Page 1

1 Skriv bokstaver og ord.

Ss

SS s s si si is is 2

10

Hvilke ord har s-lyd? Sett ring.

Ss

1 Skriv over S og s og ord med finger og blyant. Følg skriveretningen. Egenvurdering: Sett ring rundt den fineste bokstaven og begrunn. 2 Se på bildene. «Les» ordet høyt og lytt etter s-lyd. Sett ring rundt bilder med s-lyd.


3 Tell stavelser. Sett kryss.

4 Sett ring rundt ordet som rimer.

3 Si ordet og klapp stavelser. Tell stavelser og sett kryss i sirklene. 4 ÂŤLesÂť ordene og lytt etter rimord. Sett ring rundt ordet som rimer.

Ss

11


5 Hva trenger Salto på skolen? Trekk strek.

6

12

Skriv den første bokstaven. Er det i eller s?

Ss

5 Trekk strek fra Salto til tingene han trenger på skolen. 6 «Les» ordet og lytt etter den første lyden. Skriv i eller s i ruta under ordet.


7 Skriv ordet.

r

o l o t

gr

8 Tegn og skriv s-ord.

7 Skriv inn i de ledige rutene. Les ordet med bokstaver eller som bilde. 8 Tegn og skriv ord med s-lyd i seg. Bruk gjerne ord fra elevboka og arbeidsboka.

Forslag til lekseoppgaver: 3, 6 og 7

Ss

13


Ee 1

2

1

Skriv bokstaver og ord.

EE e e se se es es 2

14

Hvilke ord har e-lyd? Sett ring.

Ee

1 Skriv over E og e og ord med finger og blyant. Følg skriveretningen. Egenvurdering: Sett ring rundt den fineste bokstaven og begrunn. 2 Se på bildene. «Les» ordet høyt og lytt etter e-lyd. Sett ring rundt bilder med e-lyd.


3 Sett ring rundt e.

rn o T

erose

ene Brus k k e Bu

en pĂĽ e s s e rte s n i n r P 4 Sett ring rundt ordet som rimer.

3 Gjenkjenn og sett ring rundt liten e. 4 ÂŤLesÂť ordene og lytt etter rimord. Sett ring rundt ordet som rimer.

Ee

15


5 Hvem bor i skinnvotten?

6

Skriv ordet.

gg

r v

pl 16

Ee

5 Eleven må ha hørt eventyret om skinnvotten for å kunne løse denne oppgaven. 6 Skriv bokstavene som mangler i de ledige rutene. Les ordet med bokstaver eller som bilde.

l


7 Fargelegg.

S=

I=

E=

8 Tegn og skriv e-ord.

7 Gjenkjenn bokstavenes form og fargelegg S blü, I rød og E grønn. 8 Tegn og skriv ord med e-lyd i seg. Bruk gjerne ord fra elevboka og arbeidsboka.

Forslag til lekseoppgaver: 3, 6 og 7

Ee

17


1 Skriv bokstaver og ord.

Ll

LL l l le le sel sel 2

18

Hvilke ord har l-lyd? Sett ring.

Ll

1 Skriv over L og l og ord med finger og blyant. Følg skriveretningen. Egenvurdering: Sett ring rundt den fineste bokstaven og begrunn. 2 Se på bildene. «Les» ordet høyt og lytt etter l-lyd. Sett ring rundt bilder med l-lyd.


3 Sett ring rundt L og l.

Leonardo lurer. Leonardo vil lage lure ting. Leonardo ler. Leonardo lurer ikke mer.

4 Sett ring rundt ordet som rimer.

3 Gjenkjenn L og l og sett ring rundt dem. Les gjerne teksten ogsĂĽ. Den er identisk med mĂĽneteksten i elevboka. 4 ÂŤLesÂť ordene og lytt etter rimord. Sett ring rundt ordet som rimer.

Ll

19


5 Fargelegg bildet.

L=

E=

I=

S=

L I E

E L S

6

Løs kryssordet.

S 20

Ll

5 Fargelegg feltene. Bruk riktig farge. 6 Skriv ordene og løs kryssordet.

S

L


7 Sett strek til riktig ord.

sil

sel

is lese 8 Tegn og skriv l-ord.

7 Les ordene og sett strek til riktig tegning. 8 Tegn og skriv ord med l-lyd i seg. Bruk gjerne ord fra elevboka og arbeidsboka.

Forslag til lekseoppgaver: 3 og 7

Ll

21

Salto 1 Arbeidsbok A  

Norskverk for barnetrinnet fra Gyldendal Undervisning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you