Page 1

23. évfolyam / 2. szám / 2017. MÁRCIUS

gymskik.hu

facebook.com/gymskik

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA


2 / IPAR 4.0 / KISALFÖLDI GAZDASÁG

IPAR 4.0 az új technológiai korszakváltás

Egy új technológiai korszakváltás időszakát éljük, amelyben az internetgazdaság alapjaiban alakítja át a gyártási rendszereket — így fogalmazott Lepsényi István Gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkár, amikor hazai kutatóintézetek, oktatási intézmények és magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások részvételével megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform.

közét, és végeredményben az Ipar 4.0 program hazai sikerének egyik kulcstényezőjét látja. Monostori László akadémikus, az MTA SZTAKI igazgatója szerint a megoldandó elméleti és gyakorlati problémák olyan sokrétűek, hogy elengedhetetlen egyrészről a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok együttműködése, másrészről pedig a

Ez a folyamat — folytatta az államtitkár — a fizikai és a digitális világ közötti hidak előrehaladott és ütemes kiépítését, különleges innovációs alkalmazkodást, minden korábbinál gyorsabb válaszokat, bátor innovációs lépéseket kíván a gazdaság minden szereplőjétől, különös tekintettel az Irinyi-terv kiemelt ágazataiban érintett meghatározó vállalatoktól, az innovációs rendszer intézményeitől, valamint a kormányzati gazdaságpolitikától. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparés innováció-politikai programjának stratégiai partnereként üdvözli és támogatja a Platform létrejöttét. Mivel annak eredményes működésében a magas hozzáadott értékű kutatási és fejlesztési tevékenységek Magyarországra terelésének katalizátorát, a hazai KKVszektor felkészítésének, innovációs adaptációjának megkerülhetetlen esz-

tudományi Egyetem két kara, a Gépészmérnöki, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara is bekapcsolódott. Monostori László elmondta: „A Nemzetgazdasági Minisztérium igen jelentős lépést tett az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform létrehozására vonatkozó kezdeményezésével, és rendkívül fontosnak tartotta, hogy pár nap alatt sikerült megszervezni az alakuló ülést. Kiemelte az Alapító Okiratot aláíró iparvállalatok nagy számát, melyek egyébként egyaránt képviselik egyrészről a kis- és nagyvállalatokat, másrészről mind a termelő, mind az információs és kommunikációs technológiai vállalkozásokat.” Az idén elindított „mintagyár” program a kis- és közepes vállalkozások (kkv) technológiai fejlesztését, az ipar 4.0 kihívásaihoz igazodó digitális, infokommunikációs megoldások alkalmazását és elterjesztését is segíti - emelte ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén.

nemzetközi kooperáció. Kiemelte az MTA SZTAKI és a németországi Fraunhofer társaság jó néhány éve folyó sikeres együttműködését, melybe egy újabb európai kezdeményezés keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaság-

Varga Mihály a támogató intézkedések között említette a beszállító-fejlesztési programot, amelynek köszönhetően a kkv-k nagyobb arányban vehetnek részt a multinacionális cégek magasabb hozzáadott értékű termékeinek fejlesztésében és gyártásában.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / IPAR 4.0 /

3

A tavirózsa és az ÚJ IPARI FORRADALOM „Okos” gyárak, robotok százai, elektromos autók, önmagukat irányító, vezető nél-

küli járművek, mesterséges intelligencia… Mi jöhet még? Budavári László, a megyei kamara (GYMSMKIK) Ipari Tagozatának szervezési alelnöke válaszol kérdéseinkre. Vázoljuk föl ennek az új ipari forradalomnak az előtörténetét. Hajózni szükséges! — mondták már a római korban, melynek „csúcspontját” Amerika felfedezése jelentette 1492-ben. Talán ez

volt a 0. ipari forradalom. Az emberiség 1. ipari forradalma 1750 körül kezdődött a mechanikus meghajtású gépek használatával. 1812ben már 11 ezer szövőszék dolgozott Franciaországban, és a lyoni takácsok ekkortájt kezdték összetörni azokat… A 2. ipari forradalom az elektromosság feltalálásával kezdődött az 1850-es években. Az elektronikus hajtású rendszerek elterjedésével elindultak a tömegtermelést kiszolgáló szerelősorok. Alig száz év, és 1950 körül a 3. ipari forradalomban a termelést már a számítógépek és a programvezérelt rendszerek uralták, átformálva az emberek gondolkozását.

Elhajóztunk a jelenbe. Mivel kezdődött a 4. ipari forradalom? Az internet feltalálásával és elterjedésével. Új fogalmakat kell megtanulnunk: „dolgok” internete (IoT), kommunikáló gépek (M2M), ve-

zető nélküli járművek (V2V), felhőalapú szolgáltatások. A modulárisan strukturált „okos” gyáron (smart factory) belül az „okos” fizikai rendszerek (IoT) emberi közreműködés nélkül felügyelik, ellenőrzik és értékelik a technológiai műveleteket, leképezik a fizikai valóság virtuális másolatát, és decentralizált döntéseket hoznak meg. A folyamat igazán 2011—2012 között kezdett kiteljesedni, amikor a német kormány programjába iktatta, hogy a vészes méretű szakemberhiányt magas szintű automatizálással fogja ellensúlyozni. Időben léptünk-e azért, hogy az új kihívásoknak

képesek legyünk megfelelni? Magyarországon 2016 májusában az NGM és a SZTAKI szervezésével 40 vállalkozás, kutatóintézet, oktatási intézmény megalapította az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platformot. A végső cél ambiciózus: 2020-ra hazánkban az ipari termelés hozzájárulása a GDP-hez 24 százalékról 30 százalékra emelkedjen (az Európai Unióban ezek az értékek 16 és 20 százalék). Milyen dilemmák, ellentmondások jellemzik az új folyamatot? Amíg a hagyományos gyárak égető szakemberhiánnyal küzdenek és a duális képzés keretein belül próbálnak képzett munkaerőhöz jutni, addig az „okos” gyárakban elsősorban kreatív, problémamegoldó digitális diplomásokra lesz szükség. Miközben hazánkban is informatikusok tízezrei hiányoznak, kevesen jelentkeznek felsőfokú műszaki, matematikai, informatikai képzésekre. Magas a lemorzsolódási arány, a pályaelhagyás. A problémát tetézi a demográfiai csökkenés is. Vázoljuk fel a közeli jövő képét. A 4. ipari forradalom technológiai fejlődésére alapozva, hatalmas tőke- és szellemi tudás-befektetéssel 4.0 mintagyárak fognak létrejönni. Ezek elsőként az autóiparban terjednek el. A

hagyományos diesel, benzin járművek hegemóniája megtörik, az elektromos járművek rohamos elterjedése várható. Terjedni fognak az osztott szolgáltatások, a vezető nélküli járművek elterjedésével pedig a járművek száma is csökkenni fog. Győrben az Audi Hungaria új 80.000 m2-es Q3 karosszériaüzemében 2018-tól 700 (!) robot fog dolgozni. Ugyancsak 2018-ban kezdik el az E-motorok gyártását. Elengedhetetlen, hogy a megye innovatív vállalkozásai bekapcsolódjanak az Ipar 4.0 folyamataiba. Erre már jelenleg is vannak jó példák „okos” megmunkálócellák, gyártócellák beszállításával, működtetésével. Uraljuk-e az előttünk álló folyamatokat? Az ember hajlamos arra, hogy az előtte álló változások sebességét, meredekségét ne érzékelje. Olvas, hall ezekről a folyamatokról, de úgy érzi, az ő életét ez még nem érinti. A következő találós kérdés megválaszolásával mindenki rájöhet, milyen folyamatok előtt állunk: Egy tóba beleteszünk egy tavirózsát. A tavirózsa percenként megkettőzi magát. A tó felszíne egy nap alatt lesz félig tavirózsával. Mikor lesz tele?


4 / IPAR 4.0 / KISALFÖLDI GAZDASÁG A győri Jankovits Hidraulika Kft. ügyvezetőjével, Jankovits Richárddal arról beszélgettünk, mit jelent a családi tulajdonban levő cég számára az ipar 4.0.

JANKOVITS RICHÁRD: Magas hozzáadott értékeket képviselôszakmákra mindig szükség lesz Egy német tanulmány szerint a robotok húsz éven belül minden második állást megszüntetnek, az önvezető autók miatt taxisofőrök milliói veszítik el állásukat, a drónok pedig a csomagszállító cégeket küldik padlóra. Osztja a borús jóslatokat? Nem. Az persze elképzelhető, hogy az egyszerűbb munkák megszűnnek, a magas hozzáadott értékeket képviselő szakmákra azonban mindig szükség lesz. A robotokat, a drónokat is szervizelni kell, programokat kell írni, fejleszteni. Informatikusból már most hatalmas a hiány. Az önök cégénél mit jelent az ipar 4.0? Egyedi gépgyártók vagyunk, s egyre inkább komplex projekteket várnak tőlünk a megbízók. Az adott géphez kell robotkiszolgálás, kamerás ellenőrzés, s össze kell kötni az adott gyár informatikai rendszerével. Ná-

lunk is látszik, hogy egyre komplexebb mérnöki tudásra van szükség, egy ilyen projektben tervezők, projektmérnökök, villamosmérnökök, robotprogramozó, kamerás specialista együtt dolgozik. A munkahelyet folyamatosan bővítjük, folyamatosan keresünk a komplex, bonyolult feladatokat megoldani képes szakembereket. Abban egyetért, hogy soha nem látott változások jönnek? Az én székemből ezt nehéz megítélni, az azonban biztos, az automatizálási igény egyre nagyobb elvárás. Ezt a munkaerőhiány is generálja, éppen tegnap voltunk egy cégnél, ahol azt mondták, úgy vigyáznak az operátorokra, mint a hímes tojásra. Idén lesz 25 éves a Jankovits Hidraulika. Nehezebb lesz a következő huszonöt év vagy inkább más lesz?

Más lesz. Vannak verseny előnyeink, amelyek az alapításkor nem voltak meg. Tőkeerősebbek vagyunk, komoly szakembergárdánk van, olyan egyedi szaktudással rendelkező mag, amelyre lehet támaszkodni a további építkezésben. Ma már a globális piacon dolgozunk, álljuk a versenyt a hasonló nyugat-európai cégekkel is. Az elvárások miatt nagyobb szervezettségre van szükség, amelyre folyama-

tosan energiákat kell fordítani. Aki eddig is fejlesztett, innovált, annak akkor nincs félnivalója? Úgy gondolom, igen. Optimista vagyok, úgy látom, az a magyar ipar jövője, hogy összetett, speciális feladatokra találjon megoldásokat nagy hozzáadott értékkel, jól képzett szakemberekkel, akiket jól meg is kell fizetni. Aki ezeknek megfelel, annak lesz munkája a jövőben is.

Magas hozzáadott értéket vonz a HIPA A tavalyihoz hasonló mértékű külföldi működő tőke, azon belül is egyre több magas hozzáadott értéket előállító projekt Magyarországra vonzása a cél az idén — mondta a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke. Ésik Róbert kifejtette, elsősorban a kutatás-fejlesztés és innováció területére fókuszál az ügynökség, mivel ha itt si-

kerül helytállni, elképzelhető, hogy a legmodernebb technológiákra alapozó gyártást, automatizálást, Ipar 4.0 típusú megoldásokat is Magyarországra hozzák a cégek. Emlékeztetett, hogy a magas hozzáadott értékű projektek részarányának növelésére a HIPA támogatási rendszere is új elemekkel bővült.

Az ügynökség elnöke szerint Magyarország továbbra is rendkívül vonzó a befektetők körében. Közölte, hogy tavaly csaknem 18 ezer új munkahely létrehozásáról született befektetői döntés, ami ötezerrel több mint a megelőző esztendőben és minden eddiginél több, 3,2 milliárd euró értékű külföldi működő tőke (FDI) érkezett az országba, ami duplája a megelőző esztendőnek.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ROBOTRENDSZER /

5

Meg kell rázni

A CSENGÔT

az alvó cégek feje fölött

Az oktatást és a kutatást is segítő robotrendszert telepítünk a győri Széchenyi István Egyetemre — jelentette be Monostori László, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (SZTAKI) igazgatója Baló György Új világ születik című műsorában. Az RTL Klub Magyarul Balóval című vitaműsorában az Ipar 4.0 témakörében beszélgettek a részt vevő szakemberek. Lepsényi István államtitkár szerint egy olyan új kihívásról van szó, mely meghatározza a jövőnket. Ablonczy István, a SAP Hungary ügyvezető igazgatója „jó irányú forradalomnak” nevezte a folyamatot, mely nemcsak az ipart, de az egész gazdaságot áthatja, s mindennapi életünket is meghatározza. A jövőt felvázoló szavaiban az államtitkár elmondta: hatalmas tömegű adat keletkezik, halmozódik fel, ezeket céltudatosan kell felhasználni és akkor egyedi sorozatgyártásokra lesz lehetőség, s

egyre több folyamatot lehet majd automatizálni. Monostori László kiberfizikai rendszernek nevezte az új forradalmat, melyben az informatika világa szétválaszthatatlanul összekapcsolódik a fizikai világgal. Az Ipar 4.0 alatt szűkebb értelemben ennek a folyamatnak az ipari és logisztikai vetületét értik, ám sokkal többről van szó. Azt is hangsúlyozta: Magyarországon erős a beszállítói ipar. A világcégek élen járnak a digitalizáció alkalmazásában, ha ezt a fejlődést a beszállítók nem követik elég gyorsan, óhatatlanul kiesnek a gyártási láncból. Ablonczy László ismertette, hogy a SAP például a felhő-

megoldások terjesztésével segíti a kis- és középvállalkozásokat. Abban mindhárman egyetértettek, hogy Magyarországon igen magas a digitális analfabéták száma. Az államtitkár szerint a digitális írástudatlanság eléri a negyven százalékot. Lepsényi István három csoportra osztotta a magyar kis- és középvállalkozókat. Az első csoportba azok tartoznak, akiknek a feje fölött meg kell rázni a csengőt, hogy ébredjenek már fel. A második csoport tagjai hallottak már az Ipar 4.0 folyamatairól, de alkalmazni nem tudják őket. Szerencsére vannak olyanok is — ez a harmadik csoport —, akik lépést tartanak a korral.

A felkészítés, a képzés kapcsán elhangzott: 20 ezer informatikus hiányzik a magyar gazdaságból. A jövő szakembereit pedig az orvosi egyetemek klinikai rendszeréhez hasonlóan kell megtanítani a legkorszerűbb megoldásokra. Ekkor jegyezte meg Monostori László, a SZTAKI igazgatója: Az oktatást és a kutatást is segítő robotrendszert telepítünk a győri Széchenyi István Egyetemre. Tudatosítani kell az emberekben, mondták el többen is, hogy alapvetően megváltoznak a munkakörök, kisebb lesz a fizikai igénybevétel, s nagyobb szellemi erőfeszítéseket kíván meg a modern gazdaság. Testre szerelhető robotok segítik a munkát, az embernek ezáltal „több keze lesz”, s ez nem a távoli jövő, hanem a jelen. Nagyobb hozzáadott értéket követel meg a kor gazdasága.


6 / DIGITALIZÁCIÓ / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A DIGITÁLIS átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet

„A kormány egyértelmű szándéka, hogy a digitális átalakulásnak minden magyar polgár nyertese legyen, és Magyarország Európa legsikeresebb országai közé tartozzon — mondta Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos pénteken, a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Digitális átalakulás — digitális gazdaság című rendezvényén. A kormánybiztos kifejtette: a kormány a magyar üzleti élet valamennyi szereplőjével együttműködve szeretné elérni, hogy a digitalizáció folyamatában jóval több új munkahely jöjjön létre, mint amennyit a digitális átalakulás megszüntet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a digitális átalakulás a társadalmi esélyteremtés, a társadalmi egyenlőség, az egyes emberek boldogulásának alapvető kérdése, amelynek minden vonatkozására egyenlő súllyal kell figyelni. Jóval fontosabb kérdés annál, mintsem, hogy kizárólag mérnökökre és informatikusokra bízzák — mondta. Arról is beszélt, hogy Magyarország Németországgal együtt a digitális átalakulásnak azt az európai modelljét képviseli, amely szerint ez egyszerre jelenti az oktatás és a gazdaság digitális átalakítását. Hozzátette, Magyarország a digitális gazdaságot tekintve már most is Európa legjobb teljesítményt felmutató országai közé tartozik, a

GDP 20 százalékát a digitális gazdaság adja, és ott dolgozik a foglalkoztatottak 15 százaléka. Európában csak Nagy-Britannia, Írország és a skandináv államok előzik meg e tekintetben. A kormánybiztos szerint elsőrendű fontosságú, hogy olyan intézkedéseket valósítsanak meg, amelyek a digitális kompetencia fejlesztését össztársadalmi szinten szolgálják. A kormány azt szeretné, ha Magyarországon a most meglévő digitális tudásához képest a következő három-öt évben mindenki legalább egyet előre tudna lépni. Ezért átfogó, térítésmentes, a digitális kompetenciák gyarapítását szolgáló képzéseket indítanak a digitális alapkompetenciákkal sem rendelkezők részére. Hozzátette, egyáltalán nem kedvező a kép, európai öszszevetésben Magyarország e téren a középmezőny végén van. Az alapszintű és átlagos digitális készségekkel rendelkezők digitális kompetenciájának gyarapításával az átlagnál nagyobb digitális tudással rendelkező munkaerő iránti keresletet szeretnék kielégíteni.

Szólt arról is, hogy az Ipar 4.0-val Magyarország a siker jó esélyével kecsegtető programot fogalmazott meg a nemzetgazdasági tárca irányításával, ez azonban nem egyenlő a magyar gazdaság digitalizálásával. E stratégiában elsősorban a nemzetközi vállalatok magyarországi vállalatai, a technológiai cégek, a szolgáltatók, a magyarországi nagy- és középvállalatok tudnak részt venni. A kis- és középvállalkozói szektor a működés digitalizációját segítő programokat igényel, ezek közül a kormánybiztos kiemelte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által már egy éve működtetett Modern Vállalkozások Programot, amely 2017—2018-ban is folytatódik. Kitért arra is, hogy nagyon jelentős, az állam által használt digitális hálózatot érintő fejlesztések zajlanak annak érdekében, hogy az e-közigazgatás — az állami és önkormányzati igazgatás által nyújtott digitális szolgáltatások — színvonala emelkedjen, az 5G program ennek hálózati feltételeit teremti meg. A program döntő része 2018, illetve 2020 végére megvalósul. Egy másik fejlesztés a szupergyors internet program, amelynek köszönhetően minden magyar háztartásba, közintézménybe eljut a legalább 30 megabit per szekundumos sebességű internetszolgáltatás. Bejelentette, tavasszal egy 5G koalíciót szeretnének létrehozni a kormány, az üzleti élet szereplői, a technológiai cégek, a hírközlési szolgáltatók, az autóipar, a szakmai és tudományos szervezetek képviselőinek összefogásával, hogy Magyarország az 5G technológia világméretű szabványosításáról szóló 2019-es értekezletre olyan teszteredményekkel rendelkezzen, amelyekkel a világméretű szabványosítás kérdéseibe is érdemben bele tud szólni. Az 5G koalíció tevékenysége a Zalaegerszegen létesülő önvezető gépjárművek tesztelését szolgáló tesztpályához kapcsolódik, amely egy kutatás-fejlesztési övezet is lesz. Zalaegerszeg földrajzi elhelyezkedése arra is lehetőséget teremt, hogy az 5G technológia kísérleti jelleggel történő alkalmazásának a határon átívelő hatásait is vizsgálni tudják — mondta a kormánybiztos.”

Forrás: A digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet; Digitális Jólét Program, Miniszterelnöki Kabinetiroda; 2017. február 10.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / DIGITALIZÁCIÓ /

7

A Széchenyi 2020 keretében módosult a „Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” című (GINOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Széchenyi 2020: MÓDOSULT A FELHÍVÁS A módosítás érintette az alábbi pontokat: Módosult Fejezet / Alpont / Eredeti szöveg 4.3

Módosult szöveg

A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás megjelenését követő 30. naptól a Felhívás megjelenését követő 90. napig van lehetőség.

5.6 - E-beszerzés funkció használataára vonatkozó kötelezettség: Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: § • A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. § • Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. § • 3 árajánlat rendelkezésre kell, hogy álljon, abban az esetben is, ha használja az e-beszerzés funkciót; § • A kedvezményezett köteles figyelembe venni az e-beszerzés felületen keresztül érkezett ajánlatokat a beszerzése során, mérlegelve a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, tekintettel a már meglévő árajánlatokra, és indoklással alátámasztani annak vagy azoknak esetleges elutasítását. 6.

5) Közbeszerzési/beszerzési terv, illetve KFF tanúsítvány

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 13-tól 2017. április 15-ig van lehetőség.

E-beszerzés funkció használata nem releváns.

5) Közbeszerzési/beszerzési terv

KÖZÖS MAGYAR–TÖRÖK pályázat az Ipar 4.0 keretében Kilencpontos tervet fogadott el a magyar—török vegyesbizottság ülésén Ankarában, amelynek végrehajtásával a két ország közötti kereskedelmi forgalom „új, minőségi dimenzióba” léphet — hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek. Megerősítette, hogy a két ország közötti, évi 3 milliárd dollár körüli forgalmat 5 milliárd dollárra szeretnék növelni. A miniszter ismertette, hogy a gazdasági együttműködés egyik pontja szerint Magyarország a lehető legnagyobb vízumkedvezményt adja meg a török üzletemberek és gazdasági szereplők számára.

Szerepel a megállapodásban az is, hogy az Eximbank 255 millió eurós hitelkeretet biztosít a magyar— török vállalatközi együttműködések finanszírozására. Ezen túl Budapest Ankara támogatását kéri a Magyar Villamos Művek (MVM) és a Mol piaci jelenlétének támogatására Törökországban. Az MVM a török villamosenergia-infrastruktúra fejlesztésében vesz részt, és a Mol is tárgyal már termékeinek törökországi bevezetéséről. Ankara emellett minél több magyarországi török beruházást ösztönöz. Szijjártó Péter pénteken megállapodott a Ravaber, szigetelőanyago-

kat gyártó török nagyvállalattal, amely Miskolcra hoz egy beruházást 22,5 millió euró értékben. A gyárral 107 munkahely jön létre első lépésben, amelyhez a magyar kormány 5 millió eurós viszsza nem térítendő támogatást biztosít. A mezőgazdaság területén a magyar és a török kutatóintézetek már együttműködnek, de napirenden van ennek a további ösztönzése. A törökországi magyar szarvasmarhaimport növeléséről a török miniszterelnök intézkedett, és közösen dolgoznak a magyar csemegekukorica-exportot hátrányosan érintő szabályozás „visszavágásán” is.

A vízgazdálkodás területén a Fővárosi Vízművek az isztambuli biológiai víztisztító építéséről és az ankarai vízrendszer hatékonyságának javításáról tárgyal. A dél-törökországi Akkuyuban épülő atomerőművel kapcsolatban Budapest abban szeretne együttműködni, hogy Magyarország képezze ki a török szakembereket — tette hozzá. Az innovációs és kutatási együttműködés keretében a magyar és a török kormány 155 millió forintért ír ki közös pályázatot az informatika, a mezőgazdaság és az Ipar 4.0 területein.


8 / MUNKAERÔPIAC / KISALFÖLDI GAZDASÁG Gyôrben jártak utána!

Rugalmasság = SIKER?

„Én felelős vagyok azért, hogy jó munkáltató legyek, ő pedig felelős azért, hogy jó munkavállaló legyen, ez közös ügy, amit kettőjüknek kell megoldani” …hangzott el A vállalati rugalmasság = siker? címmel az IFKA vezette FEL-VÁLLAL konzorcium által február 22-én Győrben, a kamarával (GYMSMKIK) közösen rendezett szakmai konferencián.

Az eseményt a kamara szolgáltatási tagozatának elnöke, Szabó László nyitotta meg, majd egy kerekasztal-beszélgetés következett, amelyben a helyi közélet képviselői vitatták meg a munkaerő-piaci kérdéseket, a rugalmas vállalati működés és a rugalmas foglakoztatás helyzetét, lehetőségeit. A kerekasztalban vendégünk volt dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár és dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem, Győr), Harangozóné Vígh Ilona főosztályvezető-helyettes (Vas Megyei Kormányhivatal TB és Foglalkoztatási Főosztály), Bella Tamás, a Kútház Kft. ügyvezetője és Kálmán Edina, az IFKA szakcsoport vezetője. A beszélgetés moderátora (és a rendezvény egészének házigazdája) Cserey Miklós szervezetfejlesztő volt. „Minden vállalat egy rendszer. Ha ebben gondolkodunk, a rugalmas foglalkoztatás

kérdésköre egy kicsi része az egésznek. Az egész vállalatnak kell rugalmasan működnie ahhoz, hogy megfeleljen a piaci kihívásoknak, és versenyképes legyen, maradjon. A rugalmas foglalkozta-

tást pedig ebbe a vállalati rendszerbe kell beleilleszteni. Az elmúlt évtizedben végzett kutatási tapasztalataim alapján ez a vállalati rugalmasság a tudásmenedzsmentben csúcsosodik ki” — mondta dr. Bencsik Andrea. Harangozóné Vígh Ilona a szolgáltató Kormányhivatal modelljéről is beszélt, hogy miben és hogyan tudják úgy segíteni a kis- és középvállalkozásokat, hogy megtalálják azt a munkaerőt, amelyre szükségük van. A legnagyobb kihívást a

AJÁNLÓ Egyezségi eljárás és versenyjogi kártérítés – hogyan hatnak egymásra? A versenytörvény 2017 eleji átfogó módosításának árnyékában bújt meg az a néhány soros változtatás, amely az antitröszt ügyekben alkalmazható egyezség szabályait érintette és amelynek alkalmazására már 2016 év végétől lehetősége van a GVH-nak. Vajon milyen módon hatnak egymásra az egyezségi

szabályok és a versenyjogi kártérítési irányelvvel átültetett rendelkezések? Erre keresi a választ Szatmáry István, a DLA Piper ügyvédje a cég jogi blogján megjelent legújabb bejegyzésében. Bővebben itt olvashatjuk.

(hozzátartozó link: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=2005 )


KISALFÖLDI GAZDASÁG / MUNKAERÔPIAC / piaci környezet folyamatos változása jelenti, azaz a mai világban „nem a legerősebb és a legokosabb marad életben, hanem az, aki a leggyorsabban tud alkalmazkodni a változásokhoz.”

Kft. ügyvezetőjeként az építőiparban érintett Bella Tamás. Míg itthon a ruházati cégek a legtöbb esetben nem tudják követni a divat hullámzását, mert mire ráállnak egy bizonyos ter-

9

mék gyártásara, addigra az egész okafogyottá vált, már mások is az igények. Észak-Olaszországban hatalmas csarnokok, raktárak vannak, ezeket bérlik, így egy hónapon belül előállítják azt a

Több jó gyakorlatot idézett fel a beszélgetésben dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta. Ilyen az Enterprise Europe Network, amely az európai KKV-kat összefogó és összekötő hálózat; a Lego uniszex játékokat gyártó kezdeményezése,vagy éppen azok a programok, amelyek a lányokhoz, nőkhöz szeretnének közelebb hozni olyan, a közvélekedés szerint férfias pályákat, mint az informatika vagy egyes mérnöki ágazatok. Az egyetemi oktató, aki a kamara HR-klubjának is a vezetője, a vezetői szemléletmód változásának alakulását emelte ki. „Eddig az volt a cél, hogy hogy olyan dolgozót vegyenek fel, aki alkalmazkodni tud a vállalati működéshez, most — mivel munkaerőhiány van — már az a kérdés, hogy a cégek hogyan találják meg és alkalmazzák a tehetséges embereket.” A vállalati rugalmasságra a divatiparból hozott példát az egyébként a Kútház

FÉMIPAR

Munkaerô-szolgáltatás Bérmunka-konstrukció formájában kínálnak munkaerőt fémipari és operátori munkakörök betöltésére az egész ország területén. Nagyobb volumenű megrendelés, bővülés miatt megnövekedett munkaerőigények esetén megbízható partnerként jelentkeznek. Céljuk olyan praktikus és gazdaságos szolgáltatás nyújtása, amely hosszú távú együttműködések kialakítását teszi lehetővé. Dolgozóik, csapataik kiválasztásánál a szakmai és személyes kompetenciákra egyaránt hangsúlyt fektetnek. Rezsióradíjak: • hegesztők, szerkezetlakatosok: nettó 2200—2600 Ft/óra • csőszerelők: nettó 2200—2400 Ft/óra • légtechnikaszerelők: nettó 2200—2300 Ft/óra • segéd ill. betanított munkások: nettó 1800—2200 Ft/óra Az óradíjak alakulása az adott intervallumokon belül elsősorban az utaztatás és szállás költségei alapján történik. Bővebb információk, referenciák: www.lfwkft.webnode.hu, Fazekas Zsolt projektmenedzser Lólé Fém Work Kft. 06-30/913-7156

terméket, amely éppen a legkeresettebb. Az ügyvezető a saját területét is érintette. „A munkaerőhiány olyan mértékű itthon, hogy az építőiparban kormányhatározat is van az Ukrajnából való munkaerő-importálásra. Óriási a fluktuáció, a KKV-világ egy nagyon gyorsan változó közeg, és igyekszünk maximálisan rugalmasan reagálni.” A szakmai konferencia ez után három szekcióban, csoportos munkával folytatódott, a konzorciumot alakító szervezetek képviselőinek (Kálmán Edina — IFKA; Horváth-Karip Krisztina — Kontakt Alapítvány; Katona Emese — MAPI) vezetésével. Még több információ a konferencián elhangzottakról a kamara weboldalán találhatók.

(Hozzá tartozó link: http://gymskik.hu/hu/gazdasag-hirei/cikkek/rugalmassag-siker-gyorben-jartak-utana-97881 )


10 / GAZDASÁGFEJLESZTÉS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Középpontban a gazdaságfejlesztés

2700 milliárd forint értékû uniós támogatás kifizetése a kormányzati cél idén 2700 milliárd forint értékű uniós támogatás kifizetése a kormányzati cél idén, ezt az uniós fejlesztésekért felelős államtitkár mondta Győrben. Vitályos Eszter a „Középpontban a gazdaságfejlesztés” című konferencián beszélt arról, hogy a hónap végéig a hazánk számára megítélt teljes összeget meghirdetik a különböző pályázatokon. Simon Róbert Balázs, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa a rendezvényen úgy fogalmazott, az előző ciklusban, kiemelkedően teljesített Győr–Moson–Sopron, most pedig az a cél, hogy még több uniós forrás kerüljön a megyébe. A Széchenyi Programiroda és a kamara (GYMSMKIK) által közösen szervezett konferencián Orbán Dezső kamarai titkár köszöntötte a résztvevőket és a tájékoztatást is tartó vendégeket, SAMODAI IMRÉT — a Széchenyi Program Iroda regionális igazgatója, DR. VITÁLYOS ESZTERT — a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárát, GEDEI GÁBOR — a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP projektmanagerét, DR. HANULA

(hozzá tartozó link: http://www.szpi.hu/v/kozeppontban-a-gazdasagfejlesztes---


KISALFÖLDI GAZDASÁG / GAZDASÁGFEJLESZTÉS /

11

Március 8-tól elérhetôek az uniós informatikai pályázatok! Már pályázható három infokommunikációs fejlesztéseket támogató kombinált hitelprogram, összesen 57,5 milliárd forint értékben. A felhívások keretében a digitális fejlesztést támogatják, melyre mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be kérelmeiket. A három infokommunikációs pályázat keretösszege összesen 57,5 milliárd forint, melyre a kérelmeket 2017. március 8-tól lehet beadni. Még több információ a Pályázati hírek portálon található.

link: https://www.palyazatihirek.eu/

BARNÁT — a Széchenyi István Egyetem, AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, egyetemi docenst, DR. NYIKOS GYÖRGYIT, az MFB — EU Kompetencia Központ Igazgatóság igazgatóját és MIZSER ZOLTÁNT — a Magyar Export-Import Bank Zrt. képviseletvezetőjét is. Simon Róbert Balázs országgyűlési

képviselő, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa köszöntőjében rámutatott, hogy itt a megyében közös az akarat a gazdaság fejlesztése érdekében. Tartják a célt, hogy az uniós források 60 százaléka a gazdaságot élénkítse. Jelezte, hogy a megye minden települése kapott már pályázati forrást.

-2700-milliard-forint-erteku-unios-tamogatas-kifizetese-a-kormanyzati-cel-iden/ )

A kamara képviseletében Vörös Gyula Ipari tagozati elnök rámutatott a megye kedvező helyzetére és arra is, hogy megállni nem lehet, fontos a fejlődés, az innováció. Ezt követően hasznos tájékoztatók kezdődtek el. Az előadók prezentációi megtekinthetők a Széchenyi Programiroda oldalán.


12 / ADÓ / KISALFÖLDI GAZDASÁG

NAV Ne várd a májust!

Sokan már az első pillanatban felkeresték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét, hogy minél előbb kiderüljön, mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük. Valamennyi adózó felelőssége és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a NAV kimutatását akár a nav.gov.hu oldalról elérhető felületen ügyfélkapus jelszóval, akár papíralapon vagy a NAV bármely ügyfélszolgálatán.

Ugyancsak nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1 százalékos felajánlással, amelyet egyszerűen az új felületen keresztül is be lehet nyújtani. Elég, ha valaki csak egy szót ismer az általa kedvezményezett szervezet nevéből, hiszen a felület kereső rendszere segít az azonosításban.

Az első visszajelzések szerint a rendszer könnyen kezelhető, a NAV által összeállított tervezetek a legtöbbek tavaly megszerzett jövedelmeit és kedvezményeit pontosan rögzítik. Előfordulhat azonban olyan adat,

Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy akár a felajánlásban, azoknak segítenek a NAV rövid tájékoztató videói, amelyek ugyancsak elérhetők a hivatal honlapján és a

év közbeni változás, számításba vehető kedvezmény, amellyel a NAV, információ hiányában nem számolhatott, ezért célszerű a lehető leghamarabb átnézni az szja-bevallási tervezetek számait.

legnépszerűbb videómegosztó oldalon. A NAV ügyfélszolgálatai, rendkívüli fórumai és kihelyezett fogadóórái segítenek azoknak, akik személyesen szeretnék feltenni kérdéseiket a tavalyi jövedelmekről szóló személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban. Ráadásul, azok, akik eddig nem nyitottak ügyfélkaput, még mindig megtehetik azt, így tervezetüket ők is megnézhetik az interneten keresztül.

További információ a www.nav.gov.hu oldalon olvasható vagy általános tájékoztatás a 06-40/42-42-42-es telefonszámon kérhető.

Már bevallási tervezet ügyintézésére is lehet idôpontot foglalni Tíz ügytípusban, többek között személyijövedelemadó-bevallási tervezet ügyintézésre is lehet interneten előre időpontot foglalni a NAV központi ügyfélszolgálataira. Aki személyesen szeretné ügyeit intézni, vagy ügyfélkaput nyitna a jövőbeli elektronikus ügyintézéshez, a NAV honlapján időpontot foglalhat, hogy sorban állás nélkül intézze adóügyeit.

Jó tudni 1% felajánlásról Az 1 százalékos rendelkezéssel, magunk dönthetjük el az állam helyett, hogy kit szeretnénk támogatni. A kedvezményezett egy civil (közhasznú) szervezet és egy elismert egyház lehet. Az 1 százalék átlagosan 4.423 forint, de sok kicsi sokra mehet. Az elmúlt évek statisztikái szerint az adózók közel fele nem rendelkezik személyi jövedelemadójának 1 százalékáról, így óriási összegtől, 6-8 milliárd forinttól esnek el a civil szervezetek, iskolai és kórházi alapítványok évente.

Hogyan tehetem meg a felajánlást? Az egyéni vállalkozók a könyvelőjüknél vagy annál a személynél kérhetik az adójuk 1+1 százalékának felajánlását, aki készíti nekik a bevallást. Így a feladatuk csupán annyi, hogy kérésüket jelezzék ennek a személynek, kiemelve, hogy a rendelkező nyilatkozat a kiválasztott szervezet(ek) megjelölésével kerüljön be az adóbevallásukba.

Bővebben itt: http://gymskik.hu/hu/adozasrol/cikkek/jo-tudni-1-felajanlasrol-97048


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ÉPÍTÔIPAR /

13


14 / GAZDASÁGI KÖRNYEZET / KISALFÖLDI GAZDASÁG

Aranyérem a Pedró Pékségnek Rekordszámú versenyző vett részt a 15. jubileumi Farsang Kupa Gasztronómiai Bajnokságon február végén, amelyet a Tata és Környéke Gasztronómiai Egyesület 15. alkalommal rendezett meg Tatán.

Finom falatok Pedró módra Mit bélelünk? A Jász zsemlét! A Jász bélelt alapja sokorópátkai tojással, mórichidai házi tejjel és Cserpes vajjal készül. Tetejét sóval, borssal ízesítjük. Cheddar sajt, marhahús, friss salátalevél és paradicsom, valamint saját készítésű szósz kerül bele. Minden Pedró mintaboltban kapható.

Rekordot jelent a versenyzők száma, 167-en, köztük a Pedró Pékség is vállalta a megmérettetést. versenyzővel. A szakmai megmérettetésen közel 5.000 látogató vett részt, és tekintette meg a szakács, cukrász, felszolgáló és pékmunkákat, valamint élő koktél versenyt is. A versenyzők szombaton már kora reggel elkezdték a munkát, a délelőtt folyamán pedig a szakma legelismertebb mestereiből álló zsűri értékelte a versenymunkákat, nemzetközileg elfogadott pontozási rendszer alapján. A díjak ebben az évben is különleges kézműves munkák voltak, a versenyzők egyedileg tervezett érmeket vehettek át elismerésként, a felnőtt kategóriák első helyezettjei kerámiaplaketteket kaptak.

Fiatal megyei vállalkozó sikere Az idén nyolcadik alkalommal rendezett Junior Expo a 35 évesnél fiatalabb vállalkozók bemutatkozására ad lehetőséget Egerben, melyen Bajnai Noémi szolgáltatási tagozati elnökségi tagunk idén is bemutatta vállalkozását, illatékszereit. A kiállításon pályázati kiírás útján, valamint meghívással vehetnek részt a vállalkozók. Noémi tevékenysége és termékei elnyerték a szakmai zsűri tetszését, melyet egy országos szintű magazinban

történő megjelenés különdíjával jutalmaztak. Bajnai Noémi az illatékszereket forgal-

mazó fiatal vállalkozó hölgy évek óta tagja a Győr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi

és Iparkamarának, felismeri a vállalkozások számára kínált lehetőségeket, támogatja a kamara működését és fiatalos lendületével, Sarkadi Nagy Balázs tagozati elnökségi taggal közösen alapították meg a Kezdő Vállalkozások Vezetői Klubját. Noémi is példakép lehet azon fiatal vállalkozások számára, akik nyitni szeretnének a kamarai lehetőségek felé, szeretnék felismerni a helyes utat és elindulni a sikeres vállalkozás irányában. (www.illatekszer.hu)


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ELISMERÉS /

Gyôrújbaráti cég lett az EBA magyar közönségdíjasa Az EBA verseny magyar nemzeti bajnokai közül a győrújbaráti Julius-Globe Kft. nyerte el a hazai közönségdíjat a European Business Awards tavaszi fordulójában. Az RSM hálózat által támogatott EBA 2016/17-es versenyében több százezer szavazat érkezett be az elmúlt két hónapban, Magyarországon a legtöbb voksot begyűjtő cég a fémipari területen működő családi vállalkozás lett. A társaság az európai közönségdíjért is versenyben maradt a szavazás április végi lezárásáig. A Julius-Globe Kft. kapta a magyar pályázók közül a legtöbb közönségszavazatot az EBA voksokat gyűjtő felületén, ezzel elnyerte a 2017. évi magyar közönségdíjat bemutatkozó videójával. A magyar nemzeti bajnokok mezőnye nagyon széles cégkört ölelt fel idén, hiszen magyar kis- és nagyvállalat, globális cég magyar leánya, szolgáltató és termelő

2017. márciusában a Julius-Globe Kft. vezető munkatársai általános iskolásokat fogadtak a cég telephelyén gépipari szakmák (gépgyártás-technológiai technikus, gépi forgácsoló, ipari gépész, járműipari fémalkatrész-gyártó) bemutatása céljából. A kamara (GYMSMKIK) által meghirdetett pályaorientációs program keretén belül a jövőben olyan 6-os és 7es diákok és tanáraik fognak részt venni náluk üzemlátogatáson, akiket érdekel a műszaki pálya, de nem tudják még, milyen középiskolát válasszanak, illetve közelebbről is meg szeretnék ismerni a fémipari, gépipari szakmákat.

cégek egyaránt bekerültek a top-mezőnybe. A Julius-Globe Kft. — amely egy családi tulajdonú vállalkozás — sikere jó példa arra, hogy a nemzetközi mezőnyben a kiválóságot nem elsősorban a cégméret határozza meg. Fontos a vállalkozói szellem, a szaktudásra és korszerű technikára fordított figyelem és a menedzsment vezetői képessége is. A European Business Awards most kihirdetett 34 nemzeti közönségdíjasának versenye április végéig folytatódik, a legtöbb szavazatot besöprő társaság nyeri el az európai közönségdíjat, amelynek kihirdetésére a május 4-én megrendezésre kerülő gálán kerül sor Dubrovnikban. Itt hirdet győztest a szakmai zsűri a verseny 11 kategóriájában is, ahol „Az Év Munkaadója” címért a legjobb tíz pályázó között még egy magyar társaság, az EPAM Systems is versenyben van.

15

Január közepén elindult a verseny a szavazatokért az European Business Awards idei fordulójában. Az előző fordulóban Nemzeti Bajnoknak választott magyar cégek közül hét várta a voksokat. A Nemzeti Bajnokok Közönségdíját a legtöbb szavazatot gyűjtő vállalkozás nyerhette el.

European Business Awards

Magyar vállalkozásokat segíthettek szavazatokkal A 34 ország több mint 33.000 indulója közül közel 400 vállalat maradt versenyben az EBA második fordulójában, köztük magyar vállalkozások is. A továbbjutó Nemzeti Bajnokok bemutatkozó filmet készítettek cégük történetéről, eddigi üzleti sikereikhez vezető útjukról. A második fordulóba került magyar indulók közül az EPAM Systems, a Julius-Globe Kft., a K&H Bank, a Mozaik Education, a p2m Consulting Kft., a Skoopy Kft. és a VPE Vasúti Pályakapacitáselosztó Kft. készítette el videóját, amelyre az EBA weboldalán keresztül a közönség 2017. március 1-ig adhatta le szavazatát. A 10 évvel ezelőtt életre hívott European Business Awards célja, hogy segítse egy erős és sikeres európai üzleti közösség létrejöttét. Az, hogy az idei versenyen már több mint 33.000 vállalat mérette meg magát, azt mutatja, hogy a verseny sikeressége felülmúlt minden várakozást. A European Business Awards nyitott minden európai vállalkozás előtt, függetlenül annak méretétől vagy iparágától, így komoly lehetőséget biztosít akár kisés középvállalkozások számára is, hogy nemzetközi mezőnyben mérjék össze képességeiket a kontinens többi vállalatával.


16 / SIKERES VÁLLALKOZÁSOK / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A Melecs Gyôrben Az osztrák tulajdonú EMS (Electronic Manufacturing Services) gyártó Melecs EWS, 2010-ben hozta létre győri elektronikai gyárát az Ipari Parkban, amely azóta folyamatosan fejlődik. Magyarországon kívül Ausztriában (Siegendorf) és Kínában (Wuxi) vannak telephelyei. Elektronikai termékeket állít elő különböző vevői szegmensek számára. Győrben elsősorban háztartási elektronikai berendezések tápellátó és vezérlő elektronikái, autólámpák világítópaneljei készülnek. A vállalat ezenkívül nagy volumenben fejleszt és gyárt az autóipar számára egyéb vezérlő elektronikákat és ipari alkalmazásokat is. A győri telephelyen ultramodern tesztlaboratóriummal is rendelkezik, ami elsősorban a termékfejlesztési munkát támogatja.

igazodott. A jelenlegi létszám meghaladja az 500 főt. A termelési területet 2014ben és 2015-ben is bővítették, így ma a teljes termelésre 4500 m2 gyártóterület áll rendelkezésre. A folyamatos fejlődés eredményeképpen az alkalmazottak számát a gyár tovább növeli, elhelyezkedési lehetőséget nyújtva mind a pályakezdő, mind a tapasztalattal rendelkező dolgozók számára. A Melecs szorosan együttműködik helyi és környékbeli vállalkozásokkal, középfokú oktatási intézményekkel (PÁGISZ), ezzel erősítve a régió iparát. Lehetőséget nyújt a Széchenyi Egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlatok végzésére, diplomamunka készítésére, gyakornoki munkákra.

Az eltelt 6 év alatt a termelési kapacitás a sokszorosára nőtt és a Melecs győri alkalmazottainak száma is ehhez

www.melecs.com


KISALFÖLDI GAZDASÁG / SIKERES VÁLLALKOZÁSOK /

Cothec

az energiahatékonyság szolgálatában

Számos olyan vállalat működik hazánkban, melyek számára fontos a környezetvédelem, a hatékony energiafelhasználás, illetve a társadalmi felelősségvállalás. A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. mindhárom területen jeleskedik, optimalizál, hatékonnyá tesz, védi a környezetet és felelősséget vállal a társadalom tagjaiért. Elért eredményeit számos díjjal ismerik el. A Cothecről Napjainkban a nemzetközi trendek egyre inkább a hatékonyság és a tudatosság irányába mutatnak. Az elmúlt évtizedben különböző Európai Uniós programok valamint vállalati stratégiák alakultak ki az energia minél hatékonyabb és környezetkímélőbb felhasználása mentén. A Cothec energiaszolgáltató műszaki alapú energia-megtakarítási és környezethatékonysági megoldásokat kínál ügyfeleinek. Energetikai auditor vállalatként segít az energetikai felülvizsgálatban, feltárja a pazarló megoldásokat és hozzájárul a költséghatékony felhasználási lehetőségek megtalálásához. Szolgáltatások Az energetikai audit és energetikai szakreferens szolgáltatás olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelyek célja, hogy feltárják az adott vállalat energiafogyasztási profilját, és a szükséges információk ismeretében meghatározzák és számszerűsítsék a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket, majd ezt követően beszámoljanak az eredményekről. A Cothec auditrendszerének köszönhetően olyan energiamegtakarítási és környezetha-

17

tékonysági megoldásokat nyújt, melyek révén jelentős, energiamegtakarítás is elérhető. Az elmúlt évben energia audit területén többek közt az Eni-Tigáz, Leier, KPMG, Opel, Lemo, Caroflex cégek elismerően nyilatkoztak.

Kiemelt eredmények és társadalmi felelősségvállalás A cég ügyfelei mellett külön figyelmet szentel a társadal-

lyik mindennapi munkájában elkötelezetten törekszik arra, hogy vállalati ügyfelei körében elterjedjen és erősödjön a fenntartható fejlődés iránti felelősségvállalás. A díj elnyerésében közrejátszott, hogy a vállalat segítségével többek között olyan jelentős projektek energiahatékonyságát alapozták meg, mint a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,

A cég arra törekszik, hogy élen járjon a környezettudatosság és a fenntartható energetikai megoldások elterjesztésében is. A vállalat által biztosított megoldás önerő nélküli finanszírozási lehetőséget kínál, melynek segítségével az energetikai beruházást a vállalatok megújult rendszerük üzemeltetési megtakarításaiból fedezhetik. A projekt keretén belül a Cothec saját költségén megtervezi, megépíti vagy felújítja, majd hosszú távon üzemelteti az adott létesítmény energetikai rendszerét. A Cothec a vállalatok mellett a lakosság szolgálatában is áll. Négy város távhőszolgáltatójaként több mint 1600 lakás, 200 önkormányzati és állami intézmény, valamint közel 70 társasház megbízható energiapartnere. A cég számára kiemelten fontos ügyfelei elégedettsége, valamint az, hogy az általuk megspórolt energia az egyének számára is érzékelhető legyen a mindennapokban.

mi felelősségvállalásra, ami a környezettudatossághoz és az energiahatékonysághoz hasonlóan, napjaink egyik legfontosabb vállalati témája. A vállalatot amellett, hogy immár ötödik évben nyeri el az Energiahatékony Mentor Vállalat díjat, 2015-ben Üzleti Etikai Díjjal is jutalmazták. A kitüntetést minden évben annak a vállalatnak ítélik oda, ame-

a budapesti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda vagy a Keleti pályaudvar. A Cothec számára nagy jelentőséggel bír, hogy a 2018-ig terjedő időszakra megkapta az ISO 9001 minőségirányítási, ISO 14001 környezetirányítási és ISO 50001 energiairányítási rendszerek szerinti tanúsítást, mely bizonyítéka annak, hogy a cég jó úton jár.


18 / KAMARAI VÉDJEGYESEK / 2. RÉSZ / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015-ben indította el, majd tavaly második alkalommal is jai számára egy olyan minősítési rendszer kidolgozása, amely folyamatának végén azok a vállalkozások lehetnek ér nak. Lapunkban a 2017. évben a védjegy használatára jogosult vállalkozások közül mutatunk be hármat. Bővebb in

Funkció Kft. – Darnó-Hús A vállalkozás húsfeldolgozó üzeme 1995 óta állít elő különféle húskészítményeket Darnózselin. „Palettánkon elsődlegesen sertés hentesáru található meg, de az elérhető termékek körét kiszélesítettük csirke- és pulykamellsonkával, baromfipárizsival, virslivel, illetve ló- és szarvaskolbásszal is. Az általunk készített termékek tengeri sóval készülnek és allergénmentesek (kivéve a hurkafélék és a sajttal készült termékek). 2014-ben Májas termékcsaládunkkal nyertünk Magyar Termék Nagydíjat, amelynek tagjai a Tanyasi májas, a Szigetközi sült kacsamájas, valamint a Parasztmájas. 2015-ben a Darnói egészségforrás és a Darnói múltidéző termékcsaládunkkal is elnyertük a Magyar Termék Nagydíjat. Egészségforrás családunk tagjai íntalanított, hártyátlanított combhúsból készülnek, magas a fehérje-, és alacsony a zsírtartalmuk, így az egészségtudatos fogyasztók számára tökéletes választást jelentenek (tagjai: Szi-

getközi gépsonka, Világos párizsi és Darnói pattanós virsli). Múltidéző termékcsaládunk pedig a régi idők disznóvágásainak hangulatát igyekszik visszalopni a hétköznapokba (tagjai: fűszermesterünk saját találmánya a Császárrolád, a szintén egyedülálló Darnói Tokaszalonnás, valamint a Gyomros disznósajt). 2016-ban a kolbászvariációk termékcsaládunkkal nyertük el a Magyar Termék Nagydíjat, sőt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Érték és Minőség különdíját is megkapta cégünk. Így teljes termékpalettánkból összesen 17 db termék érdemelte ki a díjat” — tájékoztat dr. Kovács Péter cégvezető.

MKB Bank Zrt. Az MKB Bank univerzális bankként, jelenleg 69 fiókos hálózatával a lakossági és vállalati területen is aktív szereplője a hazai bankszektornak. Bankunk teljes körű szolgáltatásokat nyújtó hitelintézetként az ügyféligényeknek megfelelően, folyamatosan bővíti ügyfeleinknek nyújtott termékpalettáját. Az MKB a nagyvállalatok, a kis- és középvállalatok, privát banki ügyfelek, valamint a lakosság szélesebb rétegei felé is nyújt teljes körű szolgáltatásokat. Bodics Péter üzemvezető


KISALFÖLDI GAZDASÁG / KAMARAI VÉDJEGYESEK / 2. RÉSZ /

19

s meghírdette a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegyprogramot. A program célja a kamara önkéntes tagrdemesek a védjegy használatára, akik a beadott pályázatuk alapján etikus és korrekt vállalkozásoknak bizonyulnformáció: www.gymskik.hu/vedjegyprogram címen található.

Tagedi Kft. a Gyergyovits Hajszalon Cégünk, a Tagedi Kft. 2010-ben alalkult Mosonmagyaróváron, szépségipari szolgáltatás területén működve. Gyergyovits Zsolt mesterfodrász, a Gyergyovits Hajszalon alapítója és mint a Tagedi Kft. vezetője, több mint 20 éve van jelen a fodrász szakmában. A vállalkozás fodrászattal, szépítéssel foglalkozik. A szalonkialakításással cél volt, profi csapattal képviselni egy igényes, precíz, profi szaktudással rendelkező,folyamatosan fejlődő fodrász szalont.A Gyergyovits Hajszalon szolgáltatásainál jelen van a spiritualitás is, kialakításánál fontos szerepet töltött be a Feng Shui térrendezés, ami az üzlet harmóniájában is visszatükröződik.

Mindezek mellett az MKB-Euroleasing közös vállalat csoport révén komplex gépjármű-finanszírozási tevékenységet is végzünk, illetve 2001-től a jelzáloghitelezés, illetve nyugdíj- és egészségpénztárak elindításával már ezen szegmensek terén is teljes körű ügyfélkiszolgálással várjuk ügyfeleinket.

Alapszolgáltatások: hajmosás,egyénre szabott hajvágás és hajfestés, mellett hajhosszabbítás, fejmasszázs, haj- és fejbőr-dignosztika, energetikai kezelés is megtalálható.Igény szerint Reiki-tanfolyamokat is tartunk. Szolgáltatásaink egyik specialitása a személyre szabott geometrikus szakrális hajvágás. Alkotóerővel, szenvedéllyel készülnek a hajformák, mely könnyen kezelhető, kiemeli az egyedi vonásokat, magabiztosságot nyújt, felszabadítja az egyén életérzését. A hajmosásunk, a teljes relaxáció élményét nyújtja. Maszírozunk, gyógyítunk, Reikit alkalmazva, mely nyugtat, ellazít és harmóniával tölt fel. Bővebben: www.gyergyovits.hu


20 / SZÁMLÁZÁS / KISALFÖLDI GAZDASÁG

JANUÁRTÓL

a vevô adószámát is fel kell tüntetni a számlán!

A legújabb intézkedés szerint 2017.januártól kötelező a vevő adószámát is feltüntetni minden olyan esetben, amikor a számla áfája eléri a 100 ezer forintot. Ez 27%-os adókulccsal számolva nettó 370 ezer forintos számlaértéket jelent. A vállalkozások egymás közötti számlázásában szinte általános követelmény lett a vevő adószámának feltüntetése. A magánszemélyeknek és alanyi adómenteseknek nem kell feltüntetni, hisz a rendelkezés nem a számlaértékre vonatkozik, hanem a 100 ezer forintnyi áfa-értékre. Ha nincs áfa ( mert adómentes az eladó) akkor nem kell a vevő adószáma sem a számlára. Sajnos a kötelezettség azzal még nem ért véget, hogy a vevő adószámát felírjuk a számlára. Ezekről a számlákról júliustól tételes jelentést is kell készíteni rendszeresen az adóhivatalnak — igaz, ez már nem a számlakiállító, hanem a befogadó feladata lesz. Ekkortól, ha egy áfaalany 100 ezer forint feletti áfatartalmú számlát számol el

költségként, akkor az ilyen számlákról az áfabevallásban külön, tételesen nyilatkoznia kell. Aki például éves áfabevallást készít, annak itt kell szerepeltetnie az abban az évben befogadott összes ilyen összegű számlát. Az összesítésben fel kell tüntetni az alábbiakat: • A vevő adószámát • A számlán szereplő áfa alapját és az áfa összegét • A számla keltét A gépi számlázó programoknak pedig júliustól kell képesnek lenniük arra, hogy ugyanezt az adatszolgáltatást a NAV számára teljesítsék. Tehát aki befogad egy 100 ezer forint feletti áfatartalmú számlát, annak erről külön jelentést kell készíteni, aki pedig kiállítja ezt a számlát, annak a számlázóprogramja fogja önműködően elküldeni a NAV-nak a szükséges adatokat. Aki viszont továbbra is számlatömböt hasz-

nál, annak a kiadott számlákról is kell az időszakos áfa bevallással együtt egy ugyanilyen összesítést készítenie. A számlatömböt használóknak tehát a kiállított és a befogadott 100 ezer forint áfatartalom fölötti számlákról is kell külön elszámolást készítenie. Mindkét összesítés elkészítésénél további nehézséget jelent, hogy a 100 ezres értékhatárt nemcsak számlánként, hanem partnerenként is figyelni kell. Ha ugyanabban a hónapban, ugyanannak a vevőnek állít ki valaki több számlát és ezek együttes áfaöszszege meghaladja a 100 ezer forintot, minden egyes számlát szerepeltetnie kell a bevallásban. A sok adminisztráció haszna, hogy segíthet felderíteni a nem valós, fiktív számlákat. Ha egy nagy összegű számla csak a vevőnél szerepel, aki visszaigényelné a rá eső adót, akkor a NAV máris ellenőrizheti a számla kibocsátóját is, és biztosan bele fog nézni alaposan a vevő elszámolásaiba is.

Forrás: 2007. évi CXXVII. tv. (áfatörvény) 169. § dc; 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről, 31/B§


KISALFÖLDI GAZDASÁG / FOGYASZTÓVÉDELEM /

21

FIGYELEM! Minden vegyi anyag-, akár tisztítószerforgalmazót érint

JÓ TUDNI

az üzlet-, vendég- és vevôtéri tájékoztatásról A Győri Belvárosi Bevásárló Utcák Alapítvány vezetése a minap felhívta tagjainak figyelmét, hogy Hatósági átszervezés miatt 2017. 01. 01. napjától a Fogyasztóvédelem, mint Felügyeleti Szerv elnevezése megváltozott. A Felügyeleti Szervek felsorolását mindenki által jól látható helyre ki kell helyeznünk az üzlet-, vendég-, vevőtérbe. A működési körtől függően, ezek egyénileg változnak. Összegyűjtötték a ma rendelkezésünkre álló adatokat. Az 1.—2.—3. pont mindenkire nézve kötelező. A vásárló a következő helyre nyújhat be panaszt: 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 9022 Győr, Türr István u. 7. Telefon: +36-96/795-950, +36-96/795-951 fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

2. GYMSMKIK mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető testület 9021 Győr, Szent István út 10/A. Telefon: (96) 520-202; 520-217 Fax: (96) 520-218 Név: Horváth László bekeltetotestulet@gymskik.hu;

3. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 9021 Győr, Városház tér 1. Telefonszám: 96/500-133; Fax: (96) 500-225 jegyzo@gyor-ph.hu

Működési körtől függően, a következő szakhatóságok is Felügyeleti Szervnek minősülnek. 4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10. Telefon: +36-96/795-091 elelmiszerlanc.gyor@gyor.gov.hu

5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya 9022 Győr, Batthyány tér 3. Telefon: +36-96/310-622

További hasznos információink e témában a http://gymskik.hu/hu/jo-tudni/cikkek/afogyasztovedelmi-szempontu-tajekoztatasi-kotelezettsegrol-96655 és a http://gymskik.hu/hu/jo-tudni/cikkek/tisztazzuk-nem-kotelezo-feltuntetni-a-fogyasztovedelmi-hatosag-elerhetoseget-96656 címen található a kamarai weboldalon.

A 1272/2008/EK rendelet, a CLP-rendelet (CLP/Classification, Labelling and Packaging) az Európai Unióra kiterjedő egységes osztályozási, címkézési és csomagolási rendszert hoz létre, mely harmonizál az ENSZ által elfogadott a Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszerével (GHS — Globally Harmonized System). A CLP hatálya kiterjed anyagokra, keverékekre és a szállítói lánc minden tagjára (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és forgalmazók). 2015. június 1-jétől a szállítói lánc minden tagjának a vegyi anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását a CLP szerint kell kialakítani. 2017. június 01–től egységes európai uniós szabályozás lép életbe C L P (Besorolás, Címkézés, és Csomagolás, magyar nyelven a jelentése), amely az egészség és a környezet védelme érdekében termékeink kezelése, szállítása és alkalmazása során egyaránt felelősséget vállal az új jogszabály maradéktalan követéséért. C L P 2009. januárban lépett hatályba, teljesítéséhez 2015. május 31. átmeneti időszak, ennek megfelelően, 2015. június 01-től kizárólag CLP-követelményeknek megfelelően címkézett és csomagolt terméket gyárthattak. A viszonteladó a régi és új címkével ellátott terméket egyaránt forgalmazhatja 2017. május 31-ig. Felhívnám a figyelmet: a nagy kerek, régi piktogrammal is értékesítenek. A kisker-boltokban nem biztos, hogy május 31-ig elfogy, kérem, figyeljenek és csak az új szabályozásnak megfelelő terméket vásároljanak! (Mellékletbe elvihetők.) Június 1-től a CLP-követelményeknek nem megfelelő terméket értékesíteni semmilyen módon nem lehet, kemény büntetést vonz.


22 / KAMARAI HÍREK / KISALFÖLDI GAZDASÁG „A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása.” (Szent-Györgyi Albert)

GYMSM KIK

Mosonmagyaróvári térség

kamarai képviselet

DROGVESZÉLYRÔL fiataloknak

Mosonmagyaróvári Képviselet H-9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó út 1-3. Tel: +36 96 579 211, +36 96 579 210 E-mail: movar@gymskik.hu

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvári Térsége és az AQUA Szolgáltató Kft. a Víz világnapja zárórendezvényeként 2017. március 23-án Pápai Gyula bűnmegelőzési főelőadó előadásában egy zárórendezvényt szervezett „A fiatal korosztályt érintő drogproblémák és felhasználati szokások veszélyei” címmel. A kamarai térségi elnökség kiemelt feladatának tekinti a pályaorientációt, s ezért fontosnak tartja, hogy a pályavá-

lasztás előtt álló diákok figyelmét felhívja az élvezeti szerek használatának veszélyeire, s ezáltal pozitív hatással kívánja befolyásolni későbbi fejlődésüket. Több mint 370 diák vett részt a rendezvényen. Az előadás a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést kívánta elősegíteni, a környezethez történő alkalmazkodást, az ártalmas környezeti hatásokkal szembeni felkészítést, továbbá pozitív hatást is kívánt elérni a pályaválasztás előtt álló diákoknál.

INFORMATIKÁRÓL a Lajta partján

A kamara (GYMSMKIK) Informatikai Klubja Kálóczi Imre klubvezető vezetésével „Itt az IT”címmel tartott tájékoztatót Mosonmagyaróváron, március végén az érdeklődő vállalkozásoknak. Szóba került, hogy milyen megoldásokkal érdemes támogatni a vállalkozások munkáját, gyakorlati ötletek, megoldási javas-

latok, megvalósítási feltételek is elhangzottak, amelyek a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat benyújtásához adhatnak támpontokat. Tájékoztató hangzott el arról, hogyan támogatja az előttünk álló negyedik ipari forradalmat, az Ipar 4.0-át az Office 4.0. A digitalizációt semmiképpen nem kerülhetjük el.

Ajánljuk a http://gymskik.hu/hu/jo-tudni kamarai weboldal információit.

PÁRBESZÉD az iskolák és a kamara szakemberei között A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvár Térsége már hagyományosnak mondható összejövetelét szervezte meg a térségben működő iskolák vezetőinek közreműködésével, „Párbeszéd az iskolák és a kamara szakemberei között” címmel 2017. március 23-án Mosonmagyaróváron. A pályaorientációs feladatok megbeszélése került előtérbe, szó volt többek között az Interaktív pályaválasztási kiállítás megszervezésének tervezéséről, a technikaórák nyersanyaggal történő támogatásáról. Az új térségi elnökségi tagok is bemutatkoztak. A rendezvényen meghatározták a következő időszak feldatait, a 2017-es terveket és az összejövetelek időpontjait is.

A HÁZKEZELÔI KLUB Mosonmagyaróvárra utazott A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyel arra, hogy rendezvényeit a megye térségeiben is, ne csak Győrben tartsa meg. Szolgáltatási tagozata április elején HÁZKEZELŐI FÓRUMRA hívta a mosonmagyaróvári térségben műkö-

dő, a téma iránt érdeklődő lakásszövetkezeteket, közös képviselőket és más szakmai érdeklődőket. A Lakóépületek energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának növelését célzó program GINOP-8.4.1/A17 részletei és kézzelfogha-

tó gyakorlati ötletek is elhangzottak. Az előadók vázolták a támogatás elnyeréséhez szükséges tudnivalókat és a pályázat benyújtásához elengedhetetlen információkat. Tájékoztatót tartott Incze Zita ügyvezető (Lagross Kft.) Prohászka Raj-

Ajánljuk további információinkat a http://gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat kamarai weboldalon.

mund, a Házkezelői Klub házigazdája, Badura Gábor ügyvezető (Optimumterm Kft.) is. A pénzügyi lehetőségekről Nusser Györgyné elnök-ügyvezető és dr. Mattusich Ágnes ügyvezető (Rajkai Takarékszövetkezet) adtak részletes áttekintést.


GYMSMKIK TÁJÉKOZTATÓK vállalkozásfejlesztési lehetôségekrôl Fertô-Rábaközben „Vállalkozásfejlesztési lehetőségek — Előrejelzések, információk a legújabb pályázati kiírásokról” címmel tartott a kamara tájékoztató rendezvényt március 3-án három helyszínen: Csornán, Fertődön és Beledben. Szó volt kapacitásbővítésről és fejlesztésről mikro-, kis– és középvállalkozások számára, az elérhető fejlesztési lehetőségekről energetikai és humánfejlesztési területen is. Tájé-

koztató hangzott el az infokommunikációs fejlesztési lehetőségekről (GINOP 3.2.2-16) is. A kínálkozó pályázati lehetőségek mellett, a támogatások megszerzésével kapcsolatos szakmai és ügyviteli ismeretekről is szó esett. Az előadások után konzultációs lehetőségük volt az érdeklődőknek a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldására.

kamarai képviseletek Fertő-Rábaközi térségben H-9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 4. Tel./fax: +36-96/260-147, csorna@gymskik.hu H-9330 Kapuvár, Győri u. 2. Tel.: +36-20/355-2540, kapuvar@gymskik.hu

MUNKAVÉDELMI fórumok Fertô-Rábaközben A kamara Fertő-Rábaközi térsége munkavédelmi fórumot szervezett Csornán és Fertőszentmiklóson is. Előadásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály munkavédelmi szakfelügyelője, Dörner Rezső gyakorlati példákkal ismertette, hogy melyek a leggyakrabban elkövetett munkavédelmi szabálytalanságok, és milyen okokra vezethetők vissza ezek.

MÉG TÖBBET A DIGITALIZÁCIÓRÓL – információs napot szervezett a kamara Csornán Nagy érdeklődés kísérte a Modern Vállalkozások Programja — Vállalkozz digitálisan! projekt információs napját Csornán, március 23-án, a Hunyadi-középiskolában, amelyet a megyei kereskedelmi és iparkamara szervezett. Az esemény a Széchenyi 2020 keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából jött létre. A sikeres projektről árulkodik, hogy már közel háromezer a digitálisan érett vállalkozások száma országosan. A projekttanácsadók munkájának köszönhetően, ők már átestek a szükséges auditon. Pluszpontokkal indulhatnak az e témában március ele-

jén megnyílt GINOP pályázaton is. A rendezvényt Szakács Imre, Fertő-Rábaközi térségi elnök nyitotta meg, majd Nagy András, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara IKT tanácsadója a Modern vállalkozások programjáról, az európai uniós forrásból megvalósuló informatikai fejlesztésekről tájékoztatta a népes hallgatóságot. Az eseményen további előadások hangzottak el, majd kötetlen konzultációk következtek az előadókkal és a kiállítókkal is.

Bővebben: http://gymskik.hu/hu/ferto-rabakozi-terseg/cikkek/meg-tobbet-a-digitalizaciorol-informacios-napot-szervezett-a-kamara-csornan-97940

A legfontosabb témák: • a leggyakoribb műszaki biztonsági hiányosságok; • a munkabalesetek kivizsgálásának, a munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltésének jellemző hiányosságai; • a munkavédelmi oktatások hiányosságai; • a munkavédelmi okmányok (munkahelyi kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatás belső rendje, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, munkaköri alkalmassági vizsgálatok belső szabályozása, veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembehelyezéséről készült dokumentációk, nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatának belső szabályozása stb.) legjellemzőbb hiányosságai; • a munkabiztonsági szabálytalanságok és balesetek megelőzése, munkaszervezés. Az előadás végén számos felvetett probléma közös megbeszélésére volt lehetőség és ügyeikben személyre szabott választ kaphattak a vállalkozók. Ajánljuk a kamarai weboldalon Fertő-Rábaköz híreit link http://gymskik.hu/hu/fertorabakozi-terseg


24 / KAMARAI HÍREK / KISALFÖLDI GAZDASÁG Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

KÉZMÛIPARI Tagozat A Kézműipari Tagozat működésének fő elve, hogy szakmai osztályok létrehozásával, szakmákra specializálódva nyújt segítséget kama-

szakmai rendezvényeket. A programok által pedig minden segítséget igyekszünk megadni ahhoz, hogy a legmagasabb színvonalon mű-

ködhessenek, fejlődhessenek tovább a megyei vállalkozások. A szakmai fejlődéshez hozzájárulnak a céglátogatások is, hiszen az, hogy egymás szakmai tevékenységébe, kivitelezési szokásaiba betekintést nyernek a résztvevők, kiválóan alkalmas tapasztalatszerzésre. Ez utóbbi programokat megyehatáron túlra is kiterjesztjük, valamint idén külföldi kapcsolatainkat is szeretnénk tovább építeni. Kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai osztályok életében az újonnan belépő kamarai tagok felkarolását,

megismerését. Célunk, hogy friss ötletek és impulzusok kerüljenek be a tagozati munkába, és egymást jobban megismerve, összefogva tudjuk megvalósítani céljainkat és egyben a szakmai osztályok utánpótlásáról is gondoskodjunk. Várjuk Önt is a Kézműipari Tagozat kamarai tagjainak sorába! Dr. Lakatos István sk. Kézműipari Tagozat elnök

rai tagjainak. A 2016-os választások után a szakmai osztályok megtartották alakuló ülésüket és megkezdték az éves programjuk megalkotását és megvalósítását, melyek természetesen teljes szimbiózist alkotnak a tagozat céljaival. Az alakuló üléseken elhangzottak alapján elmondható, hogy mindegyik szakmai osztályunk nyitott arra, hogy a tagozatok közötti együttműködés tovább épülhessen, és közösen szervezzünk a vállalkozások számára hasznos,

A Kézműipari Tagozat a Kereskedelmi Tagozattal összefogva a vendéglátóknak, az Ipari Tagozattal összefogva az építőiparosoknak szervezett tájékoztató eseményt.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / MESTERKÉPZÉS /

MESTERképzés A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő, értékelő, minősítő szintet hivatott képviselni. A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez. A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. Áprilisban Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő és Vízvezeték- és vízkészülékszerelő szakmákban várjuk a mesterképzés és mestervizsga jelentkezéseket: Jelentkezési határidő: 2017. április 14. Hozzá tartozó link: http://gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/mesterkepzes-11455

25


26 / KITEKINTÔ / KISALFÖLDI GAZDASÁG

ÜZLETI AJÁNLATOK az Enterprise Europe Network adatbázisából A UK company requires manufacturers in Poland or Hungary for the production of gaming accessories and peripherals • BRUK20170313001 This UK company designs gaming controllers, headsets, chargers, cables and gaming chairs and have licences with Sony and another major console brand. They require a manufacturer in Poland or Hungary to produce these products. Technical partner sought to convert eco-innovative bikes into E-bikes • TRBE20170213001 A start-up based in Brussels developed a sustainable mobility solution of rental bikes with eco-innovative bamboo frames. The company is looking for companies for technical cooperation to develop motor, battery and control panel to convert their eco-innovative bike in E-Bike.

Danish company seeks an experienced manufacturer of metal and wooden garden tools • BRDK20170309001 A Danish company, wishing to bring the production of their garden tools collection back to Europe from China, is looking for a manufacturer with experience in producing high quality garden tools under a manufacturing agreement. Ideally, the partner will be located either in Poland or Slovakia, but other East- and Central European countries will also be considered. Polish distributor of car spare parts is looking for suppliers • BRPL20170227001 Polish company active in the field of wholesale and retail trade of car parts and accessories looks for foreign manufactures of all types of spare parts and accessories for cars wanting to

increase sales of their products on the Polish market on the basis of the distribution services agreement. A Polish trading company is looking for manufacturers to distribute their products • BRPL20160713002 The Polish SME, specialized in trading and distribution of industrial products, is looking for manufacturers from European and Asian countries to distribute their products on the Polish market. The company is interested in establishing long term cooperation in the form of a distribution service agreement. A Danish toy distributor seeks manufacturers of wooden and textile toys • BRDK20170307001 A Danish company in the children’s toys sector is looking for a partner to


KISALFÖLDI GAZDASÁG / KITEKINTÔ /

produce some of its wooden and textile toys outside Denmark under a manufacturing agreement, in order to fulfill their growth strategy and volumes. The ideal manufacturer will be based in Eastern or Central Europe, but if the price/quality ratio is right, other countries will also be considered. French company specialized in food products representation is offering commercial agency services • BRFR20170301001 The French company core activity is commercial representation and selling foreign companies products within a commercial partnership. The company is specialized in food products for consumers with a mass-market retailing focus. They work alongside its partners, as a French commercial agency contract. Swedish company working with nutritional consultations seeks supplier of herbs for herbal supplement manufacturing • BRSE20170302001 A Swedish company working with expertise in herbal medicine and nutritional therapy seeks a herbal manufacturer in Europe that can 1) provide the selected herbs, and preferably also 2) produce the herbal supplements according to the Swedish company's recipe under manufacturing agreement. Russian manufacturer of single axle trailers seeks suppliers of spare parts • BRRU20170126001 The Russian company specializes in single-axle trailer production is searching for suppliers of spare parts in EU

countries to cooperate under manufacturing agreement. UK healthcare company seeks manufacturers or distributors to supply disposable drinking pouch and drinking tubes • BRUK20170314001 Award winning UK healthcare company specialised in solutions to overcome dehydration urgently requires a supply of disposable, biodegradable or recyclable, anti microbial resistant beverage pouches and drinking tubes. Partners are sought under a manufacturing or distribution agreement. Partner sought for development of a supporting structure for photovoltaic panels on a water transport canal • TRFR20170308001 The French company has developed with its partners a prototype of watercooled photovoltaic plant located over a water transport canal. Thanks to the implementation of an industrial demonstrator, the company aims to explore new solutions to support these solar panels. Hence they are looking for a partner able to propose a technical solution to support the solar panels, and open to a technical cooperation agreement. A German SME is looking for manufacturing agreements with producers of small articles for cooking, baking and household, as well as bathroom and household accessories • BRDE20170116001 A young German company selling products from its own brand via online shops and e-commerce trading plat-

27

forms is looking for manufacturing agreements with European manufacturers of small items for cooking, baking and household, as well as bathroom and household accessories. Looking for an R&D partner who could develop and commercialize an online coding tool which is a game based using the machine-learning technology TRKR20170309001 A Korean SME active in the development of educational software would like to develop an online coding service using the gamification and machine learning technologies. It will make the difficult and complicated programming language easy and interesting to learn. To apply for an international R&D together targeting August, 2017, the SME is looking for a partner company, especially in France and Spain, interested in research and/or commercial agreement with technical assistance. Looking for a manufacturing agreement for an electronic display with specific dimensions • BRNL20170113001 A Dutch SME is specialized in developing and engineering Internet of Things (IoT) applications. For a new project the company is looking for a display with very specific, non-standard dimensions. The Dutch SME is looking for a manufacturing agreement with a display production company which is able to design and engineer the requested display. A cooperation with a subcontractor with relevant access to the above mentioned partner is also possible.


28 / VÍZ VILÁGNAPJA / KISALFÖLDI GAZDASÁG A KSH adatai a víz világnapja alkalmából

„VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ” a tiszta vízhez való hozzáférés joga kiemelt fenntarthatósági cél

Március 22-e 1993 óta a víz világnapja. A vizek védelmét és a fenntartható vízgazdálkodást az ENSZ kiemelt feladatának tartja. A cél fontosságát jelzi, hogy napjainkban mintegy 600 millió ember él a Földön, aki nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez. Magyarország a vizek helyzetét a globális fenntartható fejlődési politika integrált részének tekinti, elkötelezettségét pedig jelzi, hogy 2013 után 2016ban is Budapest adott otthont a Víz Világtalálkozónak. A víz világnapja kapcsán a KSH „vizes” adataiból válogattunk.

2015-ben, az ENSZ 70. közgyűlésén a világ vezetői elfogadták az új fenntartható fejlődési keretrendszert, amelynek 17 célja közül a hatodik „a vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat biztosítása mindenki számára.” „A fenntarthatósági célok megvalósításában és az elért eredmények nyomon követésében a statisztikai hivataloknak fontos szerepük van, így

környezetünk állapotának és a természeti erőforrások felhasználásának vizsgálatát a Központi Statisztikai Hivatal is kiemelt feladatának tekinti” — mondta dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke. A víz világnapja apropóján összegyűjtöttünk néhányat a vízfogyasztással és vízgazdálkodással, valamint a természetes vizeink helyzetével foglalkozó KSH-adatokból.

• 2000 és 2015 között Magyarországon az egy főre jutó éves közüzemi víztermelés 13%-kal csökkent, ennek elsősorban a víz- és csatornadíjak emelkedése az oka. • 2015-ben az egy főre jutó éves közüzemi víztermelés 61,5 m3 volt. Az Európai Unió tagállamaival összehasonlítva kiderül, hogy Magyarország mutatója az alsó ötödbe esik, ami víztakarékosságra utal.

Források: Water Summit, 2016 — Budapesti Víz Világ


gtalálkozó https://www.budapestwatersummit.hu/

KISALFÖLDI GAZDASÁG / VÍZ VILÁGNAPJA /

29

• Az egy főre jutó kitermelt vízmennyiség Pest megyében kiugróan magas, az országos átlag közel háromszorosa, mivel Budapest vízellátását döntően Pest megyéből biztosítják. Budapest víztermelése éppen ezért elenyésző (3,3 m3), de meglehetősen alacsony Békés megye (17,8 m3) kitermelése is. • 2000 és 2015 között az egy főre jutó éves közüzemi lakossági vízfogyasztás több mint 10%-kal csökkent, ami elsősorban a víz- és csatornázási díjak emelkedésével magyarázható. • Az egy főre jutó éves közüzemi ivóvízfogyasztás 2015-ben 34,1 m3 volt. Az Európai Unió tagállamaival való összehasonlításból az derül ki, hogy Magyarország mutatója alulról a második ötödbe esik, ami szintén víztakarékosságra utal. • A települési szennyvíztisztítási index (amely a települési szennyvízkezelés fejlettségének mértékét mutatja) értéke 2000 és 2015 között 51 százalékponttal esett (a mutató annál jobb, minél alacsonyabb). Ez a mutató Budapesten a legkedvezőbb (11%), de meglehetősen jó értékekkel bír KomáromEsztergom (13%), Veszprém (17%) és Fejér (19%) megye is. A szennyvíztisztítási index értéke Tolna (59%) és BácsKiskun (52%) megyében a legmagasabb. • A közüzemi ivóvíz-ellátottság az ország településeit tekintve már 2008ban elérte a 100%-ot, míg a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2015-ben 95% volt. • A közüzemi szennyvízcsatornával rendelkező települések száma 2000-ben 854, 2015-ben 1999 volt. A szennyvízelvezető hálózatba bekapcsolt lakások száma ugyanebben az évben már 3,4 millió volt, ami 79%-os csatornázottságot jelent. • A Duna vízminősége az 5 napos biokémiai oxigénigény éves átlagértékei alapján Rajkánál határérték feletti (3,67 mg/l), Nagytéténynél (2,33 mg/l) és Kölkednél azonban már határérték alatti (2,73 mg/l) értéket mutat — vagyis ennek figyelembevételével a Duna a magyarországi szakaszon tisztulni látszik.


30 / A KSH JELENTI / KISALFÖLDI GAZDASÁG

A GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK alakulása a Nyugat-Dunántúlon 2016-ban A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2016. évi előzetes adatai alapján a Nyugat-Dunántúlon a főbb nemzetgazdasági ágak eredményei változatos képet mutattak. A korábbi években megvalósult nagy volumenű projektek (járműipari kapacitásbővítés, út- és vasútépítés) lezárása mind az iparban,

mind az építőiparban éreztette hatását, a termelés lényegesen csökkent. A beruházási kedv szintén visszaesett. Ennek ellenére a munkaerőpiaci helyzet javult, a foglalkoztatottság nőtt, a munkanélküliség mérséklődött, utóbbi ráta itt a legalacsonyabb az országban. A vállalkozások száma tovább emelkedett, az állománybővülés azonban kizárólag az önálló vállalkozók számának gyarapodásából adódott. A mezőgazdaságban a növénytermesztés és az állattenyésztés helyzete ellentétesen alakult, a főbb gabonafélék terméseredménye javult, az állatállomány (a szarvasmarhák kivételével) azonban csökkent. A ke-

reskedelmi szálláshelyek látogatottsága külföldi és belföldi viszonylatban is jelentősen nőtt. Egyre több a vállalkozás December végén 162 ezer vállalkozást regisztráltak nyugat-dunántúli székhelylyel, az országos állomány egytizedét. A KSH adatai

szerint a vállalkozások száma az országos átlag felett nőtt, amit kizárólag a több mint háromnegyedüket kitevő önálló vállalkozók 2,7%-os állománybővülése eredményezett. A társas vállalkozások száma 1,5%-kal tovább csökkent, mivel a betéti társaságokból és a korlátolt felelősségű társaságokból is kevesebbet regisztráltak. A vállalkozások száma a két legnagyobb súlyú gazdasági ágban — a mezőgazdaságban és az ingatlanügyletekben, ahol az önálló vállalkozók dominálnak — tovább emelkedett. A harmadik és negyedik legtöbb szervezetet tömörítő kereskedelemben, valamint a tudományos és műszaki tevékenységben

szintén bővült az önálló vállalkozók köre, előbbi területen azonban a társas vállalkozások számának nagyobb ütemű csökkenését nem tudta ellensúlyozni. Az iparba (főként a feldolgozóiparba), valamint az építőiparba besorolt vállalkozások száma is nőtt egy év alatt. Utóbbiaké nagyobb mértékben, hiszen körükben a társas vállalkozási forma is terjedt. Kevesebbet fordítottak beruházásokra A beruházások volumene az országos átlaghoz hasonlóan alakult, 19%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A régióban ezt a korábbi években megvalósult járműipari és vasúti fejlesztések magas bázishatása okozta. 2016-ban a nyugatdunántúli székhelyű, legalább öt főt foglalkoztató szervezetek 442,3 milliárd forint összértékű beruházást valósítottak meg. A ráfordítások nagysága a visszaesés ellenére is jelentős, az országos 11%-át adta. Regionális összehasonlításban Közép-Magyarországot és Közép-Dunántúlt követően a harmadik legnagyobb öszszeg. Az egy lakosra jutó teljesítményérték (450 ezer forint) az országos átlagot tizedével meghaladta, és mindössze a közép-magyarországitól maradt el. A beruházások 61%-át a feldolgozóipari szervezetek eszközölték, ráfordításaik nagysága összehasonlító áron 14%-kal csökkent. Elsősorban importgépek, -berendezések beszerzésére költöttek a korábbinál jóval kevesebbet. A fejlesztések további egytize-

de a szállítás és raktározás gazdasági ághoz köthető, ahol — főleg az építési jellegű beruházások mérséklődése, illetőleg az import jármű-beszerzések visszaesése miatt — összességében 21%os volt a csökkenés. Javuló munkaerőpiaci mutatók Az országoshoz hasonlóan javult a Nyugat-Dunántúl munkaerőpiaci helyzete. A KSH munkaerő-felmérésének adatai szerint, 2016-ban átlagosan 469,5 ezer gazdaságilag aktív, 15—74 éves személy élt a régióban, 1,6 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány az országosnál kedvezőbb volt, 61,5%, ez a régiók között Közép-Magyarország után — a közép-dunántúli értékkel megegyezően — a második legmagasabb. Javult az aktív népesség összetétele, a foglalkoztatottak száma 457,0 ezerre nőtt, a munkanélkülieké 12,6 ezerre csökkent, a foglalkoztatási ráta 59,8%, a munkanélküliségi 2,7% volt. Előbbi arányszámot egyedül KözépMagyarország előzte meg, utóbbi pedig a régiók között a legalacsonyabb. A régióban bejegyzett, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál és a költségvetési szerveknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 249 ezer forintot tett ki. Az országos átlaghoz hasonlóan, 6,3%-kal emelkedtek a nyugat-dunántúli bruttó fizetések, összegüket tekintve közel 14 ezer forinttal elmaradva az átlagos kereseti színvonaltól.

A fenti témával kapcsolatban további adatokat találhat a www.ksh.hu internetes oldalon, illetőleg információkat nyújt a KSH Információszolgálata.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / A KSH JELENTI /

31

Elindult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérô kutatás,

a YOUMIG

8 ország 16 intézménye vesz részt a KSH által koordinált projektben

A YOUMIG projekt A projekt a fiatalok nemzetközi vándorlásának a hatásait méri. A projekt elsősorban a migrációs folyamatokban közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos információkat. Vagyis a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket. Fókuszban a fiatalok vándorlása A Duna menti régióban a fiatalok vándorlási folyamatai az elmúlt években egyre in-

kább erősödnek, az ezzel kapcsolatos nehézségek az adminisztráció és a helyi szolgáltatások több szintjén is jelentkeznek. A jelenségnek újszerű mozgatórugói vannak (például az online kommunikációs csatornák használata), ezek a helyi fejlesztések szempontjából is kiemelten fontosak. A fiatalok kivándorlása komoly emberi erőforrásbeli, elsősorban munkaerő-piaci hiányt okozhat, valamint a beáramló materiális transzferek (pl. hazaküldött pénzek) szempontjából is vizsgálandó jelenség. A magyarok vándorlása a statisztikák szerint A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1-jén európai országokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt. A 2012 és 2014 között zajlott SEEMIG kutatás megállapította, hogy 2013 elején 350 ezer fő volt azoknak a kivándorolt magyaroknak a száma, akik 1989 után és legalább egy évvel a felmérés előtt hagyták el Magyarországot. A SEEMIG projekt további fontos eleme volt a

kivándorló magyar állampolgárok a három fő célország — Németország, Nagy-Britannia és Ausztria — szerinti összetételének vizsgálata. A Nagy-Britanniába települők például különösen fiatalok: az adatfelvételkor átlagéletkoruk 33 év, kiköltözésük idején pedig mindössze 29 évesek voltak. Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer nyilvántartásának feldolgozott adatai alapján az is ismert, hogy a 15—34 éves korosztályt érin-

zött szerepel a települések helyi szintű fejlesztési stratégiájának bővítése, különösképpen a fiatalok ki-, beés visszavándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. A projekt időtartama: 2017. január 1.—2019. június 30. YOUMIG országok A projekt vezető partnere a KSH, mely a magas presztízsű szakmai konzorcium irányítását pályázat útján nyerte el. A projektben nyolc szakmai partner — a Forrás: Demográfiai évkönyv 2015 (az OEP adatai alapján).

Budapest, 2017. március 2. — Új kutatást indít a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai — intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” címmel, amely 2017. január 1jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának okait, valamint migrációs, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése által pedig további kiemelt cél a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projekt vezetését a KSH pályázaton nyerte el, és 8 európai ország 16 intézménye vesz részt benne.

ti a legerőteljesebben a kivándorlás (1. ábra). A YOUMIG projekt az ő igényeik, szükségleteik feltérképezésével foglalkozik majd. Fejlesztési lehetőségek A YOUMIG projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a vándorlás hatásai erősen megmutatkoznak a helyi szolgáltatások szintjén. A projekt fejlesztési céljai kö-

Sajtóinformáció: youmig@ksh.hu • Facebook: https://www.facebook.com/KozpontiStatisztikaiHivatal

Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala; Bulgária Statisztikai Hivatala; az Informatikai és Statisztikai Hivatal (INFOSTAT), Szlovákia; a Bécsi Egyetem (UNIVIE), Ausztria; a Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS), Németország; a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia; a Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia, valamint a Szlovén Gazdaságkutató Intézet — vesz részt.


32 / SIKERTÖRTÉNET / KISALFÖLDI GAZDASÁG

ÚJABB LÉPÉS az európai értékpapírpiac hatékonyságáért Csatlakozott az egységes európai értékpapír-elszámolási rendszerhez a magyar központi értéktár, a KELER. Mostantól a KELER Zrt. is az egységes európai értékpapír-elszámolási rendszer (a Target2-Securities — T2S) résztvevője. A csatlakozásra a nemzetközi projekt negyedik csatlakozási hullámának tagjaként került sor, a február 3—5. közötti átállási feladatok sikeres végrehajtását követően. A T2S célja, hogy az európai elszámolási rendszerek egységesítésével biztonságosabbá és gazdaságosabbá tegye az értékpapírtranzakciók lebonyolítását. Az Európai Központi Bank (EKB) azért hozta létre a T2S platformot, hogy harmonizálja az európai elszámolási rendszereket, valamint egységesítse és ezáltal hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye az értékpapírtranzakciók lebonyolítását. A rendszer — a többéves előkészületeket követően —

2015. júniusban kezdte meg működését, amelyhez Európa értéktárai és jegybankjai 5 hullámban csatlakoznak, így fokozatosan kerülhet a rendszerbe az éves szinten 300.000 milliárd EUR-t is meghaladó értékű tranzakció. Az EKB-s központi infrastruktúra lényege, hogy a résztvevő értékpapírpiacok

formája, a volumenkoncentrációtól pedig hosszabb távon az elszámolási költségek csökkenése várható. Az elmúlt 5 évben a KELER, valamint a hazai és nemzetközi értékpapírpiac szereplői intenzív, szisztematikus közös munkával készültek a csatlakozásra. A projekt ne-

Az elmúlt 5 évben a KELER, valamint a hazai és nemzetközi értékpapírpiac szereplôi intenzív, szisztematikus közös munkával készültek a csatlakozásra. értékpapírjait koncentráltan tegye elérhetővé, így még a komplex, hosszú elszámolási láncokon keresztül lebonyolított, határon átnyúló ügyletek elszámolása is valós időben, jegybankpénzben (egyelőre kizárólag euróban) történhet. Ez az elszámolás legbiztonságosabb

gyedik, a volumeneket tekintve legnagyobb migrációs hullámának tagjaként a magyar központi értéktár a február 3—5. közötti migrációs folyamat lezárásával a német, osztrák, szlovák, szlovén és luxemburgi értéktárakkal együtt az európai értékpapír-elszámolási rend-

szer résztvevőjévé vált. A T2S-hez való csatlakozás eredményeként az EUR-ban kötött értékpapír-tranzakciók elszámolását a KELER már a frankfurti platformon keresztül biztosítja. „A csatlakozás egy hosszan és tudatosan felépített munkafolyamat eredménye, azonban csak az első lépés abba az irányba, hogy a KELER ezt követően már az európai egységes infrastruktúrához kapcsolódva legyen képes ajánlani azon értéknövelt szolgáltatásait, amire a regionális/nemzetközi stratégiáját építi. Az értékpapír-tranzakciók lebonyolításának biztonságosabbá és hatékonyabbá tétele mellett a csatlakozás előnye a magyar értékpapírok nemzetközi elérhetőségének javulása is. A T2S-nek közép- és hosszú távon piacformáló hatása van, amelyben a KELER aktív szerepet kíván vállalni” — hangsúlyozta Matuszka Kristóf, a KELER T2S projektjének vezetője, február 7-i tájékoztatójában.


KISALFÖLDI GAZDASÁG / OTP BANK /

33

Elsô magyar

NYÍLT INGATLANKÖTVÉNY kibocsátásáról Intézményi befektetők jegyezték le a piacvezető ingatlanfejlesztő kötvényeit a március 17-én lezárult, a magyar ingatlanpiac első nyilvános kötvénykibocsátáson. Az ország piacvezető ingatlanfejlesztő vállalata, a Wing tavaly nyáron indított összesen 40 millió euró névértékű nyilvános kötvénykibocsátási programot, amelynek szervező-forgalmazója az OTP Bank Nyrt. volt.

retes ingatlanfejlesztés előkészítésén dolgozik és készen áll új fejlesztések felkutatására és megvalósítására, amelyre a jelenlegi bővülő ingatlanpiac és a pozitív gazdasági környezet számos lehetőséget kínál. Az előzetes várakozásoknak megfelelően, a kibocsátó az intézményi befektetők körében az összes kötvényt értékesítette négy ütemben. A

Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint ez az ingatlanpiacon újnak számító kezdeményezés

A cég fejlesztései közé tartoznak többek között a Váci út elején a fenntartható V17 irodaház

mindenki számára előnyös, ugyanis a vállalat számára jó forráslehetőséget jelent a projektek finanszírozására, a befektetőknek pedig vonzó hozamot nyújt a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben. A Wing jelenlegi fejlesztései közé tartozik a dél-budai Duna-parton található Ericsson K+F Központ, az Ibis Styles Budapest Airport Hotel, valamint az ország legnagyobb és legkorszerűbb irodaháza, a Magyar Telekom számára épített székház. A vállalat a futó projektjein kívül számos ígé-

WINGHOLDING 2019/I elnevezésű papírok futamideje 3 év, a fix kamatozású kötvények 4 százalékos hozamot fizetnek. A kötvényprogram. A bevont forrásokat a WING folyamatban lévő ingatlanberuházásai megvalósítására, valamint új projektek elindítására fordítja. A Wing a hazai ingatlanpiac vezető, magyar magántulaj-

donban lévő vállalkozása. A vállalat jelenleg futó fejlesztései között található az ország legmodernebb és legnagyobb, egy épülettömbben megvalósuló új irodaháza, a Magyar Telekom új székháza, a Duna partján épülő Ericsson székház és Magyarország első közvetlen repülőtéri kapcsolattal rendelkező szállodája az Ibis Styles Budapest Airport Hotel. A Wing fennállása alatt több mint 450.000 négyzetméter ingatlant fejlesztett, és több mint 350.000 négyzetméter saját tulajdonú ingatlanportfoliót birtokol. A cég fejlesztései közé tartoznak többek között a Váci út elején a fenntartható V17 irodaház, aminek fő bérlője az E.ON, az új Corvinus egyetemi épület és a kapcsolódó Studium Irodaház, az Átrium Park, az MTV új székháza és gyártóbázisa, az Allianz székháza, a cég saját székháza, a Máriássy Ház, a Millenáris Parkban található három irodaház. Ipari parkok, úgymint az East Gate Business Park, a Dél-pesti Üzleti Park; valamint kereskedelmi fejlesztések, az egri bevásárlóközpont, az Agria Park vagy Magyarország első környezettudatos bevásárlóközpontja, a budai Hegyvidék Bevásárlóközpont. A vállalat tulajdonrésszel bír a MOM Park Bevásárlóközpontban és a MOM Park Irodákban, valamint a Váci út elején található Westend Business Center Irodaházban. Budapest, 2017. március 20.


34 / ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ / KISALFÖLDI GAZDASÁG


KISALFÖLDI GAZDASÁG / ÜZLETEMBMER TALÁLKOZÓ /

35

Kihívásokkal néz szembe számos

KISVÁLLALKOZÁS Az Enterprise Europe Network irodáját befogadó Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Fókuszban a versenyképesség — Intézmények a KKV-k fejlesztéséért” címmel kerekasztal-beszélgetést rendezett Győrben. A következő két-három évben még rendelkezésre állnak azok az uniós pénzek, amelyekkel a KKV-k versenyképessége javítható. A rendezvény célja, hogy segítséget adjunk abban, hogy ezt a pénzt értelmesen költsék el a vállalkozások, s hatékonyan tudjanak működni akkor is, amikor már nem lesz EU-s forrás — fogalmazott kérdésünkre Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kerekasztal-beszélgetés céljáról. Az elnök hangsúlyozta, a megyében regisztrált 26 ezer vállalkozás döntő része KKV, a nagy cégek csupán a vállalkozások egy százalékát alkotják. Ezeknek a cégeknek körülbelül húsz százaléka alvó cég, tényeleges gazdasági tevékenységet nem végeznek, a maradék nyolcvan százalék súlya azonban nagy, hatékonyságuk és termelékenységük javítása nemcsak a cégek, hanem a megye gazdaságának is elemi érdeke.

Az elmúlt húsz-huszonöt évben sokat ígértünk a KKV-knak, de sok mindent nem teljesítettünk — fogalmazott a kamara elnöke. — Ugyanakkor a KKV-k nagy hibát követtek el, mert azt hitték, uniós pénzből és olcsó munkaerővel is versenyképesek maradnak. Csakhogy az uniós pénz pár év múlva elfogy, és olcsó munkaerő sincs már. Az elnök szerint a 22-es csapdájával kényszerül szembenézni nagyon sok KKV. A béreket csak úgy lehetne emelni, ha javulna a termelékenységük és a hatékonyságuk. A magyar KKV-k azonban nyugati társaik ötven százalékát tudják produkálni hatékonyságban. Így aligha elképzelhető a növelés, márpedig enélkül nagyon nehéz hazacsábítani az Ausztriában vagy Németországban dolgozó fiatalokat, vagy itthon tartani a külföldre készülőket. A rendezvény szervezője a kamara égisze alatt működő Enterprise Europe Network elsősorban a külpiacra jutás-

ban nyújt segítséget a régió vállalkozásainak, kiegészítve a kamara széles körű szolgáltatás portfólióját — tudtuk meg a rendezvényen. A vállalkozói igények felmérése akkor hiteles, ha maguk a vállalkozók mondják el tapasztalataikat, azokat a kihívásokat, amikkel napról napra szembesülnek. A programot és az asztaltársaságokat úgy állították össze, hogy minden asztalnál jelen volt több vállalkozás képviselője, a kamarával együttműködő szervezet, intézmény vezető képviselője, valamint a kamarai munkaszervezet is minden asztalnál képviseltette magát. A rendezvényen a megyei önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem, a Magyar Nemzeti Kereskedőház, a Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az OTP, az MKB Bank, a Pannon Takarék, továbbá az Audi Hungaria és a Nemak képviselője is jelen volt. A rendezvényen bemutatkozott a Darnó Hús, a KonSys Kft., a Julius Globe Kft. és a Varga & Társa Építési és Vállalkozási Kft.

IMPRESSZUM • KISALFÖLDI GAZDASÁG • A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara digitális lapja • Felelős kiadó: Orbán Dezső titkár. Szerkeszti: Győr+ Média Zrt. Tördelés: Konrád Sándor. Elérhetőségek: 9021, Győr, Szent István út 10/A. • Telefon: 96/520-200 • Fax: 96/520-291 • http://www.gymskik.hu • HU-ISSN 1416-6267


www.gymskik.hu/gazdasag-hirei

www.gymskik.hu/rendezvenyek

www.gymskik.hu/szakkepzes

www.gymskik.hu/palyaorientacio

www.gymskik.hu/mesterkepzes

www.gymskik.hu/klubok

www.gymskik.hu/kereskedelmi-tagozat

www.gymskik.hu/ipari-tagozat

www.gymskik.hu/szolgaltatasi-tagozat

www.gymskik.hu/kezmuipari-tagozat

www.gymskik.hu/gyori-terseg

www.gymskik.hu/mosonmagyarovari-terseg

www.gymskik.hu/ferto-rabakozi-terseg

www.gymskik.hu/enterprise-europe-network

www.gymskik.hu

www.facebook.com/gymskik

Kisalfoldigazdaság2017 2  
Kisalfoldigazdaság2017 2  
Advertisement