Page 1

December ´16

4

1


SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder på tel. 98 70 33 33 eller kig ind i en af vores afdelinger.

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64 internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening. GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 Oplag: 600

Deadline for næste nummer: Mandag den 16. januar 2017

Indhold 4/16 4

Arrangementer

5

Gevinst på kontingentindbetalingen

5

Deadline for Gyldenløve 2017

6

Bestyrelser

7

Formanden har ordet

10

Den nationale flagdag i det nordjyske

17

Generalforsamling 14. marts

18

Jubilarstævne 2016

24

Mindehøjtidelighed juleaften

24

Venskabsskydning Aarhus - Aalborg

25

Nytårsgudstjeneste

26

Mærkedage

27

Danske kampvognsbesætninger vin-

der guld

29

Julekonkurrence

30

Souvenirs

32

Rundvisning på Gammel Estrup

33

Julehilsen

34

Generalforsamling i Århus Afdelin-

gen

Forsiden viser billeder fra årets Jubilarstævne den 24. september på Aalborg kaserne

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer December

6. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning. 24. Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland inviterer til mindehøjtidelighed i Mindelunden Aalborg Almenkirkegård ved Ansgar Kirke kl. 16.00 til kl. 16.20 (Se annonce side 24).

Januar

3. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 12. Nytårsgudstjeneste kl. 19.30 i Budolfi Kirke. Se indlæg side 25. 17. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 21. Kl. 12.00 mødes vi i Aarhus Samvirkende Lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus C, til hygge og i anledning af afdelingens 15 års fødselsdag vil der være lidt til ganen. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig til Sven-Erik, ikke senere end 15. januar på 23957784.

Februar

7. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 21. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 25. Venskabsskydning Aarhus - Aalborg kl. 10.00. Skydningen afvikles på banerne ved Lyseng Svømmestadion, Højbjerg. Tilmelding til Sven-Erik, ikke senere end 18. februar på 23957784. Se annonce side 24.

4

Marts

7. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 7. 2017 kl. 19.00 i Aarhus Samvirkende Lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus C. Ordinær generalforsamling i Århus afdelingen (se annonce side 34) Tilmelding til spisning kl. 18.30 nødvendig til Sven-Erik, ikke senere end 25.februar på 23957784. 14. Generalforsamling. Vi mødes i fællesmessen på Aalborg kaserne kl. 18.00 til gule ærter. Generalforsamlinger starter kl. 19.00. (Se annonce side 17). 18. Fællesskydning DsS kl. 10.00 21. Vinterskydning kl. 18. 30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning - Tilmeldening senest den 7. marts til spisning

April

1. Stiftelsesfest. Ved Gyldenløves deadline var alting endnu ikke lagt helt fast. Det ligger dog fast, at vi starter kl. 12.00 i Fællesmessen på Hvorup kaserne og slutter kl. 18.00. Og festens indhold og forløb vil også blive efter den kendte opskrift med god mad og drikke, sang og dans og uddeling af medaljer til foreningens jubilarer samt masser af kammeratligt samvær og hygge. Reserver datoen og læs annoncen i Gyldenløve nr. 1, 2017. 6. Kl. 18.00 er der skydeafslutning for skytterne i Aarhus Samvirkende


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus C. tilmelding nødvendig til SvenErik, ikke senere end 20. marts på 23957784. 7. Rundvisning på Gammel Estrup. ( se annonce side 32 )

Århusafdelingens Vinterskydning 2016-2017: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i ugerne: 48 – 2 – 6 – 10, i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 2395 7784. Da der kan forekomme arrangementer som

planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.

Gevinst på kontingentindbetalingen

Også i år gentager vi chancen med at udlodde et års gratis medlemskab blandt de medlemmer, der senest den 9. januar 2017 har betalt deres kontingent. Vi trækker lod om tre medlemskaber for 2018. Det er da et tilbud. Kassereren vil blive glad, hvis alle medlemmer er med i lodtrækningen. Navnene på de heldige vindere bliver offentliggjort i Gyldenløve nr. 1 - 2017.

Deadline for Gyldenløve 2017 Det har til dato været en tradition at deadline for næste blad altid stod på side 3 - det gør det fortsat, men som en ekstra service bringer redaktionen her deadlines for hele 2017. Gyldenløve 1: Mandag den 16. januar Gyldenløve 2: Mandag den 18. april Gyldenløve 3: Mandag den 7. august Gyldenløve 4: Mandag den 16. oktober

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 86 91 17 05 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 21 75 99 12 tlf.: 40 81 53 67

Århusafdelingens bestyrelse

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 86 91 17 05 e-mail: cordes.magnussen@live.dk mobil: tlf.: 23 95 77 84 Næstformand: Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2, 1. tv, 8220 Brabrand tlf.: 86 25 14 41 e-mail: dnbeyer@stofanet.dk mobil: tlf.: 25 30 66 36 Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk 1. sup.: Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 Hjemmeside Internet Facebook

6

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler

Vi har ovenpå en våd sommer kunnet glæde os over, at det tidlige efterår har budt på mange lune og varme solskinsdage. Høsten kom sent i gang her på min egn, for markerne var stadig bløde og vanskelige at høste efter den megen regn i juli. Men det blev da lettere, da gode solskinsdage og den lune vind i slutningen af august og hele september efterhånden fik tørret noget på jorden. I slutningen af september, ja og flere dage i starten af oktober har min kone og jeg nydt dagenes lune, stille skumringstime ved kanten af vores mark. Her havde vi stillet et par stole og et lille bord, og her kunne vi sidde og nippe til et lille glas vin med udsigt til vores to heste, som gik fredeligt og græssede og nød at være pensionerede, medens vi glædede os over solnedgangen og de skiftende og fantastik flotte farver, den malede på himmelen og skyerne. Jo, så mærker man, at livet er ikke det værste, man har. Men den form for livskvalitet er det nok slut med for i år; efteråret har holdt sit indtog med køligt vejr, rusk og regntunge dage. Men da det også er blevet ved den tid, hvor der skal skrives noget til Gyldenløve, gør det egentlig ikke noget, at vejret er lidt dårligt, så man ikke kommer til at tænke på, at man nok så gerne ville have været udendørs, hvor der altid er noget, der skal gøres. Vi har haft et rigtigt godt jubilarstævne i slutningen af september – det kan i læse om andet steds i bladet. Jeg kunne godt have ønsket mig, at der havde været

nogle flere jubilarer, men lad det nu være – vi der deltog, havde en rigtig god dag. Jeg vil dog benytte den givne anledning til at bemærke, at vi ikke længere kan hente jubilaradresser ved Forsvaret. Regimenternes mobiliseringsarkiver, som vi tidligere kunne trække på, er for længst endt i papirkurven, så ud over at annoncere vores jubilarstævner i Gyldenløve, på nettet og eventuelt i ugebladene (hvis de da vil optage en annonce), er der kun os medlemmer, som kan gøre noget for, at stævnerne bliver så velbesøgte som gørligt. Jeg vil derfor bede jer om at hjælpe med at få kontakt til dem af jeres soldaterkammerater, som I har forbindelse med, men som ikke er medlemmer af vores forening, så vi kan få dem ind i vores midte, og vi kan være sammen med dem ved jubilarstævnerne og i foreningslivet. I foråret havde garnisonskommandanten og chef for Trænregimentet, oberst Jess Møller Nielsen indkaldt os foreninger, de benytter kasernen til vores aktiviteter, til et orienteringsmøde, hvor vi også fik en god og positiv drøftelse af vores behov og muligheder og om, hvordan vi fremover kunne holdes orienteret om ændringer til adgangsforhold og procedurer, så vi kunne undgå ”at komme i klemme i hovedvagten” om aftenen og i weekenden med vores aktiviteter. Omkring cafeterieydelser hørte vi også nye tidender. I dag skal de eksterne kunder, hvortil soldaterforeningerne

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

henregnes, bestille ved den lokale DESK ved kasernens driftsområde, men det vil der nok blive lavet om på. I forslaget til det kommende forsvarsforlig vil der igen igen blive lagt op til store besparelser. Således er det tanken, at Forsvarets 20 driftsområder skal reduceres til omkring en tredjedel, og at alle DESK´erne skal nedlægges, hvorefter al bestilling af de dyre cafeterieydelser centraliseres ved Forsvarets Regnskabstjeneste i Hjørring, - så nemmere bliver det nok ikke for os, når vi skal bestille cafeterieydelser og kommunikere om de lavpraktiske ting omkring et arrangement i cafeteriet. Jubilarstævnerne hører til på kasernen, så vi må nok fortsat lægge frokosten i cafeteriet, da der – bortset fra gymnastiksalen - ikke er andre så store lokaler på kasernen, vi med rimelighed kan være i; og i gymnastiksalen vil det kræve alt for store anstrengelser at sætte et frokostarrangement op. Vi er derfor nødsaget til også fremover at bestille frokost i cafeteriet og prøve at holde omkostningerne så langt nede som muligt. - Det lyder forkert i mine ører, hvis vi skulle bryde af på kasernen for at køre til frokost på en kro i omegnen, selv om man kunne få maden billigere der. Alle vores andre aktiviteter er af et deltagervolumen, så vi vil kunne arrangere dem i andre lokaler på kasernen og så bestille en i forhold til cafeteriepriser noget billigere fortæring ved et cateringfirma ude i byen. Denne løsning blev brugt ved generalforsamlingen og ved stiftelsesfesten i år med stor succes, så den vil vi sikkert også vælge til næste år.

8

- Og nu til noget helt andet.

Vores forenings aktiviteter er koncentrerede omkring Aalborg og Århus, hvor vi har aktive afdelinger med bestyrelser. Vi har medlemmer spredt ud over hele landet, så det kan være både dyrt og tidskrævende for nogle at møde op. Vi har – sagt i al beskedenhed – et ganske godt medlemsblad, Gyldenløve, som når ud til alle medlemmer, og som jeg mener, er det kit, der holder os sammen i fællesskabet for os gamle Dronningens soldater. Men kan vi gøre mere for jer, der bor langt væk fra Aalborg og Århus, og som måske kunne have lyst til at være lidt mere sammen med gamle soldater. Jeg og foreningens bestyrelse kan givet få etableret kontakten til en soldaterforening i jeres lokalområde for jer. Jeg er ret sikker på, at I ville blive budt velkomne. Jeg har efterhånden igennem årene haft mange lejligheder til at være sammen med kammerater fra andre regimenters soldaterforeninger, og det har slået mig, hvor meget vi egentlig har til fælles om det at have været soldat og det at bakke op om Forsvaret, - og ja, så har samværet da tillige været sublimt fornøjeligt. Det ville glæde mig at høre jeres mening herom, så send mig en mail eller - måske endnu bedre - skriv et indlæg til Gyldenløve, så vi kan få en debat i gang. I skrivende stund har vi kun lige rundet midten af oktober, men tider løber hurtigt, og det kan snart blive jul; og at dømme efter alle annoncerne i aviserne og lokalbladene med tilbud om julefrokoster ligger julen foruroligende nær lige om hjørnet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jeg vil derfor slutte for denne gang med at ønske jer alle og jeres kære en god og velsignet jul samt et glædeligt nytår. Jeg håber, at I kan tilbringe julens dage i ro og hygge i familiens skød. På falderebet vil jeg tilføje mit nytårsønske: at vi alle gør noget for at få fat i gamle soldaterkammerater, så de også kan komme til at opleve soldaterkammeratskabet og glæden over at være med ved aktiviteterne i Dronningens Livregiments Soldaterforening. På gensyn i 2017 – jeg glæder mig til at være sammen med jer.

S.P. Jensen A/S

Aut. VVS & Kloakmester www.spjensen.dk blikkenslager

VVS

Kloak- & Miljøservice • Højtryksspuling • Slamsugning • TV-inspektion • Reparation og anlæg af kloakker • Strømpeforing af kloakrør

Rekrutterne havde uddannelse i skyttetjeneste. - Fald ned I møgbønder, brølede oversergenten. De smed sig på maven i mudderet allesammen undtagen een. Han stod og kikkede sig rundt. Så sagde han grinende: - Sikke en masse møgbønder der var. Hva' hr. oversergent!

• Vand/varme/sanitet • Lækagesporing • Murer/tømrer

Flødalvej 18 • 9230 Svenstrup J Tlf.: 98 38 14 66 • Fax: 98 38 24 72 Mail: spjensen@spjensen.dk

- Hvorfor stjal De bilen, spurgte dornmeren . - Jo, jeg skulle skynde mig på arbejde. - Hvorfor tog De ikke en bus? - Sådan en har jeg ikke kørekort til.

Døgnvagt 98 38 14 66

www.spjensen.dk

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler

I år blev den 5. september en god og veltilrettelagt flagdag for os fra soldaterforeningerne, så vi kunne hædre vores soldater og veteraner med vores smukke faners tilstedeværelse ved flere gode arrangementer den dag. I år var det lykkedes at få arrangementerne i Aalborg og Jammerbugt kommuner til at hænge tidsmæssigt godt sammen. Trænregimentet havde velvilligt stillet en bus til rådighed, og den holdt klar ved Garnisonsmuseet, hvorfra der var afgang klokken ni med fanebærere og andre interesserede til DGI hallen i Aabybro til 5. september arrangementet i Jammerbugt Kommune. I dagens anledning havde den lokale flagdagskomite sørget for, at der var stillet gamle geværstativer op, så de ni

faner, der mødte, og hvoriblandt også var vores forenings fane, kunne stå og præsentere sig flot, medens fanebærerne kunne sætte sig behageligt til rette ved bordene og lytte til dagens talere medens de lod det gode traktement vederfares retfærdighed. Allerede ved ni tiden begyndte veteranerne at samle sig ved bordene i festsa-

FSN ALB Brass Band stod for den musikalske underholdning

Fanerne i geværstativ

10

len, hvorfra snakken snart summede, og hvorfra man i den sidst halve time inden arrangementets start kunne lytte til flot musik spillet af Flyvestation Aalborgs Brass Band. Da pensioneret brigadegeneral og medlem at Jammerbugts kommunalbestyrelse Jens Præstegaard – han har i øvrigt en fortid ved Dronningens Livregiment – klokken ti bød velkommen, var der samlet omkring 100 veteraner.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Uffe Uhler i samtale med Søren Gade og Jens Præstegaard

De hørte herefter borgmester Mogens Gade indlede sin velkomst med at glæde sig over, at det var tredje gang, kommunen kunne byde veteranerne velkommen på årets flagdag for Danmarks udsendte og sige dem tak for deres indsats. Han fortsatte: ”Kan det så nytte noget? – Ja, I har med jeres indsats gjort en forskel. Vi skal overdrage verden til vores efterkommere lidt bedre, end vi modtog den – det har I bidraget til. Fred eller frihed – hvad er vigtigst? Fred i frihed er det bedste, vi kan opnå; og I har ydet noget for, at vi kan leve i fred og frihed. Tak for jeres indsats.” Mogens Gade takkede herefter formand for flagkomiteen, Jens Præstegaard for initiativet til flagdagen og lovede, at kommunen også fremover ville bakke op om den.

Herefter nævnte Jens Præstegaard hver enkelt af de foreninger, der var stillet med fanen, og han takkede dem alle for således at være med til at gøre dagen både festlig og højtidelig. Efter fællessangen ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, der så smukt blev ledsaget af Brass Bandets dejlige toner, blev ordet givet til dagens hovedtaler, tidligere forsvarsminister og medlem af Folketinget Søren Gade. Han indledte med at takke alle de mange fra forsvaret og udtalte i samme åndedrag tak til de udsendte fra politiet og beredskabet, som man ikke måtte glemme. Søren Gade sagde, at udsendelse kræver stort mod såvel som opbakning fra de pårørende, og han betonede, at under udsendelse opleves et engagement og et sammenhold som ingen andre steder. ”De fleste kommer hele hjem, men vi skal sørge for at tage hånd om dem, der

Søren Gade

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

kommer hjem med ar på krop og sjæl”, sagde han og fortsatte: ”Vi skulle gerne fra alle kunne drage nytte at de mange gode kompetencer, I har”, og han sluttede: ”tak fordi I er med til at skabe fred og frihed med jeres indsats rundt om i verdens brændpunkter”. Han bad så forsamlingen om at rejse sig og stille mindes dem, der betalte den højeste pris. Jens Præstegaard inviterede nu de fremmødte om fortsat at tage for sig af buffetens rigelige forsyninger, og nyde det kammeratlige samvær, medens Flyvestation Aalborgs Brass Band underholdt. – og det gjorde man så i de næste tre kvarters tid, inden det fine arrangement sluttede, og man gik hver til sit. Uden for DGI hallen holdt Trænregimentets bus klar til at fragte fanerne og bærerne tilbage til Garnisonsmuseet, hvor næste del af dagens program skulle løbe af stabelen. Her stod i museets store udstillingshal et bord klar med snacks og læskende drikke, så man efter anstrengelserne i Aabybro og busturen tilbage til museet kunne nå at slappe lidt af over en hyggesnak med andre, som var kommet til, inden man klokken tretten skulle samles ved Soldatens Sten. Nogle havde måske gruet en smule for ceremonien ved stenen, for der er næsten tradition for, at vejret ikke arter sig alt for godt ved den lejlighed – sidste år havde budt på ilde vejr med kraftig rusk og regn, så publikum trods paraplyer og ikke mindst de, der stod med fanerne uden

12

paraplyer, blev temmelig våde. Men sådan var det ikke i år, hvor vejret viste sig fra sin allerbedste side med højt, lunende solskin og en stille, mild brise. Så bærerne af de atten faner, som stod overfor stenen, var lutter smil i år. Ude ved stenen bød den fungerende formand for De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg (DSS), Aakjær Skov velkommen, hvorefter man til trompetist Per Iversens akkompagnement sang ”Blæsten går frisk over Limfjorden vande”.

Fanerne ved Soldatens Sten

Så nedlagde garnisonskommandanten, oberst Jess Møller Nielsen med et respektfuld honnør buketten fra De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg ved Soldatens Sten, hvorefter Region Nordjyllands repræsentant i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) nedlagde en flot buket med landsrådets bånd. Denne lille ceremoni afsluttedes med at Per Iversen spillede ”The Last Post”.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Oberst Jess Møller Nielsen lægger en buket ved Soldatens Sten

I talen, der nu fulgte, gjorde oberst Jess Møller Nielsen sig nogle tanker om den danske soldat. Han sagde blandt andet, at det at være soldat gør noget ved de mennesker, der får lov. En af de vigtigste ændringer er erkendelsen af, at som soldat betyder fællesskabet alt. Og fællesskabet omfatter os alle sammen. Den 5. september er den dag, hvor hele Danmark får muligheden for at sende en tanke til den danske soldat. Tanken kan gå til den soldat, som vi mistede på en kold og våd kampplads tilbage i en fjern fortid. Tanken kan gå til de soldater, som dags dato gør en forskel i en eller anden ørken eller jungle et eller andet sted i verden eller herhjemme i Danmark. Tanken kan gå til de af vores kammerater, der efter tjenesten valgte et civilt liv, og som vi ikke har mere eller ikke ser så tit. Og så kan den gå til de mange unge mennesker, der drømmer om en dag at blive en del af det soldaterfællesskab, som ændrede vores verden for altid.

Soldatens sten skal nok sørge for at vores tanker kommer derhen, hvor de hører til. På en dag som i dag kan den være med til at binde unge og gamle soldater sammen. Uanset, hvor mange generationer der er imellem dem finder de sammen i vished om, at de har noget sammen. Ung eller gammel mister sin betydning. Man er soldat. Derfor fortjener alle her i dag også stor ros for det store arbejde, I gør for soldaterfællesskabet. I disse effektiviseringstider kan jeres betydning for forsvaret ikke overvurderes. Og som garnisonskommandant er det både min pligt og glæde at støtte jer, hvor det gør nytte. Obersten sluttede med at takke for ordet. Herefter holdt Aalborgs 2. viceborgmester, Mads Sølver Pedersen en kort tale, hvori han rettede en tak til danske veteraner for det fremragende virke, som de præsterede, ligesom han takkede soldaterforeningerne for deres indsats for gamle soldater. Så trak han sin mobiltelefon op af lommen, og fra den oplæste han et nys vedtaget landspolitisk tiltag om at gøre mere og bedre for Danmarks veteraner. Han sluttede med at udtrykke Aalborgs ære og respekt for soldaternes indsats. Efter at man havde sunget ”Der er et yndigt land” ledsaget af Per Iversens fine trompetspil, sluttede Aakjær Skov det arrangement ved Soldatens Sten, som DSS holder i hævd den 5. september, med at takke for fremmødet. I øvrigt havde TV 2 Nord sendt et reportagehold ud til Garnisonsmuseet, og om aftenen kunne vores forenings

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

formand glæde sig over, at Dronningens Livregiment var i fokus i det korte indslag om 5. september i Aalborg, som blev vist på det regionale TV 2. Det viste de atten opstillede faner ved Soldatens Sten og zoomede så ind på en strunk Frode Jensen i blazer med regimentsmærke og med fanen fra Dronningens Livregiments Soldaterforening i hånd, og det viste vores formand iført blazer og kasket begge med Dronningens Livregiments mærke, da han i egenskab af DSL repræsentant nedlagde buketten ved stenen, gjorde honnør og udtalte et ”Tak, ære og respekt til den danske soldat”, hvorefter kameraet zoomede ind på buketten, så man kunne læse båndets påskrift ”Danske Soldaterforeningers Landsråd”. Der var nu tid til at gå tilbage til hallen på museet og fortsætte snakken imellem soldaterkammerater en stund endnu, inden bussen holdt klar til at fragte folk og faner ind til Gammeltorv i Aalborgs centrum. Her spillede Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel, og kort før klokken seksten var et større detachement soldater fra Trænregimentet kommet på plads med regimentets fane på fløjen sammen med 21 andre faner fra soldaterforeningerne, Hjemmeværnet, Politiet og Beredskabskorpset, ligesom også en del tilskuere havde fundet vej. Da uret på Budolfi Kirke havde slået timeslag, indledte oberst Jess Møller Nielsen sin tale med at byde velkommen, og han nævnte, at på flagdagen i år, som

14

Flot opstilling af fanebærere og soldater på Gammeltorv

traditionelt markeres her på Gammeltorv, var der det særlige, at vi skal have medaljeoverrækkelse til soldater, der har gjort international tjeneste for Danmark. Obersten fortsatte og sagde blandt andet, at vi til daglig ikke skelner så meget imellem, om man er soldat eller veteran. Alle, der har båret en uniform for Danmark, vil altid være soldat i hjertet – én gang soldat altid soldat - og altid velkommen i vores midte. Han omtalte videre, at i vores garnisonsby, Aalborg og i Nordjylland er der mange tusinde, der fortjener anerkendelse, for den indsats de gør eller har gjort for Danmark. Man kan ikke, fortsatte han, nævne de nordjyder, der har båret uniform, uden også at nævne vores pårørende. Det er de pårørende, der må bære både savnet og byrden, når vi er blevet beordret til at løse opgaver væk fra vores hjem og landsdel. Obersten sluttede talen med at sige, at som garnisonskommandant var det ham magtpåliggende, at alle der har ydet en


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

indsats for Danmark – og deres pårørende – får den anerkendelse og respekt, som de fortjener, og dagens parade var et udtryk for nationens og danskernes anerkendelse på denne dag. Både til dem, der kæmpede i en fjern fortid, dem der kæmper nu, og dem, der vil kæmpe i fremtiden. Så bad obersten den snes veteraner, som skulle have tildelt Forsvarets medalje for international tjeneste om at træde frem, hvorefter han et par hjælpere hæftede medaljen på deres bryst. Han sluttede med at sige tak til dem og deres pårørende for indsats, de havde ydet under veteranernes udsendelser. Herefter blev ordet givet til folketingsmedlem Søren Gade, som udtrykte glæde og stolthed over at være inviteret til Aalborg. Henvendt til veteranerne sagde han, at flaget den 5. september er symbolet på, at hele Danmark tænker på jer og også på jeres pårørende. Tak, respekt og påskønnelse til jer. Vi politikere, fortsatte han, sætter stor pris på, hvad I gør, og at I tør. Som selv tidligere udsendt kendte Søren Gade de pårørendes tanker og følelser, og han rettede et særlig tak til disse for deres engagement. Han omtalte det unikke mod, det kammeratskab og den gensidige tillid, der svejser soldaterne sammen under en mission og giver fælles styrke. Men han erkendte også, at der er en bagside ved medaljen. Vi må på en dag som i dag,

sagde han, også tænke på dem, som betalte den højeste pris, og på dem, der kommer hjem med ar på krop og sjæl – dem skal vi tage os godt af. han udtrykte i den forbindelse glæde over, at vi i Danmark på tværs af partier er enige om, at vi skal tage os af vores veteraner, og at der afsættes midler hertil og sættes ting i gang. Søren Gade sluttede sin tale med ordene: ”God 5. september – tak for indsatsen – må solen skinne på jer og jeres videre færd i livet.” Herefter marcherede soldaterne og veteranerne med Musikkorps Vendsyssel og fanerne i spidsen en rundtur igennem

March gennem byen til Budolfi Kirke

byens gader rundt til Budolfi Kirke, hvor publikum allerede havde fundet plads, da marchtoget nåede frem. Flagdagens festgudstjeneste blev celebreret af biskop Henrik Toft Bro, og den blev indledt med, at alle de mange faner til brusende orgeltoner blev ført ind til flot og festlig opstilling i koret og langs bænkerækkerne i skibet.

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ført flagdag i det nordjyske, mens flere tog imod indbydelsen fra Veteranhjem Aalborg til at slutte dagen af på hjemmet med lidt hygge og en snak over en gang grill og kartoffelsalat. (Foto: Marianne Lønskov samt Palle Strandgaard og Niels Porsbøl fra Trænregimentet)

Fanerne opstillet foran Budolfi Kirke

Biskoppen lod glæden være temaet i sin prædiken, som han indledte med at sige, at glæden taler vi for lidt om. Hvis man søger ordet ”glæde” på nettet, fremførte han, får man flere millioner færre henvisninger, end hvis man søger på ordet ”sorg”. Kristendommen er noget hverdagsagtigt, men også noget højtideligt, sagde biskoppen, kristendommen er noget, der kan bruges af soldaten ved fronten – den kan bringe ham ro og glæde og give fællesskabets glæde over, at vi hører til hos Ham. Ved gudstjenestens slutning blev fanerne ført ud, hvorefter de tog opstilling på pladsen foran kirken, så publikum kunne forlade kirken og passere igennem de to flotte fanerækker og videre ud i den dejligt lune efterårsaften. Længere henne holdt bussen fra Trænregimentet klar til dagens sidste tur. Den bragte folk og faner, der havde været med hele dagen, ud til Garnisonsmuseet, hvor de biler, der var blevet parkeret om morgenen, ventede på deres ejermænd. Nogle kørte hjem efter en flot gennem-

16

Sergenten stod foran en cigaretautomat, da en rekrut kom forbi. - Kan De veksle en tier, spurgte sergenten. - Det er da muligt, svarede rekrutten, og stak hånden dybt ned i bukselommen, der tilsyneladende var fuld af mønter. - Hvor er Deres militære anstand råbte sergenten, vi prøver igen. - Kan De veksle en tier? - Nej hr. sergent! Den unge destroyerkaptajn vendte tilbage fra et togt og rapporterede, at han havde sænket en fjendtlig u-båd. Admiralen var skeptisk. - Så De en olieplet på vandet? - Nej, hr. admiral! - Så er båden ikke sænket, og De kan godt smide rapporten i papirkurven. - Jamen hvad i alverden skal vi så stille op med besætningen, som vi tog til fange?


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamling Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18.00 i Fællesmessen på Nørre Uttrup kaserne Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen fra sidste år med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen. Bindende tilmelding til de gule ærter senest torsdag den 7. marts 2017 til: Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk eller: Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtle.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.00 Dagsorden 1 2 3 4 5 6 a. 6 b. 7 8 9 10 11

Velkomst Valg af dirigent Formandens beretning Kassereren fremlægger regnskabet Indkomne forslag Valg af kasserer På valg er Sven-Erik Bolt Magnussen Valg af tre bestyrelsesmedlemmer På valg er: Morten Andersen Svend Hugo Høgstrup Poul Erik Lundtoft Valg af to bestyrelsessuppleanter Valg af fanebærer Valg af to revisorer Valg af revisorsuppleant Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 14. februar 2017. Bestyrelsen

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne 2016 Af Uffe Uhler

Der var 80 deltagere til årets jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne – ikke helt så mange som sidste år og noget færre, end bestyrelsen havde håbet. Men dem, der var med, fik en overordentlig hyggelig og god dag. Vejret artede sig fra sin allerbedste side med solskin og lune i luften på denne sidste lørdag i september, så efterhånden som jubilarerne mødte op ved kasernens gamle hovedvagt ved Dronningens Port kunne man sagtens holde varmen, medens man fandt sammen med sine gamle soldaterkammerater. Og så gik snakken lystigt, og humøret steg, efterhånden som flere og flere dukkede op. Folk fra bestyrelsen havde travlt med at få jubilarerne krydset af og få udleveret navneskilte med indkaldelsesmåned og –år til alle, således at foreningens formand på slaget ti kunne beordre til opstilling i marchkolonne holdvis med ældste årgang forrest.

Udlevering af navneskilte foran vagtbygningen

Der blev sat i march, og til tambur Orla Klits taktfaste trommeslag marcherede jubilarerne med foreningens faner i spidsen ind foran kasernens flagstang, hvorpå det store splitflag var hejst og vajede smukt i dagens anledning. Her blev paraden afleveret til garnisonskommandanten og Chef for Trænregimentet, oberst Jess Møller Nielsen, som bød jubilarerne velkommen til deres gamle kaserne. Han glædede sig over at kunne møde de mange gamle soldaterkammerater og ønske dem et godt jubilarstævnestævne på den kaserne, hvor langt de fleste havde aftjent deres værnepligt og fået minder og venner for livet. Gamle soldater er altid velkomne her, sagde obersten, for en gang soldat – altid soldat. Så blev en flot buket i Dronningens Livregiments røde og gule farver bragt frem, og til tonerne af en flot fanfare spillet af trompeter Johnny Schjoldager viste obersten vores gamle regiment og dets soldater den ære at nedlægge buketten ved DronMed tambur Orla Klit og foreningens faner i spidsen mar- ningens Livregiments sten, cherede jubilarerne ind på kasernen

18


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Oberst Jess Møller Nielsen byder alle jubilarerne velkommen til Aalborg Kaserner

der står så smukt iøjnefaldende på græsset bag flagstangen med en bue af træer i baggrunden. Så blev der gjort venstre om, og med fanerne og trommen i spidsen marcherede jubilarerne ned forbi de gamle regimentsgarager og om til UMAK, hvor man rykkede ind i auditorium Gyth. Her fandt man plads på rækkerne med de stofbeklædte sæder, hvorpå man sidder en del mere behageligt end de på de hårde træsæder, man kendte fra dengang for år tilbage, da man selv var indkaldt.

I auditoriet stod seniorsergent Johnny Nielsen klar til at fortælle om dagligdagen og de opgaver, der løses ved Trænregimentet, som i dag breder sig over både Hvorup og Nørre Uttrup kaserner. Det, vi fra Dronningens kendte som Centralskoven imellem de to kaserner, er endda blevet ryddet, og der er bygget depoter og garager for, at regimentet kunne få plads til alt det moderne grej og alle de avancerede køretøjer, som det råder over til brug under alle de mange udsendelser til internationale missioner, hvortil regimentet uddanner og leverer enheder og personel. Herudover indkalder og uddanner Trænregimentet 4 måneders værnepligtige; det bemander og er ansvarlig for tjenesten rundt om i landet på alle hærens 3. echelon værksteder – det vi kendte som regimentsværkstederne, og det står for hele forsvarets militærpolititjeneste, der i dag er værnsfælles. Alt dette hørte vi da også lidt om; men mest fyldtes seniorsergentens foredrag af noget, der nys er indført ved regimenterne, nemlig stillingen som ”myndighedsbefalingsmand”. Den kan nok nogenlunde sammenlignes med den engelske ”Regimental Sergeant Major”. Tanken er, at myndighedsbefalingsmanden skal være den, der følger med i, hvad rører sig blandt stampersonellet, og være regimentschefens nærmeste medarbejder i bestræbelserne på, at der hersker gode arbejdsforhold og et højt uddannelsesniveau samt god etik, moral , sammenhold og effektivitet blandt stampersonellet ved regimentets enheder.

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Seniorsergent Johnny Nielsen

En sådan betroet post kræver indlysende, at indehaveren selv i høj grad besidder disse egenskaber, samt at han står som det gode eksempel for andre; og som foredraget skred frem, fornemmede man da også, at seniorsergenten var et godt valg til som den første at bestride dette job ved Trænregimentet. Man mærkede tydeligt, at dette her var lige noget, han brændte for. Efter foredraget fik vi en fremvisning af den moderne soldats uniform og udrustning, som jubilarerne kunne komme til – hvis man ville - at mærke i egne

Mon hjelmen passer?

20

hænder og forvisse sig om, hvor god og funktionel den var; og måske føle sig lidt misundelig over, at man ikke havde udleveret noget så lækkert kram, da man selv gik til soldat. Men man måtte trods alt glæde sig over, at vore soldater er så godt ekviperede og udrustede, når man betænker, at vore soldater i dag sendes ud på de mange farefulde missioner i udlandet, som Danmark bidrager til, og hvor det kræves, at de yder deres ypperste. Herefter gik man over til trappen foran gymnastiksalen til fotografering. Man kunne på snakken på vej derover høre, at gensynet med gymnastiksalen og idrætspladsen kaldte minderne frem om, hvordan FUT´en i sin tid havde været ved at plage livet af enhver rekrut, selv om den var nødvendig for at give dem den styrke og kondition, der skulle til for at klare de strabadser, som en soldat i felten kom til at stå overfor. Kurt Frederiksen sørgede som vores erfarne fotograf for at årgangsbillerne blev knipset, så de blev af højeste kvalitet, og således, at foreningens kasserer SvenErik Bolt Magnussen, Sven-Erik senere under frokosten kunne give jubilarerne et fristende tilbud til erhvervelse. Vi plejer jo til jubilarstævnerne at besøge en belægningsbygning. så man kan se, at forholdene i dag er helt anderledes bekvemme, end den gang man selv lå på en stue her. I de senere år har det været bygning 11, der blev fremvist, men i år blev det bygning 13. Udvendigt ligner belægningsbygningerne 11 - 15 sig selv fra dengang kasernen blev bygget i 1957, men indvendigt, er bygningerne blevet moderniseret.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

I bygning 13 var der tid til en lille forfriskning

I bygning 13 var de 20 mands stuer, man kendte fra dengang, nu moderne indrettet og tilpasset til at huse en stampersonelenhed, hvor personellet boede uden for kasernen. Nogle stuerne var med skabe til personellets udrustning og blev brugt til omklædning, medens andre blev brugt til opholdsrum og administrative funktioner. Baderum og toiletter lignede ved første øjekast dem fra dengang, men nu var de installerede, så man kunne få varmt vand i hanerne. Men pudsestuerne ligner sig selv. Bænkene og pudsebordene og de gamle

reoler med pudseskuffer er stadig de samme som dengang, så her var der lejlighed til at mindes sin værnepligt og al den tid, man dengang sled med pudsning af gevær og udrustning, og det ugentlige lørdagseftersyn med det idelige ”med dit eller dat træd an i gården – LØB”. Nok sørger man i dag for at vedligeholde, men der bruges ikke mere end den nødvendige tid hertil. Også i år havde Aalborg Kaserners Veterankøretøjsklub på vejen ved bygning 12 opstillet nogle af de køretøjer, man kendte fra sin værnepligtstid. Der var blandt andre opstillet en kampvogn Leopard, en pansret mandskabsvogn (PMV)

Der var størst søgning omkring de 2 panserede mandskabsvogne

PMV M 113 med 81 mm morter

M113, en gammel Dodge, en GMC og en jeep. Mange var henne for at klappe køretøjerne og sparke dæk over en snak med klubbens folk om dengang, man selv var en del af mandskabet på sådan en dyt.

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Så tiden løb og man måtte drage over i cafeteriet, hvor frokosten skulle indtages. Den bød på et stykke med sild og skinkeschnitzel med diverse tilbehør. Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland var allerede kommet og spillede, imens man fandt sin plads ved bordene. Så bad formanden folk om at rejse sig og hilse fanerne, som blev ført ind til Orla Klits trommehvirvler.

Nu blev sangbladet, der lå ved kuverterne, taget frem, og orkestret spillede den nordjyske nationalsang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, alt medens cafeteriets søde og venlige damer havde sørget for, at silden med det flydende tilbehør, der nødvendigvis hører sig hertil, kom på bordene. Snart summede snakken hyggeligt i lokalet imellem de gamle soldaterkammerater, der sad bænkede årgangsvis. Med små pauser imellem numrene underholdt orkestret med god og festlig musik i den næste halve times tid. Undervejs skulle man selvfølgelig synge både foreningens slagsang ”Vi er Dronningens soldater”, og som det sidste nummer

22

spillede Musikkorps Vendsyssel Dronningens Livregiments march, Dessauer marchen, hvortil teksten i sangbladet stod skrevet på tysk; men det hindrede ikke, at alle sang med af karsken bælg. Musikkorps Nordjylland kunne herefter forlade lokalet ledsaget at taktfaste klapsalver efter en koncert, der tydeligt var faldet i smag. Formanden fortalte bagefter om Dessauer marchen, at melodien oprindeligt er italiensk, medens teksten stammer fra en gammel tysk landsknægtvise. Marchen blev spillet og sunget, da fyrst Leopold af Anhalt-Dessau holdt sejrsindtog i Turin efter et stort slag på Po sletten i Norditalien i 1706. Han blev begejstret for marchen og antog den som sin yndlingsmarch, som siden er blevet kendt under navnet ”Der alte Dessauer”. En bataljon af Dronningens Livregiment, havde været udlejet til Fyrst Leopold, og den deltog efter at have høstet hæder på Po slettens slagmark i sejrstoget. Dengang var det kongen, der lønnede soldaterne, hvilket jo nok kunne tære på de kongelige finanser, så det var almindeligt, at Europas fyrster lejede tropper ud til hinanden, når lejlighed bød sig, og så kunne kongen samtidig både tjene penge og slippe for omkostninger til at brødføde soldaterne, imens de var lejet ud. Bataljonen fra Dronningens Livregiment tog Dessauermarchen med sig hjem, hvilket førte til at regimentet antog den som sin parademarch, hvad den har væ-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ret lige siden. At man beholdt visens tyske tekst er ikke så underligt, for kommandosproget i hærene dengang var tysk – også i den danske. Det var dengang sådan, forklarede formanden, at man i de finere kredse talte fransk til fruerne, tysk til soldaterne og dansk til tyendet og hunden. Under kaffen blev de knap 80 jubilarer kaldt årgangsvis frem for at modtage deres velfortjente medaljer. De blev hæftet på brystet af oberst Jess Møller Nielsen bistået af foreningens formand. 60 års jubilarerne repræsenterede den ældste årgang. Et skattet medlem blandt disse er Erling Dencker, der sammen med fru Bente havde taget turen fra København for at være med ved jubilarstævnet. Ved medaljeoverrækkelsen blev han overrasket af sine to sønner, der

Erling Dencker ønskes her tillykke med medaljen af oberst Jess Møller Nielsen

Her er nogle af 55 års jubilarerne

dukkede op efter at have kørt den lange vej fra København for at forevige øjeblikket og ønske deres far til lykke med 60 års medaljen i guld. Det var noget, der blev vel modtaget af alle i forsamlingen, så Erling og sønnerne såvel som alle 60 års jubilarerne høstede varme klapsalver. Og selvfølgelig var der også gode klapsalver til alle øvrige jubilarhold efter medaljeoverrækkelsen. Medens kaffen blev nydt, var der tillige tid til et raskt, lille amerikansk lotteri med fine præmier, ligesom flere var henne at handle ved bordet med foreningens souvenirs. En del benyttede lejligheden til at melde sig ind i foreningen, hvilket, man på kassererens brede smil kunne se, passede ham særdeles godt. Gyldenløve hilser de nye medlemmer hjerteligt velkomne i vores midte. Herefter drog man over i bygning 8, som i Dronningens Livregiments tid husede officersmessen, men hvor der i dag er fællesmesse for alt fast personel på kasernen. Her fortsatte den hyggelige snak mellem gamle soldaterkammerater,

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

og minderne fra dengang, der var rigtige soldater til, blev genopfrisket over de medbragte fotos og måske ledsaget af en enkelt lille fadøl. Efter et par hyggelige timer med godt og genopfrisket kammeratskab kunne man så skilles fornøjede i sindet efter et godt jubilarstævne i Dronningens Livregiments Soldaterforening. Mange med den hensigt at møde op igen næste gang, de blev indkaldt til jubilarstævne.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland inviterer til mindehøjtidelighed juleaften 2016 I Mindelunden Aalborg Almenkirkegård ved Ansgar Kirke d. 24. december 2016 kl. 16.00 til kl. 16.20 hvor besættelsestidens ofre mindes

Andagt v/ Sognepræst Steen Thomsen fra Sankt Markus sogn. Kranselægning v/ oberstløjtnant Jan Johansen

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

24

Venskabsskydning Aarhus – Aalborg Vinterens venskabsskydning mellem Århus afd. og Aalborg afd. bliver lørdag d. 25. februar 2017 i Århus. Vi mødes kl. 10.00 på skydebanen ved Lyseng Svømmebad, Lysengvej 4, 8270 Højbjerg.

Program: Kl. 10.00 Kl. 10.15 Kl. 10.30 Kl. 12.30 Kl. 14.00

kaffe og rundstykker gennemgang af skyde regler skydningen starter frokost afslutning

Venskabsskydningen er blevet til en god tradition, som vi alle ser hen til, hvad enten man kommer fra nord eller syd. Her er fællesskabet og samværet det vigtigste, men konkurrencegenet kan man dog ikke helt se bort fra. Så sæt et x i kalenderen ved denne dag og vær med til at bevare traditionen. Alle foreningens medlemmer kan deltage og tag gerne ledsager med; der er ikke krav om, at man skal deltage i skydningen. Af hensyn til maden er det nødvendigt med tilmelding senest den 11. februar 2017 til Sven-Erik Magnussen 86911705 – 23957784 E-mail: cordes.magnussen@live.dk Morten Andersen 20743009 E-mail: maba@dlgtele.dk VEL MØDT


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nytårs­gudstjeneste Hjemmeværnet vil gerne se dig til nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i Aalborg torsdag den 12. januar klokken 19.30. Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste er en tilbagevendende begivenhed. En tradition, de forstår at værne om i en tid, hvor der sker store forandringer. Årets gæsteprædikant er garnisonskommandant og chef for Trænregimentet oberst Jess Møller Nielsen. Air Transport Wing Aalborgs Brass Band samt domorganist Margrethe T. Østergaard vil fylde rummet med både kirkelige og verdslige toner. Altertjeneste ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.

Og så er der kaffe bagefter

I lighed med tidligere år samles en stor del af gæsterne i kirkens krypt, hvor hjemmeværnet er vært ved et par kopper kaffe.

Mange benytter også nytårsguds­tje­nes­ ten til en privat komsammen i anledning af det nye års begyndelse. Det vil glæde arrangørerne, hvis man møder op i uniform. Ordener og dekorationer anlægges.

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Peter Ellis Hansen Ejby 72 G. H. Pedersen Vorså, Sæby 739280 / 67 Knud Anthon Jordansen Blokhus 70 Laurits Bak Jensen Aså 73 Christian Jensen Hadsund 165680 / 53 Aksel Pedersen Åbybro 162093 / 52 Jan Holm Nielsen Fredericia 200152 / 73 Hans Agner Dahlsen Skørping 739167 / 67 Poul Højrup Hirtshals 739135 / 67 Poul-Anker Troelsen Sebbersund, Nibe 72 Erling Kristensen Bækmarksbro 61 Kaj Bisgaard Haubro, Års 739121 / 67 John Vedholm Lystrup 508232 / 61 Helge J. Olsen Nørresundby 61 Frode E. W. Jensen Hjallerup 508297 / 61 Søren Glisbjerg Jakobsen Aalborg 75 Kjeld Henning Thomsen Gistrup 739123 / 67

26

15-12-51 01-01-47 05-01-47 05-01-52 15-01-32 19-01-32 20-01-52 24-01-47 25-01-47 25-01-52 27-01-42

Jørgen Bertelsen Hou, Hals 508506 / 61 Kai Thomsen Nørresundby 547262 / 62 Kaj Møller Børkop 165973 / 53 Benny Melgaard Hadsund 74 Kaj Bendt Olsen Munkebo 510892 / 61 Jørgen Jørgensen Gårdslev, Børkop 508578 / 61 Jørgen Nielsen Sulsted 67 Jens Christensen Tørring 508366 / 61 Bjarne Nordberg Jensen Hjørring 739296 / 67 Karl Chr. Skov Dronninglund 52 Ib Jensen Manna, Brønderslev 73 Kurt Jensen Stae, Vodskov 67 Aage Jensen Nørresundby 486 / 48 Mogens Lange Tylstrup 305113 / 62 Børge Jensen Bindslev 62

20-02-42 22-02-42 23-02-32 23-02-57 24-02-42 25-02-42 25-02-47 28-02-42 02-03-47 11-03-32 19-03-52 21-03-47 24-03-27 27-03-37 31-03-42

01-02-47 03-02-42 09-02-42 11-02-42 11-02-52 16-02-47

Menig 66 blæser honnør


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Danske kampvognsbesætninger vinder guld i international 30-09-2016 - kl. 13:46 konkurrence Af Rune Dyrholm, journalist, Værnsfælles Forsvarskommando Gyldenløve har fundet denne artikel på Forsvarets hjemmeside. Som bekendt rummer Jydske Dragonregiment i dag alle de gamle sammenlagte infanteriregimenter fra Jylland og Fyn. Vi mener at kunne ane, at ånden fra Dronningens Livregiment har medvirket til inspiration ved denne flotte præsentation. Tillykke til de to kampvognsbesætninger.

To kampvognsbesætninger fra Danmark kan nu regne sig blandt verdens bedste I går torsdag stod to danske kampvognsbesætninger fra Jydske Dragonregiment øverst på podiet i Canada, da den internationale kampvognskonkurrence Worthington Challenge 2016 kårede årets vinder. Kampvognsbesætningerne har i den forløbne uge dystet mod kollegaer fra så stærke nationer som USA, Canada og Chile, der alle har stillet med vindere af deres egne nationale konkurrencer. Disciplinerne, som der er blevet dystet i, spænder fra grundlæggende soldaterfærdigheder som orienteringsløb, forhindringsbane, skydning med håndvåben,

De to danske besætninger kommer fra 2. Kampvognseskadron og Niels Kjeldsen Eskadronen ved Jydske Dragonregiment

førstehjælp og meget mere til - naturligvis - at operere med kampvognene i forskellige taktiske scenarier.

- Det er godt gået at vinde konkurrencen, der foregår på lånt materiel. Det kræver en insisterende træningsindsats. Men tag ikke fejl af de mange flotte konkurrenceresultater for Panserbataljonens kampvognsbesætninger. De træner først og fremmest som kampvognseskadroner i enheder. Der er et højt bundniveau. I internationale konkurrencer lærer vi meget af andres landes og besætningers erfaringer. Jeg er stolt af vores soldater, siger chef for Hærstaben generalmajor H.-C. Mathiesen om bedriften, der for alvor har sat de danske kampvognskompetencer på verdenskortet.

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

to besætninger samarbejder om at nedkæmpe flest mulige mål på den hurtigste tid. De resterende discipliner byder på skydning med gevær og pistol, forhindringsbane, orientering, førstehjælp, vejhjulsskift, kørsel med kampvogn, march, materielkending med videre. En klassisk disciplin for kampvognsbesætninger: Vejhjulsskift på tid.

Worthington Challenge

Worthington Challenge er Canadas nationale dyst for kampkøretøjer, hvor Danmark for andet år i træk er repræsenteret i kampvognsdelen.

Modstanderne bestod i år af fire hold fra Canada, ét hold fra USA (med egen Abrams M1A1) og et hold fra Chile. Fælles for alle hold, inkl. det danske er, at de alle har været igennem en særlig udvælgelse og/eller har vundet deres nationale konkurrence.

Konkurrencen gennemføres i hold af to besætninger, men under hele konkurrencen arbejdes der hver for sig og akkumuleres point til en samlet score, dog med undtagelse af skarpskydningen, hvor de

S

p u r t s ven

Byggeservice

Frits Pedersen Telefon 98 38 11 42 . Mobil 40 27 88 42 Murermester og aut. kloakmester

28


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Julekonkurrence Kan du regne den ud?

En dreng havde fået en æske med tinsoldater i julegave. Soldaterne stillede han op på bordet, så han kunne se, hvor mange der var. Der var ikke 100, men der var dog flere, end han kunne tælle. Når han stillede dem op tre og tre , blev der en i over skud. Stillede han dem med fire i hver rode, blev der to tilbage, med fem i hver rode fik han tre til overs, og med seks i hver rode blev der fire tilbage. Hvor mange tinsoldater havde han?

Løsning indsendt af:

Konkurrencens betingelser

Nuværende medlemmer af Dronningens Livregiments soldaterforening kan deltage. Løsninger skal indeholde: Fulde navn og adresse Løsninger skal være redaktionen i hænde senest den 9. januar 2017. Der er pæne præmier til de tre først udtrukne med rigtig løsning. Løsning og navne på vinderne bringes i næste nummer.

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Souvenirs Udsnit af de mange souvenirs, som foreningen sælger. Flere souvenirs kan ses på

foreningens hjemmeside: http://drlrsf.dk Alle priser er plus forsendelse, varerne kan bestilles ved æresmedlem Kaj Villadsen på tlf. 2175 9912 eller mail: ksvilladsen38@gmail.com

Regina nål

Stor platte

Pris: 35,00 kr.

Pris: 150,00 kr.

Lighter med Krone og foreningens navn Pris: 5,00 kr.

Kasket /Caps Pris: 85,00 kr.

Skjold som klistermærke Pris: 10,00 kr.

Lille skjold på pinnål Pris: 65,00 kr.

Bog om Dronningens Livregiment 1957 - 1997 Pris: 20,00 kr.

30

Polo T-shirt med krone Pris: 100,00 kr.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Krone på sort stof

Lomme regina i stof

Pris: 25,00 kr.

Pris: 50,00 kr.

Regina sæt til skuldersløjfe

Krone / Afdelingsmærke på nål med lås

Pris: 50,00 kr.

Pris: 40,00 kr.

DRLR kurs / kop Pris: 40,00 kr. 3 stk. for 100,00 kr.

Lommeregina på plaststykke

Foreningens Flag på aluminiumsstang med afdelingsmærke

Prop til vinflaske med kronen indlagt i toppen (stor eller lille)

Pris: 150,00 kr.

Pris: 150,00 kr.

Pris: 50,00 kr.

T-shirt med krone Pris: 65,00 kr.

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Rundvisning på Gammel Estrup Fredag den 7.april kl. 13.30 mødes vi ved Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Randersvej, Auning. Her vil der være rundvisning med efterfølgende kaffe og brød. Vi mødes på parkeringspladsen foran Gammel Estrup. Pris for arrangementet 50,00 kr. Der vil efterfølgende være mulighed for at besøge Landbrugsmuseet (ikke med i arrangementet) Tilmelding er nødvendig til Sven-Erik på tlf. 2395 7784, senest den 2/4-17.

Guldkorn Ham med de nye ideer er en særling, indtil ideerne får succes. Geniet har sin begrænsning. . . Dumheden er grænseløs. En brystudskæring er en af de ting, man med beundring ser ned på. Samvittigheden er den sagte stemme, der fortæller os, hvad andre bør gøre.

32


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Julehilsen

Af Sven-Erik Bolt Magnussen, Århus Afdelingen Året 2016 har bragt mig langt rundt i verden, først tog vi på krydstogt med afgang fra Havana på Cuba, skibet var lidt over 300 meter langt og havde plads til ca. 2400 passagerer samt 850 besætningsmedlemmer, et kæmpe skib med 18 dæk og et liv, som var kongelige værdige. Første stop på turen var Jamaica, hvor vi kom forbi Helvede og fik lov til gå op gennem et vandfald. Skibet forsatte til Cayman Island, hvor vi besøgte en havskildpaddefarm, et rigtig flot syn af de meget store skildpadder. Turen fortsatte til Cozumel i Mexico, hvor vi sejlede over til den gamle Maya landsby Tulum. Her vi så ruinerne af fæstningsværket, der lå helt ud til kysten, et meget flot område. Turen gik tilbage til Cuba, hvor vi sluttede med et par dage på et strandhotel, en rigtig god tur at tænke tilbage på og især på varmen, der var på den rigtige side af de 30 grader. Vi fik også besøgt Harzen og Hamburg i sommer. Og vi fik tid til en uge med cykelture med udgangspunkt i Løgstør og senere Pinenhus ved Glyngøre. Her i september var vi igen på cykeltur med udgangspunkt i Aabybro. Her, hvor skolernes efterårsferie lige er startet, ligger temperaturen omkring 9 grader, og der skal nu laves indlæg til blad nr. 4 ”julenummeret”. Det kan være meget svært at finde julestemningen frem, da vejret ikke helt er som et ”julevejr”. Afdelingen har nu snart eksisteret i 15 år, og der har altid været stor opbakning

til vores arrangementer; men for første gang har jeg været nødt til at aflyse et arrangement (Viborg Domkirke), og det kan der være mange årsager til. Bestyrelsen vil dog fortsat lave arrangementer, til glæde for jer medlemmer; men der skal også være nogle deltagere at lave det for, så bak op om vore aktiviteter og især jer, der hører til blandt de ”yngre”. Det er hos jer, foreningens fremtid ligger gemt. På bestyrelsen vegne vil jeg takke jer alle for den altid flotte opbakning og tillid, der er udvist os i året der er gået. Vi håber på at se jer igen i det nye år. Jeg ønsker alle foreningens medlemmer en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR 2017.

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Generalforsamling i Århus Afdelingen Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus og Omegn:

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers Lokaler, Kovnogade 2, 8000 Århus C (Ved AFK på havnen)

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbende år. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelse - jf. § 16. 5. Valg af 2 suppleanter. 6. Valg af fanebærer. 7. Valg af revisor. 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved en let spisning kl. 18.30. Tilmelding til spisningen senest den 26. februar 2017 på tlf. 23 95 77 84.

34


Vi har format til dine tryksager Vestergaards Bogtrykkeri ApS

AALBORG Fåborgvej 5, 9220 Aalborg Ø BRØNDERSLEV Postgårdsvej 2, 9700 Brønderslev HJØRRING Dronningensgade 2, 9800 Hjørring www.vestergaards.com · Tlf. 40 84 54 12

35

1


36

Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Profile for Gyldenløve

Gyldenløve 4 2016  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve nr. 4 2016

Gyldenløve 4 2016  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve nr. 4 2016

Advertisement