Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Jaargang 11 – Nr 4 okt - nov - dec 2012

Belgium’s Got Talent ontdekt gymtalenten! pagina 4 en 5

t naar het Gouden Epke kom

a! Olympic Gymgal

Redactie: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent – afgiftekantoor Gent X – P 209164

Pagina 6-7

a 13

pagin

w met

vie Inter

ug k, ter j i W Van Amber

stre e d e Do

t! sstes

Soleil u d irque

van C

a 16

pagin


INHOUD

IN STOCK!

Ready to Ship.

Dag

Viel de ‘Gymta lk!’ bij jou in de bus? Tof, want dan ben jij aangesloten bij één van de clu bs van de Gy m na st iekFederatie Vlaanderen. Vi er maal per jaa r mag je dit m agazine vol nie weet jes en fu uws, n GRAT IS in de bus verwac hten. Iets om te kij ken! naar uit

4-5 Gymtalent in Belgium’s Got Talent! 6-7 Olympische medaillewinnaars komen naar Antwerpen! 8-9 STARS: Nieuws van onze Belgische sterren. 9 DANSMOVE: Doe de Glam-Move 10-11 CELEB: Nieuws over bekende gymnasten 13 INTERVIEW: Amber is terug van CdS! 15 WK Artistieke Gymnastiek in Antwerpen 16 Doe de stresstest! 17 Sprokkels 18-19 LIFE & STYLE: Vraag het de Gymprofessor! Een dag in het leven van Laure De Pryck 20-21 KIDSCORNER! Schrijf een brief voor de Sint. 22 GYMNAST IN DE KIJKER: Tine Lioen 23 GYMKALENDER: december – februari

IN STOCK

Ready to Ship.

IN STOCK

Ready to Ship.

OCK! . IN ST Ready to Ship

In deze editi e blikken we te ru g op het ad embenemende programma B tvelgium’s Got Ta lent waarbij de gymacts de sh stalen, de com ow eback van Am ber Van Wijk en de resulta enkele Belgisc te n van he gymnasten . Ook het jaa rlijkse Gymga dit magazine la ko mt in uitdrukkelijk aa nbod. Voor de ze show strik heel wat Olym ten we pische medaillew innaars en int ernationale to Een spektake ppers. l dat je voor geen geld van de wereld mag missen.

We zien elkaa r dus op zate rdag 15 of zo ndag 16 decem de Lotto Aren ber in a in Antwer pe n. De redact ie wenst jou alvas t veel leesplez ier! Koen De Zut ter Hoofdredacteur

koendezutter

@gymfed.be

OCK . IN ST Ready to Ship IN STOCK

lezers!

Special Order

OCKShip. IN ST Ready toGK . choice of champions.

p.6-7

2012-2013

COMPETITIVE WEAR & WARM-UPS FOR WOME N

More Styles. More Choices. More Everything.

p.13

GK.ce of

choi ns. champio

2012-2013

More Styles. More Choices. g. More Everythin

Competitive Wear & Warm-Ups for Men

p.22

p.9 Best Performance Rijksweg 80 9870 Zulte Machelen Tel: 09 380 07 47 info@best-performance.com www.best-performance.com

2

Best Performance Naamsestraat 159 3000 Leuven Tel: 016 89 53 50 Best-performance@telenet.be www.best-performance.com

The WALL GK. Choice of Champions. Join GK online: http://blog.gkelite.com

@stevenschelkens (Twitter) 25.09.12 Knap werk #Gymtalk -redactie. Het vernieuwde magazine oogt dynamischer dan ooit. Een uitstraling @ gymfederatie -waardig!

@JeroenNaudts (Twitter) 02.10.12 @gymfederatie modernere look, human intrest afgewisseld met korte, gebruikersgerichte info. proficiat met vernieuwing gymtalk!

@GYMPLUSvzw (Twitter) 30.09.12 @gymfederatie Knappe #Gymtalk: mooie vormgeving op niveau van de kinderen. #Gymplus gymnast in de kijker Tachina!

@GymFed (Facebook) Rosy Taeymans is in Mexico verkozen tot voorzitter van de Technische commissie Acro van de FIG!

@Sonja.Eijsackers (Facebook) 25.10.12 Bedankt Karl en Rosy voor de vele vertalingen op het fijne Kaderweekend gymnastiek in Gent. #Gymtalk

Jouw bericht of tweet in deze wall? Plaats dan een Facebookbericht op onze fanpagina (Facebook.com/ gymnastiekfederatie) met de vermelding “Gymtalk!” of verstuur een tweet naar @gymfederatie met de hashtag #Gymtalk! 3


t o G s ' m u i g l e B T lent

Wekenlang hield VTM de kijkers in de ban met de zoektocht naar Vlaams talent. M Gent en Leona OT l, ve Le xt Ne ! rd we en nd vo ge t En of er talen el aan de live de en m na en ies ct ele es pr de en Dumon overleefd nt stootten door naar Ge M OT en l ve Le xt Ne , lfs ze r ee M shows. ort! De jackpot van sp m gy de or vo ws eu ni ch tis as nt Fa de finale. Karolien Goris. 50.000 euro werd gewonnen door

Leona Dumon

ditie verbaasde Al bij haar eerste au jury (in Leona (83) publiek en . Met de es) het bijzonder Ray Cok elbare leeftijd’ dd mi woorden‘lenigheid op act aan! En ja hoor, kondigde ze haar eigen zagen we haar terug tijdens de halve finale oegen Leona naar in de live shows. We vr het programma. s haar ervaringen tijden

finale bent geraakt? gesteld dat je niet in de eur tel je Ben k!: al mt Gy esteld! Ik ben enorm ben helemaal niet teleurg Leona: Teleurgesteld? Ik finale. De stemmers xt Level doorgaan naar de blij dat OTM Gent en Ne h! gekozen, fantastisch toc hebben voor gymnastiek op jou? meeste indruk gemaakt de ft Gymtalk!: Wat hee om elkaar te helpen. ar kla jd alti at sta d! Iedereen Leona: De vriendelijkhei Echt een toffe sfeer. en? w idee met die vier mann naar Italië was ige liveshow. Was het jou eld es van Rust Roest Brugge gew dam de een t s me wa t ik He zien k!: nge Aa af. Gymtal gra dansers waren reo r vie cho de een leuk om te doen, esteld in overleg met oefenen. Ik vond het heel nen Leona: De act is sameng kun en dag e dri ar ma Festival heb ik voor het Golden Age Gym zonen waren. aanvoelde alsof het mijn het dat , mij om zo bezorgd

OTM Ge nt

Net zoals v ele andere sportclubs schreef tur nclub OTM Gent zi ch in om de el te nemen aan di t programma. En, met succ es! Enthousi aste trainers in combinatie met gemotiveerde gymnasten zorgden voo r een waar OTM Got Tale nt avontuur !

4

Foto's ©VTM

met jullie? r jullie acts. Wat doet dat laaiend enthousiast ove s wa y onmiddellijk thuis is in de t jur nie De y jur k!: al de mt ien Gy met zich mee, aangez ss stre t wa l we ee hadden we onbecht bra hie OTM!: De eerste act e eerste auditie. Maar rm onz na ot gro rm eno ook was dan om onszelf steeds te blijven turnwereld. De ontlading het dan ook erg spannend e akt ma t over! Da . egd gel g d hoo een fantastisch gevoel aan wust de lat wel ontzetten in de smaak. We houden er ook s act ere and e onz len overtreffen. Gelukkig vie gramma? inden jullie voor dit pro r de halve finale binnen Gymtalk!: Wanneer tra itie. Zodra de selectie voo aud e onz r voo n driemaal ine tra t tart me de halve finale trainden we OTM!: Eind juni zijn we ges ingepland. De week voor ek we per ent om en. gsm tische del was, werd een vast trainin teed werden aan de acroba l de andere trainingen bes ep? gro de nen bin a mm op de choreografie, terwij lname aan dit progra dee de ie jull ep nog beter werd en het n gro are de erv in e r Gymtalk!: Ho n’, waardoor de sfee roo pat ijks kel hebben zich ‘we ons ak rbr lnamen aan de live shows OTM!: Het programma doo de gymnasten die niet dee k Oo . ig achter de nam led toe vol t ar ma ech at en rekenen. Iedereen sta hen plezier voor onze sport alle op eds ste we den e flyeracties kon ten volle gegeven! Bij de vel hat a team!’ ‘W . ium pod het gymnasten op

Next level

ie kernwoorden ne. Dat zijn de dr li na re ad en f le , l. Met hun Techniek gens van Next Leve jon de er ov at ga t wereld van de wanneer he jury mee naar de en k ie bl pu ze n (hoe meer hoe acts neme e trampolinestunts ir la cu ta ec Sp . ek hen zagen gymnasti hun oefening. Ook in al ra nt ce n aa st liever) maar moeilijk ale – dat kon ook fin de in rk we t anders! we aan he aken in dit programma? ie verwacht zo ver te ger jull en dd Ha k!: zo veel verschillende al mt Gy esten verwachten, er zijn mo we t wa t nie ten wis arts moeten keren, zou Next Level: We de auditie al naar huiswa Na n. nte tale en eig te horen hun acts met elk we tijdens de halve finale telling geweest zijn! Toen urs lij! Een tele erb een sup l we we ons ren r voo de finale wa geselecteerd waren voor n. kregen dat we rechtstreeks ine ra tra lang drie keer per week ext beloning voor zes weken s? itie aud de ens tijd ess str ie ert Gymtalk!: Hadden jull vak. Maar die stress verand ol cov risi t, turnen blijft een en liek pub l vee zo t me Next Level: Zeker en vas in adrenaline, zeker w gau al ium pod zo’n op , is dat maal adrenalinejunkies zijn camera’s. Aangezien we alle e acts. dus zeker positief voor onz meest bijblijven? het ie jull zal t Wa k!: al he Gymt mma was een fantastisc gra pro e hel Next Level: Het h de toc dat zijn en, ikk uitp g moeten ervaring! Als we één din n op jou n op het podium, alle oge ute min ee Tw . zelf optredens , pure ren voe uit os mogelijk proberen gericht en de act zo foutlo fun! gymact, toch niet gewonnen door een Ook al werd de jackpot aat. De acts met het behaalde result zijn wij enorm tevreden nastiek en gym e altj op een prachtig sta trakteerden de tv-kijkers n we het doe r daa En . ten har e Vlaamse veroverden ongetwijfeld vel natuurlijk voor!

5


a l a g m y g c i p m oly er 16 decemb e g a d n o z ag 15 en Arena ‘th o t t o L Op zaterd e s e Antwerp n vindt de 15de a 2012 is d ’, want d e b o t e c a plaats. l a pla g m y G t n he editie va

show, etterende p s n e e de mgala’ is erschillen y v G n i c i p p o t m d y l dit e were Het ‘Ol is dat we de absolut l r a o a o i d c e t p h s c n a gebr e editie e lines. Heel h p c i s c i s p i m d y k l e o i r een gymnast onden naa kken met jaar uitpa e gymsterren van L pese en Euro dat we d alen. Ook h eigen n e r e d n pers van Vlaa p o t , n e n e en io acts kleur wereldkamp l a i c e p s euke bodem en l Nog mma. het progra s t e k elds 1.000 tic ar ier, 's wer .. z e l p , a l b e k g a t talent,. verkrij Show, spek ie en, eigen it t s d a e n m e y d g w die beste voor emende sho n e b m ! e d g a a op zond Kortom een sen! et mag mis i n r e k e z je

e Mis dez de enemen ademb niet! show

• • • • •

ent – ning OTM G mo) Demo-oefe le 2012 (De a é (Dans) in F s m a e T 2012 Pivolt w le a in F nisport) en s Best Sho m lauwput Om Show Tea (B st ys e e B a rs rb a e Winna Jimmy V gymnasten Olympische th) nioren re za 12 bij de ju (OTV Na umbling 20 T Gaelle Mys n e io p m a ees K nastiek Vice-Europ atische gym s) b lu o p cr a ym n (G ne ioe eters -werelkamp Tachina Pe enen en vice io p m ka ld re We

p programma. O shows op het ee tw t ke sfeer rs ie ee n u n deze va er voor het s n n aa ee st ag d en id en m na in Antwerp aag op zondag in de Lotto Are 00 uur). Wie gr 0. op (2 or re ec iè d m ow re p - en sh nieten van de en we ons gym eschouwers ge to e Dit jaar bouw d .00 uur! en n 15 n af k zien van ecember ku d er w 15 et d h on n av aa zaterdag 16 december gymsterren op ze on n ka t, ef pro per ticket) rvice (30 euro Se et ck Ti le Te n via kets kopen ka bestellen via Individuele tic kunnen tickets en on rs pe 20 f na Groepen va ro per ticket) 2012.be (26 eu www.gymgala

Elegantie met de vice–olympische kampioenen RG

Ook voor de RG–fans hebben we een topper op het programma staan. Het Wit–Russische team werd vice– olympisch kampioen en behaalde eerder dit jaar zilver op het Europees kampioenschap met een verschil van slechts 0.6 punten. Deze ploeg is er dus duidelijk eentje van wereldformaat en zal ons met zijn prachtige choreografieën zeker en vast in vervoering brengen.

Gouden Epke komt naar Antwerpen!

Een sprong met goudwaarde Als huidige Europese kampioene startte de Roemeense Sandra Izbasa als één van de topfavorieten aan de sprongfinale op de Olympische Spelen. Haar grootste concurrente was de Amerikaanse McKayla Maroney, die de hoogste score behaalde met een adembenemende sprong tijdens de kwalificaties. Maar de Roemeense verbaasde vriend en vijand door het goud weg te kapen. Deze vaste waarde in het Roemeense team zal ook ons publiek op het puntje van zijn stoel brengen.

We zijn erin geslaagd om de Nederlander Epke Zonderland te strikken voor het Olympic Gymgala! Onze noorderbuur mocht alvast niet ontbreken op deze editie, want hij zorgde ongetwijfeld voor het meest memorabele turnmoment van de afgelopen Olympische Spelen. Tijdens de rekfinale bracht hij heel wat spektakel door een aaneenschakeling van drie vluchtelementen foutloos uit te voeren. En hij won verdiend de gouden medaille!

Viervoudig olympische medaillewinnaar

6

mma! t progra e h p o m e en bod n winnaars ts van eig ot Talent e G ’s m iu Ook topac lg e Finalisten B

Ze was de ster van de Spelen in Athene, waar ze op 17-jarige leeftijd tweemaal de gouden medaille veroverde. Acht jaar later draait Catalina Ponor nog steeds mee met de wereldtop. Op het Europees Kampioenschap in Brussel werd ze tweede in de grondfinale en won ze de balkfinale. Turnkenners wisten toen al dat ze één van de topfavorieten voor de Spelen in Londen zou zijn. In de teamfinale hielp ze het Roemeense team aan een bronzen medaille. Individueel pakte ze het zilver op de vloer.

Salto’s en schroeven acht meter hoog in de lucht De 24-jarige trampolinespringer Dmitry Ushakov is ook present op 15 en 16 december. Hij maakte zijn debuut op de Spelen van Beijing in 2008 en haalde er onmiddellijk een finaleplaats. Maar tot nu toe was 2012 zijn topjaar. Hij werd Europees kampioen en won de zilveren medaille op de Spelen in Londen. Ushakov is hiermee één van de weinige trampolinespringers die weerstand kunnen bieden aan de uitmuntende gymnasten uit het Verre Oosten (China en Japan). Als hij goed op dreef is, springt hij meer dan acht meter hoog en turnt hij een oefening boordevol dubbele salto’s en schroeven. Indrukwekkend!

het Gymgala 2012 komt? Wil je weten wie nog naar ala2012.be Surf dan naar www.gymg

7


Jongerenkern Tumbling van start

STARS

Vincent Casse vervangt Kevin De Meyer als onderpartner

In november is de nieuwe jongerenkern Tumbling van start gegaan. 25 talentvolle miniemen en beloften uit negen clubs krijgen de kans om op regelmatige basis samen te trainen onder leiding van Bavo Toremans en Luk Goris.

In april van dit jaar schitterde het heren vier team uit de Topsportschool Gent nog op het WK Acro in Orlando. De gymnasten Tom Boons, Sebastian Boucquey, Kevin De Meyer en Arne Van Gelder (Acro II Gym – Wild Gym) veroverden daar de vijfde plaats!

Heb je als trainer geen gymnasten in deze kerngroep, maar wil je een kijkje komen nemen om bij te leren, dan ben je van harte welkom!

Maar het heren vier team zal het komende wedstrijdseizoen in een andere samenstelling aantreden. Kevin De Meyer nam afscheid van het team om nieuwe uitdagingen tegemoet te gaan, waardoor Vincent Casse uit Niel de kans krijgt om de plaats van Kevin in te nemen.

De trainingsmomenten kun je terugvinden op www.GymFed.be op de tumblingpagina.

Vincent was eerder al te zien op wedstrijden acro als onderpartner in een gemengd paar A-juniores van VGL Niel.

Paulien Boone schittert op Happy Cup

Cup of Flanders

Op 10 en 11 november was de Topsporthal Vlaanderen in Gent ‘the place to be’ voor iedereen die graag trampoline springt. Turnclub Sterk en Lenig Drongen organiseerde dat weekend de Cup of Flanders. Dit is een internationale wedstrijd Trampoline individueel, synchroon en Dubbele minitrampoline. Heel wat Belgische springers namen het tijdens deze wedstrijd op tegen concurrenten uit onder andere Amerika en Canada. Door de combinatie met de Britse David Ward-Hunt Cup de week voordien, was het voor die buitenlandse gymnasten meer dan de moeite waard om de grote plas over te steken. Wil je weten hoe de Belgische gymnasten het er vanaf brachten? Surf dan snel naar www.GymFed.be

8

In het najaar staat Happy Gym steevast garant voor de organisatie van een grote internationale wedstrijd Ritmische Gymnastiek. Ondanks het feit dat dit een van de laatste wedstrijden volgens de oude code was, tekenden toch meer dan 100 gymnasten uit twintig landen present om het tegen elkaar op te nemen met touw, hoepel, bal, knotsen of lint. Thuisspeelster Paulien Boone mocht zich tot meest succesvolle Belgische gymnaste kronen. Paulien behaalde in de allroundcompetitie een schitterende tweede plaats. Daarnaast plaatse deze junior zich ook voor alle tuigfinales. Met goud voor haar lintoefening, zilver voor de knotsen en brons voor hoepel en bal kreeg Paulien heel wat edelmetaal om haar hals. Maar er vielen nog Belgische meisjes in de prijzen. Senior Helena De Graeve (Happy Gym) werd derde in de allroundcompetitie, behaalde zilver met haar hoepeloefening en brons met knotsen en lint. In de juniorencompetitie wist Joke Verpoest een bronzen medaille te veroveren met haar knotsenoefening.

Dansmove 3 1

Rechter been voor, rechter arm gestrekt opzij , linker arm op borsthoogte.

2

a i f o S n i s e c c u S (Trampoline)

el aan de World op 5 en 6 oktober de roonpaar Justine n me na en ior sen e fia. Het synch De beste Belgisch Bulgaarse hoofdstad So goede toon Cup Trampoline in de raete (Sterk en Lenig Drongen) wisten de tste World lst laa he Brodelet/Ottilie Sc n dat hun historische finaleplaats van de een ticket te zetten. Zij lieten zie en toevalstreffer was en veroverden opnieuwze tevreden ge en Cup in Loulé (POR) s de synchroniciteit iets minder en moest voor de finale. Daar wa ats. Wel knap gedaan meisjes! zijn met de achtste pla ten de meisjes ividuele competitie zete – Ottilie werd ind de n va es ati fic ali Ook tijdens de kw er, goed voor een 17de stek voor Justin me (Turn een puike prestatie nechten nu niet achterblijven… Kevin Vandamn ook wat de mo de Lenig Drongen) 23ste. De jongens Joris Geens (Sterk en t een goede Around Bierbeek) en : geplande reeksen volledig uitspringen me vin haalde rd Ke we lg. el’ van beste Be van hen verwacht onderling voor de ‘tit jongens zich uitvoering. Ze vochten0.1 punten van Joris en zo plaatsten onze n da het met iets meer van het klassement. mooi in de eerste helft

de de Glam Move. Leer samen met Luna Carlier en Juliette van Hoor Een choreografie gemaakt door Chantal Tyncke Draai je om met een pirouette en breng je armen boven je hoofd bij elkaar.

4

Swing je rechter been naar achter en wissel je armen van plaats.

7

5

Draai naar je partner, pak elkaars rechter hand vast en linker been achteruit.

Eindig met een mooie knie in en breng je armen gestrekt op schouderhoogte, flex je handen en kijk naar het publiek.

9

8

6 Je strekt je arm en werkt de pose uit recht tegenover je partner.

TIP:

Strek je armen in de lucht met een cirkel , recht tegenover je partner.

Bouw een echte choreografie op door de Groove-Move van de vorige editie aan de Glam-Move toe te voegen!

Wissel met je partner onderarms door.

en je Dwing je heup naar rechts armen naar links

10 Swing je handen naar je heup en plaats deze er op. Beweeg je heup op en neer gedurende 4 tellen om het af te werken. Wil je zien hoe het dansje er in werkelijkheid uit ziet? Surf dan naar: www.GymFed.be en bekijk het filmpje!

9


Jimmy Verbaeys in ‘International Gymnast’ De sterke prestatie van Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport) tijdens de Olympische Spelen is ook de internationale gympers niet ontgaan. Zo verscheen laatst een online interview met onze topgymnast in het magazine ‘International Gymnast’.

Eind oktober was Aagje Vanwalleghem te zien in het tv-programma ‘Al You Need is Love’ op VTM. In dit programma ging Mathias Coppens samen met Aagje naar Brazilië op zoek naar haar biologische moeder. Wie de uitzending aandachtig heeft gevolgd (of even naar de foto kijkt), zag dat Mathias Coppens in het midden van het programma opeens met krukken liep. Tijdens de opnames verstuikte Mathias zijn enkel toen hij een salto wou uitvoeren in de valkuil. Meer info over dit programma op www.GymFed.be

YOU SO YOU THINK

You Can Dance ’

mma ‘ So You Think Het bekende tv-progra 18 finalisten volle toeren. Onder de op n ke we le ke en al it draa r meer de hows bevindt zich onde es liv de n aa en em eln die de zullen hem oodt. Velen onder jullie yfr Me jey er Sin e rig 24-ja Kaderdag lesgever Hiphop op de als en nn ke eld ijf tw onge Dans 2010! Foto: ©VTM

ert in Shawn Johnson schittta ‘Dancing With The S rshet’ Amerikaanse

te zien in n Johnson is dit seizoen opnieuw . De bekende ex-topturnster Shaw The Stars’ tv-programma ‘Dancing With

in Duitsland. r haar wereldtitel op het WK 2007 Shawn Johnson werd bekend doo met haar landgenote Nastia Liukin op de en Een jaar later schitterde ze sam ailles veroverde. ng, waar ze maar liefst vier med Olympische Spelen 2008 in Beiji Een fantastische prestatie!

uitgenodigd te Shawn met gymnastiek; ze werd goed kunnen Na de Olympische Spelen stop ook en nast gym dat En . s’ Star With The het programma voor het programma ‘Dancing bevestigd. Shawn was de ster van dansen, werd toen nog maar eens een echte celebrity. en werd programma ‘Dancing ymnaste opnieuw te zien in het De laatste weken is de ex-topg en van de afgelopen sterr alle n tege t eem opn het ze With The Stars: All Stars’, waar H! -TISC -TAS FAN ieuw opn het edities. En ze doet

Spectaculaire stunt!! Enkele weken geleden was basejumper Richard Henriksen te gast in het Noorse tvprogramma ‘Normal Madness’. Hij zou voor een stunt zorgen door van een klif te duiken.

CAN

DANCE

De link naar het interview vind je op GymFed.be.

de titel beha Will je weten of Shawn opnieuw

Epke Zonderland, Olympisch kampioen aan het rek, werd na zijn gouden medaille in Londen benoemd tot Ridder in de Orde van Ora nje-Nassau. Alle sporters die op de Olympische Spelen voor Nederland een gouden medaille behaalden, werden beloond met die koninklijke onderscheiding. Het ‘lintje’ is in Nederland een symbolische erkenning voor bijzondere persoonlijke verdien sten voor de samenleving. De bekroning was voor Epke vrij emotioneel, want na het ontvangen van het ‘lintje’ kon hij zijn tranen niet meer in bedwang houden!

In het interview vertelt Jimmy niet alleen over zijn kwalificatiewedstrijd en allroundfinale, maar ook over de toekomst. Volgens ‘International Gymnast’ zorgen Jimmy en DonnaDonny Truyens (Blauwput Omnisport) ervoor dat België in de discipline Artistieke Gymnastiek Heren op de kaart wordt gezet.

Aagje Vanwalleghem herenigd met biologische familie

Epke Zonderland bekroond tot ridder

Gabrielle Douglas en Rosannagh Maclennan uitgeroepen tot sportvrouw! De Amerikaanse artistieke gymnaste Gabrielle Douglas en de Canadese trampolinespringster Rosannagh Maclennan werden onlangs, elk in hun eigen land, uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Volgens ons terecht! Gabrielle was de revelatie van de Olympische Spelen in Londen en verraste jury en publiek met prachtige turnelementen. Rosannagh MacLennan toonde vier jaar geleden in Beijing al haar waarde toen ze een zevende plaats veroverde. Maar in Londen was het prijs, want daar won ze de gouden medaille!

alde? Surf naar GymFed.be.

In 2008 loodste de Chinese coach Liang Chow de Amerikaanse Shawn Johnson naar één gouden en twee zilveren medailles op de Spelen in Beijing. Dit jaar bewees hij nog maar eens dat hij een echte topcoach is! Zijn gymnaste Gabrielle Douglas werd de verrassing van de Olympische Spelen 2012 in Londen en veroverde goud in de allroundfinale.

Maar Richard vond dat niet spannend genoeg en deed er nog een schepje bovenop. Voor hij de diepte indook met zijn parachute wou hij eerst nog enkele turnoefeningen uitvoeren aan een rek. Helaas brak de barre in tweeën en stortte Richard de diepte in.

Na twee Amerikaanse gymnasten naar de absolute wereldtop te hebben geloodst, is de ex-gymnast klaar om een autobiografie te schrijven.

Maar geen paniek! Richard bewaarde zijn koelte , opende zijn parachute en kwam er zonder kleerscheuren van af.

“I think it will be unique to people, my life change and the culture change, language change.”

Een reactie van de coach zelf:

Bekijk het filmpje op www.GymFed.be

10

11


mei rt Gym) ruilde in Amber Van Wijk (A een or rtleven in vo s 2011 haar topspo nd Si . il ue du Sole carrière bij Cirq w eu ni op r be aint Am enkele weken tr le dus om haar enke jd ti og Ho . in Gent vragen te stellen!

Bij onlin aanvraa e 2 maan g: den gratis* Wie is AMBER ? Voornaam: Familienaam:

Amber Van Wijk

Geboortedatum: 2 3 . 0 2 . 9 5

Woonplaats:

Studierichting: Discipline: Turnclub: Formatie: Partners:

Relax, onze snelle schaderegeling is de max. Woningverzekering van Ethias - 24u/24 - 7d/7 Een lek, een brand, een dakpan gaan vliegen ? Geen paniek ! Bij schade zijn onze specialisten 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u beschikbaar om uw probleem snel op te lossen. Bij Ethias denken we aan alles zodat u er niet meer hoeft aan te denken.

Profiteer van 2 maanden gratis Woningverzekering op ethias.be *Aanbod onder voorwaarden. Geldig tijdens het eerste verkeringsjaar voor elk nieuw Woningverzekering dat via internet is aangevraagd en op afstand afgesloten per post. Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik - BTW: BE 0404.484.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB

12

Kapellen

TSO Topsport ACRO Art Gym Trio Iris Snel (Sportac Deinze)

Kaat Dumarey (WIK Oostende).

Hoe voelt het om hier opnieuw in de zaal te staan? Het is best wel vreemd om hier opnieuw te staan, want vroeger hoorde ik bij de kleintjes en nu bij de ondermannen. Het is helemaal iets anders: voordien turnde ik in een duo, nu in een trio. Ik heb dus ook nieuwe partners: Iris Snel (Sportac Deinze) en Kaat Dumarey (WIK Oostende). Hoe blik je terug op jouw avontuur bij CdS? Cirque du Soleil was een enorm toffe ervaring. Ik ben echt heel tevreden dat ik deze uitdaging ben aangegaan. Waarom heb je jouw avontuur bij CdS zo snel stopgezet? (Amber zou normaal twee jaar bij het gezelschap vertoeven) De voornaamste reden is dat ik graag een Belgisch diploma wil behalen. Een Belgisch diploma is veel meer waard dan een Canadees diploma. Zo heb ik in Canada mijn vijfde middelbaar afgewerkt en daardoor was het niet zo eenvoudig om de overstap te maken naar het zesde middelbaar op de Voskenslaan in Gent. En een carrière bij CdS was voor mij ook nog een beetje te vroeg. Ik had heimwee en miste mijn familie en vrienden enorm. Hoe was het om naar school te gaan? Naar school gaan was wel een beetje wennen. De school bestond uit een aantal containers die overal meereisden. Er waren ook maar tien leerlingen en er zaten slechts drie leerlingen in mijn klas. Maar ik was wel de oudste van de hele school (lacht). Ga je nu terug naar school? Wat studeer je? Nu zit ik in het zesde middelbaar Technische Topsport op de Voskenslaan in Gent. Na deze studies zou ik graag kinesitherapie studeren. Was het hard werken? In het begin moet je heel hard werken om in de show te mogen meedoen. In Canada trainde ik

soms van 09.00 uur tot 17.00 uur. Dat zijn heel lange dagen. Eenmaal in de show trainde ik nog een tweetal uur per dag met ’s avonds een show. Je hebt veel zelfdiscipline nodig om in vorm te blijven. Heb je daar veel vrienden gemaakt? Heb je nog contact met hen? Ja! Er reisde ook een Italiaans gezin mee met het gezelschap. De papa was artiest en de mama zorgde voor de drie dochters. De twee oudste dochters waren echte vriendinnen voor mij. Als we een dagje vrij hadden, ging ik soms bij hen slapen. Had je een goede band met jouw partner in CdS? Zeker. Mijn partner was ook de coach van het complete acroteam en hij zei op welke zaken ik moest trainen. Mijn ‘guardian’ (voogd) was bovendien de vrouw van mijn partner. Eigenlijk vormden wij een klein gezinnetje binnen CdS. Welke landen heb je allemaal gezien? Ik ben vertrokken in Canada, waar het opleidingscentrum van CdS is. Daar staan bv. alle studio’s en leer je hoe je je moet schminken. Daarna ben ik voor het eerst naar Seoel in Zuid-Korea geweest. Van Seoel zijn we naar de Filipijnen getrokken en nadien heb ik 14 dagen vakantie genomen in België. Na mijn vakantie hebben we rondgetoerd in Brazilië. Even vermelden dat we tussendoor Kerstmis gevierd hebben op het strand van Rio de Janeiro. Daarna heb ik ook nog Argentinië, Chili en Uruguay gezien. Vooral Brazilië zal mij bijblijven, want ik heb daar meer dan een jaar gezeten en zeker 10 steden gezien. Is er een show die je niet snel zal vergeten? Er was een show waarbij de helft van de artiesten geveld was door een griepvirus. Maar drieduizend mensen hadden een kaartje gekocht. Ziek of niet, er werd toch opgetreden. De show werd wel lichtjes aangepast. Tijdens die show heb ik trapeze gedaan. Jij hebt trapeze gedaan? Klopt! Geen spectaculaire dingen hoor. Het was hoofdzakelijk choreo. Elke artiest traint op twee verschillende onderdelen om in geval van nood iemand te kunnen vervangen. Ik was reserve voor een persoon op de steuntjes. Denk je eraan ooit nog terug te keren naar CdS? Zeker. Ik wil dolgraag ooit nog terugkeren naar CdS. Maar dat is voor later. Eerst wil ik in België

een diploma behalen en hier nog een mooie turncarrière afwerken. Als ik terugga, zal ik ook geen bovenpartner meer zijn. Dan word ik onderpartner, op de steuntjes, of doe ik helemaal iets anders. Heb je iets geleerd uit jouw avontuur bij CdS? Ik heb geleerd om heel goed voor mijzelf te zorgen. Als ik met het vliegtuig reis, moet ik alles alleen doen. Als er iets fout loopt, moet ik het zelf oplossen. Ik ben dus ook volwassener en zelfstandiger geworden. Bovendien hebben mijn partner en voogd mij veel geleerd over hoe ik naar het leven moet kijken binnen en buiten CdS. Wat heb je het meest gemist aan België? De mensen rond mij heb ik het meest gemist. Op internaat en op school had ik altijd heel wat vrienden rond mij. Bij CdS was ik de jongste artiest en de enige die nog naar school moest. Wat zal je daar enorm missen? Ik zal het missen om dagelijks op het podium te staan! Wat zijn jouw ambities? Eerst en vooral wil ik samen met Iris en Kaat goede wedstrijden turnen in België en nadien ook internationaal. Natuurlijk hoop ik ook dat we snel kunnen deelnemen aan EK’s en WK’s.

09.30:

10.30: 11.00 – 16.00:

16.30 – 19.00: 19.15: 21.00: 23.30:

00.00:

00.30:

01.00:

Op staan naar de tent Bus nemen School

en Eten en train Schminken

Star t show iets eten en vlug nog Einde show naar hotel Bus nemen aken werk nog m Snel mijn huis Slapen


€ 1.000.000 Bij elke trekking een Jackpot van minstens

*

’s Werelds beste artistieke gymnasten komen naar Antwerpen! Na het Europees Kampioenschap Artistieke Gymnastiek voor dames 2012 in Brussel maakt België zich opnieuw klaar voor een groot gymnastiekevenement. In het najaar van 2013 is Antwerpen gaststad voor het WK Artistieke Gymnastiek voor dames en heren. Ja, je leest het goed. Van 30 tot en met 6 oktober kun je de beste gymnasten ter wereld terugvinden in Antwerpen!

... en de grootste kans om miljonair te worden!

De kwalificatiewedstrijden en finales worden geturnd in het Antwerps Sportpaleis. De atleten trainen in Antwerp Expo, terwijl de Lotto Arena, vlak naast het Sportpaleis, dienst doet als opwarmingsruimte.

Wist je dat jes ! We verwachten meer dan 300 gymnasten uit 70 landen We staan klaar om 40.000 gymfans te verwelkomen Het WK is na de Olympische Spelen het belangrijkste gymnastiekevenement 110 jaar geleden vond het WK AG ook al plaats in Antwerpen In 2001 organiseerde de GymFed het WK in Gent

n live aanmoedigen! Kom onze Belgische gymnaste Voor de Belgische gymfans is het WK in Antwerpen de ultieme kans om de wereldtoppers live aan het werk te zien. Denk maar aan de Amerikaanse, Chinese, Japanse en Europa's beste gymnasten. Allen zullen ze naar Antwerpen reizen om er te strijden voor de medailles.

Officiële Hashtag Heb jij ook al een profiel op Twitte kun je nu alles van het WK volgen r? Dan officiële hashtag #WChAntwerp. via de Fans die op deze ‘hashtag’ klikken ingeven in het zoekveld, komen terof deze in een stream waar zij alle tweets echt kunnen zien over het WK in Antwerpen. Wi snel alles te weten komen over het l je WK? Zoek dan op #WchAntwerp. Wil je een tweet posten over het WK Plaats dan zeker #WchAntwerp in ? jouw tweet zodat je gevonden wordt doo r geïnteresseerden! * Te verdelen onder de winnaars met de 6 juiste nummers.

14

Meer weten over een Hashtag? Surf dan naar GymFed.be

Programma Maandag 30 september 2013: Dinsdag 1 oktober 2013: Woensdag 2 oktober 2013: Donderdag 3 oktober 2013: Vrijdag 4 oktober 2013: Zaterdag 5 oktober 2013: Zondag 6 oktober 2013:

Kwalificaties Kwalificaties Kwalificaties Allroundfinale heren Allroundfinale dames Toestelfinales dames en heren Toestelfinales dames en heren

Ticketverkoop Tijdens het Olympi c Gymgala op 15 december 2012 word t in de Lotto Aren a in Antwerpen het of ficiële startschot van de ticketverkoo p gegeven.

15


De stressmeter Ben jij onderhev ig aan stress voor een wed strijd of exam en? Dan hebben wij alvast enkele tips voor jou. Doe hier de test!

1. de weken voor de wedstrijd … A. Ben ik stipt aanwezig op de trainingen om me optimaal voor te bereiden op wat gaat komen. B. Is elke training voor mij een feest, als ik maar fun kan hebben met mijn clubgenoten. C. Laat ik af en toe eens een training vallen, zo ben ik zeker uitgerust en ontspannen voor de wedstrijd.

A. Kruip ik vroeg in bed, maar ik lig nog uren te piekeren over mijn wedstrijdoefeningen. B. Kruip ik na het drinken van een kopje warme melk vroeg in bed. Ik overloop nog even mijn oefeningen en slaap vervolgens als een roos. C. Vroeg in bed? Het is weekend! Ik blijf lekker lang op en vertrouw op mijn kunnen.

3. ik ga naar een wedstrijd en neem mee … A. Mijn turnpak, een paternoster, mijn konijnenpoot, een klavertjevier, … hoe meer geluksbrengers hoe meer kans! B. Mijn lievelingsknuffel en mijn turnkleding. C. Mijn turnpak en een flesje water.

A=2

B=0

C=1

2 3 4 5 6

A=2 A=2 A=2 A=2 A=2

B=1 B=1 B=1 B=1 B=0

C=0 C=0 C=1 C=3 C=3

0-5

A. Ben ik eerder stil. Ik luister naar muziek en bereid me mentaal voor. B. Ik slaap nog wat, zo spaar ik mijn energie. C. Ik heb alles gezien en babbel er op los.

2. de avond voor de wedstrijd …

1

4. in de auto op weg naar de wedstrijd …

5. voor de start van de opwarming … A. Kijk ik naar de wedstrijd om mijn concurrenten te spotten. B. Speel ik met mijn clubgenoten in de kleedkamers. C. Zit ik op het toilet…! Streeeeesssss!

6. vlak voor de wedstrijd …. A. Heb ik kriebels in mijn buik, klamme handen en kan ik niet stilzitten.

• • • • • •

Meer dan 1.500 trainers en lesgevers scholen zich bij!

GymFed? Zij nog steeds een opleiding volgen bij de Wist je dat er jaarlijks ruim 1.500 trainers naar boven nast te maken en het beste uit elke gym doen dat om de trainingen nog leuker en weetjes. en niek tech we op de hoogte van alle nieu te halen. Op die manier blijven ze ook rweekend, je vanaf 16 jaar deelnemen aan het Kade Wil jij later ook trainer worden? Dan kun dagen! de Kaderdag Dans of een van de Start

iners en lesgevers:

Hieronder alvast enkele reacties van tra “Zeker voor herhaling vatbaar!”

“Ik vond het een zeer leerrijke dag!”

“Zeer bekwame en enthousiaste lesgevers!”

“Ik kom volgend jaar met veel plezier terug!”

“Voor mij is het Kaderweekend TOP!”

“Goed initiatief, dicht bij huis!”

“Het was een goede kaderdag! Voor elk wat wils!”

Dit jaar breidde de GymFed de topsportstructuur verder uit met vier nieuwe basisschoolclubs: Nieuwe centra AGH: * Basisschoolclub Beveren (trainer Jonas Bosman) * Basisschoolclub Houthalen (trainer Jan Vanbockryck) * Basisschoolclub Izegem (trainer Günther Couckhuyt)

Op zaterdag 27 oktober trok Stef Wijnants samen met enkele columnisten naar Machelen voor de theatershow ‘Sportstories’. Die dag waren wereldkampioenen Laure De Pryck en Nicolas Vleeshouwers te gast bij Stef Wijnants en gaven zo Acrobatische Gymnastiek opnieuw een beetje meer bekendheid. Naast het interview kwam onze sport ook in beeld met fragmenten van het WK in Orlando.

Nieuw centrum AGD: * Basisschoolclub Lauwe (trainer Kristien Depaemelaere)

B. Voel ik me topfit! Let’s do it! C. Sterf ik van de zenuwen!!! Het liefst van al wil ik me verstoppen in een klein hoekje.

Van 30 september tot 6 oktober reisden de dames van Gymflex Mechelen en Rust Roest Brugge naar Montecatini in Italië. Zij namen daar, onder een stralende zon, deel aan de derde editie van het Golden Age Gym Festival. Bekijk hier het weekoverzicht van GymFlex Mechelen.

Bereken snel je score en kijk waar jij je bevindt op de stressmeter! Sterk en Lenig Drongen in ‘The Magic Circus Show 2012’

6- 10

Je voelt gezonde stress voor een wedstrijd en hebt alles perfect onder controle! Je weet dat je het kunt en wilt dus niet falen. Je gelooft in jezelf en gaat er voor de volle 100% voor. That’s the spirit!

S pro kk els Spr ok kel s

Wereldkampioenen te gast bij Stef Wijnants

Je durft af en toe wel eens te panikeren in de aanloop naar een wedstrijd. Je bent zenuwachtig en vindt het allemaal heel erg spannend. Je vindt wedstrijden turnen tof, de zenuwen horen er nu eenmaal bij.

11 - 15 Je bent een echte stresskip! Je loopt al weken voor de wedstrijd met kriebels in je buik. Alles staat in het teken van een goede wedstrijd turnen. Tijdens de wedstrijd zelf besterf je het van de zenuwen! Rustig blijven is de boodschap.

je helemaal rustig van wordt. Zet een mooi liedje op je iPod waar r luisteren. meer de baas kunt, kun je daar naa niet Op het moment dat je de zenuwen maal kan misgaan. Think positive! alle er wat aan niet oriseren en denk Probeer je oefeningen foutloos te mem loze wedstrijdoefening op training geconcentreerd te trainen. Elke fout Bereid je goed voor en tracht altijd van de wedstrijd. bezorgt je minder zenuwen de dag je voor de volle 100%! jk! Geloof in jezelf! Pep jezelf op en geef d, een goede nachtrust is noodzakeli strij wed de r Ga vroeg slapen de dag voo jk! keli Sma . rgie ene uren je t amaaltijd geef Vergeet zeker niet te eten, een past

Circus Ketnet trekt dit jaar opnieuw naar Genève om er al voor de derde keer op rij deel te nemen aan de Magic Circus Show: Een internationale kerstshow op topniveau! Ketnet doet mee met twee acts waarvan één bestaat uit een collectief van negen acrobaten uit de ACRO-groep Sterk en Lenig uit Drongen. Deze show vindt plaats op 24 december in Genève. Maar dat is niet alles, want deze ACRO-groep is begin december ook te zien in het programma ‘Circus voor Dimmies’. Hierbij leren jongeren tussen 9 en 15 jaar Dimitri Leue circuskunstjes. Dit programma wordt uitgezonden op zaterdag 8 december om 9.35 u.

Weekoverzicht 29.09: Aankomst in Italië bij heerlijk weer . Na het verdelen van de kamers trokken we onmid dellijk op verkenning in Montecatini. 30.09: Onze eerste uitstap naar Monte catini Alto. ’s Avonds namen we deel aan de start van het festival met de openingsceremonie – en we hadden succes met onze outfits! 01.10: Onze vrije dag, ideaal voor een culturele uitstap! Met de bus naar Pisa (de toren staat echt scheef ) en na de middag naar de middeleeuwse stad Lucca. Jammer van het slechte weer. 02.10: ’s Ochtends kregen we twee workshops en om 17 u volgde ons eerste optreden. Wat hadden we stress! Te oordelen aan het applaus viel onze show ‘Sister act’ in de smaak bij het publiek! 03.10: Opgestaan onder een stralen de zon. Overdag opnieuw deelgenomen aan twee workshops (Tai Chi en Zumba), gevolgd door ons tweede optreden in het prachtige Terme Tettuccio. 04.10: Samen met de vriendinnen van Brugge gingen we Pistoia bezoeken. Als afsluite r van een prachtige week gingen we ’s avonds kijken naar het slotgala van het festival! 05.10: Vandaag onze laatste dag. Onder leiding van de knappe Italiaan Rodolfo trokken we naar Firenze. Morgen staat onze vlucht gepland om 14 u. ’s Ochtends willen we snel nog wat cadeautjes kopen en dan gaat het terug richtin g Mechelen!

17


Life & Style

Gymprofessor

Gym Style & Life

TWITTER WALL

Daaaag Gymprofessor, Ik durf niet veel tijdens het turnen. Heb jij enkele tips om me beter in mijn vel te voelen tijdens de gymles?

Ik ben bang bij bijna alles wat ik moet doen aan de barre, vooral bij Groetjes, Gymfan

Antwoord van de Gymprofessor Bang zijn om te vallen, bijna elke gymnast heeft het wel eens meegemaakt en ervaart het als hinderlijk en ‘niet leuk’. Je kunt bang zijn omdat je eerder al eens gevallen bent tijdens een beweging, je de beweging nog te weinig met hulp hebt uitgevoerd je de basisoefeningen nog niet voldoende onder de knie hebt. Maar soms ligt het gewoon in je ‘natuur’, heb je wat minder zelfvertrouwen of ben je gewoon voorzichtiger. Ik denk dat je je vooral nog niet klaar voelt om de zwaaibeweging aan de barre zonder hulp of extra beveiliging uit te voeren. Meld aan je trainer dat je bang bent en dat je graag nog wat hulp zou krijgen. Oefen de voorbereidende bewegingen (bv. zwaaien aan de lage legger) veelvuldig, zodat je de basis goed onder de knie hebt. Zorg ervoor dat je altijd achteraan de rekstok/legger afspringt. Eventueel kun je strips gebruiken, waar je met riempjes vasthangt aan de rekstok (zie afbeelding). Vraag info aan je trainer! Angst overwinnen op de balk is vooral oefenen, oefenen, oefenen,… Zorg dat je je thuis voelt op dit 10 centimeter brede toestel door zo veel mogelijk op de balk te staan, te stappen, te draaien en te springen. Oefen je moeilijke delen eerst op de lage balk. Kun je ze minimum 8 op de 10 keer goed uitvoeren op de lage balk, verhoog de balk dan met 10 cm per keer tot je de oefeningen op de gewenste hoogte kunt uitvoeren. Verlies de moed niet – het plezier en de uitdaging worden ongetwijfeld groter als je de oefeningen wat beter kent!

Heb jij ook een opgave voor de Gymprofessor? Mail jouw vraag naar: koendezutter@gymfed.be !

De Amerikaanse ex-topgymnaste Shawn Johnson schittert dit jaar opnieuw in ‘Dancing With The Stars’. Shawn is blij dat haar danspartner en de jury tevreden zijn!

App in de kijker Heb jij al een smartphone of tablet? wat er Wil je snel op de hoogte zijn van alles ? ereld iekw nast gebeurt binnen de gym E voor Dan is de GymFed-App een MUST HAV jouw mobiele toestel. de App Download deze applicatie gratis in id). dro (An Play gle Goo Store (Apple) of via

‘G

Gym ymb o ma sco ’ tte 12 e

toestellen De GymFed-app is een voor mobiele men al rop waa site geoptimaliseerde web volgen. kan s ieuw iekn het laatste gymnast licatie app de via om elijk Bovendien is het mog en! volg te LIVE grote evenementen

ur

o

Gymgeschenk!

@McKaylaMaroney "I just signed autographs for an hour non stop!! I signed at least 700 Kellogg's Corn Flakes boxes!! This show is going to be AMAZING!!"

Einde van de ochtendtraining ... 10.30u Een tevreden coach De start van een fijne dag!

De Amerikaanse gymnast Maroney McKayla doet momenteel mee met de Kellogg’s Tour Of Gymnastics Champions 2012. En blijkbaar staan de gymfans te popelen om een handtekening van Maroney te krijgen.

raining Na de t aar de we n trekken Mijn klas met en, laan. Voskens rmen, wielrenn e h de c s n a , ten v at let iek gymnas heren en e d l, a b voet ast iek illend ke gymn ar t ist ie allemaal versch ... ezellig! ACRO og zo g maar n

Ba

5

@RosieMacLennan "Two triples at training today!! Making my way back, woohoo!" Na de welverdiende rust na de Olympische Spelen moet Rosie MacLennan ook nog trainen!

Trampoline bru g over de Seine

o mb

Gy

by

Na het ontbijt met z’n allen nog vlug onze tanden poetsen.

Na de algemene opwarming en het ballet moeten de teentjes ook opgewarmd worden ….

--------

--------

ETALAGE

18

en met haar ACROoverde Laure De Pryck sam Enkele maanden geleden ver den medaille op het WK gou c Deinze) nog de rta Spo iden (be ag ers ouw esh Nicolas Vle t een doodnormale schoold Orlando (VS). Maar hoe zie in tiek nas Gym che atis Acrob eigenlijk uit? van een wereldkampioene er Om 6.40 uur gaat de wekker .... over 50 min. word ik op de training verwacht.

@ShawnJohnson "Knowing I made @derekhough proud is more rewarding than any judges score. Made myself proud tonight. Couldn't be happier. #DWTS"

het zwaaien. En op de balk voel ik me niet veilig. Kun jij me helpen?

Op zoek naar een leuk gymgeschenk voor jouw dochter, zoon, vriendin of vriend? Neem dan snel een kijkje in onze Gymshop www.gymfed.be/gymshop

Laure De Pryck n va n ve le t he in ag Een d par tner

Na de (16-18.3 avondtrainin g 0 u) – Samen Waem met La (AGD) ura op Zoals je ziet, onze kamer . h echt ik belang veel aan fo to’s ....

internaat ’s Avonds op nnen in de .... even ontspa aa tv-z l.

Me nog even in slaap lezen ... en dan het licht uitdoen om morgen fris aan een nieuwe dag te beginnen!

Momenteel telt de Franse hoofdstad Parijs niet minder dan 37 bruggen over de Seine. Binnenkort komt daar nog een 38ste exemplaar bij! Voor het ontwerp van deze brug werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij het Parijse architectenbureau ‘Atelier Zündel Cristea’ het meest originele concept voorstelde: een trampolinebrug!

o

r eu

niet? Tip: Vind je de app 'GymFed'. cht Gebruik dan de zoekopdra

Het voorstel van het bureau bestond uit drie met elkaar verbonden opblaasbare ovalen ringen die over de Seine zweven. Aan de binnenkant van de 30 meter lange ringen bevinden zich trampolines, zodat inwoners en toeristen over de rivier kunnen springen. ©AZC

Jammer genoeg heeft dit ontwerp de wedstrijd niet gewonnen…

19


Wil je ook graag jouw foto in deze rubriek zien verschijnen? Waag dan je kans en mail je foto door naar: koendezutter@gymfed.be Bovendien worden alle inzendingen gepubliceerd op onze Facebookpagina.

Hallo,

Hallo

ik be ondernp Alyssa, en ik bij artners Li samen m grote Alantè Houtnde en Chloet mijn verra vriendinne halen. Ik w e turn dat ikssen, en ikn op deze mil mijn seizoe uitkijk naawil ze ook anier n. r het k z omendeeggen Je ziet het hè train , niet laintg hebben, kzelfs als we un en om g samennen we heteen n te oef Groetj enen. og Alyssa es, Vigna ( 7 jaar ).

13 or te, ist i Delp Vaste Vu ik N n ij e b b ben ik rn Ik mer en tu jaar, . Deze zo eest naar e Lauw ant ie gew k op va . A en S U e kunn d t niet turnen. e h heb ik at te Daar m toch w o n late uit leden s van oet je alle gym Vuist r g e t Vele nië aan s r n Va Califo ereen va d ie n e e. Lauw

Heey,

jaar. en ik ben 10 Demi Beetens m in Ronse. gy r Ik ben Phoebe jaa de ee aan mijn tw lag, rondat, Ik ben bezig en, zoals rads heleboel ding en split. Als as gl Ik kan al een jn wi d, t, waakstan ucjes op de overslag, spli weer zotte tr is, doe ik dan het mooi weer trampoline. en twee el toffe meiden met een helebo ht niet ec ik n ka Ik turn samen en rnjuffen. Turn ik op de superleuke tu school begin speeltijd is op laten, als het . teen te turnen speelplaats me te leren!!! om mij zo veel lotte en Sofie Dankjewel Char etens Phoebe Demi Be Groetjes van

Hallo, Ik ben Leni Crommelinck en Gym Aalter. Ook op reis too turn al 8 jaar bij Sano Ritmo en alleman. Hier een foto vann ik graag mijn kunstjes aan jan mijn trainster Magali Delbek uit Wissant (Frankrijk) om aan e te laten zien dat ik ook op al eens oefen! reis Vele groetjes!

Op woensda g 12 sept ember namen he el wat gym nast aan het ev enement ‘D en deel ag van de spor tc lub’. Elly D elaplace, Jade Ver linde, Noor Fla Noa Sohie r (gymnast mey en en van Turnkring Vlamer ting e) durfde deze ui tdag n ing ook aa n en stuurden ons deze foto!

e em. Zelfs tijdens onz Hallo, gymnasten bij Gym Izeg le, e Cuy onz la Nico aan en es n we zijn Gle niet laten. Groetj den we onze kunstjes vakantie in Egypte kon . uyt trainer Günther Couckh

20

Alle inzenders ontvangen binnenkort een gymgeschenk. Wil je ook schitteren in deze rubriek of op onze Facebookpagina? Stuur dan jouw leukste turnfoto’s naar: koendezutter@gymfed.be Een publiceerbare foto moet groter zijn dan 150 kb (richtlijn: 9 x 13 cm = 1063 x 1535 pixels – 300 dpi) Vermeld in de mail zeker ook jouw adres. Dan sturen wij een kleine verrassing op!

21


Naam: Lioen Voornaam: Tine

Leeftijd: 17 jaar Verblijfplaats: Nazareth Drongen Turnclub: Sterk en Lenig ampoline (DMT) itr min Discipline: Dubbele ken eec Ver s Trainer: Mathij Zwijnaarde School: Don Boscocollege nschappen ete Studierichting: Latijn-w

Kun je jezelf kort omschrijven? Ik kan goed presteren onder een beetje druk, ik houd van een goede sfeer en word hier heel vrolijk van! Ik train graag en wil heel graag iets bereiken op dubbel mini. Ik kan dan ook teleurgesteld zijn als een training of wedstrijd niet goed verlopen is, maar dat is even later wel weer over. Wanneer ben je gestart met gymnastiek en hoe kreeg je de DMT-microbe te pakken? Ik ben heel vroeg begonnen met kleuterturnen. Nadien ben ik gestart met Artistieke Gymnastiek en dat heb ik gedaan tot het zesde leerjaar. In de jaren dat ik AGD deed, sprong ik al graag op de trampoline. Nadat ik een halfjaar stilgelegen had wegens een rugkwetsuur, ben ik vanaf het eerste middelbaar niet opnieuw begonnen met AGD, maar met trampoline. Hoeveel uren per week ben je in de turnhal te vinden? 10 uur per week! Wat is jouw mooiste resultaat tot nu toe? In april 2012 behaalde ik de bronzen medaille op het EK voor junioren in Sint-Petersburg (Rusland). Voer je voor een wedstrijd bepaalde rituelen of bijgelovige handelingen uit?

Samen met vriendinnen Nika en Helena

Ja, eigenlijk wel! Clubgenoot Ottilie Schelstraete geeft mij altijd juist voor de wedstrijd al haar ‘dubbele mini energie’. Ik sla eerst op haar handen en nadien slaat zij heel hard op mijn handen. Heb je een geluksbrenger? Ik had er één, een klein poppetje in de vorm van een sleutelhanger uit Rusland, maar dat ben ik intussen kwijtgespeeld. Wat wil je nog bereiken in jouw turncarrière? Ik zou heel graag nog aan een aantal grote wedstrijden meedoen, zoals een EK voor senioren of misschien wel een WK. Wat doe je nog naast het turnen? Mij amuseren met vrienden. Wat doe je het liefst van al? Met mijn toffe clubgenootjes naar een buitenlandse wedstrijd gaan! Is er iets dat je echt niet graag doet? Stilzitten als ik gekwetst ben. Wat is jouw lievelingseten? Pasta Waarmee kunnen vrienden jou een groot plezier doen? Ik ben gewoon tevreden met een leuke uitstap samen met mijn beste vriendinnen! Wat is jouw motto? Niet opgeven. Heb je tips voor jonge gymnasten? Erin blijven geloven, ook al gaat het soms wat minder goed. En natuurlijk ook hard blijven trainen!

GYMKALENDER 2012

Gymnast in de kijker

etersbrug Podium op het EK 2012 in Sint-P

e:

22

Recreatoernooi Acro - Mariakerke

01.12 - 02.12.2012

Wedstrijd AGD I

01.12 - 02.12.2012

World Cup Artistieke Gymnastiek - Stuttgart

(Duitsland) 02.12.2012

FON

Kempen Cup Trampoline en Tumbling

Oud-Turnhout 08.12 - 09.12.2012

Prov. voorronde 2 AGD C (LIM-VBR)

08.12 - 09.12.2012

World Cup Artistieke Gymnastiek - Glasgow

(Groot-Brittannië) 14.12 - 16.12.2012

15.12 - 16.12.2012

Olympic Gymgala - Antwerpen

29.12 - 30.12.2012

SYTA – Puurs

Internationale wedstrijd AGD - Malta

Wedstrijd AGD I

en Antwerp a n e r A o Lott -16.12.2012 15.12.2012 ow voor etterende sh Wil je deze sp missen? n de wereld a v ld e g n e e g via l jouw tickets e sn n a d l e st Be naar ervice of surf Tele Ticket S e la2012.b www.Gymga

januari 12.01 - 13.01.2013 12.01 - 13.01.2013

Prov. voorronde 1 TRA ABI (WVL) en TU ABI (WVL)

19.01 - 20.01.2013

Prov. voorronde 1 DMT ABI (OVL) + DMT C (ANT-LIM-OVL) en TU C (OVL)

19.01 - 20.01.2013

Zeestern Trials Acro - De Panne

26.01 - 27.01.2013

Prov. voorronde 1 AGD AB

26.01 - 27.01.2013

Prov. voorronde 2 TRA ABI (ANT-LIM-VBR) en TU ABI (ANT-LIM-VBR)

26.01 - 27.01.2013

Prov. Voorronde 1 ACRO AI (ANT)

26.01 - 27.01.2013

Recreatoernooi Toestelturnen – Rekem

uari

Febr

Kampse Danscup

02.02 - 03.02.2013

Wedstrijd AGD I

02.02 - 03.02.2013

Prov. voorronde 2 DMT ABI (ANT-LIM) en

TU C (ANT-LIM)

02.02 - 03.02.2013

Prov. Voorronde 1 ACRO BC (VBR-WVL)

Prov. Voorronde 1 RG AB

09.02 - 10.02.2013

Prov. voorronde 2 AGD AB

09.02.2013

Recreatoernooi Acro - Niel

09.02 - 10.02.2013

Recreatoernooi

LM-AT-TU-MT-DMT-TRA - Oud-Turnhout

10.02.2013

Interclub RG

16.02 - 17.02.2013

Prov. Voorronde 2 ACRO AI (OVL-WVL)

16.02.2013

Recreatoernooi LM-AT-TU - Scheldewindeke

17.02.2013

Kampse Danscup (A&B circuit) / danscircuit - Koersel

23.02.2013

Prov. voorronde 3 AGD B

23.02.2013

Demoteamhappening / democircuit

17.02.2013 -------------------De Kampse Danscup staat op 17.02 als eerste wedstrijd van het danscircuit op de kalender. Organiserende club Jong & Sportief Leopoldsburg stelt op die dag alles in het werk om de deelnemende clubs te verwelkomen in Beringen. Deze wedstrijd staat open voor teams in het A- en B-circuit. Zijn je dansers nog niet ingeschreven? Dit kan nog tot 30 november!

23.02 - 24.02.2013

Prov. voorronde 3 TRA ABI (OVL) + TRA C (ANT-LIM-OVL) en TU ABI (OVL)

23.02.2013

Prov. Voorronde 2 RG AB

24.02.2013

Wedstrijd AGD I

24.02.2013

Prov. Voorronde 1 RG C

Driemaandelijks Tijdschrift van de COLOFON GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw

COLO

op het . DMT staat sinds 1974 ine is 3,5 cipline dis de n ne . Een dubbele minitrampol bin programma cm 70 en eed br ter meter lang, 1,9 me Trampoline. ongeveer 140 kg. t uit hoog, en ze weegt . Een jurypanel bestaa ment met twee twee en s. Ontstaan uit een experi ng eri vijf uitvo Daarnaast is n. ede yl ur dsj minitrampolines. moeilijkhei atie in rd coö , rf du en er die alles in . De sprongen vrag er nog een voorzitt en perfectie. goede banen leidt. es en finales amma van de . Tijdens de kwalificati . DMT staat op het progr de len hil rsc ve ee tw worden telkens 'world games'. . doorgangen geturnd uit twee . Een doorgang bestaat sprongen.

01.12.2012

03.02.2013

Weetjes Dubbele Minitrampolin

2012 in Sint-Petersburg Met mijn medaille op het EK

December

Nr. 4 oktober - november - december 2012 Redactie: Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel: 09-243 12 00 - Fax 09-243 12 29 Info@GymFed.be - www.GymFed.be Werkten mee aan dit nummer: Ilse Arys, Els Coppieters, Chantal Tyncke, Leen Foré, Ruth Franceus, Delphine Gosseye, Jean Herrel, Nicole Legiest, Xavier Mares. Hoofdredacteur: Koen De Zutter koendezutter@gymfed.be

Eindredacteur: Inge Doens ingedoens@gymfed.be Advertenties: ilsearys@gymfed.be Tel.: 09-243 12 11 Ontwerp/creatie: Yapado www.yapado.com Drukker: Geers Offset Eekhoutdriesstraat 37 - 9041 Oostakker Tel.: 09-251 05 75 - Fax: 09-251 62 40 www.geers-offset.be Fotografie: Belga, Els De Nil, Stefan Staelens, Thomas Schreyer, Bernd Thierolf, VTM

Illustraties: Yapado en Xavier Mares Coverfoto: Epke Zonderland (Thomas Schreyer), OTM Gent (Stefan Staelens) Verantwoordelijke uitgever: Hans Knop Oplage = 52 430 Gymtalk! wordt gratis bezorgd aan alle leden. (1 exemplaar per gezin) Abonnement: 12 euro - 4 edities - IBAN BE57 4428 0217 1135 - BIC KREDBEBB Copyright: GymFed, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden in binnen- en buitenland. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Advertenties en lezersbrieven vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of schrijver.

23


Onze nieuwe “Club”brug vrijstaand Super eenvoudig en compleet

Official supplier: World Championships Gymnastics Antwerp 2013 Janssen-Fritsen n.v. Klaverbladstraat 2 • 3560 Lummen • Tel: 013/53.15.07 info@janssen-fritsen.be • www.janssen-fritsen.be

Gymtalk! 2  

Het driemaandelijkse magazine van de GymFed!