Page 1

norsk for barnetrinnet

Salto 1 består av: • Elevbok • Arbeidsbok A og B • Lærerens bok • Bokstavplansjer • Saltos bokhylle

Fjeld • Granly • Sunne

Se www.gyldendal.no/salto for digitale komponenter.

Store og små bokstaver

Store og små bokstaver

Salto 1 inneholder • helhetlig og systematisk bokstavinnlæring • differensierte lesetekster innenfor spennende temaer • illustrasjoner som engasjerer og motiverer • varierte og differensierte skriveoppgaver • illustrerte ordbilder til trening av begrepsforståelse • tydelige læringsmål til hvert kapittel • underveisvurdering

1

Elevbok

Elevbok

I Salto flettes de grunnleggende ferdighetene inn i norskundervisningen på en nyskapende måte. Elevene lærer både å lese og skrive fra første stund gjennom et samspill mellom digitale og papirbaserte læremidler.

1

Siw Monica Fjeld Astrid Granly Linn T. Sunne

norsk for barnetrinnet


Siw Monica Fjeld • Astrid Granly • Linn T. Sunne

Elevbok Store og små bokstaver

Bokmål

1


Forord Velkommen til SALTO! DET ER STORT Å BEGYNNE I 1. KLASSE, og de fleste 1.-klassingene gleder seg til å lære å lese og skrive. Lese- og skriveopplæringen har en selv­ sagt plass de første skoleårene, i tillegg er det viktig å utvikle elevenes ferdigheter til å lytte og tale. Gjennom ulike språklige aktiviteter utvikler elevene evnen til å sette ord på egne tanker og erfaringer samt å dele disse med andre. Salto består av flere komponenter, og Salto 1 Elevbok er læreverkets grunnbok. Boka er ­organisert ­etter kapitler, og i hvert kapittel introduseres en bokstav. Bokstaven introduseres gjennom et tema, for eksempel E for Eventyr eller F for F ­ antastiske fakta. Disse temaene sørger for spennende og meningsfylte kontekster for leseog skriveopplæringen samtidig som de tilbyr rike muligheter for å reflektere over seg selv og sin plass i verden, sette ord på tanker og erfaringer samt å dele disse med andre. I Salto 1 har vi tilstrebet en rekke­følge som gjør at elevene så tidlig som mulig kan sette sammen meningsfylte ord med de bokstavene de har lært. Hvert kapittel i elevboka har to oppslag. På første oppslag introduseres ett tema og én bokstav gjennom en illustrasjon og tre lesetekster med ulik vanskegrad. Illustrasjonene i Salto er rike og varierte. De støtter opp om bokstavlæringen, men også om læring av relevante ord og begreper. I Salto 1 får læreren det kartleggingsmateriellet som er nød­vendig for å bestemme hvilken tekst eleven bør lese. På andre oppslag møter elevene tekster i ulike sjangrer som på en eller annen måte er knyttet til ukas tema. Disse tekstene er ikke ment å være lesetekster for elevene på første trinn. De er ment å være felles lesetekster der lærer og elever i

2

felleskap kan studere språklige og litterære trekk ved ulike sjangrer. Her kan elevene få leseopp­ levelser som strekker seg ut over det de enkle lesetekstene kan gi, og de kan utvikle sin sjangerbevissthet. Tekstene på andre oppslag er også ment å skulle inspirere til språklig stimulerende aktiviteter i klassen. I elevboka er det også oppslag som handler om grunnleggende begreper. Salto 1 tar for seg grunnleggende begreper knyttet til form, størrelse, ­retning, posisjoner og relasjoner, begreper som er særlig viktige for tidlig lese- og skriveopp­ læring. Les med Smule bakerst i elevboka er en samling lesetekster som kan brukes som felles lesetekster, eller som et ledd i differensi­ering av leseopplæringen. I Salto er du sikret at alle sidene ved norskfaget ivaretas, både omfang og kvalitet. Vi understreker at det er viktig at tale-, lese- og skrive­aktiviteter inngår som en naturlig del av livet i klasse­ rommet. Det må være synlig for elevene hva vi mennesker bruker språk til, og hvilke funksjoner det fyller for oss. Elevene må få ­mulighet til å utvikle et språk om språket, for på den måten å bli i stand til å ta vare på og utvikle språk som verktøy for videre læring og utvikling. Lykke til!

Hilsen Astrid, Siw og Linn


Bli kjent med Salto 1 Elevbok -tekstene er f­ or elever som er helt i starten av sin lese­ utvikling. Elevene møter lydrette ord ­basert på bokstaver de har lært.

I bokstavhuset finner du ukas bokstav og et bilde som representerer lyden.

-tekstene er for elever som kjenner bokstav–lydforbindelsen til om lag 20 tegn, og som klarer å trekke sammen lyder.

Glenn gleder seg. Han har bursdag. Gullkronen er på hodet. Han får en gitar.

gave gitar farger flagg Gina har med gave.

Glenn har gledet seg lenge. Han har bedt mange venner. Vennene har med gaver. Guro har med en gravemaskin. Den er fin! Etterpå skal de tegne halen på eselet. Det er gøy!

70

G

Glede

Samtalebildet inneholder mange elementer med ukas lyd i seg, og det er knyttet til ukas tema. Gå på jakt i bildet etter ting som inneholder ukas lyd.

Snakk om:

gave

Utvid elevenes ord- og begrepsforståelse ved å samtale om enkeltord i tekst og bilde.

gullkrone

gravemaskin

G

71

-teksten er for elever som har automatisert forbindelsen mellom lyd og bokstav.

3


Innhold Side

Bokstav

Kapittel

Les om

Oppdag og utforsk

6–9

I i

Ixi

heksa Ixi på isfiske

bokstaven og lyden I, riming, begreper om mengde

Vi ser på ­former

begreper om former

sirkler, trekanter, firkanter, buer, streker, vinkler

10–11 12–15

Ss

Skolestart

Saltos første skoledag

bokstaven og lyden S, riming, regler

16–19

Ee

Eventyr

Espen som redder prinsessa

bokstaven og lyden E, eventyr, plakater, lytting, gjenfortelling

20–23

LL

Leonardo

Leonardo da Vincis oppfinnelser og malerier

bokstaven og lyden L, riming, dikt, faktatekster

24–27

Rr

Raketter

Iris som reiser med en rosa rakett

bokstaven og lyden R, faktatekster, instruksjoner

Fortell hvor dyra er!

begreper om posisjoner

foran, bak, under, over, inni, øverst, nederst, ved siden av

28–29 30–33

Oo

Origami

Ole, Oda og Yo som lager papirfigurer

bokstaven og lyden O, instruksjoner, øye–hånd-koordinasjon

34–37

Mm

Miljøet vårt

Emil, Mie, mor og far som rydder søppel

bokstaven og lyden M, eventyr, sortering

38–41

Vv

Verden

Liv og Vivi som oppdager verden

bokstaven og lyden V, faktatekster, brev

42–45

Aa

Alf

Alf Prøysen og hans dikt og sanger

bokstaven og lyden A, lesing med rytme, lær en tekst, utenat, viser

Nå kan jeg

46–47

Alt du har lært til nå!

48–51

Nn

Norge

Line og Nils som seiler

bokstaven og lyden N, reiseblogger, lister

52–55

Jj

Jul

Jamar, Janne og Maja på juleverksted

bokstaven og lyden J, å bruke data til å skape tekster, julekort

56–59

Ff

Fantastiske fakta

rare fakta om dyr

bokstaven og lyden F, begreper om størrelse

Stor eller liten?

begreper om størrelse

liten, mindre, minst, stor, større, størst

60–61 62–65

Åå

Året rundt

Bård, Tor og alle gjessene

bokstaven og lyden Å, sirkeldiagram, månedene og årstidene

66–69

Tt

Tiden går

Tine, Trym og tiden

bokstaven og lyden T, rim og regler, begreper om tid

4


Side

Bokstav

Kapittel

Les om

Oppdag og utforsk

70–73

Gg

Glede

Glenn som har bursdag

bokstaven og lyden G, ordene du, jeg, deg, meg, de, seg, invitasjoner, instruksjoner

74–77

Uu

Urfolk

Ulla som vil ut og kjøre skuter

bokstaven og lyden U, ikoniske tegn, fortellende tekster, faktatekster

Hvilken vei?

begreper om retninger

opp, ned, høyre, venstre, bortover, rett fram

78–79 80–83

Øø

Øs pøs

øsende, pøsende regnvær og en liten øgle

bokstaven og lyden Ø, værvarsler, fortellende tekster, ord om vær

84–87

Dd

Dinosaurer

dinosaurbarna Dino og Dina

bokstaven og lyden D, for­tellende tekster, faktatekster

Nå kan jeg

88–89

Alt du har lært til nå!

90–93

Hh

Husdyr

Hanna, Hassan og hunden Hipp

bokstaven og lyden H, riming, intervju

94–97

Yy

Ymer

trollet Ymer som døde og ble forvandlet til jorda

bokstaven og lyden Y, myter, fortelling

Vi finner likt og ulikt

begreper om relasjoner

høy, kort, myk, tung, varm, lik, ulik

98–99 100–103

Pp

Penger

Per og Pia som skal handle

bokstaven og lyden P, regne­ fortellinger, lister

104–107

Kk

Kroppen

Karims kropp

bokstaven og lyden K, fakta­tekster, oppskrifter på mat

108–111

Ææ

Ædda bædda

Simon som blir mobbet

bokstaven og lyden Æ, fortellende tekster, fortellinger

I rekkefølge

begreper om posisjon

før, først, mellom, etter, sist

112–113 114–117

Bb

Bygge, snekre, mekke

Bror og Ebba som bygger olabil

bokstaven og lyden B, ord om relasjoner, sammensatte ord, faktatekster

118–121

Qq Ww Cc Xx Zz

Bokstavfest

Ixis bokstavfest

lydene og bokstavene Q, W, C, X og Z

122–150

Les med Smule

Skjønnlitteratur, saktekster, dikt og sanger av ulike forfattere

5


i Ixi

6

I

Ixi


Ixi liker å fiske. Ixi liker spill. Ixi liker å trikse.

Ixi liker å fiske. Hun fisker med stang og håv. Ixi liker å spille spill. Alle slags spill. Ixi liker å trikse. Ixi-trixi-trylle-triks!

Snakk om:

fiske

stang

håv

I

7


Ixi pĂĽ isfiske Ixi pilker. Hun vil vinne. Ixi vil fiske ti fisker. Smule vil spise alle fiskene, og kanskje en pinneis.

Hvem tror du vinner konkurransen?

8

I

Ixi

Snakk om:

fisk

pilke

pinneis


Vi rimer

Det var en gang en mus som bodde i et hus.

I

9


Tittel Vi ser pĂĽ former

Hvor mange

?

Hvor mange

?

Hvor mange

?

Hvilke former ser du i klasserommet? GĂĽ pĂĽ formjakt!

10

Former

Snakk om:

sirkel

trekant

firkant


Hvor finner du bue? Hvor finner du rett strek? Hvor finner du skrĂĽ strek? Hvor finner du vinkel? Finn bue, strek og vinkel i ditt eget navn.

bue

strek

vinkel

Former

11


si is issi – sissi

12

S

Skolestart


Se, sier Salto. Skolen! Salto er spent.

Salto skal pĂĽ skolen. Han har ny sekk og nye sko. Kommer han i klasse med Simon? Simon er vennen til Salto. Salto er spent. Han har sommerfugler i magen. Salto smiler til pappa. Snakk om:

skole

sekk

sommerfugl

S

13


Kaos i klassen Surr, surr, surr. Barna løper rundt omkring, hører ikke noen ting. Surrer som et vepsebol, ingen sitter pü sin stol.

14

S

Skolestart

Snakk om:

vepsebol stol


Klasseregler

Noen regler mü vi ha, slik at alle har det bra. Høre etter, sitte stille, og sü leke litt, og spille.

Hvilke regler skal vi ha i klasserommet?

S

15


Ixi har svingt tryllestaven sin, sĂĽ nĂĽ kan Smule lese. Smule leser alt han finner, og han vil gjerne dele med deg.

Les

122

med

Les med Smule

e


Klasseregler

1. Vi er greie mot hverandre. 2. Vi lytter til hverandre. 3. Vi bruker innestemme. 4. Alle f r vaere med p leken. 5. Vi h rer p de voksne.

Er det andre klasseregler som burde vĂŚrt med? 123


Romdrakt

visir batteri og oksygen

bleie

mange lag plast

I verdensrommet mĂĽ man ha romdrakt. Romdrakten blĂĽses opp som en ballong. Inni romdrakten er det luft og lufttrykk.

Hvorfor mĂĽ astronauter ha romdrakt? Bruker du beskyttelse noen ganger?

124

Les med Smule


I hagen Hva har skjedd? Bror har sovet lenge. Han strekker seg. Gjesper. Gnir seg i øynene. Det er søndag. Huset er stille. Bror tar på tøfler og tasser bort til vinduet. – Oi. En rød bil? Midt på plenen. Det er bilspor i gresset. Gjerdet er ødelagt. Hvite trebiter ligger overalt. Bror tar på seg klær. Han vil være med ut. Mamma er også våken nå. – Nei og nei! stønner hun. Bror stormer ned trappa. Rett etter pappa.

125


Fullt av rot Ute er det kaos. Bilen er full av bulker. Lyktene er knust. Bror og pappa kikker inn i bilen. Den er tom. – Heldigvis, sier pappa. Så mye rot, tenker Bror. Flasker, papir og matrester. Noen har spist en hamburger. Men bare en halv. Resten ligger på setet. – Kan jeg åpne døra? Brors hånd er på vei. – Nei! roper pappa. Vi må ikke røre noe! Fingeravtrykk, vet du. Nå ringer jeg politiet. Bror stikker hånda i lomma. Det kiler i magen. Politiet? Skal de komme hit?

126

Les med Smule


Pappa snakker i mobilen. – Nummeret er BC 23542. Akkurat. Mmm … Sikkert en biltyv. Bror skvetter. En tyv? I deres hage? Kult. – Kan Ole komme hit? spør Bror. Ole er bestekompisen til Bror. Han bor like i nærheten. – Klart det, sier pappa. Gro Røsth: utdrag fra Bror og noe som sier pip.

Hva tror du skjer videre? 127


Inni-vers Inni den store verden inni det pene landet inni den rare byen inni den lange gata inni det gamle huset inni det blå rommet inni det fine skapet inni den brune skuffen inni det blanke skrinet inni den røde esken – er en hemmelighet.

Det er bare jeg som vet hva det er inni den røde esken inni det blanke skrinet inni den brune skuffen inni det fine skapet inni det blå rommet inni det gamle huset inni den lange gata inni den rare byen inni det pene landet inni den store verden. Sidsel Mørck

Hvem er det som kjenner hemmeligheten? Hva betyr «hemmelighet»?

128

Les med Smule


129


Lille Teodor fra Finse 1

3

Lille Teodor fra Finse fikk et maleskrin til pinse, og den frekke vesle fyr maler mennesker til dyr.

Lærerinnen, frøken Lange, har han malt til brilleslange, og den store slakter Beck ble en frosk som hoppet vekk.

2

Han har malt om sine tanter så de ligner elefanter, og hans far, som var så pen, har han malt til tusenben.

4

Men da mormor ble til en mygg syntes hun at han var stygg. tenk, det gode gamle vesen stakk sitt barnebarn på nesen! Halfdan Rasmussen, til norsk ved Inger Hagerup

Hva gjorde mormor da hun ble malt som en mygg? Hva tror du Teodor gjorde da? 130

Les med Smule


131


Lille måltrost Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor er du så glad? Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor er du så glad? Jo, fordi jeg har rede som ingen vet a` langt inni skogen den grønne. Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så? Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så? Jo, fordi jeg må finne litt mat til de små langt inni skogen den grønne.

132

Les med Smule


Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to? Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to? Jeg har tre som er flinke og en som er go` langt inni skogen den grønne. Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg? Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg? Ja, i kveld skal vi synge en vise om deg langt inni skogen den grønne. Alf Prøysen

Hva er en måltrost? Hvorfor er måltrosten så glad? Hva er det måltrosten strever med? Finn ord som rimer. 133


Pippi Langstrømpe har juletrefest Pippi Langstrømpe har invitert alle barna i byen til juletrefest. Men da barna kommer til Pippis hus, er huset tomt. Herr Nilsen, apen til Pippi, kommer hoppende.

Herr Nilsen spratt opp på skulderen til Tommy og rakte fram en papirlapp. «Dere skal se at Pippi har funnet på en overraskelse», sa Tommy glad og leste på lappen. Der sto det med store bokstaver:

134

Les med Smule


Det var en underlig skrivemåte, men Tommy skjønte at det skulle bety: «Følg sporet og spis det opp!» Hva for et spor? Og hva betydde «spis det opp»? Ingen kan vel spise et spor? «Se», ropte Tommy plutselig. «Der! Se på snøen»! Og så sannelig, på den hvite snøen ringlet det seg et rødt spor, et spor som var laget av sukkertøy og som ble borte bak hjørnet på Villa Utsikten. 135


Et minutt etter hadde barna spist opp sporet helt bort til hjørnet, og bak det – ja, bak hjørnet fikk de nesten sukkertøyet i halsen, så forundret ble de. «For et juletre», hvisket Annika. «Å, for et juletre!» Astrid Lindgren: utdrag fra Pippi Langstrømpe har juletrefest

Hva slags spor har Pippi laget? Hvorfor ble barna forundret? Hva tror du skjer videre i fortellingen?

136

Les med Smule


Maur At mauren er en fiffig fyr og holder lus som melkekyr er bĂĽde lurt og snodig. Han bruker barnĂĽler til staur, men at han dreper andre maur er mere dumt enn modig. Inger Hagerup

Hva kan diktet fortelle oss? 137


Tida går Tida går. År for år. Har inga byrjing. Har ingen ende. Kan ikkje stoppe. Kan ikkje vende. Tida går som ein røyk og ein foss. Men den er ikkje komen lenger enn oss. Tida kan ingen menneske sjå. Likevel er den her akkurat nå. Einar Økland

Hva handler diktet om? Hvordan kan vi forstå at det er et dikt?

138

Les med Smule


Heilt i orden Eg vil at nokon skal klappe meg og seie eg er flink og snill at det er heilt i orden at eg ikkje fĂĽr det til Eg vil at nokon skal klappe meg endĂĽ eg ikkje er ein hund kjenne eg er flink og snill berre for ei lita stund Mary Bente Bringslid

Hva er det barnet i diktet ønsker seg? Har du kjent det slik noen gang? 139


140

Les med Smule


Hva handler tegneserien om? 141


Vårvinter Samene deler året i 8 årstider. En av årstidene heter vårvinter. Ulla er veldig glad i den. Vårvinteren er mars og april. I mars kommer svanene tilbake. De er så flotte! I april er det skaresnø. Den er fin å løpe på for rein og for barn. Snart føder reinen kalver. De er små og rare.

Hvorfor er Ulla så glad i vårvinteren? Hvilken årstid liker du best? 142

Les med Smule


Firfisle Å, firfislen så rar den er den liker sol og glovarmt vær, men ligger helst i dvale. Og hvilket annet dyr kan stå og spise hvis det røyner på sin egen lange hale? Inger Hagerup

Hvem handler diktet om? Hva kan diktet fortelle oss? 143


Hunden Hunden har ikke halsbånd. Halen er lang og buskete. Den står i været. Stiv og rett. Vil den bite? Sam vet ikke. Ørene hans prikker. Hunden kommer bort til Sam. Åpner munnen. Den har veldig mange tenner. Sam har lyst til å løpe. Han har lyst til å klatre opp i treet. Opp til kråkene. Fly.

144

Les med Smule


Men han står helt stille, helt stille. Holder frem en hånd. Glemmer å ta av seg votten. Hunden snuser på votten. Liker hunden lukten? Lukten til Sam? Sam vil lukke øynene. Karin Kinge Lindboe: utdrag fra Sam møter en stor hund

Hva tror du skjer videre? Hva gjør du når du møter hunder du ikke kjenner?

145


Myte om piggsvinet Naturen er full av rare ting. Det er mye å lure på. Det er mange spørsmål. Og mange svar. Piggsvinet har kroppen full av pigger, og det er litt rart. Så hvorfor har piggsvinet pigger? I gamle dager trodde folk at piggene var for å samle mat. Piggsvinet ruller seg rundt i frukt på bakken, sa de. Da fester frukten seg til piggene. Og piggsvinet kan bære maten til hiet. I over 2000 år trodde folk dette. Det var en myte. Piggsvinet samler ikke mat. Det spiser litt frukt, men ikke mye. Piggsvinet lever av insekter, meitemark, snegler, mus, frosker og slanger.

Hvorfor tror du piggsvinet har pigger? 146

Les med Smule


147


ABC

A, B, C, så lett som bare D, E, F G og H og I og J og K L, M, N og O og P og så en liten Q R, S, T og U V og W, X, Y, Z så lett. Og til slutt, hva kommer så? Æ, Ø, Å!

148

Les med Smule


En pluss en er to, og en pluss to er tre, ikke noe vanskelig med det. Har du ĂĽtte epler, og du gir bort tre av dem, da har du fĂĽtt fem. Gi bort ett til Tor, gi bort tre til mor. Siste triller i et hull: Du fĂĽr null! Hogne Moe

149

Salto 1 Elevbok, bokmål  

Salto 1 Elevbok har differensierte lesetekster med spennende temaer, og systematisk trening av grunnleggende begreper. Norskverk for barnet...

Salto 1 Elevbok, bokmål  

Salto 1 Elevbok har differensierte lesetekster med spennende temaer, og systematisk trening av grunnleggende begreper. Norskverk for barnet...