Page 1

Zjednotenie Nemecka a Talianska Zjednotenie Talianska • •

1. Polovica XIX. Storočia – politická rozdrobenosť Risorgimento = hnutie za zjednotenie Talianska

Karbonári

Viedlo sa niekoľko vojen za zjednotenie Talianska, prvá v roku 1848-49 ktorá skončila neúspechom

I. vojna za nezávislosť - sily risogimenta sa spojili - kľúčovú úlohu zohrala Sardínia - liberálne kráľovstvo

II. vojna za nezávislosť • •

Bitky pri Magente a Solferine (1859) Napoleon III. Podporuje Sardíniu

Giuseppe Mazzini

Giuseppe Garibaldi priviedol k pádu Neapolské kráľovstvo

Nový štát • •

1861 vznik Talianskeho kráľovstva, na čelo sa postavil Victor Emanuel II. 1866 sa odohrala III. Vojna za nezávislosť

Bitka pri Custoze (1866

1870- Pripojenie Ríma

Záver • •

Štát bol politicky rôznorodý Spor medzi rovinutým priemyselným severom a poľnohospodárskym juhom

Negramotnosť (podľa niektorých údajov až 80%)

Emigrácia (vnútorná migrácia)- sťahovanie z juho na sever

Zjedotenie Nemecka •

Nemecký spolok pod patronátom Rakúska


Nemecký colný spolok pod vládou Pruska

Po r. 1848-49 obnovenie Nemeckého spolku

Otto von Bismarck – nemecký kancelár, viedol politiku cukru a biča

Vojna o hegemóniu • •

1864 - dánska vojna Nemci spojený s Rakúskom vojnu bez problémov vyhrali

1866 – rakúsku-pruská vojna

Obnovenie Severonemeckého spolku

Wilhelm I. – pruský kráľ

Prusko-francúzska vojna • •

1870-1871 Rýchla porážka Francúzov

Výhlasenie nemeckého cisárstva (18. Február 1871)

Nemecká ríša • •

Táto doba sa označuje ako Wilhelmovské Nemecko Cisárstvo s kancelárskym systémom

Spolkový štát

Kulturkampf

D sa stáva novou svetovou veľmocou

1.Svetová Vojna Vypuknutie vojny • •

28.6.1914 – Sarajevský atentát spáchaný na Františka Ferdinanda a jeho manželku Nóta Rakúsko-Uhorska Srbsku

RUM vyhlásila mobilizáciu(povolanie mužov do zbrane)

28.7.1914 napadla RUM Srbsko – vznikol Južný front Fronty

• •

Najvýznamnejší bol západný front, ktorý vznikol napadnutím Belgicka Nemeckom Viedla sa tu tzv. Zákopová vojna (zákopy boli vykopané od mora po hranice FR a Švajč.)

Najvýznamnejšie bitky: Bitka pri Ypres (1915)- nemecké jednotky použili vôbec po prvý krát v histórii chemické zbrane, a to chlór... Bitka pri Verdune- vyhrali Spojenci, aj keď mali straty vyššie


ako Nemci... Bitka pri Somme- masové útoky potláčané guľometnou paľbou , podobne tak bolo aj v bitke pri Marne •

Východný front – bojovali na ňom Rusko proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku

Boje prebiehali predovšetkým v Haliči, pri Mazurských jazerách a Karpatoch

Vých. Front ovplyvnila Ruská revolúcia(1917)

3. Marec 1918 bol uzavretý separátny mier v Brest-Litovsku

Južný front – Srbsko, čiernomorské úžiny, Suez, Osmanská ríša(zaznamenávala úspechy)

Turci vykonávali genocídu Arménov na Kaukazskom fronte Zbrane

• •

Prvá svetová vojna priniesla niekoľko nových zbraní a technológii Novinkou bola ponorková a letecká vojna Vojna v Tichomorí

Japonsko bojovalo proti Číne USA

• •

V apríli 1917 vstúpili USA do vojny Zámienkou bolo potopenie parníka Lusitania Posledná etapa vojny

• •

Bojujúce strany boli vyčerpané Vyradenie spojencov Nemecka

Kapitulácia nemecka (11.11.1918)

Medzinárodná konferencia v Paríži

Rusko Rusko pred rokom 1917

• •

Revolúcia r. 1905 Vziká Duma

Vznik politických strán – Kadeti, Trudovici, Oktabristi, Bolševici, Menševici

Stolypinové reformy


Revolúcia r. 1917 • •

Kľúčovú úlohu zohrával petrohrat (Sankt-Peterburg) Soviety = rada robotníckych a vojenských predstaviteľov

Februárová revolúcia

Dočasná vláda

Abdikácia cára

Neúspešné prevraty

7. Novembra 1917 – boľševícke ozbrojené povstanie

Dekréty – o vláde, pôde, mieri

Diktatúra proletariátu

Štátna polícia – ČEKA

Občianska vojna a intervencia • •

Bielogvadrejci – odporcovia revolúcie Intervenčné vojská zahraničných štátov

Politická emigrácia

ZSSR • •

Oficiálne bol vyhlásený 30. Decembra 1922 Nadvládu mali Rusi

Moc bola centralizovaná

Plán industrializácie, kolektivizácie a elektrifikácia


Plány slovenských politikov • •

Milan Hodža a František Ferdinand (rokovali o usporiadaní RUM) Reformy vedúce k oslabeniu dualizmu

Rozšírenie demokratických práv

Vznik federatívnej monarchie

Uhorsko a fronty • •

Podpora RUM Slováci bojovali na východnom, južnom-srbskom aj talianskom fronte

Operácie zasiahli východné slovensko

Život v tyle • •

Muži museli narukovať Nahradzujú ich ženy a mladistvý

Výroba sa orientuje na potreby armády

Rekvírovanie zvonov, dobytka

Lístkový prídel – rozvoj čierneho obchodu

Rastie počet sirôt, invalidov

Vyčerpanosť, hygiena, zhoršenie zdravotného stavu, nárast úmrtnosti detí

Rozvoj nemocí – infekčné choroby – týfus, hnačka

Nepokoje • •

Štrajky a demonštrácie Vzbury vojakov

1918(február)- Boka Kotorská, (jún)- Kragujevac, v tyle

Slováci v USA • •

Emigrácia Slovákov od 2. Polovice 19. Storočia 1907 vzikla Slovenská Liga


Osudy Slovákov v Uhorsku – Slopočný štát Čechov a Slovákov

Memorandum Sloveskej Ligy

Clevelandská dohoda • •

1915 Samostatnosť Čiech a Slovenska

Federácia a úplná autonómia

Vlastný snem, štátna správa

Volebné právo pre všetkých ľudí

Používanie slovenského jazyka

Personálna únia (spojenie 2 samostatných územných celkov do jedného štátu osobou prezidenta alebo panovíka)

Pittsburská dohoda • •

Máj 1918 Vlastný snem, administratívu a súdy

Republika, demokracia

Slovenský jazyk v inštitúciach, súdoch a školách

Vznik Česko-Slovenského odboja • •

Kľúčovou postavou odboja bol T.G. Masaryk 1915 vytvoril plán vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov

Spolupracovníci organizácie Maffia

Slovenská politická scéna – rozdrobená

Jedinou progresívnou stranou bola SNS

ČSL. Národná Rada • •

Vznikla v roku 1916 Hlavnými postavami boli Masaryk, Beneš a Štefánik

Vrcholný odbojový orgán

Cieľ – vytvoriť samostatné Československo


Legionári •

Rusko, Taliansko, Francúzsko a Srbsko

Rok 1918 • •

Uskutočnil sa kongres utláčaných národov v RUM (apríl 1918, Rím) Uznanie ČSL. Národnej rady štátmi dohody

Situácia v RUM • • •

1916 nastúpil na trón cisár Karol Neúspešný pokus o uzavretie mieru Zvolanie ríšskeho snemu (1917)

Slovenská politická scéna • •

1. Májové zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši Požiadavky: - spoločný štát Čechov a Slovákov - ukončenie vojny - právo národov na sebaurčenie

• • •

Tieto požiadavky predniesol Vavro Šrobár Matúš Dulla (24.5.1918) zvolal do Turč. Sv. Martina schôdzku Prišiel s požiadavkou na samorurčovacie právo Slovákov

Washingtonská deklarácia • • • • •

18.10.1918 Oficiálne stanovisko – vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov Vychádzala z akceptácie veľmocí Kapitulácia RUM 28.10.1918 vyhlásenie samostatného Československa v Prahe

Deklarácia Slovenského národa • • •

30.10.1918 v Martine vyhlásená deklarácia Slovenského národa Matúš Dula Akceptácia mierovou konferenciou v Paríži


Stretnutie zahraničného a domáceho odboja v Ženeve

Udalosti predchádzajúce mierovým konferenciám • • • • •

Nemecko požiadalo o prímerie Nemecko sa stalo republikou Nejednotná predstava spojencov Brest-Litovský mier – Rusko vypadlozo zúčastnených štátov 14 bodov prezidenta Wilsona

Zmluvy v Paríži

Saint germain

Zmluva v Neuilly • •

S Bulharskom v roku 1919 BUL stratilo územia

Malo obmedzenú armádu a ľodstvo

Muselo platiť reparácie

Zluva v Trianone • •

Bola uzavretá s Maďarskom v roku 1920 Bola predĺžená v dôsledku vzniku Maďarskej republiky rád

V Maďarsku bolo obnovené kráľovstvo


Spoločnosť národov • •

Vzniká na návrh prezidenta W. Wilsona 1920 – Ženeva

Spolupráca krajín a mierové riešenie problémov

Valné zhromaždenie a sekretariát na čele s generálnym tajomníkom

Bez USA – politika izolacionizmu

Členmi nebolo nemecko a ZSSR

Washingtonská konferencia • •

1921-22 Napätie v Nemecku a v Tichomorí

Vzniká Versallsko-washingtonský systém

Nové geopolitické usporiadanie sveta po 1. Svetovej vojne

Mandátový systém vďaka Spoločnosti národov

Krajinská sprava: • Moravská • Moravsko-sliezska • Slovenska • Podkarpatská rus „Modus Vivendy“ – • Uzatvorene v 1928 • Zmluva s Vatikánom – ze nedôjde k rozluke cirkvi od statu • Úprava diecéz

Hospodárska a sociálna otázka v ČSR 1. Povojnová situácia • Namiesto bezcolného priestoru Rak.-Uhor. vznikli colne prekazky • CSR – priemysleny stat „odsudeny“ na export • Komplikovaný vyvoj cesko-slovenskeho hospodárstva • Vytvorenie vlastneho colneho piestoru • Vznik vlastnej meny • Pozemkova reforma 1919 = prerozdelenie pody • Elektrifikacia


• • •

Uloha hospodarstva v metropolach Zavedenie 8-hodinovej prac. doby Zlepsenie zivotnych podmienok

2. Hospodárska kriza • Liberalisticky princíp volnej súťaže (trh vyriesi všetko, a štát nema zasahovať) • zanik podnikov na SVK • hospodarska kriza vypukla v 1928 (kon. 1934) v priemysle, živnostiach a peňažníctve 3. Slovenske hospodarstvo • Zasahy statu do hospodarstva • Dlhodobe ekonomicke plany • Regionalne zdruzenia • Ozivenie hospodarstva

Kultúra a školstvo na Slovensku pred II. sv. Vojnou • •

Snaha odstrániť negramotnosť (hlavne u žien) (1922) zákon o povinnej osemročnej dochádzke

Nedostatok pedagógov – prichádzajú českí učitelia

Vysoké školy • •

Vznik UK v BA Vysoká škola technická v KE

Hudobná a dramatická akadémia (BA)

Umenie • •

Začína vysielať rozhlas – vznikajú rozhlasové média Vznik SND, prichádza mnoho hercov z Čiech

Rozrastá sa počet kín

Umelecká beseda, ktorá združuje slovenských umelcov

Maliari – Koloman Sokol, ľudovít Fulla, Martin Benko

Literatúra • •

Janko Jesenský, Ivan Krasko, Martin Rázus, Ján Smrek Prekladatelia


Hudba • •

Hudobníci – M. Schneider – Trnavský, M. Moyzes Operety – Gejza Dusík

Šport • •

Mestá = strediská športu Golf, jazdectvo, loptové hry (tenis), korčuľovanie, lyžovanie

Vziká organizácia Sokol (ČR)

Taktiež vzniká organizácia Orol (SR)

Bývanie • •

Rozdiel medzi mestom a dedinou Zmena bývania

Hygienické zariadenia

Vzdialenejších dedín sa civilizácia veľmi nedotka (Je tu niekto z Hornej Poruby?)

30. roky na Slovensku 1. SITUACIA • po velkej hospodarskej krize • rozvoj slovenskej “high socitey” • jun 1932 – stretnutie mladej slovenskej reprezentacie 2. SLOVENSKA OTAZKA A NARODNOSTNE STRANY • Slov. Otazka = problemy slovenska • vztah k prahe • problem centralizmu • problem unitarizmu • ku koncepcii ceskoslovenskeho naroda • autonomisticky blok = HSLS + SNS • oktober 1932 • mal manifestovat jednotu slovakov bez ohladu na konfesiu • Pribinova slavnost 1933 = z cirkevneho sviatku protivladna a proticeska demonstracia • aktivita nacionalnych stran • madarske strany sa spojili na natlak Budapesti a Zjednotenej madarskej strany • pozadovali autonomiu Slovenska v ramci Madarska ◦ Nemecke strany ▪ zlucenie Nemcov v Henlainovej strane a Karpatendeutsche Partei – KdP


▪ poziadavky nemecka ▪ protivladna a protistatna cinnost Akcny vybor koalicnych stran • poslanci slovenskych koal. stran presadzuju svoje poziadavky • snaha vytvorit ekonomicko-socialny program • hospodarske problemy • regionalny rozvoj • neriesili statnopravny problem

NASTUP ADOLFA HITLERA • • • • • •

1933 Adolf Hitler risskych kancelarom agresia voci demokratickym statom snaha obsadit Ceskoslovensko (cechy a morava, pretoze tam bola mensina Nemcov) Fall Grun = plan na obsadenie Ces-Slov pokus o priputanie CSR k Francuzsku ceskoslovensko-sovietska zmluva 1935

VOLBY V ROKU 1935 • posledne parlamentne volby pred II. sv. Vojnou • otazka vztahu obyvatelstva k republike • agrarna strana dosadila za premiera M. Hodzu VOLBY PREZIDENTA • 1935 abdikuje T.G.Masaryk • volba E.Benesa • ochrana pred vonkajsim agresorom (Nem.) • budovanie hranicnych opevneni •

Rok 1938 1. Udalosti počiatkom roku 1938 • Marec 1938 – Anšlus Rakuska (nasilne pripojenie ) • Karlovarsky program sudetonemeckej strany – odtrhnutie “nemeckeho” uzemia CSR • snaha vlady o odstranenie napätia = podpora decentralizácie • zapad požaduje uspokojenie poziadaviek nemeckej mensiny • ústretovosť vlady prekračovala poziadavky separatistov (snaha o odtrhnutie uzemia) • napokoje v pohranici • maj 1938 – mobilizacia ceskoslovenskych vojsk • abdikácia Hodzovej vlady • vláda generála J. Syroveho 2. Mnichovska dohoda • Septemner 1938


• • •

Velksa britania, Francuzsko, Taliansko, nemecko Suhlas s odtrhnutim uzemia CSR v prospech Nemecka, Madarska a Polska CSR musela suhlasit

2. Viedenska arbitraz • November 1938 • Zastupcovia Nemecka, Talianska a formalne aj CSR • Odtrhnutie uzemia v prospech Madarska 3. Udalosti koncom roku 1938 • Oktober 1938 • Autonomia slovenska • Predstavitelia inych politickych stran sa stotoznili s navrhom HSLS • Vlada ju akceptovala • Tiso – predseda autonomnej vlady • Slovenčina uradny jazyk • • • • • •

Slovenska krajina Abdikacia E. Benesa Novy prezident E. Hacha Zakaz cinnosti komunistickejstrany Emigracia Spajanie politickych stran

Totaliterizmus v Europe • • • • • • •

1. CHARAKTERISTIKA totalizmu Nasilim vynutena jednota ... Tuzba patrit k nejakemu kolektivu Hlada konkretneho vinnika, nepriatela Vodcovsky proncip Miesto klasickej diktatury -> zapas vsetkych proti vsetkym Snaha vytvorit protikladny system k liberalnej demokracii na zapade

Základný princíp Politické Sociálne Ekonomické Kultúrne Príklady

Fasizmus/ nacizmus komunizmus Tyran, aktivne orientovany vodca Diktatura proletariatu Nacionalizmus, militarizmus, Internacionalizmus, nacionalizmus resizmus Podpora priemyselnikov Podporovany pracujucimi (ZSSR) a ardmady rolnikmi (Cina) Sukromn vlastnictvo riadene Kolektivne vlastnictvo, statnou spravou centralizovane statne planovanie Cenzúra, prevýchova, tajná polícia Fasizmus - Taliansko, spanielsko Komunizmus ZSSR a v Cine Nacizmus - Nemecko


• •

• • •

2. Sovietsky zväz (ZSSR) po vojnach upadok krajiny pokles o obyvatelstva o polnohospodarskych vynosov o priemyselnej produkcie Vojnový komunizmus o podriadenie hospodarstva statu kontrole Komunistickej Strany o snaha vybudovat beztriednu spolocnost (rovnost) odstranit majetkovu nerovnost o kazdy kto pracoval dostaval rovnako Hladomor na ukrajine o katastrofalny nedostatok jedla o hladomor o povstanie rolnikov > povolanie armady ZSSR 1922

NEP • •

Nová ekonomická politika Čiastočné obnovenie trhového mechanizmu

Rozvoj a oživenie hospodárstva

Mechanizácia ZSSR

Stalinizmus kontra trockizmus •

1924 zomiera Lenin

Boj medzi stalinistami a trockistami

Zvíťazili stalinisti

Industrializácia •

Snaha skokom vyriešiť ekonomické problémy

Budovanie ťažkého priemyslu

Päťročnice

Kvantitatívny, často fiktívny ukazovateľ

Kolektivizácia •

Združstevňovanie

Vzikajú:

Kolchozy – majetok ľudu (JRD)

Sovchozy - štátny majetok, najčastejšie skonfiškovaný

Dodávanie potravín za čo najnižšiu cenu


Stalinova diktatúra •

Vláda jednej osoby

Masové čistky

Vytvára sa kult

vytvaranie gulagov

ZSSA a medzinarodna scéna •

blokada zahraničia

vzrast hospodárskej sily

zblíženie s Nemeckom

august 1939

pakt Molotov-Ribbentrop

Komunisticka internacionala – diktat Moskvy

Taliansko •

Nespokojnost s vysledkami Versailleskej zmluvy

radikalizacia socialistov, nacionalistov a byvalych dostojnikov

• •

Fašizmus

politicka strana

Benito Mussoliny

1922 – pochod na Rim

vodcovsky system

vytvorili diktaturu

korporativny system = stavovsky

vizia noveho Imeria Romanorum

agresivna politika

TALIANSKO a NEMECKO

spolupraca vrcholi v roku 1936

os Rim – Berlin

=fasci di combattimento

Nemecko •

Weimarska republika

principy demokracie → nespokojnost s Versialleskou zmluvou


Okupacia Poruria • • • • •

Reakcia na versaillesko-washingtonsky system 1923 – 1925 Obsadenie Poruria Francuzmi Hladove nepokoje G. Stresemann – politika posivneho odporu proti reparaciam

NSDAP • • • •

Nemecka narodnosocialisticka strana Situacia sa radikalizovala Pokus o puč (vojensky prevrat – ozbrojenymi zlozkami) Nepodaril sa a Hitler sa dostal do kriminalu, kde napisal knihu Mein Kampf – ucebnica novej nemeckej moralky (pomahal mu Rudolf Hass)= o nemecky narod je vyvolenym, o “nordicka rasa” o “primes” – Zidia, ktory muesli byt eliminovany o Nacizmus – rasova teoria

Vyuziva hospodarsku krizu a drasticku zivotnu uroven a neschopnost demokratickych sil

Prechod k diktature • • •

SA a SS terorizuju komunistov, demokratov, zidov “Noc dlhych nozov” – jednotky SS zabili vrchnych predstavitelov SA a stali sa spickou Gestapo – policia

Pogromy • • •

Vyvrazdovanie, prepadanie, prenasledovanie zidovskeho obyvatelstva Legalizacia Vydanie Norimberskych zakov 1935 -> “Kristalova noc” -> “rasova cistota”

Plany • • • • • • • • •

Vytvorenie III. Velkonemeckej rise -> zjednotenie vsetkych Nemcov Boj proti židobolševizmu Ziskanie generality a armady Opustenie Spolocnosti narodov Obsadenie demilitarizovaneho pasma

Hospodarstvo Znovuvyzbrojovanie Rast priemyslu, ktory je podriadeny vlade “vyvanutie” z krizy Problemy z financnymi rezervami


Boj medzi demokraciou a totalitou • • •

1. Situacia v 20tych rokoch Nove narodne problemy Otazka konsolidacie hospodarstva (ustalenie pomerov) Problemy socialne – vlna socialnych nepokojov

• • • • •

2. Prve zmeny Rastuci vplyv lavice Pokusy o bolsevicke prevraty Madarska republika Rad – chceli obnovit velke madarsko Boj za volebne prava Autoritativne systemy (zastrelenie)

3. Medzinarodne rozlozenie sil Fra – Brit nevrazivost

Francuzsko o snaha vytvorit bezpecnostny system o Mala dohoda o nepripustit mocensky navrat Nemecka Veľká Británia o Najsilnejsia eur. velmoc o rovnovaha sil o zaclenenie Nemecka

• • • •

4. Problem nastunickych statov Rozdiely zivotnej urovne Viacnarodne staty Narodnostne mensiny Problem systemu: autonomia alebo federacia; demokracia alebo autoritarsky

• • • •

5. Hospodarstvo Druha polovica 20.tych rokov – hospodarske ozivenie Technicky pokrok – po vypuknuti vojny ( napr. letectvo) Racionalizacie vyroby (Ford) Monopolizmus(kartel) – rusi sa konkurencia (dohody)

30. roky 20.teho storocia 1. svetova hospodarska kriza • vypukla v USA • 1928 – 1933 • Najhlbsia hospodarske depresia v dejinach • Chronicka nezamestnanost • Zasiahlo vsetky socialne skupiny • ZSSR sa hospodarsky vzmahalo 2. Spanielska obcianska vojna • 1931 padla monarcia • Politicke napatie – monarchisti, republikani, pravica, lavica


• • • • •

Narodnostne napatie – Baskovia, Katalanci 1936 – 39 vypukla vojna Komunisti – podporovany zo ZSSR – Kominterna Fasisti – Nemecko, Taliansko Franco a jeho autoritativny rezim

Upadok liberalizmu • Najskor rozmach • Otazka ludskych prav • Myslienka o totalnom prebudovani sveta • Rozvoj radikalizmu • Revolucie - krvave • Modifikacia inych smerov a spolupraca so soc. demokraciou Nabozensky zivot • oslabenie vplyvu cirkvi • postoj cirkevnej hierarchie • sekularizácia – zosvatstenie • navrat cirkvi – • rast vplyvu cirkvi v arabskych krajinach a Indii • bezverectvo proletariatu Priemyselna revolucia • pokracuje prechod polnohospodarstva k priemyslu • nerovnomerny vyvoj • nove vedecke a technicke objavy – atomove castice (Los alamos), pocitacove teorie, teoria relativity(Einstein) Umenie • otazka aku ulohu ma hrat umenie? forma alebo obsah je dolezity? • avantgarda – nieco co bura predosla konvencie, hlada nove riesenie • funkcen umenie

Vojna v Pacifiku • 7.12. japonsky utok na Pearl Harbour • bitky o Guadalcanal, Koralove more, Midway • nasledne zastavenie Japonskej expanzii v Tichomori Vojna v Afrike • bitka pri El-alamein (oktober 1942) • porážka Nemecko-Talianskej armady

III. ETAPA 19.11. 1942 – 31.12. 1943


• • •

Bitka pri Stalingrade postup sovietskej armády leto 1943 – bitka pri Kursku (najväčšia tanková bitka)

Taliansko • • •

leto 1943 – vylodenie spojencov na Sicílii štátny prevrat v Taliansku znovu nastolenie Mussoliniho

Teheranska konferencia • • • • •

jesen1943 veľká trojka – Roosvelt, Churchil, Stalin spojenecká stratégia otvorenie frontu na západe ZSSR do vojny s Japonskom

IV. ETAPA 1.1. 1944 – 9.5. 1945 • • •

postupne dobývanie apeninského polostrova obsadenie Ríma spojencami smrť Mussoliniho (obesenie partizánmi)

Overlord (suverén) • • • •

6. júna 1944 vylodenie v Normandii otvorenie druhého frontu Einsenhover( hlavny velitel)

Oslobodzovanie Francuzska • • • •

vylodenie jednotiek ‚de Gaulla‘ na juhu vyslobodenie pariza vlekly postup v Holandsku protiofenziva v Ardenach

boje na východe • • • •

nezadržateľný postup sovietskej armady partizani oslobodzovanie Balkánu a strednej Europy huzevnaty odpor nemeckych jednotiek

Jaltska konferencia (februar 1945) • •

Stalin, Churchill, Rosvelt povojnove usporiadanie sveta => Deklaracia o oslobodenej Europe (osud nemecka, nem.zlocincov, vstup ZSSR do vojny s Japonskom)

Pád Nemecka •

postup Sovietov z vychodu a spojencov zo zapadu


• • • •

bombardovanie priemyselnych oblasti 30.4. - Hitlerova samovrazda 7.5. – kapitulacia v Remeši 8-9. maja – kapitulacia v Berline

V. ETAPA • •

9.5. 1945 – 2.9. 1945 húževnatý boj Japoncov august –atomova bomba na Hirošimu, Nagasaki

Rekapitulácia • • • • • • • •

50 – 60 miliónov mŕtvych totalna vojna (zasiahlo vsetkyh obyvateľov) dynamickosť vojenských operácii mizne rozdiel medzi frontom a tylom vojnové hospodárstvo (použili metódu biča a cukru) zastrašovanie a represie nenávisť voči Nemcom – divoké odsuny potrestanie kolaborantov

Postupimská konferencia • • • • •

jul-august 1945 Stalin, Truman, Churchill/Attle kontrola porazeného Nemecka vytvorenie vojenskej tribunálu zadpovednost za vojnu

Norimbersky proces • • • • • • • •

žalobcovia: ZSSR, USA, VB, FRA zločiny proti mieru vojnové zločiny zločiny proti ľudskosti odsúdenie zločineckých organizácii sudcovia: ZSSR, USA, VB, FRA neexistencia právnych noriem sud víťazov

Tokijsky súdny proces • december 1945 • rozporuplne reakcie • nove kolonizátorstvo Supervelmoci • USA – ZSSR • USA – hospodarsky najsilnejsou krajinou sveta, vojensky nasilnejsi stat + atomove bomby • ZSSR – hospo.oslabeny, ale vojensky gigant, nova strategicka rovnovaha


II. svetová vojna a Slovensko –

Vznik Slovenskej republiky • • • • • • • • • • •

Tlak Hitlera na slovenskych a ceskych politikov – rozbitie CSSR prezident Emil Hacha 9. – 10. marca 1939 = vojensky zakrok na Slovensku = Homovol puč výnimočný stav odvolanie vlady 13.marca 1939 – Tisova návšteva v Berline vyhlasenie snemu o samostatnosti Slovenska 15. marca ustava z jula 1939 SR ochranna zmluva s Nemeckom uznanie 27 statmi (aj VB, FR, ZSSR) ale nie USA odvolanie ministra zahranicnych veci F. Durcanskeho

System SR • • • • • • •

nepripravenost HSĽS ustava snem – vlada – prezident autoritativny rezim korporativny system jednota = HSLS – Hlinkova mladez – Hlinkova garda vplyv talianskeho fasizmu a papezskych socialnych encyklik (obeznik od papeza veriacim)

vnutorny zapas Umierneni • Tiso, Sivak, Stano • HSLS • krestanske hodnoty • duchovenstvo radikali • Tuka, Mach, Murgas • HG • pronacisti • represia (nasilne)

Narodnosti v SR • • • •

Nuteny odchod Cechov najpocetnejsia narodnostna mensina – Nemci strana Deutsche Partei – Franz Karmasin


Skolstvo • • • •

vychova mala byt v krestanskom-narodnom duchu prevaha cirkevneho skolstva zrusena koedukacia na strednych skolach SL. univerzita – Vysoka obchodna skola – Slovenska VŠ technicka

Veda • • •

vznikla Slovenska Narodna Kniznica Sl. akademia vied a umeni rozvoj vedeckych odborov v Matici Slovenskej – Slovenskeho narodneho muzea v BA, Statny archeologicky ustav v Martine, Slovenskej Galerie

Odboj a SNP • • • • • •

emigracia Slovakov nesuhlasiacich s pomermi po Mnichovskej dohode o PARIZ – LONDYN = Osusky, Hodza presadzovali obnovenie CSR a spolupraca s Benesom o MOSKVA = Gottwald a KSC pod Stalinovou hviezdou Slovaci bojovali uz v leteckej bitke o Anglicko (O. Smik) vysadkari J. Gabcik a J. Kubis uskutocnili atentat na Heydricha na vychodnom fronte 1. CSL armady zbor gen. L. Svobodu !($# 0 zluva o priatelsvte a vzajomnej povojnovej spoupraci so ZSSR cesta k sovietizacii CSR

Domaci odboj • komunisti (J. Osoha) – samostatne soviestke Sllovensko • byvali agrarnici URSINI a LETTICH – obnovenie CSR a demokratikcym politickym systemom a autonomiaou Slov.

luygz\xzc  
luygz\xzc  

ano toto je