Page 1

JANUARI 2014, jaargang 4, nummer 2 Clubblad Gymclub Altis Eeklo VZW Van en voor leden, ouders, bestuur, lesgevers en sympathisanten

Seizoen 2013-2014 Verantwoordelijke uitgever: Vlierstraat 2, 9900 Eeklo  09/379.84.20 http://www.gymclubaltiseeklo.be altis.eeklo@telenet.be


Inhoud Inhoudstabel ………………………………………………………………………….….… 1 Woordje van de redactie …………………………………………………….…...… 2 Wijziging bestuur …………………………………………………………………….…. 3 Sintbezoek …………………………………………………………………………………... 3 Koekenverkoop ……………………………………………………………………………. 4 Organisatie wedstrijden ……………………………………………………………. 6 Openkijkweek basis + uitreiking diploma’s ………………………….. 8 Altis in beeld ……………………………………………………………………………… 9 Q4Gym – Quality in de gymnastiek ……………………………………. 10 Reporter op pad ………………..……………………………………………………… 12 Altis Eeklo @ the web …………………………………….………………………. 14 Spelpagina ................................................................................................... 15 Sponsors ………………………………………………………………………….…………. 16 Wist je dat …………………………………………………………………………………. 17 Wedstrijdkalender 2013-2014 ......................................................... 18 Data om te onthouden ……………………………………………………………. 19

-1-


Woordje van de redactie Beste leden, Het volledige bestuur wenst elk van jullie een fantastisch 2014 met veel sportiviteit en een goede gezondheid. Als club hopen we hieraan ons steentje bij te dragen. Januari betekent traditiegetrouw de start van het wedstrijdseizoen voor tumblers, acrogymnasten en trampolinespringers. We wensen hen van harte goede resultaten, maar vooral veel plezier toe tijdens de verschillende wedstrijden. Het jaar 2014 wordt zonder meer opnieuw een druk jaar voor onze club. Zo werden we voor de eerste keer in ons bestaan de organisatie toegewezen van 3 wedstrijden. We hoeven jullie niet te zeggen dat dit veel werk zal betekenen. Verderop in dit clubblad vinden jullie hierover meer info. Net zoals altijd hopen we dat jullie dit boekje eens rustig doornemen. Mocht iemand van jullie interesse of ideeĂŤn hebben om de redactie daarbij te helpen, mag hij/zij contact opnemen met de redactie via redactieclubblad@telenet.be. We wensen jullie veel leesgenot! De redactie.

-2-


WIJZIGING BESTUUR Eva Lehoucq heeft besloten om niet langer meer haar taak als basisverantwoordelijke op te nemen. We zoeken voor deze taak nog een vervanger. We willen Eva van harte bedanken voor haar inzet voor de club en zijn er zeker van haar nog terug te zien op de verschillende activiteiten binnen onze club! We zoeken echter nog steeds versterking voor ons bestuur. Voor de organisatie van onze evenementen zijn we nog steeds op zoek naar een mensen die zich willen engageren om ons hierbij te helpen. Ook voor de materiaalploeg zoeken we nog mensen. Ben je hiervoor ge誰nteresseerd? Of denk je op een andere manier te kunnen bijdragen in de ontwikkeling van onze club? Neem dan contact op met onze voorzitster Ann Lybaert of secretaris Johan Van Hecke.

Sintbezoek Op 30 november was het weer zover: de sint heeft ook de gymnasten van Altis traditiegetrouw een bezoekje gebracht. Al onze kleuters en de jongens en meisjes van alle aanwezige groepen stonden al te popelen om hem de hand te schudden en om hem en zijn pieten hun kunstjes te tonen. De sint was zo in de wolken van al die lieve gymnasten, dat iedereen een pakketje vol lekkers meekreeg. We kijken nu al weer uit naar zijn terugkomst in december !

-3-


Meer foto’s vinden jullie op onze site!

Koekenverkoop 2013 Net als vorig seizoen werd er opnieuw een grote koekenactie gehouden. Er werden zakjes Lotuskoekjes aangeboden aan de democratische prijs van 7 EUR/zakje. Traditiegetrouw werden onze drie beste verkopers verrast met een mooie attentie als bedanking. Dit jaar ontvingen zij elk een waardebon. Proficiat en hartelijk dank aan: - 1e: De Baets Caitlin/Candace uit Tum I: zij verkochten 85 pakketten - 2e: Marthe Pieters uit de mini’s: zij verkocht 38 pakketten - 3e: Maité en Lova De Wilde uit Tum A: zij verkochten 28 pakketten Er werd ook nog een huis-aan-huisverkoop georganiseerd. Op 23.11 gingen onze wedstrijdgymnasten samen met hun trainsters in het centrum van Eeklo rond met de koekenzakjes. Op een voormiddag waren alle pakketjes verkocht. Hierbij willen we alvast iedereen bedanken die koekjes gekocht heeft, een speciale dank aan de gymnasten die hun best gedaan hebben om zakjes te verkopen, aan het bestuur dat heel veel tijd in deze actie heeft gestoken en aan iedereen die meegeholpen heeft bij de huis-aan-huisverkoop. -4-


Hieronder de foto’s van onze winnaars.

Candace en Caitlin De Baets

Marthe Pieters

Lova en Maïté De Wilde

-5-


Organisatie wedstrijden Dit seizoen staan we als club in voor de organisatie van 3 wedstrijden die ons werden toegewezen door de GymnastiekFederatie. Dit zijn: - PV2 ACRO AI op 1 en 2 maart 2014 - Recreatoernooi acro op 22 en 23 maart 2014 - PV3 DMT/TRA/TUM C op 26 en 27 april 2014 Op deze 3 wedstrijden zullen we op het volledige weekend tussen ongeveer 500 en 600 gymnasten mogen verwelkomen. Het is ongetwijfeld eens dĂŠ kans om onze eigen gymnasten aan het werk te zien. Een definitief programma en dagindeling hebben we nog niet. Hou daarom zeker onze website in de gaten, want jullie zullen dit daar zeker kunnen terugvinden. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om onze eigen gymnasten te komen aanmoedigen. Uiteraard begrijpen jullie wel dat er voor deze organisaties veel hulp nodig is en we willen dat deze organisaties een groot succes worden. Daarom willen we jullie steun vragen en of u bereid bent om ons te helpen. We kunnen heel wat hulp gebruiken bij het opstellen en afbreken van materiaal, catering en nog vele andere belangrijke opdrachten om alles tot een goed einde te brengen. Hierna vindt u een formulier waarop u kunt laten weten op welke dagen u wilt komen helpen en wat u graag zou doen. Nadien zullen we u contacteren om concrete afspraken te maken. Wij hopen alvast op vele positieve reacties en danken u bij voorbaat. Het formulier kan ook online ingevuld worden via onze site.

-6-


Hieronder een formulier medewerking: Naam:

…………………………………………………………………………..………………………………………..

Mama/papa van: ………………………………………..…………. GROEP: …………………….………….. Adres :

…………………………………………………………………………………………..………………………..

Tel:

…………………………………………………………………………………..………………………………..

Email:

……………………………………………………………………………………..……………………………..

Ik ben bereid om te komen helpen op (kleur het bolletje): o Vrijdag 29 februari 2043: Klaarzetten materiaal sporthal +/- 21u - … o Zaterdag 1 en/of zondag 2 maart 2014: PV2 Acro AI o Zondag 2 maart 2014: Afbreken materiaal sporthal +/- 18u - … o Vrijdag 21 maart 2014: Klaarzetten materiaal sporthal +/- 21u - … o Zaterdag 22 en/of zondag 23 maart 2014: Recreatoernooi acro o Zondag 23 maart 2014: Afbreken materiaal sporthal +/- 18u - … o Vrijdag 25 april 2014: Klaarzetten materiaal sporthal +/- 21u - … o Zaterdag 26 en/of zondag 27 april 2014: PV3 DMT/TRA/TUM C o Zondag 27 april 2014: Afbreken materiaal sporthal +/- 18u - … Graag help ik mee met (kleur het bolletje): o Catering o Materiaalploeg opzetten of opruimen zaal o Kassa o Klaarzetten gymnasten/ordebewaking o Fixer (daar waar hij/zij nodig is) of maakt niet uit Het inschrijvingsformulier kan je terugbezorgen aan het bestuur, train(st)ers of in de Altis-brievenbus. Indien je kan helpen, maar op andere uren of op andere manieren, dan horen we dat graag via de opmerkingen. Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Alvast bedankt voor jullie medewerking!

-7-


Openkijkweek basis + uitreiking diploma’s Vorig seizoen is er uit de rondvraag in onze clubenquête gebleken dat vele ouders hun kinderen eens willen zien tijdens de training. Ook werd er gevraagd om meer kijkmomenten in te lassen bij de basisgroepen. In het verleden werd er op het einde van het seizoen steeds een openkijkdag georganiseerd, maar hiermee bereikten we niet alle groepen. Omdat we alle ouders van de basisgymnasten de mogelijkheid willen geven om hun kinderen aan de slag te zien tijdens een training:

Organiseert Altis voor alle basisgroepen een open kijkweek !!! Wat houdt dit in? -

De normale trainingen gaan door op dezelfde uren.

-

Alle ouders zijn welkom op de training om te kijken.

-

De turnzaal wordt betreden zonder schoenen.

-

Deze gaat door in de week na de krokusvakantie, dus van 10/3 tem 16/3.

-

Voor basis woensdag en zaterdag is er dan opnieuw een diplomauitreiking.

We hopen op die manier tegemoet te komen aan jullie vraag. We willen jullie echter wel vriendelijk verzoeken om de ingang van de zaal steeds zoveel mogelijk vrij te houden, want aan de ingangsdeur van de turnzaal is het soms net iets te druk bij de afhaalmomenten. Daarom herhalen we de vraag aan de gymnasten om zich voor en na de les iedere keer om te kleden in de kleedkamers. Hun waardevolle spullen (en alleen dat) kunnen ze dan achterlaten in de houten vakjes aan de ingang van de turnzaal. We rekenen op een talrijke opkomst! -8-


-9-


Q4Gym = Quality in Gymnastiek Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen. De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGyminstrument (ontwikkeld door VUB en GymFed). Onze club behaalde het IKGymlabel op 7/1/2006 en stond sindsdien op de definitieve lijst. Aangezien er continu aan kwaliteit dient gewerkt te worden, werd geopteerd niet langer met een definitieve lijst te werken.. Het label zal vanaf nu dan ook slechts 4 jaar geldig zijn, in tegenstelling tot het IKGymlabel. Vanaf 2014 zullen regiocoaches ingezet worden om de clubs optimaal te begeleiden in het behalen van het Q4Gym-label en hen te ondersteunen in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking. Ons huidig IKGymlabel vervalt op 30/06/2014. Om te kunnen blijven deelnemen aan wedstrijden uit het A- en B-niveau moesten we een nieuwe audit aanvragen. Deze zal doorgaan op 16/05/2014. De voorbereiding hiervan is volop bezig en we zullen jullie hierover nog verder informeren. We worden doorgelicht op gebied van: -

Clubmanagement

-

Recreatieve werking

-

Competitieve werking

Tijdens een Q4Gym-audit worden dus zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking in de zaal (recreatie en/of competitie naargelang het aanbod in de club) gecontroleerd. Clubs die aan de volgende kwaliteitsnormen voldoen, behalen het Q4Gym-kwaliteitslabel: 1. Totaalscore ≥60% 2. Score “clubmanagement” ≥60% (én ≥50% per onderdeel) 3. Score “recreatie” ≥60% (én ≥50% per onderdeel) (indien de club een recreatief aanbod heeft) - 10 -


4. Score “competitie” ≥60% (én ≥50% per onderdeel) (indien de club een

competitief aanbod heeft) Clubs met een geldig kwaliteitslabel kunnen vanaf nu ieder jaar een werkingsdossier indienen. Uiteraard hebben wij als club dit ook gedaan. We werden hiervoor beloond met incentives. Via deze incentives konden we materiaal aankopen en we hebben dit jaar gekozen om volgend materiaal aan te schaffen. Gymblok voor basisgroepen:

Trimstep voor condigym: 8 stuks

Uiteraard zullen we trachten om ieder jaar iets aan te kopen voor een andere groep of waar nieuw materiaal noodzakelijk is. - 11 -


Reporter op pad: Interview met Ellen Mariman. In deze nieuwe rubriek zouden we graag enkele mensen aan het woord laten die al heel lang lid zijn van onze club. Onze reporter trok op pad en vond Ellen Mariman (trainster bij de talentjes). We stelden enkele vragen:

Wanneer ben je zelf gestart met turnen? Ik ben gestart bij de kleuters toen ik 4 jaar was. Toen ik naar de lagere school mocht, werd ik geselecteerd om bij de demogroep te gaan.

Waarom heb je gekozen voor turnen als sport? Ik ben er als kleuter in gerold en van het een kwam het ander. Hoewel het een moeilijke sport is, vond ik het meteen heel leuk en ben het blijven doen. De uitdaging is ook wel leuk. Je leert om te werken om iets te bereiken. De goede vrienden maakten elke training opnieuw leuk.

Welke disciplines heb je gedaan? Ik heb altijd in de demogroep gezeten. Dat was ontzettend leuk! Een echt groepsgevoel en leuke sfeer. Daarnaast deed ik acro als bovenpartner in een duo. Toen ik te groot werd, besloot ik tumbling te gaan doen. Dat was toch altijd mijn echte passie. Op latere leeftijd ben ik ook opnieuw gestart met acro. Ik ben 4 jaar onderpartner geweest bij 2 heel leuke acrotrio's. Tussendoor volgde ik ook nog dansles. Toen maakte de dansgroep nog deel uit van Altis. - 12 -


Aan welke groepen heb je al les gegeven in onze club? Op veertienjarige leeftijd begon ik als hulptrainster bij de kleuters. Dat heb ik 2 jaar gedaan. De volgende jaren heb ik in de basisgroepen aan bijna elke leeftijd training gegeven, van eerste leerjaar tot jongvolwassenen (middelbaar). Dit ging toen nog door in de 'oude' zaal. Onze turnzaal moest nog gebouwd worden. Nadien gaf ik 2 jaar tumbling C & D niveau. En nu al mijn vierde seizoen 'de talentjes'. Je ziet, het is al heel gevarieerd geweest.

Hoe verloopt een les bij jouw groep? We hebben een vaste opbouw zoals de meeste groepen. Maar we proberen altijd de gymnasten te betrekken en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Zo mogen ze ook eens de juf of meester zijn en oefeningen voortonen e.d. 1 keer per week reserveren we 10 minuten voor 'keuzetijd'. Wanneer ze goed getraind hebben, zijn ze even vrij om te turnen waar en wat ze willen. Natuurlijk zijn ze heel voorzichtig.

Wat doen de gymnasten het liefst tijdens de les? Trampoline! Maar ze zijn op heel veel dingen verzot. Ze zijn echt gebeten door de turnmicrobe.

Wat vind je belangrijk de gymnasten aan te leren? Ik leer heel veel basiselementen aan van de verschillende disciplines (trampoline, acro ĂŠn tumbling). Het is de bedoeling dat ze deze correct en zelfstandig kunnen uitvoeren (bv.: koprollen, radslagen, kopstanden...) Bovendien is dit een belangrijke leeftijd om de vormspanning, lenigheid en kracht op te bouwen. Niet steeds de meest leuke oefeningen, maar heel belangrijk voor goede turn(st)ers. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat ze willen leren. Elk op hun eigen tempo, maar met goede inzet. Op die manier genieten zowel gymnasten als trainsters van elke training. - 13 -


Altis Eeklo @ the web Wij proberen om onze website heel up-to-date te houden. U kunt er alle informatie vinden over de inschrijvingen, het aanbod, de wedstrijden, de uurroosters, de lidgelden van de basis, onze sponsors enz. In het wedstrijdseizoen zetten wij na elk wedstrijdweekend de resultaten die onze gymnasten behaalden op de site en ook foto’s die werden doorgestuurd kan u er terugvinden. Ga dus zeker eens een kijkje nemen op www.gymclubaltiseeklo.be. Ook jullie kunnen onze site tot een levendig geheel maken door foto’s, filmpjes en verslagen van gym-activiteiten te bezorgen aan onze webmaster: mail naar webgymclubaltis@telenet.be Zie ook op onze facebookpagina! www.facebook.com/GymclubAltisEeklo

by Ik wens vanaf nu de volgende nummers van het clubblad te ontvangen per email. Naam : ………………………………………………………………………………………………… Groep : ………………………………………………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………………… Deponeer dit strookje in onze Altis-brievenbus!

- 14 -


SPELPAGINA

- 15 -


Sponsors Met de start van het nieuwe seizoen hebben we een nieuw voorstel uitgewerkt waarmee we als club naar potentiĂŤle sponsors willen gaan. En het nieuwe voorstel werkt! We hebben het geluk te worden gesponsord door enkele nieuwe bedrijven of zelfstandigen. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om onze doelstellingen te verwezenlijken. Wij zijn hen hiervoor dan ook uitermate dankbaar! Indien uw bedrijf ook gymnastiek-minded is en ons wenst te ondersteunen in onze activiteiten, neem dan gerust contact op met onze verantwoordelijke sponsoring, Sylvie Verheecke. Je verneemt dan dat wij als club heel wat te bieden hebben in ruil voor sponsoring.

Golden Year Sponsors

- 16 -


Wist-je-datjes Wist je dat… … je het clubblad ook kan terugvinden op onze website? … je dan het clubblad kan bekijken in kleur? … de artikels dan eigenlijk veel mooier zijn? … je dus zeker eens een kijkje moet nemen? … we trouwens hopen dat je regelmatig eens naar onze webstek surft? … we ook alle moeite doen om deze informatief te houden? … we best trots zijn dat we opnieuw meer dan 500 leden hebben? … het er precies 527 zijn? … dat het meeste is wat we ooit hadden? … het er misschien nog een beetje meer zullen worden? … we er ons wel van bewust zijn dat de zaal soms overbezet is? … we daarvoor zullen proberen om oplossingen te zoeken? … we jullie hierover uiteraard zullen informeren? … we vol spanning uitkijken naar het komend wedstrijdseizoen? … we er zeker van zijn dat we opnieuw tal van medailles zullen binnenhalen? … we daar superfier op zijn!!!

- 17 -


Wedstrijdkalender 2013-2014

Hieronder een overzicht van de resterende wedstrijden. 12 januari 2014

Recreatoernooi TRA/TUM

Bierbeek

18-19 januari 2014

PV1 TRA/TUM ABI

Mortsel

18-19 januari 2014

Zeestern Trials

De Panne

25-26 januari 2014

PV1 TRA/TUM C

Varsenare

25-26 januari 2014

Recreatoernooi Acro

Puurs

01-02 februari 2014

PV1 Acro BC

Mechelen

08-09 februari 2014

PV2 TRA/TUM ABI

Deinze

08-09 februari 2014

PV1 Acro AI

Bazel

15-16 februari 2014

PV2 Acro BC

Genk

22-23 februari 2014

PV3 TRA/TUM ABI

Ingelmunster

01-02 maart 2014

PV2 Acro AI

Eeklo

08-09 maart 2014

PV3 Acro BC

Mariakerke

15-16 maart 2014

PV2 TRA/TUM C

Schelle

15-16 maart 2014

PV3 Acro AI

Niel

22-23 maart 2014

Recreatoernooi Acro

Eeklo

22-23 maart 2014

VK TRA/TUM ABI

Herentals

29-30 maart 2014

VK Acro CI

Puurs

30 maart 2014

Minigym 1

Eksel

05-06 april 2014

VK Acro AB

Mariakerke

11-13 april 2014

FIAC

Puurs (Breendonk)

26-27 april 2014

PV3 TRA/TUM C

Eeklo

03-04 mei 2014

BK Acro AB

Puurs

10-11 mei 2014

KBT TRA/TUM A

Hechtel-Eksel

17-18 mei 2014

Recreatoernooi Acro

Kapellen

17-18 mei 2014

VK TRA/TUM C + KBT TUM B

Ekeren

25 mei 2014

Minigym 2

Mariakerke

Onderlijnde wedstrijden zijn Oost-Vlaamse kampioenschappen

- 18 -


Overzicht data onbeschikbaarheid zaal en vakantieregelingen: Tijdens de schoolvakanties valt er soms een les. Zie onderstaande kalender:

Resterende vakantieregelingen basisgroepen: Krokusvakantie : geen les van 03/03 t.e.m. 07/03/2014 Paasvakantie : geen les van 07/04 t.e.m. 21/04/2014 We voorzien voor de basisgroepen nog een inhaalles op 8 en 9 maart. Op volgende andere data is de zaal onbeschikbaar: Za 11 jan : Grote zaal onbeschikbaar voor kleuters, turnzaal wel voor basis Za 1 ma : Wedstrijd Altis Zo 2 ma : Wedstrijd Altis Za 22 ma : Wedstrijd Altis Zo 23 ma : Wedstrijd Altis Za 26 ap : Wedstrijd Altis Zo 27 ap : Wedstrijd Altis Do 1 mei : Sporthal gesloten Do 29 mei : Sporthal gesloten Zo 8 jun : sporthal gesloten Ma 9 jun : Sporthal gesloten Za 27 jun : Sporthal onbeschikbaar Zo 28 jun : Sporthal onbeschikbaar

- 19 -

't eekloos gymnastje jg4 nr2  
't eekloos gymnastje jg4 nr2  

Gymclub Altis Eeklo Clubblad jg4 nr2

Advertisement