Page 1

MAGAZIN 2011. augusztus

A gyerekek mentális egészsége A családi szocializáció jelentôsége A nyár gasztronómiai veszélyei A megelôzés szabályai

Unokáival kirándulna a világjáró Interjú Juhász Árpád geológussal Prevenció gyermekkorban Sport, étkezés, védôoltások Az Ön Gyöngy Patikájának ajándéka


Kedves Olvasó! Tartalom A Gyöngy Patikák Magazin mostani száma egy különleges szám! Cikkeink többsége a gyermekkori prevenció, illetve általánosságban gyermekeink fizikai és lelki egészségének témakörét járja körül: írásainkban a sportolás egészségmegôrzô szerepérôl, a fiatalkori elhízás következményeirôl olvashatnak, de írunk az oltások elônyeirôl és hátrányairól, és a gyermekek mentális egészségének fontosságáról is. Kissé elôretekintve ötleteket adunk a közelgô ôsz gyermekeink életében kiemelkedôen fontos eseményének, az iskolakezdésnek gördülékenyebbé tételéhez. Abból az alkalomból foglalkozunk kiemelten a gyermekes családokkal, hogy 2011 júliusában a Gyöngy Patikák az Országos Gyermekegészségügyi Intézettel közösen elindították a Gyöngy Patikák Gyermek Egészség Kutatást, melynek célja a magyar családok életmódjának, egészséggel kapcsolatos szokásainak megismerése. Magyarország lakosságának egészségi állapota sajnos az elmúlt évtizedekben köztudottan sokat romlott és nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezôtlen képet mutat. Ebben jelentôs szerepet játszik az életmód, az egészségtudatosság hiánya. Az egészségre nevelést, a mozgás, a helyes táplálkozás fontosságának hangsúlyozását már gyermekkorban el kell kezdeni. Kutatásunkkal többek között erre kívánjuk felhívni a figyelmet. Szeretnénk, ha minél több 3 és 10 év közötti gyermeket nevelô család venne részt felmérésünkben. Kérdôívünket – melynek kitöltését garantált ajándékkal köszönjük meg és melyhez kapcsolódóan nyereményjátékot is hirdetünk – megtalálja magazinunkban, de letölthetô a www.gyongypatikak.hu/gyongyegeszsegprogram weboldalról is. Természetesen egyéb – sokunkat érintô – egészségügyi problémákról is írunk. A nyár szezonális betegségei közé tartoznak a gombás fertôzések és a szalmonella. Tôlünk megtudhatja, hogyan kerülje el ôket, és mit tegyen, ha már kezelésre van szüksége. Hûsítô energiaital-receptjeink segítségével felfrissülhet, egészségügyi horoszkópunk és rejtvényünk kellemes kikapcsolódást nyújtanak – utóbbival értékes nyereményekhez is hozzájuthat!

Kellemes nyaralást, jó olvasást kívánunk!

Unokáival kirándulna a világjáró Interjú Juhász Árpád geológussal............ 4. oldal Prevenció gyermekkorban Sport, étkezés, védôoltások ................... 6. oldal A gyerekek mentális egészsége A családi szocializáció jelentôsége...... 10. oldal

Ha nyár, akkor gombás fertôzések? Minden, amit a bôrgombákról a strandszezonban tudni kell................ 12. oldal Minden kezdet nehéz Szeptemberben becsengetnek.............. 14. oldal A nyár gasztronómiai veszélyei A megelôzés szabályai......................... 16. oldal Energiaitalok kánikula idején............... 20. oldal

Nyári egészséghoroszkóp.................... 22. oldal

Kiadja a Hungaropharma Zrt., 1061 Budapest, Király u. 12. • Felelôs kiadó: dr. Feller Antal vezérigazgató • Szerkesztôség: 06-1-327-6744, info@gyongypatikak.hu • Szerkesztô: Földvári István • Fotók: Safa Fotóügynökség • Grafikai elôkészítés: Press GT Kft., Gula Annamária • Nyomdai kivitelezés: Infopress Group Hungary Zrt., • Felelôs vezetô: Lakatos Imre vezérigazgató A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. * A magazinban szereplô rejtvény megfejtésének beküldôi a játékban való részvételükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Hungaropharma Zrt. játékszervezô mint adatkezelô adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat a játékszervezô kezelje a megfejtések regisztrálása, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek kiértesítése céljából. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérôl szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.


„A szokásos munkaadagomat csökkentenem kellett, de a kórházban, egy héttel a mûtét után már dolgoztam néhány órát a laptopon” – kezdi beszélgetésünket a 76 éves Juhász Árpád geológus, a tudományos ismeretterjesztés egyik legismertebb hazai képviselôje, aki az elmúlt három hónapban két csípômûtéten is átesett. Persze most is tele van történetekkel és tervekkel.

Az unokáival kirándulna

a világjáró

Szöveg: Földvári István Fotó: Deák Szabolcs

– Lassítanom kellett a tempómon, de azért van munka bôven. Egzotikus Ázsia címmel a TV2 számára forgatott világjáró sorozatom a Kambodzsában található ôsi khmer városról, Angkorról szóló, ötödik részének forgatókönyvét írom. Én vagyok a felelôs az egészségügyi és vallási mûsorokért a csatornán, emellett összehoztam egy csapatot, amelynek tagjai a siketek és nagyothallók számára feliratoznak napi négy-öt órányi filmet és három hírmûsort. Dolgozom Egzotikus Európa címû könyvemen, legkésôbb a jövô év elejére szeretnék elkészülni a 300 oldalasra tervezett szöveggel. Fiatalkori európai csavargásaimat írom meg benne, s most a legnagyobb unokámmal a 60-as években készült képeket digitalizáljuk. A fotók az akkori csúcsgépekkel készültek ugyan, de ezeket a masinákat ma primitívnek mondanánk, és hát ORWO filmekre, ezért minden kép megzöldült, megsárgult. De a Photoshopot csak módjával használjuk, nem színezzük át azt a világot, amit bejártam. Azért van számomra akkora jelentôsége ennek a korszaknak, mert bár az egyetemen vulkánokról, gleccserekrôl tanultunk, reményünk sem volt rá, hogy valaha ilyeneket látni is fogunk. Végül mégis mehettem külföldre. Egészségügyi problémái közül mennyit „köszönhet” utazásainak? – Az biztos, hogy az extrém körülmények között töltött idô nem múlt el nyomtalanul. Ma már megmosolyogtató, néha milyen kezdetleges felszerelésekkel mentünk például téli kirándulásokra. Egy ízben a fogarasi havasokba indultunk szeptemberben, gyönyörû ôszi idôben, és nem vittünk magunkkal meleg holmit, arra számítva, hogy turistaházakban alszunk. A Bilea-házból elindulva le kellett jönnünk a gerincrôl, olyan havazást kaptunk. Levergôdtünk valahogy egy katlanba, négy társammal egy kôlap alá kuporodtunk, ahonnan képtelenek voltunk kimozdulni 27 órán át. Akkor még nem voltak hôszigetelô szivacsok, egy pokrócot terítettünk le a földre, igyekeztünk nem elaludni, mozgattuk a lábujjainkat, egymást melegítettük a –10 fokban. Az Elbruszon 1979-ben –30 fok volt, ha megfôztük a teát, és bögrébe öntöttük, néhány percen belül csontkemény jéggé fagyott. Dupla sapkát

és kesztyût hordtunk, hószemüveget és maszkot, az arcunk mégis fagyási sérülésekkel volt tele. Ott óriási szerencsém volt. Egy jéghasadékba zuhantam, de néhány méterrel a felszín alatt fennakadtam egy kiszögellésen. Ahogy a jégcsücskön landoltam, félrecsúszott a szemüveg, s hogy meg tudjam igazítani, levettem a kesztyûmet, ami a kapkodásban leszakadt. Háttal az egyik jégfalnak támaszkodtam, a lábamon lévô hágóvassal a másikon próbáltam felfele lépkedni. Többször is elértem már a felszínt, belevágtam a jégcsákányt, de a perem újra és újra beszakadt. Fogyott az erôm, a kezem kezdett elfagyni, és akkor megláttam a nyílásban az egyik hegymászó társam fejét. Felhúzott, és a végén még a kesztyûmet is kihalászta. Aznap nem jutottunk fel a csúcsra, de azért a nyeregbe, 5300 méterre felmentünk... Ezek után talán meglepô, hogy sokkal többet szenvedtem a melegtôl. A Turkana-, vagyis az egykori Rudolf-tó környékén még éjjel sem ment 40 fok alá a hômérséklet, állandóan erôs, idônként 100 km/órás szél fújt. Nem tudtunk miatta sátrakat verni, bár az is igaz, hogy a hôség miatt megfulladtunk volna bennük. Egy-egy órát tudtunk aludni, és újra és újra hûtôfürdôket kellett vennünk. Ehhez tudni kell, hogy a mai napig a Turkana-tóban fordulnak elô a legnagyobb koncentrációban a nílusi krokodilok. Az út a szomszédos Teleki-vulkánra javarészt fekete lávaköveken vezet. Ezek a napsütésben 70 fokra melegednek fel, mintha egy kályhán járna az ember, a gumitalp egy idô után elkezd füstölögni. Bejárta a világ számos, mások számára csak térképen vagy útifilmen létezô szegletét. Hová szeretne még eljutni? - Arra nem leszek már alkalmas, hogy sziklát másszak vagy veszélyes terepen, gleccseren mozogjak, de abban reménykedem, hogy az unokáim korosztályának szóló kirándulásokon részt tudok még venni. Megvoltak a terveim, amelyeket most nyilván át kell értékelnem. Szeretnék eljutni az Azori-szigetekre, ami egy geológus számára földi paradicsomnak számít, a Zöld-fokiszigetekre és talán a Kola-félszigetre. Egy nagyon józan, szerény programba mondjuk ez a három fér bele. 5


Milyen sportot válasszon a gyerek? Ha egészségmegôrzési céllal sportolásra akarjuk rávenni – gyakorlatilag bármilyen életkorú – gyermekünket, sokféleképpen terelhetjük a helyes irányba, ám eközben két alapelvet semmiképp nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az egyikre a cím is utalt: a sportágról a gyerek döntsön. Jól kell éreznie magát a kiválasztott közegben és mozgásformában, ez pedig nem megy úgy, ha félbemaradt élsportolói álmainkat akarjuk rákényszeríteni. A másik: a mozgást lehetôleg minél fiatalabb korban a napi rutin részévé kell tenni. Kevés az iskolai testnevelés

Az iskolai testnevelés órák száma és – sokszor a szükséges sportfelszerelések, -pályák, tornatermek hiányában – minôsége is kívánnivalót hagy maga után, ezért már kisiskolás kortól kezdve érdemes plusz mozgást beiktatni a gyerek napirendjébe. A rendszeres testmozgásnak betegségmegelôzô és terápiás hatása is van többek között a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint és az elhízás, illetve azok együttes fennállása, az ún. metabolikus szindróma esetében. A sport a teherbíró képesség növelése mellett a szellemi munkát végzôknek is segít, tehát a rendszeres testmozgás jótékony hatással van a tanulásra, a gyermekek iskolai teljesítményére is. Nem elhanyagolható a személyiségfejlôdésben betöltött pozitív szerepe sem, a sportolók jobban bírják a lelki megterhelést, kiegyensúlyozottabbak nem sportoló társaiknál.

Prevenció

gyermekkorban Szöveg: Bartucz Noémi

Az egészségmegôrzést, a betegségek megelôzését nem lehet elég korán kezdeni. A szakemberek már a gyermekkorra vonatkozó tanácsokkal is el tudják látni a szülôket. A következô összeállításunkban a prevenció három fontos pillérével: a sportolással, az étkezéssel és a védôoltásokkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket járjuk körbe.

Nem lesz mindenkibôl olimpikon

Számos olyan mozgásforma ismert, amely kifejezetten gyerekeknek ajánlott, ezek között olyanok is, amelyeket egészen kis kortól végezhetnek. A 2–5 év közöttiek még leginkább játékos mozgásformákkal szoktathatók a sport szeretetére, olyanokkal, mint például a futás, mászás, bukfencezés, könnyû torna, mûvészi torna, korcsolyázás, tánc, az egyszerû labdajátékok, a segédkerekes kerékpár vagy tricikli és a vízi játékok. A következô szakaszban, 6–7 éves korban már jöhetnek a finomabb mozgáskoordinációt igénylô sportágak, mint a lovaglás, labdarúgás, kézilabda, vízilabda, modern tánc, úszás, tenisz, harcmûvészetek, kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás. Nyolc év felett szabad a gazda, itt már tényleg a gyerek hajlamai, képességei döntsenek! A gyerekek érdeklôdését semmi sem kelti fel inkább, mint a részvétel egy hangulatos sporteseményen vagy a szülôk személyes példája. Bizonyított tény az is, hogy

az olimpiai versenyek közvetítései is kedvet csinálhatnak egy-egy sportág választásához – gondoljunk csak a magyar vízilabda-válogatott közelmúltbeli sikerszériájára, melynek következtében megnégyszerezôdött az ezzel a sportággal ismerkedô gyerekek száma. Fontos azonban, hogy ne támasszunk a fiatalokkal szemben irreális elvárásokat. Nem lesz mindegyikükbôl élsportoló. Ha egészséges felnôtté válnak, már megnyerték a maguk versenyét!

Választ a tudomány

A BHSE (Budapesti Honvéd Sportegyesület) Terhelésélettani Laboratóriumában – és még néhány helyen az országban – úgynevezett sportantropometriás vizsgálattal segítik a családok sportágválasztását. Ez a vizsgálat azonosítja a genetikailag örökölt testalkatot, megadja a becsült (az egészséges testzsíron felüli) súlyfelesleget, az erôsíthetôség mértékét, a zsír-izom arányt, 85%-os valószínûséggel jósolja meg a várható testmagasságot, és jelzi a naptári és a biológiai kor közötti eltérést. A vizsgálat befejeztével összesen huszonnégy testi jellemzô és egy folyamatosan bôvülô adatbázis alapján sportágat javasolnak az érdeklôdôknek. Természetesen a választást praktikus szempontok is befolyásolják, mint a sportághoz szükséges felszerelések ára, az edzéseknek a gyerek napirendjébe illeszthetôsége (csak terhelnünk kell, nem túlterhelnünk). Budapesten évente két alkalommal, vidéki nagyvárosokban egyszer szervezik meg a Nagy Sportágválasztó rendezvényt, amelyre érdemes ellátogatni, mert ott gyermekünket minden bizonnyal megérinti valamelyik sportág szellemisége. A fôvárosban a következô ilyen eseményre 2011. szeptember 16–17-én kerül sor a Merkapt Sportközpontban (X. ker., Maglódi út 12/A). Addig pedig pattanjunk biciklire családostul, járjuk be a környéket vagy menjünk le a legközelebbi betonos pályára, és pattogtassuk egy kicsit a kosárlabdát! 7


Az iskolai büfé alternatívája

Az ÁNTSZ listáján 10 kötelezô és 9 ajánlott védôoltás szerepel. Ezek között van olyan (BCG a tuberkulózis ellen), amelyet már néhány napos korban, még a szülészeti intézményben, s csupán kettô, amelyet 18 éves kor felett kell beadatni (influenza, illetve hepatitis-A elleni oltás). Így elmondhatjuk, hogy a védôoltások beadatása vagy elutasítása leginkább a gyermekeket érintô egészségügyi kérdés.

A magyar lakosság 30%-a számít túlsúlyosnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, s már a gyerekek között is 15% kövérebb az átlagnál. Kérdôíves felmérések szerint utóbbiért zömében a cukrozott üdítôitalok túlfogyasztása, a szénhidrátbevitel felelôs, miközben a fiatalkorúak elvétve esznek zöldséget, gyümölcsöt, a fehér kenyeret kiváltani képes barna, magvas pékárukat pedig csak hírbôl ismerik. Szendvics helyett készpénz

Vegyük észre az elhízást!

A felnôttkori elhízás és a fejfájás közötti kapcsolatot már korábban igazolták, nemrég viszont az Egyesült Államok hét, gyermekeket kezelô fejfájás-ambulanciáján jelentkezôk állapotát követték az orvosok. Arra az elgondolkodtató megállapításra jutottak, hogy a kis betegek 48,5%-a vagy elhízottnak számított, vagy épp annak határán volt. Dán iskolások vizsgálatakor kiderült, hogy egyenes arányosság fedezhetô fel a gyerekek testtömegindexe és a késôbbi szívbetegségek kialakulásának valószínûsége között. Más amerikai tanulmányok már konkrétabban fogalmaznak: a gyermekkori elhízásra visszavezethetô szívinfarktusok és agyvérzések átlagosan 2–5 évet vesznek el az ember 8

életébôl. Újabban az is evidenciának számít, hogy az elhízás már csecsemôkorban elkezdôdhet, a túletetés miatti feltûnôen gyors testsúlygyarapodások az elsô hat hónap során legalábbis óvatosságra intenek. A legmegdöbbentôbb következtetésekkel a Melbourne Egyetem kutatói álltak elô, akik 4–12 éves gyerekek családjaiban végeztek vizsgálatokat. A túlsúlyos gyerekek szüleinek 49%-a gondolta úgy, hogy gyermekük normális testsúlyú. A kórosan sovány gyermekek szüleinek 43%-a pedig azt nem vette észre, hogy a gyermek alultáplált. Az elôbbi példa is arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad átesnünk a ló túloldalára, a lényeg, hogy a fehérjék, zsírok, szénhidrátok, vitaminok és ásványi anyagok, nyomelemek aránya a gyerek fejlôdési igényeinek megfelelô legyen.

A helyes étrend alapjai • Kenyér és gabonaipari termékek: ásványianyag-, növényifehérje- és vitaminforrások. Minél többször teljes kiôrlésû lisztbôl készüljenek. • Gyümölcsök, zöldségek: A- és C-vitaminban gazdagok, rost-, vas-, kalcium- és káliumforrások. Kerülendôk a cukrozott befôttek és konzervek. • Húsok, felvágottak, tojás: nélkülözhetetlen aminosavakat tartalmaznak, továbbá vasat, B-vitamint, ásványi anyagokat. Ajánlott a hal és a sovány hús. • Tej, tejtermékek: szénhidrátot, vitaminokat, a csontképzéshez fontos kalciumot tartalmaznak (fôleg a sajtok). • Folyadék: napi 1,5–2 liter, fôleg étkezés után, lehet gyümölcslé, víz, szénsavmentes ásványvíz is. • Fôzelékek: ideális esetben a gyereknek naponta zöldséghez kellene jutnia, akár párolva, akár nyersen, akár fôzelék formájában. •V  itaminok, ásványi anyagok, nyomelemek: nélkülözhetetlenek a szervezet egészséges mûködéséhez. A szükséges napi bevitel a helyes étrend mellett a speciálisan gyermekek számára kifejlesztett multivitaminokkal is elérhetô.

Amikor a szülô fél a „szuritól” Az oltatlanság legendája

A szülôk egy része ódzkodik a védôoltások beadatásától. Természetesen elsôsorban azokról az oltásokról beszélünk, amelyek nem kötelezôen elôírtak. Ôket vagy az riasztja el, hogy ezek az anyagok térítéskötelesek, vagy pedig a kockázatok és elônyök mérlegelését követôen utasítják el az oltást. Fontos itt szót ejtenünk a fészekimmunitás jelenségérôl, amelynek lényege, hogy egy populáció nagy részének oltottsága már védelmet jelent az egészre nézve. Az oltást elutasító szülôk gyermekeinek egészségét tulajdonképpen a beoltottak védik, amennyiben védettségükkel megakadályozzák egy járvány kitörését. Természetesen meg kell említenünk, hogy egyes oltások nem nyújtanak hosszú távú védelmet, viszont a betegségen való átesés igen. A védôoltás tulajdonképpen aktív immunizálás, melynek során a legyengített vagy elölt kórokozót a szervezetbe fecskendezik, s annak immunválasza hozza létre a védekezô immunoglobulinokat. A védôoltásokkal „kicselezett” betegségek között pedig van olyan, amely felnôttkorban veszélyesebb lefolyású, mint gyermekkorban.

Rettegett betegségek ajánlott oltásai

Rotavírus – súlyos, hasmenéses tünetekkel, hányással, kiszáradással jár. Igen komoly betegség, amely azonban szerencsére kórházi kezeléssel gyorsan uralható. Az oltóanyagot szájon keresztül adják be. Bárányhimlô (varicella) – a védôoltás beadását követôen is megfertôzôdhetünk, de a betegség enyhébb lefolyású lesz, és elsôsorban a szövôdményeket tudjuk megelôzni. A fogamzóképes korú nôknél is megfontolandó beadása, hiszen így magzati fejlôdési rendellenességek kerülhetôk el.

Agyvelôgyulladás – a magyarországi esetek 50%-áért a kullancsok felelôsek. Zala, Somogy, Vas, Gyôr-MosonSopron, Veszprém megyében és az Északi-középhegységben súlyosan fertôzött területek találhatók. Agyhártyagyulladás (meningococcus) – a ritka betegséget baktérium okozza, mely az orr vagy a torok nyálkahártyáján keresztül kerül a vérkeringésbe, ezt követôen akár órák alatt is kialakulhatnak a tünetek. Kezelhetô, de maradványtüneteket okozhat, 5%-ban halálos, fôleg csecsemôkre és idôsekre veszélyes. Influenza – lappangási ideje 2-3 nap, a lappangási idôben lévô ember is terjeszti cseppfertôzés útján, a mindenki által sajnos igen jól ismert tünetek mellett kisgyerekeknél lázgörcsöt, hasmenést is okozhat. • Megakadályozható a betegségekkel járó súlyos szövôdmények kialakulása • Gyermekünk vírushordozóvá válhat védôoltás hiányában, közösségbe kerülve más gyerekeket fertôzhet meg • Felnôtt korban a betegségek sokkal súlyosabb lefolyásúak • Lázas betegség áll fenn • Túlérzékenység az oltóanyag komponenseivel szemben • Súlyos oltási szövôdmény egy korábbi oltás beadása után • Terhesség ideje alatt élô vírust tartalmazó vakcina ellenjavallt • Súlyos idegrendszeri betegségben szenvedô gyermeknek szamárköhögés elleni oltóanyag nem adható • Mûtét elôtt vagy után 3-6 hétig nem adható oltás

Érvek és ellenérvek

Ez talán az egyik legnagyobb probléma a gyerekek étkezésével kapcsolatban – itt most nem érintve azt a lehetôséget, amikor az okoz gondot, hogy a gyerekek nem jutnak elég étkezési lehetôséghez. A magyar iskolások mintegy 20%a reggeli nélkül megy iskolába, s jó részük egyébként is az iskolai büfében egészíti ki az otthonról hozottakat. Chipset vesznek, gyorsételeket, édességet, és mindezekre cukros üdítôt isznak. A büfék azt árulják, ami kelendô, választani pedig abból lehet, ami kapható – ebbôl a körbôl csak úgy lehet kitörni, ha pénz helyett reggel egészséges élelmiszerekbôl összeállított szendvicseket nyomunk a gyerekek kezébe. Amerikában már orvosi tanulmányok szólnak arról, hogy minden 100. tinédzser úgynevezett metabolikus szindrómában szenved. A környezet által is jól érzékelhetô az egyik legfôbb tünet, az emelkedett derékkörfogat, ezt nevezzük hétköznapi nyelven elhízásnak. Kevésbé látványos, ám annál alattomosabb probléma a magas vérnyomás, az alacsony HDL-koleszterin szint, a magas zsírsavszint és a csökkent cukorterhelési képesség. Az érintetteknél nagyobb az esélye a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának már harmincas éveik elején, emellett nagy valószínûséggel szívés érrendszeri panaszok jelenhetnek meg náluk.

9


A családi szocializáció minden más környezeti hatásnál – még a kortárscsoportokénál is – erôsebb, tehát egy lelkileg egészséges felnôtt személyiségének kialakulásában kulcsszerepet tölt be. A család egysége

A pedagógusok, pszichológusok jelentôs része határozottan állítja, hogy a gyermek mentális egészsége károsodik, ha az addig biztosnak és szilárdnak hitt család szétesik. Nem csupán a válást szükségszerûen kísérô viták, feszültségek keltenek diszharmóniát ilyenkor a gyerekben. Amire a gyereknek mentális fejlôdése szempontjából a leginkább szüksége van, az a biztonság. Lélektani kísérletek sora bizonyítja, hogy késôbbi mentális betegségek okául szolgálhat, torz lelki fejlôdéshez vezethet, ha ez az alapélmény hiányzik a gyerek számára. Ne kövessük el persze azt a hibát, hogy a biztonság és a teljes család közé egyenlôségjelet teszünk! A két szülô megléténél sokkal fontosabb tényezô, hogy a családon belül valódi érzelmi kapcsolatok, kötôdések alakuljanak ki. Gyermekkorban ismerkedünk meg az egyénnel szemben támasztott magatartási elvárásokkal, vagyis megtanulunk különbözô szerepekben megjelenni. Szerencsés esetben ezeket a szerepeket a gyermek nemcsak a szülôktôl, de nagyszülôktôl, testvérektôl, távolabbi rokonoktól, sôt a család barátaitól is eltanulhatja. Ekkor alakulnak ki cselekvéseink legbelsô mozgatórugói, tôlünk elválaszthatatlan értékpreferenciáink.

Elfoglalt ember vagy szülô?

A gyerekek

mentális egészsége Szöveg: Szrenkó Linda

Mindannyiunknak szüksége van tehát a gondoskodásra, és a gyermekre odafigyelô egyedülálló szülô ezt a szükségletet sokkal jobban képes kielégíteni, mint két szülô, akik állandó veszekedésükkel bizonytalanságot teremtenek otthon. A legnagyobb veszélyt az odafigyelés, a törôdés hiánya, a szeretet nélküli nevelés jelenti. Az ún. „nukleáris családok” elterjedésével, a nôk munkába állásával a család megtartó ereje egyébként is csökkent. Fontos tehát, hogy lehetôségeinkhez mérten minél több olyan programot

szervezzünk, melyen gyermekünk is részt vehet. A közös program ne közös tévézést jelentsen elsôsorban – bár erre is szükség van, csak éppen más okból és korlátozott mennyiségben. Az AGB Hungary statisztikái szerint 1995 és 2010 között napi 1–1,5 órával nôtt Magyarországon a tévézéssel töltött idô (nagyjából 5 órára). A gyermekek mellett a tévénézéssel töltött idô kétharmadában nincs felnôtt, akivel meg tudnák beszélni a látottakat! A média brutális módon avatkozik bele a lelki fejlôdésbe, csakúgy, mint az internet. Ijesztô, hogy a londoni Capio Nightingale kórház már 12 éves kortól fogad netfüggôket, ahol visszavezetik a fiatalokat a virtuális világból a valóságba. Egyre több egészségmegôrzô program szerves részét képezik a mentális egészségre koncentráló tevékenységek. Ezek zömében azt az igényt próbálják kifejleszteni a gyerekben, hogy szembeszálljon az egészségtelen környezeti hatásokkal, csiszolja kommunikációs és konfliktuskezelô készségét, és érzelmileg higgadtan reagáljon a mindennapokban. Fontos eleme a programoknak a már gyermek-, illetve serdülôkorban kialakuló szenvedélybetegségek megelôzése is. Érdemes megismerkedni ezekkel a programokkal, bár an�nyit azért minden szülô ösztönösen is tud, hogy „kifizetôdik”, ha a személyiség fejlôdésérôl pontos pillanatképet adó (társas)játékokat játszunk, vagy esténként egyszerûen odaülünk az ágy szélére, és felolvassuk a gyerek kedvenc történetét. Akár újra és újra ugyanazt, mert szülônek lenni idôigényes „foglalkozás”. Teremtsünk családi rítusokat, ünnepeket, találkozási lehetôségeket, ahol valós kapcsolatokat élhetnek át a gyerekek, a családregényekben oly sokszor feldolgozott fantasztikus élményt, a „családban élés idôtlenségét”.

11


A képlet nem ilyen egyszerû, de tény, hogy az egész évben terjedô, csak sötétséget, meleget és nedvességet igénylô gombás fertôzések igazi szezonja a nyár. A gombák jelentôségét gyakran alábecsüljük, miközben a különféle mycosisok a magyar lakosság nyolcvan százalékának vérébôl kimutathatók, s egyedül a bôr gombás fertôzésétôl több mint egymillióan szenvednek hazánkban. Nem minden gomba ellenség

Ha nyár, akkor

gombás fertôzések? Szöveg: Nógrádi Zsolt

A bôr felületén nagy számban élnek olyan baktériumok, gombák, amelyek nem okoznak megbetegedéseket, egy részük ráadásul hasznos szerepet tölt be életünkben. Jelenleg mintegy kétszáz olyan gombát ismerünk, amely az emberre veszélyes lehet. Megtelepedhetnek a bôrön, a gyakran ös�szezáró testhajlatokban, ujjközökben, körmökön, nyálkahártyán, szájban, nyelven, nemi szerveken, nyelôcsôben, gyomorban, belekben, egészen súlyos esetben a vérben is elôfordulhatnak. A bôrön kis mennyiségben nem okoznak problémát, és csak akkor szaporodnak el, ha immunrendszerünk nem mûködik megfelelôen. Növeli a fertôzés kockázatát, ha valakinek születésétôl fogva száraz a bôre, de az olyan tartós környezeti ingerek is felelôsek lehetnek egy-egy megbetegedésért, mint például a stressz vagy az elektromos sugárzások. A nyakló nélkül felírt és beszedett antibiotikumok is hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához, hiszen nem csupán a káros baktériumokat pusztítják el, de az értékes baktériumtörzseket is. Utóbbiak közé tartoznak azok is, amelyek a bélben a gombák továbbjutását akadályozzák meg. Táplálkozásunkon változtatva csökkenthetjük a rizikófaktorok számát. Ehhez le kell mondanunk a cukrozott ételekrôl, visszafogni fogyasztásunkat, ha édesített gyümölcslevekrôl, mézrôl, gyümölcscukorról van szó. A zöldségek, saláták segítenek a gombák elleni harcban csakúgy, mint az életmódváltás: az elegendô alvás, a gyakori kikapcsolódás. Ha mindez utópisztikusan hangzik is, annyit azért tegyünk meg egészségükért, hogy a bélflórát újjáépítô ételeket eszünk, illetve rendszeresen viszünk be C-vitamint a szervezetünkbe.

Strandok és próbafülkék

Ha immunrendszerünk legyengült, elég egy-egy strand-, szauna- vagy edzôtermi látogatás, s máris kész a baj. A strandon eszünkbe se jusson mezítláb, papucs nélkül közlekedni, és kerüljük el más papucsának, törölközôjének használatát – még akkor

is, ha családtagról van szó, hiszen a fertôzések és visszafertôzések esélye családon belül különösen nagy! A fürdôk látogatása után javallott gombaellenes oldatok, hintôporok használata. Ruhák – különösen alsónemûk, fürdôruhák – próbálásakor tartsuk be a higiéniai szabályokat. Vásárlás után érdemes a terméket mosással, vasalással megtisztítani az élôsködôktôl. Különösen fontos ez, ha turkálóból származik az áhított ruhadarab. Ha nem vittünk magunkkal próbazoknit, a kiszemelt cipôt inkább a következô alkalommal próbáljuk fel.

Az öngyógyítás visszaüthet

Különösen igaz ez a legmakacsabb változat, a körömgomba esetében. Tüneteinkkel minden esetben forduljunk orvoshoz! A megelôzés a leghatásosabb fegyver, a bôrgyógyász szakorvos felkeresése után pedig az, ha szigorúan betartjuk a felírt szerek útmutatóit. Általános szabály, hogy mivel a fertôzés egyetlen körömrôl is átterjedhet a többire, a kezelést a lehetô leghamarabb meg kell kezdeni.

Kik a veszélyeztetettek? • Ismételt antibiotikum-terápiában részesülôk • Kortizonkezelés alatt állók • Fogamzásgátló tablettát szedôk • Azok, akik hormonkezelést kapnak változókori vagy egyéb panaszok miatt • Fertôzésekre hajlamosak • Az édességet és a cukros ételeket elônyben részesítôk • Túlsúlyosak • Cukorbetegségben szenvedôk • Túlterhelt, stresszes életet élôk • Gyakori bôrviszketéstôl szenvedôk • Visszatérô gyulladásos megbetegedésekben szenvedôk • Allergiások, szénanáthások

13


Minden kezdet nehéz

Rendezett napirendre váltás a nagy nyári szabadság után, az immunrendszer megerôsítése, a különórák, a közlekedés és az étkezés megtervezése, tanszerek beszerzése – nem is gondolnánk, mennyi feladat vár a nyár utolsó heteiben az iskolakezdés elôtt álló gyerekekre és családjukra.

– szeptemberben becsengetnek Szöveg: Zana Anita

Ragasszunk emlékeztetôt a hûtôre

odafigyelni a felsô tagozatos, középiskolás gyerek idôbeosztására, s nem engedni, hogy éjszakába nyúlóan lógjanak a divatos közösségi oldalakon.) A kisebb gyerekeket a fogmosás, fürdés, mese rítusának kialakításával rászoktathatjuk a viszonylag zökkenômentes esti lefekvésre. A reggeli kapkodás egészségromboló hatása közismert, ez ellen – ha módunkban áll – jól átgondolt napirenddel vehetjük fel a harcot. Végül a szülôkre vár a beiskolázási költségek elkülönítésének kellemetlen feladata is. Tavaly egy elsô osztályos tankönyvcsomag nagyjából 6000, az ötödikes már 9000 forintba került, s ahogy haladunk az érettségi felé, az árak tovább és tovább emelkednek. Ehhez hozzá kell számolnunk a tornafelszerelés, a füzetek, írószerek, a rajzfelszerelés, esetleg az új tolltartó vagy az iskolatáska árát. Jól tudjuk, hogy a különórák, korrepetálások felszerelés- és költségigénye, az osztálypénz tovább növelik az iskoláztatás költségeit.

Augusztus utolsó hetében pedig lássunk hozzá az egyes tételek kipipálásához! Bizonyára voltak, akik a bevezetôben említett immunrendszererôsítésrôl olvasva felvonták a szemöldöküket. Gondoljuk azonban végig, mi lehet a következménye annak, ha a gyerek nem tökéletes egészségi állapotban kezdi meg a tanévet. Ideje jelentôs részét ettôl kezdve közösségben tölti, ahol az ôszi idôjárás miatt elôfordulhatnak kisebb-nagyobb megbetegedések, emellett minden korábbinál nagyobb terhelés és stressz éri. Megelôzhetjük a hiányzásokat – és a kényszerû szülôi betegszabadságot –, ha szem elôtt tartjuk, hogy a manapság kapható zöldségek és gyümölcsök vitamintartalma igen alacsony. Fokozzuk a fontos tápanyagok bevitelét vitaminkészítményekkel! Praktikus tanácsok A nyári szünetben a gyerekek zíteni a tanszerek tárogyerekszobában, elôkés a bioritmusa módosul a tanévni rak det ren árt em 1. N , az íróasztalt. hez képest, jobbára késôbb t. lására használt polcokat anyag nehezebb részei ljük át az elôzô évi tan kerülnek ágyba, és késôbb is el a a olj yag han ne 2. Ha van idônk, isméte t oka kötelezô olvasmány ri nyá kelnek reggelente. Egyik napról a gy ho rá, k jün 3. Ügyel készüljenek el idôben. a másikra képtelenség visszatérni gyerek, az olvasónaplók jó elôre vásároljuk meg. yv- és füzetlista tételeit a régi kerékvágásba, az alvástte ki 4. A tanszereket, a tankön gyerek nyáron nem nô és rá az esély, hogy a hiány pedig rontja a koncent5. Tartsuk észben: kev rációt és a memóriát, csökkenti az ünneplô ruháját. ználatos cipôt. edzôruhát, tornaórán has lelô a teljesítôképességet, emellett gfe me a a be zük rez 6. Sze ációból ne felejtsük ki ek étkeztetését. A kalkul a hangulatváltozásokért is felelôs 7. Gondoljuk át a gyerm lehet. Érdemes legalább egy hetet menzapénzt! beosztást, amelyben gyermeknek olyan idô a e szánni a visszaszoktatásra. Minévr ó tan a nk tsü 8. Készí és barátokra fordíthat a különórák a játékra dennap egy kicsivel korábban feegyensúlyban vannak küdjön le a gyerek, reggel pedig idôvel. játékkal, tekintsük ezt éjét töltsük családi körben kelthetjük már a kívánt idôben.  szünet utolsó hétvég 9. A gyerek számára. a feltöltôdési lehetôségnek (Érdemes egyébként év közben is az alkalmat egy utolsó 15


A nyár

gasztronómiai veszélyei

Friss zöldségekbôl és gyümölcsökbôl fedezzük vitamin- és ásványianyag-igényünket, és a hôség végre rákényszerít minket, hogy megfelelô mennyiségû folyadékkal pótoljuk a 60%-ban víz alkotta szervezetünkben keletkezô hiányokat. A látszólagos nyári gasztronómiai idill azonban jó néhány kockázatot is rejt magában.

Szöveg: Káldy Péter

Nem ihatunk bármit

Az alkoholtartalmú italok kártékony hatásáról kánikula idején egyre többen szereznek ismereteket, a baráti, családi hagyományokat talán lassan elkezdik felülírni az ésszerû szempontok. Alkoholos italok semmilyen körülmények között nem oltják a szomjat (bár úgy tûnhet, a tüneteket képesek kezelni), nagy melegben pedig kifejezetten dehidratáltságot okozhatnak. Számos tévhit kering az ásványvizekkel kapcsolatban is. A kémiailag tisztított, klórral fertôtlenített, sok helyütt rossz minôségû vagy ízû csapvíz alternatívájaként jó egy évtizede járja diadalútját az ásványvíz. Kevesen tudják, hogy a hazánkban kapható ásványvizek döntô többsége nitrátot tartalmaz, emellett jó részüknek igen magas az ásványianyag-tartalma. Ha nem váltogatjuk bizonyos idôközönként a márkákat, vagy nem iszunk teát, rostos üdítôket, a rengeteg kalcium szervezetbe jutása vesekô kialakulásának kockázatával jár. A legújabb trend a saját vízszûrô berendezések beszerzése. A hôségben olyan folyamatok is beindulhatnak szervezetünkben, melyek szabadgyökképzôdéshez vezethetnek. Ezek hatását antioxidánsokat tartalmazó ételek, tipikusan zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával csökkenthetjük. A közelmúlt élelmiszerbotrányai arra figyelmeztetnek, hogy igyekezzünk megbízható forrásból beszerezni a terményeket, és alaposan mossuk meg ôket étkezés elôtt.

Elkerülhetô a szalmonella

A higiéniai szabályok betartásának jelentôsége egyébként is hatványozottan fontos nyáron. Ne csak az ételeket, de kezünket is mossuk meg étkezések elôtt és után. A boltban minden esetben ellenôrizzük a vásárolt termékek szavatosságát – vannak, akik azt tanácsolják, hogy eleve nagyforgalmú helyen vásároljunk, hiszen ott gyorsabban „forog” az árukészlet, tehát kisebb az esélye, hogy lejárt szavatosságú élelmiszert veszünk le a polcról. A nyers tojást tartalmazó élelmiszereket kerüljük.

Évente 12 000 körüli a szalmonellás megbetegedések száma Magyarországon. A baktériumfertôzésnek számos változata létezik, nálunk leggyakrabban a Salmonella enteritidis okozta fertôzések fordulnak elô. Azért épp a nyár rettegett betegsége, mert a nem megfelelôen tárolt élelmiszerekben a meleg következtében az említett baktérium gyorsan szaporodik. A szalmonella nem járványszerû betegség, elôfordulhat, hogy az ugyanott étkezôk közül csak egyvalaki betegszik meg – a baktérium ellen ugyanis védekeznek gyomorsavaink, védekezô képességünk pedig eltérô. A szalmonella elsôdleges tünetei közé a hányinger, hányás, hasmenés, fejfájás, köldöktáji hasi fájdalom tartoznak, másodlagos tünetei a gyomor- és bélnyálkahártya-gyulladás. Mivel a kórokozó a széklettel távozik, ne vegyünk be hasfogót, mert ezzel gátoljuk a természetes tisztulás folyamatát. A legcélravezetôbb megoldás a szalmonella esetében is természetesen az, ha megpróbáljuk megelôzni a fertôzést.

A megelôzés szabályai • A hûtôbe kerülô tojásokat fertôtlenítsük! • A nyers húst becsomagolva, a hûtô alsó polcán tartsuk, lecsöpögô leve megfertôzhet más élelmiszereket. • A tojásokat, húsokat jól süssük meg! • A szalmonella nem életképes savanyított élelmiszerekben. • Tartsuk tisztán az étkészletet! • Étkezés és fôzés elôtt is mossunk kezet! • A nyers hús elôkészítése után a vágódeszkát, kést, húsdarálót azonnal mosogassuk el! • A krémes sütemények, máglyarakás, madártej, majonézes saláták stb. nyáron különösen veszélyesek. • A nyers zöldséget alaposan meg kell mosni. • A megmaradt ételeket azonnal tegyük a hûtôszekrénybe, az újramelegítésnél forraljuk föl!

17


Rejtvényünk megfejtésének elsô sorából megtudhatja, hogy ki az a híres magyar író, akinek édesapja patikus volt, ô maga a Mûegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be, majd gyógyszerész szakon diplomázott. 1958-tól négy éven át nem publikálhatott a forradalomban való részvétele miatt (ô fogalmazta a Szabad Kossuth Rádió beköszöntôjét). Megélhetési okokból elôvette gyógyszerész diplomáját, és az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár orvostudományi osztályán kapott állást, ahol gyógyszerismertetôket írt. A megfejtés második sorában található annak színházi estnek a címe, amelyben a fenti életrajzi adatok is elhangoznak.

REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldôk között 5 db Dcont Partner vércukorszintmérô készüléket, 15 db Gyógyhír Magazinra szóló éves elôfizetést és 20 db Gyöngy Patikák ajándékcsomagot sorsolunk ki, amely egy kék és egy fehér színû, Gyöngy Patikák emblémával hímzett törölközôt, valamint egy Gyöngy Patikák bögrét tartalmaz.

NYEREMÉNYEK

15 db Gyógyhír Magazinra szóló éves elôfizetés

5 db Dcont Partner vércukorszintmérô készülék 20 db Gyöngy Patikák ajándékcsomag

Kérjük, a megfejtést 2011. szeptember 16-ig küldje el az alábbi címre nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. (Kérjük, az e-mailben is tüntesse fel postai címét!) A sorsolás idôpontja: 2011. szeptember 29. Cím: HUNGAROPHARMA ZRT., Üzletfejlesztési és Kommunikációs Osztály, 1061 Budapest, Király u. 12. e-mail: rejtveny@gyongypatikak.hu 18

19


A zöldség- és gyümölcsléfogyasztás a kiegyensúlyozott étrend nélkülözhetetlen része. Az ilyen típusú energiaitalok növelik a vitalitást, javítják az erônlétet, és fokozzák ellenálló képességünket. Préselésük közben eltávolítjuk a gyümölcshúst, a zöldségek rostanyagát, ezért szervezetünk számára könnyen emészthetôek. Jeges citromos-gyömbéres tea

Répakoktél

Hozzávalók 4 személyre:

Hozzávalók 4 személyre:

• 10 cm hosszú, meghámozott, vékonyan szeletelt gyömbér • 1 liter víz • 2 evôkanál méz • 1 evôkanál barna cukor • 2 citrom héja • 1 csésze frissen facsart citromlé • citromkarikák és friss menta a díszítéshez

Elkészítés:

Közepes méretû edényben felforraljuk a vizet, a mézet, a barna cukrot, a gyömbért, a citromlevet és a héját. Addig keverjük, míg a cukor és a méz teljesen fel nem oldódik. Az edényt levesszük a lángról, és a teát fedô alatt 30-40 percig állni hagyjuk. Azután levesszük a tetôt, és ha az ital teljesen kihûlt, kancsóba öntjük, lehûtjük. Jéggel, citromszeletekkel és friss mentával kínáljuk.

Energiaitalok

kánikula ellen

Korianderes körtelé Hozzávalók 4 személyre:

• 8 körte • 8 szál sárgarépa (nem hámozva, csak megdörzsölve) • 2 maréknyi zöld korianderlevél

Elkészítés:

A körte, a répa és a koriander levét préseljük ki, az egészet öntsük pohárba. Korianderrel díszíthetjük. A körte segít a betegség utáni lábadozásban, jót tesz az emésztôrendszernek. A koleszterinszintet úgy szabályozza, hogy a káros anyagot el is távolítja szervezetünkbôl. Mérsékelten tartalmaz csak C-vitamint, viszont igen gazdag A- és E-vitaminban, káliumban. A friss gyümölcsben szorbitol található, amely cukor alapú alkohol, kivont változatát cukormentes ételek édesítôszereként használják. Két darab körtébôl nagyjából 1 dl lé nyerhetô.

• 4 alma • 8 sárgarépa • 4 narancs • friss menta

Elkészítés:

A sárgarépát megmossuk, levét kipréseljük. Mielôtt a narancs levét kifacsarjuk, levágunk belôle egy szeletet, és félrerakjuk. Az almát is megmossuk és kipréseljük, majd a leveket összeöntjük, végül a narancskarikával és friss mentával díszítjük. A répa jótékony hatást gyakorol a bôrre és a szemre, a szív- és érrendszer számára is áldás. Antioxidáns, rákmegelôzô hatású. Egyetlen szál sárgarépában annyi bétakarotin található, amennyibôl szervezetünk elô tudja állítani az egy napra szükséges mennyiségû A-vitamint. Az italok készítéséhez nem szükséges meghámozni.

Mediterrán paradicsomkoktél Hozzávalók 4 személyre:

• 24 paradicsom • 24 friss bazsalikomlevél • két marék friss petrezselyem

Elkészítés:

A paradicsomot kipréseljük, de pépesíthetjük is turmixgépben. A bazsalikomból és a petrezselyembôl tegyünk félre egy-egy szálat a díszítéshez, a többit aprítsuk fel, és keverjük a paradicsomhoz. A paradicsomnak energiaszint-emelô, immunrendszer-erôsítô, rákmegelôzô hatása is ismert. A-, C-, B3-vitaminokat tartalmaz. Mielôtt turmixoljuk, mossuk meg, és távolítsuk el a szárát! 1 dl ivólevet 3 átlagos méretû szem paradicsomból nyerhetünk. A koktél kiválóan egészíti ki a mediterrán jellegû fôétkezéseket. 21


Nyári egészséghoroszkóp Szöveg: Kovács Lenke

KOS 03. 21. – 04. 20.

MÉRLEG 09. 24. – 10. 23.

BIKA 04. 21. – 05. 20.

SKORPIÓ 10. 24. – 11. 22.

IKREK 05. 21. – 06. 21.

NYILAS 11. 23. – 12. 11.

RÁK 06. 22. – 07. 22.

BAK 12. 22. – 01. 20.

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 23.

VÍZÖNTÔ 01. 21. – 02. 19.

SZÛZ 08. 24. – 09. 23.

HALAK 02. 20. – 03. 20.

Temperamentuma miatt az év elején sokkal fáradékonyabb volt, mint egyébként. Egy jól sikerült nyaralással visszanyerheti egyensúlyát. Gyors anyagcseréje miatt csak mérsékelten hajlamos az elhízásra, a szénhidrátot nem kell kihagynia étrendjébôl, az esetleges kis súlyfelesleget mozgással dolgozhatja le. Eddig nem tulajdonított jelentôséget alvászavarainak, ám most ezek súlyosbodhatnak, sokszor érzi magát fáradtnak. Lehetséges, hogy alvási problémái stresszes életmódjával állnak összefüggésben. Próbálkozzon meditációval, de a mozgás is jót tehet, gyalogoljon, fusson, ússzon. Fogyas�szon minél több zöldséget, gyümölcsöt. Munkahelyi konfliktusai megterhelik immunrendszerét is. Ha még nem használta el szabadságát, érdemes most kivennie pár napot. Gyomra és bélrendszere sínyli meg leginkább ezt az idôszakot, hasmenés vagy székrekedés kínozza. Rendszertelen, kapkodó étkezésén mindenképpen változtatnia kell, és akkor közérzete is javulni fog! Rohanó mindennapjai ellenére egészsége kifogástalan, egyedül egy méregtelenítô kúrán lenne érdemes elgondolkodnia. Ugyanakkor e jegy szülöttei hajlamosak a gyomorfekélyre, ezért figyeljen oda táplálkozására és mértékkel igyon alkoholt. Most van itt a lehetôség, hogy elgondolkozzon egy fokozatos életmódváltáson. Egészségi állapotára nem lehet panasza, jó formában van. Érdemes most mindent megtennie azért, hogy ezt a remek kondíciót az ôszi és téli hónapokra is megôrizze, így elejét veheti a borúsabb napokon gyakran elôforduló melankóliájának. Ússzon, mozogjon, fogyasszon sok gyümölcsöt, zöldséget és kerülje a vörös húsokat. Lassú anyagcseréjének következtében évente egy alkalommal léböjtkúrára, tisztítókúrára van szüksége, erre most friss zöldségekkel, gyümölcslevekkel sort keríthet. Minden apróságon felbosszantja magát, kímélje jobban idegrendszerét. Allergiáját ne hanyagolja el, figyelje a nyári pollen-elôrejelzéseket.

22

A nyáron több problémát okoznak önnek az édességek, mint az év korábbi szakaszában. A mérlegek hajlamosak a cukorbetegségre, ezt tartsa szem elôtt. Fogyasszon a szokásosnál több folyadékot, teát, ásványvizet. A hideg esküdt ellensége, töltsön kevesebb idôt légkondicionált helyiségekben, könnyen megfázhat. Remek formában van, egészségére nem lehet panasza, esetleg rövid ideig tartó, enyhébb fejfájása hívhatja fel a figyelmét arra, hogy vérnyomása idônként ingadozik. Ez adódhat abból, hogy életmódja az elmúlt idôszakban kissé stresszesnek mondható. Próbálja a koffeinfogyasztását csökkenteni, lazítson - ebben egy jó masszázs is segíthet. Légúti problémák okozhatnak gondot Önnek, gyakran tapasztalja, hogy folyik az orra, esetleg kön�nyezik a szeme. Minden valószínûséggel tüneteit a légkondícionáló berendezés nem megfelelô használata okozza, ezért mielôtt allergiavizsgálatra szánná el magát, érdemes lenne ezt is megfontolnia. Egészsége jobban mûködik, mint tavaly, csúcsformában érzi magát. A mértékletesség híveként nem okoz gondot önnek a helyes táplálkozás alapelveinek betartása, egyedül a folyadékbevitellel kell vigyáznia a nyári hôségben. Rendszeres tornával és masszázzsal megelôzheti a jegy szülötteire jellemzô mozgásszervi betegségek kialakulását. Egészségügyi problémáktól mentes idôszak elé nézhet. Telítôdhet pozitív energiával, ami úgy az önbizalmán, mint a külsején is meglátszik majd. Próbálja meg a gyakori napfürdôzéstôl esetlegesen vízhiányos bôrét regenerálni. Ennek érdekében fogyasszon kevesebb koffeintartalmú italt és növelje folyadékbevitelét, elsôsorban ásványvíz formájában. Nem foglalkozik elég komolyan egészségével. Fejfájásai, gyomorpanaszai érzékenységére vezethetôk vissza, túl erôsen reagál a külsô hatásokra. Rendszeres mozgást kell illesztenie napirendjébe, javallottak a gyógyteák is. Keringési rendszere, szíve kapja a legnagyobb terhelést a nyár folyamán, helyes életmóddal úrrá lehet a helyzeten.


GYONGY2011_1  

GYONGY2011_1