Page 1

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA YA

XIII. X évfolyam 9. szám 2012 december

Áldott karácsonyt és sikeres új évet kívánunk!


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2

2012. december

FOTÓ: NYUL ZSUZSANNA

„Igazi zii llelkünket, elkü el k nk kü n et et,, ak a akárcsak kár árcs ár csak cs ak a az z ün ünne ünneplő n pl ne plő ő ru ruhánkat, uhá ánk kat at,, go gond gondosan ndos nd osan os an őrizzük őri rizz zz zük ük m meg, eg,, h eg hogy tiszta e majd ajjd az a ü ep pek e .” ” legyen ünnepekre Kedves Gyöngyösiek! Már égnek a gyertyák az adventi koszorún, mindannyian tudjuk, hogy a négy vasárnapon miért gyújtunk egy-egy lángot, s azt is tudjuk, hogy mit jelképeznek ezek a gyertyák. De vajon tényleg tudjuk-e, vagy csupán ismerjük a jelentésüket. Mert ismerni és tudni nem ugyanaz. Az ismeret még nem tudás. A tudás a megélt ismeret. Karácsonykor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy valóban megéljük a hitet, a szeretetet, a reményt és az örömöt? Nem ünneprontás feltenni a kérdést, hiszen ez az időszak, a várakozás és a bűnbánás időszaka épp erről szól: a növekvő fény segít tisztábban látni mindazt, ami történt velünk, amit cselekedtünk. S a fény irányt is mutat, jelzi és kijelöli az utat, amelyen haladhatunk tovább. Érdemes tehát az ünnep idején végiggondolni, hogy valóban erős-e a hitünk. A hitünk Istenben, a hitünk céljainkban, a hitünk magunkban. S vajon megéljük-e a hitet? Úgy éljük-e meg, mint támaszt, kapaszkodót, kiindulási pontot, vagy úgy, mint akarással teli vágyakozást valami külső erő iránt, ami majd helyettünk megoldja, elvégzi a dolgainkat? A kérdést magunknak kell megválaszolnunk. De nem spórolhatjuk meg a választ. S ha hitünkben meggyőződtünk, vajon képesek vagyunk-e a reményre? Vajon nem hagy-e el a remény olykor hiába és értelmetlenül, mert egy kudarc, egy csalódás, egy elszenvedett bántás, egy kínzó hiány kedvünket szegi? Megéljük-e valóban a reményt, amíg hajlamosak vagyunk egyenlőségjelet tenni remény és kedv közé?

Ha hitünk erős, és a remény velünk van, minden esélyünk megvan a szeretetre. Arra, hogy utat adjunk a szeretetnek. Be- és elfogadjuk, sugározzuk, szétosszuk. Mert mindez, és csak ezek összessége tesz képessé az örömre. Öröm nélkül pedig nincs teljes élet. Kedves Gyöngyösiek! Nem csupán hisszük, de tudjuk, hogy városunk közössége képes minderre. Bizonyságát adta számtalan alkalommal, amikor össze kellett fogni valamiért vagy valakiért, segíteni támaszra szorulókat, biztatni erőseket, gyámolítani gyengéket. A hétköznapokban ezt jótékonysági akciónak, támogatásnak, segítségnek, gondoskodásnak nevezzük. Mert sietünk, mert nem ünneplőben, hanem utcai ruhában sietünk a dolgaink után. De bennünk él az ünnep. S most itt az ideje, hogy a maga teljességében megéljük. Azt kívánjuk mindannyiunknak, hogy legyen teljes az ünnepünk. S ha majd az ünneplő ruhát gondosan eltesszük a szekrénybe, az ünnep maradjon velünk. Maradjon bennünk. Legyen erős a hitünk, ne hagyjon el a remény, legyen részünk a szeretet és legyen minden napunkban jelen az öröm. S ha bármelyik csak egy pillanatra is elhagyna, ne legyünk restek legalább gondolatban meggyújtani egy gyertyát. Mert higgyék el: gyertyát gyújtani nem csak adventkor lehet, s a tudássá érett ismeret mindig vágyja a fényt. Fogadják tőlünk ezt az üzenetet képeslap gyanánt. Városvezetőkként úgy határoztunk, hogy azt a keretet, amit képeslapra költöttünk volna, jótékony célra fordítjuk. Békés karácsonyt és új esztendőt kívánunk, mindannyiuknak!

Faragóó L F László á ló polgármester ddr.r. Réthy Rét é hy Béla Bél éa alpolgármester

Bozsik István alpolgármester


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

3

Karácsonyi üzenet

Mire tanít az advent? „Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által” –olvassuk a választ a harmadik evangéliumban (Lukács 1:77). Jézus eljövetelét Keresztelő János készítette elő. Első jelentésben az ő feladatáról szól a címünkben feltett kérdésre vonatkozó felelet. Kenyeressy Károly A válasz második jelentése: napjainkban is folyik az üdvösség hirdetése. „Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon”. Ez előzi meg Jézus újra eljövetelét. „És akkor jön

el a vég”. Vagyis ez az evangélium hirdetés az utolsó előkészület ideje. A Szentírás arra is világosan megtanít, hogy hogyan készüljünk elő az Úr újra eljövetelére. „Bűneik bocsánata által”. A bűnbánat és a bűnbocsánat elfogadása szükséges ahhoz, hogy bárki is elkészüljön Jézus visszajövetelére. Egy versből idézett két üzenettel összefoglalva: „Minden advent alkalom”: a bűn, a vétek megvallására és a krisztusi jóvátétel elfogadására. „Minden advent kegyelem”: az emberi világ sok mocskát valaki magára vette. Őt, Jézus Krisztust várjuk vissza, aki miatt megbocsátott az Isten. Vele elrendezetlen élettel nem lehet teljes örömmel ünnepelni az „ünnepek ünnepét”. Az európai történelemből ismert Ottó császárnak és testvérének, Henriknek a viszálya. Henrik három alkalommal szervezett összees-

küvést bátyja ellen, aki ezért végül kivégzésre ítélte. A frankfurti dómban nagy pompával megrendezett karácsony esti istentiszteletre Henrik vezeklő öltözetben sietett be, térdre rogyva kegyelemért kiáltott. Ottó keményen válaszolt: „Eljátszottad a kegyelmet”. Ekkor az oltárnál álló pap ezt olvasta fel: „Uram, hányszor vétkezhet az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” Ottó szívében megtört a jég. Felemelte testvérét és átölelte. Bárcsak mindannyian így tennénk! „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Advent erre az ismeretre tanítja azokat, akik készek tanulni. Békés karácsonyt kívánok minden olvasónak! Kenyeressy Károly református lelkipásztor

„Hit nélkül nem tudnám tenni a dolgom” A hit éve kapcsán Gyöngyösön járt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, akivel egyebek között a hit lényegéről és a gyerekek segítésének fontosságáról beszélgettünk. - A XXI. század emberének miben segíthet a hit? - Hit nélkül nehéz lenne elindulni az életben, házasságot kötni, vállalkozást indítani, gyereket vállalni, vagy egyáltalán kezet fogni valakivel. A hit mindehhez erőt és lendületet ad. Jelenleg 2300 gyereket gondozunk erdélyi gyermekotthonokban. Hit nélkül ezt én sem merném vagy nem tudnám csinálni. - Miért fontos, hogy a gyerekek, a fiatalok életében jelen legyen a hit? - Ha rövidzárlat van egy házban, ott ég ki a biztosíték, ahol a legvékonyabb a vezeték. A társadalomban elég sok feszültség, gond van, ezt a gyerekek viselik a legnehezebben. Mi felnőttek érezzük, ha valami nem jól van, nincs rendben. Ilyenkor panaszkodunk, szidjuk egymást, ez egy gyerknek nagyon rossz, mert kisebb a tűrőképessége. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a gyerekekre, és nem csak nyugtatnunk, bátorítanunk kell őket, hanem lelkesíteni is, hogy meg merjenek birkózni az előttük álló feladattal.

- Ön szerint szükség van a hit védelmére? - Jézus nem osztogatott névjegykártyát, mégis van egy hely, ahol bemutatkozik. Jézus azt mondta, ha ő elmegy, egy új vigasztalót küld a Mennyei Atya helyett, a vigasztaló Szent Lelket. Ebben benne van, hogy Jézus magát bátorítónak tekinti. Azt hiszem, minden korban szüksége van az

Böjte Csaba

embernek a vigasztalásra. Emlékszem, egyszer az egyik kislányunk, csak ült az asztalnál felkönyökölve, előtte ott párolgott a leves. Kérdeztem tőle: Boróka, hát miért nem eszel? Azt mondta, azért, mert nem biztatja senki. Hiába, hogy éhes volt, mégis várta, hogy valaki azt mondja, na egyél!

A legtöbb ember tudja, hogy mit kell csinálni, de mégiscsak jól esik, ha lendületet, bátorságot kap valakitől. - A nehéz sorsú gyerekeket nevelő otthonokat, amelyeket Ön alapított Erdélyben, több gyöngyösi magánszemély és szervezet is segíti. Ezt számon tartja? - Én nem csak kérem az erdélyi magyarság autonómiáját, hanem úgy gondolom, nekem is meg kell adnom a kollégáimnak, a házak vezetőinek az önállóságot. Mindenki végzi a maga dolgát, ha valahol nagyon elakad, akkor majd szól és segítséget kér. Így joga van például az esztelneki gyermekotthonnak a gyöngyösiekkel jó kapcsolatot tartani. Ez az együttműködés is közrejátszott abban, hogy most elfogadtam a gyöngyösiek meghívását, hiszen tudom, hogy milyen nagy szeretettel vannak a mi gyerekeink iránt. - Az otthonok alapítása és működtetése mellett milyen új tervei vannak? - Isten jó és élhető világot teremtett, ami lehetőséget ad a továbblépésre. Úgy látom, hogy Romániában nagyon nagy bajok vannak a szakképzés körül, ezért szükség lenne olyan központokra, ahol a gyerekek nem csak elméleti, hanem szakmai oktatásban is részesülnének. J. M.


4

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Levél adventkor

K

öszöntelek Felebarátom, légy bármely nációhoz, felekezethez tartozó. Nem a tél hidege diderget karácsonyhoz közeledve, hanem hiányod. Már tudom, hogy nem találkozhatunk és ennek nem a havazás az oka. Elszakítottak egymástól; két ego lett az Egy, amelyben barátom te és én is keressük egy-mást. Minden ember – erről találkozásinkon beszélgettünk -, hogy istenségét megtapasztalhassa, vágyik az ünnepre. Emlékezz csak a barlang tüzénél táncra hívó dobokkal gerjesztett eksztázis élményére, amikor szétválasztottságunk ellenére együtt voltunk. Ünnep volt az. Úgy hordozzuk mindannyian génjeinkben ezt az időszilánkba rejtett emléket, miként a csecsemő markol, ha bizonytalanságot érez a térben. Elveszítettünk valamit, amikor istennek nevet adtunk és ezzel megnyitottuk értelmünket az irigység, indulat, gyűlölség impulzusainak. Már megítéljük egymást. Ha most nyugatabbra élnél tapasztalhatnád, hogy milyen intoleránsak muzulmán felebarátaink. A karácsonyi fenyő szálka szemükben, de gerendáikkal mit sem törődnek. A keresztény Európa polgáraként a szeretet és megértés tanulásával telnek napjaid, így megértesz, hogy ez a mi zarándoklatunk az időben az ígéret beteljesülése felé vezető úton. Tudom, hogy te is odatartod a másik orcádat is, mert füled van a hallásra és nemcsak a szemeddel látsz. Néhány éve már a globalizáció ígéreteivel hirdetik Kánaán közeledtét. Hatalmas, arctalan Góliát ült hátunkra, miként arra a bizonyos szamárra, és orrunk elé nyújtott szénaillúzióval vezet a vég felé. Követik dávidok milliárdjai. Nincsenek már csodák. Az aranyborjú földbe döngöli az álmokat és ürüléke a pénz, terméketlenné teszi az embert.

Isten bennünk didereg megváltásra várva. Mammon széttörte a lélek játékait. Amíg a vallások papjai összeölelkeznek az ökumenizmus jegyében, egymást kereső karjaik alatt hívek gyűlölködnek és gyilkolnak. Tudatom veled, hogy van remény. A szeretet hangja olyan erős, hogy áttör téren és időn, a lelket szennyező, zajfakasztó média nem tudja elnyomni. A kétezer éve elhangzott kiáltás - bevallva vagy tagadva – visszhangzik keresztény, hindu, izraelita, muzulmán emberek lelkében: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Van remény, mert a globalizációnak már nincs előjele; a csupasz, kegyetlen embert, közösséget, nemzetet romboló hatalmasokról lehullt a lepel. Érdemes olyan világban élni, ahol a rejtőzködő „karvalytőke” állít szobrot az önzésnek? Milliók mondanak nemet, de kevesek, akik szalmaszálat nyújtanak a lét ingoványába süllyedőknek. Kik az én testvéreim? – kérdezte egykor Jézus. Te vagy, ki minden időben szomjas vagy, ki minden időben éhes vagy. Te vagy testvérem és hidd el, megleled magadban a forrást és a terített asztalt is. Mert az ember hit és példa által nemesülhet. Keresd ádvent időszakában gyermeklelkedet, lépj vissza abba a fekete-fehér világba, amelyben olyan tisztán csillog a szép, a jó, és az igaz, mint karácsonyi éj fehér haván a csillagok földre hullott szikrái. Megajándékozott emberként lelkemen átszűrődött énekkel köszönök el és vezetlek magamhoz: kopott küszöbén az évnek, fáradt vándor visszanézek. Visszanézek, mennyit érek; fenyőfán bűneim égnek. 2012. advent első vasárnapján F. Gál Sándor

Te vagy testvérem és hidd el, megleled magadban a forrást és a terített asztalt is. Mert az ember hit és példa által nemesülhet.

2012. december


2012. december

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Semmi nem történik véletlenül

Gyöngyös társadalmi és közösségi életében aktív szerepet játszó embereket kértünk meg arra, mondják el, nekik mit jelentenek a közelgő ünnepek, melyik karácsonyukra emlékeznek a legszívesebben. Egy plébános, egy könyvesboltvezető és egy színész-rendező mesélt nekünk.

Éjféli keresztelő Egy borsod megyei kis faluban éjféli misére g yülekeztünk . Sűrű, fehér, nagy szemű hó esett. A szűz hóban Bogácsról mentem át éjféli misét tartani. Mise előtt betlehemest adtak elő a Juhász Ferenc gyerekek. Szűz Mária azonban nem volt sehol. Érte szalasztottam, ám a szülők visszaüzentek, hogy már alszik. Mit lehetett tenni, nehezen rávettünk egy másikat, lepedőbe tekertük: ő lett Mária. Meg ne szólalj, csak fogd József kezét – mondtuk neki. Csurig volt a templom. József és Mária tehát mentek szállást keresni. A többiek üvöltve hajtották el őket a betanult szöveggel: hé, koldusok, takarodjatok, nem csárda ez! Ekkor, egy cigányasszony színes ruhába tekert kisgyerekkel tört magának utat, mögötte férfi, kalapját levéve kísérte őket. Az oltárig jöttek, pont bele az előadásba, ami ettől végkép megfeneklett. Állt az asszony karján a gyerekkel, mögöttük az ember, az angyalok, a pásztorok, meg a betlehemi polgárok között. A sekrestyében szitkozódni kezdett a harangozó, mert délutánra voltak bejelentve kereszteltetni. Az emberek furcsán mocorogtak – és akkor az asszony megszólat: Fő úr! Keresztelje má’ meg a gyereket! Nem tudtuk délután hozni, mer’ nem vót ruhája, mostanra adtak kölcsön. Keresztelje má’ meg! – sajgott az asszony az oltár előtt. Képzelhetik! Egyszer csak visszahallottam az elmúlt percek gyerekrikácsolását: „hé koldusok, takarodjatok innen”! És e pillanatban valami, Betlehemmé varázsolta a templomot. Az éjféli mise prédikációja a gyermekkeresztelés lett. A hívek megtették, amit a betlehemiek elmulasztottak: egy gyereket befogadtak karácsony éjjelén. Juhász Ferenc plébános-kanonok

5

Csapatépítés, szerencse, vagy isteni kegyelem?

Hová lett a türelem és a nyugalom?

A Fő téri könyvesbolt küszöbét 1972. október 1-jén léptem át d o l g o z ó ké n t . Még kimondani is nagyon sok: már negyven éve. Az első saját könyvem, József Attila összes költeménye is ebből Molnár Katalin a boltból származott. Legfiatalabb kolléganőmmel is több mint 25 éve dolgozom együtt. Az évek során a könyveken kívül sok mindent „gyűjtöttem” ezen a helyen. Kapcsolatokat, barátságokat kötöttem, és olyan emberi találkozásoknak lehettem részese, amelyek másohol nem biztos, hogy megadattak volna. Sok-sok arc együtt öregedett velünk: láttuk a gyerekeket felnőni, unokákat megszületni és közben sok jó könyvet adtunk el. Az évek során a napi tevékenységünk is változott, tíz éve rendezünk író-olvasó találkozókat, melyek során a kulturális élet országos hírű képviselőit láttuk már vendégül, köztük Alföldi Róbertet, Jókai Annát, Spiró Györgyöt, Ungvári Tamást. Az eltelt idő alatt dolgozóink és boltjaink száma is változott. A különböző helyszínek miatt nehezebb lett egy-egy születésnap, névnap megünneplése. De ami minden karácsonykor törvény, hogy december 24-én délben, az utolsó vevő után szépen megterítjük az asztalt, és mint egy kis család, miközben eszünk, iszunk, megbeszéljük az elmúlt évet, minden örömével, bánatával együtt. A csapatépítés a marketing egyik fogásaként nemrég jött divatba, mi 40 éve azon vagyunk, hogy jól érezzük magunkat együtt. Én, mint kapitány, hiszem, hogy jól dolgozni csak önmagunkkal és másokkal békében lehet, és ez kisugárzik a munkánkra is a mindennapokban.

Talán már túl öregnek érzem magam, és emiatt van, hogy nem egy konkrét karácsonyhoz kötődik a legkellemesebb emlékem. Legalább négy-öt olyan karácsonyom volt, amire nagyon Válik István szívesen emlékszem vissza, és átjár a szeretet, ha eszembe jutnak azok az esték. Amikor még kisgyerek voltam, és éltek a nagyszüleim, nénikéim, bácsikáim, akkor összejött az egész család nagymamáéknál, és szinte egy kisebb lakodalom népességével vetekedett a karácsonyi ünnepség. Ott voltak az unokatestvéreim, akikkel persze rengeteget „rosszalkodtunk”: például kiloptuk a karácsonyfán lévő csomagolásból a szaloncukrot, és úgy tettük vissza, mintha még mindig benne lenne a cukor. Sajnos már sokan nem élnek a rokonaim közül, és akik élnek, mostanában velük is sokkal nehezebben tudjuk megszervezni az életünket úgy, hogy mindenki együtt tudjon ünnepelni. Emlékszem, annak idején mindenki sokkal türelmesebb volt, mindenki sokkal nyugodtabb volt, mint mostanában. Talán a karácsony tényleg a gyerekek ünnepe... Talán felnőtt fejjel már elvesztettem a képességet, hogy érezzem az igazi varázsát. Egy-két saját gyerek talán segítene ezen. Válik István rendező, Mozaik Színkör

Molnár Katalin könyvesbolt vezető


6

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

Élet a régi Gyöngyösön

Emlékezés 1919 mártírjaira nyeket hoztak létre, amelyek Szamuely Tibor irányítása alá tartoztak. Ők voltak a „Leninfiúk”. A legnagyobb rémtettek az ő nevükhöz kötődnek. Gyöng yösön éppúgy, mint más falvakban és városokban a régi közigazgatási szerveket feloszlatták. A kommunista munkástanács március 22-én tartotta gyűlését, melyen átvette a hatalmat Gyöngyös népe Stiller Kálmán ünnepi beszédet mondott, emlékezve a város mártírjaira felett. PolgárAz idősebbek talán még emlékeznek iskolai mesternek Junghancz Ferenc ácsot, rendőrkatanulmányaikból az 1918-as „őszirózsás for- pitánynak Nemecz József építési rajzolót, elradalomra” majd az ezt követő Tanácsköztár- lenőrnek Endrész Józsefet választották meg. saságra, a „dicsőséges 133 napra”. Nos, az itt A város mindennapi ügyeinek intézését 3-5 látható kép ennek a korszaknak gyöngyösi tagú direktórium végezte. eseményeit idézi húsz évvel később, egy 1939. Az új uralom ellen már a kezdet kezdetén május 7-én tartott ünnepségen. mindenütt nagy elégedetlenség mutatkozott. Az első világháborúban győztes Antant- Az ellenforradalmi szervezkedés vezetője Kehatalmaknak a párizsi békekonferencián, a nyeres János 6. huszárezredbeli százados lett, keleti országrészek kiürítéséről hozott hatá- akihez a polgárság soraiból is sokan csatlakozrozatát tartalmazó levelét Vix francia alezre- tak. Április közepén a Forradalmi Törvénydes 1919. március 20-án kézbesítette Károlyi szék – érzékelve a mind erősebb ellenállást Mihály köztársasági elnöknek. A Berinkey- - hogy hatalmát biztosítsa tizennégy, köztiszkormány nem vállalta a jegyzékben foglaltak- teletben álló polgári túszt ejtett a városban. nak sem elfogadását, sem elutasítását, ezért Barna Lipót, Borhy György, Csépány Miklós, lemondott azzal, hogy alakuljon tisztán szo- Csiba József, Grüszner Jenő, Kemény János, ciáldemokrata kormány, amely az antanttal Lehotai János, Ösztreicher Dezső, Rosenfeld szemben a polgári pártok és a kommunisták Emil, Puky Árpád, Somogyi István, Tamasy támogatására egyaránt számíthat. Csépány Pál, Zsiga Aladár és Zrubka Ferenc Az így 1919. március 21-én puccsszerűen került május elejéig őrizetbe. Mint Dezséri hatalomra jutott kommunista hatalom az ál- Bachó László írja könyvében, Nemecz József a lamélet, a gazdaság, a társadalom és a kultúra gyöngyösi direktórium és forradalmi törvényterén egyaránt gyors és mélyreható, a hagyo- szék elnöke, s a vörös őrségnek is egy ideig pamányokkal minden téren szakító átalakításba rancsnoka a népgyűléseken arról beszélt, hogy kezdett. Már március 21-én éjjel - a Magyaror- erkölcsileg is meg kell törni a polgárság erejét, szági Szociáldemokrata Párt és a Kommunis- nehogy feltámadjon a proletárhatalom ellen. ták Magyarországi Pártja egyesüléséből létre A románok és csehek előrenyomulásának híjött - Magyarországi Szocialista Párt vezető- rére Kenyeresék elérkezettnek látták az időt iből megalakult a Forradalmi Kormányzóta- a direktórium felszámolására. Május 2-án az nács. Az elégedetlenkedők megfélemlítésére, ellenforradalmárok megkezdték a vörös őrség a belső felkelések letörésére, az „osztályellen- lefegyverzését. A városháza előtt Budai Ferenc ség” megsemmisítésére terrorista különítmé- Endrész Józseftől is elvette a fegyverét, s azt a

kíváncsi tömegben a hozzá legközelebb álló ember kezébe nyomta. Ez volt Welt Ignác. Az ellenforradalmi szervezkedés - kezdeti sikerei után - elbukott, s az engedetlenséget kemény megtorlás követte. Megérkezett Gyöngyösre a terrorkülönítmény. A forradalmi törvényszék rögtönítélő bírósága Welt Ignácot, Csipkai Albertet, Issekutz Lajost, Krupánszky Lászlót, Kernács Jánost és Kenyeres Jánost azonnali kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet azonban csak két emberen, a teljesen ártatlan Welt Ignác üvegáru-kereskedőn és Csipkai Albert huszárszázadoson hajtották végre. Ma azt mondanánk, hogy Welt Ignác rosszkor, rossz helyen volt. Bár nem tett semmit, Endrész megaláztatásáért bosszút esküdött, s a századossal együtt 1919. május 7-én délután, az Agrárbank előtt, a város főterének egy villanyoszlopára felakasztották őket. Erre az oszlopra később emléktábla került, ahol minden évben május 7-én emlékezni gyűlt össze a város népe. A fent látható kép 1939ben a huszadik évfordulón készült. Katonai díszsorfallal, Stiller Kálmán ünnepi szónoklatával, a templomokban pedig istentisztelettel emlékeztek 1919 mártírjaira. Welt Ignác sírja a zsidó temetőben, Csipkai Alberté a felsővárosi temetőben található. B. Gál Edit

Komor mélység Korom mélységben hanyatt fekszem. Erőt gyűjt a testem. Ott vagyok, honnan már lejjebb nem süllyedhetek, vagy maradok, vagy elmegyek. Elmegyek! A szakadék mély, de elmegyek. Az út sáros, nehéz, meredek, nincsenek mellettem segítő kezek… ne is legyenek! Megbotlok minden kőben, s utána megpihenek egy sziklán. A szirtek közt visszhangzik, mit utánam ordítottál. Az ember keresztjét drága angyala cipeli, hangot ád, gondját viseli. Egy egész életen keresztül. S én döntöm el: lelkem szárnyra kel vagy a mélységben örökre elmerül. Szerencsés Enikő


2012. december

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

7

Karácsony Vachott Sándoréknál 1944-ben A címben jelzett karácsony főbb történéseit Vachottné Csapó Mária: Rajzok a múltból – Emlékiratok című visszaemlékezéséből ismerjük. Memoárjának utóbbi kiadását a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár jelentette meg 2007-ben. (Szerkesztette és a szöveget gondozta Fülöp Lajos és Lisztóczky László.) A mű tulajdonképpen önvallomás: benne az írónő gyermekkorát, otthonukat, a családi légkört, férjével való megismerkedését, házasságkötésüket, baráti és közösségi kapcsolataikat, derűs és borús élményeiket idézi fel színes és élvezetes „patakosan csevegő” stílusban. Jó néhány kuriózum is található a kiadványban. Például a család 1844-es karácsonyának a leírása. Bizonyára kevesen tudják, hogy a karácsonyfa-állítás még alig két évszázados hagyomány. Nálunk, Magyarországon a 19. század első felében kezdett elterjedni. Vachotték jelentősebb családi összejövetelein többnyire a közeli rokonok és barátok (Vörösmartyék, Bajzáék, Vachot Imréék, Erdélyi Jánosék, majd Petőfi és más költő-, író-, színészbarátok) vettek részt. Az előzményekhez tartozik, hogy Petőfi 1844 őszétől egyre gyakoribb vendég volt a Vachott család otthonában Pesten, a Kecskeméti utcai Wenckheim-házban. Nem véletlenül. Érdeklődése ugyanis – a Vachott Sándorhoz és feleségéhez fűződő barátsága mellett – egyre inkább a velük közös háztartásban élő csodálatosan szép Csapó Etelkére, Vachottné húgára kezdett irányulni. Hetente négyszer-ötször is megfordult náluk, s a háziak körében egyre otthonosabban érezte magát. Ez történt 1844 karácsonyán is.

Visszaemlékezésében Vachottné így tudósít az eseményről: „…kénytelen valék a társaságot egy időre elhagyni, mivel az esteli feladását kellene sürgetnem, részint, hogy szép ünnepélyesen bemutassam az est fénypontját, a karácsonyfát… A karácsonyfa bemutatása az estelizést megelőzve történt; - nagy éljenzések fogadták a fát, melyen a gyertyácskáktól megvilágítva, minden jelenlévő számára tündöklött egy-egy parányi ajándék. Kugler cukrász gyártmányai…” Az est folyamán Vachottné, majd Etelke emlékverset kért Petőfitől. Ekkor született a költő két rögtönzése, amelyek közül a V. S.-né

Karácsonyvárás Kis Jézus, szüless meg újra, jöjj el, betlehemi gyermek! - híveid szólítanak ígyen, S áhítattal énekelnek. Jézusunk, adj szép karácsonyt, légy télapóból Messiás! téged várunk az adventben, hisz érkezésed oly csodás.

Békére, derűre vágyunk, segíts az útra találnunk, megszentelvén az ünnepet: hogy élhessünk megértésben, és ne csak most, decemberben árasszon el a szeretet. Fülöp Lajos

emlékkönyvébe című a következőképpen szól: „Tudom: mint boldogítod férjedet; De kívánnám, hogy azt ne tedd, Ne olyan nagy mértékben legalább. A fájdalomnak csalogánya ő S mióta boldog, hang ja ritkán jő… Gyötörd, hogy halljuk édesbús dalát.” A Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe írott sorok rendje – alig két héttel Etelke halála előtt – nagyon is tragikus előérzetnek bizonyultak: „ Ha e sötét betűk, amiket itt leírok Lennének a balsors, amely tán téged ér: Elvetném tollamat, nem írnék, bárha lenne Minden vonásomért egy-egy ország a bér.” Etelke 1845. január 7-én szívszélhűdésben halt meg. Sokáig tetszhalottnak hitték, ezért halasztották el a temetést is. Petőfit nagyon megviselte a leány váratlan halála; mély gyászban, éjt nappallá téve virrasztott koporsója mellett. Nem sokkal a temetés után pedig – Vachotték engedélyével – Etelke árván maradt szobájába költözött. Itt írta meg a Cipruslombok Etelke sírjáról című versciklusát titkolt szerelméhez. Nos, ez volt Vachott Sándorék 1844-es karácsonyának vidám és szomorú története… Vachott Sándorné emlékirataiban természetesen nemcsak magánéletének bújárólbajáról, családjáról, a barátokról és pályatársakról szól: képet kapunk belőle a magyar reformkorról, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, sőt az önkényuralom idejéről is. A memoár életszerűségével, kor- és jellemrajzával, a remények és csalódások élményanyagának a rögzítésével érdekes és hiánypótló alkotás. Fülöp Lajos


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

8

2012. december

Fürdőt is álmodtak a zsinagógába későbbiekben kiállításokat szerveznének, de jutna hely a művészeti csoportoknak, valamint kávézónak, egy mozgatható színpadnak és egy olvasóteremnek is. Adottságaiból kifolyólag a zsinagóga alkalmas is lenne arra, hogy reprezentatív épület váljon belőle, ahol akár bálokat és hangversenyeket is lehetne szervezni. A fiatal építészek egy csoportja fürdőt, mások A zsinagóga csodás kupolája megihlette a fiatal építészeket pedig mozgatható dobozokkal kialakítható vásárteret álnár Péter-díjas építész. Az alkotótábor egyik modtak a zsinagógába. szervezője, a gyöngyösi születésű Báry Anikó Németi László, a gyöngyösi önkormányzat építész elmondta: társai egy hétig dolgoztak főépítésze szerint az elképzelések többsége azon, hogy a zsinagóga szerepét újra gondol- alkalmas a megvalósításra. A legnagyobb ják. Az épület jellege ugyanis lehetőséget ad turisztikai vonzereje a fürdőnek lenne, de ha arra, hogy ne csak imaház szerepét töltse be. gyakorlatiasság szempontjából vizsgáljuk a A zsinagóga ugyanis a katolikus templommal tervezeteket, akkor a művészetek háza funkellentétben, nem egy felszentelt hely. ció a legreálisabb - vélekedett a szakember. A fiatal építészek terveit egy alkalmi kiA fiatal építészek tervei éppen „kapóra állításon is bemutatták a gyöngyösieknek. jöttek” Gyöngyösnek, ugyanis csaknem egy A munkatervek fele a művészeteknek en- évvel ezelőtt a zsinagóga tulajdonosa felajángedné át a csarnokszerű épületet, ahol a lotta a városnak megvételre az épületet. FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

Mire használható a gyöngyösi zsinagóga, ami eredeti funkcióját már évek óta nem tölti be? Erre a kérdésre keresték a választ fiatal építészek, akik bebizonyították, a végnapjait élő bútorboltot egy kis fantáziával újra meg lehetne tölteni élettel. - A kevés pénzből, de annál nagyobb lelkesedéssel készült tervek arra is jók, hogy a gyöngyösiek felismerjék, milyen nagyszerű lehetőségek és értékek rejlenek a városukban – mondta Dévényi Tamás Ybl-díjas építész, aki szerint Gyöngyös elevenére tapintottak akkor, amikor a Határtalan építészet elnevezésű tábor résztvevőivel egy új formába öntött új funkciót kerestek a Fő tértől csupán egy-két perc sétára álló zsinagógának. A szakember szerint az épület és az azt körülvevő környezet méltatlan az imaházhoz és a városhoz is. A határon innen és túlról a táborba érkező tíz fiatal építész úgy határozott, hogy szabadjára engedik fantáziájukat, majd megtervezik: szerintük hogyan lehetne méltóbb funkciót találni az ország második legnagyobb zsinagógájának. Ebben volt segítségükre konzulensként Prof. Dr. Klein Rudolf „zsinagógaszakértő”, valamint az év fiatal építésze, Valkai Csaba, illetve Pethő László Mol-

Iskolások díszítették a mindenki karácsonyfáját FOTÓ: SUHA PÉTER

Arany és fehér színekben pompázik a Fő téri karácsonyfa

Rendőri felvezetés mellett érkezett meg Gyöngyös Fő terére, a Szent Bertalan-templom elé a mindenki karácsonyfája. Az örökzöldet egy Bethlen Gábor utcai házaspár ajánlotta fel a városnak. A 12 méter magas ezüstfenyőt daruval emelték a helyére, a kivágásnál és a beállításnál a városgazda és kollégái, a közterület felügyelők, valamint egy helyi vállalkozó segített. Az áramszolgáltató pedig gondoskodott

arról, hogy a villanyvezetékeket feszültségmentesítse, amíg a fenyőt kihozták a családi ház udvaráról. A fát a Kálváriaparti Általános Iskola tanulói díszítették fel, akiknek idén is a GA Magyarország Kft. szakemberei segítettek. Az ünnepi fények a városi karácsonyi ünnepségen, december 14-én este gyúltak ki a fenyőn. A karácsonyfát vízkereszt napján, 2013. január 6-án bontják le.

Karácsonyi olvasnivaló könyvbarátoknak A karácsony hangulatához hozzátartozik egy jó könyv elolvasása, és az általa nyújtott élmény, amely akár meg is határozhatja az ünnepeket. Molnár Katalin könyvesbolt vezető segítségével ajánlunk most a figyelmükbe három alkotást, amelyekre érdemes időt szakítani, hogy elolvassák.

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők A magyar irodalmi szerelmeskönyv negyven történetet tartalmaz, sok képpel, Petőfitől Vas

Istvánig, Benedek Elektől Szabó Magdáig, hitvesekről, múzsákról, szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.

Pataki Éva: Nőből is megárt a nagymama Egy sírós-nevetős fejlődésregény az unoka érkezéséről kezdő és haladó nagymamáknak. Pataki Éva, Mészáros Márta filmrendező állandó forgatókönyvírója kiváló könyvet alkotott az élet egyik legszebb eseményéről.

Ünnepek ünnepe Tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől egy kis könyvben. A lélekmelengető, szórakoztató és mulatságos történetet a karácsonyról többek között E.T.A. Hoffmann, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre és Kosztolányi Dezső írta.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

9

Huszonöt év a muzsika szárnyán FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

A Musica Mansueta Kamarazenakar zeneiskolai jubileumi koncertjén is Ménesi Gergely vezényelt

Egy közösség életében szép esemény a negyedszázados évforduló. Ezt ünnepelte december 1-jén jubileumi koncertjével a gyöngyösi Musica Mansueta Kamarazenekar. Alapítója és vezetője 1987-től 1992-ig a zeneiskola egykori hegedűtanára dr. Sóti Lászlóné. A Musica Mansueta Kamarazenekar művészeti vezetője és koncertmestere 1992től Matinné Szabó Katalin, aki immár 20 éve nemcsak a művészeti munkát, de a szervező tevékenységet is végzi. A zenekar alapító tagjai - maga a zenekarvezető is - zömében dr. Sótiné Klein Éva tanítványai voltak. Ez az összetartó kis közösség azóta is biztosítja a zenekar stabilitását. A művészeti munkát segítik a zeneiskola vonós tanárai, akik egyben szólamvezetők is. Az alapító egykori és jelenlegi növendékeivel teljes a zenekar tagsága.

A 25 év alatt sok-sok szép muzsikát, főleg barokk és klasszikus műveket játszottunk, de kortárs zenével is szórakoztattuk közönségünket. Szereplések sora fémjelzi a negyedszázadot, amiből nehéz kiragadni néhányat. Számomra a legnagyobb élményt a külföldi utak (Dánia, Olaszország, Ausztria Németország, Székelyföld és Lengyelország) közül a salzburgi székesegyházban 2001-ben történt fellépés - Haydn Missa brevis-ét a Cantus Corvinus Vegyeskarral adtuk elő -, valamint a kézdivásárhelyi testvérvárosi szereplések jelentették. Koncerteztünk az ország különböző településein, de kedvesek a helyi fellépések is. Olyan, országosan is elismert karmesterek vezettek be egy-egy zenemű szépségeibe, megformálásába, mint 1997-ben Rácz Márton, 2001-ben Gergely Péter Pál, 2004 óta

pedig folyamatosan Ménesi Gergely. A zenekar tagsága mindig kész volt támogatni jótékonysági rendezvényeket, de lehetőséget teremtettünk fiatal, Gyöngyösről elszármazott zenészek bemutatkozására is. Több közös produkció született a város jelentős művészeti együtteseivel. Így például a kórusokkal és a Vidróczkival Kodály: Kállai kettőse, két alkalommal is, valamint a Gyöngyösi Művészeti Hetek keretében Bach: Magnificatjának megszólaltatása a Cantus Corvinus és a Cantare Vegyeskar közreműködésével. Kevés olyan zenemű van, amely kötődik városunkhoz és a zenekarhoz is. A Gyöngyök felkérésére Gulya Róbert gyöngyösi származású zeneszerző a város alapításának 675. évfordulójára komponálta Gyöngyösi Emlékképek című zeneművét, melynek ősbemutató koncertje 2009. május 4-én volt a Mátra Művelődési Központban. Ennek egy tétele a jubileumi koncerten is elhangzott, nagy sikerrel. A Kőszegen 2008-ban megrendezett XV. Országos Kamarazene Fesztiválon a Vas Megyei Közgyűlés díját nyerte el a Musica Mansueta Kamarazenekar. Az együttes munkáját Gyöngyös Város Önkormányzata 1998-ban Pro Civitate, a zenekar vezetőjének, Matinné Szabó Katalinnak 20 éves művészeti és szervező tevékenységét 2012-ben Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetéssel ismerte el. Reméljük, muzsikánkkal eddig is sok örömet okoztunk kedves közönségünknek, szeretnénk a továbbiakban is olyan lélekemelő koncert alkalmakat teremteni, amelyek nemcsak a hallgatóságnak, hanem a zenekar tagjainak is szellemi élményeket nyújt. Patkós Magdolna, a kamarazenekar tag ja

Vezekényi-díjat kapott a gyógytornász

Nagyné Tóth Márta

A kórházalapító Vezekényi Istvánra emlékeztek a Bugát Pál Kórházban koszorúzással és a róla elnevezett emlékérem átadásával november végén. Az alapító nyomdokain járó, hagyatékát 174 éve őrző kórházi

dolgozók ma, az alapítóhoz hasonló és méltó kitartással, valamint elkötelezettséggel végzik a munkájukat - emelte ki megemlékezésében az intézmény ügyvezető igazgatója, Weisz Péter. Az idén a Vezekényi Emlékérem birtokosa Nagyné Tóth Márta, vezető gyógytornász méltatásában Bodnár Krisztina, ügyvezető igazgató a hivatása iránti hűséget, a betegközpontú gyógyító munkát hangsúlyozta. A díjazott három évtizede dolgozik a Bugát Pál Kórházban. Munkáját a kötelességen messze túlmenő hiva-

tásszeretet, betegközpontúság, önzetlen adni tudás jellemzi. A kitüntetett betegek százait segítette hozzá, hogy betegségükből felépüljenek és visszanyerjék korábbi képességeiket. A díjazott arra biztatta kollégáit, csak úgy érdemes ezt a hivatást művelni, ha a gyógyítást hittel és szeretettel végzik. Az emlékülésen köszöntötték a Bugát Pál Kórházban 50 éve dolgozó, ma is aktív dr. Gulyás Zoltán szülész-nőgyógyász, onkológus főorvost.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

10

2012. december

A legjobbaknak járt az elismerés

A Heves Megyéért Kitüntetés birtokosai között Marczin Zsolt (balról a második) és Kováts Krisztina (balról a harmadik)

gyöngyösi Príma-díjas Szakács Józsefnére. Az idén Heves Megyei Príma Díjat kapott még Csányi Barna pedagógus és Dargay Lajos szobrászművész. A közönségdíjat Gonda László és Báder Ernő előadóművészek vehették át. November végén adták át a megyeháza dísztermében a 2012-es Heves Megyéért Kitüntetéseket is, melyet Gyöngyösről a B. Braun Gyöngyös Kézilabda Klub kapott meg. A díjat Marczin Zsolt klubelnök vette át Szabó Róbert közgyűlési elnöktől és dr. Barta Viktor főjegyzőtől. A díj indoklásában elhangzott: a klub az előző szezonban minden idők legjobb Heves megyei eredményét - a 6. helyezést - érte el a felnőtt országos kézilabda bajnokságban. Idén további díjazottakkal is büszkélkedhet Gyöngyös illetve a térség, hiszen ugyancsak most vehette át a Heves Megyéért Díjat

Kováts Krisztina zenepedagógus és a Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület Nefelejcs Népdalköre. FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

A gyöngyösi Cantus Corvinus Vegyeskar lett 2012-ben Heves Megye Príma-díjasa. A pénzjutalommal járó elismerést az Egerben megrendezett gálaesten vette át a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete (MME) által felterjesztett kórus. A vegyeskart, amely a közönségszavazásban is az élen végzett, 1983-ban alapította Holló Erzsébet. A zeneirodalom minden korszakából válogatnak repertoárjukba, rendszeresen szerveznek jótékonysági hangversenyeket és hagyományt teremtettek ezüstvasárnapi koncertjeikkel. Gyöngyös Pro Civitate díjjal is elismerte munkájukat 1994-ben. A megyeszékhelyen megtartott ünnepségen kapta meg az Év vállalkozója elismerést Sohajda Jánosné, a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet igazgatója. A gálaesten egy perces néma tiszteletadással emlékeztek a nemrégiben elhunyt tavalyi

FOTÓ: SUHA PÉTER

FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Három évtizede öregbíti a Cantus Corvinus Vegyeskar Gyöngyös hírnevét. Középen vezetőjük, Holló Erzsébet a Príma Díjasok gyűrűjében

Sohajda Jánosné Báry Pétertől, az MME elnökétől vette át adíjat

A további díjazottak: dr. Hauser Zoltán, az egri Eszterházy Károly Főiskola rektora, valamint Kenyeres Zoltán borász.

Barátai, zenésztársai segítettek a prímásnak Énekszóval, tánccal, muzsikával segítettek zenész és táncos barátai a kitűnő prímásnak, Balog Edinának. A Gyöngyöstarjánban élő népzenész korábban egy közösségi oldalon szólt megélhetési nehézségeiről. A zenésztársak erre válaszul szervezték meg a jótékonysági koncertet, amelyen négy néptáncegyüttes, egy népdalkör, valamint több énekes és zenész is fellépett, köztük természetesen Balog Edi-

na. A Kolping Házban megrendezett koncert szervezést Csépéné Bércesi Ágota, az Aranyecset Művészeti Alapítvány vezetője vállalta. Balog Edina akkor a legboldogabb, ha muzsikálhat, énekelhet. Erre azonban az utóbbi időszakban egyre kevesebb lehetősége volt. A Kolompos együttes egykori prímásának, több tánccsoport korábbi kísérőjének ma megélhetési gondjai vannak. A zenésztársa-

dalom azonban összefogott, hogy segítsen. Azzal, amivel a legjobban tudnak: énekszóval, tánccal, muzsikával. - Én nem gondoltam, hogy ennyi ember szeret engem. És ez nagyon felemelő érzés. És az, hogy első szóra önzetlenül jöttek és segítettek. Tényleg nem gondoltam - mondja meghatottan a prímás. Borbándi Erik


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

11

Jövő év első felében csökkenhet a város adóssága FOTÓ: SUHA PÉTER

zettségeit. A részletekről a szakmai tárgyalások 2013 első negyedévében folytatódnak a város és a szaktárca között. - A konszolidációra azért van szükség, hogy az önkormányzati rendszer megtisztuljon a pénzintézetekkel szembeni adósságoktól, meg tudjanak felelni az őket érintő új szabályozási rendszer Horváth László, Tállai András, Faragó László és dr. Réthy Béla a elvárásainak – mondta sajtótájékoztatón Tállai András hozzátéve: Gyöngyös adósságának 40 százalékát vállalná az állam csak a bankoktól kapott önkormányát az állam – derült ki a napokban, miután zati hiteleket vállalja át. A konszolidáció nem közös egyeztetést tartott a konszolidációs le- vonatkozik a társasági, intézményi, az egyéb hetőségekről Tállai András önkormányzati jogi személyektől vagy más szervezetektől felállamtitkár, Horváth László választókerületi vett hitelekre, a támogatás-megelőlegező és a víziközművektől átvett hitelekre. elnök és a gyöngyösi városvezetés. Faragó László polgármester hangsúlyozta: Az államtitkár elmondta: az állam várhatóan jövő év második negyedévében teljesíti a tárgyalófelek az első találkozó alkalmával az adósságátvállalással kapcsolatos kötele- mindössze az adósságrendezéssel kapcsolatos lehetőségekről egyeztettek.

Dr. Réthy Béla szakmai alpolgármester kiemelte: az adósságrendezés segítség az önkormányzatoknak, és a várható támogatásnak köszönhetően lényegesen kezelhetőbb lesz Gyöngyös adóssága is, amely jelenleg mintegy 5, 5 milliárd forint. Horváth László összegzésként elmondta: a konszolidáció szorosan kötődik a kormány államadósság-csökkentő programjához. Mint ismert a kormány még az ősszel döntött arról, hogy átvállalja az önkormányzatok adósságát. Az intézkedéstől azt remélik, hogy több pénz jut majd helyi fejlesztésekre. Az állam teljes egészében átvállalja az adósságot azokon településektől, ahol a lakosság száma nem haladja meg az ötezret. Heves megyében 115 ilyen település van, közülük 63-at érint még az idén végrehajtandó konszolidáció. Erre 3,3 milliárd forintot ad az állam. Az ötezernél nagyobb lakosságszámú városoktól az iparűzési adóbevételtől függően, részlegesen veszi át az adósságot az állam. Tállai András elmondása szerint megyénkben mind a hat ötezernél több lakossal rendelkező települést érinti majd az adósságátvállalás, melynek mértéke 7,3 milliárd forint.

Pályázati önerőhöz nyert támogatást Gyöngyös Több mint 34,5 millió forintos vissza nem térítendő önerő támogatást nyert Gyöngyös önkormányzata. Az „EU Önerő Alap” támogatást az északnyugati városrész komplex rehabilitációs programjához használhatja fel Gyöngyös. A 34.562.250 forintot a projekthez szükséges saját forrás kiegészítésére fordíthatja a város. A támogatási szerződés értelmében a beruházás teljes költsége 460.830.000 forint. Az északnyugati városrész fejlesztéséhez a

város által elnyert támogatás 391.705.500 forint, az önkormányzat által vállalt önerő 69.124.500 forint. Az elnyert támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott önerő csökkentésére fordítható, az ettől független, a képviselő-testület által később jóváhagyott többlet önerőre nem. A közel 400 millió forintos, Európai Unió által is támogatott beruházás Gyöngyös északnyugati területének felzárkóztatása

érdekében indult el. A program a Vachott Sándor és a Petőfi Sándor utca által határolt területet érinti. A munkákat megelőzően a Bocskai, a Fuvaros, a Szigeti, a Forrás, a Berta és a Vachott Imre utca, valamint az Ötvös tér alkotta övezet több szempontból is a város legkedvezőtlenebb adottságú része volt. A komplex rehabilitációs projekt megvalósítása nagy mértékben hozzájárul egy rendezett városrész kialakításához és az ott élők szociális felzárkóztatásához.

Jövőre nem emelkednek az adók Gyöngyösön A képviselő-testület november végi ülésén megtárgyalta a helyi adókról szóló rendeletet, s úgy döntött, hogy 2013-ban egyik adónemben sem emeli az adómértéket. Ezt azzal indokolták, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások teherviselő képessége már nem növelhető. Ennek értelmében jövőre a 2012. évi hatályos adómértékekkel kell megfizetni a helyi

adókat, 2013. március 15-ig, illetve 2013. szeptember 15-ig. Az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága felhívja a vállalkozók figyelmét arra, hogy a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének határideje december 20. A vállalkozóknak akkor kell az iparűzési adó előlegét kiegészíteniük, ha Tao.-alanyok és tárgyévet megelőző évi (2011. évi)

árbevételük a 100 millió forintot meghaladta. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az előleg-kiegészítés összege nulla forint. A befizetést a 12032006-0012669301600004 iparűzési adó beszedési számla javára kell teljesíteni. A bevallási nyomtatvány megtalálható Gyöngyös város honlapján, a www. gyongyos.hu címen.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

12

Újra gondolják a lakásrendeletet

Csak pályázattal lehetne Gyöngyösön bérlakáshoz jutni

Új rendelettel szabályozná a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások használatát. Bár a rendeletet megalkotása, vagyis óta 2002 óta folyamatosan módosították, ám most már időszerű lett egy teljesen új szabályozás kialakítása. Bozsik István alpolgármester azt reméli, hogy jövő márciusra elkészülő rendelet közép, de akár hosszú távon is megoldja az önkor-

mányzati bérlakások használatának kérdéskörét és a jelen problémái már a múlté lesznek. A tervek szerint továbbra is megmarad a szociális bérlakások két típusa, a költségelvű és a szociális bérlakás. Továbbra is a családban egy főre jutó jövedelmi határ szabja majd meg, hogy ki jogosult bérlakás használatára. Változás lesz azonban, hogy a jövőben már csak pályázat útján lehet megüresedett önkormányzati bérlakáshoz jutni. A szerződéskötés módja is új lesz: a tervek szerint a szociális és lakásügyi bizottság választja majd ki a pályázók közül, kit javasolnak bérlőnek. A szerződést közjegyzői okiratként rögzítik, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges jogi problémák. A tervek szerint átdolgozzák a Városgondozási Zrt.-vel kötött vagyonkezelői szerződést is, annak érdekében, hogy a dokumentumban foglaltak kövessék a gazdasági változásokat.

Puncsot, sült gesztenyét és tepertőt kóstolhatnak az ünnepvárók

2012. december

Hírek Az önerőt csökkenti a támogatás Pályázati önerő-támogatásához nyert 13 millió forintot Gyöngyös önkormányzata. Az összeget a Fecske Úti Tagóvoda és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítéséhez biztosított saját forrás csökkentésére használhatja fel a város. A beruházáshoz korábban elnyert támogatás 71 millió forint volt, melyet az önkormányzat 26,6 millió forintos önrészszel egészített ki.

Új utcák kaptak elnevezést Két utca nevéről döntöttek a város képviselői. A Kossuth úti tömbbelsőben létrejött új utcát Európa, míg az ipari parkban létesülő útszakaszt Jedlik Ányos útnak hívják majd.

Jövőre átalakul a kistérség A város képviselő-testülete megszüntette a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetét, amely a törvények értelmében 2013. január 1-jétől nem működhet tovább. A grémium egyetértett azzal, hogy a többcélú társulás munkaszervezetének egyes feladatait a gyöngyösi polgármesteri hivatal lássa el.

Újabb fizetőparkolók lesznek A képviselő-testület döntése értelmében a Rózsa, a Rákóczi, a Katona József és a Koháry utca egy-egy szakaszával kibővül a fizetőparkolós övezet a városban. A tervek szerint a Hanisz téren, az úgynevezett fehér ház mögött is fizetni kell majd az autósoknak a várakozásért, ám erről csak azután születik döntés, ha a társasház is véleményt formál arról, hogyan lehetne a terveket megvalósítani.

Udvari játékokra is jut pénz

Idén is ünnepi díszbe öltözött Gyöngyös belvárosa. A fények december elsején gyúltak ki Fő téren, a Szent Bertalan, a Kossuth, a Móricz Zsigmond, a Rózsa és a Mátyás király utcában, valamint a Mátrafüredre bevezető útszakaszokon. Az önkormányzat városüzemeltetési igazgatóságának tájékoztatása szerint több száz energiatakarékos LED-es égő gondoskodik az ünnepi fényekről Gyöngyösön. A díszkivilágítást, ahogyan korábban úgy most is a GA Magyarország Kft. szakemberei szerelték fel. A világító jégcsapfüggönyök üzemeltetését az áramszolgáltató támogatja.

Újdonság az idén, hogy lefedték és ünnepi díszbe öltöztették a Fő téri szökőkutakat. Az immár hagyományosnak számító adventi programsorozat december 2-án kezdődött a Fő téren, ahol megnyílt az adventi vásár. Az érdeklődők a város szívében december 23-ig az ünnep jellegzetes finomságait fogyaszthatják: forralt bort és teát, puncsot, gőzgombócot, sült gesztenyét, palacsintát és frissen sült tepertőt is kóstolhatnak. A Szent Bertalan-templom előtt lévő adventi koszorún pedig karácsony előtt minden vasárnap meggyullad egy-egy gyertya, jelezve az ünnep közeledtét.

Több mint 97 millió forintot nyert intézményfejlesztésre Gyöngyös önkormányzata az óvodákkal közös pályázatán. Az Európai Szociális Alap által biztosított támogatást továbbképzésre, rendezvényszervezésre, valamint udvari játékok és egyéb eszközök beszerzésére fordítják. A projekt várhatóan 2013. január 14-én indul el és 2014. július 14-én zárul majd.

Az oktatást segíti a múzeum Csaknem 12 milliót nyer a Mátra Múzeum múzeumpedagógiai kínálata bővítésére. A pályázat célja a közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységek fejlesztése. A program során négy oktatási intézménynek nyújt a múzeum geológiai és a biológiai foglalkozássorozatot. Ezen kívül jeles napokhoz kapcsolódva négy alkalommal egész napos családi program is várja a látogatókat.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

Megnyitott a városháza új ügyféltere FOTÓ: SUHA PÉTER

A kor követelményeinek megfelelő körülmények között fogadják az ügyfeleket

Befejeződött a gyöngyösi polgármesteri hivatal homlokzati felújítása, ezzel együtt elkészült a városháza új ügyfélszolgálati irodája is, amely november végétől fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélszolgálati irodában az informá-

ció, a hivatali kézbesítés és a falugazdász kap helyet, illetve 2013. január 1-től a városháza épületében működő járási hivatal is működtet itt információs pultot. Néhány hete az ügyfelek már a Fő téri nagykapun és az ügyfélszolgálaton keresztül juthatnak be a hivatalba. A nagykapu munkaidőben folyamatosan nyitva lesz. Az ügyfélszolgálat reggel fél 8-tól 16 óráig tart majd nyitva, valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően 18 óráig újra itt vehetők át személyesen a hivatali kézbesítőktől a hivatali küldemények. A dr. Puky Árpád utcai hátsó bejárat használati rendje visszaállt a felújítás előtti működésre, azaz megszűnt, mint ügyfélbeléptető bejárat, és ismét csak beléptető kártyával használható.

A ferencesek építenék a város első kilátóját

A nyáron sikeresen lezárult turisztikai attrakció-fejlesztés után most újabb pályázatot nyújtottak be a gyöngyösi ferencesek. A hétszáz éves kolostorban egy interaktív látogatóközpont kialakítását tervezik. A projekt keretében a gyöngyösi ferencesek szeretnék megnyitni Gyöngyös első kilátóját a húsz méter magas középkori toronyban, amely a Barátok kilátója nevet kapná. Kárpáti Kázmér ferences plébános elmondta: a névadás nem véletlen. Egyrészt utal arra, hogy Gyöngyösön a ferenceseket sajátos módon barátoknak nevezik évszázadok óta. Másrészt a kilátó szimbóluma lehetne az újonnan kötött barátságoknak vagy a megerősített régi baráti kapcsolatoknak. A toronyban megnyitnák azt a sokáig fallal lezárt barokk lépcsőt, amely a XX. század végéig a híressé vált elfalazott könyvek menedékhelye volt. A torony tetejében pedig ismét elfoglal-

hatná méltó helyét az a Szent Mihályharang, amely az 1904-es tűzvész óta még soha nem szólalt meg. A kolostor nyugati szárnyába egy interaktív, akadálymentesített látogatóközpontot álmodtak a szerzetesek. Itt érintőképernyőn mutatnák be az aktuális információkat, a ferencesek történetét, látható lenne a toronyban elhelyezett webkamera élőképe. Szintén az érintőképernyő segítségével szeretnék elérni, hogy a látogatók megszólaltathassák a ránk maradt kotta alapján a Gyöngyösi Gradualet. A felújításnak fontos része lenne a kolostor külső falának rendbetétele is. A ferencesek a tervek elkészítésekor gondoltak arra is, hogy a megújuló létesítményt gazdaságosan fenn is tudják tartani. Éppen ezért földhő-szondák beépítésével csökkentenék a fűtési költségeket. A Barátok templomában a templomhajó barokk boltozata 25 méter hosszan 2-3 centiméteres résen megrepedt. Az igényelt több mint 466 millió forintos pályázati támogatás elnyerésével ezt is ki tudnák javítani. A pályázathoz szükséges öt százalékos önerőt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány biztosítja. A ferencesek eddigi munkájukat és terveiket is bemutatták Horváth László Heves megyei kormánymegbízottnak, akit arra kértek, járjon közben annak érdekében, hogy támogatást nyerjen az elképzelésük.

13

Ingatlant újítanak és új műszereket vásárolnak A gyöngyösi Bugát Pál Kórház bankszámláján van az a 30 millió forint, melyet az intézmény ingatlan-felújításra, liftjavításra, valamint gyógyító műszerek és orvosi eszközök vásárlására költhet. A kórház tájékoztatása szerint a nyár elején végrehajtott szakmai fejlesztés révén létrejött két új gyógyító terület, a gasztroenterológiai egység és a neurológiai osztály. Ezek nap mint nap bizonyítják létjogosultságukat, szakmai indokoltságukat. Betegforgalmuk magas, munkájuk iránt erős a betegek bizalma. Az OEP pályázaton elnyert 30 millió forintból e két orvosszakmai terület fejlesztésére is fordítanak, a minőségi betegellátáshoz szükséges műszereket, orvosi eszközöket vásárolnak.

Vacsorán értékelték az óévet a mátraaljai vállalkozók Már régi hagyománya a Mátraaljai Munkaadók Egyesületénél, hogy télen disznóvágást rendeznek. A közösség tagjai idén is öszszegyűltek egy közös falatozásra, ahol Báry Péter, az egyesület elnöke hangsúlyozta: bár térségünkben sok kiváló vállalkozás és vállalkozó van, a válság még közel sem ért véget. - Gyöngyösnek is lehetőséget jelenthet az országba betelepülő nagytőke – bár vannak strukturális problémák. A belső piac és az egyensúly megteremtése elengedhetetlen a jól működő gazdaság megteremtéséhez – mondta Báry Péter, aki szerint Gyöngyösnek az ipar fejlesztésén kívül a turisztika területén lehetnek kitörési pontjai. A vacsora alkalmat adott arra is, hogy köszöntsék az idei Heves Megyei Príma Díjasokat és az év vállalkozóját. A vacsorára meghívást kapott Horváth Bálint, annak a súlyos betegségben szenvedő két kislánynak, Málnának és Virágnak az apukája is, akiknek megsegítésére több gyöngyösi és környékbeli vállalkozó is összefogott. A családfő köszönetet mondott mindazoknak, aki hozzájárultak otthonuk felújításához.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

14

Egy kis odafigyeléssel sokat spórolhatnánk Tanulmányaim révén már régóta foglalkozom környezetvédelemmel és klímavédelemmel, így magától értetődő volt, hogy ezekből a témákból írtam a szakdolgozatom.

Mindig is szerettem a városom, és mindig is úgy éreztem, szeretnék tenni valamit Gyöngyös érdekében. Így jött létre egy akcióterv, amely Gyöngyös 2010-ben elfogadott éghajlat-változási stratégiáját vette alapjául. A célom az volt, hogy egy alacsony költségvetésű cselekvési terv szülessen 2013-15re vonatkozóan, melyet Gyöngyös önkormányzata végre tudna hajtani. Az akcióterv több oldalról közelíti meg a különböző környezetvédelmi problémákat és konkrét, Gyöngyösre vonatkozó megoldásokat közöl. A terv tartalmazza a közintézmények, iskolák és a város víz-, energia-, valamint

hulladékgazdálkodásának javítását. Mindemellett környezetvédelmi tanácsokat is megfogalmaz vállalkozások, gyárak, cégek számára, illetve intézkedéseket közösségi és lakossági célra. Az akcióterv tartalmaz egy költségvetési alternatívát is, amely kategorizálja a különböző intézkedéseket beruházási költségek alapján. Az akcióterv megvalósulása esetén javulna a város víz-, energia-, hulladékgazdálkodása városi, önkormányzati és lakossági szinten is. Racionalizálódhat a lakosság energiafelhasználása, javulhat a levegő minősége, szélesebb körben terjedhet el a szelektív hulladékgyűjtés, továbbá különböző megfizethető alternatív technológiák jelenhetnek meg a városban. Ezen kívül Gyöngyös könnyebben tudja teljesíteni a közeljövő hazai és nemzetközi környezetvédelmi előírásait, és nem utolsó sorban helyzeti előnyre tehet szert. Az akcióterv megvalósulásához és sikerességéhez szükséges, hogy az önkormányzat fogékony legyen a kezdeményezés iránt, és, hogy a lakosság körében minél szélesebb körű támogatást kapjon a program. Ezért is célom, hogy az akciótervet még ebben az évben benyújtsam az önkormányzathoz. Juhász József

A Duna menti területeket is kutatja a KRF A Károly Róbert Főiskola felkérést kapott arra, hogy vegyen részt a most induló transznacionális Dunai Limes Brand projektben, melynek célja a Duna mentén fellelhető római kori emlékek feltárása, és minél szélesebb körben való megismertetése. A Római Birodalom egykori határán húzódó Limes vonal Földünk egyik legnagyobb önálló régészeti emléke. Egyes részei már szerepelnek az UNESCO Világörökség Listáján, más szakaszai viszont egyelőre kevésbé ismertek, ezáltal védelmük és hasznosításuk is fejlesztést kíván. A Dunai Limes Brand Projekt nem kisebb feladatra vállalkozik, mint az ezen a területen fellelhető természeti, kulturális és épített örökségek feltárására, amit szeretnének megismertetni a nagyközönséggel is. Tervezik egy

közös márkanév létrehozását is, mely összekapcsolja az eddig csupán szakaszosan létező értékeket. A programban nyolc ország, Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Horvátország és Szerbia szakértői dolgoznak majd. A Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztés és Idegen nyelvi Intézetének igazgatója, dr. Dávid Lóránt elmondta: a főiskola hosszú ideje nemzetközi téren is ismert és elismert intézmény a turizmus, a területfejlesztés és az örökség menedzsment területén. Az intézet szakemberei eddig is számos sikeres nemzetközi projektben bizonyították szakértelmüket és felkészültségüket, így szívesen tesznek eleget a Dunai Limes Brand projektben való részvételi felkérésnek is. A projektpartnerekkel való együttműködés tovább bővíti a Károly Róbert Főiskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatait, és erősíti az intézmény hírnevét nemzetközi viszonylatban is.

2012. december

Új eredmény a szellemi tulajdonvédelemben A Károly Róbert Főiskolán működő Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) iroda a kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítása érdekében a szellemi tulajdon védelméhez és hasznosításához szükséges menedzseri szolgáltatásokat is nyújt. Az iroda feladatai közé tartozik az innovációs információ-szolgáltatás, az iparjogvédelmi és technológia-jogi tanácsadás, szellemi alkotások értékelése, szabadalmi oltalom megszerzése, pályázati tanácsadás, workshopok szervezése. Az iroda szerteágazó tevékenysége jól illeszkedik a főiskola kutatási programjához, valamint gyakorlatorientált képzési rendszeréhez. A FITC iroda új eredményekkel büszkélkedhet, melyek az iparjogvédelmi, technológia-jogi és pályázati tanácsadás, a technológia-transzfer szolgáltatások és a rendezvény szervezés területeit érintik. Az iroda munkáját szabadalmi ügyvivő is segíti, aki havi rendszerességgel megtartott fogadóóráin elsősorban a szerzői jog és az iparjogvédelem alá tartozó kutatás-fejlesztés és kutatási eredmények iránt érdeklődők rendelkezésére áll. Az irodában innovációs menedzser segíti az egyes kutatási projektekhez kötődő munkát, ezek elemzésével, hatásainak feltárásával, nemzetközi működési gyakorlatokkal való összehasonlításukkal. Az iroda további két fontos területen is a kutatók és fejlesztők segítségére lehet, hiszen a szellemi termékek értékesítését elősegítő tárgyalások előkészítésében aktívan részt tud venni, valamint segítséget tud nyújtani e szellemi termékek vállalkozó szférába juttatásában is.

Magasabb kategóriába sorolták a gyöngyösi szállodát Három Csillag Superior kategóriába sorolta Gyöngyös egyetlen belvárosi szállodáját, a Hotel Opált a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A Károly Róbert Főiskola tanszállodája azután került a korábbinál magasabb kategóriába, hogy teljesítette a Hotelstars Union Szállodai Minősítő Rendszer követelményeit. A 35 igényesen felszerelt szobával rendelkező Hotel Opál a Három Csillag Superior kategóriába sorolást 2016. október 10-ig tarthatja meg, valamint feljogosították a szállodát a Nemzeti Tanúsító Védjegy tábla használatára is.

Az oldal a Károly Róbert Főiskola közreműködésével jelenik meg.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

15

Barátságbort készítettek a Kerisek Nagy lendülettel vágtunk neki a 2012-2013as tanévnek, amely néhány tanuló számára már augusztus elején elkezdődött: négy diák nagy lelkesedéssel látogatta az angol órákat, a szakács- és pincérfoglalkozásokat. A nagy buzgóság titka, hogy mindannyian Finnországba indultak augusztus közepén egy négyhetes szakmai gyakorlatra a Leonardo da Vinci program keretében. A leonardos külföldi szakmai gyakorlatoknak iskolánkban sok éves hagyománya van, a vendéglátós diákok évről évre várják, hogy tapasztalatszerzésre utazhassanak Európa hat országába. Szeptemberben és októberben négy Finnországba induló szerencsés diák után újabb húsz tanuló készült izgatottan a németországi Überlingenbe, a lengyelországi Krakkóba és az olaszországi Rietibe. Mindannyian ren-

geteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértek haza. Kóstoltak soha nem látott alapanyagokat, gyümölcsöket, bogyókat, hal- és rákféleségeket, megismertek újfajta eszközöket, megtapasztalták, hogy milyen fontos szerepe van az idegennyelv-tudásnak. Szeptemberben egy új iskola-partnerségi Comenius pályázatot is útjára indítottunk. Egy osztrák iskolával izgalmas, szakmai profilunkhoz illeszkedő témát dolgozunk fel: borkészítés a Mátraalján és sörkészítés a Mühlviertel vidéken, amelynek végterméke 200 palack „barátságbor” és „barátságsör” lesz. A teljes folyamatot az intézmények borász-vendéglátós diákjai kísérik végig. Ősszel ellátogattak hozzánk az osztrák diákok és tanárok, hogy közösen szüreteljünk, megismerjük a borkészítés folyamatát, és he-

lyesen alkalmazzuk a borcímkére vonatkozó szakmai előírásokat. Végül megszületett a német és magyar nyelven is jól hangzó, országainkhoz kapcsolódó név, amely a palackokra kerül. A sok munka mellett azért természetesen gazdag kulturális és sport programokban is részt vehettek közösen a tanulók. Jövőre Ausztriában a sörkészítés rejtelmeivel ismerkedünk majd meg. A leonardosok pedig már a spanyolországi Zaragozába és az olaszországi Cesenaticoba készülnek. Nyolc tanuló ismerkedik az olasz és spanyol nyelvvel, a helyi szokásokkal. Egyelőre még itthon készülnek, de tavasszal várja őket is az igazi kihívás, helytállni szakmailag és emberileg, képviselni országukat, iskolájukat és nem utolsó sorban önmagukat külföldön. Csókáné Kálmán Éva projekt koordinátor

Gyöngyösi iskolát választott az osztrák cég

FOTÓ: CZIMER TAMÁS

Immár öt éve működnek összevont intézményként Gyöngyös óvodái. A jeles alkalom megünneplésére műsorral készültek a város 9 tagóvodájának óvodásai. Molnár Lászlóné, Gyöngyös Város Óvodái intézményvezetője kiemelte: jelenleg 43 csoportban 1040 gyerekkel foglalkoznak. Az óvodák pályázatokkal igyekszenek minél korszerűbbé válni.

Az egészséges életmód megtanulható FOTÓ: CZIMER TAMÁS

A sebfertőtlenítést és a sebkötözést is megtanulták a diákok

Már évek óta hagyomány, hogy a november az egészséges életmódra nevelés jegyében telik az Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskolában. Húsz évvel ezelőtt még csupán néhány napot szántak arra az intézményben, hogy a diákokkal megismertessék például a helyes táplálkozást. Az évek során a programsorozat heti, majd egy egész hónapra szóló rendezvénnyé bővült. Az egészségnevelési hónapot közlekedési ügyességi vetélkedő és egy elsősegélynyújtó előadás zárta.

Az osztrák EMCO cégnek világviszonylatban tíz referenciaiskolája van. A vállalkozás Magyarországon elsőként a gyöngyösi Vak Botytyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolát választotta partneréül. Az idén ötven éves intézményben a megalapítás óta arra törekszenek, hogy a kor elvárásainak megfelelő képzést kapjanak a jövő műszaki szakemberei – mondta Váradi István, az iskola igazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, az intézményben 1984 óra folyik CNC esztergályos képzés. Az iskola vezetője hangsúlyozta: az EMCO cég választása azért esett a gyöngyösi oktatási intézményre, mert mindig is nyitottak voltak a technikai újdonságokra. Leopold Zerz, a gépjárműalkatrészeket és a megújuló energiát felhasználó ipari eszközöket gyártó cég oktatási igazgatója kiemelte: egy országokon átívelő iskolahálózatot szeretnének kiépíteni, amely lehetőséget biztosít az információ- és tapasztalatcserére, valamint arra, hogy a tömegtermelést a minőségi termelés váltsa fel. A cég vállalja az oktatók folyamatos továbbképzését, a tanárok és a diákok magas színvonalú szakmai képesítését pedig minősítéssel igazolja majd. Az EMCO és hazai forgalmazója, a Büll & Stunz Kft. nem csak a képzést biztosítja a diákoknak, hanem a termékfejlesztési folyamatokba is bevonja a gyöngyösi iskolát, ahol egy tanműhelyt is kialakítottak, melyet a legmodernebb CNC esztergagépekkel és marógépekkel szereltek fel.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

16

2012. december

Gyerekek ajándékoztak gyerekeket Nem rénszarvasok FOTÓ: SUHA PÉTER

FOTÓ: CZIMER TAMÁS

hozták a Mikulást

A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a Nagyszakállút Talán a vámosgyörki diákok ajándéka is segítheti a kórházi gyógyulást

A vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola tanulói heteken keresztül játékokat, könyveket gyűjtöttek, hogy azokat beteg gyerekeknek ajánlják fel. Tették ezt azért, hogy örömet szerezzenek, eltereljék a figyelmüket a betegségről, ezzel is hozzájáruljanak a Bugát Pál Kórházban ápolt kortársaik gyógyulásához. Az ajándékozó gyerekeket kísérő Kohajda Zoltán plébános elmondta, nagyon fontos a fiatalokat az adakozás örömére tanítani. Tóth Zoltánné iskolaigazgató elmondta: meglepetés volt mindannyiuknak a vámosgyörki diákok lelkesedése. Mint megtudtuk, azért választották a gyöngyösi Bugát Pál Kórházat, mert diákjaik többsége ebben a kórházban született, ha bármilyen baj van, ebbe az intézmény-

be jönnek már évek óta gyógyulást remélve. Nem csak a vámosgyörkiek, hanem az ING Biztosító Zrt. is megajándékozta a városi kórházat. A beteg kisgyermekek vérének oxigénszintjét méri az a műszer, melyet a társaság a gyermekosztálynak ajándékozott. Az ujjbegyre helyezett műszer segítségével a vér oxigén ellátottságát lehet mérni, anélkül hogy a kis beteget meg kelljen szúrni. Ez nagy segítség a gyógyítóknak és nagy könnyebbség a kicsiknek. A biztosító társaság helyi képviselői a műszer mellett játékokkal is kedveskedtek az osztály kis betegeinek, de az ott dolgozókról sem feledkeztek meg. Horváth Zoltán kirendeltségvezető kiemelte, segítségük nem egyszeri, továbbra is támogatni szeretnék az itt folyó, elismerten magas színvonalú gyógyító munkát.

Százszoros véradót köszöntöttek FOTÓ: SUHA PÉTER

Farkas Sándor adott legtöbbször vért

Míg a megyei átlag szerint a véradásra jelentkezők 15 százalékát szűrik ki valamilyen egészségügyi probléma miatt, addig a gyöngyösi térségben ez az arány öt százalék körüli. Vagyis, a gyöngyösi és térségi véradók egészségesebbek, mint a megyei, vagy akár az országos átlag - jelentette ki a véradókat köszöntő ünnepségen

Gortva József, a Magyar Vöröskereszt Heves megyei vezetője. Mint hozzátette: a gyöngyösi térségben nem lehet úgy véradásról beszélni, hogy ne említené meg a terület két „zászlóshajóját”, a Mátrai Erőmű Zrt.-t és a Károly Róbert Főiskolát, melyek kiemelkedő segítői a véradómozgalomnak. A sikerhez - ahhoz, hogy a térségben egészen ritka a vérhiány - természetesen elengedhetetlen a donorok segítőkész áldozatvállalása csakúgy, mint a véradásszervezők fáradhatatlan munkája. Mindkettőért hálás, őszinte köszönet jár - fogalmazott Gortva József. Az ünnepségen sokszoros véradókat is köszöntöttek, az idei „rekorder” Farkas Sándor, a Mátrai Erőmű Zrt. dolgozója, akit százszoros véradóként ismert el a szervezet, a jelenlévők pedig vastapssal jutalmazták.

A Mátra Segway Klub tagjai high-tech Mikulással örvendeztették meg a mátrafüredi óvodásokat. Volt zsákjában minden jó, ám a szánját ezúttal nem rénszarvas húzta, hanem elektromotor hajtotta. A Mátra Segway Klub Mikulása és segítői - az angyal és a krampusz - ugyanis segway-jel érkezett Mátrafüredre. Miután az apróságok megígérték, hogy mindig megeszik a levest, mindig szót fogadnak anyunak és minden este mosnak fogat, természetesen a krampusz által eltüntetett ajándékokat is sikerült visszavarázsolni, és meg is kapta a csomagját és mézeskalácsát mind a harminc apróság. Az igazi attrakció eztán következett: a kicsiket az óvoda előtti körforgalomban megkocsikáztatta a Mikulás és két segítője.

Az Év Vállalkozója díját kapták meg a legeredményesebbek A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 2012-ben Farkas Andrást, a gyöngyösi G&A ’95 Kft, a Brutt Saver Hungary Kft, valamint a Plasttool Kft. ügyvezetőjét, a Magnetec-Ungarn Kft. felügyelő bizottságának elnökét javasolta az Év Vállalkozója Díjra. A rangos elismerést december elején, Budapesten vette át a cégvezető. Ugyancsak az Év Vállalkozója díjban részesült Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke. Heves megye további Év Vállalkozója díjazottjai: Nagy Lajos, a Hesi Kft. ügyvezetője, Gödri István, a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ügyvezetője, Rácz József, az Egri Korona Borház tulajdonosa. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az idén tizennegyedik alkalommal rendezte meg a vállalkozók napját.


2012. december

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Kutya nem maradhat chip nélkül

A jelölő eszköz beültetéséért legfeljebb 3500 forintot kérhet az állatorvos

Alig néhány nap van hátra a kedvtelésből tartott állatokról és forgalmazásukról szóló azon kormányrendelet életbe lépéséig, amely szerint a négy hónaposnál idősebb kutyák már csak transzponderrel megjelölve tarthatók. Az előírás betartását a jegyzők és a jövő évben felálló Járási Hivatal Állategészségügyi Szakigazgatási szervei ellenőrzik majd. A mikrochip beültetésének ára 3500 fo-

rint, ám ha valaki mulasztást követ el, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására számíthat. Ez az összeg magában foglalja a chip és a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is. Az apró műszer lehetővé teszi a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, követhetőbbé válik a hazai eb-állomány, könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni, így csökkenhet a kóbor kutyák száma is. A chipet csak abban az esetben tehetik be, hogyha az eb teljesen egészséges, és azt is ellenőrizniük kell, nincs-e már a szerkezet az állatban. A szabálysértők kiszűrése az adatok felülvizsgálatával, illetve helyszíni szemlével történhet. Mivel a szabályokat kormányrendelet írja elő, így azok valamennyi magyarországi kutyatartóra vonatkoznak, függetlenül attól, melyik önkormányzat területéről van szó.

Aki hulladékkal tüzel, azt súlyosan megbüntetik

Aki hulladékkal és nem kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal fűti otthonát, akár 300 ezer forintra is megbírságolható. Szemes Paula, a városháza környezetvédelmi főelőadója elmondta: a fa- és széntüzelés teljes mértékben legális. - Az elmúlt évek során sokan visszaálltak a gáztüzelésről a fa- vagy széntüzelésre, ezért a már elfelejtett füstszag újra érezhető a városban. Ne feledjük azonban, hogy a gáztüzelésnek is van légszennyezőanyag kibocsátása, a

füstgázban a nitrogénoxidok koncentrációja jóval magasabb, mint a fa- vagy széntüzelés estében- tette hozzá a szakember. A füst jellegzetes, érezhető szagának forrása a széntüzelésből származó kéndioxid, ennek koncentrációja azonban az elmúlt évek során a megengedett határérték alatt volt Gyöngyösön. Az, hogy mennyire érezzük füstösnek a levegőt, nagymértékben függ a meteorológiai viszonyoktól. A téli ködös, párás időben a füst lecsapódik, és sokkal zavaróbb, mint tiszta időben. A levegő tisztaságára és az emberi egészségre a hulladékkal való tüzelés jelent igazi veszélyt, az így keletkező füst rákkeltő anyagokat is tartalmazhat. A hatályos jogszabályok értelmében hulladékot sem nyílt téren, sem házi tüzelő berendezésben nem szabad égetni. Az előírások megsértése bírsággal sújtható.

17

Nagyon kevesen járnak szűrővizsgálatokra A demográfiai adatok alapján Heves megye és Gyöngyös népessége is folyamatosan csökken. A 15 év alatti városlakók aránya csökkent, míg a 65 év felettieké növekedett – derült ki abból a felmérésből, amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézete készített.

A vizsgálat eredményével kapcsolatban dr. Éger Csaba tiszti főorvos kiemelte: örömteli, hogy a korábbi évekhez képest csökkent a városban élő nők körében a daganatos megbetegedések aránya. Bár a Gyöngyösön mért eredmény kedvezőbb, mint az országos átlag, de még mindig messze elmarad az uniós elvárástól. A főorvos szerint ennek az az oka, hogy még mindig nagyon kevesen vesznek részt a betegségeket megelőző szűréseken. Dr. Éger Csaba szerint a tájékoztató, nevelő és felvilágosító előadások, valamint az egészségnapok szervezése mellett az egyének felelősségérzete is fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire egészséges egy társadalom, egy közösség. A statisztikai adatok szerint Gyöngyösön élő férfiak körében még mindig vezető halálok a keringési rendszer megbetegedése, míg a nők szervezetének legnagyobb ellensége a daganatos megbetegedés.

Még az idén egyirányú lesz a Török Ignác utca December második felétől megváltozik a forgalmi rend Gyöngyösön a Török Ignác utcában – tájékoztatott az önkormányzat városüzemeltetési igazgatósága. Az út kezelője teljes hosszában egyirányúsítja a Török Ignác utcát a Koháry út felől a Bugát Pál tér felé. Ez azt jelenti, hogy a Kolping Házzal szemben lévő parkolókba sem lehet majd a Páter Kiss Szaléz utcáról behajtani. A forgalmi rendváltozás miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek!


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

18

2012. december

Ügyeletek

Rejtvény Keresse meg a betűhalmazban a felsorolt szavakat! A megmaradó betűket összeolvasva Popper Péter gondolatának befejező részét kapja megfejtésül. „Akiben zűrzavar van, zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van, …” G Z S I R A D É K O R S Ó Ü H

R Y R A H A T Á R O S L Ö V Í

boros fenyőfa határos kántor korsó polgár teker zúzmara

E E Á H A T Á S O S L Z S I V

J F O R M A L I T Á S K T D Á

T E M I L E R T N T S E R Á S

börze fogadóiroda hatásos kengyel korszak ráomlik torkos zsiradék

Ő N L N T Á R O A O A R R M S

E Y I L L Ő T M S R G E O S Á

R Ő K D T Ú E O G T O S T Á R

ejtőernyő fogas hívás kereszt kupé róka útonálló

N F A R Ú K Ó Y G O F Z N G G

Y A K E Ó Y G Í K A N T Á R A

éber fogyókúra illő keretez marat rost vidámság

Ő S Ó L E Y G N E K T E K E R

T O R K O S M P O L G Á R L R

L R K O R S Z A K R A K S K E

A O F O G A D Ó I R O D A Ó B

F B Ö R Z E T E R E K K U P É

Z Ú Z M A R A T Z A K L A T Ó

Készítette: dr. Kuthy Erika faltő fasor formalitás gyárlátogatás irha kantár kígyó korong osztás pók sárga sátor visz zaklató

DECEMBER 14-16.

Korona gyógyszertár (Bugát Pál tér) DECEMBER 17-23.

Mixtura gyógyszertár (Szövetkezet u.) DECEMBER 24-31.

Szarvas gyógyszertár (Erzsébet királyné u.)

Véradás A Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezete kiszállásos véradást szervez: DECEMBER 14. 9-12 ÓRÁIG

Bugát Pál Kórház Véradója JANUÁR 4. 9-12 ÓRÁIG

Bugát Pál Kórház Véradója JANUÁR 5. 9- 13 ÓRÁIG

polgármesteri hivatal, Abasár JANUÁR 8. 10-14 ÓRÁIG

Mátrai Erőmű Zrt., Visonta JANUÁR 11. 9-12 ÓRÁIG

egészségház, Domoszló JANUÁR 11. 9-12 ÓRÁIG

Bugát Pál Kórház Véradója JANUÁR 15. 9-12 ÓRÁIG

orvosi rendelő, Visonta

Ízelítő Ha némi életörömöt sikeresen összekevernek egy kevéske megelégedettséggel, ha adnak hozzá egy csipetnyi nagyvonalúságot, egy picike derűt és jó közérzetet, belehabarnak még sok-sok optimizmust, reményt és bizakodást, majd az egészet megfűszerezik jókedvvel és vidámsággal, és nem felejtik ki a kiegyensúlyozottságot sem, akkor, azt hiszem, a kapott keverékből meríthetnek annyi erőt, amennyi ahhoz kell, hogy szorongás és félelmek nélkül vágjanak neki az új évnek. Boldog ünnepeket kívánok! Nagy Zoltán mesterszakács

Narancsos rozmaringos gesztenyés pulykamell lilahagyma lekvárral, sütőtökös burgonyapürével Hozzávalók 6 főre 70 dkg pulykamell filé 3 db zsemle 2 dkg zsír 10 dkg vöröshagyma 3 dl tej 1 egész tojás 20 dkg gesztenye sült 1 db narancs rozmaring, só, bors A zsemlét apró kockára vágjuk és megpirítjuk. A zsíron megpirítjuk a hagymát. Egy tálba beletesszük a zsemlekockákat és langyos tejjel leöntjük, majd kinyomkodjuk . Hozzáadjuk a tojást, a durvára aprított gesztenyét, reszelt narancs héját, rozmaringot és a pirított hagymát, sót, borsot. A pulykamell filét felszeleteljük és vékonyra klopfoljuk. Egy alufóliát enyhén olajjal megkenünk és letesszük a hússzeleteket, majd a töltelékkel megtöltjük és felgöngyöljük. 180 fokon 45 percig sütjük. Kicsomagoljuk, és ha szükséges rágrillezünk.

Lilahagyma lekvár 80 dkg lilahagyma 3 evőkanál méz 5 dkg cukor só, kakukkfű,őrölt bors 1 dl édes vörösbor 0,5 dl olaj A hagymát megpucoljuk, majd félbevágjuk, és vékonyan felszeleteljük. Egy serpenyőben elkezdjük felmelegíteni a mézet, majd amikor már jó folyós, hozzáadjuk a cukrot, és együtt karamellizáljuk, míg szép aranybarna színt nem kap. Ezután hozzáöntjük az olajat, jól összekeverjük és rátesszük a szeletelt hagymát. Megszórjuk egy csipet sóval, és elkezdjük párolni. Amint kezd a hagyma kicsit összeesni, megszórjuk egy kevés őrölt színes borssal és egy kevés kakukkfűvel (a borstól finom ízt kap, de nem lesz erős). Végül felöntjük annyi vörösborral, hogy éppen csak ellepje. Lefedve tovább pároljuk. Közben többször megkeverjük, és ha szükséges, még bort öntünk hozzá. Végül addig

pároljuk, míg a hagyma teljesen megpuhul, és a levét egészen elfőtte. Krémes, puha állagú lesz. Sütőtökös burgonyapüré 1 kg burgonya 1/4 sütőtök (pürésítve) só,bors 5 dkg vaj szerecsendió A burgonyát meghámozzuk, kockára vágjuk, és megfőzzük sós vízben. A sütőtököt félbe (vagy negyedekbe) vágjuk, és tepsiben megsütjük. Praktikusabb, ha a pürét előre elkészítjük. A burgonyákat alaposan elkeverjük a sütőtökkel, krumplinyomóval összedolgozzuk. Vajat és egy kis pecsenyezsírt keverünk hozzá. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük. Jól összedolgozzuk.


GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

19

Gyöngyösről indultak, meghódították a világot

Advent első vasárnapján a Ghymes együttes adott karácsonyi koncertet a Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban, amely idén ünnepli öt éves fennállását. A koncerten az Arany János Általános Iskola és a Berze Nagy János Gimnázium kórusa is közreműködött, a népszerű zenekar méltó partnereként

A karatékák legjobbjai mérték össze tudásukat FOTÓ: CZIMER TAMÁS

Utánpótlás bajnokság a sportcsarnokban

Gyöngyös adott otthont a Magyar Kyokushin Karate Szövetség országos utánpótlás bajnokságának, melyre negyven klub 290 versenyzője nevezett. A Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban lebonyolított országos utánpótlás bajnokságon a hazai kyokushin karatékák legjobbjai mérték össze tudásukat. A gyöngyösi Bendiák KKK SC klubvezetője Bendiák István szervezőként és sportvezetőként is elégedett az utánpótlás bajnokságon elért eredményekkel. A Bendiák KKK SC sportolói közül első helyezést ért el Bendiák Soma, ezüstérmet szerzett Juhász Bertold, Felső Kata, Nagy Fanni, harmadik helyen végzett Boári Baldvin, Eperjesi Ákos, Szollár Balázs és Kéri Luca. A verseny alkalmat adott arra is, hogy több sportbíró is vizsgát tegyen.

Több mint 25 évvel ezelőtt indult Gyöngyösről a bujutsu-kai kenshin-ryu harcművészet. A japán hagyományokon alapuló magyar harcművészetet Szabó András alapította. A sportág célja a személyiség fejlesztése a „kard útján”. Az alapvető kard technikára épülő stílusban nagy hangsúlyt kapnak a pusztakezes és az egyéb fegyveres gyakorlatok. A Mátra Művelődési Központban egy szombat esti diszkó szünetében volt az első harcművészeti bemutató, majd egy évvel később ár 40 tagja volt a sportközösségnek. Simon Tímea Nóra immár fekete öves alapító tag úgy emlékszik, az augusztusi edzőtáborok igazi túlélő táborok voltak, melyeket szigorú technikai vizsgákkal zártak. Az egykori stílusalapító, Szabó András jelenleg 7. danos mesterfokozattal az International Budo Federation magyarországi elnöke, aki tanítványaival számos külföldi versenyen ért el kiemelkedő eredményt. A tagság idén ünnepli 25 éves fennállását, ennek alkalmából a nyáron Délegyházán találkoztak, majd októberben nemzetközi konferenciát és világbajnokságot szerveztek Budapesten, ahol számos kategóriában, színvonalasan képviselték hazánkat. A vb megszervezését számos gyöngyösi vállalkozó is segítette. - Külön köszönettel tartozunk Gyöngyösnek, a Mátra Művelődési Központnak és Bozsik Istvánnak, akinek saját sikeremet és egyesületem sikerének megalapozását is köszönhetem- tette hozzá Szabó András.

Programok DECEMBER 14. 14 ÓRA

DECEMBER 17. 19 ÓRA

A Gyöngyösi belvárosi esték elnevezésű rendezvény vendége lesz dr. Bálint György, aki Legendás növényeink című új könyvét mutatja be a Vachott Sándor Városi Könyvtárban.

A Come Prima Énekegyüttes karácsonyi hangversenye a Kopling Házban. DECEMBER 21. 19 ÓRA

DECEMBER 14. 16 ÓRA

A Tomory Gábor Néptánciskola karácsonyi gálaműsora az MMK-ban.

Városi karácsonyi ünnep a Szent Bertalantemplomban, majd gyertyagyújtás a mindenki karácsonyfájánál

A 35 éves Cantare Városi Vegyeskar karácsonyi hangversenye a Barátok templomában.

DECEMBER 22. 16 ÓRA

DECEMBER 14. 17.30 ÓRA

DECEMBER 22. 18 ÓRA

A Dance Land Táncstúdió karácsonyi gálája a Mátra Művelődési központban (MMK).

A Visontai Kulturális Egyesület jótékonysági koncertje az MMK-ban.

DECEMBER 16. 16 ÓRA

JANUÁR 5. 18 ÓRA

A Cantus Corvinus Vegyeskar ezüstvasárnapi hangversenye a Szent-Bertalan tempolmban.

Újévi hangverseny a Zuglói Filharmonikusok előadásában az MMK-ban.

A nyáron Délegyházán találkoztak a Gyöngyösön megalakult közösség tagjai


20

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Néha kicsit több kell a sikerhez

2012. december

Akaraterővel és kitartással minden cél elérhető. Ezt a magyar sportolók, köztük Pars Krisztián olimpiabajnok kalapácsvető már bebizonyította a nyáron, Londonban. Az olimpikont Gyöngyös Város Pars Krisztián Barátainak Köre fogadta a mátraaljai városban, ahol a sportoló diákokkal is megosztotta tapasztalatait. - Olimpiai bajnokként mennyire változott meg az élete? - Soha nem gondoltam volna, hogy ennyi élménnyel jár egy olimpiai aranyérem megszerzése. Bárhová megyek, felejthetetlen fogadtatásban van részem. Amikor az olim-

piáról hazaérkeztünk, el sem tudtuk képzelni, csak találgattunk, hogy mi vár majd ránk itthon. Óriási élmény volt a hazatérés, ahogyan az olimpia utáni találkozók is, ahol újra átélhetem azt az érzést, amit London adott nekem. Emellett öröm, hogy a találkozások alkalmával boldognak látom az embereket. Azt tapasztalom, hogy manapság a sporton kívül nem sok mindenben találunk élményt. - A legtöbb olimpiai bajnok példaképpé válik. Amikor fiatalokkal, a jövőjüket tervezgető diákokkal találkozik, mi az, amit mindenképpen megoszt velük? - Elmondom nekik, hogy akaraterővel és kitartással mindig el lehet jutni a célig. Persze mindig vannak akadályokat, amiket át kell ugrani, és fel kell készülni arra is, hogy ez nem mindig sikerül. A legfontosabb, hogy ha belevágunk valamibe, akkor azt csináljuk meg úgy, ahogyan azt kell. Mindig megéri energiát befektetni, még akkor is, ha a száz százaléknál egy kicsit többet kell teljesíteni. Ezt mi, ma-

Tovább gazdagították a klub éremgyűjteményét A gyöngyösi Parafa Úszóklub versenyzői novemberben részt vettek Miskolcon a jubileumi 25. Bitskey Zoltán Nemzetközi Úszóversenyen. A versenyen a fiatalabbak – 2003 és később születettek -, valamint az idősebb korosztályok – 2002 és annál idősebbek – álltak rajtkőre. A 2005-ös korosztályban Magda Boldizsár három ezüstéremmel, Varnyú Iván (1996) 2 arany- és 3 ezüst-, Tóth Zoltán (2000) 1 arany-, 1 ezüst-, Varnyú Eszter (1998) 2 ezüst- és Magda Benedek (1999) 1 ezüstéremmel gazdagította a mátraaljaiak éremgyűjteményét. A dobogós helyek mellett még 2 negyedik, 4 ötödik és 5 hatodik helyezést értek el Csépány Julianna és Vaszkó Viktor tanítványai.

Kedves Olvasóink, Partnereink! A Gyöngyösi Újság következő lapszámába 2013 január 3-ig adhatják fel hirdetésüket az impresszumban lévő elérhetőségeken, vagy a Gyöngyösi Városi Televízió ügyfélszolgálatán. Ugyanitt jelezhetik személyesen vagy az 37/505-140-es telefonszámon a terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket.

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Gyöngyös város önkormányzatának ingyenes időszaki kiadványa Kiadó: Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős kiadó: Rostás Ákos ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Juhász Marianna Szerkesztőség: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. • mozaik@hivatal.gyongyos.hu A szerkesztőség kéziratot nem tart meg és nem küld vissza. Készült a Lóczi és Társa Nyomdaipari Kft. gondozásában www.locziestarta.hu Megjelenik 16 600 példányban. ISSN 2062-5057

gyar sportolók nagyon jól tudjuk, hiszen sok szempontból hátrányosabb helyzetben vagyunk más országok sportolóihoz képest. Éppen ezért fantasztikus az az eredmény, amit a csapatunk és ez a kis ország elért az olimpián. Megmutattuk a világnak, hogy akaraterővel és szívvel miénk lehet, amit akarunk. - Meg lehet ismételni a londoni olimpián elért eredményét? Mit vár saját magától? - Mindig kell, hogy legyen egy cél, ami hajt. Nekem most az a legfontosabb, hogy megvédjem az olimpiai címemet. Ebben a sportágban ez még soha senkinek nem sikerült. A megmérettetésre még négy évet várni kell, addig nagyon sok a teendőm. Főként a dobási technikámon kell majd javítani. Bízom abban, hogy ezt meg tudom oldani. A következő olimpia előtt még ott lesz a jövő évi moszkvai világbajnokság. Ez azért nagyon fontos, mert atlétikai vb-t még nem nyert magyar versenyző. Ezt elérni, azt gondolom, felérne egy olimpia bajnoki címmel.


2012. december

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

21

KIS GYÖNGYÖSI FEJTÖRŐ 2. forduló SÉTA A KÖZTEREKEN A város és a főtemplom védőszentje Szent Bertalan. Hol áll a szobra? 1. a templom homlokzatán 2. a templom előtt x. a templomban Az egykori polgármester, Puky Árpád mellett akár helyet is foglalhat az arrajáró. Mikor készült? 1. 2000-ben (a Fő tér felújításakor) 2. 2005-ben x. 2010-ben Testvérvárosok kútja a Fő tér déli részén található. Hány város címere látható a kút oldalán? 1. 3 városé 2. 5 városé x. 6 városé Ki alkotta a Huszár-szobrot? 1. Ferenczi Béni 2. Kő Pál x. Kisfaludi Strobl Zsigmond Gyöngyöspüspökit 1923-ban csatolták Gyöngyöshöz. Mi jelzi ezt? 1. emléktábla (Püspöki u. 2. ház falán) 2. emlékkő a két településrész határán x. kereszt a két településrész határán A város egykori földesurának, II. Rákóczi Ferencnek a szobra a Könyves Kálmán téren áll. Kik vannak még a „társaságában”? 1. Vak Bottyán János és Bárkányi János 2. Vak Bottyán János, Bercsényi János, Almásy János x. Thököly Imre, Vak Bottyán János A helyes megfejtők között könyveket, várostörténeti kiadványokat sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2013. január 5. A megfejtő neve: ………………………………………… címe: …………………………………………………….. tel./e-mail: …………………………………………….. Ez a játék egy 5 fordulós fejtörő 2. része. Aki minden alkalommal helyes megfejtést küld be, külön sorsoláson is részt vesz. Vachott Sándor Városi Könyvtár 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. 37/311-883

Nyisd ki a világot! TÁMOP 3.2.4.B


22

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december


2012. december

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

23


24

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. december

gy személyesen!) kben telefonon va érdeklődjön üzletün ért tek zle rés (A . re vonatkozik és bizonyos keretek lküli szérialencsékre né eg rét ú tój uta ésm akció az 1.5-ös tör *lencse+keret: az

116804941-Gyongyosi-Ujsag-2012-december  
Advertisement