Page 1

SMÅLANDSGYMNASIET växjö

15/2

göra Kom ihåg att val ditt gymnasie senast den ! 15 februari

Kreativitet+passion+kunskapande =smålandsgymnasiet i växjö

#smalandsgymnasiet


Hej och välkommen till oss! Vi på Smålandsgymnasiet jobbar efter filosofin att det verklighetsnära, kreativa kunskap­ andet ska stå i fokus under utbildningen. Skolan präglas av ett positivt bemötande, ­engagemang och passion som stimulerar den inre drivkraften hos våra elever. För oss är det viktigt med kunskap som kan användas. Det handlar om att vi vill stimu­ lera en kreativitet och en verklighetsanknytning i det vi gör tillsammans med er elever. Vi tycker också att det är viktigt att utveckla de förmågor som eleverna redan har med sig. För att kunna ge dig som elev den allra bästa undervisningen erbjuder vi bra lärare, trevligt arbetsmiljö i annorlunda lokaler, god kravcertifierad mat och en positiv stämning. Målsättningen är att varje elev ska utvecklas till en mogen vuxen och ta sig ­vidare till ­studier eller arbete. Vi utgår från att alla våra elever vill och kan lyckas. Det ­gemensamma engagemanget och dialogen mellan elever och personal är det som skapar förutsättningarna för vårt kreativa kunskapande. Genom att sikta högre når vi längre – tillsammans med dig, samtidigt som vi försöker påverka vår omvärld och verklighet till det bättre. Vi utmanar oss själva, och dig!

/ Jonas Edh, tillförordnad rektor

Kontakta oss på smålandsgymnasiet i växjö Adress Regementsgatan 9, 352 36 Växjö Telefon 0470-57 11 60 webb www.smalandsgymnasiet.com / www.facebook.com/SmalandsgymnasietVaxjo

2


#välkommen #smalandsgymnasiet

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

innehåll Möt våra lärare och elever

04

Högskoleförberedande program

”Skolan präglas av

ett positivt

bemötande, engagemang och passion” / Jonas Edh, tillförordnad rektor

Estetiska programmet inriktning estetik och media

06

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

08

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation

10

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

12

Yrkesförberedande program El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

14

Handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service

16

Hantverksprogrammet inriktning florist

18

Hantverksprogrammet inriktning frisör

20

Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering

22

Studera hos oss

24

SMÅLANDSGYMNASIET upplev våra elevers vardag: #smalandsgymnasiet

växjö

3


möt våra lärare och elever

På Smålandsgymnasiet träffar du passionerade och engagerade lärare som gör allt för att du ska trivas och utvecklas. Här får du möta fyra av dem!

eleverna om camilla

Simone Olsberg, 17, tredje året restaurangoch livsmedels­ programmet

Daniel Alm, lärare i idrott och historia

Vilken är din viktigaste uppgift? – Att vara ett föredöme för eleverna. Lyssna på dem och se till att undervisningen blir så meningsfull som möjligt. Jag vill också att de ska känna att även om de inte kan allt så

­ larar de av allt, de ska känna k att de kan om de vill. Vad är roligast med jobbet? – Att få vara med och utveckla ungdomarna och se till att alla hittar sin grej och sin roll ­ut­efter sina egna förutsätt­ ningar. Beskriv dina lektioner med tre ord! – Fokuserade, varierade och glädjefyllda.

Eric Matzke,18, tredje året, Samhälls­ vetenskaps­ programmet

Hur är du som lärare? – Jag bryr mig mycket om mina elever och vill ge dem de rätta verktygen som behövs i ­restaurangbranschen. Jag job­ bar mycket med att de ska få med sig en bra matkultur, som omfattar allt från service till krav- och miljötänk. Vilken är din viktigaste uppgift? – Att coacha och entusias­ mera. Jag vill att mina elever ska bli ansvarsfulla människor som tänker på andra, de ska

tycka att det är roligt med ­service. Vad är roligast med jobbet? – Vi jobbar regelbundet med ett antal elever på Vida Arena där vi har hand om en avdeln­ ing, det är väldigt roligt. Det är också ­givande och kul att jobba med ungdomar. Beskriv dina lektioner med tre ord! – Händelserika, serviceinrikt­ ade och ombytliga.

Camilla Lauring, restauranglärare och arbetslagsledare

eleverna om daniel Daniel är väl­ digt engagerad i eleverna, även utanför klassrummet. Han sätter sig ner och pratar med oss. Det är roligt att gå till hans lektioner.

Jessi Söder­ ström, 17, tredje året restaurangoch livsmedels­ programmet

Camilla inspir­ erar oss och vet vad hon pratar om, hon är väl­ digt kunnig. Det märks att hon gillar det hon jobbar med.

”Jag vill att mina elever ska bli ansvarsfulla människor”

”Jag är här för elevernas skull” Hur är du som lärare? – Det är viktigt att vara ärlig, jag är mig själv och ser till att eleverna verkligen lär känna mig. Jag är här för deras skull och för att se till att allt vi gör har ett syfte och är viktigt.

Camilla är en bra och förstående lärare. Hon är intresserad av det hon lär ut och utbildar oss på ett bra och roligt sätt.

Emma Bertilsson, 18, tredje året, estetiska programmet

Daniel är en helt under­ bar lärare! Min klass är inte särskilt idrottsintres­ s­erad men alla vill gå till hans lektioner för att de är så roliga.


eleverna om jonas

Stina Jansson, frisörlärare

Jesper Bolö, 18, andra året, Estetiska programmet

Jonas är en väldigt kunnig lärare och han tar sig alltid tid att förklara. Han ger oss en bra inblick i hur det kommer vara när vi kommer ut i arbetslivet.

Naomi Bengtsson Wood, 17, andra året, Estetiska programmet

Jonas är en av de bästa lärarna jag haft! Han är väldigt kunnig och tar hänsyn till alla så att ingen hamnar efter. Han har mycket humor.

”Jag vill inspirera eleverna” ”Eleverna ska trivas och nå sina mål” Hur är du som lärare? – Jag vill att eleverna ska brin­ na för frisöryrket och bli duk­ tiga frisörer. Jag jobbar mycket­ med att stärka dem och se till att de vågar ta för sig, både i och utanför skolan. Vilken är din viktigaste uppgift? – Att göra tillvaron för elever­ na inspirerande och rolig, de ska tycka att det är givande att gå hit. De ska trivas och nå sina mål. Jag vill också att de ska ha vuxit som människor efter tre år här.

Vad är roligast med jobbet? – Relationen till eleverna och kollegorna. Vi har öppen ­salong här två dagar i veck­ an och det är väldigt roligt att se eleverna i action. Det är ­oerhört kul att se hur mycket eleverna utvecklas hela tiden. Beskriv dina lektioner med tre ord! – Givande, verklighetsbaser­ ade och roliga.

Hur är du som lärare? – Jag tycker att det är viktigt att vara peppande. Jag hoppas att eleverna blir lika nördiga som jag är och att jag inspir­ erar dem. Vilken är din viktigaste uppgift? – Att ge kunskap men framför allt att inspirera. Jag vill ge eleverna en bra grund för att plugga vidare och även möj­ ligheten att skapa en portfölj som de är stolta över. Vår in­ ställning är att de ska kunna ge sig ut i arbets­livet när de är klara här.

Vad är roligast med jobbet? – När eleverna blir motiverade och börjar fundera över saker de lär sig på lektionerna. Det är väldigt roligt att se när de blir engagerade och bygger upp en yrkesstolthet inför sitt kommande yrkesliv. Beskriv dina lektioner med tre ord! – Inspirerande, kreativa och branschnära.

Jonas Wiltok, designlärare

eleverna om stina

Nathalie Johansson, 17, andra året hantverks­ programmet

Stina är väldigt bra och peppande. Det är alltid mycket glädje och aktivitet på hennes lektioner, det är härligt.

Amanda Serneström, 17, andra året hantverks­ programmet

Stinas goda humör smittar av sig och hon gör alltid oss glada. Hennes lektioner är väldigt lärorika och det märks att hon är ­väldigt kunnig.

5


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

ES

Estetiska programmet inriktning estetik och media

Släpp loss kreativiteten på Estetiska programmet Lockas du av kreativitet, skaparglädje och fantasi? Då har du ­hittat rätt. Estetiska programmet är till för dig som tycker­ om grafisk formgivning, att fotografera, filma och arbeta med ­webben. Under utbildningens tre år får du chansen att förverk­ liga alla de drömmar och idéer du har inom dig. Förutom en ­utbildning som ger dig studievana och gör dig redo att plug­ ga ­vidare på universitet eller högskola, får du här ­också ­jobba ­mycket praktiskt. Teori är en väsentlig del, men det är även ­viktigt att få chans att prova på att använda dina färdig­heter i ­verkligheten. Därför har vi professionell utrustning och ­jobbar i skarpa ­projekt som grafiska uppdrag, fotoutställ­ningar, ­webbsidor och filmer, där din slutprodukt är något du kan ­använda och visa upp.

Bildredigering i Photoshop #grafiskformgivning #smalandsgymnasiet

6


jag går ES i dag

Dina tre år på ES: År 1 Under första året jobbar du skapande i olika digitala former, med fokus på att hitta ditt eget uttryck i bild, formgivning och grafisk kommunikation. Du läser kurser inom digitalt skapande och fotografering. Du får också träffa personer som ­redan jobbar i mediebranschen genom till exempel studiebesök och mässor, något som ger dig en bättre inblick i branschens förutsättningar. År 2 Andra året jobbar du med medieproduktion på schemat. Här får du förståelse för hur mediebranschen fungerar, och du ­utvecklar dina kunskaper inom de digitala verktyg som ­branschen använder, till exempel Illustrator och Photoshop. Du börjar också sätta ihop en portfolio som visar de jobb du har gjort och får möjlighet att vässa dina talanger än mer. Dess­ utom fortsätter du att läsa olika högskoleförberedande kurser inom exempelvis engelska och svenska. År 3 Sista året har du möjlighet att själv välja inriktning för din ­utbildning genom olika val och gymnasiearbetet, som är en fördjupning inom dina intressen och framtidsplaner. Du ­färdigställer din portfolio och lägger upp en plan för livet efter ­studenten, oavsett om det innefattar att plugga vidare eller jobba.

”Vi får vara kreativa och göra många projekt”

Naomi Bengtsson Wood, 17, andra året. Jag gillar att det är en liten skola där alla syns. Vi får vara ­kreativa och göra mycket praktiskt. Jag har varit med på många projekt, vi har till exempel filmat modevisningar. Det är väldigt roligt och vi får en bra inblick i arbetslivet.

Efter studenten kan du läsa vidare till:

Grafisk formgivare Fotograf Webbdesigner App-designer Videoproducent

/Naomi Bengtsson Wood, läser ES

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

7


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Här får du lära dig att ta täten Om du är intresserad av samhällsfrågor och ser dig själv som någon slags ledare i framtiden, då är detta helt klart program­ met för dig. Här får du lära känna dig själv samtidigt som du lär dig att inspirera och leda andra. Kanske drömmer du om att jobba som polis, lärare, sportjournalist eller beteende­vetare? Samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap är en högskoleförberedande utbildning där du får lära dig effektiva studie­vanor som underlättar för dig efter studenten, och som ger en bra grund att stå på. Du kan också välja att utvecklas inom specialidrott. Utbildningen är en bra förberedelse för att läsa vidare till yrken där du behöver bra människokännedom, som till exempel polis eller brandman.

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

8

Det ska vara kul i skolan #smalandsgymnasiet


jag går sa i dag

Dina tre år på sa: År 1 Första året av utbildningen fokuseras på dig som individ och du får möjlighet att upptäcka dina kompetenser, mål och drömmar. Du får upptäcka den breda yrkessfären inom det samhällsveten­ skapliga området. Fokus ligger också på att du som elev ska få effektiva studievanor som ett sätt att förbereda dig för högre studier efter gymnasiet. Redan i ettan får du chansen att läsa en ledarskapskurs där teori varvas med praktik. År 2 Förmågan och möjligheten att påverka undervisningens inne­ håll blir nu ännu större, vilket stimulerar din självständighet och drivkraft och gör att du ­kommer ett steg närmare ett framtida studie- eller yrkesmål. År 3 Under tredje året på utbildningen ligger fokus på att du som elev ska utveckla din självständighet, det vill säga känslan av ”jag kan”, för att kunna gå stärkt ut i högskolevärlden eller yrkeslivet. Du får finslipa dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom inriktningen på ett sätt som gör att du senare kan uppnå dina mål med livet efter gymnasiet. Sista året är ett spännande år där programinnehållet knyts ihop och där sedan vägen mot framtida studier inom beteendevetenskap, ledarskap eller idrott ligger öppen.

”Vi får testa många olika saker under lektionerna” /Nils Wedin, läser SA

Nils Wedin, 17, andra året Vi får testa på olika saker under lektionerna och inte bara läsa oss till allt. Vi får lära oss på många olika sätt och har ­undervisning på olika spännande platser. Jag gillar att vi inte bara sitter still vid skolbänken.

Efter studenten kan du läsa vidare till:

Psykolog Lärare Polis Hälsocoach Sportjournalist Socionom Personalvetare

9


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation

gör ordet till ditt främsta redskap Samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktning medier, infor­ mation och kommunikation, är programmet för dig som är intres­ serad av samhällsfrågor och som vill bli bra på att kommunic­era både i text och bild. Att veta hur samhället fungerar och hur du för ut information på smartast sätt är en bra grund att stå på. Under utbildningen utvecklar du ditt skrivande och lär dig att använda dramaturgi och storytelling för att lyfta fram det du vill ha sagt. Programmet är brett och högskoleförberedande, och du får läsa teoretiska kurser i svenska, engelska, matematik och moderna språk. Du läser också praktiska kurser som foto­ grafi, ­medieproduktion, textkommunikation samt “journalistik, reklam­ och information”. De effektiva studiemetoderna du lär dig har du nytta av om du efter studenten pluggar ­vidare på hög­ skolor och universitet inom bland annat journalistik, kommuni­ kation eller medieproduktion.

Kommunicera mera #pårättspår #smalandsgymnasiet

10


jag går sa i dag

Dina tre år på SA: År 1 Första året utforskar du vilka olika yrken som finns inom ­medievärlden. Du lär dig hantera olika medier genom till ­exempel journalistuppdrag, som du redovisar genom antingen en webbtidning eller blogg. Du övar också upp din studieteknik inför studier på högskolor och universitet och träffar många människor som redan i dag arbetar med det du siktar på att ­jobba med senare i livet. År 2 Andra året utvecklar du ditt sätt att kommunicera, argumen­ tera, tänka, debattera och analysera. Du lär dig mer om vilka lagar och regler som gäller för en journalist. År 3 Sista året gör du klart din portfolio med texter, bilder och ­andra verk, som du har nytta av när du söker jobb. Under tredje året jobbar du även med ett gymnasiearbete som har koppling till det du vill jobba med framöver. Du gör också en plan för framtida studier, arbete eller företagande. Här får du hjälp att ­utveckla det du är bra på för att du ska kunna gå väl förberedd ut i vuxenvärlden.

”Jag får ägna mig åt mitt intresse för fotografi” /Victoria Lindström, läser SA

Victoria Lindström Axelsson, 17, andra året Det är väldigt bra att jag får samhällsgrunden samtidigt som jag får ägna mig åt mitt intresse fotografi. Jag skulle vilja jobba inom grafisk design senare och jag har fått en jättebra inblick i de program jag behöver kunna för att arbeta med det.

Efter studenten kan du läsa vidare till:

Journalist Informatör Kommunikatör Fotograf PR- eller reklam­ ansvarig

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

11


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

TE

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

Här blir du ett med tekniken Hit ska du söka dig om du är intresserad av datorer och teknik, och vill bli bra på att lösa problem eller utveckla egna idéer. Förmodligen är du nyfiken på programmering och webbutveck­ ling. Under utbildningen lär du dig bland annat att förstå vilken­ roll tekniken spelar i samhället och hur den kan kopplas ihop med hållbar utveckling. Du får också sätta dig in i hur tekniken­ har påverkat oss människor historiskt och hur utveckling­en kan se ut framåt. I din utbildning kommer du genom olika studie­ besök och föreläsningar få en god uppfattning om hur det är att studera vidare efter gymnasiet samt hur ditt kommande ­arbetsliv kan komma att se ut. Programmet är en högskole­ förberedande ­utbildning, vilket gör att du lär dig effektiva studie­vanor som under­lättar om du vill plugga vidare. När du tar ­studenten har du behörighet till alla civilingenjörsutbildningar men den ­kunskap du får gör det också möjligt för dig att söka dig till andra yrken där teknik och matematik används.

#problemlösning #smalandsgymnasiet

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

12


jag går TE i dag

Dina tre år på TE: År 1 Första året får du möta tekniken i samhället. För att lättare kunna bestämma vad du vill jobba med får du träffa människor som redan nu arbetar i branschen, och som öppnar ögonen för vilka möjligheter det finns. Du lär dig också effektiva studie­ vanor samt att ta ansvar, bli en god kommunikatör och utöka din initiativ­förmåga, vilka alla är goda egenskaper för framtida studie- och yrkesliv. Under första året får du också en inblick i vad civil­ingenjörer och system- och webbutvecklare gör. Du kan också läsa 50 poäng extra historia – vilket ger en bredare behörighet till högskolan. År 2 Under det andra året fortsätter du att utveckla dina kunskap­ er inom ingenjörsyrket och du fördjupar dig inom program­ mering. Du får också jobba mycket med problemlösning och utveckla din egen förmåga att uppfinna och se nya möjligheter. Sam­tidigt utvecklar du dina talanger och det du är bra på inom programmets områden. Du fortsätter också att läsa högskole­ förberedande kurser inom matematik och fysik. År 3 Sista året kan du själv välja vilken inriktning utbildningen ska ta, bland annat genom gymnasiearbetet där du jobbar med något som har koppling till ditt framtida yrke. Du kan också välja att läsa mer programmering eller webbutveckling. Genom besök på något eller några av landets universitet kommer du få en god inblick i vad kommande studieliv efter gymnasiet kom­ mer att innebära. Dessutom får du tid att, tillsammans med dina lärare, utveckla dina talanger, så när du tar studenten är du väl förberedd för vad som väntar.

Christofer Sakshaug, 18, tredje året Det bästa med utbildningen är att den är så bred, det finns många vägar att ta beroende på vad du är intresserad av. Schemat är bra upplagt med en grundlig genomgång först och sedan eget arbete. Gillar du datorer är det rätt program!

Efter studenten kan du läsa vidare till:

Civilingenjör Systemutvecklare Webbutvecklare Spelutvecklare Polis

”Det bästa med utbildningen är att den är så bred” /Christofer Sakshaug, läser TE

13


yrkesFÖRBEREDANDE!

EE

El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

Lär dig bemästra tekniken på El- och energiprogrammet Har du ett stort teknikintresse? Vill du hjälpa både privat­ personer och företag att förstå hur de kan använda den nya tekniken? Då kan el- och energiprogrammet, med inriktning ­dator- och kommunikationsteknik, passa dig perfekt. Under ­utbildningen lär du dig att installera, administrera och reparera­ dator- och kommunikationssystem. Förutom det ­tränar du också­ upp ditt tekniska kunnande och lär dig att förstå hur inform­a­ tionssäkerheten på nätet fungerar. Eftersom den här sortens teknik är nästan lika grundläggande för vår del av världen som vatten och luft i dag kan man lugnt säga att din kunskap kommer att vara guld värd.

Koncentrationskrävande arbete #byggdinegendator #smalandsgymnasiet

14


jag går ee i dag

Dina tre år på EE: År 1 Första året handlar om att upptäcka. Du får veta mer om ITbranschen och alla olika yrken som det finns att välja mellan. Vi gör allt för att uppmuntra och utveckla din inre drivkraft. Du kommer därför att möta människor som jobbar med dataoch serviceteknik, något som gör det lättare när du ska ta reda på precis vad det är du vill bli bra på. Ämnen du läser är till exempel webbutveckling, svenska och matematik. År

Randy Reyes Romero, 17, andra året Jag har lärt mig massor om datorer och IT som jag inte kunde förut. Lärarna är väldigt kunniga och jag tycker om att lektionerna är tre timmar långa. Programmet är väldigt praktiskt upplagt, jag har bland annat byggt hemsidor, vilket var väldigt roligt.

2

Under andra året utvecklar du dina kunskaper inom IT-teknik, IT-support, nätverk och service. Det är också här du får känna på hur det är att arbeta “på riktigt”, när du går ut på en lång praktik. På arbetsplatsen kommer du att jobba med uppgifter som ingår i ditt ämnesområde. Du kan också välja att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet.

År 3 Sista året fördjupar du dina kunskaper inom antingen nätverk och säkerhet eller inom webb- och app-programmering. Det blir också mer praktik där du jobbar med uppgifter som du kan arbeta med även efter studenten. Ditt gymnasiearbete har koppling till dina intressen och programmets inriktning och visar att du lärt dig de moment som finns inom ditt yrke. Gymnasiearbetet bedöms av din praktikhandledare tillsam­ mans med din lärare. Tredje året går alltså ut på att hitta det du är bra på, utveckla det, och ge dig en säker grund att stå på oavsett om du vill jobba eller plugga vidare.

”Programmet är väldigt praktiskt upplagt” /Randy Reyes Romero, läser EE

Efter studenten kan du jobba som eller läsa vidare till:

Datatekniker IT-tekniker Nätverksadm­inistratör Nätverksoperatör

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

15


yrkesFÖRBEREDANDE!

HA

Handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service

Utveckla både dig själv och dina idéer på Handelsprogrammet Längtar du efter att få se dina idéer bli till ett färdigt företag? Då ska du läsa på handelsprogrammet. Här finns gott om möjlig­ heter för dig som är kreativ, ­gillar ­service och att utvecklas. Du jobbar med skarpa projekt, har kund­kontakt och får ­utveckla glädjen det innebär att förverkliga dina idéer genom ett eget företag. När du tagit studenten är du redo att antingen starta eget eller börja jobba som anställd inom många olika ­områden i handelsbranschen. Vårt handels­program ­riktar sig mot per­ sonlig service vilket för oss innebär att du efter­­studenten själv ska känna dig redo att gå in i arbetslivet och vara en driven försälj­are. Du kan naturligtvis välja att läsa in grundläggande ­högskolebehörighet.

Planering inför UF-mässan #egetföretag #smalandsgymnasiet

16


jag går ha i dag

Dina tre år på ha: År 1 Första året får du förståelse för hur det är att jobba inom ­handel. Du upptäcker vilka uppgifter du kan ha inom kund­ service, inköp eller butik, och du läser kurser inom service­ kunskap. Du får möta ­människor som jobbar med det du vill jobba med i framtiden genom till ­exempel mässor och studie­ besök. År 2 Under ditt andra år fördjupar du dina kunskaper om handel och företagande, samtidigt som du får en större förståelse för kundservice och bemötande. Andra året kan du välja att läsa kurser som ger dig grund­ läggande högskolebehörighet eller specialisera dig på ett ­särskilt område inom handel. År 3 Under tredje året gör du ett ­gymnasiearbete som har ­koppling till dina studier och det du vill jobba med efter studenten. Sista året får du också hjälp att utveckla dina talanger ytterligare så att du går väl förberedd ut i högskolevärlden eller arbetslivet. Tillsammans med Ung Företagsamhet får du också starta ett eget företag som du driver under utbildningen.

”Programmet är nära verkligheten med mycket praktik” /Jakob Ronnebring , läser HA

Jakob Ronnebring, 18, tredje året Jag gillar att träffa nya ­människor och är intresserad av service, därför valde jag Handelsprogrammet. Det är en ganska liten klass och vi får mycket utrymme att lära oss nya saker. Programmet är nära verkligheten med mycket praktik.

Efter studenten kan du jobba som eller läsa vidare till:

Säljare Marknadsförare Inköpare Butiksledare Administratör Starta eget företag

Vi garanterar sommarjobb för våra handels­elever!

17


yrkesFÖRBEREDANDE!

HV

Hantverksprogrammet inriktning florist

Här får du en blomstrande karriär Vi vill utbilda kreativa och företagsamma florister med ­fingertoppskänsla för service. Den som tycker om att arbeta­ med ­blommor, gärna tänker kreativt och gillar att ge bra ­service ska absolut söka sig till floristprogrammet! Här lär du dig till ­exempel att skapa butiksbinderier som buketter och dekora­ tioner och hur du exponerar i butik. Floristyrket är lika ­mycket ett serviceyrke som ett hantverksyrke. Därför jobbar vi hela tiden med kunden i fokus när vi producerar begravnings­ binderi, brudbinderi eller dekor till stora event. Och för att ­riktigt lära känna din framtida bransch får du ­under hela utbild­ ningen göra studiebesök, möta föreläsare och gå ut på ­praktik. För Floristprogrammet har vi dessutom skapat Smålands­ gymnasiets egen blomsterbutik.

Dagens första kreation #kreativitet #fullfokus #smalandsgymnasiet

18


jag går HV i dag

Dina tre år på HV: År 1 Första året handlar om att lära känna floristyrket. Vi varvar­ ­teori med praktik, där fokus ligger på att du ska lära dig grunderna. Du jobbar med varierande material och tekniker­i olika former av blomsterarbeten. Du får också besöka leveran­ törer, göra egna inköp och ha miljöpraktik i en blomster­butik. Samtidigt som du utvecklar dina kunskaper jobbar vi för att du ska utvecklas som person och för att du ska lära dig ta ­initiativ och alltid se lösningar när ett problem uppstår.

Emma Donners, 16, första året Vi får mycket tid till florist­ yrket och praktiskt arbete, utbildningen ger en bra bild av arbetslivet. Vi lär oss grunderna snabbt och sen bygger vi på efter hand, det är ett väldigt bra upplägg. Det märks att lärarna har mycket erfarenhet.

År 2 Under andra året på utbildningen fortsätter du att utveckla dina färdigheter. Vi arbetar mycket med färg och form och du lär dig flera binderistilar och hur branschen kan utvecklas. Som elev får du nu i ännu högre grad vara delaktig i ­upplägg av lektioner och genomförande för att utmana dig själv. Du har dessutom arbetsplatsförlagt lärande (APL). ­Andra året ­innebär också ett ökat fokus på entreprenörskap och du får möjligheten att driva ett eget UF-företag med hjälp av våra duktiga UF-lärare.

Efter studenten kan du jobba som eller läsa vidare till:

År 3 Tredje året ligger fokus på att du som elev ska få fördjupa dig inom floristyrket, att du ska kunna ta en idé till färdig slut­ produkt. Du har nu kunskaper och erfarenhet för att kunna genomföra visningar, mässor och driva skolans blomsterbutik. APL genomförs kontinuerligt i någon inspirerande blomster­ butik. Dessutom ska du genom ditt gymnasiearbete visa att du är förberedd för att jobba som florist, genom att planera, genomföra och utvärdera ditt arbete. Examen med godkänt yrkesbevis ger dig möjlighet att avlägga ditt gesällprov.

”Lärarna har mycket erfarenhet” /Emma Donners, läser HV

Florist Dekoratör Starta egen butik

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

19


yrkesFÖRBEREDANDE!

HV

Hantverksprogrammet inriktning frisör

Kombinera färg och form med affärstänk Gillar du människor, är social och tycker om att skapa? Då kan detta vara det perfekta programmet för dig. Här får du jobba mycket praktiskt samtidigt som du får kunskap om all ­teori som behövs för att kunna jobba framgångsrikt som frisör. Skolan har ett nära och bra samarbete med branschen, lokala och regionala näringslivet och våra leverantörer. Dessutom har våra lärare lång erfarenhet från frisöryrket, så här får du en bra och utvecklande frisörutbildning med stor inblick i det verkliga yrkeslivet. Efter tre år när du tagit yrkesexamen skall du ­kunna använda dig av många olika tekniker, känna till olika material och givetvis kunna hantera de verktyg och redskap som före­ kommer i frisöryrket.

Vill du bli klippt av en elev? Boka tid på 0470-57 11 69

20

Från blond till brunette #makeover #smalandsgymnasiet


jag går HV i dag

Dina tre år på HV: År 1 Första året handlar om att utforska. Fokus ligger på färg och form, stylingtekniker, hår och hud, material och verktyg. Du lär dig grunderna i de fyra olika klippsätten, jobbar med hårupp­ sättningar och vi varvar teori med praktik. Samtidigt som du ­utvecklas i dina kunskaper jobbar vi hårt för att du ska utveck­ las som person och lära dig att ta initiativ och alltid se lösningar om ett problem uppstår. Dessutom får du två veckors praktik på en salong där du kan testa på livet som frisör på riktigt.

År 2 Under andra året börjar du ta emot emot egna kunder i vår ­salong. Där utmanas du och blir tryggare i det du gör. Då intro­ duceras också färg- och permanentbehandlingar och du börjar träna på moment som är viktiga inför det kommande delprovet. Under fyra veckor har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en salong. År två har också stort fokus på entreprenörsskap och du kan driva ett UF-företag. Våra UF-lärare och företag har flera gånger vunnit stora priser som vi är väldigt stolta över.

År 3 Fokus under sista året ligger på att du ska fortsätta utvecklas och få fördjupade kunskaper som frisör. Mycket handlar om ­delprovet, vilket är ett steg mot gesällen. I trean fortsätter vi med kundpassen och du har en kontinuerlig APL. Gymnasie­ arbetet som du gör under tredje året ska visa att du är ­förberedd för att jobba som frisör och ska pröva din förmåga­ att utföra ­vanligt förekommande arbetsuppgifter inom frisör­ yrket, vilket ­innefattar hantverksprocessens steg från idé till färdig produkt. På Smålandsgymnasiet är gymnasiearbetet ­förlagt på din APL.

Nathalie Johansson, 17, andra året Jag fick bra intryck av lärarna på öppet hus och jag gillar att det ingår väldigt mycket praktik i utbildningen. Vi har en salong på skolan där vi jobbar en dag i veckan, och vi arbetar också med modevisningar och andra projekt.

Efter studenten kan du jobba som eller läsa vidare till:

Frisör Stylist Starta egen salong

”Vi har en salong på skolan där vi jobbar en dag i veckan” / Nathalie Johansson, läser HV

21


yrkesFÖRBEREDANDE!

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering

Upptäck matlagningens fantastiska värld Matlagningsintresserad och sugen på ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik? Då har du kommit alldeles rätt. Här lär du dig att laga mat från grunden med kärlek till både råvara och natur. Du utbildas också för att kunna ge den allra bästa­ ­servicen. Detta gör du genom att först jobba med grunder i lugn och ro för att sen växla upp till ett högre tempo i vår skol­ restaurang. Sedan står några av Sveriges bästa krogar och ­väntar på dig. Under dina tre år på utbildningen är vi ute mycket­ på större arenor där du får gott om praktik tillsammans med din lärare, vilket i många fall leder till extrajobb. Hela 70 procent av våra elever har jobb innan studenten. Vi kan också erbjuda ­utlandspraktik för de som vill utforska matlagning på andra håll i världen, och är du tävlingsinriktad så finns det många tävlingar att ställa upp i där våra lärare givetvis coachar dig!

22

Purjolökssoppa på menyn #kallkök #smalandsgymnasiet


jag går RL i dag

Dina tre år på RL: År 1 Under det första året lär du dig restaurangbranschen grunder och får upptäcka branschens olika yrken ur ett historiskt pers­ pektiv. Genom studiebesök på restauranger, butiker, matgross­ ister, bagerier och caféer får du en inblick i vad som krävs av dig i yrkeslivet. Undervisningen fokuserar också mycket på service och bemötande. Under alla tre åren lägger vi stor vikt vid att maten vi lagar ska vara näringsrik och i största mån eko­logisk, kravcertifierad och rättvisemärkt. År 2 Det andra året går ut på att utveckla din inre drivkraft och förmåga att samarbeta med kollegor. Du lär dig att förstå hur allt fungerar och sätter dig in i vil­ ka lagar och regler som finns när man jobbar med en restau­ rangverksamhet. Andra året innebär också att du har servering med besökande gäster i skolans à la carte-restaurang. Du får prova produktion i både kallkök och varmkök samt servering. Du har också möjlighet att välja kurser som ger dig högskole­ behörighet. År 3 Sista året innebär större självständighet och du börjar nu ­närma dig yrkeskompetens. Fokus ligger också på praktik. På en utvald arbetsplats jobbar du med det som du vill göra i fram­ tiden. Din handledare på praktikplatsen coachar dig och ger dig ny och viktig kunskap.

”Vi får en bra kontakt med branschen” /Jessi Söderström, läser RL

Vill du äta i vår elev­ restaurang?

Jessi Söderström, 17, tredje året Jag valde Smålandsgymnasiet för att de välkomnade mig bra när jag var här på besök. Lärarna och rektorn är väldigt bra och vi får en god kontakt med branschen. Skolan är inte så stor vilket gör att det är lätt att lära känna alla.

Efter studenten kan du jobba som eller läsa vidare till:

Kock Servitris/servitör Köksbiträde Färskvarudisksbiträde Barbiträde Sommelier Bartender Dietist

Boka tid på 0470-57 11 71

23


studera hos oss

15/2 Kom ihåg att göra ditt gymnasieval senast den 15 februari!

VILL DU VETA HUR EN VANLIG DAG PÅ SMÅLANDSGYMNASIET I växjö SER UT? Följ med en av eleverna under en dag och få full koll på hur livet på gymnasiet funkar. Ta kontakt med vår SYV Caroline Andersson på caroline.andersson@smalandsgymnasiet.com eller 0735-19 30 14 och boka en tid.

Vad ska du göra i framtiden? Självklart finns det många frågor om framtiden, men det finns också svar att få. Är du osäker på vad du vill plugga på gymnasiet kan skolans SYV Caroline Andersson hjälpa dig. Hon guidar dig vidare till studier både i Sverige och utomlands, men du har också mycket nytta av henne under din tid hos oss där hon bland annat hjälper dig med kursval för att du ska nå ditt drömjobb i framtiden. Kontakta SYV Caroline Andersson och boka en tid. caroline.andersson@smalandsgymnasiet.com

Praktikplats PM & Vänner Kökschef Johannes Persson

Johannes Persson berättar att de har en tradition­ av att nästan alltid anställa praktikanter från ­Smålands­gymnasiet. – De har en väldigt bra restaurangutbildning där och eleverna är duktiga, säger han. Vad får eleverna här under sin praktiktid? – De får en unik möjlighet att se hur en topprestau­ rang arbetar. De får styra sina pass mycket själva beroende på om de vill jobba dagtid eller kvällstid. De får också möjlighet att prova på att jobba i vårt bageri. Hur viktig är praktiken för en yrkesutbildning? – Det är väldigt viktigt. I den här branschen spelar det inte så stor roll om du är världens duktigaste i skolan, har du rätt inställning och vilja kan du ­komma långt. Då är praktiken ett bra ställe att visa det på.

ÖPPET HUS – KOM OCH HÄLSA PÅ OSS Den 19 oktober mellan 10.00–14.00 kan du komma och hälsa på oss på Smålandsgymnasiet i Växjö. Du får chansen att träffa lärare, elever och skolledning och ställa dina frågor om din fram­ tida utbildning.

internationella möjligheter Att vidga sina vyer genom utlandspraktik, studie­resor, reportage­resor eller skolbesök både till och från utlandet är något vi tycker är viktigt här på Smålands­gymnasiet i Växjö. Därför arbetar vi för att erbjuda våra elever relevanta, roliga och ­utvecklande internationella möjligheter under studietiden.

Smålandsgymnasiet Vaxjö  
Smålandsgymnasiet Vaxjö  
Advertisement