Page 1

December ´17

4

1


SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder på tel. 98 70 33 33 eller kig ind i en af vores afdelinger.

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

Indhold 4/17 4

Arrangementer

REDAKTION:

5

Gevinst på kontingentindbetalingen

Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen

5

Deadline for Gyldenløve 2018

6

Bestyrelser

7

Formanden har ordet

9

Den nationale flagdag i det nordjyske

16

Generalforsamling

17

Mærkedage

18

Jubilarstævne 2017

25

Mindehøjtidelighed juleaften

26

Venskabsskydning Aalborg - Aarhus

27

Nytårsgudstjeneste

28

Julekonkurrence

29

Generalforsamling i Århus Afdelin

gen

30

En fantastisk dag på havnen i

ISSN 009-7520

Kaløvig

Oplag: 600

31

Smagsprøver i Den Gamle By

32

Rundvisning i Skanderborg Slots

kirke

34

Julehilsen 2017

POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64 internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening. GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58)

Deadline for næste nummer: Mandag den 15. januar 2018

Forsiden viser billeder fra årets Jubilarstævne den 30. september på Aalborg kaserne

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer December

5. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning - tilmelding senest den 21. nov. til spisning 24. Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland inviterer til mindehøjtidelighed i Mindelunden Aalborg Almenkirkegård ved Ansgar Kirke kl. 16.00 til kl. 16.20 (Se annonce side 25).

Januar 2018

2. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 11. Nytårsgudstjeneste kl. 19.30 i Budolfi Kirke. Se indlæg side 27. 16. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 21. Kl. 12.00 mødes vi på Svalevej 3, 8382 Hinnerup, til lidt hygge i anledning af afdelingens 16 års fødselsdag, der være lidt til ganen. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig til Sven-Erik, ikke senere end 15. januar på 23957784.

Februar

6. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 10. Venskabsskydning Aarhus - Aalborg kl. 10.00 på skydebanen Gl. Lindholm Skole ( Se annonce side 26 ) 20. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

Marts

6. Generalforsamling i Aarhusafdelingen kl. 1900 ( Se annonce side 29 ) 6. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 13. Generalforsamling. Vi mødes i fællesmessen på Aalborg kaserne kl. 18.00 til gule ærter. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. ( Se annonce side 16 ) 17. Fællesskydning DsS kl. 10.00 20. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning - Tilmelding senest den 6. marts til spisning 24. Stiftelsesfest. Ved Gyldenløves deadline var alting endnu ikke lagt helt fast. Det ligger dog fast, at vi starter kl. 12.00 i Fællesmessen på Hvorup kaserne og slutter kl. 18.00. Og festens indhold og forløb vil også blive efter den kendte opskrift med god mad og drikke, sang og dans og uddeling af medaljer til foreningens jubilarer samt masser af kammeratligt samvær og hygge. Reserver datoen og læs annoncen i Gyldenløve nr. 1, 2018. Århusafdelingens Vinterskydning 2017-2018: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i ugerne: 482-6–10, i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784. Da der kan forekomme arrangementer som planlægges med kort varsel henviser red. til

4


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.

Gevinst på kontingentindbetalingen

Også i år gentager vi chancen med at udlodde et års gratis medlemskab blandt de medlemmer, der senest den 8. januar 2018 har betalt deres kontingent. Vi trækker lod om tre medlemskaber for 2019. Det er da et tilbud. Kassereren vil blive glad, hvis alle medlemmer er med i lodtrækningen. Navnene på de heldige vindere bliver offentliggjort i Gyldenløve nr. 1 - 2018.

S.P. Jensen A/S

Aut. VVS & Kloakmester www.spjensen.dk blikkenslager

VVS

Kloak- & Miljøservice • Højtryksspuling • Slamsugning • TV-inspektion • Reparation og anlæg af kloakker • Strømpeforing af kloakrør • Vand/varme/sanitet • Lækagesporing • Murer/tømrer

Deadline for Gyldenløve 2018

Det har til dato været en tradition at deadline for næste blad altid stod på side 3 - det gør det fortsat, men som en ekstra service bringer redaktionen her deadlines for hele 2018. Gyldenløve 1: Mandag den 15. januar Gyldenløve 2: Mandag den 16. april Gyldenløve 3: Mandag den 6. august Gyldenløve 4: Mandag den 15. oktober

Flødalvej 18 • 9230 Svenstrup J Tlf.: 98 38 14 66 • Fax: 98 38 24 72 Mail: spjensen@spjensen.dk

Døgnvagt 98 38 14 66

www.spjensen.dk

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 86 91 17 05 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 21 75 99 12 tlf.: 40 81 53 67

Århusafdelingens bestyrelse

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 86 91 17 05 e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: tlf.: 23 95 77 84 Næstformand: Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2, 1. tv, 8220 Brabrand tlf.: 86 25 14 41 e-mail: dnbeyer@stofanet.dk mobil: tlf.: 25 30 66 36 Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk 1. sup.: Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 2. sup.: Henning Jensen, Bysmedevej 85, 8381 Tilst tlf.: 86 24 52 53 mobil: tlf.: 30 26 83 53 Hjemmeside Internet Facebook

6

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler Nu er det blevet efterår, bladene falder af træerne, og græsplænen er blevet slået for sidste gang – måske – for med det usædvanligt lune vejr, vi har haft i slutningen at september og ind i oktober vokser græsset fortsat om end langsomt og truer med at slåmaskinen skal frem endnu en gang, inden den kan gøres klar til at komme i vinterhi. Som et andet sikkert tegn på efterår, er svalerne draget mod syd, og så vi kan ikke længere nyde synet af deres elegante, viltre flugt over markerne i jagt på føden. Det føles lidt trist, at svalerne er rejst, for de er nu også hyggelige, trods klatteri på loen, at have i laden, hvor man nok skal blive skældt ud, hvis man forstyrrer dem på reden. Nedbør har vi da fået i nok så rigelige mængder i de senere måneder. Men en dag med regn har jo så den positive side, at man kan sætte sig til at skrive lidt til Gyldenløve, uden at få dårlig samvittighed over det, man burde have lavet udendørs, om der havde været godt vejr. Markerne her på min egn har stået dyngvåde hen over sommeren og gjort høsten yderst besværlig for landmændene. Det meste er efterhånden blevet bjerget, med der kan stadig ses kartoffelmarker med blank vand omkring toppene; som det ser ud nu, kan man nok næppe arbejde i dem med tungt materiel, før frosten sætter ind – og så vil det være det for sent. Temperaturen har været ganske lun henset til årstiden, så det har næsten været sådan, at man måtte bryde ud i glad sang, når en hel tørvejrsdag med solskin

iblandt brød rækken af dage med regnvejr. En sådan dag måtte man tage vare på, så man kunne nyde frokosten ude på terrassen eller sætte sig med et lille glas køligt hvidvin for at betragte en flot og farvestrålende solnedgang på bænken, der står på den helt rigtige plads uden for haven ved piletræerne placeret til netop dette formål. En sådan herlig, lun solskinsdag med kun ganske let brise var det den 5. september på flagdagen for Danmarks udsendte. Dejligt for de efterhånden flere og flere arrangementer, der er kommet til rundt om i landet, hvor man den dag viser ære og respekt for de udsendte og for vores soldater, der under fare for liv og lemmer gør en forskel på de missioner, som Danmark sender dem ud til rundt om i verden. Godt også, at man efterhånden både i Forsvaret og civilt har fået udviklet og etableret fora, der professionelt yder støtte til dem, som vender hjem med ar på sjælen og til familier, der kæmper med sorg i savnet af en, som betalte den højeste pris derude. Vores forenings faner var naturligvis med til flagdagen. Det kan I læse nærmere om andetsteds i dette nummer af Gyldenløve. I kan også læse mere om årets jubilarstævne på andre sider i bladet. Her vil jeg dog sig, at jeg er glad og stolt over, at vi på den sidste lørdag i september kunne samle over hundrede gamle Dronningens soldater til stævne på Nørre Uttrup

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Kaserne. Tak til jer, der mødte, og som gjorde, at det blev en så herlig dag for os. Jeg har i mine klummer tidligere omtalt alt det bøvl, vi har haft med arrangementer i cafeteriet. Ikke med ISS, de er såmænd flinke og indstillede på at yde god service, men med DESK´en på kasernen, som al bestilling skulle igennem, så vi kunne få en regning fra Forsvarets Regnskabstjeneste, der om ikke specificerede så dog inkluderede en betydelig fortjeneste til Forsvaret. DESK funktionen på landets kaserner vil inden årets udgang være centraliseret til regnskabstjenesten i Hjørring. Det blev DESK´en i Aalborg allerede til september, og da ingen havde fortalt det til os, som havde en bestilling liggende, måtte der lige i sidste øjeblik lidt ekstra håndgreb til for at få den ajourført, så maden til vores jubilarstævne kunne serveres i det rette antal kuverter. Gad vidst, hvor nemt det bliver fremover, når alle, der har brug for at bestille ydelser fra cafeteriet eller overnatninger på en af landets kaserner, skal henvende sig centralt i Hjørring. Jeg kan så fortælle jer, at vores præsident i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) (og præsident for Danske Garderforeninger (DG)), Flemming Rytter nu også har påtaget sig hvervet som formand for Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM). Det er en vigtig post for os i soldaterforeningerne, da det er DSM, der på vores allesammens vegne varetager kontakten til forsvarsminister og forsvarschef, og som dermed er vores talerør omkring vores forhold i landets garnisoner og på kasernerne. Jeg tror, at soldaterforeningerne, der er ”tra-

8

ditionsbærende” og som sådan er omfattet af Forsvarets ”produktionsmål”, kan se frem til at nyde gavn af Flemmings Rytters formandskab i DSM. På denne i skrivende stund så triste gråvejrs og bygedag har vi kun lige rundet midten af oktober, men annoncerne i aviserne og lokalbladene bugner allerede med alskens tilbud om den helt rigtige julegave til hende, ham, barnet, hunden, svigermor eller onkel Alfred. Der er heller ingen grænser for udbuddet af diverse slags opulente julefrokoster og julestuer med aktiviteter for hele familien. Jo, julen nærmer sig med stormskridt og prøver at omslutte os i sind og sjæl. Jeg vil nu prøve, om jeg kan undgå at blive smittet af julekuller til engang hen i december, men så kan jeg nok heller ikke stå imod længere. Men pyt, det gør nu heller ikke noget til den tid, så er det dejligt, at kunne opleve juletravle og glade mennesker i byens gader og at hygge sig inden døre i den lune og julepyntede stue sammen med familien. Jeg vil slutte for denne gang med at ønske alle jer medlemmer og jeres kære en glædelig jul samt et godt og velsignet nytår. På falderebet vil jeg gentage mit nytårsønske fra sidste år: at vi alle gør noget for at få fat i gamle soldaterkammerater, så de også kan komme til at opleve soldaterkammeratskabet og glæden over at være med ved aktiviteterne i Dronningens Livregiments Soldaterforening. På gensyn i 2018 – jeg glæder mig til at være sammen med jer.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler

Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september blev en dejlig og festlig dag i det nordjyske. Vejret kunne ikke blive bedre, og det var med os hele dagen med lune, solskin og ganske let brise. Det gode samarbejde med Trænregimentet havde tilsikret, at soldaterforeningerne kunne stille med flest mulige af deres smukke faner for at hædre vores soldater og veteraner til arrangementerne i Aalborg og Jammerbugt kommuner. En bus fra regimentet holdt klar ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, hvorfra der var afgang klokken 09.00 med fanebærere og folk fra soldaterforeningerne til DGI hallen i Aabybro til formiddagens flagdagsarrangement i Jammerbugt Kommune.

I geværstativet var der lige akkurat plads i til soldaterforeningernes 11 faner

Man finder sammen ved bordene

I hallen stod bordene dækket med hvide duge og kaffepopper, og det velspillende Flyvestation Aalborgs Brass Band underholdt fra kl. 09.30, som der stod i programmet; men allerede inden da var mange veteraner og pårørende mødt frem, så man, som man var venner til, kunne sikre sig en plads ved bordene og snakke hyggeligt sammen.

I geværstativet var der lige akkurat plads i til soldaterforeningernes 11 faner, men alligevel – de prydede nu ganske smukt i salen, da kommunalbestyrelsesmedlem og pensioneret brigadegeneral Jens Præstegaard (nogen husker ham fra hans fortid ved Dronningens Livregiment) kl.10.00 bød de omkring 100 fremmødte velkommen og overgav ordet til borgmester Mogens Gade. Borgmesteren holdt en fin og varm velkomsttale, hvori han påskønnede, at vi i Danmark kan leve i et demokrati, hvor vi

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Borgmester Mogens Gade byder velkommen

er ligestillede med de samme rettigheder og pligter, og hvor vi kan tænke, tale og handle frit – og at vi er villige til at kæmpe for det. ”Og”, som han sagde, ”vi ved jo alle godt, og ikke mindst i denne forsamling, at der er nogle danskere, for hvem det ”vi” er mere konkret end for andre”. Han nævnte, at Jammerbugt Kommunes vision lyder ”Vi går efter forskellen” og mente, at det at gøre en forskel, havde Danmarks udsendte med fare for liv og lemmer så sandelig levet op til på missionerne ude i verden. Det

Poul Erik Lundtoft fra vores forening var også med

10

var borgmesteren stolt over, og det kunne veteranerne også være. Han udtalte, at Dannebrog samler os og er symbolet på dagen i dag, hvor man som civil dansker oplever stor taknemmelighed for de udsendtes indsats. Borgmester Mogens Gade sluttede sin tale med påskønnelse til veteranerne og deres pårørende og bød de fremmødte og dagens hovedtaler velkommen. Så ilede borgmesteren bort; det var noget med nogle kommunalbudgetter og ansættelse af en ny kommunaldirektør, der pressede på og gjorde, at han i hast måtte forlade arrangementet. Så kom sangbladet frem, og akkompagneret af Flyvestation Aalborgs Brass Band sang man ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Jens Præstegaard sikrede sig nu, at alle havde fået kaffe i kopperne, før han bød

Kommunalbestyrelsesmedlem og pensioneret brigadegeneral Jens Præstegaard


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

velkommen til dagens hovedtaler, garnisonskommandant og Chef for Trænregimentet, oberst Jess Møller Nielsen.

organisationer og Forsvaret gjorde for dem, som kom hjem med ar på sjælen. Men svært er det for dem, som må bære på sorg og savn efter en kær udsendt, som måtte betale den højeste pris. Obersten sluttede sin tale med at bede forsamlingen rejse sig og i et stille minut ære dem, som ikke vendte hjem. Medens obersten talte, havde halpersonalet diskret bragt sandwicher ind på det det lange anretterbord lige inden for døren, så da Jens Præstegård efterfølgende havde takket garnisonskommandanten for den gode tale, kunne han sige ”vær så god” og bede folk forsyne sig og nyde traktementet.

En gammel Aaby dreng på talerstolen

Obersten indledte med at udtrykke glæde over at skulle tale netop i Aabybro på flagdagen for Danmarks udsendte, ” Det er jeg som gammel Aaby dreng stolt af”, sagde han, ” da jeg var knægt boede jeg og min familie i et bette hus lige heromme bagved i Østergade”. Så holdt han en inspireret tale, hvori han udtrykte sin anerkendelse af den dygtighed og professionalisme, som de udsendte soldater og civile ofte med fare for liv og lemmer udviste på missioner rundt om i verden, og han udtrykte sin respekt for de pårørendes omsorg og bekymringer for deres kære. Der var ros til det arbejde, som frivillige

Klar til det helt dybe trut

Derefter fortsatte det kammeratlige samvær i en lille times tid medens Brass Bandets underholdt med dejlig musik og snakken gik hyggeligt over bordene. Så takkede Jens Præstegaard for frem-

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

mødet og udtrykte håbet om, at man ville blive lige så mange til næste års fejring af flagdagen i Jammerbugt Kommune. Alle fanerne blev rullet sammen, og deres fanebærere tog dem med ud i bussen, der holdt klar til at transportere dem tilbage til Garnisonsmuseet, hvor de skulle danne faneborg til De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborgs (DsS) ceremoni, der traditionelt holdes hvert år på flagdagen ved Soldatens Sten. Inden der blev sat i gang ved stenen, var der lige lejlighed til at nyde et glas vin og en snack, der var sat frem på museets gamle pudseborde, der engang havde stået på kasernen. Og så kunne dem, der var kommet, lige få en snak i al venskabelighed, inden man gik ud til stenen.

Nordjylland som værende ganske god og kan sagtens synges tit. Så blev der nedlagt smukke buketter ved stenen, den første fra DsS af formand Asger Kibsgård, den næste fra garnisonen af oberst Jess Møller Nielsen og den tredje fra Danske Soldaterforeningers Landsråd af den nordjyske repræsentant i præsidiet, Uffe Uhler – og hver gang blev der gjort respektfuld honnør for den danske soldat – også da Per Iversen efter nedlæggelsen af den sidste buket spillede ”The Last Post”.

Præsidiemedlem Uffe Uhler (tillige vores formand) lægger her en buket ved Soldatens Sten – valgt i Dronningens Livregiments farver Formand for DsS, Asger Kibsgaard byder velkommen

Her bød formand for DsS, Asger Kibsgaard velkommen, og så sang man til Per Iversens trompetledsagelse for anden gang den dag ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” – men det gjorde nu ikke noget, for den sang anses her i

12

Så fik obersten ordet, og han afspejlede i sin tale den korpsånd, der hersker blandt soldater, og som binder dem sammen i det stærke fællesskab, der betyder alt hvad enten i dagligdagen hjemme på kasernen eller, når det er alvor, i kamp ude i verden. Han fandt, at den 5. september var en god dag for Danmark til at tænke på vores soldater, dem der har stridt og lidt


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

på fortidens kamppladser, dem der i dag gør en forskel ude på missioner rundt om i verden, dem der har været med og er trådt ud i et civile liv, og dem, som bliver en del af soldaternes fællesskab i fremtiden. Obersten sluttede sin tale med at rose det arbejde, der bliver gjort for soldaterfællesskabet og sagde, at han som garnisonskommandant så det som sin pligt og glæde at yde sin støtte. Herefter fik Aalborgs 2. viceborgmester Mads Sølver ordet; han indledte med at sige, at man i år kunne være samlet og mindes og ære den danske soldat i lettelse over, at vi her i garnisonen ikke har mistet personel ude i missionerne eller på kasernen.

Aalborgs 2. viceborgmester Mads Sølver

Han omtalte usikkerheden om, hvordan det kommende forsvarsforlig kom ud med opgavestillinger til Forsvaret,

men han var sikker på, sagde han, at den danske soldat ville blive og være professionelt uddannet til at løse alle de opgaver, der blev stillet foran ham. Så glædede Mads Sølver sig over at de danske krigssejlere endelig har høstet anerkendelse og fået sat et monument over deres bidrag til at løse verdenskrigens opgaver på allierede skibe. Han afsluttede med at huske os alle sammen på, at Danmarks frihed ikke er naturgiven eller gratis. Den er dyrekøbt, og den vil kun bestå, hvis vi passer på den og yder vores bidrag under nutidens vilkår. Så var tiden kommet til at synge ”Der er et yndigt land”, som blev ledsaget af Per Iversens fine trompetspil, hvorefter DsS formand Asger Kibsgaard takkede alle for fremmødet. Der var lige tid til lidt snak, medens fanerne blev rullet sammen, og snart efter hoppede man så igen ind i bussen, som kørte passagererne ind til Gammel Torv, hvor dagens sidste arrangement skulle finde sted. Her havde Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel i tiden forud underholdt tilskuerne på torvet medens detachementer fra Trænregimentet, Politiet, Hjemmeværnet, Beredskabskorpset samt myndighedernes og soldaterforeningernes faner stillede op til parade, forinden garnisonskommandanten, oberst Jess Møller ankom kl. 15.00. Han lod rette og præsentere, hvorefter flaget gled til tops på flagstangen på taget af det gamle rådhus. Så bød han alle velkommen og indledte en kort tale med at fremhæve, at i dag, hvor Danmark og danskerne på den

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

der tager del i at værne om Danmarks frihed. Der er brug for den, sagde han, også i fremtiden. Han var stolt over Aalborgs tradition som garnisonsby med en garnison, der blev oprettet i 1779. Borgmesteren sluttede med at rette en tak for virksomheden før, nu og i fremtiden til alle fra Forsvaret, Politiet, Beredskabet og civile, som Garnisonskommandant oberst Jess Møller på talerstolen tager del i Danmarks udsendelser. i forgrunden af billedet Så blev paraden formeret, og nationale flagdag kan hylde den danmed musikkorpset i spidsen at marcheske soldat, er det dejligt at vær soldat i Aalborg – landets største garnisonsby. Alle, der har båret uniform for Danmark, vil altid være soldat i hjertet – en gang soldat, altid soldat. Og som garnisonskommandant, sagde obersten, var det ham magtpåliggende, at alle, der har ydet en indsats for Danmark – de udsendte og deres pårørende, der må bære byrden og savnet af deres kære – får fortjent anerkendelse og respekt. Han tilføjede, at nationens og danskernes anerkendelse tilkommer derfor os alle på denne dag; dem der gjorde tjeneste i fortiden, dem der tjener i dag, og dem, der vil gøre det i fremtiden. Han sluttede med at bede publikum om at holde et minuts stilhed for vores faldne. Så intonerede Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel til fællessangen ”Der er et yndigt land”, hvorefter Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen fik overladt talerstolen. Han var stolt over, at Aalborg har så mange borgere,

14

Aalborgs borgmester, Thomas KastrupLarsen


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Parade gennem byen

rede man igennem gaderne i Aalborgs centrum om til Budolfi kirke. Mange blandt de publikummer, der ikke tog imod opfordringen til at marchere med, fandt i mellemtiden plads i kirken. Da et klokkeslag markerede, at uret på Budolfis tårn viste 16.15 lød et brus fra kirkens orgel, menigheden rejste sig, og til orglets festlige spil blev alle de mange faner ført ind på plads i koret og langs bænkene i kirkeskibet.

Biskop Henning Toft Bro celebrerede gudstjenesten. Hans prædiken tog udgangspunkt i de fra bibelen så kendte Jesu ord ”jeg er sandheden, vejen og livet”, som han relaterede til grundtanken med flagdagen ved at påminde os om, at det aftvinger respekt for dem, som Danmark sender ud til verdens brændpunkter for at værne om vores frihed. Den er dyrekøbt. Efter gudstjenesten gav byen en reception på det gamle rådhus, hvor man hyggede sig en kort stund, inden Trænregimentets bus for sidste gang den dag kørte de efterhånden lidt mødige veteraner, der have været med til alle dagens arrangementer fra morgenstunden, ud til Garnisonsmuseet for sidste gang. Men dermed var dagen ikke slut. Mange tog imod Veteranhjemmets indbydelse og vandrede de få hundrede meter fra museet til hjemmet. Her var der tændt op i grillen, og her kunne man sidde ved et bord og lade hvilen falde på sig i hyggeligt samvær, medens man med nydelse lod bøffen og pølserne fra grillen og kartoffelsalaten skylle ned med en tiltrængt og svalende læskedrik. Dagen blev lang for mange men også god – og der er med det gode samarbejde skabt en fin tradition for, hvordan man fejrer flagdagen for Danmarks udsendte i Aalborg og Jammerbugt kommuner. (Foto: Marianne Bue Lønskov og Palle Strandgaard)

De mange foreningsfaner var et flot skue i Budolfi kirke

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamling Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.00 i Fællesmessen på Nørre Uttrup kaserne Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen. Bindende tilmelding til de gule ærter senest torsdag den 8. marts 2018 til: Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk eller: Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.00 Dagsorden

1 Velkomst 2 Valg af dirigent 3 Formandens beretning 4 Kassereren fremlægger regnskabet 5 Indkomne forslag 6 a. Valg af formand På valg er Uffe Uhler 6 b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer På valg er: Frode E. W. Jensen Jørn Georgsen 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter 8 Valg af fanebærer 9 Valg af to revisorer 10 Valg af revisorsuppleant 11 Eventuelt Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 13. februar 2018. OBS!!! På grund af skærpet adgangskontrol til kasernen, er det nødvendigt også at tilmelde sig til generalforsamling, selv om man ikke kommer til gule ærter. Meld til Hugo eller Morten senest torsdag den 8. marts, se ovenfor. Bestyrelsen

16


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Jørgen Tamborg Frederikshavn 74 Bent Borup Kristensen Munkebo 88 Søren Madsen Tarm 578241 / 63 Jørgen Pilgaard Brovst 165261 / 53 Poul Erik Simonsen Sulsted 75 Leif Juncher Havndal 72 John Knudsen Sulsted 798826 / 68 Jan Sølvsten Tobberup, Hobro 70 Jan Holm Ørum, Tjele 73 Lars Kruse Jørgensen Vadum 89 Preben Pedersen Aalborg SV 74 Tina Theter Vodskov 98 Poul Erik Lundtoft Torslev, Brovst 68 Annie Bartholomæussen Terndrup Gunnar Andersen Køge 547141 / 62 Poul Dal Christensen Aalborg 64 Poul Jensen Frederiksværk 546753 / 62

03-12-52 09-12-67 11-12-42 13-12-32 16-12-52 19-12-52 01-01-48 01-01-48 02-01-53 08-01-68

Hans Chr. Dybvad Jensen Nørresundby 547038 / 62 Preben Christensen Aalborg SV 65 Karsten Dalsgaard Nielsen Ålestrup 68 Thorkild Flarup Sjørring, Tjele 73 Erik Sørensen Hobro 74 Niels Chr. Thomsen Hjeds, Suldrup 68 Mogens Nielsen Aalborg ØST 333152 / 57 Niels D. Sylvestersen Ringkøbing 62 Torben Madsen Skovstrup, Gistrup 75 Sven-Erik Bolt Magnussen Hinnerup 74 Hans Peter Kragh Larsen Thisted 797973 / 68

19-02-43 22-02-43 22-02-48 26-02-53 04-03-53 06-03-48 07-03-38 07-03-43 20-03-58 25-03-53 30-03-48

09-01-53 10-01-68 13-01-48 20-01-68

Menig 66 blæser honnør

22-01-43 10-02-43 17-02-43

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævnet 2017 Af Uffe Uhler

Klokken 10.04 er vi klar til indmarch

Årets jubilarstævne forløb særdeles godt – og med dejligt mange deltagere – hele 106 gamle Dronningens soldater gav møde på Nørre Uttrup Kaserne denne sidste lørdag i september, og de gjorde dagen til en overordentlig hyggelig og god dag. Vejret artede sig så nogenlunde; solen skinnede da, og særligt koldt var det heller ikke, men der stod nærmest ”en halv pelikan” ind fra øst, som bøjede kasernens flagstang og strakte det store splitflag, der var hejst i dagens anledning, helt ud. Den stride blæst tvang også folk fra bestyrelsen, som stod klar til at udlevere jubilarernes navne- og årgangsskilte, til at krybe i læ på vestsiden af den gamle hovedvagt og passe på, at skiltene ikke blæste væk. Adgangskontrollen til kasernen var nyligt blevet strammet, men Trænregimentet havde sagt OK til i dagens anledning at etablere adgangskontrol ved Dronningens Port, så jubilarerne kunne give møde på Nørre Uttrup Kaserne som angivet i mødeindkaldelsen. Det første folk mødte var derfor folk fra hovedvagten i kampuniform og med skarpladte

18

våben henne ved gitterporten, hvor de nøje kontrollerede, at man stod på listen over deltagerne i jubilarstævnet. Gjorde man ikke det, kunne man ikke komme ind; men heldigvis viste det sig, at folk, der kom til stævnet, alle stod på listen, så det hele gik aldeles smertefrit og som smurt i olie.

Adgangskontrol ved Dronningens Port

Efterhånden som jubilarerne slap igennem adgangskontrollen, samledes man i læ ved den gamle hovedvagt, hvor man fandt sammen med sine gamle soldaterkammerater. Og så gik snakken lystigt, og humøret steg, efterhånden som flere og flere dukkede op. Måske var der også nogle, som skottede op til de højtsiddende vinduer og fik minder om


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

kammerater, der - sikkert helt uforskyldt og ved et rent uheld – var blevet knaldet og havde fået et par dages vagtarrest og derfor stiftet bekendtskab med cellerne bag i vagtbygningen; de er for længst ombygget til hyggelige kontorer. Da klokken viste ti på kaserneuret, beordrede foreningens formand til opstilling i marchkolonne holdvis og med ældste årgang forrest. Der blev sat i march, og til tambur Orla Klits taktfaste trommeslag marcherede jubilarerne med foreningens faner i spidsen ind i rundingen ved kasernens flagstang. Her blev paraden afleveret til oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen, som til daglig er chef for MP, men som på denne dag repræsenterede garnisonskommandanten. Oberstløjtnanten bød jubilarerne velkommen til deres gamle kaserne. Han var noget overra-

sket over, at foreningen kunne samle så mange gamle soldaterkammerater, og han ønskede dem et godt jubilarstævnestævne på deres gamle kaserne, hvor langt de fleste havde aftjent deres værnepligt og fået minder og venner for livet. Herefter lagde formanden en smuk buket i Dronningens Livregiments røde og gule farver ved Dronningens Livregiments sten, der står så fint placeret på græsset bag flagstangen med rækken af træer i baggrunden.

Uffe Uhler lægger en flot buket ved Dronningens Livregiments sten, medens Johnny Schjoldager spiller i baggrunden

Formand Uffe Uhler afleverer paraden til oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen

Det skete til tonerne af en flot fanfare spillet af trompeter Johnny Schjoldager. Så fumlede formanden lidt med, hvad der var højre og venstre, men det lykkedes da i to forsøg at få jubilarerne drejet venstre om i kolonne, så man med fanerne og trommen i spidsen kunne marchere ned forbi de gamle regimentsgarager og om til UMAK. Undervejs måtte man nærmest læne sig op ad den stærke blæst, og vores fanebærere måtte kæmpe hårdt for at holde fanerne,

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

retøjer, som regimentet råder over til brug under alle de mange udsendelser til internationale missioner, hvortil det uddanner og leverer enheder og personel. Herudover gav oberstløjtnanten sit åbenhjertige syn på forsvarets evner og kapabilitet med de udsigter, der lå i det kommende forsvarsforlig. Med tambur Orla Klit i spidsen ankommer jubilarerne til UMAK

uden at blive væltet omkuld at kraftige vindstød. Så rykkede man ind i auditorium Gyth, hvor man fandt plads på rækkerne med de stofbeklædte sæder med bløde indlæg, der må bekomme en jubilarbag noget mere vel, end de hårde træsæder, man kendte fra dengang for år tilbage, da man selv var indkaldt. I auditoriet gav oberstløjtnant Jørgensen os indblik i dagligdagen og de opgaver, der løses ved Trænregimentet, som i dag breder sig over både Hvorup og Nørre Uttrup kaserner, og han fortalte om det moderne grej og alle de avancerede køOberstløjtnant Jørgensen giver os indblik i dagligdagen

Alle vel bænket i auditorium Gyth

20

Herefter gik man over til trappen foran gymnastiksalen til fotografering. På vej derover kunne på snakken høre, at gensynet med gymnastiksalen og idrætspladsen kaldte minderne frem om, hvordan man i sin tid i FUT


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

timerne havde okset til lungerne gik som blæsebælge og lemmerne smertede for at man kunne optræne den styrke og kondition, der var nødvendig for at man kunne klare og overleve de strabadser, som en soldat i felten ville blive udsat for. Kurt Frederiksen sørgede som vores erfarne fotograf for at årgangsbillerne blev knipset, så de blev af højeste kvalitet, og således at foreningens kasserer SvenErik Bolt Magnussen, Sven-Erik senere under frokosten kunne give jubilarerne et fristende tilbud til erhvervelse. I år måtte der dog et lille kunstgreb til under fotograferingen; det trebenede stativ med årgangsskiltet var ikke konstrueret med stormsikring, så det blæste jævnt hen omkuld, og nogle fotos måtte tages om, indtil man konsekvent gik over til at lade et par af årgangens jubilarer holde fast ved det. Vi plejer jo til jubilarstævnerne at besøge en af belægningsbygningerne 11 – 15, der set udefra ligner sig selv fra dengang kasernen blev bygget i 1957. Helt anderledes indvendig, hvor bygningerne er blevet renoverede og byder på forhold,

De medbragte fotos studeres med stor interesse. Her et kompagnibillede fra dengang der var soldater til

der er noget mere bekvemme, end den gang man selv lå på en stue her. I år besøgte vi bygning 13, hvor de 20 mands stuer, man kendte fra dengang, nu er moderne indrettet og tilpasset til at huse en stampersonelenhed, hvor personellet bor uden for kasernen. Nogle stuerne var med skabe til personellets udrustning og blev brugt til omklædning, medens andre blev brugt til opholdsrum og administrative funktioner. Baderum og toiletter lignede ved første øjekast dem fra dengang, men nu var der både koldt og varmt vand i hanerne og bruserne.

Den moderne soldats enkeltmandsudrustning var oplagt på pudsestuen

Den ene pudsestue var blevet omdannet til et hyggeligt rum med lave borde og bløde stole, hvor personellet kunne holde en afslappet hyggestund. Den anden pudsestue derimod bød på ren nostalgi for os gamle soldater, der havde tilbragt vores soldatertid i bygningerne. Bænkene og pudsebordene og de gamle reoler med pudseskuffer er stadig de samme som dengang, så her var der lejlighed til at mindes dengang man sled med pudsning af våben og udrustning,

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

og det ugentlige lørdagseftersyn med det idelige ”med dit eller dat træd an i gården – LØB”. Nok sørger man i dag for at vedligeholde, men der bruges ikke mere end den nødvendige tid hertil. Inde på pudsestuen var oplagt den moderne soldats våben og enkeltmandsudrustning, og det var lækre sager, som man kun kunne glæde sig over, at soldaten blev udrustet med i dag. Der var mange interesserede spørgsmål til overkonstablen, som viste det frem. Desværre havde det ikke været muligt i år at få opstillet nogle af de gamle kampvogne, PMV´er og hjulkøretøjer, vi havde i brug i Dronningens Livregiments tid på kasernen, da vores jubilarstævne i år uheldigvis faldt på den samme dag, hvor Aalborg Kaserners Veterankøretøjsklub havde lagt årets store vedligeholdelsesdag. Men Trænregimentet havde hjulpet os ud af kniben ved udenfor B 13 at opstille et par hypermoderne køretøjer. Det ene var et moderne feltkøkken, som denne artikels forfatter fik en faglig snak om med feltkøkkenets ”ejer”, og med sin fortid som motorvognsfører/kok i 2. brigadestabskompagnis køkkengruppe i 1964 kunne han - lidt misundelig - godt have ønsket sig dengang at have haft sådan noget lækkert grej at arbejde med. Det andet køretøj var en let pansret bjærgningsvogn på hjul. Det var kram, som nærmest kunne alverdens ting; man forstod godt at overkonstabelen var stolt af sin ”dyt”. I gamle dage skulle

Moderne feltkøkken i en container

Trailer, som moderne køkken og serveringsvogn

Let pansret bjærgningsvogn

22


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

i cafeteriet, hvor frokosten skulle indtages. Den bød på et stykke med sild og skinkeschnitzel med diverse tilbehør. Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland var allerede kommet og spillede, imens man fandt sin plads ved bordene. Så bad formanden folk om at rejse sig og hilse fanerne, som blev ført ind medens trompetist Johnny Scholdager spillede ”Her kommer Jens med fanen” ledsaget af Orla Klits trommehvirvler. Nu blev sangbladet, der lå ved kuverterne, taget frem, og orkestret spillede Der er mange skabe / gemmesteder på sådan en bjærgningsvogn

der en anden kampvogn til for at bjærge en kampvogn. Den fremviste bjærgningsvogn var udstyret alskens automatiseret hjælpeudstyr, så det at trække en fastkørt kampvogn op af mudderet var ikke noget problem, når bjærgningen kunne geares til at trække 90 tons. Tiden løb hurtigt ved B 13, så mange måtte skynde sig en smule for at komme over og være på plads kl. 1230

Man fandt sin plads ved bordene

Foreningens faner føres ind

til fælles afsyngelse af den på denne jubilardag så højaktuelle nordjyske nationalsang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, alt medens cafeteriets søde og venlige damer havde sørget for, at silden med det flydende tilbehør, der nødvendigvis hører sig hertil, kom på bordene. Snart summede snakken hyggeligt i lokalet imellem de gamle soldaterkammera-

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ter, der sad bænkede årgangsvis. Med små pauser imellem numrene underholdt orkestret med god og festlig musik i den næste halve times tid. Undervejs skulle man selvfølgelig synge både foreningens slagsang ”Vi er Dronningens soldater”, og som det sidste nummer spillede Musikkorps Vendsyssel Dronningens Livregiments march, Dessauer marchen, hvortil teksten i sangbladet stod skrevet på tysk; men det hindrede ikke, at alle sang med af karsken bælg. Efterfølgende kunne formanden så fortælle historien om, hvordan en gammel tysk landsknægtvise endte ved Dronningens Livregiment som regimentets march. Musikkorps Nordjylland kunne herefter forlade lokalet ledsaget at taktfaste klapsalver efter en koncert, der tydeligt var faldet i smag. Under kaffen blev de omkring 100 jubilarer kaldt årgangsvis frem for at modtage deres velfortjente medaljer. De blev hæf-

Oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen hæfter 20 års medaljen på Lissy Poulsens trøje

24

De stolte 50 års jubilarer har her fået deres medaljer

tet på brystet af oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen bistået af foreningens formand. 65 års jubilarerne repræsenterede den ældste årgang, og selvfølgelig blev de gamle soldater hyldet med varme klapsalver, som også hilste alle de øvrige jubilarhold efter medaljeoverrækkelsen. Medens kaffen blev nydt, var der tillige tid til et raskt, lille amerikansk lotteri med fine præmier, ligesom flere var henne at handle ved bordet med foreningens souvenirs. En del benyttede lejligheden til at melde sig ind i foreningen, hvilket, man på kassererens brede smil kunne se, passede ham særdeles godt. Gyldenløve hilser de nye medlemmer hjerteligt velkomne i vores midte. Herefter drog man over i bygning 8, som i Dronningens Livregiments tid husede officersmessen, men hvor der i dag er fællesmesse for alt fast personel på kasernen. Her fortsatte den hyggelige snak mellem gamle soldaterkammerater, og minderne fra dengang, der var rigtige soldater til, blev genopfrisket over de medbragte fotos og måske ledsaget af en enkelt lille fadøl.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Efter et par hyggelige timer med godt og genopfrisket kammeratskab kunne man så skilles fornøjede i sindet efter et godt jubilarstævne i Dronningens Livregiments Soldaterforening. Mange med den hensigt at møde op igen næste gang, de blev indkaldt til jubilarstævne.

Foreningens kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen modtager gerne indmeldelser af nye medlemmer

Der skulle også på storskærm have været vist en vist en film, der var optaget i 1967, men teknikken virkede ikke helt efter hensigten, så de interesserede måtte nøjes med rykke sammen om skærmen på kassererens bærbare. Filmen, der var optaget af Forsvarets Filmtjeneste, havde foreningen få dage før jubilarstævnet fået foræret af 50 års jubilar Hans Hulgaard Nielsen. Han var maskingeværskytte, og med ham som gennemgående figur følger filmen 1. panserinfanterikompagnis oplevelser igennem værnepligten. Denne film blev i de efterfølgende år vist for de nye rekrutter, så de fik et indtryk af, hvad der ventede dem som værnepligtige ved Dronningens Livregiment.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland inviterer til mindehøjtidelighed juleaften 2017 I Mindelunden Aalborg Almenkirkegård ved Ansgar Kirke d. 24. december 2016 kl. 16.00 til kl. 16.20 hvor besættelsestidens ofre mindes.

Andagt v/ Sognepræst Malene Bendtsen fra Vejgård sogn. Kranselægning v/ oberstløjtnant Jan Johansen

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Venskabsskydning Aalborg – Aarhus 2018 Af Morten Andersen

Vinterens venskabsskydning mellem Aalborg afd. og Aarhus afd. bliver Lørdag d. 10. februar 2018 i Aalborg. Vi mødes kl. 10.00 på skydebanen Gl. Lindholm Skole (under svømmehallen) Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby. Program: Kl. 10.00 Kaffe og rundstykker Kl. 10.15 Gennemgang af skyde regler Kl. 10.30 Skydningen starter Kl. 12.30 Frokost Kl. 14.00 Afslutning Venskabsskydningen er blevet til en god tradition, som vi alle ser hen til, hvad enten man kommer fra nord eller syd. Hvor fællesskabet og samværet er det vigtigste, men konkurrencegenet kan der dog ikke helt ses bort fra. Så sæt et x i kalenderen ved denne dag og vær med til at bevare tradition. Alle foreningens medlemmer kan del-

26

tage, tag gerne ledsager med, det er ikke et krav at deltage i skydningen. Af hensyn til maden er det nødvendig med tilmelding senest den 1. februar 2018 til: Sven-Erik Bolt Magnussen 86911705 – 23957784 e-mail cordes.magnussen@live.dk Morten Andersen 20743009 e-mail maba@dlgtele.dk VEL MØDT


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nytårs­gudstjeneste Hjemmeværnet vil gerne se dig til nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i Aalborg torsdag den 11. januar 2018 klokken 19.30. Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste er en tilbagevendende begivenhed. En tradition, de forstår at værne om i en tid, hvor der sker store forandringer. Hvem der bliver årets gæsteprædikant, er endnu ikke fastlagt. Air Transport Wing Aalborgs Brass Band samt domorganist Margrethe T. Østergaard vil fylde rummet med både kirkelige og verdslige toner. Altertjeneste ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.

Og så er der kaffe bagefter

I lighed med tidligere år samles en stor del af gæsterne i kirkens krypt, hvor hjemmeværnet er vært ved et par kopper kaffe.

Mange benytter også nytårsguds­tje­nes­ ten til en privat komsammen i anledning af det nye års begyndelse. Det vil glæde arrangørerne, hvis man møder op i uniform. Ordener og dekorationer anlægges.

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Julekonkurrence Julen nærmer sig med foruroligende hast. De første snefnug er dog ikke i skrivende stund faldet endnu. Nisser, guirlander, julehjerter og andet flitterstads sniger sig op på stormagasinernes hylder. Snart følger de andre forretninger og byen med. En del af foreningens medlemmer var på besøg i den Den Gamle By i Arhus, se indlæg andet sted i bladet, hvor en af Aalborgs gamle og meget fine købmandsgårde er genopført i fordums pragt. Det var i forretninger af den slags bismervægten havde en fremtrædende plads. I århundreder har den været brugt, når handelsvarer skulle vejes. Nu om dage ses den oftest kun hos fiskehandlere. Konkurrencen går i sin enkelthed ud på at finde ud af hvor mange sække, der skal til for at opveje et jernlod. De tre første vejninger, der er gengivet til højre, indeholder de oplysninger, du har brug for, for at regne resultatet ud.

Løsning indsendt af:

Konkurrencens betingelser

Nuværende medlemmer af Dronningens Livregiments soldaterforening kan deltage. Løsninger skal indeholde: Fulde navn og adresse Løsninger skal være redaktionen i hænde senest den 8. januar 2018. Der er pæne præmier til de tre først udtrukne med rigtig løsning. Løsning og navne på vinderne bringes i næste nummer.

28


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Generalforsamling i Århus Afdelingen Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus og Omegn:

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 hos Ingrid og Knud Mildahl, Skæring Højsagervej 2B, 8250 Egå

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbende år. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelse - jf. § 16. 5. Valg af 2 suppleanter. 6. Valg af fanebærer. 7. Valg af revisor. 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved en let spisning kl. 18.00. Tilmelding til spisningen senest den 26. februar 2018 på tlf. 23 95 77 84.

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

En fantastisk dag på havnen i Kaløvig Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Det er nu 13. gang foreningens medlemmer kunne sætte hinanden stævne hos Ingrid og Knud på havnen i Kaløvig. Vi mødtes i klublokalet, hvor der var dækket op til kaffe med boller og kage. Brødet var lavet

Aquila klar til afgang

Medens vi nød kaffe, boller og kage fik vi en orietering af Jens Villumsen

være en stor sejlads med deltagelse af ca. 1600 både i alle OL-klasserne; noget vi ser frem til med spænding. Her i sommer var der i Aarhus Ø området bygget et hus til arrangementet. Der blev holdt rejsegilde, og her dukkede Kronprinsen op for at være med til markeringen.

af Grethe og Ingrid, og det var meget, meget lækkert. Jens Villumsen (fast inventar på havnen) fortalte lidt om, hvad der var sket siden sidst, vi var på besøg. Han bliver bare bedre og bedre til at fortælle og gør det med liv og sjæl. Han orienterede om arrangementerne næste sommer, hvor der i Aarhus skal Hygge omkring grillen på en dejlig lun sommeraften

30


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Tak til Jens for en god orientering, vi ser frem til at besøge ham på havnen i Aarhus til august næste år under stævnet. Knuds kollega Anton sørgede igen i år for at deltagerne kunne komme ud på bugten, her så de marsvin og var næsten ikke til at lokke ind igen, det var jo et dejligt vejr med masser af sol. Medens bådene var til havs, blev grillen tændt, og da alle havde fundet en plads

i hytten, kunne vi begynde at tilberede maden. Der blev snakket og hygget i lange baner, men alting får en ende, så selv om det var en af sommerens rigtige lune aftener, måtte der tages afsked med et stort på gensyn til næste sommer. Igen i år skal der lyde en STOR tak til Ingrid og Knud for ”husly” i deres sejlklub.

Smagsprøver i Den Gamle By Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Karetmageren i Den Gamle By, Henning Jensen havde for anden gang lavet en aftale om at Dronningens Livregiments Soldaterforening kunne besøge Den Gamle By. Der var i weekenden 23-24 september sat fokus på kaffe, te og chokolade.

kort tur rundt i 1974 - kvarteret gik vi til Møntmestergården, hvor der var smagsprøver på chokolade, kaffe og te. Det var A.C.Perchs Thehandel, ChokoladeFabrikken Skanderborg og Peter Larsen Kaffe der stod for den kulinariske del af arrangementet. Da vi alle havde smagt på de forskellige produkter og endda købt noget med hjem, gik vi rundt i små grupper og så på de gamle huse. Vi var omkring blikkenslageren, knallert værkstedet, Bent

Kapervognene klar til at køre os til torvet i Den Gamle By

Henning havde aftalt, at vi blev afhentet på parkeringspladsen ved Væksthusene af tre kapervogne og standsmæssigt kørt til torvet i Den Gamle By. Efter en

En af de gamle biler beundres

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Smagsprøver på chokolade og cacao

J, Hjørringhuset og ikke mindst den nyåbnede Ford forhandler. Siden vi sidst havde været på tur til byen (i 2015), er der kommet en stor udstilling

Århusafdelingen

under jorden, hvor Aarhus bys historie fra de sidste 1000 år fortælles og opleves. Her er der også udstillet et tog, bygning nr. 694 fra Frichs fabrikker i Aarhus. Da vi nærmede os frokost tide, gik vi over til ”Madkassen” i Havbogade, hvor vi nød vores medbragte mad, flere af deltagerne havde bestilt en madpakke hos Simonsens Have, som de nød sammen med os andre. Efter nogle timer i byen tog vi afsked med hinanden med mange gode oplevelser rigere. Tusind tak til Henning Jensen for værtsskabet denne søndag med byger ind i mellem.

Rundvisning i Skanderborg Slotskirke Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Århus afdelingens medlemmer havde sat hinanden stævne i Skanderborg Slotskirke den 15. august. Vores rundviser fortalte om kirkens historie. Kirken er opført af Frederik den 2. i 1572. Den er oprindelig et kapel fra den gamle middelalderborg, som kan datere sin oprindelse helt tilbage til 1171, hvor Valdemar den Store påbegyndte byggeriet. At borgen har haft betydning for historien, hørte vi mange gange i rundviserens beretning om kirken og slottet. Han fortalte om navne som Kong Valde-

32

mar Sejr, der regerede i starten af 1200 tallet; det var på kongeborgen Skanderborg, at han modtog det fra folkevisen så kendte budskab om, at dronning Dagmar ligger udi Ribe syg, om slottes tilknytning til Marsk Stig, der blev dømt for at være bagmand for mordet i Finderup Lade på Erik Klipping i 1286,


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

En meget smuk udsigt over Skanderborgs søer

Prædikestolen har en udsædvanlig placering

om Niels Ebbesen, som i 1340 vog den kullede grev Gert i slaget ved Randers, men senere på året faldt han under et slag ved Skanderborg Slot, som holstenerne havde besat, og blev lagt på hjul og stejle af grev Gerts sønner, og om Frederik den 2., der moderniserede den gamle middelalder borg i 1560´erne og som nævnt byggede slotskirken i 1572. Skanderborg Slot blev nedrevet i 1767, og slotskapellet bliver nu, med kongens tilladelse, brugt til sognekirke. Der er nedtaget to etager af den eksisterende bygning og der er lavet hvælvinger i loftet. Kirkens prædikestol, som befinder sig over alteret, er meget usædvanlig. Kirkens stolegavle med rigsvåben og

andre våbenskjolde beretter om en svunden tid. Ved et besøg i krypten, der oprindelig var vinkælder, kan man se nogle meget smukke mosaikvinduer. Vi var tre der tog turen til tops i det runde kirketårn. Her var der en enorm kirkeklokke og ikke mindst en meget smuk udsigt over Skanderborgs søer. Efter rundvisningen kørte vi hjem til Minna og Ole, hvor der blev serveret kaffe, lækre hjemmebagte boller og kringle. Vi hyggede os et par timer i hinandens selskab.

Kloge ordsprog sagt af personer Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse – Ingrid Bergman Selv det klogeste menneske har et tåbeligt hjørne i hjernen – Aristoteles Alle har en klog plet et eller andet sted – Robert Louis Stevenson Mennesket lyver aldrig så meget som efter en jagt, under en krig og før et valg – Otto von Bismarck

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Julehilsen 2017

Århusafdelingen

Af Sven-Erik Bolt Magnussen, Århus Afdelingen Det er svært at komme i julestemning, når disse linier skal skrives. Vi er lige vendt hjem efter ferie på Cypern i 29 graders VARME, og når man kigger ud af vinduet, så ligger temperaturen på ca. 15 grader; alt sammen noget der gør det svært at komme i julestemning. Kigger jeg i kalenderen, så er de første aftaler om deltagelse i julefrokoster allerede på plads, og det uden de store anstrengelser. Julen falder jo nok også den 24. december igen i år. Jeg vil ikke snyde afdelingens trofaste medlemmer for en julehilsen i år, I har været trofaste til at møde op til vores arrangementer og det, håber jeg, I vil blive ved med. Selv om vi ikke længere har mulighed for at bruge lokalerne på havnen, så skal vi nok få lavet nogle arrangementer i afdelingen. Som det fremgår andet steds i bladet vil afdelingens Stiftelsesdag blive markeret hjemme hos Britta og mig. Generalforsamlingen har Ingrid og Knud lovet at lægge lokaler til, så vi har styr på de første måneder af det nye år. En af de ting bestyrelsen skal til at se på, er om der fortsat skal være en Afdeling eller måske kun et aktivitetsudvalg her i Århus området. Det sidste kræver ikke en fuld bestyrelse, hvilket kan være en fordel, da der bliver færre, der kan/vil deltage i et sådant formelt arbejde. Vi må se på det i løbet af de næste måneder og høre hovedforeningen hvordan det kan ”strikkes” sammen.

34

Bestyrelsen er dog fortsat enige om, at så længe der er opbakning, så er det også sjovt at være med til at planlæge og arrangere forskellige aktiviteter for medlemmerne. På bestyrelsen vegne vil jeg takke jer alle for den altid flotte opbakning og tillid, der er udvist til os i året, der er gået. Vi håber på at se jer igen i det nye år. Endnu en gang ønsker jeg alle foreningens medlemmer en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR 2018.


Vi har format til dine tryksager Vestergaards Bogtrykkeri ApS

AALBORG: Fåborgvej 5 · 9220 Aalborg Ø VRÅ: Frilandsvej 3 · 9760 Vrå Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

35


36

Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Profile for Gyldenløve

Gyldenløve 4 - 2017  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve

Gyldenløve 4 - 2017  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve

Advertisement