Page 1

INFOBOEKJE

GYMCLUB ALTIS VZW

Seizoen 2008-2009

Verantwoordelijke uitgever: Dominique Van Leeuwen, Meuleken 14, 9988 Watervliet 09/379.02.74 (na 19h00) http://www.gymclubaltiseeklo.be altis.eeklo@telenet.be


Woordje van de voorzitter Dag gymmers, Vakantie … voor sommigen onder ons een periode van rust, genieten van zon, zee en lekker niets doen . Anderen blijven de turnmat trouw en trainen de ganse vakantie door . Maar één ding hebben we allemaal gemeen … we keken weer uit naar de start van het nieuwe turnseizoen . En eindelijk is het weer zover, een nieuw seizoen, waarin opnieuw heel wat te beleven zal zijn, staat voor de deur . Zo zullen onze allerkleinsten van start gaan met het vernieuwde kleuterprogramma waarin ze hun uiterste best zullen doen voor het behalen van hun eerste medaille (meer hierover verder in dit infonummer), zal onze demogroep ons opnieuw verrassen met een spetterend thema rond hekserij en hocus-pocus, staan onze wedstrijdgymnasten weer op scherp om aan de competitie te beginnen, en zoveel meer ….. Ook zullen we opnieuw instaan voor de organisatie van de eerste provinciale voorronde acro in het D-niveau . Maar het hoogtepunt dit jaar zal zeker ons tweejaarlijks turnfeest worden . Een weekend waar train(st)ers en gymnasten nu alvast naar uitkijken . Via dit infoblad willen we jullie verder informeren omtrent trainingsuren, reglementen, contactgegevens, en belangrijke data, maar jullie kunnen ook dit jaar opnieuw rekenen op een gemotiveerd team van bestuurders, medewerkers én train(st)ers, die zoals steeds klaar zullen staan om jullie verder wegwijs te maken in de werking van onze club . En vergeet ook niet om regelmatig een bezoekje te brengen aan onze volledig vernieuwde www.gymclubaltiseeklo.be, waar jullie naast dit alles nog meer info én sfeerbeelden terug vinden van al onze turngroepen . Ik wens jullie alvast een sportief en amusant turnseizoen toe ! Wim Van de Walle


Lessenoverzicht van 9/2008 tem 6/2009 KLEUTERS (GEMENGD) : Op zaterdag van 9 u tot 10u30 of van 10u30 tot 12 u (naar keuze) MEISJES (+ JONGENS T.E.M. 2 ljr): ste de 1 en 2 leerjaar: op woensdag van 15u00 tot 16u30 en/of op zaterdag van 10u30 tot 12 u de 3 t.e.m. 6de leerjaar: op woensdag van 13u30 tot 15 u en/of op zaterdag van 9 u tot 10u30 Secundair: op zaterdag van 10u30 tot 12 u. DE

JONGENS: 3 t.e.m. 6 leerjaar: op zondag van 13 u tot 15 u secundair: zondag van 15 u tot 17 u of 17 u tot 19 u de

de

ROPE SKIPPING: Beginners: op zondag van 10u00 tot 11u00 Gevorderden: op zondag 11u00 tot 12u30 Wedstrijdgroep na selectie TRAMPOLINE: Vanaf 1 tot 5 leerjaar : op zaterdag van 15u tot 16u30 6de leerjaar en secundair : op zaterdag van 16u30 tot 18u ste

de

Wedstrijdgroep na selectie ACROGYM, TUMBLING EN DEMO Gymnasten worden geselecteerd uit de basisgroepen na afleggen test VOLWASSEN CONDIGYM DAMES EN HEREN : EEN COMBINATIE VAN CONDITIETRAINING , BBB, EN STEP-AEROBICS Op woensdag van 19u30 tot 20u30 of van 20u30 tot 21u30


LIDGELD (voor volledig turnseizoen / inclusief € 8 verzekering) Turnen basis / trampoline basis / rope skipping wedstrijdgroep: € 95 Jongens Graad 2&3 en hoger : € 110 Rope skipping basis / Condigym / Toestelturnen volwassenen : € 70 Kortingen: € 15 vanaf 2de lesuur Het dragen van een Altis T-shirt is verplicht bij de basisgroepen (€ 10) INSCHRIJVINGEN Vóór het begin van elke les in de stedelijke sporthal te Eeklo Na telefonische afspraak op het nummer 0472/46.08.87 (Emmy De Jaeger - Ledenadministratie) Steeds gratis proefles mogelijk INLICHTINGEN Op het secretariaat 09/379.02.74 (Dominique Van Leeuwen) of via email : altis.eeklo@telenet.be

Tussenkomst mutualiteit Verschillende mutualiteiten willen als gezondheidspromotie actieve sportbeoefening bij jongeren ondersteunen. Vraag er naar bij uw ziekenfonds en bezorg ons desgewenst de benodigde formulieren. Gelieve deze steeds te voorzien van de naam van de gymnast en de groep waartoe deze behoort. Weet ook dat u deze formulieren ook nog kunt indienen van voorgaande kalenderjaren.


ENT Beste ouders, beste gymnasten, Voor de goede gang van zaken vragen wij dit clubreglement aandachtig te willen doornemen. Wij rekenen op een stipte naleving ! de lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 5 minuten vóór de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen ! Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Armbanden, ringen, juwelen e.d. worden niet gedragen tijdens de les. (dit is ook omwille van veiligheidsredenen !). Knuffels en speelgoed worden beter thuisgelaten. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Deze kunnen opgeborgen worden in de daarvoor voorziene opbergvakjes. Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen bij ons of bij de “verloren voorwerpen” van de sporthal (navraag op secretariaat sporthal). de lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. Bij oponthoud verwittigt u de sporthal (tel. 09/377.61.27). De kleuters verzamelen steeds in hun kleedkamer en worden daar ook door de ouders afgehaald. de gymnasten verlaten de zaal niet vooraleer zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen. de gymzaal en de kleedkamers moeten worden proper gehouden : lege flesjes worden in een vuilnisbak gedeponeerd ! Eten en drank zijn in de gymzaal verboden ! Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les ! de Altis-lidkaart is een bewijs van aansluiting.. Enkel wie in het bezit is van een Altislidkaart seizoen 2008-2009 is verzekerd en kan deelnemen aan de lessen. Wanneer het lidgeld nog niet betaald is gelieve dit dringend te regelen. Een niet verzekerd sportongeval kan u anders een pak geld kosten !!!


 het dragen van het Altis T-shirt is verplicht tijdens de basislessen op zaterdag en woensdag. Deze T-shirt kan bij inschrijving worden aangekocht aan de prijs van ₏ 10 en dient te worden genaamtekend. het Altis-secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld (tel. 09/379.02.74 of 0472/46.08.87) of via mail : altis.eeklo@telenet.be het Altis-secretariaat dient te worden verwittigd indien u gedurende langere tijd de lessen (wegens ziekte, kwetsuur, ‌) niet kunt volgen. De train(st)er wordt hiervan op de hoogte gebracht. gelieve de train(st)er in te lichten over eventuele gezondheids-problemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, astma, diabetes, ‌) indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden gymnasten onder invloed worden geweigerd om aan de gymlessen deel te nemen we wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun hobby : we zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van trainers of mede-gymnasten

Doelstellingen Gymclub Altis Eeklo vzw heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de gymnastiek, en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader. Hiervoor wensen we een kader aan te bieden waarbinnen bestuur en trainers zich inzetten om alle +3-jarigen uit onze regio de kans te geven om aan gymnastiek te doen en hieraan in de eerste plaats plezier te beleven.


WERKWIJZE BASISGROEPEN De basisgroepen (lagere school) worden onderverdeeld in volgende graden : graad 1 (1e en 2e leerjaar) graad 2 (3e en 4e leerjaar) graad 3 (5e en 6e leerjaar) Kinderen die in aanmerking komen voor acro, tumbling, trampoline of demo zullen door hun train(st)er of door de betreffende train(st)ers uit de basisgroepen worden geselecteerd en onderworpen aan selectieproeven. Voor de wedstrijdgroepen trampoline en rope-skipping wordt uiteraard uit de basisgroep van de betreffende discipline geselecteerd. Wij vinden een goede verstandhouding met de ouders van onze gymnasten heel belangrijk. Gelieve ons daarom steeds te contacteren indien u nog vragen of bedenkingen heeft, of indien er zich problemen zouden stellen.

de train(st)ers en het bestuur.

Discipline in de kijker: ‘kleuterturnen’ Na het jaar van de kleuter waarin de kleuter centraal stond, plaatsen wij kleuterturnen ook eens in de kijker. Kleuterturnen in Altis. Onze turnlessen worden aangeboden in een goed uitgeruste zaal met ervaren train(st)ers. Ons belangrijkste motto is “Hup met de beentjes”! Samen met de kleuters turnen, springen, rennen, dansen, klimmen, tuimelen en spelen wij er op los. Onze turnlessen hebben een overzichtelijk verloop. Eerst en vooral warmen we ons op. Dit gebeurt dikwijls met een leuk spelletje. Natuurlijk vergeten we ons niet los te maken en aan onze lenigheid en vormspanning te werken. Vervolgens start de kern van de les. Meestal stellen we een parcours op met een grote variëteit aan oefeningen. Na een vermoeiende training is het tijd om opnieuw tot rust te komen. We zorgen voor een rustige afsluiter in de vorm van een rustig spelletje, een dansje of spelen met de parachute. Wij trachten altijd op dezelfde manier te werken zodat wij uw kind structuur kunnen aanbieden.


Het belang van een gevarieerd aanbod. Het is voor jonge kinderen ontzettend belangrijk om veel te bewegen. Aangezien het kleuterlichaam nog in volle ontwikkeling is, zorgen wij voor een gevarieerd aanbod. Wij vertrekken in onze lessen vanuit het turnen, maar andere bewegingsvormen worden ook aangeleerd. Ook het vrij spelen is bij kinderen één van de voornaamste manieren om te leren. Wij trachten te streven naar een brede ontwikkeling. Zo bieden wij een algemene bewegingsbasis die ervoor zorgt dat uw kind nog alle richtingen uit kan als het de lagere schoolleeftijd heeft bereikt. Ons aanbod is natuurlijk ook de ideale basis om door te stromen naar het lagere schoolprogramma binnen Altis. Nieuw kleuterprogramma Vanaf het seizoen ’08-’09 gaan wij met een nieuw kleuterprogramma van start. De overkoepelende Gymnastiek-Federatie, waar Altis bij aangesloten is, heeft een programma uitgewerkt. Gymbo, hun mascotte staat daarin dan ook centraal. Het programma werkt 3 niveaus uit die aansluiten bij de 1e, de 2e en de 3e kleuterklas. Per niveau zijn er aangepaste oefeningen, allemaal voorgetoond door Gymbo. Wie deze oefeningen kan uitvoeren krijgt op het einde van het seizoen een diploma en een medaille, zo kan je in het volgende seizoen overgaan naar het volgende niveau. Je begint bij brons en als alles goed gaat krijg je op het einde van de 3e kleuterklas een gouden medaille! Elke turnles zullen wij wat tijd voorzien om daaraan te werken. We werken met voor kleuters haalbare doelen, waarbij zij gemotiveerd zullen worden door Gymbo. Als ouder kan u ook volgen waar uw kind mee bezig is. Er zal in de sportzaal een grote poster te zien zijn met alle oefeningen per niveaus op. Hopelijk hebben wij voor u de werking van het kleuterturnen wat duidelijker in beeld kunnen brengen. Wat u hier kon lezen is natuurlijk een korte samenvatting. Indien u nog verder informatie wenst, kan je altijd terecht bij 1 van de train(st)ers. Dit seizoen krijgen de kleuters turnles van: Daisy De Coninck, Bart De Meyer en Ellen Mariman Aandachtpunten voor de ouders Gelieve bij het begin en het einde van de training niet te lang in de buurt te blijven van uw kind. Dit is niet omdat we geen pottenkijkers wensen; helemaal niet. We ondervinden enkel dat onze kleuters erg afgeleid zijn als mama of papa in de buurt blijft. De kleuters hebben een vaste kleedkamer (nr16). De kleuters vertrekken samen met een train(st)er van en naar de kleedkamer. Het is niet nodig om uw kind in de turnzaal af te zetten of op te halen.


Gelieve uw kind geen speelgoed te laten meenemen of juwelen te laten dragen. Dit verhindert het goede verloop van de les en is niet veilig. Breng ons steeds op de hoogte indien voor uw kind speciale zorg nodig is.

BASIS Disciplineverantwoordelijke : Stephanie De Roose 0486/46.42.95

Train(st)ers Basis CABOOR LISA SPEYESTRAAT 69H 9990 MALDEGEM 050/71.59.07 °26/09/1991 caboorlisa@hotmail.com basis

CLAEYS AARON KLEINE BOGAARDESTRAAT 57 9990 MALDEGEM 0496/03.98.68 Sof2_aaron@hotmail.com jongens

CLAEYS EDITH MOLLEVIJVER 2 9991 ADEGEM 0475/69.12.21 edith.claeys@telenet.be Rope skipping

DE CONINCK DELPHINE TARWESTRAAT 10 9900 EEKLO 0472/71.55.64 º1/08/1989 nijntje_fientje@hotmail.com basis

DE CONINCK SHANA KON FABIOLALAAN 24 9990 MALDEGEM 050/71.04.26 º28/04/1992 shana450@hotmail.com basis

DE JAEGHERE GISELLE KAAISTRAAT 52 9900 EEKLO 09/378.25.50 º1/12/1958

DE MEYER BART LONDENSTRAAT 52 9000 GENT 0479/31.25.71 º29/08/1982 skinlowd@hotmail.com kleuters

DE ROO HEIDI VISSTRAAT 24 9900 EEKLO 0496/92.90.15 º12/06/1978 kleuters

condigym dames


BRUGSE HEIRWEG 2 9190 STEKENE 0497/24.30.50 º24/04/1981 jongens MARIMAN ELLEN GULDEN SPORENSTRAAT 23 9900 EEKLO 0474/69.46.08 º10/03/1987 ellen_mariman@hotmail.com kleuters TACK MELIA HEILIG BLOEDSTRAAT 5A 9000 GENT 0478/45.03.27 º21/03/1986 tackje@hotmail.com basis VAN HAUTE ESTER OTEGEMSTRAAT 5 9961 BOEKHOUTE 0478/45.47.63 º19/09/1989

HEYNSSENS SARAH KREKELMIJT 11 9968 BASSEVELDE 0473/69.30.50 °27/02/1985 sarah_heynssens@hotmail.com basis MARIMAN THOMAS GULDEN SPORENSTRAAT 23 9900 EEKLO 0475/74.57.30 º3/12/1990 thomas_mariman@hotmail.com jongens

basis

VAN DE WOESTYNE MACHTELD PUTTEN 8 9940 SLEIDINGE °6/12/1988 0476/32 89 96 machteld.vandewoestyne@hotmail.com basis VAN HOYE ELKE D.GOETHALSSTRAAT 1 F 9900 EEKLO 09/377.95.18 º23/06/1987 elke_vanhoye@hotmail.com basis

VAN HOYE KIM D.GOETHALSSTRAAT 1 F 9900 EEKLO 09/377.95.18 º6/12/1985 kimvanhoye@hotmail.com basis

VANDE VELDE TINE PIJPEWEG 40 8310 SINT-KRUIS 0478/93 30 00 °8/09/1979 angelevv@yahoo.com basis


Disciplineverantwoordelijke : Vacant

Trainsters Acro DE ROOSE STEPHANIE LANDSDIJK 118A 9968 BASSEVELDE 0486/46.42.95 º10/10/1984 deroosestephanie@hotmail.com

FORÉ LEEN KASTEELDREEF 36 9931 OOSTWINKEL 09/378.19.53 º13/03/1981 leenfore@hotmail.com

LAMMENS SARAH VELDSTRAAT 49 9160 LOKEREN 09/328.11.66 °6/09/1982 saarlammens@hotmail.com VERMEIRE DAISY GALGENSTRAAT 34 9900 EEKLO 0479/94.32.16 º22/11/1985 daisy_vermeire@hotmail.com

VAN WAMBEKE KAREN KAPELLENHOF 1 9820 MELSEN 09/229.29.44 º15/05/1972 karenvanwambeke@hotmail.com choreografie acro VERDEGEM ASTER GULDEN SPORENSTRAAT 47 9900 EEKLO 0474/61 42 53 °5/08/1986 aster_verdegem@hotmail.com

VERHASSELT LORE BOSSTRAAT 48A 9968 OOST-EEKLO 09/373.43.15 º06/01/1985 verhasseltlore@hotmail.com

VAN HOECKE NIKY TARWESTRAAT 16 9900 EEKLO 0496/96.65.81 °25/07/1991 nikygym@hotmail.com

Wedstrijdkalender Acro Prov. voorronde D OVL – WVL - Eeklo : 24 – 25/01/09 Prov. voorronde BC A’pen - Limburg - Breendonk : 31 – 1/02/09 Prov. voorronde A (open voor B) A’pen - Niel : 14 – 15/02/09 Prov. voorronde A Limburg – VlBr. - Hasselt : 28/02 – 01/03/09 Prov. voorronde BC OVL – WVL - Gent : 7 – 8/03/09 Prov. voorronde A OVL – WVL - Oosterzele : 14 – 15/03/09 Prov. voorronde D Limburg – A’pen - Beringen : 21 – 22/03/09


Vlaams kampioenschap AB : Breendonk : 4– 5/04/09 Belgisch kampioenschap Coupe KBT : Breendonk : 25 – 26/04/09 Vlaams kampioenschap CD : Bazel : 2/05/09

DEMO Disciplineverantwoordelijke : Christel Van Hamme 09/378.43.49 - 0496.75.89.89 van.hamme.christel@telenet.be

Trainsters Demo VAN HULLE GRIET STAAKSTRAAT 44 9960 ASSENEDE 0498/44.04.03 °17/02/1983 grietvanhulle@hotmail.com

VAN HULLE NAIKE HEIVELDSTRAAT 282 9040 SINT-AMANDSBERG 0476/70.35.37 °28/04/82 naike5@hotmail.com

Wedstrijdkalender Demo Klokke Roland Cup : Mariakerke : 21/02/09 Ros Beiaard Cup : Dendermonde : 22/03/09 Demoteamhappening : Gent : 29/03/09 Maneblusserscup : Mechelen : 2/05/09

Naaimama’s - Naaioma’s Bent u handig met naald en draad en bent u bereid te helpen bij kleine herstellingen aan kledij dienstig voor optredens / wedstrijden demo en turnfeest? Aarzel dan niet contact op te nemen met Christel Van Hamme op het tel.nr. 09/378.43.49. Alle hulp is welkom!!


TRAMPOLINE & TUMBLING Disciplineverantwoordelijke : Britt De Vlaeminck 0477/89.70.47 brittdevlaeminck@telenet.be.

Trainsters Trampoline & Tumbling BYL RUTH LEO STEELSTRAAT 20 9940 SLEIDINGE 0479/45.43.75 ° 10/05/1982 ruthje_byl@hotmail.com

DE CONINCK DAISY TARWESTRAAT 10 9900 EEKLO 0474 33 52 32 º31/08/1991 daisy_deconinck@hotmail.com

BONTINCK JENTE KARTUIZERLEI 7 9940 ERTVELDE 09/344.59.98 °24/09/1990 jenntekke@hotmail.com

VAN HOECKE NIKY TARWESTRAAT 16 9900 EEKLO 0496/96.65.81 °25/07/1991 nikygym@hotmail.com

VERDEGEM ASTER BAUWERWAAN 53 9930 ZOMERGEM 0474/61 42 53 °5/08/1986 aster_verdegem@hotmail.com

VERMEIRE DAISY GALGENSTRAAT 34 9900 EEKLO 0479/94.32.16 º22/11/1985 daisy_vermeire@hotmail.com

VIENNE SOFIE Mollevijver 4 9991 ADEGEM 0479/56.78.91 º31/03/1980 sofievienne@hotmail.com


Wedstrijdkalender Trampoline & Tumbling Provinciale voorronde – TU ABI & TRA ABIC 1. A’pen + Lim : Bilzen : 10- 11/01/09 2. OVL – WVL : Overmere : 24 – 25/01/09 3. VBr : Diest : 7 – 8/02/09 Provinciale voorronde – TU C 2. VBr - WVL : Haacht : 31/01 – 1/02/09 3. Apen – Herentals : 14 – 15/02/09 Provinciale voorronde – TU D 1. OVL - Lim : Gent : 17 – 18/01/09 4. VBr - OVL – WVL : Varsenare : 7 – 8/03/09 Vlaams kampioenschap ABI : Oostakker : 14 – 15/03/09 KBT Tra&Tum A : Beveren : 25 – 26/04/09 KBT Tra&Tum B : Schelle : 16 – 17/05/09

http://www.gymclubaltiseeklo.be Foto’s van de wedstrijden en andere evenementen zijn terug te vinden op onze totaal vernieuwde site http://www.gymclubaltiseeklo.be . Ga regelmatig eens kijken want we zullen zorgen dat alle nieuwtjes er meteen te lezen zijn.

Als je zelf foto’s hebt van Altis-activiteiten , mag je deze steeds naar ons doormailen. Dan zorgen wij dat ze een plaatsje krijgen op onze site.

Carnaval bij de kleutertjes.


BESTUURSLEDEN VAN DE WALLE WIM 0477/17.49.14 wimvandewalle@telenet.be voorzitter

VAN LEEUWEN DOMINIQUE 09/379.02.74 dominique.van.leeuwen@telenet.be secretaris

VAN ZELE KATHLEEN 09/379.84.20 kathleenvanzele@skynet.be penningmeester

VAN GEYT ANN 09/373.82.84 andaju@skynet.be technisch coรถrdinator

DE JAEGER EMMY 0472/46.08.87 emmy.de.jaeger@skynet.be Ledenadministratie & EHBO & opvolging ongevallen

LYBAERT ANN 09/373.60.74 lybaertster@gmail.com sponsoring

VAN DEYNSE BART 09/378.36.08 bart.vandeynse@skynet.be lid algemene vergadering

DE BROUWER DANNY 09/373.82.84 andaju@skynet.be materiaalverantwoordelijke

COPPENS KETTY 09/378.19.30 Kettycoppens@telenet.be Catering evenementen

VAN HAMME CHRISTEL 0496.75.89.89 van.hamme.christel@telenet.be verantwoordelijke demo en kledij

DE VLAEMINCK BRITT 0477/89.70.47 brittdevlaeminck@telenet.be Verantwoordelijke trampoline&tumbling


ewerkers Onze club blijft groeien en dat is op zich zeer positief. Uiteraard willen wij kwaliteit blijven bieden en dat is enkel mogelijk als er een aantal medewerkers zouden bijkomen die hun schouders willen zetten onder : opvolging en ondersteuning basisgym jongens en rope skipping. Zie je dit zitten of wil je dit proberen, laat het weten aan de betreffende trainers of aan een bestuurslid. We zullen je met alle plezier informeren over wat er binnen het Altis-bestuur nog beter kan maar waar we nu te weinig tijd voor hebben. Wij organiseren ook dit jaar opnieuw de Provinciale voorronde acro D en hierbij zijn steeds alle helpende handen welkom. Als er ouders, familie of vrienden zijn die een handje willen toesteken bij de organisatie hiervan, kan je dit ook via onderstaand formulier laten weten . Gewoon aan iemand van het bestuur laten weten, kan uiteraard ook.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende

................................................................................................................

Ouder van

………………………...................................................................................

wenst te helpen bij de organisatie van de Provinciale voorronde acro : op zaterdag 24/01/09en/of op zondag 25/01/09
Wat te doen wanneer zich een sportongeval voordoet? In de hoop dat je dit nooit zult nodig hebben, toch een woordje uitleg hoe dient gehandeld te worden bij een sportongeval. Bewaar deze tekst dus zorgvuldig . Je weet maar nooit !! Elk lid van gymclub Altis is verzekerd op weg van huis naar de sporthal, tijdens de les en op weg van de sporthal naar huis. Ook tijdens het vervoer van en naar wedstrijden en tijdens de wedstrijden zelf. Het spreekt voor zich dat het lidgeld (waar de verzekering is inbegrepen) moet voldaan zijn. Verlaat nooit de les als je je pijn gedaan hebt zonder dat je daar de lesgever van op de hoogte hebt gebracht. Elk ongeval dient binnen de 24 uur aangegeven te worden ! Bij elk ongeval tijdens de les dient de lesgever een ongevallenformulier van de Gymnastiekfederatie mee te geven met het slachtoffer. Dit formulier is ook te downloaden op de site van de gymnastiekfederatie : http://www.gymfed.be/ledenrubriek/ Het slachtoffer vult volgende rubriek in: “identiteit van het slachtoffer” + onderaan voorste pagina “handtekening van het slachtoffer” . De achterzijde van het blad = “medisch attest” wordt (volledig) ingevuld door de behandelende geneesheer. Bladzijde 3 wordt ingevuld door de trainster! Dit formulier wordt dan zo snel mogelijk terugbezorgd aan de verantwoordelijke EHBO. Zij zorgt dan voor de verdere afhandeling van je dossier. Na verloop van tijd krijg je dan de nodige papieren thuis gestuurd van de verzekering. Het is noodzakelijk alle medische documenten ivm uitgaven bij te houden ! Om terugbetaling te kunnen bekomen moet eerst een “attest van genezing”, opgemaakt door de behandelende arts, aan de Gymnastiekfederatie worden overgemaakt.

Wij willen de ouders erop wijzen dat de verzekering een franchise aanhoudt van € 25.


Sponsors Onze club heeft het geluk te worden gesponsord door volgende bedrijven. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om onze doelstellingen te verwezenlijken. Wij zijn hen hiervoor dan ook uitermate dankbaar. Indien uw bedrijf ook gymnastiek-minded is en ons wenst te ondersteunen in onze activiteiten, neem dan gerust contact op met onze verantwoordelijke sponsoring, Ann Lybaert en verneem wat wij in ruil voor sponsoring te bieden hebben.


Bouwbedrijf Marc Grammens en zonen


TRAININGSKALENDER Er is geen les op 18 en 19/10 omwille van onbeschikbaarheid van de sporthal. Soms valt er een les weg tijdens de schoolvakanties. Raadpleeg in dit verband onderstaande kalender.

Vakantieregeling basis: herfstvakantie : geen les van 27/10 t.e.m. 2/11 kerstvakantie: geen les van 22/12 t.e.m. 4/01 krokusvakantie : geen les van 23/02 t.e.m. 1/03 paasvakantie : geen les van 6/04 t.e.m. 19/04

AGENDA - vrijdag en zaterdag 28 en 29/11 : kerstrozenverkoop - zaterdag 6/12 : Sint op bezoek - zaterdag en zondag 24 en 25/01/09 : Prov. voorronde acro D-niveau. in de sporthal te Eeklo (en dus geen les voor de basis en het moment om eens een acro-wedstrijd te gaan bebekijken). - zaterdag en zondag 18 en 19/04/09 : - zaterdag 27/06/09 : Altis Familie-avond

TURNFEEST.

Clubblad 2008-2009  

Clubblad 2008-2009