben Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló Utcák Alapítványa tablóversenyt szervezett a győri végzős diákoknak. A kezdeményezést nagy érdeklődés kísérte. Nemcsak a tablók, de Győr belvárosa is a figyelem középpontjába került a közösségi oldalakon. A szervezők a legtöbb lájkot elérő osztályokat díjazták és egy különdíjat is átadtak Győrben, a Belga Étteremben, június 6-án. A első alka-

lommal szervezett tablóverseny hagyománnyá is válhat.

Az alapítvány díjátadó ünnepséget szervezett, amelyen részt vettek a díjazott diákok és iskoláik képviselői is. A nyertesek a média nyilvánossága előtt vehették át a díjakat, egy sajtóreggeli keretében. Obertolné Horváth Tímea alapítványi elnök és Kocsis Tibor alelnök tájékoztattak a tablóverseny eredményeiről.

I. helyezett - Jedlik 12. C • II. hel III. helyezett Krúdy 12. I • Különd


KISALFÖLDI GAZDASÁG / JÚNIUS /

21

JÚNIUSBAN történt (még) a kamarában A kAMArA SzAkMAI UtAt szervezett Zalaegerszegre, a MOBIL 2017. Járműipari Szakkiállításra és Konferenciára. SzAkMAI nAPon mutatták be győrben, a kamarában az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó hazai fejlesztéseket és nemzetközi tapasztalatokat.

120 tárgyAláS

az üzleti kapcsolatokért Június 20-án nyolcadik alkalommal szervezte meg az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi osztálya a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben az osztrák-magyar kooperációs börzét, melynek keretében 11 Ausztriában működő fémipai vállalkozás kezdte meg tárgyalásait a lehetséges magyarországi partnerekkel. A szakmai nap iránt 50 magyar vállalkozás képviselője jelezte érdeklődését, akik mintegy 120 tárgyalás során pró-

lyezett Krúdy 12. B íj Lukács 12. A

bálnak partneri, üzleti kapcsolatokat, szakmai együttműködéseket kialakítani a megjelent osztrák cégképviselőkkel. Mag. Jürgen Schreder az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa megnyitójában kiemelte Magyarország és Ausztria kiemelkedő kereskedelmi partneri együttműködéseit és azt a célt, hogy minél több osztrák vállalat találja meg magyarországi partnerét.Orbán Dezső kamarai titkár előadásában bemutatta a megye gazdaságát, jellemző iparágait,

együttműködési lehetőségeit, illetve azokat a szolgáltatásokat, lehetőségeket és kapcsolódási pontokat, melyeket a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyújt a vállalkozói közösség számára. Farkas Gábor, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. Senior Manager adótanácsadója gyakorlati példákon keresztül mutatta be a határokon átnyúló bérmunkavégzés adójogi vonatkozásait. A tájékoztatókat kétoldalú (B2B) üzleti tárgyalások követték.

A verseny helyszíne az alapítvány közösségi oldala volt.

360 ezer ELÉRÉS 10 ezer LÁJK A végzős osztályok 95%-a benevezett.

A FAIPArI ÉS textIlIPArI vállalkozások fórumán a kölni vásár tapasztalatairól tájékoztattak a résztvevő delegáció tagjai. SzAkMAI kÉPzÉSt szerveztek az autóipari minőségirányítás változásairól.

kAMArAI DelegácIó látogatta meg az kereskedelmi ágazat néhány kiemelkedő beszállítóját a Rábaközben.

A bAnkár klUb júniusban „Tradíció és innováció – a Pannonhalmi Főapátság vállalkozási arca” címmel tartott tapasztalatcserét.

A PlAto eSzMeISÉge és küldetése értelmében a csoportban résztvevő vállalkozásvezetők a kamara segítségével indultak el a csoportos tanulás, az üzleti és személyes fejlődés, az együttműködés, és a csapatban gondolkodás útján. MegtArtottA első klubrendezvényét a Segítő Szakemberek Klubja. ÉletÜnk ÚtJAI és értékei című előadással zárta az első félévet a Kamarai Szalon.

AbDA ÉS PÉr településvezetői a polgármesteri fórumon és településvédelmi tájékoztatón találkoztak a kamarában.


tSzSz 22 / ÉPÍTÔIPAR / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Építôipari szakmai fórumot tartottak

A kamarában (GYMSMKIK) Győrben, szeptember 19-én tartott építőipari szakmai fórumon Csermely Gábor vezető helyettes mutatta be a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a tervezéstől a kivitelezésen át a vitarendezésig szerzett tapasztalatait. A rendezvényt Tóth Béla a kamara Kézműipari Tagozata Építőipari Szakmai Osztályának társelnöke nyitotta meg. Rámutatott mennyire másként épültek például a családi házak évtizedekkel ezelőtt. Napjainkban szabályokkal, adminisztrációs és dokumentációs kötelezettséggel kell biztosítani, hogy a kivitelezők jogos díjukhoz jussanak, azonban a megbízó se járjon rosszul. A 2013. óta működő TSZSZ komoly gyakorlatot szerzett a vitarendezésben, a szakértői vélemények kiadásában, megrövidítve a bírói döntéshozatal idejét is.

Csermely Gábor többek között tájékoztatott arról, hogy még mindig gyakran előfordul a szóbeli szerződés kötés, vagy módosítás, amely nem lehet alapja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) eljárásának. Pedig az építtetők és az alvállalkozók vitás esetekben jól járnak, ha a TSZSZ-hez fordulnak, mert a bírósági eljárás ideje lerövidül, a vitatott összeget biztosítani kell. Csermely Gábor jelezte, hogy a vonatkozó jogszabályok módosítása folyamatban van. Többek között bírósági letétbe helyezhető lesz a vitatott összeg. 2013 óta, a szakértői szerv működése óta szerzett tapasztalatok mutatják, hogy a vitatott összeg 70-80 százaléka átlagosan megszerezhető, ami azt is jelenti, hogy esetenként a szakértői vélemény feltárhat száz százaléknál is nagyobb fizetési kötelezettséget.

Minden az írásbeliségen múlik! A dokumentáltság hiánya okozza a legtöbb esetben a kivitelezők veszteségét, emelte ki ismét, mintegy nyomatékosítva, hogy mekkora ez a probléma. A TSZSZ-hez beadott kérelmek kb. 5 %-át a szerződés hiánya miatt kell visszautasítania a szervezetnek, annak ellenére is, hogy nem ragaszkodnak a formaszerűen kötött szerződéshez. A szóbeli szerződés nem, de adott esetben az írásban adott árajánlat, és an-


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ÉPÍTÔIPAR / szerződés kötelező melléklete a tervezési program, amelynek tartalmaznia kell az építménnyel kapcsolatos legfontosabb minőségi és mennyiségi követelményeket. A jogszabályi rendelkezés ellenére ezt a mai napig elmulasztják mellékelni a felek. A kivitelezési szerződésekről, amelyek akár kettő, vagy több száz oldalasak is lehetnek, szintén sok hasznos információt adott át az előadó. Rámutatott, hogy a megrendelőnek, kivitelező választásnál, segítséget nyújt egyrészt az ingyenesen és elektronikusan hozzáférhető cégjegyzék, másrészt az országos kereskedelmi és iparkamara (MKIK) honlapján (www.mkik.hu) hozzáférhető „Építőipari kivitelező vállalkozások lekérdezhető nyilvántartása” is.

nak írásos elfogadása, amennyiben az ilyen jegyzőkönyv vagy levelezés minden fontos információt tartalmaz, elfogadható szerződésként. Egy 2015-ös jogszabályi előírás szerint a tervezési

Pótmunka vagy a szerződés része? Csermely Gábor a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) vezető helyettese a győri kamarában (GYMSM KIK) tartott építőipari tájékoztató rendezvényén rámutatott arra is, hogy az írásbeli megrendelés pótmunkák esetében nagyon sokszor hiányzik, miközben az építőipari gyakorlatban a pótmunka

23

megítélése az egyik legtöbb vitát kiváltó kérdés. A TSZSZ-hez beadott kérelmek több, mint felénél részben vagy kizárólag pótmunka elszámolását vitatja a kérelmező. A szervezet érdemben segíteni azonban itt is csak akkor tud, ha a dokumentálás megfelelő.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének negyedik évében elmondható, hogy számos esetben eredményesen működött közre a vitarendezésben. A jogalkotókkal együttműködve, a szükséges jogszabálymódosítások érvényesítése után tovább fokozódhat mindez, a megbízók és a kivitelezők javát szolgálva.

Az esemény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának Építőipari Szakmai osztálya, Kézműipari Tagozatának Építőipari Szakmai osztálya, a Győri Ipartestület, valamint a Győr és Vidéke Ipartestület szervezésében, illetve támogatásával valósult meg. A szervezet közösségi oldala: https://www.facebook.com/mkiktszsz/

Csermely Gábor győri előadásának videófelvétele elérhető a http://gymskik.hu/hu/ipari-tagozat/cikkek/tszsz-epitoipari-szakmai-forumot-tartottak-gyorben-101576 címen.


24 / A FOGYASZTÓKÉRT / KISALFÖLDI GAZDASÁG

ATestületnél Békéltető történt A békéltető testülethez fordulók száma országszerte, s megyénkben is évről évre erőteljes mértékben növekszik. ennek számos oka van, többek között az, hogy a jogszabályok változásai következtében a fogyasztói jogviták eldöntése ma már nem a hatóság feladata, sokkal inkább a civil szféráé, s ezen belül a békéltető testületeké. A jogszabályi változásokat sem a fogyasztók sem a gazdálkodók nem ismerik kellőképen.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / A FOGYASZTÓKÉRT / Hasznos tanúságként ismertetnénk egy konkrét panaszügyet (név nélkül) és a megoldás módját.

- Egy győri panaszos fia részére 35 ezer forintért vásárolt az egyik kereskedésben egy márkás sportcipőt. Sajnos a cipő két hónapi használat után tönkrement és rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált. Panaszosunk úgy gondolta, hogy két hónapi használat után egy ilyen drága cipőnek nem szabad tönkremenni, ezért feltételezte, hogy a cipő gyári hibás. Visszavitte hát a vásárlás helyére és kérte a cipő kicserélését. A kereskedő a kicserélést nem vállalta, de a jogszabálynak megfelelően elküldte egy minőségvizsgáló intézetbe. Két hét alatt megjött a minőségvizsgáló intézet válasza, mely szerint a vásárló nem rendeltetészerint használta a cipőt és az ezért ment tönkre. Ezért a kereskedő a cserét, illetve az esetleges kártérítést elutasította. A vásárló ezek után panaszával a megyei békéltető

testülethez fordult, mivel véleménye szerint normális körülmények között egy ilyen drága és márkás cipő két hónapi használat után nem mehet tönkre. A testület eljáró tanácsa a meghallgatás során úgy döntött, hogy a vásárló panasza megalapozott. Ezért úgy határozott, hogy ajánlja a kereskedőnek: a sportcipőt cserélje ki.

Az eljáró tanács határozatát a következők alapján hozta: A cipők esetében a vásárlót a Polgári Törvénykönyv szerint a szavatossági jogai illetik meg. A szavatosság esetén a hiba keletkezésének okát ugyan a vásárló köteles bizonyítani, azonban az első hat hónap során ez a bizonyítási kényszer megfordul, és itt a vásárlót a vásárolt termék esetében jótállásnak megfelelő jogok illetik meg, és ez alapján a gazdálkodó szerv kötelessége a bizonyítás. Esetünkben a kereskedő ennek a kötelezésnek eleget is tett, mivel elküldte minőség-

vizsgálatra a reklamált terméket. A PTK módosítása szerint viszont ma már nincs kötelezően kijelölt és hatósági jogosítványokkal rendelkező minőségvizsgáló intézet, ezért az ilyen minőségvizsgálatok eredménye nem kötelező sem a fogyasztóra sem a gazdálkodó szervezetre nézve. Sajnos olyan gyakorlat alakult ki, hogy egyes nagy multinacionális márkacégeknek saját “független” minőségvizsgáló intézetük van, amelyek a legritkább esetben adnak igazat a vásárlói kifogásoknak. Esetünkben is ez történt. Az intézet a panaszt alaptalannak találta és ezért a reklamációt elutasításra javasolta. A kereskedő a szakvéleményre hivatkozva valamint arra, hogy véleménye szerint a szóban forgó cipő csak versenyzésre alkalmas, edzésekre, gyakorlásokra nem megfelelő, szintén elutasította a cserekérelmet. Egy korábbi miniszteri rendelet alapján azonban a cipő olyan termék, amelyhez használati, kezelési utasítást kell mellékelni.

25

A tapasztalatok szerint a cipők esetében, ha vásárláskor adnak is valamiféle kezelési utasítást, az teljesen általános és nem tér ki arra, hogy a terméket valójában hogyan is kell használni.

A tanács kérte a kereskedőt, hogy mutassa be azt a használati utasítást, mely alapján a vonatkozó cipőt csak versenyekre lehet használni. Ám ilyet a kereskedő nem tudott bemutatni. Így az eljáró tanács azért ítélte meg jogosnak a fogyasztó igényét, mert a használati utasítás nem volt megfelelő és nem hívta fel a vásárló figyelmét arra, hogy a terméket csak meghatározott körülmények között lehet használni. A megyei Békéltető Testület örömére szolgált, hogy a vállalkozó a testület ajánlás határozatát elfogadva a cipőt kicserélte, és ezért nem hozzuk nyilvánosságra a kereskedő nevét és címét — tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elnöke.

IMPRESSZUM • KISALFÖLDI GAZDASÁG • A Győr-Moson-Sopron MegyeiMég Kereskedelmi és Iparkamara digitális lapja • Felelős kiadó: több információ: http://gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopOrbán Dezső titkár. Szerkeszti: Győr+ Média Zrt. Tördelés: Konrád Sándor. Elérhetőségek: 9021 Győr, Szent István út 10/A. • Telefon: ron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/gymskik-mellett-mu96/520-200 • Fax: 96/520-291 • http://www.gymskik.hu • HU-ISSN 1416-6267 kodo-bekelteto-testulet-8676


26 / EEN / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Az alábbiakban az enterprise europe network adatbázisából válogattunk külföldi üzleti ajánlatokat. Amennyiben bármelyik ajánlat felkeltette érdeklődését, forduljon bizalommal a győr-Moson-Sopron Megyei kereskedelmi és Iparkamara munkatársaihoz az een@gymskik.hu e-mail címen vagy a 06 96 520-290es telefonszámon.

külföldi üzleti AjánlAtok

az Enterprise Europe Network adatbázisából Horvát cég gyógynövényes készítményekhez alapanyagokat keres brHr20171019001 A vállalkozás teafüvek, teakeverékek, gyógy cseppek és kapszulák készítésével foglalkozik. Gyógynövények, ökológiai növények és egyéb alkalmas növények termelőivel vennék fel a kapcsolatot, és kötne gyártási megállapodást.

Játékok kereskedelmével foglalkozó lengyel cég új termékeket keres brPl20160411002 Jó nevű lengyel exportőr-importőr cég játékok kereskedelmével foglalkozik. Többek között nagykereskedőkkel, áruházláncokkal, kiskereskedőkkel, szuper- és hipermarketekkel, hagyományos játékboltokkal és online áruházakkal dolgozik együtt. Pillanatnyilag új termékeket keresnek a világ minden tájáról a termékkínálatuk bővítése érdekében. Az együttműködést disztribútori megállapodás keretében képzelik el.

lengyel vállalkozás természetes kozmetikumokat, élelmiszereket, tisztítószereket keres brPl20170908001 Természetes kozmetikumok, egészséges ételek, tisztítószerek lengyel nagykereskedője és disztribútora Wroclawban értékesítene további termékeket. A kozmetikai üzletek számára keresett termékek: természetes öko, bio nyersanyagok és natúrkozmetikumok. Disztribútori együttműködés keretében keres partnereket. brit vállalkozás gyógyászati termék gyártót keres brUk20171011002 Angol piacvezető terméktervező cég olyan partnereket keres, akik legyártanák és tesztelnék azt az inno-

vatív eszközt, amely buborékos gyógyszerrendező csomagokat gyárt gyógyszerészek és egészségügyi gondozók felhasználására, akik gyógyszereket adagolnak. Gyártói megállapodást kötnének jövőbeli partnereikkel.

Szerbiai vállalkozás gyorsfagyasztott termékeket előállító céget keres brrS20160413001 Szárított gyümölcsök és hőálló gyümölcstöltelékek gyártásával foglalkozó szerb cég organikus vagy nem organikus gyorsfagyasztott termékek előállítóival vagy nagykereskedőivel venné fel a kapcsolatot. A gyümölcstöltelékekként keresett gyümölcsök: meggy, sárgabarack, szilva, bogyós gyümölcsök. Az együttműködést gyártói megállapodás keretében képzeli el.

Finn cég keres kertészeti termékgyártókat brFI20170310001 A gyártandó termék 9 m2 műanyag szálból/hálóból és fémrészekből áll. Elvárt készség a sátorszerű szerkezetek megvarrása, rozsdamentes kampós fémrúd gyártása. Az alkatrészeket külön szerződő partnerek is gyárthatják. Az ideális megoldás az lenne, ha az egész terméket egy fő partner állítaná elő és csomagolná, amely alvállalkozókat alkalmazhatna a többi alkatrészhez.

osztrák vállalkozás textilipari partnert keres brAt20170714003 Magas minőségű sapkákat és LED rendszerrel ellátott fejpántokat gyártó osztrák beszállító keres olyan európai vállalatokat, melyek gyártási megállapodás keretein belül megvarrják ezeket a textíliákat.

cseh vállalkozás utazási irodát vagy utazásszervező partnert keres brcz20170830002 Turisztikai szektorban működő cseh vállalkozás keres luxus szolgáltatásokat nyújtó utazásszervezőket vagy utazási irodákat, amelyek legalább 4 *-os szállásokat, különleges, vagy nem hagyományos élményeket nyújtanak kulturális, gasztronómiai, természeti (táj), történelmi, tudományos területeken. A cég közép-európai szolgáltatók ajánlatait várja, akikkel szolgáltatási megállapodást kötne.

osztrák vállalkozás fémfeldolgozásban, gépalkatrészek gyártásában jártas partnert keres brAt20160804001 Az osztrák vállalat szellőztető berendezésekhez gyárt alkatrészeket, és fémfeldolgozást végez. Fémfeldolgozásban, illetve gépalkatrészek gyártásában tapasztalatokkal és megfelelő erőforrásokkal rendelkező fémmegmunkáló céget keres. Jelentős szerep jutna a nyersanyagok beszerzésének is. A cég Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában keres partnert.

Agráreszközök gyártásával és kereskedelmével foglalkozó cég disztribútort keres boro20170905002 Egy román vállalkozás magas minőségű földművelő eszközök, kaszálógépek, agráreszközök és berendezések gyártásával és kereskedelmével foglalkozik. Olyan partnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik vállalnák a termékek érétkesítését disztribútori megállapodás keretében.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / EEN /

orosz vállalkozás hipoallergén szövet gyártókat keres brrU20160816002 A vállalkozás az orosz kurszki régióban gyermek és csecsemőruházat gyártásával foglalkozik. Az együttműködés gyártási megállapodás formájában jöhetne létre.

lengyel cég professzionális kozmetikai termékek gyártóival vagy forgalmazóival venné fel a kapcsolatot brPl20161229001 Lengyel kkv jó minőségű kozmetikai termékek beszállítója kozmetikusok és spa szalonok számára. A keresett partnerek számára a dekorkozmetikumokkal (pl: púderek és bronzosítók), körömápolási termékekkel, vagy keratinos hajkezeléssel foglalkozó cégek. A lengyel cég disztribúciót vállalna Lengyelországon belül, vagy gyártási megállapodást kötne. brit vállalkozás szerszámgyártó céget keres brUk20170607001 A brit gépipari vállalat kiszervezi a kézi fémlemezgyártó gépek gyártását és összeszerelését, amelyek különböző méretekben és teljesítménnyel készülnek. A vállalat hosszú távú munkakapcsolatra keres szerszámgyártó céget. Minden terméknek meg kell felelnie a vállalat által

meghatározott megfelelő CE szabványoknak.

koreai vállalkozás Ikt megoldásokat keres brkr20170705001 A koreai gépipari szoftvergyártó cég villamos energia rendszer tervezésére és elemzésére szakosodott. A vállalat több mint 140 vállalat, egyetem és szervezet számára biztosít szoftvert és megoldást Koreában. A koreai vállalat olyan ipari infokommunikációs termékeket vagy megoldásokat keres, amelyek a koreai piacon forgalmazhatók. Más termékeket is keresnek, melyek az alábbi területekhez kapcsolódnak: Ipar 4.0., számítógépes felhő, big data, mobilok, machine learning (gépi tanulás).

osztrák vállalkozás üvegipari partnert keres brAt20170714002 Egy fiatal, innovatív osztrák startup vállalkozás kifejlesztett egy fából készült szellőztetőrendszert beltéri használatra, amely párásítóként is működik. A cég európai székhelyű gyártó partnert keres, amely képes kocka alakú üvegvázát előállítani. A gyártási megállapodás célja olyan partnert találni – lehetőleg Ausztria közelében –, amely

27

képes biztosítani a szükséges minőséget és előírásokat.

brit vállalkozás forraszanyag és kemény acélhuzal gyártót keres brUk20170213001 Egyesült Királyságban működő cég öntödéket, olvasztó készülékeket keres forraszanyag ötvözetek és kemény acélhuzal előállításához gyártási megállapodás keretében. A vállalat olyan szabadalmaztatott ón alapú forrasztó ötvözeteket kínál, amelyek innovatív és egyedülálló megoldást nyújtanak a szén alapú alkotóelemek más szén vagy fém alapú komponensekhez történő öszszeillesztésére. Az említett cég a Cambridge-i Egyetemen fejlesztette ki speciális termékeit.

elektronikus eszközöket fejlesztő orosz cég keres partnert brrU20170801002 Egy orosz cég elektronikus eszközök fejlesztésével foglalkozik, amelyek mikrokontrollereken alapulnak. A cég többek között elektromos bojlerekhez gyárt távirányítókat, magasfeszültségű kapcsolók vezérlőegységeit, optikai füstérzékelő szenzorokat és LED világításhoz tápegységeket. A vállalkozás partnereket keres gyártó együttműködés kötésére, vagy közös vállalkozás alapítására.


28 / TOP 100 / KISALFÖLDI GAZDASÁG

linkeljen rá!

https://issuu.com/gyormedia/docs/ top_100


KISALFÖLDI GAZDASÁG / SZAKMAKÍNÁLÓ /

linkeljen rá!

https://issuu.com/gyormedia/docs/ szakmakinalo_2017

29


Kisalfoldigazdasag2017 5  
Kisalfoldigazdasag2017 5  
Advertisement