Page 1

zot van

Driemaandelijks tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Jaargang 7 – Nr 4 Oktober-november-december 2008

20 december 2008

Gymgala van Vlaanderen

Poster

Redactie: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent – afgiftekantoor Gent X – P 209164

Evgenia Kanaeva Pag 16-17

WK Acro: zilver voor Tatjana en Florence

Interview Joeri De Jonghe

Jij bent lid van de GymFed!

Best Show Teams Finale

1


We bieden iedereen die zich aansluit bij een sportclub

Meer informatie : bel gratis 0800 - 179 75 of surf naar www.vnz.be Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft kantoren en brievenbussen in heel Vlaanderen.

2

Veranderen van ziekenfonds is heel eenvoudig. Bel 0800-179 75 en wij doen de rest.

W40.0803

ongeacht de leeftijd !


7

11 14 zot van

inhoud

Dag ‘zot van Gym!’-lezers 4

Jij bent lid van de GymFed!

7

Reportage WK Acro

10 World Age Group Competition Acro 11 Gymgala van Vlaanderen 14 Reportage Best Show Teams Finale 16 Poster: Evgenia Kanaeva 18 Gym over de grens

22 Gym Toppers 24 Teamgym Championships

28 Kidscorner

In deze uitgave brengen we uitgebreid verslag over de Wereldkampioenschappen Acro waar onze gymnasten twee medailles haalden! En we hebben goed nieuws voor jou. Je kunt onze Vlaamse topgymnasten en de olympische, Euro­ pese en wereldkampioenen live aan het werk zien op het Gymgala van Vlaanderen.

20 Gymportret: Li Ning

26 Interview: Joeri De Jonghe

Ontvang je voor het eerst ‘zot van Gym!’? Dan ben je aangesloten bij een van de 300 gymclubs van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Als lid mag je dit magazine vier keer per jaar in je bus verwachten. We brengen nieuws over onze activiteiten, binnen- en buitenlandse toppers en nog veel meer …

Afspraak dus op zaterdag 20 december in ’t Kuipke in Gent! De redactie wenst je veel leesplezier met deze ‘zot van Gym!’.

30 Gymsprokkels Inge Doens Hoofdredacteur

Driemaandelijks Tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Nr. 4 oktober-november-december 2008

Vormgeving: Geers Offset Advertenties: Pierre Van Uffelen Tel: 09-269 90 00 pierre@littlebigband.be

Oplage: 46 000 ex. Gym wordt gratis bezorgd aan alle leden. (1 exemplaar per gezin)

Redactie: Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel: 09-243 12 00 - Fax 09-243 12 29 Info@GymFed.be - www.GymFed.be

Drukker: Geers Offset Eekhoutdriesstraat 37 - 9041 Oostakker Tel.: 09-251 05 75 - Fax: 09-251 62 40 www.geers-offset.be

Abonnement: 12 euro - 4 edities KBC - 442-8021711-35

Werkten mee aan dit nummer: Ilse Arys, Fernand Bauters, Cindy Caluwaert, Els Coppieters, Christine Dekempe, Leen Foré, Mieke Hutsebaut, Sylvie Leblicq, Nicole Legiest. Hoofdredacteur: Inge Doens ingedoens@gymfed.be

Fotografie: Volker Minkus, Fons Decoster, Eddy Temmerman, Belga, Alan Edwards Coverfoto: Tatjana De Vos en Florence Henrist (foto: Volker Minkus) Verantwoordelijke uitgever: Ward Dossche

Copyright: GymFed, tenzij anders vermeld. Alle rech­ten voorbehouden in binnen- en buitenland. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Advertenties en lezersbrieven vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of schrijver.

3


actueel

I C S S T

M N G Y

A

Jij bent lid van de Is je kind aangesloten bij een gymclub in de buurt? Ben je zelf actief in de gym? Via je lidmaatschap van de club ben je ook aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Met een uitgebreid dienstenpakket staat de GymFed haar 300 clubs dagelijks bij om de meer dan 100 000 leden zo goed mogelijk te begeleiden. De GymnastiekFederatie is bij wet verplicht je te informeren over een paar belangrijke zaken die we op deze pagina voor jou bundelen. Beslist even doornemen dus!

Jij bent lid van de GymFed! Als lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen betaal je een jaarlijkse bijdrage. Dit bedrag wordt door de club meestal verrekend in het lidgeld dat je betaalt voor de gymlessen. Daarnaast omvat het clublidgeld ook de bijdrage die je betaalt voor o.a. de huur van de zaal, de onkostenvergoeding voor de lesgevers, de aankoop van turnmateriaal, administratiekosten, … De bijdrage van de GymnastiekFederatie is momenteel vastgelegd op 8 euro.

200312345 a Desmedt Emm Bengeltjes’ e ‘D g in kr rn Tu 12/06/2000

8 euro =

Jouw lidmaatschap bij de GymFed Tip: Diverse mutualiteiten komen tussen in de kosten van je lidgeld omdat je lid bent van een door Bloso erkende sportfederatie. Raadpleeg je ziekenfonds!

4

GymFed! Wat krijg je hiervoor in de plaats? • Het driemaandelijks tijdschrift ‘zot van Gym!’ in je bus! • Een verzekering tegen ongevallen (zie verder) • Op vertoon van je lidkaart krijg je toegang aan ledentarief tot tal van manifestaties (uitgezonderd internationale evenementen) georganiseerd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Vraag je lidkaart aan je clubsecretaris. • Je kunt deelnemen aan tal van gymactiviteiten op recreatief en competitief niveau (wedstrijden, happenings, …). Raadpleeg de ‘Gymkalender’ of surf naar www.GymFed. be voor meer info over onze activiteiten. • En … je bent aangesloten bij een dynamische club die nauw samenwerkt met de federatie om het jou naar je zin te maken tijdens de gymles (o.a. het geven van opleidingen aan trainers en clubbestuurders, het aanbieden van leuke gymprogramma’s, de organisatie van tal van activiteiten,…).

Je bent verzekerd tegen ongevallen AIG Europe is de verzekeraar van de GymnastiekFederatie. De uitgebreide verzekeringspolis kun je steeds downloaden op de site www.GymFed.be of aanvragen op het clubsecretariaat. Je bent verzekerd voor persoonlijke lichamelijke schade bij elk ongeval: • dat plaatsvindt tijdens activiteiten (trainingen, uitstappen, bv. wandeltocht), … van je club, • bij uitstappen in binnen- en buitenland, • tijdens de verplaatsing van en naar de turnzaal, • tijdens wedstrijden en activiteiten (georganiseerd door de GymFed) waaraan je deelneemt. Volgende waarborgen zijn voorzien: • Terugbetaling van alle RIZIV-gebonden medische kosten zoals geneeskundige hulp, farmaceutische verstrekkingen, braces (mits geldig voorschrift), ziekenhuisverpleging. Dus geen materiële zaken, zoals o.a. kleding, brillen, schade aan fietsen … • Verzekerde kapitalen: o Bij overlijden: € 7 500. o Blijvende gedeeltelijke of totale invaliditeit: • Van 1 tot 50%: wordt berekend op een kapitaal van € 15 000. • Invaliditeit > 50%: wordt berekend op een kapitaal van € 30 000. o Tijdelijke werkongeschiktheid: € 25 per dag (na bewijs van verlies van beroepsinkomsten EN indien


Voor de wedstrijdgymnast …

men niet kan genieten van vervangingsinkomsten van het ziekenfonds) Max. 2 jaar. o Uitkering medische kosten gedurende max. 2 jaar van het bedrag bepaald in de tarieven van het RIZIV x 2, verminderd met het bedrag van de tussenkomst van het ziekenfonds. Indien de verzekerde geen tussenkomst van het ziekenfonds geniet: 2x het bedrag voor de verstrekte zorgen bepaald in de tarieven van het RIZIV. o Tandprothesekosten: maximum € 250 per tand met een totaal van maximum van € 1 000 per schadegeval. o Vrijstelling: € 25 per schadegeval. o Verhoogde waarborgen: • Via je clubsecretaris kun je je laten verzekeren voor hogere waarborgen. • Hiervoor betaal je € 5 extra, • Kapitaal bij overlijden: € 25 000, • Kapitaal bij blijvende invaliditeit: € 50 000, • Tijdelijke invaliditeit: € 6 (vanaf 31ste dag gedurende max. 2 jaar – steeds uitbetaald, loonverlies of niet). Als het toch misgaat, helpen we je bij een gymongeval graag door volgende procedure: • Meld het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris). Vul samen het speciale ongevallenformulier zo volledig mogelijk in. Deze aangifteformulieren zijn beschikbaar in de club (lesgever, clubsecretariaat), bij de federatie of kan je downloaden (zie ‘ledenrubriek’ op www.GymFed.be). • Met het aangifteformulier meldt de clubsecretaris het schadegeval binnen de 8 werkdagen na het ongeval aan de GymnastiekFederatie. • De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit aan de betrokkene. • Tegelijk ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af met het slachtoffer, tot en met de schadebetaling.

Voor vragen en info over je verzekering of over de afhandeling van je dossier: miekehutsebaut@gymfed.be telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag op 09-243 12 08.

Medische protocols Het medisch protocol is vereist voor deelname in het A-niveau (*) (niet voor het I-niveau) Uitgezonderd: - individuele minitrampoline, - wedstrijden per ploeg (Megagym), - activiteiten van de productgroep Doelgroepen en Dans & Demo. Het medisch protocol kun je downloaden op de site. Overleg met je trainer! (*) het hoogste competitieniveau van de GymFed

Wil je veranderen van club? Het transferreglement is enkel van toepassing voor wedstrijdgymnasten met een licentie (gymnasten die deelnemen aan A-, B-, C- en I-competities). Ontslag gebeurt, per aangetekend schrijven, aan de federatie én aan de club, in de periode van 1 juni tot 30 juni. Onzeker over doping? Wat is doping? Waarom is doping verboden? Waar vind ik de lijst met de verboden producten? Ook in de gymnastiek wordt doping niet getolereerd. Voor vragen over dit onderwerp kun je steeds contact opnemen met de ‘Vlaamse Dopinglijn’ op het nummer 078-15 35 45 of op de site www.dopinglijn.be

Bescherming persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door de GymnastiekFederatie en dat opgebouwd wordt uit gegevens die de club ons doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden te informeren over de activiteiten van de federatie. Je hebt recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens en kunt hiervan steeds verbetering vragen (wet 8.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Meld dus alle wijzigingen (o.a. adres) steeds bij JE CLUB!

Interessante websites: www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn/ www.gezondsporten.be www.kinderrechten.be www.IKGym.be Voor meer info kun je altijd terecht bij je club, op het nummer 09-243 12 00 (GymFed-secretariaat) of op

5


HYUNDAI OFFICIELE PARTNER

Santa Fe www.hyundai.be

6


R E P O R TA G E

Brons team, zilver

Tatjana en Florence! voor

WK Acro

Drie formaties van het Topsportcentrum van Gent hebben op de wereldkampioenschappen Acrobatische Gymnastiek in oktober in Glasgow een uitzonderlijke prestatie neergezet! Alle teams wisten zich te plaatsen voor de finale (6 besten), waardoor ze zich verzekerden van een ticket voor de World Games 2009, de ‘Olympische Spelen’ voor niet-olympische sporten. Eerste teammedaille voor België!

Zilver voor Tatjana en Florence De beste prestatie leverde het meisjespaar Florence Henrist en Tatjana De Vos (Sportac Deinze). Met hun finale-oefening behaalden de meisjes 28.716 punten, waardoor ze met slechts 0.024 punten de duimen moesten leggen voor het team uit WitRusland! Het brons ging naar Rusland met 28.658 punten. Het was van 2002 geleden dat een Belgische acroformatie een WK-medaille behaalde.

Net geen podium voor Julie en Menno Ondanks een val in de eerste oefening van de kwalificatie behaalde het gemengde paar Julie Van Gelder (Wild Gym) en Menno Vanderghote (Sportac Deinze) nog net de finale. Daar bewezen ze dat ze die plaats meer dan waard waren. Ze hadden lange tijd uitzicht op een bronzen medaille, maar eindigden tenslotte vierde, de meest ondankbare plaats. Hun score van 28.601 punten is niettemin een schitterende prestatie als men bedenkt dat ze pas vijf maanden samen werken.

(foto’s: Volker Minkus)

De Belgische inbreng bestond uit het meisjespaar Florence Henrist-Tatjana De Vos, het gemengd paar Julie Van Gelder-Menno Vanderghote en het meisjestrio Soen Geirnaert-Maaike Croket-Corinne Van Hombeeck, zeven gymnasten op topniveau, zo bleek al duidelijk van bij de aanvang van het tornooi. Hun schitterende prestaties leverden ons land een bronzen medaille op, de eerste teammedaille voor België op een WK! Rusland behaalde de overwinning met 49 punten, GrootBrittannië werd tweede met 44 punten en België dus derde met 40 punten. Eerste WK-teammedaille voor België!

Zilver voor Tatjana en Florence!

Soen, Maaike en Corinne eindigen knap 5de! Ook het meisjestrio Soen Geirnaert, Maaike Croket en Corinne Van Hombeeck (Acro Pro Gymnastics) had zich in een ijzersterke concurrentie kunnen plaatsen voor de finale. De bronzen medaillewinnaars van het EK 2007 waren met medailleambities naar Glasgow afgereisd. Ze brachten een mooie finaleoefening maar de sterke concurrentie hield hen echter van het podium. Ze eindigden knap vijfde met 28.045 punten. Een prestatie om fier op te zijn! Van harte proficiat aan alle teams, de trainers en de paramedische cel van het Topsportcentrum in Gent! ➞

7


R E P O R T A G E W K A c ro v e rvo l g Florence en Julie zitten samen in het 4e jaar ASO Wetenschappen-Topsport in het Koninklijk Atheneum Voskenslaan in Gent, ze delen een kamer op het internaat en zijn de beste vriendinnen … Een week na hun prestaties op het WK gingen we even langs en troffen er hen aan boven de studieboeken … Voor ‘zot van Gym!’ maakten ze graag een beetje tijd. We kregen volgende reacties.

Julie: “Menno en ik trainen nog maar enkele maanden samen, het is ongelofelijk dat we de finale hebben gehaald en dat we ons mogen voorbereiden op de World Games. Die val op de eerste wedstrijddag was jammer, maar we hebben ons goed herpakt. Gelukkig kunnen we het goed met elkaar vinden, het klikt echt, we voelen elkaar aan, ook als het minder gaat. Ons sterkste punt? Onze grappige choreografieën die Irina (Shadrina, choreografe) voor ons maakt. Ze maakt oefeningen die volledig op ons geschreven zijn. Ik vind het dan ook jammer dat ze er op de internationale wedstrijden niet bij kan zijn.”

De wereldkampioenen 2008

Mannen paar: Mikola Cherbak en Sergei Popov (Oekraïne) Meisjes paar: Alina Yushko en Katsiaryna Murashko (Wit-Rusland) Gemengd paar: Olga Sviridova en Stanislav Babarykin (Rusland) Meisjes drie: Tamara Turlacheva, Irina Borzova en Tatiana Baranovskaya (Rusland) Heren vier: Denis Cherevatov, Anton Danchenko, Maxim Chulkov en Teymuraz Gurgenidze (Rusland) Team 1. Rusland - 2. Groot-Brittannië - 3. België

Het WK in cijfers

5 disciplines (heren paar, meisjes paar, gemengd paar, meisjes drie en heren vier) 16 landen - 21ste editie - 57 formaties - 127 gymnasten 201 geturnde oefeningen

8

Selectie voor de World Games Om een selectie te halen voor de World Games was een finaleplaats (beste 6 teams per discipline) op het WK nodig. Alle Belgische teams slaagden hier met brio in! Ze mogen van 16 tot 26 juli 2009 ons land vertegenwoordigen op de World Games in Kaohsiung City (China-Taipei). Op de Word Games komen de sporten aan bod die niet op het programma van de Olympische Spelen staan. Zij worden om de 4 jaar georganiseerd, het jaar na de Olympische Zomerspelen. Net als de Olympische Spelen zijn de World Games een internationaal sportevent waaraan de beste atleten ter wereld deelnemen. Wat maakt de World Games verschillend van de Olympische Spelen? • Enkel voor sporten die NIET voorkomen op het programma van de Olympische Spelen. • De atleten worden geselecteerd door de Internationale federatie van elke sporttak. • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuren. Meer over de World Games 2009 vind je op www.worldgames2009.tw

Je kan de Belgische acrotop aan het werk zien op het Gymgala van Vlaanderen (20 december in ‘t Kuipke in Gent)!

Foto’s: Volker Minkus

Florence: “Ik ben natuurlijk enorm blij met onze prestatie. Nochtans verliepen de trainingen niet zo best en de finale halen was voor mij het hoogst denkbare. Na de eerste wedstrijddag stonden we derde en dat gaf hoop. Daarna ging alles steeds maar beter en beter. We werden zelfs eerste zowel voor de tempo- als de combinatie-oefening. In de finale hadden we wat meer stress en kregen we iets minder punten, zodat we op slechts 0.024 punten strandden van de eerste plaats. De Russen turnden een zeer moeilijk programma, maar toch konden we die voor blijven en dat is echt wel super. Het team van Wit-Rusland had wat meer geluk bij de lottrekking … Het scheelde geen haar of we waren wereldkampioen. Maar … volgens onze trainer Sergey (Tretjakov, headcoach acro) waren we wel het beste team! En Sergey is een echte kenner! ☺”


Ook Julie en Menno halen World Games selectie!

Tempodeel van Florence en Tatjana

WK-podium meisjes paar: midden team Wit-Rusland, rechts team Rusland, links Tatjana en Florence.

Maaike, Corinne en Soen, een verdiende plaats in de WK-finale!

Maaike, Corinne en Soen in een van hun originele balanselementen.

9


r e port a g e Voorafgaand aan het wereldkampioenschap werd het jongerentornooi ‘World Age Group Competition’ georganiseerd. Drie Belgische teams lieten de internationale acrowereld zien dat België talent in huis heeft …

Acrojeugd

World Age Group Competition

staat te trappelen…

In hun categorie had het meisjestrio Tamara Devos, Pauline Devos en Pauline Teirlinck (Sportac Deinze) af te rekenen met niet minder dan 24 formaties. Toch lieten ze zich niet van de wijs brengen. De eerste dag al, met hun schitterende tempo-oefening, plaatsten ze zich bij de top en die plaats stonden ze niet meer af. In de finale turnden ze een quasi foutloze oefening en behaalden met 28.450 punten het brons. Meteen de eerste Belgische medaille! Rusland veroverde het goud, het zilver was voor Groot-Brittannië.

5de plaats voor Dylan en Jenka

Zilver na dramatisch start voor Amber en Nik Amber Van Wijk (Art Gym) en Nik De Roeck (Art Gym−Topsportcentrum Gent) kwamen pas laat op de avond van de eerste wedstrijddag in actie en dat speelde duidelijk in hun nadeel. Ze brach-

10

Amber en Nik

(foto: Ward Hellemans)

De 16-jarige Dylan Tysebaert en 11-jarige Jenka Wittevrongel (Gymclub Altis Eeklo) wisten zich op hun eerste grote internationale competitie kranig te houden. Ze haalden na hun twee oefeningen verrassend de finale en ontgoochelden niet. Voor hun combinatieoefening werden ze beloond met 27.700 punten. Dylan en Jenka sloten het tornooi af met een knappe 5de plaats!

Jenka en Dylan

(foto: Alan Edwards)

Brons voor Tamara, Pauline en Pauline

ten een heel goede tempo-oefening maar door een val bij de beweging ‘handstand tot handstand’ werden ze met 26.900 punten naar een voorlopige 11de plaats verwezen. Paniek in het Belgische kamp … Amber en Nik waren met medailleambities naar Glasgow afgereisd … Enkel een foutloos uitgevoerde balansoefening kon hen nog in de finale brengen. En zo gebeurde! Ze plaatsten zich met een schitterende oefening aan de leiding van het balansklassement en mochten als vijfde team (van 6) de finale turnen! Alle teams startten in de finale opnieuw vanaf ‘0’, Amber en Nik grepen hun kans, bekoorden het publiek en de jury met een mooie combinatie-oefening en haalden na een minder goede start toch zilver!

(foto: Alan Edwards)

In de categorie 11 tot 16 jaar wisten twee clubteams zich te selecteren: meisjestrio: Tamara Devos, Pauline Devos en Pauline Teirlinck (Sportac Deinze) en het gemengd paar: Dylan Tysebaert en Jenka Wittevrongel (Gymclub Altis Eeklo). Het gemengd paar Amber Van Wijk (Art Gym) en Nik De Roeck (Art Gym), van het Topsportcentrum Gent, verdedigde de Belgische kleuren in de categorie 12 tot 19 jaar.

Tamara, Pauline en Pauline


’t Kuipke Gent 20.00 uur

olympische vedetten!

I C S S T

A

v.u. Ward Dossche – p/a GymnastiekFederatie Vlaanderen – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent – foto: Volker Minkus – info@gymfed.be - Design: www.Mares.be

M N G Y

zaterdag

20 dec.‘08

met deelname van

Tickets en info: 09-243 12 00

www.gymgala2008.be

11


NIET TE MISSEN

Olympische medaillewinnaars in Gent De GymnastiekFederatie Vlaanderen organiseert op zaterdag 20 december 2008 haar jaarlijkse Gymgala in het Kuipke te Gent.

Benoit Caranobe, brons allround in Beijing!

Evgenia Kanaeva, olympische kampioene RG

Het Gymgala staat voor show, spektakel en gymnastiek van het hoogste niveau. Het zal je dan ook niet verwonderen dat deze 11de editie in het teken staat van de Olympische Spelen van Beijing! Verschillende olympische medaillewinnaars zullen de gymnastiekliefhebbers verwennen met hun fantastische oefeningen. Ook de wereld- en Europese gymsterren in de niet–olympische disciplines zullen niet ontbreken!

Wie mogen jullie verwachten? Naar goede gewoonte staan op het Gymgala ’s werelds beste atleten in de verschillende disciplines. Ook dit jaar is het niet anders. We verwachten echte toppers! Wil je weten welke gymnasten op 20 december de show zullen maken? Op de website www.gymgala2008.be vind je er alles over!

Zij zullen er alvast bij zijn Artistiek turnster Sandra Izbasa (Roeme-

12

Groepsoefening Ritmische Gymnastiek: jaarlijks een van de topnummers op het Gymgala.

nië) kon op de Spelen het Chinese en Amerikaanse overwicht bij de dames doorbreken met een gouden grondoefening. Op dit toestel staat ze tevens eerste op de wereldranglijst. Benoit Caranobe werd de nieuwe held in Frankrijk door op de Spelen brons allround te winnen in de Artistieke Gymnastiek Heren. Het was geleden van de Spelen in 1920 (in Antwerpen!) dat Frankrijk nog een allroundmedaille won. Evgenia Kanaeva (Rusland) was op de Spelen de beste in de allroundcompetitie van de Ritmische Gymnastiek. Een paar weken geleden won ze ook de World Cup Finale in Benidorm. De Russische meisjes (goud op de Spelen in Beijing) brengen groepsoefeningen met diverse tuigen. Traditiegetrouw zullen zij ook deze keer jullie harten weten te veroveren!


(foto’s: Volker Minkus)

Onze eigen Vlaamse topsporters maken het spektakel compleet! O.a.: Donna-Donny Truyens (Blauwput Omnisport) – won voor België de eerste gouden World Cupmedaille. Tatjana De Vos en Florence Henrist (Sportac Deinze) – zilver op het WK Acrobatische Gymnastiek. De Olympiërs Aagje Vanwalleghem (Go4Gym Wevelgem), Gaelle Mys (OTV Nazareth), Koen Van Damme (Jeroen Sint-Niklaas) en de topsporters AGD, AGH en Acro.

Sandra Izbasa toont op het Gymgala haar gouden grondoefening!

Jozef Wadecki

Op de tumblingbaan krijgen we spektakel te zien van ’s werelds beste springers. Jozef Wadecki (Polen), Mickael Gosset en Morgan Sauton (Frankrijk), Michael Barnes en Charlie Burrows (Groot-Brittannië) hebben met hun schitterende resultaten op EK’s en WK’s hun plaats op het Gymgala echt verdiend. Salto’s, dubbele salto’s en zelfs drievoudige salto’s staan op hun menu!

Koen Van Damme

Gaelle Mys

Wil je er graag bij zijn? Bestel vlug je tickets. Wie eerst bestelt, heeft de beste plaatsen!

Geen Gymgala zonder demo-oefeningen … OTM Gent werd uitgeroepen tot ‘Best Demoteam of 2008’. Zij openen met hun choreografie ‘Toreros’ het Gymgala van Vlaanderen 2008. Bovendien staan nog ‘special acts’ op het programma die je zeker niet wilt missen! Meer over deelnemers, programma, … op www.gymgala2008.be

13


R E P O R TA G E

Pivolté en O.T.M. Gent

‘Best Show Teams 2008’!

Best Show Teams Finale … een terugblik Op zaterdag 27 september verzamelden de beste dans- en demogroepen voor de zesde editie van de ‘Best Show Teams Finale’ in Dendermonde. De tien geselecteerde groepen stonden garant voor spectaculaire en originele choreografieën waar dans en gymnastiek de hoofdrol speelden. Het was genieten voor de meer dan 1100 toeschouwers …

Met ‘Silok Supersized’ zette het jonge dansteam van Silok Deurne de toon voor een wervelende show. De groep van de K.K. Breese Turnkring wist met zijn diverse jazzdanscombinaties, op de muziek van ‘I need a hero’, het publiek in de ban te houden. De meisjes van TK Flink en Vroom Geel verdedigden hun plaats in de finale, dit keer zonder wildcard. Ze eindigden knap op de derde plaats. In een spannend duel streden de dansteams van Pivolté en Dance Planet om de overwinning. Met ‘X-treme’ bracht Dance Planet een sterk en dynamisch nummer. De dansers van Pivolté kozen, op de muziek van het meisjeskoor ‘Scala’, voor een nummer met moeilijke pirouettes en sprongen. Met een minimaal verschil van 0,150 punten volgt Pivolté zichzelf op als winnaar in de danscompetitie.

Titel ‘Best Demo Team’ voor O.T.M. Gent Ook bij de demoteams kregen we een mooie en gevarieerde wedstrijd. O.T.M. Gent bracht met ‘Toreros’ een nummer waarbij het publiek werd meegesleept in een spel van uitdaging en misleiding van de Spaanse toreador. Gymclub De Toekomst Mechelen bracht ambiance met een gevarieerd nummer van dans, acro en tumbling uit de filmmusical ‘Grease’. Turnclub Olympia Oosterzele vertolkte met ‘Chanel n°5’ het sprookje van Roodkapje en de Boze Wolf. Thuisclub GymMAX ging nog eens terug naar de tijd van weleer toen glitter en glamour nog de overhand hadden. Met ‘In the Navy’ brachten 40 matroosjes een mix van artistieke gymnastiek en tumblingreeksen. Het demoteam van

14

Turnclub Olympia Merelbeke nam het publiek mee in de spannende wereld van spionage en detectivewerk. Dat alle teams hun plaats in de finale zeker verdiend hadden, werd meer dan duidelijk op de prijsuitreiking. Het verschil tussen de vijfde (TK Olympia Oosterzele) en de tweede plaats (TK Olympia Merelbeke) bedroeg slechts 0.800 punten! Niet te verwonderen dat na de bekendmaking van de plaatsen de ontgoocheling bij enkele gymnasten groot was. De overwinning ging naar ‘Toreros’ van O.T.M. Gent. Bovendien werd het nummer uitgekozen om op 20 december in het Gentse Kuipke het ‘Gymgala van Vlaanderen’ officieel te openen! Turnclub Olympia Merelbeke, een vaste waarde in het democircuit, haalde met ‘The Name’s Bond, James Bond’ de tweede plaats. Thuisclub GymMAX kaapte de derde plaats weg.

Resultaten Best Show Teams Finale 2008

Dans 1. Pivolté featuring Scala - Pivolté - 25.000 punten 2. X-treme - Dance Planet - 24.850 punten 3. Closer - TK Flink en Vroom Geel - 22.950 punten 4. Hero - KK Breese Turnkring - 22.050 punten 5. Silok Supersized - Silok Deurne - 21.900 punten Demo 1. Toreros - OTM Gent - 16.433 punten 2. The Name is Bond, James Bond - Turnclub Olympia Merelbeke - 15.633 punten 3. In the Navy - GymMAX - 15.033 punten 4. Grease - Gymclub De Toekomst Mechelen - 14.900 punten 5. Chanel n°5 - TC Olympia Oosterzele - 14.766 punten

(foto’s: Eddy Temmerman)

Pivolté is ‘Best Dance Team’


PivoltĂŠ

Turnclub Olympia Oosterzele

TK Flink en Vroom Geel

Gymclub De Toekomst Mechelen

KK Breese Turnkring

Turnclub Olympia Merelbeke

Silok Deurne

Dance Planet

GymMAX

O.T.M. Gent

15


Ritmische Gymnastiek

Olympisch kampioene

Evgenia Kanaeva (Rusland)

zot van


(foto’s: Volker Minkus)


GYM OVER DE GRENS

Goud voor Donna-Donny Truyens op World Cup in Hongarije! Donna-Donny Truyens (Blauwput Omnisport) turnde begin oktober de finale op het paard met bogen op de World Cup Artistieke Gymnastiek Heren in Szombathely (Hongarije). Met een foutloze oefening en een persoonlijke recordscore van 15.625 punten haalde hij de overwinning. Het zilver was voor de Kroaat Robert Seligman (o.a. brons op het EK 2008), terwijl Oleksander Soprun uit Oekraïne het brons pakte. De 19-jarige gymnast van het topsportcentrum in Gent behaalde met zijn overwinning de eerste gouden World Cup-medaille voor België. Donna-Donny kreeg van Bloso een topsportstudentencontract en wil op het EK dat plaatsvindt in april 2009 in Milaan de eerste Belgische EK-medaille halen.

FIG kiest nieuw bestuur

Bruno Grandi leidt ook de volgende vier jaar de FIG

(foto: Volker Minkus)

Rosy Taeymans

Yang Wei trouwt binnenkort met Yang Yun

18

(foto’s: Volker Minkus)

Bruno Grandi (Italië) werd onlangs met een overweldigende meerderheid herverkozen tot voorzitter van de internationale gymnastiekfederatie (FIG). Het is zijn vierde ambtstermijn. Op hetzelfde congres werd ook internationaal jurylid Rosy Taeymans herverkozen als lid van het technisch comité Acrobatische Gymnastiek. Rosy is hiermee de enige Belgische met een officiële functie binnen de FIG.

Yang Wei treedt in huwelijksbootje Met olympisch goud allround werd Yang Wei’s sportieve droom werkelijkheid. Maar het was niet het hoogste doel in zijn leven. “Nu alle competities ter voorbereiding van de Spelen afgelopen zijn, wil ik mijn grootste droom realiseren: trouwen met Yang Yun,” (brons op de Spelen aan de brug in 2000) liet Yang weten. Hij moest hiervoor wel toestemming vragen aan zijn coach …


Liukin blijft winnen! Olympisch allroundkampioene Nastia Liukin werd in de USA door de ‘Women’s Sports Foundation’ verkozen tot ‘Sportvrouw van het jaar’. Liukin won vijf medailles in Beijing. Zij is de tweede turnster, na Mary Lou Retton (Olympisch kampioene in 1984), die deze eer te beurt valt.

ook op World Cup Final beste RG-turnster!

Liukin, een van de grootste sportvrouwen in de USA!

(foto: Volker Minkus)

Evgenia Kanaeva

Evgenia Kanaeva, momenteel de beste RG-turnster

Onderzoek bevestigt leeftijd Chinese gymnasten op Spelen

Olympisch kampioene Ritmische Gymnastiek Evgenia Kanaeva (Rusland) heeft na haar overwinning in Beijing niet veel tijd gehad voor vakantie. Begin oktober turnde ze op de World Cup Final in Benidorm en won er drie (knotsen, hoepel en lint) van de vier onderdelen. Haar landgenote Vera Sessina was de beste met het touw.

Vera Sessina won de World Cup finale met het touw

(foto: Volker Minkus)

Het team van Wit-Rusland (op de Spelen goed voor brons) won op de finale goud voor de oefening met touw en de oefening met hoepel en knotsen.

(foto’s: Volker Minkus)

De meisjes van het Chinese team, volgens de resultaten van het onderzoek allen 16 jaar op het ogenblik van de Spelen in Beijing.

Team Wit-Rusland

De Internationale Gymnastiekfederatie heeft haar onderzoek naar de leeftijd van het Chinese meisjesteam op de Olympische Spelen van Beijing 2008 afgerond. Ze wonnen op de Spelen o.a. de teamfinale. De leeftijd van de gymnasten werd namelijk in twijfel getrokken. Vooral Amerika (dat met het meisjesteam tweede werd) drong aan op een grondig onderzoek. Originele officiële documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, familiedocumenten en registers bevestigen de leeftijd van de gymnasten.

19


GYMPORTRET Li Ning was de eerste van vele Chinese gymnasten die internationaal succes oogstten. Na zijn actieve carrière richtte hij een bedrijf in sportkleding op dat ondertussen de concurrentie met de grote sportmerken is aangegaan. Op de Spelen leerde de wereld Li Ning kennen als de man die de olympische vlam aanstak. Een portret …

Li Ning in China

(foto: Volker Minkus)

sporticoon en nationale held

Tijdens de openingsceremonie waren miljarden tv-kijkers getuige van het ontsteken van de olympische vlam door Li Ning.

Een rijkgevulde carrière Li Ling wordt geboren op 3 oktober 1963 in Liuzhou, China. Het gezin telt drie kinderen, Li Ning heeft een oudere broer en een jongere zus. Als kleine jongen droomt hij van een carrière als leraar, het beroep dat zijn beide ouders uitoefenen. Het verwondert dan ook niemand dat hij op achtjarige leeftijd start met gymtrainingen, tien jaar later zou hij het nationaal team versterken. Door de boycot neemt Li Ning niet deel aan de Spelen van 1980 en leert de gymwereld hem pas kennen op het WK in 1981 waar hij zich onmiddellijk in de top van het klassement (6de plaats) nestelt. Minder dan een jaar later wint hij zes medailles op de World Cup in Zagreb, wat hem prompt de titel van ‘Prince of Gymnastics’ oplevert, het begin van een succesvol parcours. In zijn 19-jarige carrière wint Li Ning 106 gouden medailles. Op zijn palmares prijken onder meer drie gouden, twee zilveren en een bronzen olympische medaille, behaald tijdens de Spelen in Los Angeles in 1984. Heel veel specialisten beschouwen Li Ning als de ‘meest perfecte allroundturner’ die ze ooit zagen. Hij is in staat om op alle toestellen de maximum-

20

score te halen. Met zijn rivaal Yuri Korolev (Rusland) zorgt hij voor een echte boost in het mannenturnen. De duels tussen de atleten zijn stof voor drama en discussie, maar worden door beide atleten steeds met heel veel respect en fairplay gevoerd. Li Ning wil ook op de Spelen in 1988 (Seoel) nog schitteren, maar hij blesseert zich op de teamcompetitie en moet de wedstrijd staken. In 1989, hij is dan 26 jaar, zegt hij de topsport vaarwel.

Na de topsport opnieuw aan de top … Li Ning vindt in de ‘Li Ning Company Ltd’ een nieuwe uitdaging. Hij richt het bedrijf op in 1990 in Beijing en maakt er in korte tijd een beursgenoteerde onderneming van. Zijn doel is de Chinese bevolking betaalbare en goede sportkleding en schoenen aanbieden. Li Ning is ervan overtuigd dat sporten het leven positief kan veranderen en beïnvloeden, hij had dit zelf ervaren. Bij de productontwikkeling gebruikt hij zijn kennis en ervaring als actieve sporter. Li Ning wordt een van de grootste en populairste sportmerken van China


en richt zich op de sportcategorieën fitness, hardlopen, tennis, basketbal en voetbal en de in China populaire sporten tafeltennis en turnen. In korte tijd weet Li Ning een vooraanstaande marktpositie in China te verwerven met een marktaandeel van 30% en meer dan 5 000 winkels, waarvan sinds 2007 de eerste vestigingen in West-Europa. Elke 10 seconden wordt ergens ter wereld een LiNing-product verkocht. In België is het merk (nog) weinig bekend.

‘Anything is possible’

Het succes van Li Ning noemt hij zelf het resultaat van zijn sterke nationale trots. Eind jaren 1980 werd China nog beschouwd als een economisch onderontwikkeld en arm land met slechte gezondheidsomstandigheden. De trotse Li Ning wilde de wereld graag tonen dat China tot heel veel in staat is. Na zijn sportieve carrière wou hij dan ook een bijdrage leveren aan zijn land en de Chinezen aansporen tot verdere ontwikkeling en prestaties. En dat deed hij met brio! Zijn sportsuccessen waren voor velen een inspiratiebron, hij werd een held voor de Chinese bevolking.

(foto’s: Belga)

Li Ning maakt ‘Chinese droom’ waar

Li Ning tijdens de ringenfinale (die hij won) op de Spelen in 1984 in Los Angeles.

Dat hij in eigen land een van de meest geliefde sporticonen is, kon de wereld zien op de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Li Ning mocht de olympische vlam aansteken na een luchtwandeling boven het Vogelneststadion. Hij werd hiermee niet alleen onsterfelijk gemaakt, ook de beurs van Hongkong reageerde positief. Hij werd in één klap dertig miljoen dollar rijker! Li Ning is voor heel veel Chinezen het toonbeeld van een succesvol sport- en zakenman die hopelijk nog heel veel jonge atleten en managers ertoe aanzet hun dromen te realiseren.

Palmares

Li Ning haalt in zijn carrière 106 gouden medailles. Zijn belangrijkste resultaten zijn: 1973 nationaal kampioenschap junioren goud allround 1980 nationaal kampioenschap senioren brons allround 1981 WK Moskou brons team 1982 World Cup Zagreb 6 x goud (waaronder goud allround), 1 x brons 1983 WK Boedapest goud team, 6de allround, zilver sprong, brons grond, brons ringen 1984 OS Los Angeles zilver team, brons allround, zilver sprong, goud Grond, paard en ringen 1985 WK Montreal zilver team, goud ringen, zilver paard, brons grond 1987 WK Rotterdam zilver team, zilver ringen

Ook op de grond haalde Li Ning op de Spelen in 1984 in Los Angeles goud.

Li Ning gaf na de Spelen 20 000 euro aan de Duitse turnster Oksana Shusovitina (33 jaar – 8ste in de allroundfinale op de Spelen) voor de behandeling van haar zoontje dat herstellende is van leukemie. Zijn wereldwijde erkenning als topatleet werd in 1999 bekroond tijdens de verkiezing van de beste atleten van de 20ste eeuw. Li Ning werd verkozen als een van de beste atleten, hij schaarde zich in het lijstje van o.a. Pele, Michael Jordan en Mohammed Ali.

21


GYM TOPPERS

Internationaal tornooi Olympic Hopes Vlaamse junioren tweede, Jolien wint! Eind oktober waren de artistieke turnsters Jolien Eggermont (Gym Izegem), Julie Croket (Nut & Vermaak Buggenhout), Kim Vanlimbergen (De Eik Lommel), Eline Vandersteen (Rust Roest Brugge) en Antje Van De Velde (GymMAX) in Liberec (Tsjechië) om er deel te nemen aan het internatio­ naal juniorentornooi ‘Olympic Hopes’. Het Belgische team verzamelde 200.35 punten en haalde knap ZILVER in het ploegenklassement, goud was voor Hongarije, brons voor Zweden. Jolien Eggermont kwam uit aan de vier toestellen en won verrassend de individuele competitie. Jolien Eggermont (foto: Fons Decoster)

71 topsportstatuten uitgereikt aan Vlaamse gymnasten! Op woensdag 15 oktober werden door Carla Galle, commissaris-generaal van Bloso, de topsportstatuten uitgereikt in de Topsporthal Gent. Voor het schooljaar 2008-2009 ontvingen 780 leerlingen een topsportstatuut (A - B - Topsportbelofte). Daarvan

zijn 646 leerlingen ingeschreven aan een van de zes topsportscholen. Voor gymnastiek werden 71 statuten uitgereikt: 38 topsportschoolleerlingen (13 AGD - 17 AGH - 8 ACRO) en 33 topsportbeloften (23 AGD - 10 AGH).

Artistiek turnster Renate Masschelin (Gym Izegem) nam in september deel aan het tornooi ‘International Bosphorus Tournament’ in Istanbul (Turkije). Ze kwam er aan de start met de beste juniorgymnasten uit Letland, Tunesië, Macedonië en Turkije. In de allroundcompetitie haalde ze op brug (12.600 punten) en grond (13.900 punten) de hoogste score, op balk moest ze met 13.700 punten enkel de turnster Dilasu uit Turkije laten voorgaan. Op de sprong liep het echter fout, ze miste haar Yourchenko-sprong volledig, kreeg onverbiddelijk een 0-score en verloor meteen alle kansen op de overwinning. Ze eindigde zevende. Maar een dag later liet Renate zien wie de beste was. Ze haalde goud op de vier toestellen!

22

(foto: Volker Minkus)

4 x goud voor Renate Masschelin op tornooi in Istanbul!


(foto: GymFed)

Trampoline & tumbling Gouden trampolinejongens in Portugal

Goud voor Jasper, David, Joris, Marek in Loulé!

In het Portugese Loulé ging in september de derde editie door van de ‘Loulé Cup’, ditmaal gekoppeld aan een wereldbekerwedstrijd. Valerie Vanmellaerts (Lenig en Vlug Beveren-Leie) was de enige Belgische deelneemster aan de wereldbeker. Ze maakte, als jongste turnster, haar debuut in de internationale seniorencompetitie en eindigde op een 15de plaats. De mooiste Belgische prestatie kwam van trampoline. De vier juniores jongens David Samba (WIK Oostende), Joris Geens (Sterk en Lenig Drongen), en Jasper Vangaever en Marek Skoczylas (OTTB) wonnen de teamcompetitie. Naast de GymFed-selectie namen er eveneens gymnasten van Des Beveren, GymKa, Corpus Sanum Herentals, Gymnastica Oud-Turnhout, Turn Around

Bierbeek en Aktiva Berendrecht deel in verschillende categorieën en disciplines. Ook daar zagen we enkele knappe prestaties. Bij de -13 jarigen DMT was er goud voor Eline De Dycker (Des Beveren) en zilver voor clubgenote Jolien De Rechter. Bij de juniores meisjes waren er twee medailles: Anouschka Boons wist het goud te veroveren en brons was er voor Yentl Van Orshaegen (beiden Corpus Sanum Herentals). Kevin Van Damme (Turn Around Bierbeek) en Joris Geens (Sterk en Lenig Drongen) haalden zilver en brons bij de junioren jongens. Corpus Sanum Herentals mocht de teamfinale in de dubbele minitrampoline bij de meisjes op zijn naam te schrijven en nam zo de gouden medaille in ontvangst.

Tornooi ‘Winobranie’ Trampoline en Tumbling - Zielona Gora In het Poolse Zielona Gora ging in september de vierde editie door van de internationale wedstrijd ‘Winobranie’. De GymFed nam deel in de discipline tumbling. Bij de jongeren meisjes wist Febe Demulder (Sportac Deinze) op haar eerste internationale wedstrijd meteen goud te veroveren, maar ook Lisse Verelst (Ambitious Pro Gymnastics) nestelde zich met een derde plaats op het podium. In de categorie juniores meisjes kon Julie Seghers (KT Aalst) beslag leggen op de tweede plaats.

v.l.n.r. Lisse, Febe, Julie, Nele, Tim en Jirre (foto: GymFed)

Clubgenote Nele Van Heck eindigde vierde. Poolse power en afwerking zagen we vooral bij de seniores jongens. Goud was er voor Oscar Lipa, terwijl vice-Europees kampioen Jozef Wadecki tevreden moest zijn met zilver. Het brons ging naar Wojciech Sobierajski. Tim Busschots (Aktiva Berendrecht) legde met met 65,2 punten beslag op de vijfde plaats. Jirre Mercken (Turnkring Bilzen) werd met 58,3 punten zesde.

Een medaille voor Febe, Julie en Lisse! (foto: GymFed)

23


R E P O R TA G E Vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 2008 organiseerde de GymFed i.s.m. de Europese GymnastiekFederatie de zevende editie van de ‘Teamgym Championships’ in de Topsporthal Vlaanderen te Gent. 641 gymnasten uit 15 verschillenden 2008 - Ghent landen waren van de partij, nog nooit waren het er meer geweest. De 22 gemengde ploegen, 19 vrouwenploegen en 10 mannenploegen streden om de gouden plak in deze niet-alledaagse gymdiscipline.

Teamgym

Championship Teamgym vooral populair in Scandinavië Tijdens dit kampioenschap turnden de diverse teams (6 à 12 deelnemers) spectaculaire oefeningen aan grond, minitrampoline en tumbling. Het publiek was onder de indruk en liet dit duidelijk merken! Dat de discipline vooral populair is in de Scandinavische landen blijkt uit de resultaten. Bij de gemengde ploegen haalde het team van Ollerup IF uit Denemarken de overwinning. Het zilver ging naar Holmen uit Noorwegen en het brons was voor Orebro GK - Kif uit Zweden. Ook bij de vrouwen kregen we een mooie wedstrijd te zien. GF Ling uit Zweden won de wedstrijd met ruime voorsprong van het team van Gerpla (ISL). Vooral op de trampoline lieten de Zweedse meisjes zien dat ze de discipline onder de knie hebben. IJsland liet wat steken vallen op de tumblingbaan, maar kon met een goede gronden trampoline-oefening toch het zilver veiligstellen. Het brons was voor Bolbro Gymnasterne uit Denemarken. Denemarken haalde bij de heren de tweede gouden medaille. Deze was voor de club Silkeborg

Meisjesteam Bolbro Gymnasterne

24

Gemengde ploegen 1. Öllerup (DEN) 2. Holmen (NOR) 3. Örebro GF (SWE) Vrouwenploegen 1. GF Ling Helsingborg (SWE) 2. Gerpla (ISL) 3. Bolbro Gymnasterne (DEN) Mannenploegen 1. Silkeborg P/D (DEN) 2. Svendborg GF (DEN) 3. Kämpinge GF (SWE)

P/D die de hoogste score van het kampioenschap haalde. De strijd om het zilver was spannend tot het einde en ging uiteindelijk ook naar een Deens team, Svendborg GK. Het Zweedse team Kämpinge GK vervolledigde het podium. Hopen maar dat we met de organisatie van Teamgym een aanzet hebben gegeven om ook in ons land deze vorm van gymnastiek te organiseren.

Gemengd team uit Tsjechië

Mannenteam van Silkeborg


Meer trainers beter opleiden Topsporthal Vlaanderen Gent info: www.bloso.be/dagvandetrainer tel : 02/209.47.21 e-mail : dagvandetrainer@bloso.be

Verantwoordelijke uitgever: Carla Galle - Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 - 1000 Brussel, vrij van zegel KB 2-3-1927 - art.135

13.12.2008


int e rvi e w

De avonturen van een

Vlaming in Beijing Naast de gymnasten zetten ook drie Vlaamse juryleden hun beste beentje voor op de Olympische Spelen. Zo verdiende Joeri De Jonghe (WIK Oostende - Trampoline) zijn aanduiding als jurylid trampoline door zijn goede scores op de voorbije Europese en Wereldkampioenschappen. Wij wilden graag meer weten over zijn ervaringen in Beijing. Hetzelfde gebeurde tijdens de rit naar het hotel: wij reden vlot langs de ‘Olympic Lane’, de andere auto’s stonden in de file. Echt spectaculair! Werkelijk alles in Beijing stond in functie van de Olympische Spelen. Omdat er maar acht juryleden voor de discipline Trampoline waren, kregen we onze eigen Chinese begeleider die ons overal meenam: twee keer per dag naar het restaurant, op excursie, naar een lokale markt. Qua taal was het improviseren, want de meeste Chinezen spreken eigenlijk nauwelijks Engels.

Juryleden trampoline OS 2008 (foto: GymFed)

Gym: Hoe kwam je als jurylid op de Olympische Spelen? Joeri: Ik ben geselecteerd door de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) op basis van mijn prestaties als jurylid in de voorbije vier jaar. Daarvoor moet je uiteraard enkele grote wedstrijden gejureerd hebben, zoals Europese en Wereldkampioenschappen. Het is wel zo dat je als ‘neutraal’ jurylid meer kans maakt om te worden gekozen, want jammer genoeg heeft België voorlopig nog geen deelnemers in de discipline Trampoline. Gym: Hoe heb je je voorbereid op die juryfunctie? Joeri: Eigenlijk heb ik niets specifieks gedaan. Ik wist namelijk niet aan wat ik me moest verwachten. Ik heb gewoon mijn normale activiteiten als juryverantwoordelijke voortgezet. Gym: Wat was jouw eerste indruk van de Olympische Spelen? Joeri: Alles was perfect georganiseerd. Er is echt niets verkeerds gelopen. Het begon al met de aankomst in de luchthaven. Terwijl de ‘normale’ passagiers mooi stonden aan te schuiven, mochten wij gewoon doorlopen omdat we een officiële badge met de vermelding ‘Olympic Games’ droegen. De formaliteiten waren in een wip geklaard.

26

Gym: Was is jouw ervaring met de wedstrijden? Het lijkt me bepaald indrukwekkend om te jureren in een stadion van die omvang terwijl alle tv-camera’s op jou gericht zijn en er duizenden mensen je observeren … Joeri: Ik vond het best spannend en speciaal. In de grote hal stonden de tien toestellen voor Artistieke Gymnastiek opgesteld – op de plaats voor de grondoefeningen werden nadien de trampolines geplaatst. Terwijl de juryleden voor artistieke gymnastiek met zijn drieën of zijn vieren aan de zijlijn gingen staan, moesten wij helemaal middendoor op een rijtje naar de trampolines lopen. Als je dan weet dat er 18 000 toeschouwers zitten te kijken ... dat is best wel iets waar je nerveus van wordt! Vervolgens begin je te jureren terwijl het volledig technisch comité van de FIG je nauwlettend in het oog houdt. Je mag niet missen hé, het is echt nu of nooit. Zo tikte een van mijn collega’s per vergissing een verkeerd cijfer in, meteen rinkelde de telefoon om ons daarvan op de hoogte te brengen. Nu hadden we de fout zelf ook al gezien hoor. Maar we stonden dus behoorlijk onder druk. Je kreeg wel een ietsje meer tijd om te controleren, omdat alle beelden nog eens getoond werden in slow motion. In totaal kregen we 2 minuten en 15 seconden, waar je normaal maar een halve minuut hebt om je punten te geven. Maar in het begin was het echt wel stresserend. Als we zelf niet jureerden, kregen we een plaatsje toegewezen ergens in het stadion.


Gym: Wat met de omkadering van de juryleden ter plaatse? Joeri: Die was echt perfect. We werden overal op sleeptouw genomen en kregen werkelijk alles te zien. Maar in vergelijking met andere juryleden hadden wij dan ook veel tijd: in totaal hadden we ruim drie uur wedstrijd en dan ook nog een paar vergaderingen. Alles samen drie keer een halve dag werk. In totaal waren we tien dagen in Beijing, van 12 tot 21 augustus. Ik heb dus zowel de openings- als de sluitingsceremonie gemist! Gym: Hoe was de sfeer onder de collega-juryleden? Joeri: Prima. Wij kwamen allemaal goed overeen en iedereen sprak behoorlijk Engels, op één uitzondering na maar dat bleek uiteindelijk geen probleem. De juryleden waren afkomstig uit Zweden, Polen, Israël, Spanje, Frankrijk, Nederland, Australië en België. Gym: Wie vond je de grootste pechvogels van de trampolinecompetitie? Joeri: Bij de dames was dat ongetwijfeld de Russische Irina Karavaeva. Deze atlete stak werkelijk met kop en schouders boven de rest uit, maar bij haar laatste sprong zag ik dat het fout ging. Had ze toen geen punten verloren, dan was ze beslist als eerste geëindigd. Dubbel zo jammer omdat het normaal gezien haar afscheidswedstrijd was! Bij de heren zou ik de Duitser Henrik Stehlik willen vernoemen: hij werd het slachtoffer van een twijfelachtige, volgens mij verkeerde beslissing en eindigde daardoor als laatste. Het tragische gevolg is dat deze atleet nu geen subsidies meer krijgt en daardoor waarschijnlijk zal stoppen met trampolinespringen. Gym: Welke springer of springster is je het meest bijgebleven? Joeri: Bij de mannen vond ik de Canadees Jason Burnett een grote kanshebber voor de gouden medaille, al werd hij uiteindelijk toch nog voorbijgestoken door de Chinees Lu Chunlong. Maar geloof me: we zullen nog veel horen van deze atleet, hij is echt bijzonder getalenteerd. Hij won trouwens onlangs goud op een wereldbekermanche in Portugal. En bij de vrouwen zou ik naast Irina Karavaeva de Canadese Karen Cockburn naar voren willen schuiven, die zilver behaalde. Het was al haar derde olympische medaille in het trampolinespringen. Voor de fans! Jason Burnett zal er bij zijn op het Gymgala van Vlaanderen! (zie pag. 11-12) Gym: Welk aspect van de Olympische Spelen zul je nooit vergeten? Joeri: Ik zal nooit vergeten hoe gek de Chinezen

(foto: GymFed)

Identikit Joeri De Jonghe

Geboortedatum: 16 oktober 1972 Club: WIK Oostende Aantal jaren jurylid bij de GymFed: 18 jaar Eerste wedstrijd als jurylid: Provinciaal kampioenschap minitrampoline Gent (1990) Belangrijkste wedstrijden: 4 EK’s, 3 WK’s, 1 Olympische Spelen

zijn! Het hele land stond collectief in het teken van de Olympische Spelen. Het leek wel of iedereen gebrainwasht was. Overal hingen vlaggen en wimpels met de slogan ‘One World One Dream’. Weet je dat er zelfs langs de autosnelwegen bloembakken stonden! Ik vond dat vreemd … Overal waar we gingen, droegen we onze accreditatie en als de mensen zagen dat we officials van de Olympische Spelen waren, wilden ze per se met ons op de foto. Gym: Wat met het trampolinespringen: zie je de sport in de juiste richting evolueren? En wat met de kansen van België om ooit in die discipline op de Olympische Spelen te geraken? Joeri: Wereldwijd gaat het de goede kant op. Als je de cijfers van de wereldkampioenschappen bekijkt, zie je dat er elk jaar landen bijkomen en dat het aantal atleten toeneemt: we zitten nu al aan meer dan honderd deelnemers aan de WK’s. Als je weet dat elk land maximum vier springers mag sturen, dan zie je wel dat het goede kant uitgaat. Hier in België nemen de cijfers ook toe, maar het grote probleem is dat we geen hoofdtrainer hebben. We hebben voorlopig alleen met een trainersteam dat een kerngroep opleidt, maar dat volstaat niet. Al moet ik wel zeggen dat er vanuit de federatie al beter gestructureerd wordt. Als die hoofdtrainer er komt, dan zie ik België zeker nog deelnemen aan de Olympische Spelen. Er zit wel wat talent in ons land, maar op vrijwillige basis studies combineren met sport op hoog niveau is een zo goed als onbegonnen zaak. Als je het zou kunnen inkaderen in een topsportschool, dan zou het misschien wel lukken. Wordt aan gewerkt!

27


ids c orn e r

Hartelijk dank voor de mooie foto’s! We kregen opnieuw heel veel mooie foto’s! Ze allemaal publiceren was jammer genoeg niet mogelijk. We maakten volgende selectie.

Melissa De Kimpe ontroerde ons met volgend briefje: “Graag had ik mijn ex-acropartners eens willen verrassen met een foto van hen in ‘Zot van Gym!’. We hebben samen als Marjet, Ivon en Ivet veel afgelachen, veel plezier gemaakt en goede resultaten behaald op de wedstrijden. Ik wil jullie dan ook graag bedanken. Nel en Helen, jullie zullen altijd mijn favorieten blijven! Ik mis jullie enorm!!“ Lief van jou Melissa!

Heb je een leuke gymfoto? Wil je via deze rubriek iemand verrassen? Waag voor de volgende uitgave van ‘zot van Gym!’ je kans en stuur ons vóór 10 januari jouw leukste foto

De mama van Sarah De Proost schreef ons: “Tijdens de zomervakantie heeft ze veel geoefend, zoals u op de foto ziet. Volgens Sarah dient de zetel niet alleen om op te zitten”. Ongetwijfeld zullen veel mama’s deze uitspraak wel herkennen … Sarah is 7 jaar en turnt bij Lenig en Gezwind Ravels.

Wout Lattré werd geboren op 8 oktober 2008. Peter Brecht liet hem alvast kennismaken met Gymbo. Van harte proficiat aan de ouders!

“Dit is onze dochter Carole Greiner. Zij is pas 8 jaar geworden en turnt al drie jaar bij Omnigym Jong Edegem. Zij kan het turnen niet laten, zoals je ook op deze foto kunt zien. Ook in Zwitserland demonstreerde ze graag deze originele spreidzit. Wij zouden haar zeer graag verrassen met deze foto in ‘zot van Gym!’. Wat een leuke foto Carole!”

Hey, Ik ben Kaat Ureel en woon in Mechelen. Hier ben ik te zien in brug op een plankje op het water in Italië. Ik ben 13 jaar en turn bij MK Gym Mechelen. Het is er heel leuk en ik maak altijd veel plezier met mijn vrienden. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn turnvrienden: Farah, Lotte, Kayla, Kato en nog vele anderen! Het zou superleuk zijn mocht ik in de Kidscorner verschijnen. Met veel plezier gedaan Kaat!

Hoi, Ik ben Julie Camerlynck, bijna 10 jaar, en al 5 jaar turn ik bij Turnkring Vlamertinge waar het supertof is. Al drie jaar doe ik nu competitie met héééééél leuke trainers en supercoole vriendinnetjes.Mijn papa maakte de foto van mijn turnwedstrijd op het Westhoekturntornooi. Hopelijk vind je hem even leuk! Uiteraard Julie. Hartelijk dank!

Alle kinderen ontvangen binnenkort een gymgeschenk! De redactie is heel blij met de vele inzendingen die we van onze gymnasten ontvangen. Wil je ook kans maken om in deze rubriek opgenomen te worden? Stuur dan de digitale versie van je mooiste gymfoto, gemaakt tijdens een wedstrijd, turnfeest, op vakantie of thuis, … naar info@gymfed.be en maak kans op een tof gymgeschenk!

28

Opgelet! We ontvangen nog steeds mooie foto’s die we jammer genoeg niet kunnen gebruiken omdat ze van onvoldoende kwaliteit zijn om af te drukken! Vraag aan mama, papa of de trainer het toestel goed in te stellen!! (richtlijn: 9x13 cm = 1063x1535 pixels – 300 dpi)


(foto: Volker Minkus)

‘Koekoek’

Test je gymkennis! Wie was de eerste gymnast …? 1. die een drievoudige salto rugwaarts turnde op de grond? 2. die een achterwaartse salto uitvoerde op de balk? 3. die een reuzenzwaai met één hand turnde aan de brug met ongelijke leggers?

a. Liu Xuan (China)

b. Valeri Liukin (USA)

c. Olga Korbut (Rusland)

‘In the picture’

Wie komt hier om de hoek kijken? Yang Yilin was een van de turnsters op de Olympische Spelen in Beijing. Even werd er getwijfeld of ze wel oud genoeg was om deel te nemen. En ja hoor, het is nu bevestigd, Yilin was 16 jaar op de Spelen …

Het is onmogelijk om alle laureaten van onze wedstrijden in ‘zot van Gym!’ te publiceren. Op onze website proberen we dit via de fotobank alvast op te lossen. En … dit seizoen kiezen we in elke ‘zot van Gym!’ lukraak een foto uit van een van onze activiteiten. Voor deze uitgave viel onze keuze op een foto genomen tijdens de Best Show Teams Finale.

(foto: Eddy Temmerman)

Knap Delphine en Stéphanie Van Cauwenberghe, Jolien Vanderdeelen en Sofie De Spiegeleer (allen 18 jaar - Olympia Oosterzele) worden ook wel de ‘VROUWEN VIER’ genoemd en willen graag in ‘zot van Gym!’ schitteren. “Wat er ook gebeurt, we houden de sfeer erin!”, is hun motto. Houden zo meisjes! Wil je je foto, tekening, gymgedicht, grap, … in de volgende editie van ‘zot van Gym!’? We verwachten alle inzendingen ten laatste op 10 januari 2009 (Gym 1-2009 verschijnt rond 15 februari) Oplossing ‘Test je gymkennis’! 1b – 2c – 3a

Van de 7-jarige Iola Cornelis (Jespo-Gym) kregen we deze mooie tekening. Knap van jou Iola!

29


G Y M S P R O K K EL S Maak kennis met … In deze rubriek stellen we enkele gymnasten voor van wie we beslist nog zullen horen … Lene Thys SRG Mol – Gym Mol De 5-jarige Lene turnt bij de SRG-ertjes van SRG Mol en bij de Flikskes van Gym Mol. “Nieuwe dingen met de hoepel leren vind ik het leukst”, wist Lene ons te vertellen. Doe zo verder meisje!

Emily De Wreede Olympia Houthalen Emily (10) is aangesloten bij de club ‘Olympia Houthalen’. Vanaf dit schooljaar turnt ze als topsportbelofte ook tijdens de schooluren. Ze loopt school in de Genkse Vrije Basisschool en turnt in het BTB (Basisschool Topsport Beloften) van Genk. Veel succes Emily!

Iliaz Pyncket Vaste Vuist Lauwe Ook Iliaz waagde dit jaar de overstap naar de topsportschool. Iliaz traint in het BTB van Gent en verblijft er tijdens de week op het topsportinternaat. Dit vinden wij heel knap van jou Iliaz!

Kalender 13.12.2008 Dag van de Trainer – Gent 20.12.2008 Gymgala van Vlaanderen – Gent Vanaf 10.01.2009 Provinciale kampioenschappen in de verschillende disciplines 15.02.2009 Kampse Danscup – Beringen 21.02.2009 Klokke Roeland Cup – Mariakerke Voor meer info over deze en andere gymactiviteiten surf naar

Om thuis te proberen Acrogym is een mooie populaire discipline bij de GymFedclubs. Ook onze topgymnasten doen het uitstekend, dit kon je lezen van pag. 7 tot 10. Wil je ook even ‘acrogymmen’? Met volgende partneroefeningen krijg je misschien wel de smaak te pakken… Een paar tips: - De grootste partner onderaan - Zorg er voor dat je je niet kan stoten - Laat jullie eventueel helpen

Wil jij ook schitteren in deze rubriek? Mail naar info@gymfed.be een duidelijke foto met een kort briefje. Graag je club, geboortedatum en discipline vermelden!

Coole gymmanieren We lanceerden bij de aanvang van het nieuwe seizoen de campagne ‘Coole gymmanieren’, speciaal gericht naar de trainers en de gymnasten. Elke maand reiken we via een leuke affiche een paar tips aan voor nog meer gymplezier. De maand november staat in het teken van blessures. Hopen maar dat het jou nooit overkomt, maar als het toch gebeurt geeft het turnteam ‘topfit’ jou graag volgende tips:

Elke maand een nieuw thema

COOLE GYMMANIERENNOVEMBER

Ai! Een pijntje geen geintje

Titel = thema

Ai! Een pijntje geen geintje

Meer info over de campagne? info@gymfed.be – 09-243 12 00

Tips voor de trainer

UR NT

T

In de volgende ‘zot van Gym!’ - Reportage over het ‘Gymgala van Vlaanderen’ De volgende uitgave verschijnt rond 15 februari 2009!

30

EAM TOPF

Jij bent diegene die je eigen pijn voelt. Meld dit tijdig en heel duidelijk om erger te voorkomen. Zorg dat je zelf begrijpt wat er aan de hand is: vraag je mama, papa, trainer of dokter voldoende informatie. Bij een blessure horen hard werken, discipline en geduld. Volg de adviezen van je dokter, kiné en trainer op. Na regen komt zonneschijn! Kop op!

Campagne van de GymnastiekFederatie Vlaanderen in het kader van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Meer info over deze actie: 09-243 12 00 – info@gymfed.be In samenwerking met www.sportsupport.be en www.heavyMental.be

- Een vooruitblik op het nieuwe wedstrijdseizoen!

Tips voor de trainer

Turnteam Topfit

Tips voor de turn(st)er

Blessurepreventie: wat is jouw actieplan? Pijnklachten zijn altijd een signaal: zoek naar de betekenis hiervan. Blessure of sterallure? Oordeel niet te snel. Een langdurig geblesseerde: laat hen voelen dat ze er nog steeds bij horen.

iT

• Jij bent diegene die je eigen pijn voelt. Meld dit tijdig en heel duidelijk om erger te voorkomen. • Zorg dat je zelf begrijpt wat er aan de hand is: vraag je mama, papa, trainer of dokter voldoende informatie. • Bij een blessure horen hard werken, discipline en geduld. Volg de adviezen van je dokter, kiné en trainer op. • Na regen komt zonneschijn! Kop op!

Cartoon: ‘foute situatie’

Tips voor de gymnast


e c n a m r o f er

P t s Be

2 adressen

Machelen-Zulte - rijksweg 80 : Van ma tot vrij van 10u00 - 18u30 | Zaterdag van 10u00 tot 17u00 of na afspraak Leuven - Naamsestraat 159 : Van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur Contact Best Performance | Rijksweg 80 | B 9870 Zulte - Machelen T +32 (0) 9 380 07 47 | F +32 (0) 9 380 18 54

www.best-performance.com info@best-performance.com


Alles wat u nodig heeft!

Nieuwe catalogus bewegingsonderwijs en turnen

Meer dan 300 nieuwe producten Janssen-Fritsen n.v. • Klaverbladstraat 2 • 3560 Lummen • Telefoon: 013-53 15 07 • Fax: 013-53 15 10 • E-mail: info@janssen-fritsen.be • www.janssen-fritsen.be

Zot van gym 04/2008  
Zot van gym 04/2008  

http://www.gymfed.be/images/File/Zot-van-Gym/GYM-2008-04-WEB.pdf

Advertisement