Page 1

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA YA

XIV. évfolyam 5. szám 2013 június

dr. Misóczki Lajos a város díszpolgára

2. oldal

Csúcstechnika érkezett a kórházba

3. oldal

Kiss Péterre emlékezünk

5. oldal

Úgy kezdődött, hogy el sem kezdődött

5. oldal

Az első védőoltás a rák ellen

11. oldal


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2

2013. június

FOTÓ: SUHA PÉTER

Egyetlen magyar ügy van

Faragó László polgármester és dr. Réthy Béla alpolgármester koszorúzott a város nevében képgaléria: gyongyos.hu

Erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarokkal együtt emlékeztek meg a nemzeti összetarto-

zás napján Gyöngyösön a trianoni békediktátum 93. évfordulója alkalmából. Fontos fordulatot hozott 2010 a nemzet egyesítésében, s immár az a feladat, hogy újra „belakjuk” a Kárpát-medencét. A „légiesített” európai határok már nem akadályozzák, hogy megéljük együvé tartozásunkat - erről beszélt ünnepi köszöntőjében Biró Zsolt, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke. Mint mondta, a kettős állampolgárság intézménye közjogi értelemben fontos lépés a nemzet egyesítése felé, s ha a közös Európa kínálta lehetőségekkel élve a gazdasági megerősödés is bekövetkezik, akkor a nemzet egyesítése valósággá válhat. Nincs külön anyaországi ügy, és határon túli magyar ügy: egyetlen magyar ügy van húzta alá az MPP elnöke, aki szerint felemelő

érzés egy magyarországi városban marosvásárhelyiként, de immár magyar állampolgárként köszönteni a Trianonra emlékezőket. A Rimaszombatból érkezett Házik Zoltán, a Kárpáti Harsona főszerkesztője az asszimiláció veszélyeire figyelmeztetett, míg Szabó Árpád, a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium igazgatója úgy fogalmazott: haza jöttek Gyöngyösre, azokhoz, akiket szeretnek és tisztelnek. Úgy vélte: a kárpátaljai magyarságnak fontos, hogy számíthatnak az anyaországi magyarokra, s ugyanígy rájuk is számíthatnak a trianoni határokon belül élők. Az ünnepi műsorban a székelyudvarhelyi Kulcsár-Székely Attila színművész, a Harkácsi Asszonykórus és a beregszászi Bethlen-gimnázium diákjai vallottak magyarságukról.

A példakép a közösséget szolgálja Gyöngyösön immár tizenkilenc éve hagyomány, hogy azon a napon, amikor 1334ben Károly Róbert várossá nyilvánított a települést, díszpolgárt avatnak a képviselő-testület jóváhagyása alapján. dr. Misóczki Lajos Az idei városnapon dr. Misóczki Lajos történész kandidátus, főiskolai magántanár kapta meg az elismerő címet.

A Pro Civitate díj azt üzeni, hogy a város azzá lesz, amivé a lakói teszik. Éppen ezért a díj nem csak elismerés, hanem felelősség is, hiszen a kitüntetettek munkásságukkal és  magatartásukkal példát  mutatnak a  közösségnek - hangsúlyozta Faragó László polgármester, aki szerint céljainkat csakis a hit, az összefogás és a hűség erejével érhetjük el. Dr. Misóczki Lajos, Gyöngyös új díszlpogára elmondta: meglepte a hír, amikor megtudta, milyen megtiszteltetés érte, és örömmel fogadta a kitüntetést. Ennél szebb elismerést éppen „két hetes” koromban aligha kaphattam volna - mondta dr. Misóczki Lajos, akit több évtizedes munkája és számos családi kapcsolat fűz a városhoz.

A város szellemi életét szolgálják

Nagy Judit

és óvónőket Faragó László polgármester a pedagógusnap alkalmából megrendezett városi ünnepségen. A rendezvényen átadták a Gyöngyös Város Érde-

A pedagógus a világ legértékesebb anyagát, formálja – az embert. Akit, ha értő kezek munkálják meg, erős lesz és bölcs – ezekkel a szavakkal köszöntötte a tanárokat, tanítókat, nevelőket

Róka Ágnes

mes Pedagógusa kitüntetést, melyet idén Nagy Judit az Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola nyugalmazott tanára, Róka Ágnes, a Felsővárosi Általános Iskola pedagógusa Kristó István László és Kristó István László, a mátrafüredi Mátra Szakképző Iskola nyugállományú tanára vehetett át. A díjazottak nevében Nagy Judit köszönte meg az oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal járó kitüntetést. A tanárnő hangsúlyozta: az elismerés mindannyiuknak azt üzeni, hogy a város szellemi élete szempontjából is fontos volt az a munka, amit pedagógusként végeztek.

Az új díszpolgárt köszöntötte Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője is, aki arról beszélt: a Pro Civitate díj átadása nem csak az egyén, hanem a közösség ünnepe is. Hiszen - mint fogalmazott - azt mutatja meg minden példakép, hogy a tudás nem csak bölcsebbé, de türelmesebbé és alázatosabbá tesz minket, segítve, hogy a többieket, a közösséget szolgáljuk. A városnap alkalmából Gyöngyös Város Barátainak Köre a Fő téren XIX. századi piacot szervezett, melynek díszvendége idén Gyöngyöstarján volt. A gyöngyösiekkel ünnepeltek a kézdivásárhelyi Nő Egylet tagjai is, akik több éves jó kapcsolatot ápolnak a baráti körrel.

Orvosokat és közszolgákat jutalmaznak A Gyöngyös Város Egészségügyéért elismerést dr. Nagy Éva háziorvos és dr. Kelemen Tibor pszichiáter, osztályvezető főorvos veheti majd át júliusban, a Semmelweis-napi ünnepségen – döntött a város képviselő-testülete. A Gyöngyös Város Közszolgálatáért kitüntetést Kerek Miklósné, a Gyöngyösi Járási Hivatal okmányirodájának ügyintézője, valamint Kovács Róbert, a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának vezetője kapja meg a köztisztviselők napja alkalmából. A képviselők határoztak arról is, hogy a Heves Megyéért Díjra Várkonyi Maréziát, a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj elnyerésére pedig a Gyöngyösi Városi Polgárőrséget terjesztik fel. A díjak odaítéléséről a Heves Megyei Közgyűlés dönt majd.


2013. június

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Csatornahálózat és út is épült FOTÓ: ŐSZI ATTILA

víz-, a csapadékvíz- és szennyvízhálózat, az utak szilárd burkolatot kaptak, valamint a közterületek parkosítása és rendezése is megtörtént, illetve több bérlakás is megújult. A projekt lehetőséget adott a területen élők szociális felzárkóztatására és a munkaerő-piaci integrációjukra, hogy növekedjen az érintett lakosság körében a foglalkoztatottság. Mivel a most befejeződött beruházás nem éri el az úgynevezett durándai részt, az önkormányzat Az északnyugati városrészen több utca is megújult szeretné tovább folytatni a fejleszBefejeződött az a szociális városrehabilitáció, tést. Ezt a munkát is pályázati támogatással szeamit Gyöngyös önkormányzata a város egyik retnék megvalósítani. A tervek már elkészültek, leghátrányosabb helyzetű városrészének fel- a város vezetői bíznak a kedvező elbírálásban. zárkóztatása érdekében hajtott végre Gyöngyös északnyugati felében. A csaknem 500 millió forintos komplex beruházás költségeinek 85 százalékát az Európai Unió támogatta, míg a város csaknem 200 millió forintos önerőt biztosított a fejlesztésekhez. A Petőfi Sándor utca és a Vachott Sándor utca által határolt városrészén kiépült az ivó-

Csúcstechnika az intenzív osztályon FOTÓ: SUHA PÉTER

információkat szolgáltat az orvosnak a beteg állapotáról, ezzel nagyban hozzájárulva a sikeres gyógyításhoz. Ha van egy nemes cél és van egy jó csapat, akkor nem marad el a siker sem –így jellemezte a városbáli összefogást Bozsik István alpolgármester. A bál társszervezőjeként közreműködő Mátraaljai Munkaadók Egyesületének (MME) leDr. Horváth László, az intenzívosztály vezető főorvosa az új köszönő elnöke, Báry Pémonitorral ter a páratlan összefogás Ötmillió forintból két betegőrző monitort kapcsán azt emelte ki: a vásárolhatott a gyöngyösi Bugát Pál Kórház. műszerbeszerzés nem csak a kórház fejlesztéA korszerű eszközöket a februári városbál sét szolgálta, hanem egyben demonstrálta azt kapcsán összegyűlt támogatásokból szerezte is, hogy a város polgárai ott állnak a kórházuk be az egészségügyi intézmény. mögött, hiszen ez a saját érdekük is. Assani Omar orvos-igazgató a műszerek Az egészségügyi intézmény vezetői, vaünnepélyes átadóján elmondta: az egyik lamint a jótékonysági bált szervező önkormonitor egy „huszonegyedik századi csúcs- mányzat és az MME képviselői egyaránt technológiát” képviselő gép. Ez a monitor méltatták és megköszönték a példaértékű óriási mennyiségű adatot, nagyon részletes összefogást és támogatást.

3

Hírek Eljárást indíthat a hatóság Évek óta gyakorlat, hogy az elhanyagolt, elhagyott ingatlanok és porták tulajdonosaival szemben eljárást indíthat a hatóság, ha az épület és környezete veszélyezteti mások épségét, vagy esztétikai szempontból kifogásolható. A tulajdonosokkal szemben, helyszíni szemle után, a járási hivatal kötelezési eljárást indíthat az épület lebontása vagy helyreállítása érdekében. A munkát a tulajdonosnak kell elvégeznie.

Új ügykörök a kormányablaknál A kormányablakokban intézhető ügyek köre július 1-jétől 87 új ügykörrel egészül ki, így az állampolgárok már 150 féle ügyben fordulhatnak országszerte a kormányablakokhoz. A nyár közepétől egyebek között otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy haláleset bejelentésével is már a kormányablakokhoz kell fordulni. Az ügyfélnek csak annyi dolga lesz, hogy leadja kérelmét a kormányablakban, munkanapokon 8 és 20 óra között.

Újabb öt évre megválasztották A képviselő-testület elbírálta a Gyöngyös Város Óvodái óvodavezetői pályázatára beérkezett anyagokat, melyek alapján újabb öt évre az eddigi vezetőt, Molnár Lászlónét nevezte ki az intézmények élére.

Hová költözzön a tűzoltóság? Gyöngyös önkormányzati képviselői egyet értettek abban, hogy a városban szükség van egy új tűzoltólaktanyára, ám abban már nem foglaltak állást, hogy a létesítménynek hol kellene megépülnie. A képviselő-testület a tűzoltóság elköltöztetését szorgalmazó Balázs József országgyűlési képviselőt, valamint a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot arra kérte, hogy a júniusi testületi ülésre készítsenek egy olyan szakmai anyagot, amely a volt honvédlaktanyán kívül egyéb alkalmas területeket is megjelöl a tűzoltóság kialakítására. Az új laktanya tervezésének mintegy 30 milliós költségét az országos katasztrófavédelmi igazgatóság vállalja.

Gyermeksarok az okmányirodában Játszósarkot alakítottak ki a gyöngyösi okmányiroda aulájában, hogy könnyebbé, kellemesebbé tegyék az ügyintézéssel járó várakozást a kisgyermekes szülőknek. A játszósarokban kis asztal, kis székek, színes ceruzák, kréták, kifestők és játékok várják a gyerekeket. A kialakításhoz tárgyi és anyagi segítséggel járultak hozzá Gyöngyös Város Óvodái.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

4

2013. június

A weben is intézheti ügyeit Az okmányirodában szerdánként hosszabb nyitva tartással, 8-tól 20 óráig várják az ügyfeleket, valamint megszűnt a keddi és a csütörtöki „ügyfélmentes” nap. Az okmányirodába időpontot foglalni a www.gyongyos.hu/okmanyiroda linken, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon az „ügyintézés/internetes okmányiroda/időpontfoglalás okmányirodába” linken is lehet. Tovább bővül a személyes megjelenés nélkül, interneten keresztül is intézhető ügyek köre. On-line intézhető a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély és a lakcímkártya változatlan adattartalommal történő pótlása. Ha valaki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval,

akkor elektronikus úton is bejelentheti, ha elvesztett, ellopott vagy megsemmisült kártya formátumú iratait pótolni szeretné, és az okmányon szereplő adatokban nem történt változás. Ha az ügy során illeték vagy díj megfizetése is szükséges, az a webes ügysegéd támogatásával interneten keresztül banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet. Fontos eleme a fejlesztésnek, hogy az ügyfél a webes ügysegéden keresztül indított valamennyi ügye esetében nyomon követheti annak előrehaladását és tájékozódhat az ügy pillanatnyi státuszáról. A webes ügysegéd szolgáltatás igénybevételével elvégezhető a gépjármű értékesítés

Új üzemeltetője lesz a piacnak A város képviselő-testülete úgy döntött, hogy július 23-tól nem a jelenlegi működtetőt, hanem az önkormányzat saját cégét, a Városgondozási Zrt.-t (VG Zrt.) bízza meg a Köztársaság téri piac őstermelői részének üzemeltetésével. Dr. Réthy Béla alpolgármester elmondta: a mostani üzemeltetővel kötött szerződés a nyáron lejár, és a testület úgy vélte, hogy szerencsés, ha a nyolcvanasi piac tavalyi átvétele után a VG Zrt.-t bízza meg a belvárosi piac üzemeltetésével is. A Városgondozási Zrt. bővített üzletággal veszi át a Köztársaság

téri őstermelői piac működtetését. A cég így az Egri úti hétvégi vásározó piaccal együtt immár három piac üzemeltetésétől gondoskodik majd. Dorsánszki Zsolt, a társaság vezérigazgatója szerint ez az együttműködés jót tesz majd az üzletágnak. A VG Zrt. vezetője elmondta: a belvárosi piacot és a nyolcvanasi őstermelői piacot több ütemben szeretnék majd korszerűsíteni. A fejlesztések mellett fontos szempont lesz továbbá, hogy minél több hazai terméket értékesítsenek az gyöngyösi piacokon.

Eredményes az új lomtalanítás Gyöngyös környezeti állapota összességében jónak mondható: a felszíni vízfolyások vízminősége a Gyöngyös-(Nagy)-patak kivételével jónak mondható, a levegő minősége kén-dioxidra vonatkozóan kiváló, nitrogénoxidok tekintetében pedig jó minősítésű. A szennyvízhálózatra ráköthető ingatlanok kilencven százaléka csatlakozott is a rendszerre, a felújított szennyvíztisztító telep működése kifogástalan – ez derül ki abból a környezetvélemi elemzésből, aminek elvégzését az önkormányzatoknak törvény írja elő. Minderre azért van szükség, mert a környezet állapota közvetlen hatással van az életminőségre. A környezetvédelmi beszámoló a különböző hatóságoktól és a közszolgáltatóktól kapott információkat, közérdekű adatbázisok adatait, illetve a polgármesteri hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósá-

gának tapasztalatait dolgozza fel. Az elemzés pozitívumként értékeli, hogy január 1-jétől a családi házas övezetekben bevezették házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint, hogy a házhoz menő lomtalanítással megszűnt a hulladék illetéktelen elhurcolása, és egyre kevesebb hulladék kerül a közterületekre. A város egyes szelektív hulladék-gyűjtő szigetei sajnos illegális hulladéklerakó helyekké váltak, és vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik a zöldszállítási naptártól teljesen független időpontban helyezik ki a zöldhulladékot a közterületre. A környezetvédelmi beszámoló teljes terjedelmében elolvasható a város honlapján (www.gyongyos.hu) a Városunk/Környezetvédelem menüpont alatt. dr. Szemes Paula környezetvédelmi főelőadó

bejelentése (ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás), a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása (szolgáltatási díja 2300 forint), forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű forgalomba történő visszahelyezése (szolgáltatási díja 2300 forint) és az erkölcsi bizonyítvány igénylése (szolgáltatási díja 3100 forint). Az ügyintézéshez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkezni. A szolgáltatás igénybe vehető a www.nyilvantarto.hu honlapon keresztül a szolgáltatások menüpontban. Az ügyfélkapu regisztrációhoz időpontot kérni a 37/510-366, 510-367, 510-300/475 melléken lehet. Az okmányirodában június 1-től szerdánként egész nap sorszámos ügyfélfogadás lesz.

Elnököt választott az MME A közös érdek, a szolidaritás, az együttműködés, a lokalitás fontosságának felismerése 11 éve képes összetartani a Mátraaljai Munkaadók Egyesületét, melynek méltányolják véleményformáló kritikáit. Ugyanakkor aktuálissá vált a szervezet megújulása. Új tartalommal kell feltölteni az alapítói akaratot. Meg kell szólítani a fiatalabb generációt, lendületet kell adni a szervezetnek, meg kell teremteni a helyi vállalkozások gazdasági együttműködésének terepeit – fogalmazták meg a szervezet május végi taggyűlésén a vállalkozók. Az egyesületi tagok megszólításához, aktivitásának emeléséhez a kommunikáció frissítése szükséges, ebben a megújítandó weboldal és az internet adta egyéb lehetőségek segíthetnek. A tervek között szerepel az agrárkamarával, a szakképző iskolákkal való kapcsolatfelvétel is. A szervezet érdekképviseleti munkájában a vállalkozókat terhelő helyi adók, egyebek között az építményadó csökkentése a cél. A belvárosi üzletek versenyhátrányának csökkentése érdekében az egyesület 30 perces ingyenes parkolás bevezetését javasolja, de szorgalmazzák egy elfogadható összegű éves parkoló bérlet megvásárlásának lehetőségét is. A taggyűlés májusban új elnökségi tagot választott Farkas András személyében a lemondott, egyesületalapító, korábban több éven át elnökként is dolgozó Balázs Ernő helyére. Az elkövetkező egy évben, a Báry Pétert követő új elnök, Farkas András feladata lesz, hogy megvalósítsa a taggyűlésen megfogalmazott elvárásokat. T. Bokros Mária


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

5

Úgy kezdődött, hogy nem kezdődött FOTÓ: SUHA PÉTER

– vagy amelyhez hasonlóra – szükség van. „Ugyan, minek költenék erre az adóforintokat” – hangozhat a közkeletű ellenérvelés (tehát: áru, és akinek kell, vegye meg). Ugyanígy a „szükségtelenség” érzetét kelthette az is, hogy az idei művészeti hetek úgy Záró akkord. A sorozatot záró hangversenyt a néhai támogató, Csiba kezdődött, hogy József emlékének ajánlották képgaléria: gyongyos.hu nem kezdődött. A Arról már évtizedek óta vitatkoznak a legkü- nyitóelőadás ugyanis – úgymond érdeklődés lönfélébb tudományok és szakmák képviselői hiányában – elmaradt. Sajnálhatjuk. Szerencsére a sorozat azért a második darabbal – köztük persze a népművelők -, hogy áru-e a kultúra. A Gyöngyösi Művészeti Hetek ren- csak elkezdődött-folytatódott, s bő egy hónadezvénysorozata nyitókonferenciáján is – ha pon át műfajokban - és minőségben is – változanem is ennyire konkrétan megfogalmazva – tos produkciókkal igyekezett felkelteni, megtarfelvetődött ez a kérdés, s volt, ugyancsak ebbe tani, erősíteni a közönség kitüntető figyelmét. a vitába illeszthető álláspontja a városvezetés- Rávilágítva arra is: a szervezők igyekeznek sokat nek is, szintén a művészeti hetek finanszírozá- és sokfélét be- és megmutatni, az épp-hogy-nem kommersztől a legprofibb előadásokig. sa kapcsán, hónapokkal korábban. Hogy idén mi volt a majdnem kommersz, Egyértelmű választ bizonyosan nem fogunk adni erre a kérdésre, már csak terjedelmi okokból s mi a tökéletes, azt ki-kidöntse el maga; akik sem. Azt viszont megállapíthatjuk: a Gyöngyösi több, esetleg mindegyik programon részt vetMűvészeti Hetek olyan programsorozat, amelyre tek, bizonyára tudnak rangsort állítani. S az

is valószínű, hogy mindenkinél más és más a rangsor, s ez így is van rendjén. A Gyöngyösi Művészeti Hetek tehát egy olyan sorozat, ami szándékai szerint a kultúra(fogyasztás?) helyi ünnepévé igyekszik válni, s ennek – nem feltétlenül a saját korlátai miatt változó - sikerrel eleget is tesz. Ha el is fogadjuk ugyanis, hogy a kultúra legalább valamennyire áru-szerű, mégsem olyan, mint a kenyér, vagy a tej, vagy egy cuki kis padlizsánlila miniruha. Ezekért ugyanis be kell menni a boltba, kiválasztani, kifizetni, hazavinni. Feltéve, hogy az ember akar efféléket, de az ember általában akar. Szolgáljon megnyugvásul, hogy általában az ember azért akar élményt is, katarzist is, szórakozást is, szóval a „kultúraboltban” sincs azért minden veszve. A művészeti hetek kapcsán ezzel együtt is jogos kérdés lehet, hogy Gyöngyös népességét és fizetőképes keresletét tekintve elegendő-e ahhoz, hogy megéljen az a bizonyos kultúrabolt. S ebből adódik az a kérdés is, hogy a Gyöngyösi Művészeti Hetek elsősorban vajon Gyöngyös közönségének szóljon-e, vagy esetleg ennél szélesebb földrajzi körben (értsd: nagyobb piacon) is megpróbálja megtalálni a maga közönségét. Akár így, akár úgy: jövőre – reméljük – ismét lesz Gyöngyösi Művészeti Hetek. Igény van rá. Suha Péter

In memoriam

Kiss Péter (1986-2013) Egy hónappal ezelőtt még Kiss Péter barátainak szánt, naplószerű élménybeszámolóját osztottuk meg a lap hasábjain, bízva abban, hogy a Himalájából érkező Kiss Péter tudósításnak lesz folytatása. Hiszen amikor Péter megkapta Gyöngyös zászlaját, amit magával vitt a hegyre, azt ígérte, visszahozza nekünk. Egy város, sőt egy egész ország örült, amikor kiderült, Péterék pünkösdhétfőn meghódították a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsát, a 8586 méter magas Kancsendzöngát. Az elkövetkező napokban az egyre aggasztóbb hírek ellenére a legutolsó pillanatig, amíg csak egy kis remény volt, bíztunk abban, hogy Kiss Péter és Erőss Zsolt élve, épségben és egészségben tér haza a Kancsendzöngáról. Sajnos mostanra az utolsó reményünk is szertefoszlott. Bele kell törődnünk az elfogad-

hatatlanba, abba, hogy a hegymászókat már soha nem látjuk viszont. Mindkét férfi embert próbáló teljesítményt produkált, mi, gyöngyösiek mégis igazán arra vagyunk – ha fájó szívvel is – büszkék, amit Péter véghezvitt. Hiszen olyat tett, amit magyar ember még soha. Ő volt az első magyar, aki megmászta a Kancsendzönga legmagasabb csúcsát. És ő talán az első hegymászó, aki olyat tett, amit ilyen magasságban hegymászó még soha: ereszkedés közben visszafordult, hogy megmentse, segítse társát. „Fenn a hegyen biztos, hogy volt egy pont, amikor tudnia kellett, hogy ha nem vár a társára, hanem most azonnal elindul lefele, akkor túlélheti, de ha marad, akkor biztosan nem. Volt egy pont, amikor biztosan tudta, hogy ha segíteni próbál Zsolton, akkor ő is meghal. Azt gondoljuk, tapasztalatlan volt magas hegyen, mert eddig csak 4000 méteres csúcsokat mászott meg, de a 8000 méter feletti környezet nem ringat illúziókba, ha valaki ott van, pontosan tudja, érzi milyen kegyetlen a közeg. Az életösztönhöz nem kell tapasztalat. Az

krízishelyzetben előbukkan . (…) A hegymászásban általános a ‚legkisebb veszteség elve’. Ha valaki menthetetlen, ott hagyjuk. Nem veszélyeztetjük, nem áldozzuk azok életét, akik még le tudnak jutni. Sok mászó például az Everesten úgy marad ott, hogy még él, míg a mászók már elmennek mellette. Ez ott egy kegyetlen, de logikus törvényszerűség. Lehet másként dönteni, de ez a döntés végérvényes. Kiss Péter döntött, és az utolsó pillanatig társ, bajtárs és szilárd jellem maradt. A versenysportolók körében évente osztanak ki Fair play díjat, értékelve a legsportszerűbb viselkedést. Ha rajtam múlna, mindenki tudná az országban, hogy mit tett Kiss Péter az utolsó óráiban és ő kapná az idei és egyben örökös Fair play díjat ” – írja Péterre emlékezve Dvorszky Tamás amatőr hegymászó. Kiss Péter, a Himalájában eltűnt gyöngyösi hegymászó drámája nem csak egy család, egy kisebb közösség, hanem egy egész város tragédiája. Mély részvéttel osztozunk a sportoló családjának fájdalmában, és bízunk abban, lesz erejük és hitük türelemmel viselni a megrázó veszteséget.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

6

2013. június

A közbiztonságot támogatom Bár kezdeményezésemre kezdett el foglalkozni Gyöngyös város képviselőtestülete a város közbiztonságának javítását célzó kérdésekkel, mégsem vagyok elégedett. Az újszerű és hatékony megoldásokra nem, csak a korábban alkalmazott, a problémára megoldást nem hozó módszerekre költ milliókat a város. A Jobbik csakis komplex, a bűnözést hatékonyan kezelő költségvetést tudja támogatni, ezért nem szavaztam meg a város tavalyi büdzséjét. Remélem, az idei költségvetésben számolnak azzal, hogy az elmúlt években rohamosan nőtt a bűnözés, melynek megelőzésére hatékonyabb eszközökre van szükség, mert a város lakói nem érzik magukat biztonságban. Meggyőződésem, hogy a fejlődés egyik alapfeltétele a vagyon- és személyi biztonság. A 2012-ben tartott aláírásgyűjtésünk keretében közel háromezren fejezték ki támogatásukat amellett, hogy állandó rendőrőrsöt kell

létrehozni az északnyugati (Duránda) városrészben, valamint az egész városra kiterjedő városőrséget vagy csendőrséget kell működtetni a bűnmegelőzés érdekében. Az aláírásgyűjtést követően azonnal kezdeményeztem a lakossági akarat végrehajtását, ám a város képviselő-testülete nem tartotta magára nézve kötelező érvényűnek azt. A 2012. évi költségvetés tárgyalásakor azonnal elutasították az őrs gondolatát és egy mobil rendőrségi konténer kialakításának lehetősége sem nyert támogatást. Döntöttek azonban további két közterület-felügyelő alkalmazásáról és a kamerarendszer bővítéséről. Ez utóbbi 15 millió forintba kerül, az eddigiek működtetésével pedig komoly gondok vannak. A „szakállas” megoldásokról már korábban bebizonyosodott, hogy nem vezetnek eredményre. Újabb, célravezetőbb és hatékonyabb lépésekre van szükség. Közbiztonság nélkül a

Jobbik által is támogatott városfejlesztési tervek sem érik el céljukat, mert a gyöngyösiek nem mindig érzik magukat biztonságban. Pedig a fejlesztésnek akkor van csak értelme, ha az adófizető élvezi is a hasznát. Ezért nem szavaztam meg a költségvetést 2012-ben. Komplex fejlesztési tervre van szükség, a fejlődést akadályozó tényezőket, így a bűnözés visszaszorítását is hatékonyan kell kezelni. Sajnos a bűnözés erősödése bennünket igazolt: 2010-hez képest 7 százalékkal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma Gyöngyösön. Egyetlen reménye a városnak, hogy a képviselő-testület tagjainak többsége belátja, csak biztonságban lehet élhetőbb várost építeni. Bízom abban, hogy a 2014. évi költségvetés már a komplexitás, a közösségi érdek képviselete szellemében készül el, és nyugodt szívvel adhatom mellé támogató voksomat. Kévés Tamás, Jobbik

Kálvária és új remény A „kálvária” szó jelentése átvitt értelemben, szenvedések, kellemetlenségek, bosszúságok sorozata. Ez a szó jutott eszembe akkor, amikor elhatároztam, hogy megpróbálom tömören leírni, hogyan is áll jelenleg a gyöngyösi Bugát Pál Kórház várva várt fejlesztése, hiszen ha ránézünk a régi SZTK épületére, melynek helyén épülne az új, 4 emeletes kórházi szárny, az még szó szerint áll, ami ez esetben azt jelenti, hogy a fejlesztés késik. Lássuk most a „kórház ügy” rövid kronológiáját a teljesség igény nélkül: Még az előző kormányzati ciklusban eredményesnek ítélt, több mint egymilliárd forintra benyújtott pályázatot követően 2010. szeptember 8-án került sor a támogatási szerződés megkötésére. Elkészültek a kiviteli tervek, 2011. júliusban a Közreműködő Szervezet a tervek jóváhagyását javasolta, egy hónappal később

a Fejlesztési Testület a terveket jóváhagyta. Az időközben szükségesség váló műszaki tartalom módosítása miatt annak újbóli jóváhagyása 2012 februárjában már csak feltételesen történik meg. A projekt előkészítő munkái és az ingatlanfejlesztésen kívül annak egyéb elemei (eszközbeszerzések) közben haladtak, közel 80 millió forint pályázati pénz lehívása vált esedékessé, melynek pénzügyi ellenőrzése „intézkedést nem igényel” minősítéssel megtörtént. Amikor már azt hihettük, hogy az ingatlan-beruházás megkezdése elől minden akadály elhárult, egy, a projektet feltehetően megakadályozni szándékozó „közérdekű bejelentés” következményeként szabálytalansági eljárás indult, mely többek között azt is megkérdőjelezte, hogy a pályázatot a kórház üzemeltetője benyújthatta-e. Az ezt követő

hercehurca (fenti ok miatt szabálytalanság megállapítása, fellebbezés, új eljárás) végén 2013 januárjában az Irányító Hatóság kimondta, hogy szabálytalanság nem történt. Várhatóan tehát két hónapon belül megkezdődik a hotelépület déli szárnyának átépítése, melynek befejezésének időpontja előreláthatóan jövő év nyara. Ezzel történetünk akár be is fejeződhetne, azonban már tényként kezelendő, hogy kórházunk állami tulajdonba kerül, melynek időpontja ez év júliusára tehető, pont akkor, amikor az építkezés kezdődhetne… Bízunk azonban abban, hogy az állami átvétel nem a kálvária folytatása, hanem egy új remény kezdete lesz. Mert a gyöngyösi kórház fejlesztése remélhetőleg mindannyiunk közös érdeke. dr. Végh Attila, MSZP frakció

Hová lett a kedv(ezmény)? A nyár közeledtével és - ahogy azt már megszokhattuk -, az özönvízszerű esőzések múltával feltehetően idén is „beköszönt” a száraz, aszályos időjárás, amikor is főként a családi házas ingatlanok lakói, kertjük és annak értékeinek megóvása érdekében, intenzív öntözésre kényszerülnek. Ilyen esetekben vízvételi forrásul többnyire csak a vezetékes ivóvíz szolgál. Azon ésszerű indokból, hogy az öntözés során nem keletkezik szennyvíz, a fogyasztók korábban - az önkormányzat, mint árhatóság által rendeletben szabályozott módon - locsolási kedvezményt vehettek igénybe - úgy tűnik csak mostanáig. Miután a jogszabályváltozások miatt januártól az önkormányzatok árhatósági jogköre megszűnt, mindemellett önkormányzatunk már a szennyvízelvezetést és -kezelést is a Heves

Megyei Vízmű Zrt. igénybevételével látja el, melynek tulajdonosa közel száz települési önkormányzat, köztük Gyöngyös is. A jelenleg hatályos, a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet azonban már nem teszi lehetővé csak az állami tulajdonú víziközmű szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó részére az átalányjellegű locsolási kedvezmény igénybevételét, mely megkülönböztetés méltánytalan és igazságtalan. Igaz, hogy a fent hivatkozott kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján külön locsolási vízmérőt szereljenek fel (és ez esetben a megállapodás szerinti kedvezmény igénybe vehető lenne), ez azonban csupán lehetőség és egyébként is meglehetősen bürokratikus és költséges.

Fenti helyzet ugyancsak megoldható lenne az önkormányzat és a vízmű közötti üzemeltetési szerződés módosításával, de a jelenlegi helyzetben ennek anyagi veszteségét már feltehetően nem vállalnák, ugyanis a szolgáltatókat sújtó vezetékadó, továbbá a várható – ivóvíz-, és csatornadíjat is érintő – újabb rezsicsökkentési intézkedés az önkormányzati cégnek már önmagában milliós nagyságrendű veszteséget okoz. Szeretnénk felhívni a térség fejlődéséért munkálkodó országgyűlési képviselőink figyelmét, hogy íme egy újabb jogszabály illetve egy konkrét rendelkezés, mely reményeink szerint csak tévedés következménye és amely mielőbbi módosításra vár. Hiszen a kertek, virágok, termények öntözése nem hobbi, hanem szükségszerű tevékenység. dr. Végh Attila, MSZP frakció


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

7

Élet a régi Gyöngyösön

Új életre kelt a főtér

Ez a cikk a tűzvész utáni újjáéledő Fő térről szól, s ehhez egy egészen különleges képet mutatok a kedves Olvasónak. A kép Somogyi Miklós örököseitől került Borbándi Erikhez, akinek jóvoltából, most Önök is láthatják. Somogyi Miklós fiatalon elhunyt (1892-1918) festőművész nevét azóta kezdi megismerni Gyöngyös közönsége, hogy a Deák Ferenc utcai házra, hol gyermekéveit töltötte, 2009ben emléktábla került. A család legismertebb egyénisége a század elején Somogyi Dezső volt, aki 1909-ben a gyöngyösi királyi járásbíróságnál, mint járásbíró állt alkalmazásban. A családi albumban szereplő felvételeket, melyekből ez a kép is származik a két fiú, Miklós és az ifjabbik Dezső készítették. A kép közvetlenül az 1917-es tűz után készült. Jól látszanak a tető nélküli, megégett házak, a Szent Bertalan-templom ideiglenesen lefedett tetőzete, csonka tornya. De bármennyire is megviselte Gyöngyöst a pusztító tűz, a semmit nem kímélő lángtenger, az élet lassan visszatért a „régi” kerékvágásba. Újra tud mindenki nevetni, ismét megtalálta a helyét a „corsó” a főtéren, s egy-egy kávéház is megnyitotta teraszát a kellemes napsütésben. Hogyan is változott meg a Hanisz tér 1917 után? „ Gyöngyös elhamvadt egy világháború zord viharai között, az elkövetkező béke min-

dent újéletre keltő, áldásos melege alatt pedig legyen Isten segítségével a haza egyik legszebb virága.” Ezeket a szavakat IV. Károly király mondta, amikor meglátogatta a tűzpusztította várost. 1918 valóban egy új „korszak” kezdetét jelentette. A Warga László építész által készített újjáépítési tervezet levegős, „zöld” települést képzelt az üszkös romok helyébe, zárt belsőudvaros épülettömbökkel, parkokkal, az utakat szegélyező fasorokkal. Bár az újjáépítés azonban nehezen haladt, a ’20-as évek elején egyre-másra nőnek ki a földből a szebbnél szebb magán- és középületek. Tervezői olyan neves építészek, mint Wälder Gyula műegyetemi tanár, Medgyaszay István építőművész vagy Mohácsy László építész voltak. Mohácsy László tervezte Kernács János, a városszerte ismert és tisztelt „cipészmester”, Hanisz téri (ma Fő tér 4.) házát. Kernács János 1922 májusában szálloda és étterem építésére kért engedélyt. Az épület alatt pezsgő, sör- és borpince, valamint jégverem kialakítását tervezték. A tervek szerint a térről nyílt az étterem, négy hatalmas félköríves záródású „üvegfallal”, s az emeletre került a lakás, amelyben, hall, emeltterű ebédlő, a szülői háló, leány- illetve fiúszoba, fürdőszoba, konyha és cselédszoba kapott volna helyet. A földszint - mint ma is látható - a tervek szerint készült el, de

nem étterem, hanem a Nemzeti Hitelintézet foglalta el. Az emeleti részen nem épült meg az emelt középrizalit, ellenben a tetőtérben padlásszobákat alakítottak ki. Kernács János 1924. szeptember 27-én kibővített cipőüzletét saját házában a Hitelintézet feletti emeleten ajánlja tisztelt vásárlói figyelmébe. A Kernács-ház északi szomszédja a Gyöngyösi Kereskedelmi és Hitelbank Rt. székháza volt (ma Fő tér 2.). Az „eredeti”, szecessziós homlokzatú székházat – az egykori Rákóczi-ház helyén - 1910-11-ben Frend Dezső tervezte. Az épület a tűzvészben megsemmisült, s a bank az 1920-as évek elején ismét őt kérte fel az új székház megrajzolására. A tervek 1923 májusában készültek el oly módon, hogy az előző épület „Rákóczi-kapuja” megmaradt. Október elején Gajdóczki Dezső és László munkájának eredményeként már állt az épület. A Hanisz Imre téren vannak a cukrászdák, a szállodák, az éttermek, a bankok és a polgári ízlést kiszolgáló elsősorban zsidó tulajdonban lévő boltok. Fehér és Steiner női és férfi ruha áruháza és cipőraktára, Rusz Lipót divatkelme és fehérnemű áruháza, Jelinek Ignác órás műhelye, Goldner Dávid ruházati boltja, Pátzay és Pallagi 1881-ben alapított méteráru és rövidáru üzlete. A ’20-as évek elején Grüssner Jenő a Gyöngyösi Bank Rt. vezérigazgatója kezdeményezésére, a bank vállalkozásában épült fel a tér sarkán, az egykori Bruckner szálloda helyén a Gyöngyösi Hungária Szálloda impozáns kétemeletes épülete. Ascher Sándor igazgató 1924. szeptember 15-én újonnan átalakított étteremmel, 62 teljes komforttal központi fűtéssel, „minden szobában vízvezetékkel”- berendezett szobával várta a vendégeket. Az egykori Grassalkovich palota aljában a Corzó kávéház üzemelt, mely nyáron, mint a kép jobb oldalán betűnik, utcai teraszával várta a vendégeket. A város lassan kezdte begyógyítani a sebeket, de mint a képen is látszik a foghíjak, és kiégett épületek ellenére a tér ismét ellátta funkcióját és a polgárok birtokukba vették a városi korzót. B. Gál Edit


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

8

2013. június

Rizlingszilváni lett a város bora Első helyet hozott

FOTÓ: SUHA PÉTER

rának sikere. Bár tudta, hogy a minősége kiváló, ám a tavalyi év nehéz próbára tette a szőlészeket és a borászokat. A városbor készítője hangsúlyozta: sajnos a Rizlingszilváni az utóbbi időben méltánytalanul háttérbe szorult a mátrai borvidéken, de reméli, hogy a mostani siker ezen változtat majd. Kis-Benedek György a legjobbnak járó díjat a hétvégén megrendeA Gloria Sublimis Borrend új tagjait, Kósa Lászlót (balról a zett háromnapos borünharmadik) és Nagy Róbertet (jobbról a második) köszönti nepen vehette át Faragó képgaléria: gyongyos.hu László polgármestertől. A május végi bornapon a mátrai borviA hagyományoktól eltérően egy 2012-es évjáratú Rizlingszilváni lett Gyöngyös Város Bora. dék legkiválóbb borait kóstolhatták meg az Kis-Benedek György borát 17 bor közül vá- érdeklődők. A szórakoztató programokkal lasztotta ki egy szakértő zsűri. A városbor egy színesített rendezvényen a hagyományokéven keresztül képviseli majd Gyöngyöst he- hoz híven borlovagokat is avattak. Idén Kósa lyi, országos és nemzetközi szinten egyaránt. László, a Mátra Party ’98 Kft. vezetője és A tíz éve borászkodó Kis-Benedek Nagy Róbert, a Radír Produkció vezetője lett György elmondta, hogy meglepte saját bo- a Gloria Sublimis Borrend kitüntetettje.

a hintaszék Sajnos a szakiskolások teljesítményére kevésbé figyelünk, holott szép számmal adódik olyan lehetőség is, amikor ők is megmutathatják, képesek nagy tettekre. Tavasszal a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium több szakiskolás diákja is megörvendeztette tanárait a különféle versenyeken elért eredményekkel. A pék országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Benyik Enikő végzős tanuló 4. helyezést ért el, ami kitűnő bizonyítványt eredményezett. Darók Petra, Lakatos Alexandra és Ribai Alexandra a Heves Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által kiírt esszé pályázatra küldte el a családi értékek fontosságáról szóló pályaművét. A diákok jutalma egy háromnapos tábor volt Noszvajon. A tábor záró rendezvényén eredményt hirdettek, ahol Darók Petra második helyen végzett. A szakiskolások bejutottak az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen régiós döntőjébe, ahol szép eredményt ért el Darók Petra és Berta Norbert.

Lions: ha tudnak, segítenek

Idén immár húsz éve, hogy megalakult a Gyöngyös-Mátra Lions Klub. A szervezet célja a rászorulók, különös tekintettel a vakok és gyengén látók megsegítése. A kezdeteket felidézve Kósa László, a szervezet soros elnöke elmondta: Gyöngyösre dr. Molnár József hozta el a Lions mozgalom ötletét, melyhez alapító tagként húszan csatlakoztak. Az elmúlt két évtized a tagok összekovácsolódásán túl azért is emlékezetes, mert felnőtt egy új generáció, amely ma már szintén

a klubért dolgozik, egyetértésben az alapítókkal – hangsúlyozta Kósa László. A klub napi kapcsolatot tart fenn a Vakok és Gyengénlátók Gyöngyösi Szervezetével, melynek tagjait látást javító segédeszközökkel és egyéb anyagi támogatással is segítik. De felkarolják a természeti katasztrófa károsultjait, a nagycsaládosokat és a szűkösebb anyagi körülmények között élő gyermekeket is. Ha szükséges, akkor egyedi problémák megoldására is vállalkozik a klub. A pártfogás alapját évek óta egy biztos támogatói kör, valamint az évente megrendezett jótékonysági bál adja. A Gyöngyös-Mátra Lions Klub büszke arra, hogy a Bugát Pál Kórház több orvosa is tagja. Ők azok, akik sokszor pénzben ki nem fejezhető támogatással is tudják segíteni a szervezet munkáját. A húsz éves évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen a klub támogatói közül elismerést kapott Valaska József, Dr. Magda Sándor, Hiesz György és Füleki Menyhért. Azok a tagok pedig, akik állandó generátorai a klubnak, a Lions országos kormányzóságának elismerő oklevelét kapták meg.

A nyertes ifjú kézművesek és a hintaszék

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett „Heves Megye Ifjú Kézművese 2013” pályázatán Nagy Gábor és Sziráki Milán végzett az első helyen. A tanulók által készített hintaszék a közönség díját is elnyerte. Oklevélben részesültek a Mátra Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft-nél gyakorlatot teljesítők, Pintér Péter és Bozó Boldizsár. A városi elsősegélynyújtó verseny első helyezését szerezte meg az iskola csapata: Hrozik Dániel, Tóth Klaudia, György Annamária, Szabó Tímea, Radics Andrea. A területi szavalóversenyen Farkas Mercédesz harmadik helyen végzett. A József Attila Megyei Szavalóversenyen Csík Dávid az első, Lakatos Ibolya pedig a második helyet szerezte meg. A „Magyarország az én hazám” műveltségi vetélkedő internetes fordulóján az iskola csapata elsőként jutott az országos döntőbe. A csapat tagja volt Bencze Ádám, Borsodi Mátyás és Dóra Martin.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

9

Ahol az üveg az élet

FOTÓ: NAGY RÉKA

FOTÓ: SUHA PÉTER

Kilenc év kényszerszünetet követően újraindult az üveggyártás Parádsasváron, miután megkezdte termelését az Art Glass Parád Kft. A manufaktúra ünnepélyes megnyitóján Horváth László országgyűlési képviselő, kormánymegbízott hangsúlyozta: az életnek az alkotásról és az értékteremtésről kell szólnia, Parádsasvár számára pedig az egyedi kristálytárgyak egyet jelentenek az élettel. A gyártást a korábbi parádi üveggyár vezető üvegtervezői által épített, s az elmúlt időszakban összességében mintegy 30 millió forintos beruházással, saját erőből és több elnyert pályázati támogatás révén felújított kísérleti hutában indította el a belföldi magánszemélyek által birtokolt társaság, amely egyelőre nyolc embernek ad munkát a mátrai településen. A korábban közel 400 embert foglalkoztató, II. Rákóczi Ferenc által 1708-ban alapított Parád Kristály Manufaktúra 2004-ben jutott csődbe, s indult ellene felszámolási eljárás. Azóta nem készültek hagyományos kézi megmunkálású kristályáruk a településen. A sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón

A szakemberek precíz munkával készítik az üvegtárgyakat

Palóc hagyomány kortárs köntösben A Kossuth utcáról nyíló Kortárs Palóc Tájház, vagyis a gyöngyösi KOPATA külső falán hagyományos palóc motívumok hirdetik az épület különlegességét.

Hírek Amatőr színészeket díjaztak Ezüstminősítést kapott a budapesti minősítő fesztiválon a Károly Róbert Főiskola Ká-Ró Színköre, melynek tagjai - Gubacsi Franciska, Czakó András és  Sidló Márk - Móricz Zsigmond A Zördög című színdarabját mutatták be. Gubacsi Franciska megkapta a zsűritől a legjobb női színészi alakításért járó  elismerést. A színdarabot Czigány Marianna művészeti vezető rendezte.

Rovásírással írt táblák

A városban már csak a zsellérközök őrzik a XIX. és a XX. század építészeti sajátosságait, az 1917-ben pusztító tűzvész után pedig kilenc, építészetével a palóc hagyományokra emlékeztető ingatlan maradt meg. Ezek közül az egyik a KOPATA épülete. Zarnóczky Martin Balázs, a tájház megvalósítója elmondta: a Batsányi János utca 8. szám alatt álló ingatlan kialakítása a még meglévő érték megőrzését szolgálja és magában hordozza a biztató megújulást is. A KOPATA a kortárs és a hagyományos népművészek alkotóházaként, valamint kiállítótereként működik majd.

Horváth László országgyűlési képviselő, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a helybeliek szíve ma is összeszorul a leromlott és kirabolt egykori üveggyár „háborús övezetre” emlékeztető látványától, hiszen az jelentette az életet a település és a kistérség számára. Ugyanakkor a termelés újraindulása azt jelenti, hogy még ha kisebb méretben is, de megmaradt a tudás, a hagyomány és a tapasztalat. - Az életnek alkotásról és értékteremtésről kell szólnia, Parádsasvár számára pedig az egyedi kristálytárgyak egyet jelentenek az élettel - mondta. Berényi Zsolt, az üzem vezetője arról szólt, hogy az egykori kísérleti üveghutában ötvözik a modern technológiát a több évszázados eljárásokkal. A hutában olyan üvegfúvók dolgoznak, akik az üveggyár felszámolásakor vesztették el az állásukat. A tervek szerint a dolgozói létszám hamarosan még néhány fővel bővül - mondta az üzemvezető. Az Art Glass manufaktúrája az üvegfújás iránt érdeklődő turisták előtt is nyitva áll.

Székelyrovásírás helységnévtáblákat avatott a trianoni eseményekre emlékezve a Jobbik Gyöngyösi Alapszervezete. A hat táblát a városba vezető utak mentén helyezték el. Bús Árpád Zsolt, a párt helyi ifjúsági tagozatának elnöke elmondta: székely emberként nagy öröm számára, hogy a táblaavatáson megoszthatta emlékeit és érzéseit. Hozzátette: bízik abban, hogy egy idő után mindanynyian egyformán gondolkodunk majd Trianon kapcsán.

Ösztöndíj a végzős diáknak Orosz Norbert, a József Attila Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 12./A osztályos informatika szakos tanulója nyerte el idén a Kiss Antal Tanulmányi Ösztöndíjat. Az elismerést a József Attila Kollégiumért Alapítvány az

intézmény egykori diákjáról, a később olimpiai ezüstérmes sportolóról nevezte el. A díjat a kollégiumi nevelőtestület javaslata és a kuratórium döntése alapján minden évben Orosz Norbert egy tanuló kaphatja meg. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll. Orosz Norbert jó tanuló, jó kollégista volt, részt vett több tanulmányi versenyen is és aktív tagja volt a diákönkormányzatnak. A fiatal díjazott azt tervezi, hogy a sikeres érettségi után gazdasági informatikus szakon folytatja tanulmányait a Károly Róbert Főiskolán.

Kalaposok kiállítása Második alkalommal rendeztek élőgomba és gombapreparátum kiállítást májusban a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakközépiskolában, Mátrafüreden. A Mátrai Gombász Egyesület tagjai a Mátrában gyűjtötték be a 76 gombafajt, ami szép eredménynek számít. A gyűjteményből kiállítás készült az iskola diákjainak és más érdeklődőknek. A szervezők célja volt az is, hogy minél többen megismerjék az erdei gombákat, azok gyógyhatásait, gasztronómiai értékeit.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

10

Szükség van képzett szakemberre A világon a legszínesebb, a legsokoldalúbb és a legtalálékonyabb közösség a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Így jellemeztek bennünket nemrég Rómában, a szervezet Kozma Imre 900. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen - hangsúlyozta Kozma Imre atya, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola ballagási ünnepségének díszvendége volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy éve működteti a gyöngyösi oktatási intézményt.

Az elnök úgy véli, jól döntöttek, amikor vállalták a feladatot. A küldetésünk nem az oktatás területére hív bennünket. Éppen ezért nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy szabad-e vállalnunk az iskola működtetését. Egyetlen szempont, a szakképzés fontossága győzte le a szívemet. A mai társadalom legnagyobb problémája, hogy nincsenek szakképzett emberek. Éppen ezért olyan szükségesek a szakközépiskolákban nevelkedő fiatalok, mint a levegő - tette hozzá Kozma atya, aki kiemelte: a szervezet által fenntartott intézményben nem csupán szakmailag lesznek jól képzettek a fiatalok, hanem emberként is többek lesznek. A Máltai Szeretetszolgálat tervei között szerepel, hogy a jövőben tovább bővítik és színesítik az iskolában folyó szakképzést.

Új református lelkészt választott a gyülekezet A gyöngyösi református gyülekezet 94 százaléka döntött úgy, hogy Kenyeressy Károlyt szeretné vezetőjének. A lelkészt ezt követően ünnepélyes keretek között iktatták szolgálatba. Kenyeressy Károly Kenyeressy Károly tavaly év elején tért vissza Gyöngyösre, amikor a gyülekezet korábbi vezetője a fővárosba költözött. A lelkész tulajdonképpen haza érkezett családjával Válról, ahol csaknem húsz évig szolgált, hiszen az újonnan beiktatott református lelkész gyermekként Gyöngyösön nőtt fel. A lelkészbeiktatás hálaadó istentiszteletén dr. Szabó István püspök kiemelte: szeretné,

ha a gyöngyösi gyülekezet ajándékot kapna a lelkipásztor személyében. A püspök hangsúlyozta továbbá: nem baj, ha egy lelkész „jó fej”, de nem ez az elsődleges feladata, hanem az, hogy legjobb tudása szerint vezesse a rá bízott gyülekezetet. A ceremónián Kenyeressy Károly Sipos Bulcsú Kadosa esperestől kapta meg a szolgálat és a felelősség szimbólumait: az egyházközség pecsétjét, a gyöngyösi református templom kulcsát és a Szent Írást. A gyülekezet új lelkészét a városvezetés nevében dr. Réthy Béla alpolgármester üdvözölte, aki köszöntőjében elmondta: egy lelkész beiktatása mindig mérföldkő egy közösség életében. Különösen örömteli az, amikor a lelkész ott, abban a városban gondozhatja a rábízott közösséget, ahol ő maga is felnőtt.

Újabb adomány a kórháznak Segítő szándék, egy jó ötlet, sok-sok jóízű harapás és persze az adakozás örömét ismerő emberek kellettek ahhoz, hogy a gyermeknap előtt újabb adomány érkezzen kórházunk gyermek és újszülött osztályára. A Dió Rádió és a Manhattan Burger által indított jótékonysági kampány eredménye az az újszülöttek átmeneti légzészavarának manuális támogatására szolgáló PEEP készülék, ami május végén került a gyermekosztályra. Baranyi István, a gyorsétterem tulajdonosa elmondta, nagy öröm volt számára, hogy az emberek nyitottan fogadták a gyűjtést. 

- A Bugát Pál Kórház a város és a térség lakosságának egészségét, gyógyulását szolgálja. Ezért is fontos az itt élők megszólítása, hiszen minden fejlesztés értük, jelen esetben a legkisebbekért történik - erősítette meg dr. Szecskő Tamás, a rádió ügyvezetője. Dr. Halmen Mária, a gyermekosztály főorvosa a köszönő szavak mellett kiemelte, nagy biztonságot jelent a készülék, amivel egyénre szabva tudják a lélegeztetés során a nyomást beállítani és szabályozni a kicsik tüdejébe jutó levegő mennyiségét.  T. Bokros Mária

2013. június

Hírek Népkonyhát nyit az Üdvhadsereg Egy 200 fő ellátására alkalmas népkonyhát alakít ki az Üdvhadsereg gyöngyösi szervezete a Jókai utca 25. szám alatt 98 millió forintos európai uniós támogatással. Az épületben lesz egy 40 személyes ebédlő, ahol rászorulók étkezhetnek majd és kialakítanak egy 15 fős családi napközit is. Az Üdvhadsereg szolgáltatásai között szerepel majd az utcai szociális munka is, amivel a hajléktalanokat és a csellengő fiatalokat segítik. A novemberben befejeződő fejlesztéssel 8 új munkahely jön létre.

Ápolókat jutalmaztak A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Heves Megyei szervezete és a gyöngyösi Bugát Pál Kórház közösen ünnepelte meg az ápolók nemzetközi napját. Az Kovács Edit ünnepségen átadták a MESZK megyei elnöksége által alapított díjat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozóknak. Elismerésben részesült többek között Kovács Edit, a Bugát Pál Kórház munkatársa.

Díjazták a legjobbakat Az Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola gálaműsorán adták át az Egressy-díjat, amit idén a negyedikes Kabács Gergő, valamint a nyolcadikos Fehér Vivien és Tamás Lili vehetett át. A diákok tanulmányi eredményükkel és közösségi munkájukkal vívták ki az elismerést.

Megtisztították a főút mentét A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola, a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola, valamint a József Attila Szakközépiskola és Szakiskola 90 diákja vállalkozott arra, hogy a Föld napján megtisztítja a Gyöngyöstől Kékestetőig vezető főutat. A munkához a Magyar Közút Zrt. biztosította a szükséges felszerelést és összeszedte a megtelt zsákokat. A takarításban részt vett a Mátrafüredi és a Parádfürdői Erdészet is. A feladatot a TDM koordinálta, a résztvevők utazásáról a Mátra Volán gondoskodott.

Érdemérmet kapott a titkár A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége hagyományosan május 1-je előtt adta át az MSZOSZ-díj és az MSZOSZ Érdemérem kitüntetéseket. Ez utóbbi elismerést kapta meg Székelyhidi Jánosné, gyöngyösi szakszervezeti titkár.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

11

Az első védőoltás rák ellen élőszervezetek, például bizonyos vírusok. Az utóbbi években kiderült, hogy a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök száz százalékát, a hüvely, szeméremtest, hímvessző, végbéldaganatok 50-60 százalékát, a gégedaganatok 30-40 százalékát a humán papilloma vírus (HPV) okozza. Ha valaki HPV-vel fertőződik, semmiféle tünetet nem észlel, mert a vírus semmi panaszt nem okoz. Ennek oka, hogy a HPV csak a nyálkahártya legfelső rétegében telepszik meg, ezért az immunrendszer védőmechanizmusa nem működik eredményesen. A HPV vírus igen gyenge immunogén. Ennek ellenére a szervezetbe jutó HPV 80 százalékát a gyenge A védőoltást három alkalommal adják különböző immunvédelem legyőzi. A maidőpontokban radék 20 százalék azonban poAz orvostudomány egyik legnagyobb fel- tenciális veszélyforrás. Ám akik meggyógyadata a daganatos betegségek elleni eredmé- ulnak, a gyenge immunválasz miatt újból nyes küzdelem. A cél a tünetmentes rákmeg- megfertőződhetnek. A HPV fertőzésnek nem a jelenléte eredelőző elváltozások, az igen korai állapotban lévő daganatok felismerése és a már előre ményezi a problémát, hanem az általa okohaladottabb esetben levő daganatok eredmé- zott sejtelváltozás, amely a daganatkezelés irányába is haladhat. Előfordulhat, hogy valaki nyesebb kezelése. Magyarország nemzetközi összehasonlítás- csak a rutin rákszűrés esetén szerez tudomást ban a daganat-halálozás élmezőnyében van. arról, hogy HPV-vel fertőzött. A HPV-fertőzés népbetegség, ami nemi Minden negyedik ember – évente 34-35 ezer ember - rákban hal meg. A rákbetegek száma érintkezéssel terjed. Az emberek 80 százaléka fertőződik meg HPV-vel élete során. 180-200 ezer között van. Az orvostudomány döntő felismerése Az alapvető kérdés minden betegség esetében: mi az oka? Ennek ismerete a megelőzés volt, hogy ha ártalmatlan vírusrészeket jutés a gyógyulás alapfeltétele. A daganatok sejt- tatnak oltással a véráramba, akkor az erőtelosztódási zavarral kezdődnek, melyek kiváltó jes védelmet idéz elő. Az oltóanyag a vírus oka rendkívül összetett folyamat. Lehet örök- örökítő anyagát nem tartalmazza, fertőzést letes tényező, vagy a levegőből, élelmiszerből, nem okozhat. Az oltásnak betegségmegelővízből szervezetünkbe jutó rákkeltő anyag, de ző szerepe van. Az orvostudományban a HPV elleni az lehetnek egyéb, az immunrendszerünket károsító anyagok, vagy ionizáló sugárzás, illetve első olyan védőoltás, amely bizonyítottan ké-

pes megelőzni több szervdaganatot. Sajnos a már meglévő fertőzés esetén a védőoltás már hatástalan. A HPV elleni vakcinát a nemi életet még el nem kezdő 9-14 éves korosztálynak – lányoknak és fiúknak egyaránt – javasolják, mert a vizsgálatok szerint ebben a korban a legerősebb az immunválasz is. Még nem fertőzött vagy már gyógyult idősebbeknek is adható a védőoltás, de ekkor az immunválasz már gyengébb. A védőoltást három alkalommal adják különböző időpontokban. Vizsgálatok alapján az első két oltás csaknem teljes védelmet nyújt, így a biztosító harmadik oltás időpontja akár egy-két évvel is kitolható. A vírus elleni védelem ideje még nem tudható, hiszen mindössze tíz éve alkalmazzuk, de feltételezik, hogy élethosszig tart. A védőoltás mellékhatása – ha van – igen enyhe: helyi bőrpír, enyhe fájdalom, hőemelkedés vagy fáradtság fordulhat elő. Tekintettel arra, hogy a jelenleg alkalmazott HPV elleni védőoltás még nem hat az összes HPV ellen, fontos, hogy az oltásban részesülők is járjanak nőgyógyászati szűrésre. A szűrővizsgálaton az orvos nemcsak a méhnyakat vizsgálja meg, hanem a nemi szerv egészét és az emlőket is. A HPV elleni védőoltás hazai népegészségügyi felkarolása nem halasztható tovább, pénzhiánnyal nem menthető. Az oltás bevezetése nem szakmai és nem gazdasági kérdés, ennek ellenére hazánkban is végeztek költséghaszon-számításokat, a mérleg az utóbbi javára billent. Az orvoslás nem üzleti vállalkozás, hanem esküvel megpecsételt elkötelezettség, a betegek legjobb kezelésére, az egészség megőrzésére. Az emberi szenvedésnek gátat vetni minden nemzet egészségpolitikájának alapvető kötelessége akkor is, ha az eredmény 1520 év távlatában válik nyilvánvalóvá. dr. Gulyás Zoltán nőgyógyász-onkológus főorvos

Ingyenes a lányok oltása Gyöngyösön idén is díjmentesen oltják be humán papilloma vírus (HPV) ellen a városban élő 13 éves lányokat – erről határozott a város képviselő-testülete. Az immár három éve tartó védőoltási program keretében 114 négy komponensű HPV oltóanyag beszerzését vállalta az ön-

kormányzat. Az ehhez szükséges csaknem 6 millió forintos fedezetet a jövő évi költségvetésből finanszírozzák. Három évvel ezelőtt az okmányiroda által nyilvántartott 13 éves lányok 71,5 százaléka, 2011-ben 75, 5 százaléka, míg tavaly a korosztály 70, 4 százaléka élt az ingyenes oltás lehetőségével.

A tervek között szerepel, hogy a 2015-ig terjedő oltóprogram folytatásaként a jövőben a 13 éves gyöngyösi fiúk is megkaphatják majd a HPV elleni oltást. A vírus ugyanis nem csak a nőkre jelent veszélyt, mivel a HPV nem csak a méhnyakrák, hanem a végbél-, a szájüregi és a hímvessződaganatért is felelős lehet.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

12

Három veréb hat szemmel Júniusban ünnepeljük Weöres Sándor költő, író műfordító születésének századik évfordulóját. Gyermekverseinek szavatossága örök időre szól, hisz néhány évtizeddel ezelőtt g y e r e ke i n k ke l kántáltuk, ma az unokáink, énekelve, táncolva tanulják a ritmust. Valamikori tanárom, Kenyeres Zoltán professzor a száz éves évfordulóra írt egy mo-

nográfiát Weöres Sándorról, a költőóriásról, aki kicsiktől nagyokig minden korosztálynak alkotott. Ki ne dúdolná Halász Judittal együtt a Bóbita, Bóbita táncol, megzenésített versét, de másfajta élmény Palya Bea előadásában hallgatni a Psyché-verseket a szerelemről és megint más olvasni A teljesség felé prózakötetét – a megszívlelendő igazságok gyűjteményét mutatva a költő filozófiai beállítottságát.      „Csak játék, mondja dalomra a kortárs,      s a jövő mit se szól rá, elfeled.      Verseimet ajánlom a falaknak,      úgy írtam, ahogy nekem jól esett.”  /Weöres: Rongyszőnyeg 116./  Molnár Katalin

Nemes célt szolgál a Vasember-próba Nádudvari Péter élete eddigi legnagyobb kihívására készül: július 27én, a Nagyatádon megrendezendő Ironman Országos Bajnokságon a hosszú távú triatlonversenyek Nádudvari Péter egyik fajtáját szeretné teljesíteni. A 3,8 kilométer úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és a 42,2 kilométer futásból álló Vasember-próba - Péter szokásához híven – ismét jótékony célt szolgál. - Már kétszer futottam le a maratont, egyszer átúsztam a Balatont is és teljesítettem egy 124 kilométeres terepfutó-versenyt is, így úgy érzem, hogy a megfelelő „előzetes lépcsőfokok megmászásával” állok majd rajthoz – jellemezte edzettségét a gyöngyösi fiatalember, aki a bajnokságon való indulásával az értelmi fogyatékkal élő zenészekből és felké-

szítőikből álló Nemzeti Színkottás Zenekarnak szeretne segíteni. A zenekarnak Péter és néhány fogyatékkal élő tanítványa is tagja. - Tavaly a súlyosan beteg gyerekek élményterápiás táboroztatását segítő Bátor Táborért teljesítettem a Spar Budapest Maratont. A Nemzeti Színkottás Zenekar táborról táborra, koncertről koncertre, pályázatról pályázatra él, anyagi szempontból állandóan borotvaélen táncolva. A zenekar rengeteg pozitív szakmai és lelki-érzelmi élményt és tapasztalatot ad, ezért szeretnék mindent elkövetni azért, hogy minél több felkészítő tábora és koncertje legyen a zenekarnak – vélekedett Péter. Az adománygyűjtő kampány hamarosan elkezdődik, Péter szeretne ennek minél nagyobb nyilvánosságot teremteni. Ő pedig a támogatásért cserébe nem kisebb dolgot ígér, minthogy teljesíti az Ironmant, amire február óta készül. Pétert célja elérésében a barátai, a szülei, barátnője segítik. Közülük többen is a helyszínen szurkolnak majd Péternek.

A kárpátaljai Császlóc község kulturális rendezvényén vett részt május elején a gyöngyösi ruszin nemzetiségi önkormányzat tagjai. A nemzetközi találkozón részt vettek lengyel, holland, vajdasági és erdélyi vendégek is, akik a háromnapos program során ellátogattak a Vereckei-hágóra is. A kulturális programok mellett a küldötteknek lehetőségük volt a tapasztalatcserére is.

2013. június

Örökbe fogadták a forrásokat Gyöngyös Város Óvodáinak kilenc tagintézménye közül négy vállalkozott arra, hogy örökbe fogad gondozásra váró mátrai területeket. A Platán Úti Tagóvoda a Csepegő-forrást, a Fecske Úti Tagóvoda a Ófarkas-kutat, a Dobó Úti Tagóvoda az Ördög-forrást, a Mátrafüredi Tagóvoda pedig a Máriácskát és a Kozmáry-kilátót vette gondozásába. Az intézmények vállalták, hogy a jövőben rendszeresen látogatják és rendbe teszik az erdei pihenőterületeket. A forrásoknál, a kilátónál és a zarándokhelynél tábla jelzi majd, hogy ki az örökbefogadó. A programba szeretnék bevonni az iskolásokat is, hogy minél több gyerekkel megismertessék a természet- és a környezetvédelem fontosságát.

Biztonságos játékok az óvodákban Az Epreskert Úti Óvodában, a Jeruzsálem Úti Óvodában és a Katona József Úti Óvodában a gyerekek biztonsága érdekében több udvari játékot is kicserélnek, mert nem felelnek meg az új szabványváltozás feltételeinek. A beruházásra 4,2 millió forintot szán az önkormányzat. A törvény értelmében kétévente kötelező felülvizsgáltatni a játszótéri eszközök biztonságát. Erre azért van szükség, mert az udvari és játszótéri játékokra vonatkozó szabályok folyamatosan változnak. A gyöngyösi óvodákban az eszközök kötelező cseréjét egy szakértői vizsgálat eredményeként írták elő. A játékok többségét még fel lehet úgy újítani, hogy megfeleljenek az előírásoknak, ám a Jeruzsálem Úti Óvodában van olyan udvari játék, amit gazdaságosan már nem lehet átalakítani, ezért inkább új eszközt vásárol az önkormányzat. A város ebben az évben 8 millió forintot különített el az udvari és játszótéri játékok korszerűsítésére.

Liliomos téglák borítják a padlót Dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg a Szent Bertalan-templom oldalfalánál megépített lapidáriumot. Az érsek elmondta: nem az számít, hogy milyen díszesek a faragások, hanem az az igazán fontos, hogy ezek a kövek évszázadok imáit visszhangozzák. A templom mellett az 1990-es évek elején egy régészeti kutatás tárta fel az egykori gótikus Szent Anna-kápolna alapfalait és gótikus bélyeges téglákkal burkolt belső részét. A műemléket védő, városképi szempontból is méltatlan korábbi fabódét tavaly bontották el, miután a funkcióbővítő városrehabilitáció program részeként a plébánia és a város közösen sikerrel pályázott az immár elkészült üvegépület megépítésére.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

Ötven éve játszották a döntőt

Emlékezni és az élményeket feleleveníteni gyűltek össze június elején annak az egykori kézilabdacsapatnak a tagjai, akik 1963-ban a Vak Bottyán – ma már Berze Nagy János – Gimnázium diákjaiként a középiskolások országos döntőjét játszották a Kisstadionban. Az ötven évvel ezelőtt történtekre a csapattagok együtt emlékeztek edzőjükkel, Vályi Nagy Károly testnevelő tanárral. Emlékezetesebbé téve a találkozást női villámtornát

szerveztek a gimnáziumban, melyen három csapat vett részt. Az eseményt színesítette a Fortuna táncstúdió produkciója is. Az egykori kézilabdázókat Nagy Gábor testnevelő tanár köszöntötte, aki kiemelte, hogy a sportolók nemcsak jó kézilabdások, hanem jó tanulók is voltak, ezért példaként szolgálhatnak az iskola diákjainak. Dr. Czinder Péter igazgató elmondta: büszke a jubilálók teljesítményére és arra a következetes tanári munkára, ami mindig is jellemezte a iskolát. Dr. Csépéné Mező Anna, a csapat egykori kapitánya visszaidézte az országos döntő emlékeit, a régi barátságokat, és megköszönte azok segítségét, akik a jubileumi találkozót megszervezték. Gratulálunk az 50 évvel ezelőtti sikerekhez, melyek jó példát adnak valamennyi középiskolás sportolónak és a jelenlegi reményteljes női kézilabda csapatnak. dr. Csépe György

Közös erővel lesznek eredményesebbek

Annak érdekében, hogy az utánpótlás az eddiginél is eredményesebben szepeljen a futó-, kerékpár- és triatlon versenyeken, összefogott a Gyötri Triatlon Klub és a GYÖRSE rekreációs egyesület. A január óta folyó munka meghozta gyümölcsét: az idei

mezei futó országos döntőn Gyallai Máté 7. helyezést ért el, az országút kerékpár diákolimpiai országos döntőn pedig Puruczki Dorina, Árvai Dóra és Hegedűs Kevin ezüst- , Gyallai Máté és Kis Izabella pedig bronzérmes lett. A közeljövőben a triatlon kerül előtérbe, és a nyár végére kiderül ki hol és milyen sportágban lesz a legeredményesebb. Júniusban Gyöngyös körzeti aquatlon versenyt rendeznek a Kálváriaparton, ahová jó úszó és futó gyereket várnak.

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Gyöngyös város önkormányzatának ingyenes időszaki kiadványa Címlapfotó: Kivilágított szökőkút a Bugát Pál téren Kiadó: Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős kiadó: Rostás Ákos ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Juhász Marianna Szerkesztőség: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

sajto@hivatal.gyongyos.hu A szerkesztőség kéziratot nem tart meg és nem küld vissza. Készült a Lóczi és Társa Nyomdaipari Kft. gondozásában www.locziestarsa.hu Megjelenik 16 600 példányban. ISSN 2062-5057

13

Újabb medálokat gyűjtöttek a parafások Nem csak a hazai, hanem az áprilisban Hajdúszoboszlón megrendezett nemzetközi úszóversenyen is helyt álltak a gyöngyösi Parafa Úszóklub versenyzői, Csépány Julianna és Vaszkó Viktor tanítványai. A versenyen 200 méteres távokon mérték össze tudásukat a résztvevők, akik közül Ruzsin Szabina mind a négy úszásnemben ezüstérmet szerzett. Bronzérem jutott Pozsonyi Zitának ,Varnyú Eszternek és Nagy Goldinának. Tímár Péter 1 arany- és két ezüst-, Magda Benedek 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz-, míg Varnyú Iván 1 ezüst- és két bronzérmet szerzett. Májusban Miskolcon szerepeltek a Parafa Úszóklub versenyzői, akik 22 medállal gazdagították kollekciójukat. A fiúk dobogós helyezéseket értek el: Magda Benedek 3 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz-, Magda Boldizsár 1 arany-, 2 ezüst-, 1 bronz-, Kovács Zalán 2 arany-, 1 bronz-, Tímár Péter 1 arany-, 1 bronz-, Tóth Roland, Tóth Zoltán és Czene Medárd 2-2 ezüst-, míg Juhász Krisztián és Pilinyi Patrik 1-1 bronzérmet szerzett. A parafások következő erőpróbája a kecskeméti ifjúsági bajnokság lesz június közepén, majd a hazai rendezésű Parafa Kupán június 22-én, a Magyar Úszás Napján.

Egyre népszerűbb a női futball A Heves Megyei Labdarúgó Szövetség által megrendezett tavaszi keresztpályás bajnokságon a GYAK női csapata szépen szerepelt. A 3. forduló eredményei: GYAK - Lokomotív SE Hatvan 1: 0 (góllövőnk: Kovácsik Mónika) Tura VSK - GYAK 0: 4 (góllövőink: Kovácsik Mónika 2, Katona Tamara, Silyéné Bartha Orsolya), GYAK - Buják SC 3 : 5 (góllövőink: Katona Tamara 2, Silyéné Bartha Orsolya) Tabella: 1. Apci Amazonok SE 2. Buják SC 3. Dobó Katica SE Eger 4. GYAK 5. Lokomotív SE Hatvan 6. Tura VSK

24 pont 15 pont 15 pont 12 pont 4 pont 1 pont

A gyöngyösi csapat tagjai: Komlósi Csilla, Hornyák Fruzsina, Katona Tamara, Tiffinger Dalma, Hegedűs Szilvia, Rácz Petra, Mojzes Andrea, Benedeczki Dóra, Szőllősi Dóra, Szőllősi Gyöngyi, Védők: Kovácsik Mónika, Adorján Bettina, Silyéné Bartha Orsolya; edző: Papp Géza. J. P.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

14

2013. június

Elégedettek az utánpótlással is A Gyöngyösi Kézilabda Klub B. Braun Gyöngyös néven az élvonalban szereplő, végül hatodik helyen végzett felnőtt csapata mellett nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásnevelésre is. Az egyesület az U14-es korosztályt leszámítva valamennyi korcsoportban indított csapatot, amelyek kiválóan helytálltak a különböző bajnokságokban. A legkisebbek közül, az U9-es és U10-es alakulat az országos elődöntőig menetelt, és ugyancsak az országos elődöntőbe jutott az U13-as csapat. Az U8-as, az U11-es és az U12-es gárda pedig az országos döntőben volt érdekelt. A serdülő csapat a hatodik, a felnőtt gárda közvetlen utánpótlását jelentő ifjúsági és serdülő csapat együttes pedig egyaránt a hetedik helyet szerezte meg. Nagy reményekkel vártuk az Erima U12-es Gyermekbajnokság országos döntőjét, hiszen a Gyöngyösi Kézilabda Klub fiataljai hazai pályán bizonyíthatták be, hogy ott a helyük Magyarország legjobb nyolc csapata között.

Ez sikerült is a fiúknak, akik végül az ötödik helyet szerezték meg. Két napon át, három gyöngyösi helyszínen, nyolc lány- és nyolc fiúcsapat részvételével zajlott az országos döntő városunkban. A meccseket a csapatok a Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola, valamint a Berze Nagy János Gimnázium tornacsarnoka mellett a Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban játszották. Török Mihály, a Magyar Kézilabda Szövetség gyermekkézilabda-igazgatója a rendezvényen azt mondta: Gyöngyös kiemelt helyet tölt be a magyar kézilabdás életben, így az utánpótlásban is, így azzal, hogy itt rendezték az országos döntőt, a Gyöngyösi Kézilabda Klubnál folyó szakmai munkát is díjazták. Az Erima Gyermekbajnokságban az U11esek – hasonlóan az U12-es gárdához – az országos döntőben voltak érdekeltek, amelyet Békésen rendeztek. A gyöngyösiek végül az ötödik helyet szerezték meg. Az U8-as csapatnak még hátra van a döntő, a legkisebbek június 8-án

mérik össze erejüket az ország legjobbjaival. A Gyöngyösi Kézilabda Klub Országos Serdülő Bajnokságba nevezett csapata elérte, ami tavaly nem sikerült: bejutott az ország legjobb hat alakulata közé, és ez már önmagában véve nagy eredmény. A hatos döntőben a mieink mellett a Veszprém, a Pick Szeged, a Tatabánya, az FTC és a Békés vehetett még részt. A döntőben végül a hatodik helyet szerezték meg a gyöngyösi fiatalok. Gúnya Péter, a Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás-igazgatója valamennyi csapat eredményével elégedett, mint mondta: sikerült bővíteni a gyöngyösi kézilabda utánpótlás-bázisát, ami egyebek mellett annak az együttműködésnek is köszönhető, amit több környékbeli településsel alakított ki a klub, és így ezekben a falvakban is egyre több fiatalt sikerült megnyerni a sportágnak. A további népszerűsítés érdekében pedig a klub 2003-as születésű fiúknak sportnapközit szervez június 17. és 21. között. Pifkó Tamás

Ízelítő Epermánia Az esős, hűvösebb időjárás a szokásosnál jobban kitolja az eperszezont. Most már biztos, hogy harsogóan piros, csábító illatú, édes ízű epret vásárolhatunk. Az epernek számos jó tulajdonsága van: remek szomjoltó, fogyasztása a jóllakottság érzését kelti, ezáltal kiváló partner a fogyókúrában, vértisztító hatása pedig segít a salakanyagok és a felesleges zsír távozásában. A mostani receptnek pedig az az előnye, hogy az sem baj, ha lapos lesz a piskóta… mert a krém ápol és eltakar. Nagy Zoltán mesterszakács

Epres-sajtos spirál Hozzávalók 4 tojás 10 dkg cukor 1 kávéskanál sütőpor 10 dkg liszt 1,5 evőkanál olaj 20 dkg porcukor 25 dkg natúr tejszínes krémsajt 1 citrom 0,05 cl gyümölcs likőr 15 dkg eper vagy eperlekvár 20 dkg eper díszíteni

A piskótához a tojásfehérjét cukorral kemény habbá verjük. Óvatosan hozzákeverjük a tojássárgáját, a sütőport és a lisztet. Ezután gyengén elkeverjük az olajat is, majd a masszát egy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, elsimítjuk és 190 fokos sütőben 15 perc alatt megsütjük. A krémhez a sajtba keverjük a szitált porcukrot, a citrom reszelt héját, valamint a levéből is egy kicsit. Közben a megsült piskótáról leszedjük a sütőpapírt és még melegen meglocsoljuk a

likőrrel, majd kicsit hűtjük. Később megkenjük az eperlekvárral vagy a frissen turmixolt eperrel. A tésztát 6 egyenlő méretű csíkra vágjuk, egyet szorosan feltekerünk és egy tányér közepére helyezzük az oldalára fektetve. A következő tésztát körbecsavarjuk rajta. Ezt addig folyatjuk, amíg van tésztánk és egy spirális tortát kapunk. A tetejét és az oldalát megkenjük a krémmel, majd beborítjuk a szeletelt eperrel. Két órára hűtőbe tesszük


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2013. június

15

Húsz éves a Diesel DR

Dér Gábor büszke az eddig elért eredményekre

Idén húsz éve annak, hogy megalakult a diesel DR Kft. A jeles alkalmat a gyöngyösi cég munkatársaival, ügyfeleivel, valamint azokkal a régi partnerekkel, szakemberekkel ünnepelte, akik az elmúlt két évtizedben sokat tettek a vállalkozás fejlődése érdekében. A születésnapi rendezvény alkalmat adott arra is, hogy elismerés-

ben részesítsék azokat a munkatársakat, akiket 10, 15 és 20 éves munkaviszony köt a céghez. Dér Gábor ügyvezető tulajdonos elmondta: sikerük titka a szakma iránti alázat, valamint, hogy a kezdeti merész gondolatra, feltették egész életüket. Az ügyvezető szerint húsz év távlatából már látszik, hogy jól döntöttek, amikor úgy határoztak, hogy egy szűkebb, de szakmailag felkészültebb ügyfélkört, a kamion-, autóbusz- és haszonjármű üzemeltetőket szeretnék kiszolgálni. A cég ma már négy telephellyel rendelkezik, Gyöngyösön, Egerben, Budapesten és Miskolcon 35 embert foglalkoztatnak. Az évek során a diesel DR arra is jelentős hangsúlyt helyezett, hogy a járműalkatrészek forgalmazásán túl a lakossági igényeket is kiszolgálják. Forgalmaznak személyautó akkumulátort, van egy hidraulika, üzemanyagtömlő-gyártó részlegük, amit a szervizek nagy előszeretettel használnak, valamint a gyöngyösi raktár shopként is működik. Dér Gábortól megtudtuk, hogy az üzletbe nem csak a kamiontulajdonosok járnak be, hanem a pilóták és hozzátartozóik is, hiszen számos olyan felszerelési cikket tudnak megvásárolni, ami a biztonságos és komfortos járműüzemeltetést segíti. Ilyen például a főzéshez használható gázpalack, a vé-

dőkesztyű, a rakományrögzítő heveder, illetve divatos kamion felszerelések, lámpák. A cég piaci pozíciójának megtartását segítette a szakértelem és az ügyfelekkel való maximális együttműködés. Jelenleg az import árubeszerzés az, ami a jövő építését és fejlődését segítheti. Erre azért van szükség, mert Magyarországon nincs haszonjárműalkatrész-gyártás. A gyöngyösi központtal működő vállalkozás hét ország, Németország, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Törökország, Belgium és Szlovákia gyártóival áll közvetlen kapcsolatban. A diesel DR-nél nem csak a cégépítés, hanem a társadalmi szerepvállalás is tudatos. Jelenleg a Gyöngyösi Kézilabda Klubot és egy autós modellező klubot támogatnak. A húsz éves évforduló kapcsán pedig a születésnapi rendezvényen értékesített tombolából befolyt összeget jótékony célra ajánlották fel. A pénzből a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sebészeti osztályának eszközparkját fejlesztik majd. Dér Gábor végezetül hozzátette: elkészült a vállalat jövőképe. Céljuk, hogy elnyerjék a „Szakma legjobbja” címet és országos lefedettséggel dolgozzanak. A jövőképet támogatja a munkatársak képzése és a „Legjobb munkahely” címért folytatott felkészülés is. x


16

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Bevá 000 ÉS ltóh 5 Z OP AK-M ely: 320 TIKA AGY Mát 0 Gyö CEN ARO RS ZÁ GI

T (a vo yá s ngyö RUM Tel.: lt Mát király s, 37/3 ra szál utc 00-2 loda al a 2. Kiá att) 3 llí

02.0

2.

Be 00 ÉS váltó 05 OP ZAK-Mhely 32 TIKA AG : M 00 G CE YAR (a átyá yön NTR OR vo Tel.: lt Máts kirá gyös, UM SZÁG I 37 ra szál ly u tca /30 lo Kiá 0-2 da al 2. llít 32 att) ás dá tu 20 ma:

. 02

.02

.

3.

02

.02

.

00

Eze be n vá me lül h sárlá Érvé nye Az gha aszn si uta s: A tá elv utalv roz álható lvá kiá ny llítá vá ész, ány ott o stó sárl m p fel a k n l sz ó k íg évért tikáb opti iállít ám ka ási ész a n a íto i c tt 3 dá pé évé ékén n. ik tu nz hó k be rték aluli na vá mtó pig nk sárl l sz v ! öte felett ásárl ásá ám les i v ás ra íto kie ásá ese a tt gy rlá tén be 3 en s e vá hó líte se a fe ltó na he po ni. tén nn lyk n a mara én kü t lön dó ö bö ssz zete eg t a

for i

3.0

13

Be 00 ÉS vált 05 OP ZAK óhe 32 TIK -M ly: M 00 A C AGY (a áty Gyö EN AR vo Te lt M ás k ngy TRU ORS ir l.: 37 átra sz ály ös, M ZÁG /3 u Kiá I 00 álloda tca llít -23 al 2. ás at 2 t) dá 20 tuma: 1

Eze be n vá lü sá me l ha rlási Az ghatá sználh utalv elv utalv rozo ató ány tt é sz vásá , mány n opti fel o a kiá íg évért káb ptik llítási rló kész a n ék an. ai c ikk dátum pé évé én a nzb rté vásá tól lu en k fe li vá rlásá szá köte lett sárl ra míto les i vá ás e a b tt 3 se kie sá evá hó gye rlás tén ltó nap nlíte ese a fe he lyk on ni. tén nnm én a k arad t ülö ó ö nb öze sszeg tet a

5.0

2 tás dátu 20 ma:

13.

2013. június

00

nt

Ez be en v m lül ásá Érv Az egh has rlás én yes: elv uta atáro ználh i uta A ki vá ész lván zott ató lván állí sá , m y tást rló n op fe y a ól sz ké íg a évé tiká l op kiá szp n rté ba tik llít ám íto én évé kén n. ai ási tt 3 cik dá zb rté a hó en k luli tu k na m v kö fele vá ás pig tele tt sá árl tól ! ás szá s k i vá rlás ára m ieg sá es a ított ye rlás eté b nlí n ev 3 h ten ese a fe ált ó i. tén nn óh na p ely o a ma ké n kü rad nt lön ó bö öss ze ze Érv tet g én a ye

1.0

for

00 s: A

fo r

int

Lepje meg

családját, ismerőseit kiá llít ást ól szá mít ott 3

in

t

hó na pig !

vásárlási utalvánnyal!

Válogasson szemüvegkereteink közül

akár féláron! Ezen felül most minden szemüveglencsére 20% kedvezményt* adunk! *(akciós keret választása esetén is) Akciónk egész júniusban tart!

Dr. Vidics Viktória szakorvosi látásvizsgálatra időpont egyeztetés: tel./fax: 37/300-232

Gyöngyösi Újság 2013 június  

Gyöngyös Város Önkormányzatának időszaki kiadványa - 2013 júniusi szám