Page 1

Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   1.   Concurs   abilități   practice   "Pregătirea   micului   dejun"  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

08,00-­‐ 12,00 Cls.  0-­‐IV  

2.

Concurs abilități   practice  

08,00-­‐ 10,00 Cls.  IX  B               XII  A,     XII  B   XI  B  

3.

Ziua păsărilor  

8,00-­‐ 12,00 Grupe   grădiniţă  

PARTENERI

OBIECTIVE

ÎNV. Pârlea   Dana,  Hriniuc   Lavinia,   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   prof.  consilieri   Vasiloiu   Adriana,   Zorzon  Raluca,   Constantin   Daniela   Botezat   Camelia   Ed.  Iovan   Rodica,  Iovan   Mioara  

1  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Sala de  clasă     Sala  de  mese   cantină  

Comitetul Reprezentativ   al  Părinţilor  

Pregatirea pentru  viață   Crearea  unor  abilități   practice  

Săli de  clasă   Curtea  școlii  

Mateucă Rodica,  Guţă   Giorgeta,  Uţa   Angela,   Bogdan   Carmen  

Pregatirea pentru  viață   Crearea  unor  abilități   practice  

Săli  grădiniță  

Comitetul Părinţilor  

Cunoașterea mediului   înconjurător  și   protejarea   biodiversității   Desfășurarea  unor   activități  practice  (colaj)  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   4.   Concurs   activităţi   casnice  şi   practice  

LUNI

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

PARTENERI

OBIECTIVE

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

08,00-­‐ 10,00 Cls.  IXB               XIIA,     XIIB,  XIB  

5. Decernare   titluri  

10,00-­‐ 12,00 Cls.  IXB,               XIIA,  XIIB  

6. „Ţi-­‐e  teamă   de  muzica   clasică?”  

11, 30   Opţional   conform   listelor  

prof. consilieri   Săli  de  clasă     Pregătirea  pentru  viață   Vasiloiu   Curtea  școlii   Crearea  unor  abilități   Adriana,   practice   Zorzon  Raluca,   Constantin   Daniela   Botezat   Camelia   prof.  consilieri   Săli  de  clasă   Mateucă   Dezvoltarea  spiritului  de   Vasiloiu   Curteașcolii   Rodica,  Guţă   echipă,  autocunoaștere,   Adriana,   Giorgeta,  Uţa   respect  reciproc  și   Zorzon  Raluca,   Angela,   promovare  a  semenilor   Constantin   Bogdan   Daniela   Carmen   Prof.  Stanciu   Filarmonica   FOC   Dezvoltarea   Zefina,   Oltenia  Craiova   aptitudinilor  muzicale   Buzatu   Descoperirea  unor  noi   Ecaterina   abilități   Cunoașterea  unor  medii   de  formare   profesionistă  

2  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   7.   Vizionare   film  educativ  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

V-­‐VIII 08,00-­‐ 10,00  

Seminar cosmetică   naturală  

V-­‐VIII 10,00-­‐ 12,00    

9. Prezentare   Şcoala  lui   Andrei  

12,30 13,30   V-­‐VIII    

8.

PARTENERI

OBIECTIVE

Prof. consilieri   Stancu   Daniela,   Mihaiu  Elena,   Gavrilă   Angelica,   Serban  Dana   Georgescu   Ionel,  Cati   Buzatu,   Făgeţeanu  C.   Prof.  consilieri   Stancu   Daniela,   Mihaiu  Elena,   Gavrila   Angelica,   Serban  Dana   Prof.  consilieri   Stancu   Daniela,   Mihaiu  Elena,   Gavrila   Angelica,   Serban  Dana   3  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Sală de   conferințe,   Cls.  XB   Săli  de  clasă  

Consiliul pedagogilor   Serviciul   capelanie  

Recreerea şi   dezvoltarea  unor   abilitati  aplicativ  critice   si  de  comunicare  

Sală de   conferințe   Săli  de  clasă  

Valery Soap  

Cunoaşterea tehnicii  de   fabricare  a  săpunului  şi   a  unor  elemente  de   cosmetic  naturală   Experimentarea  unor   activități  și  lucruri  noi  

Sală de   conferințe,     Săli  de  clasă  

Şcoala lui   Andrei  

Informare cu  privire  la   activitățile  de  tipul   ”Școalalui  Andrei”   Stimularea  interesului   pentru  cooperarea  cu   organizatorii  ”Școala  lui   Andrei”  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   10.   EXCURSIE   “La  stejarii   multi-­‐   seculari!”  

11.

EXCURSIE TEMATICĂ  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

LUNI 08,00  – MIERCU RI  18,00   CLS.  XIA  

Prof. Consilier   Itinerar  turistic   Brînzan  Daniel   în  județele  Dolj   și  Gorj  cu   obiectiv   localitatea   Stejari,  Gorj  

DUMINI CĂ, ORA   18,00  –   VINERI,   ORA   12,00,   CLASA   XB  

Prof. Consilier   Filip  Florin  

PARTENERI

OBIECTIVE

4  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

a se  vedea   proiectul  

Studenţi voluntari  

Asociaţia Exploratori   pentru  viitor  

Vezi proiect  (Vizitarea   unor  obiective  turistice,   stimularea  interesului   elevilor  pentru  natură  şi   biodiversitate,  creşterea   coeziunii  colectivului  de   elevi,  experimentarea   traiului  în  natură,   consolidarea   aptitudinilor  de   organizare  şi  gătit)   Vezi  proiect  (Vizitarea   unor  obiective  turistice,   stimularea  interesului   elevilor  pentru  lucruri   noi,  creşterea  coeziunii   colectivului  de  elevi,   crearea  unor  reguli  de   comportament   responsabil,  iniţierea  şi   desfăşurarea  unor   activităţire  creative)  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   12.   EXCURSIE   TEMATICĂ   ISTORIE  ŞI   MIT  ÎN   SPAŢIUL   ROMÂNESC  

13.

EXCURSIE TEMATICĂ    

LUNI

MARŢI

LUNI,   ORA   08,00   MIERCU RI  ORA   21,00   Cls.  IX  A             Cls.  X  A                       parţial   XIB                          

MARŢI, 08,00  -­‐   MIERCU RI,   21,00   CLS.  V-­‐ VIII  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

PARTENERI

MIERCURI

JOI

VINERI

Prof. consilier   Mihai  Carmen,   Șchiopu   Grațiela   Pălărie   Zenobia   Buzatu   Ecaterina,     Negoescu   Elena  

Craiova, Rm.   Vâlcea,  Alba   Iulia,  Sibiu,   Făgăraş,   Craiova  

Asociaţia Exploratori   pentru  viitor  

PROF. CONSILIERI  

Craiova, Rm.   Vâlcea,  Alba   Iulia,  Sibiu,   Făgăraş,   Craiova  

Asociaţia Exploratori   pentru  viitor  

OBIECTIVE

5  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Vezi proiect  (Vizitarea   unor  obiective  turistice,   stimularea  interesului   elevilor  pentru  lucruri   noi,  creşterea  coeziunii   colectivului  de  elevi,   crearea  unor  reguli  de   comportament   responsabil,  iniţierea  şi   desfăşurarea  unor   activităţire  creative)   Vezi  proiect  (Vizitarea   unor  obiective  turistice,   stimularea  interesului   elevilor  pentru  lucruri   noi,  creşterea  coeziunii   colectivului  de  elevi,   crearea  unor  reguli  de   comportament   responsabil,  iniţierea  şi   desfăşurarea  unor   activităţire  creative)  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   14.   Seminar   relații  băieți  -­‐   fete  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

8,00-­‐ 10,00 Cls.  IX  B               XII  A  XII   B  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE   JOI  

VINERI

PARTENERI

OBIECTIVE

Capelan prof.  consilieri   Vasiloiu   Adriana,   Zorzon  Raluca,   Constantin   Daniela   Botezat   Camelia   Guţă  Giorgeta,   Uţa  Angela,   Bogdan   Carmen,   Mateucă   Rodica    

6  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Sala de   conferințe  

Prof. Mateucă   Rodica  

Pregătirea pentru  viață   Dezvoltarea  spiritului   critic  și  a  unei   comunicări  optime  cu   sexul  opus   Înțelegerea  nevoilor   afectiv  atitudinale  în   relația  de  tip  băiat  fată   Consilierea  elevilor   pentru  relații  frumoase     cu  sexul  opus,  în  cadrul   principiilor  creștine  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   15.   Seminar   alimentaţie   sănătoasă  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

10,00-­‐ 12,00 Cls.  IX  B               XII  A  XII   B  

16. ÎN  NATURĂ   LA  GRĂDINA   BOTANICĂ  

08,30-­‐ 12,00 Cls.  0-­‐IV  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE   JOI  

VINERI

PARTENERI

OBIECTIVE

Capelan, prof.  consilieri   Vasiloiu   Adriana,   Zorzon  Raluca,   Constantin   Daniela,   Mateucă   Rodica   Botezat   Camelia   Buzatu   Ecaterina   ÎNV.  Pârlea   Dana,  Hriniuc   Lavinia,   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana  

7  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Sală de   conferințe     Săli  de  clasă  

ASEF Filiala   Oltenia  

Informarea elevilor  cu   privire  la  aspecte   nutritive  și  culinare  în   scopul  aplicării  acestora   la  nivel  practice  și  casnic  

Grădina Botanică  

Şoferul şcolii  

Cunoașterea mediului   înconjurător  și   protejarea   biodiversității   Informarea  elevilor  cu   privire  la  aspect   ecologice  și   bioprotective  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   17.   Concurs  „Fii   inteligent  la   matematică! ”  

LUNI

18. Planeta  este   în  mâna  ta  

19. Turist  în  ţara   mea  

MARŢI

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

MIERCURI

JOI

VINERI

8,00-­‐ 12,00 grupe   grădi   -­‐niţă  

8,00-­‐12,00 grupe   grădiniţă  

Cls. II,   III,  IV  

PARTENERI

OBIECTIVE

ÎNV. Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   Ed.  Iovan   Rodica,  Iovan   Mioara  

Liceul Tudor   Arghezi  

Liceul Tudor   Arghezi  

Exersarea şi  testarea   competenţelor   dobândite  

școală perimetrul   școlar  

Ed. Iovan   Rodica,  Iovan   Mioara  

Municipiul Craiova  

Firmă de   transport  

Cunoașterea mediului   înconjurător  și   protejarea   biodiversității   Informarea  preșcolarilor   cu  privire  la  aspect   ecologice  și   bioprotective   Educarea  gustului   cultural,  din  punct  de   vedere  touristic  și   istoric   Consolidarea  relațiilor  la   nivel  de  colectiv  al   grupei  

8  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   20.   Activități   distractive   recreative  în   curtea  școlii   pe  grupuri  

21.

IESIRE LA   PĂDURE  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8,00-­‐12,00 cls  0-­‐IV  

08,00-­‐ 18,00 Cls.  IXB,               XIIA,  XIIB,   XIB   Opţional   elevi  bursă   străinătate  

PARTENERI

OBIECTIVE

ÎNV. Pârlea   Dana,  Hriniuc   Lavinia,   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   prof.  consilieri   Vasiloiu   Adriana,   Zorzon  Raluca,   Constantin   Daniela  

9  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

școală sala  de  sport   sala  de  fitness   perimetrul   școlar  

Prof. Constantin   Daniela  

Recreerea şi   dezvoltarea  unor   abilitati  aplicativ  critice,   de  comunicare  şi   mişcare  

Pădurea Leamna  

Firmă de   transport  

Educarea gustului   pentru  natură,   simplitate  și  valori   rurale   Recreerea  elevilor  în  aer   liber   Aplicarea  unor   cunoștințe   multidisciplinare   (geografie,  biologie,   istorie,  religie)  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   22.   Sala  de   fitness    

23.

Proiecţie video  sala  de   conferinte  cu   dezbatere   finală     (opţional   sala  de   fitness)  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

08-­‐12,00 Opţional   elevi     Cls.  IXB,               XIIA,  XII  B,   XIB   care  nu   merg  la   pădure    

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE   JOI  

VINERI

08,00-­‐ 12,00   Cls.  IXA             Cls.  XA                       Cls.  XIB                       Cls.   V-­‐VIII  

PARTENERI

OBIECTIVE

Mateucă Rodica,  Guţă   Giorgeta,  Uţa   Angela,   Bogdan   Carmen,   Botezat   Camelia   Făgeţeanu  C.   Buzatu  E.   Mateucă   Rodica,     Graţiela   Şchiopu,  Mihai   Carmen,   Botezat   Camelia,   Stancu   Daniela,   Gavrilă   Angelica,   Mihaiu  Elena,   Şerban  Dana   Buzatu   Ecaterina   10  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Prof. Constantin   Daniela  

Sală de   conferințe,   Cls.  XB   Săli  de  clasă  

Recreerea elevilor   Utilizarea  eficientă  a   unor  tehnici  de  mişcare   şi  gimnastică   Testarea  tonusului   muscular  şi  ritmic  

Recreerea elevilor  prin   vizionarea  unor  filme   educative   Dezvoltarea  unor   abilități  aplicativ  critice   si  de  comunicare  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   Tur   educațional   în  Craiova  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8,00-­‐ 12,00 cls  0-­‐IV  

Concurs „Comunicare .  Ortografie.   Ro”  

26.

Itinerar educational     Craiova  

27.

Proiecţie video  cu   dezbatere  

24.

25.

PARTENERI

OBIECTIVE

ÎNV. Pârlea   Microbuz   Dana,  Hriniuc     Lavinia,   Craiova   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   Cls.  II,     ÎNV.     Microbuz   III,  IV   Florescu   Liceul  Tudor   Viana,   Arghezi   Popescu  Alina,   Craiova   Banu  Poliana   08,00-­‐   prof.  consilieri   Microbuz   14,00   Vasiloiu     Cls.  IX   Adriana,   Craiova   B               Zorzon  Raluca,   XII  A  XII   Constantin   B   Daniela     8,00-­‐ ÎNV.  Pârlea   Sală  de   10,00   Dana,  Hriniuc   conferințe,   Cls.  0-­‐IV   Lavinia,   Cls.  XB   Florescu   Săli  de  clasă   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   11  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Vizitarea unor  obiective   turistice  şi  culturale  ale   Cetăţii  Băniei   Observareastilului  de   civilizație  urban  

Liceul Tudor   Arghezi  

Exersarea şi  testarea   competenţelor   dobândite  

Firmă de   transport  

Vizitarea  unor  obiective   culturale,  turistice,   universitare   Educarea  spiritului  civic  

Guţă Giorgeta,   UţaAngela  

Recreerea şi   dezvoltarea  unor   abilitati  aplicativ  critic  si   de  comunicare  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   28.   Educație   ecologică  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

10,00-­‐ 12,00 Cls.  0-­‐IV  

PARTENERI

OBIECTIVE

ÎNV. Pârlea   Dana,  Hriniuc   Lavinia,   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana  

12  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Curtea școlii   Săli  de  clasă   Perimetrul   școlar    

Administraţia LTA  

Estetizarea curţii  şcolii,   plantarea  gazon  şi  flori,   Pregătirea  pentru  viaţă  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   29.   Educație   ecologică  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8,00-­‐ 12,00 Cls.  V-­‐ XII  

PARTENERI

OBIECTIVE

Pârlea Dana,   Hriniuc   Lavinia,   Florescu   Viana,   Popescu  Alina,   Banu  Poliana   Vasiloiu,   Stancu   Daniela,   Mihaiu  Elena,   Gavrilă   Angelica,   Serban  Dana,   Carmen  Mihai,   Filip  Florin,   Brinzan  Daniel,   Schiopu   Graţiela,   Botezat   Claudia,     Adriana,   Zorzon  Raluca,   Constantin  D.,   Buzatu   Ecaterina   13  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

Curtea școlii   Săli  de  clasă   Perimetrul   școlar    

Mateucă Estetizarea  curţii  şcolii,   Rodica,  Guţă   plantarea  unor  porțiuni   Giorgeta,  Uţa   de  gazon  şi  sădirea  unor   Angela   flori,   Pregătirea  pentru  viaţă   Educarea  pentru  frumos   și  util  


Graficul activităţilor  propuse  şi  aprobate  la  LICEUL  TEOLOGIC  ADVENTIST  CRAIOVA,  în  cadrul  Programului  ”SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN”,  1-­‐5.04.2013   Nr.   Crt.  

ZIUA/ ORA  /  CLASA  

TITLUL ACTIVITĂŢII   PROPUSE   30.   În  sport  ca  şi   în  viaţă  

NUMELE ŞI   PRENUMELE   CADRELOR   DIDACTICE   IMPLICATE  ÎN   ACTIVITATE  

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8,00-­‐ 12,00 Grupe   grădi-­‐ niţă  

LOCUL DE   DESFĂŞURARE  

PARTENERI

OBIECTIVE

Ed. Iovan   Rodica,  Iovan   Mioara  

Curtea școlii   Săli  de  clasă   Perimetrul   școlar    

Administraţia LTA  

Premierea unor   activităţi  sportive  

Menţiune.  Proiectele  excursiilor  şi  ale  activităţilor  desfăşurate  în  şcoală  şi  în  afara  şcolii  vor  conţine  planificări,  liste  cu  participanţi  şi  procese  verbale.  La  nivelul   colectivului  clasei,  elevii  care  nu  pot  participa  la  excursii,  vor  informa  profesorii  consilieri  şi  se  vor  implica  în  activităţile  desfăşurate  de  celelalte  clase.  Criteriile  şi   instrumentele  de  evaluare  sunt  afişate  la  avizierul  şcolii,  în  conformitate  cu  avizul  Consiliului  de  Administraţie  din  14.02.2013.      

Director prof.  dr.  Popescu  Constantin   Consilier  Educativ  prof.  Brînzan  Daniel   Secretar  Bădiţă  Adriana  

14  

ORAR LTA CRAIOVA 1-5 aprilie 2013  

Orar Liceul Teologic Adventist Craiova 1-5 aprilie 2013 www.ltacraiova.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you