Page 1

Bjørnar alseth ann-Christin arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

2. utgave

grunnbok

Matematikk for barnetrinnet

Bjørna r Alse th Ann-Ch ristin Arnås Henrik Kirkeg aard Mona Røsse land

2. utgAve

oppg

8+

12 =

av eb o

Matemati kk for barne trin ne t

1+3=

k


Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

multi 1–4

– ny utgave med bedre progresjon

Bjørnar alseth ann-Christin arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

2. utgAve

2. utgave

grunnbok

opp gav eb ok

Matematikk for

Matematikk for

barnetrinnet

barnetrinnet

2= 8+1

1+

3=

I tråd med tilbakemeldinger fra multibrukerne har vi nå revidert Multi 1–4. Den nye utgaven inneholder mer stoff på 1 trinn. Den gir en jevnere og bedre progresjon i arbeidet med tall og regning de første årene.

På 1. trinn har vi lagt inn mer arbeid med

På 2. og 3.-trinn blir det:

• tallene opp til 10

• mer systematisk oppbygging av tallforståelsen

• telling og tallforståelse opp til 20

• jevnere progresjon i arbeidet med to- og tresifrede tall

• utvikling av faktakunnskap og enkle regnestrategier

• mer vektlegging av fakta­ kunnskap og regnestrategier

• addisjon og subtraksjon • aktiviteter utenfor elevbøkene. Disse er beskrevet i en fyldigere Lærerens bok Elevene får med dette bedre tid til å utvikle grunnleggende tallforståelse og regneferdigheter. Sidetallet er øket fra 96 til 144 sider, og stoffet er nå fordelt på to grunnbøker, ellers er komponentstrukturen den samme.

Multi gir trygghet gjennom et tydelig faglig fokus og en ­progresjon som er i tråd med læreplanen og undervisningen i dagens skole. Multi 2. utgave kommer med nytt omslag, men brukerne vil kjenne seg godt igjen i den nye utgaven. Man finner de samme fargerike og tydelige ­illustrasjonene og den samme ­ryddige layouten.

Overgangen til ny utgave Vi anbefaler at man høsten 2010 starter med Multi 1, 2 utgave, og innfører de neste trinnene høsten 2011. Første utgaven av Multi 1-4 vil fortsatt være i salg for de som ønsker å vente med innføringen av den nye utgaven.


Fra Multi 1A, 2. utgave, Grunnbok SKRIV TALLENE SOM MANGLER.

1

2

3 2

SKRIV TALLENE.

1

1 2 3 4 5 6

6

5 2

LAG EGNE TALLFØLGER.

2 1

68

5 • Tallene 4–6 • Tegn streker fra 1 til 6. Følg tallene med samme farge. • • Skriv ett-tall, to-tall osv. i rutene. Legg merke til skriveretningene.

www.gyldendal.no/multi

69

• Fortsett tallfølgene. Skriv tallene som mangler. • • Lag egne tallfølger.

Fra Multi 1A, 2. utgave, Lærerens bok

Fasit

Faglige mål for kapitlet

Faglig innhold for hvert oppslag

Ideer til hvordan lære­stoffet kan gjøres enklere, og hvordan det kan tilpasses elever som ønsker flere utfordringer

Tips til andre aktiviteter med samme faglige mål

Plass til egne notater


MULTI Smarte tavler

– et nyskapende verktøy i matematikkundervisningen

Multi 1–4 Smarte tavler ­skaper nye og spennende muligheter for matematikk­undervisningen! Multis grunnbøker ­aktiviseres ved at sider fra boken ­hentes opp på tavlen. Læreren kan gjennomgå og ­konkretisere begreper, ­eksempler og opp­gaver ved å benytte ulike interaktive ­mate­matiske ­verktøy. Multi 1–4 Smarte ­tavler ­følger bøkene kapittel for ­kapittel, og det er ­utarbeidet en ­vei­ledning som gir ­praktiske og pedago­giske tips til ­undervisningen. Multi 1–4 Smarte tavler gir fine muligheter til matematiske samtaler med elevene.

Multi 4B, Smarte tavler

Kapittel­ struktur som i boka

Matematiske verktøy knyttet til fagstoff i boka, samt til hvert enkelt kapittel


multi 1–4 nettoppgaver

– et vell av varierte interaktive oppgaver for elevene

I Multis nettoppgaver finner du tre oppgaver på hvert kapittel. Hver av oppgavene har tre vanskelighetsnivåer, noe som gjør det enkelt for læreren å gi alternative tilbud til elevene. Oppgavene har en pedagogisk gjennomtenkt struktur der eleven må tenke seg om for å avgi svar, og det genereres nye oppgaver for hver gang.

Tre vanskelighetsnivåer på alle oppgavene

Forklaringer og instruksjoner til oppgavene


10-100-050

Klassetrinn/forfatter/læreverk ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Alseth m.fl.: Multi 1, 2. utgave Multi 1A, 2 utg. Grunnbok

978-82-05-39260-1

978-82-05-39383-7

Multi 1B, 2. utg. Grunnbok

978-82-05-39384-4

978-82-05-39385-1

Multi 1, 2. utg. Oppgavebok

978-82-05-39390-5

978-82-05-39391-2

Multi 1A, 2 utg. Lærerens bok

978-82-05-39393-6

b/n

Multi 1B, 2. utg. Lærerens bok

978-82-05-39396-7

b/n

Alseth m.fl.: Multi 2, 2. utgave Multi 2A, 2 utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 2B, 2. utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 2, 2. utg. Oppgavebok

Kommer 2011

Multi 2A, 2 utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Multi 2B, 2. utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Alseth m.fl.: Multi 3, 2. utgave Multi 3A, 2 utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 3B, 2. utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 3, 2. utg. Oppgavebok

Kommer 2011

Multi 3A, 2 utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Multi 3B, 2. utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Alseth m.fl.: Multi 4, 2. utgave Multi 4A, 2 utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 4B, 2. utg. Grunnbok

Kommer 2011

Multi 4, 2. utg. Oppgavebok

Kommer 2011

Multi 4A, 2 utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Multi 4B, 2. utg. Lærerens bok

Kommer 2011

Multi 1-4 Smarte Tavler, Enbrukerlisens

www.gyldendal.no/multi

Multi 1-4 Nettoppgaver

www.gyldendal.no/multi Bjørnar alseth ann-Christin arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland

opp gav eb ok

Matematikk for

Matematikk for

barnetrinnet

barnetrinnet

2= 8+1

1+

Gyldendal Undervisning Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Sehesteds gate 4. Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82. www.gyldendal.no/grunnskole E-post:undervisning@gyldendal.no

7

071415 003774

3=

www.ludensreklame.no

2. utgAve

2. utgave

grunnbok

Multi, revidert utgave brosjyre  

Multibrosjyre med revidert utgave av Multi 1-4. Multi - Smarte tavler, Multi nettoppgaver.