Page 1

KALMAR

15/2

T GÖRA KOM IHÅG AT SIEVAL DITT GYMNA EN D ST SENA RI! A U BR FE 15

Dela vår närhet

#OSTERSJOGYMNASIETKALMAR


På barn och fritid har idrott stor plats på schemat #hälsa #idrott #ostersjogymnasietkalmar

HEJ! När jag får frågan om varför en elev ska välja just Östersjögymnasiet i Kalmar är mitt svar: här får du gå på en skola där du har en närhet till dina lärare. En närhet som gör att de ser dig och hjälper dig att utvecklas och nå just dina mål. För lärarna är det viktigt att de k ­ unskaper du får som elev är nära verkligheten utanför klassrummet. Det får du genom att arbeta i projekt där vi involverar näringslivet i många ämnen, åker på studie­resor, arbetar med UF och bjuder in föreläsare från olika företag och föreningar. Dessutom försöker vi på det stora hela arbeta så att du som elev får inflytande över din utbildning och feedback på det du gör både från oss lärare och från människor som jobbar i olika företag i samhället. Väljer du ett yrkesprogram får du även möjlighet att göra praktik på ett av de lokala före­ tagen vi sedan länge samarbetar med. Det är alltså så här vi tror att kunskap blir användbart på riktigt – närhet till livet utanför klassrummet och efter gymnasiet. Vi ser fram emot att berätta mer om våra utbildningar på Östersjögymnasiet i Kalmar. Kom och hälsa på oss på Nygatan 30!

/ CAMILLA SÖDERBÄCK, REKTOR PÅ ÖSTERSJÖGYMNASIET I KALMAR

KONTAKTA OSS PÅ ÖSTERSJÖGYMNASIET I KALMAR

2

ADRESS NYGATAN 30, 392 34 KALMAR TELEFON 0480-98 03 02 / 0735-19 29 32 WEBB WWW.OSTERSJOGYMNASIET.SE/KALMAR / WWW.FACEBOOK.COM/OSTERSJOGYMNASIETKALMAR NI HITTAR ÖSTERSJÖGYMNASIETS ELEVKÅR SJÖKÅREN PÅ FACEBOOK.


15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!

Filminspelning på gång #kuliskolan #ostersjogymnasietkalmar

INNEHÅLL Studera hos oss

04

Starta ditt eget företag

06

Verkligheten som utbildning 07 Högskoleförberedande program

”Här får du gå på EN SKOLA DÄR

DU HAR EN NÄRHET TILL DINA LÄRARE”

Estetiska programmet inriktning estetik och media

08

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

10

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation

12

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

14

Yrkesförberedande program Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa

16

El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

18

Lärarna säger sitt

20

/ CAMILLA SÖDERBÄCK, REKTOR PÅ ÖSTERSJÖGYMNASIET I KALMAR

UPPLEV VÅRA ELEVERS VARDAG: #OSTERSJOGYMNASIETKALMAR

KALMAR

3


STUDERA HOS OSS

Östersjögymnasiet i kalmar

– en del av Gymnasieskolor i Syd När JB Education kontaktade oss med frågan om vi var intresserade av att ta över som ny huvudman för JB-gymnasierna i Kalmar, Växjö och Ystad behövde vi inte tänka länge innan vi svarade ja! I juli godkände ­Skolinspektionen oss, Gymnasieskolor i Syd AB, som ny huvudman för de före detta JB-gymnasierna i Växjö, Kalmar, Ystad och Karlshamn. Vårt moderbolag Karl-Oscar Utbildning AB driver­ sedan tidigare ett antal förskolor, grundskolor och fritids i södra Sverige och tillsammans har vi en p ­ assion för att driva bra skolor. Grundaren och vd:n Bengt Eriksson var med och startade JB-gymnasierna i Växjö, Kalmar och Karlshamn och understryker vikten av en lokalt förankrad skola. – Gymnasieskolor kan inte byggas efter samma mall, utgångspunkten för verksamheten ska finnas i lokala förutsättningar och behov, säger han. Vi har ett stort intresse för skola och stor kunskap inom området. Vårt gemensamma mål är en värde­ grundstyrd, trygg skola där eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer – våra skolor ska vara en skola där våra elever vågar, vill och kan.

4

GYMNASIEDAG/ÖPPET HUS – KOM OCH HÄLSA PÅ OSS Den 13 november mellan 10.00–14.00 kan du komma och hälsa på oss på Östersjögymnasiet i Kalmar. Då får du chans att träffa lärare, elever och skolledning och ställa dina frågor om din framtida utbildning. Kom förbi eller boka en tid hos SYV på din skola.

15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!


VILL DU VETA HUR EN VANLIG DAG PÅ ÖSTERSJÖGYMNASIET I KALMAR SER UT? Följ med en av eleverna under en dag och få full koll på hur livet på gymnasiet funkar. Vill du skugga en av våra elever? Ta kontakt med vår SYV Anna Bark-Lagergren på anna.bark-lagergren@ostersjogymnasiet.se eller 0735-19 29 35/ 0480- 98 03 06 och boka en tid.

ÅSA KARLSSON, LÄRARE IDROTTSRELATERADE ÄMNEN OCH NATURKUNSKAP SAMT PROGRAMANSVARIG SAMHÄLLSVETENSKAP INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP OCH BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA

”Det finns inget bättre jobb än att vara lärare” Hur är du som lärare? – Jag pratar mycket med eleverna och pushar dem, jag tycker den sociala biten är väldigt rolig och viktig. Min undervisning går mycket ut på att eleverna ska våga agera och få en känsla av att det är omöjligt att misslyckas.

VAD SKA DU GÖRA I FRAMTIDEN? Självklart finns det många frågor om framtiden, men det finns också svar att få. Är du osäker på vad du vill plugga på gymnasiet kan skolans SYV Anna Bark-Lagergren hjälpa dig. Hon kan guida dig till vidare studier både i Sverige och utomlands. Du har också mycket nytta av henne under din tid hos oss då hon bland annat hjälper dig med kursval för att du ska nå ditt drömjobb i framtiden. Kontakta SYV Anna Bark-Lagergren och boka en tid. anna.bark-lagergren@ostersjogymnasiet.se

Vilken är din viktigaste uppgift? – Att jobba för elevernas och skolans bästa. Jag vill pusha mina elever till att göra bra resultat och de ska känna att tiden här är meningsfull och intressant. De ska våga ta för sig och våga lyckas. Vad är roligast med jobbet? – Eleverna och kollegorna! Energin här är fantastisk och den lyfter alltid en. Det finns inget bättre jobb än att vara lärare och jag går hit med glädje varje dag! Beskriv dina lektioner med tre ord! – Varierade, roliga och flexibla.

ELEVERNA OM ÅSA: John Karlsson, 17, andra året Samhällsveten­ skapsprogrammet

Åsa är snäll, rolig och bestämd, hon behandlar alla lika. Hennes lektioner är väldigt intressanta, hon lever sig in i undervisningen och för­klarar så att alla bryr sig.

Elias Bäckström, 17, andra året Barn- och fritids­ programmet

Åsa bryr sig väldigt mycket och är lite som mamman på skolan. Hennes lektioner är händelse­ rika och hon är rolig, rak och rättvis.

5


STARTA EGET FÖRETAG

Ung Företagsamhet, UF, är ett utbildningskoncept där gymnasieelever får möjlighet att, under ett år, starta, driva och avveckla ett företag som en del av gymnasieutbildningen. Något som passar väl ihop med våra tankar om att vara nära verkligheten utanför skolans väggar.

”Det är en väldigt bra möjlighet” Olivia P. Myrefelt, Filippa Brodelius och Felicia Bornefjäll har valt att starta ett bokförlag som sitt UF-projekt. De tycker att det viktigaste är att våga ta chansen och verkligen ta vara på möjligheterna som ett UF-företag innebär. Berätta om ert företag! – Vi har startat ett bok­ förlag som heter Mätt där vi ska göra och ge ut tre olika matlagningsböcker. Vi kommer göra varsin bok; en bakbok, en frukostbok och en studentkokbok, berättar Felicia. Vad är det bästa med UF? – Det är en väldigt bra möj­ lighet att få testa på att star­ ta ett företag och se hur det går till. Vi har stor frihet att själva välja vad vi vill starta

”vi har haft tre jobb hittills” Totte Annerbrink, Linus Sandvide och ­Martin Bäckström går tredje året på estetiska programmet och har ­startat ­mediebyrån Angle. De är alla överens om att UF är en ­väldigt bra möjlighet att komma in i arbetslivet. Berätta om ert företag! – Angle erbjuder olika tjänst­ er inom media till företag och privatpersoner, vi tar exempel­vis fram logo­ typer. Vi har en hemsida där våra kunder kan kontakta oss och sedan träffar vi dem för att se vad vi kan hjälpa dem med, berättar Totte. Vad är det bästa med UF? – Vi får en insyn i hur det fungerar i verkligheten och kan skaffa oss erfarenhet.

6

Det är också en möjlighet för oss att göra det vi verk­ ligen vill. Vi har haft tre jobb hittills och det känns väldigt bra, säger Linus. Vad hoppas ni kommer ­hända under året? – Att vi blir många erfaren­ heter rikare och knyter kontakter i arbetslivet. Det hade varit väldigt roligt om vi hade kunna fortsätta med före­ taget efter gymnasiet, säger Martin.

för något och lär oss massor. Vi får till exempel vara med på UF-mässan och sälja våra böcker där och det är väldigt roligt, säger Olivia. Vad hoppas ni kommer hända under året? – Vårt mål är att ha roligt, men det hade varit kul om böckerna säljer bra och går plus. Framför allt skulle det vara roligt om folk uppskat­ tar böckerna och tycker att de är bra, säger Filippa.


Praktik är en del av utbildningen på våra yrkesprogram. Genom praktiken får du prova på yrkeslivet och kanske rent av möjlighet till jobb efter studenten. Här är två av de företag vi samarbetar med.

VERKLIGHETEN SOM UTBILDNING

En bra insyn i IT-branschen Vad innebär det att vara praktikant hos er? – Som praktikant får du f­ölja med våra IT-konsulter ute på fältet och även inne på kontor­et med daglig drift och underhåll av IT-system hos ­ våra kunder. Berätta om Koneo! – Vår affärsidé är att vi utveck­ lar, bygger och underhåller IToch dokumentlösningar­för våra kunder. Vi är ett tjänste­ företag med heltäckande er­ bjud­ ande inom både IT- och dokumenthantering.

Varför tycker du att det är viktigt med praktik på ett yrkesprogram? – Det ger en bra överblick och insyn i IT-branschens vardag på tekniksidan. Hur ser framtidsutsikterna ut i er bransch? – För den som är intresserad av att specialisera sig inom IT och bli duktig på ett avgränsat område är framtidsutsikterna mycket goda.

LINDA JOHANSSON, ADMINISTRATÖR OCH PRAKTIKHANDLEDARE, WELLNESS STUDIO

En bransch med ljusa framtidsutsikter Vad innebär det att vara praktikant hos er? – Som praktikant får du en inblick i hur vi i friskvårds­ branschen aktivt jobbar med att inspirera och guida våra medlemmar till att nå sina mål. Berätta om Wellness Studio!
 – Wellness Studio är en frisk­ vårdsanläggning i centrala Kalmar.
Vi bedriver tränings­ verksamhet med gruppträn­ ing, personlig träning, funk­ tionell träning samt gym.
Vi erbjuder även massage och spabehandlingar.
 Personlig­ service är en viktig del i vårt

arbete med att inspirera­ medlemm­ ar till resultatrik träning hos oss. Varför tycker du att det är viktigt med praktik? – Det är viktigt att komma utanför skolan och praktiskt få uppleva arbetslivet. Hur ser framtidsutsikterna ut i er bransch? – Friskvårdsbranschen är un­ der ständig utveckling vilket ger ljusa framtidsutsikter för den som är intresserad av att arbeta med träning och hälsa.

TORGNY JUBRO, PLATSCHEF KALMAR, KONEO

7


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

ES

Estetiska programmet inriktning estetik och media

Kreativ utbildning med många möjligheter Detta är platsen för dig som är kreativ och intresserad av att ­uttrycka dig genom fotografi, rörlig bild och grafisk form. Kanske vill du jobba som fotograf, programledare, ljudteknik­er eller formgivare. Oavsett om du vill skapa med händerna ­eller genom datorn finns det stora möjligheter för dig att utveck­ las på Estetiska programmet. Under utbildningen lär du dig att ­använda de digitala verktyg som används ute på arbetsplatser­ na i dag. Du får också sätta dig in i hur mediebranschen fungerar.­ Vi jobbar mycket praktiskt på skolan, bland annat med webb­ tidningen Yada Yada, fotoutställningar och live-radio. Dessutom deltar vi i nationella tävlingar med framgång. Programmet är en högskoleförberedande utbildning där du bland annat lär dig ­effektiva studievanor för framtiden.

15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!

8

#rast #bästaklassen #ostersjogymnastietkalmar


JAG GÅR ES I DAG

DINA TRE ÅR PÅ ES: År 1 Under det första året jobbar du skapande i olika digitala former på din Mac-dator, med fokus på att hitta ditt eget uttryck i text och bild. Du läser kurser inom digitalt skapande och fotografer­ ing. I kursen ”Estetisk kommunikation” får du även en inblick i konstens värld och får skapa både med datorn och med dina händer. Kursen mynnar ut i en utställning. År 2 Andra året jobbar du med medieproduktion på schemat. Här får du förståelse för hur mediebranschen fungerar och du u ­ tvecklar dina kunskaper inom de digitala verktyg som ­branschen använder. Du får också möjlighet att ytterligare utveckla dina talan­ ger och ditt eget uttryckssätt. Du får även chans att arbeta med skolans webbtidning där du får skriva och producera ­innehållet tillsammans med din klass. Vi åker på studiebesök till S ­ tockholm där vi bland annat besöker SVT, riksdagen och genomför någon kulturell aktivitet. Dessutom fortsätter du att läsa olika högskole­förberedande kurser inom exempelvis ­engelska och svenska. Du väljer något av våra tillval: Film- och tv-produktion, ­fotografisk bild eller radioproduktion. År 3 Sista året har du möjlighet att själv välja inriktning för din ­ utbildning genom olika val och gymnasiearbete. Ditt ­gymnasiearbete är en fördjupning inom dina intressen och framtidsplaner. Vi genomför en reportageresa utomlands. Du färdigställer din portfolio och lägger upp en plan för livet efter studenten, oavsett om du ska studera eller arbeta. Under året fördjupar du dig eller breddar dig i våra tillvalskurser: Film- och tv-produk­ tion, fotografisk bild eller radioproduktion.

LÄS MER OM ES HÄR:

Eric Petersson, 17, andra året Vi får skapa mycket, bland annat har vi fått göra en hel del film. Jag gillar att det är en väldigt kreativ utbildning och att vi får jobba mycket i grupp. Det är en stor fördel att ha ­tre­timmarspass, lektionerna blir inte upphackade och vi hinner med så mycket mer.

EFTER STUDENTEN KAN DU LÄSA VIDARE TILL:

Filmproducent Fotograf Webbdesigner Ljudtekniker AD Designer Serietecknare Formgivare Programledare Radiopratare

9


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Lär dig leda och förstå andra människor Hit ska du söka dig om du är intresserad av samhällsfrågor och hälsa och vill bli bra på att leda och motivera människor. Programmet innehåller även kurser för dig som är intresse­ rad av människor och hur vi fungerar som individer och i grupp. Under utbildningen ges du förutsättningar för att utveckla ditt ledarskap och din människosyn, samtidigt som du stärker din självbild och ökar din omvärldsorientering. Kanske vill du i framtiden jobba som psykolog, polis, coach eller socionom? Detta program ger en stabil och bred bas att stå på, som gör det enkelt att ta sig vidare efter studenten. Eftersom det är en hög­ skoleförberedande utbildning får du lära dig effektiva studie­ vanor som kommer till användning på högskola eller universitet.

15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!

10

Läraren Andreas engagerar sina elever #samhällskunskap #ostersjogymnasietkalmar


JAG GÅR SA I DAG

DINA TRE ÅR PÅ SA: År 1 Första året fokuserar på dig som individ och du får möjlighet att upptäcka dina kompetenser, mål och drömmar. Du får upptäcka den breda yrkessfären inom det samhällsvetenskapliga området och inom beteendeyrken. Du får inblick i vad de som arbetar inom till exempel poliskåren, journalistiken eller statsvetenskapen gör och i vilka sammanhang de utför sitt yrke. Fokus ligger på att ge dig effektiva studievanor som förbereder dig för högre studier efter gymnasiet med tyngdpunkt på gymnasiegemensamma kurser. Du har även möjlighet att välja till den idrottsspecifika utbildningen med 50 poäng Idrott och hälsa specialisering 1 och börja din resa mot att bli en mer hälsomedveten människa eller utveckla din färdighet inom din valda idrott. År 2 Programmets karaktär framträder tydligare genom nya inrikt­ nings- och fördjupningskurser vilket gör att dina kunskaper inom dessa ämnen utvecklas. Under året förstärks bland annat programmets ledarskapsinriktning genom kursen Ledarskap och organisation, samtidigt som idrottsinriktningen fort­sätter med resterande 50 poäng av Idrott och hälsa specialisering 1 om du har gjort det valet. Programmets huvudinriktning för­ djupas genom fortsättningskursen Samhällskunskap 2. Genom ­sam­verkan mellan olika ämnen och genom praktiska inslag får du som elev en helhet i utbildningen. År 3 Tredje året har fokus på att du ska utveckla din självständighet och finslipa dina kunskaper och kompetenser inom inriktningen så att du kan uppnå dina mål med livet efter gymnasiet. Sista året stärks programmets samhälls- och beteendevetenskapliga fokus med kurser som sociologi, filosofi och psykologi 1 och 2a. Om du valt idrottsinriktningen fortsätter den med kursen idrott och hälsa specialisering 2. Du genomför även ett gymnasiearbete där du tar eget ansvar och fördjupar dig utifrån programmålen vilket ger dig möjlighet till självständigt tänkande och agerande. År tre är ett spännande år där programinnehållet knyts ihop och lämnar vägen mot fram­ tida studier öppen.

LÄS MER OM SA HÄR:

John Karlsson, 17, andra året Jag gillar tretimmarspassen, vi hinner komma igång och för­djupa oss i varje ämne. Vi får göra mycket saker utöver att sitta i klassrummet, som till exempel utflykter och vandring­ ar. Att vi får starta UF-företag tredje året är också en väldigt rolig grej.

EFTER STUDENTEN KAN DU LÄSA VIDARE TILL:

Psykolog Socionom Lärare Polis Brandman Hälsocoach Sportjournalist Sjuksköterska

11


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation

Gör ordet till ditt främsta redskap Detta är programmet för dig som är intresserad av media, ­samhällsfrågor och vill bli bra på att skriva, fotografera och ­kommunicera. Du får bekanta dig och fördjupa dig i journalistik,­ reklam, film, radio och presentationsteknik. Du får bland annat utveckla ditt skrivande och bildtänk genom att vara med och driva­vår skoltidning Yada Yada. Dessutom tränar du ­mycket på att kommunicera muntligt genom att du får för­djupa dig i presentationsteknik, retorik och argumentationsteknik. På olika sätt gör vi ordet till ett av dina främsta redskap i livet. Programmet är en högskoleförberedande utbildning. Därför lär du dig effektiva studievanor för framtiden, som du har nytta av när du e ­ fter studenten kan söka till utbildningar på högskolor och ­universitet.

12

På samhäll media kan du välja radioproduktion som inriktning #minradioshow #ostersjogymnasietkalmar


JAG GÅR SA I DAG

DINA TRE ÅR PÅ SA: År 1 Första året får du bekanta dig med de olika programmen på din Mac-dator. Du får även lära dig att hantera en kamera och öva upp ditt bildseende i kursen fotografisk bild. Vi jobbar även ­mycket med att skriva och du lär dig att skriva olika typer av texter med fokus på journalistik. För att förbereda dig inför dina fortsatta studier får du även möjlighet att öva upp din studieteknik. Vi jobbar i olika projekt, du får lära dig grunderna i foto och digitala medier, presenta­ tionsteknik, entreprenörskap och moderna språk. År 2 Andra året utvecklar du ditt sätt att kommunicera, argumen­ tera, tänka, debattera och analysera. Du lär dig mer om hur en person i medievärlden arbetar och hur medievärlden är ­uppbyggd. Du får fördjupa dig i det medie du föredrar, exempel­ vis foto, film och tv-produktion eller radioproduktion. Du fortsätter att fördjupa dig i svenska, engelska och det moderna språk du började läsa i ettan. Tvåan är fullspäckad med spännande projekt. Du får en bred kunskap om hur reklam fungerar, dels teoretiskt men även praktiskt då du får vara med om att göra olika kampanjer med riktiga företag i Kalmar. Vi åker på studiebesök till Stockholm där vi bland annat besöker SVT, riksdagen och genomför någon kulturell aktivitet. År 3 Sista året på gymnasiet är ett år fyllt med roliga och intressanta projekt och kurser, till exempel görs en reportageresa utom­ lands. Hela året genomsyras av gymnasiearbetet, ett arbete där du själv väljer vad du vill fördjupa dig inom. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter i svenska, engelska och medie­ kurserna där du gör klart din portfolio med texter, bilder och andra digitala verk som du har nytta av när du söker jobb. Du gör en plan för framtida studier, arbete eller företagande och du får hjälp med att utveckla det du är bra på för att komma förberedd ut i vuxenvärlden.

LÄS MER OM SA HÄR:

Melissa Vung, 16, första året Jag kollade upp olika skolor men direkt när jag kom in här kände jag mig trygg och att jag hamnat rätt. Lärarna är jättetrevliga och kunniga inom sina områden och eftersom det är en liten skola har lärarna mer tid för oss. Att vi har långa lektioner är ett stort plus, vi hinner med väldigt mycket på tre timmar.

EFTER STUDENTEN KAN DU LÄSA VIDARE TILL:

Journalist Informatör Kommunikatör Fotograf PR- eller reklam­ ansvarig

13


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

TE

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

Utbilda dig inom teknisk problemlösning Det här är programmet för dig som är intresserad av dator­ er och teknik och som vill bli bra på att lösa problem. Du läser bland annat programmering och webbutveckling och kan sikta på att jobba som exempelvis spelutvecklare, civilingenjör eller system­utvecklare. Här lär du dig bland annat att förstå teknik­ ens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du lär dig också hur tekniken har på­verkat människan historiskt och hur den kan komma att göra det i framtiden. Programmet är en högskoleförberedande utbildn­ ing, vilket gör att du lär dig effektiva studievanor för framtiden. När du tar studenten har du behörighet till alla civilingenjörs­ utbildningar.

Experimentera dig fram på teknikprogrammet #kemiskareaktioner #ostersjogymnasietkalmar

14


JAG GÅR TE I DAG

DINA TRE ÅR PÅ TE: År 1 Första året får du möta tekniken i samhället, lära dig ny och spännande matematik samt börja bekanta dig med de kurser som är specifika för inriktningen så som programmering och webbutveckling. Du får även redan här möjligheten att besöka tekniska högskolor och träffa studenterna där för att för­bereda dig för framtida studier. Under första året får du dessutom en inblick i vad civilingenjörer och system- eller webbutvecklare gör. År 2 Under andra året fortsätter du att utveckla dina kunskaper inom ingenjörsyrket och du får fördjupa dig inom programmer­ ing. Du jobbar även mycket med problemlösning och utvecklar dina talanger och det du är bra på inom programmets områden. Du fortsätter också att läsa högskoleförberedande kurser inom matematik och fysik. År 3 Sista året har du möjlighet att själv välja inriktning för din ­utbildning genom olika val. Du kan bland annat välja att läsa mer programmering eller webbutveckling. Under tredje året gör du även ett gymnasiearbete som har koppling till något du vill jobba med i framtiden. Dessutom får du tid att, tillsammans med dina lärare, utveckla dina talanger så att du är väl förberedd för livet efter studenten.

Emma Aho, 17, tredje året Jag hade hört mycket bra om skolan och lärarna innan jag började. Programmet är roligt och ger en bra grund om du vill plugga vidare eftersom det är en bred utbildning. Jag tycker väldigt mycket om skolan, det är en trygg plats med bra och kunniga lärare.

EFTER STUDENTEN KAN DU LÄSA VIDARE TILL:

Civilingenjör Högskoleingenjör Systemutvecklare Webbutvecklare Spelutvecklare

15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!

LÄS MER OM TE HÄR:

15


yrkesFÖRBEREDANDE!

BF

Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa

Lär dig rörelsens betydelse Här är programmet för dig som gillar att röra på dig, träna och som vill bli bra på att motivera och leda grupper. Under utbild­ ningen lär du dig vad som får barn, ungdomar och vuxna att må bra och kanske har du siktet inställt på att bli personlig tränare, polis, lärare, sjukgymnast eller massör. Du utvecklar din egen förmåga som idrottare, tränare eller ledare genom både teore­ tiska och praktiska övningar, och du fördjupar kunskaperna om kroppen genom kurser inom hälsa och träningslära. Även om detta är ett yrkesprogram får du möjlighet att läsa in högskole­ behörighet genom det individuella valet, vilket gör att du kan plugga vidare på högskola eller yrkeshögskola efter studenten.

Träna flåset på skoltid #bf #spinning #ostersjogymnasietkalmar

16


JAG GÅR BF I DAG

DINA TRE ÅR PÅ BF: År 1 Första året upptäcker och utvecklar du din styrka, samt skriv­ er ner de mål du har för framtiden. Du får också förståelse och grundläggande kunskap för hur det är att jobba som till ­exempel tränare, inom barnomsorg eller fritids- och friskvårds­ sektorn. Du läser kurser inom träningslära, lärande och ­utveckling. Genom studiebesök och gästföreläsningar ­träffar du också människor som redan arbetar med det du vill göra efter ­studenten. År 2 Under andra året väljer du inriktning inom fritids- och friskvård exempelvis personlig tränare, gyminstruktör eller badhusvakt. Kurserna och ämnena anpassas efter ditt val. Du har också en längre praktik på en arbetsplats där du jobbar med det du vill göra efter studenten. Du kan också välja att läsa kurser som ger dig behörighet till högskola. År 3 Även under sista året har du praktik på en arbetsplats där du fördjupar dig ytterligare i det du vill jobba med efter s­ tudenten. På din praktikplats får du en handledare som hand­leder och hjälper dig att få de kunskaperna du behöver inför ditt framtida yrkesval. När du lämnar oss efter tre år har du fått de kunskaper som krävs för ditt framtida yrkesval.

LÄS MER OM BF HÄR:

Elias Bäckström, 17, andra året Jag valde barn och fritid här för att det ingår mycket idrott, ­hälsa och ledarskap i schemat. Jag gillar också att alla lektioner är tre timmar. Alla lärare är ­sociala, det går att snacka med dem och vi har en bra och ­personlig kontakt med dem.

EFTER STUDENTEN KAN DU JOBBA SOM ELLER LÄSA VIDARE TILL:

Personlig tränare Gyminstruktör Badhusvakt Polis Brandman Lärare Sjukgymnast Dietist Massör Sjuksköterska

17


yrkesFÖRBEREDANDE!

EE

El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

Här tar du kontroll över datorn Är du intresserad av ny teknik och sugen på att jobba med ­service till både privatpersoner och företag? Då har du hittat rätt! Här lär du dig att installera, konfigurera och felsöka både hård- och mjukvara. Programmet har två inriktningar: nätverks­­ tekniker, servicetekniker och teknisk säljare samt webb­ utvecklare. Oavsett om du vill kunna bygga hemsidor, felsöka både hård­- och mjukvara eller hjälpa människor att välja och ­konfigurera hårdvara, finns det goda utvecklingsmöjligheter för dig på El- och energiprogrammet. Under utbildningen ­tränar du upp ditt tekniska kunnande och förstår hur informations­ säkerhet fungerar på nätet och du kommer att ­arbeta med ­datorer, skrivare, servrar och olika typer av nätverksutrustning. Självklart jobbar vi i både Windows- och Linuxmiljö.

18

#klurigtmenkul #datateknik #ostersjogymnasietkalmar


JAG GÅR EE I DAG

DINA TRE ÅR PÅ EE: År 1 Under ditt första år får du möjlighet att prova och upptäcka grundläggande teknik och datorbyggande. Kurser som ingår är bland annat datorteknik, mekatronik och webbutveckling. Du får möjlighet att möta människor som jobbar med data- och serviceteknik och du får hjälp att upptäcka just det du vill bli bra på i framtiden. År 2 Andra året får du utveckla och fördjupa dina kunskaper i ­ämnen som datorteknik, elektronik, installationsteknik och nätverks­ teknik/webbutveckling. Du kommer att gå ut på praktik som motsvarar minst fyra veckor på en arbetsplats som är verksam inom ditt framtida yrke. År 3 Sista året har du praktik motsvarande en dag i veckan ­under hela läsåret. Du får alltså chansen att redan under din gymnasie­tid bygga upp ett kontaktnät inom branschen. Du får specialisera dig inom ditt yrkesval genom att självständigt genomföra ett större arbete.

15/2 KOM IHÅG ATT GÖRA DITT GYMNASIEVAL SENAST DEN 15 FEBRUARI!

LÄS MER OM EE HÄR:

Herbert Flink, 17, andra året Jag valde detta program för att jag ville ha en utbildning där jag kan få jobb direkt efter studenten. Det är ett mångsidigt program och vi får göra mycket praktiskt, vi har till exempel jobbat med att dra ett kommunikationsnät genom hela skolan. Jag gillar också upplägget med tre timmar långa lektioner.

EFTER STUDENTEN KAN DU JOBBA SOM ELLER LÄSA VIDARE TILL:

Datatekniker IT-tekniker Nätverkstekniker Nätverks­administratör Nätverksoperatör Webb-programmerare

19


ELEVERNA OM ANDREAS

Marcus Bolin, 16, första året Samhällsvetenskaps­ programmet Andreas gör alltid lektionen rolig och intressant, han har ett under­ hållande sätt. Det är roligt att gå till hans lektioner!

Anna Adbring, 17, andra året, Samhällsveten­ skapsprogrammet Han är go och glad hela tiden! Jag blir alltid glad på väg till Andreas lektioner för jag vet att det kommer blir en bra lektion.

ANDREAS ZEDIG, LÄRARE HISTORIA, RELIGION OCH FILOSOFI

ELEVERNA OM LISA

LISA SUNDH, LÄRARE KEMI OCH MATTE, PROGRAMANSVARIG FÖR TEKNIK

”Jag intresserar mig för eleverna som individer”

”Det är roligt att komma hit varje dag”

Hur är du som lärare? – Jag gör allt för att eleverna ska tycka att ­kunskap är roligt. Jag vill ge dem en nyfiken­ het som får dem att vilja fortsätta upptäcka och utvecklas. Jag försöker föregå med gott exempel och intresserar mig för eleverna som individer.

Hur är du som lärare? – Jag försöker få mina elever delaktiga och vill att lektionerna ska ha en positiv anda där vi alltid jobbar för att se lösningar. Jag försök­ er prata med de flesta oavsett om de är mina elever eller inte. Vilken är din viktigaste uppgift? – Att möta och se eleverna, både i och utan­ för klassrummet. Jag vill att mina elever ska våga ta för sig och utvecklas till individer som själva kan ta reda på saker.

Vilken är din viktigaste uppgift? – Att på bästa sätt fullgöra mitt uppdrag som lärare genom att möta eleverna och utveckla deras förmågor och kunskaper. Jag vill att de ska se världen och verkligheten ur nya ­perspektiv.

Vad är roligast med jobbet? – Att undervisa och möta eleverna ger mig mycket glädje. Våra elever är intresserade av att lära sig. Mina arbetskamrater är toppen och vi tycker alla att det är roligt att komma hit varje dag.

Vad är roligast med jobbet? – Mötet med eleverna och att få utveckla mina intresseområden tillsammans med dem. Jag gör mitt bästa för att bidra till sam­ hället, både genom mina ämnen och med hjälp av mina elever.

Emma Aho, 17, tredje året teknikprogrammet Lisa är jättebra! Hon är glad och lätt att prata med. Hon är väldigt pedagogisk, så fort vi har frågor stannar hon upp och förklarar.

Rudolf Vagasi, 18, andra året teknikprogrammet Lisa är väldigt snäll och bra. Vi har mycket frihet under ansvar på hennes lektioner och hon ser alltid till att alla hänger med.

Beskriv dina lektioner med tre ord! – Delaktighet, problemlösning och positiva.

Beskriv dina lektioner med tre ord! – Öppna, dialogstyrda och strukturerade.

”Eleverna ska växa som människor här”

ELEVERNA OM PETER

PETER ALMÉN, MEDIALÄRARE

Hur är du som lärare? – Jag anpassar mig efter elev­ erna och sätter mig själv åt sidan. Jag försöker alltid hitta praktiska ­exempel som förklarar, bevisar eller motsäger teorin. Jag ser mig som en historieberättare som ska fånga elevernas uppmärksamhet.

Eric Petersson, 17, andra året Estetiska programmet

Peter är en härlig person! Han är tydlig och har alltid bra tips när det behövs. Han är väldigt kunnig.

Vilken är din viktigaste uppgift? – Att skapa en lustfylld läromiljö, det ska vara roligt att komma hit. Eleverna ska växa inom sitt program och som människor och känna sig redo att möta det som väntar efter ­gymnasiet.

Ida Hjort Rosén, 16 år, estetiska programmet

Peter är en rolig och skön person. Han går alltid igenom noga så att alla förstår och hänger med. Han svarar gärna på frågor och hjälper till mycket.

Vad är roligast med jobbet? – Att jag hela tiden lär mig saker och utvecklas i mötet med eleverna. Eleverna kommer hit tysta och lite nervösa och efter tre år är de driv­ na och vuxna människor och den ­utvecklingen är väldigt rolig att se. Beskriv dina lektioner med tre ord! – Inspirerande, underhållande och positiva.

Östersjögymnasiet Kalmar 2013  
Advertisement