Page 1

December ´13

4

1


- en ordentlig bank

Husforsikringer Ulykkesforsikring Indboforsikring Bådforsikring Bilforsikring Få ordentlige forsikringer i NØRRESUNDBY BANK Kontakt os nu på telefon 98 70 33 33 NØRRESUNDBY BANK Torvet 4 · 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 post@nrsbank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Kurt D. Frederiksen og Svend Hugo Høgstrup POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64 internet: http://drlr.sf.homepage.dk/ email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk hoegstrup@privat.dk GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening. GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 Oplag: 750

Deadline for næste nummer: Mandag den 13. januar 2014

Indhold 4/13 4 6 7 8 8 9 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34

Arrangementer Bestyrelser Formanden har ordet Deadline 2014 og Gevinst på kontin- gentindbetalingen Forenings-El Jubilarstævne 2013 DSL sommerskydning Generalforsamling 6. marts 2014 Medlemskartoteket Mærkedage Nytårsgudstjeneste Stiftelsesfest 29. marts 2014 Flagdag den 5. september Julekonkurrence Venskabsskydning Aalborg - Aarhus Souvenirs Generalforsamling i Aarhus Mindeord Allan Brahe Larsen Vi besøger Jydsk Emblem Fabrik National Flagdag i Mindeparken Sensommer tur til ”Kulgravernes Klondyke” Klubaften 8. april 2014 Julehilsen fra Aarhus

Forsidebilledet viser årets jubilarer i march på vej til auditorium Gyth med Orla Klit i front

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer December

3. Vinterskydning kl. 18. på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning tilmelding senest den 19. november til spisning. 17. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. 30

Januar 2014

7. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. 9. Nytårsgudstjeneste kl. 19.30 i Budolfi Kirke. Se indlæg side 19. 21. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole.

Februar

4. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. 15. Venskabsskydning Aalborg - Aarhus. Se indlæg side 24. 18. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. 26. Kl. 19.15 afholder afdelingen den årlige generalforsamling, i Århus Samvirkende Soldaterforenings lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus, dagsorden ifølge vedtægterne. Forud for generalforsamlingen er der kl. 18.30 arrangeret spisning, tilmelding til spisning senest den 18/2-14, på 23957784.

Marts

4. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole.

4

6. Generalforsamling i Fællesmessen på Nørre Uttrup kaserne kl. 19.30 Spisning kl. 18.00 (tilmelding nødvendig). Se indlæg side 15. 13. Kl. 16.15: Besøg hos Jydsk Emblem Fabrik, Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling. Der vil være rundvisning og kaffe med småkager. Efter rundvisningen er der mulighed for at indtage et måltidmad på Malling Kro til en pris på 150,00 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding SENEST 4/3-14 til SvenErik på 23957784. 15. Fællesskydning DsS kl. 10.00. på Gl. Lindholm Skole 18. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning - tilmelding senest den 4. marts til spisning. 29. Stiftelsesfest. kl. 12.00 i cafeteriet på Nørre Uttrup kaserne. Se indlæg side 20.

April

3. Kl. 18.30: Skydeafslutning for skytterne i Århus Samvirkende Soldaterforenings lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus, tilmelding SENEST 10/3-14 til Sven-Erik på 23957784 8. Kl. 19. 00 : ”Klubaften” i Århus Samvirkendes Soldaterforeningers lokaler, Kovnogade 2, på havnen i Århus. Sven-Erik beretter om sine næsten 39 år i forsvaret. Tilmelding til Sven-Erik senest den 5/4-14, på 23957784. 23. Kl.19.00 Regimentets 356 års dag. Vi samles ved mindestenen for Dron-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ningens Livregiment ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne. Efter en lille højtidelighed ved stenen, forlægger vi til vores dejlige stue på Hvorup Kaserne. Her vil foreningen være vært ved et beskedent traktement. Århusafdelingens Vinterskydning 2013-2014: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdage eller torsdage i ugerne: 36 - 40 - 44 - 48 - 1 - 5 - 9, i tidsrummet 19.15 til 21.00. Mød op en af de første gange og bliv en del af vores skydehold. Kontakt evt. Sven-Erik på 886911705 eller 23957784 for at høre nærmere.

S.P. Jensen A/S

Aut. VVS & Kloakmester www.spjensen.dk blikkenslager

VVS

Kloak- & Miljøservice • Højtryksspuling • Slamsugning • TV-inspektion • Reparation og anlæg af

Da der kan forekomme arrangementer som planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: http://drlr.sf.homepage.dk/home.html eller til foreningens Facebook side: http://www.facebook.com/pages/Dronningens-Livregiment-s-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.

kloakker • Strømpeforing af kloakrør • Vand/varme/sanitet • Lækagesporing • Murer/tømrer

Flødalvej 18 • 9230 Svenstrup J Tlf.: 98 38 14 66 • Fax: 98 38 24 72 Mail: spjensen@spjensen.dk

Døgnvagt 98 38 14 66

www.spjensen.dk

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. email: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. email: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup email: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ email: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst email: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen@stofanet.dk mobil: Benny Møller Christensen, Dyrskuevej 39 st. th., 9200 Aalborg SV email: Bennymc@vip.cybercity.dk

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 86 91 17 05 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 98 18 40 12 tlf.: 21 75 99 12 tlf.: 22 17 61 39

Århusafdelingens bestyrelse

Formand: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 86 91 17 05 e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: tlf.: 23 95 77 84 Næstformand: Anton Thomsen, Brendstrupgårdsvej 9 D st. dør 2, tlf.: 86 78 54 25 8200 Århus N mobil: tlf.: 20 91 54 26 Kasserer: Eva Karina Jørgensen, Nølev Byvej 30, 8300 Odder tlf.: 86 17 08 05 e-mail: ekej69@hotmail.com mobil: tlf.: 41 83 80 86 Hans Jørgen Jensen, Fjældevænget 126, 2 tv., 8210 Århus V tlf.: 86 14 20 30 e-mail: jette.hans_lund@jensen.mail.dk mobil: tlf.: 40 68 47 13 Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2, 1., 8220 Brabrand tlf.: 86 25 14 41 e-mail: dnbeyer@stofanet.dk mobil: tlf.: 25 30 66 36 1. Sup.: Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå tlf.: 86 22 28 31 e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 2. Sup.: Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj e-mail: henning@true-net.dk tlf.: 86 99 90 59 Hjemmeside Internet

6

http://drlr.sf.homepage.dk


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler Så er det blevet efterår, og vi har lige haft den første store efterårsstorm. En storm, der var ganske kortvarig – kun nogle få timer – men som ellers ville noget. Den gik, om jeg så må sige, hæsblæsende hen over Sønderjylland og øerne efterladende sig mange ødelæggelser og skader, og med rekorder i middelvind og vindstød. Jeg håber, at I medlemmer, der bor på de kanter af landet, er sluppet nogenlunde helskindet fra stormens hærgen. Her i min nordlige ende af landet, har der været rimeligt roligt. Det har ganske vist blæst noget kraftigt en overgang, men ikke mere end vi er vante til på de her kanter. Men ellers synes jeg, at vi har haft en forrygende dejlig sommer – lun og rig på solskin, og efteråret har da været pragtfuldt med sol og varme, så man ofte har kunnet sidde ude i den friske, karrige luft og nyde en flot og farvenuancerende solnedgang. Markerne er afhøstede og atter tilsåede. Det gik nemt i år uden megen regn og besværligt tunge marker, inden det her i oktober satte ind med mange regnfulde dage. Så nu er min dam atter fuld af vand, så alle de mange frøer, der bor på min matrikel, kan gøre klar til forårets produktion af haletudser. Dammen har ellers været helt tørret ud hen over sommeren. Også i foreningslivet har vi været begunstiget af det gode vejr. Den 5. september på soldatens dag, hvor vi fejrer og ærer Danmarks udsendte, var en disse gode lune og solbeskinnede dage. Det er glædeligt, at denne dag efterhånden er levet

ind i os danskere, så der efterhånden er tradition for mange, flotte arrangementer rundt om i landet, og således også i Aalborg og i Århus, hvor vores forening med faner tager del i arrangementerne. I Århus tillige med vores afdelingsformand i en aktiv rolle som formand for arrangementskomiteen. Men det kan I læse meget mere om andetsteds i bladet. Lørdag den 28. september løb vores jubilarstævne af stabelen. Igen på en dag så lun og solrig, at overtøj var aldeles overflødigt. Til min store glæde blev det det største stævne i mange år med over 150 glade jubilarer, så auditorium Gyth var proppet til randen til foredraget om kasernen i dag, og også cafeteriet var fyldt godt op til frokosten. Men stemningen fejlede intet blandt de gamle soldaterkammerater, der hyggede sig med livlig snak og udveksling af minder fra dengang, der var rigtige soldater til. Festligt og fornøjeligt var det også at hæfte de fortjente medaljer på brystet af årgangenes jubilarer. Der blev ud over til jubilarerne uddelt en enkelt medalje mere. Det var Danske Soldaterforeningers Landsråds fortjensttegn i sølv, som af præsidiemedlem Sven-Erik Bolt Magnussen blev hæftet på brystet af vores forenings formand. Han blev overrasket, og jeg tror, at han blev lidt forlegen, men også lidt glad og stolt. Klummeskribenten kan sige, at han er klar over, at den ære ville han

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ikke have kunnet opnå uden fornem opbakning igennem årene fra en bragende god bestyrelse. Med jubilarstævnet vel overstået kan vi i Dronningens Livregiments Soldaterforening se frem til vinterens hyggelige skydeaftener, og inden vi får set os om, skal vi til at tage fat på aktiviteterne i 2014. Der kan allerede i dette blad ses annoncer for generalforsamlingen og for stiftelsesfesten i marts. Snart står så julen for døren med al dens travlhed. Det minder stormagasinernes reklameblade, da så tydeligt om i de tykke ugaver, der er blevet omdelt allerede her sidst i oktober. Hjemme hos mig er vi dog enige om, at vi ikke lader os gribe af panik og henkaster os til julens sysler, før julekalenderens første låge skal åbnes og adventslysene bliver tændt. Jeg vil afslutte denne årets sidste klumme med ønsket om, at I alle må holde en glædelig jul med varme og hygge i familiernes skød, og at I alle må komme godt ind i det nye år. Og så glæder jeg mig til at møde mange af jer igen i 2014 til godt og kammeratligt samvær i Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Tilmeld dig nemt

Gevinst på kontingentindbetalingen

Også i år gentager vi chancen med at udlodde et års gratis medlemskab blandt de medlemmer, der senest den 7. januar 2014 har betalt deres kontingent. Vi trækker lod om tre medlemskaber for 2015. Det er da et tilbud. Kassereren vil blive glad, hvis alle medlemmer er med i lodtrækningen. Navnene på de heldige vindere bliver offentliggjort i Gyldenløve nr. 1 - 2014.

Deadline for Gyldenløve 2014 Det har til dato været en tradition at deadline for næste blad altid stod på side 3 - det gør det fortsat, men som en ekstra service bringer redaktionen her deadlines for hele 2014. Gyldenløve 1: Mandag den 13. januar Gyldenløve 2: Mandag den 14. april Gyldenløve 3: Mandag den 11. august Gyldenløve 4: Mandag den 20. oktober

Det er nemt at skifte til ForeningsEl. Du kan tilmelde dig på www.foreningel.dk, så klarer Energi Nord resten. Du kan også få tilsendt en folder med tilmeldingsblanket ved at kontakte Svend Hugo Høgstrup på tlf. 20 45 88 92 eller på mail: hoegstrup@ privat.dk. Se evt. folderen på foreningens hjemmeside: http://drlr.sf.homepage.dk/ home.html Kommer du i en situation, hvor du f.eks. ønsker et andet elprodukt, har du med ForeningEl et kort opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

8


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen – lørdag den 28. september – oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune efterårsdage, hvor det var aldeles unødvendigt at tænke på overtøj. Efterhånden som flere og flere indfandt sig, faldt man derfor let sammen i det pragtfulde vejr til en god snak med gamle soldaterkammerater, hvilket kom til at kræve en del anstrengelser fra bestyrelsens side, dels med at få

Klar til indmarch med trommeslager Orla Klit i front

jubilarernes navneskilte uddelt til alle, og dels med at få jubilarerne opstillet til indmarch i årgangsorden. Men det lykkedes, så vi præcis på slaget ti (næsten da) kunne marchere ind forbi den gamle hovedvagt ved Dronningens Port for at tage opstilling i rundingen ved kasernens gamle flagstang. Det skete til marchtrommens taktfaste buldren med vores soldaterkammerat Orla Klit som den suveræne trommeslager, der sammen med foreningens faner gik i spidsen for den lange jubilarkolonne. Han havde, da han var indkaldt, spillet i Dronningens Livregiments Tamburkorps, og han havde fået fat i en tromme, som han havde sat i fineste stand. Og det var da bestemt mere festligt med trommen, end hvis man blot var marcheret ind, eventuelt med lidt animering fra formandens piften og fløjten. Ved flagstangen gav trompeter Johnny Schjoldager en fejende fanfare, hvorefter jubilarstævnet blev afleveret til Garnisonskommandanten, oberst Christian Mollerup Schmidt, som bød jubilarerne

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Garnisonkommandant oberst Christian Mollerup Schmidt byder velkommen

velkommen på deres gamle kaserne og udtalte sin glæde over, at så mange var mødt op. Herefter nedlagde formanden

en flot buket i regimentets røde og gule farver ved mindestenen for Dronningens Livregiment. Han mindedes vort gamle hæderkronede – nu på museum hengemte – regiment og glædede sig over, at vi, der stod her i dag, havde været så heldige at være soldater, ved det vi kendte som landets bedste regiment. Herefter spillede trompeteren Dronningens Livregiments March, Dessauermarchen, og vi, der kunne huske teksten, sang med af fuld hals. Og mange var vi, over 150 jubilarer. Det gik for alvor op for os, da vi til Orlas faste trommeslag var marcheret ned forbi de gamle regimentsgarager og om til UMAK, hvor vi rykkede ind i auditorium Gyth. Her måtte cirka tyve tage til takke med en ståplads – der var ikke siddepladser til alle, hvilket ikke er sket før ved et jubilarstævne. I auditoriet gav kaptajn Kristoffer Terkelsen fra Trænregimentet en orientering om livet på kasernen i dag. Trænregimentet og Hærens logistik- og militærpo-

Jubilarerne bliver ført forbi de udstillede køretøjer op til auditorium Gyth

10


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Kaptajn Kristoffer Terkelsen orienterer om livet på kasernen i dag

litiskole har bredt sig og helt overtaget både Nørre Uttrup og Hvorup kaserner i dagligdagen omtalt under et som Aalborg Kaserner. Ja, sågar er Centralskoven imellem kasernerne, der hvor vi andre i sin tid løb 12 minutters test, blevet fældet, og der er bygget et nyt og kæmpestort garagekompleks. Trænregimentet indkalder nu fire måneders værnepligtige, som kan søge over i de professionelle trænbataljoner, der blandt andet uddanner og udsender enheder til diverse internationale missioner. Efter foredraget skulle man over på trapperne foran gymnastiksalen til fotografering af de enkelte årgange. Men det gik måske lidt trægt med at komme derover, for uden for auditoriet på Bülows Plads var i mellemtiden blevet opstillet køretøjer, hvoriblandt både en kampvogn og en pansret mandskabsvogn, som man kunne genkende fra tiden ved Dronningens Livregiment. Og så måtte man jo lige rundt og kigge på dem og give dem et nostalgisk klap, mens man mindedes, hvordan det var at skrumle rundt i sådan en metalæske eller lastbil.

Men det lykkedes da efterhånden at få årgangene stillet op til fotografering. Også så betids, at vi inden frokost kunne nå at aflægge besøg i en af de gamle belægningsbygninger, B 11, hvor i vores regiments tid var indkvarteret et infanterikompagni. I dag huser bygningen militærpolitielever. Meget er moderniseret. I dag bor der kun seks mand på stuerne, hvor vi i sin tid lå tyve. Og der er skriveborde og stole, så stuens seks elever har plads til at læse lektier. Der er fine baderum med varmt og koldt vand og der er klasseværelser med computere i de gamle hjemmestuer. Men pudsestuerne

Våben og uniformsdele af idag var udstillet på pudsestuen

er helt som dengang i 1960´erne med de gamle borde og bænke og pudseskuffer og det hele. Oh fryd for et rum, der gav anledning til minder om pudsenattegn om fredagen og spænen ind og ud af stuerne til persisk marked om lørdagen efter nypudset udrustning, som næppe og uanset den meniges omhyggelighed

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

og slid kunne klare sergenternes kritiske eftersyn uden at have været til omstilling et par gange. Fra B 11 sivede man over i cafeteriet (den gamle kostforplejning), hvor Hjem-

Morten Andersen og Hans Jørgen Jensen bærer foreningens faner ind

meværnets Musikkorps Nordjylland forinden havde taget plads, så vi blev modtaget med dejlig musik. På slaget 1230 blev foreningens faner ført ind og sat i fod, hvorefter formanden kunne byde velkommen til bords til den traditionelle jubilarfrokost, der bød på marinerede sild på is med kartofler og koldt persillesmør efterfulgt af bøf stroganoff med kartoffelmos, salat og rødbeder. Og så kom der gang i snakken, der gik lystigt ved bordene med opfriskning af alle de gode historier om dengang, der var rigtige soldater til, kun afbrudt af lidt fællessang. For selvfølgelig måtte vi gamle soldaterkammerater synge den nordjyske nationalsang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”

12

150 jubilarer fylder rigtig meget i cafereriet. Her et af borderne, som er flot dækket i Dronningens Livregiments farver

og soldaterforeningens slagsang ” Vi er Dronningens soldater”, alt akkompagneret af Musikkorps Nordjylland, som i øvrigt underholdt til silden og stroganoffen med festlig musik, såvel dejlige melodier

Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

som bragende marchmusik, herunder selvfølgelig ”Dessauermarchen”. Under frokosten tog oberst Christian Mollerup Schmidt ordet og udtrykte sin glæde over at kunne være med ved et så velarrangeret stævne med så mange jubilarer, ligesom han også gav udtryk for glæde og taknemmelighed over det fine samarbejde med og den opbakning fra soldaterforeningerne, han som garnisonskommandant oplever.

Under kaffen blev jubilarårgangene kaldt frem for at modtage jubilarmedaljerne, og obersten og formanden hjalp hinanden med at dekorere hver jubilar. Dog måtte formanden, der selv var af årgang 1963, for en kort stund træde ind blandt 50 års jubilarerne for også at få sin jubilarmedalje. Men hermed var det ikke slut, for da den sidste jubilar havde modtaget sin fortjente medalje, og man troede, at man kunne slappe af ved kaffen, tog Sven-Erik Bolt Magnussen ordet. Han er vores skattede formand for foreningens afdeling i Århus og tillige medlem ad præsidiet for Danske Soldaterforeningers Landsråd, og det var i sidstnævnte egenskab, at han kaldte vores formand frem for at hæfte Danske Soldaterforeningers Landsråds æresmedalje i sølv på brystet af den overraskede og nu let rødmende, men også lidt stolte formand over den hæder, der var blevet ham til del.

De medbragte fotos studeres flitigt

Formand Uffe Uhler ønskes tillykke med Danske Soldaterforeningers Landsråds fortjenstmedalje i sølv af Sven-Erik Bolt Magnussen

Da kaffen var drukket, stod damerne klar til at rydde op i cafeteriet, og vi forlagde derfor over i nabobygningen, hvor Dronningens Livregiment i sin tid havde sin officersmesse. Her lejrede gamle soldaterkammerater sig i de bløde lænestole,

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

og fotos fra den fælles soldatertid kom frem til beskuelse, kommentering og muntre bemærkninger.

Selv om snakken gik godt, og stemningen var god og hyggen stor her sidst på eftermiddagen, måtte man dog til sidst bryde op og gå hver til sit. Alle fornøjet over en dag med godt samvær blandt gamle kammerater, og de fleste i forvisning om at møde op igen om fem år, når man modtog den røde mødebefaling, der indkalder soldaterjubilarer til stævne i Dronningens Livregiments Soldaterforening. En dejlig dag og et vellykket jubilarstævne 2013 var slut.

Danske Soldaterforeningers Landsråds sommerskydning Af Morten Andersen Som omtalt i Gyldenløven nr. 3, deltog vores forening med et 5 mands hold i Danske Soldaterforeningers Landsråds (DSL) turnering 2013 på 200 m riffel. Resultaterne er nu blevet offentliggjort, og endnu en gang har holdet placeret sig på førstepladsen. De individuelle resultater vidner om en klar førsteplads, da holdets skytter besatte følgende pladser Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 6

Poul Nørgaard Morten Andersen Per Christensen Per Andersen Kaj Villadsen

150/7 p 146/3 p 144/1 p 143/3 p 140/3 p

I alt 723/17 p mod Falsterske Fodregiments Soldaterforening, Vordingborg på anden pladsen med 671/2 p.

14

Hermed kan vi med stor glæde beholde DSL-vandreskjoldet, som blev indstiftet sidste år. Som man kan se af de individuelle resultater, gjorde vi ikke helt rent bord, da vi tillod en enkelt ”fremmed” at skyde sig ind på femte pladsen, men lidt pli må man jo udvise engang imellem, så de andre foreninger ikke helt skal opgive ævred. Da vores forenings formand blev orienteret om resultatet, var han på foreningens vegne ved at revne at stolthed og kunne ikke lykønske nok over, at vores eminente skytter i år for 10. gang i træk skød førstepladsen hjem til Dronningens Livregiments Soldaterforening. Så vi må vel hellere stille op igen til næste år.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamling Torsdag den 6. marts 2014 kl. 18.00 i Fællesmessen på Nørre Uttrup kaserne Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen fra sidste år med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen. Bindende tilmelding til de gule ærter senest lørdag den 1. marts 2014 til: Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk eller: Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtle.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.30 Dagsorden 1 2 3 4 5 6 a. 6 b. 7 8 9 10 11

Velkomst Valg af dirigent Formandens beretning Kassereren fremlægger regnskabet Indkomne forslag Valg af formand På valg er Uffe Uhler Valg af to bestyrelsesmedlemmer På valg er: Frode E. W. Jensen Jørn Georgsen Valg af to bestyrelsessuppleanter Valg af fanebærer Valg af to revisorer Valg af revisorsuppleant Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 6. februar 2014. Bestyrelsen

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Medlemskartoteket Det sker, at vi bliver kontaktet af medlemmer, der for eksempel ikke længere modtager ”Gyldenløve” eller er skuffede over ikke at være kommet med i ”Gyldenløve” under ”Mærkedage”. Som regel viser det sig, at man ikke fik ”Gyldenløve”, fordi man lige havde glemt at melde adresseændring til kassereren eller ikke havde oplyst sin fødselsdag/år, da man blev medlem. Og så benytter vi naturligvis lejligheden til at opdatere medlemmets data.

- -

få jer med på ”Til lykke-listen” i ”Mærkedage” kunne indkalde jer personligt til jubilarstævner

Vi beder gerne nye medlemmer om at afgive følgende oplysninger for at kunne servicere dem med ovennævnte Desværre kan vi i medlemskartoteket se, at vi ikke har alle disse medlemsdata på alle medlemmer. Det hele er måske ikke kommet med, da man meldte sig ind i Dronningens Livregiments SoldaDe oplysninger, vi har i foreningens terforening. medlemskartotek, er nemlig bestyrelsens Arbejdet med opdatering af kartoteket er stort og bekosteligt, hvis vi skulle eneste grundlag for at - kunne sende Gyldenløve til jer på kontakte hvert medlem for eventuelt manglende oplysninger – Så hvis du er den rigtige adresse - maile til jer, eller kontakte jer pr. i tvivl om, at vi har fået dine, bedes du give os dem (igen), jf. ovenstående og telefon eller brev i en anledning

Navn: Gade: Post nr:

By:

Tlf.nr:

KMP

Mobil nr: Email adr: Fødselsdato og år: Indkaldt dato/år: 16

Soldaternummer:


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

sende dem til vores kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup Enten pr. brev, men lige så gerne på mail til cordes.magnussen@live.dk Tak for jeres ulejlighed.

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Hans Jørgen Johansen Roslev 605779 / 64 Svend Dahl Rødding 218355 / 54 Henrik Hove Aalborg 73 Allan Nørskov-Kjær Nørresundby 74 Aage Edvart Års 547380 / 62 Knud Otto Blok Hjørring 218440 / 54 Ole Christensen Lemvig 577852 / 63 Villy Juul Nielsen Arden 577778 / 63 Peter Skadhede Horslunde 165940 / 53 Orla Christian Olesen Hjallerup 72 Arne Mosegaard Aså 217630 / 54

08-12-43 09-12-33 09-12-53 10-12-53 16-12-43 18-12-33 19-12-43 24-12-43 29-12-33 29-12-53 30-12-33

Ole Christiansen Aalborg 70 Alfred Stoffersen Støvring 578537 / 63 John H. Reinau Skørping 54 Henning Andersen Hjortshøj 372085 / 58 Bryno Rasmussen Vejle 218382 / 54 Ingvar Jakobsen Randers 218413 / 54 Hans Skovsgaard Horsens 69 Jens A. Nielsen Hjørring 70 Finn Teinborg Risskov 218025 / 54 Mogens Madsen Frederikshavn 73 Henry Bojesen Thisted 69 Ole Persson Galten 218404 / 54 Jens Kristian Jensen Skørping 217725 / 54 Svend Erik Høj Hornslet 578233 / 63 Eivind Christensen Svenstrup J 217924 / 54 Bent J. Petersen Løgstør 218347 / 54 Jørn Hansen Brovst 66 Thorkild Krogh Jensen Aalborg 65 Claus Geipel Horsens 578100 / 63 Mogens Bøye Olesen Vrå 162185 / 52 Niels Jørgen Pedersen Randers NV 576 / 54

02-01-49 22-01-44 24-01-34 30-01-39 31-01-34 01-02-34 04-02-49 06-02-49 08-02-34 09-02-54 12-02-49 13-02-34 15-02-34 26-02-44 27-02-34 01-03-34 02-03-44 02-03-44 06-03-44 07-03-34 07-03-34

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Geert Tønnesen Silkeborg 388862 / 58 Henrik Henriksen Ålestrup 578259 / 63 Morten L. Andersen Rebild, Skørping 797998 / 68 Hans Ole Bentsen Hjallerup 74 Svend Pedersen Raal Jelling 64 Niels Christian Nielsen Sæby 388905 / 58 Jesper Larsen Støvring 87 Hans Krogh Larsen Fjerritslev 578173 / 63

09-03-39 17-03-44 21-03-49 22-03-49 24-03-44 26-03-39 26-03-64 29-03-44

og så var der ... - Min kære søn! Når du skal ind som soldat, sørg så endelig for at komme op til tiden om morgenen, så de ikke skal stå og vente på dig med morgenmaden. Der var slukket på stuen, og alle var gået til ro. Den vagthavende sergent kom trampende og smækkede døren op med et brag for at kontrollere. Han stod lidt og kikkede, da der lød en stemme fra den fjerneste seng: - Kan De se at komme ud! - HVADBEHAGER? Hvem var det? Dynen bevægede sig, og synderen rejste sig på albuen. - Hr. sergent, jeg spurgte bare, om der var lys nok til, at De kunne se at komme ud!

LUFTHAVNSVEJ 32 - 9400 NØRRESUNDBY

Telefon: 98 17 25 66 Fax: 98 17 89 28, e-mail:kta.nsb@mail.tele.dk

Ta´et glatførekursus på Forsvarets anlæg Det er billigere end du tror Besøg vores webside: www.glatbane.com eller ring til os for nærmere oplysninger 18


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nytårs­gudstjeneste Hjemmeværnet vil gerne se dig til nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i Aalborg torsdag den 9. januar klokken 19.30. Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste er en tilbagevendende begivenhed. En tradition, de forstår at værne om i en tid, hvor der sker store forandringer. Årets gæsteprædikant er oberst Karsten F. Jensen, chef for Air Transport Wing. Air Transport Wing Aalborgs Brass Band samt domorganist Erling A. Thomsen vil fylde rummet med både kirkelige og verdslige toner. Altertjeneste ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.

Og så er der kaffe bagefter

I lighed med tidligere år samles en stor del af gæsterne i kirkens krypt, hvor hjemmeværnet er vært ved et par kopper kaffe. Mange benytter også nytårsguds­tje­nes­

ten til en privat komsammen i anledning af det nye års begyndelse. Det vil glæde arrangørerne, hvis man møder op i uniform. Ordener og dekorationer anlægges.

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Stiftelsesfest lørdag den 29. marts 2014 kl.

12.00

i cafeteriet på Nørre Uttrup Kaserne holder Dronningens Livregiments Soldaterforening stiftelsesfest Efter spisningen er der dans til levende musik indtil kl. 18.00, hvor vi serverer suppe. Alt dette for medlemmer og ledsager for kun kr. 200,- pr. person. Prisen for øvrige er kr. 500,Mød talstærkt frem, tag din dame med og tag også gerne et par venner med, det er simpelthen årets fest. Vi har den glæde at kunne tildele en række medlemmer Soldaterforeningens medalje for henholdsvis 50, 40 og 25 års medlemsskab. For 50 års medlemsskab gives guldmedalje. Sølvmedalje gives for 40 års medlemsskab. For 25 års medlemsskab gives bronzemedalje. Sidste frist for bindende tilmelding er lørdag den 22. marts 2014, til Uffe Uhler, tlf. 98 24 35 94, email: uffe.uhler@10mb.dk eller Morten Andersen, tlf. 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk Emblemer og hæderstegn bæres. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet. Med venlig hilsen og på gensyn bestyrelsen

20

Menu Lakseroulade med dildcreme serveret på grøn bund, hertil flutes Svinekam stegt som vildt med waldorfssalat, surt og sødt, nøddestegte kartofler og flødevildtsauce Islagkage Kaffe og småkager Slut af mad Klar suppe med boller og flutes Der serveres en ½ flaske rød- eller hvidvin pr. person


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Flagdagen i Aalborg Af Uffe Uhler

Flagdagen den 5. september er i Aalborg blevet en smuk tradition

Den startede ved Soldatens Sten ved Forsvarsmuseet, hvor De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg havde kaldt til samling for at hædre den danske soldat. Her var alle foreningernes faner under kommando af vores æresmedlem Paul Knudsen opstillet i en flot faneborg, da formand Kjeld Christensen bød velkommen og overgav ordet til rådmand Tina French Nielsen. Hun tog i sin tale udgangspunkt i en linje fra Peter Fabers elskede julesang ”Højt fra træets grønne top…..”. Det var linjen ” ….. børn I skylder ham respekt”, som rådmanden hæftede sig ved, for respekt, det skyldte man de danske soldater, udtalte hun, og så gik hun i dagens anledning lidt i rette med Peter Faber, for når man betænkte det fremragende og farefulde virke, der var blevet gjort af danske udsendte i internationale missioner, var det ikke mindst de voksne og ikke blot børnene, der skyldte respekt. Så blev ordet overgivet til garnisonskommandanten, oberst Christian Mollerup Schmidt, der i sin tale udtrykte ære og respekt for den dygtighed og professionalisme, der altid karakteriserede de danske soldaters indsats, og han hæftede sig ved, at såvel Hæren som Søværnet og Flyvevåbnet i Nordjylland igennem årene

havde ydet ganske substantielle bidrag til missionerne rundt om i verden. Obersten takkede også soldaterforeningerne for fremmødet med de mange faner og deres opbakning til arrangementerne i garnisonen. Da højtideligheden ved Soldatens Sten var slut, var det tid til en nyskabelse ved arrangementet, som forhåbentlig er kommet for at blive. I tidligere år har folk måttet drage videre ind til det forsatte arrangement i det centrale Aalborg måske lidt brødflove og med en tør plet i halsen. Det har selvfølgelig rørt Paul Knudsens omsorgsfulde hjerte, så han havde i år sørget for, at Folk og Sikkerheds nordjyske afdeling (som han er formand for) havde sponseret et lille, men lækkert let traktement inde i museets udstillingshal, før man drog videre ind til byens midte til Gammeltorv. Her var det garnisonen og byen, der havde inviteret byens borgere til at vise Danmarks udsendte ære og respekt. På Gammeltorv var opstillet æreskom-

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

mandoer fra Trænregimentet, Flyvestation Aalborg og Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, ligesom fanerne fra de militære myndigheder, fra politiet og alle soldaterforeningerne var med – igen under kommando af Paul Knudsen. Og rigtig mange tilskuere var også mødt op. Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland underholdt med dejlig musik, inden dagens konferencier, Peter Reinau, da Budolfi Kirkes klokker slog fire, gav ordet til Garnisonskommandanten, Oberst Mollerup Schmidt. Han bød velkommen og betonede, at flagdagen jo var til for at ære de udsendte, såvel dem, der var vendt hjem og ikke mindst dem, der var faldet derude. Den blev højtideligholdt over det ganske land. I København havde man foran Folketinget samlet alle, der havde været udsendt i det forløbne år for at takke dem for deres flotte indsats, og de omkring 300 personer fra Nordjylland, som deltog her, vidnede om Nordjyllands store bidrag til missionerne, hvad obersten tidligere havde omtalt ude ved Soldatens Sten. Klokken 1615, da Budolfi slog kvarterslag bød obersten alle gøre front imod byen flotte gamle rådhus, og til fejende trommehvirvler gled splitflaget til tops på rådhusets flagstang. Så fulgte et gribende minuts stilhed til ære og minde om dem, som med livet måtte betale den højeste pris. Herefter intonerede Musikkorps Nordjylland ”Der er et yndigt land”, og med kammersanger Jens Olav Bechmann som forsanger kom fællessangen nu til at lyde ganske dejligt. Forinden havde Aalborg Kanonlaug gjort klar til at skyde det ”Dansk lø-

22

sen”, der i opfølgning af nationalsangen bragende rullede igennem de omkringliggende gader, så murene rystede og vinduerne klirrede. Så blev ordet overladt til dagens hovedtaler, det nordjyske folketingsmedlem Orla Hav. Han fandt, at der var to hjørnestene, som karakteriserede den nationale flagdag. Den ene var vores smukke Dannebrog. Det symboliserer vores nation og alt det danske. Og det samler os, hvor vi skal fejre, højtideligholde eller mindes. Den anden hjørnesten var ære og tak til de udsendte. Begge disse hjørnestene, sagde Orla Hav, har vi med os i dag, hvor vi giver vores respekt og tak og ærer, dem der har været med til at yde en indsats og gøre os danske stolte, ikke mindst dem, som har måttet betale den højeste pris. Orla Hav sammenfattede sin tale og sine tanker for de udsendte i det lille ord, der dog kan rumme så stort og dybt, ”tak”. Så marcherede æreskommandoet og fanerne og dem, som gik med, igennem byens gader og tilbage til Budolfi kirke, hvor biskop Henning Toft Bro forestod en både højtidelig og hyggelig æresgudstjeneste. Dagen sluttede med reception på det gamle rådhus.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Julekonkurrence A

D

F

F

J 27

D C J G B E 33 E F H J D C

Kan du regne den ud?

28

Bogstaverne A til J repræsenterer hvert et tal mellem eet og ni og er repræsenteret med et bestemt bogstav. For at give dig en begyndelse, er tre af bogstaverne givet, men for at det ikke skal blive alt for nemt har vi et enkelt sted også fjernet et bogstav. Ved hjælp af tallene i bunden og til højre ( som er summen henholdsvis lodret og vandret ), kan du nu finde de rigtige tal til samtlige bogstaver.

C J B H F D 33 C B E F A H 26 20 31 23 30 19 24

Løsning indsendt af: A B C D E F G H J 3

8

5

Konkurrencens betingelser

Nuværende medlemmer af Dronningens Livregiments soldaterforening kan deltage. Løsninger skal indeholde: Det fulde navn og adresse Løsninger skal være redaktionen i hænde senest den 16. januar 2014. Der er pæne præmier til de tre først udtrukne med rigtig løsning. Løsning og navne på vinderne bringes i næste nummer.

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Venskabsskydning Aalborg – Aarhus 2014

Aalborg og Aarhus skytterne er blevet enige om at henlægge årets venskabsskydning til Aalborg, efter Aarhus skydeleder Allan B. Larsens pludselige død. Lørdag den 15. februar 2014 Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

Kl. 10.00 Kl. 10.15 Kl. 10.30 Kl. 12.30 Kl. 14.00

Kaffe og rundstykker Gennemgang af skyderegler Skydningen starter Frokost Afslutning

Skydningen er henlagt til Skytteforeningen Kimbrernes bane på Vesterkærets Skole. Alle foreningens medlemmer kan deltage – tag gerne ledsager med, for selv om de ikke skyder, så kan vi sagtens få nogle hyggelige timer i kammeratlig samvær. Tilmelding nødvendig på grund af maden senest den 4. februar til: Morten Andersen tlf. 2074 3009 eller e-mail: maba@dlgtele.dk Kør ind i bunden af skolegården. På enden af den fritliggende bygning er foreningens logo, her ligger skydebanen i kælderen, nedgang på højre side af bygningen.

24


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Souvenirs Udsnit af de mange souvenirs, som foreningen sælger. Flere souvenirs kan ses på

foreningens hjemmeside: http://drlr.sf.homepage.dk Alle priser er pluds forsendelse, varerne kan bestilles ved æresmedlem Kaj Villadsen på tlf. 9818 4012 eller mail: ksvilladsen@stofanet.dk.

Regina nål

Stor platte

Pris: 35,00 kr.

Pris: 150,00 kr.

Lighter med Krone og foreningens navn Pris: 5,00 kr.

Kasket /Caps Pris: 85,00 kr.

Skjold som klistermærke Pris: 10,00 kr.

Lille skjold på pinnål Pris: 65,00 kr.

Bog om Dronningens Livregiment

T-shirt med krone

1957 - 1997

Pris: 65,00 kr.

Pris: 20,00 kr.

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Krone på sort stof

Lomme regina i stof

Pris: 25,00 kr.

Pris: 50,00 kr.

Regina sæt til skuldersløjfe

Krone / Afdelingsmærke på nål med lås

Pris: 50,00 kr.

Pris: 40,00 kr.

DRLR kurs / kop Pris: 40,00 kr. 3 stk. for 100,00 kr.

Lommeregina på plaststykke

Foreningens Flag på aluminiumsstang med afdelingsmærke

Prop til vinflaske med kronen indlagt i toppen (stor eller lille)

Pris: 150,00 kr.

Pris: 150,00 kr.

Regimentsskjold på træplade

DVD med film og billeder fra regimetets historie

Pris: 325,00 kr.

26

Pris: 50,00 kr.

Pris: 50,00 kr.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Generalforsamling i Århus Afdelingen Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus og Omegn:

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.15 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers Lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus C (Ved AFK på havnen)

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbende år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse - jf. § 16. 6. Valg af 2 suppleanter. 7. Valg af fanebærer. 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved en let spisning kl. 18.30. Tilmelding til spisningen senest den 19. februar 2014 på tlf. 23 95 77 84.

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Mindeord Allan Brahe Larsen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Allan Brahe Larsen, skydeformand i Århus Afdelingen gennem de sidste næsten 11 år er gået til ”Ryes brigader” den 22. oktober. At skydningen har stået Allans hjerte meget nær, fik vi at se, da der skulle etableres skydehold i Århus Afdelingen i 2002. Allan meldte sig straks til at stå for afdelingens skydninger, og han var jo heller ikke ukendt med opgaven, idet han i Våbenbrødrene i Århus havde virket som sådan gennem mere end 30 år. Vi fik i et godt samarbejde skytterne imellem, og dette er ikke mindst Allans fortjeneste. Der blev taget initiativ til en årlig konkurrence mellem Aalborg og Århus, og her var Allan og hans søde kone Inga altid at finde. Gennem årene har Allan også påtaget sig hvervet at lede afdelingens generalforsamlinger, og dette med megen stor myndighed og respekt af alle. Allan modtog i 2008 Dronningepokalen som et synlig bevis på foreningens anerkendelse af det flotte og meget tidskrævende arbejde, der ligger bag det at afvikle skydningerne. At skydning fyldte meget i Allans tilværelse var der ingen tvivl om, han var på skydebanerne ugen inden hans alt for tidlige død. Lørdag den 26. oktober tog vi afsked med Allan i en fyldt Viby Kirke, en mindeværdig højtidelighed hvor der deltog 5 faner heraf Dronningens Livregiments Soldaterforenings faner fra Aalborg og Århus.

28

En god kammerat er ikke mere iblandt os. Æret være Allan Brahe Larsens minde.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Torsdag den 13. marts kl. 1615 besøger vi virksomheden Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 6-8 i Malling. Fabrikken har årelange traditioner for fremstilling ar medaljer, emblemer, sportspræmier, soldaterarttikler m.m. Virksomheden har siden 1886 haft egen produktion af ovenstående. Stig Hellstern er 4. generation i virksomhedens ledelse. Kvalitet og service er nøgleord hos Jydsk Emblem Fabrik A/S. Som ISO 9001 og ISO 14001 certificeret virksomhed forpligter de sig til altid at producere og levere varer, som dels har gennemgået en kvalitetskontrol, og som derudover er fremstillet under hensyntagen til de miljømæssige påvirkninger, vore aktiviteter medfører.

Tradition, know-how & aktiv kvalitetsledelse er vores garanti for kvalitet! Dette er firmaets målsætning. Efter rundvisningen er der mulighed for de tilmeldte at fortsætte til Malling Kro, Stationspladsen 2, Malling, hvor der er lavet en aftale med Rico Jørgensen om, at der kan købes dagens ret for 150,00 kr. eksklusiv drikkevarer, særlig tilmelding til dette bedes foretaget sammen med tilmeldingen til JEF. Tilmelding til arrangementet ikke senere end 4. marts 2014 på telefon 23957784.

Vi besøger Jydsk Emblem Fabrik

S

p u r t s ven

Byggeservice

Frits Pedersen Telefon 98 38 11 42 . Mobil 40 27 88 42 Murermester og aut. kloakmester 29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

National Flagdag 5. september i Mindeparken Af: Sven-Erik Bolt Magnussen

5. september blev den Nationale Flagdag markeret i Mindeparken, Århus i overværelse af Deres Excellencer greve Ingolf og grevinde Sussie af Rosenborg, borgmester Jacob Bundsgaard samt repræsentanter fra forsvaret, politiet, soldaterforeningerne og ikke mindst veteraner fra perioden 1948 og frem til i dag.

Borgmester Jacob Bundsgaard var hovedtaler og kom i sin tale bl.a. ind på:

Dagen hvor vi ærer og hædrer de mange danskere, der enten er eller har været udsendt på missioner rundt omkring i verden. Og vi gør det i bevidstheden om, at Danmark måske snart endnu engang kan blive involveret i en international krigsindsats.

30

Alt for mange unge danske soldater har betalt den højeste pris og mistet livet under deres indsats. Til sorg for os alle – og til ubegribelig smerte for deres kære. Vores internationale engagement kommer med en høj pris! Men det er en pris, vi må være klar til at betale. Vi skal bakke op om vores soldater og andre udsendte – og møde dem og deres familier med respekt, varme og forståelse. Og vores udsendte må aldrig blive i tvivl om, at vi og landet står bag dem. At vi anerkender og beundrer dem for deres indsats. Det viser vi, blandt andet på denne flagdag, hvor vi hædrer alle de danske, der har været eller er udsendt rundt omkring i verdens brændpunkter. Jeg vil derfor også gerne takke alle I, der er mødt frem her i dag, og takke SOK og


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Komiteen for Flagdagen i Aarhus *) for arrangementet her i dag. Det er en smuk tradition, at mødes her i Mindeparken og en gave, at vi har fået et monument at knytte vores følelser til. I særlig grad vil jeg knytte en tak til vores udsendte – eller de, der har været af sted. Vi har brug for dem, så vi kan bevare og udbygge en fredelig og demokratisk verden – og vi er stolte af dem. Tak for jeres indsats for Danmark – og æret være dem vi har mistet.

Århusafdelingen

- . . en fra dengang soldaterne skulle have udgangsuniform på, når de var på weekend orlov. 31 kom for sent tilbage fra orlov og blev derfor kaldt ind til kompagnichefen. - - - -

Hvorfor er De ikke tilbage til tiden 31? Jeg skulle først have min uniform tørret hr. major! Tørret?? Jamen, det har jo været tørvejr hele weekenden! Javel hr. major, men min kone lå i badekarret, da jeg kom hjem i lørdags!!

Fra venstre ses Sven-Erik Bolt Magnussen, flotilleadmiral Jan Torben Leisborch, grevinde Sussie, grev Ingolf, borgmester Jacob Bundsgaard og politidirektør Jørgen Illum

Efter arrangement i Mindeparken, var der igen i år reception i restauranten på Jydsk Væddeløbsbane, her deltog 170 indbudte gæster og veteraner. Tak for en rigtig god dag. *) Formanden for komiteen og initiativtageren bag monumentet er Sven-Erik Bolt Magnussen fra Dronningens Livregiments Soldaterforening i Århus.

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Sensommer tur til ”Kulgravernes Klondyke” Af Sven-Erik Bolt Magnussen

En lille flok af foreningens medlemmer fra Esbjerg til Åbybro, havde sat hinanden stævne på parkeringspladsen ved Søby Brunkulsmuseum søndag den 1. september. Vi havde alle medbragt madkurven og kunne nyde den i forsamlingshuset i Søby. Her gik snakken frem til kl. 13.00, hvor der ankom en guide der skulle vise os rundt i området. Han fortalte, at han selv var født i området og havde boet hele sit liv i nærheden. Hans far var ansat i brunkulslejerne og havde været med til at grave brunkul det meste af sit liv, så det kan man kalde lokalkendskab der vil noget. Vi blev vist rundt i de små huse i området. Et af dem havde været beboet helt frem til 2002 af Frode Petersen, der havde boet huset siden 1949.

Der var lavet en udstilling af det materiel, som man havde brugt til at grave brunkullene op med. At området tiltrak mange ingeniører med rigtig mange ideer om, hvordan man kunne udvinde

32

brunkullet, er man ikke i tvivl om. Mange store danske og nuværende firmaer var startet her i området, og flere af dem er nu store konsortier. Mange af arbejderne kom for at tjene en god timeløn, men som det så ofte sker, så gik det galt for nogle. Det store afsavn af familien fik dem til at drikke, og der skød en lille købmandsbutik op i Søby. I fritiden begyndte man også at spille ”sekseren”, og ham der førte terningerne havde ”fusket” lidt med dem, så der opstod ofte ballande om spillet. Der kom også en ”lokalbetjent” til byen for at holde styr på gemytterne. Efter rundvisningen i selve museumsbyen, kørte vi en tur rundt i området for at se på de store udgravninger, der nu er søer fordi grundvandet står meget højt i området. Efter rundturen vendte vi tilbage til Søby og kunne her indtage vores medbragte eftermiddagskaffe. De fremmødte var eninge om, at det havde været en interessant dag, og måske ville de vende tilbage for at se nærmere på området. Tak til jer der var med til at gøre dagen interessant.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Klubaften 8. april 2014

Århusafdelingen

Sven-Erik vil fortælle om sine næsten 39 års tjeneste i forsvaret. Vi kommer rundt om de forskellige tjenestesteder og de mange missioner, han har besøgt under tjenestetiden. Vi håber på, at så mange som muligt vil møde op og hygge sig sammen med os andre denne aften. Af hensyn til kaffe og brød som der vil blive opkrævet betaling for denne aften (ca. 25,00 kr.) Håber at se jer.

Murerfirmaet Hans Nielsen & Søn A/S Lodsholmvej 41, 9270 Klarup

98 31 78 88 Fax. 98 31 82 69

Murerfirmaet Hans Nielsen & Søn A/S E-mail: info@hansnielsen.dk

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Julehilsen!

Århusafdelingen

Af Sven-Erik Bolt Magnussen Når man kigger ud af vinduet og ser solen skinne, for i næste øjeblik at se det blæser, og regnen styrter ned, ja så er det enormt svært at tænke på, at det snart er jul. Nå, jeg vil kigge frem ad og håber, at vi får en ganske mild vinter uden de helt store snemængder, to år i træk burde være nok. Det med den globale opvarmning ligger nok ikke lige om hjørnet.

ideer til, hvad vi skal foretage os i det kommenende år. På bestyrelsen vegne vil jeg takke jer alle for den flotte opbakning, det er med til at gøre bestyrelsesarbejdet interessant for os alle. Jeg ønsker alle foreningens medlemmer en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR 2014.

Året, der er gået, har været noget af en blandet oplevelse, dels i afdelingen og ikke mindst privat. Sygdom er jo ikke noget, vi selv hersker over, og derfor skal mine tanker gå til dem af vores medlemmer, der er blevet ramt af sygdom i det forgangne år. Held og lykke med den videre behandling. Jeg håber, at alle snart kommer oven på igen. Det har været et år, hvor vi kan være stolte af den opbakning, der er til os lokalt. Mit ønske er dog, at der gerne deltager flere nye medlemmer i vores aktiviteter og ikke kun den faste skare. Vi skal, hvis foreningen skal overleve, have flere af de yngre medlemmer til at deltage i de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen er enig om, at så længe der er opbakning, så det også sjovt at være med til at planlægge og arrangere forskellige aktiviteter for medlemmerne. I må dog fortsat gerne komme med

34

Guldkorn

Nutidens fly er så hurtige, at man næsten ikke kan nå at få en aftale med stewardessen. Der er ingen så ensom som en kvinde, der ankommer til et selskab i rette tid. Selvfølgelig er det ikke sandt alt, hvad politikerne siger... så megen sandhed findes simpelthen ikke.


HCB Tryk ApS • Postgårdsvej 2 • 9700 Brønderslev • Tlf.: +45 9880 0922 35 www.hcbtryk.dk • hcb@hcbtryk.dk


36

Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Gyldenloeve4 13  

Dronningens Livregiments Soldaterforening Gyldenløve 4 2013