Page 2

Hittil utkommet i serien Svingens mørke verden Den onde læreren Spøkelseshotellet Mannen med seks fingre Grusomme netter En glefsende kjeft Bødlene på kirkegården Kappen Rom 13 Den slemme eleven

© Gyldendal Norsk Forlag AS – Gyldendal Barn & Ungdom 2013 Omslag og illustrasjoner: Torstein Nordstrand www.torsteinnordstrand.com Sats: Gyldendal Norsk Forlag Trykk og innbinding: TBB, a.s., Slovakia 2013 Papir: Hello Fat Matt 115 g (1,1) Boken er satt med: 16/24,5 Sabon ISBN 978-82-05-44954-1 www.gyldendal.no www.arnesvingen.no www.svingensverden.no Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Svingens mørke verden rom13  

Elmer og Stefan avslører den grusomme hemmeligheten i det stengte rommet.

Svingens mørke verden rom13  

Elmer og Stefan avslører den grusomme hemmeligheten i det stengte rommet.