Page 1

Verksamhetsber채ttelse

2012


Innehållsförteckning Styrelsens sammanfattning 3 AU Gymnastik 4 AU Lingvallen/Lingvallen 5 Barn och Ungdom 6 AllaKanGympa 7 Gymmix/Gruppträning 8 Kvinnlig Artistisk Gymnastik 9 Manlig Artistisk Gymnastik 10 Rytmisk Gymnastik 11 Hopprep 12 Aerobic Gymnastics 13 Trampolin 14 Trupp 15 Utbildning 16-17 Läger 18 Övrigt/Föreningsläger/Kick OFF 19 Årsredovisning/Årsbokslut 20-28 Revisionsberättelsen 29 Allmän statistik 30 Organisation 31-32 Tävlingsresultat 33-34


Styrelsens sammanfattning Under verksamhetsåret 2012 har det skett ett fortsatt arbete med Föreningsutveckling. Styrelsen har också under året jobbat med att ta fram Gymnastiken Syd Vill med tillhörande Verksamhetsplan för 2013-2014. Utifrån Gymnastiken Vill har arbetet med Vision 2020 startat under senhösten. En projektgrupp Vision 2020 tillsattes för att i huvudsak planera och genomföra en Kick Off med föreningarna i Syd under början av 2013. Styrelsen har också i enlighet med Vision 2020 startat upp ett Pojkprojekt som kommer att fortlöpa under 2013. Även här har en projektgrupp tillsatts. Både dessa projekt sker i samarbete med SkåneIdrotten. Styrelsen har fortsatt arbetet angående behovet av en omorganisation av Gymnastikförbundet Syd och visionen angående en ny hall. Styrelsen har haft 6 möten och ett antal arbetsutskottsmöten samt representanter från styrelsen har deltagit på Skåneidrottens och SISU:s årsmöten. Styrelsen riktar ett stort tack till alla kommittéer för deras engagemang och arbete som bidrar till utvecklingen av Gymnastiken i Syd.

Svensk Gymnastik - rörelse hela livet

0 år

5 år

10 år

15 år

20 år

30 år

40 år

100 år


AU - Gymnastik I AU Gymnastik har Marie Björk, Sofie Tarring, Max Strandberg, Pia Holm och Christel Attermalm ingått. AU Gymnastiks huvudsakliga uppgift är att för styrelsen i Gymnastikförbundet Syd bevaka frågor kring verksamheten samt att utgå från Gymnastiken Syd Vill och utveckla regionens föreningar. Gymnastiken Syd Vill finns att läsa på vår hemsida www.gymnastik.se/syd Gruppen har haft 4 möten under året och därutöver har det varit ett flertal möten och kontakter i aktuella frågor. AU Gymnastiks huvudsakliga uppgift har under 2012 framförallt varit att jobba med handlingsplanen kring Gymnastikförbundets mål att “Minst hälften av medlemsföreningarna ska vara engagerade i ett föreningsutvecklingsprojekt”. AU-gymnastik har också arbetat med att ta fram en ny Gymnastiken Syd Vill samt en arbetsplan för 2013-2014 med stort fokus på Vision 2020. I enlighet med Vision 2020 har det under året tillsatts en projektgrupp “Pojksatsning” som haft ett möte och en projektgrupp “Vision 2020” som haft två möten under 2012. Deras arbete kommer att fortsätta under 2013.

GYMNASTIKEN SYD VILL!

2013-2014 Förslag till Gymnastikförbundet Syds Årsmöte den 19/9-2013


AU-Lingvallen I AU-Lingvallen har Jan Ottebrant, Bengt Borgh, Kevin Qvarnström, Max Strandberg och Kajsa Wedberg ingått samt adjungerad Jan Sewring. AU Lingvallens huvudsakliga uppgift är att för styrelsen i Gymnastikförbundet Syd bevaka och bereda frågor som berör förbundets ekonomi och budgetfrågor samt att förvalta och underhålla fastigheterna. Arbetet med att undersöka möjligheten att bygga en ny hall har fortsatt genom att kontakter tagits med Ängelholms kommun samt ett par banker. Under året har vi belyst de olika alternativen, aktiebolag kontra ideell organisation.

Lingvallen Under 2012 har arbetet med att renovera och underhålla Lingvallen fortsatt. Bland annat har Lillstugan isolerats och fått en ny fasad, bastun i Grophallen har gjorts vid och i stora matsalen har väggpanelen och stolarna målats.


Barn och Ungdom Barn och ungdomskommittén har träffats kontinuerligt under verksamhetsåret. Barn och ugndomskommittén har varit delaktiga i planering, organisation och genomförande av nedanstående aktiviteter. Året började med ett välbesökt jullovsläger. Några av BUKs medlemmar var på plats och hjälpte till med aktiviteterna. Under februari var medlemmar från BUK i Stockholm på Gymnastikförbundets barn- och ungdomsledardagar. De fick med sig ny inspiration hem. Under sommaren begav sig ett gäng med gymnaster och ledare till Eurogym i Portugal. Läger och uppvisning stod på schemat för deltagarna. Det blev en lyckad resa. Med i projektet från BUKs var Johanna Ohlsson. I augusti genomfördes den årliga inspirationsdagen för barn- och ungdomsledare. Allt från “Best of Bamse” till E-fit (en form av styrketräning) för ungdom, fick ledarna testa på. I oktober genomfördes läger och uppvisning på Lingvallen utifrån konceptet Gympa Kidz. Ca 30 gymnaster från olika föreningar deltog. Gymnasterna fick testa på hopprep, parkour, trampolin, luftkudde och dans. Helgen avslutades med uppvisningar av gymnasterna. Under året har kommittén varit aktiv vid inspirationsdagar och utbildningar. Den har satsat mycket på Gymnastikförbundets nya utbildningar inom Gympa Kidz (breddgymnastik för barn 7-12 år).


AllaKanGympa AllaKanGympa kommittén är nu inne på sitt andra år och har haft 2 protokollförda möten och en lunchträff utan protokoll. Kommittén genomförde en inspirationsdag i augusti som Mimmi Alburg höll i. Spännande att skolor, gymnastikföreningar och barnrehab deltog. Det är viktigt att sprida vad Alla kan Gympa är för något. Tidningen Föräldrakraft skrev om GF Lings Alla kan gympa grupper i mars, se gärna http://www.foraldrakraft.se/articles/idrott/alla-kan-ha-roligt. Jeanette och Birgitta hade en Workshop om ALLA KAN GYMPA på SNAFA- konferensen i november i Halmstad. (SNAFA = Svenskt nätverk för fysisk anpassad aktivitet). Det blev positiv respons från deltagarna. Det finns fyra föreningar som har Alla Kan Gympa grupper. Efterforskningar om det finns andra Alla kan Gympa grupper i övriga landet har gjorts, dock utan något resultat. Kommittén har fått en egen logga - Symboliska händer – alla olika och inte så vanliga - vilka också illustrerar träd som växer starka tillsammans. Broschyren som tagits fram har utvecklats. Under 2013 kommer hemsidan att förbättras och information om verksamheten fortsätta spridas. I maj 2013anordnas ett föreningsläger för Alla kan Gympa! Kommittén satsar på två inspirationsdagar, som förhoppningsvis gör att det blir fler som har Alla kan gympa grupper.


Gruppträning/Gymmix Under 2012 har kommittén haft 3 möten samt en hel del mail och telefonmöten. Det förta hölls på gymmet i Hammenhög i januari . Jenny Kastberg tog tag i arbetet med att kolla upp gymmixföreningar i Skåne. Ett arbete som tyvärr blev lite tungt eftersom det blev svårt att hitta siffror. Under året har antalet gymmixföreningar ökat i Skåne och är nu uppe i 13 st. Seniorprojektet är på gång under hela året. Åsa Roos och Gunnel Thornberg träffades, planerade, gjorde program och såg till att Golden Ladies återigen kom iväg till festivaler. I oktober medverkade 15 Golden Ladiesdamer i en festival i Osaka- Japan. I november deltog 23 på Blume festival Gran Canaria Gunnel Thornberg representerade kommittén på årsmötet i mars på Lingvallen. I augusti genomfördes de årliga inspirationsdagarna på Lingvallen i Skälderviken. Gymmix on Tour fanns på plats under lördagen och inspirerade i gympapass och boxpass. Jenny Kastberg och Jenny Malmqvist inspirerade på aerobicsidan. Som komplement till “On tour gänget”, fanns Liv Murmark med ett mycket uppskattat medelpass. Under söndagen var det seniordag med Gunnel Thornberg och Kiyo Ljungberg. Söndagen avslutades med Åsa Roos och Gunnel Thornbergs Blumefestivalprogram samt Japan programmet. Kommittén fortsätter att jobba med att hitta ytterligare kommittémedlemmar.

© Mårten Neiman


Kvinnlig Artistisk Gymnastik Det finns två föreningar i Skåne som bedriver Kvinnlig AG, GK Motus-Salto och Höganäs GF. I april arrangerade Höganäs RM med fina resultat från Skåne. Tyvärr inga medaljer till Skåne. I november gick Rikscupen i Eskilstuna, men inga medaljer till Skåne denna gång. I november var det tester i Stockholm för uttagning till Utvecklingsgruppen. Motus-Salto hade 6 gymnaster som deltog. Fem gymnaster kom med från Motus-Salto, Tilde Öhrbom,Tekla Methander,Tonya Paulsson, Ida Staafgård och Maya Ahlgren. Höganäs hade inga deltagare. Under året har det genomförts ett flertal skånska tävlingar i Malmö och Höganäs. Inbjudit har även gått till föreningar från andra distrikt, vilket resulterade i besök från Tölö, STG, Uppsala och Tidaholm.


Manlig Artistisk Gymnastik Föreningen motussalto hade under 2012 tre gymnaster som var med i juniorlandslaget och tre gymnaster i ungdomslandslaget. Dessutom 5 gymnaster i utvecklingsgruppen. Motussalto har ett antal talangfulla unga gymnaster som de närmste åren kommer att ha som mål att kvalificera sig till Sveriges olika landslagsgrupper. Gymnaster tränar i Sofielunds idrottshall i Malmö, 5-10 pass, 17-27 timmar i veckan beroende på ålder. Arsalan Chenarakipoor och Carl Green deltog i det svenska laget på JEM i Montpellier. Carl Green placerade sig på en mycket fin 13:e plats i hopp endast någon tiondel från final. Carl och Arsalan går på Malmö Idrottsakademi, stadium skolan, som är till för elitsatsande gymnasieelever. Detta ger dem möjligheten till att kombinera träning och skola. Förutom ett funktionellt schema finns medicinsk support och mental rådgivning på skolans område. Allt för att eleverna ska kunna nå så lång så möjligt både inom sin idrott men också i skolan. Förutom nationella och internationella tävlingar har gymnasterna deltagit på träningsläger i Sverige samt utomlands bla i Frankrike och Tyskland. Motusaltos tränare är Johannes Gustavsson, Eddie Olsson, Fredrik Pilquist, Fredrik Järnkrants och Fredrik Pierreville.


Rytmisk Gymnastik Kommittén har: - sett till att tre Regionstävlingar arrangerats. - i samverkan med UC-syd arrangerat ett träningsläger och tre samträningsdagar. - sett till att de skånska NM deltagarna hade en välrepresenterad supporterklubb. - uttagning och deltagande i den årligen återkommande landskampen Skåne-Danmark som denna gång gick i Taasrup. - haft två internationella tävlingar arrangerade i Landskrona och Staffanstorp. - RG Star 1 arrangerats av Landskrona Kv. GF i Glumslöv. - Lag SM arrangerades av C4-gymnasterna Kristianstad. - USM och JSM arrangerades av GF Balans i Hässleholm. - sett till att distriktstävlingar arrangerats.


Hopprep Hopprep bedrivs av många föreningar som ett av flera moment i barn- och ungdomsgymnastiken. Hopprep finns även som inslag i motion ”hopprepsaerobic ” och i olika former av fysträning. De största och mest aktiva föreningarna när det gäller tävling och uppvisningar är Helsingborgs Turn, Höganäs Gymnastikförening och Kämpinge Gymnastikförening. Under 2012 har det arrangerats Skåne Mästerskap, under våren i Parhopp och under hösen Individuellt. Deltagarantalet har vid dessa tävlingar fortsatt att öka. Hopprepsgrupper från Helsingborg och Kämpinge har besökt flera skolor i Skåne för att lära ut teknik och konster. Dessa dagar är en stor inspirationskälla för lärare och elever vad gäller att skapa friskvårds och rörelseaktiviteter på skolgårdarna. Under pojkdagarna i januari på Lingvallen bjöds smakprov på hopprepsaktiviteter. I juni månad arrangerade Kämpinge GF ett femdagars hopprepsläger i Höllviken. I samband med lägret utbildades ett gäng ledare i steg 1 och ett annat i Fortsättningskurs med inblick i bedömning och skapande av tävlingsprogram. Ledare på lägret var VM hoppare från Belgien och Tyskland tillsammans med Sveriges topphoppare. Lägret avslutades med en härlig uppvisning med alla deltagarna. Hopprepskommittens mål är att få fler ungdomar att hoppa rep och att få fler föreningar att erbjuda hopprep i sin verksamhet.


Aerobic Gymnastics Under 2012 har kommittén arbetat vidare med att utveckla bredden i region Syd, genom våra Skånetävlingar och 45 sekunders grupper samt anordnat läger. Aktiviteter 2012-03-25 1:a Skånecupen i Aerobic Gymnastics Plats: Söderslättshallen, Trelleborg 20 starter totalt, ca 55 deltagare. Tre föreningar från Skåne var represen- terade och vi hade även deltagare från Athena IK, Borås. 2012-04-29 2:a Skånecupen i Aerobic Gymnastics Plats: Bellevuestadion, Malmö 19 starter totalt, ca 40 deltagare. Tre föreningar från Skåne var represen- terade och vi hade även deltagare från Athena IK, Borås. 2012-10-20 Sista delen i Skånecupen i Aerobic Gymnastics Plats: Lingvallen 16 starter totalt, ca 29 deltagare. Två föreningar från Skåne var representerade. 2011-10-20-21 Läger i Aerobic Gymnastics Plats: Lingvallen Ca 30 deltagare, tre föreningar från Skåne. 2011-12-09 Svårighetstävling i Aerobic Gymnastics Plats: Trelleborg 28 deltagare. Möten Under året har kommittén haft 3 möten.


Trampolin Ännu ett år inom gymnastikens underbara värld har passerat. Det har varit ett omtumlande år med mycket mediafokus på vår verksamhet vilket även påverkat trampolingymnastiken i viss utsträckning. Tävlingsmässigt så arrangerade Klippans Gymnastikkrets en regionstävling i trampolin under hösten och det var deltagare från Klippans GK och FK Tor i Stehag, från Gymnastikförbundet Syds egen region, samt från klubbar inom Region Väst. Dessutom så har Hörby GF, FK Tor och Klippans GK deltagit i regionstävlingar som arrangeras av klubbar inom Region Väst. I och med att Klippans GK har fått en ny träningshall så har deras möjligheter till arrangemang utökats och de hade en enkel träningstävling i trampolin i träningshallen i oktober där kommittén med glädje välkomnade en fjärde förening som kom och provade på att tävla, det var VIGÖR i Viken som var med för första gången. Kommittén välkomnar VIGÖR på tävlingstrampolinerna i framtiden. På nationell nivå så har det varit deltagande i Svenska Cupen av gymnaster från FK Tor och Klippans GK.Tyvärr har föreningarna drabbats av lite skador under året så att det har varit lite färre gymnaster från Gymnastikförbundet Syds klubbar under hösten än vad som var planerat. Men från FK Tor så var Lovisa Widbom och Moa Torstensson med och från Klippans GK var det Trude Nyhuus, Alice Flensburg och Linnea Larsson. Under året så har även Moa Torstensson varit med i Utvecklingsgruppen inom trampolin. Utvecklingsgruppen hanteras av Gymnastikförbundets Trampolin Tekniska Kommittee och består av 12 stycken gymnaster från hela landet i åldern 10 till 14 år. En Steg 1 Trampolin har genomförts under året och det var VIGÖR i Viken som höll ihop det arrangemanget.


Truppgymnastik Trupptävlingskommittén vill sammanfatta det gångna året 2012 så här: * Pontus Kastberg avgick efter 14 år i TTK. Peter Larsson och Sofie Tarring har tagit ett sabbatsår. Maria Hjern och Sofia Wetterberg valdes in i kommittén. * Under våren arrangerades det trupptävlingar på 5 olika ställen i Skåne. I 11 olika klasser deltog sammanlagt 62 lag från 22 olika föreningar. * Den 13-15/1 genomfördes en domarkurs med 12 deltagare. * Den 2/9 genomfördes en endagarskurs för befintliga domare. * En arbetsgrupp inom TTK har arbetat med våra Skånska tävlingsregler under året. * TTK har under året försökt få igång projektet Reach for the stars igen men tyvärr så var det för få lag anmälda och hela projektet fick ställas in. * Den 1/9 genomfördes trupptävlingsforum med ca 35 deltagare. * Under hösten arrangerades det trupptävlingar på 6 olika ställen i Skåne. I 36 olika klasser deltog sammanlagt 365 lag från 29 föreningar. * Truppkommittén har under 2012 haft 5 protokollförda möten, varav ett av mötena hölls på restaurang där kommittémedlemmarna belönades med god mat. * Truppkommitténs ekonomi har under 2012 fortsatt vara god.


Utbildning Många utbildningar har genomförts på Lingvallen. Flera utbildningar har även hållits ute bland våra föreningar.Tack vare Idrottslyftet har föreningarna haft möjlighet att prioritera utbildning för sina ledare och därför har utbildningsverksamheten än en gång utökats. En utvidgning av kursverksamheten har skett under årets första månader.

Utbildningar 2012 Utbildning Datum Antal Bamsegympa - förening Pilates Spirals 7 Baskurs B o U, inriktning Rytmisk gym.. GympaKidz uppvisning, workshops och l.. Gymmix Yoga grund Baskurs B o U, inriktning Trupp Basic Gymmix Baskurs Baskurs Barn och ungdom, grund Mentorsutbildning Bamsegympa Domarkurs Kvinnlig AG steg 1 Baskurs Barn och ungdom, grund Trampett Steg 2 Trupptävlingsforum GympaKidz Mini Power Teori Steg 2 Alla kan gympa- konvent Fristående steg 2 Barn och Ungdomsconvent Gymmix, Convent- Senior Hjälpledarutbildning - Ledare på gång

2012-12-08 2012-12-08 2012-11-11 2012-10-27 2012-10-19 2012-10-14 2012-10-06 2012-09-29 2012-09-23 2012-09-08 2012-09-08 2012-09-08 2012-09-01 2012-09-01 2012-08-31 2012-08-26 2012-08-25 2012-08-25 2012-08-19 2012-08-18

20 3 11 60 7 12 7 20 19 8 37 34 25 16 5 14 5 71 31 22


Utbildning Datum Antal Gymmix On Tour Motion och Aerobic Teori Steg 1 Fristående steg 1 Baskurs B o U, inriktning Trupp Basic Baskurs B o U, inriktning Barn och Un.. Baskurs Barn och ungdom, grund Familjegympa Tumbling Steg 2 Bamsegympa - förening Gymmix Styrka & rörlighet Pilates Spirals Tumbling Steg 1 Gymmix Gympa Gymmix Aerobic Gymmix Step up Gymmix Senior Trampett Steg 1 Hopprep Steg 1 Hopprep Fortsättningskurs Gymmix Baskurs Teori Steg 1 Baskurs B o U, inriktning Trupp Basic Tumbling Steg 1 Ung Kaxig Framåt Baskurs Barn och ungdom, grund på läger Baskurs Barn och ungdom, grund Trampett Steg 1 Trampett Steg 1 Trampolin Steg 1 Teori steg 3 Hjälpledarutbildning - Ledare på gång Idrottens Föreningslära - Grund Performance Tumbling Steg 2 Trampett Steg 1 Baskurs Barn och ungdom, grund Bamsegympa - förening Trampett Steg 2 Tumbling Steg 1 Teori Steg 1 Baskurs B o U, inriktning Barn och Un.. Teori Steg 2 Familjegympakurs Trampett Steg 3 Baskurs B o U, inriktning Trupp Basic Baskurs B o U, inriktning Kvinnlig AG.. Tumbling Steg 1 Teori Steg 1 Hjälpledarutbildning - Ledare på gång Baskurs Barn och ungdom, grund Trampett Steg 1 Gymmix EFIT Regionsdomare Trupp Baskurs B o U, inriktning Barn och Un.. Baskurs Barn och ungdom, grund

2012-08-18 2012-08-18 2012-08-18 2012-08-17 2012-08-15 2012-08-13 2012-08-12 2012-08-11 2012-08-11 2012-08-11 2012-08-04 2012-08-04 2012-07-28 2012-07-28 2012-07-28 2012-07-28 2012-07-27 2012-07-26 2012-07-26 2012-07-26 2012-07-07 2012-07-07 2012-06-30 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-16 2012-06-16 2012-06-16 2012-05-12 2012-05-05 2012-03-25 2012-03-24 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-11 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-09 2012-02-18 2012-02-17 2012-02-11 2012-02-11 2012-01-28 2012-01-28 2012-01-28 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-13 2012-01-04 2012-01-02

42 14 19 30 22 35 9 12 18 4 12 13 6 2 5 6 30 9 7 14 14 20 14 24 21 30 28 16 6 8 11 7 8 28 19 32 11 21 21 16 10 10 11 27 57 5 42 17 20 17 30 9 12 15 70


Läger Lingvallens läger utökas varje år och är välbesökta. Vårt koncept med Baskurs på Läger och Ung Kaxig Framåt på Läger fortsätter att vara populärt. Succén med konfirmationsläger fortsatte även i år och deltagarantalet nästan fördubblades.

Läger Datum Antal Jullovsläger - Trupp 4 dagar Gympakonfirmationsläger Läger 1 utan egna ledare Lingvallens Idrottsskola 2-dagar Lingvallens Idrottsskola 4-dagar Aerobic Gymnastics läger Läger 2 utan egna ledare Läger 3 utan egna ledare Ung Kaxig Framåt Läger 4 utan egna ledare Läger 4 med egna ledare Läger 1 med egna ledare Läger 5 utan egna ledare Läger 5 med egna ledare Utmanarläger i Rytmisk Gymnastik Aerobic Gymnastics läger RG - Läger, UC-Syd

2012-01-02 2012-06-13 2012-06-12 2012-06-11 2012-06-11 2012-05-19 2012-06-18 2012-06-28 2012-06-24 2012-07-03 2012-07-22 2012-07-09 2012-07-30 2012-08-13 2012-12-08 2012-10-20 2012-09-01

86 17 34 9 16 25 82 38 24 57 74 92 114 55 15 35 18


Övrigt Under året har Region Syd representerats vid Eurogym i Coimbra, Portugal med en egen regionstrupp. Truppen samtränade inför resan på Lingvallen och gjorde stor succé vid sina framträdande nere i Portugal. Regionstruppen medverkade vid Closing Ceremoni, då arrangemanget överlämnades till Sverige 2014 och Helsingborg. Region Syd har också under året representerats vid Osaka Gymnastic Festival i Japan och Blume Festival på Gran Canaria med sin senior Trupp Golden Ladies.

Föreningsläger och Kick Off Under 2012 har vi haft 40 Gymnastikföreningsläger och 10 Läger från andra idrotter. Ett roligt inslag var ett pojklandslag i Hockey från Ukraina. Vi har också haft 10 klasser på Lägerskola Vi har verksamhet under hela året och många föreningar önskar föreningsläger på Lingvallen. Önskan om en tillbyggd hall är stor från många föreningar.


Statistik Jämförande utveckling i antal aktiva gymnaster År 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Syd 27992 27648 27925 22918 25054 28029 Sverige 236754 245707 224 567 198392 201507 213570

Statistik för Gymnastikförbundet Syds gymnastikföreningar År 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 160 157 153 151 156 152

Top 10 av Gymnastikförbundet Syds föreningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kämpinge GF 1544 Helsingborgs Turnförening 1280 Gymnastikföreningen Kom Loss 932 Svedala Gymnastik O IF 879 Lugi Gymnastikförening 752 Gymnastikklubben Motus-Salto 658 Gymnstikföreningen Fram 648 Föreningen Träningscentret Trelleborg 648 9. Gymnastikföreningen Ling 590 10. Höganäs GF 557

Regionsindelningen (enligt inskickad Årsrapport 2012) Region Gymnastikförbundet

Antal medlemmar

Antal föreningar

GF Norr 21402 62 GF Mitt 6226 70 GF Mellansvenska 33845 185 GF Öst 35122 113 GF Uppsvenska 25481 140 GF Sydost 24199 154 GF Väst 39266 220 GF Syd 28029 152


Organisation Gymnastikförbundet Syds styrelsen Ordförande Kevin Qvarnström Vice ordförande Max Strandberg Kassör Jan Ottebrant Ledamöter Bengt Borgh, Sofie Tarring, Marie Björk samt 3 vakanta Ledamot Adjungerad Jan Sewring f o m 1/5 2012 Sekreterare Adjungerad Christel Attermalm Anläggningsansvarig Adjungerad Kajsa Wedberg Utbildningsansvarig Adjungerad Pia Holm Valberedning Stefan Borgshammar 2 vakanta Revisorer Maria Hjertqvist Christer Månsson Hedersordförande Ebbe Nilssson Hedersledarmot Per Lilja

Gymnastikförbundet Syds kansli Gymnastikförbundet Syd Lingvägen 19 262 61 Ängelholm 0431-201 07 syd@gymnastik.se www.gymnastik.se/syd Anläggningsansvarig Kajsa Wedberg Utbildningsansvarig Pia Holm Informationsansvarig Christel Attermalm Redaktör för GymnastikBladet Christel Attermalm Ansvarig utgivare av GymnastikBladet Ebbe Nilsson


Organisation Gymnastikförbundet Syds kommittéer Barn- och ungdomskommittén

Annika Hernmo, Johanna Olsson, Madeleine Borg, Charlotte Wennberg, Emma Karlsson, Pernilla Jansson, Maria Qvarfort

Alla Kan Gympa Kommittén

Jeanette Andersson, Birgitta Green, Gisela Teltscher

Gymmixkommitten

Åsa Roos, Gunnel Thornberg, Jenny Kastberg

Kvinnlig Artistisk Gymnastik kommittén David Cederblad, Annzinita Malmborg

Manlig Artistisk Gymnastik - kontaktperson Frederic Pierreville

Rytmisk Gymnastik kommittén

Jenny Engdahl-Petersson, Eva Rodriguez, Ann Ceimertz och Anna-Karin Kinhult

Aerobic Gymnastics kommittén

Maria Qvarfort, Pia Nilsson, Emilia Dahlberg

Hopprepskommittén

Kajsa Murmark , Liv Murmark, Åsa Persson, Charlotte Wetterberg

Trampolinkommittén Johan Ekenberg, Ulf Öst

Trupptävlingskommittén

Linda Strandqvist, Marie Lindström, Pontus Kastberg, Clara Backgården, Cecilia Hjelm, Peter Larsson, Malin Courel, Sofie Tarring, Christian Mossberg, Maria Hjern och Sofia Wetterberg


Tävlingsresultat RYTMISK GYMNASTIK Distrikts Mästare: DM: Ani Hakopian C4-gymnasterna Kristianstad JDM: Josefine Olsson Landskrona kv GF UDM: Doruntina Gloxhuli Landskrona kv GF Minior-DM:Viktoria Christov Nevis RG PVU DM: Emmie Borgström C4-gymnasterna Duo: Ani Hakopian/Olivia Nilsson C4-gymnasterna Trupp: Landskrona kv GF Deltagande och resultat utöver distriktsmästerskapen som bör nämnas. Nordiska Mästerskapen: Silver till Josefine Olsson (Landskrona kv GF) och finalplats till Matilda Elg Appelros (Nevis RG). Junior EM: JosefineOlsson representerade Sverige. Lag SM: guld till Landskronas juniorlag och brons till seniorlaget från C4-gymnasterna. JSM-trupp: silver till Landskronas juniortrupp JSM: guld till Josefine Olsson och silver till Matilda Elg Appelros Swedish Cup: guld till Josefine Olsson och brons till Matilda Elg Appelros

AEROBIC GYMNASTICS Skånska framgångar i Svenska Mästerskapen JSM 2012 Jessica Österman från Trelleborg tog brons.

TRUPP GYMNASTIK Skånska framgångar i Nationella tävlingar är: UT i Hultsfred:

1:a: Ö Torp flickor Ä 2:a: Ö Torp flickor Ä

RM Nivå 2 i Lund:

1:a: Lugi gymnastik flickor

RM Nivå 3 i Halmstad: 2:a: GK MotusSalto herrar RM Nivå 3 i Göteborg: 1:a: GK MotusSalto herrar RC Nivå 1 i Landskrona: 1:a: GK MotusSalto damer 1:a: KFUM Kristianstad mixed

RC Nivå 2 i Ängelholm:

USM i Helsingborg: 2:a: Höganäs GF flickor 3:a: GK Engelholmsgymn. flickor

2:a: KFUM Kristianstad GF mixed 2:a: GK MotusSalto flickor 2:a: GK MotusSalto mixed 2:a: GF Fram pojkar

1:a: Höganäs GF damer

JSM i Växjö:

JC i Höganäs: 1:a: Hbg Turn mixed 3:a: Höganäs GF damer 3:a: GF Fram herrar

SM i Västerås:

Skånska framgångar i internationella tävlingar är: JNM i Halmstad: 1:a: Höganäs GF damer

2:a: GK Engelholmsgymn. damer


HOPPREP Hopprepsåret innebar stora framgångar på både VM i Florida och EM individuellt i Portugal. Resultat VM i Tampa, Florida VM silver i lag 12 – 14 år. Sara Nässel, Tora Nyquist, Elin Söderlund, Wilma Roth Dessutom grenmedaljer i parhopp (silver ) dubbelrep 4-an (brons ), 4x30 snabbhet (brons ), 4x45 snabbhet (brons ) VM femma i lag seniorer. Clara Backgården, Nicole Olsson, Jolin Holmgren, Jessica Rosvall, Oliver Åström Möller Dessutom grenmedaljer i parhopp(brons ), lagfreestyle (silver ) dubbelrep (brons) 2x1 minut (brons ) Resultat EM Individuellt i Portugal EM Ind. Seniorer, totalt Silver, Oliver Åström Möller Grenmedaljer, freestyle, silver EM ind. Juniorer, totalt Guld, Elin Söderlund Grenmedaljer, freestyle, silver

TRAMPOLIN Svenska Cupen I den totala sammanställningen av Svenska Cupen så blev det en medaljplats för Trude som kom på tredjeplats i individuelltrampolin klass 3 Damer. SM synkrontrampolin På SM i Uppsala så var också där regionen representerade av FK Tor och Klippans GK. I synkrontrampolin var det från FK Tor systrarna Widbom, Lovisa och Hanna, som tävlade och de kom på 7:e plats. USM individuelltrampolin I individuelltrampolin var det deltagare i USM från FK Tor, Moa Torstensson, och hon kom på 8:e plats samt från Klippans GK, Trude Nyhuus och Alice Flensburg, som kom på 12:e respektive 15:e plats. SM individuelltrampolin I seniorklassen på SM tävlade Lovisa Widbom och hon kom på 8:e plats.

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK Nationella Mästerskapen Motussalto vann 2012 nationella mästerskaps helgen i lag. JSM Carl Green vann JSM. USM Christian Cindric tog silver på USM och Hamza Gungur tog brons på USM. UNM Christian Cindric tog brons på UNM i Danmark. Hamza Gungur och Tony Do deltog också i det vinnande laget vid UNM.


www.gymnastik.se/syd syd@gymnastik.se

Verksamhetsberättelse 2012  

Verksamhetsberättelse 2012