__MAIN_TEXT__

Page 1

Szakmakínáló szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak

ő z p é k k Sza iskola

m u k i n h c Te

Változások

a szakképzésben a 2020-2021-es

tanévben

Tanulói ődés munkaszerz

Alapszakmák

Az életben csak egyetlen dolog biztos, a változás maga.


2 Elnöki köszöntő

Tovább növekszik

a kamara szerepvállalása

A magyar gazdaság 2019-ben az alábbi kifejezésekkel jellemezhető: gazdasági növekedés, csökkenő államadósság, fegyelmezett költségvetés, javuló nemzetgazdasági versenyképesség, magas beruházási ráta, teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapot. Egyértelműen megállapítható, hogy 2019-ben is kiválóan teljesített a magyar gazdaság, amely nemcsak a magyar lakosság, és a hazai vállalkozások számára érzékelhető, hanem már a nemzetközi színtéren is látható ez a kimagasló teljesítmény. Ezt a felfelé ívelő pályát törte ketté a koronavírus-járvány, amely alapjaiban változtatta meg az étünket, szinte egyik napról a másikra. Egy ilyen méretű világjárványra senki se volt felkészülve, így az európai gazdaságok is különbözőképpen próbálták gazdaságukat megvédeni, az esetleges összeomlást elkerülni. A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. Ezt követően a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve, amelynek célja a magyar gazdaságot megvédeni a Covid-19 negatív hatásaitól. Most újabb lendületet véve kell megvívnunk az újabb „csatákat”, amelyben a vállalatokra, a felelős vállalatvezetőkre talán az eddigieknél is komolyabb szerep hárul. Felértékelődik az aktív-stratégiaalkotás, a pro-aktivitás, a folyamatos elemzések szükségessége, a pénzügyi ismeretek, azaz a pénzügyi kultúra fejlesztésének igénye, hiszen csak azok a vállalkozások maradhatnak talpon és versenyben, amelyek nem maradnak le, és amelyek rugalmasan képesek alkalmazkodni az „új világhoz”. Ahhoz azonban, hogy képesek legyenek változtatni, új stratégiákkal, új üzleti modellekkel, új termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kell jelen lenniük a piacon, új, naprakész tudásra, nyitott gondolkodásmódra van szükség – mindezt pedig az oktatás és tanulás révén érhetik el a vállalkozások. A kamara szerepvállalása a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben tovább erősödött. Kiemelt célként fogalmazzuk meg az élethosszon át tartó tanulás elősegítését, ösztönzését. Mindezt igazolja a kamara által évek óta szervezett rendkívül népszerű Szakma Sztár Fesztivál, vagy a Szakmák Olimpiája, a WorldSkills, amelyeken a kiváló magyar szereplés azt mutatja, hogy Magyarország megfelelő szakemberekkel rendelkezik a hagyományos, illetve a legmodernebb tudást igénylő, új szakmákban egyaránt. A jövőre nézve a kamara kiemelten fontos feladatának tekinti a vállalkozások támogatását abban, hogy a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban és legeredményesebben legyenek képesek alkalmazkodni a külső környezet támasztotta kihívásokhoz. A fentiek összegzéseképpen kijelenthető, hogy stratégia céljaink között a jövőben is szerepel a vállalkozói kultúra és a vállalati tudatosság fejlesztése, a vállalati körben megvalósuló innovációs tevékenységek támogatása, a nemzetközi színtéren is helytálló termékek és/vagy szolgáltatások nyújtására képes vállalkozások támogatása, valamint a kormány és a gazdaság közötti kamarai hídszerep fenntartása és tovább erősítése a kamarai hálózat munkájának segítségével. Parragh László MKIK elnök


3 Elnöki köszöntő

Egy jó szakmára mindig számíthatunk

A történelem számtalanszor bizonyította, ha egy népcsoport, egy ország veszélyhelyzetbe kerül, egy dologra mindig támaszkodhat: arra a kollektív tudásra, melyet polgárai birtokolnak. A tétel nem csak a nemzetek szintjén, az egyén életében is érvényes: egy dologra az ember mindig számíthat, egy dolgot nem tudnak elvenni senkitől, azt a tudást, azt az ismeretet, amit megszerzett, ami benne van. Ha valaki egy szakmát magas szinten tud művelni, az mindig olyan érték, amire örökre alapozhat. Senki nem kötelezi arra, hogy ezt a szakmát művelje örökké, de aranytartalékként bármikor jól jöhet, akár a felnőtt életben való elinduláshoz egy szakma ismerete, művelésének képessége mindenképpen jó alapot adhat. Ezért állnak most fontos, az életüket, ha nem is véglegesen, de jelentősen meghatározó választás előtt a végzős diákok. Jó döntést pedig csak megfelelő információk birtokában lehet hozni. Érdemes tehát időt, energiát fordítani az alapos tájékozódásra, érdemes akár tanárok, szülők véleményét meghallgatni ebben az időszakban, hiszen emberismeretük, élettapasztaltuk, most olyan szempontokat adhat, amelyek jól jöhetnek azoknak a tanulónak, akik egyelőre még csak az iskolapadból ismerkednek a valósággal. Ez a kiadvány is abban igyekszik segítséget nyújtani, hogy minden pályaválasztás előtt álló fiatal tisztában legyen azzal, milyen lehetőségeket kínál számára a hazai szakképzési rendszer, és az ismeretek birtokában a terveikhez és személyiségükhöz illeszkedő oktatási intézménybe jelentkezhessenek. Pintér-Péntek Imre GYMSM KIK elnök

Tartalom

2-3.

Elnöki köszöntők Parragh László, MKIK Pintér-Péntek Imre, GYMSM KIK

23.

Önismeret Önismeret fontossága a pályaorientációban

4-6.

Interjú Pális Ferenc szakképzési vezető, GYMSM KIK

24.

Tábor „Pályára állunk” – nyári tábor bemutatása

7.

Pályaorientáció – Sopron Sopron MJV Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége

25-31. Partnerszervezetek

8-22. Továbbtanulás szakmák, ágazatok, iskolák

Impresszum Felelős kiadó: GYMSM KIK. Szerkeszti: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Készült az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/08 támogatási szerződés szerint kapott támogatásból. Fotók: Marcali Gábor, MKIK, GYMSM KIK.


4 Interjú

Rugalmas szakképzési rendszer várja a fiatalokat

Az esztendő utolsó hónapjai minden évben több tízezer fiatal életében a pályaválasztás időszakát jelentik, amikor fontos döntést kell hozniuk, amely jelentősen meghatározza jövőjüket. A személyiségükhöz, terveikhez illeszkedő irány megtalálása sok esetben nem könnyű feladat, a megfelelő döntéshez megfelelő mennyiségű információ birtokában kell lenniük. Különösen lényeges ez akkor, amikor az szakképzés területén szinte minden évben találkozhatnak valami újdonsággal, változással, akár a jelentkezés rendjére, akár az oktatás menetére vonatkozóan. Az idei év tudnivalói között segít eligazodni a fiataloknak Pális Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője. — Kezdjük talán annak rövid felvázolásával, hogy épül fel jelenleg a szakképzési rendszer. — Korábban a szakképzés magyarországi rendszere három iskolatípust – szakiskola, szakközépiskola, szakgimnázium – különböztetett meg, ez azonban az idei tanévtől, 2020. őszétől átalakult. – kezdte ismertetőjét Pális Ferenc szakképzési vezető. – A szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg, amely a következőképpen épül fel. Ez év szeptemberétől a szakgimnáziumok helyett öt éves technikumok lesznek, a szakmákat adó szakközépiskolákból pedig szakképző iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A technikumban öt év a tanulási idő és az érettségin kívül technikusi szintű szakképzettség szerezhető. A hároméves szakképző iskolában a tanulók a képzés végén szakképzettséget szereznek. A diákok 174 szakma közül választhatnak. A technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket

sajátítják el a tanulók, és a megszerzett ismeretekről a szakiskolások a 9. évfolyam végén, a technikumba járók a 10. évfolyam végén úgynevezett ágazati alapvizsgát tesznek. A közös alapozás előnye, hogy átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. Ezt követően történik meg igazából a szakmaválasztás, annyi megkötéssel, hogy a már kiválasztott ágazaton belül van lehetőség szakmát választani. Ennek megtörténte után a diákok lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. Az iskolai rendszerben két szakma elsajátítása ingyenes — Az új rendszer bevezetése azt is jelenti, hogy már a jelentkezéskor találkoznak változással a tanulók? — Igen, változik a jelentkezés módja is. Ha valaki például kozmetikus szeretne lenni, akkor az ötéves technikumi képzés szépészeti ágazatába kell jelentkeznie. A már említett ágazati alapvizsga után kezdi el konkrétan a kozmetikus szakmát tanulni. Amennyiben valaki kőműves szeretne lenni 3 éves szakképző iskolába jelentkezik építőipari ágazatban, és ágazatai alapvizsga után kezdi a kőműves szakmát tanulni. Nyilvánvalóan így már a jelentkezésnél feltétlenül szükséges az ágazat megjelölése. — Talán érdemes megnézni, az egyes iskolatípusoknál hogyan alakul az oktatás rendje… — Kezdjük talán a technikummal. Ennek előnye, hogy egyszerre lehet érettségit és szakmát szerezni az elvégzésével. A technikumi képzés 5 éves, az ágazati alapozó képzés itt nem egy, hanem két évig tart. Ennek oka, hogy a technikumban magasabb az úgynevezett közismereti órák (magyar, történelem,


5 Interjú matematika stb.) száma a képzésnek ebben a szakaszában, az érettségire történő felkészítés miatt. A képzés második szakasza, már itt is a konkrét szakmára vonatkozó ismeretek átadásáról szól, azaz ennek végére válik valaki vegyész technikussá, vagy nyomdaipari technikussá. Ez a szakasz ebben a képzési formában is a duális képzés keretében zajlik. A négy kötelező közismereti tárgyból (magyar, matematika, történelem és egy idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok, ötödik érettségi tárgyként a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája szolgál. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak a tanulók. Kézhez kapják az érettségi bizonyítványukat, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelüket. A technikumban megszerzett tudás a szakirányú felsőoktatásba történő továbblépésben nagy előnyt jelent, míg a közismereti tantárgyak esetén ugyanazt a tartalmat tanulják meg a diákok mintha gimnáziumba jártak volna. A szakképző iskola 3 éves. Ha valaki például ács, asztalos, kőfaragó, vagy éppen cukrász szeretne lenni, akkor ezt a képzést érdemes választania. A korábbiakhoz képest azonban nagyobb szabadságot kapnak a tanulók a szakma kiválasztásában. Ebben a típusban az ágazati alapozó képzés csak az első évben folyik, amikor olyan szakmai ismeretek átadására kerül sor, melyek egyaránt szükségesek például egy kőművesnek és egy burkolónak vagy egy szakácsnak és egy cukrásznak. A konkrét szakmát csak az első év, azaz 9. végén kell kiválasztani. Ha valaki úgy érzi, módosítani szeretne korábbi elképzelésein és inkább burkoló lenne és nem kőműves, akkor lehetősége van ennek eldöntésére ebben a szakaszban. A képzés második évétől, azaz a 10. osztálytól már speciálisan az adott szakma elsajátításához szükséges ismeretek oktatása történik, gyakorlatorientáltan, duális képzésben. A duális képzés azt jelenti, hogy a szakma gyakorlati ismereteit, valós munkakörülmények között, vállalkozásoknál sajátítják el a tanulók. — Kapnak-e valamilyen anyagi ösztönzést tanulmányik során a diákok? — Vegyük itt is külön az iskolatípusokat, bár ezen a területen van némi átfedés. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt. Ennek alapján a tanuló munkabérre jogosult, legalább a minimálbér 60 százalékára számíthat, ami az

utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik duális képzésben nem vesznek részt, havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülhetnek, tanulmányi eredményeiktől függően. Az ösztöndíj egy részét pályakezdési juttatásként fizetik ki, melyre akkor szerez jogosultságot a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj havi 15 ezer forint minden tanuló számára. Azok a tanulók akik nem kapcsolódnak be a duális képzésbe a 10. és 11. évfolyamon 10 és 50 ezer forint közötti havi juttatásra lesznek jogosultak. Az ösztöndíj bizonyos részének kifizetése esetükben is pályakezdési juttatás formájában történik. A duális képzésbe kapcsolódó diákokkal a technikus képzéshez hasonlóan a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt. Ennek alapján a tanuló munkabérre jogosult, legalább a minimálbér 60 százalékára számíthat, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. — Végezetül, milyen általános szempontokra hívná fel a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét? — Köztudott, ám nem lehet elégszer elismételni, hogy a megfelelő pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolhatja a fiatalok életét. A középiskolai évek jelentős hatással lesznek jövőjükre, ezért fontos, hogy elegendő időt szánjanak elsősorban önmaguk megismerésére, másodsorban a megfelelő információk megszerzésére, mielőtt pályát illetve iskolát választanak. A rendszer nagy előnye, hogy nem feltétlenül végleges és megmásíthatatlan döntést hoznak a fiatalok, hiszen számos úton el tudnak jutni ugyanahhoz a célhoz, és arra is lehetőség van, hogy menet közben változtassanak. Az utóbbi években egyre többen tanulnak szakmát, egyre többször látják előnyét egy szakmát is adó iskolának, mint egy általános gimnáziumnak. A gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, csupán egy érettségivel nehéz érvényesülni ma a munkaerő piacon, de egy jó szakmával lehet boldogulni, arra lehet jövőt alapozni.

smkik.hu www.gym erzodes.hu s ulo z www.tan entacio.munka.hu lyaori https://pa


6 Interjú

Megfelelő információkat kell szerezni a pályaválasztáshoz


7 Pályaorientáció – Sopron

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

A szakképzésben jelentős szerepet töltenek be a kamarák. A szakképzés területén fontos feladataik vannak az országos, a megyei és a megyei jogú városok kereskedelmi és iparkamaráinak, így a soproniaknak is. Alapvetően, mint egy hálózat ugyanazt a szolgáltatást nyújtják a gazdaság területein, azonban mindenkinek megvannak az erősségei, specialitásai is. Ebben az összeállításban megtudhatjuk a legfontosabb információkat a soproni kamaráról.

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a feladatok egyre szélesebb körét látja el. Fontos szerepe van a város és térsége gazdasági életének fejlesztésében, a kereskedelem, a szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló javaslatok, kezdeményezések megtételében, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében, a térségben működő vállalkozások regisztrációjában. A kamara közreműködik a várost és térségét érintő fejlesztésekben, a vállalkozások fejlesztését szolgáló Széchenyi kártyával kapcsolatos ügyintézésben. Tevékenységi körébe tartoznak okmányhitelesítés és a vállalkozások fejlesztését szolgáló feladatok is.

Egyre bővülnek a szakképzés teendői

A kamara végzi a tanulók gyakorlati szakmai képzésében részt vevő képzőhelyek kiválasztását és ellenőrzését annak érdekében, hogy a szakmát tanulók a lehető legjobb körülmények között részesülhessenek gyakorlati képzésben. Jogi, tartalmi szempontból ellenőrzi a tanulószerződéseket, az iskolák és a vállalkozások közötti együttműködési megállapodásokat, szervezi a szakmai szintvizsgákat, szerepet vállal a szakmunkásvizsgákban és az országos szakmai versenyek lebonyolításában. A kamara szervezi a mestervizsgákra való felkészítést és a mestervizsgáztatást.

Fontos a jó szakmaválasztás

Kamaránknak kiemelt feladata a pályaorientáció. A szakmaválasztás előtt álló tanulóknak és szüleiknek szívesen adunk tanácsokat a pályaválasztás kérdésében annak érdekében, hogy ki-ki megtalálhassa a

képességeinek és elképzeléseinek leginkább megfelelő szakiskolát. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaismeret, a munkaerőpiaci ismeret mellett a célkorosztály kompetencia alapú önismereti fejlesztésére. A kommunikáció, az empátia, a konfliktuskezelés, stresszkezelés, önmenedzselés, önelfogadás, valamint a szociális készségek alapjául szolgálnak minden emberi társas érintkezésnek, szakmától függetlenül. Tevékenységünk során lehetőséget biztosítunk a diákoknak, hogy számos szakmában kipróbálhassák magukat. Az általunk szervezett céglátogatások lehetőséget biztosítanak az általános iskolás korosztálynak, hogy bepillantást nyerjenek a munka világába. A szakmabemutatókon az egyes szakmákhoz szükséges személyiségtípus, munkamód, elméleti tudás is világossá válik számukra. A Pályaoreintációs programunk keretében helyet biztosítunk a Soproni Kézműves Műhelyek kezdeményezésnek. A Kamara épületében létrehoztunk egy barkácsműhelyt, ahol a diákok számos kisiparos és iparművészeti tevékenységet kipróbálhatnak, ezzel is fejlesztve a kézügyességüket és esztétikai érzéküket. Célunk, hogy a pályaorientációs programjaink által a fiatalok a számukra legmegfelelőbb szakmát tudják kiválasztani, amely hosszú ideig pályán tartja őket és a megélhetésen kívül rengeteg örömmel gazdagítja életüket. Fontos szerepet kapott a kamara a szakképzés irányainak, és az egyes szakmák arányainak meghatározásában, és a megyei szakképzés fejlesztési koncepció kidolgozásában. Készséggel állunk tanácsokkal, információkkal a szakmát tanuló diákok, a szakképző iskolák és a gyakorlati képzőhelyek rendelkezésére. Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 9400 Sopron, Deák tér 14.

Dr. Bihari István szakképzési vezető bihari.istvan@sopronikamara.hu palyaorientacio@sopronikamara.hu +36 99 523 570 • www.sopronikamara.hu


8 Szakmák-ágazatok

Szakmák, ágazatok Hogyan használd a táblázatokat a jelentkezéshez? 1. 2. 3.

4.

Szüleid segítségével döntsétek el, hogy milyen szakmát akarsz tanulni! A szakmajegyzékben keresd meg a szakmát! Nézd meg a mellette lévő oszlopban, hogy melyik ágazatba tartozik a választott szakmád!

5. 6. 7.

Az iskolákat tartalmazó táblázatból keresd ki, hogy az ágazatot melyik iskolákban oktatják! Menj fel az iskolák honlapjára és nézd meg, hogy az általad választott szakmát hol oktatják! Vigyázz!! Több iskolában is oktathatják a szakmádat, ezért a neked legszimpatikusabb iskolát választd ki! A jelentkezési lapra nem a szakma, hanem az ágazat nevét kell majd írnod! Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Bányászat és kohászat

Egészségügyi technika

Egészségügy

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Bányaipari technikus

5 év

2 év

Bányaművelő

3 év

2 év

Fémelőállító

3 év

2 év

Fluidumkitermelő

3 év

2 év

Fluidumkitermelő technikus

5 év

2 év

megnevezése

szakmairánya

Kohász- és öntésztechnikus

Kohász Öntész

5 év

2 év

Öntvénykészítő

Könnyűfém Vas és acél

3 év

2 év

-

3 év

3 év

2 év

-

2 év

6 év

3 év

Fogtechnikus Optikaitermék-készítő Optikus

Ápoló

Alapellátási közösségi szakápoló Diabetológiai szakápoló és edukátor Epidemiológiai szakápoló Felnőtt intenzív szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Geriátriai és krónikusbeteg szakápoló Gyermekintenzív szakápoló Hospice szakápoló Légzőszervi szakápoló Nefrológiai szakápoló Onkológiai szakápoló Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató Sürgősségi szakápoló


9 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Egészségügy

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Egészségügyi asszisztens

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus Endoszkópos asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Kardiológiai és angiológiai asszisztens Klinikai neurofiziológiai asszisztens Perioperatív asszisztens Radiográfiai asszisztens

5 év

2 év

Egészségügyi laboráns

Klinikai laboratóriumi asszisztens Szövettani asszisztens

5 év

2 év

Gyakorló ápoló

Csecsemő- és gyermekápoló Felnőttbeteg-ápoló Mentőápoló

5 év

2 év

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens Kémiai laboratóriumi szakasszisztens Mikrobiológiai szakasszisztens

6 év

3 év

5 év

2 év

megnevezése

szakmairánya

Ortopédiai műszerész

Elektronika és elektrotechnika

Perioperatív szakasszisztens

Aneszteziológiai szakasszisztens Intervenciós szakasszisztens Műtéti szakasszisztens

6 év

3 év

Radiográfiai szakasszisztens

CT/MR szakasszisztens Nukleáris szakasszisztens Sugárterápiás szakasszisztens

6 év

3 év

Rehabilitációs terapeuta

Ergoterapeuta Fizioterápiás asszisztens Gyógymasszőr

5 év

2 év

Szövettani szakasszisztens

Citológiai szakasszisztens Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

6 év

3 év

Automatikai technikus

Autóipar Energetika és petrolkémia Épületautomatizálás Gyártástechnika

5 év

2 év

Elektronikai műszerész

3 év

2 év

Elektronikai technikus

5 év

2 év

Erősáramú elektrotechnikus

5 év

2 év


10 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Elektronika és elektrotechnika

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Ipari informatikai technikus

5 év

2 év

Közlekedésautomatikai technikus

5 év

2 év

3 év

2 év

Bor- és pezsgőgyártó technikus

5 év

2 év

Édességkészítő

3 év

2 év

Élelmiszer-ellenőrzési technikus

5 év

2 év

Élelmiszeripari gépésztechnikus

5 év

2 év

Élelmiszeripari gépkezelő

3 év

2 év

Erjedés- és üdítőitalipari termékkészítő

3 év

2 év

Hentes és húskészítmény-készítő

3 év

2 év

Húsipari technikus

5 év

2 év

Kistermelői élelmiszerelőállító

3 év

2 év

Pék

3 év

2 év

Pék-cukrász

3 év

2 év

Sütő- és cukrászipari technikus

5 év

2 év

Szőlész-borász

3 év

2 év

Tartósítóipari technikus

5 év

2 év

Tartósítóipari termék-készítő

3 év

2 év

Tejipari technikus

5 év

2 év

Tejtermékkészítő

3 év

2 év

Ács

3 év

2 év

Bádogos

3 év

2 év

Burkoló

3 év

2 év

Épületszobrász és műköves

3 év

2 év

megnevezése

Villanyszerelő

Élelmiszeripar

Építőipar

szakmairánya

Épületvillamosság Villamos hálózat Villamos készülék és berendezés


11 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Építőipar

Épületgépészet

Fa- és bútoripar

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Festő, mázoló, tapétázó

3 év

2 év

Hídépítő és -fenntartó technikus

5 év

2 év

Kőfaragó

3 év

2 év

Kőműves

3 év

2 év

Magasépítő technikus

5 év

2 év

Mélyépítő technikus

5 év

2 év

Szárazépítő

3 év

2 év

Szerkezetépítő és -szerelő

3 év

2 év

Szigetelő

3 év

2 év

Tetőfedő

3 év

2 év

Útépítő és útfenntartó

3 év

2 év

Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus

5 év

2 év

Épületgépész technikus

5 év

2 év

Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő

3 év

2 év

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

3 év

2 év

Víz- és csatornarendszer-szerelő

3 év

2 év

Asztalos

3 év

2 év

Faipari technikus

5 év

2 év

Kárpitos

3 év

2 év

5 év

2 év

5 év

2 év

CNC-programozó

4 év

3 év

Építő-, szállító- és munkagép-szerelő

3 év

2 év

Épület- és szerkezetlakatos

3 év

2 év

Finommechanikai műszerész

3 év

2 év

megnevezése

Pénzügyi-számviteli Gazdálkodás és ügyintéző menedzsment Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Gépészet

szakmairánya


12 Szakmák-ágazatok

Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

5 év

2 év

Gépgyártás-technológiai technikus

5 év

2 év

Gépi és CNC forgácsoló

3 év

2 év

Hegesztő

3 év

2 év

3 év

2 év

Légijármű-műszerész technikus

5 év

2 év

Légijármű-szerelő technikus

5 év

2 év

Szerszám- és készülékgyártó

3 év

2 év

Vasútijárműszerelő technikus

5 év

2 év

Fegyvergyártó szaktechnikus

6 év

3 év

Fegyverműszerész technikus

5 év

2 év

Fegyveroptikai szaktechnikus

6 év

3 év

-

2 év

megnevezése

Gépész technikus

Gépészet

Ipari gépész

Honvédelem

Honvéd altiszt

szakmairánya CAD-CAM Ipar Vegyipar

Ipar Vegyipar

Állami légijármű műszerész Állami légijármű szerelő Híradó Katonai informatikai rendszerüzemeltető Katonai pénzügyi Légi vezetés Műszerész, fegyverműszerész Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér Repülésbiztosító Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő Szerelő, Műszakigép-szerelő Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő


13 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Honvédelem

Informatika és távközlés

szakmairánya

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz) Elektronikai technikus Honvédelmi igazgatási ügyintéző Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem) Logisztikai technikus

5 év

2 év

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

5 év

2 év

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

5 év

2 év

Informatikai rendszerés alkalmazásüzemeltető technikus

5 év

2 év

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

5 év

2 év

Távközlési technikus

5 év

2 év

5 év

2 év

Kereskedelmi értékesítő

3 év

2 év

Kereskedő és webáruházi technikus

5 év

2 év

Hulladékfeldolgozó munkatárs

3 év

2 év

5 év

2 év

3 év

2 év

5 év

2 év

megnevezése

Honvéd kadét

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus Kereskedelem

Környezetvédelem és vízügy

Környezetvédelmi technikus

Általános gyártás Gépjárműgyártás Kereskedelmi logisztika

Hulladékhasznosító, -feldolgozó Igazgatás Környezetvédelem Természetvédelem

Vízügyi munkatárs Vízügyi technikus

Területi vízgazdálkodó Települési vízgazdálkodó Vízgépészet


14 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Hajózási technikus

5 év

2 év

Képesített hajós

3 év

2 év

Kishajóépítő és -karbantartó

3 év

2 év

Kocsivizsgáló technikus

5 év

2 év

Hajózási Közúti Vasúti Légi

5 év

2 év

Logisztika és szállítmányozás Vasúti árufuvarozás

5 év

2 év

Postai üzleti ügyintéző

5 év

2 év

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

5 év

2 év

megnevezése

Közlekedés és Közlekedésüzemvitelszállítmányozás ellátó technikus Logisztikai technikus

Kreatív

szakmairánya

Bőrtermékkészítő

Bőrdíszműves Cipőkészítő Ortopédiai cipész

3 év

2 év

Divat-, jelmez- és díszlettervező

Divattervező Jelmez- és díszlettervező

5 év

2 év

Divatszabó

Férfiszabó Női szabó

3 év

2 év

Kerámia- és porcelánkészítő

Gipszmodell-készítő Kerámia- és porcelántárgykészítő Porcelánfestő

3 év

2 év

Könnyűipari technikus

Bőrfeldolgozó-ipar Cipőkészítő Ortopédiai cipész Ruhaipar Textilipar

5 év

2 év

Textilgyártó

Fonó Kötő Nemszőtt-termék gyártó Szövő

3 év

2 év

5 év

2 év

5 év

2 év

Grafikus

5 év

2 év

Mozgókép- és animációkészítő

5 év

2 év

Dekoratőr Fotográfus

Kreatív fotográfus Művészeti fotográfus


15 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Kreatív

megnevezése

szakmairánya Nyomdaipari előkészítő Nyomdaipari gépmester Nyomtatványfeldolgozó

5 év

2 év

Nyomdász

Nyomdaipari előkészítő Nyomdaipari gépmester

3 év

2 év

5 év

2 év

5 év

2 év

3 év

2 év

5 év

2 év

5 év

2 év

3 év

2 év

3 év

2 év

5 év

2 év

Mezőgazdasági gépész

3 év

2 év

Mezőgazdasági gépésztechnikus

5 év

2 év

Hangtechnikus Porondtechnikus Színpadi hangtechnikus Színpadi világítástechnikus Színpadi vizuáltechnikus Színpadtechnikus

Erdőművelő-fakitermelő Erdésztechnikus

Vadgazdálkodás Erdőgazdálkodás

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus Gazda

Állattenyésztő Lovász Növénytermesztő

Kertész

Kertésztechnikus

Rendészet és közszolgálat

érettségi végzettséggel

Nyomdaipari technikus

Színház- és rendezvénytechnikus

Mezőgazdaság és erdészet

alapfokú iskolai végzettséggel

Dísznövénytermesztő, virágkötő Gyógynövénytermesztő Gyümölcstermesztő Parképítő és -fenntartó Zöldségtermesztő

Mezőgazdasági technikus

Állattenyésztő Növénytermesztő

5 év

2 év

Közszolgálati technikus

Közigazgatási ügyintéző Rendészeti technikus

5 év

2 év

3 év

2 év

-

2 év

6 év

3 év

3 év

2 év

Rendészeti őr Rendőr tiszthelyettes

Alternatív járműSpecializált gép- hajtási technikus és járműgyártás Autógyártó

Bűnügyi Határrendészeti Közlekedési Közrendvédelmi


16 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Fémszerkezetfelületbevonó

3 év

2 év

Gyártás GépjárműMotorkerékpár és mechatronikai technikus versenymotor -szerelés Szerviz

5 év

2 év

3 év

2 év

3 év

2 év

5 év

2 év

3 év

2 év

Járműipari karbantartó technikus

6 év

3 év

Járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó

3 év

2 év

Karosszérialakatos

3 év

2 év

Mechatronikai technikus

5 év

2 év

Mechatronikus karbantartó

3 év

2 év

Fitness-wellness instruktor

5 év

2 év

Sportedző (a sportág megjelölésével) sportszervező

5 év

2 év

Fodrász

5 év

2 év

5 év

2 év

Kozmetikus technikus

5 év

2 év

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

3 év

2 év

Kisgyermekgondozó, -nevelő

5 év

2 év

Szociális ápoló és gondozó

3 év

2 év

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

5 év

2 év

-

3 év

megnevezése

Gépjármű mechatronikus

szakmairánya

Gyártás Motorkerékpár karbantartás Szerviz

Gyártósori gépbeállító Specializált gépIpari szerviztechnikus és járműgyártás Járműfényező

Sport

Szépészet

Szociális

Kéz- és lábápoló technikus

Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

Kézápoló és körömkozmetikus Speciális lábápoló


17 Szakmák-ágazatok Szakmai oktatás időtartama

Szakma Ágazat

Turizmusvendéglátás

alapfokú iskolai végzettséggel

érettségi végzettséggel

Cukrász

3 év

2 év

Cukrász szaktechnikus

5 év

2 év

Panziós-fogadós

3 év

2 év

Pincér - vendégtéri szakember

3 év

2 év

Szakács

3 év

2 év

Szakács szaktechnikus

5 év

2 év

5 év

2 év

Vendégtéri szaktechnikus

5 év

2 év

Abroncsgyártó

3 év

2 év

Gumiipari technikus

5 év

2 év

Gyógyszerkészítmény-gyártó

3 év

2 év

Műanyag-feldolgozó

3 év

2 év

Műanyag-feldolgozó technikus

5 év

2 év

megnevezése

Turisztikai technikus

Vegyipar

szakmairánya

Idegenvezető Turisztikai szervező

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó

Csomagolószer-gyártó Papírgyártó és -feldolgozó

3 év

2 év

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus

Csomagolószer-gyártó Papírgyártó és -feldolgozó

5 év

2 év

Vegyész technikus

Általános laboráns Termelési folyamatirányító

5 év

2 év

3 év

2 év

Vegyipari rendszerkezelő


18 Ágazatok – iskolák

Iskola neve

Ágazatok – iskolák Címe

Telefon

Honlap

Bányászat és kohászat Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Széchenyi István Egyetem SzentGyörgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola

9027 Győr, Mártírok 96/528-760 útja 13-15. Egészségügy 9024 Győr, Cuha u. 2.

96/332-855

Elektronika és elektrotechnika Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési 9025 Győr Cinka 96/529-522 és Sportiskolai Technikum Panna utca 2. 9025 Győr, Kossuth Győri SZC Kossuth Lajos 96/319-244 Technikum és Kollégium Lajos utca 7, Győri SZC Pattantyús9024 Győr, 96/429-242 Ábrahám Géza Technikum Ikva utca 70. Soproni SZC Vas- és 9400 Sopron, 30/600-2726 Villamosipari Technikum Ferenczy J. u. 7. Élelmiszeripar 9330 Kapuvár, Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola Berg G. u. 2. 9300 Csorna, Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola Kossuth L. u. 30. Kisalföldi ASZC Veres Péter Mezőgazdasági 9028 Győr, Régi és Élelmiszeripari Technikum, Veszprémi út 1-3. Szakképző Iskola és Kollégium Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági 9400 Sopron, Szent Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium György Utca 9. Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége Győri SZC Hild József Építőipari Technikum Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum Soproni SZC Handler Nándor Technikum

Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum

www.lukacssuli.hu

Építőipar 9024 Győr, Nádor tér 4.

96/241-333 96/261-460

http://www. szentgyorgyi.hu/

www.bercsenyi.eu www.kliszi.hu www.pagisz.hu www.vasvill.hu www.ipar-kapuvar. sulinet.hu www.kossuthcsorna.hu

96/427-522

http://www.verespgyor.sulinet.hu/

99/506-479

https://new. rothszki.hu/

96/430-055

www.muhelyiskola. hu

9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26. 9021 Győr, Szent 96/528-780 István út 1. 9200 Mosonmagyaróvár, dr. 96/211-699 Gyárfás József u. 3. 9400 Sopron, 99/506-490 Halász u. 9-15. Épületgépészet 9200 Mosonmagyaróvár, dr. 96/211-699 Gyárfás József u. 3. 9027 Győr, Mártírok 96/528-760 útja 13-15. 9400 Sopron, 30/600-2726 Ferenczy J. u. 7.

www.szaboky. sulinet.hu www.hildszki.hu www.hunyadimovar. wordpress.com www.handler.hu

www.hunyadimovar. wordpress.com www.lukacssuli.hu www.vasvill.hu


19 Ágazatok – iskolák Iskola neve Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum Soproni SZC Handler Nándor Technikum

Címe Fa- és bútoripar 9024 Győr, Nádor tér 4.

Telefon

Honlap

96/430-055

www.muhelyiskola. hu

9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26. 9200 Mosonmagyaróvár, dr. 96/211-699 Gyárfás József u. 3. 9400 Sopron, 99/506-490 Halász u. 9-15.

Gazdálkodás és menedzsment Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási 9024 Győr, Bem 96/519-373 Nyelvű Közgazdasági Technikum tér 20-22. 9200 MosonGyőri SZC Bolyai János Technikum magyaróvár, Régi 96/578-150 Vámház tér 6. Győri SZC Deák Ferenc 9022, Győr, Bisinger 96/312-135 Közgazdasági Technikum sétány 32. Soproni SZC Fáy András Két Tanítási 9400 Sopron, 99/510-092 Nyelvű Közgazdasági Technikum Teleki Pál út 26. 9300 Csorna, Soproni SZC Hunyadi János Technikum 96/261-313 Soproni út 97. Soproni SZC Porpáczy Aladár 9431 Fertőd, 99/537-162 Technikum és Kollégium Madách sétány 2/D. Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége

www.szaboky. sulinet.hu www.hunyadimovar. wordpress.com www.handler.hu www.barossgyor.hu www. bolyaitechnikum.hu www.deakgyor.hu www.fay.sopron.hu www.hunyadicsorna. hu www.porpaczy.hu

Gépészet 9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26.

9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás József u. 3. Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és 9021 Győr, Szent Informatikai Technikum és Kollégium István út 7. Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és 9027 Győr, Mártírok Gépészeti Technikum és Kollégium útja 13-15. 9330 Kapuvár, Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola Berg G. u. 2. 9300 Csorna, Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola Kossuth L. u. 30. Soproni SZC Vas- és 9400 Sopron, Villamosipari Technikum Ferenczy J. u. 7. Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum

Informatika és távközlés 9200 MosonGyőri SZC Bolyai János Technikum magyaróvár, Régi Vámház tér 6. Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és 9021 Győr, Szent Informatikai Technikum és Kollégium István út 7. Győri SZC Pattantyús9024 Győr, Ábrahám Géza Technikum Ikva utca 70. 9400 Sopron, Soproni SZC Handler Nándor Technikum Halász u. 9-15. Soproni SZC Vas- és 9400 Sopron, Villamosipari Technikum Ferenczy J. u. 7.

www.szaboky. sulinet.hu

96/211-699

www.hunyadimovar. wordpress.com

96/529-480

www.jedlik.eu

96/528-760

www.lukacssuli.hu

96/241-333 96/261-460

www.ipar-kapuvar. sulinet.hu www.kossuthcsorna.hu

30/600-2726 www.vasvill.hu

96/578-150

www. bolyaitechnikum.hu

96/529-480

www.jedlik.eu

96/429-242

www.pagisz.hu

99/506-490

www.handler.hu

30/600-2726 www.vasvill.hu


20 Ágazatok – iskolák Iskola neve Audi Hungaria ÁMK Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége

Címe

Telefon

Honlap

96/511-036

https:// audischule.hu/

9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26.

www.szaboky. sulinet.hu

Kereskedelem 9026 Győr, Bácsai út 55.

9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás József u. 3. Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi 9023 Győr, Földes és Logisztikai Technikum G. u. 34/36. 9330 Kapuvár, Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola Berg G. u. 2. 9300 Csorna, Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola Kossuth L. u. 30. Soproni SZC Vendéglátó, 9400 Sopron, Kereskedelmi Technikum Ferenczy J. u. 1-3. Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum

96/211-699 96/516-716 96/241-333 96/261-460 99/312-779

Környezetvédelem és vízügy Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági 9400 Sopron, Szent 99/506-479 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium György Utca 9. Közlekedés és szállítmányozás Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési 9025 Győr Cinka 96/529-522 és Sportiskolai Technikum Panna utca 2. 9200 MosonGyőri SZC Bolyai János Technikum magyaróvár, Régi 96/578-150 Vámház tér 6. Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi 9023 Győr, Földes 96/516-716 és Logisztikai Technikum G. u. 34/36. Soproni SZC Fáy András Két Tanítási 9400 Sopron, 99/510-092 Nyelvű Közgazdasági Technikum Teleki Pál út 26. Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium Győri SZC Sport és Kreatív Technikum Soproni SZC Handler Nándor Technikum

www.hunyadimovar. wordpress.com http://ujoldal. palffy.hu/ www.ipar-kapuvar. sulinet.hu www.kossuthcsorna.hu www.svk.hu https://new. rothszki.hu/ www.bercsenyi.eu www. bolyaitechnikum.hu http://ujoldal. palffy.hu/ www.fay.sopron.hu

Kreatív 9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26. 9025 Győr, Kossuth 96/319-244 Lajos utca 7, 9023 Győr, Kodály 96/427-244 Zoltán utca 20-24. 9400 Sopron, 99/506-490 Halász u. 9-15.

Mezőgazdaság és erdészet Kisalföldi ASZC Veres Péter Mezőgazdasági 9028 Győr, Régi 96/427-522 és Élelmiszeripari Technikum, Veszprémi út 1-3. Szakképző Iskola és Kollégium Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági 9400 Sopron, Szent 99/506-479 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium György Utca 9. Kisalföldi ASzc Csukás Zoltán 9300 Csorna, 96/261-255 Mezőgazdasági Technikum Kórház utca 28. és Szakképző Iskola

www.szaboky. sulinet.hu www.kliszi.hu www.sporteskreativtechnikum.hu www.handler.hu

http://www.verespgyor.sulinet.hu/ https://new. rothszki.hu/ http://www.csukas. sulinet.hu/


21 Ágazatok – iskolák Iskola neve

Címe

Telefon

Rendészet és közszolgálat Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési 9025 Győr Cinka 96/529-522 és Sportiskolai Technikum Panna utca 2. 9300 Csorna, Soproni SZC Hunyadi János Technikum 96/261-313 Soproni út 97. Specializált gép- és járműgyártás Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési 9025 Győr Cinka 96/529-522 és Sportiskolai Technikum Panna utca 2. 9200 MosonGyőri SZC Hunyadi Mátyás Technikum magyaróvár, dr. 96/211-699 Gyárfás József u. 3. Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és 9027 Győr, Mártírok 96/528-760 Gépészeti Technikum és Kollégium útja 13-15. Soproni SZC Vas- és 9400 Sopron, 30/600-2726 Villamosipari Technikum Ferenczy J. u. 7.

Honlap www.bercsenyi.eu www.hunyadicsorna. hu www.bercsenyi.eu www.hunyadimovar. wordpress.com www.lukacssuli.hu www.vasvill.hu

Sport Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

9025 Győr Cinka Panna utca 2. 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24. 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum

Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium Soproni SZC Handler Nándor Technikum Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége Soproni SZC Hunyadi János Technikum Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző iskola Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum

96/529-522

www.bercsenyi.eu

96/427-244

www.sporteskreativtechnikum.hu

30/600-2726 www.vasvill.hu

Szépészet 9200 Mosonmagyaróvár, dr. 96/211-699 Gyárfás József u. 3. 9025 Győr, Kossuth 96/319-244 Lajos utca 7, 9400 Sopron, 99/506-490 Halász u. 9-15.

www.hunyadimovar. wordpress.com www.kliszi.hu www.handler.hu

Szociális 9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26.

www.szaboky. sulinet.hu

9300 Csorna, Soproni út 97.

www.hunyadicsorna. hu

96/261-313

Turizmus-vendéglátás 9023 Győr, 96/418-930 Szabolcska M. u. 26. 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15. 9024 Győr, Örkény István utca 8-10. 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.

www.szaboky. sulinet.hu

96/213-222

www.gluckiskola.hu

96/510-670

www.krudy.gyor.hu

99/537-162

www.porpaczy.hu

99/312-779

www.svk.hu


22 Nyári tábor

„Pályára Állunk” Nyári tábor Az idei évben második alkalommal szerveztük meg a Pedagógiai Szakszolgálattal karöltve nyári táborunkat a pályaválasztás előtt álló tanulók részére. A délelőttöket a Pedagógiai Szakszolgálat kollégáival töltötték a gyerekek. A nap kezdetén bemelegítő játékokat tartottak az udvaron, majd önismereti kérdőíveket, szakma kvízeket, teszteket töltöttek ki, játszottak pályaorientációs társasjátékokat és még sok más pályaválasztást segítő foglalkozáson vehettek részt. A teszteredmények áttekintése után a kolléganők személyre szólóan jelezték vissza a gyerekeknek, hogy milyen szakmák és mely iskolák felé érdemes indulni és még több információt gyűjteni. A Hild Építőipari Technikum vendégei is voltak a tanulók, ahol Józsa Tamás, az iskola igazgatója és munkatársai vezették körbe a gyerekeket, számos gyakorlati feladattal szórakoztatóvá téve az iskoláról szóló ismertetőt.

Minden nap délután céglátogatásokat szerveztünk, érintve több ágazatot is. Voltunk a Kisalföld szerkesztőségében, a Borsodi Műhely Kft.-nél, Pannonhalmán a PAUSA cukrászdában és cukrászüzemben, a Porsche autószalonban. Mindegyik helyszínen nagy szeretettel várták a gyerekeket, és kérésünknek megfelelően interaktív feladatokon, tevékenységeken keresztül mutatták be a szakmákat. Az utolsó nap, Idei Edina önismereti instruktor, pályaorientációs önismereti foglalkozást tartott a kamarában, amit nagyon élveztek a gyerekek. Délután Mobilis program volt, ahol kísérleti bemutatón és a játékpark kipróbálásán vettek részt a tanulók. Úgy érezzük, sikerült színvonalas programokat biztosítanunk a diákok számára, így a hét végére sok hasznos információt, közvetlen tapasztalatot, élményt gyűjthettek és vihettek magukkal a résztvevők.


23 Önismeret

Az önismeret fontossága pályaválasztó diákoknál

„Tanulni annyi, mint élni – élni annyi, mint tanulni.”

munkám során olyan eszközöket használok, melyekkel önmagukat és egymást jobban megismerik, kialakul a bizalom, együttműködés, fejlődik a kommunikáció, felelősségvállalás, következetesség, problémamegoldás. Továbbá hangsúlyt fektetek a tanulási képesség fejlesztésére, erősítve az önbizalmat, a figyelmet, koncentrációt, megbízhatóságot, önfegyelmet.

(Gabriele Ulrich)

A GYMSM KIK megbízásából dolgozom közel hat éve pályaválasztó diákokkal. Feladatom az önismeret eszközeivel segíteni a pályaválasztót a helyes döntés meghozatalában, valamint önmaguk jobb megismerésében, képességeik, készségeik használatában. Önismeret által a tanulók olyan szakma választásához kapnak lehetőséget, mely nem nélkülözi a bennük lévő személyiség kibontakozását. Módszertanilag a tapasztalati tanulás eszközeit, valamint a kineziológia személyiség-, képesség-, készségfejlesztő eszköztárát felhasználva dolgozom. Az órán végzett gyakorlatok, feladatok és játékok által egy tudatos, jó döntéshozatalra képes, elkötelezett, céltudatos, jövőjét megfogalmazni tudó fiatal képzése a cél, segítve ezzel a célirányos továbbtanulást, személyiségfejlődést. A tanórák keretein belül

Az önismeret egy életen át tartó folyamat, amely a születéssel kezdődik és az életünk végéig tart. Ezért fontos, hogy a gyerekek már általános iskolában megismerkedjenek önmagukkal, reális képet kapjanak magukról és megfelelő eszközökhöz jussanak, amit későbbi életük során is használni tudnak. Személy szerint én minden egyes foglalkozáson arra törekszem, hogy a bennük rejlő lehetőségeket feltárjuk, mely segítségével önbizalmukat erősítve találják meg a számukra legmegfelelőbb iskolát, szakmát. Fontosnak tartom, hogy képesek legyenek gyengeségeikkel szembenézni, és egyben a fejlődést választani ezen a hosszú és szép úton.

TANULÁS

Idei Edina, önismereti instruktor

CÉLOK

ÖNISMERET ISKOLA

OKTATÁS

TUDÁS


24 Győri Járási Foglalkoztatási Paktum

Győri Járási

Foglalkoztatási Paktum

A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum szolgáltatásai álláskeresők számára:

— munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás — egyéni tanácsadások — mentori támogatás — személyre szóló képzések

Pályaorientációs Munkacsoport

A Győri Járási Foglalkoztatási Paktumban létrejött Pályaorientációs Munkacsoport tagszervezetei innovatív szolgáltatásaikkal, programjaikkal segítik a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákokat, tanáraikat és szüleiket:

munkaadók számára:

— közönségprogramok, versenyek, — üzemlátogatások, — kiállítások, — workshopok.

újonnan induló vállalkozások számára:

A 2020/21. tanév kiemelt pályaorientációs programjainak folyamatosan frissülő kínálata elérhető a Járási Foglalkoztatási Paktum honlapján:

— bér és járulék támogatás — bérköltség támogatás — akár 6 havi minimálbérnek megfelelő összegű, vissza nem térítendő vállalkozóvá válási támogatás

Kontakt: Kóbor Adrienn

GYTP Kft., paktum irodavezető kobor.adrienn@gytp.hu +36 20 254 5573

Kontakt: Rákosi Szabolcs

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft., vállalati kapcsolatok és pályaorientáció vezető rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu +36 20 248 5008

A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum a TOP-6.8.2-15GY1-2016-00001, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” és a TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001, „Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban” c. projektek keretében valósul meg.

Európai Szociális Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(


25 Mobilis

Iskolai csoportoknak

Természettudományos bérletek • •

Családoknak

Havonta változó témájú kísérleti bemutatók Interaktív homokozó Megújult tematikájú Mini-PánIQ szoba Tudományos születésnapok Mobilis Tudományos Játékbolt Szakkörök Napközis táborok

Kiemelt programok (tervezet) 2020. november 27. 2021. január 23.

Kutatók Éjszakája FIRST LEGO League nemzetközi robotverseny regionális forduló Kísérletbazár

2021. április További info: https://www.facebook.com/mobilis.gyor/

• Az energia legyen veled! Labor-klub: kémia mesterfokon • Találmányok régen és ma

Témanapok

Időjárási jelenségek – műholdas előrejelzések • Fenntartható fejlődés: mit tehetnél Te? • A jövő közlekedése – alternatív közlekedési kalandok

Dr. Chem figyel téged! – kémiai szabadulószoba

MobilITy-Győr Digitális Élményközpont vezetett foglalkozások iskolai csoportoknak 6-18 éves diákoknak szóló szakkörök egyéni és családi látogatások szombatonként pedagógusok szemléletformálása gyakorlati órák keretében

További info: https://www.facebook.com/mobilitygyor/

Mobilis Győr 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. +36 96 618 118


26 GYMSM Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A tavalyi évben 20. alkalommal került megrendezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által szervezett általános iskolás diákok továbbtanulását, szakmaválasztását segítő, Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató. A kiállítás célja, hogy a 8. osztályos diákok a helyi szakképzési kínálat lehető legszélesebb körét ismerhessék meg. A kiállításon a hivatal, a korábbi évekhez hasonlóan saját standdal készült, mely megújult látványvilággal és pályaorientációs érdekességekkel, feladatokkal várta a látogatókat. A Kormányhivatal az új szakmák mellett, a hagyományos, mára már háttérbe szorult foglalkozások felelevenítésére és megismertetésére egyaránt törekedett. Szervezőként fontosnak tartotta, hogy olyan szakmákra hívja fel a fiatalok figyelmét, melyek esetében azonnal hasznosítható, sikerélményt nyújtó tudást szerezhetnek, és képzett szakemberként, eredményesen helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. A helyszínen megjelent kiállítók a népszerű, keresett foglalkozások mellett, többek között a következő szakmákat is bemutatták: autóipari, gépészeti, informatikai, elektrotechnikai, mechatronikai, fémipari, építőipari, továbbá vendéglátóipari, valamint szociális, egészségügyi, művészeti és

közlekedési foglalkozásokat. Új kiállítóként megjelent a Katasztrófavédelem és a tatai kadétképző iskola, a Kempelen Középiskola és Kollégium is. Az oktatási intézmények és a kiállító cégek nemcsak bemutatkoztak és tájékoztatást adtak, hanem törekedtek arra is, hogy szemléletes képet nyújtsanak az iskola utáni életről, az elhelyezkedési lehetőségekről, a munka világáról, mindezt interaktív formában tették. Ezáltal a fiatalok a gyakorlatban, úgymond „kézzelfogható” módon ismerkedhettek meg a szakmákkal, és látványos bemutatókon vehettek részt. Minden kiállító igyekezett a legtöbb információt átadni a továbbtanulás előtt álló fiatalok és szüleik számára. A szakmunkákkal kapcsolatos felvilágosítás szükségességét jól mutatták a Pályaválasztási Kiállításon felhasznált játékos feladatok, tesztek összességének eredménye is, melyek mindinkább arra világítottak rá, hogy fontos széles körben felvilágosítást és információt nyújtani a gyerekek számára, akár már jóval korábban, mint ahogy a pályaválasztás pontjához elérkeznének. Míg anno az egy életen át tartó hivatás, egy mesterség, a családon belül apáról fiúra szállt, ma a pályaorientációs szakemberek feladata széleskörűen bemutatni

a szakmák lehetőségeit a felnövekvő generáció számára. Sajnálatos módon az idei évben a COVID-19 vírus által kialakult helyzet miatt, a nagyszabású rendezvény elmarad, idén a hiányszakmák keresettségének adataival nyújt információt a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára annak érdekében, hogy felvilágosítást kapjanak arról, mely szakmákkal lehet könnyebben elhelyezkedni jelen helyzetben. Felgyorsult világunkban a sok „divatos” álláslehetőség mellett, a kevésbé „felkapott”, ugyanakkor magasan képzett szakembereket igénylő munkák fellendítését is támogatni szeretnénk. Manapság a hétköznapokban is erőteljesen meglátszik a szakemberek hiánya, például, ha bármi szerelésre szorul, akár csak egy háztartásban, hetek, hónapok telhetnek el, míg egy hozzáértő el tudja vállalni a munkát. A megrendelések száma megnövekedett, ezzel szemben kevés a szakember, ezért ezeken a szakmákon belül, mint az építőipar (például burkoló, ács, festő stb.), célszerű lehet saját vállalkozás indítása is. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály


27 GYMSM Kormányhivatal

2020. 06.

Összesen

8 5 7 0 4 3 13 3 39 10 4 0 33 6 35 9 31 9 17 1 37 18 21 0 9 16 14 0 3 1 3 6 8 3 9 6 12 0

7 6 2 14 6 4 5 3 14 74 0 16 23 14 30 4 15 8 44 6 18 0 12 14 19 8 37 3 5 10 6 9 3 1 6 0 17

525 410 396 372 323 312 288 218 205 177 166 156 141 111 95 94 82 79 73

2020. 05.

2020. 04.

8 4 55 8 0 2 1 30 13 6 2 13 7 4 5 10 24 15 7 32 0 0 6 47 25 26 32 14 8 5 24 39 11 25 16 13 12 13 11 9 5 5 23 3 3 1 11 18 2 20 2 4 5 3 5 9 9 9 16 15 7 20 14 8 8 8 4 6 9 9 2 11 3 8 2

2020. 03.

2020. 02.

2020. 01.

2019. 11.

353 315 307 303 25 300 19 17 18 12 10 71 1 5 5 2 5 3 2

2019. 12.

2019. 10.

Lakatos 7 57 7 Targoncavezető 24 4 11 Hegesztő, lángvágó 5 17 16 Forgácsoló 5 5 9 Bolti eladó 30 16 37 Szerszámkészítő 0 2 Fizioterápiás asszisztens, masszőr 24 15 22 Általános irodai adminisztrátor 36 12 14 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4 15 18 Szakács 19 8 19 Kőműves 8 9 18 Mechanikaigép-összeszerelő 3 9 22 Szociális gondozó, szakgondozó 15 17 8 Pincér 10 5 15 Festő és mázoló 12 11 12 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 3 3 5 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító 7 8 11 Ápoló, szakápoló 8 5 15 Fodrász 12 3 3

Győr-Moson-Sopron megye Új bejelentett álláshelyek száma (db)

2019. 07.

2019. 09.

2019. 08.

Az elmúlt év munkaerőpiaci igényeinek alakulása:


28 Győri Tankerületi Központ A Győri Tankerületi Központ 2017-től önálló költségvetési szervként lát el fenntartói feladatokat az általános iskolai nevelés-oktatási intézmények, gimnáziumok, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a művészeti szakképző intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálat tekintetében. Feladatellátási területe a nevelési-oktatási feladatok vonatkozásában a Győri járás, Mosonmagyaróvári járás, Pannonhalmai járás és Téti járás területére, a pedagógiai szakszolgálatot érintően Győr-Moson-Sopron Megyére terjed ki. A Győri Tankerületi Központ fenntartásába 67 intézmény tartozik, 109 feladatellátási hellyel, a tanulólétszám 23 030 fő. A Győri Tankerületi Központ intézményeiben a 2019/20as tanévre 2223 fő nyolcadikos tanuló adta be jelentkezését továbbtanulási szándékkal. A tanulók 98%-a felvételt nyert a választott középiskolákba. A Győri Tankerületi Központban a szakképzés tekintetében elsősorban a művészeti szakgimnáziumok, szakközépiskolák működése a meghatározó. A szakképzési osztályok az alább felsorolt intézményekben érhetőek el: — Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium http://www.gyorikonzi.hu/ — Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium http://www.tanceskepzo.hu/ — Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Szakközépiskola http://www.kmamk.mfgyor.hu/ A pályaorientáció kiemelt feladat valamennyi nevelési-oktatási intézményben. Célunk a pályairányítás további erősítése, minél szélesebb körű információnyújtás a 8. osztály elvégzése után választható szakközépiskolák, szakgimnáziumok, technikumok és gimnáziumok köréről. Az iskolák munkáját segíti továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint, a megyére kiterjedő illetékességi területen, térítésmentes szolgáltatás keretében.

Elérhetőségeink: Győri Tankerületi Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. telefon: 96/795-299 • e-mail: gyor@kk.gov.hu

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a szolgáltatást igénybevevő tanulók adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása a tanuló személyes adottságainak és érdeklődésének figyelembevételével.


29 Soproni Tankerületi Központ

SOPRON • KAPUVÁR • CSORNA

A Soproni Tankerületi Központ feladatellátási területei a Soproni, a Kapuvári és a Csornai járás, ennek megfelelően a Tankerület 37 köznevelési intézményben, a művészeti oktatást végző intézmények kihelyezett tagozatait is figyelembe véve 78 feladatellátási helyen látja el a fenntartói feladatait.

A Soproni Tankerületi Központ a pályaorientációt kiemelt feladatként kezeli. A Győri Járási Foglalkoztatási Paktumban létrejött Pályaorientációs Munkacsoport tagjaként is hozzájárul a Soproni Pályaválasztási Kiállítás eredményes megvalósításához, intézményei körében népszerűsíti a pályaválasztást segítő versenyeket, pályázatokat, illetve olyan interaktív pályaorientációs programokat, mint pl. a Szakmák Délelőttje vagy a Szakmák Éjszakája. A Soproni Szakképzési Centrummal és a Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával való szakmai együttműködés keretében pályaorientációs tevékenységével támogatja a magyarországi szakképzést. A pedagógusok pályaorientációs tevékenységét segítő továbbképzések elősegítésével hozzájárul a tanulók sikeres pályaválasztásához mind a középiskolai, mind a felsőfokú tanulmányok tekintetében. A Tankerület lehetőséget biztosít intézményei számára belföldi és határon átnyúló pályaorientációs projektekben való részvételre. Az EFOP-3.2.5-17-2017-00028 számú Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készsé-

gek és kompetenciák fejlesztése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben című projekt keretében többek között pályaválasztási rendezvények, természettudományos táborok, tanórán kívüli foglalkozások, MTMI tematikájú szakkörök, műhelybemutatások, üzemlátogatások, pályaorientációs önismereti előadások, rendhagyó tematikus órák, interaktív programok, kiállítások, tematikus játszóházak kerülnek megvalósításra a Soproni Egyetemmel együttműködésben. Az iskolák munkájának támogatásán túl a Tankerület illetékes kollégái telefonon, e-mailben és személyesen is rendelkezésre állnak a Tankerület irodáiban a felmerült kérdések és tanácsadás kapcsán, így bátran javasoljuk minden érdeklődő pályaválasztás előtt álló diáknak és kedves szüleiknek, hogy keressék bizalommal a Soproni Tankerületi Központot. Elérhetőségeink: Elérhetőségeink: Soproni Tankerületi Központ Soproni Tankerületi Központ Sopron, u. 9. II. em. 9400 Sopron,9400 Bajcsy-Zsilinszky Telefon: 99/795-239 Bajcsy-Zsilinszky u. 9. II. em. E-mail: sopron@kk.gov.hu Telefon: 99/795-239 E-mail: sopron@kk.gov.hu


30 Győri SZC C

9024 Győr, Nádor tér 4.

E

info@gyoriszc.hu

W

www.gyoriszc.hu

Tisztelt Szülők!

Kedves Végzős Diákok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Győri Szakképzési Centrum nevében. A Győri Szakképzési Centrum Győrben és Mosonmagyaróváron 19 ntézményben folytat a térség gazdasági kihívásaihoz igazodó szakképzési tevékenységet. A centrum célkitűzése a XXI. századi igényeknek megfelelő szakképzés biztosítása. Képzési rendszerünk szerteágazó, a 2020/21-es tanévtől intézményeinkben várjuk azokat, akik a technikumi, valamint a szakképző iskolai képzések iránt érdeklődnek. Ismerkedj meg centrumunk intézményeivel, képzési kínálatunkkal és találjuk meg együtt a legmegfelelőbb szakmát! A Győri Szakképzési Centrum színes szakmai képzési kínálata sokoldalú lehetőséget kínál az általános iskolát követően vagy érettségi után a továbbtanulóknak, és azoknak is, akik felnőtt korban szeretnének versenyképes szakmát szerezni.

Intézményeink:

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Győri SZC Hild József Építőipari Technikum Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Győri SZC Bolyai János Technikum Győri SZC Sport és Kreatív Technikum Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Győri SZC Bolyai János Általános Iskola Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola Győri SZC Haller János Általános Iskola


31 Soproni SZC

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. • Tel.: 99/311-916 E-mail: info@soproniszc.hu • Honlap: soproniszc.hu A Soproni Szakképzési Centrum fő feladata a piacképes szakmai tudással rendelkező munkaerő biztosítása Sopron és a Rábaközi régió fejlődése szempontjából minden, a centrum szakképző intézményeinek képzési szerkezete által lefedett területen. Az új szakképzési rendszer szerint, iskoláink ötéves technikumi képzést követően érettségi és technikusi szintű szakképzettséget, a hároméves szakképző iskolában pedig szakképzettséget adnak. A Soproni SZC négy soproni, két csornai, egy kapuvári és egy fertődi intézménye közel háromezer nappali tagozatos és több mint ezer felnőtt tanulót képez. Diákjaink folyamatosan kiváló eredményeket érnek el az országos Szakma Sztár versenyeken. A centrum Sopron, Kapuvár, Csorna és térségében működő nagyvállalatokkal és számos kisvállalkozással évek óta együttműködik a képzési szerkezet kialakításában, a pályaorientációban, a tanulók gyakorlati oktatásában és a duális képzésben. Fontosnak tartjuk a végzett tanulóinkat alkalmazó gazdálkodó szervezetekkel való szoros kapcsolatot; véleményük, megfogalmazott elvárásaik alapján biztosítjuk a munkaerő szükségletet a térségben. A soproni centrum a középiskolai korosztályon felül a felnőttek részére is számos képzést kínál: egyrészt iskolarendszerű, ingyenes képzési formában, másrészt tanfolyami formában, képzési díj mellett. Két iskolánkhoz kollégium is tartozik, Fertődön és Sopronban.

„A jó szakma a siker titka!” mottónk jegyében, szeretettel várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és a tanulni vágyó felnőtteket iskoláinkban!

Szakképző intézményeink és képzéseink: Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola – Kapuvár

• asztalos • festő, mázoló, tapétázó • ipari gépész • kereskedelmi értékesítő • pék-cukrász • pincér-vendégtéri szakember • szakács

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum – Sopron • logisztikai technikus • pénzügyi-számviteli ügyintéző • vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Soproni SZC Handler Nándor Technikum – Sopron • dekoratőr • faipari technikus • fodrász • grafikus • informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus • kéz- és lábápoló technikus • kozmetikus technikus • egészségügyi képzések felnőttek részére • ács • asztalos • burkoló • divatszabó • festő, mázoló, tapétázó • kőműves

Soproni SZC Hunyadi János Technikum – Csorna • közszolgálati technikus • pedagógiai munkatárs • vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola – Csorna

• cukrász • gépi és CNC forgácsoló • ipari gépész • kereskedelmi értékesítő • pék-cukrász • szakács

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium – Fertőd

• osztrák-magyar pénzügyi-számviteli képzés • turisztikai technikus • kertésztechnikus képzés felnőttek részére

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum – Sopron

• fitness-wellness instruktor • gépjármű-mechatronikai technikus • mechatronikai technikus • sportedző-sportszervező • szoftverfejlesztő és -tesztelő • épület- és szerkezetlakatos • gépi és CNC forgácsoló • hegesztő • központifűtésés gázhálózatrendszer-szerelő • villanyszerelő

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium – Sopron

• cukrász szaktechnikus • kereskedő és webáruházi technikus • szakács szaktechnikus • vendégtéri szaktechnikus • cukrász • kereskedelmi értékesítő • pincér-vendégtéri szakember • szakács


szekhaz_presztizs_A4_Layout 1 2018. 10. 31. 0:03 Page 1

www.itcgyor.hu

KIADÓ rendezvénytermek rendezvé irodák és irod közepén! a város köze

Gyôr egyik leg legmodernebb gmodernebb éss komplex komplex szolgáltatást nyújtó konferencia aközpontja éss irodaháza irodaháza a kamarai székháznak is otthont otth konferenciaközpontja adó Ne emzetközi Kereskedelmi Kereskedelmi Központ. Gyôri Nemzetközi Kérjen ajánlatot aján nlatot még ma és legyen részese rés Kérjen Ön is s egyik egyik elegáns találkozópontjának! találkozó a város

@itcgyor

#itcgyor

Profile for Kisalfoldi Gazdasag

Szakmakínáló 2020  

A szakmai lap szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak szól, hogy a pályaválasztást megbízható információkkal segítse. A pályaválasztás egy ol...

Szakmakínáló 2020  

A szakmai lap szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak szól, hogy a pályaválasztást megbízható információkkal segítse. A pályaválasztás egy ol...

Profile for gyormedia
Advertisement